XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 08-07-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 14
Giải bảy 996
Giải sáu 5138 8336 7218
Giải năm 4144
Giải tư 43201 87064 35508 04828 52335 70706 01929
Giải ba 60343 31457
Giải nhì 38900
Giải nhất 46298
Đặc biệt 673884
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
00 01 06 08 14 18 28 29 35
36 38 43 44 57 64 84 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 06, 08 0
1 14, 18 1
2 28, 29 2
3 35, 36, 38 3 43
4 43, 44 4 14, 44, 64, 84
5 57 5 35
6 64 6 36, 96
7 7 57
8 84 8 18, 28, 38, 98
9 96, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 01-07-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 44
Giải bảy 652
Giải sáu 5425 5244 8771
Giải năm 9813
Giải tư 52988 72587 17386 07673 35641 44016 15018
Giải ba 15702 65510
Giải nhì 18192
Giải nhất 28201
Đặc biệt 675184
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
01 02 10 13 16 18 25 41 44
44 52 71 73 84 86 87 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 10
1 10, 13, 16, 18 1 41, 71
2 25 2 52, 92
3 3 13, 73
4 41, 44, 44 4 44, 44, 84
5 52 5 25
6 6 16, 86
7 71, 73 7 87
8 84, 86, 87, 88 8 18, 88
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 24-06-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 75
Giải bảy 594
Giải sáu 3227 4065 6401
Giải năm 3443
Giải tư 30045 45287 99553 47630 07193 54646 38634
Giải ba 18129 18318
Giải nhì 16369
Giải nhất 17044
Đặc biệt 337777
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
01 18 27 29 30 34 43 44 45
46 53 65 69 75 77 87 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 30
1 18 1
2 27, 29 2
3 30, 34 3 43, 53, 93
4 43, 44, 45, 46 4 34, 44, 94
5 53 5 45, 65, 75
6 65, 69 6 46
7 75, 77 7 27, 77, 87
8 87 8 18
9 93, 94 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 17-06-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 61
Giải bảy 946
Giải sáu 1344 8555 3362
Giải năm 7626
Giải tư 16257 86355 85921 53219 76476 99615 69698
Giải ba 68440 91296
Giải nhì 27860
Giải nhất 88235
Đặc biệt 719225
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
15 19 21 25 26 35 40 44 46
55 55 57 60 61 62 76 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 60
1 15, 19 1 21, 61
2 21, 25, 26 2 62
3 35 3
4 40, 44, 46 4 44
5 55, 55, 57 5 15, 25, 35, 55, 55
6 60, 61, 62 6 26, 46, 76, 96
7 76 7 57
8 8 98
9 96, 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 10-06-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 88
Giải bảy 289
Giải sáu 1047 9883 3448
Giải năm 9993
Giải tư 06640 40301 05811 68110 35348 03717 54971
Giải ba 24004 24691
Giải nhì 23520
Giải nhất 93738
Đặc biệt 271421
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
01 04 10 11 17 20 21 38 40
47 48 48 71 83 88 89 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0 10, 20, 40
1 10, 11, 17 1 11, 21, 71, 91
2 20, 21 2
3 38 3 83, 93
4 40, 47, 48, 48 4
5 5
6 6
7 71 7 17, 47
8 83, 88, 89 8 38, 48, 48, 88
9 91, 93 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 03-06-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 56
Giải bảy 073
Giải sáu 9326 5933 0838
Giải năm 4818
Giải tư 71089 35970 20644 40558 66670 80714 89724
Giải ba 17584 87441
Giải nhì 96513
Giải nhất 51700
Đặc biệt 791223
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
00 13 14 18 23 24 26 33 38
41 44 56 58 70 70 73 84 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 70, 70
1 13, 14, 18 1 41
2 23, 24, 26 2
3 33, 38 3 13, 23, 33, 73
4 41, 44 4 14, 24, 44, 84
5 56, 58 5
6 6 26, 56
7 70, 70, 73 7
8 84, 89 8 18, 38, 58
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 27-05-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 71
Giải bảy 990
Giải sáu 4221 2567 9774
Giải năm 4718
Giải tư 66305 42230 08499 48023 34966 07830 38630
Giải ba 72269 26305
Giải nhì 71795
Giải nhất 18114
Đặc biệt 564247
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
05 05 14 18 21 23 30 30 30
47 66 67 69 71 74 90 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05 0 30, 30, 30, 90
1 14, 18 1 21, 71
2 21, 23 2
3 30, 30, 30 3 23
4 47 4 14, 74
5 5 95
6 66, 67, 69 6 66
7 71, 74 7 47, 67
8 8 18
9 90, 95, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 20-05-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 15
Giải bảy 202
Giải sáu 6042 8935 7198
Giải năm 6119
Giải tư 80761 35243 12420 64594 12682 73565 59124
Giải ba 50300 46571
Giải nhì 42765
Giải nhất 14245
Đặc biệt 524786
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
00 02 15 19 20 24 35 42 43
45 61 65 65 71 82 86 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 20
1 15, 19 1 61, 71
2 20, 24 2 42, 82
3 35 3 43
4 42, 43, 45 4 24, 94
5 5 15, 35, 45, 65, 65
6 61, 65, 65 6 86
7 71 7
8 82, 86 8 98
9 94, 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 13-05-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 78
Giải bảy 059
Giải sáu 9307 0087 1044
Giải năm 2977
Giải tư 92027 60946 18939 19295 50443 94628 38008
Giải ba 87608 57055
Giải nhì 07912
Giải nhất 10356
Đặc biệt 069993
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
07 08 08 12 27 28 39 43 44
46 55 56 59 77 78 87 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08, 08 0
1 12 1
2 27, 28 2 12
3 39 3 43, 93
4 43, 44, 46 4 44
5 55, 56, 59 5 55, 95
6 6 46, 56
7 77, 78 7 27, 77, 87
8 87 8 28, 78
9 93, 95 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 06-05-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 66
Giải bảy 920
Giải sáu 3709 2536 7088
Giải năm 2498
Giải tư 29121 87492 09620 60295 54381 22792 16356
Giải ba 93450 52587
Giải nhì 99472
Giải nhất 40317
Đặc biệt 518179
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
09 17 20 20 21 36 50 56 66
72 79 81 87 88 92 92 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 20, 50
1 17 1 21, 81
2 20, 20, 21 2 72, 92, 92
3 36 3
4 4
5 50, 56 5 95
6 66 6 36, 56, 66
7 72, 79 7 17, 87
8 81, 87, 88 8 88, 98
9 92, 92, 95, 98 9 79

KẾT QUẢ XỐ SỐ TÂY NINH

Xổ số Tây Ninh (XSTN) được ra đời từ năm 1981 và là một trong những tờ vé số bán chạy và có nhiều đóng góp cho xã hội nhất hiện nay.

1. Kết quả xổ số Tây Ninh (KQXSTN) trực tiếp quay ở đâu, mấy giờ?

XS Tây Ninh mở thưởng đều đặn vào khung giờ 16h15’ thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Tây Ninh.

2. Xem kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh ở đâu chính xác nhất?

Nếu có thời gian và điều kiện, các bạn có thể đến tận trường quay để theo dõi mở thưởng KQXS Tây Ninh, còn không thì các bạn có thể xem qua tivi tại kênh truyền hình tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, còn một cách đơn giản và tiện lợi hơn mà vẫn giúp các bạn xem KQXSTN nhanh và chính xác nhất đó là truy cập vào website XoSo88.TV của chúng tôi vào đúng khung giờ mở thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh hàng tuần.

Ngoài kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay, các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh tuần trước, tuần trước nữa cực chính xác và tiện lợi tại website của chúng tôi.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số Tây Ninh cực chuẩn

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh, các bạn có thể kết hợp dò số bằng cách xếp các tờ vé số có 2 số cuối giống nhau vào cùng một chỗ. Sau đó so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số miền Nam Tây Ninh ngày hôm đó. Nếu trùng khớp thì bạn dò lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, nếu không trùng nghĩa là chưa trúng.

Khi xem xổ số kiến thiết Tây Ninh (XSKTTN) quay số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải XS Tây Ninh cách nhau tầm 10s. Một trang kết quả xổ số Tây Ninh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Tây Ninh (XSTN) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Tây Ninh

Nếu vé xổ số miền Nam Tây Ninh hôm nay của bạn trùng với kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh – XSKT Tây Ninh thì các bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh

  • Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
  • Điện thoại: 0663822692
  • Fax: 0663810599

6. Tham gia XS Tây Ninh như nào dễ trúng?

Nhiều người cho biết họ có rất nhiều phương pháp tính toán chọn số thay vì thử vận may với bất kỳ tờ vé số xổ số Tây Ninh nào rút được. Một số phương pháp tính toán được chúng tôi áp dụng ngay tại chuyên mục dự đoán xổ số Tây Ninh, các bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số tỉnh Tây Ninh để xem chúng tôi phân tích và tổng hợp dữ liệu hoặc lấy số đẹp miễn phí.

Hơn nữa, có một điều mà công ty XS Tây Ninh cũng như những người tham gia xổ số kiến thiết Tây Ninh có thâm niên thường nhắc nhở đó là phải giữ tâm lý thoải mái thì vận may mới tìm đến.

Xem thêm
Thu gọn