XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 17-01-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 67
Giải bảy 803
Giải sáu 8977 3563 4329
Giải năm 5542
Giải tư 10362 14764 31470 39544 78583 54536 71203
Giải ba 55001 64227
Giải nhì 75851
Giải nhất 98072
Đặc biệt 780068
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
01 03 03 27 29 36 42 44 51
62 63 64 67 68 70 72 77 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 03 0 70
1 1 51
2 27, 29 2 42, 62, 72
3 36 3 63, 83
4 42, 44 4 44, 64
5 51 5
6 62, 63, 64, 67, 68 6 36
7 70, 72, 77 7 27, 67, 77
8 83 8 68
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 15-01-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 58
Giải bảy 014
Giải sáu 6907 6733 8472
Giải năm 4684
Giải tư 53441 57565 19947 63976 80780 76216 43413
Giải ba 69965 09722
Giải nhì 34258
Giải nhất 42831
Đặc biệt 436392
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
07 13 14 16 22 31 33 41 47
58 58 65 65 72 76 80 84 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 80
1 13, 14, 16 1 31, 41
2 22 2 22, 72, 92
3 31, 33 3 13, 33
4 41, 47 4 14, 84
5 58, 58 5 65, 65
6 65, 65 6 16, 76
7 72, 76 7 47
8 80, 84 8 58, 58
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 10-01-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 61
Giải bảy 888
Giải sáu 4176 0686 2817
Giải năm 4791
Giải tư 06867 38628 88420 85974 19130 52280 41065
Giải ba 05442 78699
Giải nhì 70980
Giải nhất 29704
Đặc biệt 884043
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
04 17 20 28 30 42 43 61 65
67 74 76 80 80 86 88 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 20, 30, 80, 80
1 17 1 61, 91
2 20, 28 2 42
3 30 3 43
4 42, 43 4 74
5 5 65
6 61, 65, 67 6 76, 86
7 74, 76 7 17, 67
8 80, 80, 86, 88 8 28, 88
9 91, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 08-01-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 52
Giải bảy 085
Giải sáu 3478 3706 1331
Giải năm 6783
Giải tư 25847 27754 37004 81873 73651 03062 49273
Giải ba 86409 80751
Giải nhì 89037
Giải nhất 38828
Đặc biệt 368915
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
04 06 09 15 28 31 37 47 51
51 52 54 62 73 73 78 83 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 09 0
1 15 1 31, 51, 51
2 28 2 52, 62
3 31, 37 3 73, 73, 83
4 47 4 54
5 51, 51, 52, 54 5 15, 85
6 62 6
7 73, 73, 78 7 37, 47
8 83, 85 8 28, 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 03-01-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 77
Giải bảy 954
Giải sáu 3309 1428 8743
Giải năm 1026
Giải tư 08808 42346 57532 41854 88994 96020 52263
Giải ba 52183 85823
Giải nhì 27868
Giải nhất 78698
Đặc biệt 238006
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
06 08 09 20 23 26 28 32 43
46 54 54 63 68 77 83 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08, 09 0 20
1 1
2 20, 23, 26, 28 2 32
3 32 3 23, 43, 63, 83
4 43, 46 4 54, 54, 94
5 54, 54 5
6 63, 68 6 26, 46
7 77 7 77
8 83 8 28, 68, 98
9 94, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 01-01-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 57
Giải bảy 494
Giải sáu 2329 5161 8292
Giải năm 1512
Giải tư 68456 39319 87287 23995 82590 81014 53028
Giải ba 89090 01773
Giải nhì 36658
Giải nhất 09666
Đặc biệt 097869
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
12 14 19 28 29 56 57 58 61
66 69 73 87 90 90 92 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90, 90
1 12, 14, 19 1 61
2 28, 29 2 12, 92
3 3 73
4 4 14, 94
5 56, 57, 58 5 95
6 61, 66, 69 6 56, 66
7 73 7 57, 87
8 87 8 28, 58
9 90, 90, 92, 94, 95 9 19, 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 27-12-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 96
Giải bảy 480
Giải sáu 1081 4210 6032
Giải năm 5351
Giải tư 90683 34585 32754 76463 37452 60823 82155
Giải ba 04654 43833
Giải nhì 96365
Giải nhất 05454
Đặc biệt 510244
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
10 23 32 33 44 51 52 54 54
54 55 63 65 80 81 83 85 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 80
1 10 1 51, 81
2 23 2 32, 52
3 32, 33 3 23, 33, 63, 83
4 44 4 44, 54, 54, 54
5 51, 52, 54, 54, 54, 55 5 55, 65, 85
6 63, 65 6 96
7 7
8 80, 81, 83, 85 8
9 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 25-12-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 49
Giải bảy 189
Giải sáu 9239 3474 7652
Giải năm 7773
Giải tư 53163 05069 45427 91823 78643 82962 72788
Giải ba 75437 21379
Giải nhì 17469
Giải nhất 99152
Đặc biệt 555304
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
04 23 27 37 39 43 49 52 52
62 63 69 69 73 74 79 88 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 1
2 23, 27 2 52, 52, 62
3 37, 39 3 23, 43, 63, 73
4 43, 49 4 74
5 52, 52 5
6 62, 63, 69, 69 6
7 73, 74, 79 7 27, 37
8 88, 89 8 88
9 9 39, 49, 69, 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 20-12-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 93
Giải bảy 623
Giải sáu 4878 1985 5336
Giải năm 5887
Giải tư 16369 13530 44209 39523 92251 80351 69901
Giải ba 69660 29916
Giải nhì 52162
Giải nhất 43474
Đặc biệt 892392
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
01 09 16 23 23 30 36 51 51
60 62 69 74 78 85 87 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 30, 60
1 16 1 51, 51
2 23, 23 2 62, 92
3 30, 36 3 23, 23, 93
4 4 74
5 51, 51 5 85
6 60, 62, 69 6 16, 36
7 74, 78 7 87
8 85, 87 8 78
9 92, 93 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 18-12-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 21
Giải bảy 811
Giải sáu 9890 7629 3126
Giải năm 1170
Giải tư 42667 18761 05633 17246 23205 22627 92461
Giải ba 94977 71049
Giải nhì 11461
Giải nhất 21928
Đặc biệt 661939
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
05 11 21 26 27 28 29 33 39
46 49 61 61 61 67 70 77 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 70, 90
1 11 1 11, 21, 61, 61, 61
2 21, 26, 27, 28, 29 2
3 33, 39 3 33
4 46, 49 4
5 5
6 61, 61, 61, 67 6 26, 46
7 70, 77 7 27, 67, 77
8 8 28
9 90 9 29, 39, 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được phát hành từ năm 1978 để đáp ứng như cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích tham gia.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam TPHCM như nào?

Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (KQXSHCM) được quay vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (ngày mở thưởng trùng với Tết nguyên đán hoặc các ngày lễ vẫn được diễn ra bình thường).

Chương trình quay số mở thưởng XSMN HCM diễn ra từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Hồ Chí Minh.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số miền Nam TPHCM?

Để biết kết quả xổ số miền Nam (KQXS HCM) nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam TPHCM tại trường quay xổ số, trên các kênh truyền hình hoặc vào đúng khung giờ diễn ra quay số các bạn truy cập vào trang website kết quả xổ số XoSo88.TV để theo dõi nhé.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại hoặc máy tính là các bạn đã có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần truy cập KQXSMN đài HCM và để nguyên màn hình, không cần bấm F5 hay refresh, kết quả xổ số miền Nam hôm nay TPHCM mới nhất sẽ được tự động hiển thị song song với trường quay.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam TPHCM chính xác

Khi xem KQXSHCM, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố, bạn chỉ cần đối chiếu 2 số cuối của tờ vé số với bảng 2 số cuối kết quả XSMN H C M, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để tham khảo các cặp số dự đoán về nhiều XSMN HCM, các bạn hãy truy cập vào mục soi cầu XSMN H C M để xem các chuyên gia dự đoán KQXSHCM TP và xem những người tham gia khác vào bình luận số đẹp nào cho hôm nay.

Không chỉ dò vé xổ số miền Nam HCM trực tiếp hôm nay, bạn có thể xem lại KQXSMN TP Hồ Chí Minh hôm qua, tuần rồi và các tuần trước đấy cùng các thông tin liên quan.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam TP HCM

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSMN HCM trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay TPHCM đổi thưởng ở đâu?

Hiện nay, công ty XSKT HCM đã có văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn không cần lo sẽ phải đi quá xa để lĩnh thưởng xổ số miền Nam hôm nay thành phố HCM. Hãy liên hệ với công ty XSKT HCM để được hướng dẫn chi tiết.

- Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM)

- Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- ĐT: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466 - Fax: 028. 38394255.

- Email: [email protected]

Xem thêm
Thu gọn