VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 16-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 16/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 52 683 31 15Tr
Nhì 506 707 853 226 181 6.5tr
Ba 441 450 569 891 159 877 125 3tr
KK 880 625 515 520 574 86 195 636 520 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 12 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 337 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2963 40.000

Xổ số Max3d ngày 09-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 09/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 68 458 34 15Tr
Nhì 3 210 387 195 119 6.5tr
Ba 302 671 770 141 259 542 198 3tr
KK 12 906 832 984 252 425 214 786 984 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 24 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 331 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3246 40.000

Xổ số Max3d ngày 02-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 02/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 523 582 28 15Tr
Nhì 513 315 508 586 105 6.5tr
Ba 381 836 349 281 837 968 95 3tr
KK 511 582 885 131 727 223 936 295 131 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 20 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 7 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 60 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 441 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3352 40.000

Xổ số Max3d ngày 26-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 26/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 652 320 59 15Tr
Nhì 439 467 76 394 80 6.5tr
Ba 189 248 712 107 150 812 79 3tr
KK 181 170 865 283 754 43 687 627 283 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 429 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3166 40.000

Xổ số Max3d ngày 19-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 19/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 486 130 52 15Tr
Nhì 910 94 39 617 66 6.5tr
Ba 91 828 537 617 892 952 137 3tr
KK 344 336 72 12 813 24 983 786 012 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 4 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 366 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2955 40.000

Xổ số Max3d ngày 12-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 12/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 527 409 23 15Tr
Nhì 737 335 991 598 99 6.5tr
Ba 931 0 506 883 69 767 101 3tr
KK 514 336 970 318 238 68 871 882 318 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 319 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2784 40.000

Xổ số Max3d ngày 05-03-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 05/03/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 617 30 39 15Tr
Nhì 497 287 844 95 59 6.5tr
Ba 450 229 901 168 862 19 157 3tr
KK 73 36 117 780 718 363 412 95 780 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 334 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3030 40.000

Xổ số Max3d ngày 26-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 26/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 817 472 62 15Tr
Nhì 14 873 991 724 91 6.5tr
Ba 262 434 348 223 157 851 155 3tr
KK 543 739 560 468 165 878 453 153 468 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 269 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2928 40.000

Xổ số Max3d ngày 19-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 19/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 252 285 54 15Tr
Nhì 572 33 668 559 112 6.5tr
Ba 295 584 84 841 525 647 141 3tr
KK 332 451 473 115 813 705 191 5 115 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 19 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 378 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3256 40.000

Xổ số Max3d ngày 12-02-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 12/02/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 0 15Tr
Nhì 0 6.5tr
Ba 0 3tr
KK 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000
()