VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 25-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
03 05 06 23 24 39

Giá trị jackpot: 22.185.507.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 22.185.507.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 942 300.000
Giải ba 3 số 16.641 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 18-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
10 11 28 29 40 42

Giá trị jackpot: 17.563.534.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 17.563.534.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 765 300.000
Giải ba 3 số 13.592 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 11-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
08 12 13 14 32 40

Giá trị jackpot: 13.438.632.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.438.632.000
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 685 300.000
Giải ba 3 số 12.408 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 04-06-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
19 24 31 32 35 36

Giá trị jackpot: 25.695.873.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 25.695.873.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 940 300.000
Giải ba 3 số 15.583 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 28-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
02 15 33 41 44 45

Giá trị jackpot: 20.863.349.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.863.349.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 791 300.000
Giải ba 3 số 14.647 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 21-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
04 28 37 38 40 42

Giá trị jackpot: 16.169.239.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.169.239.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 762 300.000
Giải ba 3 số 13.749 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 14-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
03 11 16 20 24 30

Giá trị jackpot: 13.242.112.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 13.242.112.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 889 300.000
Giải ba 3 số 14.264 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 07-05-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
10 20 21 27 33 34

Giá trị jackpot: 58.038.778.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 58.038.778.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.433 300.000
Giải ba 3 số 27.001 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 30-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
03 04 20 21 36 41

Giá trị jackpot: 42.764.126.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 42.764.126.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.343 300.000
Giải ba 3 số 20.306 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 23-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
13 16 18 22 34 39

Giá trị jackpot: 31.264.325.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 31.264.325.500
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.068 300.000
Giải ba 3 số 18.189 30.000