XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 01-03-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 59
Giải bảy 800
Giải sáu 3174 5110 0704
Giải năm 8362
Giải tư 97045 83876 65230 26916 41820 27520 00255
Giải ba 46249 99369
Giải nhì 36660
Giải nhất 22261
Đặc biệt 108125
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 04 10 16 20 20 25 30 45
49 55 59 60 61 62 69 74 76
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0 10, 20, 20, 30, 60
1 10, 16 1 61
2 20, 20, 25 2 62
3 30 3
4 45, 49 4 74
5 55, 59 5 25, 45, 55
6 60, 61, 62, 69 6 16, 76
7 74, 76 7
8 8
9 9 49, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 22-02-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 64
Giải bảy 510
Giải sáu 2746 1614 7294
Giải năm 5691
Giải tư 44200 45617 69510 49190 26906 37203 58399
Giải ba 86623 73856
Giải nhì 15208
Giải nhất 66436
Đặc biệt 186258
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 03 06 08 10 10 14 17 23
36 46 56 58 64 90 91 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 06, 08 0 10, 10, 90
1 10, 10, 14, 17 1 91
2 23 2
3 36 3 23
4 46 4 14, 64, 94
5 56, 58 5
6 64 6 36, 46, 56
7 7 17
8 8 58
9 90, 91, 94, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 15-02-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 72
Giải bảy 870
Giải sáu 1432 4147 3761
Giải năm 8516
Giải tư 05337 21758 19208 54088 04891 43713 15148
Giải ba 93018 93935
Giải nhì 88943
Giải nhất 40875
Đặc biệt 356099
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
08 13 16 18 32 35 37 43 47
48 58 61 70 72 75 88 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 70
1 13, 16, 18 1 61, 91
2 2 32, 72
3 32, 35, 37 3 13, 43
4 43, 47, 48 4
5 58 5 35, 75
6 61 6 16
7 70, 72, 75 7 37, 47
8 88 8 18, 48, 58, 88
9 91, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 08-02-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 58
Giải bảy 577
Giải sáu 6705 2147 5157
Giải năm 7685
Giải tư 98606 85712 45604 43265 39487 74998 60607
Giải ba 80629 02679
Giải nhì 77108
Giải nhất 57984
Đặc biệt 998163
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
04 05 06 07 08 12 29 47 57
58 63 65 77 79 84 85 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 06, 07, 08 0
1 12 1
2 29 2 12
3 3 63
4 47 4 84
5 57, 58 5 65, 85
6 63, 65 6
7 77, 79 7 47, 57, 77, 87
8 84, 85, 87 8 58, 98
9 98 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 01-02-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 00
Giải bảy 243
Giải sáu 1144 6902 8916
Giải năm 0909
Giải tư 07608 90730 26285 22321 67086 08527 54512
Giải ba 49659 00482
Giải nhì 60065
Giải nhất 17936
Đặc biệt 907310
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 02 08 09 10 12 16 21 27
30 36 43 44 59 65 82 85 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 08, 09 0 00, 10, 30
1 10, 12, 16 1 21
2 21, 27 2 12, 82
3 30, 36 3 43
4 43, 44 4 44
5 59 5 65, 85
6 65 6 16, 36, 86
7 7 27
8 82, 85, 86 8
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 25-01-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 55
Giải bảy 072
Giải sáu 0096 7362 1287
Giải năm 2321
Giải tư 99600 81563 48356 90769 04651 70417 05215
Giải ba 21068 65729
Giải nhì 29909
Giải nhất 98540
Đặc biệt 468826
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 09 15 17 21 26 29 40 51
55 56 62 63 68 69 72 87 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09 0 40
1 15, 17 1 21, 51
2 21, 26, 29 2 62, 72
3 3 63
4 40 4
5 51, 55, 56 5 15, 55
6 62, 63, 68, 69 6 26, 56, 96
7 72 7 17, 87
8 87 8 68
9 96 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 18-01-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 69
Giải bảy 264
Giải sáu 3754 5055 2629
Giải năm 5346
Giải tư 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375
Giải ba 33689 90896
Giải nhì 30247
Giải nhất 64825
Đặc biệt 301747
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
04 08 25 29 46 47 47 54 54
55 55 64 69 71 75 85 89 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0
1 1 71
2 25, 29 2
3 3
4 46, 47, 47 4 54, 54, 64
5 54, 54, 55, 55 5 25, 55, 55, 75, 85
6 64, 69 6 46, 96
7 71, 75 7 47, 47
8 85, 89 8
9 96 9 29, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 11-01-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 39
Giải bảy 107
Giải sáu 1878 2175 6007
Giải năm 9456
Giải tư 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413
Giải ba 63158 27477
Giải nhì 13737
Giải nhất 11583
Đặc biệt 761778
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
02 07 07 13 35 37 39 39 43
56 58 75 77 78 78 83 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07, 07 0
1 13 1
2 2 92
3 35, 37, 39, 39 3 13, 43, 83
4 43 4 94
5 56, 58 5 35, 75
6 6 56
7 75, 77, 78, 78 7 37, 77
8 83 8 58, 78, 78
9 92, 94 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 04-01-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 82
Giải bảy 867
Giải sáu 8781 2462 3583
Giải năm 9583
Giải tư 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255
Giải ba 90104 74861
Giải nhì 62069
Giải nhất 74349
Đặc biệt 244959
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 04 32 45 49 50 55 59 61
62 67 69 81 82 83 83 84 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0 50, 90
1 1 61, 81
2 2 32, 62, 82
3 32 3 83, 83
4 45, 49 4 84
5 50, 55, 59 5 45, 55
6 61, 62, 67, 69 6
7 7 67
8 81, 82, 83, 83, 84 8
9 90 9 49, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 28-12-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 95
Giải bảy 459
Giải sáu 3477 1830 7699
Giải năm 2912
Giải tư 55154 60017 83756 58871 09184 31920 21065
Giải ba 03040 76193
Giải nhì 26267
Giải nhất 03424
Đặc biệt 380085
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
12 17 20 24 30 40 54 56 59
65 67 71 77 84 85 93 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 40
1 12, 17 1 71
2 20, 24 2 12
3 30 3 93
4 40 4 24, 54, 84
5 54, 56, 59 5 65, 85, 95
6 65, 67 6 56
7 71, 77 7 17, 67, 77
8 84, 85 8
9 93, 95, 99 9 59, 99

KẾT QUẢ XỐ SỐ ĐỒNG THÁP

Xổ số Đồng Tháp (XSDT) được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong tỉnh suốt những năm qua. Ban đầu, xổ số miền Nam đài Đồng Tháp chỉ được phát hành trong tỉnh nhưng đến hiện tại vé XS Đồng Tháp đã bao phủ khắp các tỉnh thành phố khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp quay ở đâu, khi nào?

XSDT – Xổ số miền Nam thành phố Đồng Tháp mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 vào thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Tháp.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số hoặc theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay trên sóng truyền hình tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra các bạn cũng có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp ngay trên điện thoại hoặc máy tính khi truy cập vào trang Xổ Số 88 của chúng tôi hoàn toàn miễn phí mà vẫn đảm bảo nhanh như xem ở trường quay.

Tại đây, các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp hôm nay chi tiết của 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm. Kết quả XS Dong Thap được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất sẽ tự động hiển thị cùng với diễn biến trường quay.

Một trang kết quả xổ số Đồng Tháp gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem kết quả XS Đồng Tháp hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả XS Dong Thap theo tháng về máy.

3. Cách dò kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp nhanh và chính xác

Để tra cứu kết quả vé số của xổ số đài Đồng Tháp, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam hôm nay Đồng Tháp, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam đài Đồng Tháp trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải XSMN Đồng Tháp đổi thưởng ở đâu?

Khi các bạn trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp, để đổi vé nhận thưởng các bạn hãy liên hệ theo các địa chỉ sau:

  1. Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp - Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc (ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750).
  2. Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: số 117, Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02866 823 966 - Fax: 02839 232 829
  3. Văn phòng đại diện tại Cần Thơ: 290/3B, Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  4. Nơi mở số: Hội trường Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ Số kiến thiết Đồng Tháp, số 114-116-118, Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh.
Xem thêm
Thu gọn