XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 22-10-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 46
Giải bảy 264
Giải sáu 3239 6659 9275
Giải năm 6825
Giải tư 58843 37948 44683 14807 54719 06402 42624
Giải ba 71308 14967
Giải nhì 09902
Giải nhất 42000
Đặc biệt 670059
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
00 02 02 07 08 19 24 25 39
43 46 48 59 59 64 67 75 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 02, 07, 08 0
1 19 1
2 24, 25 2
3 39 3 43, 83
4 43, 46, 48 4 24, 64
5 59, 59 5 25, 75
6 64, 67 6 46
7 75 7 67
8 83 8 48
9 9 19, 39, 59, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 02-07-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 87
Giải bảy 880
Giải sáu 1764 6482 3223
Giải năm 3356
Giải tư 27207 93201 69866 63367 60709 06017 58528
Giải ba 59196 49426
Giải nhì 12941
Giải nhất 94454
Đặc biệt 531312
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
01 07 09 12 17 23 26 28 41
54 56 64 66 67 80 82 87 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07, 09 0 80
1 12, 17 1 41
2 23, 26, 28 2 12, 82
3 3 23
4 41 4 54, 64
5 54, 56 5
6 64, 66, 67 6 26, 56, 66, 96
7 7 17, 67, 87
8 80, 82, 87 8 28
9 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 25-06-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 80
Giải bảy 553
Giải sáu 1829 6039 0350
Giải năm 1848
Giải tư 65566 27185 48332 68600 98996 02065 53130
Giải ba 60771 56060
Giải nhì 91112
Giải nhất 24143
Đặc biệt 707542
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
00 12 29 30 32 39 42 43 48
50 53 60 65 66 71 80 85 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 30, 50, 60, 80
1 12 1 71
2 29 2 12, 32, 42
3 30, 32, 39 3 43, 53
4 42, 43, 48 4
5 50, 53 5 65, 85
6 60, 65, 66 6 66, 96
7 71 7
8 80, 85 8 48
9 96 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-06-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 14
Giải bảy 682
Giải sáu 4382 2304 9015
Giải năm 9004
Giải tư 86876 63714 24839 14157 89783 70727 46330
Giải ba 16084 47507
Giải nhì 68405
Giải nhất 26342
Đặc biệt 829097
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
04 04 05 07 14 14 15 27 30
39 42 57 76 82 82 83 84 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 05, 07 0 30
1 14, 14, 15 1
2 27 2 42, 82, 82
3 30, 39 3 83
4 42 4 14, 14, 84
5 57 5 15
6 6 76
7 76 7 27, 57, 97
8 82, 82, 83, 84 8
9 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 18-06-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 14
Giải bảy 682
Giải sáu 4382 2304 9015
Giải năm 9004
Giải tư 86876 63714 24839 14157 89783 70727 46330
Giải ba 16084 47507
Giải nhì 68405
Giải nhất 26342
Đặc biệt 829097
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
04 04 05 07 14 14 15 27 30
39 42 57 76 82 82 83 84 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 05, 07 0 30
1 14, 14, 15 1
2 27 2 42, 82, 82
3 30, 39 3 83
4 42 4 14, 14, 84
5 57 5 15
6 6 76
7 76 7 27, 57, 97
8 82, 82, 83, 84 8
9 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 11-06-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 32
Giải bảy 667
Giải sáu 6581 4868 9906
Giải năm 8624
Giải tư 59909 47076 87815 86377 83296 88877 95094
Giải ba 07504 05889
Giải nhì 05557
Giải nhất 22604
Đặc biệt 052296
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
04 04 06 09 15 24 32 57 67
68 76 77 77 81 89 94 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 06, 09 0
1 15 1 81
2 24 2 32
3 32 3
4 4 24, 94
5 57 5 15
6 67, 68 6 76, 96, 96
7 76, 77, 77 7 57, 67, 77, 77
8 81, 89 8 68
9 94, 96, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 04-06-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 10
Giải bảy 319
Giải sáu 1093 6532 9835
Giải năm 7752
Giải tư 53616 38448 81294 74023 80294 80672 24277
Giải ba 79215 58868
Giải nhì 65952
Giải nhất 10169
Đặc biệt 548226
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
10 15 16 19 23 26 32 35 48
52 52 68 69 72 77 93 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 15, 16, 19 1
2 23, 26 2 32, 52, 52, 72
3 32, 35 3 23, 93
4 48 4 94, 94
5 52, 52 5 15, 35
6 68, 69 6 16, 26
7 72, 77 7 77
8 8 48, 68
9 93, 94, 94 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 28-05-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 96
Giải bảy 793
Giải sáu 7671 2875 8418
Giải năm 6603
Giải tư 23845 83288 98317 22828 91880 14897 12143
Giải ba 61714 61646
Giải nhì 47542
Giải nhất 42348
Đặc biệt 080453
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
03 14 17 18 28 42 43 45 46
48 53 71 75 80 88 93 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 80
1 14, 17, 18 1 71
2 28 2 42
3 3 43, 53, 93
4 42, 43, 45, 46, 48 4 14
5 53 5 45, 75
6 6 46, 96
7 71, 75 7 17, 97
8 80, 88 8 18, 28, 48, 88
9 93, 96, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 21-05-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 73
Giải bảy 434
Giải sáu 0415 6928 1636
Giải năm 0726
Giải tư 77430 13077 08135 62017 09778 63604 30768
Giải ba 15543 60144
Giải nhì 06494
Giải nhất 59443
Đặc biệt 090253
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
04 15 17 26 28 30 34 35 36
43 43 44 53 68 73 77 78 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 30
1 15, 17 1
2 26, 28 2
3 30, 34, 35, 36 3 43, 43, 53, 73
4 43, 43, 44 4 34, 44, 94
5 53 5 15, 35
6 68 6 26, 36
7 73, 77, 78 7 17, 77
8 8 28, 68, 78
9 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 14-05-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 80
Giải bảy 596
Giải sáu 7723 7108 2905
Giải năm 4124
Giải tư 75579 69251 19064 24861 69777 94185 03372
Giải ba 18345 98496
Giải nhì 32502
Giải nhất 38817
Đặc biệt 797127
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
02 05 08 17 23 24 27 45 51
61 64 72 77 79 80 85 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 08 0 80
1 17 1 51, 61
2 23, 24, 27 2 72
3 3 23
4 45 4 24, 64
5 51 5 45, 85
6 61, 64 6 96, 96
7 72, 77, 79 7 17, 27, 77
8 80, 85 8
9 96, 96 9 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Xổ số Trà Vinh (XSTV) là một trong những tờ vé số quen thuộc đối với người dân Nam Bộ. Hiện nay các tờ vé xổ số Trà Vinh được bày bán rộng rãi ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên bất cứ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu những tấm vé may mắn này.

1. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay quay ở đâu, khi nào?

Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Trà Vinh (XSKT Trà Vinh) được diễn ra vào thứ 6 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. 

Mỗi tờ vé XS Trà Vinh có giá 10.000đ, được bán tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn có thể mua tại các đại lý, quầy bán vé gần mình.

2. Cách dò kết quả xổ số Trà Vinh

Các bạn có thể tra nhanh kết quả xổ số Trà Vinh (KQXSTV) chỉ với 2 số bằng cách so 2 số cuối với bảng thống kê đầu đuôi. Nếu khớp kết quả thì so lên bảng chi tiết để biết trúng giải gì. Không khớp nghĩa là chưa trúng và không cần tra thêm nữa.

Khi xem kết quả xổ số hôm nay đài Trà Vinh tại website XoSo88.TV, các bạn chỉ cần chờ kết quả XS Trà Vinh mới nhất hiển thị trên màn hình và so sánh kết quả. Trang web của chúng tôi cam kết cập nhật kết quả xổ số hôm nay Trà Vinh nhanh như khi xem tại trường quay và hoàn toàn miễn phí.

Các bạn có thể theo dõi KQ xổ số Trà Vinh hôm nay, đồng thời còn xem lại được kết quả xổ số Trà Vinh của tuần trước, trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Trà Vinh mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSTV - Xổ số Trà Vinh trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Trúng giải xổ số Trà Vinh (XSTV) liên hệ đổi thưởng ở địa chỉ nào?

Nếu tờ vé của bạn trùng với các giải thưởng KQXS Trà Vinh thì có thể liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ làm thủ tục nhận giải:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh

  • Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão – Phường 1 - Thị Xã Trà Vinh
  • Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
  • Email: [email protected]

5. Đi nhận thưởng xổ số miền Nam Trà Vinh cần mang theo những gì?

- Khi đi lĩnh thưởng xổ số Trà Vinh hôm nay, các bạn cần mang theo tờ vé xổ số kiến thiết Trà Vinh còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân (chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu, bằng lái xe, hộ khẩu).

- Bạn có thể yêu cầu công ty xổ số Trà Vinh trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng.

- Nếu lĩnh giải thưởng XS Trà Vinh trên 10 triệu, các bạn có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

Lưu ý: Thời hạn lĩnh thưởng xổ số Trà Vinh là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng, khi quá hạn 30 ngày các bạn mới yêu cầu lĩnh thưởng thì công ty có quyền không trả thưởng.

Xem thêm
Thu gọn