XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 12-05-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 67
Giải bảy 611
Giải sáu 9446 5081 5953
Giải năm 4265
Giải tư 64957 06230 87270 54380 95930 65641 50525
Giải ba 69097 57193
Giải nhì 00313
Giải nhất 00512
Đặc biệt 260250
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
11 12 13 25 30 30 41 46 50
53 57 65 67 70 80 81 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 30, 50, 70, 80
1 11, 12, 13 1 11, 41, 81
2 25 2 12
3 30, 30 3 13, 53, 93
4 41, 46 4
5 50, 53, 57 5 25, 65
6 65, 67 6 46
7 70 7 57, 67, 97
8 80, 81 8
9 93, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 05-05-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 18
Giải bảy 592
Giải sáu 1100 8513 8275
Giải năm 4213
Giải tư 83322 91899 28595 36870 34654 40684 14990
Giải ba 64778 48135
Giải nhì 34963
Giải nhất 29563
Đặc biệt 277451
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 13 13 18 22 35 51 54 63
63 70 75 78 84 90 92 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 70, 90
1 13, 13, 18 1 51
2 22 2 22, 92
3 35 3 13, 13, 63, 63
4 4 54, 84
5 51, 54 5 35, 75, 95
6 63, 63 6
7 70, 75, 78 7
8 84 8 18, 78
9 90, 92, 95, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 28-04-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 83
Giải bảy 218
Giải sáu 8887 6502 7009
Giải năm 1948
Giải tư 37016 98491 49023 02530 31885 44170 07424
Giải ba 90236 61229
Giải nhì 45936
Giải nhất 92684
Đặc biệt 584247
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
02 09 16 18 23 24 29 30 36
36 47 48 70 83 84 85 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 30, 70
1 16, 18 1 91
2 23, 24, 29 2
3 30, 36, 36 3 23, 83
4 47, 48 4 24, 84
5 5 85
6 6 16, 36, 36
7 70 7 47, 87
8 83, 84, 85, 87 8 18, 48
9 91 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 21-04-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 60
Giải bảy 373
Giải sáu 7477 9488 2142
Giải năm 2303
Giải tư 04277 96628 31474 13882 40402 88398 11340
Giải ba 21839 36203
Giải nhì 70635
Giải nhất 80369
Đặc biệt 460005
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
02 03 03 05 28 35 39 40 42
60 69 73 74 77 77 82 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 03, 05 0 40, 60
1 1
2 28 2 42, 82
3 35, 39 3 73
4 40, 42 4 74
5 5 35
6 60, 69 6
7 73, 74, 77, 77 7 77, 77
8 82, 88 8 28, 88, 98
9 98 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 14-04-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 17
Giải bảy 320
Giải sáu 5057 9469 1106
Giải năm 9207
Giải tư 95819 07599 88790 67643 65554 31318 42888
Giải ba 04499 93991
Giải nhì 08044
Giải nhất 75428
Đặc biệt 506779
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
06 07 17 18 19 20 28 43 44
54 57 69 79 88 90 91 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 20, 90
1 17, 18, 19 1 91
2 20, 28 2
3 3 43
4 43, 44 4 44, 54
5 54, 57 5
6 69 6
7 79 7 17, 57
8 88 8 18, 28, 88
9 90, 91, 99, 99 9 19, 69, 79, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 07-04-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 72
Giải bảy 118
Giải sáu 6099 6229 4670
Giải năm 9945
Giải tư 01736 43813 82632 17717 30833 76083 82770
Giải ba 05235 04700
Giải nhì 78389
Giải nhất 31485
Đặc biệt 357670
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 13 17 18 29 32 33 35 36
45 70 70 70 72 83 85 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 70, 70, 70
1 13, 17, 18 1
2 29 2 32, 72
3 32, 33, 35, 36 3 13, 33, 83
4 45 4
5 5 35, 45, 85
6 6 36
7 70, 70, 70, 72 7 17
8 83, 85, 89 8 18
9 99 9 29, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 31-03-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 47
Giải bảy 996
Giải sáu 9967 5584 7245
Giải năm 7024
Giải tư 89576 51198 95735 09552 61285 64927 22572
Giải ba 25645 87333
Giải nhì 36430
Giải nhất 04777
Đặc biệt 771912
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
12 24 27 30 33 35 45 45 47
52 67 72 76 77 84 85 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 12 1
2 24, 27 2 12, 52, 72
3 30, 33, 35 3 33
4 45, 45, 47 4 24, 84
5 52 5 35, 45, 45, 85
6 67 6 76, 96
7 72, 76, 77 7 27, 47, 67, 77
8 84, 85 8 98
9 96, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 24-03-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 39
Giải bảy 691
Giải sáu 8456 3319 6446
Giải năm 9983
Giải tư 12972 90024 62977 89297 46084 14718 80343
Giải ba 29856 30357
Giải nhì 36301
Giải nhất 97633
Đặc biệt 138302
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
01 02 18 19 24 33 39 43 46
56 56 57 72 77 83 84 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0
1 18, 19 1 91
2 24 2 72
3 33, 39 3 33, 43, 83
4 43, 46 4 24, 84
5 56, 56, 57 5
6 6 46, 56, 56
7 72, 77 7 57, 77, 97
8 83, 84 8 18
9 91, 97 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 17-03-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 16
Giải bảy 397
Giải sáu 3779 9523 3684
Giải năm 8640
Giải tư 27553 18016 41654 31625 06959 30973 45116
Giải ba 67051 01770
Giải nhì 84982
Giải nhất 70637
Đặc biệt 087019
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
16 16 16 19 23 25 37 40 51
53 54 59 70 73 79 82 84 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 70
1 16, 16, 16, 19 1 51
2 23, 25 2 82
3 37 3 23, 53, 73
4 40 4 54, 84
5 51, 53, 54, 59 5 25
6 6 16, 16, 16
7 70, 73, 79 7 37, 97
8 82, 84 8
9 97 9 19, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 10-03-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 81
Giải bảy 701
Giải sáu 5353 0144 3872
Giải năm 3283
Giải tư 28749 81856 91877 24187 03437 81337 21499
Giải ba 95880 34857
Giải nhì 98224
Giải nhất 13475
Đặc biệt 811680
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
01 24 37 37 44 49 53 56 57
72 75 77 80 80 81 83 87 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 80, 80
1 1 81
2 24 2 72
3 37, 37 3 53, 83
4 44, 49 4 24, 44
5 53, 56, 57 5 75
6 6 56
7 72, 75, 77 7 37, 37, 57, 77, 87
8 80, 80, 81, 83, 87 8
9 99 9 49, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ

Xổ số Cần Thơ (XSCT) mới chỉ được phát hành cách đây khoảng 30 năm nên được xem là một trong những tờ vé số có “tuổi đời” trẻ nhất. Dù vậy xổ số Cần Thơ vẫn nhanh chóng phủ sóng rộng khắp khu vực Nam Bộ và có lượng người tham gia đông đảo.

1. Lịch quay kết quả xổ số Cần Thơ

Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Cần Thơ.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Cần Thơ là đài phụ.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ ở đâu chính xác nhất?

Vào khung giờ quay thưởng các bạn có thể đến trường quay xổ số để xem trực tiếp kết quả XSMN Cần Thơ hoặc theo dõi trên kênh truyền hình tỉnh Cần Thơ.

Ngoài ra các bạn còn có thể tra cứu kết quả trực tiếp xổ số Cần Thơ (KQXSCT) nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại trang kết quả xổ số XoSo88.TV của chúng tôi. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Cần Thơ hôm nay sẽ được tự động cập nhật đảm bảo độ chính xác như khi xem ở trường quay.

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại Xổ Số 88, đồng thời còn xem được lại kết quả XSMN Cần Thơ tuần này, tuần trước, và những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi nhờ tính năng lưu trữ kết quả của 7 tuần liên tiếp của website XoSo88.TV.

3. Cách dò vé xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh và chính xác

Khi truy cập vào trang web XoSo88.TV, các bạn có thể xem kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ phát trực tiếp để biết kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Cần Thơ nhanh và chính xác nhất.

Để tra cứu trực tiếp kết quả XS Cần Thơ, các bạn hãy so sánh 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của kết quả xổ số Cần Thơ, nếu thấy trùng thì tiếp tục so kết quả chi tiết ở bảng phía trên.

4. Lấy số miễn phí xổ số Cần Thơ như nào?

Cách đơn giản nhất để các bạn có được số đẹp XS Cần Thơ miễn phí mà không mất nhiều thời gian, công sức tính toán soi số đó là tham khảo dự đoán Xổ số Cần Thơ vào các ngày thứ 4 hàng tuần. Tại đây, bạn có thể học hỏi cách phân tích của chuyên gia soi cầu và lấy số gợi ý ngay tại bài hoặc tham khảo số của người chơi khác.

Một cách khá thú vị nữa là dùng tính năng Quay thử kết quả xổ số Cần Thơ để lấy hên với bộ số do máy tính chọn. Càng ngày càng nhiều người chơi áp dụng phương pháp này và đạt được hiệu quả khá cao.

5. Cơ cấu giải thưởng của XSCT mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số CầnThơ nếu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Cần Thơ ở đâu?

Khi trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ – XS Can Tho, các bạn hãy liên hệ đến công ty để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất.

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ

- Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

- Điện Thoại:  0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111

- Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn