XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 16-05-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 58
Giải bảy 468
Giải sáu 6135 7989 7464
Giải năm 0771
Giải tư 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290
Giải ba 73168 24633
Giải nhì 58661
Giải nhất 76469
Đặc biệt 037054
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
15 18 33 35 39 54 55 58 61
64 68 68 69 71 81 81 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 15, 18 1 61, 71, 81, 81
2 2
3 33, 35, 39 3 33
4 4 54, 64
5 54, 55, 58 5 15, 35, 55
6 61, 64, 68, 68, 69 6
7 71 7
8 81, 81, 89 8 18, 58, 68, 68
9 90 9 39, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 09-05-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 68
Giải bảy 017
Giải sáu 7068 2052 4478
Giải năm 6415
Giải tư 01693 65581 19967 52264 81772 18450 24109
Giải ba 52573 97431
Giải nhì 73036
Giải nhất 56766
Đặc biệt 757852
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
09 15 17 31 36 50 52 52 64
66 67 68 68 72 73 78 81 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 50
1 15, 17 1 31, 81
2 2 52, 52, 72
3 31, 36 3 73, 93
4 4 64
5 50, 52, 52 5 15
6 64, 66, 67, 68, 68 6 36, 66
7 72, 73, 78 7 17, 67
8 81 8 68, 68, 78
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 02-05-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 16
Giải bảy 053
Giải sáu 7055 2310 6387
Giải năm 4388
Giải tư 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749
Giải ba 70758 23776
Giải nhì 35479
Giải nhất 23464
Đặc biệt 914098
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
10 16 49 53 55 58 59 62 62
64 76 76 79 81 87 88 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 16 1 81, 91
2 2 62, 62
3 3 53
4 49 4 64
5 53, 55, 58, 59 5 55
6 62, 62, 64 6 16, 76, 76
7 76, 76, 79 7 87
8 81, 87, 88 8 58, 88, 98
9 91, 98 9 49, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 25-04-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 55
Giải bảy 936
Giải sáu 7605 7938 0268
Giải năm 4757
Giải tư 57612 90703 20840 43866 62389 80093 78058
Giải ba 16232 39172
Giải nhì 20558
Giải nhất 57357
Đặc biệt 720096
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
03 05 12 32 36 38 40 55 57
57 58 58 66 68 72 89 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0 40
1 12 1
2 2 12, 32, 72
3 32, 36, 38 3 93
4 40 4
5 55, 57, 57, 58, 58 5 55
6 66, 68 6 36, 66, 96
7 72 7 57, 57
8 89 8 38, 58, 58, 68
9 93, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 18-04-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 07
Giải bảy 142
Giải sáu 2186 6584 7725
Giải năm 3194
Giải tư 52776 11451 31655 44687 04468 56089 62489
Giải ba 68790 57508
Giải nhì 29343
Giải nhất 10005
Đặc biệt 405616
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
05 07 08 16 25 42 43 51 55
68 76 84 86 87 89 89 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07, 08 0 90
1 16 1 51
2 25 2 42
3 3 43
4 42, 43 4 84, 94
5 51, 55 5 25, 55
6 68 6 16, 76, 86
7 76 7 07, 87
8 84, 86, 87, 89, 89 8 68
9 90, 94 9 89, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 11-04-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 94
Giải bảy 236
Giải sáu 9223 8568 0596
Giải năm 8568
Giải tư 91908 32292 93569 36755 52969 15538 17515
Giải ba 47519 66506
Giải nhì 29107
Giải nhất 29852
Đặc biệt 206454
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
06 07 08 15 19 23 36 38 52
54 55 68 68 69 69 92 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07, 08 0
1 15, 19 1
2 23 2 52, 92
3 36, 38 3 23
4 4 54, 94
5 52, 54, 55 5 15, 55
6 68, 68, 69, 69 6 36, 96
7 7
8 8 38, 68, 68
9 92, 94, 96 9 19, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 04-04-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 00
Giải bảy 860
Giải sáu 7947 2865 9381
Giải năm 3213
Giải tư 48379 17516 13788 65324 21154 97180 33771
Giải ba 76180 92023
Giải nhì 10070
Giải nhất 69302
Đặc biệt 365662
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 02 13 16 23 24 47 54 60
62 65 70 71 79 80 80 81 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 00, 60, 70, 80, 80
1 13, 16 1 71, 81
2 23, 24 2 62
3 3 13, 23
4 47 4 24, 54
5 54 5 65
6 60, 62, 65 6 16
7 70, 71, 79 7 47
8 80, 80, 81, 88 8 88
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 28-03-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 21
Giải bảy 845
Giải sáu 3707 2536 9206
Giải năm 3583
Giải tư 03956 13123 57034 69449 04816 59784 83792
Giải ba 69420 59175
Giải nhì 63597
Giải nhất 09862
Đặc biệt 842663
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
06 07 16 20 21 23 34 36 45
49 56 62 63 75 83 84 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 20
1 16 1 21
2 20, 21, 23 2 62, 92
3 34, 36 3 23, 63, 83
4 45, 49 4 34, 84
5 56 5 45, 75
6 62, 63 6 16, 36, 56
7 75 7 97
8 83, 84 8
9 92, 97 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-03-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 87
Giải bảy 557
Giải sáu 9178 4283 0074
Giải năm 0207
Giải tư 99199 37836 19162 94956 98134 32823 87407
Giải ba 62956 32204
Giải nhì 58710
Giải nhất 67543
Đặc biệt 026623
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
04 07 07 10 23 23 34 36 43
56 56 57 62 74 78 83 87 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 07 0 10
1 10 1
2 23, 23 2 62
3 34, 36 3 23, 23, 43, 83
4 43 4 34, 74
5 56, 56, 57 5
6 62 6 36, 56, 56
7 74, 78 7 57, 87
8 83, 87 8 78
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 14-03-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 52
Giải bảy 227
Giải sáu 0072 4918 4735
Giải năm 6778
Giải tư 27385 17110 56543 56269 53118 09774 75716
Giải ba 02248 18573
Giải nhì 55727
Giải nhất 04277
Đặc biệt 277782
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
10 16 18 18 27 27 35 43 48
52 69 72 73 74 77 78 82 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 16, 18, 18 1
2 27, 27 2 52, 72, 82
3 35 3 43, 73
4 43, 48 4 74
5 52 5 35, 85
6 69 6 16
7 72, 73, 74, 77, 78 7 27, 27, 77
8 82, 85 8 18, 18, 48, 78
9 9 69

KẾT QUẢ XỐ SỐ ĐỒNG THÁP

Xổ số Đồng Tháp (XSDT) được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong tỉnh suốt những năm qua. Ban đầu, xổ số miền Nam đài Đồng Tháp chỉ được phát hành trong tỉnh nhưng đến hiện tại vé XS Đồng Tháp đã bao phủ khắp các tỉnh thành phố khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp quay ở đâu, khi nào?

XSDT – Xổ số miền Nam thành phố Đồng Tháp mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 vào thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Tháp.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số hoặc theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay trên sóng truyền hình tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra các bạn cũng có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp ngay trên điện thoại hoặc máy tính khi truy cập vào trang Xổ Số 88 của chúng tôi hoàn toàn miễn phí mà vẫn đảm bảo nhanh như xem ở trường quay.

Tại đây, các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp hôm nay chi tiết của 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm. Kết quả XS Dong Thap được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất sẽ tự động hiển thị cùng với diễn biến trường quay.

Một trang kết quả xổ số Đồng Tháp gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem kết quả XS Đồng Tháp hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả XS Dong Thap theo tháng về máy.

3. Cách dò kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp nhanh và chính xác

Để tra cứu kết quả vé số của xổ số đài Đồng Tháp, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam hôm nay Đồng Tháp, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam đài Đồng Tháp trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải XSMN Đồng Tháp đổi thưởng ở đâu?

Khi các bạn trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp, để đổi vé nhận thưởng các bạn hãy liên hệ theo các địa chỉ sau:

  1. Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp - Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc (ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750).
  2. Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: số 117, Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02866 823 966 - Fax: 02839 232 829
  3. Văn phòng đại diện tại Cần Thơ: 290/3B, Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  4. Nơi mở số: Hội trường Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ Số kiến thiết Đồng Tháp, số 114-116-118, Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh.
Xem thêm
Thu gọn