XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 17-05-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 40
Giải bảy 307
Giải sáu 9451 9675 8014
Giải năm 2295
Giải tư 80518 36275 80171 49448 42426 67794 15790
Giải ba 93726 47504
Giải nhì 57433
Giải nhất 81084
Đặc biệt 986133
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
04 07 14 18 26 26 33 33 40
48 51 71 75 75 84 90 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07 0 40, 90
1 14, 18 1 51, 71
2 26, 26 2
3 33, 33 3 33, 33
4 40, 48 4 14, 84, 94
5 51 5 75, 75, 95
6 6 26, 26
7 71, 75, 75 7
8 84 8 18, 48
9 90, 94, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 10-05-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 64
Giải bảy 143
Giải sáu 0440 4783 8142
Giải năm 4805
Giải tư 59375 43234 31746 13302 03806 11721 47727
Giải ba 26917 86234
Giải nhì 86381
Giải nhất 02531
Đặc biệt 531080
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
02 05 06 17 21 27 31 34 34
40 42 43 46 64 75 80 81 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 06 0 40, 80
1 17 1 21, 31, 81
2 21, 27 2 42
3 31, 34, 34 3 43, 83
4 40, 42, 43, 46 4 34, 34, 64
5 5 75
6 64 6 46
7 75 7 17, 27
8 80, 81, 83 8
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 03-05-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 21
Giải bảy 556
Giải sáu 4773 9463 0333
Giải năm 8797
Giải tư 24091 90740 98096 76227 10383 31788 46105
Giải ba 99053 85912
Giải nhì 47529
Giải nhất 91518
Đặc biệt 360132
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
05 12 18 21 27 29 32 33 40
53 56 63 73 83 88 91 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40
1 12, 18 1 21, 91
2 21, 27, 29 2 12, 32
3 32, 33 3 33, 53, 63, 73, 83
4 40 4
5 53, 56 5
6 63 6 56, 96
7 73 7 27, 97
8 83, 88 8 18, 88
9 91, 96, 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 26-04-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 00
Giải bảy 254
Giải sáu 0197 9713 1710
Giải năm 1744
Giải tư 61267 63989 53386 14566 88184 09064 03136
Giải ba 91852 87357
Giải nhì 49551
Giải nhất 31374
Đặc biệt 937164
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
00 10 13 36 44 51 52 54 57
64 64 66 67 74 84 86 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 00, 10
1 10, 13 1 51
2 2 52
3 36 3 13
4 44 4 44, 54, 64, 64, 74, 84
5 51, 52, 54, 57 5
6 64, 64, 66, 67 6 36, 66, 86
7 74 7 57, 67, 97
8 84, 86, 89 8
9 97 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 19-04-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 20
Giải bảy 265
Giải sáu 0125 0164 4126
Giải năm 9308
Giải tư 93919 63089 62803 58344 70540 15914 93098
Giải ba 01203 96810
Giải nhì 38973
Giải nhất 30554
Đặc biệt 991992
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
03 03 08 10 14 19 20 25 26
40 44 54 64 65 73 89 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03, 08 0 10, 20, 40
1 10, 14, 19 1
2 20, 25, 26 2 92
3 3 73
4 40, 44 4 14, 44, 54, 64
5 54 5 25, 65
6 64, 65 6 26
7 73 7
8 89 8 98
9 92, 98 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 12-04-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 50
Giải bảy 324
Giải sáu 8802 6757 6370
Giải năm 8162
Giải tư 46768 95960 97979 36592 55657 73070 54196
Giải ba 07806 15250
Giải nhì 91067
Giải nhất 94886
Đặc biệt 883562
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
02 06 24 50 50 57 57 60 62
62 67 68 70 70 79 86 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 50, 50, 60, 70, 70
1 1
2 24 2 62, 62, 92
3 3
4 4 24
5 50, 50, 57, 57 5
6 60, 62, 62, 67, 68 6 86, 96
7 70, 70, 79 7 57, 57, 67
8 86 8 68
9 92, 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 05-04-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 70
Giải bảy 294
Giải sáu 8545 7572 3221
Giải năm 4396
Giải tư 53486 49064 45316 76727 98077 86979 45097
Giải ba 42795 57086
Giải nhì 94801
Giải nhất 46766
Đặc biệt 413005
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
01 05 16 21 27 45 64 66 70
72 77 79 86 86 94 95 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 70
1 16 1 21
2 21, 27 2 72
3 3
4 45 4 64, 94
5 5 45, 95
6 64, 66 6 16, 66, 86, 86, 96
7 70, 72, 77, 79 7 27, 77, 97
8 86, 86 8
9 94, 95, 96, 97 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 29-03-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 74
Giải bảy 928
Giải sáu 3368 4378 1232
Giải năm 1281
Giải tư 56569 01487 60648 88063 95515 68481 47584
Giải ba 77819 07787
Giải nhì 36729
Giải nhất 55953
Đặc biệt 865563
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
15 19 28 29 32 48 53 63 63
68 69 74 78 81 81 84 87 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 15, 19 1 81, 81
2 28, 29 2 32
3 32 3 53, 63, 63
4 48 4 74, 84
5 53 5 15
6 63, 63, 68, 69 6
7 74, 78 7 87, 87
8 81, 81, 84, 87, 87 8 28, 48, 68, 78
9 9 19, 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-03-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 22
Giải bảy 633
Giải sáu 5535 0250 4276
Giải năm 3449
Giải tư 45157 90898 65008 01905 72099 66094 86457
Giải ba 55457 90700
Giải nhì 71560
Giải nhất 06934
Đặc biệt 117651
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
00 05 08 22 33 34 35 49 50
51 57 57 57 60 76 94 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 08 0 50, 60
1 1 51
2 22 2 22
3 33, 34, 35 3 33
4 49 4 34, 94
5 50, 51, 57, 57, 57 5 35
6 60 6 76
7 76 7 57, 57, 57
8 8 98
9 94, 98, 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 15-03-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 24
Giải bảy 437
Giải sáu 5588 9550 1075
Giải năm 4120
Giải tư 59436 05259 94307 99301 86184 93705 34954
Giải ba 54985 32244
Giải nhì 73856
Giải nhất 78184
Đặc biệt 285856
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
01 05 07 20 24 36 37 44 50
54 56 56 59 75 84 84 85 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 07 0 20, 50
1 1
2 20, 24 2
3 36, 37 3
4 44 4 24, 44, 54, 84, 84
5 50, 54, 56, 56, 59 5 75, 85
6 6 36, 56, 56
7 75 7 37
8 84, 84, 85, 88 8 88
9 9 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẾN TRE

Xổ số Bến Tre (XSBTR) được phát hành bởi Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre vào năm 1978. Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, đến nay xổ số miền Nam Bến Tre có lượng tiêu thụ khá lớn, số người tham gia XS Bến Tre trung thành đông đảo trên khắp khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam đài Bến Tre quay ở đâu, khi nào?

Xổ số miền Nam hôm nay Bến Tre (XSBTR) được mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 ngày thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bến Tre. Đài Bến Tre là đài chính ở miền Nam trong số 3 đài quay ngày thứ ba.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam Bến Tre hôm nay chính xác nhất

Tại trang XoSo88.TV, các bạn sẽ được cung cấp bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre hiển thị một cách chi tiết cùng thống kê lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm để tiện tra cứu.

Cách dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Bến Tre rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi bên dưới, nếu khớp kết quả thì bạn tra tiếp bảng chi tiết, không khớp nghĩa là không trúng.

3. Xem kết quả xổ số miền Nam Bến Tre hôm nay ở đâu miễn phí?

Không phải ai cũng có thời gian để xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay Bến Tre ở trường quay xổ số cũng như trên kênh truyền hình. Vì thế các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay tại webisite XoSo88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí.

Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre sẽ được cập nhật tự động cùng với diễn biến trường quay, bạn không cần phải thao tác gì thêm. Trang kết quả XS Bến Tre của chúng tôi gồm có kết quả của 7 tuần liên tiếp từ hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Các bạn cũng có thể xem và tải KQSXMN Bến Tre theo tháng về máy.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam đài Bến Tre mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Bến Tre trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre nhận thưởng ở đâu?

Dưới đây là địa chỉ của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre và cũng là nơi người trúng giải có thể liên hệ để nhận thưởng.

  • Trụ sở chính: Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre (XSMN Bến Tre)
  • Địa chỉ: 303A4 Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
  • Điện thoại: (0275) 3829422 - Fax: (0275) 3825165

Văn phòng đại diện tại TP.HCM:

  • Điện thoại: (028) 38 555 029 - Fax: (028) 38 546 036

Văn phòng đại diện tại TP. Cần Thơ:

  • Điện thoại: (0292) 3768 858 - Fax: (0292) 3768 858
Xem thêm
Thu gọn