VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 15-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 15-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.682 1 15Tr
Nhì 6.443 5.368 12 6.5tr
Ba 8.020 9.436 797 15 3tr
KK1 682 29 100N
KK2 82 436 10N

Xổ số Max4d ngày 08-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 08-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.780 2 15Tr
Nhì 6.624 9.348 4 6.5tr
Ba 3.779 6.307 9.388 24 3tr
KK1 780 5 100N
KK2 80 404 10N

Xổ số Max4d ngày 01-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 01-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.353 3 15Tr
Nhì 9.849 3.532 5 6.5tr
Ba 7.695 2.453 7.123 8 3tr
KK1 353 22 100N
KK2 53 312 10N

Xổ số Max4d ngày 25-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 25-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.536 1 15Tr
Nhì 361 9.607 1 6.5tr
Ba 3.628 8.399 5.638 24 3tr
KK1 536 21 100N
KK2 36 325 10N

Xổ số Max4d ngày 18-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 18-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.898 2 15Tr
Nhì 5.544 6.869 4 6.5tr
Ba 6.112 8.237 253 4 3tr
KK1 898 31 100N
KK2 98 246 10N

Xổ số Max4d ngày 11-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 11-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.591 0 15Tr
Nhì 7.721 8.520 10 6.5tr
Ba 2.643 4.953 3.516 13 3tr
KK1 591 32 100N
KK2 91 312 10N

Xổ số Max4d ngày 04-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 04-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.030 2 15Tr
Nhì 7.988 1.335 2 6.5tr
Ba 6.252 5.825 8.328 8 3tr
KK1 30 31 100N
KK2 30 267 10N

Xổ số Max4d ngày 25-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 25-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 564 4 15Tr
Nhì 3.052 7.767 4 6.5tr
Ba 7.934 2.886 6.490 6 3tr
KK1 564 48 100N
KK2 64 426 10N

Xổ số Max4d ngày 18-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 18-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.637 8 15Tr
Nhì 2.389 2.177 7 6.5tr
Ba 2.096 7.534 2.692 7 3tr
KK1 637 40 100N
KK2 37 391 10N

Xổ số Max4d ngày 11-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 11-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 0 15Tr
Nhì 0 6.5tr
Ba 0 3tr
KK1 0 100N
KK2 0 10N