VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 14-01-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
01 04 42 44 46 50 09

Giá trị jackpot 1: 35.114.389.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.728.545.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35.114.389.950
Jackpot 2 7 số 0 3.728.545.450
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 328 300.000
Giải ba 3 số 8.164 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 07-01-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
07 11 22 38 48 51 53

Giá trị jackpot 1: 34.330.228.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.160.279.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 34.330.228.050
Jackpot 2 7 số 0 3.160.279.900
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 477 300.000
Giải ba 3 số 9.394 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 31-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
02 15 25 27 37 51 53

Giá trị jackpot 1: 81.778.372.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.590.367.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 81.778.372.050
Jackpot 2 7 số 0 3.590.367.850
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 24-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
11 19 34 41 44 48 43

Giá trị jackpot 1: 73.684.926.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.261.751.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 73.684.926.750
Jackpot 2 7 số 0 3.261.751.850
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
15 25 27 35 40 48 45

Giá trị jackpot 1: 66.665.164.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.746.815.600 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 66.665.164.800
Jackpot 2 7 số 0 3.746.815.600
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 10-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
03 31 34 36 44 54 45

Giá trị jackpot 1: 59.943.824.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.227.253.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 59.943.824.400
Jackpot 2 7 số 2 3.227.253.650
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 618 300.000
Giải ba 3 số 12.170 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 03-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
05 19 32 41 42 45 17

Giá trị jackpot 1: 53.773.203.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.203.276.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 53.773.203.000
Jackpot 2 7 số 1 3.203.276.400
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 561 300.000
Giải ba 3 số 12.170 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 26-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
18 19 29 31 36 52 50

Giá trị jackpot 1: 48.189.077.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.142.185.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 48.189.077.850
Jackpot 2 7 số 0 4.142.185.250
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 568 300.000
Giải ba 3 số 11.465 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
12 15 23 28 45 48 43

Giá trị jackpot 1: 42.989.314.350 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.564.433.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 42.989.314.350
Jackpot 2 7 số 0 3.564.433.750
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 533 300.000
Giải ba 3 số 11.511 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
04 20 22 25 43 47 12

Giá trị jackpot 1: 37.909.410.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.166.004.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37.909.410.600
Jackpot 2 7 số 1 4.166.004.300
Giải nhất 5 số 1 10.000.000
Giải nhì 4 số 429 300.000
Giải ba 3 số 9.220 30.000