XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 22-02-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 25
Giải bảy 894
Giải sáu 9050 9639 0790
Giải năm 1764
Giải tư 70494 83127 10371 00012 76269 57288 00036
Giải ba 06486 35244
Giải nhì 68636
Giải nhất 98007
Đặc biệt 594003
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 07 12 25 27 36 36 39 44
50 64 69 71 86 88 90 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07 0 50, 90
1 12 1 71
2 25, 27 2 12
3 36, 36, 39 3
4 44 4 44, 64, 94, 94
5 50 5 25
6 64, 69 6 36, 36, 86
7 71 7 27
8 86, 88 8 88
9 90, 94, 94 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 20-02-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 26
Giải bảy 807
Giải sáu 0907 8765 7529
Giải năm 0925
Giải tư 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885
Giải ba 78688 02493
Giải nhì 96823
Giải nhất 52110
Đặc biệt 001723
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
07 07 10 10 18 23 23 25 26
29 33 43 54 62 65 85 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07 0 10, 10
1 10, 10, 18 1
2 23, 23, 25, 26, 29 2 62
3 33 3 23, 23, 33, 43, 93
4 43 4 54
5 54 5 25, 65, 85
6 62, 65 6 26
7 7
8 85, 88 8 18, 88
9 93 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 15-02-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 52
Giải bảy 458
Giải sáu 1530 5196 4456
Giải năm 4429
Giải tư 38172 88029 61826 94869 50073 21718 63169
Giải ba 20166 85579
Giải nhì 49575
Giải nhất 83922
Đặc biệt 569356
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
18 22 26 29 29 30 52 56 56
58 66 69 69 72 73 75 79 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 18 1
2 22, 26, 29, 29 2 22, 52, 72
3 30 3 73
4 4
5 52, 56, 56, 58 5 75
6 66, 69, 69 6 26, 56, 56, 66, 96
7 72, 73, 75, 79 7
8 8 18, 58
9 96 9 29, 29, 69, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 13-02-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 33
Giải bảy 789
Giải sáu 8203 8964 1197
Giải năm 5336
Giải tư 16097 20404 53589 63340 01982 84821 97736
Giải ba 30527 26707
Giải nhì 62044
Giải nhất 72420
Đặc biệt 346015
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 04 07 15 20 21 27 33 36
36 40 44 64 82 89 89 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 07 0 20, 40
1 15 1 21
2 20, 21, 27 2 82
3 33, 36, 36 3 33
4 40, 44 4 44, 64
5 5 15
6 64 6 36, 36
7 7 27, 97, 97
8 82, 89, 89 8
9 97, 97 9 89, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 08-02-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 73
Giải bảy 711
Giải sáu 6308 3409 7873
Giải năm 5700
Giải tư 75778 46773 41235 44775 22681 59093 92033
Giải ba 88973 93760
Giải nhì 67790
Giải nhất 94856
Đặc biệt 502117
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 08 09 11 17 33 35 56 60
73 73 73 73 75 78 81 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08, 09 0 60, 90
1 11, 17 1 11, 81
2 2
3 33, 35 3 33, 73, 73, 73, 73, 93
4 4
5 56 5 35, 75
6 60 6 56
7 73, 73, 73, 73, 75, 78 7 17
8 81 8 78
9 90, 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 06-02-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 14
Giải bảy 519
Giải sáu 4105 9528 7678
Giải năm 8254
Giải tư 59392 08342 78720 78075 14692 73513 65585
Giải ba 09862 83242
Giải nhì 55007
Giải nhất 90406
Đặc biệt 530464
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
05 06 07 13 14 19 20 28 42
42 54 62 64 75 78 85 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 07 0 20
1 13, 14, 19 1
2 20, 28 2 42, 42, 62, 92, 92
3 3 13
4 42, 42 4 14, 54, 64
5 54 5 75, 85
6 62, 64 6
7 75, 78 7
8 85 8 28, 78
9 92, 92 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 01-02-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 80
Giải bảy 115
Giải sáu 6820 9332 9013
Giải năm 5348
Giải tư 19754 83442 81350 36206 86234 77258 66479
Giải ba 59402 81165
Giải nhì 33303
Giải nhất 08207
Đặc biệt 722174
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 03 06 07 13 15 20 32 34
42 48 50 54 58 65 74 79 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 06, 07 0 20, 50, 80
1 13, 15 1
2 20 2 32, 42
3 32, 34 3 13
4 42, 48 4 34, 54, 74
5 50, 54, 58 5 15, 65
6 65 6
7 74, 79 7
8 80 8 48, 58
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 30-01-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 50
Giải bảy 381
Giải sáu 8997 8935 5629
Giải năm 2088
Giải tư 26237 83912 18839 31530 05082 96847 53799
Giải ba 84098 87798
Giải nhì 97968
Giải nhất 64469
Đặc biệt 034031
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
12 29 30 31 35 37 39 47 50
68 69 81 82 88 97 98 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 50
1 12 1 31, 81
2 29 2 12, 82
3 30, 31, 35, 37, 39 3
4 47 4
5 50 5 35
6 68, 69 6
7 7 37, 47, 97
8 81, 82, 88 8 68, 88, 98, 98
9 97, 98, 98, 99 9 29, 39, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 25-01-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 24
Giải bảy 842
Giải sáu 0818 5602 3784
Giải năm 2871
Giải tư 52245 18337 19852 24244 02294 61708 21180
Giải ba 80895 39446
Giải nhì 60660
Giải nhất 53509
Đặc biệt 145583
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 08 09 18 24 37 42 44 45
46 52 60 71 80 83 84 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08, 09 0 60, 80
1 18 1 71
2 24 2 42, 52
3 37 3 83
4 42, 44, 45, 46 4 24, 44, 84, 94
5 52 5 45, 95
6 60 6 46
7 71 7 37
8 80, 83, 84 8 18
9 94, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 23-01-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 19
Giải bảy 261
Giải sáu 7653 5615 1046
Giải năm 0078
Giải tư 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298
Giải ba 51420 68826
Giải nhì 86955
Giải nhất 97821
Đặc biệt 705683
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
06 08 08 15 19 20 21 26 34
46 53 55 56 60 61 78 83 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08, 08 0 20, 60
1 15, 19 1 21, 61
2 20, 21, 26 2
3 34 3 53, 83
4 46 4 34
5 53, 55, 56 5 15, 55
6 60, 61 6 26, 46, 56
7 78 7
8 83 8 78, 98
9 98 9 19

KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được phát hành từ năm 1978 để đáp ứng như cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích tham gia.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam TPHCM như nào?

Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (KQXSHCM) được quay vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (ngày mở thưởng trùng với Tết nguyên đán hoặc các ngày lễ vẫn được diễn ra bình thường).

Chương trình quay số mở thưởng XSMN HCM diễn ra từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Hồ Chí Minh.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số miền Nam TPHCM?

Để biết kết quả xổ số miền Nam (KQXS HCM) nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam TPHCM tại trường quay xổ số, trên các kênh truyền hình hoặc vào đúng khung giờ diễn ra quay số các bạn truy cập vào trang website kết quả xổ số XoSo88.TV để theo dõi nhé.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại hoặc máy tính là các bạn đã có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần truy cập KQXSMN đài HCM và để nguyên màn hình, không cần bấm F5 hay refresh, kết quả xổ số miền Nam hôm nay TPHCM mới nhất sẽ được tự động hiển thị song song với trường quay.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam TPHCM chính xác

Khi xem KQXSHCM, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố, bạn chỉ cần đối chiếu 2 số cuối của tờ vé số với bảng 2 số cuối kết quả XSMN H C M, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để tham khảo các cặp số dự đoán về nhiều XSMN HCM, các bạn hãy truy cập vào mục soi cầu XSMN H C M để xem các chuyên gia dự đoán KQXSHCM TP và xem những người tham gia khác vào bình luận số đẹp nào cho hôm nay.

Không chỉ dò vé xổ số miền Nam HCM trực tiếp hôm nay, bạn có thể xem lại KQXSMN TP Hồ Chí Minh hôm qua, tuần rồi và các tuần trước đấy cùng các thông tin liên quan.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam TP HCM

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSMN HCM trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay TPHCM đổi thưởng ở đâu?

Hiện nay, công ty XSKT HCM đã có văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn không cần lo sẽ phải đi quá xa để lĩnh thưởng xổ số miền Nam hôm nay thành phố HCM. Hãy liên hệ với công ty XSKT HCM để được hướng dẫn chi tiết.

- Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM)

- Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- ĐT: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466 - Fax: 028. 38394255.

- Email: [email protected]

Xem thêm
Thu gọn