VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 20-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
05 07 09 13 15 16

Giá trị jackpot: 32.667.127.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 32.667.127.000
Giải nhất 5 số 39 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.361 300.000
Giải ba 3 số 18.706 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 18-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
10 19 21 23 27 33

Giá trị jackpot: 31.378.564.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 31.378.564.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 872 300.000
Giải ba 3 số 15.537 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 16-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
05 20 29 30 38 40

Giá trị jackpot: 29.847.296.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 29.847.296.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 976 300.000
Giải ba 3 số 16.185 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 13-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
20 23 28 37 40 44

Giá trị jackpot: 28.258.554.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 28.258.554.000
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 854 300.000
Giải ba 3 số 15.135 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 11-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
04 11 13 16 17 33

Giá trị jackpot: 26.560.368.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 26.560.368.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 878 300.000
Giải ba 3 số 15.083 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 09-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
19 21 34 35 36 39

Giá trị jackpot: 25.062.356.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 25.062.356.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 867 300.000
Giải ba 3 số 14.630 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 06-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
01 06 19 29 31 44

Giá trị jackpot: 23.500.560.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 23.500.560.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 944 300.000
Giải ba 3 số 15.463 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 04-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
07 16 20 30 40 41

Giá trị jackpot: 22.097.628.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 22.097.628.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 756 300.000
Giải ba 3 số 13.166 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 02-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
08 10 14 16 18 24

Giá trị jackpot: 20.638.279.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.638.279.000
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 920 300.000
Giải ba 3 số 13.588 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 30-08-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
06 08 18 19 29 33

Giá trị jackpot: 19.318.430.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 19.318.430.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 912 300.000
Giải ba 3 số 14.327 30.000