VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 17-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 17-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.863 5 15Tr
Nhì 839 75 5 6.5tr
Ba 16 8.132 3.758 7 3tr
KK1 863 66 100N
KK2 63 426 10N

Xổ số Max4d ngày 10-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 10-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.567 0 15Tr
Nhì 3.671 5.295 9 6.5tr
Ba 2.430 6.826 7.918 10 3tr
KK1 567 63 100N
KK2 67 423 10N

Xổ số Max4d ngày 03-04-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 03-04-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.668 3 15Tr
Nhì 9.822 4.430 3 6.5tr
Ba 8.964 2.782 3.086 7 3tr
KK1 668 70 100N
KK2 68 681 10N

Xổ số Max4d ngày 27-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 27-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.993 1 15Tr
Nhì 9.084 3.738 10 6.5tr
Ba 2.664 5.815 7.770 13 3tr
KK1 993 53 100N
KK2 93 321 10N

Xổ số Max4d ngày 20-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 20-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.620 6 15Tr
Nhì 9.210 9.838 6 6.5tr
Ba 6.494 7.667 9.241 10 3tr
KK1 620 11 100N
KK2 20 499 10N

Xổ số Max4d ngày 13-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 13-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.088 2 15Tr
Nhì 3.464 7.334 3 6.5tr
Ba 3.245 4.729 3.641 15 3tr
KK1 88 72 100N
KK2 88 453 10N

Xổ số Max4d ngày 06-03-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 06-03-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 8.651 2 15Tr
Nhì 8.585 490 6 6.5tr
Ba 6.132 4.602 3.126 6 3tr
KK1 651 43 100N
KK2 51 380 10N

Xổ số Max4d ngày 27-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 27-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 226 2 15Tr
Nhì 5.437 7.903 4 6.5tr
Ba 9.653 3.200 6.437 17 3tr
KK1 226 46 100N
KK2 26 316 10N

Xổ số Max4d ngày 20-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 20-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3.568 7 15Tr
Nhì 6.357 5.492 6 6.5tr
Ba 1.107 3.451 2.641 11 3tr
KK1 568 43 100N
KK2 68 687 10N

Xổ số Max4d ngày 13-02-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 13-02-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.161 3 15Tr
Nhì 8.895 1.377 6 6.5tr
Ba 7.711 5.662 6.241 10 3tr
KK1 161 32 100N
KK2 61 309 10N