XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-09-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 65
Giải bảy 528
Giải sáu 4704 5344 4159
Giải năm 5096
Giải tư 72316 23123 09892 18082 82350 89296 78372
Giải ba 18511 47439
Giải nhì 84583
Giải nhất 32633
Đặc biệt 228279
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
04 11 16 23 28 33 39 44 50
59 65 72 79 82 83 92 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 50
1 11, 16 1 11
2 23, 28 2 72, 82, 92
3 33, 39 3 23, 33, 83
4 44 4 44
5 50, 59 5 65
6 65 6 16, 96, 96
7 72, 79 7
8 82, 83 8 28
9 92, 96, 96 9 39, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 14-09-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 47
Giải bảy 312
Giải sáu 4425 9556 8335
Giải năm 8471
Giải tư 81954 54084 21229 02720 70816 23922 78628
Giải ba 36397 61938
Giải nhì 01219
Giải nhất 99945
Đặc biệt 458421
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
12 16 19 20 21 22 25 28 29
35 38 45 47 54 56 71 84 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 12, 16, 19 1 21, 71
2 20, 21, 22, 25, 28, 29 2 12, 22
3 35, 38 3
4 45, 47 4 54, 84
5 54, 56 5 25, 35, 45
6 6 16, 56
7 71 7 47, 97
8 84 8 28, 38
9 97 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 07-09-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 20
Giải bảy 027
Giải sáu 4688 9800 3177
Giải năm 5049
Giải tư 78094 89082 54251 87714 48393 73199 89402
Giải ba 80681 98773
Giải nhì 38722
Giải nhất 05116
Đặc biệt 470786
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 02 14 16 20 22 27 49 51
73 77 81 82 86 88 93 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 20
1 14, 16 1 51, 81
2 20, 22, 27 2 22, 82
3 3 73, 93
4 49 4 14, 94
5 51 5
6 6 16, 86
7 73, 77 7 27, 77
8 81, 82, 86, 88 8 88
9 93, 94, 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 31-08-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 69
Giải bảy 686
Giải sáu 2399 5995 6934
Giải năm 9119
Giải tư 79352 74356 51030 91966 36399 36262 86149
Giải ba 16289 39342
Giải nhì 85164
Giải nhất 33261
Đặc biệt 746410
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
10 19 30 34 42 49 52 56 61
62 64 66 69 86 89 95 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30
1 10, 19 1 61
2 2 42, 52, 62
3 30, 34 3
4 42, 49 4 34, 64
5 52, 56 5 95
6 61, 62, 64, 66, 69 6 56, 66, 86
7 7
8 86, 89 8
9 95, 99, 99 9 19, 49, 69, 89, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 24-08-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 72
Giải bảy 609
Giải sáu 1203 0170 5132
Giải năm 8077
Giải tư 74296 91891 11171 43842 76979 98273 39625
Giải ba 18382 45760
Giải nhì 14833
Giải nhất 78865
Đặc biệt 003951
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
03 09 25 32 33 42 51 60 65
70 71 72 73 77 79 82 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 60, 70
1 1 51, 71, 91
2 25 2 32, 42, 72, 82
3 32, 33 3 33, 73
4 42 4
5 51 5 25, 65
6 60, 65 6 96
7 70, 71, 72, 73, 77, 79 7 77
8 82 8
9 91, 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 17-08-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 46
Giải bảy 386
Giải sáu 0991 4807 4657
Giải năm 6878
Giải tư 13246 75343 53331 58296 92220 00347 54101
Giải ba 66440 27271
Giải nhì 28192
Giải nhất 55446
Đặc biệt 071083
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
01 07 20 31 40 43 46 46 46
47 57 71 78 83 86 91 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07 0 20, 40
1 1 31, 71, 91
2 20 2 92
3 31 3 43, 83
4 40, 43, 46, 46, 46, 47 4
5 57 5
6 6 46, 46, 46, 86, 96
7 71, 78 7 47, 57
8 83, 86 8 78
9 91, 92, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 10-08-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 30
Giải bảy 789
Giải sáu 2382 5228 4392
Giải năm 8079
Giải tư 70685 45014 28338 46369 21872 39276 28352
Giải ba 87756 44701
Giải nhì 15628
Giải nhất 21266
Đặc biệt 673483
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
01 14 28 28 30 38 52 56 66
69 72 76 79 82 83 85 89 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 30
1 14 1
2 28, 28 2 52, 72, 82, 92
3 30, 38 3 83
4 4 14
5 52, 56 5 85
6 66, 69 6 56, 66, 76
7 72, 76, 79 7
8 82, 83, 85, 89 8 28, 28, 38
9 92 9 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 03-08-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 99
Giải bảy 461
Giải sáu 1899 7835 7982
Giải năm 5244
Giải tư 15310 53322 78879 53915 74375 08183 77072
Giải ba 39105 22012
Giải nhì 06680
Giải nhất 84344
Đặc biệt 520547
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
05 10 12 15 22 35 44 44 47
61 72 75 79 80 82 83 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10, 80
1 10, 12, 15 1 61
2 22 2 12, 22, 72, 82
3 35 3 83
4 44, 44, 47 4 44, 44
5 5 15, 35, 75
6 61 6
7 72, 75, 79 7 47
8 80, 82, 83 8
9 99, 99 9 79, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 27-07-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 16
Giải bảy 036
Giải sáu 2397 5021 6248
Giải năm 5585
Giải tư 64789 55609 35143 87470 22434 53997 66337
Giải ba 78939 15755
Giải nhì 96729
Giải nhất 44188
Đặc biệt 291822
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
09 16 21 22 29 34 36 37 39
43 48 55 70 85 88 89 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 70
1 16 1 21
2 21, 22, 29 2 22
3 34, 36, 37, 39 3 43
4 43, 48 4 34
5 55 5 55, 85
6 6 16, 36
7 70 7 37, 97, 97
8 85, 88, 89 8 48, 88
9 97, 97 9 29, 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 20-07-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 11
Giải bảy 473
Giải sáu 3399 5897 2619
Giải năm 4070
Giải tư 90683 79507 29439 70169 34867 17005 64678
Giải ba 46698 75958
Giải nhì 38841
Giải nhất 19008
Đặc biệt 146846
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
05 07 08 11 19 39 41 46 58
67 69 70 73 78 83 97 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07, 08 0 70
1 11, 19 1 11, 41
2 2
3 39 3 73, 83
4 41, 46 4
5 58 5
6 67, 69 6 46
7 70, 73, 78 7 67, 97
8 83 8 58, 78, 98
9 97, 98, 99 9 19, 39, 69, 99

KẾT QUẢ XỐ SỐ ĐỒNG THÁP

Xổ số Đồng Tháp (XSDT) được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong tỉnh suốt những năm qua. Ban đầu, xổ số miền Nam đài Đồng Tháp chỉ được phát hành trong tỉnh nhưng đến hiện tại vé XS Đồng Tháp đã bao phủ khắp các tỉnh thành phố khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp quay ở đâu, khi nào?

XSDT – Xổ số miền Nam thành phố Đồng Tháp mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 vào thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Tháp.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số hoặc theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay trên sóng truyền hình tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra các bạn cũng có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp ngay trên điện thoại hoặc máy tính khi truy cập vào trang Xổ Số 88 của chúng tôi hoàn toàn miễn phí mà vẫn đảm bảo nhanh như xem ở trường quay.

Tại đây, các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp hôm nay chi tiết của 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm. Kết quả XS Dong Thap được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất sẽ tự động hiển thị cùng với diễn biến trường quay.

Một trang kết quả xổ số Đồng Tháp gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem kết quả XS Đồng Tháp hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả XS Dong Thap theo tháng về máy.

3. Cách dò kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp nhanh và chính xác

Để tra cứu kết quả vé số của xổ số đài Đồng Tháp, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam hôm nay Đồng Tháp, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam đài Đồng Tháp trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải XSMN Đồng Tháp đổi thưởng ở đâu?

Khi các bạn trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp, để đổi vé nhận thưởng các bạn hãy liên hệ theo các địa chỉ sau:

  1. Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp - Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc (ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750).
  2. Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: số 117, Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02866 823 966 - Fax: 02839 232 829
  3. Văn phòng đại diện tại Cần Thơ: 290/3B, Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  4. Nơi mở số: Hội trường Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ Số kiến thiết Đồng Tháp, số 114-116-118, Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh.
Xem thêm
Thu gọn