XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 02-07-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 30
Giải bảy 494
Giải sáu 1154 7515 9968
Giải năm 0959
Giải tư 47503 02606 71613 19360 95563 74913 48302
Giải ba 28814 39179
Giải nhì 20079
Giải nhất 05056
Đặc biệt 331053
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 03 06 13 13 14 15 30 53
54 56 59 60 63 68 79 79 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 06 0 30, 60
1 13, 13, 14, 15 1
2 2
3 30 3 13, 13, 53, 63
4 4 14, 54, 94
5 53, 54, 56, 59 5 15
6 60, 63, 68 6 56
7 79, 79 7
8 8 68
9 94 9 59, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 27-06-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 94
Giải bảy 062
Giải sáu 0154 6542 2987
Giải năm 2079
Giải tư 10525 15051 77918 17651 82178 15561 12821
Giải ba 01446 70371
Giải nhì 13408
Giải nhất 14083
Đặc biệt 605912
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
08 12 18 21 25 42 46 51 51
54 61 62 71 78 79 83 87 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0
1 12, 18 1 21, 51, 51, 61, 71
2 21, 25 2 12, 42, 62
3 3 83
4 42, 46 4 54, 94
5 51, 51, 54 5 25
6 61, 62 6 46
7 71, 78, 79 7 87
8 83, 87 8 18, 78
9 94 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 25-06-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 78
Giải bảy 287
Giải sáu 2684 2020 7330
Giải năm 8745
Giải tư 01505 18743 88168 17996 82160 59717 27375
Giải ba 01510 43272
Giải nhì 26510
Giải nhất 99845
Đặc biệt 757313
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
05 10 10 13 17 20 30 43 45
45 60 68 72 75 78 84 87 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10, 10, 20, 30, 60
1 10, 10, 13, 17 1
2 20 2 72
3 30 3 13, 43
4 43, 45, 45 4 84
5 5 45, 45, 75
6 60, 68 6 96
7 72, 75, 78 7 17, 87
8 84, 87 8 68, 78
9 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 20-06-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 52
Giải bảy 507
Giải sáu 1567 3340 1362
Giải năm 9155
Giải tư 20962 63957 74249 76694 07678 90853 61670
Giải ba 02994 21030
Giải nhì 56691
Giải nhất 65784
Đặc biệt 298559
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
07 30 40 49 52 53 55 57 59
62 62 67 70 78 84 91 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 30, 40, 70
1 1 91
2 2 52, 62, 62
3 30 3 53
4 40, 49 4 84, 94, 94
5 52, 53, 55, 57, 59 5 55
6 62, 62, 67 6
7 70, 78 7 57, 67
8 84 8 78
9 91, 94, 94 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 18-06-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 45
Giải bảy 297
Giải sáu 3942 1722 5506
Giải năm 5306
Giải tư 83843 44800 30542 17735 77660 48603 11914
Giải ba 34668 25913
Giải nhì 23940
Giải nhất 10841
Đặc biệt 296025
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 03 06 06 13 14 22 25 35
40 41 42 42 43 45 60 68 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 06, 06 0 40, 60
1 13, 14 1 41
2 22, 25 2 22, 42, 42
3 35 3 13, 43
4 40, 41, 42, 42, 43, 45 4 14
5 5 25, 35, 45
6 60, 68 6
7 7 97
8 8 68
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 13-06-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 54
Giải bảy 163
Giải sáu 3067 4405 1820
Giải năm 2510
Giải tư 74801 94675 15753 37493 03860 11944 26905
Giải ba 15080 89059
Giải nhì 49158
Giải nhất 57643
Đặc biệt 940927
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
01 05 05 10 20 27 43 44 53
54 58 59 60 63 67 75 80 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 05 0 10, 20, 60, 80
1 10 1
2 20, 27 2
3 3 43, 53, 63, 93
4 43, 44 4 44, 54
5 53, 54, 58, 59 5 75
6 60, 63, 67 6
7 75 7 27, 67
8 80 8 58
9 93 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 11-06-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 41
Giải bảy 064
Giải sáu 9711 8952 0313
Giải năm 1103
Giải tư 32722 49428 28895 25878 07062 89795 16827
Giải ba 06200 01151
Giải nhì 20565
Giải nhất 60898
Đặc biệt 563395
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 03 11 13 22 27 28 41 51
52 62 64 65 78 95 95 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0
1 11, 13 1 11, 41, 51
2 22, 27, 28 2 22, 52, 62
3 3 13
4 41 4 64
5 51, 52 5 65, 95, 95, 95
6 62, 64, 65 6
7 78 7 27
8 8 28, 78, 98
9 95, 95, 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 06-06-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 85
Giải bảy 705
Giải sáu 1088 1172 5439
Giải năm 9936
Giải tư 13087 82621 89752 05770 18106 48654 59323
Giải ba 97620 16282
Giải nhì 22766
Giải nhất 01999
Đặc biệt 444438
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
05 06 20 21 23 36 38 39 52
54 66 70 72 82 85 87 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0 20, 70
1 1 21
2 20, 21, 23 2 52, 72, 82
3 36, 38, 39 3 23
4 4 54
5 52, 54 5 85
6 66 6 36, 66
7 70, 72 7 87
8 82, 85, 87, 88 8 38, 88
9 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 04-06-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 13
Giải bảy 435
Giải sáu 9050 5576 1879
Giải năm 4918
Giải tư 64589 87626 59909 77489 95648 50215 11110
Giải ba 51629 97023
Giải nhì 82553
Giải nhất 74899
Đặc biệt 666780
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
09 10 13 15 18 23 26 29 35
48 50 53 76 79 80 89 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 10, 50, 80
1 10, 13, 15, 18 1
2 23, 26, 29 2
3 35 3 13, 23, 53
4 48 4
5 50, 53 5 15, 35
6 6 26, 76
7 76, 79 7
8 80, 89, 89 8 18, 48
9 99 9 29, 79, 89, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 30-05-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 32
Giải bảy 858
Giải sáu 8940 0124 0410
Giải năm 1055
Giải tư 52558 80548 42387 43312 55063 76919 34120
Giải ba 95794 04226
Giải nhì 27172
Giải nhất 10665
Đặc biệt 275006
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
06 10 12 19 20 24 26 32 40
48 55 58 58 63 65 72 87 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 20, 40
1 10, 12, 19 1
2 20, 24, 26 2 12, 32, 72
3 32 3 63
4 40, 48 4 24, 94
5 55, 58, 58 5 55, 65
6 63, 65 6 26
7 72 7 87
8 87 8 48, 58, 58
9 94 9 19

KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được phát hành từ năm 1978 để đáp ứng như cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích tham gia.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam TPHCM như nào?

Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (KQXSHCM) được quay vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (ngày mở thưởng trùng với Tết nguyên đán hoặc các ngày lễ vẫn được diễn ra bình thường).

Chương trình quay số mở thưởng XSMN HCM diễn ra từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Hồ Chí Minh.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số miền Nam TPHCM?

Để biết kết quả xổ số miền Nam (KQXS HCM) nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam TPHCM tại trường quay xổ số, trên các kênh truyền hình hoặc vào đúng khung giờ diễn ra quay số các bạn truy cập vào trang website kết quả xổ số XoSo88.TV để theo dõi nhé.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại hoặc máy tính là các bạn đã có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần truy cập KQXSMN đài HCM và để nguyên màn hình, không cần bấm F5 hay refresh, kết quả xổ số miền Nam hôm nay TPHCM mới nhất sẽ được tự động hiển thị song song với trường quay.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam TPHCM chính xác

Khi xem KQXSHCM, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố, bạn chỉ cần đối chiếu 2 số cuối của tờ vé số với bảng 2 số cuối kết quả XSMN H C M, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để tham khảo các cặp số dự đoán về nhiều XSMN HCM, các bạn hãy truy cập vào mục soi cầu XSMN H C M để xem các chuyên gia dự đoán KQXSHCM TP và xem những người tham gia khác vào bình luận số đẹp nào cho hôm nay.

Không chỉ dò vé xổ số miền Nam HCM trực tiếp hôm nay, bạn có thể xem lại KQXSMN TP Hồ Chí Minh hôm qua, tuần rồi và các tuần trước đấy cùng các thông tin liên quan.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam TP HCM

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSMN HCM trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay TPHCM đổi thưởng ở đâu?

Hiện nay, công ty XSKT HCM đã có văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn không cần lo sẽ phải đi quá xa để lĩnh thưởng xổ số miền Nam hôm nay thành phố HCM. Hãy liên hệ với công ty XSKT HCM để được hướng dẫn chi tiết.

- Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM)

- Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- ĐT: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466 - Fax: 028. 38394255.

- Email: [email protected]

Xem thêm
Thu gọn