XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 28-09-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 15
Giải bảy 148
Giải sáu 4653 8401 2971
Giải năm 6889
Giải tư 68769 41279 17914 37665 24716 46824 52755
Giải ba 78685 25655
Giải nhì 02742
Giải nhất 01425
Đặc biệt 414966
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
01 14 15 16 24 25 42 48 53
55 55 65 66 69 71 79 85 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 14, 15, 16 1 71
2 24, 25 2 42
3 3 53
4 42, 48 4 14, 24
5 53, 55, 55 5 15, 25, 55, 55, 65, 85
6 65, 66, 69 6 16, 66
7 71, 79 7
8 85, 89 8 48
9 9 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 21-09-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 74
Giải bảy 949
Giải sáu 2489 3754 7758
Giải năm 8330
Giải tư 55416 85871 60953 37084 07079 30790 56631
Giải ba 96982 88523
Giải nhì 77878
Giải nhất 34832
Đặc biệt 619143
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
16 23 30 31 32 43 49 53 54
58 71 74 78 79 82 84 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 90
1 16 1 31, 71
2 23 2 32, 82
3 30, 31, 32 3 23, 43, 53
4 43, 49 4 54, 74, 84
5 53, 54, 58 5
6 6 16
7 71, 74, 78, 79 7
8 82, 84, 89 8 58, 78
9 90 9 49, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 14-09-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 97
Giải bảy 145
Giải sáu 7440 8757 2523
Giải năm 7712
Giải tư 33818 95639 20415 48861 92038 76086 69312
Giải ba 56619 46975
Giải nhì 85865
Giải nhất 34568
Đặc biệt 861557
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
12 12 15 18 19 23 38 39 40
45 57 57 61 65 68 75 86 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 12, 12, 15, 18, 19 1 61
2 23 2 12, 12
3 38, 39 3 23
4 40, 45 4
5 57, 57 5 15, 45, 65, 75
6 61, 65, 68 6 86
7 75 7 57, 57, 97
8 86 8 18, 38, 68
9 97 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 07-09-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 20
Giải bảy 135
Giải sáu 0414 1608 1599
Giải năm 2840
Giải tư 71260 25389 00137 26257 81979 38811 40225
Giải ba 52221 54286
Giải nhì 04409
Giải nhất 82095
Đặc biệt 057134
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
08 09 11 14 20 21 25 34 35
37 40 57 60 79 86 89 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0 20, 40, 60
1 11, 14 1 11, 21
2 20, 21, 25 2
3 34, 35, 37 3
4 40 4 14, 34
5 57 5 25, 35, 95
6 60 6 86
7 79 7 37, 57
8 86, 89 8
9 95, 99 9 79, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 31-08-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 49
Giải bảy 434
Giải sáu 7335 4925 9685
Giải năm 7500
Giải tư 55031 45651 61707 76083 41125 89129 84699
Giải ba 27894 28445
Giải nhì 76910
Giải nhất 15152
Đặc biệt 190428
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 07 10 25 25 28 29 31 34
35 45 49 51 52 83 85 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 10
1 10 1 31, 51
2 25, 25, 28, 29 2 52
3 31, 34, 35 3 83
4 45, 49 4 34, 94
5 51, 52 5 25, 25, 35, 45, 85
6 6
7 7
8 83, 85 8 28
9 94, 99 9 29, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 24-08-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 18
Giải bảy 075
Giải sáu 7478 7450 8012
Giải năm 8206
Giải tư 09461 12398 11928 16233 52169 05165 18509
Giải ba 35300 27242
Giải nhì 06727
Giải nhất 87617
Đặc biệt 758801
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 01 06 09 12 17 18 27 28
33 42 50 61 65 69 75 78 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 06, 09 0 50
1 12, 17, 18 1 61
2 27, 28 2 12, 42
3 33 3 33
4 42 4
5 50 5 65, 75
6 61, 65, 69 6
7 75, 78 7 17, 27
8 8 18, 28, 78, 98
9 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 17-08-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 83
Giải bảy 457
Giải sáu 8093 0535 6472
Giải năm 2708
Giải tư 42502 91931 17511 96198 65940 24114 61444
Giải ba 39021 12736
Giải nhì 15303
Giải nhất 97108
Đặc biệt 380271
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
02 03 08 08 11 14 21 31 35
36 40 44 57 71 72 83 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 08, 08 0 40
1 11, 14 1 11, 21, 31, 71
2 21 2 72
3 31, 35, 36 3 83, 93
4 40, 44 4 14, 44
5 57 5 35
6 6 36
7 71, 72 7 57
8 83 8 98
9 93, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 10-08-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 86
Giải bảy 784
Giải sáu 8050 8846 6131
Giải năm 4997
Giải tư 62102 50385 32590 15729 78853 43789 89676
Giải ba 20467 60615
Giải nhì 02568
Giải nhất 12127
Đặc biệt 330474
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
02 15 27 29 31 46 50 53 67
68 74 76 84 85 86 89 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 50, 90
1 15 1 31
2 27, 29 2
3 31 3 53
4 46 4 74, 84
5 50, 53 5 15, 85
6 67, 68 6 46, 76, 86
7 74, 76 7 27, 67, 97
8 84, 85, 86, 89 8 68
9 90, 97 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 03-08-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 06
Giải bảy 578
Giải sáu 3150 6597 2800
Giải năm 4577
Giải tư 86514 50796 11976 10398 00763 58825 07254
Giải ba 47797 07679
Giải nhì 16958
Giải nhất 80150
Đặc biệt 211871
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 06 14 25 50 50 54 58 63
71 76 77 78 79 96 97 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 50, 50
1 14 1 71
2 25 2
3 3 63
4 4 14, 54
5 50, 50, 54, 58 5 25
6 63 6 06, 76, 96
7 71, 76, 77, 78, 79 7 77, 97, 97
8 8 58, 78, 98
9 96, 97, 97, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 27-07-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 61
Giải bảy 526
Giải sáu 8998 6208 9315
Giải năm 6303
Giải tư 97513 46297 37791 19948 79917 25758 08862
Giải ba 60449 40445
Giải nhì 51332
Giải nhất 04872
Đặc biệt 730085
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
03 08 13 15 17 26 32 45 48
49 58 61 62 72 85 91 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0
1 13, 15, 17 1 61, 91
2 26 2 32, 62, 72
3 32 3 13
4 45, 48, 49 4
5 58 5 15, 45, 85
6 61, 62 6 26
7 72 7 17, 97
8 85 8 48, 58, 98
9 91, 97, 98 9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ

Xổ số Cần Thơ (XSCT) mới chỉ được phát hành cách đây khoảng 30 năm nên được xem là một trong những tờ vé số có “tuổi đời” trẻ nhất. Dù vậy xổ số Cần Thơ vẫn nhanh chóng phủ sóng rộng khắp khu vực Nam Bộ và có lượng người tham gia đông đảo.

1. Lịch quay kết quả xổ số Cần Thơ

Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Cần Thơ.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Cần Thơ là đài phụ.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ ở đâu chính xác nhất?

Vào khung giờ quay thưởng các bạn có thể đến trường quay xổ số để xem trực tiếp kết quả XSMN Cần Thơ hoặc theo dõi trên kênh truyền hình tỉnh Cần Thơ.

Ngoài ra các bạn còn có thể tra cứu kết quả trực tiếp xổ số Cần Thơ (KQXSCT) nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại trang kết quả xổ số XoSo88.TV của chúng tôi. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Cần Thơ hôm nay sẽ được tự động cập nhật đảm bảo độ chính xác như khi xem ở trường quay.

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại Xổ Số 88, đồng thời còn xem được lại kết quả XSMN Cần Thơ tuần này, tuần trước, và những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi nhờ tính năng lưu trữ kết quả của 7 tuần liên tiếp của website XoSo88.TV.

3. Cách dò vé xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh và chính xác

Khi truy cập vào trang web XoSo88.TV, các bạn có thể xem kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ phát trực tiếp để biết kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Cần Thơ nhanh và chính xác nhất.

Để tra cứu trực tiếp kết quả XS Cần Thơ, các bạn hãy so sánh 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của kết quả xổ số Cần Thơ, nếu thấy trùng thì tiếp tục so kết quả chi tiết ở bảng phía trên.

4. Lấy số miễn phí xổ số Cần Thơ như nào?

Cách đơn giản nhất để các bạn có được số đẹp XS Cần Thơ miễn phí mà không mất nhiều thời gian, công sức tính toán soi số đó là tham khảo dự đoán Xổ số Cần Thơ vào các ngày thứ 4 hàng tuần. Tại đây, bạn có thể học hỏi cách phân tích của chuyên gia soi cầu và lấy số gợi ý ngay tại bài hoặc tham khảo số của người chơi khác.

Một cách khá thú vị nữa là dùng tính năng Quay thử kết quả xổ số Cần Thơ để lấy hên với bộ số do máy tính chọn. Càng ngày càng nhiều người chơi áp dụng phương pháp này và đạt được hiệu quả khá cao.

5. Cơ cấu giải thưởng của XSCT mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số CầnThơ nếu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Cần Thơ ở đâu?

Khi trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ – XS Can Tho, các bạn hãy liên hệ đến công ty để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất.

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ

- Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

- Điện Thoại:  0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111

- Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn