VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 16-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
13 23 33 37 40 43

Giá trị jackpot: 13.202.141.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.202.141.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 846 300.000
Giải ba 3 số 12.520 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 14-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
03 11 16 20 24 30

Giá trị jackpot: 13.242.112.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 13.242.112.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 889 300.000
Giải ba 3 số 14.264 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 12-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
09 15 22 27 34 42

Giá trị jackpot: 70.068.418.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 70.068.418.000
Giải nhất 5 số 65 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.160 300.000
Giải ba 3 số 34.812 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 09-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
01 07 16 24 27 37

Giá trị jackpot: 63.700.477.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 63.700.477.500
Giải nhất 5 số 48 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.806 300.000
Giải ba 3 số 30.099 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 07-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
10 20 21 27 33 34

Giá trị jackpot: 58.038.778.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 58.038.778.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.433 300.000
Giải ba 3 số 27.001 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 05-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
03 14 20 22 37 44

Giá trị jackpot: 52.338.709.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 52.338.709.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.440 300.000
Giải ba 3 số 24.095 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 02-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
07 08 30 35 40 44

Giá trị jackpot: 47.209.898.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 47.209.898.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.302 300.000
Giải ba 3 số 21.957 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 30-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
03 04 20 21 36 41

Giá trị jackpot: 42.764.126.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 42.764.126.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.343 300.000
Giải ba 3 số 20.306 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 28-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
21 39 40 41 43 45

Giá trị jackpot: 38.903.466.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 38.903.466.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.113 300.000
Giải ba 3 số 18.245 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 25-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
08 19 21 28 32 44

Giá trị jackpot: 34.931.499.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 34.931.499.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.216 300.000
Giải ba 3 số 20.201 30.000