XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 02-03-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 93
Giải bảy 727
Giải sáu 2596 9281 2328
Giải năm 8650
Giải tư 26303 01398 94854 61166 15154 75704 59098
Giải ba 04645 86346
Giải nhì 81467
Giải nhất 63027
Đặc biệt 807364
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
03 04 27 27 28 45 46 50 54
54 64 66 67 81 93 96 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 50
1 1 81
2 27, 27, 28 2
3 3 93
4 45, 46 4 54, 54, 64
5 50, 54, 54 5 45
6 64, 66, 67 6 46, 66, 96
7 7 27, 27, 67
8 81 8 28, 98, 98
9 93, 96, 98, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 23-02-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 40
Giải bảy 008
Giải sáu 1977 7501 9508
Giải năm 2567
Giải tư 41990 74837 53496 63205 43847 19160 36575
Giải ba 71834 87736
Giải nhì 10429
Giải nhất 12718
Đặc biệt 549942
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
01 05 08 08 18 29 34 36 37
40 42 47 60 67 75 77 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 08, 08 0 40, 60, 90
1 18 1
2 29 2 42
3 34, 36, 37 3
4 40, 42, 47 4 34
5 5 75
6 60, 67 6 36, 96
7 75, 77 7 37, 47, 67, 77
8 8 18
9 90, 96 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 16-02-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 88
Giải bảy 041
Giải sáu 8852 9262 7016
Giải năm 4467
Giải tư 29271 35548 88592 36782 47481 78982 07384
Giải ba 63093 66693
Giải nhì 78078
Giải nhất 91924
Đặc biệt 110501
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
01 16 24 41 48 52 62 67 71
78 81 82 82 84 88 92 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 16 1 41, 71, 81
2 24 2 52, 62, 82, 82, 92
3 3 93, 93
4 41, 48 4 24, 84
5 52 5
6 62, 67 6 16
7 71, 78 7 67
8 81, 82, 82, 84, 88 8 48, 78, 88
9 92, 93, 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 09-02-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 00
Giải bảy 262
Giải sáu 6779 2295 4053
Giải năm 0251
Giải tư 63645 36063 04207 88269 43189 27867 85983
Giải ba 78810 92937
Giải nhì 43152
Giải nhất 05853
Đặc biệt 481433
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
00 07 10 33 37 45 51 52 53
53 62 63 67 69 79 83 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 00, 10
1 10 1 51
2 2 52, 62
3 33, 37 3 33, 53, 53, 63, 83
4 45 4
5 51, 52, 53, 53 5 45, 95
6 62, 63, 67, 69 6
7 79 7 37, 67
8 83, 89 8
9 95 9 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 02-02-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 38
Giải bảy 096
Giải sáu 1328 2454 0048
Giải năm 6376
Giải tư 17533 97985 78038 98305 33425 66056 84868
Giải ba 12393 78982
Giải nhì 27427
Giải nhất 97161
Đặc biệt 986058
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
05 25 27 28 33 38 38 48 54
56 58 61 68 76 82 85 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0
1 1 61
2 25, 27, 28 2 82
3 33, 38, 38 3 33, 93
4 48 4 54
5 54, 56, 58 5 25, 85
6 61, 68 6 56, 76, 96
7 76 7 27
8 82, 85 8 28, 38, 38, 48, 58, 68
9 93, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 26-01-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 85
Giải bảy 627
Giải sáu 7157 8144 1004
Giải năm 6145
Giải tư 80206 64193 25279 18866 55893 70897 07303
Giải ba 88170 00028
Giải nhì 86559
Giải nhất 06029
Đặc biệt 933407
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
03 04 06 07 27 28 29 44 45
57 59 66 70 79 85 93 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 06, 07 0 70
1 1
2 27, 28, 29 2
3 3 93, 93
4 44, 45 4 44
5 57, 59 5 45, 85
6 66 6 66
7 70, 79 7 27, 57, 97
8 85 8 28
9 93, 93, 97 9 29, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 19-01-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 60
Giải bảy 165
Giải sáu 8796 8479 1760
Giải năm 4487
Giải tư 59512 13344 60274 26690 63121 60556 95505
Giải ba 55940 88457
Giải nhì 99453
Giải nhất 35596
Đặc biệt 632615
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
05 12 15 21 40 44 53 56 57
60 60 65 74 79 87 90 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40, 60, 60, 90
1 12, 15 1 21
2 21 2 12
3 3 53
4 40, 44 4 44, 74
5 53, 56, 57 5 15, 65
6 60, 60, 65 6 56, 96, 96
7 74, 79 7 57, 87
8 87 8
9 90, 96, 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 12-01-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 51
Giải bảy 641
Giải sáu 2418 2737 1955
Giải năm 1637
Giải tư 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098
Giải ba 20946 60205
Giải nhì 83395
Giải nhất 27038
Đặc biệt 425219
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
05 18 19 20 37 37 38 41 46
46 51 55 62 73 86 86 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20
1 18, 19 1 41, 51
2 20 2 62
3 37, 37, 38 3 73
4 41, 46, 46 4
5 51, 55 5 55, 95
6 62 6 46, 46, 86, 86
7 73 7 37, 37
8 86, 86 8 18, 38, 98
9 95, 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 05-01-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 19
Giải bảy 020
Giải sáu 7165 3861 7475
Giải năm 8419
Giải tư 52084 69548 72771 76856 70775 94947 97350
Giải ba 16515 76865
Giải nhì 37914
Giải nhất 53981
Đặc biệt 279913
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
13 14 15 19 19 20 47 48 50
56 61 65 65 71 75 75 81 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 50
1 13, 14, 15, 19, 19 1 61, 71, 81
2 20 2
3 3 13
4 47, 48 4 14, 84
5 50, 56 5 15, 65, 65, 75, 75
6 61, 65, 65 6 56
7 71, 75, 75 7 47
8 81, 84 8 48
9 9 19, 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 29-12-2020
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 41
Giải bảy 082
Giải sáu 9866 4600 9091
Giải năm 5485
Giải tư 84415 77818 40649 41024 50582 73601 27142
Giải ba 65025 08053
Giải nhì 72985
Giải nhất 17546
Đặc biệt 703033
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
00 01 15 18 24 25 33 41 42
46 49 53 66 82 82 85 85 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0
1 15, 18 1 41, 91
2 24, 25 2 42, 82, 82
3 33 3 33, 53
4 41, 42, 46, 49 4 24
5 53 5 15, 25, 85, 85
6 66 6 46, 66
7 7
8 82, 82, 85, 85 8 18
9 91 9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (XSBL) hay còn có tên gọi khác là xổ số Minh Hải (XSMH) được phát hành từ năm 1981 đến nay, XS Bạc Liêu đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam và có số lượng vé bán chạy nhất trong khu vực.

1. Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu

Theo lịch Xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu được quay số mở thưởng đều đặn vào thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ lúc 16h15 đến 16h30 và được phát trực tiếp tại trường quay của công ty XS Bạc Liêu. 

2. Cách dò kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu cực nhanh và chính xác

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu tại trường quay xổ số, theo dõi trên truyền hình. Ngoài ra các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu tại website XoSo88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu của các giải thưởng sẽ được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả tự động hiển thị.

Tại trang kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu hôm nay của Xổ Số 88, các bạn có thể dò kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay, KQXSBL tuần rồi và nhiều tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

Cách tra nhanh kết quả vé số của xổ số đài Bạc Liêu rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam Bạc Liêu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với bảng chi tiết phía trên, nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Làm thế nào để lấy số đẹp xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu

Chuyên mục dự đoán XSMN vào các ngày thứ 3 sẽ gợi ý cho các bạn những cặp số được cho là có xác suất về cao nhất. Ngoài ra các bạn còn có thể dùng tính năng quay thử kết quả xổ số Bạc Liêu để lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn một cách ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bạc Liêu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay Bạc Liêu nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng KQXS Bạc Liêu được công bố, vui lòng liên hệ theo các địa chỉ gần nhất để được hỗ trợ đổi thưởng:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu (Minh Hải cũ) - Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu (Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933)
  • Văn phòng phát hành vé tại Cần Thơ - Địa chỉ: 166a, Đường 3/2, TP.Cần Thơ (Điện thoại: 0291 3839385).
  • Văn phòng phát hành vé tại TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 07A/18, Đường Thành Thái, P14, Q.10, Tp Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38686772).
Xem thêm
Thu gọn