XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 04-07-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 89
Giải bảy 990
Giải sáu 4196 3992 6427
Giải năm 4517
Giải tư 00547 84977 36495 23624 43325 19944 13214
Giải ba 40977 19874
Giải nhì 09517
Giải nhất 97437
Đặc biệt 220816
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
14 16 17 17 24 25 27 37 44
47 74 77 77 89 90 92 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 14, 16, 17, 17 1
2 24, 25, 27 2 92
3 37 3
4 44, 47 4 14, 24, 44, 74
5 5 25, 95
6 6 16, 96
7 74, 77, 77 7 17, 17, 27, 37, 47, 77, 77
8 89 8
9 90, 92, 95, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 27-06-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 22
Giải bảy 821
Giải sáu 8424 3822 0464
Giải năm 8123
Giải tư 44015 45762 87983 20428 61130 04198 42965
Giải ba 90856 96478
Giải nhì 52761
Giải nhất 86200
Đặc biệt 523343
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
00 15 21 22 22 23 24 28 30
43 56 61 62 64 65 78 83 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 30
1 15 1 21, 61
2 21, 22, 22, 23, 24, 28 2 22, 22, 62
3 30 3 23, 43, 83
4 43 4 24, 64
5 56 5 15, 65
6 61, 62, 64, 65 6 56
7 78 7
8 83 8 28, 78, 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 20-06-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 60
Giải bảy 037
Giải sáu 2014 5444 6076
Giải năm 0508
Giải tư 49001 26797 51386 87216 31637 33690 25272
Giải ba 84888 57753
Giải nhì 65720
Giải nhất 53974
Đặc biệt 372174
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
01 08 14 16 20 37 37 44 53
60 72 74 74 76 86 88 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08 0 20, 60, 90
1 14, 16 1
2 20 2 72
3 37, 37 3 53
4 44 4 14, 44, 74, 74
5 53 5
6 60 6 16, 76, 86
7 72, 74, 74, 76 7 37, 37, 97
8 86, 88 8 88
9 90, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 13-06-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 30
Giải bảy 553
Giải sáu 2307 9960 4517
Giải năm 7987
Giải tư 44895 89494 44278 20163 12922 76118 97182
Giải ba 74232 71366
Giải nhì 57156
Giải nhất 70139
Đặc biệt 848912
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
07 12 17 18 22 30 32 39 53
56 60 63 66 78 82 87 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 30, 60
1 12, 17, 18 1
2 22 2 12, 22, 32, 82
3 30, 32, 39 3 53, 63
4 4 94
5 53, 56 5 95
6 60, 63, 66 6 56, 66
7 78 7 17, 87
8 82, 87 8 18, 78
9 94, 95 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 06-06-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 50
Giải bảy 727
Giải sáu 9881 6051 4978
Giải năm 0913
Giải tư 03210 97006 76306 04828 21283 19436 21626
Giải ba 32236 46735
Giải nhì 68138
Giải nhất 44193
Đặc biệt 614830
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
06 06 10 13 26 27 28 30 35
36 36 38 50 51 78 81 83 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 06 0 10, 30, 50
1 10, 13 1 51, 81
2 26, 27, 28 2
3 30, 35, 36, 36, 38 3 13, 83, 93
4 4
5 50, 51 5 35
6 6 26, 36, 36
7 78 7 27
8 81, 83 8 28, 38, 78
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 30-05-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 38
Giải bảy 211
Giải sáu 8543 5668 9096
Giải năm 7847
Giải tư 63601 96886 91565 90413 43442 84973 04266
Giải ba 38608 05418
Giải nhì 33759
Giải nhất 45974
Đặc biệt 725503
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
01 03 08 11 13 18 38 42 43
47 59 65 66 68 73 74 86 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 08 0
1 11, 13, 18 1 11
2 2 42
3 38 3 13, 43, 73
4 42, 43, 47 4 74
5 59 5 65
6 65, 66, 68 6 66, 86, 96
7 73, 74 7 47
8 86 8 18, 38, 68
9 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 23-05-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 73
Giải bảy 375
Giải sáu 4834 6969 7174
Giải năm 8369
Giải tư 05269 20923 56291 83434 92339 79545 60584
Giải ba 85255 11992
Giải nhì 85030
Giải nhất 78820
Đặc biệt 798174
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
20 23 30 34 34 39 45 55 69
69 69 73 74 74 75 84 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30
1 1 91
2 20, 23 2 92
3 30, 34, 34, 39 3 23, 73
4 45 4 34, 34, 74, 74, 84
5 55 5 45, 55, 75
6 69, 69, 69 6
7 73, 74, 74, 75 7
8 84 8
9 91, 92 9 39, 69, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 16-05-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 72
Giải bảy 445
Giải sáu 6463 8759 0616
Giải năm 6207
Giải tư 03679 88814 09212 77046 74109 53319 14312
Giải ba 22795 60294
Giải nhì 84465
Giải nhất 35875
Đặc biệt 943139
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
07 09 12 12 14 16 19 39 45
46 59 63 65 72 75 79 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0
1 12, 12, 14, 16, 19 1
2 2 12, 12, 72
3 39 3 63
4 45, 46 4 14, 94
5 59 5 45, 65, 75, 95
6 63, 65 6 16, 46
7 72, 75, 79 7
8 8
9 94, 95 9 19, 39, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 09-05-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 83
Giải bảy 082
Giải sáu 2430 1672 1875
Giải năm 9045
Giải tư 30878 46767 32468 54308 83912 32353 93749
Giải ba 24220 40805
Giải nhì 87464
Giải nhất 21885
Đặc biệt 286836
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
05 08 12 20 30 36 45 49 53
64 67 68 72 75 78 82 83 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0 20, 30
1 12 1
2 20 2 12, 72, 82
3 30, 36 3 53, 83
4 45, 49 4 64
5 53 5 45, 75, 85
6 64, 67, 68 6 36
7 72, 75, 78 7 67
8 82, 83, 85 8 68, 78
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 02-05-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 44
Giải bảy 643
Giải sáu 4618 8557 8840
Giải năm 7637
Giải tư 16240 09808 59050 90011 89285 30268 46506
Giải ba 21809 71826
Giải nhì 62299
Giải nhất 88724
Đặc biệt 847552
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
06 08 09 11 18 24 26 37 40
40 43 44 50 52 57 68 85 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08, 09 0 40, 40, 50
1 11, 18 1 11
2 24, 26 2 52
3 37 3 43
4 40, 40, 43, 44 4 24, 44
5 50, 52, 57 5 85
6 68 6 26
7 7 37, 57
8 85 8 18, 68
9 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG

Xổ số Tiền Giang (XSTG) được phát hành không lâu sau ngày thống nhất đất nước và là một trong những tờ vé số có lịch sử lâu đời, thân quen nhất với người dân miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang  - XSKT Tiền Giang được quay số mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần trong khung giờ từ 16h15 – 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Tiền Giang.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số miền Nam đài Tiền Giang tại XoSo88.TV

Để biết KQXSTG – kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang nhanh và chính xác nhất, các bạn chỉ cần truy cập website XoSo88.TV vào đúng khoảng thời gian trên, kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay báo về.

Nếu bạn bỏ lỡ khung giờ này, bạn có thể xem lại kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay, hôm qua hay tuần rồi, tuần trước… Website của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang trong 7 tuần gần nhất để các bạn tiện theo dõi.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang nhanh nhất

Khi truy cập vào website XoSo88TV, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả XS miền Nam Tiền Giang, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Ngoài ta các bạn còn có thể xem và tham khảo thống kê, dự đoán xổ số miền Nam Tiền Giang hôm nay để chọn ra những con số may mắn nhất. 

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Tiền Giang mới nhất

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ đổi thưởng của xổ số miền Nam đài Tiền Giang

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam đài Tiền Giang thì hãy liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng sớm nhất:

  • Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang
  • Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
  • Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332

6. Điều kiện đổi thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang là gì?

Sau đây là một số quy định chung mà bất cứ ai chơi xổ số miền Nam hôm nay đài Tiền Giang nhất định phải biết:

Thời gian đổi thưởng xổ số miền Nam đài An Giang là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày bạn không thể yêu cầu đổi thưởng nữa.

Một tờ vé số XSMN Tiền Giang không còn nguyên vẹn sẽ không thể lãnh thưởng. Đây là quy định chung đối với xổ số nói chung. Vì vậy, bạn tránh để tờ vé số bị rách, mất góc, tẩy xóa, nhăn nhàu…

Người chưa đủ 18 tuổi, không đủ năng lực hành vi và quyền công dân, không có giấy tờ tùy thân hợp lệ sẽ không được lĩnh thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang.

Xem thêm
Thu gọn