VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 18-10-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
01 14 25 26 30 40

Giá trị jackpot: 24.736.948.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 24.736.948.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 818 300.000
Giải ba 3 số 13.629 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 11-10-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
12 18 28 31 40 45

Giá trị jackpot: 20.556.242.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.556.242.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 816 300.000
Giải ba 3 số 14.200 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 04-10-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
09 16 19 25 26 39

Giá trị jackpot: 16.586.431.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.586.431.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 903 300.000
Giải ba 3 số 14.560 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 27-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
01 12 26 31 37 38

Giá trị jackpot: 13.062.466.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.062.466.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 783 300.000
Giải ba 3 số 11.192 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 20-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
05 07 09 13 15 16

Giá trị jackpot: 32.667.127.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 32.667.127.000
Giải nhất 5 số 39 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.361 300.000
Giải ba 3 số 18.706 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 13-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
20 23 28 37 40 44

Giá trị jackpot: 28.258.554.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 28.258.554.000
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 854 300.000
Giải ba 3 số 15.135 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 06-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
01 06 19 29 31 44

Giá trị jackpot: 23.500.560.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 23.500.560.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 944 300.000
Giải ba 3 số 15.463 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 30-08-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
06 08 18 19 29 33

Giá trị jackpot: 19.318.430.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 19.318.430.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 912 300.000
Giải ba 3 số 14.327 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 23-08-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
10 14 19 25 36 39

Giá trị jackpot: 15.667.908.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 15.667.908.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 834 300.000
Giải ba 3 số 13.792 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 16-08-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
02 05 06 20 33 39

Giá trị jackpot: 17.198.203.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 17.198.203.500
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 729 300.000
Giải ba 3 số 13.507 30.000