XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 01-12-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 22
Giải bảy 358
Giải sáu 3488 2416 0475
Giải năm 7420
Giải tư 79060 14740 68867 13147 24939 77096 09027
Giải ba 56518 13905
Giải nhì 52474
Giải nhất 88724
Đặc biệt 253291
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
05 16 18 20 22 24 27 39 40
47 58 60 67 74 75 88 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20, 40, 60
1 16, 18 1 91
2 20, 22, 24, 27 2 22
3 39 3
4 40, 47 4 24, 74
5 58 5 75
6 60, 67 6 16, 96
7 74, 75 7 27, 47, 67
8 88 8 18, 58, 88
9 91, 96 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 24-11-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 48
Giải bảy 148
Giải sáu 5756 9926 7953
Giải năm 5696
Giải tư 34238 79921 52848 46481 63212 73806 61361
Giải ba 27618 95146
Giải nhì 96406
Giải nhất 44168
Đặc biệt 293382
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
06 06 12 18 21 26 38 46 48
48 48 53 56 61 68 81 82 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 06 0
1 12, 18 1 21, 61, 81
2 21, 26 2 12, 82
3 38 3 53
4 46, 48, 48, 48 4
5 53, 56 5
6 61, 68 6 26, 46, 56, 96
7 7
8 81, 82 8 18, 38, 48, 48, 48, 68
9 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 17-11-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 67
Giải bảy 017
Giải sáu 5282 3664 4471
Giải năm 7534
Giải tư 13988 01328 60036 17079 14127 60767 13654
Giải ba 56767 94660
Giải nhì 21939
Giải nhất 01285
Đặc biệt 815027
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
17 27 27 28 34 36 39 54 60
64 67 67 67 71 79 82 85 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60
1 17 1 71
2 27, 27, 28 2 82
3 34, 36, 39 3
4 4 34, 54, 64
5 54 5 85
6 60, 64, 67, 67, 67 6 36
7 71, 79 7 17, 27, 27, 67, 67, 67
8 82, 85, 88 8 28, 88
9 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 10-11-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 57
Giải bảy 826
Giải sáu 4754 3698 7486
Giải năm 5749
Giải tư 01486 66789 36765 57224 25385 36863 06557
Giải ba 07681 50815
Giải nhì 59408
Giải nhất 59505
Đặc biệt 508706
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
05 06 08 15 24 26 49 54 57
57 63 65 81 85 86 86 89 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 08 0
1 15 1 81
2 24, 26 2
3 3 63
4 49 4 24, 54
5 54, 57, 57 5 15, 65, 85
6 63, 65 6 26, 86, 86
7 7 57, 57
8 81, 85, 86, 86, 89 8 98
9 98 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 03-11-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 87
Giải bảy 735
Giải sáu 0936 0874 5035
Giải năm 1274
Giải tư 55929 95936 14932 44317 47107 78810 24573
Giải ba 96967 34221
Giải nhì 08322
Giải nhất 85865
Đặc biệt 783266
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
07 10 17 21 22 29 32 35 35
36 36 65 66 67 73 74 74 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10
1 10, 17 1 21
2 21, 22, 29 2 22, 32
3 32, 35, 35, 36, 36 3 73
4 4 74, 74
5 5 35, 35, 65
6 65, 66, 67 6 36, 36, 66
7 73, 74, 74 7 17, 67, 87
8 87 8
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 27-10-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 71
Giải bảy 905
Giải sáu 9408 3141 1255
Giải năm 2044
Giải tư 26141 83001 86978 54124 79017 25937 21700
Giải ba 12684 24800
Giải nhì 33631
Giải nhất 02251
Đặc biệt 637269
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 00 01 05 08 17 24 31 37
41 41 44 51 55 69 71 78 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 01, 05, 08 0
1 17 1 31, 41, 41, 51, 71
2 24 2
3 31, 37 3
4 41, 41, 44 4 24, 44, 84
5 51, 55 5 55
6 69 6
7 71, 78 7 17, 37
8 84 8 78
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 07-07-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 87
Giải bảy 945
Giải sáu 9604 7558 7091
Giải năm 6328
Giải tư 84945 09742 19235 37821 57516 93625 99494
Giải ba 60606 81206
Giải nhì 04064
Giải nhất 52613
Đặc biệt 148248
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
04 06 06 13 16 21 25 28 35
42 45 45 48 58 64 87 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 06 0
1 13, 16 1 21, 91
2 21, 25, 28 2 42
3 35 3 13
4 42, 45, 45, 48 4 64, 94
5 58 5 25, 35, 45, 45
6 64 6 16
7 7 87
8 87 8 28, 48, 58
9 91, 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 30-06-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 36
Giải bảy 549
Giải sáu 5221 9542 7348
Giải năm 7606
Giải tư 53977 88316 97443 80148 41208 95479 28554
Giải ba 64651 10000
Giải nhì 07388
Giải nhất 44350
Đặc biệt 997124
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 06 08 16 21 24 36 42 43
48 48 49 50 51 54 77 79 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06, 08 0 50
1 16 1 21, 51
2 21, 24 2 42
3 36 3 43
4 42, 43, 48, 48, 49 4 24, 54
5 50, 51, 54 5
6 6 16, 36
7 77, 79 7 77
8 88 8 48, 48, 88
9 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 23-06-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 53
Giải bảy 276
Giải sáu 7038 0959 9307
Giải năm 5544
Giải tư 37538 56769 50634 01403 41833 90704 28765
Giải ba 39062 48748
Giải nhì 66239
Giải nhất 39452
Đặc biệt 827254
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 04 07 33 34 38 38 39 44
48 52 53 54 59 62 65 69 76
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 07 0
1 1
2 2 52, 62
3 33, 34, 38, 38, 39 3 33, 53
4 44, 48 4 34, 44, 54
5 52, 53, 54, 59 5 65
6 62, 65, 69 6 76
7 76 7
8 8 38, 38, 48
9 9 39, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 16-06-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 35
Giải bảy 589
Giải sáu 6612 2630 6165
Giải năm 1639
Giải tư 75506 73021 48071 03403 44572 43473 97542
Giải ba 19574 14769
Giải nhì 77514
Giải nhất 39763
Đặc biệt 443863
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 06 12 14 21 30 35 39 42
63 63 65 69 71 72 73 74 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 30
1 12, 14 1 21, 71
2 21 2 12, 42, 72
3 30, 35, 39 3 63, 63, 73
4 42 4 14, 74
5 5 35, 65
6 63, 63, 65, 69 6
7 71, 72, 73, 74 7
8 89 8
9 9 39, 69, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Xổ số Sóc Trăng (XSST) được phát hành khá muộn vào năm 1992 nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân trên toàn miền Nam. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được quay cố định hàng tuần nên các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và tham gia.

1. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay quay ở đâu, thời gian nào?

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15 chiều thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp tại trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng.

Đài Sóc Trăng là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay số mở thưởng ngày thứ tư.

2. Cách dò kết quả xổ số Sóc Trăng nhanh và chính xác

Để tra nhanh KQXS Sóc Trăng, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số Sóc Trăng ngày bạn mua, nếu thấy khớp 2 số cuối của vé số thì chúc mừng bạn đã có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Khi đó, các bạn mới cần tra lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, nếu không trùng số nào tức là bạn chưa trúng giải xổ số Sóc Trăng.

3. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Để xem trực tiếp xổ số Sóc Trăng hàng tuần (KQ XSST), các bạn chỉ cần truy cập vào website XoSo88.TV và giữ nguyên màn hình mà không phải ấn F5 để refresh, kết quả trực tiếp xổ số miền Nam đài Đồng Nai mới nhất sẽ tự động hiển thị ngay khi trường quay thông báo, mỗi giải XS Sóc Trăng được công bố cách nhau tầm 10s.

Trang kết quả xổ số miền Nam đài Sóc Trăng của chúng tôi cung cấp kết quả của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số miền Nam Sóc Trăng hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả XS Sóc Trăng bất cứ khi nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Sóc Trăng mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Sóc Trăng trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số kiến thiết Sóc Trăng nhận ở đâu?

- Khi trúng giải xổ số Sóc Trăng hôm nay, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty xổ số Sóc Trăng để được hướng dẫn địa chỉ đổi thưởng gần nhất.

- Hiện nay, công ty đã có chi nhánh và văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để khách hàng không phải đi xa đổi thưởng.

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
  • Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Xem thêm
Thu gọn