VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 05-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 05/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 617 30 39 15Tr
Nhì 497 287 844 95 59 6.5tr
Ba 450 229 901 168 862 19 157 3tr
KK 73 36 117 780 718 363 412 95 780 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 334 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3030 40.000

Xổ số Max3d ngày 03-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 03/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 654 975 37 15Tr
Nhì 521 589 287 339 173 6.5tr
Ba 600 917 797 624 859 766 86 3tr
KK 130 103 554 62 243 463 883 961 062 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 5 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 305 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3018 40.000

Xổ số Max3d ngày 01-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 01/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 422 702 69 15Tr
Nhì 921 63 250 68 135 6.5tr
Ba 177 201 203 715 701 851 147 3tr
KK 389 285 312 28 471 950 525 813 028 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 9 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 337 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3788 40.000

Xổ số Max3d ngày 26-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 26/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 817 472 62 15Tr
Nhì 14 873 991 724 91 6.5tr
Ba 262 434 348 223 157 851 155 3tr
KK 543 739 560 468 165 878 453 153 468 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 269 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2928 40.000

Xổ số Max3d ngày 24-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 24/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 197 794 56 15Tr
Nhì 836 471 575 607 69 6.5tr
Ba 393 557 360 781 942 76 110 3tr
KK 156 15 648 664 871 436 550 733 664 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 9 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 453 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2997 40.000

Xổ số Max3d ngày 22-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 22/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 805 163 38 15Tr
Nhì 768 786 770 143 125 6.5tr
Ba 568 234 827 854 857 354 162 3tr
KK 847 532 424 561 799 559 214 21 561 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 439 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4233 40.000

Xổ số Max3d ngày 19-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 19/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 252 285 54 15Tr
Nhì 572 33 668 559 112 6.5tr
Ba 295 584 84 841 525 647 141 3tr
KK 332 451 473 115 813 705 191 5 115 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 19 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 378 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3256 40.000

Xổ số Max3d ngày 17-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 17/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 865 250 68 15Tr
Nhì 512 4 845 115 60 6.5tr
Ba 776 159 639 289 52 942 237 3tr
KK 583 523 501 676 848 525 852 993 676 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 21 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 416 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3649 40.000

Xổ số Max3d ngày 15-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 15/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 95 166 29 15Tr
Nhì 269 559 878 538 94 6.5tr
Ba 482 21 627 652 507 829 161 3tr
KK 223 192 641 594 317 441 309 398 594 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 52 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 376 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4235 40.000

Xổ số Max3d ngày 12-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 12/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 0 15Tr
Nhì 0 6.5tr
Ba 0 3tr
KK 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000
()