XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-09-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 99
Giải bảy 679
Giải sáu 6337 9996 3263
Giải năm 9458
Giải tư 03873 47042 27803 98842 69834 26596 47013
Giải ba 25844 50831
Giải nhì 73057
Giải nhất 29796
Đặc biệt 156717
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
03 13 17 31 34 37 42 42 44
57 58 63 73 79 96 96 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0
1 13, 17 1 31
2 2 42, 42
3 31, 34, 37 3 13, 63, 73
4 42, 42, 44 4 34, 44
5 57, 58 5
6 63 6 96, 96, 96
7 73, 79 7 17, 37, 57
8 8 58
9 96, 96, 96, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 15-09-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 04
Giải bảy 167
Giải sáu 8759 6615 3401
Giải năm 1417
Giải tư 38825 91025 61038 43442 38346 30674 84033
Giải ba 23069 71573
Giải nhì 30678
Giải nhất 30080
Đặc biệt 078027
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
01 04 15 17 25 25 27 33 38
42 46 59 67 69 73 74 78 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0 80
1 15, 17 1
2 25, 25, 27 2 42
3 33, 38 3 33, 73
4 42, 46 4 04, 74
5 59 5 15, 25, 25
6 67, 69 6 46
7 73, 74, 78 7 17, 27, 67
8 80 8 38, 78
9 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 08-09-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 84
Giải bảy 604
Giải sáu 8754 6408 2677
Giải năm 7040
Giải tư 53207 47440 19420 70757 57345 34460 91030
Giải ba 79584 06185
Giải nhì 25286
Giải nhất 29584
Đặc biệt 984707
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
04 07 07 08 20 30 40 40 45
54 57 60 77 84 84 84 85 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 07, 08 0 20, 30, 40, 40, 60
1 1
2 20 2
3 30 3
4 40, 40, 45 4 54, 84, 84, 84
5 54, 57 5 45, 85
6 60 6 86
7 77 7 57, 77
8 84, 84, 84, 85, 86 8
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 01-09-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 12
Giải bảy 183
Giải sáu 8329 8179 7448
Giải năm 3210
Giải tư 92622 16287 14783 85977 59697 66654 52629
Giải ba 89918 59446
Giải nhì 53341
Giải nhất 31499
Đặc biệt 033852
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
10 12 18 22 29 29 41 46 48
52 54 77 79 83 83 87 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 12, 18 1 41
2 22, 29, 29 2 12, 22, 52
3 3 83, 83
4 41, 46, 48 4 54
5 52, 54 5
6 6 46
7 77, 79 7 77, 87, 97
8 83, 83, 87 8 18, 48
9 97, 99 9 29, 29, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 25-08-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 28
Giải bảy 084
Giải sáu 2704 9018 5283
Giải năm 3137
Giải tư 20146 73405 06319 77615 63715 07393 74113
Giải ba 69582 73762
Giải nhì 50250
Giải nhất 36104
Đặc biệt 009953
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
04 04 05 13 15 15 18 19 28
37 46 50 53 62 82 83 84 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 05 0 50
1 13, 15, 15, 18, 19 1
2 28 2 62, 82
3 37 3 13, 53, 83, 93
4 46 4 84
5 50, 53 5 15, 15
6 62 6 46
7 7 37
8 82, 83, 84 8 18, 28
9 93 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-08-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 50
Giải bảy 151
Giải sáu 7031 9337 6085
Giải năm 2930
Giải tư 86973 01967 55039 20770 77273 09731 20230
Giải ba 70848 18543
Giải nhì 49001
Giải nhất 25749
Đặc biệt 875495
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
01 30 30 31 31 37 39 43 48
49 50 51 67 70 73 73 85 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 30, 30, 50, 70
1 1 31, 31, 51
2 2
3 30, 30, 31, 31, 37, 39 3 43, 73, 73
4 43, 48, 49 4
5 50, 51 5 85, 95
6 67 6
7 70, 73, 73 7 37, 67
8 85 8 48
9 95 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 11-08-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 99
Giải bảy 549
Giải sáu 5992 3729 1733
Giải năm 0724
Giải tư 53520 71743 55849 51817 70718 89668 74049
Giải ba 74862 76702
Giải nhì 38741
Giải nhất 09374
Đặc biệt 944544
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
02 17 18 20 24 29 33 41 43
44 49 49 49 62 68 74 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20
1 17, 18 1 41
2 20, 24, 29 2 62, 92
3 33 3 33, 43
4 41, 43, 44, 49, 49, 49 4 24, 44, 74
5 5
6 62, 68 6
7 74 7 17
8 8 18, 68
9 92, 99 9 29, 49, 49, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 04-08-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 44
Giải bảy 700
Giải sáu 7539 3102 8289
Giải năm 6711
Giải tư 60013 29684 72238 13789 65235 83583 07015
Giải ba 15772 78143
Giải nhì 76495
Giải nhất 28930
Đặc biệt 791663
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
00 02 11 13 15 30 35 38 39
43 44 63 72 83 84 89 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 30
1 11, 13, 15 1 11
2 2 72
3 30, 35, 38, 39 3 13, 43, 63, 83
4 43, 44 4 44, 84
5 5 15, 35, 95
6 63 6
7 72 7
8 83, 84, 89, 89 8 38
9 95 9 39, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 28-07-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 10
Giải bảy 680
Giải sáu 3356 0152 5191
Giải năm 1724
Giải tư 08022 52768 01832 87558 61831 55318 97337
Giải ba 53765 73030
Giải nhì 04876
Giải nhất 39776
Đặc biệt 619301
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
01 10 18 22 24 30 31 32 37
52 56 58 65 68 76 76 80 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 30, 80
1 10, 18 1 31, 91
2 22, 24 2 22, 32, 52
3 30, 31, 32, 37 3
4 4 24
5 52, 56, 58 5 65
6 65, 68 6 56, 76, 76
7 76, 76 7 37
8 80 8 18, 58, 68
9 91 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 21-07-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 46
Giải bảy 866
Giải sáu 8569 4067 9569
Giải năm 6168
Giải tư 73929 87452 41462 27267 61874 84471 29126
Giải ba 60322 65766
Giải nhì 21718
Giải nhất 14122
Đặc biệt 637648
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
18 22 22 26 29 46 48 52 62
66 66 67 67 68 69 69 71 74
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 18 1 71
2 22, 22, 26, 29 2 22, 22, 52, 62
3 3
4 46, 48 4 74
5 52 5
6 62, 66, 66, 67, 67, 68, 69, 69 6 26, 46, 66, 66
7 71, 74 7 67, 67
8 8 18, 48, 68
9 9 29, 69, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẾN TRE

Xổ số Bến Tre (XSBTR) được phát hành bởi Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre vào năm 1978. Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, đến nay xổ số miền Nam Bến Tre có lượng tiêu thụ khá lớn, số người tham gia XS Bến Tre trung thành đông đảo trên khắp khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam đài Bến Tre quay ở đâu, khi nào?

Xổ số miền Nam hôm nay Bến Tre (XSBTR) được mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 ngày thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bến Tre. Đài Bến Tre là đài chính ở miền Nam trong số 3 đài quay ngày thứ ba.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam Bến Tre hôm nay chính xác nhất

Tại trang XoSo88.TV, các bạn sẽ được cung cấp bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre hiển thị một cách chi tiết cùng thống kê lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm để tiện tra cứu.

Cách dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Bến Tre rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi bên dưới, nếu khớp kết quả thì bạn tra tiếp bảng chi tiết, không khớp nghĩa là không trúng.

3. Xem kết quả xổ số miền Nam Bến Tre hôm nay ở đâu miễn phí?

Không phải ai cũng có thời gian để xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay Bến Tre ở trường quay xổ số cũng như trên kênh truyền hình. Vì thế các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay tại webisite XoSo88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí.

Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre sẽ được cập nhật tự động cùng với diễn biến trường quay, bạn không cần phải thao tác gì thêm. Trang kết quả XS Bến Tre của chúng tôi gồm có kết quả của 7 tuần liên tiếp từ hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Các bạn cũng có thể xem và tải KQSXMN Bến Tre theo tháng về máy.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam đài Bến Tre mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Bến Tre trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre nhận thưởng ở đâu?

Dưới đây là địa chỉ của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre và cũng là nơi người trúng giải có thể liên hệ để nhận thưởng.

  • Trụ sở chính: Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre (XSMN Bến Tre)
  • Địa chỉ: 303A4 Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
  • Điện thoại: (0275) 3829422 - Fax: (0275) 3825165

Văn phòng đại diện tại TP.HCM:

  • Điện thoại: (028) 38 555 029 - Fax: (028) 38 546 036

Văn phòng đại diện tại TP. Cần Thơ:

  • Điện thoại: (0292) 3768 858 - Fax: (0292) 3768 858
Xem thêm
Thu gọn