XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 23-10-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 15
Giải bảy 138
Giải sáu 2335 1182 9840
Giải năm 2575
Giải tư 68035 54080 48988 89750 05125 61067 40348
Giải ba 99993 72960
Giải nhì 73115
Giải nhất 79665
Đặc biệt 180266
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
15 15 25 35 35 38 40 48 50
60 65 66 67 75 80 82 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 50, 60, 80
1 15, 15 1
2 25 2 82
3 35, 35, 38 3 93
4 40, 48 4
5 50 5 15, 15, 25, 35, 35, 65, 75
6 60, 65, 66, 67 6 66
7 75 7 67
8 80, 82, 88 8 38, 48, 88
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 03-07-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 63
Giải bảy 241
Giải sáu 4253 3635 9478
Giải năm 6662
Giải tư 52713 26063 76715 03913 99853 79612 95912
Giải ba 98082 96851
Giải nhì 63039
Giải nhất 17334
Đặc biệt 664013
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
12 12 13 13 13 15 34 35 39
41 51 53 53 62 63 63 78 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12, 12, 13, 13, 13, 15 1 41, 51
2 2 12, 12, 62, 82
3 34, 35, 39 3 13, 13, 13, 53, 53, 63, 63
4 41 4 34
5 51, 53, 53 5 15, 35
6 62, 63, 63 6
7 78 7
8 82 8 78
9 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 26-06-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 38
Giải bảy 004
Giải sáu 1461 7442 1521
Giải năm 2613
Giải tư 40012 53460 18742 70385 12351 10359 45235
Giải ba 15069 72056
Giải nhì 43942
Giải nhất 48740
Đặc biệt 028654
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
04 12 13 21 35 38 40 42 42
42 51 54 56 59 60 61 69 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 40, 60
1 12, 13 1 21, 51, 61
2 21 2 12, 42, 42, 42
3 35, 38 3 13
4 40, 42, 42, 42 4 54
5 51, 54, 56, 59 5 35, 85
6 60, 61, 69 6 56
7 7
8 85 8 38
9 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-06-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 29
Giải bảy 966
Giải sáu 1155 0777 7460
Giải năm 3622
Giải tư 56260 95113 29316 40693 97861 62886 88431
Giải ba 97845 49922
Giải nhì 43622
Giải nhất 21722
Đặc biệt 887162
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
13 16 22 22 22 22 29 31 45
55 60 60 61 62 66 77 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 60
1 13, 16 1 31, 61
2 22, 22, 22, 22, 29 2 22, 22, 22, 22, 62
3 31 3 13, 93
4 45 4
5 55 5 45, 55
6 60, 60, 61, 62, 66 6 16, 66, 86
7 77 7 77
8 86 8
9 93 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 12-06-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 54
Giải bảy 495
Giải sáu 4771 2237 9051
Giải năm 4543
Giải tư 01366 40992 44197 90048 93668 80898 80276
Giải ba 84433 24545
Giải nhì 33884
Giải nhất 85886
Đặc biệt 836475
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
33 37 43 45 48 51 54 66 68
71 75 76 84 86 92 95 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 1 51, 71
2 2 92
3 33, 37 3 33, 43
4 43, 45, 48 4 54, 84
5 51, 54 5 45, 75, 95
6 66, 68 6 66, 76, 86
7 71, 75, 76 7 37, 97
8 84, 86 8 48, 68, 98
9 92, 95, 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 05-06-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 70
Giải bảy 603
Giải sáu 5140 4787 0829
Giải năm 9934
Giải tư 95618 33439 02963 82748 22513 49916 39204
Giải ba 20366 25273
Giải nhì 18041
Giải nhất 33814
Đặc biệt 386226
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
03 04 13 14 16 18 26 29 34
39 40 41 48 63 66 70 73 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 40, 70
1 13, 14, 16, 18 1 41
2 26, 29 2
3 34, 39 3 13, 63, 73
4 40, 41, 48 4 14, 34
5 5
6 63, 66 6 16, 26, 66
7 70, 73 7 87
8 87 8 18, 48
9 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 29-05-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 98
Giải bảy 798
Giải sáu 9104 1135 0669
Giải năm 0885
Giải tư 13937 87688 35940 91344 29897 66059 50759
Giải ba 50475 57941
Giải nhì 59459
Giải nhất 22407
Đặc biệt 227246
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
04 07 35 37 40 41 44 46 59
59 59 69 75 85 88 97 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07 0 40
1 1 41
2 2
3 35, 37 3
4 40, 41, 44, 46 4 44
5 59, 59, 59 5 35, 75, 85
6 69 6 46
7 75 7 37, 97
8 85, 88 8 88, 98, 98
9 97, 98, 98 9 59, 59, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 22-05-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 60
Giải bảy 744
Giải sáu 4825 4797 3170
Giải năm 2151
Giải tư 33992 60497 47535 65503 48785 76422 20600
Giải ba 33437 77296
Giải nhì 86439
Giải nhất 35282
Đặc biệt 361481
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
00 03 22 25 35 37 39 44 51
60 70 81 82 85 92 96 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 60, 70
1 1 51, 81
2 22, 25 2 22, 82, 92
3 35, 37, 39 3
4 44 4 44
5 51 5 25, 35, 85
6 60 6 96
7 70 7 37, 97, 97
8 81, 82, 85 8
9 92, 96, 97, 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 15-05-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 41
Giải bảy 325
Giải sáu 6336 5633 7641
Giải năm 2504
Giải tư 07146 57580 04672 01332 25435 20981 03514
Giải ba 87737 64039
Giải nhì 56771
Giải nhất 80224
Đặc biệt 714325
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
04 14 24 25 25 32 33 35 36
37 39 41 41 46 71 72 80 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 80
1 14 1 41, 41, 71, 81
2 24, 25, 25 2 32, 72
3 32, 33, 35, 36, 37, 39 3 33
4 41, 41, 46 4 14, 24
5 5 25, 25, 35
6 6 36, 46
7 71, 72 7 37
8 80, 81 8
9 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 08-05-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 42
Giải bảy 771
Giải sáu 6465 8942 6927
Giải năm 6970
Giải tư 63730 26490 23808 91400 36896 96951 33877
Giải ba 18940 61314
Giải nhì 20411
Giải nhất 57864
Đặc biệt 028956
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
00 08 11 14 27 30 40 42 42
51 56 64 65 70 71 77 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0 30, 40, 70, 90
1 11, 14 1 11, 51, 71
2 27 2 42, 42
3 30 3
4 40, 42, 42 4 14, 64
5 51, 56 5 65
6 64, 65 6 56, 96
7 70, 71, 77 7 27, 77
8 8
9 90, 96 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

Xổ số Bình Phước (XSBP - SXBP) xuất hiện cách đây chưa lâu nhưng đã bao phủ khắp khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn. Hiện nay, ngoài vé số truyền thông, công ty XSKT Bình Phước còn phát hành thêm xổ số lô tô tự chọn để đáp ứng nhu cầu tham gia ngày càng đông của người dân.

1. Kết quả xổ số Bình Phước (KQXSBP) quay ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay (KQXS Bình Phước) được quay cố định vào ngày thứ 7 hàng tuần, thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bình Phước.

2. Cách dò kết quả xổ số Bình Phước nhanh và chính xác nhất

Để tra cứu chính xác kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước hôm nay (KQXSBP), các bạn chỉ cần so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số tỉnh Bình Phước, nếu trùng số các bạn đối chiếu tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để theo dõi KQXSBP hôm nay, bạn chỉ cần mở website XoSo88.TV lên và giữ nguyên, kết quả XS Bình Phước mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với kết quả tại trường quay.

Trang Xổ Số 88 của chúng tôi cung cấp kết quả xổ số Bình Phước (KQXS Bình Phước) của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Phước ngày hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước (XSKT Binh Phuoc) bất cứ ngày nào mong muốn.

3. Tham khảo xổ số tỉnh Bình Phước (XSBPHUOC) ở đâu để có số đẹp miễn phí?

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV của chúng tôi để tham khảo dự đoán xo so Binh Phuoc cùng với các con số thống kê kết quả xổ số Bình Phước trực tiếp, từ đó học hỏi cách phân tích của các chuyên gia và thảo luận với những người cùng tham gia khác. Những con số xuất hiện nhiều lần bằng các phương pháp tính toán khác nhau hay được nhiều người cùng lựa chọn sẽ có khả năng về cao nhất.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Phước mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBP - xổ số kiến thiết đài Bình Phước trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng XSKT Bình Phước (XSBP) ở đâu?

Khi tờ vé số XS Bình Phước của bạn trúng thưởng, hãy đến các đại lý, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của công ty XSKT Bình Phước yêu cầu đổi thưởng. Nhớ giữ tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn và mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân để làm thủ tục lĩnh thưởng XSBPHUOC trong thời gian sớm nhất bạn nhé.

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước

  • Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
  • ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296
Xem thêm
Thu gọn