XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 02-07-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 08
Giải bảy 303
Giải sáu 2539 4499 9679
Giải năm 0632
Giải tư 70214 25641 98420 80006 35780 73083 48518
Giải ba 32279 82455
Giải nhì 61725
Giải nhất 84061
Đặc biệt 077193
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
03 06 08 14 18 20 25 32 39
41 55 61 79 79 80 83 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 08 0 20, 80
1 14, 18 1 41, 61
2 20, 25 2 32
3 32, 39 3 83, 93
4 41 4 14
5 55 5 25, 55
6 61 6
7 79, 79 7
8 80, 83 8 08, 18
9 93, 99 9 39, 79, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 25-06-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 01
Giải bảy 130
Giải sáu 7535 8063 3491
Giải năm 2442
Giải tư 38708 67502 82677 47096 27884 71702 67195
Giải ba 19442 56383
Giải nhì 01321
Giải nhất 43728
Đặc biệt 854130
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 02 02 08 21 28 30 30 35
42 42 63 77 83 84 91 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 02, 08 0 30, 30
1 1 01, 21, 91
2 21, 28 2 42, 42
3 30, 30, 35 3 63, 83
4 42, 42 4 84
5 5 35, 95
6 63 6 96
7 77 7 77
8 83, 84 8 28
9 91, 95, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 18-06-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 04
Giải bảy 360
Giải sáu 0396 3621 9798
Giải năm 6897
Giải tư 68377 33805 18085 79315 05948 92549 68621
Giải ba 10363 00162
Giải nhì 44919
Giải nhất 10793
Đặc biệt 343594
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
04 05 15 19 21 21 48 49 60
62 63 77 85 93 94 96 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 60
1 15, 19 1 21, 21
2 21, 21 2 62
3 3 63, 93
4 48, 49 4 04, 94
5 5 15, 85
6 60, 62, 63 6 96
7 77 7 77, 97
8 85 8 48, 98
9 93, 94, 96, 97, 98 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 11-06-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 72
Giải bảy 064
Giải sáu 1951 0101 5315
Giải năm 3820
Giải tư 46519 41494 48913 44639 79358 26821 63690
Giải ba 86932 85891
Giải nhì 43668
Giải nhất 44496
Đặc biệt 479752
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 13 15 19 20 21 32 39 51
52 58 64 68 72 90 91 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20, 90
1 13, 15, 19 1 21, 51, 91
2 20, 21 2 32, 52, 72
3 32, 39 3 13
4 4 64, 94
5 51, 52, 58 5 15
6 64, 68 6 96
7 72 7
8 8 58, 68
9 90, 91, 94, 96 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 04-06-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 01
Giải bảy 706
Giải sáu 3379 8327 1356
Giải năm 7315
Giải tư 43262 28914 64995 17829 30101 12912 60251
Giải ba 32826 40267
Giải nhì 73616
Giải nhất 68249
Đặc biệt 894328
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 01 06 12 14 15 16 26 27
28 29 49 51 56 62 67 79 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 06 0
1 12, 14, 15, 16 1 01, 51
2 26, 27, 28, 29 2 12, 62
3 3
4 49 4 14
5 51, 56 5 15, 95
6 62, 67 6 16, 26, 56
7 79 7 27, 67
8 8 28
9 95 9 29, 49, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 28-05-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 62
Giải bảy 534
Giải sáu 0991 9645 4052
Giải năm 5979
Giải tư 68681 94965 37965 74701 93859 84702 61723
Giải ba 72963 74291
Giải nhì 26783
Giải nhất 86417
Đặc biệt 434925
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 02 17 23 25 34 45 52 59
62 63 65 65 79 81 83 91 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0
1 17 1 81, 91, 91
2 23, 25 2 52, 62
3 34 3 23, 63, 83
4 45 4 34
5 52, 59 5 25, 45, 65, 65
6 62, 63, 65, 65 6
7 79 7 17
8 81, 83 8
9 91, 91 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 21-05-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 25
Giải bảy 550
Giải sáu 3273 6210 2088
Giải năm 6348
Giải tư 89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587
Giải ba 91352 87756
Giải nhì 43627
Giải nhất 15253
Đặc biệt 048784
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
10 25 27 48 50 52 53 53 56
57 60 73 80 80 84 87 88 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 50, 60, 80, 80
1 10 1
2 25, 27 2 52
3 3 53, 53, 73
4 48 4 84
5 50, 52, 53, 53, 56, 57 5 25
6 60 6 56
7 73 7 27, 57, 87
8 80, 80, 84, 87, 88, 88 8 48, 88, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 14-05-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 38
Giải bảy 753
Giải sáu 0305 9532 2559
Giải năm 4568
Giải tư 02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891
Giải ba 65261 46747
Giải nhì 74038
Giải nhất 55344
Đặc biệt 025549
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
05 32 38 38 44 47 49 50 50
53 57 59 61 68 82 89 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 50, 50
1 1 61, 91
2 2 32, 82, 92
3 32, 38, 38 3 53
4 44, 47, 49 4 44
5 50, 50, 53, 57, 59 5
6 61, 68 6
7 7 47, 57
8 82, 89 8 38, 38, 68
9 91, 92 9 49, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 07-05-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 67
Giải bảy 743
Giải sáu 2977 1851 6194
Giải năm 0876
Giải tư 04213 50420 70530 23126 63463 45640 75519
Giải ba 52102 03279
Giải nhì 77802
Giải nhất 21602
Đặc biệt 011646
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
02 02 02 13 19 20 26 30 40
43 46 51 63 67 76 77 79 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 02 0 20, 30, 40
1 13, 19 1 51
2 20, 26 2
3 30 3 13, 43, 63
4 40, 43, 46 4 94
5 51 5
6 63, 67 6 26, 46, 76
7 76, 77, 79 7 67, 77
8 8
9 94 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 30-04-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 17
Giải bảy 086
Giải sáu 8731 2375 9261
Giải năm 4523
Giải tư 98845 95106 11858 11005 03002 49301 35768
Giải ba 24021 24302
Giải nhì 36684
Giải nhất 50957
Đặc biệt 755883
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 02 02 05 06 17 21 23 31
45 57 58 61 68 75 83 84 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 02, 05, 06 0
1 17 1 21, 31, 61
2 21, 23 2
3 31 3 23, 83
4 45 4 84
5 57, 58 5 45, 75
6 61, 68 6 86
7 75 7 17, 57
8 83, 84, 86 8 58, 68
9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ HẬU GIANG

Xổ số Hậu Giang (XSHG - SXHG) được phát hành cách đây gần 20 năm. Khi mua 1 tờ vé xổ số kiến thiết Hậu Giang – XSKT Hậu Giang các bạn sẽ có cơ hội trúng 1 trong hàng vạn giải thưởng cực kỳ giá trị, trong đó giải đặc biệt có giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

1. Lịch mở thưởng xổ số tỉnh Hậu Giang (XSHG)

Kết quả xổ số Hậu Giang - KQXSHG được quay 1 lần/ tuần vào ngày thứ 7. Thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 và kết thúc lúc 16h30.

Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang sẽ được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Hậu Giang.

2. Xem trực tiếp KQXSHG - kết quả xổ số Hậu Giang ở đâu?

Để biết kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay nhanh nhất, các bạn có thể xem trực tiếp trên kênh truyền hình tỉnh Hậu Giang, đến trường quay xổ số hoặc truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ Xổ Số 88, giữ nguyên màn hình (không cần refresh hay F5 lại), kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang mới nhất sẽ được cập nhật tự động và hiển thị song song cùng với trường quay.

Trang KQXS Hậu Giang của chúng tôi cập nhật KQ XS HG liên tục trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay, hôm qua đến tuần trước, tuần trước nữa. Nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số đài Hậu Giang bất kỳ ngày nào muốn tại XoSo88.TV mà không lo mất phí.

3. Cách dò KQXS Hậu Giang nhanh, chính xác nhất như nào?

Muốn tra cứu KQXSHG một cách nhanh nhất, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả xổ số Hậu Giang, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XSKT Hậu Giang

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSHG – xổ số Hậu Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết Hậu Giang hôm nay đổi thưởng ở đâu?

Các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh gần mình để yêu cầu đổi thưởng khi trúng các giải xổ số Hậu Giang hôm nay. Sau đây là các địa chỉ liên hệ đổi thưởng mà các bạn cần biết:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang

  • Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
  • VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:

  • Địa chỉ: Số 125B, đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại/fax: (028)3.924.1680

Lưu ý: Cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang trong thời gian nhanh nhất.

6. Trúng giải XS Hậu Giang - XSKT Hậu Giang có phải đóng thuế không?

- Với các giải nhỏ từ giải 3 đến giải 8 và giải khuyến khích, người trúng giải xổ số Hậu Giang sẽ không phải nộp thuế.

- Chỉ có các giải Đặc biệt, giải Phụ ĐB, giải nhất và giải nhì, người trúng giải mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Trúng giải ĐB (2 tỷ) bạn sẽ đóng tiền thuế là 199 triệu đồng. Trúng giải phụ (50 triệu) đóng thuế 4 triệu đồng, trúng giải nhất (30 triệu) nộp thuế 2 triệu đồng, trúng giải nhì (15 triệu) phải đóng thuế 500 ngàn đồng.

- Tiền thuế XSHG - SXHG được khấu trừ vào tiền thưởng, do công ty XSHG nộp cho kho bạc, người trúng giải không cần phải mất công đi đóng thuế.

Xem thêm
Thu gọn