VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 14-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
11 12 16 18 33 35

Giá trị jackpot: 22.996.078.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 22.996.078.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 986 300.000
Giải ba 3 số 18.525 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 07-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
13 15 19 25 33 34

Giá trị jackpot: 18.118.581.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 18.118.581.500
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.131 300.000
Giải ba 3 số 16.570 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 31-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
02 04 06 36 41 42

Giá trị jackpot: 13.536.495.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.536.495.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 752 300.000
Giải ba 3 số 13.976 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 24-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
07 14 23 26 37 39

Giá trị jackpot: 19.644.598.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 19.644.598.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.259 300.000
Giải ba 3 số 19.896 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 17-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
06 11 26 28 36 41

Giá trị jackpot: 14.817.761.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.817.761.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.012 300.000
Giải ba 3 số 15.895 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 10-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
05 14 15 19 25 33

Giá trị jackpot: 37.799.084.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 37.799.084.500
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.488 300.000
Giải ba 3 số 25.107 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 03-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
01 20 28 37 40 44

Giá trị jackpot: 31.633.445.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 31.633.445.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.114 300.000
Giải ba 3 số 19.595 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 24-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
02 13 19 33 40 43

Giá trị jackpot: 25.868.493.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 25.868.493.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.096 300.000
Giải ba 3 số 18.585 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 17-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
03 18 21 22 36 44

Giá trị jackpot: 20.047.161.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.047.161.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.347 300.000
Giải ba 3 số 19.360 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 10-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
08 13 18 19 21 24

Giá trị jackpot: 16.640.737.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.640.737.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 987 300.000
Giải ba 3 số 17.184 30.000