VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
14 17 31 33 42 50 40

Giá trị jackpot 1: 74.329.390.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.580.090.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 74.329.390.200
Jackpot 2 7 số 0 4.580.090.300
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 715 300.000
Giải ba 3 số 14.821 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 05-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 16 17 19 38 43 24

Giá trị jackpot 1: 67.505.291.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.821.857.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67.505.291.850
Jackpot 2 7 số 0 3.821.857.150
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 697 300.000
Giải ba 3 số 13.893 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 28-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
07 22 25 40 49 50 37

Giá trị jackpot 1: 62.152.928.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.227.150.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62.152.928.850
Jackpot 2 7 số 0 3.227.150.150
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 543 300.000
Giải ba 3 số 11.145 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 21-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
15 24 25 40 42 50 49

Giá trị jackpot 1: 56.957.293.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.568.268.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 56.957.293.200
Jackpot 2 7 số 0 4.568.268.750
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 456 300.000
Giải ba 3 số 10.072 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 14-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
17 22 30 40 43 44 41

Giá trị jackpot 1: 52.091.219.550 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.027.593.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 52.091.219.550
Jackpot 2 7 số 0 4.027.593.900
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 418 300.000
Giải ba 3 số 8.715 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 07-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
19 30 35 43 47 55 12

Giá trị jackpot 1: 48.767.588.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.658.301.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 48.767.588.400
Jackpot 2 7 số 0 3.658.301.550
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 311 300.000
Giải ba 3 số 6.735 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 07-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
19 30 35 43 47 55 12

Giá trị jackpot 1: 48.767.588.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.658.301.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 48.767.588.400
Jackpot 2 7 số 0 3.658.301.550
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 311 300.000
Giải ba 3 số 6.735 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 31-08-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
07 20 37 47 51 53 05

Giá trị jackpot 1: 45.716.421.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.319.283.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45.716.421.900
Jackpot 2 7 số 0 3.319.283.050
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 306 300.000
Giải ba 3 số 6.034 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 31-08-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
07 20 37 47 51 53 05

Giá trị jackpot 1: 45.716.421.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.319.283.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45.716.421.900
Jackpot 2 7 số 0 3.319.283.050
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 306 300.000
Giải ba 3 số 6.034 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 24-08-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
02 04 07 18 30 35 20

Giá trị jackpot 1: 42.842.874.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.007.094.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 42.842.874.450
Jackpot 2 7 số 1 4.007.094.000
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 358 300.000
Giải ba 3 số 6.784 30.000