Thống kê xổ số Miền Nam trong 30 lần quay

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam từ 16/07/2022 tới 15/08/2022

Ngày Đài Đặc biệt
XSMN Thứ 7/ 16/07 Bình Phước 751108
Long An 171233
Hồ Chí Minh 700435
Hậu Giang 286260
XSMN Chủ nhật/ 17/07 Kiên Giang 314232
Tiền Giang 554034
Đà Lạt 557045
XSMN Thứ 2/ 18/07 Cà Mau 545922
Hồ Chí Minh 739652
Đồng Tháp 122255
XSMN Thứ 3/ 19/07 Vũng Tàu 437014
Bến Tre 352727
Bạc Liêu 800636
XSMN Thứ 4/ 20/07 Cần Thơ 426411
Sóc Trăng 740647
Đồng Nai 231866
XSMN Thứ 5/ 21/07 Tây Ninh 695405
Bình Thuận 939749
An Giang 598485
XSMN Thứ 6/ 22/07 Trà Vinh 479837
Vĩnh Long 985859
Bình Dương 881693
XSMN Thứ 7/ 23/07 Bình Phước 524707
Long An 305486
Hồ Chí Minh 197889
Hậu Giang 624994
XSMN Chủ nhật/ 24/07 Tiền Giang 825562
Kiên Giang 409072
Đà Lạt 550785
XSMN Thứ 2/ 25/07 Cà Mau 522518

1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 1 lần quay xổ số Miền Nam

97 31 lần
24 25 lần
27 25 lần
85 25 lần
07 24 lần
78 24 lần
89 24 lần
87 23 lần
42 23 lần
50 23 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Miền Bắc

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
01 30 ngày 16/07/2022
02 30 ngày 16/07/2022
04 30 ngày 16/07/2022
05 30 ngày 16/07/2022
06 30 ngày 16/07/2022
07 30 ngày 16/07/2022
07 30 ngày 16/07/2022
08 30 ngày 16/07/2022
08 30 ngày 16/07/2022
08 30 ngày 16/07/2022

Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc

9x 7 lần
4x 7 lần
5x 6 lần
9x 6 lần
0x 6 lần
9x 6 lần
9x 6 lần
1x 6 lần
6x 6 lần
1x 6 lần
8x 6 lần
8x 6 lần
3x 6 lần
2x 6 lần
2x 6 lần
4x 6 lần
4x 5 lần
9x 5 lần
8x 5 lần
0x 5 lần
5x 5 lần
7x 5 lần
3x 5 lần
9x 5 lần
2x 5 lần
0x 5 lần
2x 5 lần
5x 5 lần
6x 5 lần
3x 5 lần
2x 5 lần
8x 5 lần
2x 5 lần
3x 5 lần
5x 5 lần
3x 4 lần
5x 4 lần
2x 4 lần
8x 4 lần
1x 4 lần
2x 4 lần
2x 4 lần
1x 4 lần
9x 4 lần
1x 4 lần
3x 4 lần
7x 4 lần
3x 4 lần
9x 4 lần
4x 4 lần
3x 4 lần
3x 4 lần
3x 4 lần
7x 4 lần
6x 4 lần
8x 4 lần
0x 4 lần
4x 4 lần
7x 4 lần
7x 4 lần
3x 4 lần
1x 4 lần
4x 4 lần
1x 4 lần
6x 4 lần
9x 4 lần
0x 4 lần
5x 4 lần
8x 4 lần
2x 4 lần
7x 4 lần
1x 4 lần
3x 4 lần
8x 4 lần
6x 4 lần
3x 4 lần
9x 4 lần
3x 4 lần
3x 4 lần
6x 4 lần
8x 4 lần
1x 4 lần
5x 4 lần
9x 4 lần
5x 4 lần
0x 4 lần
8x 4 lần
5x 4 lần
9x 4 lần
9x 3 lần
2x 3 lần
5x 3 lần
6x 3 lần
9x 3 lần
7x 3 lần
0x 3 lần
0x 3 lần
6x 3 lần
3x 3 lần
9x 3 lần
6x 3 lần
7x 3 lần
4x 3 lần
7x 3 lần
0x 3 lần
1x 3 lần
6x 3 lần
5x 3 lần
0x 3 lần
5x 3 lần
8x 3 lần
0x 3 lần
5x 3 lần
7x 3 lần
8x 3 lần
4x 3 lần
8x 3 lần
6x 3 lần
9x 3 lần
8x 3 lần
1x 3 lần
4x 3 lần
5x 3 lần
9x 3 lần
1x 3 lần
8x 3 lần
9x 3 lần
3x 3 lần
5x 3 lần
4x 3 lần
5x 3 lần
3x 3 lần
7x 3 lần
8x 3 lần
1x 3 lần
4x 3 lần
1x 3 lần
9x 3 lần
4x 3 lần
9x 3 lần
7x 3 lần
0x 3 lần
0x 3 lần
7x 3 lần
1x 3 lần
7x 3 lần
2x 3 lần
0x 3 lần
7x 3 lần
0x 3 lần
4x 3 lần
1x 3 lần
6x 3 lần
7x 3 lần
9x 3 lần
2x 3 lần
7x 2 lần
3x 2 lần
4x 2 lần
2x 2 lần
4x 2 lần
3x 2 lần
6x 2 lần
9x 2 lần
5x 2 lần
8x 2 lần
1x 2 lần
4x 2 lần
0x 2 lần
1x 2 lần
2x 2 lần
4x 2 lần
7x 2 lần
1x 2 lần
5x 2 lần
1x 2 lần
6x 2 lần
7x 2 lần
8x 2 lần
2x 2 lần
2x 2 lần
3x 2 lần
6x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
2x 2 lần
5x 2 lần
4x 2 lần
9x 2 lần
2x 2 lần
8x 2 lần
4x 2 lần
3x 2 lần
2x 2 lần
2x 2 lần
5x 2 lần
1x 2 lần
0x 2 lần
6x 2 lần
7x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
6x 2 lần
9x 2 lần
3x 2 lần
7x 2 lần
0x 2 lần
2x 2 lần
6x 2 lần
3x 2 lần
2x 2 lần
5x 2 lần
8x 2 lần
5x 2 lần
6x 2 lần
6x 2 lần
0x 2 lần
1x 2 lần
4x 2 lần
8x 2 lần
5x 2 lần
6x 2 lần
9x 2 lần
3x 2 lần
4x 2 lần
0x 1 lần
7x 1 lần
0x 1 lần
5x 1 lần
8x 1 lần
4x 1 lần
1x 1 lần
8x 1 lần
2x 1 lần
6x 1 lần
7x 1 lần
1x 1 lần
6x 1 lần
2x 1 lần
6x 1 lần
4x 1 lần
9x 1 lần
1x 1 lần
7x 1 lần
8x 1 lần
2x 1 lần
1x 1 lần
4x 1 lần
6x 1 lần
8x 1 lần
9x 1 lần
1x 1 lần
7x 1 lần
9x 1 lần
3x 1 lần
5x 1 lần
4x 1 lần
7x 1 lần
5x 1 lần
0x 1 lần
6x 1 lần
0x 1 lần
8x 1 lần
0x 1 lần
5x 1 lần
3x 1 lần
0x 1 lần
9x 1 lần
2x 1 lần
5x 1 lần
6x 1 lần
1x 1 lần
6x 1 lần
8x 1 lần
3x 1 lần
3x 1 lần
7x 1 lần
8x 1 lần
4x 1 lần
1x 1 lần
7x 1 lần
9x 1 lần
3x 1 lần
0x 1 lần
0x 1 lần
x1 8 lần
x1 7 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x2 6 lần
x0 6 lần
x1 6 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x3 5 lần
x3 5 lần
x0 5 lần
x0 5 lần
x2 5 lần
x0 5 lần
x0 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x2 5 lần
x3 5 lần
x4 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x1 5 lần
x1 5 lần
x2 5 lần
x3 5 lần
x0 5 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x3 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x1 4 lần
x2 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x7 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x1 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x4 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x3 4 lần
x1 4 lần
x1 4 lần
x3 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x2 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x1 4 lần
x5 4 lần
x1 4 lần
x1 4 lần
x3 4 lần
x1 4 lần
x3 4 lần
x0 4 lần
x7 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x7 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x4 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x3 3 lần
x2 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x2 3 lần
x2 3 lần
x3 3 lần
x6 3 lần
x2 3 lần
x8 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x5 3 lần
x7 3 lần
x2 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x1 3 lần
x4 3 lần
x1 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x8 3 lần
x5 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x4 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x5 3 lần
x3 3 lần
x6 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x5 3 lần
x1 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x7 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x0 2 lần
x6 2 lần
x6 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x8 2 lần
x2 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x8 2 lần
x8 2 lần
x3 2 lần
x4 2 lần
x1 2 lần
x6 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x7 2 lần
x5 2 lần
x7 2 lần
x5 2 lần
x0 2 lần
x1 2 lần
x1 2 lần
x4 2 lần
x6 2 lần
x1 2 lần
x1 2 lần
x4 2 lần
x1 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x1 2 lần
x2 2 lần
x5 2 lần
x6 2 lần
x7 2 lần
x1 2 lần
x3 2 lần
x2 2 lần
x4 2 lần
x2 2 lần
x8 2 lần
x2 2 lần
x4 2 lần
x0 2 lần
x4 2 lần
x0 2 lần
x4 2 lần
x7 2 lần
x4 2 lần
x1 2 lần
x4 2 lần
x4 2 lần
x0 2 lần
x1 2 lần
x3 2 lần
x6 2 lần
x6 2 lần
x1 2 lần
x2 2 lần
x1 2 lần
x8 2 lần
x2 2 lần
x8 2 lần
x2 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x3 1 lần
x4 1 lần
x3 1 lần
x6 1 lần
x3 1 lần
x6 1 lần
x5 1 lần
x5 1 lần
x2 1 lần
x2 1 lần
x3 1 lần
x2 1 lần
x5 1 lần
x5 1 lần
x4 1 lần
x2 1 lần
x2 1 lần
x0 1 lần
x6 1 lần
x6 1 lần
x5 1 lần
x4 1 lần
x2 1 lần
x0 1 lần
x4 1 lần
x9 1 lần
x0 1 lần
x2 1 lần
x2 1 lần
x6 1 lần
x4 1 lần
x7 1 lần
x0 1 lần
x1 1 lần
x3 1 lần
x1 1 lần
x5 1 lần
x6 1 lần
x2 1 lần
x6 1 lần
x1 1 lần
x3 1 lần
x2 1 lần
x3 1 lần
x8 1 lần
x7 1 lần
x0 1 lần
x4 1 lần
x3 1 lần
x1 1 lần
x5 1 lần
x7 1 lần

THỐNG KÊ XỔ SỐ MIỀN NAM (THỐNG KÊ XSMN)

Thống kê kết quả xổ số miền Nam (TK KQXSMN) được Xổ Số 88 tổng hợp những số liệu thống kê cần thiết nhất của kết quả xổ số miền Nam nên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những người chơi. Tra cứu thống kê XSMN tại đây các bạn sẽ nắm rõ tất cả các thông tin về kết quả XSMN được thống kê như: thống kê lô gan, bảng đặc biệt miền Nam, XSMN thống kê nhanh…từ đó có thể đưa ra những phân tích, đánh giá hiệu quả trước khi quyết định lựa chọn các cặp số tham gia XSMN. Đây là một phương pháp khoa học được rất nhiều người chơi áp dụng khi soi cầu, dự đoán xổ số miền Nam. 

1. Thống kê kết quả xổ số miền Nam cung cấp những gì?

Thống kê xổ số miền Nam cung cấp dữ liệu cho tất cả 21 nhà đài tỉnh/thành thuộc miền Nam theo những yếu tố sau:

 • Bảng thống kê xổ số miền Nam hôm nay, hôm qua, và các hôm trước đó.
 • Thống kê giải đặc biệt miền Nam theo từng đài.
 • Thống kê giải tám xổ số miền Nam.
 • Thống kê các cặp số miền Nam về nhiều nhất.
 • Thống kê nhanh XSMN như lô gan, cặp lô gan, thống kê tần suất lô tô xổ số miền Nam, thống kê đầu đuôi lô tô. 

2. Lịch thống kê kết quả xổ số miền Nam các ngày trong tuân

 • Thứ 2: Thống kê XSMN 3 đài Hồ Chí Mình, Đồng Tháp, Cà Mau
 • Thứ 3: Thống kê miền Nam Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
 • Thứ 4: Thống kê xổ số miền Nam các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
 • Thứ 5: Thống kê miền Nam hôm nay của Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
 • Thứ 6: Thống kê miền Nam các đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
 • Thứ 7: Thống kê XSMN hôm nay Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
 • Chủ Nhật: Thống kê kết quả xổ số miền Nam của 3 tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt

3. Xem bảng thống kê kết quả xổ số miền Nam ở đâu đúng nhất?

Để xem thống kê XSMN hôm nay một cách đầy đủ, nhanh và chính xác nhất các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV và lựa chọn mục THỐNG KÊ để xem chi tiết các loại thống kê nhanh XSMN, thống kê lô gan, lô xiên, lô rơi, thống kê loto XSMN, đầu đuôi lô tô, lô câm…hoàn toàn miễn phí.

4. Xem thống kê kết quả XSMN như nào?

Với công cụ thống kê xổ số MN các bạn có thể dễ dàng theo dõi KQXS miền Nam theo các tiêu chí cụ thể chỉ với một số thao tác đơn giản sau:

 • Chọn một trong số các tiêu chí thống kê mà các bạn muốn xem (Ví dụ: thống kê nhanh, giải đặc biệt xổ số miền Nam, lô gan, lô rơi, lô xiên, lô kép, thống kê MN…).
 • Chọn biên độ ngày và click “Xem kết quả
 • Nếu bạn muốn xem thống kê KQXS miền Nam theo tháng, theo tuần hoặc theo năm thì chỉ cần chọn đúng thời gian muốn xem là kết quả sẽ được hiển thị.

5. Có thể xem thống kê kết quả xổ số miền Nam khi nào?

Vì hệ thống website của XoSo88.TV hoạt động liên tục 24/24h nên các bạn có thể truy cập vào đây bất cứ khi nào muốn để xem TK xổ số miền Nam hôm nay hoặc tìm kiếm các thống kê nhanh kết quả xổ số miền Nam để làm cơ sở phân tích, nhận định, soi cầu để đưa ra dự đoán kết quả xổ số Miền Nam (dự đoán KQXSMN) một cách chính xác nhất.

Các kết quả xổ số thống kê miền Nam luôn được cập nhật ngay sau khi có kết quả quay số mở thưởng theo ngày nên đảm bảo thống kê luôn đầy đủ, chi tiết nhất cho người chơi tham khảo.

Hầu hết các thống kê kết quả xổ số miền Nam mà chúng tôi cung cấp đều rất cần thiết với các dân chơi xổ số, lô đề và chúng thường được vận dụng để tính kết quả xổ số hôm nay dựa theo các chu kỳ, đặc tính lượt về. Chúc các bạn có những tính toán chính xác và gặt hái được nhiều thành công!

Xem thêm
Thu gọn