XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-09-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 23
Giải bảy 558
Giải sáu 6866 5199 0059
Giải năm 1447
Giải tư 85145 03939 17356 04777 73677 39678 92988
Giải ba 34572 53913
Giải nhì 17551
Giải nhất 85678
Đặc biệt 916438
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
13 23 38 39 45 47 51 56 58
59 66 72 77 77 78 78 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13 1 51
2 23 2 72
3 38, 39 3 13, 23
4 45, 47 4
5 51, 56, 58, 59 5 45
6 66 6 56, 66
7 72, 77, 77, 78, 78 7 47, 77, 77
8 88 8 38, 58, 78, 78, 88
9 99 9 39, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 12-09-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 22
Giải bảy 726
Giải sáu 8604 4365 4564
Giải năm 6463
Giải tư 93426 53687 45152 41442 46067 38106 80258
Giải ba 02625 90067
Giải nhì 79719
Giải nhất 24440
Đặc biệt 733413
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
04 06 13 19 22 25 26 26 40
42 52 58 63 64 65 67 67 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 40
1 13, 19 1
2 22, 25, 26, 26 2 22, 42, 52
3 3 13, 63
4 40, 42 4 64
5 52, 58 5 25, 65
6 63, 64, 65, 67, 67 6 26, 26
7 7 67, 67, 87
8 87 8 58
9 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 05-09-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 01
Giải bảy 191
Giải sáu 8124 2973 1449
Giải năm 9759
Giải tư 11459 06982 19521 09928 12111 33466 98245
Giải ba 83594 57786
Giải nhì 53534
Giải nhất 92608
Đặc biệt 460814
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
01 08 11 14 21 24 28 34 45
49 59 59 66 73 82 86 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08 0
1 11, 14 1 01, 11, 21, 91
2 21, 24, 28 2 82
3 34 3 73
4 45, 49 4 14, 24, 34, 94
5 59, 59 5 45
6 66 6 66, 86
7 73 7
8 82, 86 8 28
9 91, 94 9 49, 59, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 29-08-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 29
Giải bảy 244
Giải sáu 6993 9798 4868
Giải năm 7609
Giải tư 45337 70783 04064 91023 15387 28763 38552
Giải ba 37922 54657
Giải nhì 01293
Giải nhất 00062
Đặc biệt 118817
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
09 17 22 23 29 37 44 52 57
62 63 64 68 83 87 93 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 17 1
2 22, 23, 29 2 22, 52, 62
3 37 3 23, 63, 83, 93, 93
4 44 4 44, 64
5 52, 57 5
6 62, 63, 64, 68 6
7 7 17, 37, 57, 87
8 83, 87 8 68, 98
9 93, 93, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 22-08-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 29
Giải bảy 497
Giải sáu 9964 1814 6189
Giải năm 8730
Giải tư 79925 99013 89255 10827 61934 13374 52242
Giải ba 59381 58987
Giải nhì 97416
Giải nhất 27602
Đặc biệt 455871
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
02 13 14 16 25 27 29 30 34
42 55 64 71 74 81 87 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 30
1 13, 14, 16 1 71, 81
2 25, 27, 29 2 42
3 30, 34 3 13
4 42 4 14, 34, 64, 74
5 55 5 25, 55
6 64 6 16
7 71, 74 7 27, 87, 97
8 81, 87, 89 8
9 97 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 15-08-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 87
Giải bảy 965
Giải sáu 2359 3894 4338
Giải năm 9472
Giải tư 24952 35523 78660 11087 02852 26551 41014
Giải ba 88057 64918
Giải nhì 97705
Giải nhất 21422
Đặc biệt 234541
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
05 14 18 22 23 38 41 51 52
52 57 59 60 65 72 87 87 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 60
1 14, 18 1 41, 51
2 22, 23 2 22, 52, 52, 72
3 38 3 23
4 41 4 14, 94
5 51, 52, 52, 57, 59 5 65
6 60, 65 6
7 72 7 57, 87, 87
8 87, 87 8 18, 38
9 94 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 08-08-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 19
Giải bảy 767
Giải sáu 6063 5639 4576
Giải năm 0247
Giải tư 96356 23867 76259 73728 65279 57479 15773
Giải ba 23742 47173
Giải nhì 20567
Giải nhất 54465
Đặc biệt 556479
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
19 28 39 42 47 56 59 63 65
67 67 67 73 73 76 79 79 79
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 19 1
2 28 2 42
3 39 3 63, 73, 73
4 42, 47 4
5 56, 59 5 65
6 63, 65, 67, 67, 67 6 56, 76
7 73, 73, 76, 79, 79, 79 7 47, 67, 67, 67
8 8 28
9 9 19, 39, 59, 79, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 01-08-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 90
Giải bảy 948
Giải sáu 2803 4657 0125
Giải năm 6350
Giải tư 66901 10178 04745 15891 18701 94929 54563
Giải ba 95186 26822
Giải nhì 73144
Giải nhất 71261
Đặc biệt 932091
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
01 01 03 22 25 29 44 45 48
50 57 61 63 78 86 90 91 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 03 0 50, 90
1 1 61, 91, 91
2 22, 25, 29 2 22
3 3 63
4 44, 45, 48 4 44
5 50, 57 5 25, 45
6 61, 63 6 86
7 78 7 57
8 86 8 48, 78
9 90, 91, 91 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 25-07-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 34
Giải bảy 088
Giải sáu 7060 7168 0509
Giải năm 5719
Giải tư 89681 68313 97535 58142 08584 99762 33279
Giải ba 60536 92093
Giải nhì 01456
Giải nhất 19919
Đặc biệt 173107
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
07 09 13 19 19 34 35 36 42
56 60 62 68 79 81 84 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 60
1 13, 19, 19 1 81
2 2 42, 62
3 34, 35, 36 3 13, 93
4 42 4 34, 84
5 56 5 35
6 60, 62, 68 6 36, 56
7 79 7
8 81, 84, 88 8 68, 88
9 93 9 19, 19, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 18-07-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 89
Giải bảy 510
Giải sáu 4561 3564 1292
Giải năm 1319
Giải tư 63588 57223 05489 56199 32813 61084 36307
Giải ba 25793 55901
Giải nhì 83241
Giải nhất 41519
Đặc biệt 030928
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
01 07 10 13 19 19 23 28 41
61 64 84 88 89 89 92 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07 0 10
1 10, 13, 19, 19 1 41, 61
2 23, 28 2 92
3 3 13, 23, 93
4 41 4 64, 84
5 5
6 61, 64 6
7 7
8 84, 88, 89, 89 8 28, 88
9 92, 93, 99 9 19, 19, 89, 89, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

Xổ số Bình Phước (XSBP - SXBP) xuất hiện cách đây chưa lâu nhưng đã bao phủ khắp khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn. Hiện nay, ngoài vé số truyền thông, công ty XSKT Bình Phước còn phát hành thêm xổ số lô tô tự chọn để đáp ứng nhu cầu tham gia ngày càng đông của người dân.

1. Kết quả xổ số Bình Phước (KQXSBP) quay ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay (KQXS Bình Phước) được quay cố định vào ngày thứ 7 hàng tuần, thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bình Phước.

2. Cách dò kết quả xổ số Bình Phước nhanh và chính xác nhất

Để tra cứu chính xác kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước hôm nay (KQXSBP), các bạn chỉ cần so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số tỉnh Bình Phước, nếu trùng số các bạn đối chiếu tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để theo dõi KQXSBP hôm nay, bạn chỉ cần mở website XoSo88.TV lên và giữ nguyên, kết quả XS Bình Phước mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với kết quả tại trường quay.

Trang Xổ Số 88 của chúng tôi cung cấp kết quả xổ số Bình Phước (KQXS Bình Phước) của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Phước ngày hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước (XSKT Binh Phuoc) bất cứ ngày nào mong muốn.

3. Tham khảo xổ số tỉnh Bình Phước (XSBPHUOC) ở đâu để có số đẹp miễn phí?

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV của chúng tôi để tham khảo dự đoán xo so Binh Phuoc cùng với các con số thống kê kết quả xổ số Bình Phước trực tiếp, từ đó học hỏi cách phân tích của các chuyên gia và thảo luận với những người cùng tham gia khác. Những con số xuất hiện nhiều lần bằng các phương pháp tính toán khác nhau hay được nhiều người cùng lựa chọn sẽ có khả năng về cao nhất.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Phước mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBP - xổ số kiến thiết đài Bình Phước trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng XSKT Bình Phước (XSBP) ở đâu?

Khi tờ vé số XS Bình Phước của bạn trúng thưởng, hãy đến các đại lý, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của công ty XSKT Bình Phước yêu cầu đổi thưởng. Nhớ giữ tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn và mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân để làm thủ tục lĩnh thưởng XSBPHUOC trong thời gian sớm nhất bạn nhé.

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước

  • Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
  • ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296
Xem thêm
Thu gọn