VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 03-07-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
08 14 17 20 21 40

Giá trị jackpot: 60.754.135.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 60.754.135.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.107 300.000
Giải ba 3 số 30.979 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 01-07-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
17 26 30 31 33 39

Giá trị jackpot: 55.416.491.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 55.416.491.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.509 300.000
Giải ba 3 số 25.810 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 29-06-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
01 19 20 27 30 32

Giá trị jackpot: 50.036.747.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 50.036.747.000
Giải nhất 5 số 37 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.281 300.000
Giải ba 3 số 25.584 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 26-06-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 07 08 18 27 36

Giá trị jackpot: 44.984.697.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 44.984.697.500
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.501 300.000
Giải ba 3 số 24.565 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 24-06-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
07 16 18 32 34 44

Giá trị jackpot: 40.655.214.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 40.655.214.000
Giải nhất 5 số 42 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.456 300.000
Giải ba 3 số 22.966 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 22-06-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
03 20 23 30 33 35

Giá trị jackpot: 36.830.904.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 36.830.904.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.112 300.000
Giải ba 3 số 20.653 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 19-06-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
01 24 25 31 39 40

Giá trị jackpot: 32.798.069.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 32.798.069.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 16.901 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 17-06-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
05 08 26 29 35 44

Giá trị jackpot: 28.961.809.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 28.961.809.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.347 300.000
Giải ba 3 số 19.105 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 15-06-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
01 06 12 20 36 39

Giá trị jackpot: 25.773.380.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 25.773.380.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.067 300.000
Giải ba 3 số 18.620 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 12-06-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
06 14 19 22 40 42

Giá trị jackpot: 23.453.316.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 23.453.316.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.073 300.000
Giải ba 3 số 17.270 30.000