XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 14-05-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 65
Giải bảy 395
Giải sáu 9052 2570 2847
Giải năm 2736
Giải tư 76425 63457 68077 65103 18261 51833 23028
Giải ba 57469 79825
Giải nhì 43137
Giải nhất 62370
Đặc biệt 873650
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
03 25 25 28 33 36 37 47 50
52 57 61 65 69 70 70 77 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 50, 70, 70
1 1 61
2 25, 25, 28 2 52
3 33, 36, 37 3 33
4 47 4
5 50, 52, 57 5 25, 25, 65, 95
6 61, 65, 69 6 36
7 70, 70, 77 7 37, 47, 57, 77
8 8 28
9 95 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 07-05-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 83
Giải bảy 456
Giải sáu 8387 8809 6055
Giải năm 6007
Giải tư 78815 58708 00020 35889 02092 06005 69629
Giải ba 22174 92301
Giải nhì 44095
Giải nhất 67924
Đặc biệt 450087
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 05 07 08 09 15 20 24 29
55 56 74 83 87 87 89 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 07, 08, 09 0 20
1 15 1
2 20, 24, 29 2 92
3 3 83
4 4 24, 74
5 55, 56 5 15, 55, 95
6 6 56
7 74 7 87, 87
8 83, 87, 87, 89 8
9 92, 95 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 30-04-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 08
Giải bảy 503
Giải sáu 7391 5005 1410
Giải năm 1216
Giải tư 30697 81612 62238 86771 64767 70432 91096
Giải ba 20099 34251
Giải nhì 89178
Giải nhất 16741
Đặc biệt 300869
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
03 05 08 10 12 16 32 38 41
51 67 69 71 78 91 96 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 08 0 10
1 10, 12, 16 1 41, 51, 71, 91
2 2 12, 32
3 32, 38 3
4 41 4
5 51 5
6 67, 69 6 16, 96
7 71, 78 7 67, 97
8 8 08, 38, 78
9 91, 96, 97, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 23-04-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 64
Giải bảy 137
Giải sáu 9521 1652 5379
Giải năm 4975
Giải tư 33340 52639 05012 59852 33004 38386 89132
Giải ba 48494 57446
Giải nhì 72973
Giải nhất 49662
Đặc biệt 414609
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
04 09 12 21 32 37 39 40 46
52 52 62 64 73 75 79 86 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 40
1 12 1 21
2 21 2 12, 32, 52, 52, 62
3 32, 37, 39 3 73
4 40, 46 4 64, 94
5 52, 52 5 75
6 62, 64 6 46, 86
7 73, 75, 79 7 37
8 86 8
9 94 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 16-04-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 13
Giải bảy 731
Giải sáu 4777 0857 0761
Giải năm 3247
Giải tư 15046 73502 49759 27795 84160 23667 34682
Giải ba 16075 93560
Giải nhì 19162
Giải nhất 53601
Đặc biệt 847899
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 02 13 31 46 47 57 59 60
60 61 62 67 75 77 82 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 60, 60
1 13 1 31, 61
2 2 62, 82
3 31 3 13
4 46, 47 4
5 57, 59 5 75, 95
6 60, 60, 61, 62, 67 6 46
7 75, 77 7 47, 57, 67, 77
8 82 8
9 95, 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 09-04-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 90
Giải bảy 507
Giải sáu 4869 1223 4162
Giải năm 1722
Giải tư 97788 31447 54521 20584 35863 48953 70761
Giải ba 46614 47869
Giải nhì 72113
Giải nhất 74649
Đặc biệt 269016
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
07 13 14 16 21 22 23 47 49
53 61 62 63 69 69 84 88 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 90
1 13, 14, 16 1 21, 61
2 21, 22, 23 2 22, 62
3 3 13, 23, 53, 63
4 47, 49 4 14, 84
5 53 5
6 61, 62, 63, 69, 69 6 16
7 7 47
8 84, 88 8 88
9 90 9 49, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 02-04-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 27
Giải bảy 943
Giải sáu 8211 0392 7980
Giải năm 6014
Giải tư 47393 77046 00539 28564 47940 67323 87926
Giải ba 31002 96482
Giải nhì 14693
Giải nhất 36707
Đặc biệt 852531
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
02 07 11 14 23 26 27 31 39
40 43 46 64 80 82 92 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 40, 80
1 11, 14 1 11, 31
2 23, 26, 27 2 82, 92
3 31, 39 3 23, 43, 93, 93
4 40, 43, 46 4 14, 64
5 5
6 64 6 26, 46
7 7 27
8 80, 82 8
9 92, 93, 93 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 26-03-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 40
Giải bảy 852
Giải sáu 1161 7288 5153
Giải năm 0980
Giải tư 96807 73169 68793 98479 43456 12129 67993
Giải ba 94526 18419
Giải nhì 57323
Giải nhất 99377
Đặc biệt 174652
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
07 19 23 26 29 40 52 52 53
56 61 69 77 79 80 88 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 40, 80
1 19 1 61
2 23, 26, 29 2 52, 52
3 3 23, 53, 93, 93
4 40 4
5 52, 52, 53, 56 5
6 61, 69 6 26, 56
7 77, 79 7 77
8 80, 88 8 88
9 93, 93 9 19, 29, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 19-03-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 47
Giải bảy 067
Giải sáu 3901 7963 2470
Giải năm 6699
Giải tư 79711 10285 12816 79938 87127 05080 53579
Giải ba 97503 17921
Giải nhì 66427
Giải nhất 81560
Đặc biệt 215010
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 03 10 11 16 21 27 27 38
47 60 63 67 70 79 80 85 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0 10, 60, 70, 80
1 10, 11, 16 1 11, 21
2 21, 27, 27 2
3 38 3 63
4 47 4
5 5 85
6 60, 63, 67 6 16
7 70, 79 7 27, 27, 47, 67
8 80, 85 8 38
9 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 12-03-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 01
Giải bảy 856
Giải sáu 6969 6383 1111
Giải năm 9405
Giải tư 79199 87206 18232 53965 68212 32502 52586
Giải ba 50896 02668
Giải nhì 31415
Giải nhất 82645
Đặc biệt 337724
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 02 05 06 11 12 15 24 32
45 56 65 68 69 83 86 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 05, 06 0
1 11, 12, 15 1 01, 11
2 24 2 12, 32
3 32 3 83
4 45 4 24
5 56 5 15, 45, 65
6 65, 68, 69 6 56, 86, 96
7 7
8 83, 86 8 68
9 96, 99 9 69, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Xổ số Bình Dương (XSBD) phát hành kỳ vé đầu tiên vào năm 1979 với tên gọi là xổ số Sông Bé. Đến nay, vẫn còn khá nhiều người nhớ đến cái tên này bởi những lợi nhuận thu được từ việc bán vé xổ số kiến thiết Bình Dương đều được dùng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Một tờ vé XS Bình Dương có giá chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng lại cực lớn lên đến 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp ở đâu, mấy giờ?

Xổ số Bình Dương hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Bình Dương.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số Bình Dương

Để tra cứu KQXS Bình Dương, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số Bình Dương vào ngày mà bạn đã mua chiếc vé đó và nếu thấy trùng thì hãy so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không thấy trùng thì bạn có thể bỏ chiếc vé đó đi vì không trúng.

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương tại trang XoSo88.TV, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả XS Bình Dương mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay. Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSKTBD) trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Dương mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBD - xổ số Bình Dương trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số tỉnh Bình Dương

Khi trúng thưởng XS Bình Dương, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (XSKT Binh Duong hay Xổ số Sông Bé)

- Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274) 3824151-3827446-(0274) 3820086 

- Fax: (84)0274-3827446-3829931

5. Những lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Bình Dương

- Khi mua vé xổ số Bình Dương hôm nay, các bạn nên kiểm tra ngày mở thưởng để tránh mua phải vé sổ rồi.

- Nếu trúng thưởng XSBD, các bạn cần liên hệ với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn trên, tờ vé số hết giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số XS Bình Dương hôm nay phải còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá, không tẩy xóa… Vi phạm một trong các điều trên, tờ vé số không được đổi thưởng.

- Người trúng giải chỉ lên đổi thưởng vé số tại các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý chính thức của công ty XSKT Bình Dương. Tránh đổi thưởng ở những nơi không uy tín.

 

Xem thêm
Thu gọn