VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 26-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
06 16 17 20 49 52 27

Giá trị jackpot 1: 47.471.485.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.231.927.600 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47.471.485.800
Jackpot 2 7 số 0 3.231.927.600
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 541 300.000
Giải ba 3 số 12.113 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 24-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
03 16 17 24 41 44 37

Giá trị jackpot 1: 45.384.137.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 1.789.686.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45.384.137.400
Jackpot 2 7 số 2 1.789.686.550
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 687 300.000
Giải ba 3 số 12.382 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
03 09 32 33 41 43 40

Giá trị jackpot 1: 43.626.698.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.384.102.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43.626.698.850
Jackpot 2 7 số 0 3.384.102.150
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 608 300.000
Giải ba 3 số 14.199 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 03 07 13 28 45 33

Giá trị jackpot 1: 41.652.287.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.164.723.100 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41.652.287.400
Jackpot 2 7 số 0 3.164.723.100
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 676 300.000
Giải ba 3 số 13.703 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
18 23 38 41 44 55 40

Giá trị jackpot 1: 40.169.779.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.404.733.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40.169.779.500
Jackpot 2 7 số 1 3.404.733.450
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 566 300.000
Giải ba 3 số 10.784 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 18 21 22 30 55 35

Giá trị jackpot 1: 38.329.212.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.200.226.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38.329.212.900
Jackpot 2 7 số 0 3.200.226.050
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 532 300.000
Giải ba 3 số 12.263 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
04 16 17 20 27 41 30

Giá trị jackpot 1: 36.527.178.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.370.405.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36.527.178.450
Jackpot 2 7 số 1 3.370.405.800
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 551 300.000
Giải ba 3 số 10.905 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 10-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
11 22 24 27 43 54 45

Giá trị jackpot 1: 34.760.092.350 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.174.062.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34.760.092.350
Jackpot 2 7 số 0 3.174.062.900
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 593 300.000
Giải ba 3 số 10.728 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
16 28 33 41 42 54 12

Giá trị jackpot 1: 33.193.526.250 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.195.783.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.193.526.250
Jackpot 2 7 số 1 3.195.783.850
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 459 300.000
Giải ba 3 số 9.400 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 05-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
14 22 25 39 41 52 17

Giá trị jackpot 1: 31.431.471.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.159.052.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.431.471.600
Jackpot 2 7 số 1 3.159.052.400
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 411 300.000
Giải ba 3 số 8.958 30.000