XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 08-05-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 42
Giải bảy 771
Giải sáu 6465 8942 6927
Giải năm 6970
Giải tư 63730 26490 23808 91400 36896 96951 33877
Giải ba 18940 61314
Giải nhì 20411
Giải nhất 57864
Đặc biệt 028956
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
00 08 11 14 27 30 40 42 42
51 56 64 65 70 71 77 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0 30, 40, 70, 90
1 11, 14 1 11, 51, 71
2 27 2 42, 42
3 30 3
4 40, 42, 42 4 14, 64
5 51, 56 5 65
6 64, 65 6 56, 96
7 70, 71, 77 7 27, 77
8 8
9 90, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 01-05-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 85
Giải bảy 153
Giải sáu 7486 3658 5783
Giải năm 2173
Giải tư 14165 05099 97666 96886 76033 72950 08736
Giải ba 02172 32401
Giải nhì 62480
Giải nhất 76435
Đặc biệt 547863
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
01 33 35 36 50 53 58 63 65
66 72 73 80 83 85 86 86 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 50, 80
1 1
2 2 72
3 33, 35, 36 3 33, 53, 63, 73, 83
4 4
5 50, 53, 58 5 35, 65, 85
6 63, 65, 66 6 36, 66, 86, 86
7 72, 73 7
8 80, 83, 85, 86, 86 8 58
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 24-04-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 03
Giải bảy 706
Giải sáu 8404 6811 9313
Giải năm 8214
Giải tư 58207 72607 34839 99842 20841 11361 86006
Giải ba 83411 76936
Giải nhì 17579
Giải nhất 45670
Đặc biệt 519515
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
03 04 06 06 07 07 11 11 13
14 15 36 39 41 42 61 70 79
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 06, 06, 07, 07 0 70
1 11, 11, 13, 14, 15 1 11, 11, 41, 61
2 2 42
3 36, 39 3 03, 13
4 41, 42 4 14
5 5 15
6 61 6 36
7 70, 79 7
8 8
9 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 17-04-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 34
Giải bảy 176
Giải sáu 8848 8211 6432
Giải năm 3739
Giải tư 20759 05931 75863 62773 68913 94426 26509
Giải ba 04797 52082
Giải nhì 70795
Giải nhất 40932
Đặc biệt 952688
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
09 11 13 26 31 32 32 34 39
48 59 63 73 76 82 88 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 11, 13 1 11, 31
2 26 2 32, 32, 82
3 31, 32, 32, 34, 39 3 13, 63, 73
4 48 4 34
5 59 5 95
6 63 6 26, 76
7 73, 76 7 97
8 82, 88 8 48, 88
9 95, 97 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 10-04-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 96
Giải bảy 827
Giải sáu 8031 5526 7248
Giải năm 9148
Giải tư 86241 95129 77244 61099 88783 99428 60416
Giải ba 96967 20201
Giải nhì 64011
Giải nhất 56379
Đặc biệt 545210
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
01 10 11 16 26 27 28 29 31
41 44 48 48 67 79 83 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10
1 10, 11, 16 1 11, 31, 41
2 26, 27, 28, 29 2
3 31 3 83
4 41, 44, 48, 48 4 44
5 5
6 67 6 16, 26, 96
7 79 7 27, 67
8 83 8 28, 48, 48
9 96, 99 9 29, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 03-04-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 62
Giải bảy 964
Giải sáu 5619 9920 0237
Giải năm 1731
Giải tư 10963 46822 42728 45372 76336 93792 10858
Giải ba 55900 74896
Giải nhì 33572
Giải nhất 62702
Đặc biệt 319644
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
00 02 19 20 22 28 31 36 37
44 58 62 63 64 72 72 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 20
1 19 1 31
2 20, 22, 28 2 22, 62, 72, 72, 92
3 31, 36, 37 3 63
4 44 4 44, 64
5 58 5
6 62, 63, 64 6 36, 96
7 72, 72 7 37
8 8 28, 58
9 92, 96 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 27-03-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 33
Giải bảy 850
Giải sáu 9248 0531 7720
Giải năm 4056
Giải tư 90200 75571 55659 24467 17072 48455 79862
Giải ba 87469 78043
Giải nhì 32327
Giải nhất 86719
Đặc biệt 133310
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
00 10 19 20 27 31 33 43 48
50 55 56 59 62 67 69 71 72
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 10, 20, 50
1 10, 19 1 31, 71
2 20, 27 2 62, 72
3 31, 33 3 33, 43
4 43, 48 4
5 50, 55, 56, 59 5 55
6 62, 67, 69 6 56
7 71, 72 7 27, 67
8 8 48
9 9 19, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 20-03-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 54
Giải bảy 283
Giải sáu 2152 1056 6968
Giải năm 4449
Giải tư 86311 85075 33806 02130 59725 39507 28418
Giải ba 94139 40172
Giải nhì 68387
Giải nhất 64405
Đặc biệt 888196
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
05 06 07 11 18 25 30 39 49
52 54 56 68 72 75 83 87 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 07 0 30
1 11, 18 1 11
2 25 2 52, 72
3 30, 39 3 83
4 49 4 54
5 52, 54, 56 5 25, 75
6 68 6 56, 96
7 72, 75 7 87
8 83, 87 8 18, 68
9 96 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 13-03-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 47
Giải bảy 493
Giải sáu 8937 5951 7436
Giải năm 8732
Giải tư 89511 34813 07518 89769 86750 45936 48302
Giải ba 42605 42108
Giải nhì 35713
Giải nhất 18665
Đặc biệt 077209
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
02 05 08 09 11 13 13 18 32
36 36 37 47 50 51 65 69 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 08, 09 0 50
1 11, 13, 13, 18 1 11, 51
2 2 32
3 32, 36, 36, 37 3 13, 13, 93
4 47 4
5 50, 51 5 65
6 65, 69 6 36, 36
7 7 37, 47
8 8 18
9 93 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 06-03-2021
TỈNH Bình Phước
Giải tám 27
Giải bảy 166
Giải sáu 1048 3738 0059
Giải năm 9509
Giải tư 41029 13242 07549 95809 17559 90656 88093
Giải ba 45543 30845
Giải nhì 75802
Giải nhất 10409
Đặc biệt 452301
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
01 02 09 09 09 27 29 38 42
43 45 48 49 56 59 59 66 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 09, 09, 09 0
1 1
2 27, 29 2 42
3 38 3 43, 93
4 42, 43, 45, 48, 49 4
5 56, 59, 59 5 45
6 66 6 56, 66
7 7 27
8 8 38, 48
9 93 9 29, 49, 59, 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

Xổ số Bình Phước (XSBP - SXBP) xuất hiện cách đây chưa lâu nhưng đã bao phủ khắp khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn. Hiện nay, ngoài vé số truyền thông, công ty XSKT Bình Phước còn phát hành thêm xổ số lô tô tự chọn để đáp ứng nhu cầu tham gia ngày càng đông của người dân.

1. Kết quả xổ số Bình Phước (KQXSBP) quay ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay (KQXS Bình Phước) được quay cố định vào ngày thứ 7 hàng tuần, thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bình Phước.

2. Cách dò kết quả xổ số Bình Phước nhanh và chính xác nhất

Để tra cứu chính xác kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước hôm nay (KQXSBP), các bạn chỉ cần so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số tỉnh Bình Phước, nếu trùng số các bạn đối chiếu tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để theo dõi KQXSBP hôm nay, bạn chỉ cần mở website XoSo88.TV lên và giữ nguyên, kết quả XS Bình Phước mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với kết quả tại trường quay.

Trang Xổ Số 88 của chúng tôi cung cấp kết quả xổ số Bình Phước (KQXS Bình Phước) của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Phước ngày hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước (XSKT Binh Phuoc) bất cứ ngày nào mong muốn.

3. Tham khảo xổ số tỉnh Bình Phước (XSBPHUOC) ở đâu để có số đẹp miễn phí?

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV của chúng tôi để tham khảo dự đoán xo so Binh Phuoc cùng với các con số thống kê kết quả xổ số Bình Phước trực tiếp, từ đó học hỏi cách phân tích của các chuyên gia và thảo luận với những người cùng tham gia khác. Những con số xuất hiện nhiều lần bằng các phương pháp tính toán khác nhau hay được nhiều người cùng lựa chọn sẽ có khả năng về cao nhất.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Phước mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBP - xổ số kiến thiết đài Bình Phước trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng XSKT Bình Phước (XSBP) ở đâu?

Khi tờ vé số XS Bình Phước của bạn trúng thưởng, hãy đến các đại lý, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của công ty XSKT Bình Phước yêu cầu đổi thưởng. Nhớ giữ tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn và mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân để làm thủ tục lĩnh thưởng XSBPHUOC trong thời gian sớm nhất bạn nhé.

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước

  • Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
  • ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296
Xem thêm
Thu gọn