VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 16-01-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 16-01-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.935 3 15Tr
Nhì 7.353 4.928 17 6.5tr
Ba 4.850 2.939 3.975 6 3tr
KK1 935 32 100N
KK2 35 385 10N

Xổ số Max4d ngày 09-01-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 09-01-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.475 1 15Tr
Nhì 25 6.390 11 6.5tr
Ba 8.177 7.852 1.885 11 3tr
KK1 475 34 100N
KK2 75 371 10N

Xổ số Max4d ngày 02-01-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 02-01-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.318 0 15Tr
Nhì 1.458 7.931 0 6.5tr
Ba 9.963 3.479 7.979 0 3tr
KK1 318 0 100N
KK2 18 0 10N

Xổ số Max4d ngày 26-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 26-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.088 0 15Tr
Nhì 9.376 2.008 0 6.5tr
Ba 6.132 9.009 1.190 0 3tr
KK1 88 0 100N
KK2 88 0 10N

Xổ số Max4d ngày 19-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 19-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.019 0 15Tr
Nhì 762 7.664 0 6.5tr
Ba 7.059 946 9.546 0 3tr
KK1 19 0 100N
KK2 19 0 10N

Xổ số Max4d ngày 12-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 12-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.204 5 15Tr
Nhì 8.110 2.575 9 6.5tr
Ba 7.601 4.291 606 8 3tr
KK1 204 9 100N
KK2 4 258 10N

Xổ số Max4d ngày 05-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 05-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.613 1 15Tr
Nhì 7.518 4.887 3 6.5tr
Ba 4.948 5.631 7.746 19 3tr
KK1 613 21 100N
KK2 13 252 10N

Xổ số Max4d ngày 28-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 28-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 80 20 15Tr
Nhì 5.981 8.174 5 6.5tr
Ba 4.603 4.041 5.124 14 3tr
KK1 80 32 100N
KK2 80 255 10N

Xổ số Max4d ngày 21-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 21-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.396 2 15Tr
Nhì 4.152 8.840 3 6.5tr
Ba 6.812 3.460 7.208 7 3tr
KK1 396 34 100N
KK2 96 309 10N

Xổ số Max4d ngày 14-11-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 14-11-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.203 2 15Tr
Nhì 8.961 880 2 6.5tr
Ba 3.159 9.228 3.842 18 3tr
KK1 203 36 100N
KK2 3 264 10N