VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 30-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
04 11 19 20 35 41

Giá trị jackpot: 19.422.090.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 19.422.090.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.131 300.000
Giải ba 3 số 17.869 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 28-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
04 05 07 24 27 30

Giá trị jackpot: 17.875.801.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 17.875.801.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 953 300.000
Giải ba 3 số 16.363 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 25-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 05 08 31 33 34

Giá trị jackpot: 16.272.183.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.272.183.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 14.773 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 23-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
01 12 21 28 30 44

Giá trị jackpot: 14.840.078.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.840.078.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 788 300.000
Giải ba 3 số 14.836 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 21-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
05 10 14 25 42 45

Giá trị jackpot: 13.397.869.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.397.869.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 871 300.000
Giải ba 3 số 14.638 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 18-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 05 10 17 25 29

Giá trị jackpot: 43.132.025.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 43.132.025.000
Giải nhất 5 số 47 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.581 300.000
Giải ba 3 số 24.131 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 16-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
02 26 35 41 42 43

Giá trị jackpot: 39.062.754.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 39.062.754.000
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.341 300.000
Giải ba 3 số 21.596 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 14-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
03 12 15 20 24 45

Giá trị jackpot: 34.942.394.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 34.942.394.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.371 300.000
Giải ba 3 số 22.015 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 11-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
04 15 20 31 43 44

Giá trị jackpot: 30.720.902.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 30.720.902.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.084 300.000
Giải ba 3 số 17.631 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 09-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
04 06 13 14 28 39

Giá trị jackpot: 27.126.697.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 27.126.697.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.097 300.000
Giải ba 3 số 19.700 30.000