XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 25-11-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 84
Giải bảy 436
Giải sáu 9517 5891 6233
Giải năm 3562
Giải tư 78673 82437 88660 71199 32407 74825 49057
Giải ba 30197 80263
Giải nhì 33706
Giải nhất 23181
Đặc biệt 604416
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
06 07 16 17 25 33 36 37 57
60 62 63 73 81 84 91 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 60
1 16, 17 1 81, 91
2 25 2 62
3 33, 36, 37 3 33, 63, 73
4 4 84
5 57 5 25
6 60, 62, 63 6 16, 36
7 73 7 17, 37, 57, 97
8 81, 84 8
9 91, 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 18-11-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 30
Giải bảy 138
Giải sáu 4223 6829 6644
Giải năm 9424
Giải tư 15061 85395 55190 06592 19014 48296 84515
Giải ba 90980 26937
Giải nhì 23980
Giải nhất 97521
Đặc biệt 691122
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
14 15 21 22 23 24 29 30 37
38 44 61 80 80 90 92 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 80, 80, 90
1 14, 15 1 21, 61
2 21, 22, 23, 24, 29 2 22, 92
3 30, 37, 38 3 23
4 44 4 14, 24, 44
5 5 15, 95
6 61 6 96
7 7 37
8 80, 80 8 38
9 90, 92, 95, 96 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 11-11-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 10
Giải bảy 610
Giải sáu 5040 4403 5695
Giải năm 0801
Giải tư 73391 91233 96236 37584 14826 59105 05337
Giải ba 64073 44833
Giải nhì 23141
Giải nhất 31109
Đặc biệt 931748
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
01 03 05 09 10 10 26 33 33
36 37 40 41 48 73 84 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 05, 09 0 10, 10, 40
1 10, 10 1 41, 91
2 26 2
3 33, 33, 36, 37 3 33, 33, 73
4 40, 41, 48 4 84
5 5 95
6 6 26, 36
7 73 7 37
8 84 8 48
9 91, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 04-11-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 96
Giải bảy 455
Giải sáu 6369 8376 2771
Giải năm 7846
Giải tư 58373 21107 66993 81874 47642 28173 50720
Giải ba 32437 26408
Giải nhì 56013
Giải nhất 27742
Đặc biệt 681879
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
07 08 13 20 37 42 42 46 55
69 71 73 73 74 76 79 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 20
1 13 1 71
2 20 2 42, 42
3 37 3 13, 73, 73, 93
4 42, 42, 46 4 74
5 55 5 55
6 69 6 46, 76, 96
7 71, 73, 73, 74, 76, 79 7 37
8 8
9 93, 96 9 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 28-10-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 68
Giải bảy 504
Giải sáu 8283 7070 0328
Giải năm 0000
Giải tư 36138 75274 38736 03338 65523 39655 97507
Giải ba 28169 81825
Giải nhì 99129
Giải nhất 99916
Đặc biệt 481554
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
00 04 07 16 23 25 28 29 36
38 38 54 55 68 69 70 74 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04, 07 0 70
1 16 1
2 23, 25, 28, 29 2
3 36, 38, 38 3 23, 83
4 4 54, 74
5 54, 55 5 25, 55
6 68, 69 6 16, 36
7 70, 74 7
8 83 8 28, 38, 38, 68
9 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 08-07-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 42
Giải bảy 239
Giải sáu 0941 8493 9556
Giải năm 3654
Giải tư 05008 60386 48408 40791 11262 24174 94512
Giải ba 09097 36808
Giải nhì 94519
Giải nhất 97593
Đặc biệt 942923
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
08 08 08 12 19 23 39 41 42
54 56 62 74 86 91 93 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08, 08 0
1 12, 19 1 41, 91
2 23 2 12, 42, 62
3 39 3 23, 93, 93
4 41, 42 4 54, 74
5 54, 56 5
6 62 6 56, 86
7 74 7 97
8 86 8
9 91, 93, 93, 97 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 01-07-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 79
Giải bảy 367
Giải sáu 2735 8116 4659
Giải năm 0294
Giải tư 20488 35592 64383 96831 78159 95204 40535
Giải ba 03622 62191
Giải nhì 29667
Giải nhất 31495
Đặc biệt 474758
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
04 16 22 31 35 35 58 59 59
67 67 79 83 88 91 92 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 16 1 31, 91
2 22 2 22, 92
3 31, 35, 35 3 83
4 4 94
5 58, 59, 59 5 35, 35, 95
6 67, 67 6 16
7 79 7 67, 67
8 83, 88 8 58, 88
9 91, 92, 94, 95 9 59, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 24-06-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 68
Giải bảy 202
Giải sáu 6879 8278 5102
Giải năm 9248
Giải tư 60505 55934 68959 96715 56087 07028 09100
Giải ba 40408 78073
Giải nhì 33084
Giải nhất 62503
Đặc biệt 724638
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
00 02 02 03 05 08 15 28 34
38 48 59 68 73 78 79 84 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 02, 03, 05, 08 0
1 15 1
2 28 2
3 34, 38 3 73
4 48 4 34, 84
5 59 5 15
6 68 6
7 73, 78, 79 7 87
8 84, 87 8 28, 38, 48, 68, 78
9 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 17-06-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 09
Giải bảy 062
Giải sáu 2471 7135 9436
Giải năm 9797
Giải tư 82172 48800 81820 40776 98428 22311 66461
Giải ba 40474 04620
Giải nhì 69640
Giải nhất 10547
Đặc biệt 730894
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
00 09 11 20 20 28 35 36 40
47 61 62 71 72 74 76 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09 0 20, 20, 40
1 11 1 11, 61, 71
2 20, 20, 28 2 62, 72
3 35, 36 3
4 40, 47 4 74, 94
5 5 35
6 61, 62 6 36, 76
7 71, 72, 74, 76 7 47, 97
8 8 28
9 94, 97 9 09

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 10-06-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 62
Giải bảy 864
Giải sáu 5319 0102 9467
Giải năm 6751
Giải tư 13738 10198 40993 26683 33053 44691 38713
Giải ba 74899 23763
Giải nhì 21897
Giải nhất 80364
Đặc biệt 057078
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
02 13 19 38 51 53 62 63 64
64 67 78 83 91 93 97 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0
1 13, 19 1 51, 91
2 2 62
3 38 3 13, 53, 63, 83, 93
4 4 64, 64
5 51, 53 5
6 62, 63, 64, 64, 67 6
7 78 7 67, 97
8 83 8 38, 78, 98
9 91, 93, 97, 98, 99 9 19, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ AN GIANG

Xổ số An Giang (XSAG - XS An Giang) được phát hành vào năm 1980 nhằm mục đích phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trong tỉnh. Đến nay, xổ số kiến thiết tỉnh An Giang đã được người dân toàn khu vực miền Nam đón nhận nhiệt tình và trở thành tờ vé quen thuộc, mang lại niềm vui cho mọi người vào thứ 5 hàng tuần.

1. Xổ số An Giang quay số mở thưởng ở đâu, lúc nào?

Kết quả xổ số An Giang (KQXSAG) hàng tuần được quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ – 16h30 ngày thứ 5 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT An Giang.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay ở đâu chính xác?

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số An Giang tại trường quay xổ số, theo dõi truyền hình An Giang hoặc xem KQXS An Giang tại website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số các ngày thứ năm.

Để xem kết quả xổ số kiến thiết An Giang bằng điện thoại hoặc máy tính tại Xổ Số 88, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả trực tiếp xổ số An Giang mới nhất tự động hiển thị.

Tuy nhiên, nếu bạn bỏ lỡ buổi xem trực tiếp xổ số hôm nay tỉnh An Giang cũng đừng lo lắng bởi website của chúng tôi lưu trữ KQXSAG 7 kỳ liên tiếp (bao gồm hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, tuần trước…), bạn có thể xem lại, dò lại bất kỳ lúc nào.

3. Hướng dẫn cách dò kết quả xổ số An Giang (KQXS An Giang) cực nhanh

Cách tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang tại website XoSo88.TV đó là so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi xem số nào khớp, bạn dò lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên. Số nào không có mặt trong bảng đầu đuôi là không trúng kết quả vé số An Giang.

Bạn cũng có thể xem thống kê và tham khảo dự đoán xổ số kiến thiết An Giang lấy số đẹp miễn phí để có cơ hội trúng giải cao hơn.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số An Giang mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số An Giang (XSAG) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng xổ số An Giang liên hệ đổi thưởng ở đâu?

Khi trúng giải thưởng xổ số kiến thiết An Giang, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang (XSMN An Giang)

  • Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.
  • Điện thoại: 02963.857.903 - Fax: 02963.853.320.
  • Email: [email protected]
  • Website: www.xsktangiang.com.vn

Trạm phát hành vé số An Giang

  • Địa chỉ: 152, Ký con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

6. Thời hạn đổi thưởng hợp lệ của XSMN An Giang là bao lâu?

Theo quy định của công ty XS An Giang nói riêng và các công ty xổ số truyền thống nói chung thì thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng. Như vậy, nếu để quá 30 ngày, tờ vé xổ số miền Nam đài An Giang sẽ hết giá trị và người trúng giải sẽ không được lĩnh thưởng nữa.

Xem thêm
Thu gọn