VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 27-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 13 23 27 37 43 34

Giá trị jackpot 1: 33.257.062.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.361.895.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.257.062.650
Jackpot 2 7 số 0 3.361.895.850
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 784 300.000
Giải ba 3 số 14.439 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
08 27 32 43 53 54 45

Giá trị jackpot 1: 91.614.070.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.608.292.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 91.614.070.200
Jackpot 2 7 số 0 4.608.292.950
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.102 300.000
Giải ba 3 số 23.530 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
09 10 21 40 41 48 54

Giá trị jackpot 1: 80.468.982.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.369.949.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 80.468.982.300
Jackpot 2 7 số 0 3.369.949.850
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 995 300.000
Giải ba 3 số 22.559 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 06-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
01 05 27 43 52 54 15

Giá trị jackpot 1: 72.622.537.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.233.117.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 72.622.537.050
Jackpot 2 7 số 0 5.233.117.950
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 850 300.000
Giải ba 3 số 19.240 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 30-08-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
02 13 19 29 30 32 16

Giá trị jackpot 1: 63.748.396.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.247.102.350 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 63.748.396.650
Jackpot 2 7 số 0 4.247.102.350
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 776 300.000
Giải ba 3 số 19.671 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 23-08-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
13 21 31 41 44 45 27

Giá trị jackpot 1: 55.279.408.350 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.306.103.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 55.279.408.350
Jackpot 2 7 số 0 3.306.103.650
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 739 300.000
Giải ba 3 số 15.517 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 16-08-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
17 18 28 47 50 53 11

Giá trị jackpot 1: 47.953.145.550 đồng
Giá trị jackpot 2: 6.347.975.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47.953.145.550
Jackpot 2 7 số 1 6.347.975.150
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 659 300.000
Giải ba 3 số 14.367 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 09-08-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
09 10 36 41 51 55 52

Giá trị jackpot 1: 40.722.247.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.544.542.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40.722.247.650
Jackpot 2 7 số 0 5.544.542.050
Giải nhất 5 số 3 10.000.000
Giải nhì 4 số 610 300.000
Giải ba 3 số 13.389 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 02-08-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
02 05 28 40 47 48 31

Giá trị jackpot 1: 34.019.568.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.799.799.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34.019.568.300
Jackpot 2 7 số 0 4.799.799.900
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 588 300.000
Giải ba 3 số 12.263 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 26-07-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
05 08 09 13 14 47 53

Giá trị jackpot 1: 40.513.467.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.168.163.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40.513.467.450
Jackpot 2 7 số 0 4.168.163.050
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 765 300.000
Giải ba 3 số 16.548 30.000