XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-09-2020
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 33
Giải bảy 567
Giải sáu 3889 3456 8470
Giải năm 4540
Giải tư 60439 22099 09279 50222 76588 77068 05602
Giải ba 71315 81381
Giải nhì 65129
Giải nhất 37723
Đặc biệt 389657
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 15 22 23 29 33 39 40 56
57 67 68 70 79 81 88 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 40, 70
1 15 1 81
2 22, 23, 29 2 22
3 33, 39 3 23, 33
4 40 4
5 56, 57 5 15
6 67, 68 6 56
7 70, 79 7 57, 67
8 81, 88, 89 8 68, 88
9 99 9 29, 39, 79, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 15-09-2020
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 45
Giải bảy 397
Giải sáu 1468 5014 5446
Giải năm 2817
Giải tư 47353 45735 36864 88968 13150 82628 27171
Giải ba 61900 82164
Giải nhì 82700
Giải nhất 43999
Đặc biệt 170181
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
00 00 14 17 28 35 45 46 50
53 64 64 68 68 71 81 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00 0 50
1 14, 17 1 71, 81
2 28 2
3 35 3 53
4 45, 46 4 14, 64, 64
5 50, 53 5 35, 45
6 64, 64, 68, 68 6 46
7 71 7 17, 97
8 81 8 28, 68, 68
9 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 08-09-2020
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 63
Giải bảy 103
Giải sáu 3764 1973 7914
Giải năm 1229
Giải tư 83723 88690 08002 81850 59543 73244 04276
Giải ba 74738 17318
Giải nhì 04086
Giải nhất 39303
Đặc biệt 923953
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 03 03 14 18 23 29 38 43
44 50 53 63 64 73 76 86 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 03 0 50, 90
1 14, 18 1
2 23, 29 2
3 38 3 23, 43, 53, 63, 73
4 43, 44 4 14, 44, 64
5 50, 53 5
6 63, 64 6 76, 86
7 73, 76 7
8 86 8 18, 38
9 90 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 01-09-2020
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 24
Giải bảy 159
Giải sáu 7366 0346 2395
Giải năm 1848
Giải tư 99145 56114 75070 14057 66703 71861 33743
Giải ba 38496 68856
Giải nhì 54044
Giải nhất 78925
Đặc biệt 572474
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
03 14 24 25 43 44 45 46 48
56 57 59 61 66 70 74 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 70
1 14 1 61
2 24, 25 2
3 3 43
4 43, 44, 45, 46, 48 4 14, 24, 44, 74
5 56, 57, 59 5 25, 45, 95
6 61, 66 6 46, 56, 66, 96
7 70, 74 7 57
8 8 48
9 95, 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 25-08-2020
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 31
Giải bảy 538
Giải sáu 2850 0646 5339
Giải năm 4754
Giải tư 89555 91617 18504 29904 33002 56639 13295
Giải ba 69733 63850
Giải nhì 77261
Giải nhất 10656
Đặc biệt 557724
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 04 04 17 24 31 33 38 39
39 46 50 50 54 55 56 61 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 04 0 50, 50
1 17 1 31, 61
2 24 2
3 31, 33, 38, 39, 39 3 33
4 46 4 24, 54
5 50, 50, 54, 55, 56 5 55, 95
6 61 6 46, 56
7 7 17
8 8 38
9 95 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-08-2020
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 00
Giải bảy 516
Giải sáu 7844 5010 9005
Giải năm 3641
Giải tư 11112 58519 80157 37501 10659 98773 19541
Giải ba 48668 19953
Giải nhì 50949
Giải nhất 12041
Đặc biệt 902300
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
00 00 01 05 10 12 16 19 41
41 41 44 49 53 57 59 68 73
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 01, 05 0 00, 10
1 10, 12, 16, 19 1 41, 41, 41
2 2 12
3 3 53, 73
4 41, 41, 41, 44, 49 4 44
5 53, 57, 59 5
6 68 6 16
7 73 7 57
8 8 68
9 9 19, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 11-08-2020
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 03
Giải bảy 880
Giải sáu 5605 2972 0445
Giải năm 3303
Giải tư 90764 41115 66377 39546 50511 01194 89050
Giải ba 18906 39519
Giải nhì 65276
Giải nhất 36334
Đặc biệt 415933
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
03 03 05 06 11 15 19 33 34
45 46 50 64 72 76 77 80 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03, 05, 06 0 50, 80
1 11, 15, 19 1 11
2 2 72
3 33, 34 3 03, 33
4 45, 46 4 34, 64, 94
5 50 5 15, 45
6 64 6 46, 76
7 72, 76, 77 7 77
8 80 8
9 94 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 04-08-2020
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 56
Giải bảy 414
Giải sáu 1843 8976 2010
Giải năm 7405
Giải tư 05234 34012 07870 84953 12162 77987 73262
Giải ba 05971 39997
Giải nhì 29950
Giải nhất 25682
Đặc biệt 964250
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
05 10 12 14 34 43 50 50 53
56 62 62 70 71 76 82 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10, 50, 50, 70
1 10, 12, 14 1 71
2 2 12, 62, 62, 82
3 34 3 43, 53
4 43 4 14, 34
5 50, 50, 53, 56 5
6 62, 62 6 56, 76
7 70, 71, 76 7 87, 97
8 82, 87 8
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 28-07-2020
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 21
Giải bảy 409
Giải sáu 4015 7244 7225
Giải năm 3141
Giải tư 53193 90430 89498 05627 67952 23610 98959
Giải ba 28789 63656
Giải nhì 68361
Giải nhất 47401
Đặc biệt 116296
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
01 09 10 15 21 25 27 30 41
44 52 56 59 61 89 93 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 10, 30
1 10, 15 1 21, 41, 61
2 21, 25, 27 2 52
3 30 3 93
4 41, 44 4 44
5 52, 56, 59 5 15, 25
6 61 6 56, 96
7 7 27
8 89 8 98
9 93, 96, 98 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 21-07-2020
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 93
Giải bảy 776
Giải sáu 8532 9933 8851
Giải năm 5887
Giải tư 64055 00327 94726 39766 36688 12711 27493
Giải ba 08559 64484
Giải nhì 17185
Giải nhất 76386
Đặc biệt 917677
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
11 26 27 32 33 51 55 59 66
76 77 84 85 86 87 88 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11 1 11, 51
2 26, 27 2 32
3 32, 33 3 33, 93, 93
4 4 84
5 51, 55, 59 5 55, 85
6 66 6 26, 66, 76, 86
7 76, 77 7 27, 77, 87
8 84, 85, 86, 87, 88 8 88
9 93, 93 9 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (XSBL) hay còn có tên gọi khác là xổ số Minh Hải (XSMH) được phát hành từ năm 1981 đến nay, XS Bạc Liêu đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam và có số lượng vé bán chạy nhất trong khu vực.

1. Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu

Theo lịch Xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu được quay số mở thưởng đều đặn vào thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ lúc 16h15 đến 16h30 và được phát trực tiếp tại trường quay của công ty XS Bạc Liêu. 

2. Cách dò kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu cực nhanh và chính xác

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu tại trường quay xổ số, theo dõi trên truyền hình. Ngoài ra các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu tại website XoSo88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu của các giải thưởng sẽ được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả tự động hiển thị.

Tại trang kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu hôm nay của Xổ Số 88, các bạn có thể dò kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay, KQXSBL tuần rồi và nhiều tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

Cách tra nhanh kết quả vé số của xổ số đài Bạc Liêu rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam Bạc Liêu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với bảng chi tiết phía trên, nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Làm thế nào để lấy số đẹp xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu

Chuyên mục dự đoán XSMN vào các ngày thứ 3 sẽ gợi ý cho các bạn những cặp số được cho là có xác suất về cao nhất. Ngoài ra các bạn còn có thể dùng tính năng quay thử kết quả xổ số Bạc Liêu để lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn một cách ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bạc Liêu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay Bạc Liêu nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng KQXS Bạc Liêu được công bố, vui lòng liên hệ theo các địa chỉ gần nhất để được hỗ trợ đổi thưởng:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu (Minh Hải cũ) - Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu (Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933)
  • Văn phòng phát hành vé tại Cần Thơ - Địa chỉ: 166a, Đường 3/2, TP.Cần Thơ (Điện thoại: 0291 3839385).
  • Văn phòng phát hành vé tại TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 07A/18, Đường Thành Thái, P14, Q.10, Tp Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38686772).
Xem thêm
Thu gọn