XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 05-03-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 33
Giải bảy 660
Giải sáu 2582 6204 1518
Giải năm 6122
Giải tư 51332 87205 56567 58339 91507 18078 51472
Giải ba 43482 47559
Giải nhì 22934
Giải nhất 31990
Đặc biệt 957311
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
04 05 07 11 18 22 32 33 34
39 59 60 67 72 78 82 82 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 07 0 60, 90
1 11, 18 1 11
2 22 2 22, 32, 72, 82, 82
3 32, 33, 34, 39 3 33
4 4 34
5 59 5
6 60, 67 6
7 72, 78 7 67
8 82, 82 8 18, 78
9 90 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 26-02-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 87
Giải bảy 736
Giải sáu 5736 6543 5422
Giải năm 0762
Giải tư 01418 63918 26908 08008 75957 03641 14777
Giải ba 38984 84649
Giải nhì 17777
Giải nhất 70545
Đặc biệt 513093
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
08 08 18 18 22 36 36 41 43
45 49 57 62 77 77 84 87 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08 0
1 18, 18 1 41
2 22 2 22, 62
3 36, 36 3 43, 93
4 41, 43, 45, 49 4 84
5 57 5 45
6 62 6 36, 36
7 77, 77 7 57, 77, 77, 87
8 84, 87 8 18, 18
9 93 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 19-02-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 79
Giải bảy 136
Giải sáu 3426 1371 5691
Giải năm 8748
Giải tư 16528 59564 63865 85599 38145 97161 48730
Giải ba 87778 70528
Giải nhì 54455
Giải nhất 24048
Đặc biệt 087753
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
26 28 28 30 36 45 48 48 53
55 61 64 65 71 78 79 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 1 61, 71, 91
2 26, 28, 28 2
3 30, 36 3 53
4 45, 48, 48 4 64
5 53, 55 5 45, 55, 65
6 61, 64, 65 6 26, 36
7 71, 78, 79 7
8 8 28, 28, 48, 48, 78
9 91, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 12-02-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 27
Giải bảy 285
Giải sáu 5578 2952 4886
Giải năm 6167
Giải tư 53946 50964 84735 94310 48038 84003 51179
Giải ba 84032 50508
Giải nhì 97129
Giải nhất 35755
Đặc biệt 548424
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
03 08 10 24 27 29 32 35 38
46 52 55 64 67 78 79 85 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0 10
1 10 1
2 24, 27, 29 2 32, 52
3 32, 35, 38 3
4 46 4 24, 64
5 52, 55 5 35, 55, 85
6 64, 67 6 46, 86
7 78, 79 7 27, 67
8 85, 86 8 38, 78
9 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 05-02-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 05
Giải bảy 853
Giải sáu 4728 7801 6868
Giải năm 8125
Giải tư 72825 79528 48633 80511 78997 41280 78553
Giải ba 78641 99492
Giải nhì 86185
Giải nhất 53906
Đặc biệt 707735
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 05 06 11 25 25 28 28 33
35 41 53 53 68 80 85 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 06 0 80
1 11 1 11, 41
2 25, 25, 28, 28 2 92
3 33, 35 3 33, 53, 53
4 41 4
5 53, 53 5 05, 25, 25, 35, 85
6 68 6
7 7 97
8 80, 85 8 28, 28, 68
9 92, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 29-01-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 98
Giải bảy 860
Giải sáu 7730 9324 4956
Giải năm 8929
Giải tư 90151 46941 42677 03748 04241 42030 50176
Giải ba 29460 82724
Giải nhì 75869
Giải nhất 03969
Đặc biệt 593061
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
24 24 29 30 30 41 41 48 51
56 60 60 61 69 69 76 77 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 30, 60, 60
1 1 41, 41, 51, 61
2 24, 24, 29 2
3 30, 30 3
4 41, 41, 48 4 24, 24
5 51, 56 5
6 60, 60, 61, 69, 69 6 56, 76
7 76, 77 7 77
8 8 48, 98
9 98 9 29, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 22-01-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 47
Giải bảy 639
Giải sáu 5219 9608 7399
Giải năm 5045
Giải tư 86124 69579 25942 83509 36322 32146 58527
Giải ba 48152 82396
Giải nhì 94016
Giải nhất 73414
Đặc biệt 702360
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
08 09 14 16 19 22 24 27 39
42 45 46 47 52 60 79 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0 60
1 14, 16, 19 1
2 22, 24, 27 2 22, 42, 52
3 39 3
4 42, 45, 46, 47 4 14, 24
5 52 5 45
6 60 6 16, 46, 96
7 79 7 27, 47
8 8
9 96, 99 9 19, 39, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 15-01-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 39
Giải bảy 664
Giải sáu 0583 4107 2687
Giải năm 6515
Giải tư 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949
Giải ba 60646 25991
Giải nhì 27704
Giải nhất 80023
Đặc biệt 373408
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
04 07 07 08 15 16 23 26 34
39 45 46 49 53 64 83 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 07, 08 0
1 15, 16 1 91
2 23, 26 2
3 34, 39 3 23, 53, 83
4 45, 46, 49 4 34, 64
5 53 5 15, 45
6 64 6 16, 26, 46
7 7 87
8 83, 87 8
9 91 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 08-01-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 28
Giải bảy 181
Giải sáu 0362 1689 6164
Giải năm 7732
Giải tư 41873 57934 18686 60017 98923 34649 15181
Giải ba 68504 66408
Giải nhì 37030
Giải nhất 03809
Đặc biệt 123951
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
04 08 09 17 23 28 30 32 34
49 51 62 64 73 81 81 86 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08, 09 0 30
1 17 1 51, 81, 81
2 23, 28 2 32, 62
3 30, 32, 34 3 23, 73
4 49 4 34, 64
5 51 5
6 62, 64 6 86
7 73 7 17
8 81, 81, 86, 89 8 28
9 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 01-01-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 07
Giải bảy 854
Giải sáu 3747 4111 9006
Giải năm 5161
Giải tư 98181 84147 82615 40420 37220 53884 31537
Giải ba 70481 86230
Giải nhì 26344
Giải nhất 12524
Đặc biệt 092730
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 07 11 15 20 20 24 30 30
37 44 47 47 54 61 81 81 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 20, 20, 30, 30
1 11, 15 1 11, 61, 81, 81
2 20, 20, 24 2
3 30, 30, 37 3
4 44, 47, 47 4 24, 44, 54, 84
5 54 5 15
6 61 6
7 7 07, 37, 47, 47
8 81, 81, 84 8
9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Xổ số Bình Dương (XSBD) phát hành kỳ vé đầu tiên vào năm 1979 với tên gọi là xổ số Sông Bé. Đến nay, vẫn còn khá nhiều người nhớ đến cái tên này bởi những lợi nhuận thu được từ việc bán vé xổ số kiến thiết Bình Dương đều được dùng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Một tờ vé XS Bình Dương có giá chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng lại cực lớn lên đến 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp ở đâu, mấy giờ?

Xổ số Bình Dương hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Bình Dương.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số Bình Dương

Để tra cứu KQXS Bình Dương, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số Bình Dương vào ngày mà bạn đã mua chiếc vé đó và nếu thấy trùng thì hãy so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không thấy trùng thì bạn có thể bỏ chiếc vé đó đi vì không trúng.

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương tại trang XoSo88.TV, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả XS Bình Dương mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay. Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSKTBD) trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Dương mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBD - xổ số Bình Dương trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số tỉnh Bình Dương

Khi trúng thưởng XS Bình Dương, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (XSKT Binh Duong hay Xổ số Sông Bé)

- Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274) 3824151-3827446-(0274) 3820086 

- Fax: (84)0274-3827446-3829931

5. Những lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Bình Dương

- Khi mua vé xổ số Bình Dương hôm nay, các bạn nên kiểm tra ngày mở thưởng để tránh mua phải vé sổ rồi.

- Nếu trúng thưởng XSBD, các bạn cần liên hệ với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn trên, tờ vé số hết giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số XS Bình Dương hôm nay phải còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá, không tẩy xóa… Vi phạm một trong các điều trên, tờ vé số không được đổi thưởng.

- Người trúng giải chỉ lên đổi thưởng vé số tại các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý chính thức của công ty XSKT Bình Dương. Tránh đổi thưởng ở những nơi không uy tín.

 

Xem thêm
Thu gọn