XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 03-05-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 81
Giải bảy 924
Giải sáu 8492 8125 9296
Giải năm 7533
Giải tư 17609 87345 94637 42328 90375 07896 79884
Giải ba 23282 26143
Giải nhì 52763
Giải nhất 96578
Đặc biệt 153732
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
09 24 25 28 32 33 37 43 45
63 75 78 81 82 84 92 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 1 81
2 24, 25, 28 2 32, 82, 92
3 32, 33, 37 3 33, 43, 63
4 43, 45 4 24, 84
5 5 25, 45, 75
6 63 6 96, 96
7 75, 78 7 37
8 81, 82, 84 8 28, 78
9 92, 96, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 26-04-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 12
Giải bảy 536
Giải sáu 7904 0287 4502
Giải năm 7212
Giải tư 08609 80213 80446 32516 62569 93249 22623
Giải ba 08669 11784
Giải nhì 98023
Giải nhất 25145
Đặc biệt 288261
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
02 04 09 12 12 13 16 23 23
36 45 46 49 61 69 69 84 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 09 0
1 12, 12, 13, 16 1 61
2 23, 23 2 12, 12
3 36 3 13, 23, 23
4 45, 46, 49 4 84
5 5 45
6 61, 69, 69 6 16, 36, 46
7 7 87
8 84, 87 8
9 9 49, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 19-04-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 68
Giải bảy 514
Giải sáu 8337 9874 8682
Giải năm 2225
Giải tư 59719 44568 31528 68354 95463 87746 42495
Giải ba 35502 03943
Giải nhì 12968
Giải nhất 26275
Đặc biệt 180944
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
02 14 19 25 28 37 43 44 46
54 63 68 68 68 74 75 82 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0
1 14, 19 1
2 25, 28 2 82
3 37 3 43, 63
4 43, 44, 46 4 14, 44, 54, 74
5 54 5 25, 75, 95
6 63, 68, 68, 68 6 46
7 74, 75 7 37
8 82 8 28, 68, 68, 68
9 95 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 12-04-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 44
Giải bảy 182
Giải sáu 5180 9550 3247
Giải năm 7332
Giải tư 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910
Giải ba 78996 20553
Giải nhì 14986
Giải nhất 24865
Đặc biệt 950928
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
10 13 27 28 32 41 44 47 50
52 53 55 57 65 80 82 86 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 50, 80
1 10, 13 1 41
2 27, 28 2 32, 52, 82
3 32 3 13, 53
4 41, 44, 47 4 44
5 50, 52, 53, 55, 57 5 55, 65
6 65 6 86, 96
7 7 27, 47, 57
8 80, 82, 86 8 28
9 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 05-04-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 65
Giải bảy 428
Giải sáu 1395 9674 4304
Giải năm 3030
Giải tư 21821 94784 13557 39044 56711 40606 55882
Giải ba 60946 49110
Giải nhì 93571
Giải nhất 85139
Đặc biệt 830718
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
04 06 10 11 18 21 28 30 39
44 46 57 65 71 74 82 84 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 10, 30
1 10, 11, 18 1 11, 21, 71
2 21, 28 2 82
3 30, 39 3
4 44, 46 4 44, 74, 84
5 57 5 65, 95
6 65 6 46
7 71, 74 7 57
8 82, 84 8 18, 28
9 95 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 29-03-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 28
Giải bảy 680
Giải sáu 0313 3629 7488
Giải năm 8906
Giải tư 86014 89440 06952 16676 90852 47612 65767
Giải ba 95432 57704
Giải nhì 08694
Giải nhất 23391
Đặc biệt 430404
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
04 04 06 12 13 14 28 29 32
40 52 52 67 76 80 88 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 06 0 40, 80
1 12, 13, 14 1 91
2 28, 29 2 12, 32, 52, 52
3 32 3 13
4 40 4 14, 94
5 52, 52 5
6 67 6 76
7 76 7 67
8 80, 88 8 28, 88
9 91, 94 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 22-03-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 34
Giải bảy 330
Giải sáu 6707 0892 6332
Giải năm 8554
Giải tư 84144 95034 52029 05584 46874 34818 56606
Giải ba 38406 05105
Giải nhì 24132
Giải nhất 55524
Đặc biệt 280903
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
03 05 06 06 07 18 24 29 30
32 32 34 34 44 54 74 84 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 06, 06, 07 0 30
1 18 1
2 24, 29 2 32, 32, 92
3 30, 32, 32, 34, 34 3
4 44 4 24, 34, 34, 44, 54, 74, 84
5 54 5
6 6
7 74 7
8 84 8 18
9 92 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 15-03-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 79
Giải bảy 983
Giải sáu 1051 0339 4765
Giải năm 6311
Giải tư 58275 56749 70820 46819 97816 80370 19341
Giải ba 84806 73684
Giải nhì 62050
Giải nhất 22555
Đặc biệt 885882
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
06 11 16 19 20 39 41 49 50
51 55 65 70 75 79 82 83 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 50, 70
1 11, 16, 19 1 11, 41, 51
2 20 2 82
3 39 3 83
4 41, 49 4 84
5 50, 51, 55 5 55, 65, 75
6 65 6 16
7 70, 75, 79 7
8 82, 83, 84 8
9 9 19, 39, 49, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 08-03-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 78
Giải bảy 178
Giải sáu 2468 0320 7291
Giải năm 6171
Giải tư 18338 16733 48930 76913 55158 52092 68887
Giải ba 07086 92662
Giải nhì 77726
Giải nhất 85819
Đặc biệt 748658
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
13 19 20 26 30 33 38 58 58
62 68 71 78 78 86 87 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30
1 13, 19 1 71, 91
2 20, 26 2 62, 92
3 30, 33, 38 3 13, 33
4 4
5 58, 58 5
6 62, 68 6 26, 86
7 71, 78, 78 7 87
8 86, 87 8 38, 58, 58, 68, 78, 78
9 91, 92 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 01-03-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 59
Giải bảy 800
Giải sáu 3174 5110 0704
Giải năm 8362
Giải tư 97045 83876 65230 26916 41820 27520 00255
Giải ba 46249 99369
Giải nhì 36660
Giải nhất 22261
Đặc biệt 108125
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 04 10 16 20 20 25 30 45
49 55 59 60 61 62 69 74 76
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0 10, 20, 20, 30, 60
1 10, 16 1 61
2 20, 20, 25 2 62
3 30 3
4 45, 49 4 74
5 55, 59 5 25, 45, 55
6 60, 61, 62, 69 6 16, 76
7 74, 76 7
8 8
9 9 49, 59, 69

KẾT QUẢ XỐ SỐ ĐỒNG THÁP

Xổ số Đồng Tháp (XSDT) được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong tỉnh suốt những năm qua. Ban đầu, xổ số miền Nam đài Đồng Tháp chỉ được phát hành trong tỉnh nhưng đến hiện tại vé XS Đồng Tháp đã bao phủ khắp các tỉnh thành phố khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp quay ở đâu, khi nào?

XSDT – Xổ số miền Nam thành phố Đồng Tháp mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 vào thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Tháp.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số hoặc theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay trên sóng truyền hình tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra các bạn cũng có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp ngay trên điện thoại hoặc máy tính khi truy cập vào trang Xổ Số 88 của chúng tôi hoàn toàn miễn phí mà vẫn đảm bảo nhanh như xem ở trường quay.

Tại đây, các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp hôm nay chi tiết của 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm. Kết quả XS Dong Thap được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất sẽ tự động hiển thị cùng với diễn biến trường quay.

Một trang kết quả xổ số Đồng Tháp gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem kết quả XS Đồng Tháp hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả XS Dong Thap theo tháng về máy.

3. Cách dò kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp nhanh và chính xác

Để tra cứu kết quả vé số của xổ số đài Đồng Tháp, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam hôm nay Đồng Tháp, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam đài Đồng Tháp trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải XSMN Đồng Tháp đổi thưởng ở đâu?

Khi các bạn trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp, để đổi vé nhận thưởng các bạn hãy liên hệ theo các địa chỉ sau:

  1. Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp - Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc (ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750).
  2. Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: số 117, Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02866 823 966 - Fax: 02839 232 829
  3. Văn phòng đại diện tại Cần Thơ: 290/3B, Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  4. Nơi mở số: Hội trường Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ Số kiến thiết Đồng Tháp, số 114-116-118, Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh.
Xem thêm
Thu gọn