XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 24-10-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 94
Giải bảy 416
Giải sáu 5586 9458 1651
Giải năm 7835
Giải tư 03729 03622 71097 52049 52631 74916 72448
Giải ba 79082 26858
Giải nhì 71593
Giải nhất 89397
Đặc biệt 423221
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
16 16 21 22 29 31 35 48 49
51 58 58 82 86 93 94 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 16, 16 1 21, 31, 51
2 21, 22, 29 2 22, 82
3 31, 35 3 93
4 48, 49 4 94
5 51, 58, 58 5 35
6 6 16, 16, 86
7 7 97, 97
8 82, 86 8 48, 58, 58
9 93, 94, 97, 97 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 20-06-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 82
Giải bảy 685
Giải sáu 2566 9269 2970
Giải năm 7583
Giải tư 02388 91308 70191 51232 03301 84642 59939
Giải ba 86894 55282
Giải nhì 77389
Giải nhất 16845
Đặc biệt 491178
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
01 08 32 39 42 45 66 69 70
78 82 82 83 85 88 89 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08 0 70
1 1 91
2 2 32, 42, 82, 82
3 32, 39 3 83
4 42, 45 4 94
5 5 45, 85
6 66, 69 6 66
7 70, 78 7
8 82, 82, 83, 85, 88, 89 8 78, 88
9 91, 94 9 39, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 13-06-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 94
Giải bảy 907
Giải sáu 8299 2308 1159
Giải năm 7085
Giải tư 12779 29526 16101 49661 08505 89374 59892
Giải ba 00546 03164
Giải nhì 57417
Giải nhất 15912
Đặc biệt 917483
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
01 05 07 08 12 17 26 46 59
61 64 74 79 83 85 92 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 07, 08 0
1 12, 17 1 61
2 26 2 12, 92
3 3 83
4 46 4 64, 74, 94
5 59 5 85
6 61, 64 6 26, 46
7 74, 79 7 17
8 83, 85 8
9 92, 94, 99 9 59, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 06-06-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 22
Giải bảy 247
Giải sáu 4211 0979 9985
Giải năm 7312
Giải tư 98176 72409 03337 81183 34588 42222 37850
Giải ba 21640 92181
Giải nhì 80962
Giải nhất 10620
Đặc biệt 630300
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
00 09 11 12 20 22 22 37 40
47 50 62 76 79 81 83 85 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09 0 20, 40, 50
1 11, 12 1 11, 81
2 20, 22, 22 2 12, 22, 22, 62
3 37 3 83
4 40, 47 4
5 50 5 85
6 62 6 76
7 76, 79 7 37, 47
8 81, 83, 85, 88 8 88
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 30-05-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 69
Giải bảy 540
Giải sáu 6515 0190 8893
Giải năm 5622
Giải tư 46852 58193 02569 71825 55960 38503 10291
Giải ba 25317 87679
Giải nhì 95496
Giải nhất 81440
Đặc biệt 922625
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 15 17 22 25 25 40 40 52
60 69 69 79 90 91 93 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 40, 40, 60, 90
1 15, 17 1 91
2 22, 25, 25 2 22, 52
3 3 93, 93
4 40, 40 4
5 52 5 15, 25, 25
6 60, 69, 69 6 96
7 79 7 17
8 8
9 90, 91, 93, 93, 96 9 69, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 23-05-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 53
Giải bảy 609
Giải sáu 7213 4184 5358
Giải năm 9218
Giải tư 49255 97726 25588 12304 88585 36567 74723
Giải ba 96081 74630
Giải nhì 43539
Giải nhất 75477
Đặc biệt 319177
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
04 09 13 18 23 26 30 39 53
55 58 67 77 77 81 84 85 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 30
1 13, 18 1 81
2 23, 26 2
3 30, 39 3 13, 23, 53
4 4 84
5 53, 55, 58 5 55, 85
6 67 6 26
7 77, 77 7 67, 77, 77
8 81, 84, 85, 88 8 18, 58, 88
9 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 16-05-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 41
Giải bảy 397
Giải sáu 5477 5380 1843
Giải năm 8813
Giải tư 91073 84622 44410 30826 68166 62323 39629
Giải ba 16535 67421
Giải nhì 52477
Giải nhất 41637
Đặc biệt 265175
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
10 13 21 22 23 26 29 35 37
41 43 66 73 75 77 77 80 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 80
1 10, 13 1 21, 41
2 21, 22, 23, 26, 29 2 22
3 35, 37 3 13, 23, 43, 73
4 41, 43 4
5 5 35, 75
6 66 6 26, 66
7 73, 75, 77, 77 7 37, 77, 77, 97
8 80 8
9 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 09-05-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 49
Giải bảy 644
Giải sáu 0099 5452 8709
Giải năm 8863
Giải tư 67627 93133 99247 81175 68447 54226 08768
Giải ba 97325 63812
Giải nhì 69947
Giải nhất 77665
Đặc biệt 889335
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
09 12 25 26 27 33 35 44 47
47 47 49 52 63 65 68 75 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 12 1
2 25, 26, 27 2 12, 52
3 33, 35 3 33, 63
4 44, 47, 47, 47, 49 4 44
5 52 5 25, 35, 65, 75
6 63, 65, 68 6 26
7 75 7 27, 47, 47, 47
8 8 68
9 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 02-05-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 16
Giải bảy 238
Giải sáu 4625 5994 9461
Giải năm 6359
Giải tư 31498 27508 23427 89842 57094 05872 50515
Giải ba 32138 55603
Giải nhì 25175
Giải nhất 74686
Đặc biệt 368140
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 08 15 16 25 27 38 38 40
42 59 61 72 75 86 94 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0 40
1 15, 16 1 61
2 25, 27 2 42, 72
3 38, 38 3
4 40, 42 4 94, 94
5 59 5 15, 25, 75
6 61 6 16, 86
7 72, 75 7 27
8 86 8 38, 38, 98
9 94, 94, 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 25-04-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 34
Giải bảy 071
Giải sáu 7033 7682 1125
Giải năm 0507
Giải tư 28101 68819 86525 45312 49463 62860 95669
Giải ba 61004 83377
Giải nhì 38523
Giải nhất 70169
Đặc biệt 187824
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
01 04 07 12 19 23 24 25 25
33 34 60 63 69 69 71 77 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 07 0 60
1 12, 19 1 71
2 23, 24, 25, 25 2 12, 82
3 33, 34 3 23, 33, 63
4 4 24, 34
5 5 25, 25
6 60, 63, 69, 69 6
7 71, 77 7 77
8 82 8
9 9 19, 69, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT

Xổ số Đà Lạt (XSDL) được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng nên nhiều người có thói quen gọi là xổ số Lâm Đồng (XSLĐ). Hiện nay, xổ số đài Đà Lạt có mặt ở khắp các tỉnh thành Nam Bộ, bao gồm cả xổ số truyền thống, lô tô và xổ số bóc, được người dân yêu thích và hưởng ứng nhiệt tình.

1. Thời gian mở thưởng xổ số kiến thiết Đà Lạt – XSKT Đà Lạt như nào?

KQXSDL – Kết quả xổ số đài Đà Lạt được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 chủ nhật hàng tuần và được được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Lâm Đồng.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt – KQXS Đà Lạt chính xác nhất

Các bạn có thể theo dõi quay thưởng kết quả xổ số đài Đà Lạt bằng cách đến trường quay, xem trên kênh truyền hình tỉnh hoặc truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn mở website Xổ Số 88 lên, giữ nguyên màn hình chờ kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất được hiển thị song song với trường quay mà không cần phải tải lại trang.

Chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số tỉnh Đà Lạt trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số đài Đà Lạt hôm nay, hôm qua hoặc tuần rồi và các tuần trước đó vô cùng tiện lợi.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay và các tuần trước nữa

Các bạn có thể dò vé xổ số đài Đà Lạt nhanh và chính xác chỉ với 2 số đuôi bằng cách cần so sánh 2 số cuối cùng với các số được thống kê trong bảng đầu đuôi, nếu khớp thì so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải, nếu không khớp số với bảng 2 số cuối KQXSMN Lâm Đồng - Đà Lạt, bạn có thể bỏ tờ vé số đó vì không trúng giải.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSDL – Xổ số kiến thiết đài Đà Lạt trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Đà Lạt (XSDL) ở đâu?

Các bạn có thể liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng theo địa chỉ cụ thể dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất:

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (XSKT Lâm Đồng)
  • Địa chỉ: số Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng
  • Điện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934
  • Email: [email protected]

6. Bí quyết tham gia xổ số đài Đà Lạt đạt hiệu quả cao nhất

Để chinh phục được các giải thưởng hấp dẫn của xổ số kiến thiết Đà Lạt hôm nay (XSDL – SXDL), các bạn phải tiên đoán được những số nào sẽ xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Đà Lạt kỳ tới. Vì thế, hãy xem lại kết quả xổ số đài Đà Lạt của các kỳ trước, thống kê lại những vị trí thường tạo lô về hay những con số có tần suất xuất hiện dày đặc là cách để bạn có thể khoanh vùng chọn số XS Đà Lạt.

Các bạn có thể xem số liệu thống kê xổ số kiến thiết đài Đà Lạt được trang Xổ Số 88 cập nhật đầy đủ và chi tiết để có cơ sở chọn số. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết chọn số nào, hãy để các chuyên gia dự đoán xổ số Đà Lạt gợi ý cho bạn.

Xem thêm
Thu gọn