XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-09-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 91
Giải bảy 237
Giải sáu 5642 1363 5126
Giải năm 5816
Giải tư 21565 74070 60141 57666 21581 29573 66153
Giải ba 37141 33958
Giải nhì 41069
Giải nhất 35260
Đặc biệt 917038
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
16 26 37 38 41 41 42 53 58
60 63 65 66 69 70 73 81 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 70
1 16 1 41, 41, 81, 91
2 26 2 42
3 37, 38 3 53, 63, 73
4 41, 41, 42 4
5 53, 58 5 65
6 60, 63, 65, 66, 69 6 16, 26, 66
7 70, 73 7 37
8 81 8 38, 58
9 91 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 14-09-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 81
Giải bảy 127
Giải sáu 2372 2931 2118
Giải năm 7326
Giải tư 49527 15129 51115 90734 29129 19751 20678
Giải ba 57427 96013
Giải nhì 12511
Giải nhất 72615
Đặc biệt 917787
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
11 13 15 15 18 26 27 27 27
29 29 31 34 51 72 78 81 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 13, 15, 15, 18 1 11, 31, 51, 81
2 26, 27, 27, 27, 29, 29 2 72
3 31, 34 3 13
4 4 34
5 51 5 15, 15
6 6 26
7 72, 78 7 27, 27, 27, 87
8 81, 87 8 18, 78
9 9 29, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 07-09-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 98
Giải bảy 487
Giải sáu 9970 3705 0480
Giải năm 3606
Giải tư 24413 14796 81432 97830 68956 67621 98795
Giải ba 40693 28748
Giải nhì 58416
Giải nhất 62243
Đặc biệt 399735
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
05 06 13 16 21 30 32 35 43
48 56 70 80 87 93 95 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0 30, 70, 80
1 13, 16 1 21
2 21 2 32
3 30, 32, 35 3 13, 43, 93
4 43, 48 4
5 56 5 35, 95
6 6 16, 56, 96
7 70 7 87
8 80, 87 8 48, 98
9 93, 95, 96, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 31-08-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 63
Giải bảy 167
Giải sáu 7697 8931 8224
Giải năm 8140
Giải tư 22339 89580 50251 90013 27102 49988 46216
Giải ba 70689 40263
Giải nhì 43945
Giải nhất 77358
Đặc biệt 738863
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
02 13 16 24 31 39 40 45 51
58 63 63 63 67 80 88 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 40, 80
1 13, 16 1 31, 51
2 24 2
3 31, 39 3 13, 63, 63, 63
4 40, 45 4 24
5 51, 58 5 45
6 63, 63, 63, 67 6 16
7 7 67, 97
8 80, 88, 89 8 58, 88
9 97 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 24-08-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 55
Giải bảy 870
Giải sáu 3625 9123 9852
Giải năm 8183
Giải tư 41494 28853 95229 84973 61012 58043 86979
Giải ba 16950 80583
Giải nhì 68713
Giải nhất 08989
Đặc biệt 300039
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
12 13 23 25 29 39 43 50 52
53 55 70 73 79 83 83 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 70
1 12, 13 1
2 23, 25, 29 2 12, 52
3 39 3 13, 23, 43, 53, 73, 83, 83
4 43 4 94
5 50, 52, 53, 55 5 25, 55
6 6
7 70, 73, 79 7
8 83, 83, 89 8
9 94 9 29, 39, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 17-08-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 87
Giải bảy 467
Giải sáu 8154 4647 1022
Giải năm 6995
Giải tư 30230 58860 50545 18040 51479 01598 85145
Giải ba 68698 67102
Giải nhì 08043
Giải nhất 50434
Đặc biệt 478303
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
02 03 22 30 34 40 43 45 45
47 54 60 67 79 87 95 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 30, 40, 60
1 1
2 22 2 22
3 30, 34 3 43
4 40, 43, 45, 45, 47 4 34, 54
5 54 5 45, 45, 95
6 60, 67 6
7 79 7 47, 67, 87
8 87 8 98, 98
9 95, 98, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 10-08-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 68
Giải bảy 457
Giải sáu 2853 2364 1892
Giải năm 9720
Giải tư 36076 29049 34739 95808 65885 10996 46176
Giải ba 83573 19555
Giải nhì 49925
Giải nhất 69630
Đặc biệt 956202
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
02 08 20 25 30 39 49 53 55
57 64 68 73 76 76 85 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 20, 30
1 1
2 20, 25 2 92
3 30, 39 3 53, 73
4 49 4 64
5 53, 55, 57 5 25, 55, 85
6 64, 68 6 76, 76, 96
7 73, 76, 76 7 57
8 85 8 68
9 92, 96 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 03-08-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 53
Giải bảy 569
Giải sáu 2909 0139 0951
Giải năm 6835
Giải tư 02614 97332 16608 21217 02556 94702 02695
Giải ba 39915 26564
Giải nhì 13617
Giải nhất 40864
Đặc biệt 191467
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
02 08 09 14 15 17 17 32 35
39 51 53 56 64 64 67 69 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08, 09 0
1 14, 15, 17, 17 1 51
2 2 32
3 32, 35, 39 3 53
4 4 14, 64, 64
5 51, 53, 56 5 15, 35, 95
6 64, 64, 67, 69 6 56
7 7 17, 17, 67
8 8
9 95 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 27-07-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 26
Giải bảy 790
Giải sáu 8080 4581 0507
Giải năm 5228
Giải tư 23746 92301 25624 87580 63945 17940 27049
Giải ba 15475 26921
Giải nhì 24340
Giải nhất 26842
Đặc biệt 657841
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
01 07 21 24 26 28 40 40 41
42 45 46 49 75 80 80 81 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07 0 40, 40, 80, 80, 90
1 1 21, 41, 81
2 21, 24, 26, 28 2 42
3 3
4 40, 40, 41, 42, 45, 46, 49 4 24
5 5 45, 75
6 6 26, 46
7 75 7
8 80, 80, 81 8 28
9 90 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 20-07-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 31
Giải bảy 377
Giải sáu 3426 5282 0630
Giải năm 1807
Giải tư 17144 33161 61308 04154 43962 60739 40046
Giải ba 16857 49654
Giải nhì 70131
Giải nhất 59777
Đặc biệt 243264
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
07 08 26 30 31 31 39 44 46
54 54 57 61 62 64 77 77 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 30
1 1 31, 31, 61
2 26 2 62, 82
3 30, 31, 31, 39 3
4 44, 46 4 44, 54, 54, 64
5 54, 54, 57 5
6 61, 62, 64 6 26, 46
7 77, 77 7 57, 77, 77
8 82 8
9 9 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÀ MAU

Xổ số Cà Mau (XSCM) được phát hành bởi công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau. Mỗi tờ vé số XS Cà Mau có giá 10 ngàn đồng, được phát hành rộng rãi trên toàn khu vực miền Nam và mang lại nhiều có hội trúng các giải thưởng có giá trị cho người dân nơi đây.

1. Lịch quay kết quả xổ số miền Nam Cà Mau hàng tuần

Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau (KQXSCM) được quay cố định vào thứ 2 hàng tuần, từ 16h15 đến 16h30 tại trường quay xổ số kiến thiết của tỉnh và phát trên đài truyền hình địa phương.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay (KQXSCM) trực tiếp tại trường quay xổ số, kênh truyền hình tỉnh Cà Mau hoặc truy cập vào website XoSo88.TV bằng điện thoại hoặc máy tính.

Xổ Số 88 cam kết cung cấp kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau sẽ được cập nhật tự động, các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể xem KQXSCM mới nhất, chính xác nhất.

3. Hướng dẫn dò vé XSCM và xem lại kết quả của các tuần trước

Khi truy cập vào wensite XoSo88TV các bạn có thể theo dõi chi tiết thông tin 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm.

Để dò kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối của kết quả xổ số miền Nam hôm nay Cà Mau, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả xổ số Cà Mau chi tiết ở phía trên, nếu không trùng thì có nghĩa là bạn chưa trúng giải.

Trang kết quả xổ số Cà Mau của chúng tôi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể dễ dàng xem lại kết quả của những tuần trước đó. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau theo tháng về máy để xem bất cứ lúc nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam tỉnh Cà Mau mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam Cà Mau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số miền Nam Cà Mau (XSMNCM)

Khi trúng thưởng KQXSCM các bạn vui lòng liên hệ theo các địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau

 • Địa chỉ: Số 9 Phan Ngọc Hiển - Phường 4 - TP. Cà Mau
 • Điện thoại: 0290-3831787. Fax: 0290-3838142
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại TP. HCM

 • Địa chỉ: Số 351 - 351A - Đường Lê Đại Hành - P13 - Q11 - TP.HCM
 • Điện thoại: 0283.9623130 - Fax: 0283.9623130
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại Cần Thơ

 • Địa chỉ: Số 445 - Đường 30/4 - P Hưng Lợi - Q Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 02923.738.710 - Fax: 02923.738.710
 • Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn