XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 27-11-2020
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 45
Giải bảy 814
Giải sáu 4137 3664 4430
Giải năm 2301
Giải tư 60773 92706 62454 66745 31097 24306 73756
Giải ba 51250 68525
Giải nhì 82324
Giải nhất 07401
Đặc biệt 084831
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
01 01 06 06 14 24 25 30 31
37 45 45 50 54 56 64 73 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 06, 06 0 30, 50
1 14 1 31
2 24, 25 2
3 30, 31, 37 3 73
4 45, 45 4 14, 24, 54, 64
5 50, 54, 56 5 25, 45, 45
6 64 6 56
7 73 7 37, 97
8 8
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 20-11-2020
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 48
Giải bảy 706
Giải sáu 3408 7448 6800
Giải năm 1726
Giải tư 30959 13977 93970 29149 71580 53687 78076
Giải ba 10805 02537
Giải nhì 42772
Giải nhất 43401
Đặc biệt 358536
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
00 01 05 06 08 26 36 37 48
48 49 59 70 72 76 77 80 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 05, 06, 08 0 70, 80
1 1
2 26 2 72
3 36, 37 3
4 48, 48, 49 4
5 59 5
6 6 26, 36, 76
7 70, 72, 76, 77 7 37, 77, 87
8 80, 87 8 48, 48
9 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 13-11-2020
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 91
Giải bảy 084
Giải sáu 6483 1175 8095
Giải năm 5363
Giải tư 16765 65672 29743 26913 84707 80772 54763
Giải ba 84106 27746
Giải nhì 92926
Giải nhất 90962
Đặc biệt 666115
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
06 07 13 15 26 43 46 62 63
63 65 72 72 75 83 84 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0
1 13, 15 1 91
2 26 2 62, 72, 72
3 3 13, 43, 63, 63, 83
4 43, 46 4 84
5 5 15, 65, 75, 95
6 62, 63, 63, 65 6 26, 46
7 72, 72, 75 7
8 83, 84 8
9 91, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 06-11-2020
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 97
Giải bảy 361
Giải sáu 6114 4146 0445
Giải năm 9182
Giải tư 98102 33664 51896 68627 43604 03326 41764
Giải ba 46732 10518
Giải nhì 94049
Giải nhất 98940
Đặc biệt 844463
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
02 04 14 18 26 27 32 40 45
46 49 61 63 64 64 82 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04 0 40
1 14, 18 1 61
2 26, 27 2 32, 82
3 32 3 63
4 40, 45, 46, 49 4 14, 64, 64
5 5 45
6 61, 63, 64, 64 6 26, 46, 96
7 7 27, 97
8 82 8 18
9 96, 97 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 30-10-2020
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 57
Giải bảy 943
Giải sáu 5973 1879 8792
Giải năm 3214
Giải tư 90407 36332 85484 74630 79356 30474 83737
Giải ba 30538 17821
Giải nhì 99367
Giải nhất 37910
Đặc biệt 062743
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
07 10 14 21 30 32 37 38 43
43 56 57 67 73 74 79 84 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10, 30
1 10, 14 1 21
2 21 2 32, 92
3 30, 32, 37, 38 3 43, 43, 73
4 43, 43 4 14, 74, 84
5 56, 57 5
6 67 6 56
7 73, 74, 79 7 37, 57, 67
8 84 8 38
9 92 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 23-10-2020
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 12
Giải bảy 791
Giải sáu 3366 4819 6698
Giải năm 7342
Giải tư 71938 96000 12597 25401 97397 63044 99950
Giải ba 46373 99916
Giải nhì 28258
Giải nhất 37811
Đặc biệt 562446
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
00 01 11 12 16 19 38 42 44
46 50 58 66 73 91 97 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 50
1 11, 12, 16, 19 1 11, 91
2 2 12, 42
3 38 3 73
4 42, 44, 46 4 44
5 50, 58 5
6 66 6 16, 46, 66
7 73 7 97, 97
8 8 38, 58, 98
9 91, 97, 97, 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 16-10-2020
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 57
Giải bảy 997
Giải sáu 6210 9769 4754
Giải năm 0075
Giải tư 22135 72864 03525 48741 43804 26009 24201
Giải ba 77883 70081
Giải nhì 15317
Giải nhất 75147
Đặc biệt 830889
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
01 04 09 10 17 25 35 41 47
54 57 64 69 75 81 83 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 09 0 10
1 10, 17 1 41, 81
2 25 2
3 35 3 83
4 41, 47 4 54, 64
5 54, 57 5 25, 35, 75
6 64, 69 6
7 75 7 17, 47, 57, 97
8 81, 83, 89 8
9 97 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 09-10-2020
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 65
Giải bảy 891
Giải sáu 6479 7302 0464
Giải năm 0191
Giải tư 05788 93747 29718 92597 07843 91971 29936
Giải ba 56401 19431
Giải nhì 61547
Giải nhất 79825
Đặc biệt 114560
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
01 02 18 25 31 36 43 47 47
60 64 65 71 79 88 91 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 60
1 18 1 31, 71, 91, 91
2 25 2
3 31, 36 3 43
4 43, 47, 47 4 64
5 5 25, 65
6 60, 64, 65 6 36
7 71, 79 7 47, 47, 97
8 88 8 18, 88
9 91, 91, 97 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 02-10-2020
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 89
Giải bảy 498
Giải sáu 7983 4135 4628
Giải năm 9360
Giải tư 78704 79537 40897 06183 47928 58375 16749
Giải ba 23480 48699
Giải nhì 05692
Giải nhất 20283
Đặc biệt 261621
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
04 21 28 28 35 37 49 60 75
80 83 83 83 89 92 97 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 60, 80
1 1 21
2 21, 28, 28 2 92
3 35, 37 3 83, 83, 83
4 49 4
5 5 35, 75
6 60 6
7 75 7 37, 97
8 80, 83, 83, 83, 89 8 28, 28, 98
9 92, 97, 98, 99 9 49, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 25-09-2020
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 59
Giải bảy 958
Giải sáu 9193 0155 0553
Giải năm 8367
Giải tư 11114 17348 60639 49181 60540 96568 91267
Giải ba 95421 48542
Giải nhì 31890
Giải nhất 82049
Đặc biệt 711842
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
14 21 39 40 42 42 48 49 53
55 58 59 67 67 68 81 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 90
1 14 1 21, 81
2 21 2 42, 42
3 39 3 53, 93
4 40, 42, 42, 48, 49 4 14
5 53, 55, 58, 59 5 55
6 67, 67, 68 6
7 7 67, 67
8 81 8 48, 58, 68
9 90, 93 9 39, 49, 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Xổ số Trà Vinh (XSTV) là một trong những tờ vé số quen thuộc đối với người dân Nam Bộ. Hiện nay các tờ vé xổ số Trà Vinh được bày bán rộng rãi ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên bất cứ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu những tấm vé may mắn này.

1. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay quay ở đâu, khi nào?

Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Trà Vinh (XSKT Trà Vinh) được diễn ra vào thứ 6 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. 

Mỗi tờ vé XS Trà Vinh có giá 10.000đ, được bán tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn có thể mua tại các đại lý, quầy bán vé gần mình.

2. Cách dò kết quả xổ số Trà Vinh

Các bạn có thể tra nhanh kết quả xổ số Trà Vinh (KQXSTV) chỉ với 2 số bằng cách so 2 số cuối với bảng thống kê đầu đuôi. Nếu khớp kết quả thì so lên bảng chi tiết để biết trúng giải gì. Không khớp nghĩa là chưa trúng và không cần tra thêm nữa.

Khi xem kết quả xổ số hôm nay đài Trà Vinh tại website XoSo88.TV, các bạn chỉ cần chờ kết quả XS Trà Vinh mới nhất hiển thị trên màn hình và so sánh kết quả. Trang web của chúng tôi cam kết cập nhật kết quả xổ số hôm nay Trà Vinh nhanh như khi xem tại trường quay và hoàn toàn miễn phí.

Các bạn có thể theo dõi KQ xổ số Trà Vinh hôm nay, đồng thời còn xem lại được kết quả xổ số Trà Vinh của tuần trước, trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Trà Vinh mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSTV - Xổ số Trà Vinh trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Trúng giải xổ số Trà Vinh (XSTV) liên hệ đổi thưởng ở địa chỉ nào?

Nếu tờ vé của bạn trùng với các giải thưởng KQXS Trà Vinh thì có thể liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ làm thủ tục nhận giải:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh

  • Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão – Phường 1 - Thị Xã Trà Vinh
  • Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
  • Email: [email protected]

5. Đi nhận thưởng xổ số miền Nam Trà Vinh cần mang theo những gì?

- Khi đi lĩnh thưởng xổ số Trà Vinh hôm nay, các bạn cần mang theo tờ vé xổ số kiến thiết Trà Vinh còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân (chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu, bằng lái xe, hộ khẩu).

- Bạn có thể yêu cầu công ty xổ số Trà Vinh trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng.

- Nếu lĩnh giải thưởng XS Trà Vinh trên 10 triệu, các bạn có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

Lưu ý: Thời hạn lĩnh thưởng xổ số Trà Vinh là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng, khi quá hạn 30 ngày các bạn mới yêu cầu lĩnh thưởng thì công ty có quyền không trả thưởng.

Xem thêm
Thu gọn