VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 23-10-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
05 10 16 23 34 45

Giá trị jackpot: 14.262.597.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.262.597.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 757 300.000
Giải ba 3 số 12.730 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 16-10-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
04 14 16 23 24 27

Giá trị jackpot: 23.175.596.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 23.175.596.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 804 300.000
Giải ba 3 số 14.389 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 09-10-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
15 19 23 30 33 39

Giá trị jackpot: 19.233.191.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 19.233.191.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 702 300.000
Giải ba 3 số 13.083 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 02-10-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
09 11 21 31 32 37

Giá trị jackpot: 15.499.943.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 15.499.943.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 629 300.000
Giải ba 3 số 11.077 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 25-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
14 20 22 35 44 45

Giá trị jackpot: 39.137.122.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 39.137.122.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.091 300.000
Giải ba 3 số 18.180 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 18-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
10 19 21 23 27 33

Giá trị jackpot: 31.378.564.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 31.378.564.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 872 300.000
Giải ba 3 số 15.537 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 11-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
04 11 13 16 17 33

Giá trị jackpot: 26.560.368.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 26.560.368.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 878 300.000
Giải ba 3 số 15.083 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 04-09-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
07 16 20 30 40 41

Giá trị jackpot: 22.097.628.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 22.097.628.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 756 300.000
Giải ba 3 số 13.166 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 28-08-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
10 11 14 23 27 37

Giá trị jackpot: 18.106.010.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 18.106.010.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 670 300.000
Giải ba 3 số 11.789 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 21-08-2020

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
07 08 22 30 37 43

Giá trị jackpot: 14.448.262.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.448.262.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 736 300.000
Giải ba 3 số 12.283 30.000