VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-05-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 17 25 29 45 48 53

Giá trị jackpot 1: 50.454.523.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.246.323.100 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50.454.523.200
Jackpot 2 7 số 0 3.246.323.100
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 805 300.000
Giải ba 3 số 16.641 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 10-05-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
12 18 41 43 47 51 10

Giá trị jackpot 1: 43.368.051.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.106.168.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43.368.051.000
Jackpot 2 7 số 0 4.106.168.050
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 518 300.000
Giải ba 3 số 12.730 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 03-05-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
01 22 38 48 49 53 42

Giá trị jackpot 1: 37.087.734.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.408.355.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37.087.734.000
Jackpot 2 7 số 0 3.408.355.050
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 492 300.000
Giải ba 3 số 10.482 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 26-04-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
14 22 24 25 43 49 17

Giá trị jackpot 1: 31.953.142.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.726.646.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.953.142.200
Jackpot 2 7 số 1 5.726.646.150
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 409 300.000
Giải ba 3 số 10.232 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-04-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
02 07 13 28 29 34 39

Giá trị jackpot 1: 84.160.173.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.574.579.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 84.160.173.900
Jackpot 2 7 số 0 4.574.579.800
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.089 300.000
Giải ba 3 số 22.844 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-04-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 18 20 22 25 40 05

Giá trị jackpot 1: 75.356.765.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.596.423.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 75.356.765.400
Jackpot 2 7 số 0 3.596.423.300
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 921 300.000
Giải ba 3 số 19.411 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 05-04-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
05 18 26 36 43 44 45

Giá trị jackpot 1: 67.331.602.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.224.922.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67.331.602.650
Jackpot 2 7 số 0 4.224.922.050
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 960 300.000
Giải ba 3 số 19.492 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 29-03-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
05 11 32 35 40 52 31

Giá trị jackpot 1: 58.908.623.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.289.035.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 58.908.623.700
Jackpot 2 7 số 0 3.289.035.500
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 805 300.000
Giải ba 3 số 16.338 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-03-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
01 14 18 28 47 49 22

Giá trị jackpot 1: 51.751.645.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.778.769.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 51.751.645.500
Jackpot 2 7 số 1 3.778.769.900
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 654 300.000
Giải ba 3 số 14.047 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-03-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
06 14 24 28 33 52 50

Giá trị jackpot 1: 44.742.716.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.638.079.600 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44.742.716.400
Jackpot 2 7 số 1 4.638.079.600
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 834 300.000
Giải ba 3 số 17.015 30.000