XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 04-03-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 33
Giải bảy 318
Giải sáu 8629 8830 9872
Giải năm 8421
Giải tư 37688 22523 66567 83249 43085 41385 56607
Giải ba 44461 16365
Giải nhì 39750
Giải nhất 87722
Đặc biệt 215008
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
07 08 18 21 22 23 29 30 33
49 50 61 65 67 72 85 85 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 30, 50
1 18 1 21, 61
2 21, 22, 23, 29 2 22, 72
3 30, 33 3 23, 33
4 49 4
5 50 5 65, 85, 85
6 61, 65, 67 6
7 72 7 67
8 85, 85, 88 8 18, 88
9 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 25-02-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 86
Giải bảy 953
Giải sáu 7740 8113 8582
Giải năm 2306
Giải tư 04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112
Giải ba 11560 44163
Giải nhì 60268
Giải nhất 63576
Đặc biệt 889627
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
04 06 12 13 23 27 31 40 53
60 61 62 63 68 76 82 83 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 40, 60
1 12, 13 1 31, 61
2 23, 27 2 12, 62, 82
3 31 3 13, 23, 53, 63, 83
4 40 4
5 53 5
6 60, 61, 62, 63, 68 6 76, 86
7 76 7 27
8 82, 83, 86 8 68
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 18-02-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 99
Giải bảy 170
Giải sáu 2531 2947 0866
Giải năm 0245
Giải tư 91793 05036 09708 06854 08299 55286 00908
Giải ba 50752 06206
Giải nhì 49511
Giải nhất 96072
Đặc biệt 660825
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
06 08 08 11 25 31 36 45 47
52 54 66 70 72 86 93 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08, 08 0 70
1 11 1 11, 31
2 25 2 52, 72
3 31, 36 3 93
4 45, 47 4 54
5 52, 54 5 25, 45
6 66 6 36, 66, 86
7 70, 72 7 47
8 86 8
9 93, 99, 99 9 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 11-02-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 11
Giải bảy 945
Giải sáu 2226 9194 4571
Giải năm 1467
Giải tư 37169 32444 32374 28725 45571 61233 85552
Giải ba 87511 29229
Giải nhì 05850
Giải nhất 89609
Đặc biệt 054202
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
02 09 11 11 25 26 29 33 44
45 50 52 67 69 71 71 74 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 50
1 11, 11 1 11, 11, 71, 71
2 25, 26, 29 2 52
3 33 3 33
4 44, 45 4 44, 74, 94
5 50, 52 5 25, 45
6 67, 69 6 26
7 71, 71, 74 7 67
8 8
9 94 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 04-02-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 07
Giải bảy 648
Giải sáu 7666 0679 5091
Giải năm 1328
Giải tư 90582 71151 82057 27754 11412 63323 60689
Giải ba 26569 86833
Giải nhì 23536
Giải nhất 35008
Đặc biệt 374425
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
07 08 12 23 25 28 33 36 48
51 54 57 66 69 79 82 89 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0
1 12 1 51, 91
2 23, 25, 28 2 12, 82
3 33, 36 3 23, 33
4 48 4 54
5 51, 54, 57 5 25
6 66, 69 6 36, 66
7 79 7 07, 57
8 82, 89 8 28, 48
9 91 9 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 28-01-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 99
Giải bảy 955
Giải sáu 1203 5435 0815
Giải năm 9614
Giải tư 40002 23616 69267 85282 23670 60026 92256
Giải ba 31351 05473
Giải nhì 75157
Giải nhất 30374
Đặc biệt 615136
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
02 03 14 15 16 26 35 36 51
55 56 57 67 70 73 74 82 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 70
1 14, 15, 16 1 51
2 26 2 82
3 35, 36 3 73
4 4 14, 74
5 51, 55, 56, 57 5 15, 35, 55
6 67 6 16, 26, 36, 56
7 70, 73, 74 7 57, 67
8 82 8
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 21-01-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 24
Giải bảy 814
Giải sáu 1880 5167 6732
Giải năm 6575
Giải tư 31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290
Giải ba 48480 72812
Giải nhì 70141
Giải nhất 02017
Đặc biệt 191318
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
05 10 12 14 17 18 24 31 32
38 41 53 67 70 75 80 80 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10, 70, 80, 80, 90
1 10, 12, 14, 17, 18 1 31, 41
2 24 2 12, 32
3 31, 32, 38 3 53
4 41 4 14, 24
5 53 5 75
6 67 6
7 70, 75 7 17, 67
8 80, 80 8 18, 38
9 90 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 14-01-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 04
Giải bảy 841
Giải sáu 6115 6031 8129
Giải năm 0243
Giải tư 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708
Giải ba 37382 40591
Giải nhì 98516
Giải nhất 85049
Đặc biệt 351685
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
04 08 14 15 16 26 29 31 35
41 43 49 55 70 82 85 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 70
1 14, 15, 16 1 31, 41, 91
2 26, 29 2 82
3 31, 35 3 43
4 41, 43, 49 4 04, 14
5 55 5 15, 35, 55, 85
6 6 16, 26
7 70 7 87
8 82, 85, 87 8
9 91 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 07-01-2021
TỈNH An Giang
Giải tám 11
Giải bảy 981
Giải sáu 0442 7383 3008
Giải năm 5516
Giải tư 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621
Giải ba 05229 62919
Giải nhì 48150
Giải nhất 71738
Đặc biệt 317626
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
08 11 16 19 20 21 25 26 29
38 42 50 50 81 83 94 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 20, 50, 50
1 11, 16, 19 1 11, 21, 81
2 20, 21, 25, 26, 29 2 42
3 38 3 83
4 42 4 94
5 50, 50 5 25, 95, 95
6 6 16, 26
7 7
8 81, 83 8 38
9 94, 95, 95 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 31-12-2020
TỈNH An Giang
Giải tám 22
Giải bảy 617
Giải sáu 1904 5547 3574
Giải năm 2127
Giải tư 51221 47340 66352 62852 58289 92781 93524
Giải ba 94142 10708
Giải nhì 89067
Giải nhất 42246
Đặc biệt 760688
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
04 08 17 21 22 24 27 40 42
46 47 52 52 67 74 81 88 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 40
1 17 1 21, 81
2 21, 22, 24, 27 2 22, 42, 52, 52
3 3
4 40, 42, 46, 47 4 24, 74
5 52, 52 5
6 67 6 46
7 74 7 17, 27, 47, 67
8 81, 88, 89 8 88
9 9 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ AN GIANG

Xổ số An Giang (XSAG - XS An Giang) được phát hành vào năm 1980 nhằm mục đích phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trong tỉnh. Đến nay, xổ số kiến thiết tỉnh An Giang đã được người dân toàn khu vực miền Nam đón nhận nhiệt tình và trở thành tờ vé quen thuộc, mang lại niềm vui cho mọi người vào thứ 5 hàng tuần.

1. Xổ số An Giang quay số mở thưởng ở đâu, lúc nào?

Kết quả xổ số An Giang (KQXSAG) hàng tuần được quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ – 16h30 ngày thứ 5 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT An Giang.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay ở đâu chính xác?

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số An Giang tại trường quay xổ số, theo dõi truyền hình An Giang hoặc xem KQXS An Giang tại website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số các ngày thứ năm.

Để xem kết quả xổ số kiến thiết An Giang bằng điện thoại hoặc máy tính tại Xổ Số 88, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả trực tiếp xổ số An Giang mới nhất tự động hiển thị.

Tuy nhiên, nếu bạn bỏ lỡ buổi xem trực tiếp xổ số hôm nay tỉnh An Giang cũng đừng lo lắng bởi website của chúng tôi lưu trữ KQXSAG 7 kỳ liên tiếp (bao gồm hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, tuần trước…), bạn có thể xem lại, dò lại bất kỳ lúc nào.

3. Hướng dẫn cách dò kết quả xổ số An Giang (KQXS An Giang) cực nhanh

Cách tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang tại website XoSo88.TV đó là so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi xem số nào khớp, bạn dò lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên. Số nào không có mặt trong bảng đầu đuôi là không trúng kết quả vé số An Giang.

Bạn cũng có thể xem thống kê và tham khảo dự đoán xổ số kiến thiết An Giang lấy số đẹp miễn phí để có cơ hội trúng giải cao hơn.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số An Giang mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số An Giang (XSAG) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng xổ số An Giang liên hệ đổi thưởng ở đâu?

Khi trúng giải thưởng xổ số kiến thiết An Giang, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang (XSMN An Giang)

  • Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.
  • Điện thoại: 02963.857.903 - Fax: 02963.853.320.
  • Email: [email protected]
  • Website: www.xsktangiang.com.vn

Trạm phát hành vé số An Giang

  • Địa chỉ: 152, Ký con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

6. Thời hạn đổi thưởng hợp lệ của XSMN An Giang là bao lâu?

Theo quy định của công ty XS An Giang nói riêng và các công ty xổ số truyền thống nói chung thì thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng. Như vậy, nếu để quá 30 ngày, tờ vé xổ số miền Nam đài An Giang sẽ hết giá trị và người trúng giải sẽ không được lĩnh thưởng nữa.

Xem thêm
Thu gọn