VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
25 33 39 45 49 55 36

Giá trị jackpot 1: 37.115.385.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.210.145.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37.115.385.600
Jackpot 2 7 số 0 3.210.145.400
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 656 300.000
Giải ba 3 số 13.616 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 06-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
27 33 34 38 46 48 05

Giá trị jackpot 1: 32.069.373.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.839.636.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 32.069.373.600
Jackpot 2 7 số 0 3.839.636.250
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 450 300.000
Giải ba 3 số 10.386 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 30-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
02 11 17 19 47 51 22

Giá trị jackpot 1: 131.422.869.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.578.628.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 131.422.869.300
Jackpot 2 7 số 1 3.578.628.150
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.687 300.000
Giải ba 3 số 35.629 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 23-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
09 13 17 33 34 53 31

Giá trị jackpot 1: 117.790.059.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 8.611.905.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 117.790.059.900
Jackpot 2 7 số 0 8.611.905.400
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.768 300.000
Giải ba 3 số 36.333 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 16-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
03 31 45 46 49 54 40

Giá trị jackpot 1: 103.455.782.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 7.019.207.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 103.455.782.400
Jackpot 2 7 số 0 7.019.207.900
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.101 300.000
Giải ba 3 số 26.971 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 09-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
15 18 29 35 47 54 20

Giá trị jackpot 1: 92.543.076.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.806.685.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 92.543.076.300
Jackpot 2 7 số 0 5.806.685.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.070 300.000
Giải ba 3 số 23.166 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 02-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
23 29 45 46 49 51 01

Giá trị jackpot 1: 82.776.283.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.721.485.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 82.776.283.500
Jackpot 2 7 số 0 4.721.485.800
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 681 300.000
Giải ba 3 số 16.671 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 23-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
16 19 21 23 30 48 06

Giá trị jackpot 1: 73.652.565.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.707.739.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 73.652.565.000
Jackpot 2 7 số 0 3.707.739.300
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 796 300.000
Giải ba 3 số 19.953 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 16-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
04 10 11 21 23 44 50

Giá trị jackpot 1: 64.678.866.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.837.381.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 64.678.866.600
Jackpot 2 7 số 0 3.837.381.400
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 858 300.000
Giải ba 3 số 18.635 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 09-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
15 20 21 29 31 41 34

Giá trị jackpot 1: 59.715.062.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.285.847.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 59.715.062.850
Jackpot 2 7 số 0 3.285.847.650
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 767 300.000
Giải ba 3 số 16.151 30.000