VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 21-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
01 13 17 24 27 42

Giá trị jackpot: 18.432.653.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 18.432.653.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 16.200 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 14-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
05 14 27 30 38 45

Giá trị jackpot: 13.303.467.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.303.467.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.069 300.000
Giải ba 3 số 16.417 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 07-01-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
10 13 24 28 38 44

Giá trị jackpot: 20.272.931.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.272.931.500
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.063 300.000
Giải ba 3 số 18.275 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 31-12-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
02 05 12 33 41 45

Giá trị jackpot: 15.087.497.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 15.087.497.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 964 300.000
Giải ba 3 số 15.941 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 24-12-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
03 17 25 26 36 38

Giá trị jackpot: 15.138.833.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 15.138.833.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 928 300.000
Giải ba 3 số 16.116 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 17-12-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
08 15 16 21 25 33

Giá trị jackpot: 18.887.000.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 18.887.000.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.044 300.000
Giải ba 3 số 17.892 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 10-12-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
01 04 17 19 24 42

Giá trị jackpot: 13.578.476.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.578.476.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 928 300.000
Giải ba 3 số 15.479 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 03-12-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
10 14 29 37 38 40

Giá trị jackpot: 83.634.807.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 83.634.807.000
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.568 300.000
Giải ba 3 số 29.952 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 26-11-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
04 18 25 29 32 34

Giá trị jackpot: 65.028.430.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 65.028.430.500
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.471 300.000
Giải ba 3 số 26.760 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 19-11-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
09 10 26 28 39 43

Giá trị jackpot: 49.093.217.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 49.093.217.500
Giải nhất 5 số 43 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.622 300.000
Giải ba 3 số 26.009 30.000