VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 26-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 26-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.051 6 15Tr
Nhì 6.905 7.583 5 6.5tr
Ba 4.204 9.115 9.793 78 3tr
KK1 51 44 100N
KK2 51 414 10N

Xổ số Max4d ngày 24-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 24-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.205 3 15Tr
Nhì 7.601 9.077 4 6.5tr
Ba 6.197 1.037 3.719 11 3tr
KK1 205 34 100N
KK2 5 236 10N

Xổ số Max4d ngày 22-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 22-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.913 7 15Tr
Nhì 8.337 994 3 6.5tr
Ba 9.289 5.363 4.569 26 3tr
KK1 913 27 100N
KK2 13 442 10N

Xổ số Max4d ngày 19-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 19-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.032 11 15Tr
Nhì 4.571 3.957 11 6.5tr
Ba 8.559 5.270 6.142 8 3tr
KK1 32 26 100N
KK2 32 356 10N

Xổ số Max4d ngày 17-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 17-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.404 0 15Tr
Nhì 2.419 6.421 5 6.5tr
Ba 9.211 131 2.180 11 3tr
KK1 404 26 100N
KK2 4 288 10N

Xổ số Max4d ngày 15-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 15-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.173 8 15Tr
Nhì 5.103 6.956 5 6.5tr
Ba 1.548 3.141 255 14 3tr
KK1 173 36 100N
KK2 73 315 10N

Xổ số Max4d ngày 12-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 12-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.193 0 15Tr
Nhì 8.375 3.099 4 6.5tr
Ba 8.195 8.487 9.788 4 3tr
KK1 193 20 100N
KK2 93 357 10N

Xổ số Max4d ngày 10-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 10-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.180 13 15Tr
Nhì 1.079 632 41 6.5tr
Ba 6.395 4.359 440 7 3tr
KK1 180 28 100N
KK2 80 275 10N

Xổ số Max4d ngày 08-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 08-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 516 3 15Tr
Nhì 7.565 6.687 11 6.5tr
Ba 6.526 8.371 8.473 1 3tr
KK1 516 30 100N
KK2 16 253 10N

Xổ số Max4d ngày 05-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 05-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.803 0 15Tr
Nhì 3.514 1.771 9 6.5tr
Ba 9.694 7.879 2.892 13 3tr
KK1 803 24 100N
KK2 3 268 10N