XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 18-05-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 98
Giải bảy 224
Giải sáu 8706 2281 4688
Giải năm 3191
Giải tư 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593
Giải ba 39408 13407
Giải nhì 60613
Giải nhất 24244
Đặc biệt 547303
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
03 04 05 06 07 08 08 13 22
24 42 44 67 81 88 91 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 05, 06, 07, 08, 08 0
1 13 1 81, 91
2 22, 24 2 22, 42
3 3 13, 93
4 42, 44 4 24, 44
5 5
6 67 6
7 7 67
8 81, 88 8 88, 98
9 91, 93, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 11-05-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 95
Giải bảy 196
Giải sáu 1596 4120 9174
Giải năm 0358
Giải tư 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426
Giải ba 04151 76832
Giải nhì 40230
Giải nhất 70738
Đặc biệt 254658
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
14 20 26 30 30 32 38 41 51
58 58 74 75 76 87 95 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 30
1 14 1 41, 51
2 20, 26 2 32
3 30, 30, 32, 38 3
4 41 4 14, 74
5 51, 58, 58 5 75, 95
6 6 26, 76, 96, 96
7 74, 75, 76 7 87
8 87 8 38, 58, 58
9 95, 96, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 04-05-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 37
Giải bảy 373
Giải sáu 9826 4073 4092
Giải năm 2296
Giải tư 18831 29951 42038 13481 80866 35337 28606
Giải ba 78005 68417
Giải nhì 89086
Giải nhất 82339
Đặc biệt 264654
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
05 06 17 26 31 37 37 38 39
51 54 66 73 73 81 86 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0
1 17 1 31, 51, 81
2 26 2 92
3 31, 37, 37, 38, 39 3 73, 73
4 4 54
5 51, 54 5
6 66 6 26, 66, 86, 96
7 73, 73 7 17, 37, 37
8 81, 86 8 38
9 92, 96 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 27-04-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 95
Giải bảy 864
Giải sáu 5409 3950 2558
Giải năm 1121
Giải tư 02830 97938 30381 74128 87673 04226 84487
Giải ba 46991 37146
Giải nhì 73534
Giải nhất 70914
Đặc biệt 961362
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
09 14 21 26 28 30 34 38 46
50 58 62 64 73 81 87 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 30, 50
1 14 1 21, 81, 91
2 21, 26, 28 2 62
3 30, 34, 38 3 73
4 46 4 14, 34, 64
5 50, 58 5 95
6 62, 64 6 26, 46
7 73 7 87
8 81, 87 8 28, 38, 58
9 91, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 20-04-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 84
Giải bảy 992
Giải sáu 9912 9584 7665
Giải năm 2014
Giải tư 76179 75235 12978 18592 97507 48599 65804
Giải ba 58463 82047
Giải nhì 58837
Giải nhất 13308
Đặc biệt 127330
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
04 07 08 12 14 30 35 37 47
63 65 78 79 84 84 92 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 08 0 30
1 12, 14 1
2 2 12, 92, 92
3 30, 35, 37 3 63
4 47 4 14, 84, 84
5 5 35, 65
6 63, 65 6
7 78, 79 7 37, 47
8 84, 84 8 78
9 92, 92, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 13-04-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 65
Giải bảy 326
Giải sáu 6996 4679 6487
Giải năm 5376
Giải tư 62355 03893 56130 38874 43281 60680 62645
Giải ba 60955 47573
Giải nhì 86392
Giải nhất 43070
Đặc biệt 209667
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
26 30 45 55 55 65 67 70 73
74 76 79 80 81 87 92 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 70, 80
1 1 81
2 26 2 92
3 30 3 73, 93
4 45 4 74
5 55, 55 5 45, 55, 55, 65
6 65, 67 6 26, 76, 96
7 70, 73, 74, 76, 79 7 67, 87
8 80, 81, 87 8
9 92, 93, 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 06-04-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 57
Giải bảy 698
Giải sáu 9589 2339 3538
Giải năm 5831
Giải tư 98267 42892 71022 12575 42810 42386 00139
Giải ba 82655 62576
Giải nhì 01060
Giải nhất 51405
Đặc biệt 226042
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
05 10 22 31 38 39 39 42 55
57 60 67 75 76 86 89 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10, 60
1 10 1 31
2 22 2 22, 42, 92
3 31, 38, 39, 39 3
4 42 4
5 55, 57 5 55, 75
6 60, 67 6 76, 86
7 75, 76 7 57, 67
8 86, 89 8 38, 98
9 92, 98 9 39, 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 30-03-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 51
Giải bảy 435
Giải sáu 1372 8176 2104
Giải năm 7221
Giải tư 96370 98897 18132 88692 59339 20622 07985
Giải ba 53602 32306
Giải nhì 05362
Giải nhất 27954
Đặc biệt 555368
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
02 04 06 21 22 32 35 39 51
54 62 68 70 72 76 85 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 06 0 70
1 1 21, 51
2 21, 22 2 22, 32, 62, 72, 92
3 32, 35, 39 3
4 4 54
5 51, 54 5 35, 85
6 62, 68 6 76
7 70, 72, 76 7 97
8 85 8 68
9 92, 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 23-03-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 98
Giải bảy 941
Giải sáu 9929 5314 5039
Giải năm 4464
Giải tư 35104 41581 63329 64551 17142 05341 62658
Giải ba 14897 86488
Giải nhì 04494
Giải nhất 75273
Đặc biệt 087055
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
04 14 29 29 39 41 41 42 51
55 58 64 73 81 88 94 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 14 1 41, 41, 51, 81
2 29, 29 2 42
3 39 3 73
4 41, 41, 42 4 14, 64, 94
5 51, 55, 58 5 55
6 64 6
7 73 7 97
8 81, 88 8 58, 88, 98
9 94, 97, 98 9 29, 29, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 16-03-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 97
Giải bảy 588
Giải sáu 3144 6736 1549
Giải năm 9305
Giải tư 19248 81470 01985 70209 57240 33720 99870
Giải ba 44367 62273
Giải nhì 52589
Giải nhất 47342
Đặc biệt 002249
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
05 09 20 36 40 42 44 48 49
49 67 70 70 73 85 88 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 20, 40, 70, 70
1 1
2 20 2 42
3 36 3 73
4 40, 42, 44, 48, 49, 49 4 44
5 5 85
6 67 6 36
7 70, 70, 73 7 67, 97
8 85, 88, 89 8 48, 88
9 97 9 49, 49, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ

Xổ số Cần Thơ (XSCT) mới chỉ được phát hành cách đây khoảng 30 năm nên được xem là một trong những tờ vé số có “tuổi đời” trẻ nhất. Dù vậy xổ số Cần Thơ vẫn nhanh chóng phủ sóng rộng khắp khu vực Nam Bộ và có lượng người tham gia đông đảo.

1. Lịch quay kết quả xổ số Cần Thơ

Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Cần Thơ.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Cần Thơ là đài phụ.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ ở đâu chính xác nhất?

Vào khung giờ quay thưởng các bạn có thể đến trường quay xổ số để xem trực tiếp kết quả XSMN Cần Thơ hoặc theo dõi trên kênh truyền hình tỉnh Cần Thơ.

Ngoài ra các bạn còn có thể tra cứu kết quả trực tiếp xổ số Cần Thơ (KQXSCT) nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại trang kết quả xổ số XoSo88.TV của chúng tôi. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Cần Thơ hôm nay sẽ được tự động cập nhật đảm bảo độ chính xác như khi xem ở trường quay.

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại Xổ Số 88, đồng thời còn xem được lại kết quả XSMN Cần Thơ tuần này, tuần trước, và những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi nhờ tính năng lưu trữ kết quả của 7 tuần liên tiếp của website XoSo88.TV.

3. Cách dò vé xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh và chính xác

Khi truy cập vào trang web XoSo88.TV, các bạn có thể xem kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ phát trực tiếp để biết kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Cần Thơ nhanh và chính xác nhất.

Để tra cứu trực tiếp kết quả XS Cần Thơ, các bạn hãy so sánh 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của kết quả xổ số Cần Thơ, nếu thấy trùng thì tiếp tục so kết quả chi tiết ở bảng phía trên.

4. Lấy số miễn phí xổ số Cần Thơ như nào?

Cách đơn giản nhất để các bạn có được số đẹp XS Cần Thơ miễn phí mà không mất nhiều thời gian, công sức tính toán soi số đó là tham khảo dự đoán Xổ số Cần Thơ vào các ngày thứ 4 hàng tuần. Tại đây, bạn có thể học hỏi cách phân tích của chuyên gia soi cầu và lấy số gợi ý ngay tại bài hoặc tham khảo số của người chơi khác.

Một cách khá thú vị nữa là dùng tính năng Quay thử kết quả xổ số Cần Thơ để lấy hên với bộ số do máy tính chọn. Càng ngày càng nhiều người chơi áp dụng phương pháp này và đạt được hiệu quả khá cao.

5. Cơ cấu giải thưởng của XSCT mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số CầnThơ nếu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Cần Thơ ở đâu?

Khi trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ – XS Can Tho, các bạn hãy liên hệ đến công ty để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất.

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ

- Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

- Điện Thoại:  0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111

- Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn