VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 28-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 20 36 36 45 49 52

Giá trị jackpot 1: 50.218.452.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.367.671.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50.218.452.300
Jackpot 2 7 số 0 4.367.671.300
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 489 300.000
Giải ba 3 số 10.045 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 26-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
18 19 29 31 36 52 50

Giá trị jackpot 1: 48.189.077.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.142.185.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 48.189.077.850
Jackpot 2 7 số 0 4.142.185.250
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 568 300.000
Giải ba 3 số 11.465 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 24-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
04 07 19 20 22 53 23

Giá trị jackpot 1: 46.305.971.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.932.951.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 46.305.971.850
Jackpot 2 7 số 0 3.932.951.250
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 705 300.000
Giải ba 3 số 14.055 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 21-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
08 14 19 20 49 51 28

Giá trị jackpot 1: 44.600.432.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.743.446.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44.600.432.700
Jackpot 2 7 số 0 3.743.446.900
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 563 300.000
Giải ba 3 số 11.389 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
12 15 23 28 45 48 43

Giá trị jackpot 1: 42.989.314.350 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.564.433.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 42.989.314.350
Jackpot 2 7 số 0 3.564.433.750
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 533 300.000
Giải ba 3 số 11.511 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
06 17 27 34 36 51 48

Giá trị jackpot 1: 41.486.427.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.397.446.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41.486.427.300
Jackpot 2 7 số 0 3.397.446.300
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 520 300.000
Giải ba 3 số 11.110 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 14-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
05 11 15 34 44 48 35

Giá trị jackpot 1: 39.485.472.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.175.118.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 39.485.472.600
Jackpot 2 7 số 0 3.175.118.000
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 526 300.000
Giải ba 3 số 10.573 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
04 20 22 25 43 47 12

Giá trị jackpot 1: 37.909.410.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.166.004.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37.909.410.600
Jackpot 2 7 số 1 4.166.004.300
Giải nhất 5 số 1 10.000.000
Giải nhì 4 số 429 300.000
Giải ba 3 số 9.220 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 10-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
02 05 19 39 48 53 06

Giá trị jackpot 1: 36.119.658.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.967.142.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36.119.658.000
Jackpot 2 7 số 0 3.967.142.900
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 500 300.000
Giải ba 3 số 10.395 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 07-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
12 28 30 33 45 52 15

Giá trị jackpot 1: 34.338.855.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.769.275.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34.338.855.450
Jackpot 2 7 số 0 3.769.275.950
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 413 300.000
Giải ba 3 số 9.192 30.000