VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 22-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 22-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.296 4 15Tr
Nhì 7.696 1.171 7 6.5tr
Ba 9.118 9.924 5.596 6 3tr
KK1 296 43 100N
KK2 96 559 10N

Xổ số Max4d ngày 19-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 19-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.716 4 15Tr
Nhì 2.554 1.828 11 6.5tr
Ba 1.119 6.686 3.567 46 3tr
KK1 716 20 100N
KK2 16 211 10N

Xổ số Max4d ngày 17-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 17-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 8.946 1 15Tr
Nhì 82 5.085 7 6.5tr
Ba 4.013 3.800 5.449 7 3tr
KK1 946 31 100N
KK2 46 440 10N

Xổ số Max4d ngày 15-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 15-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.660 0 15Tr
Nhì 4.824 257 8 6.5tr
Ba 2.254 9.261 9.105 3 3tr
KK1 660 49 100N
KK2 60 285 10N

Xổ số Max4d ngày 12-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 12-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 456 4 15Tr
Nhì 6.855 3.164 10 6.5tr
Ba 8.206 276 101 3 3tr
KK1 456 31 100N
KK2 56 332 10N

Xổ số Max4d ngày 10-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 10-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.702 1 15Tr
Nhì 2.141 4.447 11 6.5tr
Ba 5.652 4.358 3.445 5 3tr
KK1 702 81 100N
KK2 2 262 10N

Xổ số Max4d ngày 08-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 08-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.242 1 15Tr
Nhì 6.943 3.506 11 6.5tr
Ba 3.643 6.417 3.983 12 3tr
KK1 242 56 100N
KK2 42 409 10N

Xổ số Max4d ngày 05-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 05-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.398 1 15Tr
Nhì 3.887 6.496 3 6.5tr
Ba 4.390 5.957 1.692 16 3tr
KK1 398 24 100N
KK2 98 409 10N

Xổ số Max4d ngày 03-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 03-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3.854 6 15Tr
Nhì 7.723 5.165 7 6.5tr
Ba 8.945 5.849 2.160 6 3tr
KK1 854 18 100N
KK2 54 332 10N

Xổ số Max4d ngày 01-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 01-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.259 11 15Tr
Nhì 2.400 5.157 5 6.5tr
Ba 6.095 817 9.406 5 3tr
KK1 259 23 100N
KK2 59 473 10N