VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 21-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 21/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 725 389 52 15Tr
Nhì 542 810 993 537 86 6.5tr
Ba 22 270 734 50 499 608 220 3tr
KK 221 219 224 646 367 967 239 19 646 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 12 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 59 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 570 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4429 40.000

Xổ số Max3d ngày 18-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 18/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 760 809 17 15Tr
Nhì 789 436 295 569 116 6.5tr
Ba 570 380 896 379 971 780 152 3tr
KK 330 148 814 153 751 757 208 856 153 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 326 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3222 40.000

Xổ số Max3d ngày 16-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 16/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 376 30 30 15Tr
Nhì 251 782 571 820 71 6.5tr
Ba 69 436 565 976 693 435 104 3tr
KK 501 496 439 303 571 711 451 919 303 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 77 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 432 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2882 40.000

Xổ số Max3d ngày 14-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 14/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 210 182 58 15Tr
Nhì 999 123 621 21 112 6.5tr
Ba 338 209 747 839 659 108 205 3tr
KK 238 954 441 27 192 318 780 944 027 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 7 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 11 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 453 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4717 40.000

Xổ số Max3d ngày 11-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 11/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 679 67 63 15Tr
Nhì 553 115 506 525 72 6.5tr
Ba 537 947 527 686 993 479 228 3tr
KK 327 372 310 262 622 516 279 59 262 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 10 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 396 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3178 40.000

Xổ số Max3d ngày 09-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 09/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 769 879 48 15Tr
Nhì 497 808 1 583 117 6.5tr
Ba 783 662 487 140 874 154 81 3tr
KK 668 98 49 178 161 628 483 327 178 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 296 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2707 40.000

Xổ số Max3d ngày 07-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 07/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 562 120 35 15Tr
Nhì 842 647 461 680 131 6.5tr
Ba 604 927 923 442 312 238 127 3tr
KK 146 303 61 168 885 972 867 183 168 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 426 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3717 40.000

Xổ số Max3d ngày 04-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 04/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 449 531 62 15Tr
Nhì 322 321 351 502 210 6.5tr
Ba 434 709 31 49 134 772 79 3tr
KK 0 511 975 604 62 36 692 630 604 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 47 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 302 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2942 40.000

Xổ số Max3d ngày 02-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 02/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 988 944 61 15Tr
Nhì 331 480 430 180 50 6.5tr
Ba 615 70 362 532 66 284 110 3tr
KK 437 48 649 481 945 493 965 377 481 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 238 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2582 40.000

Xổ số Max3d ngày 31-08-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 31/08/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 155 938 23 15Tr
Nhì 27 879 457 439 110 6.5tr
Ba 276 326 228 210 449 664 114 3tr
KK 502 97 882 581 776 807 844 284 581 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 344 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3639 40.000
()