VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
04 15 16 29 42 46 36

Giá trị jackpot 1: 40.777.509.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.617.048.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40.777.509.000
Jackpot 2 7 số 1 3.617.048.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 565 300.000
Giải ba 3 số 11.320 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 10-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
12 13 16 17 27 47 49

Giá trị jackpot 1: 35.224.077.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.190.158.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35.224.077.000
Jackpot 2 7 số 1 4.190.158.850
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 508 300.000
Giải ba 3 số 11.017 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 03-04-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
02 04 34 38 41 55 19

Giá trị jackpot 1: 141.891.526.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.609.705.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 141.891.526.200
Jackpot 2 7 số 0 3.609.705.850
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.207 300.000
Giải ba 3 số 28.371 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 27-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
05 11 17 20 26 37 12

Giá trị jackpot 1: 126.215.215.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.774.016.925 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 126.215.215.950
Jackpot 2 7 số 2 4.774.016.925
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.911 300.000
Giải ba 3 số 35.881 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
16 18 20 25 35 36 17

Giá trị jackpot 1: 113.097.886.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 8.090.552.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 113.097.886.500
Jackpot 2 7 số 0 8.090.552.800
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.208 300.000
Giải ba 3 số 29.569 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
07 19 20 23 36 55 09

Giá trị jackpot 1: 98.550.537.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 6.474.180.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 98.550.537.600
Jackpot 2 7 số 0 6.474.180.700
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.231 300.000
Giải ba 3 số 26.149 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 06-03-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
18 24 34 39 46 55 04

Giá trị jackpot 1: 89.006.712.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.413.755.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 89.006.712.600
Jackpot 2 7 số 0 5.413.755.700
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 831 300.000
Giải ba 3 số 18.079 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 27-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
06 11 24 30 50 52 22

Giá trị jackpot 1: 79.232.699.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.327.754.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 79.232.699.100
Jackpot 2 7 số 0 4.327.754.200
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 904 300.000
Giải ba 3 số 18.379 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 02 04 32 34 39 20

Giá trị jackpot 1: 70.245.519.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.329.178.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 70.245.519.600
Jackpot 2 7 số 0 3.329.178.700
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 605 300.000
Giải ba 3 số 15.511 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-02-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
03 11 14 31 34 42 24

Giá trị jackpot 1: 62.441.824.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.588.821.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62.441.824.800
Jackpot 2 7 số 0 3.588.821.200
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 754 300.000
Giải ba 3 số 16.153 30.000