XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 13-05-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 01
Giải bảy 381
Giải sáu 7823 9942 8629
Giải năm 1052
Giải tư 29492 51043 81453 04879 47035 42799 94841
Giải ba 40322 69378
Giải nhì 29313
Giải nhất 56900
Đặc biệt 955086
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 01 13 22 23 29 35 41 42
43 52 53 78 79 81 86 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0
1 13 1 01, 41, 81
2 22, 23, 29 2 22, 42, 52, 92
3 35 3 13, 23, 43, 53
4 41, 42, 43 4
5 52, 53 5 35
6 6 86
7 78, 79 7
8 81, 86 8 78
9 92, 99 9 29, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 06-05-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 13
Giải bảy 294
Giải sáu 4547 7431 4792
Giải năm 9587
Giải tư 42258 16234 75651 71542 55959 43029 18729
Giải ba 83635 86141
Giải nhì 08687
Giải nhất 31092
Đặc biệt 334231
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
13 29 29 31 31 34 35 41 42
47 51 58 59 87 87 92 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13 1 31, 31, 41, 51
2 29, 29 2 42, 92, 92
3 31, 31, 34, 35 3 13
4 41, 42, 47 4 34, 94
5 51, 58, 59 5 35
6 6
7 7 47, 87, 87
8 87, 87 8 58
9 92, 92, 94 9 29, 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 29-04-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 31
Giải bảy 787
Giải sáu 5095 4345 0226
Giải năm 0607
Giải tư 29646 85452 45819 43061 15375 60137 27951
Giải ba 71371 52299
Giải nhì 01299
Giải nhất 95468
Đặc biệt 803115
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
07 15 19 26 31 37 45 46 51
52 61 68 71 75 87 95 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 15, 19 1 31, 51, 61, 71
2 26 2 52
3 31, 37 3
4 45, 46 4
5 51, 52 5 15, 45, 75, 95
6 61, 68 6 26, 46
7 71, 75 7 37, 87
8 87 8 68
9 95, 99, 99 9 19, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 22-04-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 87
Giải bảy 333
Giải sáu 0425 7508 7879
Giải năm 0490
Giải tư 13073 80423 71339 68573 52352 78276 49313
Giải ba 43482 32973
Giải nhì 88672
Giải nhất 46241
Đặc biệt 198035
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
08 13 23 25 33 35 39 41 52
72 73 73 73 76 79 82 87 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 90
1 13 1 41
2 23, 25 2 52, 72, 82
3 33, 35, 39 3 13, 23, 33, 73, 73, 73
4 41 4
5 52 5 25, 35
6 6 76
7 72, 73, 73, 73, 76, 79 7 87
8 82, 87 8
9 90 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 15-04-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 74
Giải bảy 877
Giải sáu 6644 4256 9185
Giải năm 8015
Giải tư 45189 18950 34133 07219 41932 84628 90365
Giải ba 20003 80804
Giải nhì 48645
Giải nhất 19088
Đặc biệt 752890
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
03 04 15 19 28 32 33 44 45
50 56 65 74 77 85 88 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 50, 90
1 15, 19 1
2 28 2 32
3 32, 33 3 33
4 44, 45 4 44, 74
5 50, 56 5 15, 45, 65, 85
6 65 6 56
7 74, 77 7 77
8 85, 88, 89 8 28, 88
9 90 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 08-04-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 94
Giải bảy 195
Giải sáu 2115 5279 1791
Giải năm 5951
Giải tư 27507 18216 60014 62774 82875 94843 33077
Giải ba 17152 96573
Giải nhì 38990
Giải nhất 22822
Đặc biệt 777705
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
05 07 14 15 16 22 43 51 52
73 74 75 77 79 90 91 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 90
1 14, 15, 16 1 51, 91
2 22 2 22, 52
3 3 43, 73
4 43 4 14, 74, 94
5 51, 52 5 15, 75, 95
6 6 16
7 73, 74, 75, 77, 79 7 77
8 8
9 90, 91, 94, 95 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 01-04-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 56
Giải bảy 405
Giải sáu 3267 5776 5692
Giải năm 1548
Giải tư 07848 67176 99391 85186 66006 02056 76364
Giải ba 66388 06185
Giải nhì 32676
Giải nhất 55634
Đặc biệt 053398
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
05 06 34 48 48 56 56 64 67
76 76 76 85 86 88 91 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0
1 1 91
2 2 92
3 34 3
4 48, 48 4 34, 64
5 56, 56 5 85
6 64, 67 6 56, 56, 76, 76, 76, 86
7 76, 76, 76 7 67
8 85, 86, 88 8 48, 48, 88, 98
9 91, 92, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 25-03-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 09
Giải bảy 643
Giải sáu 6380 4042 3907
Giải năm 6764
Giải tư 25033 27383 50227 23603 51570 39073 86606
Giải ba 62261 02572
Giải nhì 07165
Giải nhất 77729
Đặc biệt 504917
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
03 06 07 09 17 27 29 33 42
43 61 64 65 70 72 73 80 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 07, 09 0 70, 80
1 17 1 61
2 27, 29 2 42, 72
3 33 3 33, 43, 73, 83
4 42, 43 4 64
5 5 65
6 61, 64, 65 6
7 70, 72, 73 7 17, 27
8 80, 83 8
9 9 09, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 18-03-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 73
Giải bảy 337
Giải sáu 1128 9844 0449
Giải năm 4251
Giải tư 37637 78829 16620 73676 40035 12756 81932
Giải ba 88043 34835
Giải nhì 68089
Giải nhất 75459
Đặc biệt 574673
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
20 28 29 32 35 35 37 37 43
44 49 51 56 59 73 73 76 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 1 51
2 20, 28, 29 2 32
3 32, 35, 35, 37, 37 3 43, 73, 73
4 43, 44, 49 4 44
5 51, 56, 59 5 35, 35
6 6 56, 76
7 73, 73, 76 7 37, 37
8 89 8 28
9 9 29, 49, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 11-03-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 56
Giải bảy 687
Giải sáu 7034 4504 6739
Giải năm 8386
Giải tư 81561 60884 79244 37817 24345 86888 86278
Giải ba 83310 78214
Giải nhì 35473
Giải nhất 02860
Đặc biệt 155919
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
04 10 14 17 19 34 39 44 45
56 60 61 73 78 84 86 87 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10, 60
1 10, 14, 17, 19 1 61
2 2
3 34, 39 3 73
4 44, 45 4 14, 34, 44, 84
5 56 5 45
6 60, 61 6 56, 86
7 73, 78 7 17, 87
8 84, 86, 87, 88 8 78, 88
9 9 19, 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Xổ số Bình Thuận (XSBTH - XSBTHUAN) được phát hành từ năm 1978. Thời gian Công ty XSKT Bình Thuận hoạt động với quy mô nhỏ và vé XS Bình Thuận được tiêu thụ trong tỉnh là chủ yếu. Nhưng sau đó, nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, công ty XS Bình Thuận phát hành thêm xổ số lô tô và cho bao phủ rộng khắp các tỉnh thành miền Nam như hiện nay.

1. Lịch quay xổ số Bình Thuận như nào?

Kết quả xổ số Bình Thuận (KQXS Bình Thuận) được quay định kỳ vào lúc 16h15 đến 16h30 thứ 5 hàng tuần và được phát trực tiếp từ trường quay công ty XS tỉnh.

2. Xem kết quả xổ số đài Bình Thuận hôm nay ở đâu?

- Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số để xem KQXSBTH hoặc dò số qua kênh truyền hình tỉnh Bình Thuận.

- Ngoài ra còn có cách đơn giản và thuận tiện hơn để các bạn biết KQXS Bình Thuận vừa nhanh vừa chính xác đó là xem trực tiếp xổ số miền Nam đài Bình Thuận mở thưởng tại website XoSo88.TV.

- Hệ thống của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận của 7 tuần gần nhất (gồm hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, trước nữa...) giúp các bạn dễ dàng xem lại kết quả XSBTHUAN của bất kỳ ngày nào mong muốn. 

- Từ bảng chi tiết kết quả xổ số Bình Thuận đi kèm bảng loto 2 số, các bạn có thể xem nhanh XS Bình Thuận hôm nay về con gì, có những đầu đuôi nào, đầu đuôi nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào câm…

- Chưa hết các bạn cũng có thể xem số liệu thống kê KQXS Bình Thuận ngay tại website của chúng tôi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên mạng hay các trang khác. 

3. Cách dò kết quả xổ số Bình Thuận (KQ XSBTH) cực nhanh

Cách đơn giản nhất để dò vé xổ số Bình Thuận đó là các bạn so sánh 2 số cuối của với bảng KQ XSBTHUAN của chúng tôi, khi thấy có số trùng thì các bạn so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải thưởng, số nào không trùng là tờ vé số chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Bình Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBT - Xổ số Bình Thuận trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số đài Bình Thuận

Khi tờ vé bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay, thì chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ đổi thưởng theo các địa chỉ sau:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận (XSMN Bình Thuận)

  • Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
  • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 45 Mạc Đỉnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ
  • Địa chỉ: 77B2, Lý Hồng Thanh, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Xem thêm
Thu gọn