VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 17-10-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 17-10-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.240 2 15Tr
Nhì 4.191 7.957 3 6.5tr
Ba 8.814 2.620 9.920 6 3tr
KK1 240 36 100N
KK2 40 225 10N

Xổ số Max4d ngày 10-10-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 10-10-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.542 5 15Tr
Nhì 4.897 8.182 30 6.5tr
Ba 503 3.913 1.469 28 3tr
KK1 542 26 100N
KK2 42 347 10N

Xổ số Max4d ngày 03-10-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 03-10-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3.397 2 15Tr
Nhì 709 8.916 19 6.5tr
Ba 4.207 105 4.619 11 3tr
KK1 397 34 100N
KK2 97 284 10N

Xổ số Max4d ngày 26-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 26-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.818 5 15Tr
Nhì 7.012 4.682 5 6.5tr
Ba 9.723 6.299 3.671 19 3tr
KK1 818 27 100N
KK2 18 451 10N

Xổ số Max4d ngày 19-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 19-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.716 4 15Tr
Nhì 2.554 1.828 11 6.5tr
Ba 1.119 6.686 3.567 46 3tr
KK1 716 20 100N
KK2 16 211 10N

Xổ số Max4d ngày 12-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 12-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 456 4 15Tr
Nhì 6.855 3.164 10 6.5tr
Ba 8.206 276 101 3 3tr
KK1 456 31 100N
KK2 56 332 10N

Xổ số Max4d ngày 05-09-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 05-09-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.398 1 15Tr
Nhì 3.887 6.496 3 6.5tr
Ba 4.390 5.957 1.692 16 3tr
KK1 398 24 100N
KK2 98 409 10N

Xổ số Max4d ngày 29-08-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 29-08-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.643 1 15Tr
Nhì 9.913 9.723 14 6.5tr
Ba 2.249 3.386 3.810 9 3tr
KK1 643 21 100N
KK2 43 426 10N

Xổ số Max4d ngày 22-08-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 22-08-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.210 1 15Tr
Nhì 3.159 9.640 2 6.5tr
Ba 7.421 9.138 7.092 6 3tr
KK1 210 36 100N
KK2 10 398 10N

Xổ số Max4d ngày 15-08-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 15-08-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.512 7 15Tr
Nhì 8.023 742 5 6.5tr
Ba 9.776 2.981 4.685 5 3tr
KK1 512 37 100N
KK2 12 376 10N