XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 28-02-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 13
Giải bảy 392
Giải sáu 0106 0201 1568
Giải năm 3183
Giải tư 29627 19953 80973 14017 03307 91998 76041
Giải ba 21292 38713
Giải nhì 87371
Giải nhất 10195
Đặc biệt 578741
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
01 06 07 13 13 17 27 41 41
53 68 71 73 83 92 92 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06, 07 0
1 13, 13, 17 1 41, 41, 71
2 27 2 92, 92
3 3 13, 13, 53, 73, 83
4 41, 41 4
5 53 5 95
6 68 6
7 71, 73 7 17, 27
8 83 8 68, 98
9 92, 92, 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 21-02-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 58
Giải bảy 532
Giải sáu 6865 3167 2836
Giải năm 7799
Giải tư 26327 59166 83013 79946 88844 11055 57337
Giải ba 92761 59559
Giải nhì 69760
Giải nhất 07986
Đặc biệt 113000
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
00 13 27 32 36 37 44 46 55
58 59 60 61 65 66 67 86 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 60
1 13 1 61
2 27 2 32
3 32, 36, 37 3 13
4 44, 46 4 44
5 55, 58, 59 5 55, 65
6 60, 61, 65, 66, 67 6 36, 46, 66, 86
7 7 27, 37, 67
8 86 8 58
9 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 14-02-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 52
Giải bảy 933
Giải sáu 4636 4159 2701
Giải năm 1183
Giải tư 03626 24376 63167 75992 73380 03720 45924
Giải ba 07397 69095
Giải nhì 64872
Giải nhất 78711
Đặc biệt 883009
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
01 09 11 20 24 26 33 36 52
59 67 72 76 80 83 92 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 20, 80
1 11 1 11
2 20, 24, 26 2 52, 72, 92
3 33, 36 3 33, 83
4 4 24
5 52, 59 5 95
6 67 6 26, 36, 76
7 72, 76 7 67, 97
8 80, 83 8
9 92, 95, 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 07-02-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 68
Giải bảy 420
Giải sáu 7734 3738 0013
Giải năm 2734
Giải tư 44354 95297 43037 56290 87224 70249 19091
Giải ba 29599 70466
Giải nhì 27077
Giải nhất 92341
Đặc biệt 479392
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
13 20 24 34 34 37 38 41 49
54 66 68 77 90 91 92 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 90
1 13 1 41, 91
2 20, 24 2 92
3 34, 34, 37, 38 3 13
4 41, 49 4 24, 34, 34, 54
5 54 5
6 66, 68 6 66
7 77 7 37, 77, 97
8 8 38, 68
9 90, 91, 92, 97, 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 31-01-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 44
Giải bảy 666
Giải sáu 7165 6171 8713
Giải năm 9933
Giải tư 23018 82076 42992 35523 14288 37736 01554
Giải ba 85081 79227
Giải nhì 83074
Giải nhất 02152
Đặc biệt 469423
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
13 18 23 23 27 33 36 44 52
54 65 66 71 74 76 81 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13, 18 1 71, 81
2 23, 23, 27 2 52, 92
3 33, 36 3 13, 23, 23, 33
4 44 4 44, 54, 74
5 52, 54 5 65
6 65, 66 6 36, 66, 76
7 71, 74, 76 7 27
8 81, 88 8 18, 88
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 24-01-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 46
Giải bảy 432
Giải sáu 0642 0162 1016
Giải năm 5617
Giải tư 00095 70062 12318 03419 91197 55624 80449
Giải ba 37506 42283
Giải nhì 72276
Giải nhất 01733
Đặc biệt 576831
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
06 16 17 18 19 24 31 32 33
42 46 49 62 62 76 83 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 16, 17, 18, 19 1 31
2 24 2 32, 42, 62, 62
3 31, 32, 33 3 33, 83
4 42, 46, 49 4 24
5 5 95
6 62, 62 6 16, 46, 76
7 76 7 17, 97
8 83 8 18
9 95, 97 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 17-01-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 79
Giải bảy 932
Giải sáu 8833 8476 7197
Giải năm 0987
Giải tư 27563 10811 63974 25821 82905 78904 71558
Giải ba 33347 71549
Giải nhì 28520
Giải nhất 50019
Đặc biệt 149641
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
04 05 11 19 20 21 32 33 41
47 49 58 63 74 76 79 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 20
1 11, 19 1 11, 21, 41
2 20, 21 2 32
3 32, 33 3 33, 63
4 41, 47, 49 4 74
5 58 5
6 63 6 76
7 74, 76, 79 7 47, 87, 97
8 87 8 58
9 97 9 19, 49, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 10-01-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 38
Giải bảy 358
Giải sáu 6766 1443 7990
Giải năm 2023
Giải tư 16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869
Giải ba 22989 78591
Giải nhì 65255
Giải nhất 17682
Đặc biệt 037613
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
13 23 34 38 43 50 53 53 55
58 66 69 72 82 89 90 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 90
1 13 1 91
2 23 2 72, 82
3 34, 38 3 13, 23, 43, 53, 53
4 43 4 34
5 50, 53, 53, 55, 58 5 55
6 66, 69 6 66
7 72 7
8 82, 89 8 38, 58
9 90, 91, 99 9 69, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 03-01-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 95
Giải bảy 948
Giải sáu 0063 9264 9761
Giải năm 0856
Giải tư 43110 91817 43728 42486 71125 63824 89560
Giải ba 55980 64832
Giải nhì 05186
Giải nhất 36981
Đặc biệt 625746
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
10 17 24 25 28 32 46 48 56
60 61 63 64 80 81 86 86 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 60, 80
1 10, 17 1 61, 81
2 24, 25, 28 2 32
3 32 3 63
4 46, 48 4 24, 64
5 56 5 25, 95
6 60, 61, 63, 64 6 46, 56, 86, 86
7 7 17
8 80, 81, 86, 86 8 28, 48
9 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 27-12-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 65
Giải bảy 828
Giải sáu 0016 5142 4427
Giải năm 5938
Giải tư 36367 13671 96713 36100 36183 17630 90218
Giải ba 65823 03001
Giải nhì 06774
Giải nhất 41822
Đặc biệt 601438
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
00 01 13 16 18 22 23 27 28
30 38 38 42 65 67 71 74 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 30
1 13, 16, 18 1 71
2 22, 23, 27, 28 2 22, 42
3 30, 38, 38 3 13, 23, 83
4 42 4 74
5 5 65
6 65, 67 6 16
7 71, 74 7 27, 67
8 83 8 18, 28, 38, 38
9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT

Xổ số Đà Lạt (XSDL) được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng nên nhiều người có thói quen gọi là xổ số Lâm Đồng (XSLĐ). Hiện nay, xổ số đài Đà Lạt có mặt ở khắp các tỉnh thành Nam Bộ, bao gồm cả xổ số truyền thống, lô tô và xổ số bóc, được người dân yêu thích và hưởng ứng nhiệt tình.

1. Thời gian mở thưởng xổ số kiến thiết Đà Lạt – XSKT Đà Lạt như nào?

KQXSDL – Kết quả xổ số đài Đà Lạt được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 chủ nhật hàng tuần và được được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Lâm Đồng.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt – KQXS Đà Lạt chính xác nhất

Các bạn có thể theo dõi quay thưởng kết quả xổ số đài Đà Lạt bằng cách đến trường quay, xem trên kênh truyền hình tỉnh hoặc truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn mở website Xổ Số 88 lên, giữ nguyên màn hình chờ kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất được hiển thị song song với trường quay mà không cần phải tải lại trang.

Chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số tỉnh Đà Lạt trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số đài Đà Lạt hôm nay, hôm qua hoặc tuần rồi và các tuần trước đó vô cùng tiện lợi.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay và các tuần trước nữa

Các bạn có thể dò vé xổ số đài Đà Lạt nhanh và chính xác chỉ với 2 số đuôi bằng cách cần so sánh 2 số cuối cùng với các số được thống kê trong bảng đầu đuôi, nếu khớp thì so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải, nếu không khớp số với bảng 2 số cuối KQXSMN Lâm Đồng - Đà Lạt, bạn có thể bỏ tờ vé số đó vì không trúng giải.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSDL – Xổ số kiến thiết đài Đà Lạt trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Đà Lạt (XSDL) ở đâu?

Các bạn có thể liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng theo địa chỉ cụ thể dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất:

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (XSKT Lâm Đồng)
  • Địa chỉ: số Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng
  • Điện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934
  • Email: [email protected]

6. Bí quyết tham gia xổ số đài Đà Lạt đạt hiệu quả cao nhất

Để chinh phục được các giải thưởng hấp dẫn của xổ số kiến thiết Đà Lạt hôm nay (XSDL – SXDL), các bạn phải tiên đoán được những số nào sẽ xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Đà Lạt kỳ tới. Vì thế, hãy xem lại kết quả xổ số đài Đà Lạt của các kỳ trước, thống kê lại những vị trí thường tạo lô về hay những con số có tần suất xuất hiện dày đặc là cách để bạn có thể khoanh vùng chọn số XS Đà Lạt.

Các bạn có thể xem số liệu thống kê xổ số kiến thiết đài Đà Lạt được trang Xổ Số 88 cập nhật đầy đủ và chi tiết để có cơ sở chọn số. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết chọn số nào, hãy để các chuyên gia dự đoán xổ số Đà Lạt gợi ý cho bạn.

Xem thêm
Thu gọn