VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 16-10-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 16/10/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 402 573 28 15Tr
Nhì 627 744 622 799 103 6.5tr
Ba 361 777 588 381 856 129 221 3tr
KK 144 847 144 147 848 868 263 768 147 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 19 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 282 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3297 40.000

Xổ số Max3d ngày 09-10-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 09/10/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 704 616 59 15Tr
Nhì 736 960 90 615 49 6.5tr
Ba 622 869 439 208 356 824 138 3tr
KK 980 255 714 310 321 773 121 910 310 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 243 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3098 40.000

Xổ số Max3d ngày 02-10-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 02/10/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 696 955 29 15Tr
Nhì 75 41 191 943 52 6.5tr
Ba 681 368 801 854 184 523 136 3tr
KK 347 616 940 463 352 498 135 198 463 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 343 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2953 40.000

Xổ số Max3d ngày 25-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 25/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 420 853 28 15Tr
Nhì 875 231 935 495 101 6.5tr
Ba 443 834 508 494 47 100 87 3tr
KK 890 507 189 867 220 971 58 516 867 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 277 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2591 40.000

Xổ số Max3d ngày 18-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 18/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 760 809 17 15Tr
Nhì 789 436 295 569 116 6.5tr
Ba 570 380 896 379 971 780 152 3tr
KK 330 148 814 153 751 757 208 856 153 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 326 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3222 40.000

Xổ số Max3d ngày 11-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 11/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 679 67 63 15Tr
Nhì 553 115 506 525 72 6.5tr
Ba 537 947 527 686 993 479 228 3tr
KK 327 372 310 262 622 516 279 59 262 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 10 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 396 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3178 40.000

Xổ số Max3d ngày 04-09-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 04/09/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 449 531 62 15Tr
Nhì 322 321 351 502 210 6.5tr
Ba 434 709 31 49 134 772 79 3tr
KK 0 511 975 604 62 36 692 630 604 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 47 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 302 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2942 40.000

Xổ số Max3d ngày 28-08-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 28/08/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 23 498 59 15Tr
Nhì 794 101 615 183 56 6.5tr
Ba 212 520 248 870 75 940 112 3tr
KK 422 509 437 860 821 149 567 425 860 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 21 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 259 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2319 40.000

Xổ số Max3d ngày 21-08-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 21/08/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 815 349 41 15Tr
Nhì 144 698 540 587 74 6.5tr
Ba 446 827 565 298 287 627 90 3tr
KK 342 639 365 102 384 348 372 37 102 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 17 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 55 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 297 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3090 40.000

Xổ số Max3d ngày 14-08-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 14/08/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 542 26 31 15Tr
Nhì 554 897 185 650 42 6.5tr
Ba 665 240 329 681 868 889 104 3tr
KK 184 920 149 337 53 174 889 500 337 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 47 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 308 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3060 40.000
()