XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 17-09-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 04
Giải bảy 313
Giải sáu 3894 3902 3005
Giải năm 6183
Giải tư 83261 74107 75614 96700 02755 58763 33981
Giải ba 53441 99508
Giải nhì 47607
Giải nhất 77754
Đặc biệt 245936
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 02 04 05 07 07 08 13 14
36 41 54 55 61 63 81 83 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 04, 05, 07, 07, 08 0
1 13, 14 1 41, 61, 81
2 2
3 36 3 13, 63, 83
4 41 4 04, 14, 54, 94
5 54, 55 5 55
6 61, 63 6 36
7 7
8 81, 83 8
9 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 10-09-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 89
Giải bảy 706
Giải sáu 1606 6297 2273
Giải năm 2087
Giải tư 03259 66757 71879 94280 49298 36575 67430
Giải ba 19656 40163
Giải nhì 23893
Giải nhất 98345
Đặc biệt 188923
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
06 06 23 30 45 56 57 59 63
73 75 79 80 87 89 93 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 06 0 30, 80
1 1
2 23 2
3 30 3 23, 63, 73, 93
4 45 4
5 56, 57, 59 5 45, 75
6 63 6 56
7 73, 75, 79 7 57, 87, 97
8 80, 87, 89 8 98
9 93, 97, 98 9 59, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 03-09-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 94
Giải bảy 959
Giải sáu 0353 6559 5988
Giải năm 9615
Giải tư 22126 26362 54473 91944 27922 32463 79174
Giải ba 22210 92015
Giải nhì 91095
Giải nhất 79912
Đặc biệt 201108
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
08 10 12 15 15 22 26 44 53
59 59 62 63 73 74 88 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 10
1 10, 12, 15, 15 1
2 22, 26 2 12, 22, 62
3 3 53, 63, 73
4 44 4 44, 74, 94
5 53, 59, 59 5 15, 15, 95
6 62, 63 6 26
7 73, 74 7
8 88 8 88
9 94, 95 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 27-08-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 77
Giải bảy 029
Giải sáu 9557 9120 6468
Giải năm 2854
Giải tư 82526 85134 57511 13115 16226 67801 06179
Giải ba 43259 61428
Giải nhì 02314
Giải nhất 16936
Đặc biệt 345448
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 11 14 15 20 26 26 28 29
34 36 48 54 57 59 68 77 79
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20
1 11, 14, 15 1 11
2 20, 26, 26, 28, 29 2
3 34, 36 3
4 48 4 14, 34, 54
5 54, 57, 59 5 15
6 68 6 26, 26, 36
7 77, 79 7 57, 77
8 8 28, 48, 68
9 9 29, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 20-08-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 70
Giải bảy 987
Giải sáu 1811 0069 4076
Giải năm 0111
Giải tư 60052 74565 58663 72980 32110 77139 39847
Giải ba 84534 61212
Giải nhì 70004
Giải nhất 39033
Đặc biệt 242082
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
04 10 11 11 12 33 34 39 47
52 63 65 69 70 76 80 82 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10, 70, 80
1 10, 11, 11, 12 1 11, 11
2 2 12, 52, 82
3 33, 34, 39 3 33, 63
4 47 4 34
5 52 5 65
6 63, 65, 69 6 76
7 70, 76 7 47, 87
8 80, 82, 87 8
9 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 13-08-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 98
Giải bảy 813
Giải sáu 7569 5566 4245
Giải năm 5652
Giải tư 95099 94750 73998 02532 15083 20818 52339
Giải ba 81350 61759
Giải nhì 11474
Giải nhất 13754
Đặc biệt 439016
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
13 16 18 32 39 45 50 50 52
54 59 66 69 74 83 98 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 50
1 13, 16, 18 1
2 2 32, 52
3 32, 39 3 13, 83
4 45 4 54, 74
5 50, 50, 52, 54, 59 5 45
6 66, 69 6 16, 66
7 74 7
8 83 8 18, 98, 98
9 98, 98, 99 9 39, 59, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 06-08-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 85
Giải bảy 001
Giải sáu 1712 0170 3655
Giải năm 4148
Giải tư 07287 81558 06766 26172 72494 90377 53854
Giải ba 48632 77284
Giải nhì 73569
Giải nhất 08900
Đặc biệt 066008
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 01 08 12 32 48 54 55 58
66 69 70 72 77 84 85 87 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 08 0 70
1 12 1
2 2 12, 32, 72
3 32 3
4 48 4 54, 84, 94
5 54, 55, 58 5 55, 85
6 66, 69 6 66
7 70, 72, 77 7 77, 87
8 84, 85, 87 8 48, 58
9 94 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 30-07-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 87
Giải bảy 713
Giải sáu 0497 9106 4491
Giải năm 9304
Giải tư 45518 07891 21183 88221 34206 99628 17098
Giải ba 25152 24194
Giải nhì 90179
Giải nhất 21233
Đặc biệt 205085
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
04 06 06 13 18 21 28 33 52
79 83 85 87 91 91 94 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 06 0
1 13, 18 1 21, 91, 91
2 21, 28 2 52
3 33 3 13, 33, 83
4 4 94
5 52 5 85
6 6
7 79 7 87, 97
8 83, 85, 87 8 18, 28, 98
9 91, 91, 94, 97, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 23-07-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 35
Giải bảy 788
Giải sáu 5827 4105 4619
Giải năm 6442
Giải tư 59633 19001 34632 19395 30151 58157 39947
Giải ba 03186 67427
Giải nhì 70361
Giải nhất 37166
Đặc biệt 898948
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 05 19 27 27 32 33 35 42
47 48 51 57 61 66 86 88 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0
1 19 1 51, 61
2 27, 27 2 32, 42
3 32, 33, 35 3 33
4 42, 47, 48 4
5 51, 57 5 35, 95
6 61, 66 6 66, 86
7 7 27, 27, 47, 57
8 86, 88 8 48, 88
9 95 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 16-07-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 17
Giải bảy 689
Giải sáu 2431 6227 8586
Giải năm 2312
Giải tư 38341 62124 37702 80189 59729 31992 82469
Giải ba 02749 56103
Giải nhì 39566
Giải nhất 72368
Đặc biệt 541757
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
02 03 12 17 24 27 29 31 41
49 57 66 68 69 86 89 89 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0
1 12, 17 1 31, 41
2 24, 27, 29 2 12, 92
3 31 3
4 41, 49 4 24
5 57 5
6 66, 68, 69 6 66, 86
7 7 17, 27, 57
8 86, 89, 89 8 68
9 92 9 29, 49, 69, 89, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Xổ số Bình Thuận (XSBTH - XSBTHUAN) được phát hành từ năm 1978. Thời gian Công ty XSKT Bình Thuận hoạt động với quy mô nhỏ và vé XS Bình Thuận được tiêu thụ trong tỉnh là chủ yếu. Nhưng sau đó, nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, công ty XS Bình Thuận phát hành thêm xổ số lô tô và cho bao phủ rộng khắp các tỉnh thành miền Nam như hiện nay.

1. Lịch quay xổ số Bình Thuận như nào?

Kết quả xổ số Bình Thuận (KQXS Bình Thuận) được quay định kỳ vào lúc 16h15 đến 16h30 thứ 5 hàng tuần và được phát trực tiếp từ trường quay công ty XS tỉnh.

2. Xem kết quả xổ số đài Bình Thuận hôm nay ở đâu?

- Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số để xem KQXSBTH hoặc dò số qua kênh truyền hình tỉnh Bình Thuận.

- Ngoài ra còn có cách đơn giản và thuận tiện hơn để các bạn biết KQXS Bình Thuận vừa nhanh vừa chính xác đó là xem trực tiếp xổ số miền Nam đài Bình Thuận mở thưởng tại website XoSo88.TV.

- Hệ thống của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận của 7 tuần gần nhất (gồm hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, trước nữa...) giúp các bạn dễ dàng xem lại kết quả XSBTHUAN của bất kỳ ngày nào mong muốn. 

- Từ bảng chi tiết kết quả xổ số Bình Thuận đi kèm bảng loto 2 số, các bạn có thể xem nhanh XS Bình Thuận hôm nay về con gì, có những đầu đuôi nào, đầu đuôi nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào câm…

- Chưa hết các bạn cũng có thể xem số liệu thống kê KQXS Bình Thuận ngay tại website của chúng tôi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên mạng hay các trang khác. 

3. Cách dò kết quả xổ số Bình Thuận (KQ XSBTH) cực nhanh

Cách đơn giản nhất để dò vé xổ số Bình Thuận đó là các bạn so sánh 2 số cuối của với bảng KQ XSBTHUAN của chúng tôi, khi thấy có số trùng thì các bạn so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải thưởng, số nào không trùng là tờ vé số chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Bình Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBT - Xổ số Bình Thuận trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số đài Bình Thuận

Khi tờ vé bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay, thì chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ đổi thưởng theo các địa chỉ sau:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận (XSMN Bình Thuận)

  • Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
  • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 45 Mạc Đỉnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ
  • Địa chỉ: 77B2, Lý Hồng Thanh, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Xem thêm
Thu gọn