XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 23-11-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 00
Giải bảy 833
Giải sáu 2719 1672 3053
Giải năm 0412
Giải tư 23833 79182 29582 15927 94600 97544 30229
Giải ba 05733 00240
Giải nhì 44671
Giải nhất 36025
Đặc biệt 889980
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
00 00 12 19 25 27 29 33 33
33 40 44 53 71 72 80 82 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00 0 00, 40, 80
1 12, 19 1 71
2 25, 27, 29 2 12, 72, 82, 82
3 33, 33, 33 3 33, 33, 33, 53
4 40, 44 4 44
5 53 5 25
6 6
7 71, 72 7 27
8 80, 82, 82 8
9 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 16-11-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 78
Giải bảy 935
Giải sáu 3929 2714 2280
Giải năm 0018
Giải tư 56265 61589 39018 53803 78294 40083 88314
Giải ba 14999 48070
Giải nhì 79930
Giải nhất 57103
Đặc biệt 031613
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
03 03 13 14 14 18 18 29 30
35 65 70 78 80 83 89 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03 0 30, 70, 80
1 13, 14, 14, 18, 18 1
2 29 2
3 30, 35 3 13, 83
4 4 14, 14, 94
5 5 35, 65
6 65 6
7 70, 78 7
8 80, 83, 89 8 18, 18, 78
9 94, 99 9 29, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 09-11-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 51
Giải bảy 292
Giải sáu 4581 3132 5796
Giải năm 2010
Giải tư 38852 22612 06734 41301 98747 26292 79927
Giải ba 54273 12538
Giải nhì 77687
Giải nhất 88030
Đặc biệt 513510
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
01 10 10 12 27 30 32 34 38
47 51 52 73 81 87 92 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 10, 30
1 10, 10, 12 1 51, 81
2 27 2 12, 32, 52, 92, 92
3 30, 32, 34, 38 3 73
4 47 4 34
5 51, 52 5
6 6 96
7 73 7 27, 47, 87
8 81, 87 8 38
9 92, 92, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 02-11-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 87
Giải bảy 154
Giải sáu 1281 6681 1260
Giải năm 7696
Giải tư 85234 48781 26876 67616 91433 30016 41277
Giải ba 75198 55893
Giải nhì 91392
Giải nhất 87253
Đặc biệt 563396
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
16 16 33 34 53 54 60 76 77
81 81 81 87 92 93 96 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60
1 16, 16 1 81, 81, 81
2 2 92
3 33, 34 3 33, 53, 93
4 4 34, 54
5 53, 54 5
6 60 6 16, 16, 76, 96, 96
7 76, 77 7 77, 87
8 81, 81, 81, 87 8 98
9 92, 93, 96, 96, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 26-10-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 58
Giải bảy 985
Giải sáu 3717 4953 7769
Giải năm 2165
Giải tư 89188 63456 31470 68466 80614 70285 20782
Giải ba 55527 17282
Giải nhì 69156
Giải nhất 25078
Đặc biệt 393034
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
14 17 27 34 53 56 56 58 65
66 69 70 78 82 82 85 85 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 14, 17 1
2 27 2 82, 82
3 34 3 53
4 4 14, 34
5 53, 56, 56, 58 5 65, 85, 85
6 65, 66, 69 6 56, 56, 66
7 70, 78 7 17, 27
8 82, 82, 85, 85, 88 8 58, 78, 88
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 19-10-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 51
Giải bảy 753
Giải sáu 7233 6681 0625
Giải năm 4766
Giải tư 82904 01975 94756 51565 97040 96851 51782
Giải ba 44620 34290
Giải nhì 16206
Giải nhất 21484
Đặc biệt 690729
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
04 06 20 25 29 33 40 51 51
53 56 65 66 75 81 82 84 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 20, 40, 90
1 1 51, 51, 81
2 20, 25, 29 2 82
3 33 3 33, 53
4 40 4 84
5 51, 51, 53, 56 5 25, 65, 75
6 65, 66 6 56, 66
7 75 7
8 81, 82, 84 8
9 90 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 12-10-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 61
Giải bảy 563
Giải sáu 3510 4130 2257
Giải năm 4084
Giải tư 30257 47547 99894 81057 21451 48292 26971
Giải ba 56798 86776
Giải nhì 12964
Giải nhất 17879
Đặc biệt 700338
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
10 30 38 47 51 57 57 57 61
63 64 71 76 79 84 92 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30
1 10 1 51, 61, 71
2 2 92
3 30, 38 3 63
4 47 4 64, 84, 94
5 51, 57, 57, 57 5
6 61, 63, 64 6 76
7 71, 76, 79 7 47, 57, 57, 57
8 84 8 38, 98
9 92, 94, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 05-10-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 75
Giải bảy 149
Giải sáu 2024 3653 1395
Giải năm 4698
Giải tư 57222 13260 07309 90130 91220 56175 05421
Giải ba 86687 39491
Giải nhì 98523
Giải nhất 32099
Đặc biệt 076465
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
09 20 21 22 23 24 30 49 53
60 65 75 75 87 91 95 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 30, 60
1 1 21, 91
2 20, 21, 22, 23, 24 2 22
3 30 3 23, 53
4 49 4 24
5 53 5 65, 75, 75, 95
6 60, 65 6
7 75, 75 7 87
8 87 8 98
9 91, 95, 98, 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 28-09-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 40
Giải bảy 970
Giải sáu 6241 6680 2794
Giải năm 6496
Giải tư 49112 23001 12683 24946 43938 69793 66847
Giải ba 54294 49902
Giải nhì 75433
Giải nhất 13335
Đặc biệt 839431
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
01 02 12 31 33 35 38 40 41
46 47 70 80 83 93 94 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 40, 70, 80
1 12 1 31, 41
2 2 12
3 31, 33, 35, 38 3 33, 83, 93
4 40, 41, 46, 47 4 94, 94
5 5 35
6 6 46, 96
7 70 7 47
8 80, 83 8 38
9 93, 94, 94, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-09-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 91
Giải bảy 237
Giải sáu 5642 1363 5126
Giải năm 5816
Giải tư 21565 74070 60141 57666 21581 29573 66153
Giải ba 37141 33958
Giải nhì 41069
Giải nhất 35260
Đặc biệt 917038
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
16 26 37 38 41 41 42 53 58
60 63 65 66 69 70 73 81 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 70
1 16 1 41, 41, 81, 91
2 26 2 42
3 37, 38 3 53, 63, 73
4 41, 41, 42 4
5 53, 58 5 65
6 60, 63, 65, 66, 69 6 16, 26, 66
7 70, 73 7 37
8 81 8 38, 58
9 91 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÀ MAU

Xổ số Cà Mau (XSCM) được phát hành bởi công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau. Mỗi tờ vé số XS Cà Mau có giá 10 ngàn đồng, được phát hành rộng rãi trên toàn khu vực miền Nam và mang lại nhiều có hội trúng các giải thưởng có giá trị cho người dân nơi đây.

1. Lịch quay kết quả xổ số miền Nam Cà Mau hàng tuần

Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau (KQXSCM) được quay cố định vào thứ 2 hàng tuần, từ 16h15 đến 16h30 tại trường quay xổ số kiến thiết của tỉnh và phát trên đài truyền hình địa phương.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay (KQXSCM) trực tiếp tại trường quay xổ số, kênh truyền hình tỉnh Cà Mau hoặc truy cập vào website XoSo88.TV bằng điện thoại hoặc máy tính.

Xổ Số 88 cam kết cung cấp kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau sẽ được cập nhật tự động, các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể xem KQXSCM mới nhất, chính xác nhất.

3. Hướng dẫn dò vé XSCM và xem lại kết quả của các tuần trước

Khi truy cập vào wensite XoSo88TV các bạn có thể theo dõi chi tiết thông tin 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm.

Để dò kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối của kết quả xổ số miền Nam hôm nay Cà Mau, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả xổ số Cà Mau chi tiết ở phía trên, nếu không trùng thì có nghĩa là bạn chưa trúng giải.

Trang kết quả xổ số Cà Mau của chúng tôi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể dễ dàng xem lại kết quả của những tuần trước đó. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau theo tháng về máy để xem bất cứ lúc nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam tỉnh Cà Mau mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam Cà Mau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số miền Nam Cà Mau (XSMNCM)

Khi trúng thưởng KQXSCM các bạn vui lòng liên hệ theo các địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau

 • Địa chỉ: Số 9 Phan Ngọc Hiển - Phường 4 - TP. Cà Mau
 • Điện thoại: 0290-3831787. Fax: 0290-3838142
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại TP. HCM

 • Địa chỉ: Số 351 - 351A - Đường Lê Đại Hành - P13 - Q11 - TP.HCM
 • Điện thoại: 0283.9623130 - Fax: 0283.9623130
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại Cần Thơ

 • Địa chỉ: Số 445 - Đường 30/4 - P Hưng Lợi - Q Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 02923.738.710 - Fax: 02923.738.710
 • Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn