XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 28-11-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 08
Giải bảy 410
Giải sáu 4088 7663 6453
Giải năm 7664
Giải tư 22724 47709 90161 17194 47783 07302 80107
Giải ba 53137 26298
Giải nhì 96345
Giải nhất 35881
Đặc biệt 333208
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 07 08 08 09 10 24 37 45
53 61 63 64 81 83 88 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07, 08, 08, 09 0 10
1 10 1 61, 81
2 24 2
3 37 3 53, 63, 83
4 45 4 24, 64, 94
5 53 5 45
6 61, 63, 64 6
7 7 37
8 81, 83, 88 8 08, 88, 98
9 94, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 23-11-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 76
Giải bảy 255
Giải sáu 2295 5950 7314
Giải năm 0043
Giải tư 32242 64035 29299 51151 08499 13421 17052
Giải ba 24076 01704
Giải nhì 13457
Giải nhất 98625
Đặc biệt 499875
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
04 14 21 25 35 42 43 50 51
52 55 57 75 76 76 95 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 50
1 14 1 21, 51
2 21, 25 2 42, 52
3 35 3 43
4 42, 43 4 14
5 50, 51, 52, 55, 57 5 25, 35, 55, 75, 95
6 6 76, 76
7 75, 76, 76 7 57
8 8
9 95, 99, 99 9 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 21-11-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 77
Giải bảy 408
Giải sáu 3212 4519 3217
Giải năm 3066
Giải tư 01263 23131 11754 91184 75371 42375 37832
Giải ba 18640 88972
Giải nhì 23850
Giải nhất 57824
Đặc biệt 633850
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
08 12 17 19 24 31 32 40 50
50 54 63 66 71 72 75 77 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 40, 50, 50
1 12, 17, 19 1 31, 71
2 24 2 12, 32, 72
3 31, 32 3 63
4 40 4 24, 54, 84
5 50, 50, 54 5 75
6 63, 66 6 66
7 71, 72, 75, 77 7 17, 77
8 84 8
9 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 16-11-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 14
Giải bảy 451
Giải sáu 1951 2002 6900
Giải năm 2241
Giải tư 22879 71743 10077 82409 61269 17256 26422
Giải ba 84854 13419
Giải nhì 30619
Giải nhất 22886
Đặc biệt 808513
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 02 09 13 14 19 19 22 41
43 51 51 54 56 69 77 79 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 09 0
1 13, 14, 19, 19 1 41, 51, 51
2 22 2 22
3 3 13, 43
4 41, 43 4 14, 54
5 51, 51, 54, 56 5
6 69 6 56, 86
7 77, 79 7 77
8 86 8
9 9 19, 19, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 14-11-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 78
Giải bảy 371
Giải sáu 8969 7305 2340
Giải năm 8442
Giải tư 02864 95083 56022 51315 77483 65213 66760
Giải ba 52456 89012
Giải nhì 67821
Giải nhất 80744
Đặc biệt 371449
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
05 12 13 15 21 22 40 42 44
49 56 60 64 69 71 78 83 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40, 60
1 12, 13, 15 1 21, 71
2 21, 22 2 12, 22, 42
3 3 13, 83, 83
4 40, 42, 44, 49 4 44, 64
5 56 5 15
6 60, 64, 69 6 56
7 71, 78 7
8 83, 83 8 78
9 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 09-11-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 26
Giải bảy 811
Giải sáu 2038 3119 2576
Giải năm 6049
Giải tư 49968 07201 94014 51168 49439 71571 09837
Giải ba 23802 13810
Giải nhì 46598
Giải nhất 67005
Đặc biệt 409094
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
01 02 05 10 11 14 19 26 37
38 39 49 68 68 71 76 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 05 0 10
1 10, 11, 14, 19 1 11, 71
2 26 2
3 37, 38, 39 3
4 49 4 14, 94
5 5
6 68, 68 6 26, 76
7 71, 76 7 37
8 8 38, 68, 68, 98
9 94, 98 9 19, 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 07-11-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 44
Giải bảy 612
Giải sáu 5785 8258 4997
Giải năm 2444
Giải tư 14069 20414 05978 31773 26959 85448 64003
Giải ba 31629 02150
Giải nhì 96463
Giải nhất 20912
Đặc biệt 100080
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 12 12 14 29 44 44 48 50
58 59 63 69 73 78 80 85 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 50, 80
1 12, 12, 14 1
2 29 2 12, 12
3 3 63, 73
4 44, 44, 48 4 14, 44, 44
5 50, 58, 59 5 85
6 63, 69 6
7 73, 78 7 97
8 80, 85 8 48, 58, 78
9 97 9 29, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 02-11-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 48
Giải bảy 781
Giải sáu 9651 6972 8686
Giải năm 2746
Giải tư 70839 68180 36164 86260 12108 47079 70672
Giải ba 09731 25183
Giải nhì 97123
Giải nhất 88768
Đặc biệt 054927
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
08 23 27 31 39 46 48 51 60
64 68 72 72 79 80 81 83 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 60, 80
1 1 31, 51, 81
2 23, 27 2 72, 72
3 31, 39 3 23, 83
4 46, 48 4 64
5 51 5
6 60, 64, 68 6 46, 86
7 72, 72, 79 7 27
8 80, 81, 83, 86 8 48, 68
9 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 31-10-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 80
Giải bảy 334
Giải sáu 0330 2523 0895
Giải năm 3804
Giải tư 36483 53482 08894 71218 77009 71110 67237
Giải ba 27873 39847
Giải nhì 67494
Giải nhất 38627
Đặc biệt 057964
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
04 09 10 18 23 27 30 34 37
47 64 73 80 82 83 94 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 10, 30, 80
1 10, 18 1
2 23, 27 2 82
3 30, 34, 37 3 23, 73, 83
4 47 4 34, 64, 94, 94
5 5 95
6 64 6
7 73 7 27, 37, 47
8 80, 82, 83 8 18
9 94, 94, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 26-10-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 41
Giải bảy 470
Giải sáu 8808 7437 5493
Giải năm 0476
Giải tư 98224 20817 47940 51524 39764 47986 61081
Giải ba 90876 51547
Giải nhì 31816
Giải nhất 72395
Đặc biệt 867014
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
08 14 16 17 24 24 37 40 41
47 64 70 76 76 81 86 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 40, 70
1 14, 16, 17 1 41, 81
2 24, 24 2
3 37 3 93
4 40, 41, 47 4 14, 24, 24, 64
5 5 95
6 64 6 16, 76, 76, 86
7 70, 76, 76 7 17, 37, 47
8 81, 86 8
9 93, 95 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được phát hành từ năm 1978 để đáp ứng như cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích tham gia.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam TPHCM như nào?

Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (KQXSHCM) được quay vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (ngày mở thưởng trùng với Tết nguyên đán hoặc các ngày lễ vẫn được diễn ra bình thường).

Chương trình quay số mở thưởng XSMN HCM diễn ra từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Hồ Chí Minh.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số miền Nam TPHCM?

Để biết kết quả xổ số miền Nam (KQXS HCM) nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam TPHCM tại trường quay xổ số, trên các kênh truyền hình hoặc vào đúng khung giờ diễn ra quay số các bạn truy cập vào trang website kết quả xổ số XoSo88.TV để theo dõi nhé.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại hoặc máy tính là các bạn đã có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần truy cập KQXSMN đài HCM và để nguyên màn hình, không cần bấm F5 hay refresh, kết quả xổ số miền Nam hôm nay TPHCM mới nhất sẽ được tự động hiển thị song song với trường quay.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam TPHCM chính xác

Khi xem KQXSHCM, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố, bạn chỉ cần đối chiếu 2 số cuối của tờ vé số với bảng 2 số cuối kết quả XSMN H C M, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để tham khảo các cặp số dự đoán về nhiều XSMN HCM, các bạn hãy truy cập vào mục soi cầu XSMN H C M để xem các chuyên gia dự đoán KQXSHCM TP và xem những người tham gia khác vào bình luận số đẹp nào cho hôm nay.

Không chỉ dò vé xổ số miền Nam HCM trực tiếp hôm nay, bạn có thể xem lại KQXSMN TP Hồ Chí Minh hôm qua, tuần rồi và các tuần trước đấy cùng các thông tin liên quan.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam TP HCM

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSMN HCM trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay TPHCM đổi thưởng ở đâu?

Hiện nay, công ty XSKT HCM đã có văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn không cần lo sẽ phải đi quá xa để lĩnh thưởng xổ số miền Nam hôm nay thành phố HCM. Hãy liên hệ với công ty XSKT HCM để được hướng dẫn chi tiết.

- Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM)

- Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- ĐT: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466 - Fax: 028. 38394255.

- Email: [email protected]

Xem thêm
Thu gọn