VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
20 26 41 46 47 48 18

Giá trị jackpot 1: 38.394.271.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.176.451.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38.394.271.200
Jackpot 2 7 số 0 4.176.451.550
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 473 300.000
Giải ba 3 số 10.831 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
06 17 37 41 48 50 13

Giá trị jackpot 1: 32.041.280.550 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.470.563.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 32.041.280.550
Jackpot 2 7 số 0 3.470.563.700
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 488 300.000
Giải ba 3 số 10.830 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-01-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
04 25 28 32 33 55 03

Giá trị jackpot 1: 35.927.361.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.658.595.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35.927.361.300
Jackpot 2 7 số 0 3.658.595.700
Giải nhất 5 số 3 10.000.000
Giải nhì 4 số 500 300.000
Giải ba 3 số 11.925 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 25-12-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
06 08 23 25 33 35 27

Giá trị jackpot 1: 214.130.470.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 2.693.336.350 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 214.130.470.800
Jackpot 2 7 số 2 2.693.336.350
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.676 300.000
Giải ba 3 số 35.622 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18-12-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
04 06 19 26 38 41 16

Giá trị jackpot 1: 192.650.416.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 1.792.386.100 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 192.650.416.500
Jackpot 2 7 số 2 1.792.386.100
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.363 300.000
Giải ba 3 số 31.878 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 11-12-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
08 13 17 22 42 51 45

Giá trị jackpot 1: 177.193.640.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.541.666.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 177.193.640.100
Jackpot 2 7 số 1 3.541.666.050
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.521 300.000
Giải ba 3 số 33.217 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 04-12-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
07 09 31 32 36 49 37

Giá trị jackpot 1: 162.010.540.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.493.695.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 162.010.540.200
Jackpot 2 7 số 0 4.493.695.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.259 300.000
Giải ba 3 số 27.258 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 27-11-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
02 05 07 21 31 37 44

Giá trị jackpot 1: 148.567.285.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.920.317.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 148.567.285.200
Jackpot 2 7 số 1 3.920.317.800
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.541 300.000
Giải ba 3 số 30.173 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-11-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
06 10 29 30 31 51 35

Giá trị jackpot 1: 136.474.196.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.831.814.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 136.474.196.700
Jackpot 2 7 số 0 4.831.814.200
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.174 300.000
Giải ba 3 số 26.127 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-11-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
18 22 29 33 46 48 37

Giá trị jackpot 1: 124.370.953.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.487.009.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 124.370.953.500
Jackpot 2 7 số 0 3.487.009.400
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.238 300.000
Giải ba 3 số 25.242 30.000