XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 21-05-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 84
Giải bảy 768
Giải sáu 4252 5769 2999
Giải năm 9910
Giải tư 94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340
Giải ba 15534 61150
Giải nhì 67872
Giải nhất 41495
Đặc biệt 426566
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
10 28 34 40 41 50 52 60 66
66 68 68 69 72 79 84 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 40, 50, 60
1 10 1 41
2 28 2 52, 72
3 34 3
4 40, 41 4 34, 84
5 50, 52 5 95
6 60, 66, 66, 68, 68, 69 6 66, 66
7 72, 79 7
8 84 8 28, 68, 68
9 95, 99 9 69, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 14-05-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 03
Giải bảy 330
Giải sáu 6179 3117 1309
Giải năm 2198
Giải tư 35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978
Giải ba 25252 48798
Giải nhì 72733
Giải nhất 05230
Đặc biệt 765353
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
03 09 17 25 30 30 33 52 52
53 55 62 67 78 79 87 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 30, 30
1 17 1
2 25 2 52, 52, 62
3 30, 30, 33 3 03, 33, 53
4 4
5 52, 52, 53, 55 5 25, 55
6 62, 67 6
7 78, 79 7 17, 67, 87
8 87 8 78, 98, 98
9 98, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 07-05-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 55
Giải bảy 324
Giải sáu 8211 9624 0520
Giải năm 0621
Giải tư 31907 46127 71743 31550 29904 80501 61201
Giải ba 31251 92604
Giải nhì 18012
Giải nhất 91609
Đặc biệt 827262
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
01 01 04 04 07 09 11 12 20
21 24 24 27 43 50 51 55 62
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 04, 04, 07, 09 0 20, 50
1 11, 12 1 11, 21, 51
2 20, 21, 24, 24, 27 2 12, 62
3 3 43
4 43 4 24, 24
5 50, 51, 55 5 55
6 62 6
7 7 27
8 8
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 30-04-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 27
Giải bảy 602
Giải sáu 4804 3274 2226
Giải năm 7708
Giải tư 09803 10795 12143 38100 30973 99375 37541
Giải ba 84001 76822
Giải nhì 92318
Giải nhất 67049
Đặc biệt 198358
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
00 01 02 03 04 08 18 22 26
27 41 43 49 58 73 74 75 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 02, 03, 04, 08 0
1 18 1 41
2 22, 26, 27 2 22
3 3 43, 73
4 41, 43, 49 4 74
5 58 5 75, 95
6 6 26
7 73, 74, 75 7 27
8 8 18, 58
9 95 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 23-04-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 93
Giải bảy 394
Giải sáu 4812 3273 6880
Giải năm 2053
Giải tư 42806 87202 57917 65066 82009 16130 66461
Giải ba 29196 40081
Giải nhì 49798
Giải nhất 75144
Đặc biệt 459149
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
02 06 09 12 17 30 44 49 53
61 66 73 80 81 93 94 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 09 0 30, 80
1 12, 17 1 61, 81
2 2 12
3 30 3 53, 73, 93
4 44, 49 4 44, 94
5 53 5
6 61, 66 6 66, 96
7 73 7 17
8 80, 81 8 98
9 93, 94, 96, 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 16-04-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 18
Giải bảy 289
Giải sáu 5545 0300 9321
Giải năm 7226
Giải tư 53049 91846 83465 16445 75908 59330 87876
Giải ba 98692 12772
Giải nhì 45297
Giải nhất 57428
Đặc biệt 576870
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
00 08 18 21 26 28 30 45 45
46 49 65 70 72 76 89 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0 30, 70
1 18 1 21
2 21, 26, 28 2 72, 92
3 30 3
4 45, 45, 46, 49 4
5 5 45, 45, 65
6 65 6 26, 46, 76
7 70, 72, 76 7 97
8 89 8 18, 28
9 92, 97 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 09-04-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 42
Giải bảy 118
Giải sáu 4824 5108 2699
Giải năm 3307
Giải tư 29330 66696 30846 92825 68123 89991 92831
Giải ba 70807 68537
Giải nhì 06625
Giải nhất 91800
Đặc biệt 735286
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
00 07 07 08 18 23 24 25 25
30 31 37 42 46 86 91 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07, 07, 08 0 30
1 18 1 31, 91
2 23, 24, 25, 25 2 42
3 30, 31, 37 3 23
4 42, 46 4 24
5 5 25, 25
6 6 46, 86, 96
7 7 37
8 86 8 18
9 91, 96, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 02-04-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 20
Giải bảy 237
Giải sáu 3377 9834 6713
Giải năm 7880
Giải tư 68798 92451 12176 64488 28343 99797 09863
Giải ba 61275 30945
Giải nhì 34863
Giải nhất 38905
Đặc biệt 948343
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
05 13 20 34 37 43 43 45 51
63 63 75 76 77 80 88 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20, 80
1 13 1 51
2 20 2
3 34, 37 3 13, 43, 43, 63, 63
4 43, 43, 45 4 34
5 51 5 45, 75
6 63, 63 6 76
7 75, 76, 77 7 37, 77, 97
8 80, 88 8 88, 98
9 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 26-03-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 43
Giải bảy 141
Giải sáu 5211 6387 5454
Giải năm 1585
Giải tư 04492 80309 78712 23678 47144 75192 61607
Giải ba 83465 50239
Giải nhì 34273
Giải nhất 49657
Đặc biệt 244634
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
07 09 11 12 34 39 41 43 44
54 57 65 73 78 85 87 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0
1 11, 12 1 11, 41
2 2 12, 92, 92
3 34, 39 3 43, 73
4 41, 43, 44 4 34, 44, 54
5 54, 57 5 65, 85
6 65 6
7 73, 78 7 57, 87
8 85, 87 8 78
9 92, 92 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-03-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 28
Giải bảy 745
Giải sáu 2126 9607 7849
Giải năm 3432
Giải tư 84273 33811 84939 99710 84622 84775 54687
Giải ba 66904 41075
Giải nhì 29549
Giải nhất 65145
Đặc biệt 654027
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
04 07 10 11 22 26 27 28 32
39 45 45 49 49 73 75 75 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07 0 10
1 10, 11 1 11
2 22, 26, 27, 28 2 22, 32
3 32, 39 3 73
4 45, 45, 49, 49 4
5 5 45, 45, 75, 75
6 6 26
7 73, 75, 75 7 27, 87
8 87 8 28
9 9 39, 49, 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

Xổ số Bình Phước (XSBP - SXBP) xuất hiện cách đây chưa lâu nhưng đã bao phủ khắp khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn. Hiện nay, ngoài vé số truyền thông, công ty XSKT Bình Phước còn phát hành thêm xổ số lô tô tự chọn để đáp ứng nhu cầu tham gia ngày càng đông của người dân.

1. Kết quả xổ số Bình Phước (KQXSBP) quay ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay (KQXS Bình Phước) được quay cố định vào ngày thứ 7 hàng tuần, thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bình Phước.

2. Cách dò kết quả xổ số Bình Phước nhanh và chính xác nhất

Để tra cứu chính xác kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước hôm nay (KQXSBP), các bạn chỉ cần so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số tỉnh Bình Phước, nếu trùng số các bạn đối chiếu tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để theo dõi KQXSBP hôm nay, bạn chỉ cần mở website XoSo88.TV lên và giữ nguyên, kết quả XS Bình Phước mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với kết quả tại trường quay.

Trang Xổ Số 88 của chúng tôi cung cấp kết quả xổ số Bình Phước (KQXS Bình Phước) của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Phước ngày hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước (XSKT Binh Phuoc) bất cứ ngày nào mong muốn.

3. Tham khảo xổ số tỉnh Bình Phước (XSBPHUOC) ở đâu để có số đẹp miễn phí?

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV của chúng tôi để tham khảo dự đoán xo so Binh Phuoc cùng với các con số thống kê kết quả xổ số Bình Phước trực tiếp, từ đó học hỏi cách phân tích của các chuyên gia và thảo luận với những người cùng tham gia khác. Những con số xuất hiện nhiều lần bằng các phương pháp tính toán khác nhau hay được nhiều người cùng lựa chọn sẽ có khả năng về cao nhất.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Phước mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBP - xổ số kiến thiết đài Bình Phước trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng XSKT Bình Phước (XSBP) ở đâu?

Khi tờ vé số XS Bình Phước của bạn trúng thưởng, hãy đến các đại lý, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của công ty XSKT Bình Phước yêu cầu đổi thưởng. Nhớ giữ tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn và mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân để làm thủ tục lĩnh thưởng XSBPHUOC trong thời gian sớm nhất bạn nhé.

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước

  • Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
  • ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296
Xem thêm
Thu gọn