VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 24-10-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
12 21 22 27 41 50 34

Giá trị jackpot 1: 47.360.481.150 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.386.944.600 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47.360.481.150
Jackpot 2 7 số 0 3.386.944.600
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 455 300.000
Giải ba 3 số 10.692 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-10-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
03 14 25 37 49 54 53

Giá trị jackpot 1: 41.911.723.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.518.180.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41.911.723.200
Jackpot 2 7 số 0 3.518.180.500
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 591 300.000
Giải ba 3 số 10.848 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 10-10-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
05 10 47 50 53 54 22

Giá trị jackpot 1: 37.248.098.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.971.449.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37.248.098.700
Jackpot 2 7 số 1 3.971.449.700
Giải nhất 5 số 3 10.000.000
Giải nhì 4 số 383 300.000
Giải ba 3 số 8.957 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 03-10-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
12 14 22 23 39 44 28

Giá trị jackpot 1: 32.504.337.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.444.365.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 32.504.337.750
Jackpot 2 7 số 0 3.444.365.150
Giải nhất 5 số 2 10.000.000
Giải nhì 4 số 432 300.000
Giải ba 3 số 9.062 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 26-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
07 10 13 15 40 48 01

Giá trị jackpot 1: 58.170.711.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.561.709.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 58.170.711.000
Jackpot 2 7 số 1 3.561.709.150
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 525 300.000
Giải ba 3 số 11.612 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
04 07 08 29 31 41 38

Giá trị jackpot 1: 53.115.328.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.600.520.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 53.115.328.650
Jackpot 2 7 số 1 3.600.520.850
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 502 300.000
Giải ba 3 số 11.251 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
20 21 24 30 31 44 40

Giá trị jackpot 1: 47.710.641.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.356.073.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47.710.641.000
Jackpot 2 7 số 1 3.356.073.700
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 442 300.000
Giải ba 3 số 9.926 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 05-09-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
09 12 19 22 31 46 20

Giá trị jackpot 1: 42.646.878.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.531.767.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 42.646.878.750
Jackpot 2 7 số 0 3.531.767.400
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 512 300.000
Giải ba 3 số 11.391 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 29-08-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 04 14 28 35 53 02

Giá trị jackpot 1: 37.860.972.150 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.346.520.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37.860.972.150
Jackpot 2 7 số 1 4.346.520.200
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 543 300.000
Giải ba 3 số 12.509 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-08-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 20 24 26 35 51 12

Giá trị jackpot 1: 34.552.193.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.978.878.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34.552.193.700
Jackpot 2 7 số 0 3.978.878.150
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 304 300.000
Giải ba 3 số 7.982 30.000