VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
03 09 32 33 41 43 40

Giá trị jackpot 1: 43.626.698.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.384.102.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43.626.698.850
Jackpot 2 7 số 0 3.384.102.150
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 608 300.000
Giải ba 3 số 14.199 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 18 21 22 30 55 35

Giá trị jackpot 1: 38.329.212.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.200.226.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38.329.212.900
Jackpot 2 7 số 0 3.200.226.050
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 532 300.000
Giải ba 3 số 12.263 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
16 28 33 41 42 54 12

Giá trị jackpot 1: 33.193.526.250 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.195.783.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.193.526.250
Jackpot 2 7 số 1 3.195.783.850
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 459 300.000
Giải ba 3 số 9.400 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
06 12 14 27 43 45 38

Giá trị jackpot 1: 56.326.866.150 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.452.320.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 56.326.866.150
Jackpot 2 7 số 1 4.452.320.650
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 723 300.000
Giải ba 3 số 15.388 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 25-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
06 10 33 35 36 43 08

Giá trị jackpot 1: 49.559.884.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.700.433.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49.559.884.950
Jackpot 2 7 số 0 3.700.433.850
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 588 300.000
Giải ba 3 số 13.425 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
06 07 22 32 38 47 27

Giá trị jackpot 1: 43.255.980.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.412.635.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43.255.980.300
Jackpot 2 7 số 1 3.412.635.650
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 590 300.000
Giải ba 3 số 13.422 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 11-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
01 14 41 44 46 53 48

Giá trị jackpot 1: 37.855.593.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.430.428.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37.855.593.750
Jackpot 2 7 số 0 4.430.428.750
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 427 300.000
Giải ba 3 số 9.607 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 04-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
07 24 45 48 49 53 14

Giá trị jackpot 1: 33.098.155.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.901.824.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.098.155.950
Jackpot 2 7 số 0 3.901.824.550
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 439 300.000
Giải ba 3 số 9.706 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 27-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
03 09 22 26 32 37 41

Giá trị jackpot 1: 48.097.092.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.404.404.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 48.097.092.900
Jackpot 2 7 số 0 3.404.404.450
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 794 300.000
Giải ba 3 số 16.300 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
18 25 38 43 47 51 11

Giá trị jackpot 1: 43.029.773.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.250.251.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43.029.773.850
Jackpot 2 7 số 0 3.250.251.650
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 671 300.000
Giải ba 3 số 14.176 30.000