XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-09-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 43
Giải bảy 378
Giải sáu 4874 7404 5707
Giải năm 6288
Giải tư 55787 94593 24384 49140 46240 28459 70554
Giải ba 09984 64803
Giải nhì 49032
Giải nhất 77314
Đặc biệt 140838
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
03 04 07 14 32 38 40 40 43
54 59 74 78 84 84 87 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 07 0 40, 40
1 14 1
2 2 32
3 32, 38 3 43, 93
4 40, 40, 43 4 14, 54, 74, 84, 84
5 54, 59 5
6 6
7 74, 78 7 87
8 84, 84, 87, 88 8 38, 78, 88
9 93 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 12-09-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 99
Giải bảy 983
Giải sáu 1557 4903 4510
Giải năm 6946
Giải tư 23210 57202 13391 43551 21310 01781 08929
Giải ba 89718 14246
Giải nhì 52491
Giải nhất 94908
Đặc biệt 074741
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
02 03 08 10 10 10 18 29 41
46 46 51 57 81 83 91 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 08 0 10, 10, 10
1 10, 10, 10, 18 1 41, 51, 81, 91, 91
2 29 2
3 3 83
4 41, 46, 46 4
5 51, 57 5
6 6 46, 46
7 7 57
8 81, 83 8 18
9 91, 91, 99 9 29, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 05-09-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 61
Giải bảy 821
Giải sáu 6131 6734 9075
Giải năm 2263
Giải tư 52998 65042 81470 71278 43054 02572 35208
Giải ba 83057 52231
Giải nhì 39556
Giải nhất 33983
Đặc biệt 403077
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
08 21 31 31 34 42 54 56 57
61 63 70 72 75 77 78 83 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 70
1 1 21, 31, 31, 61
2 21 2 42, 72
3 31, 31, 34 3 63, 83
4 42 4 34, 54
5 54, 56, 57 5 75
6 61, 63 6 56
7 70, 72, 75, 77, 78 7 57, 77
8 83 8 78, 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 29-08-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 58
Giải bảy 623
Giải sáu 9639 9944 4384
Giải năm 4515
Giải tư 17535 56298 96017 11899 47080 56307 64134
Giải ba 34037 61080
Giải nhì 64838
Giải nhất 59430
Đặc biệt 495711
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
07 11 15 17 23 30 34 35 37
38 39 44 58 80 80 84 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 30, 80, 80
1 11, 15, 17 1 11
2 23 2
3 30, 34, 35, 37, 38, 39 3 23
4 44 4 34, 44, 84
5 58 5 15, 35
6 6
7 7 17, 37
8 80, 80, 84 8 38, 58, 98
9 98, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 22-08-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 57
Giải bảy 407
Giải sáu 2225 7359 4455
Giải năm 6644
Giải tư 35575 60813 95331 11221 75634 03307 86174
Giải ba 23515 96089
Giải nhì 37330
Giải nhất 55850
Đặc biệt 037307
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
07 07 07 13 15 21 25 30 31
34 44 50 55 57 59 74 75 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07, 07 0 30, 50
1 13, 15 1 21, 31
2 21, 25 2
3 30, 31, 34 3 13
4 44 4 34, 44, 74
5 50, 55, 57, 59 5 15, 25, 55, 75
6 6
7 74, 75 7 57
8 89 8
9 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 15-08-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 54
Giải bảy 576
Giải sáu 2440 8108 7547
Giải năm 3232
Giải tư 71630 43194 31279 99236 53559 48470 47400
Giải ba 01026 17356
Giải nhì 81556
Giải nhất 40236
Đặc biệt 987452
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
00 08 26 30 32 36 36 40 47
52 54 56 56 59 70 76 79 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0 30, 40, 70
1 1
2 26 2 32, 52
3 30, 32, 36, 36 3
4 40, 47 4 54, 94
5 52, 54, 56, 56, 59 5
6 6 26, 36, 36, 56, 56, 76
7 70, 76, 79 7 47
8 8
9 94 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 08-08-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 69
Giải bảy 711
Giải sáu 2892 2495 8213
Giải năm 8060
Giải tư 26805 13498 81190 71532 50967 55018 69788
Giải ba 22493 50268
Giải nhì 55386
Giải nhất 59050
Đặc biệt 016452
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
05 11 13 18 32 50 52 60 67
68 69 86 88 90 92 93 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 50, 60, 90
1 11, 13, 18 1 11
2 2 32, 52, 92
3 32 3 13, 93
4 4
5 50, 52 5 95
6 60, 67, 68, 69 6 86
7 7 67
8 86, 88 8 18, 68, 88, 98
9 90, 92, 93, 95, 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 01-08-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 67
Giải bảy 433
Giải sáu 3737 3866 9910
Giải năm 6352
Giải tư 34443 16618 73277 09756 99285 46557 17644
Giải ba 87216 81879
Giải nhì 87544
Giải nhất 84217
Đặc biệt 418922
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
10 16 17 18 22 33 37 43 44
44 52 56 57 66 67 77 79 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 16, 17, 18 1
2 22 2 22, 52
3 33, 37 3 33, 43
4 43, 44, 44 4 44, 44
5 52, 56, 57 5 85
6 66, 67 6 16, 56, 66
7 77, 79 7 17, 37, 57, 67, 77
8 85 8 18
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 25-07-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 12
Giải bảy 488
Giải sáu 6731 4710 8156
Giải năm 7492
Giải tư 51314 87138 29125 85373 17422 70348 73812
Giải ba 05155 20628
Giải nhì 57969
Giải nhất 62570
Đặc biệt 541136
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
10 12 12 14 22 25 28 31 36
38 48 55 56 69 70 73 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 70
1 10, 12, 12, 14 1 31
2 22, 25, 28 2 12, 12, 22, 92
3 31, 36, 38 3 73
4 48 4 14
5 55, 56 5 25, 55
6 69 6 36, 56
7 70, 73 7
8 88 8 28, 38, 48, 88
9 92 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 18-07-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 34
Giải bảy 475
Giải sáu 8095 1358 4860
Giải năm 8713
Giải tư 78158 35409 64166 27846 49754 52714 49599
Giải ba 30407 91761
Giải nhì 49186
Giải nhất 63376
Đặc biệt 872546
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
07 09 13 14 34 46 46 54 58
58 60 61 66 75 76 86 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 60
1 13, 14 1 61
2 2
3 34 3 13
4 46, 46 4 14, 34, 54
5 54, 58, 58 5 75, 95
6 60, 61, 66 6 46, 46, 66, 76, 86
7 75, 76 7
8 86 8 58, 58
9 95, 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ HẬU GIANG

Xổ số Hậu Giang (XSHG - SXHG) được phát hành cách đây gần 20 năm. Khi mua 1 tờ vé xổ số kiến thiết Hậu Giang – XSKT Hậu Giang các bạn sẽ có cơ hội trúng 1 trong hàng vạn giải thưởng cực kỳ giá trị, trong đó giải đặc biệt có giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

1. Lịch mở thưởng xổ số tỉnh Hậu Giang (XSHG)

Kết quả xổ số Hậu Giang - KQXSHG được quay 1 lần/ tuần vào ngày thứ 7. Thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 và kết thúc lúc 16h30.

Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang sẽ được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Hậu Giang.

2. Xem trực tiếp KQXSHG - kết quả xổ số Hậu Giang ở đâu?

Để biết kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay nhanh nhất, các bạn có thể xem trực tiếp trên kênh truyền hình tỉnh Hậu Giang, đến trường quay xổ số hoặc truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ Xổ Số 88, giữ nguyên màn hình (không cần refresh hay F5 lại), kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang mới nhất sẽ được cập nhật tự động và hiển thị song song cùng với trường quay.

Trang KQXS Hậu Giang của chúng tôi cập nhật KQ XS HG liên tục trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay, hôm qua đến tuần trước, tuần trước nữa. Nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số đài Hậu Giang bất kỳ ngày nào muốn tại XoSo88.TV mà không lo mất phí.

3. Cách dò KQXS Hậu Giang nhanh, chính xác nhất như nào?

Muốn tra cứu KQXSHG một cách nhanh nhất, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả xổ số Hậu Giang, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XSKT Hậu Giang

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSHG – xổ số Hậu Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết Hậu Giang hôm nay đổi thưởng ở đâu?

Các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh gần mình để yêu cầu đổi thưởng khi trúng các giải xổ số Hậu Giang hôm nay. Sau đây là các địa chỉ liên hệ đổi thưởng mà các bạn cần biết:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang

  • Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
  • VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:

  • Địa chỉ: Số 125B, đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại/fax: (028)3.924.1680

Lưu ý: Cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang trong thời gian nhanh nhất.

6. Trúng giải XS Hậu Giang - XSKT Hậu Giang có phải đóng thuế không?

- Với các giải nhỏ từ giải 3 đến giải 8 và giải khuyến khích, người trúng giải xổ số Hậu Giang sẽ không phải nộp thuế.

- Chỉ có các giải Đặc biệt, giải Phụ ĐB, giải nhất và giải nhì, người trúng giải mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Trúng giải ĐB (2 tỷ) bạn sẽ đóng tiền thuế là 199 triệu đồng. Trúng giải phụ (50 triệu) đóng thuế 4 triệu đồng, trúng giải nhất (30 triệu) nộp thuế 2 triệu đồng, trúng giải nhì (15 triệu) phải đóng thuế 500 ngàn đồng.

- Tiền thuế XSHG - SXHG được khấu trừ vào tiền thưởng, do công ty XSHG nộp cho kho bạc, người trúng giải không cần phải mất công đi đóng thuế.

Xem thêm
Thu gọn