XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 30-06-2022
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 61
Giải bảy 256
Giải sáu 8252 0161 0698
Giải năm 3561
Giải tư 99329 11516 55191 00836 87615 71387 38088
Giải ba 83043 86084
Giải nhì 01735
Giải nhất 69605
Đặc biệt 711346
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
05 15 16 29 35 36 43 46 52
56 61 61 61 84 87 88 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0
1 15, 16 1 61, 61, 61, 91
2 29 2 52
3 35, 36 3 43
4 43, 46 4 84
5 52, 56 5 15, 35
6 61, 61, 61 6 16, 36, 46, 56
7 7 87
8 84, 87, 88 8 88, 98
9 91, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 23-06-2022
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 81
Giải bảy 281
Giải sáu 2521 7710 6597
Giải năm 0884
Giải tư 56232 25329 19744 77090 75837 89766 32091
Giải ba 27813 14337
Giải nhì 40321
Giải nhất 49401
Đặc biệt 363500
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
00 01 10 13 21 21 29 32 37
37 44 66 81 81 84 90 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 10, 90
1 10, 13 1 21, 21, 81, 81, 91
2 21, 21, 29 2 32
3 32, 37, 37 3 13
4 44 4 44, 84
5 5
6 66 6 66
7 7 37, 37, 97
8 81, 81, 84 8
9 90, 91, 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 16-06-2022
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 86
Giải bảy 584
Giải sáu 9412 8166 9865
Giải năm 1432
Giải tư 11916 58532 63206 90980 72950 67193 23842
Giải ba 75726 31653
Giải nhì 24773
Giải nhất 08545
Đặc biệt 019742
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
06 12 16 26 32 32 42 42 45
50 53 65 66 73 80 84 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 50, 80
1 12, 16 1
2 26 2 12, 32, 32, 42, 42
3 32, 32 3 53, 73, 93
4 42, 42, 45 4 84
5 50, 53 5 45, 65
6 65, 66 6 16, 26, 66, 86
7 73 7
8 80, 84, 86 8
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 09-06-2022
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 59
Giải bảy 930
Giải sáu 5645 8763 8451
Giải năm 0433
Giải tư 84172 86304 62245 59913 47801 92707 28845
Giải ba 95020 04209
Giải nhì 61445
Giải nhất 81268
Đặc biệt 256115
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
01 04 07 09 13 15 20 30 33
45 45 45 45 51 59 63 68 72
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 07, 09 0 20, 30
1 13, 15 1 51
2 20 2 72
3 30, 33 3 13, 33, 63
4 45, 45, 45, 45 4
5 51, 59 5 15, 45, 45, 45, 45
6 63, 68 6
7 72 7
8 8 68
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 02-06-2022
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 02
Giải bảy 847
Giải sáu 1361 1747 9917
Giải năm 8950
Giải tư 41517 38166 08974 97635 53816 86815 47464
Giải ba 64395 41967
Giải nhì 17605
Giải nhất 23396
Đặc biệt 935770
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
02 05 15 16 17 17 35 47 47
50 61 64 66 67 70 74 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 50, 70
1 15, 16, 17, 17 1 61
2 2 02
3 35 3
4 47, 47 4 64, 74
5 50 5 15, 35, 95
6 61, 64, 66, 67 6 16, 66, 96
7 70, 74 7 17, 17, 47, 47, 67
8 8
9 95, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 26-05-2022
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 89
Giải bảy 259
Giải sáu 0909 0998 1869
Giải năm 3989
Giải tư 70869 80867 86817 59153 01955 41309 15434
Giải ba 18482 81963
Giải nhì 40639
Giải nhất 67603
Đặc biệt 067150
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
03 09 09 17 34 39 50 53 55
59 63 67 69 69 82 89 89 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09, 09 0 50
1 17 1
2 2 82
3 34, 39 3 53, 63
4 4 34
5 50, 53, 55, 59 5 55
6 63, 67, 69, 69 6
7 7 17, 67
8 82, 89, 89 8 98
9 98 9 39, 59, 69, 69, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 19-05-2022
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 89
Giải bảy 195
Giải sáu 1464 2958 3128
Giải năm 6559
Giải tư 29411 15895 04781 66504 31783 55583 63300
Giải ba 54226 98882
Giải nhì 61737
Giải nhất 92602
Đặc biệt 742156
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
00 02 04 11 26 28 37 56 58
59 64 81 82 83 83 89 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 04 0
1 11 1 11, 81
2 26, 28 2 82
3 37 3 83, 83
4 4 64
5 56, 58, 59 5 95, 95
6 64 6 26, 56
7 7 37
8 81, 82, 83, 83, 89 8 28, 58
9 95, 95 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 12-05-2022
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 88
Giải bảy 693
Giải sáu 3349 8426 5389
Giải năm 4460
Giải tư 21426 83034 88710 65671 28725 01126 34914
Giải ba 46563 62736
Giải nhì 94754
Giải nhất 52063
Đặc biệt 784063
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
10 14 25 26 26 26 34 36 49
54 60 63 63 63 71 88 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 60
1 10, 14 1 71
2 25, 26, 26, 26 2
3 34, 36 3 63, 63, 63, 93
4 49 4 14, 34, 54
5 54 5 25
6 60, 63, 63, 63 6 26, 26, 26, 36
7 71 7
8 88, 89 8 88
9 93 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 05-05-2022
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 15
Giải bảy 115
Giải sáu 2734 7904 0892
Giải năm 3166
Giải tư 57778 65263 75709 96999 48380 81228 18376
Giải ba 43243 32523
Giải nhì 07706
Giải nhất 44039
Đặc biệt 516820
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
04 06 09 15 15 20 23 28 34
39 43 63 66 76 78 80 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 09 0 20, 80
1 15, 15 1
2 20, 23, 28 2 92
3 34, 39 3 23, 43, 63
4 43 4 34
5 5 15, 15
6 63, 66 6 66, 76
7 76, 78 7
8 80 8 28, 78
9 92, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 28-04-2022
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 60
Giải bảy 620
Giải sáu 5485 2013 5072
Giải năm 6744
Giải tư 62715 53719 19554 28875 45699 16986 81501
Giải ba 42825 89018
Giải nhì 28845
Giải nhất 93270
Đặc biệt 004186
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
01 13 15 18 19 20 25 44 45
54 60 70 72 75 85 86 86 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20, 60, 70
1 13, 15, 18, 19 1
2 20, 25 2 72
3 3 13
4 44, 45 4 44, 54
5 54 5 15, 25, 45, 75, 85
6 60 6 86, 86
7 70, 72, 75 7
8 85, 86, 86 8 18
9 99 9 19, 99

KẾT QUẢ XỐ SỐ TÂY NINH

Xổ số Tây Ninh (XSTN) được ra đời từ năm 1981 và là một trong những tờ vé số bán chạy và có nhiều đóng góp cho xã hội nhất hiện nay.

1. Kết quả xổ số Tây Ninh (KQXSTN) trực tiếp quay ở đâu, mấy giờ?

XS Tây Ninh mở thưởng đều đặn vào khung giờ 16h15’ thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Tây Ninh.

2. Xem kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh ở đâu chính xác nhất?

Nếu có thời gian và điều kiện, các bạn có thể đến tận trường quay để theo dõi mở thưởng KQXS Tây Ninh, còn không thì các bạn có thể xem qua tivi tại kênh truyền hình tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, còn một cách đơn giản và tiện lợi hơn mà vẫn giúp các bạn xem KQXSTN nhanh và chính xác nhất đó là truy cập vào website XoSo88.TV của chúng tôi vào đúng khung giờ mở thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh hàng tuần.

Ngoài kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay, các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh tuần trước, tuần trước nữa cực chính xác và tiện lợi tại website của chúng tôi.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số Tây Ninh cực chuẩn

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh, các bạn có thể kết hợp dò số bằng cách xếp các tờ vé số có 2 số cuối giống nhau vào cùng một chỗ. Sau đó so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số miền Nam Tây Ninh ngày hôm đó. Nếu trùng khớp thì bạn dò lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, nếu không trùng nghĩa là chưa trúng.

Khi xem xổ số kiến thiết Tây Ninh (XSKTTN) quay số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải XS Tây Ninh cách nhau tầm 10s. Một trang kết quả xổ số Tây Ninh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Tây Ninh (XSTN) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Tây Ninh

Nếu vé xổ số miền Nam Tây Ninh hôm nay của bạn trùng với kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh – XSKT Tây Ninh thì các bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh

  • Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
  • Điện thoại: 0663822692
  • Fax: 0663810599

6. Tham gia XS Tây Ninh như nào dễ trúng?

Nhiều người cho biết họ có rất nhiều phương pháp tính toán chọn số thay vì thử vận may với bất kỳ tờ vé số xổ số Tây Ninh nào rút được. Một số phương pháp tính toán được chúng tôi áp dụng ngay tại chuyên mục dự đoán xổ số Tây Ninh, các bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số tỉnh Tây Ninh để xem chúng tôi phân tích và tổng hợp dữ liệu hoặc lấy số đẹp miễn phí.

Hơn nữa, có một điều mà công ty XS Tây Ninh cũng như những người tham gia xổ số kiến thiết Tây Ninh có thâm niên thường nhắc nhở đó là phải giữ tâm lý thoải mái thì vận may mới tìm đến.

Xem thêm
Thu gọn