VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 13-10-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 13-10-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.603 1 15Tr
Nhì 906 4.247 9 6.5tr
Ba 7.017 9.641 9.808 3 3tr
KK1 603 37 100N
KK2 3 292 10N

Xổ số Max4d ngày 06-10-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 06-10-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.530 1 15Tr
Nhì 3.056 8.481 4 6.5tr
Ba 9.797 9.712 7.931 3 3tr
KK1 530 24 100N
KK2 30 391 10N

Xổ số Max4d ngày 29-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 29-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3.753 2 15Tr
Nhì 897 9.370 3 6.5tr
Ba 4.236 7.935 2.184 9 3tr
KK1 753 42 100N
KK2 53 310 10N

Xổ số Max4d ngày 22-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 22-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.296 4 15Tr
Nhì 7.696 1.171 7 6.5tr
Ba 9.118 9.924 5.596 6 3tr
KK1 296 43 100N
KK2 96 559 10N

Xổ số Max4d ngày 15-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 15-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.660 0 15Tr
Nhì 4.824 257 8 6.5tr
Ba 2.254 9.261 9.105 3 3tr
KK1 660 49 100N
KK2 60 285 10N

Xổ số Max4d ngày 08-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 08-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.242 1 15Tr
Nhì 6.943 3.506 11 6.5tr
Ba 3.643 6.417 3.983 12 3tr
KK1 242 56 100N
KK2 42 409 10N

Xổ số Max4d ngày 01-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 01-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.259 11 15Tr
Nhì 2.400 5.157 5 6.5tr
Ba 6.095 817 9.406 5 3tr
KK1 259 23 100N
KK2 59 473 10N

Xổ số Max4d ngày 25-08-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 25-08-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.811 3 15Tr
Nhì 2.491 2.398 4 6.5tr
Ba 4.329 1.622 1.473 7 3tr
KK1 811 60 100N
KK2 11 528 10N

Xổ số Max4d ngày 18-08-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 18-08-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.619 3 15Tr
Nhì 1.727 2.091 18 6.5tr
Ba 7.349 6.215 3.318 15 3tr
KK1 619 61 100N
KK2 19 598 10N

Xổ số Max4d ngày 11-08-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 11-08-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 325 0 15Tr
Nhì 2.462 7.391 4 6.5tr
Ba 5.917 4.903 5.181 7 3tr
KK1 325 14 100N
KK2 25 439 10N