XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 26-10-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 45
Giải bảy 885
Giải sáu 0599 6299 0213
Giải năm 5645
Giải tư 66846 31325 27660 54286 65540 76052 70265
Giải ba 23110 89762
Giải nhì 65439
Giải nhất 98290
Đặc biệt 590295
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
10 13 25 39 40 45 45 46 52
60 62 65 85 86 90 95 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 40, 60, 90
1 10, 13 1
2 25 2 52, 62
3 39 3 13
4 40, 45, 45, 46 4
5 52 5 25, 45, 45, 65, 85, 95
6 60, 62, 65 6 46, 86
7 7
8 85, 86 8
9 90, 95, 99, 99 9 39, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 06-07-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 79
Giải bảy 084
Giải sáu 0793 4645 7503
Giải năm 1856
Giải tư 40891 75323 48087 51427 15181 02769 37630
Giải ba 73657 40280
Giải nhì 79040
Giải nhất 06205
Đặc biệt 490318
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
03 05 18 23 27 30 40 45 56
57 69 79 80 81 84 87 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0 30, 40, 80
1 18 1 81, 91
2 23, 27 2
3 30 3 23, 93
4 40, 45 4 84
5 56, 57 5 45
6 69 6 56
7 79 7 27, 57, 87
8 80, 81, 84, 87 8 18
9 91, 93 9 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 29-06-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 49
Giải bảy 741
Giải sáu 5396 2381 9956
Giải năm 4342
Giải tư 44978 01070 97047 05159 68735 28541 04711
Giải ba 11608 37431
Giải nhì 05047
Giải nhất 08136
Đặc biệt 037839
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
08 11 31 35 36 39 41 41 42
47 47 49 56 59 70 78 81 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 70
1 11 1 11, 31, 41, 41, 81
2 2 42
3 31, 35, 36, 39 3
4 41, 41, 42, 47, 47, 49 4
5 56, 59 5 35
6 6 36, 56, 96
7 70, 78 7 47, 47
8 81 8 78
9 96 9 39, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-06-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 69
Giải bảy 506
Giải sáu 7478 1240 1754
Giải năm 6165
Giải tư 18287 07599 75646 69302 70885 45186 83358
Giải ba 94485 95374
Giải nhì 85460
Giải nhất 68681
Đặc biệt 178212
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 06 12 40 46 54 58 60 65
69 74 78 81 85 85 86 87 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 40, 60
1 12 1 81
2 2 12
3 3
4 40, 46 4 54, 74
5 54, 58 5 65, 85, 85
6 60, 65, 69 6 46, 86
7 74, 78 7 87
8 81, 85, 85, 86, 87 8 58, 78
9 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 15-06-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 01
Giải bảy 011
Giải sáu 4980 1278 8479
Giải năm 3976
Giải tư 66596 40935 08087 78297 65394 46954 77915
Giải ba 90068 58912
Giải nhì 31459
Giải nhất 51778
Đặc biệt 010739
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
01 11 12 15 35 39 54 59 68
76 78 78 79 80 87 94 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 80
1 11, 12, 15 1 01, 11
2 2 12
3 35, 39 3
4 4 54, 94
5 54, 59 5 15, 35
6 68 6 76, 96
7 76, 78, 78, 79 7 87, 97
8 80, 87 8 68, 78, 78
9 94, 96, 97 9 39, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 08-06-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 15
Giải bảy 709
Giải sáu 6239 0210 4500
Giải năm 2152
Giải tư 43200 25744 58629 17305 83103 55691 65082
Giải ba 87984 61540
Giải nhì 51294
Giải nhất 21367
Đặc biệt 610676
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
00 00 03 05 09 10 15 29 39
40 44 52 67 76 82 84 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 03, 05, 09 0 10, 40
1 10, 15 1 91
2 29 2 52, 82
3 39 3
4 40, 44 4 44, 84, 94
5 52 5 15
6 67 6 76
7 76 7 67
8 82, 84 8
9 91, 94 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 01-06-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 11
Giải bảy 596
Giải sáu 7089 5688 4982
Giải năm 7323
Giải tư 35238 39685 71925 19862 13013 46634 77341
Giải ba 05251 28173
Giải nhì 08881
Giải nhất 80815
Đặc biệt 064945
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
11 13 15 23 25 34 38 41 45
51 62 73 81 82 85 88 89 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 13, 15 1 11, 41, 51, 81
2 23, 25 2 62, 82
3 34, 38 3 13, 23, 73
4 41, 45 4 34
5 51 5 15, 25, 45, 85
6 62 6 96
7 73 7
8 81, 82, 85, 88, 89 8 38, 88
9 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 25-05-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 10
Giải bảy 864
Giải sáu 2298 0062 9842
Giải năm 8230
Giải tư 29549 80067 12747 72459 49611 66234 15413
Giải ba 85966 74495
Giải nhì 09211
Giải nhất 55699
Đặc biệt 963696
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
10 11 11 13 30 34 42 47 49
59 62 64 66 67 95 96 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30
1 10, 11, 11, 13 1 11, 11
2 2 42, 62
3 30, 34 3 13
4 42, 47, 49 4 34, 64
5 59 5 95
6 62, 64, 66, 67 6 66, 96
7 7 47, 67
8 8 98
9 95, 96, 98, 99 9 49, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-05-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 56
Giải bảy 566
Giải sáu 6631 6747 4225
Giải năm 0073
Giải tư 42978 30391 96360 20119 27285 84520 23810
Giải ba 50514 13360
Giải nhì 14896
Giải nhất 28229
Đặc biệt 741762
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
10 14 19 20 25 29 31 47 56
60 60 62 66 73 78 85 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 20, 60, 60
1 10, 14, 19 1 31, 91
2 20, 25, 29 2 62
3 31 3 73
4 47 4 14
5 56 5 25, 85
6 60, 60, 62, 66 6 56, 66, 96
7 73, 78 7 47
8 85 8 78
9 91, 96 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 11-05-2021
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 10
Giải bảy 089
Giải sáu 1013 6294 3173
Giải năm 6582
Giải tư 43332 02557 44485 43273 42440 87027 01509
Giải ba 20488 11047
Giải nhì 56841
Giải nhất 08478
Đặc biệt 412906
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
06 09 10 13 27 32 40 41 47
57 73 73 78 82 85 88 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0 10, 40
1 10, 13 1 41
2 27 2 32, 82
3 32 3 13, 73, 73
4 40, 41, 47 4 94
5 57 5 85
6 6
7 73, 73, 78 7 27, 47, 57
8 82, 85, 88, 89 8 78, 88
9 94 9 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (XSBL) hay còn có tên gọi khác là xổ số Minh Hải (XSMH) được phát hành từ năm 1981 đến nay, XS Bạc Liêu đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam và có số lượng vé bán chạy nhất trong khu vực.

1. Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu

Theo lịch Xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu được quay số mở thưởng đều đặn vào thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ lúc 16h15 đến 16h30 và được phát trực tiếp tại trường quay của công ty XS Bạc Liêu. 

2. Cách dò kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu cực nhanh và chính xác

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu tại trường quay xổ số, theo dõi trên truyền hình. Ngoài ra các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu tại website XoSo88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu của các giải thưởng sẽ được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả tự động hiển thị.

Tại trang kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu hôm nay của Xổ Số 88, các bạn có thể dò kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay, KQXSBL tuần rồi và nhiều tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

Cách tra nhanh kết quả vé số của xổ số đài Bạc Liêu rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam Bạc Liêu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với bảng chi tiết phía trên, nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Làm thế nào để lấy số đẹp xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu

Chuyên mục dự đoán XSMN vào các ngày thứ 3 sẽ gợi ý cho các bạn những cặp số được cho là có xác suất về cao nhất. Ngoài ra các bạn còn có thể dùng tính năng quay thử kết quả xổ số Bạc Liêu để lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn một cách ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bạc Liêu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay Bạc Liêu nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng KQXS Bạc Liêu được công bố, vui lòng liên hệ theo các địa chỉ gần nhất để được hỗ trợ đổi thưởng:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu (Minh Hải cũ) - Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu (Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933)
  • Văn phòng phát hành vé tại Cần Thơ - Địa chỉ: 166a, Đường 3/2, TP.Cần Thơ (Điện thoại: 0291 3839385).
  • Văn phòng phát hành vé tại TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 07A/18, Đường Thành Thái, P14, Q.10, Tp Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38686772).
Xem thêm
Thu gọn