VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 26-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 26-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.051 6 15Tr
Nhì 6.905 7.583 5 6.5tr
Ba 4.204 9.115 9.793 78 3tr
KK1 51 44 100N
KK2 51 414 10N

Xổ số Max4d ngày 19-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 19-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.032 11 15Tr
Nhì 4.571 3.957 11 6.5tr
Ba 8.559 5.270 6.142 8 3tr
KK1 32 26 100N
KK2 32 356 10N

Xổ số Max4d ngày 12-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 12-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.193 0 15Tr
Nhì 8.375 3.099 4 6.5tr
Ba 8.195 8.487 9.788 4 3tr
KK1 193 20 100N
KK2 93 357 10N

Xổ số Max4d ngày 05-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 05-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.803 0 15Tr
Nhì 3.514 1.771 9 6.5tr
Ba 9.694 7.879 2.892 13 3tr
KK1 803 24 100N
KK2 3 268 10N

Xổ số Max4d ngày 29-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 29-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.552 2 15Tr
Nhì 9.406 3.925 2 6.5tr
Ba 5.529 7.105 9.586 8 3tr
KK1 552 50 100N
KK2 52 424 10N

Xổ số Max4d ngày 22-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 22-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.174 2 15Tr
Nhì 4.556 8.665 5 6.5tr
Ba 9.827 9.379 6.330 5 3tr
KK1 174 11 100N
KK2 74 308 10N

Xổ số Max4d ngày 15-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 15-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 8.511 1 15Tr
Nhì 2.656 432 3 6.5tr
Ba 9.407 1.913 9.206 11 3tr
KK1 511 46 100N
KK2 11 778 10N

Xổ số Max4d ngày 08-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 08-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.437 5 15Tr
Nhì 1.379 9.725 13 6.5tr
Ba 3.691 9.790 8.906 8 3tr
KK1 437 30 100N
KK2 37 350 10N

Xổ số Max4d ngày 01-05-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 01-05-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 8.485 8 15Tr
Nhì 9.709 3.380 3 6.5tr
Ba 6.756 4.173 184 6 3tr
KK1 485 19 100N
KK2 85 186 10N

Xổ số Max4d ngày 24-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 24-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.537 1 15Tr
Nhì 1.688 6.920 12 6.5tr
Ba 8.545 6.757 8.974 3 3tr
KK1 537 29 100N
KK2 37 289 10N