VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
08 21 32 34 41 46 48

Giá trị jackpot 1: 42.691.966.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.653.973.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 42.691.966.950
Jackpot 2 7 số 0 4.653.973.300
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 662 300.000
Giải ba 3 số 13.202 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
07 12 17 26 37 46 28

Giá trị jackpot 1: 36.143.063.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.926.317.350 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36.143.063.400
Jackpot 2 7 số 0 3.926.317.350
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 719 300.000
Giải ba 3 số 13.837 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 06-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
04 08 14 21 30 49 38

Giá trị jackpot 1: 40.268.451.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.243.754.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 40.268.451.000
Jackpot 2 7 số 0 3.243.754.750
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 589 300.000
Giải ba 3 số 12.808 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 30-12-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
09 25 27 32 37 46 23

Giá trị jackpot 1: 33.605.699.250 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.400.633.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.605.699.250
Jackpot 2 7 số 0 3.400.633.250
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 622 300.000
Giải ba 3 số 12.419 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 23-12-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
08 22 29 43 45 54 23

Giá trị jackpot 1: 204.118.789.350 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.274.263.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 204.118.789.350
Jackpot 2 7 số 0 4.274.263.650
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.878 300.000
Giải ba 3 số 35.188 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 16-12-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
19 24 30 41 43 49 55

Giá trị jackpot 1: 187.387.466.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.132.647.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 187.387.466.700
Jackpot 2 7 số 1 4.132.647.400
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.374 300.000
Giải ba 3 số 29.169 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 09-12-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
03 14 33 40 41 50 17

Giá trị jackpot 1: 172.318.645.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.557.945.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 172.318.645.650
Jackpot 2 7 số 1 3.557.945.150
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.097 300.000
Giải ba 3 số 26.717 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 02-12-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
06 23 28 31 44 48 14

Giá trị jackpot 1: 157.547.327.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.997.782.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 157.547.327.700
Jackpot 2 7 số 0 3.997.782.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.127 300.000
Giải ba 3 số 24.516 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 25-11-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
16 18 24 29 33 41 43

Giá trị jackpot 1: 144.675.020.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.487.843.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 144.675.020.100
Jackpot 2 7 số 0 3.487.843.900
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.177 300.000
Giải ba 3 số 26.734 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18-11-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
18 30 32 37 39 40 10

Giá trị jackpot 1: 132.079.733.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.343.540.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 132.079.733.400
Jackpot 2 7 số 0 4.343.540.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.166 300.000
Giải ba 3 số 24.324 30.000