XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-09-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 87
Giải bảy 704
Giải sáu 7167 8230 3449
Giải năm 3855
Giải tư 91151 86655 48911 39667 96196 73003 82608
Giải ba 36546 75009
Giải nhì 60266
Giải nhất 81353
Đặc biệt 391596
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 04 08 09 11 30 46 49 51
53 55 55 66 67 67 87 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 08, 09 0 30
1 11 1 11, 51
2 2
3 30 3 53
4 46, 49 4
5 51, 53, 55, 55 5 55, 55
6 66, 67, 67 6 46, 66, 96, 96
7 7 67, 67, 87
8 87 8
9 96, 96 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-09-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 06
Giải bảy 137
Giải sáu 6515 1062 0210
Giải năm 3934
Giải tư 86385 26099 40669 17402 34308 34421 92315
Giải ba 65407 98060
Giải nhì 88191
Giải nhất 77455
Đặc biệt 610924
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 06 07 08 10 15 15 21 24
34 37 55 60 62 69 85 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 07, 08 0 10, 60
1 10, 15, 15 1 21, 91
2 21, 24 2 62
3 34, 37 3
4 4 24, 34
5 55 5 15, 15, 55, 85
6 60, 62, 69 6 06
7 7 37
8 85 8
9 91, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 14-09-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 89
Giải bảy 835
Giải sáu 6607 7553 4734
Giải năm 7112
Giải tư 51614 92149 49552 71897 46626 86003 45838
Giải ba 87705 47509
Giải nhì 89270
Giải nhất 86484
Đặc biệt 217286
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 05 07 09 12 14 26 34 35
38 49 52 53 70 84 86 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 07, 09 0 70
1 12, 14 1
2 26 2 12, 52
3 34, 35, 38 3 53
4 49 4 14, 34, 84
5 52, 53 5 35
6 6 26, 86
7 70 7 97
8 84, 86, 89 8 38
9 97 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 12-09-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 61
Giải bảy 228
Giải sáu 8220 3939 2203
Giải năm 6926
Giải tư 67325 28510 33171 61383 56590 85479 01965
Giải ba 29491 40040
Giải nhì 90811
Giải nhất 67840
Đặc biệt 151529
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 10 11 20 25 26 28 29 39
40 40 61 65 71 79 83 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 10, 20, 40, 40, 90
1 10, 11 1 11, 61, 71, 91
2 20, 25, 26, 28, 29 2
3 39 3 83
4 40, 40 4
5 5 25, 65
6 61, 65 6 26
7 71, 79 7
8 83 8 28
9 90, 91 9 29, 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 07-09-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 70
Giải bảy 765
Giải sáu 0477 3943 3715
Giải năm 8199
Giải tư 00842 04648 45869 96133 90218 03791 94114
Giải ba 25342 13723
Giải nhì 24684
Giải nhất 94348
Đặc biệt 968198
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
14 15 18 23 33 42 42 43 48
48 65 69 70 77 84 91 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 14, 15, 18 1 91
2 23 2 42, 42
3 33 3 23, 33, 43
4 42, 42, 43, 48, 48 4 14, 84
5 5 15, 65
6 65, 69 6
7 70, 77 7 77
8 84 8 18, 48, 48, 98
9 91, 98, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 05-09-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 48
Giải bảy 552
Giải sáu 8373 7538 8698
Giải năm 1312
Giải tư 95653 99808 13254 71824 55834 63180 89121
Giải ba 89495 34866
Giải nhì 39548
Giải nhất 00417
Đặc biệt 097198
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
08 12 17 21 24 34 38 48 48
52 53 54 66 73 80 95 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 80
1 12, 17 1 21
2 21, 24 2 12, 52
3 34, 38 3 53, 73
4 48, 48 4 24, 34, 54
5 52, 53, 54 5 95
6 66 6 66
7 73 7 17
8 80 8 38, 48, 48, 98, 98
9 95, 98, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 31-08-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 40
Giải bảy 380
Giải sáu 4301 8964 9641
Giải năm 0670
Giải tư 52002 85872 74772 66566 03799 49290 17310
Giải ba 29894 42406
Giải nhì 50672
Giải nhất 51677
Đặc biệt 143441
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
01 02 06 10 40 41 41 64 66
70 72 72 72 77 80 90 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 06 0 10, 40, 70, 80, 90
1 10 1 41, 41
2 2 72, 72, 72
3 3
4 40, 41, 41 4 64, 94
5 5
6 64, 66 6 66
7 70, 72, 72, 72, 77 7 77
8 80 8
9 90, 94, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 29-08-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 90
Giải bảy 671
Giải sáu 8276 5584 4914
Giải năm 6553
Giải tư 98967 60372 49992 07288 49203 30273 25908
Giải ba 61738 75498
Giải nhì 97226
Giải nhất 59861
Đặc biệt 602590
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 08 14 26 38 53 61 67 71
72 73 76 84 88 90 90 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0 90, 90
1 14 1 61, 71
2 26 2 72, 92
3 38 3 53, 73
4 4 14, 84
5 53 5
6 61, 67 6 26, 76
7 71, 72, 73, 76 7 67
8 84, 88 8 38, 88, 98
9 90, 90, 92, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 24-08-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 18
Giải bảy 996
Giải sáu 1522 6222 3828
Giải năm 4693
Giải tư 88367 57656 51004 42359 96545 66789 26159
Giải ba 57913 85791
Giải nhì 37286
Giải nhất 69738
Đặc biệt 163844
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
04 13 18 22 22 28 38 44 45
56 59 59 67 86 89 91 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 13, 18 1 91
2 22, 22, 28 2 22, 22
3 38 3 13, 93
4 44, 45 4 44
5 56, 59, 59 5 45
6 67 6 56, 86, 96
7 7 67
8 86, 89 8 18, 28, 38
9 91, 93, 96 9 59, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 22-08-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 30
Giải bảy 658
Giải sáu 2034 7355 1293
Giải năm 7104
Giải tư 49746 24634 40668 03226 59461 06454 87349
Giải ba 72230 44186
Giải nhì 40560
Giải nhất 27003
Đặc biệt 666427
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 04 26 27 30 30 34 34 46
49 54 55 58 60 61 68 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 30, 30, 60
1 1 61
2 26, 27 2
3 30, 30, 34, 34 3 93
4 46, 49 4 34, 34, 54
5 54, 55, 58 5 55
6 60, 61, 68 6 26, 46, 86
7 7 27
8 86 8 58, 68
9 93 9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được phát hành từ năm 1978 để đáp ứng như cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích tham gia.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam TPHCM như nào?

Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (KQXSHCM) được quay vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (ngày mở thưởng trùng với Tết nguyên đán hoặc các ngày lễ vẫn được diễn ra bình thường).

Chương trình quay số mở thưởng XSMN HCM diễn ra từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Hồ Chí Minh.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số miền Nam TPHCM?

Để biết kết quả xổ số miền Nam (KQXS HCM) nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam TPHCM tại trường quay xổ số, trên các kênh truyền hình hoặc vào đúng khung giờ diễn ra quay số các bạn truy cập vào trang website kết quả xổ số XoSo88.TV để theo dõi nhé.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại hoặc máy tính là các bạn đã có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần truy cập KQXSMN đài HCM và để nguyên màn hình, không cần bấm F5 hay refresh, kết quả xổ số miền Nam hôm nay TPHCM mới nhất sẽ được tự động hiển thị song song với trường quay.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam TPHCM chính xác

Khi xem KQXSHCM, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố, bạn chỉ cần đối chiếu 2 số cuối của tờ vé số với bảng 2 số cuối kết quả XSMN H C M, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để tham khảo các cặp số dự đoán về nhiều XSMN HCM, các bạn hãy truy cập vào mục soi cầu XSMN H C M để xem các chuyên gia dự đoán KQXSHCM TP và xem những người tham gia khác vào bình luận số đẹp nào cho hôm nay.

Không chỉ dò vé xổ số miền Nam HCM trực tiếp hôm nay, bạn có thể xem lại KQXSMN TP Hồ Chí Minh hôm qua, tuần rồi và các tuần trước đấy cùng các thông tin liên quan.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam TP HCM

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSMN HCM trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay TPHCM đổi thưởng ở đâu?

Hiện nay, công ty XSKT HCM đã có văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn không cần lo sẽ phải đi quá xa để lĩnh thưởng xổ số miền Nam hôm nay thành phố HCM. Hãy liên hệ với công ty XSKT HCM để được hướng dẫn chi tiết.

- Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM)

- Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- ĐT: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466 - Fax: 028. 38394255.

- Email: [email protected]

Xem thêm
Thu gọn