XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 28-09-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 72
Giải bảy 071
Giải sáu 1411 9437 7416
Giải năm 1721
Giải tư 28283 35958 42585 37011 66577 05630 10783
Giải ba 21097 42566
Giải nhì 76268
Giải nhất 87288
Đặc biệt 221027
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
11 11 16 21 27 30 37 58 66
68 71 72 77 83 83 85 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 11, 11, 16 1 11, 11, 21, 71
2 21, 27 2 72
3 30, 37 3 83, 83
4 4
5 58 5 85
6 66, 68 6 16, 66
7 71, 72, 77 7 27, 37, 77, 97
8 83, 83, 85, 88 8 58, 68, 88
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 21-09-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 88
Giải bảy 168
Giải sáu 0380 7100 0629
Giải năm 6656
Giải tư 13369 27049 04393 18622 80559 39958 44333
Giải ba 65629 10790
Giải nhì 68950
Giải nhất 33219
Đặc biệt 446354
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 19 22 29 29 33 49 50 54
56 58 59 68 69 80 88 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 50, 80, 90
1 19 1
2 22, 29, 29 2 22
3 33 3 33, 93
4 49 4 54
5 50, 54, 56, 58, 59 5
6 68, 69 6 56
7 7
8 80, 88 8 58, 68, 88
9 90, 93 9 19, 29, 29, 49, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 14-09-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 97
Giải bảy 928
Giải sáu 1865 5720 8013
Giải năm 0145
Giải tư 03345 23800 07816 37751 85679 37034 36234
Giải ba 35459 18883
Giải nhì 86626
Giải nhất 12582
Đặc biệt 774567
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 13 16 20 26 28 34 34 45
45 51 59 65 67 79 82 83 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 20
1 13, 16 1 51
2 20, 26, 28 2 82
3 34, 34 3 13, 83
4 45, 45 4 34, 34
5 51, 59 5 45, 45, 65
6 65, 67 6 16, 26
7 79 7 67, 97
8 82, 83 8 28
9 97 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 07-09-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 95
Giải bảy 122
Giải sáu 9561 9587 6355
Giải năm 0087
Giải tư 75420 54452 54500 31027 80925 11345 72663
Giải ba 92779 18038
Giải nhì 30360
Giải nhất 92459
Đặc biệt 910180
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 20 22 25 27 38 45 52 55
59 60 61 63 79 80 87 87 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 20, 60, 80
1 1 61
2 20, 22, 25, 27 2 22, 52
3 38 3 63
4 45 4
5 52, 55, 59 5 25, 45, 55, 95
6 60, 61, 63 6
7 79 7 27, 87, 87
8 80, 87, 87 8 38
9 95 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 31-08-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 92
Giải bảy 441
Giải sáu 0944 4383 5487
Giải năm 4766
Giải tư 41602 41071 92649 36031 20119 52431 92985
Giải ba 05080 45456
Giải nhì 30290
Giải nhất 68445
Đặc biệt 594631
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 19 31 31 31 41 44 45 49
56 66 71 80 83 85 87 90 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 80, 90
1 19 1 31, 31, 31, 41, 71
2 2 92
3 31, 31, 31 3 83
4 41, 44, 45, 49 4 44
5 56 5 45, 85
6 66 6 56, 66
7 71 7 87
8 80, 83, 85, 87 8
9 90, 92 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 24-08-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 26
Giải bảy 770
Giải sáu 3167 5879 0434
Giải năm 4249
Giải tư 70995 99915 72439 22744 68291 83252 12036
Giải ba 49394 88787
Giải nhì 00863
Giải nhất 25699
Đặc biệt 590672
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
15 26 34 36 39 44 49 52 63
67 70 72 79 87 91 94 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 15 1 91
2 26 2 52, 72
3 34, 36, 39 3 63
4 44, 49 4 34, 44, 94
5 52 5 15, 95
6 63, 67 6 26, 36
7 70, 72, 79 7 67, 87
8 87 8
9 91, 94, 95, 99 9 39, 49, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 17-08-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 76
Giải bảy 223
Giải sáu 9960 9271 5399
Giải năm 1220
Giải tư 81650 20856 76543 17898 43267 45536 45360
Giải ba 86321 14983
Giải nhì 50106
Giải nhất 20771
Đặc biệt 270977
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
06 20 21 23 36 43 50 56 60
60 67 71 71 76 77 83 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 50, 60, 60
1 1 21, 71, 71
2 20, 21, 23 2
3 36 3 23, 43, 83
4 43 4
5 50, 56 5
6 60, 60, 67 6 36, 56, 76
7 71, 71, 76, 77 7 67, 77
8 83 8 98
9 98, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 10-08-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 17
Giải bảy 229
Giải sáu 2731 2189 0221
Giải năm 6904
Giải tư 81053 32702 42829 17224 20570 79850 12773
Giải ba 33160 46887
Giải nhì 85276
Giải nhất 10254
Đặc biệt 771622
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 04 17 21 22 24 29 29 31
50 53 54 60 70 73 76 87 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04 0 50, 60, 70
1 17 1 21, 31
2 21, 22, 24, 29, 29 2 22
3 31 3 53, 73
4 4 24, 54
5 50, 53, 54 5
6 60 6 76
7 70, 73, 76 7 17, 87
8 87, 89 8
9 9 29, 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 03-08-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 73
Giải bảy 820
Giải sáu 0085 5728 9408
Giải năm 0757
Giải tư 40054 61289 12588 95398 86991 19746 90677
Giải ba 74321 35390
Giải nhì 23341
Giải nhất 07339
Đặc biệt 301911
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
08 11 20 21 28 39 41 46 54
57 73 77 85 88 89 90 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 20, 90
1 11 1 11, 21, 41, 91
2 20, 21, 28 2
3 39 3 73
4 41, 46 4 54
5 54, 57 5 85
6 6 46
7 73, 77 7 57, 77
8 85, 88, 89 8 28, 88, 98
9 90, 91, 98 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 27-07-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 97
Giải bảy 440
Giải sáu 9140 4521 6140
Giải năm 9995
Giải tư 63870 48520 70046 60166 33470 28525 60127
Giải ba 15978 42418
Giải nhì 07923
Giải nhất 88661
Đặc biệt 365729
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
18 20 21 23 25 27 29 40 40
40 46 61 66 70 70 78 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 40, 40, 70, 70
1 18 1 21, 61
2 20, 21, 23, 25, 27, 29 2
3 3 23
4 40, 40, 40, 46 4
5 5 25, 95
6 61, 66 6 46, 66
7 70, 70, 78 7 27, 97
8 8 18, 78
9 95, 97 9 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Xổ số Sóc Trăng (XSST) được phát hành khá muộn vào năm 1992 nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân trên toàn miền Nam. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được quay cố định hàng tuần nên các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và tham gia.

1. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay quay ở đâu, thời gian nào?

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15 chiều thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp tại trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng.

Đài Sóc Trăng là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay số mở thưởng ngày thứ tư.

2. Cách dò kết quả xổ số Sóc Trăng nhanh và chính xác

Để tra nhanh KQXS Sóc Trăng, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số Sóc Trăng ngày bạn mua, nếu thấy khớp 2 số cuối của vé số thì chúc mừng bạn đã có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Khi đó, các bạn mới cần tra lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, nếu không trùng số nào tức là bạn chưa trúng giải xổ số Sóc Trăng.

3. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Để xem trực tiếp xổ số Sóc Trăng hàng tuần (KQ XSST), các bạn chỉ cần truy cập vào website XoSo88.TV và giữ nguyên màn hình mà không phải ấn F5 để refresh, kết quả trực tiếp xổ số miền Nam đài Đồng Nai mới nhất sẽ tự động hiển thị ngay khi trường quay thông báo, mỗi giải XS Sóc Trăng được công bố cách nhau tầm 10s.

Trang kết quả xổ số miền Nam đài Sóc Trăng của chúng tôi cung cấp kết quả của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số miền Nam Sóc Trăng hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả XS Sóc Trăng bất cứ khi nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Sóc Trăng mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Sóc Trăng trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số kiến thiết Sóc Trăng nhận ở đâu?

- Khi trúng giải xổ số Sóc Trăng hôm nay, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty xổ số Sóc Trăng để được hướng dẫn địa chỉ đổi thưởng gần nhất.

- Hiện nay, công ty đã có chi nhánh và văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để khách hàng không phải đi xa đổi thưởng.

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
  • Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Xem thêm
Thu gọn