VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 06-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 06-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 8.651 2 15Tr
Nhì 8.585 490 6 6.5tr
Ba 6.132 4.602 3.126 6 3tr
KK1 651 43 100N
KK2 51 380 10N

Xổ số Max4d ngày 04-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 04-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.030 2 15Tr
Nhì 7.988 1.335 2 6.5tr
Ba 6.252 5.825 8.328 8 3tr
KK1 30 31 100N
KK2 30 267 10N

Xổ số Max4d ngày 02-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 02-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.496 3 15Tr
Nhì 8.953 5.890 3 6.5tr
Ba 8.797 6.075 1.016 2 3tr
KK1 496 27 100N
KK2 96 365 10N

Xổ số Max4d ngày 27-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 27-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 226 2 15Tr
Nhì 5.437 7.903 4 6.5tr
Ba 9.653 3.200 6.437 17 3tr
KK1 226 46 100N
KK2 26 316 10N

Xổ số Max4d ngày 25-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 25-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 564 4 15Tr
Nhì 3.052 7.767 4 6.5tr
Ba 7.934 2.886 6.490 6 3tr
KK1 564 48 100N
KK2 64 426 10N

Xổ số Max4d ngày 23-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 23-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.491 0 15Tr
Nhì 3.496 53 3 6.5tr
Ba 8.900 3.090 5.583 3 3tr
KK1 491 43 100N
KK2 91 390 10N

Xổ số Max4d ngày 20-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 20-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3.568 7 15Tr
Nhì 6.357 5.492 6 6.5tr
Ba 1.107 3.451 2.641 11 3tr
KK1 568 43 100N
KK2 68 687 10N

Xổ số Max4d ngày 18-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 18-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.637 8 15Tr
Nhì 2.389 2.177 7 6.5tr
Ba 2.096 7.534 2.692 7 3tr
KK1 637 40 100N
KK2 37 391 10N

Xổ số Max4d ngày 16-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 16-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 829 3 15Tr
Nhì 9.739 1.731 18 6.5tr
Ba 308 2.908 5.982 11 3tr
KK1 829 50 100N
KK2 29 318 10N

Xổ số Max4d ngày 13-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 13-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.161 3 15Tr
Nhì 8.895 1.377 6 6.5tr
Ba 7.711 5.662 6.241 10 3tr
KK1 161 32 100N
KK2 61 309 10N