XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 16-09-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 60
Giải bảy 067
Giải sáu 8267 7927 2432
Giải năm 0261
Giải tư 85892 85712 41500 79187 72361 54141 85006
Giải ba 14356 69088
Giải nhì 02412
Giải nhất 88347
Đặc biệt 292930
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 06 12 12 27 30 32 41 47
56 60 61 61 67 67 87 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 30, 60
1 12, 12 1 41, 61, 61
2 27 2 12, 12, 32, 92
3 30, 32 3
4 41, 47 4
5 56 5
6 60, 61, 61, 67, 67 6 56
7 7 27, 47, 67, 67, 87
8 87, 88 8 88
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 09-09-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 02
Giải bảy 169
Giải sáu 1540 8731 2038
Giải năm 9541
Giải tư 07157 75653 71709 33796 73819 27747 96010
Giải ba 78896 37187
Giải nhì 77240
Giải nhất 65924
Đặc biệt 400686
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
02 09 10 19 24 31 38 40 40
41 47 53 57 69 86 87 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 10, 40, 40
1 10, 19 1 31, 41
2 24 2 02
3 31, 38 3 53
4 40, 40, 41, 47 4 24
5 53, 57 5
6 69 6 86, 96, 96
7 7 47, 57, 87
8 86, 87 8 38
9 96, 96 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 02-09-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 51
Giải bảy 968
Giải sáu 9263 6065 6722
Giải năm 3532
Giải tư 23877 25228 18279 96692 52644 74544 47808
Giải ba 41852 44447
Giải nhì 43342
Giải nhất 52485
Đặc biệt 573943
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
08 22 28 32 42 43 44 44 47
51 52 63 65 68 77 79 85 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0
1 1 51
2 22, 28 2 22, 32, 42, 52, 92
3 32 3 43, 63
4 42, 43, 44, 44, 47 4 44, 44
5 51, 52 5 65, 85
6 63, 65, 68 6
7 77, 79 7 47, 77
8 85 8 28, 68
9 92 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 26-08-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 61
Giải bảy 879
Giải sáu 8775 7567 0233
Giải năm 6131
Giải tư 47557 21934 56282 71047 86302 53325 62007
Giải ba 25148 77077
Giải nhì 61066
Giải nhất 16114
Đặc biệt 184489
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
02 07 14 25 31 33 34 47 48
57 61 66 67 75 77 79 82 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0
1 14 1 31, 61
2 25 2 82
3 31, 33, 34 3 33
4 47, 48 4 14, 34
5 57 5 25, 75
6 61, 66, 67 6 66
7 75, 77, 79 7 47, 57, 67, 77
8 82, 89 8 48
9 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 19-08-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 75
Giải bảy 726
Giải sáu 9675 8912 9090
Giải năm 6982
Giải tư 58101 53114 73500 21414 91278 55749 19945
Giải ba 05529 47802
Giải nhì 45428
Giải nhất 58155
Đặc biệt 479255
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 01 02 12 14 14 26 28 29
45 49 55 55 75 75 78 82 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 02 0 90
1 12, 14, 14 1
2 26, 28, 29 2 12, 82
3 3
4 45, 49 4 14, 14
5 55, 55 5 45, 55, 55, 75, 75
6 6 26
7 75, 75, 78 7
8 82 8 28, 78
9 90 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 12-08-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 75
Giải bảy 425
Giải sáu 7751 4735 2947
Giải năm 2051
Giải tư 39249 10933 25029 04628 09156 98396 08739
Giải ba 78933 81108
Giải nhì 39584
Giải nhất 43030
Đặc biệt 013740
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
08 25 28 29 30 33 33 35 39
40 47 49 51 51 56 75 84 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 30, 40
1 1 51, 51
2 25, 28, 29 2
3 30, 33, 33, 35, 39 3 33, 33
4 40, 47, 49 4 84
5 51, 51, 56 5 25, 35, 75
6 6 56, 96
7 75 7 47
8 84 8 28
9 96 9 29, 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 05-08-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 12
Giải bảy 549
Giải sáu 5817 6240 0225
Giải năm 3253
Giải tư 39813 74068 70919 01305 67643 77680 18387
Giải ba 09533 46846
Giải nhì 78088
Giải nhất 46824
Đặc biệt 993242
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
05 12 13 17 19 24 25 33 40
42 43 46 49 53 68 80 87 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40, 80
1 12, 13, 17, 19 1
2 24, 25 2 12, 42
3 33 3 13, 33, 43, 53
4 40, 42, 43, 46, 49 4 24
5 53 5 25
6 68 6 46
7 7 17, 87
8 80, 87, 88 8 68, 88
9 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 29-07-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 54
Giải bảy 612
Giải sáu 7992 4224 5423
Giải năm 9976
Giải tư 41411 54942 42748 78734 15500 94618 11847
Giải ba 43618 34445
Giải nhì 76081
Giải nhất 37045
Đặc biệt 252374
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 11 12 18 18 23 24 34 42
45 45 47 48 54 74 76 81 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 11, 12, 18, 18 1 11, 81
2 23, 24 2 12, 42, 92
3 34 3 23
4 42, 45, 45, 47, 48 4 24, 34, 54, 74
5 54 5 45, 45
6 6 76
7 74, 76 7 47
8 81 8 18, 18, 48
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 22-07-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 74
Giải bảy 780
Giải sáu 2120 6294 5673
Giải năm 7692
Giải tư 42225 82712 03348 86166 54453 29423 55468
Giải ba 36043 37454
Giải nhì 16394
Giải nhất 81760
Đặc biệt 776827
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
12 20 23 25 27 43 48 53 54
60 66 68 73 74 80 92 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 60, 80
1 12 1
2 20, 23, 25, 27 2 12, 92
3 3 23, 43, 53, 73
4 43, 48 4 54, 74, 94, 94
5 53, 54 5 25
6 60, 66, 68 6 66
7 73, 74 7 27
8 80 8 48, 68
9 92, 94, 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 15-07-2020
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 61
Giải bảy 972
Giải sáu 6224 0394 9762
Giải năm 2570
Giải tư 10075 20759 42175 24017 83156 38213 25954
Giải ba 52111 72058
Giải nhì 93596
Giải nhất 91090
Đặc biệt 422952
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
11 13 17 24 52 54 56 58 59
61 62 70 72 75 75 90 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70, 90
1 11, 13, 17 1 11, 61
2 24 2 52, 62, 72
3 3 13
4 4 24, 54, 94
5 52, 54, 56, 58, 59 5 75, 75
6 61, 62 6 56, 96
7 70, 72, 75, 75 7 17
8 8 58
9 90, 94, 96 9 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ

Xổ số Cần Thơ (XSCT) mới chỉ được phát hành cách đây khoảng 30 năm nên được xem là một trong những tờ vé số có “tuổi đời” trẻ nhất. Dù vậy xổ số Cần Thơ vẫn nhanh chóng phủ sóng rộng khắp khu vực Nam Bộ và có lượng người tham gia đông đảo.

1. Lịch quay kết quả xổ số Cần Thơ

Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Cần Thơ.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Cần Thơ là đài phụ.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ ở đâu chính xác nhất?

Vào khung giờ quay thưởng các bạn có thể đến trường quay xổ số để xem trực tiếp kết quả XSMN Cần Thơ hoặc theo dõi trên kênh truyền hình tỉnh Cần Thơ.

Ngoài ra các bạn còn có thể tra cứu kết quả trực tiếp xổ số Cần Thơ (KQXSCT) nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại trang kết quả xổ số XoSo88.TV của chúng tôi. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Cần Thơ hôm nay sẽ được tự động cập nhật đảm bảo độ chính xác như khi xem ở trường quay.

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại Xổ Số 88, đồng thời còn xem được lại kết quả XSMN Cần Thơ tuần này, tuần trước, và những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi nhờ tính năng lưu trữ kết quả của 7 tuần liên tiếp của website XoSo88.TV.

3. Cách dò vé xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh và chính xác

Khi truy cập vào trang web XoSo88.TV, các bạn có thể xem kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ phát trực tiếp để biết kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Cần Thơ nhanh và chính xác nhất.

Để tra cứu trực tiếp kết quả XS Cần Thơ, các bạn hãy so sánh 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của kết quả xổ số Cần Thơ, nếu thấy trùng thì tiếp tục so kết quả chi tiết ở bảng phía trên.

4. Lấy số miễn phí xổ số Cần Thơ như nào?

Cách đơn giản nhất để các bạn có được số đẹp XS Cần Thơ miễn phí mà không mất nhiều thời gian, công sức tính toán soi số đó là tham khảo dự đoán Xổ số Cần Thơ vào các ngày thứ 4 hàng tuần. Tại đây, bạn có thể học hỏi cách phân tích của chuyên gia soi cầu và lấy số gợi ý ngay tại bài hoặc tham khảo số của người chơi khác.

Một cách khá thú vị nữa là dùng tính năng Quay thử kết quả xổ số Cần Thơ để lấy hên với bộ số do máy tính chọn. Càng ngày càng nhiều người chơi áp dụng phương pháp này và đạt được hiệu quả khá cao.

5. Cơ cấu giải thưởng của XSCT mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số CầnThơ nếu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Cần Thơ ở đâu?

Khi trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ – XS Can Tho, các bạn hãy liên hệ đến công ty để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất.

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ

- Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

- Điện Thoại:  0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111

- Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn