VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 27-10-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
03 31 33 36 38 39 08

Giá trị jackpot 1: 49.181.031.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.589.227.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49.181.031.300
Jackpot 2 7 số 1 3.589.227.950
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 645 300.000
Giải ba 3 số 12.483 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-10-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
08 33 38 47 49 54 31

Giá trị jackpot 1: 43.877.979.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.736.653.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43.877.979.750
Jackpot 2 7 số 1 3.736.653.450
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 468 300.000
Giải ba 3 số 11.502 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-10-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
12 19 28 29 52 53 20

Giá trị jackpot 1: 38.731.559.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.164.829.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38.731.559.700
Jackpot 2 7 số 0 3.164.829.000
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 599 300.000
Giải ba 3 số 11.511 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 06-10-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 14 29 32 33 40 35

Giá trị jackpot 1: 34.116.310.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.623.473.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34.116.310.200
Jackpot 2 7 số 0 3.623.473.200
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 448 300.000
Giải ba 3 số 9.414 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 29-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
01 06 07 13 30 55 34

Giá trị jackpot 1: 59.665.659.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.166.105.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 59.665.659.600
Jackpot 2 7 số 0 3.166.105.400
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 713 300.000
Giải ba 3 số 13.967 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
05 08 15 18 36 45 06

Giá trị jackpot 1: 54.648.797.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.170.385.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 54.648.797.700
Jackpot 2 7 số 0 3.170.385.450
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 764 300.000
Giải ba 3 số 14.859 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
13 14 15 17 26 53 21

Giá trị jackpot 1: 49.600.925.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.210.031.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49.600.925.850
Jackpot 2 7 số 0 3.210.031.650
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 577 300.000
Giải ba 3 số 12.731 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
22 47 48 52 53 55 14

Giá trị jackpot 1: 44.505.977.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.738.333.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44.505.977.700
Jackpot 2 7 số 1 3.738.333.950
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 512 300.000
Giải ba 3 số 9.997 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 22 24 47 49 53 03

Giá trị jackpot 1: 39.735.698.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.208.302.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 39.735.698.700
Jackpot 2 7 số 0 3.208.302.950
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 433 300.000
Giải ba 3 số 10.012 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 25-08-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
21 35 36 38 44 47 14

Giá trị jackpot 1: 36.268.263.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.169.552.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36.268.263.300
Jackpot 2 7 số 0 4.169.552.550
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 426 300.000
Giải ba 3 số 9.575 30.000