VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 21-06-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 21/06/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 382 729 170 15Tr
Nhì 112 308 752 547 219 6.5tr
Ba 766 528 332 676 43 197 199 3tr
KK 585 163 311 305 22 122 144 835 305 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 14-06-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 14/06/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 446 617 112 15Tr
Nhì 39 888 754 228 117 6.5tr
Ba 39 936 104 462 748 81 295 3tr
KK 839 602 506 114 770 776 361 217 114 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 07-06-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 07/06/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 114 751 203 15Tr
Nhì 745 606 181 926 150 6.5tr
Ba 891 319 222 391 329 953 176 3tr
KK 656 20 925 528 305 520 382 283 528 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 31-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 31/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 678 743 36 15Tr
Nhì 664 443 734 903 95 6.5tr
Ba 454 700 610 746 790 278 173 3tr
KK 485 513 531 732 793 87 909 304 732 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 24-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 24/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 74 69 175 15Tr
Nhì 497 279 184 15 119 6.5tr
Ba 775 916 181 116 185 566 626 3tr
KK 937 462 329 637 760 228 889 103 637 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 17-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 17/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 727 916 86 15Tr
Nhì 486 164 572 846 192 6.5tr
Ba 175 470 490 227 304 702 257 3tr
KK 152 263 425 473 882 949 239 23 473 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 10-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 10/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 584 934 75 15Tr
Nhì 496 835 875 293 132 6.5tr
Ba 866 418 393 512 718 197 151 3tr
KK 5 914 37 386 419 192 404 919 386 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 03-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 03/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 872 96 147 15Tr
Nhì 731 646 111 222 130 6.5tr
Ba 25 587 407 161 558 268 316 3tr
KK 79 179 918 485 306 860 210 551 485 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 6 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 335 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4142 40.000

Xổ số Max3d ngày 26-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 26/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 337 470 47 15Tr
Nhì 803 822 990 945 60 6.5tr
Ba 800 105 649 706 849 463 97 3tr
KK 615 726 886 641 474 393 261 326 641 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 4 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 25 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 64 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 366 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4670 40.000

Xổ số Max3d ngày 19-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 19/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 990 222 55 15Tr
Nhì 23 411 797 884 103 6.5tr
Ba 730 225 867 17 231 457 175 3tr
KK 145 548 367 835 228 704 51 690 835 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 16 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 55 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 393 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4011 40.000
()