VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 22-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 22-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.913 7 15Tr
Nhì 8.337 994 3 6.5tr
Ba 9.289 5.363 4.569 26 3tr
KK1 913 27 100N
KK2 13 442 10N

Xổ số Max4d ngày 15-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 15-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.173 8 15Tr
Nhì 5.103 6.956 5 6.5tr
Ba 1.548 3.141 255 14 3tr
KK1 173 36 100N
KK2 73 315 10N

Xổ số Max4d ngày 08-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 08-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 516 3 15Tr
Nhì 7.565 6.687 11 6.5tr
Ba 6.526 8.371 8.473 1 3tr
KK1 516 30 100N
KK2 16 253 10N

Xổ số Max4d ngày 01-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 01-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.556 2 15Tr
Nhì 1.533 2.267 7 6.5tr
Ba 6.406 6.421 8.776 9 3tr
KK1 556 58 100N
KK2 56 284 10N

Xổ số Max4d ngày 25-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 25-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 555 9 15Tr
Nhì 2.811 128 9 6.5tr
Ba 104 3.107 7.196 16 3tr
KK1 555 45 100N
KK2 55 357 10N

Xổ số Max4d ngày 18-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 18-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.949 2 15Tr
Nhì 1.918 2.807 11 6.5tr
Ba 6.548 8.324 884 8 3tr
KK1 949 31 100N
KK2 49 323 10N

Xổ số Max4d ngày 11-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 11-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.212 0 15Tr
Nhì 9.324 36 3 6.5tr
Ba 6.627 7.197 4.357 34 3tr
KK1 212 161 100N
KK2 12 309 10N

Xổ số Max4d ngày 04-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 04-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 913 2 15Tr
Nhì 312 7.609 6 6.5tr
Ba 9.360 4.215 9.441 1 3tr
KK1 913 31 100N
KK2 13 490 10N

Xổ số Max4d ngày 27-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 27-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.183 8 15Tr
Nhì 8.250 5.067 6 6.5tr
Ba 7.225 5.239 1.876 19 3tr
KK1 183 67 100N
KK2 83 537 10N

Xổ số Max4d ngày 20-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 20-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.767 6 15Tr
Nhì 2.869 1.857 2 6.5tr
Ba 5.424 9.049 4.752 14 3tr
KK1 767 94 100N
KK2 67 430 10N