VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 02-07-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
06 26 39 40 46 47 02

Giá trị jackpot 1: 153.712.284.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 8.174.005.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 153.712.284.600
Jackpot 2 7 số 0 8.174.005.850
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.491 300.000
Giải ba 3 số 29.365 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 25-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
14 17 31 35 37 40 28

Giá trị jackpot 1: 128.468.041.500 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.369.089.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 128.468.041.500
Jackpot 2 7 số 0 5.369.089.950
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.100 300.000
Giải ba 3 số 24.718 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
06 27 43 44 45 47 33

Giá trị jackpot 1: 107.146.231.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 7.616.155.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 107.146.231.950
Jackpot 2 7 số 1 7.616.155.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.100 300.000
Giải ba 3 số 25.139 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 11-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
10 18 23 25 45 47 38

Giá trị jackpot 1: 85.597.658.400 đồng
Giá trị jackpot 2: 5.221.869.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 85.597.658.400
Jackpot 2 7 số 0 5.221.869.550
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.035 300.000
Giải ba 3 số 21.866 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 04-06-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
03 17 27 30 34 49 25

Giá trị jackpot 1: 70.506.838.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.545.111.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 70.506.838.200
Jackpot 2 7 số 0 3.545.111.750
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 800 300.000
Giải ba 3 số 17.001 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 28-05-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
33 36 38 42 43 46 03

Giá trị jackpot 1: 62.757.436.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.613.313.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62.757.436.800
Jackpot 2 7 số 0 4.613.313.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 756 300.000
Giải ba 3 số 14.865 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 21-05-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
19 32 38 40 45 48 02

Giá trị jackpot 1: 55.087.218.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.761.067.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 55.087.218.300
Jackpot 2 7 số 0 3.761.067.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 732 300.000
Giải ba 3 số 13.751 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 14-05-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
02 28 30 43 44 55 22

Giá trị jackpot 1: 48.237.615.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 2.323.615.375 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 48.237.615.300
Jackpot 2 7 số 2 2.323.615.375
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 524 300.000
Giải ba 3 số 12.180 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 07-05-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
15 32 33 36 43 46 31

Giá trị jackpot 1: 40.960.429.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.838.654.600 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40.960.429.950
Jackpot 2 7 số 0 3.838.654.600
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 450 300.000
Giải ba 3 số 11.186 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 30-04-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
11 23 51 52 53 54 27

Giá trị jackpot 1: 35.131.524.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.190.998.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35.131.524.600
Jackpot 2 7 số 0 3.190.998.450
Giải nhất 5 số 3 10.000.000
Giải nhì 4 số 482 300.000
Giải ba 3 số 8.632 30.000