VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
14 15 16 22 23 29 20

Giá trị jackpot 1: 37.241.100.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.804.566.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 37.241.100.750
Jackpot 2 7 số 0 3.804.566.750
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 559 300.000
Giải ba 3 số 12.319 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 29-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
15 32 33 37 42 54 28

Giá trị jackpot 1: 35.206.530.150 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.578.503.350 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35.206.530.150
Jackpot 2 7 số 0 3.578.503.350
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 504 300.000
Giải ba 3 số 10.993 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 27-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 13 23 27 37 43 34

Giá trị jackpot 1: 33.257.062.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.361.895.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.257.062.650
Jackpot 2 7 số 0 3.361.895.850
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 784 300.000
Giải ba 3 số 14.439 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 24-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 04 05 17 42 47 09

Giá trị jackpot 1: 31.902.787.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.211.420.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.902.787.650
Jackpot 2 7 số 0 3.211.420.850
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 379 300.000
Giải ba 3 số 9.757 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
12 14 19 29 44 47 26

Giá trị jackpot 1: 98.674.641.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 2.696.400.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 98.674.641.750
Jackpot 2 7 số 2 2.696.400.450
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.218 300.000
Giải ba 3 số 25.672 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
08 27 32 43 53 54 45

Giá trị jackpot 1: 91.614.070.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.608.292.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 91.614.070.200
Jackpot 2 7 số 0 4.608.292.950
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.102 300.000
Giải ba 3 số 23.530 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
05 08 19 34 40 49 39

Giá trị jackpot 1: 87.421.889.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.142.495.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 87.421.889.100
Jackpot 2 7 số 0 4.142.495.050
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.064 300.000
Giải ba 3 số 22.581 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
03 08 19 30 41 52 09

Giá trị jackpot 1: 83.847.890.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.745.384.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 83.847.890.100
Jackpot 2 7 số 0 3.745.384.050
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.022 300.000
Giải ba 3 số 21.739 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
09 10 21 40 41 48 54

Giá trị jackpot 1: 80.468.982.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.369.949.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 80.468.982.300
Jackpot 2 7 số 0 3.369.949.850
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 995 300.000
Giải ba 3 số 22.559 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 10-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
02 08 15 19 35 38 14

Giá trị jackpot 1: 77.139.433.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.202.611.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 77.139.433.650
Jackpot 2 7 số 1 3.202.611.000
Giải nhất 5 số 35 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.706 300.000
Giải ba 3 số 27.185 30.000