VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 29-10-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
09 11 14 16 21 23 54

Giá trị jackpot 1: 50.690.711.550 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.167.742.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 50.690.711.550
Jackpot 2 7 số 0 3.167.742.250
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 703 300.000
Giải ba 3 số 14.015 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-10-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
02 03 12 21 24 38 14

Giá trị jackpot 1: 45.421.905.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.171.547.350 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45.421.905.900
Jackpot 2 7 số 0 3.171.547.350
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 604 300.000
Giải ba 3 số 11.740 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-10-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
08 38 41 47 50 52 45

Giá trị jackpot 1: 40.405.919.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.350.869.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40.405.919.700
Jackpot 2 7 số 0 3.350.869.000
Giải nhất 5 số 3 10.000.000
Giải nhì 4 số 369 300.000
Giải ba 3 số 8.635 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-10-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
10 18 20 21 26 51 52

Giá trị jackpot 1: 35.567.089.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.784.670.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35.567.089.050
Jackpot 2 7 số 0 3.784.670.850
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 393 300.000
Giải ba 3 số 9.445 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-10-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
03 06 07 19 38 54 50

Giá trị jackpot 1: 31.064.969.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.284.435.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.064.969.100
Jackpot 2 7 số 0 3.284.435.300
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 472 300.000
Giải ba 3 số 9.105 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 24-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
12 28 41 42 52 53 50

Giá trị jackpot 1: 56.419.684.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.367.150.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 56.419.684.950
Jackpot 2 7 số 0 3.367.150.700
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 519 300.000
Giải ba 3 số 10.959 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
01 05 28 43 44 53 49

Giá trị jackpot 1: 51.498.833.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.420.910.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 51.498.833.700
Jackpot 2 7 số 0 3.420.910.300
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 437 300.000
Giải ba 3 số 10.656 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 10-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
18 25 27 37 45 50 52

Giá trị jackpot 1: 46.002.032.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.166.228.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 46.002.032.400
Jackpot 2 7 số 0 3.166.228.300
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 517 300.000
Giải ba 3 số 11.290 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 03-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
07 09 18 22 35 54 50

Giá trị jackpot 1: 41.084.669.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.358.188.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41.084.669.100
Jackpot 2 7 số 0 3.358.188.550
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 559 300.000
Giải ba 3 số 11.126 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-08-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
14 18 28 32 33 36 41

Giá trị jackpot 1: 33.007.974.150 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.807.298.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.007.974.150
Jackpot 2 7 số 0 3.807.298.200
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 390 300.000
Giải ba 3 số 8.520 30.000