VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
03 09 25 29 46 50 18

Giá trị jackpot 1: 82.941.970.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.368.671.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 82.941.970.800
Jackpot 2 7 số 1 3.368.671.450
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 861 300.000
Giải ba 3 số 18.432 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 16-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
09 17 22 28 50 55 07

Giá trị jackpot 1: 79.623.927.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.168.372.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 79.623.927.750
Jackpot 2 7 số 1 5.168.372.250
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 756 300.000
Giải ba 3 số 16.062 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 14-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
09 21 24 30 41 44 40

Giá trị jackpot 1: 76.705.906.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.844.147.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 76.705.906.800
Jackpot 2 7 số 0 4.844.147.700
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 731 300.000
Giải ba 3 số 15.520 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
14 17 31 33 42 50 40

Giá trị jackpot 1: 74.329.390.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.580.090.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 74.329.390.200
Jackpot 2 7 số 0 4.580.090.300
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 715 300.000
Giải ba 3 số 14.821 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 09-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 22 25 38 39 54 19

Giá trị jackpot 1: 71.577.732.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.274.350.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 71.577.732.450
Jackpot 2 7 số 0 4.274.350.550
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 609 300.000
Giải ba 3 số 13.743 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 07-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
06 15 21 24 45 55 46

Giá trị jackpot 1: 69.234.635.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.014.006.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 69.234.635.100
Jackpot 2 7 số 0 4.014.006.400
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 577 300.000
Giải ba 3 số 13.241 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 05-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 16 17 19 38 43 24

Giá trị jackpot 1: 67.505.291.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.821.857.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67.505.291.850
Jackpot 2 7 số 0 3.821.857.150
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 697 300.000
Giải ba 3 số 13.893 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 02-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
05 06 22 26 49 51 32

Giá trị jackpot 1: 65.583.214.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.608.293.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 65.583.214.500
Jackpot 2 7 số 0 3.608.293.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 437 300.000
Giải ba 3 số 8.958 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 30-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
18 23 26 32 46 49 54

Giá trị jackpot 1: 64.225.888.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.457.479.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 64.225.888.500
Jackpot 2 7 số 0 3.457.479.000
Giải nhất 5 số 3 10.000.000
Giải nhì 4 số 547 300.000
Giải ba 3 số 11.347 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 28-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
07 22 25 40 49 50 37

Giá trị jackpot 1: 62.152.928.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.227.150.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62.152.928.850
Jackpot 2 7 số 0 3.227.150.150
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 543 300.000
Giải ba 3 số 11.145 30.000