VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
05 08 15 18 36 45 06

Giá trị jackpot 1: 54.648.797.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.170.385.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 54.648.797.700
Jackpot 2 7 số 0 3.170.385.450
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 764 300.000
Giải ba 3 số 14.859 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
04 07 08 29 31 41 38

Giá trị jackpot 1: 53.115.328.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.600.520.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 53.115.328.650
Jackpot 2 7 số 1 3.600.520.850
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 502 300.000
Giải ba 3 số 11.251 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
01 05 28 43 44 53 49

Giá trị jackpot 1: 51.498.833.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.420.910.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 51.498.833.700
Jackpot 2 7 số 0 3.420.910.300
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 437 300.000
Giải ba 3 số 10.656 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
13 14 15 17 26 53 21

Giá trị jackpot 1: 49.600.925.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.210.031.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49.600.925.850
Jackpot 2 7 số 0 3.210.031.650
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 577 300.000
Giải ba 3 số 12.731 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
20 21 24 30 31 44 40

Giá trị jackpot 1: 47.710.641.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.356.073.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47.710.641.000
Jackpot 2 7 số 1 3.356.073.700
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 442 300.000
Giải ba 3 số 9.926 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 10-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
18 25 27 37 45 50 52

Giá trị jackpot 1: 46.002.032.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.166.228.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 46.002.032.400
Jackpot 2 7 số 0 3.166.228.300
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 517 300.000
Giải ba 3 số 11.290 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
22 47 48 52 53 55 14

Giá trị jackpot 1: 44.505.977.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.738.333.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44.505.977.700
Jackpot 2 7 số 1 3.738.333.950
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 512 300.000
Giải ba 3 số 9.997 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 05-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
09 12 19 22 31 46 20

Giá trị jackpot 1: 42.646.878.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.531.767.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 42.646.878.750
Jackpot 2 7 số 0 3.531.767.400
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 512 300.000
Giải ba 3 số 11.391 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 03-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
07 09 18 22 35 54 50

Giá trị jackpot 1: 41.084.669.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.358.188.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41.084.669.100
Jackpot 2 7 số 0 3.358.188.550
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 559 300.000
Giải ba 3 số 11.126 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 22 24 47 49 53 03

Giá trị jackpot 1: 39.735.698.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.208.302.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 39.735.698.700
Jackpot 2 7 số 0 3.208.302.950
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 433 300.000
Giải ba 3 số 10.012 30.000