VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-01-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
05 22 25 43 48 53 18

Giá trị jackpot 1: 38.752.446.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.132.773.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38.752.446.450
Jackpot 2 7 số 0 4.132.773.950
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 527 300.000
Giải ba 3 số 12.392 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-01-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
19 23 29 34 44 53 35

Giá trị jackpot 1: 33.350.143.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.532.518.100 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.350.143.800
Jackpot 2 7 số 0 3.532.518.100
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 552 300.000
Giải ba 3 số 11.510 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 05-01-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
05 07 09 22 42 54 47

Giá trị jackpot 1: 32.887.708.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.911.224.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 32.887.708.950
Jackpot 2 7 số 1 3.911.224.400
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 566 300.000
Giải ba 3 số 11.579 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 29-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
04 08 11 15 17 41 23

Giá trị jackpot 1: 79.249.782.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.309.413.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 79.249.782.900
Jackpot 2 7 số 0 3.309.413.500
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
10 11 16 29 35 38 03

Giá trị jackpot 1: 71.329.160.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.265.037.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 71.329.160.100
Jackpot 2 7 số 0 4.265.037.300
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
10 11 13 35 38 49 14

Giá trị jackpot 1: 64.462.833.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.502.112.100 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 64.462.833.300
Jackpot 2 7 số 0 3.502.112.100
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 599 300.000
Giải ba 3 số 14.817 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
02 17 32 33 38 45 37

Giá trị jackpot 1: 57.898.541.550 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.458.370.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 57.898.541.550
Jackpot 2 7 số 5 3.458.370.950
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 640 300.000
Giải ba 3 số 13.746 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
06 10 12 24 34 43 15

Giá trị jackpot 1: 51.943.715.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.559.367.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 51.943.715.400
Jackpot 2 7 số 1 4.559.367.200
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 821 300.000
Giải ba 3 số 15.481 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 24-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
04 07 19 20 22 53 23

Giá trị jackpot 1: 46.305.971.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.932.951.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 46.305.971.850
Jackpot 2 7 số 0 3.932.951.250
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 705 300.000
Giải ba 3 số 14.055 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
06 17 27 34 36 51 48

Giá trị jackpot 1: 41.486.427.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.397.446.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41.486.427.300
Jackpot 2 7 số 0 3.397.446.300
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 520 300.000
Giải ba 3 số 11.110 30.000