XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 30-11-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 27
Giải bảy 006
Giải sáu 7453 1431 8035
Giải năm 7129
Giải tư 29088 77730 51725 16550 33053 61367 50027
Giải ba 27919 89765
Giải nhì 38870
Giải nhất 46273
Đặc biệt 218251
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
06 19 25 27 27 29 30 31 35
50 51 53 53 65 67 70 73 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30, 50, 70
1 19 1 31, 51
2 25, 27, 27, 29 2
3 30, 31, 35 3 53, 53, 73
4 4
5 50, 51, 53, 53 5 25, 35, 65
6 65, 67 6
7 70, 73 7 27, 27, 67
8 88 8 88
9 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 23-11-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 22
Giải bảy 347
Giải sáu 6359 8597 9247
Giải năm 3053
Giải tư 85070 38651 81740 52971 25519 76078 34559
Giải ba 19733 40452
Giải nhì 59782
Giải nhất 84054
Đặc biệt 046838
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
19 22 33 38 40 47 47 51 52
53 54 59 59 70 71 78 82 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 70
1 19 1 51, 71
2 22 2 22, 52, 82
3 33, 38 3 33, 53
4 40, 47, 47 4 54
5 51, 52, 53, 54, 59, 59 5
6 6
7 70, 71, 78 7 47, 47, 97
8 82 8 38, 78
9 97 9 19, 59, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 16-11-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 95
Giải bảy 867
Giải sáu 9496 3842 3183
Giải năm 8989
Giải tư 34367 28077 39561 15002 55360 87863 10700
Giải ba 32806 81192
Giải nhì 39197
Giải nhất 56947
Đặc biệt 715001
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
00 01 02 06 42 47 60 61 63
67 67 77 83 89 92 95 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 02, 06 0 60
1 1 61
2 2 42, 92
3 3 63, 83
4 42, 47 4
5 5 95
6 60, 61, 63, 67, 67 6 96
7 77 7 47, 67, 67, 77, 97
8 83, 89 8
9 92, 95, 96, 97 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 09-11-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 60
Giải bảy 275
Giải sáu 6211 5784 4762
Giải năm 6074
Giải tư 60972 83844 14144 08576 55160 90293 16781
Giải ba 89412 85181
Giải nhì 31862
Giải nhất 63251
Đặc biệt 985426
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
11 12 26 44 44 51 60 60 62
62 72 74 75 76 81 81 84 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 60
1 11, 12 1 11, 51, 81, 81
2 26 2 12, 62, 62, 72
3 3 93
4 44, 44 4 44, 44, 74, 84
5 51 5 75
6 60, 60, 62, 62 6 26, 76
7 72, 74, 75, 76 7
8 81, 81, 84 8
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 02-11-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 37
Giải bảy 910
Giải sáu 5165 3560 5606
Giải năm 9972
Giải tư 05108 75920 33551 18683 29501 52318 86661
Giải ba 93999 06388
Giải nhì 58962
Giải nhất 93180
Đặc biệt 800108
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
01 06 08 08 10 18 20 37 51
60 61 62 65 72 80 83 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06, 08, 08 0 10, 20, 60, 80
1 10, 18 1 51, 61
2 20 2 62, 72
3 37 3 83
4 4
5 51 5 65
6 60, 61, 62, 65 6
7 72 7 37
8 80, 83, 88 8 18, 88
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 26-10-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 80
Giải bảy 696
Giải sáu 2619 6322 5219
Giải năm 1187
Giải tư 99629 83313 33382 32510 09071 87696 26597
Giải ba 70580 49334
Giải nhì 24486
Giải nhất 18682
Đặc biệt 645804
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
04 10 13 19 19 22 29 34 71
80 80 82 82 86 87 96 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10, 80, 80
1 10, 13, 19, 19 1 71
2 22, 29 2 22, 82, 82
3 34 3 13
4 4 34
5 5
6 6 86, 96, 96
7 71 7 87, 97
8 80, 80, 82, 82, 86, 87 8
9 96, 96, 97 9 19, 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 06-07-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 83
Giải bảy 950
Giải sáu 3386 7416 8577
Giải năm 0829
Giải tư 58470 33448 68392 76755 14609 28459 78075
Giải ba 96726 78191
Giải nhì 34253
Giải nhất 98432
Đặc biệt 330932
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
09 16 26 29 32 32 48 50 53
55 59 70 75 77 83 86 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 50, 70
1 16 1 91
2 26, 29 2 32, 32, 92
3 32, 32 3 53, 83
4 48 4
5 50, 53, 55, 59 5 55, 75
6 6 16, 26, 86
7 70, 75, 77 7 77
8 83, 86 8 48
9 91, 92 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-06-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 64
Giải bảy 426
Giải sáu 4805 3676 7695
Giải năm 1294
Giải tư 50109 23139 41333 68081 75940 11318 11173
Giải ba 20268 65949
Giải nhì 85626
Giải nhất 92876
Đặc biệt 916418
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
05 09 18 18 26 26 33 39 40
49 64 68 73 76 76 81 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 40
1 18, 18 1 81
2 26, 26 2
3 33, 39 3 33, 73
4 40, 49 4 64, 94
5 5 95
6 64, 68 6 26, 26, 76, 76
7 73, 76, 76 7
8 81 8 18, 18, 68
9 94, 95 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 15-06-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 40
Giải bảy 452
Giải sáu 4204 1125 1245
Giải năm 4231
Giải tư 84599 27011 96496 80610 70634 43488 95437
Giải ba 96519 46849
Giải nhì 95881
Giải nhất 26374
Đặc biệt 731583
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
04 10 11 19 25 31 34 37 40
45 49 52 74 81 83 88 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10, 40
1 10, 11, 19 1 11, 31, 81
2 25 2 52
3 31, 34, 37 3 83
4 40, 45, 49 4 34, 74
5 52 5 25, 45
6 6 96
7 74 7 37
8 81, 83, 88 8 88
9 96, 99 9 19, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 08-06-2021
TỈNH Bến Tre
Giải tám 02
Giải bảy 297
Giải sáu 9354 6678 1935
Giải năm 3601
Giải tư 24650 80027 81103 71444 58485 45095 60690
Giải ba 84188 90183
Giải nhì 80427
Giải nhất 39094
Đặc biệt 830059
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
01 02 03 27 27 35 44 50 54
59 78 83 85 88 90 94 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 03 0 50, 90
1 1
2 27, 27 2 02
3 35 3 83
4 44 4 44, 54, 94
5 50, 54, 59 5 35, 85, 95
6 6
7 78 7 27, 27, 97
8 83, 85, 88 8 78, 88
9 90, 94, 95, 97 9 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẾN TRE

Xổ số Bến Tre (XSBTR) được phát hành bởi Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre vào năm 1978. Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, đến nay xổ số miền Nam Bến Tre có lượng tiêu thụ khá lớn, số người tham gia XS Bến Tre trung thành đông đảo trên khắp khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam đài Bến Tre quay ở đâu, khi nào?

Xổ số miền Nam hôm nay Bến Tre (XSBTR) được mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 ngày thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bến Tre. Đài Bến Tre là đài chính ở miền Nam trong số 3 đài quay ngày thứ ba.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam Bến Tre hôm nay chính xác nhất

Tại trang XoSo88.TV, các bạn sẽ được cung cấp bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre hiển thị một cách chi tiết cùng thống kê lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm để tiện tra cứu.

Cách dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Bến Tre rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi bên dưới, nếu khớp kết quả thì bạn tra tiếp bảng chi tiết, không khớp nghĩa là không trúng.

3. Xem kết quả xổ số miền Nam Bến Tre hôm nay ở đâu miễn phí?

Không phải ai cũng có thời gian để xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay Bến Tre ở trường quay xổ số cũng như trên kênh truyền hình. Vì thế các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay tại webisite XoSo88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí.

Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre sẽ được cập nhật tự động cùng với diễn biến trường quay, bạn không cần phải thao tác gì thêm. Trang kết quả XS Bến Tre của chúng tôi gồm có kết quả của 7 tuần liên tiếp từ hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Các bạn cũng có thể xem và tải KQSXMN Bến Tre theo tháng về máy.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam đài Bến Tre mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Bến Tre trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre nhận thưởng ở đâu?

Dưới đây là địa chỉ của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre và cũng là nơi người trúng giải có thể liên hệ để nhận thưởng.

  • Trụ sở chính: Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre (XSMN Bến Tre)
  • Địa chỉ: 303A4 Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
  • Điện thoại: (0275) 3829422 - Fax: (0275) 3825165

Văn phòng đại diện tại TP.HCM:

  • Điện thoại: (028) 38 555 029 - Fax: (028) 38 546 036

Văn phòng đại diện tại TP. Cần Thơ:

  • Điện thoại: (0292) 3768 858 - Fax: (0292) 3768 858
Xem thêm
Thu gọn