VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 13-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 13-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3.281 3 15Tr
Nhì 7.715 1.576 4 6.5tr
Ba 8.634 5.180 3.846 7 3tr
KK1 281 25 100N
KK2 81 312 10N

Xổ số Max4d ngày 06-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 06-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 537 0 15Tr
Nhì 2.935 8.998 30 6.5tr
Ba 3.805 6.658 5.838 3 3tr
KK1 537 44 100N
KK2 37 353 10N

Xổ số Max4d ngày 30-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 30-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.926 1 15Tr
Nhì 3.052 4.101 6 6.5tr
Ba 8.198 4.215 8.603 34 3tr
KK1 926 98 100N
KK2 26 548 10N

Xổ số Max4d ngày 23-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 23-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3.287 5 15Tr
Nhì 2.103 8.447 7 6.5tr
Ba 8.031 2.105 7.033 7 3tr
KK1 287 47 100N
KK2 87 387 10N

Xổ số Max4d ngày 16-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 16-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.509 11 15Tr
Nhì 5.658 1.481 2 6.5tr
Ba 8.543 6.767 2.069 16 3tr
KK1 509 52 100N
KK2 9 343 10N

Xổ số Max4d ngày 09-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 09-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.137 4 15Tr
Nhì 7.372 4.840 6 6.5tr
Ba 4.639 5.786 6.858 9 3tr
KK1 137 26 100N
KK2 37 426 10N

Xổ số Max4d ngày 02-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 02-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.496 3 15Tr
Nhì 8.953 5.890 3 6.5tr
Ba 8.797 6.075 1.016 2 3tr
KK1 496 27 100N
KK2 96 365 10N

Xổ số Max4d ngày 23-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 23-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.491 0 15Tr
Nhì 3.496 53 3 6.5tr
Ba 8.900 3.090 5.583 3 3tr
KK1 491 43 100N
KK2 91 390 10N

Xổ số Max4d ngày 16-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 16-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 829 3 15Tr
Nhì 9.739 1.731 18 6.5tr
Ba 308 2.908 5.982 11 3tr
KK1 829 50 100N
KK2 29 318 10N

Xổ số Max4d ngày 09-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 09-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.841 3 15Tr
Nhì 7.850 9.304 4 6.5tr
Ba 8.743 3.317 8.828 6 3tr
KK1 841 24 100N
KK2 41 259 10N