VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 23-06-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 23/06/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 230 926 58 15Tr
Nhì 2 466 160 483 193 6.5tr
Ba 389 573 375 639 589 867 211 3tr
KK 674 367 409 251 573 919 77 655 251 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 16-06-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 16/06/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 340 533 79 15Tr
Nhì 865 968 10 491 149 6.5tr
Ba 323 125 572 33 626 546 281 3tr
KK 37 577 155 775 456 491 179 699 775 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 09-06-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 09/06/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 366 86 61 15Tr
Nhì 786 323 98 480 102 6.5tr
Ba 843 734 632 827 439 926 199 3tr
KK 529 424 196 455 888 133 933 973 455 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 02-06-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 02/06/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 104 555 557 15Tr
Nhì 481 38 421 922 102 6.5tr
Ba 968 549 999 769 669 529 213 3tr
KK 533 30 277 237 993 935 314 928 237 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 26-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 26/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 55 304 102 15Tr
Nhì 244 542 251 668 127 6.5tr
Ba 326 712 617 41 79 79 186 3tr
KK 158 147 145 422 377 349 793 840 422 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 19-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 19/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 883 2 50 15Tr
Nhì 590 898 412 288 85 6.5tr
Ba 691 597 683 646 984 619 225 3tr
KK 93 99 702 306 950 340 265 28 306 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 12-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 12/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 321 349 56 15Tr
Nhì 573 60 966 133 92 6.5tr
Ba 804 562 661 787 903 617 138 3tr
KK 962 281 256 127 322 863 68 610 127 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 05-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 05/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 939 719 95 15Tr
Nhì 317 371 492 267 128 6.5tr
Ba 857 910 867 856 392 892 158 3tr
KK 204 539 792 303 484 209 557 63 303 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 28-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 28/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 320 752 54 15Tr
Nhì 751 683 120 721 109 6.5tr
Ba 524 613 267 369 307 449 130 3tr
KK 593 21 684 562 784 784 56 347 562 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 9 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 357 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3112 40.000

Xổ số Max3d ngày 21-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 21/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 532 419 35 15Tr
Nhì 247 375 499 321 117 6.5tr
Ba 7 958 510 265 376 47 90 3tr
KK 196 224 515 832 596 940 847 720 832 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 396 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2944 40.000
()