VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 30-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
05 11 15 19 29 31 35

Giá trị jackpot 1: 145.146.456.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 7.222.247.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 145.146.456.750
Jackpot 2 7 số 0 7.222.247.200
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.428 300.000
Giải ba 3 số 29.397 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 23-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
10 22 23 34 46 54 27

Giá trị jackpot 1: 120.359.597.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.468.151.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 120.359.597.700
Jackpot 2 7 số 0 4.468.151.750
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.251 300.000
Giải ba 3 số 26.671 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 16-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
09 13 21 40 51 54 04

Giá trị jackpot 1: 99.398.788.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 6.755.328.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 99.398.788.050
Jackpot 2 7 số 0 6.755.328.400
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 936 300.000
Giải ba 3 số 21.336 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 09-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
30 31 35 43 48 50 22

Giá trị jackpot 1: 79.919.472.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.590.960.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 79.919.472.900
Jackpot 2 7 số 0 4.590.960.050
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 699 300.000
Giải ba 3 số 16.202 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 02-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
07 11 28 30 33 50 49

Giá trị jackpot 1: 67.823.715.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.246.986.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67.823.715.000
Jackpot 2 7 số 0 3.246.986.950
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 787 300.000
Giải ba 3 số 15.500 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 26-05-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
04 30 32 39 41 53 42

Giá trị jackpot 1: 60.427.002.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.354.376.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 60.427.002.000
Jackpot 2 7 số 0 4.354.376.300
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 599 300.000
Giải ba 3 số 13.789 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-05-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
03 06 31 40 47 54 08

Giá trị jackpot 1: 52.849.603.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.512.443.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 52.849.603.650
Jackpot 2 7 số 0 3.512.443.150
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 623 300.000
Giải ba 3 số 12.909 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-05-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
09 18 24 43 44 50 15

Giá trị jackpot 1: 45.524.219.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.345.742.350 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45.524.219.700
Jackpot 2 7 số 0 4.345.742.350
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 600 300.000
Giải ba 3 số 13.433 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 05-05-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
27 29 33 39 47 53 55

Giá trị jackpot 1: 38.990.566.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.619.780.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38.990.566.200
Jackpot 2 7 số 0 3.619.780.850
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 488 300.000
Giải ba 3 số 11.191 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 28-04-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
08 24 25 32 37 44 03

Giá trị jackpot 1: 33.412.538.550 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.162.155.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.412.538.550
Jackpot 2 7 số 1 3.162.155.150
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 511 300.000
Giải ba 3 số 10.138 30.000