VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 19-01-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 19-01-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 8.302 2 15Tr
Nhì 1.720 7.864 4 6.5tr
Ba 9.650 4.983 2.287 6 3tr
KK1 302 41 100N
KK2 2 423 10N

Xổ số Max4d ngày 12-01-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 12-01-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.899 6 15Tr
Nhì 3.007 7.147 2 6.5tr
Ba 4.419 622 9.967 9 3tr
KK1 899 34 100N
KK2 99 461 10N

Xổ số Max4d ngày 05-01-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 05-01-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 367 2 15Tr
Nhì 3.887 4.581 11 6.5tr
Ba 6.747 4.260 8.938 8 3tr
KK1 367 51 100N
KK2 67 380 10N

Xổ số Max4d ngày 29-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 29-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.477 0 15Tr
Nhì 6.011 2.023 0 6.5tr
Ba 9.394 1.522 4.350 0 3tr
KK1 477 0 100N
KK2 77 0 10N

Xổ số Max4d ngày 22-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 22-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.170 0 15Tr
Nhì 288 5.693 0 6.5tr
Ba 8.870 479 1.755 0 3tr
KK1 170 0 100N
KK2 70 0 10N

Xổ số Max4d ngày 15-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 15-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.940 0 15Tr
Nhì 9.356 7.431 2 6.5tr
Ba 3.276 5.970 2.174 9 3tr
KK1 940 15 100N
KK2 40 272 10N

Xổ số Max4d ngày 08-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 08-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.837 1 15Tr
Nhì 3.167 7.604 7 6.5tr
Ba 2.984 4.280 2.053 10 3tr
KK1 837 19 100N
KK2 37 380 10N

Xổ số Max4d ngày 01-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 01-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.821 6 15Tr
Nhì 1.151 8.277 9 6.5tr
Ba 8.023 3.729 556 8 3tr
KK1 821 52 100N
KK2 21 271 10N

Xổ số Max4d ngày 24-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 24-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 23 0 15Tr
Nhì 3.024 9.176 10 6.5tr
Ba 5.132 9.421 4.524 5 3tr
KK1 23 27 100N
KK2 23 612 10N

Xổ số Max4d ngày 17-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 17-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.380 1 15Tr
Nhì 477 8.415 0 6.5tr
Ba 1.393 1.329 8.918 27 3tr
KK1 380 44 100N
KK2 80 359 10N