XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 01-07-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 55
Giải bảy 847
Giải sáu 7239 3261 3420
Giải năm 8577
Giải tư 73165 22447 26284 89839 04010 75916 02621
Giải ba 67192 65832
Giải nhì 91358
Giải nhất 22838
Đặc biệt 996421
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
10 16 20 21 21 32 38 39 39
47 47 55 58 61 65 77 84 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 20
1 10, 16 1 21, 21, 61
2 20, 21, 21 2 32, 92
3 32, 38, 39, 39 3
4 47, 47 4 84
5 55, 58 5 55, 65
6 61, 65 6 16
7 77 7 47, 47, 77
8 84 8 38, 58
9 92 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 24-06-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 14
Giải bảy 101
Giải sáu 6988 4386 7319
Giải năm 3535
Giải tư 33982 90916 40327 88014 65365 54072 02773
Giải ba 82924 78594
Giải nhì 40422
Giải nhất 92717
Đặc biệt 108205
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 05 14 14 16 17 19 22 24
27 35 65 72 73 82 86 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0
1 14, 14, 16, 17, 19 1
2 22, 24, 27 2 22, 72, 82
3 35 3 73
4 4 14, 14, 24, 94
5 5 35, 65
6 65 6 16, 86
7 72, 73 7 17, 27
8 82, 86, 88 8 88
9 94 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 17-06-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 74
Giải bảy 692
Giải sáu 8799 7813 4322
Giải năm 9179
Giải tư 45770 36049 85885 60888 33865 30401 16510
Giải ba 11006 93358
Giải nhì 75063
Giải nhất 82578
Đặc biệt 849019
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 06 10 13 19 22 49 58 63
65 70 74 78 79 85 88 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06 0 10, 70
1 10, 13, 19 1
2 22 2 22, 92
3 3 13, 63
4 49 4 74
5 58 5 65, 85
6 63, 65 6
7 70, 74, 78, 79 7
8 85, 88 8 58, 78, 88
9 92, 99 9 19, 49, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 10-06-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 73
Giải bảy 438
Giải sáu 2652 1618 0597
Giải năm 7629
Giải tư 90243 93793 88576 98790 27609 52081 10308
Giải ba 02214 89743
Giải nhì 75773
Giải nhất 24246
Đặc biệt 755621
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
08 09 14 18 21 29 38 43 43
46 52 73 73 76 81 90 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0 90
1 14, 18 1 21, 81
2 21, 29 2 52
3 38 3 43, 43, 73, 73, 93
4 43, 43, 46 4 14
5 52 5
6 6 46, 76
7 73, 73, 76 7 97
8 81 8 18, 38
9 90, 93, 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 03-06-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 34
Giải bảy 469
Giải sáu 1765 8406 6489
Giải năm 9959
Giải tư 08283 18735 58437 25270 11311 41507 54035
Giải ba 93308 32109
Giải nhì 71997
Giải nhất 48030
Đặc biệt 100164
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 07 08 09 11 30 34 35 35
37 59 64 65 69 70 83 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07, 08, 09 0 30, 70
1 11 1 11
2 2
3 30, 34, 35, 35, 37 3 83
4 4 34, 64
5 59 5 35, 35, 65
6 64, 65, 69 6
7 70 7 37, 97
8 83, 89 8
9 97 9 59, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 27-05-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 79
Giải bảy 994
Giải sáu 7683 1750 4399
Giải năm 5163
Giải tư 83674 43933 28016 40662 65336 02893 66989
Giải ba 92554 42920
Giải nhì 80048
Giải nhất 15708
Đặc biệt 993153
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
08 16 20 33 36 48 50 53 54
62 63 74 79 83 89 93 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 20, 50
1 16 1
2 20 2 62
3 33, 36 3 33, 53, 63, 83, 93
4 48 4 54, 74, 94
5 50, 53, 54 5
6 62, 63 6 16, 36
7 74, 79 7
8 83, 89 8 48
9 93, 94, 99 9 79, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 20-05-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 71
Giải bảy 438
Giải sáu 0983 6249 7830
Giải năm 1112
Giải tư 66470 41167 86126 75494 57277 11258 54945
Giải ba 33472 89414
Giải nhì 24311
Giải nhất 73063
Đặc biệt 492297
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
11 12 14 26 30 38 45 49 58
63 67 70 71 72 77 83 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 70
1 11, 12, 14 1 11, 71
2 26 2 12, 72
3 30, 38 3 63, 83
4 45, 49 4 14, 94
5 58 5 45
6 63, 67 6 26
7 70, 71, 72, 77 7 67, 77, 97
8 83 8 38, 58
9 94, 97 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 13-05-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 08
Giải bảy 851
Giải sáu 9450 0756 5066
Giải năm 0069
Giải tư 64122 02005 85981 66909 16722 62491 61035
Giải ba 92051 32259
Giải nhì 02139
Giải nhất 81216
Đặc biệt 391426
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
05 08 09 16 22 22 26 35 39
50 51 51 56 59 66 69 81 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08, 09 0 50
1 16 1 51, 51, 81, 91
2 22, 22, 26 2 22, 22
3 35, 39 3
4 4
5 50, 51, 51, 56, 59 5 35
6 66, 69 6 16, 26, 56, 66
7 7
8 81 8 08
9 91 9 39, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 06-05-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 20
Giải bảy 526
Giải sáu 2762 3276 3567
Giải năm 9989
Giải tư 98865 25572 77240 63030 02381 13033 79431
Giải ba 51034 49649
Giải nhì 84140
Giải nhất 69325
Đặc biệt 751499
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
20 25 26 30 31 33 34 40 40
49 62 65 67 72 76 81 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 40, 40
1 1 31, 81
2 20, 25, 26 2 62, 72
3 30, 31, 33, 34 3 33
4 40, 40, 49 4 34
5 5 25, 65
6 62, 65, 67 6 26, 76
7 72, 76 7 67
8 81, 89 8
9 99 9 49, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 29-04-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 17
Giải bảy 941
Giải sáu 7179 4095 7772
Giải năm 7991
Giải tư 44775 85068 73261 74524 61878 43991 67628
Giải ba 42372 47346
Giải nhì 03844
Giải nhất 10701
Đặc biệt 820491
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 17 24 28 41 44 46 61 68
72 72 75 78 79 91 91 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 17 1 41, 61, 91, 91, 91
2 24, 28 2 72, 72
3 3
4 41, 44, 46 4 24, 44
5 5 75, 95
6 61, 68 6 46
7 72, 72, 75, 78, 79 7 17
8 8 28, 68, 78
9 91, 91, 91, 95 9 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Xổ số Bình Dương (XSBD) phát hành kỳ vé đầu tiên vào năm 1979 với tên gọi là xổ số Sông Bé. Đến nay, vẫn còn khá nhiều người nhớ đến cái tên này bởi những lợi nhuận thu được từ việc bán vé xổ số kiến thiết Bình Dương đều được dùng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Một tờ vé XS Bình Dương có giá chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng lại cực lớn lên đến 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp ở đâu, mấy giờ?

Xổ số Bình Dương hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Bình Dương.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số Bình Dương

Để tra cứu KQXS Bình Dương, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số Bình Dương vào ngày mà bạn đã mua chiếc vé đó và nếu thấy trùng thì hãy so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không thấy trùng thì bạn có thể bỏ chiếc vé đó đi vì không trúng.

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương tại trang XoSo88.TV, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả XS Bình Dương mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay. Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSKTBD) trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Dương mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBD - xổ số Bình Dương trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số tỉnh Bình Dương

Khi trúng thưởng XS Bình Dương, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (XSKT Binh Duong hay Xổ số Sông Bé)

- Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274) 3824151-3827446-(0274) 3820086 

- Fax: (84)0274-3827446-3829931

5. Những lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Bình Dương

- Khi mua vé xổ số Bình Dương hôm nay, các bạn nên kiểm tra ngày mở thưởng để tránh mua phải vé sổ rồi.

- Nếu trúng thưởng XSBD, các bạn cần liên hệ với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn trên, tờ vé số hết giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số XS Bình Dương hôm nay phải còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá, không tẩy xóa… Vi phạm một trong các điều trên, tờ vé số không được đổi thưởng.

- Người trúng giải chỉ lên đổi thưởng vé số tại các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý chính thức của công ty XSKT Bình Dương. Tránh đổi thưởng ở những nơi không uy tín.

 

Xem thêm
Thu gọn