VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 25-06-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 25/06/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 548 546 131 15Tr
Nhì 384 672 596 256 134 6.5tr
Ba 296 131 198 731 359 121 108 3tr
KK 808 578 6 997 321 640 788 402 997 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 18-06-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 18/06/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 973 172 66 15Tr
Nhì 343 799 951 849 153 6.5tr
Ba 159 222 694 155 870 856 129 3tr
KK 514 637 171 17 382 754 261 739 017 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 11-06-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 11/06/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 71 441 37 15Tr
Nhì 580 580 58 627 107 6.5tr
Ba 507 396 390 130 366 564 254 3tr
KK 855 278 841 139 662 211 126 751 139 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 04-06-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 04/06/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 760 239 67 15Tr
Nhì 917 354 75 838 488 6.5tr
Ba 587 620 853 955 796 229 113 3tr
KK 404 984 799 759 443 37 411 158 759 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 28-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 28/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 101 40 164 15Tr
Nhì 720 248 242 461 75 6.5tr
Ba 530 336 82 60 37 696 165 3tr
KK 731 226 182 87 60 952 30 290 087 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 21-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 21/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 621 161 58 15Tr
Nhì 391 968 654 858 199 6.5tr
Ba 644 75 52 72 619 192 122 3tr
KK 886 428 431 850 570 403 970 821 850 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 14-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 14/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 946 285 123 15Tr
Nhì 765 560 650 993 143 6.5tr
Ba 983 953 476 188 795 518 257 3tr
KK 217 451 317 211 511 182 192 165 211 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 07-05-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 07/05/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 105 487 84 15Tr
Nhì 151 81 975 719 231 6.5tr
Ba 485 216 868 145 737 505 175 3tr
KK 117 73 381 32 166 684 239 524 032 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 30-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 30/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 380 919 17 15Tr
Nhì 263 39 556 562 74 6.5tr
Ba 810 287 123 368 771 450 180 3tr
KK 622 721 830 987 237 536 350 546 987 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 285 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3062 40.000

Xổ số Max3d ngày 23-04-2021

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 23/04/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 993 890 43 15Tr
Nhì 444 551 868 604 81 6.5tr
Ba 227 258 78 412 969 137 156 3tr
KK 675 818 396 13 234 182 570 539 013 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 8 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 275 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3224 40.000
()