XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 24-02-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 88
Giải bảy 578
Giải sáu 0653 8217 3411
Giải năm 9476
Giải tư 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305
Giải ba 36599 28637
Giải nhì 07366
Giải nhất 39181
Đặc biệt 967014
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
01 05 11 14 17 24 37 41 49
53 66 69 73 76 78 81 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0
1 11, 14, 17 1 11, 41, 81
2 24 2
3 37 3 53, 73
4 41, 49 4 14, 24
5 53 5
6 66, 69 6 66, 76
7 73, 76, 78 7 17, 37
8 81, 88 8 78, 88
9 99 9 49, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 17-02-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 23
Giải bảy 051
Giải sáu 9487 7429 5204
Giải năm 5429
Giải tư 47393 33118 03615 74589 14323 28882 46133
Giải ba 89123 09534
Giải nhì 94053
Giải nhất 07564
Đặc biệt 754727
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
04 15 18 23 23 23 27 29 29
33 34 51 53 64 82 87 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 15, 18 1 51
2 23, 23, 23, 27, 29, 29 2 82
3 33, 34 3 23, 23, 23, 33, 53, 93
4 4 34, 64
5 51, 53 5 15
6 64 6
7 7 27, 87
8 82, 87, 89 8 18
9 93 9 29, 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 10-02-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 58
Giải bảy 878
Giải sáu 0424 2677 9986
Giải năm 7060
Giải tư 53532 47520 75556 96869 87308 69139 70362
Giải ba 17883 18917
Giải nhì 40792
Giải nhất 29567
Đặc biệt 465677
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
08 17 20 24 32 39 56 58 60
62 67 69 77 77 78 83 86 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 20, 60
1 17 1
2 20, 24 2 32, 62, 92
3 32, 39 3 83
4 4 24
5 56, 58 5
6 60, 62, 67, 69 6 56, 86
7 77, 77, 78 7 17, 67, 77, 77
8 83, 86 8 58, 78
9 92 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 03-02-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 47
Giải bảy 936
Giải sáu 4337 9157 9717
Giải năm 2057
Giải tư 18386 67682 42362 49623 38384 55225 85462
Giải ba 38353 80031
Giải nhì 55120
Giải nhất 98479
Đặc biệt 665134
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
17 20 23 25 31 34 36 37 47
53 57 57 62 62 79 82 84 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 17 1 31
2 20, 23, 25 2 62, 62, 82
3 31, 34, 36, 37 3 23, 53
4 47 4 34, 84
5 53, 57, 57 5 25
6 62, 62 6 36, 86
7 79 7 17, 37, 47, 57, 57
8 82, 84, 86 8
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 27-01-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 58
Giải bảy 116
Giải sáu 7018 0631 0273
Giải năm 0888
Giải tư 86844 88808 64573 68574 00925 55043 80738
Giải ba 64202 11858
Giải nhì 80246
Giải nhất 71959
Đặc biệt 330623
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
02 08 16 18 23 25 31 38 43
44 46 58 58 59 73 73 74 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0
1 16, 18 1 31
2 23, 25 2
3 31, 38 3 23, 43, 73, 73
4 43, 44, 46 4 44, 74
5 58, 58, 59 5 25
6 6 16, 46
7 73, 73, 74 7
8 88 8 18, 38, 58, 58, 88
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 20-01-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 67
Giải bảy 378
Giải sáu 8215 2395 6818
Giải năm 6016
Giải tư 97195 53335 36745 01728 94180 32228 79952
Giải ba 27532 92249
Giải nhì 73849
Giải nhất 58974
Đặc biệt 399042
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
15 16 18 28 28 32 35 42 45
49 49 52 67 74 78 80 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 15, 16, 18 1
2 28, 28 2 32, 42, 52
3 32, 35 3
4 42, 45, 49, 49 4 74
5 52 5 15, 35, 45, 95, 95
6 67 6 16
7 74, 78 7 67
8 80 8 18, 28, 28, 78
9 95, 95 9 49, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 13-01-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 14
Giải bảy 587
Giải sáu 7774 4682 4037
Giải năm 8988
Giải tư 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606
Giải ba 07283 72510
Giải nhì 91159
Giải nhất 25704
Đặc biệt 780398
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
04 05 06 10 14 16 37 59 61
71 74 78 82 83 83 87 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 06 0 10
1 10, 14, 16 1 61, 71
2 2 82
3 37 3 83, 83
4 4 14, 74
5 59 5
6 61 6 16
7 71, 74, 78 7 37, 87
8 82, 83, 83, 87, 88 8 78, 88, 98
9 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 06-01-2021
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 01
Giải bảy 958
Giải sáu 3118 9746 6665
Giải năm 5388
Giải tư 81552 64284 88010 52758 57044 21306 18921
Giải ba 52123 56397
Giải nhì 41860
Giải nhất 55607
Đặc biệt 768660
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
01 06 07 10 18 21 23 44 46
52 58 58 60 60 65 84 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06, 07 0 10, 60, 60
1 10, 18 1 01, 21
2 21, 23 2 52
3 3 23
4 44, 46 4 44, 84
5 52, 58, 58 5 65
6 60, 60, 65 6 46
7 7 97
8 84, 88 8 18, 58, 58, 88
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 30-12-2020
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 57
Giải bảy 450
Giải sáu 6765 0425 2746
Giải năm 9570
Giải tư 10988 83983 01297 72980 38564 17182 01094
Giải ba 87913 61747
Giải nhì 89016
Giải nhất 82351
Đặc biệt 300918
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
13 16 18 25 46 47 50 51 57
64 65 70 80 82 83 88 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 70, 80
1 13, 16, 18 1 51
2 25 2 82
3 3 13, 83
4 46, 47 4 64, 94
5 50, 51, 57 5 25, 65
6 64, 65 6 16, 46
7 70 7 47, 57, 97
8 80, 82, 83, 88 8 18, 88
9 94, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 23-12-2020
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 72
Giải bảy 414
Giải sáu 5313 6659 7378
Giải năm 8499
Giải tư 86923 10254 01021 46504 54433 27096 28749
Giải ba 82734 22464
Giải nhì 28713
Giải nhất 93445
Đặc biệt 703964
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
04 13 13 14 21 23 33 34 45
49 54 59 64 64 72 78 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 13, 13, 14 1 21
2 21, 23 2 72
3 33, 34 3 13, 13, 23, 33
4 45, 49 4 14, 34, 54, 64, 64
5 54, 59 5 45
6 64, 64 6 96
7 72, 78 7
8 8 78
9 96, 99 9 49, 59, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG NAI

Xổ số Đồng Nai (XSDN) ra đời từ năm 1979 và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân miền Nam trong suốt hơn 40 năm qua. Cứ như thường lệ cứ vào chiều thứ 4 hàng tuần, người dân lại háo hức chờ đón kết quả xổ số miền Nam Đồng Nai (KQXSDN) được quay.

1. Kết quả xổ số Đồng Nai trực tiếp quay ở đâu, khi nào?

XSMN Đồng Nai được mở thưởng vào lúc 16h15’ thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Nai.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Đồng Nai là đài mở thưởng chính.

2. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đồng Nai nhanh và chính xác

Các bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số Đồng Nai (KQXSDN) với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam đài Đồng Nai, bạn chỉ cần so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Nai, nếu trùng thì tiếp tục so với các số tiếp theo theo kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

3. Soi cầu xổ số miền Đồng Nai miễn phí ở đâu?

Vào ngày thứ tư hàng tuần, các bạn có thể xem các chuyên gia phân tích kết quả xổ số Đồng Nai của các kỳ trước để tìm ra dấu hiệu đặc biệt cùng các gợi ý về bộ lô tô sáng giá có khả năng trúng cao nhất tại trang web XoSo88.TV.

4. Hướng dẫn xem trực tiếp KQXS Đồng Nai hôm nay

Ngoài cách xem trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai tại trường quay xổ số và trên truyền hình thì các bạn còn có thể theo dõi kết quả trực tiếp xổ số miền Nam Đồng Nai tại website XoSo88.TV nhanh và chính xác không kém như khi xem ở trường quay, đặc biệt là bạn không mất thời gian đi lại hay tốn bất cứ một chi phí nào.

Tại Xổ Số 88, kết quả xổ số miền Nam đài Đồng Nai sẽ được cập nhật tự động, các bạn chỉ cần chờ kết quả hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả. Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay, KQXS Đồng Nai tuần rồi và các tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

5. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Nai mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Nai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Trúng giải xổ số kiến thiết Đồng Nai nhận ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với giải thưởng KQXSDN - Kết quả xổ số miền Nam Đồng Nai thì các bạn vui lòng giữ cẩn thận tấm vé và liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
  • Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639
  • Fax: (0251) 3 821 066

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Số 154, Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (028) 3924 6679
Xem thêm
Thu gọn