VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 20-01-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 20/01/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 70 990 31 15Tr
Nhì 979 533 718 984 92 6.5tr
Ba 359 369 746 918 123 824 211 3tr
KK 909 778 19 14 0 982 434 213 014 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 263 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3408 40.000

Xổ số Max3d ngày 13-01-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 13/01/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 289 734 45 15Tr
Nhì 972 438 906 88 131 6.5tr
Ba 570 94 836 653 483 680 77 3tr
KK 913 766 19 18 505 57 982 980 018 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 5 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 387 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3239 40.000

Xổ số Max3d ngày 06-01-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 06/01/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 193 427 29 15Tr
Nhì 513 602 294 261 87 6.5tr
Ba 221 591 571 503 878 70 69 3tr
KK 792 878 696 313 421 239 648 736 313 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 298 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3081 40.000

Xổ số Max3d ngày 30-12-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 30/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 276 377 22 15Tr
Nhì 230 568 378 661 109 6.5tr
Ba 21 552 300 798 612 291 128 3tr
KK 105 610 867 296 435 846 159 382 296 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 8 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 303 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2941 40.000

Xổ số Max3d ngày 23-12-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 23/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 739 995 33 15Tr
Nhì 289 43 534 419 88 6.5tr
Ba 976 15 26 809 746 236 114 3tr
KK 157 317 242 690 738 980 523 506 690 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 7 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 36 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 373 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2738 40.000

Xổ số Max3d ngày 16-12-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 16/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 843 33 76 15Tr
Nhì 553 510 890 949 72 6.5tr
Ba 878 171 943 153 19 759 134 3tr
KK 422 846 627 894 917 120 172 97 894 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 9 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 273 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3070 40.000

Xổ số Max3d ngày 09-12-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 09/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4 230 21 15Tr
Nhì 914 594 261 733 81 6.5tr
Ba 680 624 299 115 802 993 109 3tr
KK 515 925 276 908 719 715 297 953 908 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 245 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3180 40.000

Xổ số Max3d ngày 02-12-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 02/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 696 874 31 15Tr
Nhì 597 138 626 310 66 6.5tr
Ba 637 916 982 406 906 927 100 3tr
KK 147 792 550 460 146 421 722 844 460 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 265 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2769 40.000

Xổ số Max3d ngày 25-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 25/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 697 438 47 15Tr
Nhì 768 33 890 452 93 6.5tr
Ba 903 520 822 462 659 309 88 3tr
KK 221 156 57 967 223 964 136 349 967 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 8 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 288 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2931 40.000

Xổ số Max3d ngày 18-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 18/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 914 642 37 15Tr
Nhì 469 5 301 896 95 6.5tr
Ba 181 177 307 153 938 685 143 3tr
KK 154 276 841 269 806 499 189 905 269 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 262 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2972 40.000
()