VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 27-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
05 10 29 37 42 44

Giá trị jackpot: 23.704.232.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 23.704.232.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 977 300.000
Giải ba 3 số 16.751 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 20-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
10 24 27 42 43 45

Giá trị jackpot: 18.982.427.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 18.982.427.000
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 802 300.000
Giải ba 3 số 14.467 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 13-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 10 12 13 36 44

Giá trị jackpot: 14.815.632.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.815.632.000
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 803 300.000
Giải ba 3 số 14.088 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 06-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
05 07 10 13 14 42

Giá trị jackpot: 27.467.427.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 27.467.427.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.027 300.000
Giải ba 3 số 17.741 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 30-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
07 10 19 30 40 45

Giá trị jackpot: 22.221.494.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 22.221.494.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.201 300.000
Giải ba 3 số 18.144 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 23-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
11 14 22 26 29 44

Giá trị jackpot: 17.658.371.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 17.658.371.500
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 912 300.000
Giải ba 3 số 15.456 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 16-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
13 23 33 37 40 43

Giá trị jackpot: 13.202.141.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.202.141.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 846 300.000
Giải ba 3 số 12.520 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 09-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
01 07 16 24 27 37

Giá trị jackpot: 63.700.477.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 63.700.477.500
Giải nhất 5 số 48 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.806 300.000
Giải ba 3 số 30.099 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 02-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
07 08 30 35 40 44

Giá trị jackpot: 47.209.898.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 47.209.898.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.302 300.000
Giải ba 3 số 21.957 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 25-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
08 19 21 28 32 44

Giá trị jackpot: 34.931.499.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 34.931.499.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.216 300.000
Giải ba 3 số 20.201 30.000