XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 16-09-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 53
Giải bảy 200
Giải sáu 3463 7294 2549
Giải năm 1088
Giải tư 10226 37581 72462 39374 39357 93709 68275
Giải ba 36037 44885
Giải nhì 98036
Giải nhất 08779
Đặc biệt 859279
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 09 26 36 37 49 53 57 62
63 74 75 79 79 81 85 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09 0
1 1 81
2 26 2 62
3 36, 37 3 53, 63
4 49 4 74, 94
5 53, 57 5 75, 85
6 62, 63 6 26, 36
7 74, 75, 79, 79 7 37, 57
8 81, 85, 88 8 88
9 94 9 49, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 09-09-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 85
Giải bảy 124
Giải sáu 3187 4485 1115
Giải năm 4953
Giải tư 37014 22371 15885 11088 44625 87269 21959
Giải ba 07329 43603
Giải nhì 18808
Giải nhất 98126
Đặc biệt 564083
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 08 14 15 24 25 26 29 53
59 69 71 83 85 85 85 87 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0
1 14, 15 1 71
2 24, 25, 26, 29 2
3 3 53, 83
4 4 14, 24
5 53, 59 5 15, 25, 85, 85, 85
6 69 6 26
7 71 7 87
8 83, 85, 85, 85, 87, 88 8 88
9 9 29, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 02-09-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 73
Giải bảy 744
Giải sáu 6882 7586 7260
Giải năm 0594
Giải tư 23002 14816 49065 48316 55410 46479 27660
Giải ba 73769 55562
Giải nhì 50722
Giải nhất 01407
Đặc biệt 834579
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 07 10 16 16 22 44 60 60
62 65 69 73 79 79 82 86 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 10, 60, 60
1 10, 16, 16 1
2 22 2 22, 62, 82
3 3 73
4 44 4 44, 94
5 5 65
6 60, 60, 62, 65, 69 6 16, 16, 86
7 73, 79, 79 7
8 82, 86 8
9 94 9 69, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 26-08-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 43
Giải bảy 731
Giải sáu 1767 7363 5757
Giải năm 6955
Giải tư 92501 19914 14789 24283 24473 08834 20061
Giải ba 60663 28694
Giải nhì 98190
Giải nhất 35810
Đặc biệt 940523
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
01 10 14 23 31 34 43 55 57
61 63 63 67 73 83 89 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 90
1 10, 14 1 31, 61
2 23 2
3 31, 34 3 23, 43, 63, 63, 73, 83
4 43 4 14, 34, 94
5 55, 57 5 55
6 61, 63, 63, 67 6
7 73 7 57, 67
8 83, 89 8
9 90, 94 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 19-08-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 39
Giải bảy 754
Giải sáu 0640 8159 2837
Giải năm 6007
Giải tư 53057 88073 25051 91737 60896 29159 84416
Giải ba 72646 35071
Giải nhì 68408
Giải nhất 25081
Đặc biệt 966538
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
07 08 16 37 37 38 39 40 46
51 54 57 59 59 71 73 81 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 40
1 16 1 51, 71, 81
2 2
3 37, 37, 38, 39 3 73
4 40, 46 4 54
5 51, 54, 57, 59, 59 5
6 6 16, 46, 96
7 71, 73 7 37, 37, 57
8 81 8 38
9 96 9 39, 59, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 12-08-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 21
Giải bảy 298
Giải sáu 9010 3425 2843
Giải năm 0528
Giải tư 86859 88651 53994 66845 05967 66242 79287
Giải ba 57572 03959
Giải nhì 76952
Giải nhất 77183
Đặc biệt 598621
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
10 21 21 25 28 42 43 45 51
52 59 59 67 72 83 87 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10 1 21, 21, 51
2 21, 21, 25, 28 2 42, 52, 72
3 3 43, 83
4 42, 43, 45 4 94
5 51, 52, 59, 59 5 25, 45
6 67 6
7 72 7 67, 87
8 83, 87 8 28, 98
9 94, 98 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 05-08-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 15
Giải bảy 750
Giải sáu 9549 6414 1062
Giải năm 3504
Giải tư 94623 72657 77783 31761 14476 22520 04539
Giải ba 89219 04267
Giải nhì 95168
Giải nhất 81480
Đặc biệt 357418
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
04 14 15 18 19 20 23 39 49
50 57 61 62 67 68 76 80 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 20, 50, 80
1 14, 15, 18, 19 1 61
2 20, 23 2 62
3 39 3 23, 83
4 49 4 14
5 50, 57 5 15
6 61, 62, 67, 68 6 76
7 76 7 57, 67
8 80, 83 8 18, 68
9 9 19, 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 29-07-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 60
Giải bảy 199
Giải sáu 0585 1910 5971
Giải năm 1192
Giải tư 87640 91455 49910 29350 73838 77841 26376
Giải ba 90511 53286
Giải nhì 00879
Giải nhất 61046
Đặc biệt 649042
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
10 10 11 38 40 41 42 46 50
55 60 71 76 79 85 86 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 10, 40, 50, 60
1 10, 10, 11 1 11, 41, 71
2 2 42, 92
3 38 3
4 40, 41, 42, 46 4
5 50, 55 5 55, 85
6 60 6 46, 76, 86
7 71, 76, 79 7
8 85, 86 8 38
9 92, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 22-07-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 01
Giải bảy 723
Giải sáu 9687 5716 2409
Giải năm 0723
Giải tư 25939 83898 94241 54935 11864 20788 71462
Giải ba 66760 75938
Giải nhì 97239
Giải nhất 30566
Đặc biệt 186935
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
01 09 16 23 23 35 35 38 39
39 41 60 62 64 66 87 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 60
1 16 1 01, 41
2 23, 23 2 62
3 35, 35, 38, 39, 39 3 23, 23
4 41 4 64
5 5 35, 35
6 60, 62, 64, 66 6 16, 66
7 7 87
8 87, 88 8 38, 88, 98
9 98 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 15-07-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 56
Giải bảy 261
Giải sáu 1824 0994 1635
Giải năm 1496
Giải tư 76982 75173 33686 38046 35258 07964 49958
Giải ba 97586 66135
Giải nhì 46710
Giải nhất 72004
Đặc biệt 047132
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
04 10 24 32 35 35 46 56 58
58 61 64 73 82 86 86 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10
1 10 1 61
2 24 2 32, 82
3 32, 35, 35 3 73
4 46 4 24, 64, 94
5 56, 58, 58 5 35, 35
6 61, 64 6 46, 56, 86, 86, 96
7 73 7
8 82, 86, 86 8 58, 58
9 94, 96 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Xổ số Sóc Trăng (XSST) được phát hành khá muộn vào năm 1992 nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân trên toàn miền Nam. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được quay cố định hàng tuần nên các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và tham gia.

1. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay quay ở đâu, thời gian nào?

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15 chiều thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp tại trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng.

Đài Sóc Trăng là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay số mở thưởng ngày thứ tư.

2. Cách dò kết quả xổ số Sóc Trăng nhanh và chính xác

Để tra nhanh KQXS Sóc Trăng, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số Sóc Trăng ngày bạn mua, nếu thấy khớp 2 số cuối của vé số thì chúc mừng bạn đã có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Khi đó, các bạn mới cần tra lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, nếu không trùng số nào tức là bạn chưa trúng giải xổ số Sóc Trăng.

3. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Để xem trực tiếp xổ số Sóc Trăng hàng tuần (KQ XSST), các bạn chỉ cần truy cập vào website XoSo88.TV và giữ nguyên màn hình mà không phải ấn F5 để refresh, kết quả trực tiếp xổ số miền Nam đài Đồng Nai mới nhất sẽ tự động hiển thị ngay khi trường quay thông báo, mỗi giải XS Sóc Trăng được công bố cách nhau tầm 10s.

Trang kết quả xổ số miền Nam đài Sóc Trăng của chúng tôi cung cấp kết quả của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số miền Nam Sóc Trăng hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả XS Sóc Trăng bất cứ khi nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Sóc Trăng mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Sóc Trăng trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số kiến thiết Sóc Trăng nhận ở đâu?

- Khi trúng giải xổ số Sóc Trăng hôm nay, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty xổ số Sóc Trăng để được hướng dẫn địa chỉ đổi thưởng gần nhất.

- Hiện nay, công ty đã có chi nhánh và văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để khách hàng không phải đi xa đổi thưởng.

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
  • Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Xem thêm
Thu gọn