XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 17-05-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 35
Giải bảy 433
Giải sáu 5415 1884 1229
Giải năm 3379
Giải tư 29581 64358 17331 09711 87588 57989 19091
Giải ba 34211 02429
Giải nhì 93874
Giải nhất 05037
Đặc biệt 168761
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
11 11 15 29 29 31 33 35 37
58 61 74 79 81 84 88 89 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 11, 15 1 11, 11, 31, 61, 81, 91
2 29, 29 2
3 31, 33, 35, 37 3 33
4 4 74, 84
5 58 5 15, 35
6 61 6
7 74, 79 7 37
8 81, 84, 88, 89 8 58, 88
9 91 9 29, 29, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 15-05-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 53
Giải bảy 211
Giải sáu 7652 6398 9818
Giải năm 6983
Giải tư 24659 74459 40782 95475 79349 30477 34636
Giải ba 29405 64970
Giải nhì 04671
Giải nhất 68391
Đặc biệt 323053
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
05 11 18 36 49 52 53 53 59
59 70 71 75 77 82 83 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 70
1 11, 18 1 11, 71, 91
2 2 52, 82
3 36 3 53, 53, 83
4 49 4
5 52, 53, 53, 59, 59 5 75
6 6 36
7 70, 71, 75, 77 7 77
8 82, 83 8 18, 98
9 91, 98 9 49, 59, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 10-05-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 26
Giải bảy 384
Giải sáu 8780 6146 7132
Giải năm 9152
Giải tư 85331 14171 17163 32153 62970 71269 38560
Giải ba 92929 57915
Giải nhì 03254
Giải nhất 52214
Đặc biệt 333878
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
14 15 26 29 31 32 46 52 53
54 60 63 69 70 71 78 80 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 70, 80
1 14, 15 1 31, 71
2 26, 29 2 32, 52
3 31, 32 3 53, 63
4 46 4 14, 54, 84
5 52, 53, 54 5 15
6 60, 63, 69 6 26, 46
7 70, 71, 78 7
8 80, 84 8 78
9 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 08-05-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 79
Giải bảy 418
Giải sáu 8262 8049 4999
Giải năm 2549
Giải tư 77645 55451 71546 82520 09878 27795 61975
Giải ba 01753 07113
Giải nhì 21704
Giải nhất 24518
Đặc biệt 807073
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
04 13 18 18 20 45 46 49 49
51 53 62 73 75 78 79 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 20
1 13, 18, 18 1 51
2 20 2 62
3 3 13, 53, 73
4 45, 46, 49, 49 4
5 51, 53 5 45, 75, 95
6 62 6 46
7 73, 75, 78, 79 7
8 8 18, 18, 78
9 95, 99 9 49, 49, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 03-05-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 57
Giải bảy 230
Giải sáu 3716 0110 4432
Giải năm 4335
Giải tư 70795 84128 19524 05066 88548 80281 21503
Giải ba 66923 86790
Giải nhì 43508
Giải nhất 16666
Đặc biệt 349046
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 08 10 16 23 24 28 30 32
35 46 48 57 66 66 81 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0 10, 30, 90
1 10, 16 1 81
2 23, 24, 28 2 32
3 30, 32, 35 3 23
4 46, 48 4 24
5 57 5 35, 95
6 66, 66 6 16, 46, 66, 66
7 7 57
8 81 8 28, 48
9 90, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 01-05-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 32
Giải bảy 798
Giải sáu 4692 7245 9191
Giải năm 4272
Giải tư 18068 18835 14969 30502 91466 56585 19296
Giải ba 05951 27173
Giải nhì 91077
Giải nhất 79095
Đặc biệt 971634
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 32 34 35 45 51 66 68 69
72 73 77 85 91 92 95 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0
1 1 51, 91
2 2 32, 72, 92
3 32, 34, 35 3 73
4 45 4 34
5 51 5 35, 45, 85, 95
6 66, 68, 69 6 66, 96
7 72, 73, 77 7 77
8 85 8 68, 98
9 91, 92, 95, 96, 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 26-04-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 27
Giải bảy 430
Giải sáu 4416 8436 4149
Giải năm 2871
Giải tư 66941 75532 15723 30953 48133 24864 86403
Giải ba 00314 94737
Giải nhì 84370
Giải nhất 08297
Đặc biệt 744616
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 14 16 16 23 27 30 32 33
36 37 41 49 53 64 70 71 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 30, 70
1 14, 16, 16 1 41, 71
2 23, 27 2 32
3 30, 32, 33, 36, 37 3 23, 33, 53
4 41, 49 4 14, 64
5 53 5
6 64 6 16, 16, 36
7 70, 71 7 27, 37, 97
8 8
9 97 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 24-04-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 86
Giải bảy 021
Giải sáu 0533 0697 4880
Giải năm 5314
Giải tư 06254 31692 34514 30000 46118 34829 09218
Giải ba 10185 30658
Giải nhì 92009
Giải nhất 17611
Đặc biệt 760273
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 09 11 14 14 18 18 21 29
33 54 58 73 80 85 86 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09 0 80
1 11, 14, 14, 18, 18 1 11, 21
2 21, 29 2 92
3 33 3 33, 73
4 4 14, 14, 54
5 54, 58 5 85
6 6 86
7 73 7 97
8 80, 85, 86 8 18, 18, 58
9 92, 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 19-04-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 89
Giải bảy 910
Giải sáu 4291 1661 2822
Giải năm 5303
Giải tư 51122 74574 79971 04314 56794 83760 62225
Giải ba 25027 62044
Giải nhì 08179
Giải nhất 93126
Đặc biệt 566558
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 10 14 22 22 25 26 27 44
58 60 61 71 74 79 89 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 10, 60
1 10, 14 1 61, 71, 91
2 22, 22, 25, 26, 27 2 22, 22
3 3
4 44 4 14, 44, 74, 94
5 58 5 25
6 60, 61 6 26
7 71, 74, 79 7 27
8 89 8 58
9 91, 94 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 17-04-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 72
Giải bảy 436
Giải sáu 7263 6038 1492
Giải năm 1447
Giải tư 67221 61957 62331 45474 35425 66489 83995
Giải ba 21253 63542
Giải nhì 30851
Giải nhất 91036
Đặc biệt 601679
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
21 25 31 36 36 38 42 47 51
53 57 63 72 74 79 89 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 1 21, 31, 51
2 21, 25 2 42, 72, 92
3 31, 36, 36, 38 3 53, 63
4 42, 47 4 74
5 51, 53, 57 5 25, 95
6 63 6 36, 36
7 72, 74, 79 7 47, 57
8 89 8 38
9 92, 95 9 79, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được phát hành từ năm 1978 để đáp ứng như cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích tham gia.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam TPHCM như nào?

Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (KQXSHCM) được quay vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (ngày mở thưởng trùng với Tết nguyên đán hoặc các ngày lễ vẫn được diễn ra bình thường).

Chương trình quay số mở thưởng XSMN HCM diễn ra từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Hồ Chí Minh.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số miền Nam TPHCM?

Để biết kết quả xổ số miền Nam (KQXS HCM) nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam TPHCM tại trường quay xổ số, trên các kênh truyền hình hoặc vào đúng khung giờ diễn ra quay số các bạn truy cập vào trang website kết quả xổ số XoSo88.TV để theo dõi nhé.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại hoặc máy tính là các bạn đã có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần truy cập KQXSMN đài HCM và để nguyên màn hình, không cần bấm F5 hay refresh, kết quả xổ số miền Nam hôm nay TPHCM mới nhất sẽ được tự động hiển thị song song với trường quay.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam TPHCM chính xác

Khi xem KQXSHCM, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố, bạn chỉ cần đối chiếu 2 số cuối của tờ vé số với bảng 2 số cuối kết quả XSMN H C M, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để tham khảo các cặp số dự đoán về nhiều XSMN HCM, các bạn hãy truy cập vào mục soi cầu XSMN H C M để xem các chuyên gia dự đoán KQXSHCM TP và xem những người tham gia khác vào bình luận số đẹp nào cho hôm nay.

Không chỉ dò vé xổ số miền Nam HCM trực tiếp hôm nay, bạn có thể xem lại KQXSMN TP Hồ Chí Minh hôm qua, tuần rồi và các tuần trước đấy cùng các thông tin liên quan.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam TP HCM

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSMN HCM trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay TPHCM đổi thưởng ở đâu?

Hiện nay, công ty XSKT HCM đã có văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn không cần lo sẽ phải đi quá xa để lĩnh thưởng xổ số miền Nam hôm nay thành phố HCM. Hãy liên hệ với công ty XSKT HCM để được hướng dẫn chi tiết.

- Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM)

- Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- ĐT: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466 - Fax: 028. 38394255.

- Email: [email protected]

Xem thêm
Thu gọn