XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 01-10-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 34
Giải bảy 987
Giải sáu 3981 0638 1618
Giải năm 8966
Giải tư 87907 62061 33668 32792 32059 34408 74607
Giải ba 98797 85390
Giải nhì 91296
Giải nhất 02393
Đặc biệt 046224
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
07 07 08 18 24 34 38 59 61
66 68 81 87 90 92 93 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07, 08 0 90
1 18 1 61, 81
2 24 2 92
3 34, 38 3 93
4 4 24, 34
5 59 5
6 61, 66, 68 6 66, 96
7 7 87, 97
8 81, 87 8 18, 38, 68
9 90, 92, 93, 96, 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 24-09-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 91
Giải bảy 235
Giải sáu 0940 9814 7751
Giải năm 8652
Giải tư 05677 23667 05229 03050 42889 59152 75740
Giải ba 29230 28638
Giải nhì 15320
Giải nhất 57417
Đặc biệt 255873
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
14 17 20 29 30 35 38 40 40
50 51 52 52 67 73 77 89 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 40, 40, 50
1 14, 17 1 51, 91
2 20, 29 2 52, 52
3 30, 35, 38 3 73
4 40, 40 4 14
5 50, 51, 52, 52 5 35
6 67 6
7 73, 77 7 17, 67, 77
8 89 8 38
9 91 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 17-09-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 63
Giải bảy 119
Giải sáu 2030 6177 2859
Giải năm 5163
Giải tư 07181 36705 81107 74060 36127 98909 80348
Giải ba 11682 71256
Giải nhì 66964
Giải nhất 18399
Đặc biệt 250607
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
05 07 07 09 19 27 30 48 56
59 60 63 63 64 77 81 82 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07, 07, 09 0 30, 60
1 19 1 81
2 27 2 82
3 30 3 63, 63
4 48 4 64
5 56, 59 5
6 60, 63, 63, 64 6 56
7 77 7 27, 77
8 81, 82 8 48
9 99 9 19, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 10-09-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 20
Giải bảy 931
Giải sáu 3999 6383 6750
Giải năm 1772
Giải tư 46331 20844 45981 37225 40867 45995 39611
Giải ba 56332 37850
Giải nhì 64611
Giải nhất 92046
Đặc biệt 325399
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
11 11 20 25 31 31 32 44 46
50 50 67 72 81 83 95 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 50, 50
1 11, 11 1 11, 11, 31, 31, 81
2 20, 25 2 32, 72
3 31, 31, 32 3 83
4 44, 46 4 44
5 50, 50 5 25, 95
6 67 6 46
7 72 7 67
8 81, 83 8
9 95, 99, 99 9 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 03-09-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 93
Giải bảy 724
Giải sáu 9989 1862 4484
Giải năm 4755
Giải tư 03279 96600 88961 86461 56153 17158 43310
Giải ba 70078 99975
Giải nhì 79189
Giải nhất 66825
Đặc biệt 715083
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
00 10 24 25 53 55 58 61 61
62 75 78 79 83 84 89 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 10
1 10 1 61, 61
2 24, 25 2 62
3 3 53, 83, 93
4 4 24, 84
5 53, 55, 58 5 25, 55, 75
6 61, 61, 62 6
7 75, 78, 79 7
8 83, 84, 89, 89 8 58, 78
9 93 9 79, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 27-08-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 16
Giải bảy 238
Giải sáu 6814 7544 4579
Giải năm 8613
Giải tư 68285 90041 24119 19509 00507 30614 30183
Giải ba 28958 19230
Giải nhì 19753
Giải nhất 84728
Đặc biệt 268585
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
07 09 13 14 14 16 19 28 30
38 41 44 53 58 79 83 85 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 30
1 13, 14, 14, 16, 19 1 41
2 28 2
3 30, 38 3 13, 53, 83
4 41, 44 4 14, 14, 44
5 53, 58 5 85, 85
6 6 16
7 79 7
8 83, 85, 85 8 28, 38, 58
9 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 20-08-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 93
Giải bảy 988
Giải sáu 5664 8432 9714
Giải năm 8396
Giải tư 54130 11890 52480 09904 37591 96329 49339
Giải ba 17968 75301
Giải nhì 75888
Giải nhất 60884
Đặc biệt 267657
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
01 04 14 29 30 32 39 57 64
68 80 84 88 88 90 91 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0 30, 80, 90
1 14 1 91
2 29 2 32
3 30, 32, 39 3 93
4 4 14, 64, 84
5 57 5
6 64, 68 6 96
7 7 57
8 80, 84, 88, 88 8 68, 88, 88
9 90, 91, 93, 96 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 13-08-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 18
Giải bảy 308
Giải sáu 7399 8544 1052
Giải năm 3203
Giải tư 17038 02353 88518 43760 37097 28475 24203
Giải ba 28132 80667
Giải nhì 33961
Giải nhất 93241
Đặc biệt 781664
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
03 03 08 18 18 32 38 41 44
52 53 60 61 64 67 75 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03, 08 0 60
1 18, 18 1 41, 61
2 2 32, 52
3 32, 38 3 53
4 41, 44 4 44, 64
5 52, 53 5 75
6 60, 61, 64, 67 6
7 75 7 67, 97
8 8 18, 18, 38
9 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 06-08-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 26
Giải bảy 461
Giải sáu 9306 6971 5841
Giải năm 4541
Giải tư 11426 65277 42632 87186 11922 72609 62442
Giải ba 66370 38076
Giải nhì 84212
Giải nhất 49858
Đặc biệt 803808
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
06 08 09 12 22 26 26 32 41
41 42 58 61 70 71 76 77 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08, 09 0 70
1 12 1 41, 41, 61, 71
2 22, 26, 26 2 12, 22, 32, 42
3 32 3
4 41, 41, 42 4
5 58 5
6 61 6 26, 26, 76, 86
7 70, 71, 76, 77 7 77
8 86 8 58
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 30-07-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 30
Giải bảy 707
Giải sáu 4191 2351 8657
Giải năm 3112
Giải tư 62381 69342 04442 45864 53278 36681 01287
Giải ba 80469 80713
Giải nhì 83438
Giải nhất 90115
Đặc biệt 856324
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
07 12 13 15 24 30 38 42 42
51 57 64 69 78 81 81 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 30
1 12, 13, 15 1 51, 81, 81, 91
2 24 2 12, 42, 42
3 30, 38 3 13
4 42, 42 4 24, 64
5 51, 57 5 15
6 64, 69 6
7 78 7 57, 87
8 81, 81, 87 8 38, 78
9 91 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

Xổ số Bình Phước (XSBP - SXBP) xuất hiện cách đây chưa lâu nhưng đã bao phủ khắp khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn. Hiện nay, ngoài vé số truyền thông, công ty XSKT Bình Phước còn phát hành thêm xổ số lô tô tự chọn để đáp ứng nhu cầu tham gia ngày càng đông của người dân.

1. Kết quả xổ số Bình Phước (KQXSBP) quay ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay (KQXS Bình Phước) được quay cố định vào ngày thứ 7 hàng tuần, thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bình Phước.

2. Cách dò kết quả xổ số Bình Phước nhanh và chính xác nhất

Để tra cứu chính xác kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước hôm nay (KQXSBP), các bạn chỉ cần so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số tỉnh Bình Phước, nếu trùng số các bạn đối chiếu tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để theo dõi KQXSBP hôm nay, bạn chỉ cần mở website XoSo88.TV lên và giữ nguyên, kết quả XS Bình Phước mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với kết quả tại trường quay.

Trang Xổ Số 88 của chúng tôi cung cấp kết quả xổ số Bình Phước (KQXS Bình Phước) của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Phước ngày hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước (XSKT Binh Phuoc) bất cứ ngày nào mong muốn.

3. Tham khảo xổ số tỉnh Bình Phước (XSBPHUOC) ở đâu để có số đẹp miễn phí?

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV của chúng tôi để tham khảo dự đoán xo so Binh Phuoc cùng với các con số thống kê kết quả xổ số Bình Phước trực tiếp, từ đó học hỏi cách phân tích của các chuyên gia và thảo luận với những người cùng tham gia khác. Những con số xuất hiện nhiều lần bằng các phương pháp tính toán khác nhau hay được nhiều người cùng lựa chọn sẽ có khả năng về cao nhất.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Phước mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBP - xổ số kiến thiết đài Bình Phước trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng XSKT Bình Phước (XSBP) ở đâu?

Khi tờ vé số XS Bình Phước của bạn trúng thưởng, hãy đến các đại lý, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của công ty XSKT Bình Phước yêu cầu đổi thưởng. Nhớ giữ tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn và mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân để làm thủ tục lĩnh thưởng XSBPHUOC trong thời gian sớm nhất bạn nhé.

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước

  • Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
  • ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296
Xem thêm
Thu gọn