VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 27-11-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
01 09 12 13 37 43

Giá trị jackpot: 30.862.326.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 30.862.326.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 954 300.000
Giải ba 3 số 16.447 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 25-11-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
01 05 07 08 25 40

Giá trị jackpot: 29.360.095.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 29.360.095.000
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.024 300.000
Giải ba 3 số 17.586 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 22-11-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
09 16 17 24 32 40

Giá trị jackpot: 27.655.191.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 27.655.191.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 947 300.000
Giải ba 3 số 15.255 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 20-11-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
02 17 24 29 31 37

Giá trị jackpot: 26.126.425.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 26.126.425.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 835 300.000
Giải ba 3 số 13.742 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 18-11-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
18 19 21 31 39 44

Giá trị jackpot: 24.618.929.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 24.618.929.000
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.015 300.000
Giải ba 3 số 16.202 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 15-11-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
14 16 21 29 40 41

Giá trị jackpot: 23.148.689.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 23.148.689.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 843 300.000
Giải ba 3 số 14.669 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 13-11-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
08 22 23 33 34 36

Giá trị jackpot: 21.632.894.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 21.632.894.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 810 300.000
Giải ba 3 số 13.540 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 11-11-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
04 10 12 17 20 35

Giá trị jackpot: 20.122.882.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.122.882.500
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 951 300.000
Giải ba 3 số 15.281 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 08-11-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 12 14 16 23 33

Giá trị jackpot: 18.724.109.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 18.724.109.500
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 930 300.000
Giải ba 3 số 14.733 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 06-11-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
19 24 30 32 36 37

Giá trị jackpot: 17.496.992.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 17.496.992.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 754 300.000
Giải ba 3 số 12.378 30.000