XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 04-07-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 40
Giải bảy 343
Giải sáu 7419 2312 0097
Giải năm 0064
Giải tư 66735 29935 41953 97981 00520 75658 13482
Giải ba 42593 65825
Giải nhì 90970
Giải nhất 29459
Đặc biệt 509867
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
12 19 20 25 35 35 40 43 53
58 59 64 67 70 81 82 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 70
1 12, 19 1 81
2 20, 25 2 12, 82
3 35, 35 3 43, 53, 93
4 40, 43 4 64
5 53, 58, 59 5 25, 35, 35
6 64, 67 6
7 70 7 67, 97
8 81, 82 8 58
9 93, 97 9 19, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 27-06-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 19
Giải bảy 205
Giải sáu 3580 0711 9513
Giải năm 3095
Giải tư 56762 18750 67112 21225 46550 58826 02709
Giải ba 71656 78848
Giải nhì 05559
Giải nhất 16092
Đặc biệt 428213
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
05 09 11 12 13 13 19 25 26
48 50 50 56 59 62 80 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 50, 50, 80
1 11, 12, 13, 13, 19 1 11
2 25, 26 2 12, 62, 92
3 3 13, 13
4 48 4
5 50, 50, 56, 59 5 25, 95
6 62 6 26, 56
7 7
8 80 8 48
9 92, 95 9 19, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 20-06-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 39
Giải bảy 960
Giải sáu 7501 2552 4468
Giải năm 5579
Giải tư 02143 58713 92107 89380 15624 52416 11151
Giải ba 63006 30663
Giải nhì 38993
Giải nhất 90251
Đặc biệt 217073
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
01 06 07 13 16 24 39 43 51
51 52 60 63 68 73 79 80 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06, 07 0 60, 80
1 13, 16 1 51, 51
2 24 2 52
3 39 3 13, 43, 63, 73, 93
4 43 4 24
5 51, 51, 52 5
6 60, 63, 68 6 16
7 73, 79 7
8 80 8 68
9 93 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 13-06-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 54
Giải bảy 142
Giải sáu 2166 4400 2118
Giải năm 0680
Giải tư 67784 59353 53503 49015 51459 16392 80188
Giải ba 59677 75811
Giải nhì 81530
Giải nhất 86228
Đặc biệt 219699
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
00 03 11 15 18 28 30 42 53
54 59 66 77 80 84 88 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 30, 80
1 11, 15, 18 1 11
2 28 2 42, 92
3 30 3 53
4 42 4 54, 84
5 53, 54, 59 5 15
6 66 6 66
7 77 7 77
8 80, 84, 88 8 18, 28, 88
9 92, 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 06-06-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 52
Giải bảy 658
Giải sáu 0430 7979 5281
Giải năm 3535
Giải tư 79108 00609 16500 34105 47136 01664 33079
Giải ba 12442 38587
Giải nhì 74440
Giải nhất 26574
Đặc biệt 745670
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
00 05 08 09 30 35 36 40 42
52 58 64 70 74 79 79 81 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 08, 09 0 30, 40, 70
1 1 81
2 2 42, 52
3 30, 35, 36 3
4 40, 42 4 64, 74
5 52, 58 5 35
6 64 6 36
7 70, 74, 79, 79 7 87
8 81, 87 8 58
9 9 79, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 30-05-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 74
Giải bảy 127
Giải sáu 0879 7724 9594
Giải năm 4815
Giải tư 20286 66276 87106 02267 79604 09424 25960
Giải ba 71245 40690
Giải nhì 51816
Giải nhất 65237
Đặc biệt 317456
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
04 06 15 16 24 24 27 37 45
56 60 67 74 76 79 86 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 60, 90
1 15, 16 1
2 24, 24, 27 2
3 37 3
4 45 4 24, 24, 74, 94
5 56 5 15, 45
6 60, 67 6 16, 56, 76, 86
7 74, 76, 79 7 27, 37, 67
8 86 8
9 90, 94 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 23-05-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 55
Giải bảy 238
Giải sáu 3328 7361 9508
Giải năm 2375
Giải tư 10086 35576 07384 14514 70832 87184 90601
Giải ba 53125 75176
Giải nhì 54698
Giải nhất 56952
Đặc biệt 054088
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
01 08 14 25 28 32 38 52 55
61 75 76 76 84 84 86 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08 0
1 14 1 61
2 25, 28 2 32, 52
3 32, 38 3
4 4 14, 84, 84
5 52, 55 5 25, 55, 75
6 61 6 76, 76, 86
7 75, 76, 76 7
8 84, 84, 86, 88 8 28, 38, 88, 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 16-05-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 52
Giải bảy 179
Giải sáu 1154 7354 6682
Giải năm 2785
Giải tư 72035 44763 13239 71913 36734 74914 89920
Giải ba 31134 71109
Giải nhì 28276
Giải nhất 16360
Đặc biệt 245500
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
00 09 13 14 20 34 34 35 39
52 54 54 60 63 76 79 82 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09 0 20, 60
1 13, 14 1
2 20 2 52, 82
3 34, 34, 35, 39 3 13, 63
4 4 14, 34, 34, 54, 54
5 52, 54, 54 5 35, 85
6 60, 63 6 76
7 76, 79 7
8 82, 85 8
9 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 09-05-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 75
Giải bảy 951
Giải sáu 6970 0175 5422
Giải năm 3507
Giải tư 70066 38099 51586 61814 32309 51253 92362
Giải ba 13825 15072
Giải nhì 68938
Giải nhất 74163
Đặc biệt 286853
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
07 09 14 22 25 38 51 53 53
62 63 66 70 72 75 75 86 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 70
1 14 1 51
2 22, 25 2 22, 62, 72
3 38 3 53, 53, 63
4 4 14
5 51, 53, 53 5 25, 75, 75
6 62, 63, 66 6 66, 86
7 70, 72, 75, 75 7
8 86 8 38
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 02-05-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 58
Giải bảy 469
Giải sáu 9352 7562 8190
Giải năm 0517
Giải tư 16928 93515 41599 70792 79955 71107 31070
Giải ba 78700 60284
Giải nhì 05888
Giải nhất 98074
Đặc biệt 070840
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
00 07 15 17 28 40 52 55 58
62 69 70 74 84 88 90 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 40, 70, 90
1 15, 17 1
2 28 2 52, 62, 92
3 3
4 40 4 74, 84
5 52, 55, 58 5 15, 55
6 62, 69 6
7 70, 74 7 17
8 84, 88 8 28, 58, 88
9 90, 92, 99 9 69, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG

Xổ số Kiên Giang (XSKG) được phát hành rộng rãi khắp khu vực miền Nam và được nhiều người tham gia. Mỗi tờ vé xổ số Kiên Giang hôm nay có giá 10.000 đồng có thể mang lại cho các bạn cơ hội trúng 2 tỷ đồng cùng hàng vạn giải thưởng hấp dẫn khác.

1. Lịch mở thưởng kết quả xổ số Kiên Giang (KQXSKG)

KQXSKG – Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay được quay đều đặn vào ngày chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h15 – 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang.

2. Cách xem kết quả xổ số Kiên Giang hàng tuần tại XoSo88.TV

Các bạn có thể theo dõi xổ số Kiên Giang chủ nhật quay số mở thưởng bằng cách truy cập vào trang XoSo88TV, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay được tự động cập nhật ngay khi trường quay có kết quả.

Các bạn chỉ cần mở website lên và để nguyên màn hình, không cần tải lại trang, kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang được tự động hiển thị đảm bảo nhanh và chính xác nhất.

Nếu bỏ lỡ buổi quay thưởng xổ số Kiên Giang chủ nhật hàng tuần, các bạn có thể xem lại kết quả xổ số kiên Giang hàng tuần, xổ số Kiên Giang tuần rồi và những tuần trước đó. Trang kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay – XoSo88.TV lưu chi tiết KQXSKG trong 7 tuần gần nhất để các bạn tiện xem lại.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang nhanh và chính xác nhất

Các bạn có thể dò KQXS Kiên Giang hàng tuần cực nhanh chỉ với 2 số cuối, bạn so sánh 2 số đuôi (hàng chục và hàng đơn vị) của tờ vé số với bảng lô tô đầu đuôi, nếu khớp thì các bạn tiếp tục so tiếp lên bảng kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang một cách chi tiết để biết mình trúng giải gì. Nếu không trùng thì đồng nghĩa rằng bạn không trúng giải xổ số Kiên Giang chủ nhật nào.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kiên Giang mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kiên Giang hôm nay có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam tỉnh Kiên Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Kiên Giang mới nhất

Khi trúng thưởng xổ số Kiên Giang 30 ngày các bạn có thể liên hệ theo các địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Kiên Giang (XSKT Kiên Giang)

Địa chỉ:

  • 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Điện thoại: 077-3873040 - 3873061 - Fax: 077-3873040 - 077.3871000).
  • Chi nhánh Sài Gòn - Địa chỉ: 152 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh (Điện thoại: 0839.238468 - Fax: 0839.238469).
  • Chi nhánh miền Đông - Địa chỉ: Số 1, khu A Trường Sơn, P.15, Q.10. TP. Hồ Chí Minh (Điện thoại/ Fax: 08.6264.7030).
  • Chi nhánh miền Tây - Địa chỉ: 16 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Điện thoại: 0710.3764.182 - Fax: 0710.3764.183).

 

Xem thêm
Thu gọn