XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 21-02-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 62
Giải bảy 495
Giải sáu 0855 2809 5987
Giải năm 9038
Giải tư 65534 14274 84507 43272 99737 12286 20203
Giải ba 80205 04696
Giải nhì 07062
Giải nhất 80128
Đặc biệt 636679
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
03 05 07 09 28 34 37 38 55
62 62 72 74 79 86 87 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 07, 09 0
1 1
2 28 2 62, 62, 72
3 34, 37, 38 3
4 4 34, 74
5 55 5 55, 95
6 62, 62 6 86, 96
7 72, 74, 79 7 37, 87
8 86, 87 8 28, 38
9 95, 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 14-02-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 94
Giải bảy 068
Giải sáu 6402 1614 1166
Giải năm 5566
Giải tư 43797 81436 62827 38999 49357 41913 07244
Giải ba 22206 34034
Giải nhì 70061
Giải nhất 95362
Đặc biệt 361235
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
02 06 13 14 27 34 35 36 44
57 61 62 66 66 68 94 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0
1 13, 14 1 61
2 27 2 62
3 34, 35, 36 3 13
4 44 4 14, 34, 44, 94
5 57 5 35
6 61, 62, 66, 66, 68 6 36, 66, 66
7 7 27, 57, 97
8 8 68
9 94, 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 07-02-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 76
Giải bảy 910
Giải sáu 4899 4685 3084
Giải năm 5619
Giải tư 63536 71867 09017 00163 65738 75656 86360
Giải ba 11551 79294
Giải nhì 99430
Giải nhất 03579
Đặc biệt 938000
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
00 10 17 19 30 36 38 51 56
60 63 67 76 79 84 85 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 10, 30, 60
1 10, 17, 19 1 51
2 2
3 30, 36, 38 3 63
4 4 84, 94
5 51, 56 5 85
6 60, 63, 67 6 36, 56, 76
7 76, 79 7 17, 67
8 84, 85 8 38
9 94, 99 9 19, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 31-01-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 70
Giải bảy 583
Giải sáu 2906 7368 9444
Giải năm 5622
Giải tư 33498 08639 74796 68799 14301 64590 86563
Giải ba 44228 01463
Giải nhì 89132
Giải nhất 53081
Đặc biệt 926044
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
01 06 22 28 32 39 44 44 63
63 68 70 81 83 90 96 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06 0 70, 90
1 1 81
2 22, 28 2 22, 32
3 32, 39 3 63, 63, 83
4 44, 44 4 44, 44
5 5
6 63, 63, 68 6 96
7 70 7
8 81, 83 8 28, 68, 98
9 90, 96, 98, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 24-01-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 48
Giải bảy 760
Giải sáu 2439 5320 6076
Giải năm 3074
Giải tư 34268 33233 56563 29251 25811 53675 97303
Giải ba 93227 12016
Giải nhì 94036
Giải nhất 30339
Đặc biệt 919015
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
03 11 15 16 20 27 33 36 39
39 48 51 60 63 68 74 75 76
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20, 60
1 11, 15, 16 1 11, 51
2 20, 27 2
3 33, 36, 39, 39 3 33, 63
4 48 4 74
5 51 5 15, 75
6 60, 63, 68 6 16, 36, 76
7 74, 75, 76 7 27
8 8 48, 68
9 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 17-01-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 16
Giải bảy 322
Giải sáu 9969 3911 4114
Giải năm 7280
Giải tư 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985
Giải ba 81013 25109
Giải nhì 17074
Giải nhất 78646
Đặc biệt 468007
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
07 08 09 11 13 14 16 16 19
22 32 46 64 69 74 80 85 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08, 09 0 80
1 11, 13, 14, 16, 16, 19 1 11
2 22 2 22, 32
3 32 3 13
4 46 4 14, 64, 74
5 5 85
6 64, 69 6 16, 16, 46, 86
7 74 7
8 80, 85, 86 8
9 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 10-01-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 97
Giải bảy 388
Giải sáu 5208 6336 1291
Giải năm 5383
Giải tư 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414
Giải ba 08753 94426
Giải nhì 58161
Giải nhất 82472
Đặc biệt 263301
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
01 08 14 24 26 29 36 36 53
54 61 68 72 83 88 91 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08 0
1 14 1 61, 91
2 24, 26, 29 2 72, 92
3 36, 36 3 53, 83
4 4 14, 24, 54
5 53, 54 5
6 61, 68 6 26, 36, 36
7 72 7 97
8 83, 88 8 68, 88
9 91, 92, 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 03-01-2021
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 97
Giải bảy 794
Giải sáu 3721 6645 0810
Giải năm 5129
Giải tư 02945 11014 73738 64170 40910 61750 41659
Giải ba 91080 69230
Giải nhì 74754
Giải nhất 30332
Đặc biệt 025197
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
10 10 14 21 29 30 32 38 45
45 50 54 59 70 80 94 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 10, 30, 50, 70, 80
1 10, 10, 14 1 21
2 21, 29 2 32
3 30, 32, 38 3
4 45, 45 4 14, 54, 94
5 50, 54, 59 5 45, 45
6 6
7 70 7 97, 97
8 80 8 38
9 94, 97, 97 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 27-12-2020
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 57
Giải bảy 156
Giải sáu 0049 2166 3230
Giải năm 3568
Giải tư 29107 49925 62444 59327 25868 69403 88248
Giải ba 87098 00043
Giải nhì 04944
Giải nhất 56042
Đặc biệt 055833
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
03 07 25 27 30 33 42 43 44
44 48 49 56 57 66 68 68 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07 0 30
1 1
2 25, 27 2 42
3 30, 33 3 33, 43
4 42, 43, 44, 44, 48, 49 4 44, 44
5 56, 57 5 25
6 66, 68, 68 6 56, 66
7 7 27, 57
8 8 48, 68, 68, 98
9 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 20-12-2020
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 51
Giải bảy 888
Giải sáu 8630 0659 4321
Giải năm 9573
Giải tư 09272 28688 56461 68029 16104 70372 26287
Giải ba 96774 01813
Giải nhì 47277
Giải nhất 90612
Đặc biệt 394902
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
02 04 12 13 21 29 30 51 59
61 72 72 73 74 77 87 88 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04 0 30
1 12, 13 1 21, 51, 61
2 21, 29 2 12, 72, 72
3 30 3 13, 73
4 4 74
5 51, 59 5
6 61 6
7 72, 72, 73, 74, 77 7 77, 87
8 87, 88, 88 8 88, 88
9 9 29, 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG

Xổ số Tiền Giang (XSTG) được phát hành không lâu sau ngày thống nhất đất nước và là một trong những tờ vé số có lịch sử lâu đời, thân quen nhất với người dân miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang  - XSKT Tiền Giang được quay số mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần trong khung giờ từ 16h15 – 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Tiền Giang.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số miền Nam đài Tiền Giang tại XoSo88.TV

Để biết KQXSTG – kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang nhanh và chính xác nhất, các bạn chỉ cần truy cập website XoSo88.TV vào đúng khoảng thời gian trên, kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay báo về.

Nếu bạn bỏ lỡ khung giờ này, bạn có thể xem lại kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay, hôm qua hay tuần rồi, tuần trước… Website của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang trong 7 tuần gần nhất để các bạn tiện theo dõi.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang nhanh nhất

Khi truy cập vào website XoSo88TV, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả XS miền Nam Tiền Giang, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Ngoài ta các bạn còn có thể xem và tham khảo thống kê, dự đoán xổ số miền Nam Tiền Giang hôm nay để chọn ra những con số may mắn nhất. 

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Tiền Giang mới nhất

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ đổi thưởng của xổ số miền Nam đài Tiền Giang

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam đài Tiền Giang thì hãy liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng sớm nhất:

  • Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang
  • Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
  • Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332

6. Điều kiện đổi thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang là gì?

Sau đây là một số quy định chung mà bất cứ ai chơi xổ số miền Nam hôm nay đài Tiền Giang nhất định phải biết:

Thời gian đổi thưởng xổ số miền Nam đài An Giang là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày bạn không thể yêu cầu đổi thưởng nữa.

Một tờ vé số XSMN Tiền Giang không còn nguyên vẹn sẽ không thể lãnh thưởng. Đây là quy định chung đối với xổ số nói chung. Vì vậy, bạn tránh để tờ vé số bị rách, mất góc, tẩy xóa, nhăn nhàu…

Người chưa đủ 18 tuổi, không đủ năng lực hành vi và quyền công dân, không có giấy tờ tùy thân hợp lệ sẽ không được lĩnh thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang.

Xem thêm
Thu gọn