XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 09-06-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 62
Giải bảy 956
Giải sáu 7300 9745 5601
Giải năm 5426
Giải tư 81512 54424 49231 20216 93953 86189 30739
Giải ba 47208 33060
Giải nhì 23157
Giải nhất 04216
Đặc biệt 621463
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 01 08 12 16 16 24 26 31
39 45 53 56 57 60 62 63 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 08 0 60
1 12, 16, 16 1 31
2 24, 26 2 12, 62
3 31, 39 3 53, 63
4 45 4 24
5 53, 56, 57 5 45
6 60, 62, 63 6 16, 16, 26, 56
7 7 57
8 89 8
9 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 02-06-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 84
Giải bảy 911
Giải sáu 7656 3043 4684
Giải năm 5518
Giải tư 67388 19391 44611 03930 46422 37437 07068
Giải ba 58132 39572
Giải nhì 70968
Giải nhất 22477
Đặc biệt 775693
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
11 11 18 22 30 32 37 43 56
68 68 72 77 84 84 88 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 11, 11, 18 1 11, 11, 91
2 22 2 22, 32, 72
3 30, 32, 37 3 43, 93
4 43 4 84, 84
5 56 5
6 68, 68 6 56
7 72, 77 7 37, 77
8 84, 84, 88 8 18, 68, 68, 88
9 91, 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 26-05-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 12
Giải bảy 410
Giải sáu 9385 7294 0449
Giải năm 3662
Giải tư 61348 00418 22735 98782 07140 75562 17819
Giải ba 70129 94501
Giải nhì 73487
Giải nhất 88555
Đặc biệt 526283
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
01 10 12 18 19 29 35 40 48
49 55 62 62 82 83 85 87 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 40
1 10, 12, 18, 19 1
2 29 2 12, 62, 62, 82
3 35 3 83
4 40, 48, 49 4 94
5 55 5 35, 55, 85
6 62, 62 6
7 7 87
8 82, 83, 85, 87 8 18, 48
9 94 9 19, 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 19-05-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 22
Giải bảy 039
Giải sáu 7947 3785 1643
Giải năm 5941
Giải tư 46039 87815 91402 85356 22052 69603 14450
Giải ba 09351 89323
Giải nhì 65510
Giải nhất 04858
Đặc biệt 274038
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 03 10 15 22 23 38 39 39
41 43 47 50 51 52 56 58 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 10, 50
1 10, 15 1 41, 51
2 22, 23 2 22, 52
3 38, 39, 39 3 23, 43
4 41, 43, 47 4
5 50, 51, 52, 56, 58 5 15, 85
6 6 56
7 7 47
8 85 8 38, 58
9 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 12-05-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 95
Giải bảy 185
Giải sáu 4660 6232 3826
Giải năm 0624
Giải tư 43160 90690 35776 73139 53219 84866 44872
Giải ba 27270 42817
Giải nhì 16828
Giải nhất 57689
Đặc biệt 292543
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
17 19 24 26 28 32 39 43 60
60 66 70 72 76 85 89 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 60, 70, 90
1 17, 19 1
2 24, 26, 28 2 32, 72
3 32, 39 3 43
4 43 4 24
5 5 85, 95
6 60, 60, 66 6 26, 66, 76
7 70, 72, 76 7 17
8 85, 89 8 28
9 90, 95 9 19, 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 05-05-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 24
Giải bảy 247
Giải sáu 6791 6067 3549
Giải năm 1377
Giải tư 91735 87943 64219 60054 47957 64572 30031
Giải ba 87880 33147
Giải nhì 83626
Giải nhất 65033
Đặc biệt 653314
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
14 19 24 26 31 33 35 43 47
47 49 54 57 67 72 77 80 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 14, 19 1 31, 91
2 24, 26 2 72
3 31, 33, 35 3 33, 43
4 43, 47, 47, 49 4 14, 24, 54
5 54, 57 5 35
6 67 6 26
7 72, 77 7 47, 47, 57, 67, 77
8 80 8
9 91 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 28-04-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 88
Giải bảy 216
Giải sáu 2753 1984 4681
Giải năm 4255
Giải tư 07330 88331 64856 19104 33291 25894 52696
Giải ba 03811 65898
Giải nhì 88619
Giải nhất 39997
Đặc biệt 407076
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
04 11 16 19 30 31 53 55 56
76 81 84 88 91 94 96 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 30
1 11, 16, 19 1 11, 31, 81, 91
2 2
3 30, 31 3 53
4 4 84, 94
5 53, 55, 56 5 55
6 6 16, 56, 76, 96
7 76 7 97
8 81, 84, 88 8 88, 98
9 91, 94, 96, 97, 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 21-04-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 73
Giải bảy 970
Giải sáu 5226 3946 3503
Giải năm 1248
Giải tư 86455 90083 92002 23210 06283 76035 12683
Giải ba 10969 59758
Giải nhì 65012
Giải nhất 05856
Đặc biệt 695189
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 03 10 12 26 35 46 48 55
56 58 69 70 73 83 83 83 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 10, 70
1 10, 12 1
2 26 2 12
3 35 3 73, 83, 83, 83
4 46, 48 4
5 55, 56, 58 5 35, 55
6 69 6 26, 46, 56
7 70, 73 7
8 83, 83, 83, 89 8 48, 58
9 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 14-04-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 76
Giải bảy 173
Giải sáu 8941 0723 9764
Giải năm 6949
Giải tư 23668 31748 59093 95025 41523 21328 31100
Giải ba 26499 07041
Giải nhì 84142
Giải nhất 23612
Đặc biệt 714619
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 12 19 23 23 25 28 41 41
42 48 49 64 68 73 76 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 12, 19 1 41, 41
2 23, 23, 25, 28 2 12, 42
3 3 23, 23, 73, 93
4 41, 41, 42, 48, 49 4 64
5 5 25
6 64, 68 6 76
7 73, 76 7
8 8 28, 48, 68
9 93, 99 9 19, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 07-04-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 36
Giải bảy 585
Giải sáu 9569 2153 0496
Giải năm 2358
Giải tư 13244 35212 42557 70184 73296 84054 40806
Giải ba 27764 07970
Giải nhì 77004
Giải nhất 53165
Đặc biệt 534417
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
04 06 12 17 36 44 53 54 57
58 64 65 69 70 84 85 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 70
1 12, 17 1
2 2 12
3 36 3 53
4 44 4 44, 54, 64, 84
5 53, 54, 57, 58 5 65, 85
6 64, 65, 69 6 36, 96, 96
7 70 7 17, 57
8 84, 85 8 58
9 96, 96 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Xổ số Sóc Trăng (XSST) được phát hành khá muộn vào năm 1992 nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân trên toàn miền Nam. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được quay cố định hàng tuần nên các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và tham gia.

1. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay quay ở đâu, thời gian nào?

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15 chiều thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp tại trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng.

Đài Sóc Trăng là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay số mở thưởng ngày thứ tư.

2. Cách dò kết quả xổ số Sóc Trăng nhanh và chính xác

Để tra nhanh KQXS Sóc Trăng, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số Sóc Trăng ngày bạn mua, nếu thấy khớp 2 số cuối của vé số thì chúc mừng bạn đã có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Khi đó, các bạn mới cần tra lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, nếu không trùng số nào tức là bạn chưa trúng giải xổ số Sóc Trăng.

3. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Để xem trực tiếp xổ số Sóc Trăng hàng tuần (KQ XSST), các bạn chỉ cần truy cập vào website XoSo88.TV và giữ nguyên màn hình mà không phải ấn F5 để refresh, kết quả trực tiếp xổ số miền Nam đài Đồng Nai mới nhất sẽ tự động hiển thị ngay khi trường quay thông báo, mỗi giải XS Sóc Trăng được công bố cách nhau tầm 10s.

Trang kết quả xổ số miền Nam đài Sóc Trăng của chúng tôi cung cấp kết quả của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số miền Nam Sóc Trăng hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả XS Sóc Trăng bất cứ khi nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Sóc Trăng mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Sóc Trăng trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số kiến thiết Sóc Trăng nhận ở đâu?

- Khi trúng giải xổ số Sóc Trăng hôm nay, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty xổ số Sóc Trăng để được hướng dẫn địa chỉ đổi thưởng gần nhất.

- Hiện nay, công ty đã có chi nhánh và văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để khách hàng không phải đi xa đổi thưởng.

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
  • Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Xem thêm
Thu gọn