XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 16-05-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 41
Giải bảy 397
Giải sáu 5477 5380 1843
Giải năm 8813
Giải tư 91073 84622 44410 30826 68166 62323 39629
Giải ba 16535 67421
Giải nhì 52477
Giải nhất 41637
Đặc biệt 265175
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
10 13 21 22 23 26 29 35 37
41 43 66 73 75 77 77 80 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 80
1 10, 13 1 21, 41
2 21, 22, 23, 26, 29 2 22
3 35, 37 3 13, 23, 43, 73
4 41, 43 4
5 5 35, 75
6 66 6 26, 66
7 73, 75, 77, 77 7 37, 77, 77, 97
8 80 8
9 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 09-05-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 49
Giải bảy 644
Giải sáu 0099 5452 8709
Giải năm 8863
Giải tư 67627 93133 99247 81175 68447 54226 08768
Giải ba 97325 63812
Giải nhì 69947
Giải nhất 77665
Đặc biệt 889335
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
09 12 25 26 27 33 35 44 47
47 47 49 52 63 65 68 75 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 12 1
2 25, 26, 27 2 12, 52
3 33, 35 3 33, 63
4 44, 47, 47, 47, 49 4 44
5 52 5 25, 35, 65, 75
6 63, 65, 68 6 26
7 75 7 27, 47, 47, 47
8 8 68
9 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 02-05-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 16
Giải bảy 238
Giải sáu 4625 5994 9461
Giải năm 6359
Giải tư 31498 27508 23427 89842 57094 05872 50515
Giải ba 32138 55603
Giải nhì 25175
Giải nhất 74686
Đặc biệt 368140
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 08 15 16 25 27 38 38 40
42 59 61 72 75 86 94 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0 40
1 15, 16 1 61
2 25, 27 2 42, 72
3 38, 38 3
4 40, 42 4 94, 94
5 59 5 15, 25, 75
6 61 6 16, 86
7 72, 75 7 27
8 86 8 38, 38, 98
9 94, 94, 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 25-04-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 34
Giải bảy 071
Giải sáu 7033 7682 1125
Giải năm 0507
Giải tư 28101 68819 86525 45312 49463 62860 95669
Giải ba 61004 83377
Giải nhì 38523
Giải nhất 70169
Đặc biệt 187824
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
01 04 07 12 19 23 24 25 25
33 34 60 63 69 69 71 77 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 07 0 60
1 12, 19 1 71
2 23, 24, 25, 25 2 12, 82
3 33, 34 3 23, 33, 63
4 4 24, 34
5 5 25, 25
6 60, 63, 69, 69 6
7 71, 77 7 77
8 82 8
9 9 19, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 18-04-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 36
Giải bảy 033
Giải sáu 7138 8248 3455
Giải năm 7733
Giải tư 28020 92876 11768 07861 03275 18519 20992
Giải ba 94629 74083
Giải nhì 24339
Giải nhất 19895
Đặc biệt 211479
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
19 20 29 33 33 36 38 39 48
55 61 68 75 76 79 83 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 19 1 61
2 20, 29 2 92
3 33, 33, 36, 38, 39 3 33, 33, 83
4 48 4
5 55 5 55, 75, 95
6 61, 68 6 36, 76
7 75, 76, 79 7
8 83 8 38, 48, 68
9 92, 95 9 19, 29, 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 11-04-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 64
Giải bảy 662
Giải sáu 1108 9084 0174
Giải năm 3111
Giải tư 93145 23018 56659 01008 61269 76250 84567
Giải ba 53658 47900
Giải nhì 40557
Giải nhất 02334
Đặc biệt 241489
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
00 08 08 11 18 34 45 50 57
58 59 62 64 67 69 74 84 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08, 08 0 50
1 11, 18 1 11
2 2 62
3 34 3
4 45 4 34, 64, 74, 84
5 50, 57, 58, 59 5 45
6 62, 64, 67, 69 6
7 74 7 57, 67
8 84, 89 8 18, 58
9 9 59, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 04-04-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 21
Giải bảy 413
Giải sáu 5625 3496 2151
Giải năm 6129
Giải tư 06369 39913 06246 03461 24624 42272 46970
Giải ba 52830 99128
Giải nhì 62534
Giải nhất 56359
Đặc biệt 410421
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
13 13 21 21 24 25 28 29 30
34 46 51 59 61 69 70 72 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 70
1 13, 13 1 21, 21, 51, 61
2 21, 21, 24, 25, 28, 29 2 72
3 30, 34 3 13, 13
4 46 4 24, 34
5 51, 59 5 25
6 61, 69 6 46, 96
7 70, 72 7
8 8 28
9 96 9 29, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 28-03-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 48
Giải bảy 789
Giải sáu 0277 3583 1959
Giải năm 8680
Giải tư 72344 50642 74263 66061 57027 83184 51282
Giải ba 52593 51975
Giải nhì 86432
Giải nhất 07314
Đặc biệt 883902
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
02 14 27 32 42 44 48 59 61
63 75 77 80 82 83 84 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 80
1 14 1 61
2 27 2 32, 42, 82
3 32 3 63, 83, 93
4 42, 44, 48 4 14, 44, 84
5 59 5 75
6 61, 63 6
7 75, 77 7 27, 77
8 80, 82, 83, 84, 89 8 48
9 93 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 21-03-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 16
Giải bảy 368
Giải sáu 5817 8512 5060
Giải năm 8648
Giải tư 19833 90124 07068 23941 42682 67906 16537
Giải ba 37052 18252
Giải nhì 55055
Giải nhất 75560
Đặc biệt 978916
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
06 12 16 16 17 24 33 37 41
48 52 52 55 60 60 68 68 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 60, 60
1 12, 16, 16, 17 1 41
2 24 2 12, 52, 52, 82
3 33, 37 3 33
4 41, 48 4 24
5 52, 52, 55 5 55
6 60, 60, 68, 68 6 16, 16
7 7 17, 37
8 82 8 48, 68, 68
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 14-03-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 44
Giải bảy 039
Giải sáu 1693 7430 5375
Giải năm 6644
Giải tư 36018 51668 38329 41124 34879 89558 43772
Giải ba 77166 18608
Giải nhì 45293
Giải nhất 12055
Đặc biệt 091794
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
08 18 24 29 30 39 44 44 55
58 66 68 72 75 79 93 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 30
1 18 1
2 24, 29 2 72
3 30, 39 3 93, 93
4 44, 44 4 24, 44, 44, 94
5 55, 58 5 55, 75
6 66, 68 6 66
7 72, 75, 79 7
8 8 18, 58, 68
9 93, 93, 94 9 29, 39, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT

Xổ số Đà Lạt (XSDL) được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng nên nhiều người có thói quen gọi là xổ số Lâm Đồng (XSLĐ). Hiện nay, xổ số đài Đà Lạt có mặt ở khắp các tỉnh thành Nam Bộ, bao gồm cả xổ số truyền thống, lô tô và xổ số bóc, được người dân yêu thích và hưởng ứng nhiệt tình.

1. Thời gian mở thưởng xổ số kiến thiết Đà Lạt – XSKT Đà Lạt như nào?

KQXSDL – Kết quả xổ số đài Đà Lạt được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 chủ nhật hàng tuần và được được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Lâm Đồng.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt – KQXS Đà Lạt chính xác nhất

Các bạn có thể theo dõi quay thưởng kết quả xổ số đài Đà Lạt bằng cách đến trường quay, xem trên kênh truyền hình tỉnh hoặc truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn mở website Xổ Số 88 lên, giữ nguyên màn hình chờ kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất được hiển thị song song với trường quay mà không cần phải tải lại trang.

Chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số tỉnh Đà Lạt trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số đài Đà Lạt hôm nay, hôm qua hoặc tuần rồi và các tuần trước đó vô cùng tiện lợi.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay và các tuần trước nữa

Các bạn có thể dò vé xổ số đài Đà Lạt nhanh và chính xác chỉ với 2 số đuôi bằng cách cần so sánh 2 số cuối cùng với các số được thống kê trong bảng đầu đuôi, nếu khớp thì so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải, nếu không khớp số với bảng 2 số cuối KQXSMN Lâm Đồng - Đà Lạt, bạn có thể bỏ tờ vé số đó vì không trúng giải.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSDL – Xổ số kiến thiết đài Đà Lạt trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Đà Lạt (XSDL) ở đâu?

Các bạn có thể liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng theo địa chỉ cụ thể dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất:

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (XSKT Lâm Đồng)
  • Địa chỉ: số Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng
  • Điện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934
  • Email: [email protected]

6. Bí quyết tham gia xổ số đài Đà Lạt đạt hiệu quả cao nhất

Để chinh phục được các giải thưởng hấp dẫn của xổ số kiến thiết Đà Lạt hôm nay (XSDL – SXDL), các bạn phải tiên đoán được những số nào sẽ xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Đà Lạt kỳ tới. Vì thế, hãy xem lại kết quả xổ số đài Đà Lạt của các kỳ trước, thống kê lại những vị trí thường tạo lô về hay những con số có tần suất xuất hiện dày đặc là cách để bạn có thể khoanh vùng chọn số XS Đà Lạt.

Các bạn có thể xem số liệu thống kê xổ số kiến thiết đài Đà Lạt được trang Xổ Số 88 cập nhật đầy đủ và chi tiết để có cơ sở chọn số. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết chọn số nào, hãy để các chuyên gia dự đoán xổ số Đà Lạt gợi ý cho bạn.

Xem thêm
Thu gọn