XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 29-09-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 63
Giải bảy 914
Giải sáu 5737 6633 5182
Giải năm 0115
Giải tư 63585 07683 53096 63567 93920 44065 00537
Giải ba 41349 72956
Giải nhì 46979
Giải nhất 90998
Đặc biệt 200611
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
11 14 15 20 33 37 37 49 56
63 65 67 79 82 83 85 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 11, 14, 15 1 11
2 20 2 82
3 33, 37, 37 3 33, 63, 83
4 49 4 14
5 56 5 15, 65, 85
6 63, 65, 67 6 56, 96
7 79 7 37, 37, 67
8 82, 83, 85 8 98
9 96, 98 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 22-09-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 13
Giải bảy 175
Giải sáu 8799 2069 8725
Giải năm 2990
Giải tư 04771 65767 27214 52345 73108 07755 50637
Giải ba 84443 71484
Giải nhì 04070
Giải nhất 33944
Đặc biệt 734949
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
08 13 14 25 37 43 44 45 49
55 67 69 70 71 75 84 90 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 70, 90
1 13, 14 1 71
2 25 2
3 37 3 13, 43
4 43, 44, 45, 49 4 14, 44, 84
5 55 5 25, 45, 55, 75
6 67, 69 6
7 70, 71, 75 7 37, 67
8 84 8
9 90, 99 9 49, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 15-09-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 89
Giải bảy 313
Giải sáu 3953 2779 9225
Giải năm 9968
Giải tư 90711 02827 84429 74138 55439 42296 06798
Giải ba 53024 67548
Giải nhì 92921
Giải nhất 83340
Đặc biệt 323937
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
11 13 21 24 25 27 29 37 38
39 40 48 53 68 79 89 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 11, 13 1 11, 21
2 21, 24, 25, 27, 29 2
3 37, 38, 39 3 13, 53
4 40, 48 4 24
5 53 5 25
6 68 6 96
7 79 7 27, 37
8 89 8 38, 48, 68, 98
9 96, 98 9 29, 39, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 08-09-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 69
Giải bảy 333
Giải sáu 0158 9786 1741
Giải năm 8340
Giải tư 32581 61727 76445 03649 91757 63610 90590
Giải ba 33102 74140
Giải nhì 81919
Giải nhất 36358
Đặc biệt 436521
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
02 10 19 21 27 33 40 40 41
45 49 57 58 58 69 81 86 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10, 40, 40, 90
1 10, 19 1 21, 41, 81
2 21, 27 2
3 33 3 33
4 40, 40, 41, 45, 49 4
5 57, 58, 58 5 45
6 69 6 86
7 7 27, 57
8 81, 86 8 58, 58
9 90 9 19, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 01-09-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 18
Giải bảy 656
Giải sáu 7142 8827 1470
Giải năm 7080
Giải tư 22903 47327 49881 30983 32240 49776 94325
Giải ba 97619 10935
Giải nhì 57503
Giải nhất 77420
Đặc biệt 637885
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
03 03 18 19 20 25 27 27 35
40 42 56 70 76 80 81 83 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03 0 20, 40, 70, 80
1 18, 19 1 81
2 20, 25, 27, 27 2 42
3 35 3 83
4 40, 42 4
5 56 5 25, 35, 85
6 6 56, 76
7 70, 76 7 27, 27
8 80, 81, 83, 85 8 18
9 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 25-08-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 95
Giải bảy 299
Giải sáu 0824 6838 4563
Giải năm 1464
Giải tư 98860 42744 17655 19458 46830 88963 49880
Giải ba 19125 72738
Giải nhì 59070
Giải nhất 50751
Đặc biệt 907382
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
24 25 30 38 38 44 51 55 58
60 63 63 64 70 80 82 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 60, 70, 80
1 1 51
2 24, 25 2 82
3 30, 38, 38 3 63, 63
4 44 4 24, 44, 64
5 51, 55, 58 5 25, 55, 95
6 60, 63, 63, 64 6
7 70 7
8 80, 82 8 38, 38, 58
9 95, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 18-08-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 91
Giải bảy 699
Giải sáu 5899 2462 1375
Giải năm 5082
Giải tư 35128 87938 12421 66194 99389 31794 18139
Giải ba 65735 54225
Giải nhì 27558
Giải nhất 92262
Đặc biệt 594884
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
21 25 28 35 38 39 58 62 62
75 82 84 89 91 94 94 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 1 21, 91
2 21, 25, 28 2 62, 62, 82
3 35, 38, 39 3
4 4 84, 94, 94
5 58 5 25, 35, 75
6 62, 62 6
7 75 7
8 82, 84, 89 8 28, 38, 58
9 91, 94, 94, 99, 99 9 39, 89, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 11-08-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 24
Giải bảy 518
Giải sáu 1685 1926 3905
Giải năm 7001
Giải tư 89765 59000 49697 25623 59776 62344 31473
Giải ba 50079 20537
Giải nhì 54805
Giải nhất 57227
Đặc biệt 118322
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 01 05 05 18 22 23 24 26
27 37 44 65 73 76 79 85 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 05, 05 0
1 18 1
2 22, 23, 24, 26, 27 2 22
3 37 3 23, 73
4 44 4 24, 44
5 5 65, 85
6 65 6 26, 76
7 73, 76, 79 7 27, 37, 97
8 85 8 18
9 97 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 04-08-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 24
Giải bảy 266
Giải sáu 5747 5226 3132
Giải năm 1562
Giải tư 17905 36554 69089 27204 47178 28472 15378
Giải ba 83828 16649
Giải nhì 32772
Giải nhất 34847
Đặc biệt 168587
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
04 05 24 26 28 32 47 47 49
54 62 66 72 72 78 78 87 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0
1 1
2 24, 26, 28 2 32, 62, 72, 72
3 32 3
4 47, 47, 49 4 24, 54
5 54 5
6 62, 66 6 26, 66
7 72, 72, 78, 78 7 47, 47, 87
8 87, 89 8 28, 78, 78
9 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 28-07-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 47
Giải bảy 777
Giải sáu 5501 3029 6666
Giải năm 9644
Giải tư 61525 53701 53047 48031 11771 85856 78547
Giải ba 44732 55592
Giải nhì 21125
Giải nhất 36837
Đặc biệt 780526
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 01 25 25 26 29 31 32 37
44 47 47 47 56 66 71 77 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01 0
1 1 31, 71
2 25, 25, 26, 29 2 32, 92
3 31, 32, 37 3
4 44, 47, 47, 47 4 44
5 56 5 25, 25
6 66 6 26, 56, 66
7 71, 77 7 37, 47, 47, 47, 77
8 8
9 92 9 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Xổ số Bình Thuận (XSBTH - XSBTHUAN) được phát hành từ năm 1978. Thời gian Công ty XSKT Bình Thuận hoạt động với quy mô nhỏ và vé XS Bình Thuận được tiêu thụ trong tỉnh là chủ yếu. Nhưng sau đó, nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, công ty XS Bình Thuận phát hành thêm xổ số lô tô và cho bao phủ rộng khắp các tỉnh thành miền Nam như hiện nay.

1. Lịch quay xổ số Bình Thuận như nào?

Kết quả xổ số Bình Thuận (KQXS Bình Thuận) được quay định kỳ vào lúc 16h15 đến 16h30 thứ 5 hàng tuần và được phát trực tiếp từ trường quay công ty XS tỉnh.

2. Xem kết quả xổ số đài Bình Thuận hôm nay ở đâu?

- Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số để xem KQXSBTH hoặc dò số qua kênh truyền hình tỉnh Bình Thuận.

- Ngoài ra còn có cách đơn giản và thuận tiện hơn để các bạn biết KQXS Bình Thuận vừa nhanh vừa chính xác đó là xem trực tiếp xổ số miền Nam đài Bình Thuận mở thưởng tại website XoSo88.TV.

- Hệ thống của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận của 7 tuần gần nhất (gồm hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, trước nữa...) giúp các bạn dễ dàng xem lại kết quả XSBTHUAN của bất kỳ ngày nào mong muốn. 

- Từ bảng chi tiết kết quả xổ số Bình Thuận đi kèm bảng loto 2 số, các bạn có thể xem nhanh XS Bình Thuận hôm nay về con gì, có những đầu đuôi nào, đầu đuôi nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào câm…

- Chưa hết các bạn cũng có thể xem số liệu thống kê KQXS Bình Thuận ngay tại website của chúng tôi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên mạng hay các trang khác. 

3. Cách dò kết quả xổ số Bình Thuận (KQ XSBTH) cực nhanh

Cách đơn giản nhất để dò vé xổ số Bình Thuận đó là các bạn so sánh 2 số cuối của với bảng KQ XSBTHUAN của chúng tôi, khi thấy có số trùng thì các bạn so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải thưởng, số nào không trùng là tờ vé số chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Bình Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBT - Xổ số Bình Thuận trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số đài Bình Thuận

Khi tờ vé bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay, thì chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ đổi thưởng theo các địa chỉ sau:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận (XSMN Bình Thuận)

  • Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
  • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 45 Mạc Đỉnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ
  • Địa chỉ: 77B2, Lý Hồng Thanh, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Xem thêm
Thu gọn