XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 14-06-2021
TỈNH Cà Mau
Giải tám 11
Giải bảy 074
Giải sáu 6379 9679 2502
Giải năm 2941
Giải tư 55988 63720 81470 41995 51201 40526 59389
Giải ba 54286 97786
Giải nhì 20954
Giải nhất 61628
Đặc biệt 553836
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
01 02 11 20 26 28 36 41 54
70 74 79 79 86 86 88 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 20, 70
1 11 1 11, 41
2 20, 26, 28 2
3 36 3
4 41 4 54, 74
5 54 5 95
6 6 26, 36, 86, 86
7 70, 74, 79, 79 7
8 86, 86, 88, 89 8 28, 88
9 95 9 79, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 07-06-2021
TỈNH Cà Mau
Giải tám 64
Giải bảy 183
Giải sáu 2329 6203 8881
Giải năm 5730
Giải tư 01291 65320 36147 22824 30131 00927 74246
Giải ba 23656 78766
Giải nhì 29735
Giải nhất 94111
Đặc biệt 326684
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
03 11 20 24 27 29 30 31 35
46 47 56 64 66 81 83 84 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20, 30
1 11 1 11, 31, 81, 91
2 20, 24, 27, 29 2
3 30, 31, 35 3 83
4 46, 47 4 24, 64, 84
5 56 5 35
6 64, 66 6 46, 56, 66
7 7 27, 47
8 81, 83, 84 8
9 91 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 31-05-2021
TỈNH Cà Mau
Giải tám 38
Giải bảy 967
Giải sáu 1776 0958 8112
Giải năm 8259
Giải tư 98345 04909 80050 14261 04398 40375 43689
Giải ba 18510 97449
Giải nhì 78040
Giải nhất 90906
Đặc biệt 747096
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
06 09 10 12 38 40 45 49 50
58 59 61 67 75 76 89 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0 10, 40, 50
1 10, 12 1 61
2 2 12
3 38 3
4 40, 45, 49 4
5 50, 58, 59 5 45, 75
6 61, 67 6 76, 96
7 75, 76 7 67
8 89 8 38, 58, 98
9 96, 98 9 49, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 24-05-2021
TỈNH Cà Mau
Giải tám 10
Giải bảy 463
Giải sáu 3002 4739 1764
Giải năm 7026
Giải tư 28514 57147 16507 06199 75483 85593 54779
Giải ba 15133 24372
Giải nhì 04844
Giải nhất 50405
Đặc biệt 757590
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
02 05 07 10 14 26 33 39 44
47 63 64 72 79 83 90 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 07 0 10, 90
1 10, 14 1
2 26 2 72
3 33, 39 3 33, 63, 83, 93
4 44, 47 4 14, 44, 64
5 5
6 63, 64 6 26
7 72, 79 7 47
8 83 8
9 90, 93, 99 9 39, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 17-05-2021
TỈNH Cà Mau
Giải tám 98
Giải bảy 678
Giải sáu 3136 8290 6709
Giải năm 7462
Giải tư 78455 31802 17834 88563 03134 01972 33909
Giải ba 34768 65216
Giải nhì 66164
Giải nhất 90662
Đặc biệt 508905
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
02 05 09 09 16 34 34 36 55
62 62 63 64 68 72 78 90 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 09, 09 0 90
1 16 1
2 2 62, 62, 72
3 34, 34, 36 3 63
4 4 34, 34, 64
5 55 5 55
6 62, 62, 63, 64, 68 6 16, 36
7 72, 78 7
8 8 68, 78, 98
9 90, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 10-05-2021
TỈNH Cà Mau
Giải tám 85
Giải bảy 859
Giải sáu 1738 7319 3818
Giải năm 4451
Giải tư 61985 56310 34561 94536 10539 02194 11556
Giải ba 44335 94245
Giải nhì 38424
Giải nhất 75359
Đặc biệt 641471
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
10 18 19 24 35 36 38 39 45
51 56 59 59 61 71 85 85 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 18, 19 1 51, 61, 71
2 24 2
3 35, 36, 38, 39 3
4 45 4 24, 94
5 51, 56, 59, 59 5 35, 45, 85, 85
6 61 6 36, 56
7 71 7
8 85, 85 8 18, 38
9 94 9 19, 39, 59, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 03-05-2021
TỈNH Cà Mau
Giải tám 59
Giải bảy 580
Giải sáu 0628 5509 9518
Giải năm 2382
Giải tư 88723 07153 63289 17442 67121 57409 90545
Giải ba 35833 84867
Giải nhì 90913
Giải nhất 62150
Đặc biệt 213975
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
09 09 13 18 21 23 28 33 42
45 50 53 59 67 75 80 82 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09, 09 0 50, 80
1 13, 18 1 21
2 21, 23, 28 2 42, 82
3 33 3 13, 23, 33, 53
4 42, 45 4
5 50, 53, 59 5 45, 75
6 67 6
7 75 7 67
8 80, 82, 89 8 18, 28
9 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 26-04-2021
TỈNH Cà Mau
Giải tám 31
Giải bảy 500
Giải sáu 0616 2472 6709
Giải năm 8390
Giải tư 54094 57576 24099 08167 48072 42026 01949
Giải ba 66586 94949
Giải nhì 65203
Giải nhất 96809
Đặc biệt 870363
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
00 03 09 09 16 26 31 49 49
63 67 72 72 76 86 90 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 09, 09 0 90
1 16 1 31
2 26 2 72, 72
3 31 3 63
4 49, 49 4 94
5 5
6 63, 67 6 16, 26, 76, 86
7 72, 72, 76 7 67
8 86 8
9 90, 94, 99 9 49, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 19-04-2021
TỈNH Cà Mau
Giải tám 27
Giải bảy 933
Giải sáu 1020 8285 9692
Giải năm 8576
Giải tư 38089 09200 62458 55486 69303 24447 61627
Giải ba 85993 83927
Giải nhì 78465
Giải nhất 97121
Đặc biệt 990966
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
00 03 20 21 27 27 27 33 47
58 65 66 76 85 86 89 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 20
1 1 21
2 20, 21, 27, 27, 27 2 92
3 33 3 33, 93
4 47 4
5 58 5 65, 85
6 65, 66 6 66, 76, 86
7 76 7 27, 27, 27, 47
8 85, 86, 89 8 58
9 92, 93 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 12-04-2021
TỈNH Cà Mau
Giải tám 71
Giải bảy 484
Giải sáu 6634 2870 1247
Giải năm 9408
Giải tư 75510 18198 56973 54138 95114 71563 53945
Giải ba 85834 83507
Giải nhì 43331
Giải nhất 17237
Đặc biệt 578437
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
07 08 10 14 31 34 34 37 37
38 45 47 63 70 71 73 84 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 10, 70
1 10, 14 1 31, 71
2 2
3 31, 34, 34, 37, 37, 38 3 63, 73
4 45, 47 4 14, 34, 34, 84
5 5 45
6 63 6
7 70, 71, 73 7 37, 37, 47
8 84 8 38, 98
9 98 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÀ MAU

Xổ số Cà Mau (XSCM) được phát hành bởi công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau. Mỗi tờ vé số XS Cà Mau có giá 10 ngàn đồng, được phát hành rộng rãi trên toàn khu vực miền Nam và mang lại nhiều có hội trúng các giải thưởng có giá trị cho người dân nơi đây.

1. Lịch quay kết quả xổ số miền Nam Cà Mau hàng tuần

Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau (KQXSCM) được quay cố định vào thứ 2 hàng tuần, từ 16h15 đến 16h30 tại trường quay xổ số kiến thiết của tỉnh và phát trên đài truyền hình địa phương.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay (KQXSCM) trực tiếp tại trường quay xổ số, kênh truyền hình tỉnh Cà Mau hoặc truy cập vào website XoSo88.TV bằng điện thoại hoặc máy tính.

Xổ Số 88 cam kết cung cấp kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau sẽ được cập nhật tự động, các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể xem KQXSCM mới nhất, chính xác nhất.

3. Hướng dẫn dò vé XSCM và xem lại kết quả của các tuần trước

Khi truy cập vào wensite XoSo88TV các bạn có thể theo dõi chi tiết thông tin 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm.

Để dò kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối của kết quả xổ số miền Nam hôm nay Cà Mau, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả xổ số Cà Mau chi tiết ở phía trên, nếu không trùng thì có nghĩa là bạn chưa trúng giải.

Trang kết quả xổ số Cà Mau của chúng tôi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể dễ dàng xem lại kết quả của những tuần trước đó. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau theo tháng về máy để xem bất cứ lúc nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam tỉnh Cà Mau mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam Cà Mau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số miền Nam Cà Mau (XSMNCM)

Khi trúng thưởng KQXSCM các bạn vui lòng liên hệ theo các địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau

 • Địa chỉ: Số 9 Phan Ngọc Hiển - Phường 4 - TP. Cà Mau
 • Điện thoại: 0290-3831787. Fax: 0290-3838142
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại TP. HCM

 • Địa chỉ: Số 351 - 351A - Đường Lê Đại Hành - P13 - Q11 - TP.HCM
 • Điện thoại: 0283.9623130 - Fax: 0283.9623130
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại Cần Thơ

 • Địa chỉ: Số 445 - Đường 30/4 - P Hưng Lợi - Q Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 02923.738.710 - Fax: 02923.738.710
 • Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn