XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 21-01-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 09
Giải bảy 609
Giải sáu 1829 1720 7301
Giải năm 7735
Giải tư 19689 33770 28983 40498 75123 02975 73543
Giải ba 71746 43211
Giải nhì 87192
Giải nhất 87668
Đặc biệt 202497
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 09 09 11 20 23 29 35 43
46 68 70 75 83 89 92 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09, 09 0 20, 70
1 11 1 11
2 20, 23, 29 2 92
3 35 3 23, 43, 83
4 43, 46 4
5 5 35, 75
6 68 6 46
7 70, 75 7 97
8 83, 89 8 68, 98
9 92, 97, 98 9 09, 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 14-01-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 88
Giải bảy 139
Giải sáu 3533 6751 9323
Giải năm 6957
Giải tư 51211 41254 06431 68879 40398 61460 15219
Giải ba 28126 20341
Giải nhì 78108
Giải nhất 74093
Đặc biệt 422796
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
08 11 19 23 26 31 33 39 41
51 54 57 60 79 88 93 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 60
1 11, 19 1 11, 31, 41, 51
2 23, 26 2
3 31, 33, 39 3 23, 33, 93
4 41 4 54
5 51, 54, 57 5
6 60 6 26, 96
7 79 7 57
8 88 8 88, 98
9 93, 96, 98 9 19, 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 07-01-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 39
Giải bảy 444
Giải sáu 6248 5951 9996
Giải năm 7805
Giải tư 08029 10815 44187 62146 33199 87834 11647
Giải ba 95885 85122
Giải nhì 75295
Giải nhất 65428
Đặc biệt 591477
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
05 15 22 28 29 34 39 44 46
47 48 51 77 85 87 95 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0
1 15 1 51
2 22, 28, 29 2 22
3 34, 39 3
4 44, 46, 47, 48 4 34, 44
5 51 5 15, 85, 95
6 6 46, 96
7 77 7 47, 77, 87
8 85, 87 8 28, 48
9 95, 96, 99 9 29, 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 31-12-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 90
Giải bảy 289
Giải sáu 0759 1950 5999
Giải năm 1330
Giải tư 65601 78396 90910 67569 33742 44583 99051
Giải ba 66963 29885
Giải nhì 78716
Giải nhất 69905
Đặc biệt 026807
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 05 07 10 16 30 42 50 51
59 63 69 83 85 89 90 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 07 0 10, 30, 50, 90
1 10, 16 1 51
2 2 42
3 30 3 63, 83
4 42 4
5 50, 51, 59 5 85
6 63, 69 6 16, 96
7 7
8 83, 85, 89 8
9 90, 96, 99 9 59, 69, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 24-12-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 32
Giải bảy 076
Giải sáu 0186 2714 2228
Giải năm 6789
Giải tư 88291 87009 81783 42925 04910 25528 73785
Giải ba 37144 31690
Giải nhì 77702
Giải nhất 32404
Đặc biệt 059661
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
02 04 09 10 14 25 28 28 32
44 61 76 83 85 86 89 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 09 0 10, 90
1 10, 14 1 61, 91
2 25, 28, 28 2 32
3 32 3 83
4 44 4 14, 44
5 5 25, 85
6 61 6 76, 86
7 76 7
8 83, 85, 86, 89 8 28, 28
9 90, 91 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 17-12-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 29
Giải bảy 769
Giải sáu 5291 9529 5467
Giải năm 4143
Giải tư 93735 00498 95644 61459 81100 79102 84864
Giải ba 30586 23869
Giải nhì 70831
Giải nhất 29434
Đặc biệt 410612
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
00 02 12 29 29 31 34 35 43
44 59 64 67 69 69 86 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0
1 12 1 31, 91
2 29, 29 2 12
3 31, 34, 35 3 43
4 43, 44 4 34, 44, 64
5 59 5 35
6 64, 67, 69, 69 6 86
7 7 67
8 86 8 98
9 91, 98 9 29, 29, 59, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 10-12-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 16
Giải bảy 604
Giải sáu 5902 4022 4556
Giải năm 0613
Giải tư 40967 86225 72034 81784 82878 71449 97070
Giải ba 78530 30825
Giải nhì 58599
Giải nhất 49211
Đặc biệt 055135
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
02 04 11 13 16 22 25 25 30
34 35 49 56 67 70 78 84 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04 0 30, 70
1 11, 13, 16 1 11
2 22, 25, 25 2 22
3 30, 34, 35 3 13
4 49 4 34, 84
5 56 5 25, 25, 35
6 67 6 16, 56
7 70, 78 7 67
8 84 8 78
9 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 03-12-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 17
Giải bảy 566
Giải sáu 2384 5429 8370
Giải năm 0225
Giải tư 24095 60789 19916 64691 04894 59234 67216
Giải ba 98309 02370
Giải nhì 40224
Giải nhất 37143
Đặc biệt 605667
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
09 16 16 17 24 25 29 34 43
66 67 70 70 84 89 91 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 70, 70
1 16, 16, 17 1 91
2 24, 25, 29 2
3 34 3 43
4 43 4 24, 34, 84, 94
5 5 25, 95
6 66, 67 6 16, 16, 66
7 70, 70 7 17, 67
8 84, 89 8
9 91, 94, 95 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 26-11-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 07
Giải bảy 193
Giải sáu 0971 7169 7989
Giải năm 0304
Giải tư 15777 37882 75679 57408 16598 45701 21123
Giải ba 13186 53378
Giải nhì 17522
Giải nhất 37493
Đặc biệt 411917
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 04 07 08 17 22 23 69 71
77 78 79 82 86 89 93 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 07, 08 0
1 17 1 71
2 22, 23 2 22, 82
3 3 23, 93, 93
4 4
5 5
6 69 6 86
7 71, 77, 78, 79 7 07, 17, 77
8 82, 86, 89 8 78, 98
9 93, 93, 98 9 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 19-11-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 64
Giải bảy 564
Giải sáu 6118 3326 4935
Giải năm 1048
Giải tư 62833 27534 52879 92782 89204 49166 74447
Giải ba 69940 36072
Giải nhì 36201
Giải nhất 10524
Đặc biệt 108474
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 04 18 24 26 33 34 35 40
47 48 64 64 66 72 74 79 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0 40
1 18 1
2 24, 26 2 72, 82
3 33, 34, 35 3 33
4 40, 47, 48 4 24, 34, 64, 64, 74
5 5 35
6 64, 64, 66 6 26, 66
7 72, 74, 79 7 47
8 82 8 18, 48
9 9 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Xổ số Bình Dương (XSBD) phát hành kỳ vé đầu tiên vào năm 1979 với tên gọi là xổ số Sông Bé. Đến nay, vẫn còn khá nhiều người nhớ đến cái tên này bởi những lợi nhuận thu được từ việc bán vé xổ số kiến thiết Bình Dương đều được dùng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Một tờ vé XS Bình Dương có giá chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng lại cực lớn lên đến 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp ở đâu, mấy giờ?

Xổ số Bình Dương hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Bình Dương.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số Bình Dương

Để tra cứu KQXS Bình Dương, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số Bình Dương vào ngày mà bạn đã mua chiếc vé đó và nếu thấy trùng thì hãy so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không thấy trùng thì bạn có thể bỏ chiếc vé đó đi vì không trúng.

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương tại trang XoSo88.TV, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả XS Bình Dương mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay. Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSKTBD) trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Dương mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBD - xổ số Bình Dương trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số tỉnh Bình Dương

Khi trúng thưởng XS Bình Dương, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (XSKT Binh Duong hay Xổ số Sông Bé)

- Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274) 3824151-3827446-(0274) 3820086 

- Fax: (84)0274-3827446-3829931

5. Những lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Bình Dương

- Khi mua vé xổ số Bình Dương hôm nay, các bạn nên kiểm tra ngày mở thưởng để tránh mua phải vé sổ rồi.

- Nếu trúng thưởng XSBD, các bạn cần liên hệ với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn trên, tờ vé số hết giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số XS Bình Dương hôm nay phải còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá, không tẩy xóa… Vi phạm một trong các điều trên, tờ vé số không được đổi thưởng.

- Người trúng giải chỉ lên đổi thưởng vé số tại các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý chính thức của công ty XSKT Bình Dương. Tránh đổi thưởng ở những nơi không uy tín.

 

Xem thêm
Thu gọn