VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 14-10-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 14/10/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 668 415 45 15Tr
Nhì 87 35 640 409 83 6.5tr
Ba 635 576 743 435 72 63 62 3tr
KK 843 197 945 105 147 476 759 637 105 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 5 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 21 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 375 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2662 40.000

Xổ số Max3d ngày 07-10-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 07/10/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 954 598 25 15Tr
Nhì 15 549 138 72 72 6.5tr
Ba 107 515 378 192 285 671 110 3tr
KK 912 195 298 904 241 178 725 799 904 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 18 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 281 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2804 40.000

Xổ số Max3d ngày 30-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 30/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 745 66 80 15Tr
Nhì 973 380 862 88 67 6.5tr
Ba 683 553 245 190 762 882 90 3tr
KK 812 769 123 365 236 606 390 611 365 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 24 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 240 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2884 40.000

Xổ số Max3d ngày 23-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 23/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 881 531 50 15Tr
Nhì 99 211 277 489 105 6.5tr
Ba 748 529 608 472 716 962 115 3tr
KK 841 567 0 520 518 761 471 153 520 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 339 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2941 40.000

Xổ số Max3d ngày 16-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 16/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 376 30 30 15Tr
Nhì 251 782 571 820 71 6.5tr
Ba 69 436 565 976 693 435 104 3tr
KK 501 496 439 303 571 711 451 919 303 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 77 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 432 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2882 40.000

Xổ số Max3d ngày 09-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 09/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 769 879 48 15Tr
Nhì 497 808 1 583 117 6.5tr
Ba 783 662 487 140 874 154 81 3tr
KK 668 98 49 178 161 628 483 327 178 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 296 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2707 40.000

Xổ số Max3d ngày 02-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 02/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 988 944 61 15Tr
Nhì 331 480 430 180 50 6.5tr
Ba 615 70 362 532 66 284 110 3tr
KK 437 48 649 481 945 493 965 377 481 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 238 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2582 40.000

Xổ số Max3d ngày 26-08-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 26/08/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 337 802 37 15Tr
Nhì 519 267 292 216 70 6.5tr
Ba 721 599 660 172 528 244 101 3tr
KK 17 188 377 810 761 530 762 447 810 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 226 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2759 40.000

Xổ số Max3d ngày 19-08-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 19/08/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 165 338 67 15Tr
Nhì 887 1 387 313 59 6.5tr
Ba 646 913 962 476 197 137 162 3tr
KK 309 653 895 910 928 387 665 236 910 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 39 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 566 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3280 40.000

Xổ số Max3d ngày 12-08-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 12/08/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 510 754 28 15Tr
Nhì 281 24 74 249 120 6.5tr
Ba 983 59 277 63 651 527 117 3tr
KK 559 718 313 674 2 908 823 391 674 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 16 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 376 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2777 40.000
()