XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 07-07-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 61
Giải bảy 806
Giải sáu 8714 0026 1678
Giải năm 5683
Giải tư 68072 37158 96391 00778 29830 05992 04037
Giải ba 27532 33860
Giải nhì 85992
Giải nhất 57577
Đặc biệt 168076
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
06 14 26 30 32 37 58 60 61
72 76 77 78 78 83 91 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30, 60
1 14 1 61, 91
2 26 2 32, 72, 92, 92
3 30, 32, 37 3 83
4 4 14
5 58 5
6 60, 61 6 26, 76
7 72, 76, 77, 78, 78 7 37, 77
8 83 8 58, 78, 78
9 91, 92, 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 23-06-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 55
Giải bảy 390
Giải sáu 3987 6349 0929
Giải năm 4934
Giải tư 68521 09536 43685 65256 71523 45742 74117
Giải ba 14623 22613
Giải nhì 60416
Giải nhất 73708
Đặc biệt 260023
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
08 13 16 17 21 23 23 23 29
34 36 42 49 55 56 85 87 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 90
1 13, 16, 17 1 21
2 21, 23, 23, 23, 29 2 42
3 34, 36 3 13, 23, 23, 23
4 42, 49 4 34
5 55, 56 5 55, 85
6 6 16, 36, 56
7 7 17, 87
8 85, 87 8
9 90 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 16-06-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 62
Giải bảy 758
Giải sáu 7166 7940 3409
Giải năm 3379
Giải tư 45901 82382 71048 58602 87408 49038 17039
Giải ba 46793 09625
Giải nhì 61629
Giải nhất 61245
Đặc biệt 503155
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
01 02 08 09 25 29 38 39 40
45 48 55 58 62 66 79 82 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 08, 09 0 40
1 1
2 25, 29 2 62, 82
3 38, 39 3 93
4 40, 45, 48 4
5 55, 58 5 25, 45, 55
6 62, 66 6 66
7 79 7
8 82 8 38, 48, 58
9 93 9 29, 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 09-06-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 02
Giải bảy 446
Giải sáu 6504 8229 6711
Giải năm 9999
Giải tư 85865 03801 16439 35682 79883 09634 03238
Giải ba 87003 09850
Giải nhì 47438
Giải nhất 70802
Đặc biệt 422435
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
01 02 02 03 04 11 29 34 35
38 38 39 46 50 65 82 83 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 02, 03, 04 0 50
1 11 1 11
2 29 2 02, 82
3 34, 35, 38, 38, 39 3 83
4 46 4 34
5 50 5 35, 65
6 65 6 46
7 7
8 82, 83 8 38, 38
9 99 9 29, 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 02-06-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 11
Giải bảy 336
Giải sáu 5776 2717 3993
Giải năm 2975
Giải tư 08041 46831 94498 15305 73907 60354 11098
Giải ba 90555 36288
Giải nhì 89142
Giải nhất 48742
Đặc biệt 860270
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
05 07 11 17 31 36 41 42 42
54 55 70 75 76 88 93 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 70
1 11, 17 1 11, 31, 41
2 2 42, 42
3 31, 36 3 93
4 41, 42, 42 4 54
5 54, 55 5 55, 75
6 6 36, 76
7 70, 75, 76 7 17
8 88 8 88, 98, 98
9 93, 98, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 26-05-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 02
Giải bảy 093
Giải sáu 8825 9135 2453
Giải năm 6492
Giải tư 15628 93019 25311 14890 12730 89072 17110
Giải ba 77989 71783
Giải nhì 00778
Giải nhất 42159
Đặc biệt 019035
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
02 10 11 19 25 28 30 35 35
53 59 72 78 83 89 90 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10, 30, 90
1 10, 11, 19 1 11
2 25, 28 2 02, 72, 92
3 30, 35, 35 3 53, 83, 93
4 4
5 53, 59 5 25, 35, 35
6 6
7 72, 78 7
8 83, 89 8 28, 78
9 90, 92, 93 9 19, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 19-05-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 98
Giải bảy 885
Giải sáu 9587 1850 5055
Giải năm 9823
Giải tư 20734 52604 95536 57305 10612 28827 35656
Giải ba 17748 02609
Giải nhì 33119
Giải nhất 13496
Đặc biệt 172727
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
04 05 09 12 19 23 27 27 34
36 48 50 55 56 85 87 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 09 0 50
1 12, 19 1
2 23, 27, 27 2 12
3 34, 36 3 23
4 48 4 34
5 50, 55, 56 5 55, 85
6 6 36, 56, 96
7 7 27, 27, 87
8 85, 87 8 48, 98
9 96, 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 12-05-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 66
Giải bảy 055
Giải sáu 6846 5029 7096
Giải năm 8189
Giải tư 53459 46250 03096 89496 80516 49081 01218
Giải ba 71532 16806
Giải nhì 13958
Giải nhất 86521
Đặc biệt 669266
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
06 16 18 21 29 32 46 50 55
58 59 66 66 81 89 96 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 50
1 16, 18 1 21, 81
2 21, 29 2 32
3 32 3
4 46 4
5 50, 55, 58, 59 5 55
6 66, 66 6 16, 46, 66, 66, 96, 96, 96
7 7
8 81, 89 8 18, 58
9 96, 96, 96 9 29, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 05-05-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 55
Giải bảy 255
Giải sáu 4975 0023 1958
Giải năm 8538
Giải tư 76066 85410 04078 88552 76067 27289 84130
Giải ba 67208 80491
Giải nhì 97092
Giải nhất 55356
Đặc biệt 074509
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
08 09 10 23 30 38 52 55 55
56 58 66 67 75 78 89 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0 10, 30
1 10 1 91
2 23 2 52, 92
3 30, 38 3 23
4 4
5 52, 55, 55, 56, 58 5 55, 55, 75
6 66, 67 6 56, 66
7 75, 78 7 67
8 89 8 38, 58, 78
9 91, 92 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 28-04-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 95
Giải bảy 688
Giải sáu 1056 8763 7366
Giải năm 5274
Giải tư 60808 01690 44607 58595 29207 87704 90127
Giải ba 26785 05959
Giải nhì 03226
Giải nhất 89174
Đặc biệt 005553
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
04 07 07 08 26 27 53 56 59
63 66 74 74 85 88 90 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 07, 08 0 90
1 1
2 26, 27 2
3 3 53, 63
4 4 74, 74
5 53, 56, 59 5 85, 95, 95
6 63, 66 6 26, 56, 66
7 74, 74 7 27
8 85, 88 8 88
9 90, 95, 95 9 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG NAI

Xổ số Đồng Nai (XSDN) ra đời từ năm 1979 và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân miền Nam trong suốt hơn 40 năm qua. Cứ như thường lệ cứ vào chiều thứ 4 hàng tuần, người dân lại háo hức chờ đón kết quả xổ số miền Nam Đồng Nai (KQXSDN) được quay.

1. Kết quả xổ số Đồng Nai trực tiếp quay ở đâu, khi nào?

XSMN Đồng Nai được mở thưởng vào lúc 16h15’ thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Nai.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Đồng Nai là đài mở thưởng chính.

2. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đồng Nai nhanh và chính xác

Các bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số Đồng Nai (KQXSDN) với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam đài Đồng Nai, bạn chỉ cần so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Nai, nếu trùng thì tiếp tục so với các số tiếp theo theo kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

3. Soi cầu xổ số miền Đồng Nai miễn phí ở đâu?

Vào ngày thứ tư hàng tuần, các bạn có thể xem các chuyên gia phân tích kết quả xổ số Đồng Nai của các kỳ trước để tìm ra dấu hiệu đặc biệt cùng các gợi ý về bộ lô tô sáng giá có khả năng trúng cao nhất tại trang web XoSo88.TV.

4. Hướng dẫn xem trực tiếp KQXS Đồng Nai hôm nay

Ngoài cách xem trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai tại trường quay xổ số và trên truyền hình thì các bạn còn có thể theo dõi kết quả trực tiếp xổ số miền Nam Đồng Nai tại website XoSo88.TV nhanh và chính xác không kém như khi xem ở trường quay, đặc biệt là bạn không mất thời gian đi lại hay tốn bất cứ một chi phí nào.

Tại Xổ Số 88, kết quả xổ số miền Nam đài Đồng Nai sẽ được cập nhật tự động, các bạn chỉ cần chờ kết quả hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả. Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay, KQXS Đồng Nai tuần rồi và các tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

5. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Nai mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Nai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Trúng giải xổ số kiến thiết Đồng Nai nhận ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với giải thưởng KQXSDN - Kết quả xổ số miền Nam Đồng Nai thì các bạn vui lòng giữ cẩn thận tấm vé và liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
  • Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639
  • Fax: (0251) 3 821 066

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Số 154, Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (028) 3924 6679
Xem thêm
Thu gọn