VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 22-01-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 22/01/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 747 385 45 15Tr
Nhì 716 586 212 932 80 6.5tr
Ba 842 396 886 376 681 215 213 3tr
KK 732 892 964 742 601 329 532 326 742 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 339 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3690 40.000

Xổ số Max3d ngày 15-01-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 15/01/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 677 624 54 15Tr
Nhì 651 595 933 790 119 6.5tr
Ba 366 494 611 530 27 854 90 3tr
KK 257 530 624 210 269 695 701 287 210 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 47 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 264 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3202 40.000

Xổ số Max3d ngày 08-01-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 08/01/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 841 631 25 15Tr
Nhì 740 450 940 993 62 6.5tr
Ba 557 838 241 340 441 765 100 3tr
KK 806 296 249 835 56 589 397 912 835 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 8 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 292 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3107 40.000

Xổ số Max3d ngày 01-01-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 01/01/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 200 794 22 15Tr
Nhì 403 6 933 371 107 6.5tr
Ba 853 249 389 113 834 861 120 3tr
KK 1 640 721 423 28 980 732 818 423 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 212 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2472 40.000

Xổ số Max3d ngày 25-12-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 25/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 30 722 16 15Tr
Nhì 476 230 821 547 50 6.5tr
Ba 923 584 41 917 886 535 82 3tr
KK 619 156 387 408 667 220 852 521 408 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 269 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2773 40.000

Xổ số Max3d ngày 18-12-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 18/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 467 496 65 15Tr
Nhì 117 799 285 378 57 6.5tr
Ba 651 877 950 385 265 147 151 3tr
KK 212 104 610 245 391 315 531 135 245 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 7 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 299 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3278 40.000

Xổ số Max3d ngày 11-12-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 11/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 548 272 54 15Tr
Nhì 694 908 24 169 51 6.5tr
Ba 307 41 900 557 351 240 188 3tr
KK 474 318 929 186 287 662 261 865 186 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 8 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 342 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2573 40.000

Xổ số Max3d ngày 04-12-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 04/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 590 940 18 15Tr
Nhì 310 465 464 365 113 6.5tr
Ba 60 195 193 950 31 860 70 3tr
KK 353 944 294 566 301 753 846 455 566 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 256 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2494 40.000

Xổ số Max3d ngày 27-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 27/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 939 257 39 15Tr
Nhì 556 51 159 380 85 6.5tr
Ba 491 710 845 132 227 124 101 3tr
KK 92 191 680 338 586 916 930 412 338 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 401 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2731 40.000

Xổ số Max3d ngày 20-11-2020

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 20/11/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 268 488 34 15Tr
Nhì 301 781 316 913 68 6.5tr
Ba 752 43 995 976 470 169 108 3tr
KK 207 642 780 154 967 533 48 941 154 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 363 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2453 40.000
()