XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 24-11-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 33
Giải bảy 088
Giải sáu 6689 0123 9561
Giải năm 8598
Giải tư 92533 97803 87925 99484 86261 23856 87921
Giải ba 65304 90869
Giải nhì 48830
Giải nhất 86000
Đặc biệt 447463
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
00 03 04 21 23 25 30 33 33
56 61 61 63 69 84 88 89 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 04 0 30
1 1 21, 61, 61
2 21, 23, 25 2
3 30, 33, 33 3 23, 33, 33, 63
4 4 84
5 56 5 25
6 61, 61, 63, 69 6 56
7 7
8 84, 88, 89 8 88, 98
9 98 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 17-11-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 04
Giải bảy 694
Giải sáu 9097 5254 5775
Giải năm 2903
Giải tư 63482 99352 26714 43927 76512 15900 35622
Giải ba 96940 65730
Giải nhì 73575
Giải nhất 80778
Đặc biệt 308227
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
00 03 04 12 14 22 27 27 30
40 52 54 75 75 78 82 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 04 0 30, 40
1 12, 14 1
2 22, 27, 27 2 12, 22, 52, 82
3 30 3
4 40 4 04, 14, 54, 94
5 52, 54 5 75, 75
6 6
7 75, 75, 78 7 27, 27, 97
8 82 8 78
9 94, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 10-11-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 30
Giải bảy 838
Giải sáu 1688 3958 1780
Giải năm 0014
Giải tư 84337 94942 27075 99902 34906 98698 08350
Giải ba 45645 33795
Giải nhì 20344
Giải nhất 80271
Đặc biệt 406873
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
02 06 14 30 37 38 42 44 45
50 58 71 73 75 80 88 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 30, 50, 80
1 14 1 71
2 2 42
3 30, 37, 38 3 73
4 42, 44, 45 4 14, 44
5 50, 58 5 45, 75, 95
6 6
7 71, 73, 75 7 37
8 80, 88 8 38, 58, 88, 98
9 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 03-11-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 74
Giải bảy 578
Giải sáu 7461 7137 0837
Giải năm 4875
Giải tư 08669 00672 05698 45353 14461 26769 21464
Giải ba 45577 88787
Giải nhì 67653
Giải nhất 67255
Đặc biệt 783577
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
37 37 53 53 55 61 61 64 69
69 72 74 75 77 77 78 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 1 61, 61
2 2 72
3 37, 37 3 53, 53
4 4 64, 74
5 53, 53, 55 5 55, 75
6 61, 61, 64, 69, 69 6
7 72, 74, 75, 77, 77, 78 7 37, 37, 77, 77, 87
8 87 8 78, 98
9 98 9 69, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 27-10-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 66
Giải bảy 376
Giải sáu 2759 6640 1256
Giải năm 6714
Giải tư 91868 77328 47324 48575 64344 65855 60580
Giải ba 43534 78514
Giải nhì 48471
Giải nhất 90463
Đặc biệt 975340
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
14 14 24 28 34 40 40 44 55
56 59 63 66 68 71 75 76 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 40, 80
1 14, 14 1 71
2 24, 28 2
3 34 3 63
4 40, 40, 44 4 14, 14, 24, 34, 44
5 55, 56, 59 5 55, 75
6 63, 66, 68 6 56, 66, 76
7 71, 75, 76 7
8 80 8 28, 68
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 20-10-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 30
Giải bảy 583
Giải sáu 7043 3948 9802
Giải năm 3685
Giải tư 41352 50011 11799 98714 51111 31722 52303
Giải ba 23292 07383
Giải nhì 99612
Giải nhất 55081
Đặc biệt 736025
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
02 03 11 11 12 14 22 25 30
43 48 52 81 83 83 85 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 30
1 11, 11, 12, 14 1 11, 11, 81
2 22, 25 2 12, 22, 52, 92
3 30 3 43, 83, 83
4 43, 48 4 14
5 52 5 25, 85
6 6
7 7
8 81, 83, 83, 85 8 48
9 92, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 13-10-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 46
Giải bảy 222
Giải sáu 1442 6421 8449
Giải năm 4755
Giải tư 23979 43769 84641 83096 53817 04432 03392
Giải ba 60979 87341
Giải nhì 54830
Giải nhất 49078
Đặc biệt 770382
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
17 21 22 30 32 41 41 42 46
49 55 69 78 79 79 82 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 17 1 21, 41, 41
2 21, 22 2 22, 32, 42, 82, 92
3 30, 32 3
4 41, 41, 42, 46, 49 4
5 55 5 55
6 69 6 46, 96
7 78, 79, 79 7 17
8 82 8 78
9 92, 96 9 49, 69, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 06-10-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 97
Giải bảy 042
Giải sáu 3400 6478 3862
Giải năm 7926
Giải tư 43518 63221 07926 63818 78006 97537 08301
Giải ba 91785 24327
Giải nhì 87134
Giải nhất 80532
Đặc biệt 201903
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
00 01 03 06 18 18 21 26 26
27 32 34 37 42 62 78 85 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 03, 06 0
1 18, 18 1 21
2 21, 26, 26, 27 2 32, 42, 62
3 32, 34, 37 3
4 42 4 34
5 5 85
6 62 6 26, 26
7 78 7 27, 37, 97
8 85 8 18, 18, 78
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 29-09-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 03
Giải bảy 890
Giải sáu 8097 7491 9307
Giải năm 9255
Giải tư 40186 44264 94041 02400 60983 53611 25074
Giải ba 77607 89307
Giải nhì 74241
Giải nhất 82302
Đặc biệt 676250
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
00 02 03 07 07 07 11 41 41
50 55 64 74 83 86 90 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 03, 07, 07, 07 0 50, 90
1 11 1 11, 41, 41, 91
2 2
3 3 03, 83
4 41, 41 4 64, 74
5 50, 55 5 55
6 64 6 86
7 74 7 97
8 83, 86 8
9 90, 91, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-09-2020
TỈNH Bến Tre
Giải tám 99
Giải bảy 679
Giải sáu 6337 9996 3263
Giải năm 9458
Giải tư 03873 47042 27803 98842 69834 26596 47013
Giải ba 25844 50831
Giải nhì 73057
Giải nhất 29796
Đặc biệt 156717
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
03 13 17 31 34 37 42 42 44
57 58 63 73 79 96 96 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0
1 13, 17 1 31
2 2 42, 42
3 31, 34, 37 3 13, 63, 73
4 42, 42, 44 4 34, 44
5 57, 58 5
6 63 6 96, 96, 96
7 73, 79 7 17, 37, 57
8 8 58
9 96, 96, 96, 99 9 79, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẾN TRE

Xổ số Bến Tre (XSBTR) được phát hành bởi Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre vào năm 1978. Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, đến nay xổ số miền Nam Bến Tre có lượng tiêu thụ khá lớn, số người tham gia XS Bến Tre trung thành đông đảo trên khắp khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam đài Bến Tre quay ở đâu, khi nào?

Xổ số miền Nam hôm nay Bến Tre (XSBTR) được mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 ngày thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bến Tre. Đài Bến Tre là đài chính ở miền Nam trong số 3 đài quay ngày thứ ba.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam Bến Tre hôm nay chính xác nhất

Tại trang XoSo88.TV, các bạn sẽ được cung cấp bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre hiển thị một cách chi tiết cùng thống kê lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm để tiện tra cứu.

Cách dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Bến Tre rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi bên dưới, nếu khớp kết quả thì bạn tra tiếp bảng chi tiết, không khớp nghĩa là không trúng.

3. Xem kết quả xổ số miền Nam Bến Tre hôm nay ở đâu miễn phí?

Không phải ai cũng có thời gian để xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay Bến Tre ở trường quay xổ số cũng như trên kênh truyền hình. Vì thế các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay tại webisite XoSo88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí.

Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre sẽ được cập nhật tự động cùng với diễn biến trường quay, bạn không cần phải thao tác gì thêm. Trang kết quả XS Bến Tre của chúng tôi gồm có kết quả của 7 tuần liên tiếp từ hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Các bạn cũng có thể xem và tải KQSXMN Bến Tre theo tháng về máy.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam đài Bến Tre mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Bến Tre trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre nhận thưởng ở đâu?

Dưới đây là địa chỉ của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre và cũng là nơi người trúng giải có thể liên hệ để nhận thưởng.

  • Trụ sở chính: Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre (XSMN Bến Tre)
  • Địa chỉ: 303A4 Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
  • Điện thoại: (0275) 3829422 - Fax: (0275) 3825165

Văn phòng đại diện tại TP.HCM:

  • Điện thoại: (028) 38 555 029 - Fax: (028) 38 546 036

Văn phòng đại diện tại TP. Cần Thơ:

  • Điện thoại: (0292) 3768 858 - Fax: (0292) 3768 858
Xem thêm
Thu gọn