VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
05 08 27 42 47 51 36

Giá trị jackpot 1: 38.923.540.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.411.051.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38.923.540.050
Jackpot 2 7 số 0 3.411.051.450
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 489 300.000
Giải ba 3 số 10.916 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
08 11 16 22 28 30 45

Giá trị jackpot 1: 33.504.099.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.999.050.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.504.099.600
Jackpot 2 7 số 0 3.999.050.250
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 718 300.000
Giải ba 3 số 12.249 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
13 18 24 34 38 54 08

Giá trị jackpot 1: 136.404.173.550 đồng
Giá trị jackpot 2: 1.776.739.125 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 136.404.173.550
Jackpot 2 7 số 2 1.776.739.125
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.637 300.000
Giải ba 3 số 34.013 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 25-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
19 20 24 29 36 39 22

Giá trị jackpot 1: 121.944.966.150 đồng
Giá trị jackpot 2: 9.073.561.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 121.944.966.150
Jackpot 2 7 số 0 9.073.561.650
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.071 300.000
Giải ba 3 số 37.515 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
17 24 38 41 46 54 51

Giá trị jackpot 1: 108.239.519.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 7.550.734.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 108.239.519.100
Jackpot 2 7 số 0 7.550.734.200
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.256 300.000
Giải ba 3 số 25.131 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 11-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
04 05 12 25 43 44 27

Giá trị jackpot 1: 95.157.557.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 6.097.182.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 95.157.557.400
Jackpot 2 7 số 0 6.097.182.900
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.444 300.000
Giải ba 3 số 25.609 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 04-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
02 09 21 23 33 41 45

Giá trị jackpot 1: 85.415.028.150 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.014.679.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 85.415.028.150
Jackpot 2 7 số 0 5.014.679.650
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 911 300.000
Giải ba 3 số 19.393 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 25-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
09 19 32 40 45 51 01

Giá trị jackpot 1: 76.449.418.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.018.500.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 76.449.418.500
Jackpot 2 7 số 0 4.018.500.800
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 807 300.000
Giải ba 3 số 17.785 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
02 05 10 22 26 47 53

Giá trị jackpot 1: 67.282.911.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.126.719.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67.282.911.300
Jackpot 2 7 số 1 4.126.719.700
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 841 300.000
Giải ba 3 số 17.745 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 04-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
28 43 44 50 51 53 13

Giá trị jackpot 1: 54.561.200.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.889.302.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 54.561.200.700
Jackpot 2 7 số 0 5.889.302.200
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 573 300.000
Giải ba 3 số 13.110 30.000