VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 24-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
03 16 17 24 41 44 37

Giá trị jackpot 1: 45.384.137.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 1.789.686.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45.384.137.400
Jackpot 2 7 số 2 1.789.686.550
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 687 300.000
Giải ba 3 số 12.382 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
18 23 38 41 44 55 40

Giá trị jackpot 1: 40.169.779.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.404.733.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40.169.779.500
Jackpot 2 7 số 1 3.404.733.450
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 566 300.000
Giải ba 3 số 10.784 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 10-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
11 22 24 27 43 54 45

Giá trị jackpot 1: 34.760.092.350 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.174.062.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34.760.092.350
Jackpot 2 7 số 0 3.174.062.900
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 593 300.000
Giải ba 3 số 10.728 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 03-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
04 08 21 24 26 47 43

Giá trị jackpot 1: 58.284.817.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.217.550.100 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 58.284.817.050
Jackpot 2 7 số 1 3.217.550.100
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 719 300.000
Giải ba 3 số 15.609 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 27-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
03 07 18 22 40 46 14

Giá trị jackpot 1: 51.898.872.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.960.321.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 51.898.872.000
Jackpot 2 7 số 0 3.960.321.300
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 561 300.000
Giải ba 3 số 12.368 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
07 10 12 19 42 54 24

Giá trị jackpot 1: 45.292.426.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.226.271.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45.292.426.950
Jackpot 2 7 số 0 3.226.271.850
Giải nhất 5 số 3 10.000.000
Giải nhì 4 số 643 300.000
Giải ba 3 số 13.591 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
13 24 25 35 39 41 29

Giá trị jackpot 1: 39.542.259.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.617.836.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 39.542.259.450
Jackpot 2 7 số 1 4.617.836.050
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 456 300.000
Giải ba 3 số 9.880 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 06-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
15 19 24 31 44 53 32

Giá trị jackpot 1: 34.447.913.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.051.797.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34.447.913.850
Jackpot 2 7 số 0 4.051.797.650
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 422 300.000
Giải ba 3 số 9.028 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 29-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
03 09 23 33 42 44 50

Giá trị jackpot 1: 49.475.717.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.557.585.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 49.475.717.850
Jackpot 2 7 số 0 3.557.585.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 734 300.000
Giải ba 3 số 14.465 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
05 11 17 25 39 48 22

Giá trị jackpot 1: 44.457.452.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.408.882.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44.457.452.850
Jackpot 2 7 số 1 3.408.882.650
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 14.523 30.000