XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 18-05-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 17
Giải bảy 054
Giải sáu 4239 0484 7638
Giải năm 0714
Giải tư 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424
Giải ba 19977 22333
Giải nhì 80694
Giải nhất 79529
Đặc biệt 995365
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
14 16 17 18 24 27 29 33 38
39 54 60 65 67 77 83 84 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60
1 14, 16, 17, 18 1
2 24, 27, 29 2
3 33, 38, 39 3 33, 83
4 4 14, 24, 54, 84, 94
5 54 5 65
6 60, 65, 67 6 16
7 77 7 17, 27, 67, 77
8 83, 84 8 18, 38
9 94 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 11-05-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 68
Giải bảy 760
Giải sáu 9632 6843 5436
Giải năm 6926
Giải tư 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953
Giải ba 75249 31514
Giải nhì 77836
Giải nhất 81405
Đặc biệt 317171
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
05 05 14 16 21 26 28 32 36
36 41 43 49 53 60 68 71 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05 0 60
1 14, 16 1 21, 41, 71
2 21, 26, 28 2 32
3 32, 36, 36 3 43, 53
4 41, 43, 49 4 14
5 53 5
6 60, 68 6 16, 26, 36, 36
7 71 7 97
8 8 28, 68
9 97 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 04-05-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 99
Giải bảy 946
Giải sáu 9022 7694 8646
Giải năm 4145
Giải tư 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858
Giải ba 04367 85189
Giải nhì 56631
Giải nhất 58913
Đặc biệt 524151
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
12 13 18 21 22 28 31 34 45
46 46 51 58 67 69 89 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12, 13, 18 1 21, 31, 51
2 21, 22, 28 2 12, 22
3 31, 34 3 13
4 45, 46, 46 4 34, 94
5 51, 58 5 45
6 67, 69 6 46, 46
7 7 67
8 89 8 18, 28, 58
9 94, 99 9 69, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 27-04-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 22
Giải bảy 957
Giải sáu 6094 2346 2484
Giải năm 9292
Giải tư 43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882
Giải ba 56325 53649
Giải nhì 41240
Giải nhất 24863
Đặc biệt 793591
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
12 20 22 25 32 40 41 46 49
57 63 78 82 84 91 92 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40
1 12 1 41, 91
2 20, 22, 25 2 12, 22, 32, 82, 92
3 32 3 63
4 40, 41, 46, 49 4 84, 94
5 57 5 25
6 63 6 46
7 78 7 57
8 82, 84 8 78
9 91, 92, 94, 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 20-04-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 37
Giải bảy 711
Giải sáu 8774 9655 0798
Giải năm 4110
Giải tư 45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022
Giải ba 89638 24328
Giải nhì 52552
Giải nhất 85761
Đặc biệt 261003
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 03 10 11 13 16 20 22 28
37 38 52 55 61 66 74 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03 0 10, 20
1 10, 11, 13, 16 1 11, 61
2 20, 22, 28 2 22, 52
3 37, 38 3 13
4 4 74
5 52, 55 5 55
6 61, 66 6 16, 66, 96
7 74 7 37
8 8 28, 38, 98
9 96, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 13-04-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 05
Giải bảy 768
Giải sáu 0278 7123 5365
Giải năm 9173
Giải tư 96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421
Giải ba 25116 62071
Giải nhì 77974
Giải nhất 37928
Đặc biệt 588189
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
05 13 16 21 23 24 28 47 51
63 65 68 71 73 74 78 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0
1 13, 16 1 21, 51, 71
2 21, 23, 24, 28 2
3 3 13, 23, 63, 73
4 47 4 24, 74
5 51 5 05, 65
6 63, 65, 68 6 16
7 71, 73, 74, 78 7 47, 97
8 89 8 28, 68, 78
9 97 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 06-04-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 47
Giải bảy 706
Giải sáu 6707 1267 3214
Giải năm 0453
Giải tư 53431 80522 25301 24523 46947 52229 92431
Giải ba 22011 71758
Giải nhì 86876
Giải nhất 77375
Đặc biệt 484901
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
01 01 06 07 11 14 22 23 29
31 31 47 47 53 58 67 75 76
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 06, 07 0
1 11, 14 1 11, 31, 31
2 22, 23, 29 2 22
3 31, 31 3 23, 53
4 47, 47 4 14
5 53, 58 5 75
6 67 6 76
7 75, 76 7 47, 47, 67
8 8 58
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 30-03-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 34
Giải bảy 302
Giải sáu 3865 5487 4224
Giải năm 0402
Giải tư 87510 72077 28503 94176 78991 05631 37911
Giải ba 71003 49960
Giải nhì 65959
Giải nhất 12673
Đặc biệt 634197
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 02 03 03 10 11 24 31 34
59 60 65 73 76 77 87 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 03, 03 0 10, 60
1 10, 11 1 11, 31, 91
2 24 2
3 31, 34 3 73
4 4 24, 34
5 59 5 65
6 60, 65 6 76
7 73, 76, 77 7 77, 87, 97
8 87 8
9 91, 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 23-03-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 60
Giải bảy 023
Giải sáu 4177 7621 9462
Giải năm 4127
Giải tư 14859 03308 67924 94245 74058 81064 13322
Giải ba 90917 62091
Giải nhì 46392
Giải nhất 39607
Đặc biệt 216543
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
07 08 17 21 22 23 24 27 43
45 58 59 60 62 64 77 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 60
1 17 1 21, 91
2 21, 22, 23, 24, 27 2 22, 62, 92
3 3 23, 43
4 43, 45 4 24, 64
5 58, 59 5 45
6 60, 62, 64 6
7 77 7 17, 27, 77
8 8 58
9 91, 92 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 16-03-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 49
Giải bảy 293
Giải sáu 4407 3309 9816
Giải năm 4520
Giải tư 82726 04200 96915 90685 98010 65770 47263
Giải ba 49506 23131
Giải nhì 02261
Giải nhất 60115
Đặc biệt 116136
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 06 07 09 10 15 15 16 20
26 31 36 49 61 63 70 85 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06, 07, 09 0 10, 20, 70
1 10, 15, 15, 16 1 31, 61
2 20, 26 2
3 31, 36 3 63, 93
4 49 4
5 5 15, 15, 85
6 61, 63 6 16, 26, 36
7 70 7
8 85 8
9 93 9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Xổ số Sóc Trăng (XSST) được phát hành khá muộn vào năm 1992 nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân trên toàn miền Nam. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được quay cố định hàng tuần nên các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và tham gia.

1. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay quay ở đâu, thời gian nào?

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15 chiều thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp tại trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng.

Đài Sóc Trăng là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay số mở thưởng ngày thứ tư.

2. Cách dò kết quả xổ số Sóc Trăng nhanh và chính xác

Để tra nhanh KQXS Sóc Trăng, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số Sóc Trăng ngày bạn mua, nếu thấy khớp 2 số cuối của vé số thì chúc mừng bạn đã có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Khi đó, các bạn mới cần tra lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, nếu không trùng số nào tức là bạn chưa trúng giải xổ số Sóc Trăng.

3. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Để xem trực tiếp xổ số Sóc Trăng hàng tuần (KQ XSST), các bạn chỉ cần truy cập vào website XoSo88.TV và giữ nguyên màn hình mà không phải ấn F5 để refresh, kết quả trực tiếp xổ số miền Nam đài Đồng Nai mới nhất sẽ tự động hiển thị ngay khi trường quay thông báo, mỗi giải XS Sóc Trăng được công bố cách nhau tầm 10s.

Trang kết quả xổ số miền Nam đài Sóc Trăng của chúng tôi cung cấp kết quả của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số miền Nam Sóc Trăng hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả XS Sóc Trăng bất cứ khi nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Sóc Trăng mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Sóc Trăng trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số kiến thiết Sóc Trăng nhận ở đâu?

- Khi trúng giải xổ số Sóc Trăng hôm nay, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty xổ số Sóc Trăng để được hướng dẫn địa chỉ đổi thưởng gần nhất.

- Hiện nay, công ty đã có chi nhánh và văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để khách hàng không phải đi xa đổi thưởng.

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
  • Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Xem thêm
Thu gọn