XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 27-02-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 08
Giải bảy 467
Giải sáu 3120 6292 8795
Giải năm 6384
Giải tư 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335
Giải ba 39643 25731
Giải nhì 97011
Giải nhất 90932
Đặc biệt 732534
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
02 08 11 20 28 31 32 34 35
43 51 52 52 67 84 85 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 20
1 11 1 11, 31, 51
2 20, 28 2 32, 52, 52, 92
3 31, 32, 34, 35 3 43
4 43 4 34, 84
5 51, 52, 52 5 35, 85, 95
6 67 6
7 7 67
8 84, 85 8 08, 28
9 92, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 20-02-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 75
Giải bảy 421
Giải sáu 6233 6102 4707
Giải năm 9705
Giải tư 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129
Giải ba 80419 00316
Giải nhì 48324
Giải nhất 66583
Đặc biệt 788316
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
02 05 07 16 16 17 19 21 24
29 30 33 40 56 75 83 83 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 07 0 30, 40
1 16, 16, 17, 19 1 21
2 21, 24, 29 2
3 30, 33 3 33, 83, 83
4 40 4 24, 84
5 56 5 75
6 6 16, 16, 56
7 75 7 17
8 83, 83, 84 8
9 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 13-02-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 75
Giải bảy 752
Giải sáu 1941 1760 7359
Giải năm 6465
Giải tư 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441
Giải ba 25592 64932
Giải nhì 43901
Giải nhất 02942
Đặc biệt 910568
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 20 26 32 41 41 42 51 52
53 59 60 65 68 75 92 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20, 60
1 1 41, 41, 51
2 20, 26 2 32, 42, 52, 92
3 32 3 53, 93
4 41, 41, 42 4
5 51, 52, 53, 59 5 65, 75, 95
6 60, 65, 68 6 26
7 75 7
8 8 68
9 92, 93, 95 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 06-02-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 90
Giải bảy 990
Giải sáu 1739 3463 9548
Giải năm 7889
Giải tư 06216 92306 43408 39677 62238 21059 81810
Giải ba 08449 30775
Giải nhì 69016
Giải nhất 33630
Đặc biệt 901894
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
06 08 10 16 16 30 38 39 48
49 59 63 75 77 89 90 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08 0 10, 30, 90, 90
1 10, 16, 16 1
2 2
3 30, 38, 39 3 63
4 48, 49 4 94
5 59 5 75
6 63 6 16, 16
7 75, 77 7 77
8 89 8 38, 48
9 90, 90, 94 9 39, 49, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 30-01-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 48
Giải bảy 444
Giải sáu 1148 9494 6860
Giải năm 6026
Giải tư 43748 64539 92609 80201 42819 83272 21078
Giải ba 45416 77624
Giải nhì 50834
Giải nhất 52314
Đặc biệt 282772
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 09 14 16 19 24 26 34 39
44 48 48 48 60 72 72 78 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 60
1 14, 16, 19 1
2 24, 26 2 72, 72
3 34, 39 3
4 44, 48, 48, 48 4 14, 24, 34, 44, 94
5 5
6 60 6 16, 26
7 72, 72, 78 7
8 8 48, 48, 48, 78
9 94 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 23-01-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 40
Giải bảy 086
Giải sáu 6373 7695 2876
Giải năm 0645
Giải tư 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962
Giải ba 94385 72589
Giải nhì 52410
Giải nhất 47048
Đặc biệt 615442
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
10 25 32 38 40 42 45 48 55
62 73 74 76 85 86 89 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 40
1 10 1
2 25 2 32, 42, 62
3 32, 38 3 73
4 40, 42, 45, 48 4 74
5 55 5 25, 45, 55, 85, 95
6 62 6 76, 86
7 73, 74, 76 7 97
8 85, 86, 89 8 38, 48
9 95, 97 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 16-01-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 19
Giải bảy 244
Giải sáu 5861 0086 8917
Giải năm 7676
Giải tư 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130
Giải ba 63605 86436
Giải nhì 01849
Giải nhất 26109
Đặc biệt 943293
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
05 09 17 19 25 30 36 36 42
44 49 61 73 76 86 87 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 30, 90
1 17, 19 1 61
2 25 2 42
3 30, 36, 36 3 73, 93
4 42, 44, 49 4 44
5 5 25
6 61 6 36, 36, 76, 86
7 73, 76 7 17, 87
8 86, 87 8
9 90, 93 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 09-01-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 99
Giải bảy 777
Giải sáu 6192 2364 0542
Giải năm 6647
Giải tư 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252
Giải ba 52111 54694
Giải nhì 28728
Giải nhất 32794
Đặc biệt 872304
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
04 11 17 28 42 47 49 52 60
62 64 77 77 88 92 94 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 60
1 11, 17 1 11
2 28 2 42, 52, 62, 92
3 3
4 42, 47, 49 4 64, 94, 94
5 52 5
6 60, 62, 64 6
7 77, 77 7 17, 47, 77, 77
8 88 8 28, 88
9 92, 94, 94, 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 02-01-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 91
Giải bảy 595
Giải sáu 8935 9924 6247
Giải năm 6010
Giải tư 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709
Giải ba 37846 74806
Giải nhì 64309
Giải nhất 51473
Đặc biệt 857942
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
06 09 09 10 24 35 35 42 46
47 49 71 73 83 88 91 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09, 09 0 10
1 10 1 71, 91, 91
2 24 2 42
3 35, 35 3 73, 83
4 42, 46, 47, 49 4 24
5 5 35, 35, 95
6 6 46
7 71, 73 7 47
8 83, 88 8 88
9 91, 91, 95 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 26-12-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 63
Giải bảy 112
Giải sáu 3898 1311 1172
Giải năm 0987
Giải tư 47714 45217 08766 66140 27301 90101 21332
Giải ba 34487 91646
Giải nhì 81864
Giải nhất 00813
Đặc biệt 315906
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 01 06 11 12 13 14 17 32
40 46 63 64 66 72 87 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 06 0 40
1 11, 12, 13, 14, 17 1 11
2 2 12, 32, 72
3 32 3 13, 63
4 40, 46 4 14, 64
5 5
6 63, 64, 66 6 46, 66
7 72 7 17, 87, 87
8 87, 87 8 98
9 98 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ HẬU GIANG

Xổ số Hậu Giang (XSHG - SXHG) được phát hành cách đây gần 20 năm. Khi mua 1 tờ vé xổ số kiến thiết Hậu Giang – XSKT Hậu Giang các bạn sẽ có cơ hội trúng 1 trong hàng vạn giải thưởng cực kỳ giá trị, trong đó giải đặc biệt có giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

1. Lịch mở thưởng xổ số tỉnh Hậu Giang (XSHG)

Kết quả xổ số Hậu Giang - KQXSHG được quay 1 lần/ tuần vào ngày thứ 7. Thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 và kết thúc lúc 16h30.

Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang sẽ được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Hậu Giang.

2. Xem trực tiếp KQXSHG - kết quả xổ số Hậu Giang ở đâu?

Để biết kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay nhanh nhất, các bạn có thể xem trực tiếp trên kênh truyền hình tỉnh Hậu Giang, đến trường quay xổ số hoặc truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ Xổ Số 88, giữ nguyên màn hình (không cần refresh hay F5 lại), kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang mới nhất sẽ được cập nhật tự động và hiển thị song song cùng với trường quay.

Trang KQXS Hậu Giang của chúng tôi cập nhật KQ XS HG liên tục trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay, hôm qua đến tuần trước, tuần trước nữa. Nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số đài Hậu Giang bất kỳ ngày nào muốn tại XoSo88.TV mà không lo mất phí.

3. Cách dò KQXS Hậu Giang nhanh, chính xác nhất như nào?

Muốn tra cứu KQXSHG một cách nhanh nhất, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả xổ số Hậu Giang, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XSKT Hậu Giang

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSHG – xổ số Hậu Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết Hậu Giang hôm nay đổi thưởng ở đâu?

Các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh gần mình để yêu cầu đổi thưởng khi trúng các giải xổ số Hậu Giang hôm nay. Sau đây là các địa chỉ liên hệ đổi thưởng mà các bạn cần biết:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang

  • Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
  • VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:

  • Địa chỉ: Số 125B, đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại/fax: (028)3.924.1680

Lưu ý: Cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang trong thời gian nhanh nhất.

6. Trúng giải XS Hậu Giang - XSKT Hậu Giang có phải đóng thuế không?

- Với các giải nhỏ từ giải 3 đến giải 8 và giải khuyến khích, người trúng giải xổ số Hậu Giang sẽ không phải nộp thuế.

- Chỉ có các giải Đặc biệt, giải Phụ ĐB, giải nhất và giải nhì, người trúng giải mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Trúng giải ĐB (2 tỷ) bạn sẽ đóng tiền thuế là 199 triệu đồng. Trúng giải phụ (50 triệu) đóng thuế 4 triệu đồng, trúng giải nhất (30 triệu) nộp thuế 2 triệu đồng, trúng giải nhì (15 triệu) phải đóng thuế 500 ngàn đồng.

- Tiền thuế XSHG - SXHG được khấu trừ vào tiền thưởng, do công ty XSHG nộp cho kho bạc, người trúng giải không cần phải mất công đi đóng thuế.

Xem thêm
Thu gọn