XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 04-03-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 18
Giải bảy 017
Giải sáu 5917 9035 0403
Giải năm 0457
Giải tư 11783 00059 21468 01723 47100 80760 21684
Giải ba 26860 00817
Giải nhì 08834
Giải nhất 51582
Đặc biệt 227843
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 03 17 17 17 18 23 34 35
43 57 59 60 60 68 82 83 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 60, 60
1 17, 17, 17, 18 1
2 23 2 82
3 34, 35 3 23, 43, 83
4 43 4 34, 84
5 57, 59 5 35
6 60, 60, 68 6
7 7 17, 17, 17, 57
8 82, 83, 84 8 18, 68
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 25-02-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 45
Giải bảy 251
Giải sáu 6570 4160 6155
Giải năm 3513
Giải tư 73570 47098 37294 67190 97532 44748 39109
Giải ba 75235 17265
Giải nhì 33806
Giải nhất 65620
Đặc biệt 622893
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
06 09 13 20 32 35 45 48 51
55 60 65 70 70 90 93 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0 20, 60, 70, 70, 90
1 13 1 51
2 20 2 32
3 32, 35 3 13, 93
4 45, 48 4 94
5 51, 55 5 35, 45, 55, 65
6 60, 65 6
7 70, 70 7
8 8 48, 98
9 90, 93, 94, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 18-02-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 63
Giải bảy 800
Giải sáu 7809 1574 9641
Giải năm 4939
Giải tư 86460 03118 77225 76036 58833 54127 80371
Giải ba 52963 73526
Giải nhì 29546
Giải nhất 74709
Đặc biệt 631152
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 09 09 18 25 26 27 33 36
39 41 46 52 60 63 63 71 74
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09, 09 0 60
1 18 1 41, 71
2 25, 26, 27 2 52
3 33, 36, 39 3 33, 63, 63
4 41, 46 4 74
5 52 5 25
6 60, 63, 63 6 26, 36, 46
7 71, 74 7 27
8 8 18
9 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 11-02-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 36
Giải bảy 362
Giải sáu 9595 8081 0291
Giải năm 9885
Giải tư 23357 05673 32821 39742 72676 61561 61358
Giải ba 66482 57151
Giải nhì 35796
Giải nhất 61396
Đặc biệt 821132
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
21 32 36 42 51 57 58 61 62
73 76 81 82 85 91 95 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 1 21, 51, 61, 81, 91
2 21 2 32, 42, 62, 82
3 32, 36 3 73
4 42 4
5 51, 57, 58 5 85, 95
6 61, 62 6 36, 76, 96, 96
7 73, 76 7 57
8 81, 82, 85 8 58
9 91, 95, 96, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 04-02-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 98
Giải bảy 250
Giải sáu 8319 2029 0509
Giải năm 0257
Giải tư 44111 56039 13481 34864 34192 14884 35307
Giải ba 57193 58313
Giải nhì 24585
Giải nhất 94736
Đặc biệt 115548
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
07 09 11 13 19 29 36 39 48
50 57 64 81 84 85 92 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 50
1 11, 13, 19 1 11, 81
2 29 2 92
3 36, 39 3 13, 93
4 48 4 64, 84
5 50, 57 5 85
6 64 6 36
7 7 57
8 81, 84, 85 8 48, 98
9 92, 93, 98 9 19, 29, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 28-01-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 73
Giải bảy 382
Giải sáu 4764 2407 5239
Giải năm 2474
Giải tư 16367 05730 07676 21310 64561 62097 33257
Giải ba 31841 41511
Giải nhì 35416
Giải nhất 99850
Đặc biệt 087866
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
07 10 11 16 30 39 41 50 57
61 64 66 67 73 74 76 82 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10, 30, 50
1 10, 11, 16 1 11, 41, 61
2 2 82
3 30, 39 3 73
4 41 4 64, 74
5 50, 57 5
6 61, 64, 66, 67 6 16, 66, 76
7 73, 74, 76 7 57, 67, 97
8 82 8
9 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 21-01-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 92
Giải bảy 897
Giải sáu 0587 8750 0323
Giải năm 1054
Giải tư 25098 67033 43780 57451 00076 53263 28617
Giải ba 61363 52013
Giải nhì 43569
Giải nhất 25519
Đặc biệt 078424
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
13 17 19 23 24 33 50 51 54
63 63 69 76 80 87 92 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 80
1 13, 17, 19 1 51
2 23, 24 2 92
3 33 3 13, 23, 33, 63, 63
4 4 24, 54
5 50, 51, 54 5
6 63, 63, 69 6 76
7 76 7 17, 87, 97
8 80, 87 8 98
9 92, 97, 98 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 14-01-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 21
Giải bảy 172
Giải sáu 1602 1492 1300
Giải năm 2075
Giải tư 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382
Giải ba 63025 77287
Giải nhì 24725
Giải nhất 28749
Đặc biệt 279246
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 00 02 19 21 25 25 45 46
49 72 75 76 76 82 84 87 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 02 0
1 19 1 21
2 21, 25, 25 2 72, 82, 92
3 3
4 45, 46, 49 4 84
5 5 25, 25, 45, 75
6 6 46, 76, 76
7 72, 75, 76, 76 7 87
8 82, 84, 87 8
9 92 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 07-01-2021
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 37
Giải bảy 542
Giải sáu 1511 7546 8604
Giải năm 1174
Giải tư 26668 00582 11081 88908 72752 40509 75878
Giải ba 91983 11426
Giải nhì 15270
Giải nhất 19605
Đặc biệt 547067
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
04 05 08 09 11 26 37 42 46
52 67 68 70 74 78 81 82 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 08, 09 0 70
1 11 1 11, 81
2 26 2 42, 52, 82
3 37 3 83
4 42, 46 4 74
5 52 5
6 67, 68 6 26, 46
7 70, 74, 78 7 37, 67
8 81, 82, 83 8 68, 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 31-12-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 73
Giải bảy 141
Giải sáu 2773 1181 8686
Giải năm 4164
Giải tư 65828 90200 15459 28849 06071 44962 72201
Giải ba 85056 87215
Giải nhì 01640
Giải nhất 08137
Đặc biệt 184618
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 01 15 18 28 37 40 41 49
56 59 62 64 71 73 73 81 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 40
1 15, 18 1 41, 71, 81
2 28 2 62
3 37 3 73, 73
4 40, 41, 49 4 64
5 56, 59 5 15
6 62, 64 6 56, 86
7 71, 73, 73 7 37
8 81, 86 8 18, 28
9 9 49, 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Xổ số Bình Thuận (XSBTH - XSBTHUAN) được phát hành từ năm 1978. Thời gian Công ty XSKT Bình Thuận hoạt động với quy mô nhỏ và vé XS Bình Thuận được tiêu thụ trong tỉnh là chủ yếu. Nhưng sau đó, nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, công ty XS Bình Thuận phát hành thêm xổ số lô tô và cho bao phủ rộng khắp các tỉnh thành miền Nam như hiện nay.

1. Lịch quay xổ số Bình Thuận như nào?

Kết quả xổ số Bình Thuận (KQXS Bình Thuận) được quay định kỳ vào lúc 16h15 đến 16h30 thứ 5 hàng tuần và được phát trực tiếp từ trường quay công ty XS tỉnh.

2. Xem kết quả xổ số đài Bình Thuận hôm nay ở đâu?

- Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số để xem KQXSBTH hoặc dò số qua kênh truyền hình tỉnh Bình Thuận.

- Ngoài ra còn có cách đơn giản và thuận tiện hơn để các bạn biết KQXS Bình Thuận vừa nhanh vừa chính xác đó là xem trực tiếp xổ số miền Nam đài Bình Thuận mở thưởng tại website XoSo88.TV.

- Hệ thống của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận của 7 tuần gần nhất (gồm hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, trước nữa...) giúp các bạn dễ dàng xem lại kết quả XSBTHUAN của bất kỳ ngày nào mong muốn. 

- Từ bảng chi tiết kết quả xổ số Bình Thuận đi kèm bảng loto 2 số, các bạn có thể xem nhanh XS Bình Thuận hôm nay về con gì, có những đầu đuôi nào, đầu đuôi nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào câm…

- Chưa hết các bạn cũng có thể xem số liệu thống kê KQXS Bình Thuận ngay tại website của chúng tôi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên mạng hay các trang khác. 

3. Cách dò kết quả xổ số Bình Thuận (KQ XSBTH) cực nhanh

Cách đơn giản nhất để dò vé xổ số Bình Thuận đó là các bạn so sánh 2 số cuối của với bảng KQ XSBTHUAN của chúng tôi, khi thấy có số trùng thì các bạn so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải thưởng, số nào không trùng là tờ vé số chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Bình Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBT - Xổ số Bình Thuận trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số đài Bình Thuận

Khi tờ vé bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay, thì chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ đổi thưởng theo các địa chỉ sau:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận (XSMN Bình Thuận)

  • Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
  • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 45 Mạc Đỉnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ
  • Địa chỉ: 77B2, Lý Hồng Thanh, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Xem thêm
Thu gọn