VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
06 07 22 32 38 47 27

Giá trị jackpot 1: 43.255.980.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.412.635.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43.255.980.300
Jackpot 2 7 số 1 3.412.635.650
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 590 300.000
Giải ba 3 số 13.422 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 05 06 13 23 27 46

Giá trị jackpot 1: 41.211.747.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.185.498.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41.211.747.300
Jackpot 2 7 số 0 3.185.498.650
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 575 300.000
Giải ba 3 số 12.397 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
13 24 25 35 39 41 29

Giá trị jackpot 1: 39.542.259.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.617.836.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 39.542.259.450
Jackpot 2 7 số 1 4.617.836.050
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 456 300.000
Giải ba 3 số 9.880 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 11-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
01 14 41 44 46 53 48

Giá trị jackpot 1: 37.855.593.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.430.428.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37.855.593.750
Jackpot 2 7 số 0 4.430.428.750
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 427 300.000
Giải ba 3 số 9.607 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
14 23 26 37 42 51 40

Giá trị jackpot 1: 35.832.009.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.205.586.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35.832.009.000
Jackpot 2 7 số 0 4.205.586.000
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 509 300.000
Giải ba 3 số 9.468 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 06-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
15 19 24 31 44 53 32

Giá trị jackpot 1: 34.447.913.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.051.797.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34.447.913.850
Jackpot 2 7 số 0 4.051.797.650
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 422 300.000
Giải ba 3 số 9.028 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 04-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
07 24 45 48 49 53 14

Giá trị jackpot 1: 33.098.155.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.901.824.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.098.155.950
Jackpot 2 7 số 0 3.901.824.550
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 439 300.000
Giải ba 3 số 9.706 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
03 07 14 22 41 42 10

Giá trị jackpot 1: 31.298.624.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.701.876.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.298.624.850
Jackpot 2 7 số 0 3.701.876.650
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 346 300.000
Giải ba 3 số 8.346 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 29-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
03 09 23 33 42 44 50

Giá trị jackpot 1: 49.475.717.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.557.585.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 49.475.717.850
Jackpot 2 7 số 0 3.557.585.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 734 300.000
Giải ba 3 số 14.465 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 27-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
03 09 22 26 32 37 41

Giá trị jackpot 1: 48.097.092.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.404.404.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 48.097.092.900
Jackpot 2 7 số 0 3.404.404.450
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 794 300.000
Giải ba 3 số 16.300 30.000