VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 02-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
23 29 45 46 49 51 01

Giá trị jackpot 1: 82.776.283.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.721.485.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 82.776.283.500
Jackpot 2 7 số 0 4.721.485.800
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 681 300.000
Giải ba 3 số 16.671 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 27-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
06 11 24 30 50 52 22

Giá trị jackpot 1: 79.232.699.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.327.754.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 79.232.699.100
Jackpot 2 7 số 0 4.327.754.200
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 904 300.000
Giải ba 3 số 18.379 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 25-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
09 19 32 40 45 51 01

Giá trị jackpot 1: 76.449.418.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.018.500.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 76.449.418.500
Jackpot 2 7 số 0 4.018.500.800
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 807 300.000
Giải ba 3 số 17.785 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 23-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
16 19 21 23 30 48 06

Giá trị jackpot 1: 73.652.565.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.707.739.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 73.652.565.000
Jackpot 2 7 số 0 3.707.739.300
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 796 300.000
Giải ba 3 số 19.953 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 02 04 32 34 39 20

Giá trị jackpot 1: 70.245.519.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.329.178.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 70.245.519.600
Jackpot 2 7 số 0 3.329.178.700
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 605 300.000
Giải ba 3 số 15.511 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
02 05 10 22 26 47 53

Giá trị jackpot 1: 67.282.911.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.126.719.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67.282.911.300
Jackpot 2 7 số 1 4.126.719.700
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 841 300.000
Giải ba 3 số 17.745 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 16-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
04 10 11 21 23 44 50

Giá trị jackpot 1: 64.678.866.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.837.381.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 64.678.866.600
Jackpot 2 7 số 0 3.837.381.400
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 858 300.000
Giải ba 3 số 18.635 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
03 11 14 31 34 42 24

Giá trị jackpot 1: 62.441.824.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.588.821.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62.441.824.800
Jackpot 2 7 số 0 3.588.821.200
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 754 300.000
Giải ba 3 số 16.153 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 09-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
15 20 21 29 31 41 34

Giá trị jackpot 1: 59.715.062.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.285.847.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 59.715.062.850
Jackpot 2 7 số 0 3.285.847.650
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 767 300.000
Giải ba 3 số 16.151 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 06-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
06 22 32 33 35 53 12

Giá trị jackpot 1: 57.142.434.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 6.176.105.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 57.142.434.000
Jackpot 2 7 số 1 6.176.105.900
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 655 300.000
Giải ba 3 số 16.260 30.000