XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 04-03-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 93
Giải bảy 454
Giải sáu 6253 1649 6872
Giải năm 4000
Giải tư 76339 15658 74486 69199 35718 18667 46700
Giải ba 17129 90499
Giải nhì 03828
Giải nhất 39002
Đặc biệt 962910
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
00 00 02 10 18 28 29 39 49
53 54 58 67 72 86 93 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 02 0 10
1 10, 18 1
2 28, 29 2 72
3 39 3 53, 93
4 49 4 54
5 53, 54, 58 5
6 67 6 86
7 72 7 67
8 86 8 18, 28, 58
9 93, 99, 99 9 29, 39, 49, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 25-02-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 40
Giải bảy 844
Giải sáu 3640 4112 7222
Giải năm 6130
Giải tư 80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490
Giải ba 94376 86223
Giải nhì 84015
Giải nhất 97351
Đặc biệt 309841
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
02 12 15 22 23 28 30 40 40
41 44 51 76 78 85 90 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 30, 40, 40, 90
1 12, 15 1 41, 51
2 22, 23, 28 2 12, 22
3 30 3 23
4 40, 40, 41, 44 4 44
5 51 5 15, 85
6 6 76
7 76, 78 7 97
8 85 8 28, 78, 98
9 90, 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 18-02-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 88
Giải bảy 925
Giải sáu 1988 9438 7181
Giải năm 6100
Giải tư 42470 37895 34215 41297 10198 20784 65490
Giải ba 97251 51384
Giải nhì 19859
Giải nhất 76589
Đặc biệt 232111
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
00 11 15 25 38 51 59 70 81
84 84 88 88 89 90 95 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 70, 90
1 11, 15 1 11, 51, 81
2 25 2
3 38 3
4 4 84, 84
5 51, 59 5 15, 25, 95
6 6
7 70 7 97
8 81, 84, 84, 88, 88, 89 8 38, 88, 88, 98
9 90, 95, 97, 98 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 11-02-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 38
Giải bảy 020
Giải sáu 3824 2410 4388
Giải năm 9101
Giải tư 81980 41250 92172 85738 33943 55224 50875
Giải ba 99640 08651
Giải nhì 82914
Giải nhất 99129
Đặc biệt 724134
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
01 10 14 20 24 24 29 34 38
38 40 43 50 51 72 75 80 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 20, 40, 50, 80
1 10, 14 1 51
2 20, 24, 24, 29 2 72
3 34, 38, 38 3 43
4 40, 43 4 14, 24, 24, 34
5 50, 51 5 75
6 6
7 72, 75 7
8 80, 88 8 38, 38, 88
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 04-02-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 87
Giải bảy 045
Giải sáu 9489 3634 7029
Giải năm 5857
Giải tư 15443 11269 45753 79445 97127 56118 14773
Giải ba 42798 99213
Giải nhì 67516
Giải nhất 63929
Đặc biệt 142108
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
08 13 16 18 27 29 29 34 43
45 45 53 57 69 73 87 89 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0
1 13, 16, 18 1
2 27, 29, 29 2
3 34 3 13, 43, 53, 73
4 43, 45, 45 4 34
5 53, 57 5 45, 45
6 69 6 16
7 73 7 27, 57, 87
8 87, 89 8 18, 98
9 98 9 29, 29, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 28-01-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 60
Giải bảy 003
Giải sáu 2291 0746 9692
Giải năm 3128
Giải tư 99223 70622 84315 91663 40103 83975 69223
Giải ba 74552 88000
Giải nhì 49812
Giải nhất 74838
Đặc biệt 684009
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
00 03 03 09 12 15 22 23 23
28 38 46 52 60 63 75 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 03, 09 0 60
1 12, 15 1 91
2 22, 23, 23, 28 2 12, 22, 52, 92
3 38 3 23, 23, 63
4 46 4
5 52 5 15, 75
6 60, 63 6 46
7 75 7
8 8 28, 38
9 91, 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 21-01-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 37
Giải bảy 143
Giải sáu 9351 0190 8860
Giải năm 5757
Giải tư 42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822
Giải ba 53491 00084
Giải nhì 90075
Giải nhất 64526
Đặc biệt 140515
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
01 15 19 22 26 33 37 43 51
52 57 58 60 75 84 90 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 60, 90, 90
1 15, 19 1 51, 91
2 22, 26 2 22, 52
3 33, 37 3 33, 43
4 43 4 84
5 51, 52, 57, 58 5 15, 75
6 60 6 26
7 75 7 37, 57
8 84 8 58
9 90, 90, 91 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 14-01-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 75
Giải bảy 649
Giải sáu 1026 2681 1732
Giải năm 4613
Giải tư 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357
Giải ba 13225 65351
Giải nhì 72841
Giải nhất 56349
Đặc biệt 060206
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
05 06 13 25 26 32 41 49 49
51 57 59 75 80 81 88 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0 80
1 13 1 41, 51, 81
2 25, 26 2 32
3 32 3 13
4 41, 49, 49 4
5 51, 57, 59 5 25, 75
6 6 26, 96
7 75 7 57
8 80, 81, 88 8 88
9 96, 99 9 49, 49, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 07-01-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 79
Giải bảy 352
Giải sáu 2906 2948 3952
Giải năm 2428
Giải tư 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698
Giải ba 98093 04848
Giải nhì 91718
Giải nhất 82159
Đặc biệt 047517
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
06 17 18 24 28 48 48 49 52
52 59 70 72 73 76 79 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 70
1 17, 18 1
2 24, 28 2 52, 52, 72
3 3 73, 93
4 48, 48, 49 4 24
5 52, 52, 59 5
6 6 76
7 70, 72, 73, 76, 79 7 17
8 8 18, 28, 48, 48, 98
9 93, 98 9 49, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 31-12-2020
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 25
Giải bảy 415
Giải sáu 1161 2788 4295
Giải năm 2299
Giải tư 44841 87934 95452 19220 90315 43442 87443
Giải ba 74099 05998
Giải nhì 36663
Giải nhất 49907
Đặc biệt 281831
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
07 15 15 20 25 31 34 41 42
43 52 61 63 88 95 98 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20
1 15, 15 1 31, 41, 61
2 20, 25 2 42, 52
3 31, 34 3 43, 63
4 41, 42, 43 4 34
5 52 5 15, 15, 25, 95
6 61, 63 6
7 7
8 88 8 88, 98
9 95, 98, 99, 99 9 99, 99

KẾT QUẢ XỐ SỐ TÂY NINH

Xổ số Tây Ninh (XSTN) được ra đời từ năm 1981 và là một trong những tờ vé số bán chạy và có nhiều đóng góp cho xã hội nhất hiện nay.

1. Kết quả xổ số Tây Ninh (KQXSTN) trực tiếp quay ở đâu, mấy giờ?

XS Tây Ninh mở thưởng đều đặn vào khung giờ 16h15’ thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Tây Ninh.

2. Xem kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh ở đâu chính xác nhất?

Nếu có thời gian và điều kiện, các bạn có thể đến tận trường quay để theo dõi mở thưởng KQXS Tây Ninh, còn không thì các bạn có thể xem qua tivi tại kênh truyền hình tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, còn một cách đơn giản và tiện lợi hơn mà vẫn giúp các bạn xem KQXSTN nhanh và chính xác nhất đó là truy cập vào website XoSo88.TV của chúng tôi vào đúng khung giờ mở thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh hàng tuần.

Ngoài kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay, các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh tuần trước, tuần trước nữa cực chính xác và tiện lợi tại website của chúng tôi.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số Tây Ninh cực chuẩn

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh, các bạn có thể kết hợp dò số bằng cách xếp các tờ vé số có 2 số cuối giống nhau vào cùng một chỗ. Sau đó so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số miền Nam Tây Ninh ngày hôm đó. Nếu trùng khớp thì bạn dò lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, nếu không trùng nghĩa là chưa trúng.

Khi xem xổ số kiến thiết Tây Ninh (XSKTTN) quay số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải XS Tây Ninh cách nhau tầm 10s. Một trang kết quả xổ số Tây Ninh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Tây Ninh (XSTN) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Tây Ninh

Nếu vé xổ số miền Nam Tây Ninh hôm nay của bạn trùng với kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh – XSKT Tây Ninh thì các bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh

  • Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
  • Điện thoại: 0663822692
  • Fax: 0663810599

6. Tham gia XS Tây Ninh như nào dễ trúng?

Nhiều người cho biết họ có rất nhiều phương pháp tính toán chọn số thay vì thử vận may với bất kỳ tờ vé số xổ số Tây Ninh nào rút được. Một số phương pháp tính toán được chúng tôi áp dụng ngay tại chuyên mục dự đoán xổ số Tây Ninh, các bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số tỉnh Tây Ninh để xem chúng tôi phân tích và tổng hợp dữ liệu hoặc lấy số đẹp miễn phí.

Hơn nữa, có một điều mà công ty XS Tây Ninh cũng như những người tham gia xổ số kiến thiết Tây Ninh có thâm niên thường nhắc nhở đó là phải giữ tâm lý thoải mái thì vận may mới tìm đến.

Xem thêm
Thu gọn