XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 18-09-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 09
Giải bảy 652
Giải sáu 1356 0598 1361
Giải năm 4251
Giải tư 84605 06538 88755 93718 05198 87688 53115
Giải ba 07496 20460
Giải nhì 68111
Giải nhất 30571
Đặc biệt 567574
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
05 09 11 15 18 38 51 52 55
56 60 61 71 74 88 96 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 60
1 11, 15, 18 1 11, 51, 61, 71
2 2 52
3 38 3
4 4 74
5 51, 52, 55, 56 5 15, 55
6 60, 61 6 56, 96
7 71, 74 7
8 88 8 18, 38, 88, 98, 98
9 96, 98, 98 9 09

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 11-09-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 03
Giải bảy 711
Giải sáu 6984 7693 0645
Giải năm 1583
Giải tư 85881 50857 08797 71833 09305 96742 32156
Giải ba 51299 33759
Giải nhì 19885
Giải nhất 78596
Đặc biệt 356198
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
03 05 11 33 42 45 56 57 59
81 83 84 85 93 96 97 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0
1 11 1 11, 81
2 2 42
3 33 3 03, 33, 83, 93
4 42, 45 4 84
5 56, 57, 59 5 45, 85
6 6 56, 96
7 7 57, 97
8 81, 83, 84, 85 8 98
9 93, 96, 97, 98, 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 04-09-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 59
Giải bảy 908
Giải sáu 2447 4035 1848
Giải năm 9008
Giải tư 92627 19477 07388 84187 75594 94411 82769
Giải ba 73567 75034
Giải nhì 32665
Giải nhất 89156
Đặc biệt 399770
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
08 08 11 27 34 35 47 48 56
59 65 67 69 70 77 87 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08 0 70
1 11 1 11
2 27 2
3 34, 35 3
4 47, 48 4 34, 94
5 56, 59 5 35, 65
6 65, 67, 69 6 56
7 70, 77 7 27, 47, 67, 77, 87
8 87, 88 8 48, 88
9 94 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 28-08-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 55
Giải bảy 317
Giải sáu 1850 9580 3141
Giải năm 9183
Giải tư 47783 89021 20423 80606 86403 70323 65227
Giải ba 66508 33596
Giải nhì 18808
Giải nhất 92790
Đặc biệt 203351
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
03 06 08 08 17 21 23 23 27
41 50 51 55 80 83 83 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 08, 08 0 50, 80, 90
1 17 1 21, 41, 51
2 21, 23, 23, 27 2
3 3 23, 23, 83, 83
4 41 4
5 50, 51, 55 5 55
6 6 96
7 7 17, 27
8 80, 83, 83 8
9 90, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 21-08-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 65
Giải bảy 093
Giải sáu 8552 3707 0269
Giải năm 7234
Giải tư 96191 66780 87234 63864 77167 82143 47381
Giải ba 26872 30313
Giải nhì 18065
Giải nhất 38797
Đặc biệt 022662
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
07 13 34 34 43 52 62 64 65
65 67 69 72 80 81 91 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 80
1 13 1 81, 91
2 2 52, 62, 72
3 34, 34 3 13, 43, 93
4 43 4 34, 34, 64
5 52 5 65, 65
6 62, 64, 65, 65, 67, 69 6
7 72 7 67, 97
8 80, 81 8
9 91, 93, 97 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 14-08-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 74
Giải bảy 630
Giải sáu 2373 2560 3645
Giải năm 3497
Giải tư 61347 97019 39567 28645 02121 10373 81298
Giải ba 42774 53406
Giải nhì 88400
Giải nhất 73683
Đặc biệt 689460
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
00 06 19 21 30 45 45 47 60
60 67 73 73 74 74 83 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 30, 60, 60
1 19 1 21
2 21 2
3 30 3 73, 73, 83
4 45, 45, 47 4 74, 74
5 5 45, 45
6 60, 60, 67 6
7 73, 73, 74, 74 7 47, 67, 97
8 83 8 98
9 97, 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 07-08-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 76
Giải bảy 950
Giải sáu 4885 4425 8130
Giải năm 3428
Giải tư 91056 06432 96720 21942 35350 13312 01170
Giải ba 71434 88682
Giải nhì 28888
Giải nhất 93984
Đặc biệt 673283
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
12 20 25 28 30 32 34 42 50
50 56 70 76 82 83 84 85 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 50, 50, 70
1 12 1
2 20, 25, 28 2 12, 32, 42, 82
3 30, 32, 34 3 83
4 42 4 34, 84
5 50, 50, 56 5 25, 85
6 6 56, 76
7 70, 76 7
8 82, 83, 84, 85, 88 8 28, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 31-07-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 41
Giải bảy 662
Giải sáu 7180 6745 6604
Giải năm 3178
Giải tư 81840 11586 15523 85959 22161 08680 28495
Giải ba 02522 82872
Giải nhì 38819
Giải nhất 09314
Đặc biệt 945608
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
04 08 14 19 22 23 40 41 45
59 61 62 72 78 80 80 86 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 40, 80, 80
1 14, 19 1 41, 61
2 22, 23 2 22, 62, 72
3 3 23
4 40, 41, 45 4 14
5 59 5 45, 95
6 61, 62 6 86
7 72, 78 7
8 80, 80, 86 8 78
9 95 9 19, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 24-07-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 46
Giải bảy 312
Giải sáu 2655 5283 1062
Giải năm 5000
Giải tư 50991 13433 92660 78126 51189 70199 74062
Giải ba 64796 34522
Giải nhì 27267
Giải nhất 16579
Đặc biệt 014039
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
00 12 22 26 33 39 46 55 60
62 62 67 79 83 89 91 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 60
1 12 1 91
2 22, 26 2 12, 22, 62, 62
3 33, 39 3 33, 83
4 46 4
5 55 5 55
6 60, 62, 62, 67 6 26, 46, 96
7 79 7 67
8 83, 89 8
9 91, 96, 99 9 39, 79, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 17-07-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 32
Giải bảy 876
Giải sáu 7465 5977 0328
Giải năm 7338
Giải tư 15779 70397 98806 78474 28433 60236 53329
Giải ba 35532 76514
Giải nhì 50857
Giải nhất 03663
Đặc biệt 234173
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 14 28 29 32 32 33 36 38
57 63 65 73 74 76 77 79 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 14 1
2 28, 29 2 32, 32
3 32, 32, 33, 36, 38 3 33, 63, 73
4 4 14, 74
5 57 5 65
6 63, 65 6 36, 76
7 73, 74, 76, 77, 79 7 57, 77, 97
8 8 28, 38
9 97 9 29, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Xổ số Bình Dương (XSBD) phát hành kỳ vé đầu tiên vào năm 1979 với tên gọi là xổ số Sông Bé. Đến nay, vẫn còn khá nhiều người nhớ đến cái tên này bởi những lợi nhuận thu được từ việc bán vé xổ số kiến thiết Bình Dương đều được dùng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Một tờ vé XS Bình Dương có giá chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng lại cực lớn lên đến 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp ở đâu, mấy giờ?

Xổ số Bình Dương hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Bình Dương.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số Bình Dương

Để tra cứu KQXS Bình Dương, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số Bình Dương vào ngày mà bạn đã mua chiếc vé đó và nếu thấy trùng thì hãy so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không thấy trùng thì bạn có thể bỏ chiếc vé đó đi vì không trúng.

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương tại trang XoSo88.TV, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả XS Bình Dương mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay. Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSKTBD) trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Dương mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBD - xổ số Bình Dương trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số tỉnh Bình Dương

Khi trúng thưởng XS Bình Dương, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (XSKT Binh Duong hay Xổ số Sông Bé)

- Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274) 3824151-3827446-(0274) 3820086 

- Fax: (84)0274-3827446-3829931

5. Những lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Bình Dương

- Khi mua vé xổ số Bình Dương hôm nay, các bạn nên kiểm tra ngày mở thưởng để tránh mua phải vé sổ rồi.

- Nếu trúng thưởng XSBD, các bạn cần liên hệ với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn trên, tờ vé số hết giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số XS Bình Dương hôm nay phải còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá, không tẩy xóa… Vi phạm một trong các điều trên, tờ vé số không được đổi thưởng.

- Người trúng giải chỉ lên đổi thưởng vé số tại các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý chính thức của công ty XSKT Bình Dương. Tránh đổi thưởng ở những nơi không uy tín.

 

Xem thêm
Thu gọn