VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 22-05-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
01 07 10 24 33 40

Giá trị jackpot: 33.635.682.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 33.635.682.500
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.168 300.000
Giải ba 3 số 18.995 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 15-05-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
05 20 21 31 34 37

Giá trị jackpot: 24.169.204.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 24.169.204.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 984 300.000
Giải ba 3 số 17.246 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 08-05-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
04 12 20 25 35 37

Giá trị jackpot: 19.023.068.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 19.023.068.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 994 300.000
Giải ba 3 số 16.140 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 01-05-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
08 21 26 35 37 42

Giá trị jackpot: 14.476.477.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.476.477.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 791 300.000
Giải ba 3 số 12.766 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 24-04-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
09 12 23 30 32 40

Giá trị jackpot: 32.384.289.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 32.384.289.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.274 300.000
Giải ba 3 số 21.604 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 17-04-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
05 13 15 28 38 40

Giá trị jackpot: 24.256.968.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 24.256.968.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.198 300.000
Giải ba 3 số 18.932 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 10-04-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
04 17 28 30 38 42

Giá trị jackpot: 19.102.705.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 19.102.705.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.010 300.000
Giải ba 3 số 16.188 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 03-04-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
05 11 20 26 40 43

Giá trị jackpot: 14.573.466.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.573.466.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 836 300.000
Giải ba 3 số 14.127 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 27-03-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
08 17 21 39 44 45

Giá trị jackpot: 20.912.630.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.912.630.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.148 300.000
Giải ba 3 số 17.596 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 20-03-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
01 09 10 12 22 44

Giá trị jackpot: 16.182.991.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.182.991.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.084 300.000
Giải ba 3 số 16.380 30.000