VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 14-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
09 21 24 30 41 44 40

Giá trị jackpot 1: 76.705.906.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.844.147.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 76.705.906.800
Jackpot 2 7 số 0 4.844.147.700
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 731 300.000
Giải ba 3 số 15.520 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 07-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
06 15 21 24 45 55 46

Giá trị jackpot 1: 69.234.635.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.014.006.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 69.234.635.100
Jackpot 2 7 số 0 4.014.006.400
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 577 300.000
Giải ba 3 số 13.241 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 30-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
18 23 26 32 46 49 54

Giá trị jackpot 1: 64.225.888.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.457.479.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 64.225.888.500
Jackpot 2 7 số 0 3.457.479.000
Giải nhất 5 số 3 10.000.000
Giải nhì 4 số 547 300.000
Giải ba 3 số 11.347 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 23-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
06 07 21 25 27 49 26

Giá trị jackpot 1: 58.649.592.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.756.301.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 58.649.592.000
Jackpot 2 7 số 0 4.756.301.950
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 468 300.000
Giải ba 3 số 10.111 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 16-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
10 16 40 43 45 46 22

Giá trị jackpot 1: 53.712.030.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.207.683.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 53.712.030.000
Jackpot 2 7 số 0 4.207.683.950
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 329 300.000
Giải ba 3 số 7.524 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 09-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
06 08 10 23 39 44 43

Giá trị jackpot 1: 49.639.552.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.755.186.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49.639.552.050
Jackpot 2 7 số 0 3.755.186.400
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 433 300.000
Giải ba 3 số 8.097 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 09-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
06 08 10 23 39 44 43

Giá trị jackpot 1: 49.639.552.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.755.186.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49.639.552.050
Jackpot 2 7 số 0 3.755.186.400
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 433 300.000
Giải ba 3 số 8.097 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 02-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
01 08 12 26 28 45 43

Giá trị jackpot 1: 46.622.870.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.419.999.600 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 46.622.870.850
Jackpot 2 7 số 0 3.419.999.600
Giải nhất 5 số 3 10.000.000
Giải nhì 4 số 359 300.000
Giải ba 3 số 7.126 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 02-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
01 08 12 26 28 45 43

Giá trị jackpot 1: 46.622.870.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.419.999.600 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 46.622.870.850
Jackpot 2 7 số 0 3.419.999.600
Giải nhất 5 số 3 10.000.000
Giải nhì 4 số 359 300.000
Giải ba 3 số 7.126 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 26-08-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
11 13 20 51 53 55 04

Giá trị jackpot 1: 43.714.673.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.096.866.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43.714.673.400
Jackpot 2 7 số 0 3.096.866.550
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 214 300.000
Giải ba 3 số 4.941 30.000