VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 27-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 27/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 939 257 39 15Tr
Nhì 556 51 159 380 85 6.5tr
Ba 491 710 845 132 227 124 101 3tr
KK 92 191 680 338 586 916 930 412 338 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 401 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2731 40.000

Xổ số Max3d ngày 25-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 25/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 697 438 47 15Tr
Nhì 768 33 890 452 93 6.5tr
Ba 903 520 822 462 659 309 88 3tr
KK 221 156 57 967 223 964 136 349 967 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 8 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 288 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2931 40.000

Xổ số Max3d ngày 23-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 23/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 277 557 32 15Tr
Nhì 412 961 921 211 119 6.5tr
Ba 85 492 647 157 487 866 129 3tr
KK 839 91 807 664 96 384 297 132 664 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 408 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3626 40.000

Xổ số Max3d ngày 20-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 20/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 268 488 34 15Tr
Nhì 301 781 316 913 68 6.5tr
Ba 752 43 995 976 470 169 108 3tr
KK 207 642 780 154 967 533 48 941 154 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 363 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2453 40.000

Xổ số Max3d ngày 18-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 18/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 914 642 37 15Tr
Nhì 469 5 301 896 95 6.5tr
Ba 181 177 307 153 938 685 143 3tr
KK 154 276 841 269 806 499 189 905 269 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 262 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2972 40.000

Xổ số Max3d ngày 16-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 16/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 571 615 33 15Tr
Nhì 984 695 144 151 90 6.5tr
Ba 800 12 404 103 467 948 115 3tr
KK 546 64 68 213 686 855 307 628 213 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 7 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 461 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3650 40.000

Xổ số Max3d ngày 13-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 13/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 355 413 30 15Tr
Nhì 331 754 741 821 83 6.5tr
Ba 598 342 692 373 430 341 127 3tr
KK 32 705 693 706 600 936 385 906 706 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 331 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2604 40.000

Xổ số Max3d ngày 11-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 11/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 708 157 21 15Tr
Nhì 565 525 666 248 89 6.5tr
Ba 605 451 425 165 793 43 156 3tr
KK 10 94 676 12 863 49 417 592 012 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 305 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2871 40.000

Xổ số Max3d ngày 09-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 09/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 65 901 39 15Tr
Nhì 603 782 15 911 158 6.5tr
Ba 846 232 629 901 360 661 139 3tr
KK 27 913 611 423 618 27 153 22 423 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 375 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3941 40.000

Xổ số Max3d ngày 06-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 06/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 840 262 21 15Tr
Nhì 372 96 824 142 57 6.5tr
Ba 730 667 587 775 287 579 116 3tr
KK 58 472 177 147 364 18 458 164 147 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 309 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3256 40.000
()