XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 22-11-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 68
Giải bảy 589
Giải sáu 2527 3842 1857
Giải năm 3815
Giải tư 94518 97061 18004 28444 90348 21003 67412
Giải ba 61736 08355
Giải nhì 14812
Giải nhất 03523
Đặc biệt 121246
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 04 12 12 15 18 23 27 36
42 44 46 48 55 57 61 68 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0
1 12, 12, 15, 18 1 61
2 23, 27 2 12, 12, 42
3 36 3 23
4 42, 44, 46, 48 4 44
5 55, 57 5 15, 55
6 61, 68 6 36, 46
7 7 27, 57
8 89 8 18, 48, 68
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 15-11-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 62
Giải bảy 712
Giải sáu 6523 5178 0184
Giải năm 0375
Giải tư 57529 22623 25995 53821 97721 17658 99688
Giải ba 26464 15077
Giải nhì 39531
Giải nhất 12490
Đặc biệt 254492
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
12 21 21 23 23 29 31 58 62
64 75 77 78 84 88 90 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 12 1 21, 21, 31
2 21, 21, 23, 23, 29 2 12, 62, 92
3 31 3 23, 23
4 4 64, 84
5 58 5 75, 95
6 62, 64 6
7 75, 77, 78 7 77
8 84, 88 8 58, 78, 88
9 90, 92, 95 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 08-11-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 15
Giải bảy 116
Giải sáu 3013 6634 3651
Giải năm 1629
Giải tư 32515 80721 04471 96795 87169 76472 30934
Giải ba 12707 94648
Giải nhì 19723
Giải nhất 23623
Đặc biệt 500167
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
07 13 15 15 16 21 23 23 29
34 34 48 51 67 69 71 72 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 13, 15, 15, 16 1 21, 51, 71
2 21, 23, 23, 29 2 72
3 34, 34 3 13, 23, 23
4 48 4 34, 34
5 51 5 15, 15, 95
6 67, 69 6 16
7 71, 72 7 67
8 8 48
9 95 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 01-11-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 90
Giải bảy 334
Giải sáu 8126 4135 4632
Giải năm 6271
Giải tư 59172 41050 06677 47481 99340 90026 62009
Giải ba 97836 28720
Giải nhì 38119
Giải nhất 30357
Đặc biệt 965863
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
09 19 20 26 26 32 34 35 36
40 50 57 63 71 72 77 81 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 40, 50, 90
1 19 1 71, 81
2 20, 26, 26 2 32, 72
3 32, 34, 35, 36 3 63
4 40 4 34
5 50, 57 5 35
6 63 6 26, 26, 36
7 71, 72, 77 7 57, 77
8 81 8
9 90 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 25-10-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 12
Giải bảy 837
Giải sáu 5888 0383 0043
Giải năm 0981
Giải tư 25567 87836 90567 11039 91213 60724 91474
Giải ba 11278 51285
Giải nhì 24708
Giải nhất 39418
Đặc biệt 434979
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
08 12 13 18 24 36 37 39 43
67 67 74 78 79 81 83 85 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0
1 12, 13, 18 1 81
2 24 2 12
3 36, 37, 39 3 13, 43, 83
4 43 4 24, 74
5 5 85
6 67, 67 6 36
7 74, 78, 79 7 37, 67, 67
8 81, 83, 85, 88 8 18, 78, 88
9 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 18-10-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 02
Giải bảy 163
Giải sáu 2133 0147 8432
Giải năm 3363
Giải tư 34677 11597 16331 04365 60426 89847 95937
Giải ba 17554 19237
Giải nhì 95250
Giải nhất 48084
Đặc biệt 373457
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
02 26 31 32 33 37 37 47 47
50 54 57 63 63 65 77 84 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 50
1 1 31
2 26 2 02, 32
3 31, 32, 33, 37, 37 3 33, 63, 63
4 47, 47 4 54, 84
5 50, 54, 57 5 65
6 63, 63, 65 6 26
7 77 7 37, 37, 47, 47, 57, 77, 97
8 84 8
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 11-10-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 93
Giải bảy 669
Giải sáu 8851 4104 7586
Giải năm 8865
Giải tư 30202 91807 72425 51522 45554 51380 73363
Giải ba 78359 71515
Giải nhì 32813
Giải nhất 64460
Đặc biệt 546888
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
02 04 07 13 15 22 25 51 54
59 60 63 65 69 80 86 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 07 0 60, 80
1 13, 15 1 51
2 22, 25 2 22
3 3 13, 63, 93
4 4 54
5 51, 54, 59 5 15, 25, 65
6 60, 63, 65, 69 6 86
7 7
8 80, 86, 88 8 88
9 93 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 04-10-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 13
Giải bảy 468
Giải sáu 1265 0430 3548
Giải năm 1536
Giải tư 19755 28072 32454 44586 33285 14458 17170
Giải ba 32244 61188
Giải nhì 02592
Giải nhất 39768
Đặc biệt 918223
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
13 23 30 36 44 48 54 55 58
65 68 68 70 72 85 86 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 70
1 13 1
2 23 2 72, 92
3 30, 36 3 13, 23
4 44, 48 4 44, 54
5 54, 55, 58 5 55, 65, 85
6 65, 68, 68 6 36, 86
7 70, 72 7
8 85, 86, 88 8 48, 58, 68, 68, 88
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 27-09-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 13
Giải bảy 403
Giải sáu 0694 4763 6406
Giải năm 1810
Giải tư 14757 62947 38921 75480 12754 96621 19176
Giải ba 37995 85944
Giải nhì 86907
Giải nhất 25588
Đặc biệt 239213
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 06 07 10 13 13 21 21 44
47 54 57 63 76 80 88 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 07 0 10, 80
1 10, 13, 13 1 21, 21
2 21, 21 2
3 3 13, 13, 63
4 44, 47 4 44, 54, 94
5 54, 57 5 95
6 63 6 76
7 76 7 47, 57
8 80, 88 8 88
9 94, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 20-09-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 20
Giải bảy 117
Giải sáu 4754 4672 3423
Giải năm 1412
Giải tư 46083 62237 59355 69196 87407 79132 83255
Giải ba 66566 12607
Giải nhì 02167
Giải nhất 12958
Đặc biệt 938429
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
07 07 12 17 20 23 29 32 37
54 55 55 58 66 67 72 83 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07 0 20
1 12, 17 1
2 20, 23, 29 2 12, 32, 72
3 32, 37 3 23, 83
4 4 54
5 54, 55, 55, 58 5 55, 55
6 66, 67 6 66, 96
7 72 7 17, 37, 67
8 83 8 58
9 96 9 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT

Xổ số Đà Lạt (XSDL) được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng nên nhiều người có thói quen gọi là xổ số Lâm Đồng (XSLĐ). Hiện nay, xổ số đài Đà Lạt có mặt ở khắp các tỉnh thành Nam Bộ, bao gồm cả xổ số truyền thống, lô tô và xổ số bóc, được người dân yêu thích và hưởng ứng nhiệt tình.

1. Thời gian mở thưởng xổ số kiến thiết Đà Lạt – XSKT Đà Lạt như nào?

KQXSDL – Kết quả xổ số đài Đà Lạt được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 chủ nhật hàng tuần và được được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Lâm Đồng.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt – KQXS Đà Lạt chính xác nhất

Các bạn có thể theo dõi quay thưởng kết quả xổ số đài Đà Lạt bằng cách đến trường quay, xem trên kênh truyền hình tỉnh hoặc truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn mở website Xổ Số 88 lên, giữ nguyên màn hình chờ kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất được hiển thị song song với trường quay mà không cần phải tải lại trang.

Chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số tỉnh Đà Lạt trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số đài Đà Lạt hôm nay, hôm qua hoặc tuần rồi và các tuần trước đó vô cùng tiện lợi.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay và các tuần trước nữa

Các bạn có thể dò vé xổ số đài Đà Lạt nhanh và chính xác chỉ với 2 số đuôi bằng cách cần so sánh 2 số cuối cùng với các số được thống kê trong bảng đầu đuôi, nếu khớp thì so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải, nếu không khớp số với bảng 2 số cuối KQXSMN Lâm Đồng - Đà Lạt, bạn có thể bỏ tờ vé số đó vì không trúng giải.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSDL – Xổ số kiến thiết đài Đà Lạt trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Đà Lạt (XSDL) ở đâu?

Các bạn có thể liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng theo địa chỉ cụ thể dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất:

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (XSKT Lâm Đồng)
  • Địa chỉ: số Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng
  • Điện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934
  • Email: [email protected]

6. Bí quyết tham gia xổ số đài Đà Lạt đạt hiệu quả cao nhất

Để chinh phục được các giải thưởng hấp dẫn của xổ số kiến thiết Đà Lạt hôm nay (XSDL – SXDL), các bạn phải tiên đoán được những số nào sẽ xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Đà Lạt kỳ tới. Vì thế, hãy xem lại kết quả xổ số đài Đà Lạt của các kỳ trước, thống kê lại những vị trí thường tạo lô về hay những con số có tần suất xuất hiện dày đặc là cách để bạn có thể khoanh vùng chọn số XS Đà Lạt.

Các bạn có thể xem số liệu thống kê xổ số kiến thiết đài Đà Lạt được trang Xổ Số 88 cập nhật đầy đủ và chi tiết để có cơ sở chọn số. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết chọn số nào, hãy để các chuyên gia dự đoán xổ số Đà Lạt gợi ý cho bạn.

Xem thêm
Thu gọn