VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 17-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 17/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 727 916 86 15Tr
Nhì 486 164 572 846 192 6.5tr
Ba 175 470 490 227 304 702 257 3tr
KK 152 263 425 473 882 949 239 23 473 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 14-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 14/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 946 285 123 15Tr
Nhì 765 560 650 993 143 6.5tr
Ba 983 953 476 188 795 518 257 3tr
KK 217 451 317 211 511 182 192 165 211 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 12-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 12/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 321 349 56 15Tr
Nhì 573 60 966 133 92 6.5tr
Ba 804 562 661 787 903 617 138 3tr
KK 962 281 256 127 322 863 68 610 127 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 10-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 10/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 584 934 75 15Tr
Nhì 496 835 875 293 132 6.5tr
Ba 866 418 393 512 718 197 151 3tr
KK 5 914 37 386 419 192 404 919 386 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 07-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 07/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 105 487 84 15Tr
Nhì 151 81 975 719 231 6.5tr
Ba 485 216 868 145 737 505 175 3tr
KK 117 73 381 32 166 684 239 524 032 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 05-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 05/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 939 719 95 15Tr
Nhì 317 371 492 267 128 6.5tr
Ba 857 910 867 856 392 892 158 3tr
KK 204 539 792 303 484 209 557 63 303 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 03-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 03/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 872 96 147 15Tr
Nhì 731 646 111 222 130 6.5tr
Ba 25 587 407 161 558 268 316 3tr
KK 79 179 918 485 306 860 210 551 485 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 6 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 335 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4142 40.000

Xổ số Max3d ngày 30-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 30/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 380 919 17 15Tr
Nhì 263 39 556 562 74 6.5tr
Ba 810 287 123 368 771 450 180 3tr
KK 622 721 830 987 237 536 350 546 987 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 285 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3062 40.000

Xổ số Max3d ngày 28-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 28/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 320 752 54 15Tr
Nhì 751 683 120 721 109 6.5tr
Ba 524 613 267 369 307 449 130 3tr
KK 593 21 684 562 784 784 56 347 562 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 9 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 357 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3112 40.000

Xổ số Max3d ngày 26-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 26/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 337 470 47 15Tr
Nhì 803 822 990 945 60 6.5tr
Ba 800 105 649 706 849 463 97 3tr
KK 615 726 886 641 474 393 261 326 641 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 4 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 25 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 64 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 366 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4670 40.000
()