VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 23-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
02 08 17 23 30 41

Giá trị jackpot: 35.907.292.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 35.907.292.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.057 300.000
Giải ba 3 số 17.060 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 16-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
05 20 29 30 38 40

Giá trị jackpot: 29.847.296.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 29.847.296.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 976 300.000
Giải ba 3 số 16.185 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 09-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
19 21 34 35 36 39

Giá trị jackpot: 25.062.356.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 25.062.356.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 867 300.000
Giải ba 3 số 14.630 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 02-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
08 10 14 16 18 24

Giá trị jackpot: 20.638.279.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.638.279.000
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 920 300.000
Giải ba 3 số 13.588 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 26-08-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
02 18 24 28 35 42

Giá trị jackpot: 16.963.660.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.963.660.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 873 300.000
Giải ba 3 số 14.051 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 19-08-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
07 20 36 37 43 45

Giá trị jackpot: 13.211.329.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.211.329.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 682 300.000
Giải ba 3 số 12.466 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 12-08-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
07 21 34 38 43 44

Giá trị jackpot: 14.457.721.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.457.721.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 790 300.000
Giải ba 3 số 13.278 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 05-08-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
14 18 19 32 33 38

Giá trị jackpot: 65.070.796.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 65.070.796.000
Giải nhất 5 số 39 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.602 300.000
Giải ba 3 số 26.088 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 29-07-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
06 14 26 41 42 43

Giá trị jackpot: 51.471.624.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 51.471.624.500
Giải nhất 5 số 40 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.562 300.000
Giải ba 3 số 23.332 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 22-07-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
09 13 18 24 26 42

Giá trị jackpot: 40.417.844.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 40.417.844.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.280 300.000
Giải ba 3 số 20.333 30.000