VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 14-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 14/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 654 993 19 15Tr
Nhì 70 378 803 281 97 6.5tr
Ba 715 395 241 720 654 827 108 3tr
KK 734 7 91 849 430 29 301 111 849 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 17 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 249 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3192 40.000

Xổ số Max3d ngày 07-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 07/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 364 247 58 15Tr
Nhì 380 311 187 405 61 6.5tr
Ba 968 125 979 706 0 450 103 3tr
KK 423 612 378 857 935 283 644 474 857 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 4 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 9 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 54 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 432 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3519 40.000

Xổ số Max3d ngày 31-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 31/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 596 694 24 15Tr
Nhì 694 954 368 55 97 6.5tr
Ba 861 54 941 872 878 702 86 3tr
KK 856 412 301 813 3 887 438 596 813 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 412 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2933 40.000

Xổ số Max3d ngày 24-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 24/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 796 101 38 15Tr
Nhì 74 452 592 675 71 6.5tr
Ba 399 886 410 294 689 425 90 3tr
KK 441 489 381 538 371 555 83 55 538 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 350 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2885 40.000

Xổ số Max3d ngày 17-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 17/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 715 732 98 15Tr
Nhì 247 380 280 911 89 6.5tr
Ba 625 48 968 297 248 670 89 3tr
KK 67 826 431 865 558 947 43 712 865 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 501 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3395 40.000

Xổ số Max3d ngày 10-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 10/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 706 826 24 15Tr
Nhì 511 883 937 67 71 6.5tr
Ba 831 123 725 456 929 754 130 3tr
KK 884 814 850 258 804 99 510 350 258 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 13 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 206 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3069 40.000

Xổ số Max3d ngày 03-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 03/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 654 975 37 15Tr
Nhì 521 589 287 339 173 6.5tr
Ba 600 917 797 624 859 766 86 3tr
KK 130 103 554 62 243 463 883 961 062 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 5 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 305 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3018 40.000

Xổ số Max3d ngày 24-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 24/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 197 794 56 15Tr
Nhì 836 471 575 607 69 6.5tr
Ba 393 557 360 781 942 76 110 3tr
KK 156 15 648 664 871 436 550 733 664 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 9 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 453 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2997 40.000

Xổ số Max3d ngày 17-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 17/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 865 250 68 15Tr
Nhì 512 4 845 115 60 6.5tr
Ba 776 159 639 289 52 942 237 3tr
KK 583 523 501 676 848 525 852 993 676 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 21 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 416 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3649 40.000

Xổ số Max3d ngày 10-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 10/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 664 446 34 15Tr
Nhì 933 482 740 224 51 6.5tr
Ba 706 160 222 979 854 168 172 3tr
KK 741 910 39 845 353 647 245 962 845 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 237 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2931 40.000
()