VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 02-07-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
06 26 39 40 46 47 02

Giá trị jackpot 1: 153.712.284.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 8.174.005.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 153.712.284.600
Jackpot 2 7 số 0 8.174.005.850
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.491 300.000
Giải ba 3 số 29.365 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 30-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
05 11 15 19 29 31 35

Giá trị jackpot 1: 145.146.456.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 7.222.247.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 145.146.456.750
Jackpot 2 7 số 0 7.222.247.200
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.428 300.000
Giải ba 3 số 29.397 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 28-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
05 22 30 32 38 55 33

Giá trị jackpot 1: 137.360.420.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 6.357.132.100 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 137.360.420.850
Jackpot 2 7 số 0 6.357.132.100
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.321 300.000
Giải ba 3 số 30.096 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 25-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
14 17 31 35 37 40 28

Giá trị jackpot 1: 128.468.041.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.369.089.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 128.468.041.500
Jackpot 2 7 số 0 5.369.089.950
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.100 300.000
Giải ba 3 số 24.718 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 23-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
10 22 23 34 46 54 27

Giá trị jackpot 1: 120.359.597.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.468.151.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 120.359.597.700
Jackpot 2 7 số 0 4.468.151.750
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.251 300.000
Giải ba 3 số 26.671 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 21-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
09 13 19 21 34 51 35

Giá trị jackpot 1: 112.724.914.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.619.853.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 112.724.914.800
Jackpot 2 7 số 0 3.619.853.650
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.387 300.000
Giải ba 3 số 28.067 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
06 27 43 44 45 47 33

Giá trị jackpot 1: 107.146.231.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 7.616.155.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 107.146.231.950
Jackpot 2 7 số 1 7.616.155.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.100 300.000
Giải ba 3 số 25.139 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 16-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
09 13 21 40 51 54 04

Giá trị jackpot 1: 99.398.788.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 6.755.328.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 99.398.788.050
Jackpot 2 7 số 0 6.755.328.400
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 936 300.000
Giải ba 3 số 21.336 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 14-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
02 15 26 32 35 36 16

Giá trị jackpot 1: 92.299.663.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.966.536.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 92.299.663.650
Jackpot 2 7 số 0 5.966.536.800
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.044 300.000
Giải ba 3 số 23.230 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 11-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
10 18 23 25 45 47 38

Giá trị jackpot 1: 85.597.658.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.221.869.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 85.597.658.400
Jackpot 2 7 số 0 5.221.869.550
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.035 300.000
Giải ba 3 số 21.866 30.000