XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 16-01-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 06
Giải bảy 930
Giải sáu 6819 3118 3836
Giải năm 7771
Giải tư 58176 55621 58221 29241 10486 12514 53280
Giải ba 50129 94795
Giải nhì 08020
Giải nhất 80235
Đặc biệt 990167
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
06 14 18 19 20 21 21 29 30
35 36 41 67 71 76 80 86 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 30, 80
1 14, 18, 19 1 21, 21, 41, 71
2 20, 21, 21, 29 2
3 30, 35, 36 3
4 41 4 14
5 5 35, 95
6 67 6 06, 36, 76, 86
7 71, 76 7 67
8 80, 86 8 18
9 95 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 09-01-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 14
Giải bảy 226
Giải sáu 9357 2668 3318
Giải năm 6790
Giải tư 20837 23401 20753 73686 87602 27570 49199
Giải ba 81376 93781
Giải nhì 96891
Giải nhất 70684
Đặc biệt 425471
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
01 02 14 18 26 37 53 57 68
70 71 76 81 84 86 90 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 70, 90
1 14, 18 1 71, 81, 91
2 26 2
3 37 3 53
4 4 14, 84
5 53, 57 5
6 68 6 26, 76, 86
7 70, 71, 76 7 37, 57
8 81, 84, 86 8 18, 68
9 90, 91, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 02-01-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 87
Giải bảy 520
Giải sáu 6920 0255 4000
Giải năm 3296
Giải tư 97583 64063 56256 32287 42247 32746 45299
Giải ba 47936 90418
Giải nhì 46692
Giải nhất 07031
Đặc biệt 054164
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
00 18 20 20 31 36 46 47 55
56 63 64 83 87 87 92 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 20, 20
1 18 1 31
2 20, 20 2 92
3 31, 36 3 63, 83
4 46, 47 4 64
5 55, 56 5 55
6 63, 64 6 36, 46, 56, 96
7 7 47, 87, 87
8 83, 87, 87 8 18
9 92, 96, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 26-12-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 17
Giải bảy 956
Giải sáu 8758 9334 5948
Giải năm 0461
Giải tư 69838 87985 41764 44971 02567 38573 31187
Giải ba 01756 13832
Giải nhì 44001
Giải nhất 30126
Đặc biệt 586580
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
01 17 26 32 34 38 48 56 56
58 61 64 67 71 73 80 85 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 80
1 17 1 61, 71
2 26 2 32
3 32, 34, 38 3 73
4 48 4 34, 64
5 56, 56, 58 5 85
6 61, 64, 67 6 26, 56, 56
7 71, 73 7 17, 67, 87
8 80, 85, 87 8 38, 48, 58
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 19-12-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 39
Giải bảy 432
Giải sáu 3339 0256 2710
Giải năm 2302
Giải tư 60909 29171 67462 55586 67426 99566 61182
Giải ba 22449 86700
Giải nhì 07664
Giải nhất 87827
Đặc biệt 150010
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
00 02 09 10 10 26 27 32 39
39 49 56 62 64 66 71 82 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 09 0 10, 10
1 10, 10 1 71
2 26, 27 2 32, 62, 82
3 32, 39, 39 3
4 49 4 64
5 56 5
6 62, 64, 66 6 26, 56, 66, 86
7 71 7 27
8 82, 86 8
9 9 39, 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 12-12-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 80
Giải bảy 065
Giải sáu 0329 2378 2582
Giải năm 5764
Giải tư 13212 96525 49222 67543 60587 54229 88279
Giải ba 02888 32361
Giải nhì 24344
Giải nhất 64203
Đặc biệt 124298
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 12 22 25 29 29 43 44 61
64 65 78 79 80 82 87 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 80
1 12 1 61
2 22, 25, 29, 29 2 12, 22, 82
3 3 43
4 43, 44 4 44, 64
5 5 25, 65
6 61, 64, 65 6
7 78, 79 7 87
8 80, 82, 87, 88 8 78, 88, 98
9 98 9 29, 29, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 05-12-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 28
Giải bảy 780
Giải sáu 5767 4955 1112
Giải năm 6194
Giải tư 34755 49698 35970 06372 22822 97915 17765
Giải ba 18815 05990
Giải nhì 35311
Giải nhất 51753
Đặc biệt 974845
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
11 12 15 15 22 28 45 53 55
55 65 67 70 72 80 90 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70, 80, 90
1 11, 12, 15, 15 1 11
2 22, 28 2 12, 22, 72
3 3 53
4 45 4 94
5 53, 55, 55 5 15, 15, 45, 55, 55, 65
6 65, 67 6
7 70, 72 7 67
8 80 8 28, 98
9 90, 94, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 28-11-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 90
Giải bảy 927
Giải sáu 6225 5970 4678
Giải năm 1613
Giải tư 02467 18228 18764 55687 12559 68082 96897
Giải ba 20993 10438
Giải nhì 09303
Giải nhất 03226
Đặc biệt 896523
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 13 23 25 26 27 28 38 59
64 67 70 78 82 87 90 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 70, 90
1 13 1
2 23, 25, 26, 27, 28 2 82
3 38 3 13, 23, 93
4 4 64
5 59 5 25
6 64, 67 6 26
7 70, 78 7 27, 67, 87, 97
8 82, 87 8 28, 38, 78
9 90, 93, 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 21-11-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 46
Giải bảy 205
Giải sáu 2332 3778 2286
Giải năm 1883
Giải tư 56103 90549 81975 60214 70634 04749 63462
Giải ba 03084 53528
Giải nhì 10318
Giải nhất 86515
Đặc biệt 224710
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 05 10 14 15 18 28 32 34
46 49 49 62 75 78 83 84 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0 10
1 10, 14, 15, 18 1
2 28 2 32, 62
3 32, 34 3 83
4 46, 49, 49 4 14, 34, 84
5 5 15, 75
6 62 6 46, 86
7 75, 78 7
8 83, 84, 86 8 18, 28, 78
9 9 49, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 14-11-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 67
Giải bảy 266
Giải sáu 2540 1566 9226
Giải năm 9179
Giải tư 70633 49603 53034 69742 32678 65076 65950
Giải ba 97804 15609
Giải nhì 99957
Giải nhất 88266
Đặc biệt 547508
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 04 08 09 26 33 34 40 42
50 57 66 66 66 67 76 78 79
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 08, 09 0 40, 50
1 1
2 26 2 42
3 33, 34 3 33
4 40, 42 4 34
5 50, 57 5
6 66, 66, 66, 67 6 26, 66, 66, 66, 76
7 76, 78, 79 7 57, 67
8 8 78
9 9 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT

Xổ số Đà Lạt (XSDL) được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng nên nhiều người có thói quen gọi là xổ số Lâm Đồng (XSLĐ). Hiện nay, xổ số đài Đà Lạt có mặt ở khắp các tỉnh thành Nam Bộ, bao gồm cả xổ số truyền thống, lô tô và xổ số bóc, được người dân yêu thích và hưởng ứng nhiệt tình.

1. Thời gian mở thưởng xổ số kiến thiết Đà Lạt – XSKT Đà Lạt như nào?

KQXSDL – Kết quả xổ số đài Đà Lạt được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 chủ nhật hàng tuần và được được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Lâm Đồng.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt – KQXS Đà Lạt chính xác nhất

Các bạn có thể theo dõi quay thưởng kết quả xổ số đài Đà Lạt bằng cách đến trường quay, xem trên kênh truyền hình tỉnh hoặc truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn mở website Xổ Số 88 lên, giữ nguyên màn hình chờ kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất được hiển thị song song với trường quay mà không cần phải tải lại trang.

Chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số tỉnh Đà Lạt trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số đài Đà Lạt hôm nay, hôm qua hoặc tuần rồi và các tuần trước đó vô cùng tiện lợi.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay và các tuần trước nữa

Các bạn có thể dò vé xổ số đài Đà Lạt nhanh và chính xác chỉ với 2 số đuôi bằng cách cần so sánh 2 số cuối cùng với các số được thống kê trong bảng đầu đuôi, nếu khớp thì so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải, nếu không khớp số với bảng 2 số cuối KQXSMN Lâm Đồng - Đà Lạt, bạn có thể bỏ tờ vé số đó vì không trúng giải.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSDL – Xổ số kiến thiết đài Đà Lạt trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Đà Lạt (XSDL) ở đâu?

Các bạn có thể liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng theo địa chỉ cụ thể dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất:

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (XSKT Lâm Đồng)
  • Địa chỉ: số Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng
  • Điện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934
  • Email: [email protected]

6. Bí quyết tham gia xổ số đài Đà Lạt đạt hiệu quả cao nhất

Để chinh phục được các giải thưởng hấp dẫn của xổ số kiến thiết Đà Lạt hôm nay (XSDL – SXDL), các bạn phải tiên đoán được những số nào sẽ xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Đà Lạt kỳ tới. Vì thế, hãy xem lại kết quả xổ số đài Đà Lạt của các kỳ trước, thống kê lại những vị trí thường tạo lô về hay những con số có tần suất xuất hiện dày đặc là cách để bạn có thể khoanh vùng chọn số XS Đà Lạt.

Các bạn có thể xem số liệu thống kê xổ số kiến thiết đài Đà Lạt được trang Xổ Số 88 cập nhật đầy đủ và chi tiết để có cơ sở chọn số. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết chọn số nào, hãy để các chuyên gia dự đoán xổ số Đà Lạt gợi ý cho bạn.

Xem thêm
Thu gọn