XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 28-11-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 78
Giải bảy 067
Giải sáu 4290 1913 2332
Giải năm 4031
Giải tư 59516 61020 22028 53062 92231 60728 22373
Giải ba 76970 60597
Giải nhì 78383
Giải nhất 41645
Đặc biệt 031339
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
13 16 20 28 28 31 31 32 39
45 62 67 70 73 78 83 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 70, 90
1 13, 16 1 31, 31
2 20, 28, 28 2 32, 62
3 31, 31, 32, 39 3 13, 73, 83
4 45 4
5 5 45
6 62, 67 6 16
7 70, 73, 78 7 67, 97
8 83 8 28, 28, 78
9 90, 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 21-11-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 88
Giải bảy 955
Giải sáu 2164 4282 7891
Giải năm 3364
Giải tư 75652 44271 09074 59313 19412 53198 85103
Giải ba 85668 12187
Giải nhì 55341
Giải nhất 22095
Đặc biệt 086210
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
03 10 12 13 41 52 55 64 64
68 71 74 82 87 88 91 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 10
1 10, 12, 13 1 41, 71, 91
2 2 12, 52, 82
3 3 13
4 41 4 64, 64, 74
5 52, 55 5 55, 95
6 64, 64, 68 6
7 71, 74 7 87
8 82, 87, 88 8 68, 88, 98
9 91, 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 14-11-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 72
Giải bảy 165
Giải sáu 1855 0326 2244
Giải năm 2066
Giải tư 95216 82539 87426 07832 36201 61156 56353
Giải ba 39227 79681
Giải nhì 19558
Giải nhất 64373
Đặc biệt 076157
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
01 16 26 26 27 32 39 44 53
55 56 57 58 65 66 72 73 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 16 1 81
2 26, 26, 27 2 32, 72
3 32, 39 3 53, 73
4 44 4 44
5 53, 55, 56, 57, 58 5 55, 65
6 65, 66 6 16, 26, 26, 56, 66
7 72, 73 7 27, 57
8 81 8 58
9 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 07-11-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 36
Giải bảy 515
Giải sáu 7238 0205 6720
Giải năm 7584
Giải tư 18141 21925 78753 92219 38012 11484 38173
Giải ba 00557 68790
Giải nhì 27165
Giải nhất 10236
Đặc biệt 338767
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
05 12 15 19 20 25 36 36 38
41 53 57 65 67 73 84 84 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20, 90
1 12, 15, 19 1 41
2 20, 25 2 12
3 36, 36, 38 3 53, 73
4 41 4 84, 84
5 53, 57 5 15, 25, 65
6 65, 67 6 36, 36
7 73 7 57, 67
8 84, 84 8 38
9 90 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 31-10-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 04
Giải bảy 456
Giải sáu 5062 4542 6662
Giải năm 5842
Giải tư 19027 44778 13021 58458 73752 20961 40075
Giải ba 55093 24175
Giải nhì 07781
Giải nhất 27335
Đặc biệt 355172
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
04 21 27 35 42 42 52 56 58
61 62 62 72 75 75 78 81 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 1 21, 61, 81
2 21, 27 2 42, 42, 52, 62, 62, 72
3 35 3 93
4 42, 42 4 04
5 52, 56, 58 5 35, 75, 75
6 61, 62, 62 6 56
7 72, 75, 75, 78 7 27
8 81 8 58, 78
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 24-10-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 65
Giải bảy 789
Giải sáu 1220 7515 0813
Giải năm 5568
Giải tư 39291 39030 77829 55398 16372 32704 81119
Giải ba 90576 54504
Giải nhì 29303
Giải nhất 59087
Đặc biệt 235998
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
03 04 04 13 15 19 20 29 30
65 68 72 76 87 89 91 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 04 0 20, 30
1 13, 15, 19 1 91
2 20, 29 2 72
3 30 3 13
4 4
5 5 15, 65
6 65, 68 6 76
7 72, 76 7 87
8 87, 89 8 68, 98, 98
9 91, 98, 98 9 19, 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 17-10-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 95
Giải bảy 395
Giải sáu 4031 0383 9160
Giải năm 2431
Giải tư 25986 99609 18311 03873 86351 63458 09424
Giải ba 41228 80232
Giải nhì 14837
Giải nhất 94065
Đặc biệt 823490
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
09 11 24 28 31 31 32 37 51
58 60 65 73 83 86 90 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 60, 90
1 11 1 11, 31, 31, 51
2 24, 28 2 32
3 31, 31, 32, 37 3 73, 83
4 4 24
5 51, 58 5 65, 95, 95
6 60, 65 6 86
7 73 7 37
8 83, 86 8 28, 58
9 90, 95, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 10-10-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 26
Giải bảy 987
Giải sáu 6055 2963 3274
Giải năm 2386
Giải tư 75113 38328 72269 57178 22845 57440 18386
Giải ba 18842 87146
Giải nhì 69205
Giải nhất 79170
Đặc biệt 927913
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
05 13 13 26 28 40 42 45 46
55 63 69 70 74 78 86 86 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40, 70
1 13, 13 1
2 26, 28 2 42
3 3 13, 13, 63
4 40, 42, 45, 46 4 74
5 55 5 45, 55
6 63, 69 6 26, 46, 86, 86
7 70, 74, 78 7 87
8 86, 86, 87 8 28, 78
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 03-10-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 12
Giải bảy 348
Giải sáu 6265 5921 2457
Giải năm 1556
Giải tư 98594 38418 90688 90184 81771 12861 79968
Giải ba 56836 18734
Giải nhì 33207
Giải nhất 84432
Đặc biệt 055584
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
07 12 18 21 32 34 36 48 56
57 61 65 68 71 84 84 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 12, 18 1 21, 61, 71
2 21 2 12, 32
3 32, 34, 36 3
4 48 4 34, 84, 84, 94
5 56, 57 5 65
6 61, 65, 68 6 36, 56
7 71 7 57
8 84, 84, 88 8 18, 48, 68, 88
9 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 26-09-2020
TỈNH Bình Phước
Giải tám 09
Giải bảy 985
Giải sáu 4342 8122 5430
Giải năm 2060
Giải tư 98127 48867 77772 81697 10648 58397 47927
Giải ba 16707 22180
Giải nhì 60415
Giải nhất 39860
Đặc biệt 545706
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
06 07 09 15 22 27 27 30 42
48 60 60 67 72 80 85 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07, 09 0 30, 60, 60, 80
1 15 1
2 22, 27, 27 2 22, 42, 72
3 30 3
4 42, 48 4
5 5 15, 85
6 60, 60, 67 6
7 72 7 27, 27, 67, 97, 97
8 80, 85 8 48
9 97, 97 9 09

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

Xổ số Bình Phước (XSBP - SXBP) xuất hiện cách đây chưa lâu nhưng đã bao phủ khắp khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn. Hiện nay, ngoài vé số truyền thông, công ty XSKT Bình Phước còn phát hành thêm xổ số lô tô tự chọn để đáp ứng nhu cầu tham gia ngày càng đông của người dân.

1. Kết quả xổ số Bình Phước (KQXSBP) quay ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay (KQXS Bình Phước) được quay cố định vào ngày thứ 7 hàng tuần, thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bình Phước.

2. Cách dò kết quả xổ số Bình Phước nhanh và chính xác nhất

Để tra cứu chính xác kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước hôm nay (KQXSBP), các bạn chỉ cần so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số tỉnh Bình Phước, nếu trùng số các bạn đối chiếu tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để theo dõi KQXSBP hôm nay, bạn chỉ cần mở website XoSo88.TV lên và giữ nguyên, kết quả XS Bình Phước mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với kết quả tại trường quay.

Trang Xổ Số 88 của chúng tôi cung cấp kết quả xổ số Bình Phước (KQXS Bình Phước) của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Phước ngày hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước (XSKT Binh Phuoc) bất cứ ngày nào mong muốn.

3. Tham khảo xổ số tỉnh Bình Phước (XSBPHUOC) ở đâu để có số đẹp miễn phí?

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV của chúng tôi để tham khảo dự đoán xo so Binh Phuoc cùng với các con số thống kê kết quả xổ số Bình Phước trực tiếp, từ đó học hỏi cách phân tích của các chuyên gia và thảo luận với những người cùng tham gia khác. Những con số xuất hiện nhiều lần bằng các phương pháp tính toán khác nhau hay được nhiều người cùng lựa chọn sẽ có khả năng về cao nhất.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Phước mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBP - xổ số kiến thiết đài Bình Phước trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng XSKT Bình Phước (XSBP) ở đâu?

Khi tờ vé số XS Bình Phước của bạn trúng thưởng, hãy đến các đại lý, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của công ty XSKT Bình Phước yêu cầu đổi thưởng. Nhớ giữ tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn và mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân để làm thủ tục lĩnh thưởng XSBPHUOC trong thời gian sớm nhất bạn nhé.

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước

  • Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
  • ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296
Xem thêm
Thu gọn