XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 26-11-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 65
Giải bảy 279
Giải sáu 8703 6879 0814
Giải năm 5487
Giải tư 75669 95104 85217 84170 17927 37775 07216
Giải ba 22926 36972
Giải nhì 67946
Giải nhất 49342
Đặc biệt 800244
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
03 04 14 16 17 26 27 42 44
46 65 69 70 72 75 79 79 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 70
1 14, 16, 17 1
2 26, 27 2 42, 72
3 3
4 42, 44, 46 4 14, 44
5 5 65, 75
6 65, 69 6 16, 26, 46
7 70, 72, 75, 79, 79 7 17, 27, 87
8 87 8
9 9 69, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 19-11-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 09
Giải bảy 863
Giải sáu 8454 7166 6955
Giải năm 4542
Giải tư 32159 99673 71788 35886 80484 44241 82289
Giải ba 45915 29607
Giải nhì 37469
Giải nhất 00793
Đặc biệt 765131
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
07 09 15 31 41 42 54 55 59
63 66 69 73 84 86 88 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0
1 15 1 31, 41
2 2 42
3 31 3 63, 73, 93
4 41, 42 4 54, 84
5 54, 55, 59 5 15, 55
6 63, 66, 69 6 66, 86
7 73 7
8 84, 86, 88, 89 8 88
9 93 9 09, 59, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 12-11-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 24
Giải bảy 434
Giải sáu 9550 0806 6786
Giải năm 4640
Giải tư 75782 37820 99611 53802 42872 11659 72303
Giải ba 24766 58534
Giải nhì 47784
Giải nhất 79901
Đặc biệt 873143
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 02 03 06 11 20 24 34 34
40 43 50 59 66 72 82 84 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 03, 06 0 20, 40, 50
1 11 1 11
2 20, 24 2 72, 82
3 34, 34 3 43
4 40, 43 4 24, 34, 34, 84
5 50, 59 5
6 66 6 66, 86
7 72 7
8 82, 84, 86 8
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 05-11-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 83
Giải bảy 178
Giải sáu 4425 7842 3526
Giải năm 7796
Giải tư 92711 18151 21797 47788 95230 24763 35123
Giải ba 10382 58597
Giải nhì 16606
Giải nhất 26050
Đặc biệt 557848
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
06 11 23 25 26 30 42 48 50
51 63 78 82 83 88 96 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30, 50
1 11 1 11, 51
2 23, 25, 26 2 42, 82
3 30 3 23, 63, 83
4 42, 48 4
5 50, 51 5 25
6 63 6 26, 96
7 78 7 97, 97
8 82, 83, 88 8 48, 78, 88
9 96, 97, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 29-10-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 84
Giải bảy 166
Giải sáu 3798 3477 0871
Giải năm 4771
Giải tư 53845 45301 23660 99310 45181 36849 74390
Giải ba 83170 20120
Giải nhì 72540
Giải nhất 47214
Đặc biệt 351713
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 10 13 14 20 40 45 49 60
66 70 71 71 77 81 84 90 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 20, 40, 60, 70, 90
1 10, 13, 14 1 71, 71, 81
2 20 2
3 3 13
4 40, 45, 49 4 14, 84
5 5 45
6 60, 66 6 66
7 70, 71, 71, 77 7 77
8 81, 84 8 98
9 90, 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 22-10-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 93
Giải bảy 284
Giải sáu 6208 7696 1335
Giải năm 4053
Giải tư 19837 40359 12160 37877 05802 70886 73399
Giải ba 75877 06144
Giải nhì 90965
Giải nhất 20476
Đặc biệt 395251
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
02 08 35 37 44 51 53 59 60
65 76 77 77 84 86 93 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 60
1 1 51
2 2
3 35, 37 3 53, 93
4 44 4 44, 84
5 51, 53, 59 5 35, 65
6 60, 65 6 76, 86, 96
7 76, 77, 77 7 37, 77, 77
8 84, 86 8
9 93, 96, 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 15-10-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 33
Giải bảy 342
Giải sáu 5821 2793 9588
Giải năm 8689
Giải tư 88095 64260 13324 00610 26633 44668 12969
Giải ba 11931 60846
Giải nhì 84773
Giải nhất 50760
Đặc biệt 918227
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
10 21 24 27 31 33 33 42 46
60 60 68 69 73 88 89 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 60, 60
1 10 1 21, 31
2 21, 24, 27 2 42
3 31, 33, 33 3 33, 33, 73, 93
4 42, 46 4 24
5 5 95
6 60, 60, 68, 69 6 46
7 73 7 27
8 88, 89 8 68, 88
9 93, 95 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 08-10-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 23
Giải bảy 980
Giải sáu 5841 0703 0909
Giải năm 6757
Giải tư 00899 64495 73554 62831 74899 56826 09682
Giải ba 05902 78221
Giải nhì 95061
Giải nhất 64543
Đặc biệt 528144
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
02 03 09 21 23 26 31 41 43
44 54 57 61 80 82 95 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 09 0 80
1 1 21, 31, 41, 61
2 21, 23, 26 2 82
3 31 3 23, 43
4 41, 43, 44 4 44, 54
5 54, 57 5 95
6 61 6 26
7 7 57
8 80, 82 8
9 95, 99, 99 9 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 01-10-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 58
Giải bảy 903
Giải sáu 4850 0701 8949
Giải năm 4366
Giải tư 61753 85489 92756 80204 28750 08782 94199
Giải ba 40685 31386
Giải nhì 76342
Giải nhất 07049
Đặc biệt 627304
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 03 04 04 42 49 49 50 50
53 56 58 66 82 85 86 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 04, 04 0 50, 50
1 1
2 2 42, 82
3 3 53
4 42, 49, 49 4
5 50, 50, 53, 56, 58 5 85
6 66 6 56, 66, 86
7 7
8 82, 85, 86, 89 8 58
9 99 9 49, 49, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 24-09-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 96
Giải bảy 679
Giải sáu 5638 8198 1963
Giải năm 5373
Giải tư 82667 91773 99868 71136 25591 50939 78536
Giải ba 33539 15988
Giải nhì 55973
Giải nhất 64216
Đặc biệt 231487
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
16 36 36 38 39 39 63 67 68
73 73 73 79 87 88 91 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 16 1 91
2 2
3 36, 36, 38, 39, 39 3 63, 73, 73, 73
4 4
5 5
6 63, 67, 68 6 16, 36, 36, 96
7 73, 73, 73, 79 7 67, 87
8 87, 88 8 38, 68, 88, 98
9 91, 96, 98 9 39, 39, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Xổ số Bình Thuận (XSBTH - XSBTHUAN) được phát hành từ năm 1978. Thời gian Công ty XSKT Bình Thuận hoạt động với quy mô nhỏ và vé XS Bình Thuận được tiêu thụ trong tỉnh là chủ yếu. Nhưng sau đó, nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, công ty XS Bình Thuận phát hành thêm xổ số lô tô và cho bao phủ rộng khắp các tỉnh thành miền Nam như hiện nay.

1. Lịch quay xổ số Bình Thuận như nào?

Kết quả xổ số Bình Thuận (KQXS Bình Thuận) được quay định kỳ vào lúc 16h15 đến 16h30 thứ 5 hàng tuần và được phát trực tiếp từ trường quay công ty XS tỉnh.

2. Xem kết quả xổ số đài Bình Thuận hôm nay ở đâu?

- Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số để xem KQXSBTH hoặc dò số qua kênh truyền hình tỉnh Bình Thuận.

- Ngoài ra còn có cách đơn giản và thuận tiện hơn để các bạn biết KQXS Bình Thuận vừa nhanh vừa chính xác đó là xem trực tiếp xổ số miền Nam đài Bình Thuận mở thưởng tại website XoSo88.TV.

- Hệ thống của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận của 7 tuần gần nhất (gồm hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, trước nữa...) giúp các bạn dễ dàng xem lại kết quả XSBTHUAN của bất kỳ ngày nào mong muốn. 

- Từ bảng chi tiết kết quả xổ số Bình Thuận đi kèm bảng loto 2 số, các bạn có thể xem nhanh XS Bình Thuận hôm nay về con gì, có những đầu đuôi nào, đầu đuôi nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào câm…

- Chưa hết các bạn cũng có thể xem số liệu thống kê KQXS Bình Thuận ngay tại website của chúng tôi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên mạng hay các trang khác. 

3. Cách dò kết quả xổ số Bình Thuận (KQ XSBTH) cực nhanh

Cách đơn giản nhất để dò vé xổ số Bình Thuận đó là các bạn so sánh 2 số cuối của với bảng KQ XSBTHUAN của chúng tôi, khi thấy có số trùng thì các bạn so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải thưởng, số nào không trùng là tờ vé số chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Bình Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBT - Xổ số Bình Thuận trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số đài Bình Thuận

Khi tờ vé bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay, thì chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ đổi thưởng theo các địa chỉ sau:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận (XSMN Bình Thuận)

  • Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
  • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 45 Mạc Đỉnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ
  • Địa chỉ: 77B2, Lý Hồng Thanh, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Xem thêm
Thu gọn