XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 20-01-2022
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 31
Giải bảy 903
Giải sáu 9073 5354 2752
Giải năm 5055
Giải tư 29824 40030 76606 52155 23859 83867 69990
Giải ba 43269 43338
Giải nhì 46710
Giải nhất 00251
Đặc biệt 902355
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
03 06 10 24 30 31 38 51 52
54 55 55 55 59 67 69 73 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 10, 30, 90
1 10 1 31, 51
2 24 2 52
3 30, 31, 38 3 73
4 4 24, 54
5 51, 52, 54, 55, 55, 55, 59 5 55, 55, 55
6 67, 69 6
7 73 7 67
8 8 38
9 90 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 13-01-2022
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 44
Giải bảy 977
Giải sáu 1914 3278 4322
Giải năm 7175
Giải tư 86232 24531 39179 35712 14828 41180 78957
Giải ba 78495 08844
Giải nhì 91119
Giải nhất 89835
Đặc biệt 479371
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
12 14 19 22 28 31 32 35 44
44 57 71 75 77 78 79 80 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 12, 14, 19 1 31, 71
2 22, 28 2 12, 22, 32
3 31, 32, 35 3
4 44, 44 4 14, 44, 44
5 57 5 35, 75, 95
6 6
7 71, 75, 77, 78, 79 7 57, 77
8 80 8 28, 78
9 95 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 06-01-2022
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 68
Giải bảy 106
Giải sáu 2653 5083 4014
Giải năm 6055
Giải tư 81319 37662 16177 92795 44724 76702 66948
Giải ba 36063 52394
Giải nhì 86652
Giải nhất 04341
Đặc biệt 859725
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
02 06 14 19 24 25 41 48 52
53 55 62 63 68 77 83 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0
1 14, 19 1 41
2 24, 25 2 52, 62
3 3 53, 63, 83
4 41, 48 4 14, 24, 94
5 52, 53, 55 5 25, 55, 95
6 62, 63, 68 6
7 77 7 77
8 83 8 48, 68
9 94, 95 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 30-12-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 75
Giải bảy 203
Giải sáu 2091 6856 1603
Giải năm 6213
Giải tư 43327 78867 24579 00260 31690 97352 00285
Giải ba 62759 06681
Giải nhì 86141
Giải nhất 66366
Đặc biệt 119717
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
03 03 13 17 27 41 52 56 59
60 66 67 75 79 81 85 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03 0 60, 90
1 13, 17 1 41, 81, 91
2 27 2 52
3 3 13
4 41 4
5 52, 56, 59 5 75, 85
6 60, 66, 67 6 56, 66
7 75, 79 7 17, 27, 67
8 81, 85 8
9 90, 91 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 23-12-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 12
Giải bảy 238
Giải sáu 1802 1592 0988
Giải năm 6156
Giải tư 27736 63342 49408 00324 90058 55442 84279
Giải ba 08880 39372
Giải nhì 17226
Giải nhất 79699
Đặc biệt 479810
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
02 08 10 12 24 26 36 38 42
42 56 58 72 79 80 88 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 10, 80
1 10, 12 1
2 24, 26 2 12, 42, 42, 72, 92
3 36, 38 3
4 42, 42 4 24
5 56, 58 5
6 6 26, 36, 56
7 72, 79 7
8 80, 88 8 38, 58, 88
9 92, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 16-12-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 25
Giải bảy 553
Giải sáu 2029 0211 2181
Giải năm 4146
Giải tư 90971 52457 06670 03636 06328 95420 53003
Giải ba 39742 01773
Giải nhì 73189
Giải nhất 33312
Đặc biệt 395180
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
03 11 12 20 25 28 29 36 42
46 53 57 70 71 73 80 81 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20, 70, 80
1 11, 12 1 11, 71, 81
2 20, 25, 28, 29 2 12, 42
3 36 3 53, 73
4 42, 46 4
5 53, 57 5 25
6 6 36, 46
7 70, 71, 73 7 57
8 80, 81, 89 8 28
9 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 09-12-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 23
Giải bảy 599
Giải sáu 6653 5930 8934
Giải năm 5389
Giải tư 45074 05095 70311 06982 36683 20995 95440
Giải ba 99447 30296
Giải nhì 03035
Giải nhất 94204
Đặc biệt 042652
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
04 11 23 30 34 35 40 47 52
53 74 82 83 89 95 95 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 30, 40
1 11 1 11
2 23 2 52, 82
3 30, 34, 35 3 23, 53, 83
4 40, 47 4 34, 74
5 52, 53 5 35, 95, 95
6 6 96
7 74 7 47
8 82, 83, 89 8
9 95, 95, 96, 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 02-12-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 75
Giải bảy 595
Giải sáu 1394 5866 9952
Giải năm 3282
Giải tư 44106 82437 49942 89493 98456 72477 34049
Giải ba 27196 34183
Giải nhì 41755
Giải nhất 56180
Đặc biệt 761916
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
06 16 37 42 49 52 55 56 66
75 77 80 82 83 93 94 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 80
1 16 1
2 2 42, 52, 82
3 37 3 83, 93
4 42, 49 4 94
5 52, 55, 56 5 55, 75, 95
6 66 6 16, 56, 66, 96
7 75, 77 7 37, 77
8 80, 82, 83 8
9 93, 94, 95, 96 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 25-11-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 17
Giải bảy 629
Giải sáu 9192 6221 8413
Giải năm 4244
Giải tư 53581 61720 49198 60965 71104 63588 80158
Giải ba 02848 63359
Giải nhì 81667
Giải nhất 55429
Đặc biệt 880313
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
04 13 13 17 20 21 29 29 44
48 58 59 65 67 81 88 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 20
1 13, 13, 17 1 21, 81
2 20, 21, 29, 29 2 92
3 3 13, 13
4 44, 48 4 44
5 58, 59 5 65
6 65, 67 6
7 7 17, 67
8 81, 88 8 48, 58, 88, 98
9 92, 98 9 29, 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 18-11-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 79
Giải bảy 360
Giải sáu 5911 4893 4538
Giải năm 3482
Giải tư 32355 29386 64774 27728 03808 99107 45257
Giải ba 46057 28140
Giải nhì 87265
Giải nhất 56556
Đặc biệt 373851
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
07 08 11 28 38 40 51 55 56
57 57 60 65 74 79 82 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 40, 60
1 11 1 11, 51
2 28 2 82
3 38 3 93
4 40 4 74
5 51, 55, 56, 57, 57 5 55, 65
6 60, 65 6 56, 86
7 74, 79 7 57, 57
8 82, 86 8 28, 38
9 93 9 79

KẾT QUẢ XỐ SỐ TÂY NINH

Xổ số Tây Ninh (XSTN) được ra đời từ năm 1981 và là một trong những tờ vé số bán chạy và có nhiều đóng góp cho xã hội nhất hiện nay.

1. Kết quả xổ số Tây Ninh (KQXSTN) trực tiếp quay ở đâu, mấy giờ?

XS Tây Ninh mở thưởng đều đặn vào khung giờ 16h15’ thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Tây Ninh.

2. Xem kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh ở đâu chính xác nhất?

Nếu có thời gian và điều kiện, các bạn có thể đến tận trường quay để theo dõi mở thưởng KQXS Tây Ninh, còn không thì các bạn có thể xem qua tivi tại kênh truyền hình tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, còn một cách đơn giản và tiện lợi hơn mà vẫn giúp các bạn xem KQXSTN nhanh và chính xác nhất đó là truy cập vào website XoSo88.TV của chúng tôi vào đúng khung giờ mở thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh hàng tuần.

Ngoài kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay, các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh tuần trước, tuần trước nữa cực chính xác và tiện lợi tại website của chúng tôi.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số Tây Ninh cực chuẩn

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh, các bạn có thể kết hợp dò số bằng cách xếp các tờ vé số có 2 số cuối giống nhau vào cùng một chỗ. Sau đó so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số miền Nam Tây Ninh ngày hôm đó. Nếu trùng khớp thì bạn dò lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, nếu không trùng nghĩa là chưa trúng.

Khi xem xổ số kiến thiết Tây Ninh (XSKTTN) quay số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải XS Tây Ninh cách nhau tầm 10s. Một trang kết quả xổ số Tây Ninh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Tây Ninh (XSTN) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Tây Ninh

Nếu vé xổ số miền Nam Tây Ninh hôm nay của bạn trùng với kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh – XSKT Tây Ninh thì các bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh

  • Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
  • Điện thoại: 0663822692
  • Fax: 0663810599

6. Tham gia XS Tây Ninh như nào dễ trúng?

Nhiều người cho biết họ có rất nhiều phương pháp tính toán chọn số thay vì thử vận may với bất kỳ tờ vé số xổ số Tây Ninh nào rút được. Một số phương pháp tính toán được chúng tôi áp dụng ngay tại chuyên mục dự đoán xổ số Tây Ninh, các bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số tỉnh Tây Ninh để xem chúng tôi phân tích và tổng hợp dữ liệu hoặc lấy số đẹp miễn phí.

Hơn nữa, có một điều mà công ty XS Tây Ninh cũng như những người tham gia xổ số kiến thiết Tây Ninh có thâm niên thường nhắc nhở đó là phải giữ tâm lý thoải mái thì vận may mới tìm đến.

Xem thêm
Thu gọn