VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 23-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
04 07 20 28 33 41

Giá trị jackpot: 20.526.628.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.526.628.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 910 300.000
Giải ba 3 số 15.594 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 16-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
11 19 24 28 31 39

Giá trị jackpot: 16.164.413.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.164.413.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 15.590 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 09-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
02 07 18 20 24 36

Giá trị jackpot: 29.292.855.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 29.292.855.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.216 300.000
Giải ba 3 số 18.521 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 02-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
10 20 22 26 31 42

Giá trị jackpot: 23.915.617.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 23.915.617.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 925 300.000
Giải ba 3 số 15.753 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 26-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
01 10 22 36 38 45

Giá trị jackpot: 19.252.692.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 19.252.692.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 868 300.000
Giải ba 3 số 15.480 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 19-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
03 12 23 29 33 34

Giá trị jackpot: 14.639.616.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.639.616.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 917 300.000
Giải ba 3 số 14.619 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 12-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
09 15 22 27 34 42

Giá trị jackpot: 70.068.418.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 70.068.418.000
Giải nhất 5 số 65 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.160 300.000
Giải ba 3 số 34.812 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 05-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
03 14 20 22 37 44

Giá trị jackpot: 52.338.709.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 52.338.709.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.440 300.000
Giải ba 3 số 24.095 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 28-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
21 39 40 41 43 45

Giá trị jackpot: 38.903.466.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 38.903.466.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.113 300.000
Giải ba 3 số 18.245 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 21-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
03 12 19 27 32 35

Giá trị jackpot: 27.861.050.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 27.861.050.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.554 300.000
Giải ba 3 số 20.118 30.000