XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 17-09-2020
TỈNH An Giang
Giải tám 18
Giải bảy 471
Giải sáu 5243 5433 5807
Giải năm 1151
Giải tư 67034 86504 58639 76867 80096 44450 93263
Giải ba 60016 41602
Giải nhì 11105
Giải nhất 44866
Đặc biệt 888379
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
02 04 05 07 16 18 33 34 39
43 50 51 63 66 67 71 79 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 05, 07 0 50
1 16, 18 1 51, 71
2 2
3 33, 34, 39 3 33, 43, 63
4 43 4 34
5 50, 51 5
6 63, 66, 67 6 16, 66, 96
7 71, 79 7 67
8 8 18
9 96 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 10-09-2020
TỈNH An Giang
Giải tám 69
Giải bảy 524
Giải sáu 7567 3144 9102
Giải năm 6990
Giải tư 41602 35254 35215 45202 89383 64998 02880
Giải ba 15136 21647
Giải nhì 67618
Giải nhất 93596
Đặc biệt 934404
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
02 02 02 04 15 18 24 36 44
47 54 67 69 80 83 90 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 02, 04 0 80, 90
1 15, 18 1
2 24 2
3 36 3 83
4 44, 47 4 24, 44, 54
5 54 5 15
6 67, 69 6 36, 96
7 7 47, 67
8 80, 83 8 18, 98
9 90, 96, 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 03-09-2020
TỈNH An Giang
Giải tám 35
Giải bảy 056
Giải sáu 2398 0748 3643
Giải năm 3679
Giải tư 79435 14569 54842 24968 08372 47041 30498
Giải ba 12983 84668
Giải nhì 26406
Giải nhất 61124
Đặc biệt 584393
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
06 24 35 35 41 42 43 48 56
68 68 69 72 79 83 93 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 1 41
2 24 2 42, 72
3 35, 35 3 43, 83, 93
4 41, 42, 43, 48 4 24
5 56 5 35, 35
6 68, 68, 69 6 56
7 72, 79 7
8 83 8 48, 68, 68, 98, 98
9 93, 98, 98 9 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 27-08-2020
TỈNH An Giang
Giải tám 71
Giải bảy 089
Giải sáu 3518 1592 2531
Giải năm 2542
Giải tư 47623 59988 40381 65875 99734 75009 41057
Giải ba 81200 40647
Giải nhì 08932
Giải nhất 94434
Đặc biệt 264348
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
00 09 18 23 31 32 34 34 42
47 48 57 71 75 81 88 89 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09 0
1 18 1 31, 71, 81
2 23 2 32, 42, 92
3 31, 32, 34, 34 3 23
4 42, 47, 48 4 34, 34
5 57 5 75
6 6
7 71, 75 7 47, 57
8 81, 88, 89 8 18, 48, 88
9 92 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 20-08-2020
TỈNH An Giang
Giải tám 22
Giải bảy 493
Giải sáu 7230 9641 4888
Giải năm 1963
Giải tư 21329 89706 51057 30764 81807 71306 84753
Giải ba 29233 34857
Giải nhì 51693
Giải nhất 13491
Đặc biệt 441818
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
06 06 07 18 22 29 30 33 41
53 57 57 63 64 88 91 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 06, 07 0 30
1 18 1 41, 91
2 22, 29 2 22
3 30, 33 3 33, 53, 63, 93, 93
4 41 4 64
5 53, 57, 57 5
6 63, 64 6
7 7 57, 57
8 88 8 18, 88
9 91, 93, 93 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 13-08-2020
TỈNH An Giang
Giải tám 89
Giải bảy 248
Giải sáu 0016 1912 2548
Giải năm 6897
Giải tư 08938 70914 43390 17166 35309 30100 80110
Giải ba 67890 50942
Giải nhì 14394
Giải nhất 18128
Đặc biệt 362626
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
00 09 10 12 14 16 26 28 38
42 48 48 66 89 90 90 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09 0 10, 90, 90
1 10, 12, 14, 16 1
2 26, 28 2 12, 42
3 38 3
4 42, 48, 48 4 14, 94
5 5
6 66 6 16, 26, 66
7 7 97
8 89 8 28, 38, 48, 48
9 90, 90, 94, 97 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 06-08-2020
TỈNH An Giang
Giải tám 24
Giải bảy 972
Giải sáu 7309 3121 6882
Giải năm 4156
Giải tư 14549 97964 37237 32539 92755 27434 26071
Giải ba 16677 57286
Giải nhì 13133
Giải nhất 89207
Đặc biệt 631526
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
07 09 21 24 26 33 34 37 39
49 55 56 64 71 72 77 82 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0
1 1 21, 71
2 21, 24, 26 2 72, 82
3 33, 34, 37, 39 3 33
4 49 4 24, 34, 64
5 55, 56 5 55
6 64 6 26, 56, 86
7 71, 72, 77 7 37, 77
8 82, 86 8
9 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 30-07-2020
TỈNH An Giang
Giải tám 72
Giải bảy 831
Giải sáu 2180 5410 4278
Giải năm 3837
Giải tư 16532 08750 59874 27349 02687 17541 38868
Giải ba 80763 01110
Giải nhì 46303
Giải nhất 70136
Đặc biệt 800576
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
03 10 10 31 32 36 37 41 49
50 63 68 72 74 76 78 80 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 10, 10, 50, 80
1 10, 10 1 31, 41
2 2 32, 72
3 31, 32, 36, 37 3 63
4 41, 49 4 74
5 50 5
6 63, 68 6 36, 76
7 72, 74, 76, 78 7 37, 87
8 80, 87 8 68, 78
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 23-07-2020
TỈNH An Giang
Giải tám 10
Giải bảy 305
Giải sáu 2302 6367 0357
Giải năm 8691
Giải tư 97384 98349 00610 66959 68216 02058 26515
Giải ba 86157 97773
Giải nhì 61880
Giải nhất 41744
Đặc biệt 975165
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
02 05 10 10 15 16 44 49 57
57 58 59 65 67 73 80 84 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 10, 10, 80
1 10, 10, 15, 16 1 91
2 2
3 3 73
4 44, 49 4 44, 84
5 57, 57, 58, 59 5 15, 65
6 65, 67 6 16
7 73 7 57, 57, 67
8 80, 84 8 58
9 91 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 16-07-2020
TỈNH An Giang
Giải tám 10
Giải bảy 902
Giải sáu 0366 7028 6477
Giải năm 8573
Giải tư 47661 47263 16999 52290 87657 52992 15599
Giải ba 10311 54485
Giải nhì 76067
Giải nhất 41839
Đặc biệt 300914
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
02 10 11 14 28 39 57 61 63
66 67 73 77 85 90 92 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10, 90
1 10, 11, 14 1 11, 61
2 28 2 92
3 39 3 63, 73
4 4 14
5 57 5 85
6 61, 63, 66, 67 6 66
7 73, 77 7 57, 67, 77
8 85 8 28
9 90, 92, 99, 99 9 39, 99, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ AN GIANG

Xổ số An Giang (XSAG - XS An Giang) được phát hành vào năm 1980 nhằm mục đích phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trong tỉnh. Đến nay, xổ số kiến thiết tỉnh An Giang đã được người dân toàn khu vực miền Nam đón nhận nhiệt tình và trở thành tờ vé quen thuộc, mang lại niềm vui cho mọi người vào thứ 5 hàng tuần.

1. Xổ số An Giang quay số mở thưởng ở đâu, lúc nào?

Kết quả xổ số An Giang (KQXSAG) hàng tuần được quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ – 16h30 ngày thứ 5 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT An Giang.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay ở đâu chính xác?

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số An Giang tại trường quay xổ số, theo dõi truyền hình An Giang hoặc xem KQXS An Giang tại website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số các ngày thứ năm.

Để xem kết quả xổ số kiến thiết An Giang bằng điện thoại hoặc máy tính tại Xổ Số 88, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả trực tiếp xổ số An Giang mới nhất tự động hiển thị.

Tuy nhiên, nếu bạn bỏ lỡ buổi xem trực tiếp xổ số hôm nay tỉnh An Giang cũng đừng lo lắng bởi website của chúng tôi lưu trữ KQXSAG 7 kỳ liên tiếp (bao gồm hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, tuần trước…), bạn có thể xem lại, dò lại bất kỳ lúc nào.

3. Hướng dẫn cách dò kết quả xổ số An Giang (KQXS An Giang) cực nhanh

Cách tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang tại website XoSo88.TV đó là so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi xem số nào khớp, bạn dò lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên. Số nào không có mặt trong bảng đầu đuôi là không trúng kết quả vé số An Giang.

Bạn cũng có thể xem thống kê và tham khảo dự đoán xổ số kiến thiết An Giang lấy số đẹp miễn phí để có cơ hội trúng giải cao hơn.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số An Giang mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số An Giang (XSAG) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng xổ số An Giang liên hệ đổi thưởng ở đâu?

Khi trúng giải thưởng xổ số kiến thiết An Giang, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang (XSMN An Giang)

  • Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.
  • Điện thoại: 02963.857.903 - Fax: 02963.853.320.
  • Email: [email protected]
  • Website: www.xsktangiang.com.vn

Trạm phát hành vé số An Giang

  • Địa chỉ: 152, Ký con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

6. Thời hạn đổi thưởng hợp lệ của XSMN An Giang là bao lâu?

Theo quy định của công ty XS An Giang nói riêng và các công ty xổ số truyền thống nói chung thì thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng. Như vậy, nếu để quá 30 ngày, tờ vé xổ số miền Nam đài An Giang sẽ hết giá trị và người trúng giải sẽ không được lĩnh thưởng nữa.

Xem thêm
Thu gọn