XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 04-10-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 59
Giải bảy 013
Giải sáu 2691 0368 0265
Giải năm 6887
Giải tư 38626 00429 61716 76160 94930 73226 29165
Giải ba 73146 71633
Giải nhì 41666
Giải nhất 51217
Đặc biệt 718393
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
13 16 17 26 26 29 30 33 46
59 60 65 65 66 68 87 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 60
1 13, 16, 17 1 91
2 26, 26, 29 2
3 30, 33 3 13, 33, 93
4 46 4
5 59 5 65, 65
6 60, 65, 65, 66, 68 6 16, 26, 26, 46, 66
7 7 17, 87
8 87 8 68
9 91, 93 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 27-09-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 67
Giải bảy 375
Giải sáu 0328 9282 0148
Giải năm 2534
Giải tư 69458 38927 19578 03197 76339 43274 07530
Giải ba 69540 18668
Giải nhì 23316
Giải nhất 88348
Đặc biệt 430950
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
16 27 28 30 34 39 40 48 48
50 58 67 68 74 75 78 82 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 40, 50
1 16 1
2 27, 28 2 82
3 30, 34, 39 3
4 40, 48, 48 4 34, 74
5 50, 58 5 75
6 67, 68 6 16
7 74, 75, 78 7 27, 67, 97
8 82 8 28, 48, 48, 58, 68, 78
9 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 20-09-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 06
Giải bảy 829
Giải sáu 5005 6235 8589
Giải năm 7338
Giải tư 83647 57238 22626 76002 36737 48572 54694
Giải ba 22044 49759
Giải nhì 47956
Giải nhất 14088
Đặc biệt 649428
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 05 06 26 28 29 35 37 38
38 44 47 56 59 72 88 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 06 0
1 1
2 26, 28, 29 2 72
3 35, 37, 38, 38 3
4 44, 47 4 44, 94
5 56, 59 5 35
6 6 06, 26, 56
7 72 7 37, 47
8 88, 89 8 28, 38, 38, 88
9 94 9 29, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 13-09-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 24
Giải bảy 152
Giải sáu 3487 4040 2519
Giải năm 3995
Giải tư 90871 66667 62708 72187 10867 41782 94116
Giải ba 87961 15471
Giải nhì 54002
Giải nhất 85864
Đặc biệt 545233
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 08 16 19 24 33 40 52 61
64 67 67 71 71 82 87 87 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 40
1 16, 19 1 61, 71, 71
2 24 2 52, 82
3 33 3 33
4 40 4 24, 64
5 52 5 95
6 61, 64, 67, 67 6 16
7 71, 71 7 67, 67, 87, 87
8 82, 87, 87 8
9 95 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 06-09-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 45
Giải bảy 860
Giải sáu 4394 1737 3072
Giải năm 9269
Giải tư 48118 16707 38366 88475 66702 25297 72747
Giải ba 87952 03691
Giải nhì 03064
Giải nhất 26539
Đặc biệt 059830
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 07 18 30 37 39 45 47 52
60 64 66 69 72 75 91 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 30, 60
1 18 1 91
2 2 52, 72
3 30, 37, 39 3
4 45, 47 4 64, 94
5 52 5 45, 75
6 60, 64, 66, 69 6 66
7 72, 75 7 37, 47, 97
8 8 18
9 91, 94, 97 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 30-08-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 04
Giải bảy 794
Giải sáu 4919 1775 9642
Giải năm 1639
Giải tư 53525 67948 47005 72768 21380 74236 85185
Giải ba 30209 12414
Giải nhì 05626
Giải nhất 17540
Đặc biệt 731415
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
04 05 09 14 15 19 25 26 36
39 40 42 48 68 75 80 85 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 09 0 40, 80
1 14, 15, 19 1
2 25, 26 2 42
3 36, 39 3
4 40, 42, 48 4 04, 14, 94
5 5 15, 25, 75, 85
6 68 6 26, 36
7 75 7
8 80, 85 8 48, 68
9 94 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 23-08-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 24
Giải bảy 120
Giải sáu 6034 8341 8868
Giải năm 9047
Giải tư 34408 62056 58152 55000 84933 26890 39191
Giải ba 40585 20219
Giải nhì 85130
Giải nhất 43508
Đặc biệt 473845
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
00 08 08 19 20 24 30 33 34
41 45 47 52 56 68 85 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08, 08 0 20, 30, 90
1 19 1 41, 91
2 20, 24 2 52
3 30, 33, 34 3 33
4 41, 45, 47 4 24, 34
5 52, 56 5 45, 85
6 68 6 56
7 7 47
8 85 8 68
9 90, 91 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 16-08-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 88
Giải bảy 677
Giải sáu 4671 0832 3959
Giải năm 4231
Giải tư 03772 57616 60235 31979 78412 23614 50650
Giải ba 10293 72734
Giải nhì 61965
Giải nhất 60628
Đặc biệt 364570
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
12 14 16 28 31 32 34 35 50
59 65 70 71 72 77 79 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 70
1 12, 14, 16 1 31, 71
2 28 2 12, 32, 72
3 31, 32, 34, 35 3 93
4 4 14, 34
5 50, 59 5 35, 65
6 65 6 16
7 70, 71, 72, 77, 79 7 77
8 88 8 28, 88
9 93 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 09-08-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 11
Giải bảy 923
Giải sáu 0077 1178 8005
Giải năm 4683
Giải tư 07593 32508 35223 87145 24985 70719 72940
Giải ba 71696 95924
Giải nhì 09727
Giải nhất 12497
Đặc biệt 848536
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
05 08 11 19 23 23 24 27 36
40 45 77 78 83 85 93 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0 40
1 11, 19 1 11
2 23, 23, 24, 27 2
3 36 3 23, 23, 83, 93
4 40, 45 4 24
5 5 45, 85
6 6 36, 96
7 77, 78 7 27, 77, 97
8 83, 85 8 78
9 93, 96, 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 02-08-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 01
Giải bảy 239
Giải sáu 5183 3605 5257
Giải năm 7397
Giải tư 99115 42498 20452 98193 46565 70715 78489
Giải ba 59031 48436
Giải nhì 19684
Giải nhất 26692
Đặc biệt 475792
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
01 05 15 15 31 36 39 52 57
65 83 84 89 92 92 93 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0
1 15, 15 1 01, 31
2 2 52, 92, 92
3 31, 36, 39 3 83, 93
4 4 84
5 52, 57 5 15, 15, 65
6 65 6 36
7 7 57, 97
8 83, 84, 89 8 98
9 92, 92, 93, 97, 98 9 39, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (XSBL) hay còn có tên gọi khác là xổ số Minh Hải (XSMH) được phát hành từ năm 1981 đến nay, XS Bạc Liêu đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam và có số lượng vé bán chạy nhất trong khu vực.

1. Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu

Theo lịch Xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu được quay số mở thưởng đều đặn vào thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ lúc 16h15 đến 16h30 và được phát trực tiếp tại trường quay của công ty XS Bạc Liêu. 

2. Cách dò kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu cực nhanh và chính xác

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu tại trường quay xổ số, theo dõi trên truyền hình. Ngoài ra các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu tại website XoSo88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu của các giải thưởng sẽ được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả tự động hiển thị.

Tại trang kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu hôm nay của Xổ Số 88, các bạn có thể dò kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay, KQXSBL tuần rồi và nhiều tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

Cách tra nhanh kết quả vé số của xổ số đài Bạc Liêu rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam Bạc Liêu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với bảng chi tiết phía trên, nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Làm thế nào để lấy số đẹp xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu

Chuyên mục dự đoán XSMN vào các ngày thứ 3 sẽ gợi ý cho các bạn những cặp số được cho là có xác suất về cao nhất. Ngoài ra các bạn còn có thể dùng tính năng quay thử kết quả xổ số Bạc Liêu để lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn một cách ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bạc Liêu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay Bạc Liêu nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng KQXS Bạc Liêu được công bố, vui lòng liên hệ theo các địa chỉ gần nhất để được hỗ trợ đổi thưởng:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu (Minh Hải cũ) - Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu (Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933)
  • Văn phòng phát hành vé tại Cần Thơ - Địa chỉ: 166a, Đường 3/2, TP.Cần Thơ (Điện thoại: 0291 3839385).
  • Văn phòng phát hành vé tại TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 07A/18, Đường Thành Thái, P14, Q.10, Tp Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38686772).
Xem thêm
Thu gọn