XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 03-07-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 76
Giải bảy 067
Giải sáu 8167 6398 9669
Giải năm 8667
Giải tư 84966 50059 85010 20640 08220 84543 72755
Giải ba 43082 84811
Giải nhì 94274
Giải nhất 92588
Đặc biệt 317995
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
10 11 20 40 43 55 59 66 67
67 67 69 74 76 82 88 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 20, 40
1 10, 11 1 11
2 20 2 82
3 3 43
4 40, 43 4 74
5 55, 59 5 55, 95
6 66, 67, 67, 67, 69 6 66, 76
7 74, 76 7 67, 67, 67
8 82, 88 8 88, 98
9 95, 98 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 26-06-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 90
Giải bảy 805
Giải sáu 5428 8448 3755
Giải năm 4835
Giải tư 13361 96934 64079 00191 67637 43893 87331
Giải ba 21691 72971
Giải nhì 40019
Giải nhất 59994
Đặc biệt 687533
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
05 19 28 31 33 34 35 37 48
55 61 71 79 90 91 91 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 90
1 19 1 31, 61, 71, 91, 91
2 28 2
3 31, 33, 34, 35, 37 3 33, 93
4 48 4 34, 94
5 55 5 35, 55
6 61 6
7 71, 79 7 37
8 8 28, 48
9 90, 91, 91, 93, 94 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 19-06-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 44
Giải bảy 882
Giải sáu 4765 7349 9723
Giải năm 5683
Giải tư 17740 40514 15253 14990 95222 09393 92551
Giải ba 31798 63035
Giải nhì 84903
Giải nhất 89955
Đặc biệt 308825
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 14 22 23 25 35 40 44 49
51 53 55 65 82 83 90 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 40, 90
1 14 1 51
2 22, 23, 25 2 22, 82
3 35 3 23, 53, 83, 93
4 40, 44, 49 4 14, 44
5 51, 53, 55 5 25, 35, 55, 65
6 65 6
7 7
8 82, 83 8 98
9 90, 93, 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 12-06-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 03
Giải bảy 095
Giải sáu 5432 4169 0244
Giải năm 6898
Giải tư 49461 48634 29954 29552 24089 39723 74515
Giải ba 34323 37137
Giải nhì 49356
Giải nhất 56890
Đặc biệt 598137
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 15 23 23 32 34 37 37 44
52 54 56 61 69 89 90 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 90
1 15 1 61
2 23, 23 2 32, 52
3 32, 34, 37, 37 3 03, 23, 23
4 44 4 34, 44, 54
5 52, 54, 56 5 15, 95
6 61, 69 6 56
7 7 37, 37
8 89 8 98
9 90, 95, 98 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 05-06-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 71
Giải bảy 847
Giải sáu 8118 5836 3237
Giải năm 2989
Giải tư 09222 37398 15307 78814 61986 12065 07287
Giải ba 38422 36404
Giải nhì 47921
Giải nhất 99083
Đặc biệt 835209
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
04 07 09 14 18 21 22 22 36
37 47 65 71 83 86 87 89 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 09 0
1 14, 18 1 21, 71
2 21, 22, 22 2 22, 22
3 36, 37 3 83
4 47 4 14
5 5 65
6 65 6 36, 86
7 71 7 37, 47, 87
8 83, 86, 87, 89 8 18, 98
9 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 29-05-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 60
Giải bảy 547
Giải sáu 1324 9335 5418
Giải năm 6712
Giải tư 26937 16726 45282 75065 32970 69513 10248
Giải ba 75023 70368
Giải nhì 72393
Giải nhất 84508
Đặc biệt 055559
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
08 12 13 18 23 24 26 35 37
47 48 59 60 65 68 70 82 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 60, 70
1 12, 13, 18 1
2 23, 24, 26 2 12, 82
3 35, 37 3 13, 23, 93
4 47, 48 4 24
5 59 5 35, 65
6 60, 65, 68 6 26
7 70 7 37, 47
8 82 8 18, 48, 68
9 93 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 22-05-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 71
Giải bảy 770
Giải sáu 0127 1901 4983
Giải năm 8249
Giải tư 24271 35995 68453 39808 27488 51177 63751
Giải ba 87361 26516
Giải nhì 10930
Giải nhất 42292
Đặc biệt 250168
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
01 08 16 27 30 49 51 53 61
68 70 71 71 77 83 88 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08 0 30, 70
1 16 1 51, 61, 71, 71
2 27 2 92
3 30 3 53, 83
4 49 4
5 51, 53 5 95
6 61, 68 6 16
7 70, 71, 71, 77 7 27, 77
8 83, 88 8 68, 88
9 92, 95 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 15-05-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 87
Giải bảy 531
Giải sáu 4829 8727 7685
Giải năm 9431
Giải tư 26231 24990 75388 75998 12440 92224 76854
Giải ba 91736 70964
Giải nhì 67429
Giải nhất 46306
Đặc biệt 143945
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
06 24 27 29 29 31 31 31 36
40 45 54 64 85 87 88 90 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 40, 90
1 1 31, 31, 31
2 24, 27, 29, 29 2
3 31, 31, 31, 36 3
4 40, 45 4 24, 54, 64
5 54 5 45, 85
6 64 6 36
7 7 27, 87
8 85, 87, 88 8 88, 98
9 90, 98 9 29, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 08-05-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 70
Giải bảy 434
Giải sáu 3268 8864 5473
Giải năm 3210
Giải tư 19047 31728 39011 72689 91356 01205 14317
Giải ba 15799 71582
Giải nhì 17822
Giải nhất 65051
Đặc biệt 836464
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
05 10 11 17 22 28 34 47 51
56 64 64 68 70 73 82 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10, 70
1 10, 11, 17 1 11, 51
2 22, 28 2 22, 82
3 34 3 73
4 47 4 34, 64, 64
5 51, 56 5
6 64, 64, 68 6 56
7 70, 73 7 17, 47
8 82, 89 8 28, 68
9 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 01-05-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 20
Giải bảy 783
Giải sáu 9533 3634 0356
Giải năm 6957
Giải tư 05142 30698 44783 35320 54402 14074 10596
Giải ba 26625 67161
Giải nhì 13415
Giải nhất 88757
Đặc biệt 453890
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
02 15 20 20 25 33 34 42 56
57 57 61 74 83 83 90 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20, 20, 90
1 15 1 61
2 20, 20, 25 2 42
3 33, 34 3 33, 83, 83
4 42 4 34, 74
5 56, 57, 57 5 15, 25
6 61 6 56, 96
7 74 7 57, 57
8 83, 83 8 98
9 90, 96, 98 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT

Xổ số Đà Lạt (XSDL) được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng nên nhiều người có thói quen gọi là xổ số Lâm Đồng (XSLĐ). Hiện nay, xổ số đài Đà Lạt có mặt ở khắp các tỉnh thành Nam Bộ, bao gồm cả xổ số truyền thống, lô tô và xổ số bóc, được người dân yêu thích và hưởng ứng nhiệt tình.

1. Thời gian mở thưởng xổ số kiến thiết Đà Lạt – XSKT Đà Lạt như nào?

KQXSDL – Kết quả xổ số đài Đà Lạt được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 chủ nhật hàng tuần và được được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Lâm Đồng.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt – KQXS Đà Lạt chính xác nhất

Các bạn có thể theo dõi quay thưởng kết quả xổ số đài Đà Lạt bằng cách đến trường quay, xem trên kênh truyền hình tỉnh hoặc truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn mở website Xổ Số 88 lên, giữ nguyên màn hình chờ kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất được hiển thị song song với trường quay mà không cần phải tải lại trang.

Chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số tỉnh Đà Lạt trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số đài Đà Lạt hôm nay, hôm qua hoặc tuần rồi và các tuần trước đó vô cùng tiện lợi.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay và các tuần trước nữa

Các bạn có thể dò vé xổ số đài Đà Lạt nhanh và chính xác chỉ với 2 số đuôi bằng cách cần so sánh 2 số cuối cùng với các số được thống kê trong bảng đầu đuôi, nếu khớp thì so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải, nếu không khớp số với bảng 2 số cuối KQXSMN Lâm Đồng - Đà Lạt, bạn có thể bỏ tờ vé số đó vì không trúng giải.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSDL – Xổ số kiến thiết đài Đà Lạt trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Đà Lạt (XSDL) ở đâu?

Các bạn có thể liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng theo địa chỉ cụ thể dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất:

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (XSKT Lâm Đồng)
  • Địa chỉ: số Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng
  • Điện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934
  • Email: [email protected]

6. Bí quyết tham gia xổ số đài Đà Lạt đạt hiệu quả cao nhất

Để chinh phục được các giải thưởng hấp dẫn của xổ số kiến thiết Đà Lạt hôm nay (XSDL – SXDL), các bạn phải tiên đoán được những số nào sẽ xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Đà Lạt kỳ tới. Vì thế, hãy xem lại kết quả xổ số đài Đà Lạt của các kỳ trước, thống kê lại những vị trí thường tạo lô về hay những con số có tần suất xuất hiện dày đặc là cách để bạn có thể khoanh vùng chọn số XS Đà Lạt.

Các bạn có thể xem số liệu thống kê xổ số kiến thiết đài Đà Lạt được trang Xổ Số 88 cập nhật đầy đủ và chi tiết để có cơ sở chọn số. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết chọn số nào, hãy để các chuyên gia dự đoán xổ số Đà Lạt gợi ý cho bạn.

Xem thêm
Thu gọn