XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 18-05-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 59
Giải bảy 860
Giải sáu 2134 3808 0709
Giải năm 1584
Giải tư 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528
Giải ba 24151 34314
Giải nhì 12901
Giải nhất 18325
Đặc biệt 117782
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
01 08 09 14 17 25 28 34 35
40 51 59 60 76 82 84 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08, 09 0 40, 60
1 14, 17 1 51
2 25, 28 2 82
3 34, 35 3
4 40 4 14, 34, 84
5 51, 59 5 25, 35, 95
6 60 6 76
7 76 7 17
8 82, 84 8 28
9 95, 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 11-05-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 52
Giải bảy 427
Giải sáu 6038 0728 0954
Giải năm 3325
Giải tư 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335
Giải ba 56168 32809
Giải nhì 15498
Giải nhất 32374
Đặc biệt 376634
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
06 09 25 27 28 34 35 38 42
52 54 60 68 71 74 77 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0 60
1 1 71
2 25, 27, 28 2 42, 52
3 34, 35, 38 3 93
4 42 4 34, 54, 74
5 52, 54 5 25, 35
6 60, 68 6
7 71, 74, 77 7 27, 77
8 8 28, 38, 68, 98
9 93, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 04-05-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 82
Giải bảy 643
Giải sáu 2699 0825 3423
Giải năm 1997
Giải tư 24542 82987 39635 99055 54638 59531 92739
Giải ba 76452 38065
Giải nhì 04804
Giải nhất 32704
Đặc biệt 033323
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
04 04 23 23 25 31 35 38 39
42 43 52 55 65 82 87 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04 0
1 1 31
2 23, 23, 25 2 42, 52, 82
3 31, 35, 38, 39 3 23, 23, 43
4 42, 43 4
5 52, 55 5 25, 35, 55, 65
6 65 6
7 7 87, 97
8 82, 87 8 38
9 97, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 27-04-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 89
Giải bảy 569
Giải sáu 0648 6119 0163
Giải năm 9083
Giải tư 19079 28938 85471 10709 66884 93399 71667
Giải ba 09492 31436
Giải nhì 28094
Giải nhất 09110
Đặc biệt 171529
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
09 10 19 29 36 38 48 63 67
69 71 79 83 84 89 92 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 10
1 10, 19 1 71
2 29 2 92
3 36, 38 3 63, 83
4 48 4 84, 94
5 5
6 63, 67, 69 6 36
7 71, 79 7 67
8 83, 84, 89 8 38, 48
9 92, 94, 99 9 19, 29, 69, 79, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 20-04-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 63
Giải bảy 961
Giải sáu 7069 3150 4822
Giải năm 4337
Giải tư 71340 37758 79154 34631 73141 45344 46395
Giải ba 81423 25287
Giải nhì 70057
Giải nhất 65619
Đặc biệt 907299
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
19 22 23 31 37 40 41 44 50
54 57 58 61 63 69 87 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 50
1 19 1 31, 41, 61
2 22, 23 2 22
3 31, 37 3 23, 63
4 40, 41, 44 4 44, 54
5 50, 54, 57, 58 5 95
6 61, 63, 69 6
7 7 37, 57, 87
8 87 8 58
9 95, 99 9 19, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 13-04-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 50
Giải bảy 123
Giải sáu 7517 5796 9260
Giải năm 3103
Giải tư 03732 25076 60257 61790 07189 42751 61425
Giải ba 45396 58517
Giải nhì 18236
Giải nhất 99606
Đặc biệt 027714
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
03 06 14 17 17 23 25 32 36
50 51 57 60 76 89 90 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 50, 60, 90
1 14, 17, 17 1 51
2 23, 25 2 32
3 32, 36 3 23
4 4 14
5 50, 51, 57 5 25
6 60 6 36, 76, 96, 96
7 76 7 17, 17, 57
8 89 8
9 90, 96, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 06-04-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 59
Giải bảy 700
Giải sáu 0641 4702 2358
Giải năm 1197
Giải tư 36775 13742 27028 44046 85783 18148 00378
Giải ba 97293 77276
Giải nhì 19725
Giải nhất 21133
Đặc biệt 191230
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
00 02 25 28 30 33 41 42 46
48 58 59 75 76 78 83 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 30
1 1 41
2 25, 28 2 42
3 30, 33 3 33, 83, 93
4 41, 42, 46, 48 4
5 58, 59 5 25, 75
6 6 46, 76
7 75, 76, 78 7 97
8 83 8 28, 48, 58, 78
9 93, 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 30-03-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 89
Giải bảy 307
Giải sáu 3565 2325 6867
Giải năm 9460
Giải tư 20585 98942 10667 67746 17381 13101 77402
Giải ba 28374 52642
Giải nhì 32849
Giải nhất 64908
Đặc biệt 446234
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
01 02 07 08 25 34 42 42 46
49 60 65 67 67 74 81 85 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 07, 08 0 60
1 1 81
2 25 2 42, 42
3 34 3
4 42, 42, 46, 49 4 34, 74
5 5 25, 65, 85
6 60, 65, 67, 67 6 46
7 74 7 67, 67
8 81, 85, 89 8
9 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 23-03-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 55
Giải bảy 598
Giải sáu 6161 1780 7955
Giải năm 9869
Giải tư 84374 17931 24433 81776 21137 68329 20635
Giải ba 41267 65590
Giải nhì 08258
Giải nhất 56898
Đặc biệt 486901
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
01 29 31 33 35 37 55 55 58
61 67 69 74 76 80 90 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 80, 90
1 1 31, 61
2 29 2
3 31, 33, 35, 37 3 33
4 4 74
5 55, 55, 58 5 35, 55, 55
6 61, 67, 69 6 76
7 74, 76 7 37, 67
8 80 8 58, 98, 98
9 90, 98, 98 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 16-03-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 41
Giải bảy 582
Giải sáu 4265 8656 8808
Giải năm 2207
Giải tư 09120 04990 39522 41619 40943 39891 45550
Giải ba 96548 76521
Giải nhì 56670
Giải nhất 68512
Đặc biệt 173447
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
07 08 12 19 20 21 22 41 43
47 48 50 56 65 70 82 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 20, 50, 70, 90
1 12, 19 1 21, 41, 91
2 20, 21, 22 2 12, 22, 82
3 3 43
4 41, 43, 47, 48 4
5 50, 56 5 65
6 65 6 56
7 70 7 47
8 82 8 48
9 90, 91 9 19

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG NAI

Xổ số Đồng Nai (XSDN) ra đời từ năm 1979 và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân miền Nam trong suốt hơn 40 năm qua. Cứ như thường lệ cứ vào chiều thứ 4 hàng tuần, người dân lại háo hức chờ đón kết quả xổ số miền Nam Đồng Nai (KQXSDN) được quay.

1. Kết quả xổ số Đồng Nai trực tiếp quay ở đâu, khi nào?

XSMN Đồng Nai được mở thưởng vào lúc 16h15’ thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Nai.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Đồng Nai là đài mở thưởng chính.

2. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đồng Nai nhanh và chính xác

Các bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số Đồng Nai (KQXSDN) với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam đài Đồng Nai, bạn chỉ cần so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Nai, nếu trùng thì tiếp tục so với các số tiếp theo theo kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

3. Soi cầu xổ số miền Đồng Nai miễn phí ở đâu?

Vào ngày thứ tư hàng tuần, các bạn có thể xem các chuyên gia phân tích kết quả xổ số Đồng Nai của các kỳ trước để tìm ra dấu hiệu đặc biệt cùng các gợi ý về bộ lô tô sáng giá có khả năng trúng cao nhất tại trang web XoSo88.TV.

4. Hướng dẫn xem trực tiếp KQXS Đồng Nai hôm nay

Ngoài cách xem trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai tại trường quay xổ số và trên truyền hình thì các bạn còn có thể theo dõi kết quả trực tiếp xổ số miền Nam Đồng Nai tại website XoSo88.TV nhanh và chính xác không kém như khi xem ở trường quay, đặc biệt là bạn không mất thời gian đi lại hay tốn bất cứ một chi phí nào.

Tại Xổ Số 88, kết quả xổ số miền Nam đài Đồng Nai sẽ được cập nhật tự động, các bạn chỉ cần chờ kết quả hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả. Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay, KQXS Đồng Nai tuần rồi và các tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

5. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Nai mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Nai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Trúng giải xổ số kiến thiết Đồng Nai nhận ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với giải thưởng KQXSDN - Kết quả xổ số miền Nam Đồng Nai thì các bạn vui lòng giữ cẩn thận tấm vé và liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
  • Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639
  • Fax: (0251) 3 821 066

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Số 154, Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (028) 3924 6679
Xem thêm
Thu gọn