VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 19-10-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 19/10/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 962 91 65 15Tr
Nhì 876 603 138 321 146 6.5tr
Ba 509 413 834 790 130 29 95 3tr
KK 689 499 333 194 262 208 589 296 194 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 492 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3964 40.000

Xổ số Max3d ngày 12-10-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 12/10/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 261 774 48 15Tr
Nhì 577 29 329 912 84 6.5tr
Ba 387 794 575 767 135 529 228 3tr
KK 612 723 289 226 786 490 452 556 226 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 12 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 269 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4033 40.000

Xổ số Max3d ngày 05-10-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 05/10/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 966 964 45 15Tr
Nhì 241 595 293 293 80 6.5tr
Ba 132 856 746 674 703 464 146 3tr
KK 277 330 692 982 225 779 966 818 982 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 420 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3800 40.000

Xổ số Max3d ngày 28-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 28/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 370 537 34 15Tr
Nhì 486 950 645 259 153 6.5tr
Ba 650 305 458 795 784 325 111 3tr
KK 592 396 870 507 155 727 68 790 507 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 18 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 471 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3181 40.000

Xổ số Max3d ngày 21-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 21/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 725 389 52 15Tr
Nhì 542 810 993 537 86 6.5tr
Ba 22 270 734 50 499 608 220 3tr
KK 221 219 224 646 367 967 239 19 646 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 12 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 59 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 570 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4429 40.000

Xổ số Max3d ngày 14-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 14/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 210 182 58 15Tr
Nhì 999 123 621 21 112 6.5tr
Ba 338 209 747 839 659 108 205 3tr
KK 238 954 441 27 192 318 780 944 027 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 7 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 11 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 453 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4717 40.000

Xổ số Max3d ngày 07-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 07/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 562 120 35 15Tr
Nhì 842 647 461 680 131 6.5tr
Ba 604 927 923 442 312 238 127 3tr
KK 146 303 61 168 885 972 867 183 168 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 426 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3717 40.000

Xổ số Max3d ngày 31-08-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 31/08/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 155 938 23 15Tr
Nhì 27 879 457 439 110 6.5tr
Ba 276 326 228 210 449 664 114 3tr
KK 502 97 882 581 776 807 844 284 581 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 344 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3639 40.000

Xổ số Max3d ngày 24-08-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 24/08/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 387 534 106 15Tr
Nhì 986 598 382 909 74 6.5tr
Ba 944 127 80 362 45 734 190 3tr
KK 69 3 414 383 489 694 117 301 383 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 17 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 64 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 538 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3517 40.000

Xổ số Max3d ngày 17-08-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 17/08/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 450 539 61 15Tr
Nhì 997 648 923 550 80 6.5tr
Ba 756 121 179 33 170 451 161 3tr
KK 949 491 934 937 513 361 752 441 937 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 13 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 408 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3817 40.000
()