XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 07-07-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 45
Giải bảy 421
Giải sáu 2050 8724 4774
Giải năm 9903
Giải tư 39018 26612 38582 57302 26713 79395 40867
Giải ba 49479 63453
Giải nhì 69035
Giải nhất 26139
Đặc biệt 125151
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
02 03 12 13 18 21 24 35 39
45 50 51 53 67 74 79 82 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 50
1 12, 13, 18 1 21, 51
2 21, 24 2 12, 82
3 35, 39 3 13, 53
4 45 4 24, 74
5 50, 51, 53 5 35, 45, 95
6 67 6
7 74, 79 7 67
8 82 8 18
9 95 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 30-06-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 10
Giải bảy 561
Giải sáu 1319 4450 4346
Giải năm 9378
Giải tư 83751 67408 18024 67205 06730 02813 50063
Giải ba 22183 80910
Giải nhì 37165
Giải nhất 53310
Đặc biệt 264290
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
05 08 10 10 10 13 19 24 30
46 50 51 61 63 65 78 83 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0 10, 10, 10, 30, 50, 90
1 10, 10, 10, 13, 19 1 51, 61
2 24 2
3 30 3 13, 63, 83
4 46 4 24
5 50, 51 5 65
6 61, 63, 65 6 46
7 78 7
8 83 8 78
9 90 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 23-06-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 08
Giải bảy 883
Giải sáu 0157 1849 7020
Giải năm 6867
Giải tư 91149 09481 04304 22854 50339 07476 12474
Giải ba 09403 75219
Giải nhì 85249
Giải nhất 91576
Đặc biệt 266191
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
03 04 08 19 20 39 49 49 49
54 57 67 74 76 76 81 83 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 08 0 20
1 19 1 81, 91
2 20 2
3 39 3 83
4 49, 49, 49 4 54, 74
5 54, 57 5
6 67 6 76, 76
7 74, 76, 76 7 57, 67
8 81, 83 8 08
9 91 9 19, 39, 49, 49, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 16-06-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 60
Giải bảy 775
Giải sáu 0369 2128 2895
Giải năm 7648
Giải tư 54288 14887 79688 81084 33932 00358 28538
Giải ba 26308 45568
Giải nhì 08199
Giải nhất 39434
Đặc biệt 812555
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
08 28 32 34 38 48 55 58 60
68 69 75 84 87 88 88 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 60
1 1
2 28 2 32
3 32, 34, 38 3
4 48 4 34, 84
5 55, 58 5 55, 75, 95
6 60, 68, 69 6
7 75 7 87
8 84, 87, 88, 88 8 28, 38, 48, 58, 68, 88, 88
9 95, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 09-06-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 91
Giải bảy 602
Giải sáu 5026 4135 9441
Giải năm 4553
Giải tư 21724 77315 57742 19134 46998 61038 23583
Giải ba 26623 37179
Giải nhì 20196
Giải nhất 49155
Đặc biệt 093630
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
02 15 23 24 26 30 34 35 38
41 42 53 55 79 83 91 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 30
1 15 1 41, 91
2 23, 24, 26 2 42
3 30, 34, 35, 38 3 23, 53, 83
4 41, 42 4 24, 34
5 53, 55 5 15, 35, 55
6 6 26, 96
7 79 7
8 83 8 38, 98
9 91, 96, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 02-06-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 76
Giải bảy 487
Giải sáu 6320 7043 8969
Giải năm 5679
Giải tư 22070 84331 01613 37744 44919 89493 50018
Giải ba 94388 94761
Giải nhì 80183
Giải nhất 05698
Đặc biệt 621632
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
13 18 19 20 31 32 43 44 61
69 70 76 79 83 87 88 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 70
1 13, 18, 19 1 31, 61
2 20 2 32
3 31, 32 3 13, 43, 83, 93
4 43, 44 4 44
5 5
6 61, 69 6 76
7 70, 76, 79 7 87
8 83, 87, 88 8 18, 88, 98
9 93, 98 9 19, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 26-05-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 16
Giải bảy 099
Giải sáu 7832 5274 0576
Giải năm 5372
Giải tư 22105 76317 21582 68808 83362 55235 95520
Giải ba 52441 06900
Giải nhì 89601
Giải nhất 01647
Đặc biệt 881675
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 01 05 08 16 17 20 32 35
41 47 62 72 74 75 76 82 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 05, 08 0 20
1 16, 17 1 41
2 20 2 32, 62, 72, 82
3 32, 35 3
4 41, 47 4 74
5 5 35, 75
6 62 6 16, 76
7 72, 74, 75, 76 7 17, 47
8 82 8
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 19-05-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 79
Giải bảy 191
Giải sáu 5878 1199 0536
Giải năm 8408
Giải tư 03410 41369 61663 69931 60906 32909 78985
Giải ba 47075 65238
Giải nhì 79873
Giải nhất 38239
Đặc biệt 268814
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
06 08 09 10 14 31 36 38 39
63 69 73 75 78 79 85 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08, 09 0 10
1 10, 14 1 31, 91
2 2
3 31, 36, 38, 39 3 63, 73
4 4 14
5 5 75, 85
6 63, 69 6 36
7 73, 75, 78, 79 7
8 85 8 38, 78
9 91, 99 9 39, 69, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 12-05-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 67
Giải bảy 611
Giải sáu 9446 5081 5953
Giải năm 4265
Giải tư 64957 06230 87270 54380 95930 65641 50525
Giải ba 69097 57193
Giải nhì 00313
Giải nhất 00512
Đặc biệt 260250
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
11 12 13 25 30 30 41 46 50
53 57 65 67 70 80 81 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 30, 50, 70, 80
1 11, 12, 13 1 11, 41, 81
2 25 2 12
3 30, 30 3 13, 53, 93
4 41, 46 4
5 50, 53, 57 5 25, 65
6 65, 67 6 46
7 70 7 57, 67, 97
8 80, 81 8
9 93, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 05-05-2021
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 18
Giải bảy 592
Giải sáu 1100 8513 8275
Giải năm 4213
Giải tư 83322 91899 28595 36870 34654 40684 14990
Giải ba 64778 48135
Giải nhì 34963
Giải nhất 29563
Đặc biệt 277451
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 13 13 18 22 35 51 54 63
63 70 75 78 84 90 92 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 70, 90
1 13, 13, 18 1 51
2 22 2 22, 92
3 35 3 13, 13, 63, 63
4 4 54, 84
5 51, 54 5 35, 75, 95
6 63, 63 6
7 70, 75, 78 7
8 84 8 18, 78
9 90, 92, 95, 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ

Xổ số Cần Thơ (XSCT) mới chỉ được phát hành cách đây khoảng 30 năm nên được xem là một trong những tờ vé số có “tuổi đời” trẻ nhất. Dù vậy xổ số Cần Thơ vẫn nhanh chóng phủ sóng rộng khắp khu vực Nam Bộ và có lượng người tham gia đông đảo.

1. Lịch quay kết quả xổ số Cần Thơ

Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Cần Thơ.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Cần Thơ là đài phụ.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ ở đâu chính xác nhất?

Vào khung giờ quay thưởng các bạn có thể đến trường quay xổ số để xem trực tiếp kết quả XSMN Cần Thơ hoặc theo dõi trên kênh truyền hình tỉnh Cần Thơ.

Ngoài ra các bạn còn có thể tra cứu kết quả trực tiếp xổ số Cần Thơ (KQXSCT) nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại trang kết quả xổ số XoSo88.TV của chúng tôi. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Cần Thơ hôm nay sẽ được tự động cập nhật đảm bảo độ chính xác như khi xem ở trường quay.

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại Xổ Số 88, đồng thời còn xem được lại kết quả XSMN Cần Thơ tuần này, tuần trước, và những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi nhờ tính năng lưu trữ kết quả của 7 tuần liên tiếp của website XoSo88.TV.

3. Cách dò vé xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh và chính xác

Khi truy cập vào trang web XoSo88.TV, các bạn có thể xem kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ phát trực tiếp để biết kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Cần Thơ nhanh và chính xác nhất.

Để tra cứu trực tiếp kết quả XS Cần Thơ, các bạn hãy so sánh 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của kết quả xổ số Cần Thơ, nếu thấy trùng thì tiếp tục so kết quả chi tiết ở bảng phía trên.

4. Lấy số miễn phí xổ số Cần Thơ như nào?

Cách đơn giản nhất để các bạn có được số đẹp XS Cần Thơ miễn phí mà không mất nhiều thời gian, công sức tính toán soi số đó là tham khảo dự đoán Xổ số Cần Thơ vào các ngày thứ 4 hàng tuần. Tại đây, bạn có thể học hỏi cách phân tích của chuyên gia soi cầu và lấy số gợi ý ngay tại bài hoặc tham khảo số của người chơi khác.

Một cách khá thú vị nữa là dùng tính năng Quay thử kết quả xổ số Cần Thơ để lấy hên với bộ số do máy tính chọn. Càng ngày càng nhiều người chơi áp dụng phương pháp này và đạt được hiệu quả khá cao.

5. Cơ cấu giải thưởng của XSCT mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số CầnThơ nếu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Cần Thơ ở đâu?

Khi trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ – XS Can Tho, các bạn hãy liên hệ đến công ty để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất.

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ

- Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

- Điện Thoại:  0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111

- Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn