VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 16-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
08 09 11 28 30 39

Giá trị jackpot: 24.454.960.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 24.454.960.500
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.379 300.000
Giải ba 3 số 20.617 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 09-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
03 04 08 17 19 37

Giá trị jackpot: 19.524.873.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 19.524.873.000
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.147 300.000
Giải ba 3 số 17.684 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 02-04-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
01 05 09 16 42 44

Giá trị jackpot: 15.060.673.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 15.060.673.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 806 300.000
Giải ba 3 số 15.158 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 26-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
02 11 15 18 23 42

Giá trị jackpot: 21.504.845.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 21.504.845.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.119 300.000
Giải ba 3 số 19.008 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 19-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
05 06 24 34 36 37

Giá trị jackpot: 16.456.035.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.456.035.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 848 300.000
Giải ba 3 số 14.548 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 12-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
05 11 17 34 38 42

Giá trị jackpot: 40.180.868.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 40.180.868.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.424 300.000
Giải ba 3 số 22.761 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 05-03-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
09 11 13 21 27 41

Giá trị jackpot: 33.427.077.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 33.427.077.500
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.533 300.000
Giải ba 3 số 23.867 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 26-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
11 13 19 27 37 41

Giá trị jackpot: 27.697.196.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 27.697.196.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.183 300.000
Giải ba 3 số 20.043 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 19-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
12 19 22 23 34 44

Giá trị jackpot: 21.767.678.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 21.767.678.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.167 300.000
Giải ba 3 số 19.417 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 05-02-2021

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
02 08 31 32 42 44

Giá trị jackpot: 13.433.505.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.433.505.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 851 300.000
Giải ba 3 số 13.154 30.000