XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 25-10-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 24
Giải bảy 944
Giải sáu 8341 2674 5213
Giải năm 9458
Giải tư 92697 86408 62150 30375 26362 60858 27087
Giải ba 86278 79964
Giải nhì 06107
Giải nhất 47712
Đặc biệt 911182
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
07 08 12 13 24 41 44 50 58
58 62 64 74 75 78 82 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 50
1 12, 13 1 41
2 24 2 12, 62, 82
3 3 13
4 41, 44 4 24, 44, 64, 74
5 50, 58, 58 5 75
6 62, 64 6
7 74, 75, 78 7 87, 97
8 82, 87 8 58, 58, 78
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 23-10-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 91
Giải bảy 631
Giải sáu 8007 6125 1909
Giải năm 5024
Giải tư 42338 05116 86520 12643 95692 71048 74235
Giải ba 65156 39751
Giải nhì 92695
Giải nhất 55565
Đặc biệt 749782
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
07 09 16 20 24 25 31 35 38
43 48 51 56 65 82 91 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 20
1 16 1 31, 51, 91
2 20, 24, 25 2 82, 92
3 31, 35, 38 3 43
4 43, 48 4 24
5 51, 56 5 25, 35, 65, 95
6 65 6 16, 56
7 7
8 82 8 38, 48
9 91, 92, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 12-07-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 12-07-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 05-07-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 54
Giải bảy 546
Giải sáu 5488 9218 8403
Giải năm 3629
Giải tư 08158 71260 87652 11529 63707 54402 72607
Giải ba 75030 81061
Giải nhì 73298
Giải nhất 32520
Đặc biệt 472296
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 03 07 07 18 20 29 29 30
46 52 54 58 60 61 88 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 07, 07 0 20, 30, 60
1 18 1 61
2 20, 29, 29 2 52
3 30 3
4 46 4 54
5 52, 54, 58 5
6 60, 61 6 46, 96
7 7
8 88 8 18, 58, 88, 98
9 96, 98 9 29, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 03-07-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 92
Giải bảy 697
Giải sáu 5758 7479 3907
Giải năm 1736
Giải tư 44925 58228 39503 75956 71478 49975 82152
Giải ba 57839 84380
Giải nhì 32995
Giải nhất 01660
Đặc biệt 643631
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 07 25 28 31 36 39 52 56
58 60 75 78 79 80 92 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07 0 60, 80
1 1 31
2 25, 28 2 52, 92
3 31, 36, 39 3
4 4
5 52, 56, 58 5 25, 75, 95
6 60 6 36, 56
7 75, 78, 79 7 97
8 80 8 28, 58, 78
9 92, 95, 97 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 28-06-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 69
Giải bảy 413
Giải sáu 2327 4799 3058
Giải năm 9717
Giải tư 34272 17647 86245 13458 49247 51822 86166
Giải ba 95699 82845
Giải nhì 15898
Giải nhất 23029
Đặc biệt 830771
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
13 17 22 27 29 45 45 47 47
58 58 66 69 71 72 98 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13, 17 1 71
2 22, 27, 29 2 22, 72
3 3 13
4 45, 45, 47, 47 4
5 58, 58 5 45, 45
6 66, 69 6 66
7 71, 72 7 17, 27, 47, 47
8 8 58, 58, 98
9 98, 99, 99 9 29, 69, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 26-06-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 26
Giải bảy 143
Giải sáu 6910 1667 6594
Giải năm 8580
Giải tư 33720 90132 53727 78229 99988 76582 05132
Giải ba 37542 63283
Giải nhì 19928
Giải nhất 91886
Đặc biệt 108196
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
10 20 26 27 28 29 32 32 42
43 67 80 82 83 86 88 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 20, 80
1 10 1
2 20, 26, 27, 28, 29 2 32, 32, 42, 82
3 32, 32 3 43, 83
4 42, 43 4 94
5 5
6 67 6 26, 86, 96
7 7 27, 67
8 80, 82, 83, 86, 88 8 28, 88
9 94, 96 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-06-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 66
Giải bảy 205
Giải sáu 2705 9030 7944
Giải năm 8227
Giải tư 90510 07492 61888 52573 38138 58514 46855
Giải ba 35538 14870
Giải nhì 60803
Giải nhất 33208
Đặc biệt 373557
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 05 05 08 10 14 27 30 38
38 44 55 57 66 70 73 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 05, 08 0 10, 30, 70
1 10, 14 1
2 27 2 92
3 30, 38, 38 3 73
4 44 4 14, 44
5 55, 57 5 55
6 66 6 66
7 70, 73 7 27, 57
8 88 8 38, 38, 88
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-06-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 68
Giải bảy 164
Giải sáu 5490 1672 7159
Giải năm 6198
Giải tư 20399 15976 61345 32703 07790 12787 14289
Giải ba 53233 05269
Giải nhì 69334
Giải nhất 01152
Đặc biệt 664980
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 33 34 45 52 59 64 68 69
72 76 80 87 89 90 90 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 80, 90, 90
1 1
2 2 52, 72
3 33, 34 3 33
4 45 4 34, 64
5 52, 59 5 45
6 64, 68, 69 6 76
7 72, 76 7 87
8 80, 87, 89 8 68, 98
9 90, 90, 98, 99 9 59, 69, 89, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được phát hành từ năm 1978 để đáp ứng như cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích tham gia.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam TPHCM như nào?

Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (KQXSHCM) được quay vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (ngày mở thưởng trùng với Tết nguyên đán hoặc các ngày lễ vẫn được diễn ra bình thường).

Chương trình quay số mở thưởng XSMN HCM diễn ra từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Hồ Chí Minh.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số miền Nam TPHCM?

Để biết kết quả xổ số miền Nam (KQXS HCM) nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam TPHCM tại trường quay xổ số, trên các kênh truyền hình hoặc vào đúng khung giờ diễn ra quay số các bạn truy cập vào trang website kết quả xổ số XoSo88.TV để theo dõi nhé.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại hoặc máy tính là các bạn đã có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần truy cập KQXSMN đài HCM và để nguyên màn hình, không cần bấm F5 hay refresh, kết quả xổ số miền Nam hôm nay TPHCM mới nhất sẽ được tự động hiển thị song song với trường quay.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam TPHCM chính xác

Khi xem KQXSHCM, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố, bạn chỉ cần đối chiếu 2 số cuối của tờ vé số với bảng 2 số cuối kết quả XSMN H C M, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để tham khảo các cặp số dự đoán về nhiều XSMN HCM, các bạn hãy truy cập vào mục soi cầu XSMN H C M để xem các chuyên gia dự đoán KQXSHCM TP và xem những người tham gia khác vào bình luận số đẹp nào cho hôm nay.

Không chỉ dò vé xổ số miền Nam HCM trực tiếp hôm nay, bạn có thể xem lại KQXSMN TP Hồ Chí Minh hôm qua, tuần rồi và các tuần trước đấy cùng các thông tin liên quan.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam TP HCM

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSMN HCM trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay TPHCM đổi thưởng ở đâu?

Hiện nay, công ty XSKT HCM đã có văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn không cần lo sẽ phải đi quá xa để lĩnh thưởng xổ số miền Nam hôm nay thành phố HCM. Hãy liên hệ với công ty XSKT HCM để được hướng dẫn chi tiết.

- Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM)

- Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- ĐT: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466 - Fax: 028. 38394255.

- Email: [email protected]

Xem thêm
Thu gọn