VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 16-01-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
13 15 29 32 38 44 49

Giá trị jackpot 1: 36.663.441.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.900.662.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36.663.441.600
Jackpot 2 7 số 0 3.900.662.300
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 505 300.000
Giải ba 3 số 11.043 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 09-01-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
10 19 24 29 46 48 05

Giá trị jackpot 1: 31.590.120.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.336.959.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.590.120.000
Jackpot 2 7 số 0 3.336.959.900
Giải nhất 5 số 2 10.000.000
Giải nhì 4 số 390 300.000
Giải ba 3 số 9.004 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 02-01-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
07 19 23 26 35 45 11

Giá trị jackpot 1: 31.214.532.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.725.315.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.214.532.450
Jackpot 2 7 số 0 3.725.315.900
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 26-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 24 33 41 43 51 48

Giá trị jackpot 1: 0 đồng
Giá trị jackpot 2: 0 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 0
Jackpot 2 7 số 0 0
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
14 20 32 34 37 49 31

Giá trị jackpot 1: 69.054.094.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.012.252.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 69.054.094.650
Jackpot 2 7 số 0 4.012.252.250
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
03 14 32 36 41 46 54

Giá trị jackpot 1: 62.117.400.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.241.508.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62.117.400.450
Jackpot 2 7 số 0 3.241.508.450
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 503 300.000
Giải ba 3 số 12.094 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 05-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
10 28 29 30 37 38 36

Giá trị jackpot 1: 55.474.428.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.189.025.100 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 55.474.428.900
Jackpot 2 7 số 0 3.189.025.100
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 577 300.000
Giải ba 3 số 11.982 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 28-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 20 36 36 45 49 52

Giá trị jackpot 1: 50.218.452.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.367.671.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50.218.452.300
Jackpot 2 7 số 0 4.367.671.300
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 489 300.000
Giải ba 3 số 10.045 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 21-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
08 14 19 20 49 51 28

Giá trị jackpot 1: 44.600.432.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.743.446.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44.600.432.700
Jackpot 2 7 số 0 3.743.446.900
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 563 300.000
Giải ba 3 số 11.389 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 14-11-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
05 11 15 34 44 48 35

Giá trị jackpot 1: 39.485.472.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.175.118.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 39.485.472.600
Jackpot 2 7 số 0 3.175.118.000
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 526 300.000
Giải ba 3 số 10.573 30.000