XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 28-11-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 44
Giải bảy 985
Giải sáu 8468 7941 4303
Giải năm 9446
Giải tư 37510 38636 95316 86157 09408 53038 43154
Giải ba 41371 68594
Giải nhì 41947
Giải nhất 97778
Đặc biệt 183054
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
03 08 10 16 36 38 41 44 46
47 54 54 57 68 71 78 85 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0 10
1 10, 16 1 41, 71
2 2
3 36, 38 3
4 41, 44, 46, 47 4 44, 54, 54, 94
5 54, 54, 57 5 85
6 68 6 16, 36, 46
7 71, 78 7 47, 57
8 85 8 38, 68, 78
9 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 21-11-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 92
Giải bảy 482
Giải sáu 3339 9215 2265
Giải năm 9287
Giải tư 09721 65592 31533 67991 34734 11434 66582
Giải ba 79141 42442
Giải nhì 85444
Giải nhất 58221
Đặc biệt 021374
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
15 21 21 33 34 34 39 41 42
44 65 74 82 82 87 91 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 15 1 21, 21, 41, 91
2 21, 21 2 42, 82, 82, 92, 92
3 33, 34, 34, 39 3 33
4 41, 42, 44 4 34, 34, 44, 74
5 5 15, 65
6 65 6
7 74 7 87
8 82, 82, 87 8
9 91, 92, 92 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 14-11-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 57
Giải bảy 808
Giải sáu 2266 5719 7813
Giải năm 5535
Giải tư 18815 05420 68173 10699 73270 05823 44232
Giải ba 86792 34572
Giải nhì 13006
Giải nhất 37390
Đặc biệt 419817
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
06 08 13 15 17 19 20 23 32
35 57 66 70 72 73 90 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08 0 20, 70, 90
1 13, 15, 17, 19 1
2 20, 23 2 32, 72, 92
3 32, 35 3 13, 23, 73
4 4
5 57 5 15, 35
6 66 6 66
7 70, 72, 73 7 17, 57
8 8
9 90, 92, 99 9 19, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 07-11-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 36
Giải bảy 177
Giải sáu 2979 8292 3887
Giải năm 3377
Giải tư 24025 07766 10586 75684 70432 38144 33795
Giải ba 47559 41519
Giải nhì 04819
Giải nhất 22009
Đặc biệt 311230
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
09 19 19 25 30 32 36 44 59
66 77 77 79 84 86 87 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 30
1 19, 19 1
2 25 2 32, 92
3 30, 32, 36 3
4 44 4 44, 84
5 59 5 25, 95
6 66 6 36, 66, 86
7 77, 77, 79 7 77, 77, 87
8 84, 86, 87 8
9 92, 95 9 19, 19, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 31-10-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 43
Giải bảy 513
Giải sáu 6153 6990 6851
Giải năm 2039
Giải tư 91737 43196 19578 64439 31705 17362 72521
Giải ba 75459 35645
Giải nhì 65225
Giải nhất 36900
Đặc biệt 025806
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
00 05 06 13 21 25 37 39 39
43 45 51 53 59 62 78 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 06 0 90
1 13 1 21, 51
2 21, 25 2 62
3 37, 39, 39 3 13, 43, 53
4 43, 45 4
5 51, 53, 59 5 25, 45
6 62 6 96
7 78 7 37
8 8 78
9 90, 96 9 39, 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 24-10-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 84
Giải bảy 031
Giải sáu 8786 2107 5208
Giải năm 8687
Giải tư 57964 62422 81834 61234 17864 93191 78542
Giải ba 80311 43628
Giải nhì 93940
Giải nhất 62756
Đặc biệt 038848
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
07 08 11 22 28 31 34 34 40
42 48 56 64 64 84 86 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 40
1 11 1 11, 31, 91
2 22, 28 2 22, 42
3 31, 34, 34 3
4 40, 42, 48 4 34, 34, 64, 64, 84
5 56 5
6 64, 64 6 56, 86
7 7 87
8 84, 86, 87 8 28, 48
9 91 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 04-07-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 40
Giải bảy 343
Giải sáu 7419 2312 0097
Giải năm 0064
Giải tư 66735 29935 41953 97981 00520 75658 13482
Giải ba 42593 65825
Giải nhì 90970
Giải nhất 29459
Đặc biệt 509867
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
12 19 20 25 35 35 40 43 53
58 59 64 67 70 81 82 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 70
1 12, 19 1 81
2 20, 25 2 12, 82
3 35, 35 3 43, 53, 93
4 40, 43 4 64
5 53, 58, 59 5 25, 35, 35
6 64, 67 6
7 70 7 67, 97
8 81, 82 8 58
9 93, 97 9 19, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 27-06-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 19
Giải bảy 205
Giải sáu 3580 0711 9513
Giải năm 3095
Giải tư 56762 18750 67112 21225 46550 58826 02709
Giải ba 71656 78848
Giải nhì 05559
Giải nhất 16092
Đặc biệt 428213
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
05 09 11 12 13 13 19 25 26
48 50 50 56 59 62 80 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 50, 50, 80
1 11, 12, 13, 13, 19 1 11
2 25, 26 2 12, 62, 92
3 3 13, 13
4 48 4
5 50, 50, 56, 59 5 25, 95
6 62 6 26, 56
7 7
8 80 8 48
9 92, 95 9 19, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 20-06-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 39
Giải bảy 960
Giải sáu 7501 2552 4468
Giải năm 5579
Giải tư 02143 58713 92107 89380 15624 52416 11151
Giải ba 63006 30663
Giải nhì 38993
Giải nhất 90251
Đặc biệt 217073
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
01 06 07 13 16 24 39 43 51
51 52 60 63 68 73 79 80 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06, 07 0 60, 80
1 13, 16 1 51, 51
2 24 2 52
3 39 3 13, 43, 63, 73, 93
4 43 4 24
5 51, 51, 52 5
6 60, 63, 68 6 16
7 73, 79 7
8 80 8 68
9 93 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 13-06-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 54
Giải bảy 142
Giải sáu 2166 4400 2118
Giải năm 0680
Giải tư 67784 59353 53503 49015 51459 16392 80188
Giải ba 59677 75811
Giải nhì 81530
Giải nhất 86228
Đặc biệt 219699
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
00 03 11 15 18 28 30 42 53
54 59 66 77 80 84 88 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 30, 80
1 11, 15, 18 1 11
2 28 2 42, 92
3 30 3 53
4 42 4 54, 84
5 53, 54, 59 5 15
6 66 6 66
7 77 7 77
8 80, 84, 88 8 18, 28, 88
9 92, 99 9 59, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG

Xổ số Kiên Giang (XSKG) được phát hành rộng rãi khắp khu vực miền Nam và được nhiều người tham gia. Mỗi tờ vé xổ số Kiên Giang hôm nay có giá 10.000 đồng có thể mang lại cho các bạn cơ hội trúng 2 tỷ đồng cùng hàng vạn giải thưởng hấp dẫn khác.

1. Lịch mở thưởng kết quả xổ số Kiên Giang (KQXSKG)

KQXSKG – Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay được quay đều đặn vào ngày chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h15 – 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang.

2. Cách xem kết quả xổ số Kiên Giang hàng tuần tại XoSo88.TV

Các bạn có thể theo dõi xổ số Kiên Giang chủ nhật quay số mở thưởng bằng cách truy cập vào trang XoSo88TV, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay được tự động cập nhật ngay khi trường quay có kết quả.

Các bạn chỉ cần mở website lên và để nguyên màn hình, không cần tải lại trang, kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang được tự động hiển thị đảm bảo nhanh và chính xác nhất.

Nếu bỏ lỡ buổi quay thưởng xổ số Kiên Giang chủ nhật hàng tuần, các bạn có thể xem lại kết quả xổ số kiên Giang hàng tuần, xổ số Kiên Giang tuần rồi và những tuần trước đó. Trang kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay – XoSo88.TV lưu chi tiết KQXSKG trong 7 tuần gần nhất để các bạn tiện xem lại.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang nhanh và chính xác nhất

Các bạn có thể dò KQXS Kiên Giang hàng tuần cực nhanh chỉ với 2 số cuối, bạn so sánh 2 số đuôi (hàng chục và hàng đơn vị) của tờ vé số với bảng lô tô đầu đuôi, nếu khớp thì các bạn tiếp tục so tiếp lên bảng kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang một cách chi tiết để biết mình trúng giải gì. Nếu không trùng thì đồng nghĩa rằng bạn không trúng giải xổ số Kiên Giang chủ nhật nào.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kiên Giang mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kiên Giang hôm nay có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam tỉnh Kiên Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Kiên Giang mới nhất

Khi trúng thưởng xổ số Kiên Giang 30 ngày các bạn có thể liên hệ theo các địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Kiên Giang (XSKT Kiên Giang)

Địa chỉ:

  • 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Điện thoại: 077-3873040 - 3873061 - Fax: 077-3873040 - 077.3871000).
  • Chi nhánh Sài Gòn - Địa chỉ: 152 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh (Điện thoại: 0839.238468 - Fax: 0839.238469).
  • Chi nhánh miền Đông - Địa chỉ: Số 1, khu A Trường Sơn, P.15, Q.10. TP. Hồ Chí Minh (Điện thoại/ Fax: 08.6264.7030).
  • Chi nhánh miền Tây - Địa chỉ: 16 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Điện thoại: 0710.3764.182 - Fax: 0710.3764.183).

 

Xem thêm
Thu gọn