VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
08 21 32 34 41 46 48

Giá trị jackpot 1: 42.691.966.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.653.973.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 42.691.966.950
Jackpot 2 7 số 0 4.653.973.300
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 662 300.000
Giải ba 3 số 13.202 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
06 15 16 33 41 43 51

Giá trị jackpot 1: 40.661.845.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.428.404.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40.661.845.500
Jackpot 2 7 số 0 4.428.404.250
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 721 300.000
Giải ba 3 số 15.339 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
20 26 41 46 47 48 18

Giá trị jackpot 1: 38.394.271.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.176.451.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38.394.271.200
Jackpot 2 7 số 0 4.176.451.550
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 473 300.000
Giải ba 3 số 10.831 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
07 12 17 26 37 46 28

Giá trị jackpot 1: 36.143.063.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.926.317.350 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36.143.063.400
Jackpot 2 7 số 0 3.926.317.350
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 719 300.000
Giải ba 3 số 13.837 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 11-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
12 25 26 28 33 46 22

Giá trị jackpot 1: 34.313.096.550 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.722.987.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34.313.096.550
Jackpot 2 7 số 0 3.722.987.700
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 668 300.000
Giải ba 3 số 15.316 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
06 17 37 41 48 50 13

Giá trị jackpot 1: 32.041.280.550 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.470.563.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 32.041.280.550
Jackpot 2 7 số 0 3.470.563.700
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 488 300.000
Giải ba 3 số 10.830 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 06-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
04 08 14 21 30 49 38

Giá trị jackpot 1: 40.268.451.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.243.754.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 40.268.451.000
Jackpot 2 7 số 0 3.243.754.750
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 589 300.000
Giải ba 3 số 12.808 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 04-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 17 22 28 39 49 43

Giá trị jackpot 1: 38.074.658.250 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.897.184.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38.074.658.250
Jackpot 2 7 số 1 3.897.184.250
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 803 300.000
Giải ba 3 số 16.136 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
04 25 28 32 33 55 03

Giá trị jackpot 1: 35.927.361.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.658.595.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35.927.361.300
Jackpot 2 7 số 0 3.658.595.700
Giải nhất 5 số 3 10.000.000
Giải nhì 4 số 500 300.000
Giải ba 3 số 11.925 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 30-12-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
09 25 27 32 37 46 23

Giá trị jackpot 1: 33.605.699.250 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.400.633.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.605.699.250
Jackpot 2 7 số 0 3.400.633.250
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 622 300.000
Giải ba 3 số 12.419 30.000