XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 03-10-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 52
Giải bảy 990
Giải sáu 0974 3113 1081
Giải năm 6125
Giải tư 24239 73064 19183 49412 99708 66385 18857
Giải ba 59337 47724
Giải nhì 47517
Giải nhất 70803
Đặc biệt 085720
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 08 12 13 17 20 24 25 37
39 52 57 64 74 81 83 85 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0 20, 90
1 12, 13, 17 1 81
2 20, 24, 25 2 12, 52
3 37, 39 3 13, 83
4 4 24, 64, 74
5 52, 57 5 25, 85
6 64 6
7 74 7 17, 37, 57
8 81, 83, 85 8
9 90 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 01-10-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 03
Giải bảy 278
Giải sáu 7361 4476 9805
Giải năm 8209
Giải tư 88384 12376 13993 92681 39688 26654 19087
Giải ba 93926 63686
Giải nhì 51263
Giải nhất 63533
Đặc biệt 015021
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 05 09 21 26 33 54 61 63
76 76 78 81 84 86 87 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 09 0
1 1 21, 61, 81
2 21, 26 2
3 33 3 03, 33, 63, 93
4 4 54, 84
5 54 5
6 61, 63 6 26, 76, 76, 86
7 76, 76, 78 7 87
8 81, 84, 86, 87, 88 8 78, 88
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 26-09-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 75
Giải bảy 479
Giải sáu 5774 6135 5729
Giải năm 6857
Giải tư 55052 86443 49540 52465 14637 62708 82350
Giải ba 37139 60175
Giải nhì 74461
Giải nhất 36078
Đặc biệt 087007
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
07 08 29 35 37 39 40 43 50
52 57 61 65 74 75 75 78 79
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 40, 50
1 1 61
2 29 2 52
3 35, 37, 39 3 43
4 40, 43 4 74
5 50, 52, 57 5 35, 65, 75, 75
6 61, 65 6
7 74, 75, 75, 78, 79 7 37, 57
8 8 78
9 9 29, 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 24-09-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 07
Giải bảy 958
Giải sáu 2523 4055 8139
Giải năm 9594
Giải tư 46932 59565 43989 31487 95073 19237 64137
Giải ba 21709 34098
Giải nhì 26518
Giải nhất 72108
Đặc biệt 210135
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
07 08 09 18 23 32 35 37 37
39 55 58 65 73 87 89 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08, 09 0
1 18 1
2 23 2 32
3 32, 35, 37, 37, 39 3 23, 73
4 4 94
5 55, 58 5 35, 55, 65
6 65 6
7 73 7 07, 37, 37, 87
8 87, 89 8 18, 58, 98
9 94, 98 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 19-09-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 06
Giải bảy 814
Giải sáu 9773 2242 0466
Giải năm 6780
Giải tư 23953 77945 22836 22716 66876 94644 66426
Giải ba 82372 18895
Giải nhì 18626
Giải nhất 04115
Đặc biệt 275622
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
06 14 15 16 22 26 26 36 42
44 45 53 66 72 73 76 80 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 80
1 14, 15, 16 1
2 22, 26, 26 2 22, 42, 72
3 36 3 53, 73
4 42, 44, 45 4 14, 44
5 53 5 15, 45, 95
6 66 6 06, 16, 26, 26, 36, 66, 76
7 72, 73, 76 7
8 80 8
9 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 17-09-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 89
Giải bảy 542
Giải sáu 4986 3798 4184
Giải năm 9863
Giải tư 82235 67754 38740 19692 20482 72453 50908
Giải ba 15730 15195
Giải nhì 85716
Giải nhất 88510
Đặc biệt 517935
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
08 10 16 30 35 35 40 42 53
54 63 82 84 86 89 92 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 10, 30, 40
1 10, 16 1
2 2 42, 82, 92
3 30, 35, 35 3 53, 63
4 40, 42 4 54, 84
5 53, 54 5 35, 35, 95
6 63 6 16, 86
7 7
8 82, 84, 86, 89 8 98
9 92, 95, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 12-09-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 10
Giải bảy 089
Giải sáu 8680 9622 4275
Giải năm 2555
Giải tư 77984 18913 82560 46537 54249 34023 93135
Giải ba 44937 96720
Giải nhì 44296
Giải nhất 75744
Đặc biệt 027780
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
10 13 20 22 23 35 37 37 44
49 55 60 75 80 80 84 89 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 20, 60, 80, 80
1 10, 13 1
2 20, 22, 23 2 22
3 35, 37, 37 3 13, 23
4 44, 49 4 44, 84
5 55 5 35, 55, 75
6 60 6 96
7 75 7 37, 37
8 80, 80, 84, 89 8
9 96 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 10-09-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 92
Giải bảy 267
Giải sáu 7778 1557 9853
Giải năm 5181
Giải tư 30349 60871 08096 65363 76860 13575 97428
Giải ba 46020 37264
Giải nhì 14951
Giải nhất 93890
Đặc biệt 965021
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
20 21 28 49 51 53 57 60 63
64 67 71 75 78 81 90 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 60, 90
1 1 21, 51, 71, 81
2 20, 21, 28 2 92
3 3 53, 63
4 49 4 64
5 51, 53, 57 5 75
6 60, 63, 64, 67 6 96
7 71, 75, 78 7 57, 67
8 81 8 28, 78
9 90, 92, 96 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 05-09-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 72
Giải bảy 758
Giải sáu 2985 2893 7144
Giải năm 4026
Giải tư 91612 47726 52720 30307 33661 70784 94115
Giải ba 86152 22364
Giải nhì 64481
Giải nhất 41786
Đặc biệt 511023
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
07 12 15 20 23 26 26 44 52
58 61 64 72 81 84 85 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20
1 12, 15 1 61, 81
2 20, 23, 26, 26 2 12, 52, 72
3 3 23, 93
4 44 4 44, 64, 84
5 52, 58 5 15, 85
6 61, 64 6 26, 26, 86
7 72 7
8 81, 84, 85, 86 8 58
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 03-09-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 93
Giải bảy 614
Giải sáu 9667 2625 3725
Giải năm 3941
Giải tư 78446 70415 31101 11014 29811 10623 03479
Giải ba 88689 78109
Giải nhì 00823
Giải nhất 28248
Đặc biệt 320869
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
01 09 11 14 14 15 23 23 25
25 41 46 48 67 69 79 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0
1 11, 14, 14, 15 1 11, 41
2 23, 23, 25, 25 2
3 3 23, 23, 93
4 41, 46, 48 4 14, 14
5 5 15, 25, 25
6 67, 69 6 46
7 79 7 67
8 89 8 48
9 93 9 69, 79, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được phát hành từ năm 1978 để đáp ứng như cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích tham gia.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam TPHCM như nào?

Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (KQXSHCM) được quay vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (ngày mở thưởng trùng với Tết nguyên đán hoặc các ngày lễ vẫn được diễn ra bình thường).

Chương trình quay số mở thưởng XSMN HCM diễn ra từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Hồ Chí Minh.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số miền Nam TPHCM?

Để biết kết quả xổ số miền Nam (KQXS HCM) nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam TPHCM tại trường quay xổ số, trên các kênh truyền hình hoặc vào đúng khung giờ diễn ra quay số các bạn truy cập vào trang website kết quả xổ số XoSo88.TV để theo dõi nhé.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại hoặc máy tính là các bạn đã có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần truy cập KQXSMN đài HCM và để nguyên màn hình, không cần bấm F5 hay refresh, kết quả xổ số miền Nam hôm nay TPHCM mới nhất sẽ được tự động hiển thị song song với trường quay.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam TPHCM chính xác

Khi xem KQXSHCM, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố, bạn chỉ cần đối chiếu 2 số cuối của tờ vé số với bảng 2 số cuối kết quả XSMN H C M, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để tham khảo các cặp số dự đoán về nhiều XSMN HCM, các bạn hãy truy cập vào mục soi cầu XSMN H C M để xem các chuyên gia dự đoán KQXSHCM TP và xem những người tham gia khác vào bình luận số đẹp nào cho hôm nay.

Không chỉ dò vé xổ số miền Nam HCM trực tiếp hôm nay, bạn có thể xem lại KQXSMN TP Hồ Chí Minh hôm qua, tuần rồi và các tuần trước đấy cùng các thông tin liên quan.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam TP HCM

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSMN HCM trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay TPHCM đổi thưởng ở đâu?

Hiện nay, công ty XSKT HCM đã có văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn không cần lo sẽ phải đi quá xa để lĩnh thưởng xổ số miền Nam hôm nay thành phố HCM. Hãy liên hệ với công ty XSKT HCM để được hướng dẫn chi tiết.

- Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM)

- Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- ĐT: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466 - Fax: 028. 38394255.

- Email: [email protected]

Xem thêm
Thu gọn