VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 20-10-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
05 09 33 40 41 45

Giá trị jackpot: 14.504.128.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.504.128.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 828 300.000
Giải ba 3 số 13.446 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 17-10-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
04 12 21 22 27 40

Giá trị jackpot: 13.176.319.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.176.319.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 13.242 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 15-10-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
05 13 17 20 29 45

Giá trị jackpot: 30.980.331.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 30.980.331.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.195 300.000
Giải ba 3 số 17.257 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 13-10-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
20 34 37 39 41 42

Giá trị jackpot: 27.804.912.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 27.804.912.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 822 300.000
Giải ba 3 số 15.428 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 10-10-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 25 26 29 40 42

Giá trị jackpot: 24.429.731.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 24.429.731.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 939 300.000
Giải ba 3 số 15.257 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 08-10-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
04 13 18 23 33 43

Giá trị jackpot: 22.803.507.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 22.803.507.000
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.187 300.000
Giải ba 3 số 15.500 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 06-10-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
09 11 15 20 32 36

Giá trị jackpot: 21.685.002.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 21.685.002.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 967 300.000
Giải ba 3 số 14.737 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 03-10-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
06 12 28 30 39 42

Giá trị jackpot: 20.403.874.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.403.874.500
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 709 300.000
Giải ba 3 số 12.096 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 01-10-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
11 15 17 27 28 45

Giá trị jackpot: 19.241.396.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 19.241.396.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 701 300.000
Giải ba 3 số 11.189 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 29-09-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
06 15 16 27 36 42

Giá trị jackpot: 18.375.874.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 18.375.874.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 799 300.000
Giải ba 3 số 12.748 30.000