VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 24-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 24-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.205 3 15Tr
Nhì 7.601 9.077 4 6.5tr
Ba 6.197 1.037 3.719 11 3tr
KK1 205 34 100N
KK2 5 236 10N

Xổ số Max4d ngày 17-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 17-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.404 0 15Tr
Nhì 2.419 6.421 5 6.5tr
Ba 9.211 131 2.180 11 3tr
KK1 404 26 100N
KK2 4 288 10N

Xổ số Max4d ngày 10-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 10-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.180 13 15Tr
Nhì 1.079 632 41 6.5tr
Ba 6.395 4.359 440 7 3tr
KK1 180 28 100N
KK2 80 275 10N

Xổ số Max4d ngày 03-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 03-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.503 4 15Tr
Nhì 9.314 4.873 3 6.5tr
Ba 6.198 188 8.047 2 3tr
KK1 503 38 100N
KK2 3 410 10N

Xổ số Max4d ngày 27-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 27-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.594 2 15Tr
Nhì 4.127 4.196 1 6.5tr
Ba 9.398 3.437 3.886 13 3tr
KK1 594 31 100N
KK2 94 201 10N

Xổ số Max4d ngày 20-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 20-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.601 8 15Tr
Nhì 640 5.861 8 6.5tr
Ba 9.602 3.046 2.873 12 3tr
KK1 601 22 100N
KK2 1 332 10N

Xổ số Max4d ngày 13-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 13-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.149 1 15Tr
Nhì 4.944 7.259 1 6.5tr
Ba 2.480 1.264 7.076 3 3tr
KK1 149 47 100N
KK2 49 391 10N

Xổ số Max4d ngày 06-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 06-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3.760 6 15Tr
Nhì 6.024 5.253 8 6.5tr
Ba 7.975 3.012 8.732 10 3tr
KK1 760 20 100N
KK2 60 268 10N

Xổ số Max4d ngày 29-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 29-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.092 0 15Tr
Nhì 469 4.411 7 6.5tr
Ba 372 2.718 9.697 5 3tr
KK1 92 29 100N
KK2 92 307 10N

Xổ số Max4d ngày 22-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 22-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 753 3 15Tr
Nhì 7.026 747 8 6.5tr
Ba 6.023 4.423 9.877 9 3tr
KK1 753 75 100N
KK2 53 335 10N