XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 03-10-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 20
Giải bảy 492
Giải sáu 3106 4779 3650
Giải năm 3094
Giải tư 41482 13683 28993 32067 48844 58169 55029
Giải ba 18316 52975
Giải nhì 41346
Giải nhất 60179
Đặc biệt 265535
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
06 16 20 29 35 44 46 50 67
69 75 79 79 82 83 92 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 50
1 16 1
2 20, 29 2 82, 92
3 35 3 83, 93
4 44, 46 4 44, 94
5 50 5 35, 75
6 67, 69 6 16, 46
7 75, 79, 79 7 67
8 82, 83 8
9 92, 93, 94 9 29, 69, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 26-09-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 61
Giải bảy 420
Giải sáu 4693 6928 3877
Giải năm 0969
Giải tư 59257 32759 72075 85758 42885 52315 12704
Giải ba 69646 56725
Giải nhì 79194
Giải nhất 35962
Đặc biệt 309392
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
04 15 20 25 28 46 57 58 59
61 62 69 75 77 85 92 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 20
1 15 1 61
2 20, 25, 28 2 62, 92
3 3 93
4 46 4 94
5 57, 58, 59 5 15, 25, 75, 85
6 61, 62, 69 6 46
7 75, 77 7 57, 77
8 85 8 28, 58
9 92, 93, 94 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 19-09-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 07
Giải bảy 727
Giải sáu 0892 6535 3296
Giải năm 5876
Giải tư 73919 57480 80781 70628 75964 73322 53393
Giải ba 60332 14459
Giải nhì 87283
Giải nhất 40573
Đặc biệt 870842
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
07 19 22 27 28 32 35 42 59
64 73 76 80 81 83 92 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 80
1 19 1 81
2 22, 27, 28 2 22, 32, 42, 92
3 32, 35 3 73, 83, 93
4 42 4 64
5 59 5 35
6 64 6 76, 96
7 73, 76 7 07, 27
8 80, 81, 83 8 28
9 92, 93, 96 9 19, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 12-09-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 47
Giải bảy 813
Giải sáu 1046 7360 5953
Giải năm 0883
Giải tư 02459 03618 82939 84517 44188 55320 25281
Giải ba 49157 43448
Giải nhì 57847
Giải nhất 29614
Đặc biệt 018594
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
13 14 17 18 20 39 46 47 47
48 53 57 59 60 81 83 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 60
1 13, 14, 17, 18 1 81
2 20 2
3 39 3 13, 53, 83
4 46, 47, 47, 48 4 14, 94
5 53, 57, 59 5
6 60 6 46
7 7 17, 47, 47, 57
8 81, 83, 88 8 18, 48, 88
9 94 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 05-09-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 97
Giải bảy 176
Giải sáu 4219 3184 0236
Giải năm 7983
Giải tư 09875 94892 86449 20711 51007 60984 69130
Giải ba 88462 49495
Giải nhì 38175
Giải nhất 10146
Đặc biệt 706125
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
07 11 19 25 30 36 46 49 62
75 75 76 83 84 84 92 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 30
1 11, 19 1 11
2 25 2 62, 92
3 30, 36 3 83
4 46, 49 4 84, 84
5 5 25, 75, 75, 95
6 62 6 36, 46, 76
7 75, 75, 76 7 97
8 83, 84, 84 8
9 92, 95, 97 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 29-08-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 32
Giải bảy 713
Giải sáu 0467 2761 7385
Giải năm 9942
Giải tư 90161 21646 30431 19105 56169 28843 90429
Giải ba 49762 14648
Giải nhì 67599
Giải nhất 00584
Đặc biệt 311404
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
04 05 13 29 31 32 42 43 46
48 61 61 62 67 69 84 85 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0
1 13 1 31, 61, 61
2 29 2 32, 42, 62
3 31, 32 3 13, 43
4 42, 43, 46, 48 4 84
5 5 85
6 61, 61, 62, 67, 69 6 46
7 7 67
8 84, 85 8 48
9 99 9 29, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 22-08-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 32
Giải bảy 212
Giải sáu 5055 6013 0396
Giải năm 3706
Giải tư 84188 92971 43814 92526 93453 72759 10961
Giải ba 72670 89967
Giải nhì 36950
Giải nhất 53087
Đặc biệt 191727
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
06 12 13 14 26 27 32 50 53
55 59 61 67 70 71 87 88 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 50, 70
1 12, 13, 14 1 61, 71
2 26, 27 2 12, 32
3 32 3 13, 53
4 4 14
5 50, 53, 55, 59 5 55
6 61, 67 6 26, 96
7 70, 71 7 27, 67, 87
8 87, 88 8 88
9 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 15-08-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 79
Giải bảy 797
Giải sáu 8434 8795 0575
Giải năm 7110
Giải tư 77682 29751 48487 53259 79821 74480 72420
Giải ba 87045 54806
Giải nhì 01667
Giải nhất 14738
Đặc biệt 328137
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
06 10 20 21 34 37 38 45 51
59 67 75 79 80 82 87 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 20, 80
1 10 1 21, 51
2 20, 21 2 82
3 34, 37, 38 3
4 45 4 34
5 51, 59 5 45, 75, 95
6 67 6
7 75, 79 7 37, 67, 87, 97
8 80, 82, 87 8 38
9 95, 97 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 08-08-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 91
Giải bảy 888
Giải sáu 8747 3130 1695
Giải năm 6294
Giải tư 22728 82696 48240 14381 49166 41293 33095
Giải ba 31202 59035
Giải nhì 67782
Giải nhất 27404
Đặc biệt 234216
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
02 04 16 28 30 35 40 47 66
81 82 88 91 93 94 95 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04 0 30, 40
1 16 1 81, 91
2 28 2 82
3 30, 35 3 93
4 40, 47 4 94
5 5 35, 95, 95
6 66 6 16, 66, 96
7 7 47
8 81, 82, 88 8 28, 88
9 91, 93, 94, 95, 95, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 01-08-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 58
Giải bảy 235
Giải sáu 4120 6866 4338
Giải năm 6420
Giải tư 90425 20817 77228 35161 24970 84725 71509
Giải ba 84138 97068
Giải nhì 67719
Giải nhất 70850
Đặc biệt 881367
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
09 17 19 20 20 25 25 28 35
38 38 50 58 61 66 67 68 70
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 20, 50, 70
1 17, 19 1 61
2 20, 20, 25, 25, 28 2
3 35, 38, 38 3
4 4
5 50, 58 5 25, 25, 35
6 61, 66, 67, 68 6 66
7 70 7 17, 67
8 8 28, 38, 38, 58, 68
9 9 19

KẾT QUẢ XỐ SỐ ĐỒNG THÁP

Xổ số Đồng Tháp (XSDT) được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong tỉnh suốt những năm qua. Ban đầu, xổ số miền Nam đài Đồng Tháp chỉ được phát hành trong tỉnh nhưng đến hiện tại vé XS Đồng Tháp đã bao phủ khắp các tỉnh thành phố khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp quay ở đâu, khi nào?

XSDT – Xổ số miền Nam thành phố Đồng Tháp mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 vào thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Tháp.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số hoặc theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay trên sóng truyền hình tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra các bạn cũng có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp ngay trên điện thoại hoặc máy tính khi truy cập vào trang Xổ Số 88 của chúng tôi hoàn toàn miễn phí mà vẫn đảm bảo nhanh như xem ở trường quay.

Tại đây, các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp hôm nay chi tiết của 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm. Kết quả XS Dong Thap được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất sẽ tự động hiển thị cùng với diễn biến trường quay.

Một trang kết quả xổ số Đồng Tháp gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem kết quả XS Đồng Tháp hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả XS Dong Thap theo tháng về máy.

3. Cách dò kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp nhanh và chính xác

Để tra cứu kết quả vé số của xổ số đài Đồng Tháp, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam hôm nay Đồng Tháp, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam đài Đồng Tháp trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải XSMN Đồng Tháp đổi thưởng ở đâu?

Khi các bạn trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp, để đổi vé nhận thưởng các bạn hãy liên hệ theo các địa chỉ sau:

  1. Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp - Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc (ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750).
  2. Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: số 117, Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02866 823 966 - Fax: 02839 232 829
  3. Văn phòng đại diện tại Cần Thơ: 290/3B, Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  4. Nơi mở số: Hội trường Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ Số kiến thiết Đồng Tháp, số 114-116-118, Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh.
Xem thêm
Thu gọn