XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 25-10-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 29
Giải bảy 681
Giải sáu 2576 5318 7461
Giải năm 6365
Giải tư 00296 76516 88284 15840 41379 18575 27372
Giải ba 18432 68841
Giải nhì 44217
Giải nhất 21553
Đặc biệt 486571
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
16 17 18 29 32 40 41 53 61
65 71 72 75 76 79 81 84 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 16, 17, 18 1 41, 61, 71, 81
2 29 2 32, 72
3 32 3 53
4 40, 41 4 84
5 53 5 65, 75
6 61, 65 6 16, 76, 96
7 71, 72, 75, 76, 79 7 17
8 81, 84 8 18
9 96 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-06-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 91
Giải bảy 924
Giải sáu 0553 2262 0748
Giải năm 0589
Giải tư 02705 16940 61286 20197 83576 44400 56798
Giải ba 23644 33058
Giải nhì 59210
Giải nhất 38706
Đặc biệt 342088
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 05 06 10 24 40 44 48 53
58 62 76 86 88 89 91 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 06 0 10, 40
1 10 1 91
2 24 2 62
3 3 53
4 40, 44, 48 4 24, 44
5 53, 58 5
6 62 6 76, 86
7 76 7 97
8 86, 88, 89 8 48, 58, 88, 98
9 91, 97, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 14-06-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 00
Giải bảy 822
Giải sáu 5770 0867 6729
Giải năm 0429
Giải tư 44769 55860 84322 08766 59935 44547 25677
Giải ba 74515 03146
Giải nhì 07731
Giải nhất 80195
Đặc biệt 113834
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 15 22 22 29 29 31 34 35
46 47 60 66 67 69 70 77 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 00, 60, 70
1 15 1 31
2 22, 22, 29, 29 2 22, 22
3 31, 34, 35 3
4 46, 47 4 34
5 5 15, 35, 95
6 60, 66, 67, 69 6 46, 66
7 70, 77 7 47, 67, 77
8 8
9 95 9 29, 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 07-06-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 07
Giải bảy 870
Giải sáu 6230 5141 6427
Giải năm 2867
Giải tư 90180 14801 83524 27470 76597 58048 33347
Giải ba 86433 46809
Giải nhì 20410
Giải nhất 76071
Đặc biệt 115341
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
01 07 09 10 24 27 30 33 41
41 47 48 67 70 70 71 80 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07, 09 0 10, 30, 70, 70, 80
1 10 1 41, 41, 71
2 24, 27 2
3 30, 33 3 33
4 41, 41, 47, 48 4 24
5 5
6 67 6
7 70, 70, 71 7 07, 27, 47, 67, 97
8 80 8 48
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 31-05-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 60
Giải bảy 453
Giải sáu 7786 7901 8139
Giải năm 7796
Giải tư 99073 14532 98738 82802 22656 06599 78831
Giải ba 19069 61657
Giải nhì 62352
Giải nhất 64111
Đặc biệt 074608
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
01 02 08 11 31 32 38 39 52
53 56 57 60 69 73 86 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 08 0 60
1 11 1 11, 31
2 2 32, 52
3 31, 32, 38, 39 3 53, 73
4 4
5 52, 53, 56, 57 5
6 60, 69 6 56, 86, 96
7 73 7 57
8 86 8 38
9 96, 99 9 39, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 24-05-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 30
Giải bảy 565
Giải sáu 2707 5497 9816
Giải năm 9211
Giải tư 97945 45102 99966 53082 82109 99172 53672
Giải ba 06104 98282
Giải nhì 85348
Giải nhất 73032
Đặc biệt 609095
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
02 04 07 09 11 16 30 32 45
48 65 66 72 72 82 82 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 07, 09 0 30
1 11, 16 1 11
2 2 32, 72, 72, 82, 82
3 30, 32 3
4 45, 48 4
5 5 45, 65, 95
6 65, 66 6 16, 66
7 72, 72 7 97
8 82, 82 8 48
9 95, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 17-05-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 73
Giải bảy 997
Giải sáu 7943 4381 1466
Giải năm 1990
Giải tư 38525 57123 67283 75494 46206 60341 44375
Giải ba 47624 68233
Giải nhì 61473
Giải nhất 75488
Đặc biệt 822921
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
06 21 23 24 25 33 41 43 66
73 73 75 81 83 88 90 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 90
1 1 21, 41, 81
2 21, 23, 24, 25 2
3 33 3 23, 33, 43, 73, 73, 83
4 41, 43 4 24, 94
5 5 25, 75
6 66 6 66
7 73, 73, 75 7 97
8 81, 83, 88 8 88
9 90, 94, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 10-05-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 14
Giải bảy 372
Giải sáu 9157 5611 4755
Giải năm 6388
Giải tư 63781 35947 44930 19864 63958 19682 34340
Giải ba 09405 41364
Giải nhì 72304
Giải nhất 38530
Đặc biệt 983510
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
04 05 10 11 14 30 30 40 47
55 57 58 64 64 72 81 82 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 10, 30, 30, 40
1 10, 11, 14 1 11, 81
2 2 72, 82
3 30, 30 3
4 40, 47 4 14, 64, 64
5 55, 57, 58 5 55
6 64, 64 6
7 72 7 47, 57
8 81, 82, 88 8 58, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 03-05-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 81
Giải bảy 924
Giải sáu 8492 8125 9296
Giải năm 7533
Giải tư 17609 87345 94637 42328 90375 07896 79884
Giải ba 23282 26143
Giải nhì 52763
Giải nhất 96578
Đặc biệt 153732
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
09 24 25 28 32 33 37 43 45
63 75 78 81 82 84 92 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 1 81
2 24, 25, 28 2 32, 82, 92
3 32, 33, 37 3 33, 43, 63
4 43, 45 4 24, 84
5 5 25, 45, 75
6 63 6 96, 96
7 75, 78 7 37
8 81, 82, 84 8 28, 78
9 92, 96, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 26-04-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 12
Giải bảy 536
Giải sáu 7904 0287 4502
Giải năm 7212
Giải tư 08609 80213 80446 32516 62569 93249 22623
Giải ba 08669 11784
Giải nhì 98023
Giải nhất 25145
Đặc biệt 288261
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
02 04 09 12 12 13 16 23 23
36 45 46 49 61 69 69 84 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 09 0
1 12, 12, 13, 16 1 61
2 23, 23 2 12, 12
3 36 3 13, 23, 23
4 45, 46, 49 4 84
5 5 45
6 61, 69, 69 6 16, 36, 46
7 7 87
8 84, 87 8
9 9 49, 69, 69

KẾT QUẢ XỐ SỐ ĐỒNG THÁP

Xổ số Đồng Tháp (XSDT) được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong tỉnh suốt những năm qua. Ban đầu, xổ số miền Nam đài Đồng Tháp chỉ được phát hành trong tỉnh nhưng đến hiện tại vé XS Đồng Tháp đã bao phủ khắp các tỉnh thành phố khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp quay ở đâu, khi nào?

XSDT – Xổ số miền Nam thành phố Đồng Tháp mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 vào thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Tháp.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số hoặc theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay trên sóng truyền hình tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra các bạn cũng có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp ngay trên điện thoại hoặc máy tính khi truy cập vào trang Xổ Số 88 của chúng tôi hoàn toàn miễn phí mà vẫn đảm bảo nhanh như xem ở trường quay.

Tại đây, các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp hôm nay chi tiết của 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm. Kết quả XS Dong Thap được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất sẽ tự động hiển thị cùng với diễn biến trường quay.

Một trang kết quả xổ số Đồng Tháp gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem kết quả XS Đồng Tháp hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả XS Dong Thap theo tháng về máy.

3. Cách dò kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp nhanh và chính xác

Để tra cứu kết quả vé số của xổ số đài Đồng Tháp, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam hôm nay Đồng Tháp, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam đài Đồng Tháp trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải XSMN Đồng Tháp đổi thưởng ở đâu?

Khi các bạn trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp, để đổi vé nhận thưởng các bạn hãy liên hệ theo các địa chỉ sau:

  1. Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp - Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc (ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750).
  2. Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: số 117, Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02866 823 966 - Fax: 02839 232 829
  3. Văn phòng đại diện tại Cần Thơ: 290/3B, Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  4. Nơi mở số: Hội trường Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ Số kiến thiết Đồng Tháp, số 114-116-118, Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh.
Xem thêm
Thu gọn