XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 25-11-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 45
Giải bảy 325
Giải sáu 4156 8988 0717
Giải năm 8568
Giải tư 08043 05042 34715 85838 40610 69857 52648
Giải ba 59440 44428
Giải nhì 42630
Giải nhất 25636
Đặc biệt 107847
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
10 15 17 25 28 30 36 38 40
42 43 45 47 48 56 57 68 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30, 40
1 10, 15, 17 1
2 25, 28 2 42
3 30, 36, 38 3 43
4 40, 42, 43, 45, 47, 48 4
5 56, 57 5 15, 25, 45
6 68 6 36, 56
7 7 17, 47, 57
8 88 8 28, 38, 48, 68, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 18-11-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 32
Giải bảy 840
Giải sáu 9462 3837 4600
Giải năm 3033
Giải tư 19187 03302 10900 13709 90860 96773 73386
Giải ba 25341 35487
Giải nhì 61532
Giải nhất 71829
Đặc biệt 858036
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 00 02 09 29 32 32 33 36
37 40 41 60 62 73 86 87 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 02, 09 0 40, 60
1 1 41
2 29 2 32, 32, 62
3 32, 32, 33, 36, 37 3 33, 73
4 40, 41 4
5 5
6 60, 62 6 36, 86
7 73 7 37, 87, 87
8 86, 87, 87 8
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 11-11-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 07
Giải bảy 644
Giải sáu 8391 9457 1103
Giải năm 0418
Giải tư 80480 64091 18425 55102 06697 45414 69708
Giải ba 72933 25526
Giải nhì 15391
Giải nhất 92110
Đặc biệt 865162
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
02 03 07 08 10 14 18 25 26
33 44 57 62 80 91 91 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 07, 08 0 10, 80
1 10, 14, 18 1 91, 91, 91
2 25, 26 2 62
3 33 3 33
4 44 4 14, 44
5 57 5 25
6 62 6 26
7 7 07, 57, 97
8 80 8 18
9 91, 91, 91, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 04-11-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 90
Giải bảy 011
Giải sáu 5240 3976 0381
Giải năm 9338
Giải tư 12851 57699 04291 41953 36940 27766 92612
Giải ba 02549 96425
Giải nhì 43579
Giải nhất 96962
Đặc biệt 654040
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
11 12 25 38 40 40 40 49 51
53 62 66 76 79 81 90 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 40, 40, 90
1 11, 12 1 11, 51, 81, 91
2 25 2 12, 62
3 38 3 53
4 40, 40, 40, 49 4
5 51, 53 5 25
6 62, 66 6 66, 76
7 76, 79 7
8 81 8 38
9 90, 91, 99 9 49, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 28-10-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 11
Giải bảy 883
Giải sáu 8222 9466 9783
Giải năm 8323
Giải tư 45238 26594 58656 61424 80867 51833 96722
Giải ba 75329 88059
Giải nhì 94497
Giải nhất 46763
Đặc biệt 994427
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
11 22 22 23 24 27 29 33 38
56 59 63 66 67 83 83 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11 1 11
2 22, 22, 23, 24, 27, 29 2 22, 22
3 33, 38 3 23, 33, 63, 83, 83
4 4 24, 94
5 56, 59 5
6 63, 66, 67 6 56, 66
7 7 27, 67, 97
8 83, 83 8 38
9 94, 97 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 21-10-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 59
Giải bảy 945
Giải sáu 6824 2687 9875
Giải năm 2567
Giải tư 60100 70724 93177 75909 67177 82288 13359
Giải ba 55008 71508
Giải nhì 38242
Giải nhất 28373
Đặc biệt 010151
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 08 08 09 24 24 42 45 51
59 59 67 73 75 77 77 87 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08, 08, 09 0
1 1 51
2 24, 24 2 42
3 3 73
4 42, 45 4 24, 24
5 51, 59, 59 5 45, 75
6 67 6
7 73, 75, 77, 77 7 67, 77, 77, 87
8 87, 88 8 88
9 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 14-10-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 62
Giải bảy 526
Giải sáu 4038 9561 1461
Giải năm 8805
Giải tư 43113 25204 58679 68800 41364 64738 46858
Giải ba 38851 57174
Giải nhì 92314
Giải nhất 41566
Đặc biệt 918927
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 04 05 13 14 26 27 38 38
51 58 61 61 62 64 66 74 79
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04, 05 0
1 13, 14 1 51, 61, 61
2 26, 27 2 62
3 38, 38 3 13
4 4 14, 64, 74
5 51, 58 5
6 61, 61, 62, 64, 66 6 26, 66
7 74, 79 7 27
8 8 38, 38, 58
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 07-10-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 00
Giải bảy 779
Giải sáu 9983 8316 7541
Giải năm 1804
Giải tư 80121 58767 90550 09640 72678 09386 50192
Giải ba 17004 90913
Giải nhì 27308
Giải nhất 75259
Đặc biệt 637035
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 04 04 08 13 16 21 35 40
41 50 59 67 78 79 83 86 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04, 04, 08 0 00, 40, 50
1 13, 16 1 21, 41
2 21 2 92
3 35 3 13, 83
4 40, 41 4
5 50, 59 5 35
6 67 6 16, 86
7 78, 79 7 67
8 83, 86 8 78
9 92 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 30-09-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 11
Giải bảy 563
Giải sáu 7215 1540 6277
Giải năm 9820
Giải tư 56918 51085 63246 08376 04725 60291 03577
Giải ba 21803 52839
Giải nhì 06675
Giải nhất 32269
Đặc biệt 711566
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
03 11 15 18 20 25 39 40 46
63 66 69 75 76 77 77 85 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20, 40
1 11, 15, 18 1 11, 91
2 20, 25 2
3 39 3 63
4 40, 46 4
5 5 15, 25, 75, 85
6 63, 66, 69 6 46, 66, 76
7 75, 76, 77, 77 7 77, 77
8 85 8 18
9 91 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 23-09-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 09
Giải bảy 811
Giải sáu 6215 2889 6395
Giải năm 2384
Giải tư 68720 25948 14079 07193 15591 18640 29011
Giải ba 73054 12563
Giải nhì 88868
Giải nhất 10498
Đặc biệt 390589
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
09 11 11 15 20 40 48 54 63
68 79 84 89 89 91 93 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 40
1 11, 11, 15 1 11, 11, 91
2 20 2
3 3 63, 93
4 40, 48 4 54, 84
5 54 5 15, 95
6 63, 68 6
7 79 7
8 84, 89, 89 8 48, 68, 98
9 91, 93, 95, 98 9 09, 79, 89, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ

Xổ số Cần Thơ (XSCT) mới chỉ được phát hành cách đây khoảng 30 năm nên được xem là một trong những tờ vé số có “tuổi đời” trẻ nhất. Dù vậy xổ số Cần Thơ vẫn nhanh chóng phủ sóng rộng khắp khu vực Nam Bộ và có lượng người tham gia đông đảo.

1. Lịch quay kết quả xổ số Cần Thơ

Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Cần Thơ.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Cần Thơ là đài phụ.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ ở đâu chính xác nhất?

Vào khung giờ quay thưởng các bạn có thể đến trường quay xổ số để xem trực tiếp kết quả XSMN Cần Thơ hoặc theo dõi trên kênh truyền hình tỉnh Cần Thơ.

Ngoài ra các bạn còn có thể tra cứu kết quả trực tiếp xổ số Cần Thơ (KQXSCT) nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại trang kết quả xổ số XoSo88.TV của chúng tôi. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Cần Thơ hôm nay sẽ được tự động cập nhật đảm bảo độ chính xác như khi xem ở trường quay.

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại Xổ Số 88, đồng thời còn xem được lại kết quả XSMN Cần Thơ tuần này, tuần trước, và những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi nhờ tính năng lưu trữ kết quả của 7 tuần liên tiếp của website XoSo88.TV.

3. Cách dò vé xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh và chính xác

Khi truy cập vào trang web XoSo88.TV, các bạn có thể xem kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ phát trực tiếp để biết kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Cần Thơ nhanh và chính xác nhất.

Để tra cứu trực tiếp kết quả XS Cần Thơ, các bạn hãy so sánh 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của kết quả xổ số Cần Thơ, nếu thấy trùng thì tiếp tục so kết quả chi tiết ở bảng phía trên.

4. Lấy số miễn phí xổ số Cần Thơ như nào?

Cách đơn giản nhất để các bạn có được số đẹp XS Cần Thơ miễn phí mà không mất nhiều thời gian, công sức tính toán soi số đó là tham khảo dự đoán Xổ số Cần Thơ vào các ngày thứ 4 hàng tuần. Tại đây, bạn có thể học hỏi cách phân tích của chuyên gia soi cầu và lấy số gợi ý ngay tại bài hoặc tham khảo số của người chơi khác.

Một cách khá thú vị nữa là dùng tính năng Quay thử kết quả xổ số Cần Thơ để lấy hên với bộ số do máy tính chọn. Càng ngày càng nhiều người chơi áp dụng phương pháp này và đạt được hiệu quả khá cao.

5. Cơ cấu giải thưởng của XSCT mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số CầnThơ nếu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Cần Thơ ở đâu?

Khi trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ – XS Can Tho, các bạn hãy liên hệ đến công ty để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất.

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ

- Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

- Điện Thoại:  0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111

- Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn