VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 15-10-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 15-10-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.120 7 15Tr
Nhì 2.023 9.776 3 6.5tr
Ba 8.348 3.122 587 10 3tr
KK1 120 40 100N
KK2 20 237 10N

Xổ số Max4d ngày 08-10-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 08-10-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.095 3 15Tr
Nhì 8.065 7.261 4 6.5tr
Ba 4.154 5.052 8.584 9 3tr
KK1 95 27 100N
KK2 95 250 10N

Xổ số Max4d ngày 01-10-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 01-10-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.314 4 15Tr
Nhì 314 5.710 6 6.5tr
Ba 2.205 5.722 7.901 7 3tr
KK1 314 34 100N
KK2 14 305 10N

Xổ số Max4d ngày 24-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 24-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.626 3 15Tr
Nhì 5.481 1.920 3 6.5tr
Ba 4.626 3.185 7.077 24 3tr
KK1 626 24 100N
KK2 26 335 10N

Xổ số Max4d ngày 17-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 17-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 8.946 1 15Tr
Nhì 82 5.085 7 6.5tr
Ba 4.013 3.800 5.449 7 3tr
KK1 946 31 100N
KK2 46 440 10N

Xổ số Max4d ngày 10-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 10-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.702 1 15Tr
Nhì 2.141 4.447 11 6.5tr
Ba 5.652 4.358 3.445 5 3tr
KK1 702 81 100N
KK2 2 262 10N

Xổ số Max4d ngày 03-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 03-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3.854 6 15Tr
Nhì 7.723 5.165 7 6.5tr
Ba 8.945 5.849 2.160 6 3tr
KK1 854 18 100N
KK2 54 332 10N

Xổ số Max4d ngày 27-08-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 27-08-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 0 15Tr
Nhì 0 6.5tr
Ba 0 3tr
KK1 0 100N
KK2 0 10N

Xổ số Max4d ngày 20-08-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 20-08-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.366 4 15Tr
Nhì 4.252 9.360 7 6.5tr
Ba 4.227 9.774 4.231 17 3tr
KK1 366 95 100N
KK2 66 492 10N

Xổ số Max4d ngày 13-08-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 13-08-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.860 3 15Tr
Nhì 6.017 715 4 6.5tr
Ba 4.051 5.156 8.480 8 3tr
KK1 860 47 100N
KK2 60 265 10N