VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 02-10-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 17 28 30 31 32

Giá trị jackpot: 21.270.243.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 21.270.243.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 971 300.000
Giải ba 3 số 17.210 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 25-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 05 08 31 33 34

Giá trị jackpot: 16.272.183.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.272.183.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 14.773 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 18-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 05 10 17 25 29

Giá trị jackpot: 43.132.025.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 43.132.025.000
Giải nhất 5 số 47 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.581 300.000
Giải ba 3 số 24.131 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 11-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
04 15 20 31 43 44

Giá trị jackpot: 30.720.902.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 30.720.902.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.084 300.000
Giải ba 3 số 17.631 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 04-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
05 17 19 27 35 39

Giá trị jackpot: 22.380.171.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 22.380.171.500
Giải nhất 5 số 37 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.294 300.000
Giải ba 3 số 19.436 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 28-08-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
08 16 31 37 39 41

Giá trị jackpot: 17.727.644.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 17.727.644.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 905 300.000
Giải ba 3 số 15.413 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 21-08-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
05 19 21 23 28 36

Giá trị jackpot: 13.332.771.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.332.771.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 899 300.000
Giải ba 3 số 14.850 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 14-08-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
09 13 21 24 34 35

Giá trị jackpot: 39.833.936.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 39.833.936.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.317 300.000
Giải ba 3 số 21.347 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 07-08-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
06 09 10 13 24 27

Giá trị jackpot: 30.408.294.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 30.408.294.000
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.350 300.000
Giải ba 3 số 21.491 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 31-07-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 08 15 16 40 42

Giá trị jackpot: 24.608.526.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 24.608.526.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.238 300.000
Giải ba 3 số 19.034 30.000