VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 18-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 18-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.949 2 15Tr
Nhì 1.918 2.807 11 6.5tr
Ba 6.548 8.324 884 8 3tr
KK1 949 31 100N
KK2 49 323 10N

Xổ số Max4d ngày 15-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 15-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 8.511 1 15Tr
Nhì 2.656 432 3 6.5tr
Ba 9.407 1.913 9.206 11 3tr
KK1 511 46 100N
KK2 11 778 10N

Xổ số Max4d ngày 13-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 13-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.149 1 15Tr
Nhì 4.944 7.259 1 6.5tr
Ba 2.480 1.264 7.076 3 3tr
KK1 149 47 100N
KK2 49 391 10N

Xổ số Max4d ngày 11-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 11-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.212 0 15Tr
Nhì 9.324 36 3 6.5tr
Ba 6.627 7.197 4.357 34 3tr
KK1 212 161 100N
KK2 12 309 10N

Xổ số Max4d ngày 08-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 08-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.437 5 15Tr
Nhì 1.379 9.725 13 6.5tr
Ba 3.691 9.790 8.906 8 3tr
KK1 437 30 100N
KK2 37 350 10N

Xổ số Max4d ngày 06-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 06-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3.760 6 15Tr
Nhì 6.024 5.253 8 6.5tr
Ba 7.975 3.012 8.732 10 3tr
KK1 760 20 100N
KK2 60 268 10N

Xổ số Max4d ngày 04-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 04-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 913 2 15Tr
Nhì 312 7.609 6 6.5tr
Ba 9.360 4.215 9.441 1 3tr
KK1 913 31 100N
KK2 13 490 10N

Xổ số Max4d ngày 01-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 01-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 8.485 8 15Tr
Nhì 9.709 3.380 3 6.5tr
Ba 6.756 4.173 184 6 3tr
KK1 485 19 100N
KK2 85 186 10N

Xổ số Max4d ngày 29-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 29-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.092 0 15Tr
Nhì 469 4.411 7 6.5tr
Ba 372 2.718 9.697 5 3tr
KK1 92 29 100N
KK2 92 307 10N

Xổ số Max4d ngày 27-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 27-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.183 8 15Tr
Nhì 8.250 5.067 6 6.5tr
Ba 7.225 5.239 1.876 19 3tr
KK1 183 67 100N
KK2 83 537 10N