VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 27-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
05 10 29 37 42 44

Giá trị jackpot: 23.704.232.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 23.704.232.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 977 300.000
Giải ba 3 số 16.751 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 25-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
03 05 06 23 24 39

Giá trị jackpot: 22.185.507.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 22.185.507.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 942 300.000
Giải ba 3 số 16.641 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 23-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
04 07 20 28 33 41

Giá trị jackpot: 20.526.628.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.526.628.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 910 300.000
Giải ba 3 số 15.594 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 20-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
10 24 27 42 43 45

Giá trị jackpot: 18.982.427.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 18.982.427.000
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 802 300.000
Giải ba 3 số 14.467 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 18-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
10 11 28 29 40 42

Giá trị jackpot: 17.563.534.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 17.563.534.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 765 300.000
Giải ba 3 số 13.592 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 16-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
11 19 24 28 31 39

Giá trị jackpot: 16.164.413.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.164.413.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 15.590 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 13-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 10 12 13 36 44

Giá trị jackpot: 14.815.632.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.815.632.000
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 803 300.000
Giải ba 3 số 14.088 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 11-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
08 12 13 14 32 40

Giá trị jackpot: 13.438.632.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.438.632.000
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 685 300.000
Giải ba 3 số 12.408 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 09-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
02 07 18 20 24 36

Giá trị jackpot: 29.292.855.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 29.292.855.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.216 300.000
Giải ba 3 số 18.521 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 06-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
05 07 10 13 14 42

Giá trị jackpot: 27.467.427.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 27.467.427.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.027 300.000
Giải ba 3 số 17.741 30.000