VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 07-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
04 12 25 28 33 45

Giá trị jackpot: 35.534.020.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 35.534.020.000
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.422 300.000
Giải ba 3 số 22.546 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 05-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
09 11 13 21 27 41

Giá trị jackpot: 33.427.077.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 33.427.077.500
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.533 300.000
Giải ba 3 số 23.867 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 03-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
01 20 28 37 40 44

Giá trị jackpot: 31.633.445.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 31.633.445.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.114 300.000
Giải ba 3 số 19.595 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 28-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
04 05 25 28 29 42

Giá trị jackpot: 29.467.504.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 29.467.504.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.207 300.000
Giải ba 3 số 20.080 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 26-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
11 13 19 27 37 41

Giá trị jackpot: 27.697.196.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 27.697.196.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.183 300.000
Giải ba 3 số 20.043 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 24-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
02 13 19 33 40 43

Giá trị jackpot: 25.868.493.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 25.868.493.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.096 300.000
Giải ba 3 số 18.585 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 21-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
06 07 22 24 27 37

Giá trị jackpot: 23.887.950.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 23.887.950.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.269 300.000
Giải ba 3 số 21.651 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 19-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
12 19 22 23 34 44

Giá trị jackpot: 21.767.678.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 21.767.678.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.167 300.000
Giải ba 3 số 19.417 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 17-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
03 18 21 22 36 44

Giá trị jackpot: 20.047.161.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.047.161.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.347 300.000
Giải ba 3 số 19.360 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 14-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 13 18 21 39 44

Giá trị jackpot: 18.057.569.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 18.057.569.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 973 300.000
Giải ba 3 số 15.597 30.000