VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 18-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
07 09 15 23 26 27

Giá trị jackpot: 26.021.983.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 26.021.983.000
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.272 300.000
Giải ba 3 số 20.410 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 11-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 23 27 32 34 39

Giá trị jackpot: 21.251.858.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 21.251.858.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 986 300.000
Giải ba 3 số 16.260 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 04-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
05 20 27 30 38 43

Giá trị jackpot: 16.652.715.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.652.715.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 14.560 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 28-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
23 26 40 41 43 44

Giá trị jackpot: 23.503.378.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 23.503.378.500
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 988 300.000
Giải ba 3 số 16.971 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 21-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
08 09 11 31 36 39

Giá trị jackpot: 17.995.687.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 17.995.687.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.069 300.000
Giải ba 3 số 17.102 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 14-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
01 09 11 32 34 42

Giá trị jackpot: 13.364.217.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.364.217.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 900 300.000
Giải ba 3 số 14.636 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 07-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
04 12 25 28 33 45

Giá trị jackpot: 35.534.020.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 35.534.020.000
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.422 300.000
Giải ba 3 số 22.546 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 28-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
04 05 25 28 29 42

Giá trị jackpot: 29.467.504.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 29.467.504.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.207 300.000
Giải ba 3 số 20.080 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 21-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
06 07 22 24 27 37

Giá trị jackpot: 23.887.950.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 23.887.950.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.269 300.000
Giải ba 3 số 21.651 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 14-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 13 18 21 39 44

Giá trị jackpot: 18.057.569.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 18.057.569.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 973 300.000
Giải ba 3 số 15.597 30.000