XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 19-05-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 05
Giải bảy 069
Giải sáu 1438 4205 9800
Giải năm 7267
Giải tư 74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188
Giải ba 15382 22515
Giải nhì 75438
Giải nhất 34235
Đặc biệt 202181
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 02 05 05 09 10 15 23 35
38 38 41 58 67 69 81 82 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 05, 05, 09 0 10
1 10, 15 1 41, 81
2 23 2 82
3 35, 38, 38 3 23
4 41 4
5 58 5 05, 15, 35
6 67, 69 6
7 7 67
8 81, 82, 88 8 38, 38, 58, 88
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 12-05-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 05
Giải bảy 753
Giải sáu 9030 0392 7161
Giải năm 0217
Giải tư 98347 72061 65049 56848 19194 15817 62464
Giải ba 30891 27910
Giải nhì 88864
Giải nhất 91624
Đặc biệt 923900
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 05 10 17 17 24 30 47 48
49 53 61 61 64 64 91 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05 0 10, 30
1 10, 17, 17 1 61, 61, 91
2 24 2 92
3 30 3 53
4 47, 48, 49 4 24, 64, 64, 94
5 53 5 05
6 61, 61, 64, 64 6
7 7 17, 17, 47
8 8 48
9 91, 92, 94 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 05-05-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 40
Giải bảy 518
Giải sáu 2419 2546 0688
Giải năm 9118
Giải tư 81292 98850 02014 51458 39029 51697 94793
Giải ba 64431 63267
Giải nhì 69037
Giải nhất 51816
Đặc biệt 335995
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
14 16 18 18 19 29 31 37 40
46 50 58 67 88 92 93 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 50
1 14, 16, 18, 18, 19 1 31
2 29 2 92
3 31, 37 3 93
4 40, 46 4 14
5 50, 58 5 95
6 67 6 16, 46
7 7 37, 67, 97
8 88 8 18, 18, 58, 88
9 92, 93, 95, 97 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 28-04-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 19
Giải bảy 860
Giải sáu 4435 1115 2422
Giải năm 3180
Giải tư 60844 87786 10952 01783 28380 34200 17953
Giải ba 76106 90569
Giải nhì 30262
Giải nhất 71016
Đặc biệt 063241
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 06 15 16 19 22 35 41 44
52 53 60 62 69 80 80 83 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 60, 80, 80
1 15, 16, 19 1 41
2 22 2 22, 52, 62
3 35 3 53, 83
4 41, 44 4 44
5 52, 53 5 15, 35
6 60, 62, 69 6 16, 86
7 7
8 80, 80, 83, 86 8
9 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 21-04-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 58
Giải bảy 840
Giải sáu 5700 1733 5109
Giải năm 4038
Giải tư 13654 38953 85564 22244 37615 89502 30193
Giải ba 43364 41052
Giải nhì 37032
Giải nhất 85339
Đặc biệt 192485
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 02 09 15 32 33 38 39 40
44 52 53 54 58 64 64 85 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 09 0 40
1 15 1
2 2 32, 52
3 32, 33, 38, 39 3 33, 53, 93
4 40, 44 4 44, 54, 64, 64
5 52, 53, 54, 58 5 15, 85
6 64, 64 6
7 7
8 85 8 38, 58
9 93 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 14-04-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 56
Giải bảy 849
Giải sáu 9972 4180 9775
Giải năm 3500
Giải tư 44981 80391 32057 05524 72277 80438 48102
Giải ba 41600 43236
Giải nhì 16714
Giải nhất 82001
Đặc biệt 614226
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 00 01 02 14 24 26 36 38
49 56 57 72 75 77 80 81 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 01, 02 0 80
1 14 1 81, 91
2 24, 26 2 72
3 36, 38 3
4 49 4 14, 24
5 56, 57 5 75
6 6 26, 36, 56
7 72, 75, 77 7 57, 77
8 80, 81 8 38
9 91 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 07-04-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 22
Giải bảy 584
Giải sáu 4242 4123 5798
Giải năm 1964
Giải tư 34947 98154 02317 34479 57935 64153 96750
Giải ba 74113 60652
Giải nhì 95188
Giải nhất 79333
Đặc biệt 690734
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
13 17 22 23 33 34 35 42 47
50 52 53 54 64 79 84 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50
1 13, 17 1
2 22, 23 2 22, 42, 52
3 33, 34, 35 3 13, 23, 33, 53
4 42, 47 4 34, 54, 64, 84
5 50, 52, 53, 54 5 35
6 64 6
7 79 7 17, 47
8 84, 88 8 88, 98
9 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 31-03-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 24
Giải bảy 927
Giải sáu 3501 1160 7245
Giải năm 5663
Giải tư 68720 68180 37025 62321 72377 15637 00986
Giải ba 67015 91040
Giải nhì 60745
Giải nhất 77149
Đặc biệt 388031
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 15 20 21 24 25 27 31 37
40 45 45 49 60 63 77 80 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20, 40, 60, 80
1 15 1 21, 31
2 20, 21, 24, 25, 27 2
3 31, 37 3 63
4 40, 45, 45, 49 4 24
5 5 15, 25, 45, 45
6 60, 63 6 86
7 77 7 27, 37, 77
8 80, 86 8
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 24-03-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 64
Giải bảy 411
Giải sáu 6633 2325 9317
Giải năm 3129
Giải tư 51789 54793 29847 87930 01348 57566 53261
Giải ba 05601 75173
Giải nhì 82787
Giải nhất 20663
Đặc biệt 240793
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 11 17 25 29 30 33 47 48
61 63 64 66 73 87 89 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 30
1 11, 17 1 11, 61
2 25, 29 2
3 30, 33 3 33, 63, 73, 93, 93
4 47, 48 4 64
5 5 25
6 61, 63, 64, 66 6 66
7 73 7 17, 47, 87
8 87, 89 8 48
9 93, 93 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 17-03-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 25
Giải bảy 910
Giải sáu 0826 4922 6939
Giải năm 8987
Giải tư 13753 38899 33984 20524 11372 78053 70508
Giải ba 21804 34607
Giải nhì 19730
Giải nhất 59906
Đặc biệt 897515
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
04 06 07 08 10 15 22 24 25
26 30 39 53 53 72 84 87 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 07, 08 0 10, 30
1 10, 15 1
2 22, 24, 25, 26 2 22, 72
3 30, 39 3 53, 53
4 4 24, 84
5 53, 53 5 15, 25
6 6 26
7 72 7 87
8 84, 87 8
9 99 9 39, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Xổ số Bình Thuận (XSBTH - XSBTHUAN) được phát hành từ năm 1978. Thời gian Công ty XSKT Bình Thuận hoạt động với quy mô nhỏ và vé XS Bình Thuận được tiêu thụ trong tỉnh là chủ yếu. Nhưng sau đó, nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, công ty XS Bình Thuận phát hành thêm xổ số lô tô và cho bao phủ rộng khắp các tỉnh thành miền Nam như hiện nay.

1. Lịch quay xổ số Bình Thuận như nào?

Kết quả xổ số Bình Thuận (KQXS Bình Thuận) được quay định kỳ vào lúc 16h15 đến 16h30 thứ 5 hàng tuần và được phát trực tiếp từ trường quay công ty XS tỉnh.

2. Xem kết quả xổ số đài Bình Thuận hôm nay ở đâu?

- Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số để xem KQXSBTH hoặc dò số qua kênh truyền hình tỉnh Bình Thuận.

- Ngoài ra còn có cách đơn giản và thuận tiện hơn để các bạn biết KQXS Bình Thuận vừa nhanh vừa chính xác đó là xem trực tiếp xổ số miền Nam đài Bình Thuận mở thưởng tại website XoSo88.TV.

- Hệ thống của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận của 7 tuần gần nhất (gồm hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, trước nữa...) giúp các bạn dễ dàng xem lại kết quả XSBTHUAN của bất kỳ ngày nào mong muốn. 

- Từ bảng chi tiết kết quả xổ số Bình Thuận đi kèm bảng loto 2 số, các bạn có thể xem nhanh XS Bình Thuận hôm nay về con gì, có những đầu đuôi nào, đầu đuôi nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào câm…

- Chưa hết các bạn cũng có thể xem số liệu thống kê KQXS Bình Thuận ngay tại website của chúng tôi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên mạng hay các trang khác. 

3. Cách dò kết quả xổ số Bình Thuận (KQ XSBTH) cực nhanh

Cách đơn giản nhất để dò vé xổ số Bình Thuận đó là các bạn so sánh 2 số cuối của với bảng KQ XSBTHUAN của chúng tôi, khi thấy có số trùng thì các bạn so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải thưởng, số nào không trùng là tờ vé số chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Bình Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBT - Xổ số Bình Thuận trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số đài Bình Thuận

Khi tờ vé bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay, thì chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ đổi thưởng theo các địa chỉ sau:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận (XSMN Bình Thuận)

  • Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
  • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 45 Mạc Đỉnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ
  • Địa chỉ: 77B2, Lý Hồng Thanh, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Xem thêm
Thu gọn