XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 20-09-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 20
Giải bảy 117
Giải sáu 4754 4672 3423
Giải năm 1412
Giải tư 46083 62237 59355 69196 87407 79132 83255
Giải ba 66566 12607
Giải nhì 02167
Giải nhất 12958
Đặc biệt 938429
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
07 07 12 17 20 23 29 32 37
54 55 55 58 66 67 72 83 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07 0 20
1 12, 17 1
2 20, 23, 29 2 12, 32, 72
3 32, 37 3 23, 83
4 4 54
5 54, 55, 55, 58 5 55, 55
6 66, 67 6 66, 96
7 72 7 17, 37, 67
8 83 8 58
9 96 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 13-09-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 80
Giải bảy 371
Giải sáu 2706 9413 9113
Giải năm 5747
Giải tư 73076 73279 32528 12951 96785 46764 58306
Giải ba 23102 18274
Giải nhì 32252
Giải nhất 68940
Đặc biệt 022281
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
02 06 06 13 13 28 40 47 51
52 64 71 74 76 79 80 81 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 06 0 40, 80
1 13, 13 1 51, 71, 81
2 28 2 52
3 3 13, 13
4 40, 47 4 64, 74
5 51, 52 5 85
6 64 6 76
7 71, 74, 76, 79 7 47
8 80, 81, 85 8 28
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 06-09-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 87
Giải bảy 530
Giải sáu 5747 8459 2062
Giải năm 1878
Giải tư 41148 96761 58053 11322 31873 35543 81795
Giải ba 77940 50465
Giải nhì 36503
Giải nhất 96933
Đặc biệt 654568
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 22 30 33 40 43 47 48 53
59 61 62 65 68 73 78 87 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 30, 40
1 1 61
2 22 2 22, 62
3 30, 33 3 33, 43, 53, 73
4 40, 43, 47, 48 4
5 53, 59 5 65, 95
6 61, 62, 65, 68 6
7 73, 78 7 47, 87
8 87 8 48, 68, 78
9 95 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 30-08-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 95
Giải bảy 221
Giải sáu 1709 0399 3465
Giải năm 9610
Giải tư 40873 94866 85249 54319 50558 49618 19345
Giải ba 32462 43774
Giải nhì 08454
Giải nhất 08905
Đặc biệt 955366
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
05 09 10 18 19 21 45 49 54
58 62 65 66 66 73 74 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 10
1 10, 18, 19 1 21
2 21 2 62
3 3 73
4 45, 49 4 54, 74
5 54, 58 5 45, 65, 95
6 62, 65, 66, 66 6 66, 66
7 73, 74 7
8 8 18, 58
9 95, 99 9 19, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 23-08-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 52
Giải bảy 878
Giải sáu 8344 6819 8069
Giải năm 9056
Giải tư 31893 24258 61301 27782 46492 11996 79314
Giải ba 99637 33696
Giải nhì 92358
Giải nhất 46211
Đặc biệt 795680
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
01 11 14 19 37 44 52 56 58
58 69 78 80 82 92 93 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 80
1 11, 14, 19 1 11
2 2 52, 82, 92
3 37 3 93
4 44 4 14, 44
5 52, 56, 58, 58 5
6 69 6 56, 96, 96
7 78 7 37
8 80, 82 8 58, 58, 78
9 92, 93, 96, 96 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 16-08-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 12
Giải bảy 658
Giải sáu 1510 3043 2755
Giải năm 5005
Giải tư 93202 14739 71322 91439 99743 42185 46615
Giải ba 72552 87704
Giải nhì 60004
Giải nhất 56262
Đặc biệt 208692
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
02 04 04 05 10 12 15 22 39
39 43 43 52 55 58 62 85 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 04, 05 0 10
1 10, 12, 15 1
2 22 2 12, 22, 52, 62, 92
3 39, 39 3 43, 43
4 43, 43 4
5 52, 55, 58 5 15, 55, 85
6 62 6
7 7
8 85 8 58
9 92 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 09-08-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 82
Giải bảy 049
Giải sáu 5540 1324 4480
Giải năm 7890
Giải tư 51245 63860 37139 18722 10481 38767 84440
Giải ba 31558 13701
Giải nhì 95462
Giải nhất 92037
Đặc biệt 411553
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
01 22 24 37 39 40 40 45 49
53 58 60 62 67 80 81 82 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 40, 40, 60, 80, 90
1 1 81
2 22, 24 2 22, 62, 82
3 37, 39 3 53
4 40, 40, 45, 49 4 24
5 53, 58 5 45
6 60, 62, 67 6
7 7 37, 67
8 80, 81, 82 8 58
9 90 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 02-08-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 58
Giải bảy 868
Giải sáu 3852 5778 3470
Giải năm 2845
Giải tư 12377 51028 66542 00232 39062 98290 14541
Giải ba 94906 45923
Giải nhì 87200
Giải nhất 46167
Đặc biệt 638656
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
00 06 23 28 32 41 42 45 52
56 58 62 67 68 70 77 78 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 70, 90
1 1 41
2 23, 28 2 32, 42, 52, 62
3 32 3 23
4 41, 42, 45 4
5 52, 56, 58 5 45
6 62, 67, 68 6 56
7 70, 77, 78 7 67, 77
8 8 28, 58, 68, 78
9 90 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 26-07-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 17
Giải bảy 383
Giải sáu 8920 4079 1791
Giải năm 8151
Giải tư 22144 20932 39491 90541 51287 71148 91496
Giải ba 57627 46104
Giải nhì 34412
Giải nhất 78860
Đặc biệt 325604
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
04 04 12 17 20 27 32 41 44
48 51 60 79 83 87 91 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04 0 20, 60
1 12, 17 1 41, 51, 91, 91
2 20, 27 2 12, 32
3 32 3 83
4 41, 44, 48 4 44
5 51 5
6 60 6 96
7 79 7 17, 27, 87
8 83, 87 8 48
9 91, 91, 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 19-07-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 40
Giải bảy 709
Giải sáu 3690 2797 9255
Giải năm 8605
Giải tư 56735 42671 60033 78408 93192 72963 54496
Giải ba 32793 08460
Giải nhì 41307
Giải nhất 87249
Đặc biệt 293394
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
05 07 08 09 33 35 40 49 55
60 63 71 90 92 93 94 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07, 08, 09 0 40, 60, 90
1 1 71
2 2 92
3 33, 35 3 33, 63, 93
4 40, 49 4 94
5 55 5 35, 55
6 60, 63 6 96
7 71 7 97
8 8
9 90, 92, 93, 94, 96, 97 9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT

Xổ số Đà Lạt (XSDL) được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng nên nhiều người có thói quen gọi là xổ số Lâm Đồng (XSLĐ). Hiện nay, xổ số đài Đà Lạt có mặt ở khắp các tỉnh thành Nam Bộ, bao gồm cả xổ số truyền thống, lô tô và xổ số bóc, được người dân yêu thích và hưởng ứng nhiệt tình.

1. Thời gian mở thưởng xổ số kiến thiết Đà Lạt – XSKT Đà Lạt như nào?

KQXSDL – Kết quả xổ số đài Đà Lạt được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 chủ nhật hàng tuần và được được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Lâm Đồng.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt – KQXS Đà Lạt chính xác nhất

Các bạn có thể theo dõi quay thưởng kết quả xổ số đài Đà Lạt bằng cách đến trường quay, xem trên kênh truyền hình tỉnh hoặc truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn mở website Xổ Số 88 lên, giữ nguyên màn hình chờ kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất được hiển thị song song với trường quay mà không cần phải tải lại trang.

Chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số tỉnh Đà Lạt trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số đài Đà Lạt hôm nay, hôm qua hoặc tuần rồi và các tuần trước đó vô cùng tiện lợi.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay và các tuần trước nữa

Các bạn có thể dò vé xổ số đài Đà Lạt nhanh và chính xác chỉ với 2 số đuôi bằng cách cần so sánh 2 số cuối cùng với các số được thống kê trong bảng đầu đuôi, nếu khớp thì so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải, nếu không khớp số với bảng 2 số cuối KQXSMN Lâm Đồng - Đà Lạt, bạn có thể bỏ tờ vé số đó vì không trúng giải.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSDL – Xổ số kiến thiết đài Đà Lạt trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Đà Lạt (XSDL) ở đâu?

Các bạn có thể liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng theo địa chỉ cụ thể dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất:

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (XSKT Lâm Đồng)
  • Địa chỉ: số Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng
  • Điện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934
  • Email: [email protected]

6. Bí quyết tham gia xổ số đài Đà Lạt đạt hiệu quả cao nhất

Để chinh phục được các giải thưởng hấp dẫn của xổ số kiến thiết Đà Lạt hôm nay (XSDL – SXDL), các bạn phải tiên đoán được những số nào sẽ xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Đà Lạt kỳ tới. Vì thế, hãy xem lại kết quả xổ số đài Đà Lạt của các kỳ trước, thống kê lại những vị trí thường tạo lô về hay những con số có tần suất xuất hiện dày đặc là cách để bạn có thể khoanh vùng chọn số XS Đà Lạt.

Các bạn có thể xem số liệu thống kê xổ số kiến thiết đài Đà Lạt được trang Xổ Số 88 cập nhật đầy đủ và chi tiết để có cơ sở chọn số. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết chọn số nào, hãy để các chuyên gia dự đoán xổ số Đà Lạt gợi ý cho bạn.

Xem thêm
Thu gọn