XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 23-11-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 74
Giải bảy 622
Giải sáu 5868 8783 3366
Giải năm 3870
Giải tư 52155 21451 97142 63785 14589 43145 65178
Giải ba 07238 71742
Giải nhì 51274
Giải nhất 91953
Đặc biệt 602235
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
22 35 38 42 42 45 51 53 55
66 68 70 74 74 78 83 85 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 1 51
2 22 2 22, 42, 42
3 35, 38 3 53, 83
4 42, 42, 45 4 74, 74
5 51, 53, 55 5 35, 45, 55, 85
6 66, 68 6 66
7 70, 74, 74, 78 7
8 83, 85, 89 8 38, 68, 78
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 16-11-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 33
Giải bảy 690
Giải sáu 0991 9677 7810
Giải năm 2494
Giải tư 73614 60295 37246 55824 27453 48466 77522
Giải ba 34732 69438
Giải nhì 33101
Giải nhất 26832
Đặc biệt 016358
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
01 10 14 22 24 32 32 33 38
46 53 58 66 77 90 91 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 90
1 10, 14 1 91
2 22, 24 2 22, 32, 32
3 32, 32, 33, 38 3 33, 53
4 46 4 14, 24, 94
5 53, 58 5 95
6 66 6 46, 66
7 77 7 77
8 8 38, 58
9 90, 91, 94, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 09-11-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 51
Giải bảy 779
Giải sáu 5279 3013 5005
Giải năm 7201
Giải tư 61515 35767 06917 06549 91033 79555 87907
Giải ba 01439 36036
Giải nhì 47541
Giải nhất 78981
Đặc biệt 638714
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
01 05 07 13 14 15 17 33 36
39 41 49 51 55 67 79 79 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 07 0
1 13, 14, 15, 17 1 41, 51, 81
2 2
3 33, 36, 39 3 13, 33
4 41, 49 4 14
5 51, 55 5 15, 55
6 67 6 36
7 79, 79 7 17, 67
8 81 8
9 9 39, 49, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 02-11-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 02
Giải bảy 803
Giải sáu 8857 9187 6954
Giải năm 9447
Giải tư 41654 71038 66880 87775 80724 14776 79806
Giải ba 60351 89024
Giải nhì 73263
Giải nhất 24510
Đặc biệt 898040
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
02 03 06 10 24 24 38 40 47
51 54 54 57 63 75 76 80 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 06 0 10, 40, 80
1 10 1 51
2 24, 24 2 02
3 38 3 63
4 40, 47 4 24, 24, 54, 54
5 51, 54, 54, 57 5 75
6 63 6 76
7 75, 76 7 47, 57, 87
8 80, 87 8 38
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 26-10-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 60
Giải bảy 192
Giải sáu 4089 0874 4544
Giải năm 1626
Giải tư 47327 58200 99220 31657 74801 84931 33593
Giải ba 56698 51317
Giải nhì 47212
Giải nhất 70440
Đặc biệt 553968
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 01 12 17 20 26 27 31 40
44 57 60 68 74 89 92 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 20, 40, 60
1 12, 17 1 31
2 20, 26, 27 2 12, 92
3 31 3 93
4 40, 44 4 44, 74
5 57 5
6 60, 68 6 26
7 74 7 17, 27, 57
8 89 8 68, 98
9 92, 93, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 19-10-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 29
Giải bảy 931
Giải sáu 7754 8935 2041
Giải năm 7579
Giải tư 36622 54758 88346 31338 94006 97120 21236
Giải ba 72853 42781
Giải nhì 26383
Giải nhất 57855
Đặc biệt 753846
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
06 20 22 29 31 35 36 38 41
46 46 53 54 55 58 79 81 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20
1 1 31, 41, 81
2 20, 22, 29 2 22
3 31, 35, 36, 38 3 53, 83
4 41, 46, 46 4 54
5 53, 54, 55, 58 5 35, 55
6 6 36, 46, 46
7 79 7
8 81, 83 8 38, 58
9 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 12-10-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 64
Giải bảy 142
Giải sáu 9690 3649 3206
Giải năm 2015
Giải tư 56187 43810 72002 72016 12644 53302 71883
Giải ba 93327 31524
Giải nhì 26626
Giải nhất 53640
Đặc biệt 338702
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
02 02 02 06 10 15 16 24 26
27 40 42 44 49 64 83 87 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 02, 06 0 10, 40, 90
1 10, 15, 16 1
2 24, 26, 27 2 42
3 3 83
4 40, 42, 44, 49 4 24, 44, 64
5 5 15
6 64 6 16, 26
7 7 27, 87
8 83, 87 8
9 90 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 05-10-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 07
Giải bảy 901
Giải sáu 1405 9889 0975
Giải năm 4319
Giải tư 94165 75406 54127 16267 79558 97677 70565
Giải ba 21494 49812
Giải nhì 75315
Giải nhất 20281
Đặc biệt 522282
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
01 05 06 07 12 15 19 27 58
65 65 67 75 77 81 82 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 06, 07 0
1 12, 15, 19 1 81
2 27 2 12, 82
3 3
4 4 94
5 58 5 15, 65, 65, 75
6 65, 65, 67 6
7 75, 77 7 07, 27, 67, 77
8 81, 82, 89 8 58
9 94 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 28-09-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 43
Giải bảy 547
Giải sáu 6660 1210 2842
Giải năm 6014
Giải tư 10848 23835 74370 53136 82398 74896 07772
Giải ba 04148 07079
Giải nhì 32636
Giải nhất 71297
Đặc biệt 827364
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
10 14 35 36 36 42 43 47 48
48 60 64 70 72 79 96 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 60, 70
1 10, 14 1
2 2 42, 72
3 35, 36, 36 3 43
4 42, 43, 47, 48, 48 4 14, 64
5 5 35
6 60, 64 6 36, 36, 96
7 70, 72, 79 7 47, 97
8 8 48, 48, 98
9 96, 97, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-09-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 65
Giải bảy 528
Giải sáu 4704 5344 4159
Giải năm 5096
Giải tư 72316 23123 09892 18082 82350 89296 78372
Giải ba 18511 47439
Giải nhì 84583
Giải nhất 32633
Đặc biệt 228279
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
04 11 16 23 28 33 39 44 50
59 65 72 79 82 83 92 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 50
1 11, 16 1 11
2 23, 28 2 72, 82, 92
3 33, 39 3 23, 33, 83
4 44 4 44
5 50, 59 5 65
6 65 6 16, 96, 96
7 72, 79 7
8 82, 83 8 28
9 92, 96, 96 9 39, 59, 79

KẾT QUẢ XỐ SỐ ĐỒNG THÁP

Xổ số Đồng Tháp (XSDT) được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong tỉnh suốt những năm qua. Ban đầu, xổ số miền Nam đài Đồng Tháp chỉ được phát hành trong tỉnh nhưng đến hiện tại vé XS Đồng Tháp đã bao phủ khắp các tỉnh thành phố khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp quay ở đâu, khi nào?

XSDT – Xổ số miền Nam thành phố Đồng Tháp mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 vào thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Tháp.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số hoặc theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay trên sóng truyền hình tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra các bạn cũng có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp ngay trên điện thoại hoặc máy tính khi truy cập vào trang Xổ Số 88 của chúng tôi hoàn toàn miễn phí mà vẫn đảm bảo nhanh như xem ở trường quay.

Tại đây, các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp hôm nay chi tiết của 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm. Kết quả XS Dong Thap được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất sẽ tự động hiển thị cùng với diễn biến trường quay.

Một trang kết quả xổ số Đồng Tháp gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem kết quả XS Đồng Tháp hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả XS Dong Thap theo tháng về máy.

3. Cách dò kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp nhanh và chính xác

Để tra cứu kết quả vé số của xổ số đài Đồng Tháp, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam hôm nay Đồng Tháp, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam đài Đồng Tháp trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải XSMN Đồng Tháp đổi thưởng ở đâu?

Khi các bạn trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp, để đổi vé nhận thưởng các bạn hãy liên hệ theo các địa chỉ sau:

  1. Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp - Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc (ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750).
  2. Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: số 117, Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02866 823 966 - Fax: 02839 232 829
  3. Văn phòng đại diện tại Cần Thơ: 290/3B, Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  4. Nơi mở số: Hội trường Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ Số kiến thiết Đồng Tháp, số 114-116-118, Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh.
Xem thêm
Thu gọn