Thống kê xổ số Miền Nam trong 30 lần quay

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền bắc về nhiều nhất trong 30 lần quay

Con số Số lần về
18 3 lần
65 2 lần
23 2 lần
69 2 lần
86 1 lần
Con số Số lần về
46 1 lần
08 1 lần
48 1 lần
97 1 lần
42 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền bắc về ít nhất trong 30 lần quay

Con số Số lần về
86 1 lần
46 1 lần
08 1 lần
48 1 lần
97 1 lần
Con số Số lần về
42 1 lần
0 1 lần
66 1 lần
11 1 lần
28 1 lần

Thống kê đầu số giải đặc biệt lâu Miền bắc chưa về nhất trong 30 lần quay

4x 30 ngày 5x 29 ngày 8x 28 ngày 1x 27 ngày 8x 26 ngày

Thống kê đuôi số giải đặc biệt Miền bắc lâu chưa về nhất trong 30 lần quay

x2 30 ngày x7 29 ngày x6 28 ngày x1 27 ngày x2 26 ngày