XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 08-07-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 32
Giải bảy 801
Giải sáu 5652 3251 2017
Giải năm 5832
Giải tư 07364 98474 57121 71316 74075 04656 13744
Giải ba 96511 75602
Giải nhì 36141
Giải nhất 48436
Đặc biệt 862319
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 02 11 16 17 19 21 32 32
36 41 44 51 52 56 64 74 75
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0
1 11, 16, 17, 19 1 11, 21, 41, 51
2 21 2 32, 32, 52
3 32, 32, 36 3
4 41, 44 4 44, 64, 74
5 51, 52, 56 5 75
6 64 6 16, 36, 56
7 74, 75 7 17
8 8
9 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 01-07-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 16
Giải bảy 585
Giải sáu 8670 2569 3634
Giải năm 8454
Giải tư 45033 98538 24234 33707 05792 99809 15528
Giải ba 64032 77500
Giải nhì 60426
Giải nhất 03459
Đặc biệt 678403
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 03 07 09 16 26 28 32 33
34 34 38 54 59 69 70 85 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 07, 09 0 70
1 16 1
2 26, 28 2 32, 92
3 32, 33, 34, 34, 38 3 33
4 4 34, 34, 54
5 54, 59 5 85
6 69 6 16, 26
7 70 7
8 85 8 28, 38
9 92 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 24-06-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 94
Giải bảy 724
Giải sáu 3627 6863 6276
Giải năm 5443
Giải tư 19514 37345 78147 11910 87182 27466 79281
Giải ba 35292 50589
Giải nhì 93542
Giải nhất 69019
Đặc biệt 282497
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
10 14 19 24 27 42 43 45 47
63 66 76 81 82 89 92 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 14, 19 1 81
2 24, 27 2 42, 82, 92
3 3 43, 63
4 42, 43, 45, 47 4 14, 24, 94
5 5 45
6 63, 66 6 66, 76
7 76 7 27, 47, 97
8 81, 82, 89 8
9 92, 94, 97 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 17-06-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 67
Giải bảy 279
Giải sáu 8776 0823 5584
Giải năm 4497
Giải tư 58023 19346 15568 55320 35921 36349 88882
Giải ba 46962 58435
Giải nhì 27366
Giải nhất 66275
Đặc biệt 995407
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
07 20 21 23 23 35 46 49 62
66 67 68 75 76 79 82 84 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20
1 1 21
2 20, 21, 23, 23 2 62, 82
3 35 3 23, 23
4 46, 49 4 84
5 5 35, 75
6 62, 66, 67, 68 6 46, 66, 76
7 75, 76, 79 7 67, 97
8 82, 84 8 68
9 97 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 10-06-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 50
Giải bảy 854
Giải sáu 2202 1083 8679
Giải năm 8450
Giải tư 92684 85698 55479 29707 99032 86099 73472
Giải ba 74808 23644
Giải nhì 68200
Giải nhất 62713
Đặc biệt 435569
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 02 07 08 13 32 44 50 50
54 69 72 79 79 83 84 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 07, 08 0 50, 50
1 13 1
2 2 32, 72
3 32 3 13, 83
4 44 4 44, 54, 84
5 50, 50, 54 5
6 69 6
7 72, 79, 79 7
8 83, 84 8 98
9 98, 99 9 69, 79, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 03-06-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 55
Giải bảy 131
Giải sáu 3660 0067 7592
Giải năm 5975
Giải tư 13003 80187 78063 02089 78366 79642 18100
Giải ba 12941 49512
Giải nhì 32373
Giải nhất 96532
Đặc biệt 842196
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 03 12 31 32 41 42 55 60
63 66 67 73 75 87 89 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 60
1 12 1 31, 41
2 2 12, 32, 42, 92
3 31, 32 3 63, 73
4 41, 42 4
5 55 5 55, 75
6 60, 63, 66, 67 6 66, 96
7 73, 75 7 67, 87
8 87, 89 8
9 92, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 27-05-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 73
Giải bảy 345
Giải sáu 8497 2164 5656
Giải năm 6003
Giải tư 00081 64367 92675 24373 22196 52239 73618
Giải ba 94656 20804
Giải nhì 32974
Giải nhất 31604
Đặc biệt 038239
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
03 04 04 18 39 39 45 56 56
64 67 73 73 74 75 81 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 04 0
1 18 1 81
2 2
3 39, 39 3 73, 73
4 45 4 64, 74
5 56, 56 5 45, 75
6 64, 67 6 56, 56, 96
7 73, 73, 74, 75 7 67, 97
8 81 8 18
9 96, 97 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 20-05-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 66
Giải bảy 991
Giải sáu 3010 5756 6036
Giải năm 5493
Giải tư 21993 17447 80683 39910 79026 85552 80718
Giải ba 29078 37332
Giải nhì 75090
Giải nhất 53873
Đặc biệt 702581
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
10 10 18 26 32 36 47 52 56
66 73 78 81 83 90 91 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 10, 90
1 10, 10, 18 1 81, 91
2 26 2 32, 52
3 32, 36 3 73, 83, 93, 93
4 47 4
5 52, 56 5
6 66 6 26, 36, 56, 66
7 73, 78 7 47
8 81, 83 8 18, 78
9 90, 91, 93, 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 13-05-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 01
Giải bảy 381
Giải sáu 7823 9942 8629
Giải năm 1052
Giải tư 29492 51043 81453 04879 47035 42799 94841
Giải ba 40322 69378
Giải nhì 29313
Giải nhất 56900
Đặc biệt 955086
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 01 13 22 23 29 35 41 42
43 52 53 78 79 81 86 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0
1 13 1 01, 41, 81
2 22, 23, 29 2 22, 42, 52, 92
3 35 3 13, 23, 43, 53
4 41, 42, 43 4
5 52, 53 5 35
6 6 86
7 78, 79 7
8 81, 86 8 78
9 92, 99 9 29, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 06-05-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 13
Giải bảy 294
Giải sáu 4547 7431 4792
Giải năm 9587
Giải tư 42258 16234 75651 71542 55959 43029 18729
Giải ba 83635 86141
Giải nhì 08687
Giải nhất 31092
Đặc biệt 334231
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
13 29 29 31 31 34 35 41 42
47 51 58 59 87 87 92 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13 1 31, 31, 41, 51
2 29, 29 2 42, 92, 92
3 31, 31, 34, 35 3 13
4 41, 42, 47 4 34, 94
5 51, 58, 59 5 35
6 6
7 7 47, 87, 87
8 87, 87 8 58
9 92, 92, 94 9 29, 29, 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Xổ số Bình Thuận (XSBTH - XSBTHUAN) được phát hành từ năm 1978. Thời gian Công ty XSKT Bình Thuận hoạt động với quy mô nhỏ và vé XS Bình Thuận được tiêu thụ trong tỉnh là chủ yếu. Nhưng sau đó, nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, công ty XS Bình Thuận phát hành thêm xổ số lô tô và cho bao phủ rộng khắp các tỉnh thành miền Nam như hiện nay.

1. Lịch quay xổ số Bình Thuận như nào?

Kết quả xổ số Bình Thuận (KQXS Bình Thuận) được quay định kỳ vào lúc 16h15 đến 16h30 thứ 5 hàng tuần và được phát trực tiếp từ trường quay công ty XS tỉnh.

2. Xem kết quả xổ số đài Bình Thuận hôm nay ở đâu?

- Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số để xem KQXSBTH hoặc dò số qua kênh truyền hình tỉnh Bình Thuận.

- Ngoài ra còn có cách đơn giản và thuận tiện hơn để các bạn biết KQXS Bình Thuận vừa nhanh vừa chính xác đó là xem trực tiếp xổ số miền Nam đài Bình Thuận mở thưởng tại website XoSo88.TV.

- Hệ thống của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận của 7 tuần gần nhất (gồm hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, trước nữa...) giúp các bạn dễ dàng xem lại kết quả XSBTHUAN của bất kỳ ngày nào mong muốn. 

- Từ bảng chi tiết kết quả xổ số Bình Thuận đi kèm bảng loto 2 số, các bạn có thể xem nhanh XS Bình Thuận hôm nay về con gì, có những đầu đuôi nào, đầu đuôi nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào câm…

- Chưa hết các bạn cũng có thể xem số liệu thống kê KQXS Bình Thuận ngay tại website của chúng tôi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên mạng hay các trang khác. 

3. Cách dò kết quả xổ số Bình Thuận (KQ XSBTH) cực nhanh

Cách đơn giản nhất để dò vé xổ số Bình Thuận đó là các bạn so sánh 2 số cuối của với bảng KQ XSBTHUAN của chúng tôi, khi thấy có số trùng thì các bạn so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải thưởng, số nào không trùng là tờ vé số chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Bình Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBT - Xổ số Bình Thuận trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số đài Bình Thuận

Khi tờ vé bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay, thì chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ đổi thưởng theo các địa chỉ sau:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận (XSMN Bình Thuận)

  • Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
  • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 45 Mạc Đỉnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ
  • Địa chỉ: 77B2, Lý Hồng Thanh, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Xem thêm
Thu gọn