VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 28-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 28-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 80 20 15Tr
Nhì 5.981 8.174 5 6.5tr
Ba 4.603 4.041 5.124 14 3tr
KK1 80 32 100N
KK2 80 255 10N

Xổ số Max4d ngày 26-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 26-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 207 8 15Tr
Nhì 329 4.284 10 6.5tr
Ba 8.133 6.613 8.039 7 3tr
KK1 207 25 100N
KK2 7 288 10N

Xổ số Max4d ngày 24-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 24-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 23 0 15Tr
Nhì 3.024 9.176 10 6.5tr
Ba 5.132 9.421 4.524 5 3tr
KK1 23 27 100N
KK2 23 612 10N

Xổ số Max4d ngày 21-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 21-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.396 2 15Tr
Nhì 4.152 8.840 3 6.5tr
Ba 6.812 3.460 7.208 7 3tr
KK1 396 34 100N
KK2 96 309 10N

Xổ số Max4d ngày 19-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 19-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.487 1 15Tr
Nhì 3.155 7.112 3 6.5tr
Ba 5.740 3.676 8.479 22 3tr
KK1 487 21 100N
KK2 87 559 10N

Xổ số Max4d ngày 17-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 17-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.380 1 15Tr
Nhì 477 8.415 0 6.5tr
Ba 1.393 1.329 8.918 27 3tr
KK1 380 44 100N
KK2 80 359 10N

Xổ số Max4d ngày 14-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 14-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.203 2 15Tr
Nhì 8.961 880 2 6.5tr
Ba 3.159 9.228 3.842 18 3tr
KK1 203 36 100N
KK2 3 264 10N

Xổ số Max4d ngày 12-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 12-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.883 19 15Tr
Nhì 2.745 54 1 6.5tr
Ba 3.619 8.831 6.243 11 3tr
KK1 883 33 100N
KK2 83 403 10N

Xổ số Max4d ngày 10-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 10-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 8.593 0 15Tr
Nhì 417 2.547 4 6.5tr
Ba 1.718 8.171 5.055 7 3tr
KK1 593 22 100N
KK2 93 281 10N

Xổ số Max4d ngày 07-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 07-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.957 1 15Tr
Nhì 3.124 6.782 10 6.5tr
Ba 6.349 6.446 7.813 4 3tr
KK1 957 63 100N
KK2 57 348 10N