XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 13-05-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 78
Giải bảy 059
Giải sáu 9307 0087 1044
Giải năm 2977
Giải tư 92027 60946 18939 19295 50443 94628 38008
Giải ba 87608 57055
Giải nhì 07912
Giải nhất 10356
Đặc biệt 069993
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
07 08 08 12 27 28 39 43 44
46 55 56 59 77 78 87 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08, 08 0
1 12 1
2 27, 28 2 12
3 39 3 43, 93
4 43, 44, 46 4 44
5 55, 56, 59 5 55, 95
6 6 46, 56
7 77, 78 7 27, 77, 87
8 87 8 28, 78
9 93, 95 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 06-05-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 66
Giải bảy 920
Giải sáu 3709 2536 7088
Giải năm 2498
Giải tư 29121 87492 09620 60295 54381 22792 16356
Giải ba 93450 52587
Giải nhì 99472
Giải nhất 40317
Đặc biệt 518179
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
09 17 20 20 21 36 50 56 66
72 79 81 87 88 92 92 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 20, 50
1 17 1 21, 81
2 20, 20, 21 2 72, 92, 92
3 36 3
4 4
5 50, 56 5 95
6 66 6 36, 56, 66
7 72, 79 7 17, 87
8 81, 87, 88 8 88, 98
9 92, 92, 95, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 29-04-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 22
Giải bảy 690
Giải sáu 3011 3864 8208
Giải năm 2847
Giải tư 04114 35807 17248 46061 48264 85194 45658
Giải ba 23564 70866
Giải nhì 49484
Giải nhất 92467
Đặc biệt 834077
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
07 08 11 14 22 47 48 58 61
64 64 64 66 67 77 84 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 90
1 11, 14 1 11, 61
2 22 2 22
3 3
4 47, 48 4 14, 64, 64, 64, 84, 94
5 58 5
6 61, 64, 64, 64, 66, 67 6 66
7 77 7 47, 67, 77
8 84 8 48, 58
9 90, 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 22-04-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 81
Giải bảy 172
Giải sáu 3624 0054 3516
Giải năm 5269
Giải tư 25451 92286 26893 39144 00652 38758 90403
Giải ba 31316 96824
Giải nhì 26789
Giải nhất 69508
Đặc biệt 304065
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
03 08 16 16 24 24 44 51 52
54 58 65 69 72 81 86 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0
1 16, 16 1 51, 81
2 24, 24 2 52, 72
3 3 93
4 44 4 24, 24, 44, 54
5 51, 52, 54, 58 5 65
6 65, 69 6 16, 16, 86
7 72 7
8 81, 86, 89 8 58
9 93 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 15-04-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 07
Giải bảy 864
Giải sáu 1969 3284 0242
Giải năm 9908
Giải tư 76216 26034 86199 38241 46984 70056 46570
Giải ba 94614 75675
Giải nhì 72676
Giải nhất 44048
Đặc biệt 405195
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
07 08 14 16 34 41 42 48 56
64 69 70 75 76 84 84 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 70
1 14, 16 1 41
2 2 42
3 34 3
4 41, 42, 48 4 14, 34, 64, 84, 84
5 56 5 75, 95
6 64, 69 6 16, 56, 76
7 70, 75, 76 7 07
8 84, 84 8 48
9 95, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 08-04-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 15
Giải bảy 641
Giải sáu 2978 7385 9457
Giải năm 8219
Giải tư 15934 07176 93435 78968 31379 66355 46436
Giải ba 49754 79153
Giải nhì 88016
Giải nhất 56289
Đặc biệt 183809
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
09 15 16 19 34 35 36 41 53
54 55 57 68 76 78 79 85 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 15, 16, 19 1 41
2 2
3 34, 35, 36 3 53
4 41 4 34, 54
5 53, 54, 55, 57 5 15, 35, 55, 85
6 68 6 16, 36, 76
7 76, 78, 79 7 57
8 85, 89 8 68, 78
9 9 19, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 01-04-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 99
Giải bảy 827
Giải sáu 2557 0087 2769
Giải năm 6767
Giải tư 30030 53514 29371 23029 75255 21622 09534
Giải ba 32549 84753
Giải nhì 63476
Giải nhất 37407
Đặc biệt 612449
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
07 14 22 27 29 30 34 49 49
53 55 57 67 69 71 76 87 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 30
1 14 1 71
2 22, 27, 29 2 22
3 30, 34 3 53
4 49, 49 4 14, 34
5 53, 55, 57 5 55
6 67, 69 6 76
7 71, 76 7 27, 57, 67, 87
8 87 8
9 99 9 29, 49, 49, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 25-03-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 63
Giải bảy 093
Giải sáu 7075 1590 5200
Giải năm 0683
Giải tư 41508 81975 69319 09352 93147 90872 01280
Giải ba 37575 36362
Giải nhì 78844
Giải nhất 48520
Đặc biệt 097929
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
00 08 19 20 29 44 47 52 62
63 72 75 75 75 80 83 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0 20, 80, 90
1 19 1
2 20, 29 2 52, 62, 72
3 3 63, 83, 93
4 44, 47 4 44
5 52 5 75, 75, 75
6 62, 63 6
7 72, 75, 75, 75 7 47
8 80, 83 8
9 90, 93 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 18-03-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 29
Giải bảy 083
Giải sáu 9688 6420 0542
Giải năm 1397
Giải tư 00249 72708 69138 34462 78404 43307 52420
Giải ba 31147 54118
Giải nhì 52658
Giải nhất 85446
Đặc biệt 275782
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
04 07 08 18 20 20 29 38 42
46 47 49 58 62 82 83 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 08 0 20, 20
1 18 1
2 20, 20, 29 2 42, 62, 82
3 38 3 83
4 42, 46, 47, 49 4
5 58 5
6 62 6 46
7 7 47, 97
8 82, 83, 88 8 18, 38, 58, 88
9 97 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 11-03-2021
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 68
Giải bảy 772
Giải sáu 8867 6238 3555
Giải năm 5721
Giải tư 23454 39616 97084 41163 80696 29708 88722
Giải ba 49078 33558
Giải nhì 51311
Giải nhất 69736
Đặc biệt 513476
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
08 11 16 21 22 36 38 54 55
58 63 67 68 72 76 78 84 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0
1 11, 16 1 11, 21
2 21, 22 2 22, 72
3 36, 38 3 63
4 4 54, 84
5 54, 55, 58 5 55
6 63, 67, 68 6 16, 36, 76, 96
7 72, 76, 78 7 67
8 84 8 38, 58, 68, 78
9 96 9

KẾT QUẢ XỐ SỐ TÂY NINH

Xổ số Tây Ninh (XSTN) được ra đời từ năm 1981 và là một trong những tờ vé số bán chạy và có nhiều đóng góp cho xã hội nhất hiện nay.

1. Kết quả xổ số Tây Ninh (KQXSTN) trực tiếp quay ở đâu, mấy giờ?

XS Tây Ninh mở thưởng đều đặn vào khung giờ 16h15’ thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Tây Ninh.

2. Xem kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh ở đâu chính xác nhất?

Nếu có thời gian và điều kiện, các bạn có thể đến tận trường quay để theo dõi mở thưởng KQXS Tây Ninh, còn không thì các bạn có thể xem qua tivi tại kênh truyền hình tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, còn một cách đơn giản và tiện lợi hơn mà vẫn giúp các bạn xem KQXSTN nhanh và chính xác nhất đó là truy cập vào website XoSo88.TV của chúng tôi vào đúng khung giờ mở thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh hàng tuần.

Ngoài kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay, các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh tuần trước, tuần trước nữa cực chính xác và tiện lợi tại website của chúng tôi.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số Tây Ninh cực chuẩn

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh, các bạn có thể kết hợp dò số bằng cách xếp các tờ vé số có 2 số cuối giống nhau vào cùng một chỗ. Sau đó so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số miền Nam Tây Ninh ngày hôm đó. Nếu trùng khớp thì bạn dò lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, nếu không trùng nghĩa là chưa trúng.

Khi xem xổ số kiến thiết Tây Ninh (XSKTTN) quay số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải XS Tây Ninh cách nhau tầm 10s. Một trang kết quả xổ số Tây Ninh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Tây Ninh (XSTN) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Tây Ninh

Nếu vé xổ số miền Nam Tây Ninh hôm nay của bạn trùng với kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh – XSKT Tây Ninh thì các bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh

  • Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
  • Điện thoại: 0663822692
  • Fax: 0663810599

6. Tham gia XS Tây Ninh như nào dễ trúng?

Nhiều người cho biết họ có rất nhiều phương pháp tính toán chọn số thay vì thử vận may với bất kỳ tờ vé số xổ số Tây Ninh nào rút được. Một số phương pháp tính toán được chúng tôi áp dụng ngay tại chuyên mục dự đoán xổ số Tây Ninh, các bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số tỉnh Tây Ninh để xem chúng tôi phân tích và tổng hợp dữ liệu hoặc lấy số đẹp miễn phí.

Hơn nữa, có một điều mà công ty XS Tây Ninh cũng như những người tham gia xổ số kiến thiết Tây Ninh có thâm niên thường nhắc nhở đó là phải giữ tâm lý thoải mái thì vận may mới tìm đến.

Xem thêm
Thu gọn