VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 16-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
09 17 22 28 50 55 07

Giá trị jackpot 1: 79.623.927.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.168.372.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 79.623.927.750
Jackpot 2 7 số 1 5.168.372.250
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 756 300.000
Giải ba 3 số 16.062 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 09-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 22 25 38 39 54 19

Giá trị jackpot 1: 71.577.732.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.274.350.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 71.577.732.450
Jackpot 2 7 số 0 4.274.350.550
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 609 300.000
Giải ba 3 số 13.743 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 02-10-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
05 06 22 26 49 51 32

Giá trị jackpot 1: 65.583.214.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.608.293.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 65.583.214.500
Jackpot 2 7 số 0 3.608.293.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 437 300.000
Giải ba 3 số 8.958 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 25-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
07 20 27 43 48 51 37

Giá trị jackpot 1: 60.108.577.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 2.459.205.725 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 60.108.577.500
Jackpot 2 7 số 2 2.459.205.725
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 586 300.000
Giải ba 3 số 10.788 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
03 14 15 21 47 52 54

Giá trị jackpot 1: 55.092.779.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.361.100.600 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 55.092.779.850
Jackpot 2 7 số 0 4.361.100.600
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 534 300.000
Giải ba 3 số 9.714 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 11-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
08 17 20 36 39 44 30

Giá trị jackpot 1: 50.537.868.150 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.854.999.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50.537.868.150
Jackpot 2 7 số 0 3.854.999.300
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 372 300.000
Giải ba 3 số 8.087 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 11-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
08 17 20 36 39 44 30

Giá trị jackpot 1: 50.537.868.150 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.854.999.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50.537.868.150
Jackpot 2 7 số 0 3.854.999.300
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 372 300.000
Giải ba 3 số 8.087 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 04-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
11 12 32 42 43 51 31

Giá trị jackpot 1: 47.578.886.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.526.223.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47.578.886.400
Jackpot 2 7 số 0 3.526.223.550
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 307 300.000
Giải ba 3 số 5.994 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 04-09-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
11 12 32 42 43 51 31

Giá trị jackpot 1: 47.578.886.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.526.223.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47.578.886.400
Jackpot 2 7 số 0 3.526.223.550
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 307 300.000
Giải ba 3 số 5.994 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 28-08-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
10 16 26 27 34 48 51

Giá trị jackpot 1: 44.634.669.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.199.088.350 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44.634.669.600
Jackpot 2 7 số 0 3.199.088.350
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 172 300.000
Giải ba 3 số 5.215 30.000