VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 26-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
06 16 17 20 49 52 27

Giá trị jackpot 1: 47.471.485.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.231.927.600 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47.471.485.800
Jackpot 2 7 số 0 3.231.927.600
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 541 300.000
Giải ba 3 số 12.113 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 03 07 13 28 45 33

Giá trị jackpot 1: 41.652.287.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.164.723.100 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41.652.287.400
Jackpot 2 7 số 0 3.164.723.100
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 676 300.000
Giải ba 3 số 13.703 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
04 16 17 20 27 41 30

Giá trị jackpot 1: 36.527.178.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.370.405.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36.527.178.450
Jackpot 2 7 số 1 3.370.405.800
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 551 300.000
Giải ba 3 số 10.905 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 05-06-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
14 22 25 39 41 52 17

Giá trị jackpot 1: 31.431.471.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.159.052.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.431.471.600
Jackpot 2 7 số 1 3.159.052.400
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 411 300.000
Giải ba 3 số 8.958 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 29-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
02 11 31 37 43 55 14

Giá trị jackpot 1: 54.265.804.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.223.313.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 54.265.804.950
Jackpot 2 7 số 0 4.223.313.850
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 588 300.000
Giải ba 3 số 13.348 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
15 27 37 45 46 52 31

Giá trị jackpot 1: 47.353.422.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.455.271.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47.353.422.000
Jackpot 2 7 số 0 3.455.271.300
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 559 300.000
Giải ba 3 số 12.420 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 05 06 13 23 27 46

Giá trị jackpot 1: 41.211.747.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.185.498.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41.211.747.300
Jackpot 2 7 số 0 3.185.498.650
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 575 300.000
Giải ba 3 số 12.397 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
14 23 26 37 42 51 40

Giá trị jackpot 1: 35.832.009.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.205.586.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35.832.009.000
Jackpot 2 7 số 0 4.205.586.000
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 509 300.000
Giải ba 3 số 9.468 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-05-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
03 07 14 22 41 42 10

Giá trị jackpot 1: 31.298.624.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.701.876.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.298.624.850
Jackpot 2 7 số 0 3.701.876.650
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 346 300.000
Giải ba 3 số 8.346 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 24-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 04 05 21 25 44 45

Giá trị jackpot 1: 46.116.963.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.184.390.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 46.116.963.300
Jackpot 2 7 số 0 3.184.390.050
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 787 300.000
Giải ba 3 số 14.567 30.000