VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 14-01-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 14-01-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.143 2 15Tr
Nhì 6.707 1.286 3 6.5tr
Ba 2.164 1.456 3.733 7 3tr
KK1 143 32 100N
KK2 43 311 10N

Xổ số Max4d ngày 07-01-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 07-01-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.767 2 15Tr
Nhì 1.652 3.772 76 6.5tr
Ba 3.225 2.093 2.017 20 3tr
KK1 767 42 100N
KK2 67 411 10N

Xổ số Max4d ngày 31-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 31-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.808 0 15Tr
Nhì 4.041 2.177 0 6.5tr
Ba 7.638 7.454 5.288 0 3tr
KK1 808 0 100N
KK2 8 0 10N

Xổ số Max4d ngày 24-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 24-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.678 0 15Tr
Nhì 3.933 2.516 0 6.5tr
Ba 5.362 4.647 4.293 0 3tr
KK1 678 0 100N
KK2 78 0 10N

Xổ số Max4d ngày 17-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 17-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.718 0 15Tr
Nhì 2.434 7.381 0 6.5tr
Ba 410 659 1.856 0 3tr
KK1 718 0 100N
KK2 18 0 10N

Xổ số Max4d ngày 10-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 10-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.184 0 15Tr
Nhì 8.504 8.947 2 6.5tr
Ba 7.173 6.412 842 6 3tr
KK1 184 31 100N
KK2 84 375 10N

Xổ số Max4d ngày 03-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 03-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.691 3 15Tr
Nhì 9.734 645 6 6.5tr
Ba 4.767 6.167 2.738 8 3tr
KK1 691 86 100N
KK2 91 413 10N

Xổ số Max4d ngày 26-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 26-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 207 8 15Tr
Nhì 329 4.284 10 6.5tr
Ba 8.133 6.613 8.039 7 3tr
KK1 207 25 100N
KK2 7 288 10N

Xổ số Max4d ngày 19-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 19-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.487 1 15Tr
Nhì 3.155 7.112 3 6.5tr
Ba 5.740 3.676 8.479 22 3tr
KK1 487 21 100N
KK2 87 559 10N

Xổ số Max4d ngày 12-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 12-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.883 19 15Tr
Nhì 2.745 54 1 6.5tr
Ba 3.619 8.831 6.243 11 3tr
KK1 883 33 100N
KK2 83 403 10N