XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 06-07-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 83
Giải bảy 950
Giải sáu 3386 7416 8577
Giải năm 0829
Giải tư 58470 33448 68392 76755 14609 28459 78075
Giải ba 96726 78191
Giải nhì 34253
Giải nhất 98432
Đặc biệt 330932
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
09 16 26 29 32 32 48 50 53
55 59 70 75 77 83 86 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 50, 70
1 16 1 91
2 26, 29 2 32, 32, 92
3 32, 32 3 53, 83
4 48 4
5 50, 53, 55, 59 5 55, 75
6 6 16, 26, 86
7 70, 75, 77 7 77
8 83, 86 8 48
9 91, 92 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-06-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 64
Giải bảy 426
Giải sáu 4805 3676 7695
Giải năm 1294
Giải tư 50109 23139 41333 68081 75940 11318 11173
Giải ba 20268 65949
Giải nhì 85626
Giải nhất 92876
Đặc biệt 916418
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
05 09 18 18 26 26 33 39 40
49 64 68 73 76 76 81 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 40
1 18, 18 1 81
2 26, 26 2
3 33, 39 3 33, 73
4 40, 49 4 64, 94
5 5 95
6 64, 68 6 26, 26, 76, 76
7 73, 76, 76 7
8 81 8 18, 18, 68
9 94, 95 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 15-06-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 40
Giải bảy 452
Giải sáu 4204 1125 1245
Giải năm 4231
Giải tư 84599 27011 96496 80610 70634 43488 95437
Giải ba 96519 46849
Giải nhì 95881
Giải nhất 26374
Đặc biệt 731583
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
04 10 11 19 25 31 34 37 40
45 49 52 74 81 83 88 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10, 40
1 10, 11, 19 1 11, 31, 81
2 25 2 52
3 31, 34, 37 3 83
4 40, 45, 49 4 34, 74
5 52 5 25, 45
6 6 96
7 74 7 37
8 81, 83, 88 8 88
9 96, 99 9 19, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 08-06-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 02
Giải bảy 297
Giải sáu 9354 6678 1935
Giải năm 3601
Giải tư 24650 80027 81103 71444 58485 45095 60690
Giải ba 84188 90183
Giải nhì 80427
Giải nhất 39094
Đặc biệt 830059
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
01 02 03 27 27 35 44 50 54
59 78 83 85 88 90 94 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 03 0 50, 90
1 1
2 27, 27 2 02
3 35 3 83
4 44 4 44, 54, 94
5 50, 54, 59 5 35, 85, 95
6 6
7 78 7 27, 27, 97
8 83, 85, 88 8 78, 88
9 90, 94, 95, 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 01-06-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 22
Giải bảy 895
Giải sáu 4829 3303 1253
Giải năm 2199
Giải tư 54339 27964 80644 81368 60213 60533 05747
Giải ba 47810 85512
Giải nhì 90833
Giải nhất 77802
Đặc biệt 653911
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
02 03 10 11 12 13 22 29 33
33 39 44 47 53 64 68 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 10
1 10, 11, 12, 13 1 11
2 22, 29 2 12, 22
3 33, 33, 39 3 13, 33, 33, 53
4 44, 47 4 44, 64
5 53 5 95
6 64, 68 6
7 7 47
8 8 68
9 95, 99 9 29, 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 25-05-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 25
Giải bảy 505
Giải sáu 9841 7615 1323
Giải năm 6051
Giải tư 51938 57657 78930 48449 24238 98645 67409
Giải ba 90537 21888
Giải nhì 46277
Giải nhất 84102
Đặc biệt 610875
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
02 05 09 15 23 25 30 37 38
38 41 45 49 51 57 75 77 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 09 0 30
1 15 1 41, 51
2 23, 25 2
3 30, 37, 38, 38 3 23
4 41, 45, 49 4
5 51, 57 5 15, 25, 45, 75
6 6
7 75, 77 7 37, 57, 77
8 88 8 38, 38, 88
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-05-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 05
Giải bảy 845
Giải sáu 4903 5998 7977
Giải năm 7851
Giải tư 64087 45679 58039 96549 49017 89225 43472
Giải ba 61161 22853
Giải nhì 40542
Giải nhất 23641
Đặc biệt 311139
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
03 05 17 25 39 39 41 42 45
49 51 53 61 72 77 79 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0
1 17 1 41, 51, 61
2 25 2 42, 72
3 39, 39 3 53
4 41, 42, 45, 49 4
5 51, 53 5 05, 25, 45
6 61 6
7 72, 77, 79 7 17, 77, 87
8 87 8 98
9 98 9 39, 39, 49, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 11-05-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 44
Giải bảy 016
Giải sáu 5752 2632 5327
Giải năm 9555
Giải tư 63589 24811 68154 51378 77111 69508 86152
Giải ba 28314 54971
Giải nhì 37145
Giải nhất 46970
Đặc biệt 620492
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
08 11 11 14 16 27 32 44 45
52 52 54 55 70 71 78 89 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 70
1 11, 11, 14, 16 1 11, 11, 71
2 27 2 32, 52, 52, 92
3 32 3
4 44, 45 4 14, 44, 54
5 52, 52, 54, 55 5 45, 55
6 6 16
7 70, 71, 78 7 27
8 89 8 78
9 92 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 04-05-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 23
Giải bảy 597
Giải sáu 9250 3596 9447
Giải năm 4510
Giải tư 76094 18211 27229 66236 95270 11584 49458
Giải ba 97077 90250
Giải nhì 65988
Giải nhất 73485
Đặc biệt 393350
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
10 11 23 29 36 47 50 50 50
58 70 77 84 85 88 94 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 50, 50, 50, 70
1 10, 11 1 11
2 23, 29 2
3 36 3 23
4 47 4 84, 94
5 50, 50, 50, 58 5 85
6 6 36, 96
7 70, 77 7 47, 77, 97
8 84, 85, 88 8 58, 88
9 94, 96, 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 27-04-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 49
Giải bảy 202
Giải sáu 7274 9067 7310
Giải năm 8911
Giải tư 17641 73114 37211 41186 17548 73482 36011
Giải ba 28250 86264
Giải nhì 93284
Giải nhất 26905
Đặc biệt 308101
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
01 02 05 10 11 11 11 14 41
48 49 50 64 67 74 82 84 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 05 0 10, 50
1 10, 11, 11, 11, 14 1 11, 11, 11, 41
2 2 82
3 3
4 41, 48, 49 4 14, 64, 74, 84
5 50 5
6 64, 67 6 86
7 74 7 67
8 82, 84, 86 8 48
9 9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẾN TRE

Xổ số Bến Tre (XSBTR) được phát hành bởi Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre vào năm 1978. Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, đến nay xổ số miền Nam Bến Tre có lượng tiêu thụ khá lớn, số người tham gia XS Bến Tre trung thành đông đảo trên khắp khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam đài Bến Tre quay ở đâu, khi nào?

Xổ số miền Nam hôm nay Bến Tre (XSBTR) được mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 ngày thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bến Tre. Đài Bến Tre là đài chính ở miền Nam trong số 3 đài quay ngày thứ ba.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam Bến Tre hôm nay chính xác nhất

Tại trang XoSo88.TV, các bạn sẽ được cung cấp bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre hiển thị một cách chi tiết cùng thống kê lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm để tiện tra cứu.

Cách dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Bến Tre rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi bên dưới, nếu khớp kết quả thì bạn tra tiếp bảng chi tiết, không khớp nghĩa là không trúng.

3. Xem kết quả xổ số miền Nam Bến Tre hôm nay ở đâu miễn phí?

Không phải ai cũng có thời gian để xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay Bến Tre ở trường quay xổ số cũng như trên kênh truyền hình. Vì thế các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay tại webisite XoSo88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí.

Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre sẽ được cập nhật tự động cùng với diễn biến trường quay, bạn không cần phải thao tác gì thêm. Trang kết quả XS Bến Tre của chúng tôi gồm có kết quả của 7 tuần liên tiếp từ hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Các bạn cũng có thể xem và tải KQSXMN Bến Tre theo tháng về máy.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam đài Bến Tre mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Bến Tre trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre nhận thưởng ở đâu?

Dưới đây là địa chỉ của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre và cũng là nơi người trúng giải có thể liên hệ để nhận thưởng.

  • Trụ sở chính: Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre (XSMN Bến Tre)
  • Địa chỉ: 303A4 Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
  • Điện thoại: (0275) 3829422 - Fax: (0275) 3825165

Văn phòng đại diện tại TP.HCM:

  • Điện thoại: (028) 38 555 029 - Fax: (028) 38 546 036

Văn phòng đại diện tại TP. Cần Thơ:

  • Điện thoại: (0292) 3768 858 - Fax: (0292) 3768 858
Xem thêm
Thu gọn