VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 24-10-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
06 29 31 32 39 44

Giá trị jackpot: 17.106.173.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 17.106.173.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 782 300.000
Giải ba 3 số 13.841 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 17-10-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
04 12 21 22 27 40

Giá trị jackpot: 13.176.319.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.176.319.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 13.242 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 10-10-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 25 26 29 40 42

Giá trị jackpot: 24.429.731.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 24.429.731.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 939 300.000
Giải ba 3 số 15.257 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 03-10-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
06 12 28 30 39 42

Giá trị jackpot: 20.403.874.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.403.874.500
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 709 300.000
Giải ba 3 số 12.096 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 26-09-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
13 27 34 35 36 41

Giá trị jackpot: 17.252.470.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 17.252.470.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 704 300.000
Giải ba 3 số 10.302 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 19-09-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
06 24 28 31 36 43

Giá trị jackpot: 14.451.502.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.451.502.500
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 548 300.000
Giải ba 3 số 9.519 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 12-09-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
04 08 21 29 33 45

Giá trị jackpot: 14.139.591.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 2 14.139.591.250
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 750 300.000
Giải ba 3 số 11.647 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 12-09-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
04 08 21 29 33 45

Giá trị jackpot: 14.139.591.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 2 14.139.591.250
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 750 300.000
Giải ba 3 số 11.647 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 05-09-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
15 18 25 27 29 34

Giá trị jackpot: 23.703.678.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 23.703.678.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 448 300.000
Giải ba 3 số 7.674 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 05-09-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
15 18 25 27 29 34

Giá trị jackpot: 23.703.678.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 23.703.678.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 448 300.000
Giải ba 3 số 7.674 30.000