VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 01-07-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
17 26 30 31 33 39

Giá trị jackpot: 55.416.491.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 55.416.491.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.509 300.000
Giải ba 3 số 25.810 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 24-06-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
07 16 18 32 34 44

Giá trị jackpot: 40.655.214.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 40.655.214.000
Giải nhất 5 số 42 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.456 300.000
Giải ba 3 số 22.966 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 17-06-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
05 08 26 29 35 44

Giá trị jackpot: 28.961.809.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 28.961.809.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.347 300.000
Giải ba 3 số 19.105 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 10-06-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
10 23 25 26 30 41

Giá trị jackpot: 21.682.925.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 21.682.925.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 919 300.000
Giải ba 3 số 15.658 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 03-06-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
05 08 34 38 39 41

Giá trị jackpot: 16.907.266.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.907.266.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 836 300.000
Giải ba 3 số 14.298 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 27-05-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
16 21 23 27 35 41

Giá trị jackpot: 13.079.045.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.079.045.500
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 784 300.000
Giải ba 3 số 12.281 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 20-05-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
12 17 34 39 44 45

Giá trị jackpot: 30.055.438.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 30.055.438.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.065 300.000
Giải ba 3 số 18.205 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 13-05-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
07 08 18 29 41 44

Giá trị jackpot: 22.293.891.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 22.293.891.500
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 16.983 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 06-05-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
01 03 15 16 34 43

Giá trị jackpot: 17.465.051.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 17.465.051.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 876 300.000
Giải ba 3 số 14.878 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 29-04-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
05 12 16 25 26 32

Giá trị jackpot: 13.161.021.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.161.021.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 885 300.000
Giải ba 3 số 13.925 30.000