VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 21-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
01 13 17 24 27 42

Giá trị jackpot: 18.432.653.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 18.432.653.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 16.200 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 19-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
14 21 25 34 37 39

Giá trị jackpot: 16.793.959.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.793.959.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.021 300.000
Giải ba 3 số 16.442 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 16-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
01 03 04 05 32 33

Giá trị jackpot: 15.005.629.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 15.005.629.500
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 971 300.000
Giải ba 3 số 15.122 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 14-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
05 14 27 30 38 45

Giá trị jackpot: 13.303.467.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.303.467.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.069 300.000
Giải ba 3 số 16.417 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 12-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
03 06 13 15 36 44

Giá trị jackpot: 23.657.658.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 23.657.658.500
Giải nhất 5 số 46 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.362 300.000
Giải ba 3 số 21.287 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 09-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
06 07 11 22 35 41

Giá trị jackpot: 21.975.994.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 21.975.994.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.397 300.000
Giải ba 3 số 21.832 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 07-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
10 13 24 28 38 44

Giá trị jackpot: 20.272.931.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.272.931.500
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.063 300.000
Giải ba 3 số 18.275 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 05-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
01 03 08 09 35 40

Giá trị jackpot: 18.547.498.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 18.547.498.500
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 17.593 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 02-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
11 17 30 36 41 45

Giá trị jackpot: 16.699.523.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.699.523.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.003 300.000
Giải ba 3 số 16.498 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 31-12-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
02 05 12 33 41 45

Giá trị jackpot: 15.087.497.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 15.087.497.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 964 300.000
Giải ba 3 số 15.941 30.000