VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 19-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 19/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 990 222 55 15Tr
Nhì 23 411 797 884 103 6.5tr
Ba 730 225 867 17 231 457 175 3tr
KK 145 548 367 835 228 704 51 690 835 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 16 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 55 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 393 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4011 40.000

Xổ số Max3d ngày 12-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 12/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 702 591 31 15Tr
Nhì 679 636 743 853 111 6.5tr
Ba 551 211 786 668 12 977 199 3tr
KK 398 797 937 877 459 441 4 709 877 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 5 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 17 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 60 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 374 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4876 40.000

Xổ số Max3d ngày 05-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 05/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 540 135 80 15Tr
Nhì 610 460 190 641 58 6.5tr
Ba 843 611 898 918 450 43 111 3tr
KK 275 276 394 763 13 743 35 222 763 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 632 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4110 40.000

Xổ số Max3d ngày 29-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 29/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 175 75 23 15Tr
Nhì 881 705 8 290 56 6.5tr
Ba 578 317 23 210 508 432 170 3tr
KK 200 389 193 874 681 166 363 925 874 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 11 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 47 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 478 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4390 40.000

Xổ số Max3d ngày 22-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 22/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 408 930 40 15Tr
Nhì 219 437 932 585 109 6.5tr
Ba 484 263 917 883 337 769 144 3tr
KK 645 665 186 932 86 457 51 630 932 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 10 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 55 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 319 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4236 40.000

Xổ số Max3d ngày 15-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 15/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 677 449 35 15Tr
Nhì 573 508 160 502 88 6.5tr
Ba 693 979 340 122 102 273 172 3tr
KK 425 636 856 386 484 520 618 414 386 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 14 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 54 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 378 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4330 40.000

Xổ số Max3d ngày 08-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 08/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 255 162 47 15Tr
Nhì 284 177 594 50 86 6.5tr
Ba 437 967 611 574 415 819 134 3tr
KK 509 372 662 805 669 86 376 281 805 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 546 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3851 40.000

Xổ số Max3d ngày 01-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 01/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 422 702 69 15Tr
Nhì 921 63 250 68 135 6.5tr
Ba 177 201 203 715 701 851 147 3tr
KK 389 285 312 28 471 950 525 813 028 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 9 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 337 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3788 40.000

Xổ số Max3d ngày 22-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 22/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 805 163 38 15Tr
Nhì 768 786 770 143 125 6.5tr
Ba 568 234 827 854 857 354 162 3tr
KK 847 532 424 561 799 559 214 21 561 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 439 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4233 40.000

Xổ số Max3d ngày 15-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 15/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 95 166 29 15Tr
Nhì 269 559 878 538 94 6.5tr
Ba 482 21 627 652 507 829 161 3tr
KK 223 192 641 594 317 441 309 398 594 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 52 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 376 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4235 40.000
()