VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 19-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
14 21 25 34 37 39

Giá trị jackpot: 16.793.959.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.793.959.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.021 300.000
Giải ba 3 số 16.442 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 12-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
03 06 13 15 36 44

Giá trị jackpot: 23.657.658.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 23.657.658.500
Giải nhất 5 số 46 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.362 300.000
Giải ba 3 số 21.287 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 05-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
01 03 08 09 35 40

Giá trị jackpot: 18.547.498.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 18.547.498.500
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 17.593 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 29-12-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
05 27 33 34 38 40

Giá trị jackpot: 13.578.555.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.578.555.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 787 300.000
Giải ba 3 số 14.436 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 22-12-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
08 16 17 23 28 38

Giá trị jackpot: 13.485.049.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.485.049.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.053 300.000
Giải ba 3 số 17.156 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 15-12-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
03 18 29 30 39 41

Giá trị jackpot: 17.097.562.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 17.097.562.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.071 300.000
Giải ba 3 số 17.477 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 08-12-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
02 03 16 19 22 34

Giá trị jackpot: 98.295.409.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 98.295.409.000
Giải nhất 5 số 53 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.046 300.000
Giải ba 3 số 35.683 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 01-12-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
08 09 30 31 38 45

Giá trị jackpot: 77.215.625.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 77.215.625.000
Giải nhất 5 số 38 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.789 300.000
Giải ba 3 số 31.669 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 24-11-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
02 10 18 23 34 36

Giá trị jackpot: 59.369.630.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 59.369.630.000
Giải nhất 5 số 39 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.705 300.000
Giải ba 3 số 28.085 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 17-11-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
04 15 25 26 32 35

Giá trị jackpot: 44.760.096.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 44.760.096.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.474 300.000
Giải ba 3 số 23.654 30.000