XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 16-09-2020
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 41
Giải bảy 990
Giải sáu 8371 4596 7844
Giải năm 1456
Giải tư 96577 89456 84962 10834 58405 84999 05182
Giải ba 40656 57257
Giải nhì 43164
Giải nhất 11384
Đặc biệt 964626
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
05 26 34 41 44 56 56 56 57
62 64 71 77 82 84 90 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 90
1 1 41, 71
2 26 2 62, 82
3 34 3
4 41, 44 4 34, 44, 64, 84
5 56, 56, 56, 57 5
6 62, 64 6 26, 56, 56, 56, 96
7 71, 77 7 57, 77
8 82, 84 8
9 90, 96, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 09-09-2020
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 94
Giải bảy 848
Giải sáu 2212 3491 3811
Giải năm 5015
Giải tư 12961 66932 32407 10472 79867 64824 81643
Giải ba 29219 53730
Giải nhì 82713
Giải nhất 51161
Đặc biệt 149826
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
07 11 12 13 15 19 24 26 30
32 43 48 61 61 67 72 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 30
1 11, 12, 13, 15, 19 1 11, 61, 61, 91
2 24, 26 2 12, 32, 72
3 30, 32 3 13, 43
4 43, 48 4 24, 94
5 5 15
6 61, 61, 67 6 26
7 72 7 67
8 8 48
9 91, 94 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 02-09-2020
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 55
Giải bảy 706
Giải sáu 4659 3153 3561
Giải năm 3517
Giải tư 06752 30256 26666 76202 07957 44643 07739
Giải ba 00032 63827
Giải nhì 86832
Giải nhất 49281
Đặc biệt 847646
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
02 06 17 27 32 32 39 43 46
52 53 55 56 57 59 61 66 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0
1 17 1 61, 81
2 27 2 32, 32, 52
3 32, 32, 39 3 43, 53
4 43, 46 4
5 52, 53, 55, 56, 57, 59 5 55
6 61, 66 6 46, 56, 66
7 7 17, 27, 57
8 81 8
9 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 26-08-2020
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 09
Giải bảy 655
Giải sáu 5589 1951 0477
Giải năm 8726
Giải tư 02029 80481 22514 54057 98239 03309 33999
Giải ba 43977 64617
Giải nhì 05305
Giải nhất 47058
Đặc biệt 556077
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
05 09 09 14 17 26 29 39 51
55 57 58 77 77 77 81 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09, 09 0
1 14, 17 1 51, 81
2 26, 29 2
3 39 3
4 4 14
5 51, 55, 57, 58 5 55
6 6 26
7 77, 77, 77 7 17, 57, 77, 77, 77
8 81, 89 8 58
9 99 9 09, 29, 39, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 19-08-2020
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 80
Giải bảy 653
Giải sáu 9379 5712 4894
Giải năm 9351
Giải tư 96660 81118 98697 63717 74499 91289 96939
Giải ba 58528 36347
Giải nhì 26921
Giải nhất 19774
Đặc biệt 643764
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
12 17 18 21 28 39 47 51 53
60 64 74 79 80 89 94 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 80
1 12, 17, 18 1 21, 51
2 21, 28 2 12
3 39 3 53
4 47 4 64, 74, 94
5 51, 53 5
6 60, 64 6
7 74, 79 7 17, 47, 97
8 80, 89 8 18, 28
9 94, 97, 99 9 39, 79, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 12-08-2020
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 47
Giải bảy 351
Giải sáu 3594 5465 2928
Giải năm 7217
Giải tư 61501 28521 49785 68390 40441 88445 80162
Giải ba 96777 53990
Giải nhì 18334
Giải nhất 04660
Đặc biệt 530101
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
01 01 17 21 28 34 41 45 47
51 60 62 65 77 85 90 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01 0 60, 90, 90
1 17 1 21, 41, 51
2 21, 28 2 62
3 34 3
4 41, 45, 47 4 34, 94
5 51 5 45, 65, 85
6 60, 62, 65 6
7 77 7 17, 47, 77
8 85 8 28
9 90, 90, 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 05-08-2020
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 01
Giải bảy 002
Giải sáu 4405 2979 6906
Giải năm 3395
Giải tư 42443 07028 02467 28017 58677 13140 97774
Giải ba 54360 22919
Giải nhì 72248
Giải nhất 30250
Đặc biệt 988633
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
01 02 05 06 17 19 28 33 40
43 48 50 60 67 74 77 79 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 05, 06 0 40, 50, 60
1 17, 19 1 01
2 28 2
3 33 3 33, 43
4 40, 43, 48 4 74
5 50 5 95
6 60, 67 6
7 74, 77, 79 7 17, 67, 77
8 8 28, 48
9 95 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 29-07-2020
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 08
Giải bảy 076
Giải sáu 1639 4116 6439
Giải năm 3748
Giải tư 37091 61539 03036 07038 09340 11980 38005
Giải ba 17010 22011
Giải nhì 81558
Giải nhất 23081
Đặc biệt 109421
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
05 08 10 11 16 21 36 38 39
39 39 40 48 58 76 80 81 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0 10, 40, 80
1 10, 11, 16 1 11, 21, 81, 91
2 21 2
3 36, 38, 39, 39, 39 3
4 40, 48 4
5 58 5
6 6 16, 36, 76
7 76 7
8 80, 81 8 08, 38, 48, 58
9 91 9 39, 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 22-07-2020
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 25
Giải bảy 324
Giải sáu 9885 4279 9067
Giải năm 9357
Giải tư 13916 04970 96036 58569 84361 54885 40847
Giải ba 83439 20622
Giải nhì 57856
Giải nhất 75504
Đặc biệt 121133
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
04 16 22 24 25 33 36 39 47
56 57 61 67 69 70 79 85 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 70
1 16 1 61
2 22, 24, 25 2 22
3 33, 36, 39 3 33
4 47 4 24
5 56, 57 5 25, 85, 85
6 61, 67, 69 6 16, 36, 56
7 70, 79 7 47, 57, 67
8 85, 85 8
9 9 39, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 15-07-2020
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 12
Giải bảy 235
Giải sáu 4299 6134 6281
Giải năm 3766
Giải tư 58820 75319 37667 30873 01032 88748 17320
Giải ba 09393 89881
Giải nhì 50202
Giải nhất 88868
Đặc biệt 911869
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
02 12 19 20 20 32 34 35 48
66 67 68 69 73 81 81 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20, 20
1 12, 19 1 81, 81
2 20, 20 2 12, 32
3 32, 34, 35 3 73, 93
4 48 4 34
5 5 35
6 66, 67, 68, 69 6 66
7 73 7 67
8 81, 81 8 48, 68
9 93, 99 9 19, 69, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG NAI

Xổ số Đồng Nai (XSDN) ra đời từ năm 1979 và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân miền Nam trong suốt hơn 40 năm qua. Cứ như thường lệ cứ vào chiều thứ 4 hàng tuần, người dân lại háo hức chờ đón kết quả xổ số miền Nam Đồng Nai (KQXSDN) được quay.

1. Kết quả xổ số Đồng Nai trực tiếp quay ở đâu, khi nào?

XSMN Đồng Nai được mở thưởng vào lúc 16h15’ thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Nai.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Đồng Nai là đài mở thưởng chính.

2. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đồng Nai nhanh và chính xác

Các bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số Đồng Nai (KQXSDN) với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam đài Đồng Nai, bạn chỉ cần so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Nai, nếu trùng thì tiếp tục so với các số tiếp theo theo kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

3. Soi cầu xổ số miền Đồng Nai miễn phí ở đâu?

Vào ngày thứ tư hàng tuần, các bạn có thể xem các chuyên gia phân tích kết quả xổ số Đồng Nai của các kỳ trước để tìm ra dấu hiệu đặc biệt cùng các gợi ý về bộ lô tô sáng giá có khả năng trúng cao nhất tại trang web XoSo88.TV.

4. Hướng dẫn xem trực tiếp KQXS Đồng Nai hôm nay

Ngoài cách xem trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai tại trường quay xổ số và trên truyền hình thì các bạn còn có thể theo dõi kết quả trực tiếp xổ số miền Nam Đồng Nai tại website XoSo88.TV nhanh và chính xác không kém như khi xem ở trường quay, đặc biệt là bạn không mất thời gian đi lại hay tốn bất cứ một chi phí nào.

Tại Xổ Số 88, kết quả xổ số miền Nam đài Đồng Nai sẽ được cập nhật tự động, các bạn chỉ cần chờ kết quả hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả. Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay, KQXS Đồng Nai tuần rồi và các tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

5. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Nai mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Nai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Trúng giải xổ số kiến thiết Đồng Nai nhận ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với giải thưởng KQXSDN - Kết quả xổ số miền Nam Đồng Nai thì các bạn vui lòng giữ cẩn thận tấm vé và liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
  • Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639
  • Fax: (0251) 3 821 066

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Số 154, Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (028) 3924 6679
Xem thêm
Thu gọn