XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 03-07-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 22
Giải bảy 402
Giải sáu 7285 1498 0211
Giải năm 7925
Giải tư 55829 24597 09473 19108 61566 75621 54609
Giải ba 87555 92773
Giải nhì 63455
Giải nhất 96292
Đặc biệt 951718
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
02 08 09 11 18 21 22 25 29
55 55 66 73 73 85 92 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08, 09 0
1 11, 18 1 11, 21
2 21, 22, 25, 29 2 22, 92
3 3 73, 73
4 4
5 55, 55 5 25, 55, 55, 85
6 66 6 66
7 73, 73 7 97
8 85 8 18, 98
9 92, 97, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 26-06-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 37
Giải bảy 431
Giải sáu 0584 5271 1475
Giải năm 0327
Giải tư 49252 44248 01857 29125 98973 83322 44213
Giải ba 13683 02531
Giải nhì 42283
Giải nhất 25760
Đặc biệt 475269
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
13 22 25 27 31 31 37 48 52
57 60 69 71 73 75 83 83 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60
1 13 1 31, 31, 71
2 22, 25, 27 2 22, 52
3 31, 31, 37 3 13, 73, 83, 83
4 48 4 84
5 52, 57 5 25, 75
6 60, 69 6
7 71, 73, 75 7 27, 37, 57
8 83, 83, 84 8 48
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-06-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 04
Giải bảy 320
Giải sáu 5415 0924 6454
Giải năm 8115
Giải tư 32353 75148 03655 26333 84680 26516 18401
Giải ba 90769 31689
Giải nhì 44403
Giải nhất 56267
Đặc biệt 355910
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 03 04 10 15 15 16 20 24
33 48 53 54 55 67 69 80 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 04 0 10, 20, 80
1 10, 15, 15, 16 1
2 20, 24 2
3 33 3 33, 53
4 48 4 04, 24, 54
5 53, 54, 55 5 15, 15, 55
6 67, 69 6 16
7 7 67
8 80, 89 8 48
9 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 12-06-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 37
Giải bảy 663
Giải sáu 2708 0139 5874
Giải năm 8069
Giải tư 55219 74799 77471 16108 26593 70923 13267
Giải ba 16547 95531
Giải nhì 92616
Giải nhất 42260
Đặc biệt 514345
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
08 08 16 19 23 31 37 39 45
47 60 63 67 69 71 74 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08 0 60
1 16, 19 1 31, 71
2 23 2
3 31, 37, 39 3 23, 63, 93
4 45, 47 4 74
5 5 45
6 60, 63, 67, 69 6 16
7 71, 74 7 37, 47, 67
8 8
9 93, 99 9 19, 39, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 05-06-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 35
Giải bảy 411
Giải sáu 1158 8608 2427
Giải năm 6851
Giải tư 72892 83639 10950 73141 00557 66384 91369
Giải ba 49414 65150
Giải nhì 53760
Giải nhất 80513
Đặc biệt 482668
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
08 11 13 14 27 35 39 41 50
50 51 57 58 60 68 69 84 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 50, 50, 60
1 11, 13, 14 1 11, 41, 51
2 27 2 92
3 35, 39 3 13
4 41 4 14, 84
5 50, 50, 51, 57, 58 5 35
6 60, 68, 69 6
7 7 27, 57
8 84 8 58, 68
9 92 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 29-05-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 75
Giải bảy 949
Giải sáu 3912 4261 6618
Giải năm 8642
Giải tư 29785 13609 52392 31092 83924 27989 29110
Giải ba 99265 37863
Giải nhì 62505
Giải nhất 38027
Đặc biệt 127077
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
05 09 10 12 18 24 27 42 49
61 63 65 75 77 85 89 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 10
1 10, 12, 18 1 61
2 24, 27 2 12, 42, 92, 92
3 3 63
4 42, 49 4 24
5 5 65, 75, 85
6 61, 63, 65 6
7 75, 77 7 27, 77
8 85, 89 8 18
9 92, 92 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 22-05-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 03
Giải bảy 441
Giải sáu 6172 0725 7338
Giải năm 5983
Giải tư 69885 55578 13393 23146 56033 97963 53863
Giải ba 80985 01232
Giải nhì 58535
Giải nhất 54733
Đặc biệt 034070
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
03 25 32 33 33 35 38 41 46
63 63 70 72 78 83 85 85 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 70
1 1 41
2 25 2 32, 72
3 32, 33, 33, 35, 38 3 03, 33, 33, 63, 63, 83, 93
4 41, 46 4
5 5 25, 35, 85, 85
6 63, 63 6 46
7 70, 72, 78 7
8 83, 85, 85 8 38, 78
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 15-05-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 10
Giải bảy 117
Giải sáu 2493 9019 0173
Giải năm 1507
Giải tư 37549 59120 40782 09277 12532 88479 27669
Giải ba 94054 10085
Giải nhì 51850
Giải nhất 95513
Đặc biệt 259699
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
07 10 13 17 19 20 32 49 50
54 69 73 77 79 82 85 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10, 20, 50
1 10, 13, 17, 19 1
2 20 2 32, 82
3 32 3 13, 73, 93
4 49 4 54
5 50, 54 5 85
6 69 6
7 73, 77, 79 7 17, 77
8 82, 85 8
9 93, 99 9 19, 49, 69, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 08-05-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 64
Giải bảy 632
Giải sáu 8270 6806 9225
Giải năm 1225
Giải tư 00654 03252 49204 58050 92035 74398 00806
Giải ba 18737 22859
Giải nhì 79016
Giải nhất 70258
Đặc biệt 169022
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
04 06 06 16 22 25 25 32 35
37 50 52 54 58 59 64 70 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 06 0 50, 70
1 16 1
2 22, 25, 25 2 22, 32, 52
3 32, 35, 37 3
4 4 54, 64
5 50, 52, 54, 58, 59 5 25, 25, 35
6 64 6 16
7 70 7 37
8 8 58, 98
9 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 01-05-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 96
Giải bảy 647
Giải sáu 5244 8130 1104
Giải năm 4838
Giải tư 68821 95134 78991 35057 44258 43247 25303
Giải ba 56173 14913
Giải nhì 17767
Giải nhất 60857
Đặc biệt 930599
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
03 04 13 21 30 34 38 44 47
47 57 57 58 67 73 91 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 30
1 13 1 21, 91
2 21 2
3 30, 34, 38 3 13, 73
4 44, 47, 47 4 34, 44
5 57, 57, 58 5
6 67 6 96
7 73 7 47, 47, 57, 57, 67
8 8 38, 58
9 91, 96, 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ HẬU GIANG

Xổ số Hậu Giang (XSHG - SXHG) được phát hành cách đây gần 20 năm. Khi mua 1 tờ vé xổ số kiến thiết Hậu Giang – XSKT Hậu Giang các bạn sẽ có cơ hội trúng 1 trong hàng vạn giải thưởng cực kỳ giá trị, trong đó giải đặc biệt có giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

1. Lịch mở thưởng xổ số tỉnh Hậu Giang (XSHG)

Kết quả xổ số Hậu Giang - KQXSHG được quay 1 lần/ tuần vào ngày thứ 7. Thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 và kết thúc lúc 16h30.

Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang sẽ được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Hậu Giang.

2. Xem trực tiếp KQXSHG - kết quả xổ số Hậu Giang ở đâu?

Để biết kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay nhanh nhất, các bạn có thể xem trực tiếp trên kênh truyền hình tỉnh Hậu Giang, đến trường quay xổ số hoặc truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ Xổ Số 88, giữ nguyên màn hình (không cần refresh hay F5 lại), kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang mới nhất sẽ được cập nhật tự động và hiển thị song song cùng với trường quay.

Trang KQXS Hậu Giang của chúng tôi cập nhật KQ XS HG liên tục trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay, hôm qua đến tuần trước, tuần trước nữa. Nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số đài Hậu Giang bất kỳ ngày nào muốn tại XoSo88.TV mà không lo mất phí.

3. Cách dò KQXS Hậu Giang nhanh, chính xác nhất như nào?

Muốn tra cứu KQXSHG một cách nhanh nhất, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả xổ số Hậu Giang, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XSKT Hậu Giang

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSHG – xổ số Hậu Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết Hậu Giang hôm nay đổi thưởng ở đâu?

Các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh gần mình để yêu cầu đổi thưởng khi trúng các giải xổ số Hậu Giang hôm nay. Sau đây là các địa chỉ liên hệ đổi thưởng mà các bạn cần biết:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang

  • Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
  • VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:

  • Địa chỉ: Số 125B, đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại/fax: (028)3.924.1680

Lưu ý: Cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang trong thời gian nhanh nhất.

6. Trúng giải XS Hậu Giang - XSKT Hậu Giang có phải đóng thuế không?

- Với các giải nhỏ từ giải 3 đến giải 8 và giải khuyến khích, người trúng giải xổ số Hậu Giang sẽ không phải nộp thuế.

- Chỉ có các giải Đặc biệt, giải Phụ ĐB, giải nhất và giải nhì, người trúng giải mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Trúng giải ĐB (2 tỷ) bạn sẽ đóng tiền thuế là 199 triệu đồng. Trúng giải phụ (50 triệu) đóng thuế 4 triệu đồng, trúng giải nhất (30 triệu) nộp thuế 2 triệu đồng, trúng giải nhì (15 triệu) phải đóng thuế 500 ngàn đồng.

- Tiền thuế XSHG - SXHG được khấu trừ vào tiền thưởng, do công ty XSHG nộp cho kho bạc, người trúng giải không cần phải mất công đi đóng thuế.

Xem thêm
Thu gọn