XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 05-10-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 27
Giải bảy 865
Giải sáu 9302 3354 0371
Giải năm 9766
Giải tư 18744 52929 57988 23410 54737 86554 34839
Giải ba 61136 01303
Giải nhì 15067
Giải nhất 35039
Đặc biệt 058747
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
02 03 10 27 29 36 37 39 39
44 47 54 54 65 66 67 71 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 10
1 10 1 71
2 27, 29 2
3 36, 37, 39, 39 3
4 44, 47 4 44, 54, 54
5 54, 54 5 65
6 65, 66, 67 6 36, 66
7 71 7 27, 37, 47, 67
8 88 8 88
9 9 29, 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 28-09-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 56
Giải bảy 417
Giải sáu 3269 9166 6426
Giải năm 7823
Giải tư 17965 78545 24980 13789 61797 08844 15676
Giải ba 68915 14725
Giải nhì 26186
Giải nhất 87640
Đặc biệt 295730
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
15 17 23 25 26 30 40 44 45
56 65 66 69 76 80 86 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 40, 80
1 15, 17 1
2 23, 25, 26 2
3 30 3 23
4 40, 44, 45 4 44
5 56 5 15, 25, 45, 65
6 65, 66, 69 6 26, 56, 66, 76, 86
7 76 7 17, 97
8 80, 86, 89 8
9 97 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 21-09-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 08
Giải bảy 831
Giải sáu 8723 8557 8502
Giải năm 8909
Giải tư 70968 62032 18100 05136 90216 33070 81725
Giải ba 78439 85049
Giải nhì 12905
Giải nhất 59793
Đặc biệt 600470
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
00 02 05 08 09 16 23 25 31
32 36 39 49 57 68 70 70 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 05, 08, 09 0 70, 70
1 16 1 31
2 23, 25 2 32
3 31, 32, 36, 39 3 23, 93
4 49 4
5 57 5 25
6 68 6 16, 36
7 70, 70 7 57
8 8 08, 68
9 93 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 14-09-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 56
Giải bảy 322
Giải sáu 9709 2535 2138
Giải năm 1173
Giải tư 32820 30245 61874 80230 24553 64723 09869
Giải ba 01421 24274
Giải nhì 97799
Giải nhất 56491
Đặc biệt 201720
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
09 20 20 21 22 23 30 35 38
45 53 56 69 73 74 74 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 20, 30
1 1 21, 91
2 20, 20, 21, 22, 23 2 22
3 30, 35, 38 3 23, 53, 73
4 45 4 74, 74
5 53, 56 5 35, 45
6 69 6 56
7 73, 74, 74 7
8 8 38
9 91, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 07-09-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 84
Giải bảy 550
Giải sáu 4043 4874 7258
Giải năm 8589
Giải tư 30566 56963 01141 33735 33689 12982 40422
Giải ba 65928 82352
Giải nhì 18935
Giải nhất 39982
Đặc biệt 044670
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
22 28 35 35 41 43 50 52 58
63 66 70 74 82 82 84 89 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 70
1 1 41
2 22, 28 2 22, 52, 82, 82
3 35, 35 3 43, 63
4 41, 43 4 74, 84
5 50, 52, 58 5 35, 35
6 63, 66 6 66
7 70, 74 7
8 82, 82, 84, 89, 89 8 28, 58
9 9 89, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 31-08-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 32
Giải bảy 908
Giải sáu 2205 9903 5829
Giải năm 0496
Giải tư 77123 57846 27396 85694 47400 40374 57113
Giải ba 85067 35915
Giải nhì 64553
Giải nhất 14059
Đặc biệt 935537
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
00 03 05 08 13 15 23 29 32
37 46 53 59 67 74 94 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 05, 08 0
1 13, 15 1
2 23, 29 2 32
3 32, 37 3 13, 23, 53
4 46 4 74, 94
5 53, 59 5 15
6 67 6 46, 96, 96
7 74 7 37, 67
8 8
9 94, 96, 96 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 24-08-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 99
Giải bảy 351
Giải sáu 6293 4436 3817
Giải năm 4316
Giải tư 00488 98658 94178 90964 71191 03372 83570
Giải ba 17648 62242
Giải nhì 36029
Giải nhất 14005
Đặc biệt 010375
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
05 16 17 29 36 42 48 51 58
64 70 72 75 78 88 91 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 70
1 16, 17 1 51, 91
2 29 2 42, 72
3 36 3 93
4 42, 48 4 64
5 51, 58 5 75
6 64 6 16, 36
7 70, 72, 75, 78 7 17
8 88 8 48, 58, 78, 88
9 91, 93, 99 9 29, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 17-08-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 87
Giải bảy 376
Giải sáu 4239 1396 8542
Giải năm 5873
Giải tư 93529 93994 70446 40130 14881 07850 93744
Giải ba 29388 41597
Giải nhì 19232
Giải nhất 56782
Đặc biệt 308173
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
29 30 32 39 42 44 46 50 73
73 76 81 82 87 88 94 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 50
1 1 81
2 29 2 32, 42, 82
3 30, 32, 39 3 73, 73
4 42, 44, 46 4 44, 94
5 50 5
6 6 46, 76, 96
7 73, 73, 76 7 87, 97
8 81, 82, 87, 88 8 88
9 94, 96, 97 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 10-08-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 84
Giải bảy 037
Giải sáu 4894 1994 6264
Giải năm 8696
Giải tư 22805 78060 56920 97199 39900 98595 33694
Giải ba 27881 21377
Giải nhì 18732
Giải nhất 61521
Đặc biệt 930509
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
00 05 09 20 21 32 37 60 64
77 81 84 94 94 94 95 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 09 0 20, 60
1 1 21, 81
2 20, 21 2 32
3 32, 37 3
4 4 64, 84, 94, 94, 94
5 5 95
6 60, 64 6 96
7 77 7 37, 77
8 81, 84 8
9 94, 94, 94, 95, 96, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 03-08-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 31
Giải bảy 484
Giải sáu 2904 1208 2404
Giải năm 1524
Giải tư 87324 47117 94613 23675 62394 78912 78402
Giải ba 12481 42222
Giải nhì 13905
Giải nhất 34081
Đặc biệt 011869
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
02 04 04 05 08 12 13 17 22
24 24 31 69 75 81 81 84 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 04, 05, 08 0
1 12, 13, 17 1 31, 81, 81
2 22, 24, 24 2 12, 22
3 31 3 13
4 4 24, 24, 84, 94
5 5 75
6 69 6
7 75 7 17
8 81, 81, 84 8
9 94 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG NAI

Xổ số Đồng Nai (XSDN) ra đời từ năm 1979 và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân miền Nam trong suốt hơn 40 năm qua. Cứ như thường lệ cứ vào chiều thứ 4 hàng tuần, người dân lại háo hức chờ đón kết quả xổ số miền Nam Đồng Nai (KQXSDN) được quay.

1. Kết quả xổ số Đồng Nai trực tiếp quay ở đâu, khi nào?

XSMN Đồng Nai được mở thưởng vào lúc 16h15’ thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Nai.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Đồng Nai là đài mở thưởng chính.

2. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đồng Nai nhanh và chính xác

Các bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số Đồng Nai (KQXSDN) với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam đài Đồng Nai, bạn chỉ cần so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Nai, nếu trùng thì tiếp tục so với các số tiếp theo theo kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

3. Soi cầu xổ số miền Đồng Nai miễn phí ở đâu?

Vào ngày thứ tư hàng tuần, các bạn có thể xem các chuyên gia phân tích kết quả xổ số Đồng Nai của các kỳ trước để tìm ra dấu hiệu đặc biệt cùng các gợi ý về bộ lô tô sáng giá có khả năng trúng cao nhất tại trang web XoSo88.TV.

4. Hướng dẫn xem trực tiếp KQXS Đồng Nai hôm nay

Ngoài cách xem trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai tại trường quay xổ số và trên truyền hình thì các bạn còn có thể theo dõi kết quả trực tiếp xổ số miền Nam Đồng Nai tại website XoSo88.TV nhanh và chính xác không kém như khi xem ở trường quay, đặc biệt là bạn không mất thời gian đi lại hay tốn bất cứ một chi phí nào.

Tại Xổ Số 88, kết quả xổ số miền Nam đài Đồng Nai sẽ được cập nhật tự động, các bạn chỉ cần chờ kết quả hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả. Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay, KQXS Đồng Nai tuần rồi và các tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

5. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Nai mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Nai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Trúng giải xổ số kiến thiết Đồng Nai nhận ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với giải thưởng KQXSDN - Kết quả xổ số miền Nam Đồng Nai thì các bạn vui lòng giữ cẩn thận tấm vé và liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
  • Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639
  • Fax: (0251) 3 821 066

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Số 154, Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (028) 3924 6679
Xem thêm
Thu gọn