XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 30-09-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 92
Giải bảy 659
Giải sáu 0634 5677 2264
Giải năm 1595
Giải tư 78307 77246 25486 76918 62641 43196 57902
Giải ba 37860 15736
Giải nhì 83677
Giải nhất 95011
Đặc biệt 324226
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
02 07 11 18 26 34 36 41 46
59 60 64 77 77 86 92 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 60
1 11, 18 1 11, 41
2 26 2 92
3 34, 36 3
4 41, 46 4 34, 64
5 59 5 95
6 60, 64 6 26, 36, 46, 86, 96
7 77, 77 7 77, 77
8 86 8 18
9 92, 95, 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 23-09-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 47
Giải bảy 445
Giải sáu 7925 9532 6634
Giải năm 5559
Giải tư 42217 13031 78887 46483 32841 26874 34032
Giải ba 98309 31231
Giải nhì 23509
Giải nhất 27269
Đặc biệt 932249
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
09 09 17 25 31 31 32 32 34
41 45 47 49 59 69 74 83 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09, 09 0
1 17 1 31, 31, 41
2 25 2 32, 32
3 31, 31, 32, 32, 34 3 83
4 41, 45, 47, 49 4 34, 74
5 59 5 25, 45
6 69 6
7 74 7 17, 47, 87
8 83, 87 8
9 9 49, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 16-09-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 28
Giải bảy 826
Giải sáu 1727 8527 7698
Giải năm 2108
Giải tư 09674 46476 53461 08650 74495 40785 36767
Giải ba 44864 66941
Giải nhì 35557
Giải nhất 96640
Đặc biệt 893906
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 08 26 27 27 28 40 41 50
57 61 64 67 74 76 85 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08 0 40, 50
1 1 41, 61
2 26, 27, 27, 28 2
3 3
4 40, 41 4 64, 74
5 50, 57 5 85, 95
6 61, 64, 67 6 26, 76
7 74, 76 7 27, 27, 57, 67
8 85 8 28, 98
9 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 09-09-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 38
Giải bảy 873
Giải sáu 5200 6851 4246
Giải năm 3131
Giải tư 91483 56385 95009 88816 48564 48164 72460
Giải ba 66629 06124
Giải nhì 64027
Giải nhất 89449
Đặc biệt 608191
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
00 09 16 24 27 29 31 38 46
49 51 60 64 64 73 83 85 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09 0 60
1 16 1 31, 51, 91
2 24, 27, 29 2
3 31, 38 3 73, 83
4 46, 49 4 24, 64, 64
5 51 5 85
6 60, 64, 64 6 16, 46
7 73 7 27
8 83, 85 8 38
9 91 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 02-09-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 13
Giải bảy 238
Giải sáu 5496 4354 7107
Giải năm 0242
Giải tư 78120 99792 59427 15554 69924 84564 91106
Giải ba 84756 16739
Giải nhì 27753
Giải nhất 26274
Đặc biệt 681259
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 07 13 20 24 27 38 39 42
53 54 54 56 59 64 74 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 20
1 13 1
2 20, 24, 27 2 42, 92
3 38, 39 3 13, 53
4 42 4 24, 54, 54, 64, 74
5 53, 54, 54, 56, 59 5
6 64 6 56, 96
7 74 7 27
8 8 38
9 92, 96 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 26-08-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 83
Giải bảy 474
Giải sáu 0878 5935 8647
Giải năm 0929
Giải tư 05875 83648 61951 49575 96161 96659 07421
Giải ba 07608 76762
Giải nhì 15098
Giải nhất 22007
Đặc biệt 061032
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
07 08 21 29 32 35 47 48 51
59 61 62 74 75 75 78 83 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0
1 1 21, 51, 61
2 21, 29 2 32, 62
3 32, 35 3 83
4 47, 48 4 74
5 51, 59 5 35, 75, 75
6 61, 62 6
7 74, 75, 75, 78 7 47
8 83 8 48, 78, 98
9 98 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 19-08-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 30
Giải bảy 219
Giải sáu 5914 8202 9808
Giải năm 4711
Giải tư 28801 26130 03688 94137 37487 31103 52614
Giải ba 68656 93672
Giải nhì 21674
Giải nhất 00210
Đặc biệt 483569
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 02 03 08 10 11 14 14 19
30 30 37 56 69 72 74 87 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 03, 08 0 10, 30, 30
1 10, 11, 14, 14, 19 1 11
2 2 72
3 30, 30, 37 3
4 4 14, 14, 74
5 56 5
6 69 6 56
7 72, 74 7 37, 87
8 87, 88 8 88
9 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 12-08-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 99
Giải bảy 243
Giải sáu 9670 6868 5070
Giải năm 5987
Giải tư 73525 59619 59315 21905 94616 49910 01531
Giải ba 37745 37593
Giải nhì 69893
Giải nhất 68940
Đặc biệt 667870
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
05 10 15 16 19 25 31 40 43
45 68 70 70 70 87 93 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10, 40, 70, 70, 70
1 10, 15, 16, 19 1 31
2 25 2
3 31 3 43, 93, 93
4 40, 43, 45 4
5 5 15, 25, 45
6 68 6 16
7 70, 70, 70 7 87
8 87 8 68
9 93, 93, 99 9 19, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 05-08-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 46
Giải bảy 562
Giải sáu 2636 5893 2171
Giải năm 3348
Giải tư 07432 41302 56644 48604 97289 99818 18468
Giải ba 21096 47622
Giải nhì 22237
Giải nhất 28755
Đặc biệt 687390
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
02 04 18 22 32 36 37 44 46
48 55 62 68 71 89 90 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04 0 90
1 18 1 71
2 22 2 22, 32, 62
3 32, 36, 37 3 93
4 44, 46, 48 4 44
5 55 5 55
6 62, 68 6 36, 46, 96
7 71 7 37
8 89 8 18, 48, 68
9 90, 93, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 29-07-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 82
Giải bảy 732
Giải sáu 3115 2578 3025
Giải năm 7922
Giải tư 81029 89280 55251 71397 02332 49949 91462
Giải ba 98172 82665
Giải nhì 49335
Giải nhất 79696
Đặc biệt 993386
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
15 22 25 29 32 32 35 49 51
62 65 72 78 80 82 86 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 15 1 51
2 22, 25, 29 2 22, 32, 32, 62, 72, 82
3 32, 32, 35 3
4 49 4
5 51 5 15, 25, 35, 65
6 62, 65 6 86, 96
7 72, 78 7 97
8 80, 82, 86 8 78
9 96, 97 9 29, 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Xổ số Bình Dương (XSBD) phát hành kỳ vé đầu tiên vào năm 1979 với tên gọi là xổ số Sông Bé. Đến nay, vẫn còn khá nhiều người nhớ đến cái tên này bởi những lợi nhuận thu được từ việc bán vé xổ số kiến thiết Bình Dương đều được dùng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Một tờ vé XS Bình Dương có giá chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng lại cực lớn lên đến 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp ở đâu, mấy giờ?

Xổ số Bình Dương hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Bình Dương.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số Bình Dương

Để tra cứu KQXS Bình Dương, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số Bình Dương vào ngày mà bạn đã mua chiếc vé đó và nếu thấy trùng thì hãy so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không thấy trùng thì bạn có thể bỏ chiếc vé đó đi vì không trúng.

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương tại trang XoSo88.TV, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả XS Bình Dương mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay. Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSKTBD) trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Dương mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBD - xổ số Bình Dương trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số tỉnh Bình Dương

Khi trúng thưởng XS Bình Dương, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (XSKT Binh Duong hay Xổ số Sông Bé)

- Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274) 3824151-3827446-(0274) 3820086 

- Fax: (84)0274-3827446-3829931

5. Những lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Bình Dương

- Khi mua vé xổ số Bình Dương hôm nay, các bạn nên kiểm tra ngày mở thưởng để tránh mua phải vé sổ rồi.

- Nếu trúng thưởng XSBD, các bạn cần liên hệ với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn trên, tờ vé số hết giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số XS Bình Dương hôm nay phải còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá, không tẩy xóa… Vi phạm một trong các điều trên, tờ vé số không được đổi thưởng.

- Người trúng giải chỉ lên đổi thưởng vé số tại các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý chính thức của công ty XSKT Bình Dương. Tránh đổi thưởng ở những nơi không uy tín.

 

Xem thêm
Thu gọn