XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 22-10-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 64
Giải bảy 164
Giải sáu 1934 0427 4660
Giải năm 7623
Giải tư 04989 02060 99520 88062 76927 22271 92952
Giải ba 88733 60955
Giải nhì 99169
Giải nhất 31373
Đặc biệt 863825
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
20 23 25 27 27 33 34 52 55
60 60 62 64 64 69 71 73 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 60, 60
1 1 71
2 20, 23, 25, 27, 27 2 52, 62
3 33, 34 3 23, 33, 73
4 4 34, 64, 64
5 52, 55 5 25, 55
6 60, 60, 62, 64, 64, 69 6
7 71, 73 7 27, 27
8 89 8
9 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 02-07-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 87
Giải bảy 360
Giải sáu 3648 3821 1918
Giải năm 7120
Giải tư 09130 75334 63187 85023 19722 21415 96866
Giải ba 53302 26287
Giải nhì 46311
Giải nhất 64473
Đặc biệt 922293
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
02 11 15 18 20 21 22 23 30
34 48 60 66 73 87 87 87 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20, 30, 60
1 11, 15, 18 1 11, 21
2 20, 21, 22, 23 2 22
3 30, 34 3 23, 73, 93
4 48 4 34
5 5 15
6 60, 66 6 66
7 73 7 87, 87, 87
8 87, 87, 87 8 18, 48
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 25-06-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 76
Giải bảy 310
Giải sáu 3303 7357 0416
Giải năm 6678
Giải tư 74495 93691 30603 99304 91370 17398 46935
Giải ba 80606 46367
Giải nhì 36389
Giải nhất 76674
Đặc biệt 187649
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
03 03 04 06 10 16 35 49 57
67 70 74 76 78 89 91 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03, 04, 06 0 10, 70
1 10, 16 1 91
2 2
3 35 3
4 49 4 74
5 57 5 35, 95
6 67 6 16, 76
7 70, 74, 76, 78 7 57, 67
8 89 8 78, 98
9 91, 95, 98 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-06-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 49
Giải bảy 998
Giải sáu 8506 7431 9707
Giải năm 6521
Giải tư 37042 19536 85606 96009 65009 51174 66885
Giải ba 08560 55737
Giải nhì 52769
Giải nhất 74954
Đặc biệt 156167
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 06 07 09 09 21 31 36 37
42 49 54 60 67 69 74 85 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 06, 07, 09, 09 0 60
1 1 21, 31
2 21 2 42
3 31, 36, 37 3
4 42, 49 4 54, 74
5 54 5 85
6 60, 67, 69 6 36
7 74 7 37, 67
8 85 8 98
9 98 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 18-06-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 49
Giải bảy 998
Giải sáu 8506 7431 9707
Giải năm 6521
Giải tư 37042 19536 85606 96009 65009 51174 66885
Giải ba 08560 55737
Giải nhì 52769
Giải nhất 74954
Đặc biệt 156167
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 06 07 09 09 21 31 36 37
42 49 54 60 67 69 74 85 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 06, 07, 09, 09 0 60
1 1 21, 31
2 21 2 42
3 31, 36, 37 3
4 42, 49 4 54, 74
5 54 5 85
6 60, 67, 69 6 36
7 74 7 37, 67
8 85 8 98
9 98 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 11-06-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 61
Giải bảy 982
Giải sáu 8143 5461 4099
Giải năm 2454
Giải tư 37064 61642 60317 77071 10506 87233 63294
Giải ba 85893 47387
Giải nhì 64161
Giải nhất 85642
Đặc biệt 547575
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 17 33 42 42 43 54 61 61
61 64 71 75 82 87 93 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 17 1 61, 61, 61, 71
2 2 42, 42, 82
3 33 3 33, 43, 93
4 42, 42, 43 4 54, 64, 94
5 54 5 75
6 61, 61, 61, 64 6
7 71, 75 7 17, 87
8 82, 87 8
9 93, 94, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 04-06-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 35
Giải bảy 133
Giải sáu 2203 5540 2962
Giải năm 8943
Giải tư 03017 17102 13986 00442 70537 57715 30785
Giải ba 79982 91701
Giải nhì 12588
Giải nhất 12455
Đặc biệt 624597
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 02 03 15 17 33 35 37 40
42 43 55 62 82 85 86 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 03 0 40
1 15, 17 1
2 2 42, 62, 82
3 33, 35, 37 3 33, 43
4 40, 42, 43 4
5 55 5 15, 35, 55, 85
6 62 6 86
7 7 17, 37, 97
8 82, 85, 86, 88 8 88
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 28-05-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 09
Giải bảy 660
Giải sáu 3365 3500 2949
Giải năm 0437
Giải tư 50927 19619 31199 65217 92343 64008 69647
Giải ba 13616 05270
Giải nhì 73169
Giải nhất 72438
Đặc biệt 025441
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
00 08 09 16 17 19 27 37 38
41 43 47 49 60 65 69 70 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08, 09 0 60, 70
1 16, 17, 19 1 41
2 27 2
3 37, 38 3 43
4 41, 43, 47, 49 4
5 5 65
6 60, 65, 69 6 16
7 70 7 17, 27, 37, 47
8 8 38
9 99 9 09, 19, 49, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 21-05-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 83
Giải bảy 306
Giải sáu 8373 6343 7153
Giải năm 8279
Giải tư 78430 70752 86598 45351 02295 88171 44232
Giải ba 22792 42444
Giải nhì 76194
Giải nhất 90695
Đặc biệt 727533
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 30 32 33 43 44 51 52 53
71 73 79 83 92 94 95 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30
1 1 51, 71
2 2 32, 52, 92
3 30, 32, 33 3 33, 43, 53, 73, 83
4 43, 44 4 44, 94
5 51, 52, 53 5 95, 95
6 6
7 71, 73, 79 7
8 83 8 98
9 92, 94, 95, 95, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 14-05-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 65
Giải bảy 395
Giải sáu 9052 2570 2847
Giải năm 2736
Giải tư 76425 63457 68077 65103 18261 51833 23028
Giải ba 57469 79825
Giải nhì 43137
Giải nhất 62370
Đặc biệt 873650
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
03 25 25 28 33 36 37 47 50
52 57 61 65 69 70 70 77 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 50, 70, 70
1 1 61
2 25, 25, 28 2 52
3 33, 36, 37 3 33
4 47 4
5 50, 52, 57 5 25, 25, 65, 95
6 61, 65, 69 6 36
7 70, 70, 77 7 37, 47, 57, 77
8 8 28
9 95 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Xổ số Bình Dương (XSBD) phát hành kỳ vé đầu tiên vào năm 1979 với tên gọi là xổ số Sông Bé. Đến nay, vẫn còn khá nhiều người nhớ đến cái tên này bởi những lợi nhuận thu được từ việc bán vé xổ số kiến thiết Bình Dương đều được dùng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Một tờ vé XS Bình Dương có giá chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng lại cực lớn lên đến 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp ở đâu, mấy giờ?

Xổ số Bình Dương hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Bình Dương.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số Bình Dương

Để tra cứu KQXS Bình Dương, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số Bình Dương vào ngày mà bạn đã mua chiếc vé đó và nếu thấy trùng thì hãy so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không thấy trùng thì bạn có thể bỏ chiếc vé đó đi vì không trúng.

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương tại trang XoSo88.TV, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả XS Bình Dương mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay. Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSKTBD) trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Dương mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBD - xổ số Bình Dương trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số tỉnh Bình Dương

Khi trúng thưởng XS Bình Dương, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (XSKT Binh Duong hay Xổ số Sông Bé)

- Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274) 3824151-3827446-(0274) 3820086 

- Fax: (84)0274-3827446-3829931

5. Những lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Bình Dương

- Khi mua vé xổ số Bình Dương hôm nay, các bạn nên kiểm tra ngày mở thưởng để tránh mua phải vé sổ rồi.

- Nếu trúng thưởng XSBD, các bạn cần liên hệ với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn trên, tờ vé số hết giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số XS Bình Dương hôm nay phải còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá, không tẩy xóa… Vi phạm một trong các điều trên, tờ vé số không được đổi thưởng.

- Người trúng giải chỉ lên đổi thưởng vé số tại các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý chính thức của công ty XSKT Bình Dương. Tránh đổi thưởng ở những nơi không uy tín.

 

Xem thêm
Thu gọn