VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 18-01-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 18/01/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 517 800 47 15Tr
Nhì 294 134 107 286 130 6.5tr
Ba 84 324 402 857 444 250 140 3tr
KK 153 300 814 5 371 740 946 629 005 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 401 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4017 40.000

Xổ số Max3d ngày 11-01-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 11/01/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 160 868 96 15Tr
Nhì 282 560 263 721 102 6.5tr
Ba 321 373 412 697 147 311 165 3tr
KK 278 960 229 593 82 319 657 42 593 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 50 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 582 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4178 40.000

Xổ số Max3d ngày 04-01-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 04/01/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 730 130 48 15Tr
Nhì 64 643 297 83 70 6.5tr
Ba 358 587 337 893 912 493 150 3tr
KK 661 219 252 145 374 688 748 525 145 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 11 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 60 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 459 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4238 40.000

Xổ số Max3d ngày 28-12-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 28/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 654 689 42 15Tr
Nhì 179 791 194 758 90 6.5tr
Ba 710 624 799 719 420 95 124 3tr
KK 790 0 309 333 39 191 220 389 333 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 5 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 456 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3986 40.000

Xổ số Max3d ngày 21-12-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 21/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 420 581 18 15Tr
Nhì 908 79 36 321 139 6.5tr
Ba 607 180 87 256 208 621 142 3tr
KK 904 33 785 890 145 990 88 807 890 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 333 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3727 40.000

Xổ số Max3d ngày 14-12-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 14/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 91 143 39 15Tr
Nhì 982 508 730 501 106 6.5tr
Ba 54 855 989 983 15 237 81 3tr
KK 465 329 742 192 314 401 182 265 192 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 21 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 62 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 480 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3826 40.000

Xổ số Max3d ngày 07-12-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 07/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 715 369 104 15Tr
Nhì 689 817 629 316 83 6.5tr
Ba 48 786 969 726 412 737 136 3tr
KK 732 488 45 693 421 143 216 56 693 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 506 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3610 40.000

Xổ số Max3d ngày 30-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 30/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 472 733 44 15Tr
Nhì 100 242 907 163 136 6.5tr
Ba 205 720 102 179 347 227 129 3tr
KK 675 382 215 150 521 672 470 655 150 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 431 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3929 40.000

Xổ số Max3d ngày 23-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 23/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 277 557 32 15Tr
Nhì 412 961 921 211 119 6.5tr
Ba 85 492 647 157 487 866 129 3tr
KK 839 91 807 664 96 384 297 132 664 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 408 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3626 40.000

Xổ số Max3d ngày 16-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 16/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 571 615 33 15Tr
Nhì 984 695 144 151 90 6.5tr
Ba 800 12 404 103 467 948 115 3tr
KK 546 64 68 213 686 855 307 628 213 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 7 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 461 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3650 40.000
()