XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 03-03-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 47
Giải bảy 127
Giải sáu 6470 6472 0714
Giải năm 2962
Giải tư 86931 79675 09519 85255 58821 60418 11558
Giải ba 26544 70144
Giải nhì 42590
Giải nhất 72330
Đặc biệt 454847
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
14 18 19 21 27 30 31 44 44
47 47 55 58 62 70 72 75 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 70, 90
1 14, 18, 19 1 21, 31
2 21, 27 2 62, 72
3 30, 31 3
4 44, 44, 47, 47 4 14, 44, 44
5 55, 58 5 55, 75
6 62 6
7 70, 72, 75 7 27, 47, 47
8 8 18, 58
9 90 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 24-02-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 38
Giải bảy 802
Giải sáu 7250 2618 1967
Giải năm 5684
Giải tư 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146
Giải ba 79690 58224
Giải nhì 48184
Giải nhất 98909
Đặc biệt 062911
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 02 09 11 12 14 18 24 24
27 38 46 50 64 67 84 84 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 09 0 50, 90
1 11, 12, 14, 18 1 11
2 24, 24, 27 2 12
3 38 3
4 46 4 14, 24, 24, 64, 84, 84
5 50 5
6 64, 67 6 46
7 7 27, 67
8 84, 84 8 18, 38
9 90 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 17-02-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 99
Giải bảy 549
Giải sáu 3341 4267 5194
Giải năm 8491
Giải tư 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487
Giải ba 03207 90551
Giải nhì 21444
Giải nhất 68309
Đặc biệt 149211
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 07 09 11 41 44 49 49 51
67 81 86 87 87 91 94 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07, 09 0
1 11 1 11, 41, 51, 81, 91
2 2
3 3
4 41, 44, 49, 49 4 44, 94
5 51 5
6 67 6 86, 96
7 7 67, 87, 87
8 81, 86, 87, 87 8
9 91, 94, 96, 99 9 49, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 10-02-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 06
Giải bảy 860
Giải sáu 4852 9917 3685
Giải năm 0656
Giải tư 39863 21473 98293 63473 78866 13381 62702
Giải ba 07182 67207
Giải nhì 80949
Giải nhất 10719
Đặc biệt 365159
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 06 07 17 19 49 52 56 59
60 63 66 73 73 81 82 85 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 07 0 60
1 17, 19 1 81
2 2 52, 82
3 3 63, 73, 73, 93
4 49 4
5 52, 56, 59 5 85
6 60, 63, 66 6 06, 56, 66
7 73, 73 7 17
8 81, 82, 85 8
9 93 9 19, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 03-02-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 31
Giải bảy 637
Giải sáu 9897 2802 5532
Giải năm 0098
Giải tư 61136 10818 53510 58658 12851 97080 22842
Giải ba 69441 40905
Giải nhì 27803
Giải nhất 70176
Đặc biệt 673728
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 03 05 10 18 28 31 32 36
37 41 42 51 58 76 80 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 05 0 10, 80
1 10, 18 1 31, 41, 51
2 28 2 32, 42
3 31, 32, 36, 37 3
4 41, 42 4
5 51, 58 5
6 6 36, 76
7 76 7 37, 97
8 80 8 18, 28, 58, 98
9 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 27-01-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 04
Giải bảy 470
Giải sáu 1103 8362 0689
Giải năm 0088
Giải tư 90403 79331 79091 44072 96526 13507 31735
Giải ba 74887 44289
Giải nhì 39512
Giải nhất 30538
Đặc biệt 799366
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 03 04 07 12 26 31 35 38
62 66 70 72 87 88 89 89 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03, 04, 07 0 70
1 12 1 31, 91
2 26 2 12, 62, 72
3 31, 35, 38 3
4 4 04
5 5 35
6 62, 66 6 26, 66
7 70, 72 7 87
8 87, 88, 89, 89 8 38, 88
9 91 9 89, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 20-01-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 44
Giải bảy 680
Giải sáu 9254 8700 9991
Giải năm 3910
Giải tư 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567
Giải ba 59400 18533
Giải nhì 39440
Giải nhất 69708
Đặc biệt 779026
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 00 08 10 23 26 32 33 40
44 51 54 63 67 75 80 84 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 08 0 10, 40, 80
1 10 1 51, 91
2 23, 26 2 32
3 32, 33 3 23, 33, 63
4 40, 44 4 44, 54, 84
5 51, 54 5 75
6 63, 67 6 26
7 75 7 67
8 80, 84 8
9 91 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 13-01-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 38
Giải bảy 037
Giải sáu 6053 8500 8331
Giải năm 4847
Giải tư 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793
Giải ba 38633 91246
Giải nhì 34112
Giải nhất 72476
Đặc biệt 180585
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 12 14 31 32 33 37 38 41
46 47 53 60 71 76 85 85 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 60
1 12, 14 1 31, 41, 71
2 2 12, 32
3 31, 32, 33, 37, 38 3 33, 53, 93
4 41, 46, 47 4 14
5 53 5 85, 85
6 60 6 46, 76
7 71, 76 7 37, 47
8 85, 85 8 38
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 06-01-2021
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 61
Giải bảy 087
Giải sáu 6928 8129 1804
Giải năm 8938
Giải tư 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901
Giải ba 19157 90661
Giải nhì 79612
Giải nhất 76893
Đặc biệt 804803
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
01 03 04 04 10 12 17 20 28
29 33 38 57 61 61 87 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 04, 04 0 10, 20
1 10, 12, 17 1 61, 61
2 20, 28, 29 2 12
3 33, 38 3 33, 93
4 4
5 57 5
6 61, 61 6
7 7 17, 57, 87
8 87, 88 8 28, 38, 88
9 93 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 30-12-2020
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 36
Giải bảy 573
Giải sáu 3204 9675 0784
Giải năm 3509
Giải tư 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870
Giải ba 63444 64686
Giải nhì 98456
Giải nhất 64952
Đặc biệt 520116
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 04 09 16 27 35 36 38 44
52 56 64 70 73 75 84 86 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 09 0 70
1 16 1
2 27 2 52
3 35, 36, 38 3 73
4 44 4 44, 64, 84
5 52, 56 5 35, 75
6 64 6 16, 36, 56, 86
7 70, 73, 75 7 27
8 84, 86 8 38
9 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Xổ số Sóc Trăng (XSST) được phát hành khá muộn vào năm 1992 nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân trên toàn miền Nam. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được quay cố định hàng tuần nên các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và tham gia.

1. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay quay ở đâu, thời gian nào?

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15 chiều thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp tại trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng.

Đài Sóc Trăng là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay số mở thưởng ngày thứ tư.

2. Cách dò kết quả xổ số Sóc Trăng nhanh và chính xác

Để tra nhanh KQXS Sóc Trăng, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số Sóc Trăng ngày bạn mua, nếu thấy khớp 2 số cuối của vé số thì chúc mừng bạn đã có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Khi đó, các bạn mới cần tra lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, nếu không trùng số nào tức là bạn chưa trúng giải xổ số Sóc Trăng.

3. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Để xem trực tiếp xổ số Sóc Trăng hàng tuần (KQ XSST), các bạn chỉ cần truy cập vào website XoSo88.TV và giữ nguyên màn hình mà không phải ấn F5 để refresh, kết quả trực tiếp xổ số miền Nam đài Đồng Nai mới nhất sẽ tự động hiển thị ngay khi trường quay thông báo, mỗi giải XS Sóc Trăng được công bố cách nhau tầm 10s.

Trang kết quả xổ số miền Nam đài Sóc Trăng của chúng tôi cung cấp kết quả của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số miền Nam Sóc Trăng hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả XS Sóc Trăng bất cứ khi nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Sóc Trăng mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Sóc Trăng trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số kiến thiết Sóc Trăng nhận ở đâu?

- Khi trúng giải xổ số Sóc Trăng hôm nay, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty xổ số Sóc Trăng để được hướng dẫn địa chỉ đổi thưởng gần nhất.

- Hiện nay, công ty đã có chi nhánh và văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để khách hàng không phải đi xa đổi thưởng.

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
  • Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Xem thêm
Thu gọn