XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 25-11-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 68
Giải bảy 737
Giải sáu 1695 2243 3559
Giải năm 4151
Giải tư 76808 64627 98959 17222 84580 22223 40469
Giải ba 45598 05538
Giải nhì 54833
Giải nhất 75256
Đặc biệt 074117
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
08 17 22 23 27 33 37 38 43
51 56 59 59 68 69 80 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 80
1 17 1 51
2 22, 23, 27 2 22
3 33, 37, 38 3 23, 33, 43
4 43 4
5 51, 56, 59, 59 5 95
6 68, 69 6 56
7 7 17, 27, 37
8 80 8 38, 68, 98
9 95, 98 9 59, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 18-11-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 51
Giải bảy 029
Giải sáu 7151 1145 8503
Giải năm 6067
Giải tư 34930 34021 56704 60209 33653 68838 48421
Giải ba 50318 41849
Giải nhì 21469
Giải nhất 11116
Đặc biệt 322911
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 04 09 11 16 18 21 21 29
30 38 45 49 51 51 53 67 69
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 09 0 30
1 11, 16, 18 1 11, 21, 21, 51, 51
2 21, 21, 29 2
3 30, 38 3 53
4 45, 49 4
5 51, 51, 53 5 45
6 67, 69 6 16
7 7 67
8 8 18, 38
9 9 29, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 11-11-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 71
Giải bảy 596
Giải sáu 1379 0670 6615
Giải năm 0307
Giải tư 65295 33395 18984 21785 31825 55410 36580
Giải ba 21913 86057
Giải nhì 85696
Giải nhất 31595
Đặc biệt 760961
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
07 10 13 15 25 57 61 70 71
79 80 84 85 95 95 95 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10, 70, 80
1 10, 13, 15 1 61, 71
2 25 2
3 3 13
4 4 84
5 57 5 15, 25, 85, 95, 95, 95
6 61 6 96, 96
7 70, 71, 79 7 57
8 80, 84, 85 8
9 95, 95, 95, 96, 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 04-11-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 88
Giải bảy 768
Giải sáu 5136 4824 3150
Giải năm 2261
Giải tư 72252 69400 35887 06211 60954 02976 87177
Giải ba 30921 91285
Giải nhì 85521
Giải nhất 71314
Đặc biệt 737157
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 11 14 21 21 24 36 50 52
54 57 61 68 76 77 85 87 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 50
1 11, 14 1 11, 21, 21, 61
2 21, 21, 24 2 52
3 36 3
4 4 14, 24, 54
5 50, 52, 54, 57 5 85
6 61, 68 6 36, 76
7 76, 77 7 57, 77, 87
8 85, 87, 88 8 68, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 28-10-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 07
Giải bảy 990
Giải sáu 7046 9068 1311
Giải năm 1265
Giải tư 03397 75667 45575 32525 50980 84986 01763
Giải ba 00320 45227
Giải nhì 61118
Giải nhất 99536
Đặc biệt 972537
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
07 11 18 20 25 27 36 37 46
63 65 67 68 75 80 86 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 80, 90
1 11, 18 1 11
2 20, 25, 27 2
3 36, 37 3 63
4 46 4
5 5 25, 65, 75
6 63, 65, 67, 68 6 36, 46, 86
7 75 7 07, 27, 37, 67, 97
8 80, 86 8 18, 68
9 90, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 21-10-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 03
Giải bảy 412
Giải sáu 7734 2010 7600
Giải năm 5189
Giải tư 20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142
Giải ba 45647 39070
Giải nhì 60397
Giải nhất 51004
Đặc biệt 710023
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 03 04 07 10 12 23 34 42
47 48 57 70 83 85 89 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 04, 07 0 10, 70
1 10, 12 1
2 23 2 12, 42
3 34 3 03, 23, 83
4 42, 47, 48 4 34
5 57 5 85
6 6
7 70 7 47, 57, 97, 97
8 83, 85, 89 8 48
9 97, 97 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 14-10-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 46
Giải bảy 142
Giải sáu 7748 0963 9327
Giải năm 9142
Giải tư 77454 32732 80029 34243 93936 56145 44310
Giải ba 81120 18260
Giải nhì 24779
Giải nhất 08768
Đặc biệt 058054
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
10 20 27 29 32 36 42 42 43
45 46 48 54 54 60 63 68 79
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 20, 60
1 10 1
2 20, 27, 29 2 32, 42, 42
3 32, 36 3 43, 63
4 42, 42, 43, 45, 46, 48 4 54, 54
5 54, 54 5 45
6 60, 63, 68 6 36, 46
7 79 7 27
8 8 48, 68
9 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 07-10-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 93
Giải bảy 144
Giải sáu 8226 6841 4845
Giải năm 8366
Giải tư 93754 35826 32644 99802 45818 92018 53348
Giải ba 68510 78485
Giải nhì 27264
Giải nhất 73433
Đặc biệt 970009
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 09 10 18 18 26 26 33 41
44 44 45 48 54 64 66 85 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 10
1 10, 18, 18 1 41
2 26, 26 2
3 33 3 33, 93
4 41, 44, 44, 45, 48 4 44, 44, 54, 64
5 54 5 45, 85
6 64, 66 6 26, 26, 66
7 7
8 85 8 18, 18, 48
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 30-09-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 19
Giải bảy 308
Giải sáu 1197 1152 9861
Giải năm 1735
Giải tư 96041 69113 99748 26698 88359 97426 31248
Giải ba 13737 56245
Giải nhì 94901
Giải nhất 16725
Đặc biệt 203151
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
01 08 13 19 25 26 35 37 41
45 48 48 51 52 59 61 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08 0
1 13, 19 1 41, 51, 61
2 25, 26 2 52
3 35, 37 3 13
4 41, 45, 48, 48 4
5 51, 52, 59 5 25, 35, 45
6 61 6 26
7 7 37, 97
8 8 48, 48, 98
9 97, 98 9 19, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 23-09-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 32
Giải bảy 591
Giải sáu 1155 3554 2347
Giải năm 6219
Giải tư 41463 01754 42537 67227 72122 24235 37953
Giải ba 25746 38803
Giải nhì 14716
Giải nhất 07000
Đặc biệt 314952
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 03 16 19 22 27 32 35 37
46 47 52 53 54 54 55 63 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0
1 16, 19 1 91
2 22, 27 2 22, 32, 52
3 32, 35, 37 3 53, 63
4 46, 47 4 54, 54
5 52, 53, 54, 54, 55 5 35, 55
6 63 6 16, 46
7 7 27, 37, 47
8 8
9 91 9 19

KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Xổ số Sóc Trăng (XSST) được phát hành khá muộn vào năm 1992 nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân trên toàn miền Nam. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được quay cố định hàng tuần nên các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và tham gia.

1. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay quay ở đâu, thời gian nào?

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15 chiều thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp tại trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng.

Đài Sóc Trăng là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay số mở thưởng ngày thứ tư.

2. Cách dò kết quả xổ số Sóc Trăng nhanh và chính xác

Để tra nhanh KQXS Sóc Trăng, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số Sóc Trăng ngày bạn mua, nếu thấy khớp 2 số cuối của vé số thì chúc mừng bạn đã có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Khi đó, các bạn mới cần tra lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, nếu không trùng số nào tức là bạn chưa trúng giải xổ số Sóc Trăng.

3. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Để xem trực tiếp xổ số Sóc Trăng hàng tuần (KQ XSST), các bạn chỉ cần truy cập vào website XoSo88.TV và giữ nguyên màn hình mà không phải ấn F5 để refresh, kết quả trực tiếp xổ số miền Nam đài Đồng Nai mới nhất sẽ tự động hiển thị ngay khi trường quay thông báo, mỗi giải XS Sóc Trăng được công bố cách nhau tầm 10s.

Trang kết quả xổ số miền Nam đài Sóc Trăng của chúng tôi cung cấp kết quả của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số miền Nam Sóc Trăng hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả XS Sóc Trăng bất cứ khi nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Sóc Trăng mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Sóc Trăng trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số kiến thiết Sóc Trăng nhận ở đâu?

- Khi trúng giải xổ số Sóc Trăng hôm nay, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty xổ số Sóc Trăng để được hướng dẫn địa chỉ đổi thưởng gần nhất.

- Hiện nay, công ty đã có chi nhánh và văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để khách hàng không phải đi xa đổi thưởng.

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
  • Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Xem thêm
Thu gọn