XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 15-01-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 26
Giải bảy 604
Giải sáu 4383 3668 7870
Giải năm 0771
Giải tư 70410 49227 60370 19852 71855 33067 29567
Giải ba 34711 60248
Giải nhì 93280
Giải nhất 09342
Đặc biệt 751784
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
04 10 11 26 27 42 48 52 55
67 67 68 70 70 71 80 83 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10, 70, 70, 80
1 10, 11 1 11, 71
2 26, 27 2 42, 52
3 3 83
4 42, 48 4 84
5 52, 55 5 55
6 67, 67, 68 6 26
7 70, 70, 71 7 27, 67, 67
8 80, 83, 84 8 48, 68
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 08-01-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 08
Giải bảy 526
Giải sáu 4527 1820 0959
Giải năm 6483
Giải tư 19553 82329 97760 82537 33712 48956 49599
Giải ba 89063 69454
Giải nhì 51451
Giải nhất 12820
Đặc biệt 506893
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
08 12 20 20 26 27 29 37 51
53 54 56 59 60 63 83 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 20, 20, 60
1 12 1 51
2 20, 20, 26, 27, 29 2 12
3 37 3 53, 63, 83, 93
4 4 54
5 51, 53, 54, 56, 59 5
6 60, 63 6 26, 56
7 7 27, 37
8 83 8 08
9 93, 99 9 29, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 01-01-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 95
Giải bảy 536
Giải sáu 4730 2799 9359
Giải năm 6927
Giải tư 72635 98535 26752 57449 61380 58956 30572
Giải ba 86491 68694
Giải nhì 77615
Giải nhất 72746
Đặc biệt 337190
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
15 27 30 35 35 36 46 49 52
56 59 72 80 90 91 94 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 80, 90
1 15 1 91
2 27 2 52, 72
3 30, 35, 35, 36 3
4 46, 49 4 94
5 52, 56, 59 5 15, 35, 35, 95
6 6 36, 46, 56
7 72 7 27
8 80 8
9 90, 91, 94, 95, 99 9 49, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 25-12-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 99
Giải bảy 037
Giải sáu 2677 7889 7197
Giải năm 8189
Giải tư 25463 60691 50183 93290 58030 11897 07950
Giải ba 25322 06846
Giải nhì 48431
Giải nhất 12888
Đặc biệt 413167
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
22 30 31 37 46 50 63 67 77
83 88 89 89 90 91 97 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 50, 90
1 1 31, 91
2 22 2 22
3 30, 31, 37 3 63, 83
4 46 4
5 50 5
6 63, 67 6 46
7 77 7 37, 67, 77, 97, 97
8 83, 88, 89, 89 8 88
9 90, 91, 97, 97, 99 9 89, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 18-12-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 77
Giải bảy 276
Giải sáu 6995 5145 7386
Giải năm 1090
Giải tư 97971 11866 44470 96820 26346 92829 22519
Giải ba 56380 49506
Giải nhì 97181
Giải nhất 13779
Đặc biệt 713178
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
06 19 20 29 45 46 66 70 71
76 77 78 79 80 81 86 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 70, 80, 90
1 19 1 71, 81
2 20, 29 2
3 3
4 45, 46 4
5 5 45, 95
6 66 6 46, 66, 76, 86
7 70, 71, 76, 77, 78, 79 7 77
8 80, 81, 86 8 78
9 90, 95 9 19, 29, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 11-12-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 19
Giải bảy 859
Giải sáu 4334 1034 2126
Giải năm 2973
Giải tư 46672 81928 12510 02388 01063 25067 41553
Giải ba 27583 18568
Giải nhì 99254
Giải nhất 55192
Đặc biệt 481072
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
10 19 26 28 34 34 53 54 59
63 67 68 72 72 73 83 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 19 1
2 26, 28 2 72, 72, 92
3 34, 34 3 53, 63, 73, 83
4 4 34, 34, 54
5 53, 54, 59 5
6 63, 67, 68 6 26
7 72, 72, 73 7 67
8 83, 88 8 28, 68, 88
9 92 9 19, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 04-12-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 95
Giải bảy 442
Giải sáu 8227 6578 0305
Giải năm 1844
Giải tư 73758 81314 32326 26785 78003 53827 20770
Giải ba 09529 72724
Giải nhì 89464
Giải nhất 97195
Đặc biệt 127380
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
03 05 14 24 26 27 27 29 42
44 58 64 70 78 80 85 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0 70, 80
1 14 1
2 24, 26, 27, 27, 29 2 42
3 3
4 42, 44 4 14, 24, 44, 64
5 58 5 85, 95, 95
6 64 6 26
7 70, 78 7 27, 27
8 80, 85 8 58, 78
9 95, 95 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 27-11-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 89
Giải bảy 538
Giải sáu 1293 4282 9576
Giải năm 9009
Giải tư 95164 42882 68940 79446 67281 85160 87579
Giải ba 38130 04575
Giải nhì 00108
Giải nhất 93183
Đặc biệt 850830
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
08 09 30 30 38 40 46 60 64
75 76 79 81 82 82 83 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0 30, 30, 40, 60
1 1 81
2 2 82, 82
3 30, 30, 38 3 83, 93
4 40, 46 4 64
5 5 75
6 60, 64 6 46, 76
7 75, 76, 79 7
8 81, 82, 82, 83, 89 8 38
9 93 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 20-11-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 54
Giải bảy 400
Giải sáu 8773 4812 9529
Giải năm 6901
Giải tư 25326 55282 09687 46259 02438 84832 45400
Giải ba 76863 51552
Giải nhì 38101
Giải nhất 79996
Đặc biệt 137686
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
00 00 01 01 12 26 29 32 38
52 54 59 63 73 82 86 87 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 01, 01 0
1 12 1
2 26, 29 2 12, 32, 52, 82
3 32, 38 3 63, 73
4 4 54
5 52, 54, 59 5
6 63 6 26, 86, 96
7 73 7 87
8 82, 86, 87 8 38
9 96 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 13-11-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 85
Giải bảy 002
Giải sáu 8420 8161 7959
Giải năm 2913
Giải tư 16030 51920 11440 74430 48327 53257 24289
Giải ba 21824 94759
Giải nhì 17383
Giải nhất 79418
Đặc biệt 784888
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
02 13 18 20 20 24 27 30 30
40 57 59 59 61 83 85 88 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20, 20, 30, 30, 40
1 13, 18 1 61
2 20, 20, 24, 27 2
3 30, 30 3 13, 83
4 40 4 24
5 57, 59, 59 5 85
6 61 6
7 7 27, 57
8 83, 85, 88, 89 8 18, 88
9 9 59, 59, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ HẬU GIANG

Xổ số Hậu Giang (XSHG - SXHG) được phát hành cách đây gần 20 năm. Khi mua 1 tờ vé xổ số kiến thiết Hậu Giang – XSKT Hậu Giang các bạn sẽ có cơ hội trúng 1 trong hàng vạn giải thưởng cực kỳ giá trị, trong đó giải đặc biệt có giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

1. Lịch mở thưởng xổ số tỉnh Hậu Giang (XSHG)

Kết quả xổ số Hậu Giang - KQXSHG được quay 1 lần/ tuần vào ngày thứ 7. Thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 và kết thúc lúc 16h30.

Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang sẽ được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Hậu Giang.

2. Xem trực tiếp KQXSHG - kết quả xổ số Hậu Giang ở đâu?

Để biết kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay nhanh nhất, các bạn có thể xem trực tiếp trên kênh truyền hình tỉnh Hậu Giang, đến trường quay xổ số hoặc truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ Xổ Số 88, giữ nguyên màn hình (không cần refresh hay F5 lại), kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang mới nhất sẽ được cập nhật tự động và hiển thị song song cùng với trường quay.

Trang KQXS Hậu Giang của chúng tôi cập nhật KQ XS HG liên tục trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay, hôm qua đến tuần trước, tuần trước nữa. Nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số đài Hậu Giang bất kỳ ngày nào muốn tại XoSo88.TV mà không lo mất phí.

3. Cách dò KQXS Hậu Giang nhanh, chính xác nhất như nào?

Muốn tra cứu KQXSHG một cách nhanh nhất, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả xổ số Hậu Giang, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XSKT Hậu Giang

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSHG – xổ số Hậu Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết Hậu Giang hôm nay đổi thưởng ở đâu?

Các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh gần mình để yêu cầu đổi thưởng khi trúng các giải xổ số Hậu Giang hôm nay. Sau đây là các địa chỉ liên hệ đổi thưởng mà các bạn cần biết:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang

  • Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
  • VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:

  • Địa chỉ: Số 125B, đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại/fax: (028)3.924.1680

Lưu ý: Cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang trong thời gian nhanh nhất.

6. Trúng giải XS Hậu Giang - XSKT Hậu Giang có phải đóng thuế không?

- Với các giải nhỏ từ giải 3 đến giải 8 và giải khuyến khích, người trúng giải xổ số Hậu Giang sẽ không phải nộp thuế.

- Chỉ có các giải Đặc biệt, giải Phụ ĐB, giải nhất và giải nhì, người trúng giải mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Trúng giải ĐB (2 tỷ) bạn sẽ đóng tiền thuế là 199 triệu đồng. Trúng giải phụ (50 triệu) đóng thuế 4 triệu đồng, trúng giải nhất (30 triệu) nộp thuế 2 triệu đồng, trúng giải nhì (15 triệu) phải đóng thuế 500 ngàn đồng.

- Tiền thuế XSHG - SXHG được khấu trừ vào tiền thưởng, do công ty XSHG nộp cho kho bạc, người trúng giải không cần phải mất công đi đóng thuế.

Xem thêm
Thu gọn