XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-05-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 56
Giải bảy 566
Giải sáu 6631 6747 4225
Giải năm 0073
Giải tư 42978 30391 96360 20119 27285 84520 23810
Giải ba 50514 13360
Giải nhì 14896
Giải nhất 28229
Đặc biệt 741762
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
10 14 19 20 25 29 31 47 56
60 60 62 66 73 78 85 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 20, 60, 60
1 10, 14, 19 1 31, 91
2 20, 25, 29 2 62
3 31 3 73
4 47 4 14
5 56 5 25, 85
6 60, 60, 62, 66 6 56, 66, 96
7 73, 78 7 47
8 85 8 78
9 91, 96 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 11-05-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 10
Giải bảy 089
Giải sáu 1013 6294 3173
Giải năm 6582
Giải tư 43332 02557 44485 43273 42440 87027 01509
Giải ba 20488 11047
Giải nhì 56841
Giải nhất 08478
Đặc biệt 412906
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
06 09 10 13 27 32 40 41 47
57 73 73 78 82 85 88 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0 10, 40
1 10, 13 1 41
2 27 2 32, 82
3 32 3 13, 73, 73
4 40, 41, 47 4 94
5 57 5 85
6 6
7 73, 73, 78 7 27, 47, 57
8 82, 85, 88, 89 8 78, 88
9 94 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 04-05-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 13
Giải bảy 242
Giải sáu 3150 6496 8281
Giải năm 0603
Giải tư 46146 50149 80435 81985 60710 24672 72791
Giải ba 25335 35183
Giải nhì 34961
Giải nhất 54268
Đặc biệt 103313
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
03 10 13 13 35 35 42 46 49
50 61 68 72 81 83 85 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 10, 50
1 10, 13, 13 1 61, 81, 91
2 2 42, 72
3 35, 35 3 13, 13, 83
4 42, 46, 49 4
5 50 5 35, 35, 85
6 61, 68 6 46, 96
7 72 7
8 81, 83, 85 8 68
9 91, 96 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 27-04-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 63
Giải bảy 400
Giải sáu 4300 0207 2688
Giải năm 6112
Giải tư 08622 24378 37551 60997 09849 61082 97771
Giải ba 11478 91281
Giải nhì 85341
Giải nhất 49495
Đặc biệt 322012
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
00 00 07 12 12 22 41 49 51
63 71 78 78 81 82 88 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 07 0
1 12, 12 1 41, 51, 71, 81
2 22 2 12, 12, 22, 82
3 3 63
4 41, 49 4
5 51 5 95
6 63 6
7 71, 78, 78 7 97
8 81, 82, 88 8 78, 78, 88
9 95, 97 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 20-04-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 12
Giải bảy 314
Giải sáu 6079 2205 6847
Giải năm 6877
Giải tư 45653 44399 89992 56815 18220 56355 78896
Giải ba 10620 65719
Giải nhì 37580
Giải nhất 97250
Đặc biệt 532071
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
05 12 14 15 19 20 20 47 50
53 55 71 77 79 80 92 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20, 20, 50, 80
1 12, 14, 15, 19 1 71
2 20, 20 2 12, 92
3 3 53
4 47 4 14
5 50, 53, 55 5 15, 55
6 6 96
7 71, 77, 79 7 47, 77
8 80 8
9 92, 96, 99 9 19, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 13-04-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 55
Giải bảy 881
Giải sáu 3398 2588 0970
Giải năm 9476
Giải tư 41829 03215 66885 55303 21084 86644 29406
Giải ba 43567 06916
Giải nhì 54451
Giải nhất 47198
Đặc biệt 803888
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
03 06 15 16 29 44 51 55 67
70 76 81 84 85 88 88 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 70
1 15, 16 1 51, 81
2 29 2
3 3
4 44 4 44, 84
5 51, 55 5 15, 55, 85
6 67 6 16, 76
7 70, 76 7 67
8 81, 84, 85, 88, 88 8 88, 88, 98, 98
9 98, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 06-04-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 16
Giải bảy 472
Giải sáu 3868 6945 0666
Giải năm 4376
Giải tư 50107 88724 06666 65997 81131 14394 14587
Giải ba 74819 95969
Giải nhì 50591
Giải nhất 95877
Đặc biệt 315576
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
07 16 19 24 31 45 66 66 68
69 72 76 76 77 87 91 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 16, 19 1 31, 91
2 24 2 72
3 31 3
4 45 4 24, 94
5 5 45
6 66, 66, 68, 69 6 16, 66, 66, 76, 76
7 72, 76, 76, 77 7 77, 87, 97
8 87 8 68
9 91, 94, 97 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 30-03-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 26
Giải bảy 120
Giải sáu 1494 5562 1395
Giải năm 2122
Giải tư 19992 52611 43545 26372 68408 89751 56775
Giải ba 41086 56452
Giải nhì 70905
Giải nhất 98170
Đặc biệt 489166
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
05 08 11 20 22 26 45 51 52
62 66 70 72 75 86 92 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0 20, 70
1 11 1 11, 51
2 20, 22, 26 2 22, 52, 62, 72, 92
3 3
4 45 4 94
5 51, 52 5 45, 75, 95
6 62, 66 6 26, 66, 86
7 70, 72, 75 7
8 86 8
9 92, 94, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 23-03-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 53
Giải bảy 781
Giải sáu 0066 3913 0484
Giải năm 4543
Giải tư 68843 48809 85909 60729 10245 59140 94731
Giải ba 44034 60493
Giải nhì 19609
Giải nhất 15366
Đặc biệt 924303
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
03 09 09 09 13 29 31 34 40
43 43 45 53 66 66 81 84 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09, 09, 09 0 40
1 13 1 31, 81
2 29 2
3 31, 34 3 13, 43, 43, 53, 93
4 40, 43, 43, 45 4 34, 84
5 53 5 45
6 66, 66 6 66, 66
7 7
8 81, 84 8
9 93 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 16-03-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 60
Giải bảy 975
Giải sáu 2257 8418 7736
Giải năm 2424
Giải tư 65760 97131 98398 91671 41479 06487 95433
Giải ba 41286 21898
Giải nhì 11420
Giải nhất 58934
Đặc biệt 888744
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
18 20 24 31 33 34 36 44 57
60 60 71 75 79 86 87 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 60, 60
1 18 1 31, 71
2 20, 24 2
3 31, 33, 34, 36 3 33
4 44 4 24, 34, 44
5 57 5 75
6 60, 60 6 36, 86
7 71, 75, 79 7 57, 87
8 86, 87 8 18, 98, 98
9 98, 98 9 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (XSBL) hay còn có tên gọi khác là xổ số Minh Hải (XSMH) được phát hành từ năm 1981 đến nay, XS Bạc Liêu đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam và có số lượng vé bán chạy nhất trong khu vực.

1. Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu

Theo lịch Xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu được quay số mở thưởng đều đặn vào thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ lúc 16h15 đến 16h30 và được phát trực tiếp tại trường quay của công ty XS Bạc Liêu. 

2. Cách dò kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu cực nhanh và chính xác

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu tại trường quay xổ số, theo dõi trên truyền hình. Ngoài ra các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu tại website XoSo88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu của các giải thưởng sẽ được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả tự động hiển thị.

Tại trang kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu hôm nay của Xổ Số 88, các bạn có thể dò kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay, KQXSBL tuần rồi và nhiều tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

Cách tra nhanh kết quả vé số của xổ số đài Bạc Liêu rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam Bạc Liêu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với bảng chi tiết phía trên, nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Làm thế nào để lấy số đẹp xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu

Chuyên mục dự đoán XSMN vào các ngày thứ 3 sẽ gợi ý cho các bạn những cặp số được cho là có xác suất về cao nhất. Ngoài ra các bạn còn có thể dùng tính năng quay thử kết quả xổ số Bạc Liêu để lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn một cách ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bạc Liêu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay Bạc Liêu nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng KQXS Bạc Liêu được công bố, vui lòng liên hệ theo các địa chỉ gần nhất để được hỗ trợ đổi thưởng:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu (Minh Hải cũ) - Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu (Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933)
  • Văn phòng phát hành vé tại Cần Thơ - Địa chỉ: 166a, Đường 3/2, TP.Cần Thơ (Điện thoại: 0291 3839385).
  • Văn phòng phát hành vé tại TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 07A/18, Đường Thành Thái, P14, Q.10, Tp Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38686772).
Xem thêm
Thu gọn