XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 14-05-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 80
Giải bảy 596
Giải sáu 7723 7108 2905
Giải năm 4124
Giải tư 75579 69251 19064 24861 69777 94185 03372
Giải ba 18345 98496
Giải nhì 32502
Giải nhất 38817
Đặc biệt 797127
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
02 05 08 17 23 24 27 45 51
61 64 72 77 79 80 85 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 08 0 80
1 17 1 51, 61
2 23, 24, 27 2 72
3 3 23
4 45 4 24, 64
5 51 5 45, 85
6 61, 64 6 96, 96
7 72, 77, 79 7 17, 27, 77
8 80, 85 8
9 96, 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 07-05-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 43
Giải bảy 663
Giải sáu 3229 2437 3417
Giải năm 4846
Giải tư 96114 90357 53247 31123 76500 97822 28675
Giải ba 17678 77640
Giải nhì 07696
Giải nhất 09068
Đặc biệt 092951
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
00 14 17 22 23 29 37 40 43
46 47 51 57 63 68 75 78 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 40
1 14, 17 1 51
2 22, 23, 29 2 22
3 37 3 23, 43, 63
4 40, 43, 46, 47 4 14
5 51, 57 5 75
6 63, 68 6 46, 96
7 75, 78 7 17, 37, 47, 57
8 8 68, 78
9 96 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 30-04-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 99
Giải bảy 620
Giải sáu 3582 0788 1360
Giải năm 9609
Giải tư 96847 24945 23066 58958 88532 42323 70129
Giải ba 65347 63079
Giải nhì 28451
Giải nhất 74273
Đặc biệt 326379
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
09 20 23 29 32 45 47 47 51
58 60 66 73 79 79 82 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 60
1 1 51
2 20, 23, 29 2 32, 82
3 32 3 23, 73
4 45, 47, 47 4
5 51, 58 5 45
6 60, 66 6 66
7 73, 79, 79 7 47, 47
8 82, 88 8 58, 88
9 99 9 29, 79, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 23-04-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 98
Giải bảy 119
Giải sáu 6935 9206 3684
Giải năm 7102
Giải tư 77547 12382 52662 78987 13623 63521 42703
Giải ba 98883 97879
Giải nhì 55617
Giải nhất 33662
Đặc biệt 322166
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
02 03 06 17 19 21 23 35 47
62 62 66 79 82 83 84 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 06 0
1 17, 19 1 21
2 21, 23 2 62, 62, 82
3 35 3 23, 83
4 47 4 84
5 5 35
6 62, 62, 66 6 66
7 79 7 17, 47, 87
8 82, 83, 84, 87 8 98
9 98 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 16-04-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 51
Giải bảy 124
Giải sáu 8972 6769 7461
Giải năm 4498
Giải tư 44017 40362 52697 87058 14730 07651 82294
Giải ba 30568 66355
Giải nhì 15905
Giải nhất 76625
Đặc biệt 857599
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
05 17 24 25 30 51 51 55 58
61 62 68 69 72 94 97 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 30
1 17 1 51, 51, 61
2 24, 25 2 62, 72
3 30 3
4 4 24, 94
5 51, 51, 55, 58 5 25, 55
6 61, 62, 68, 69 6
7 72 7 17, 97
8 8 58, 68, 98
9 94, 97, 98, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 09-04-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 16
Giải bảy 850
Giải sáu 9951 8843 6394
Giải năm 1549
Giải tư 08527 69601 95781 84275 91924 60545 70728
Giải ba 77689 29851
Giải nhì 07900
Giải nhất 43652
Đặc biệt 948895
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
00 01 16 24 27 28 43 45 49
50 51 51 52 75 81 89 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 50
1 16 1 51, 51, 81
2 24, 27, 28 2 52
3 3 43
4 43, 45, 49 4 24, 94
5 50, 51, 51, 52 5 45, 75, 95
6 6 16
7 75 7 27
8 81, 89 8 28
9 94, 95 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 02-04-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 72
Giải bảy 489
Giải sáu 9316 9904 9327
Giải năm 5781
Giải tư 27900 67682 76669 31716 97270 74677 25046
Giải ba 80753 83136
Giải nhì 98334
Giải nhất 89756
Đặc biệt 243293
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
00 04 16 16 27 34 36 46 53
56 69 70 72 77 81 82 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0 70
1 16, 16 1 81
2 27 2 72, 82
3 34, 36 3 53, 93
4 46 4 34
5 53, 56 5
6 69 6 16, 16, 36, 46, 56
7 70, 72, 77 7 27, 77
8 81, 82, 89 8
9 93 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 26-03-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 86
Giải bảy 988
Giải sáu 4223 0451 3665
Giải năm 1761
Giải tư 31068 06360 93390 25009 40141 41254 67782
Giải ba 68448 51973
Giải nhì 57881
Giải nhất 71810
Đặc biệt 661120
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
09 10 20 23 41 48 51 54 60
61 65 68 73 81 82 86 88 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 10, 20, 60, 90
1 10 1 41, 51, 61, 81
2 20, 23 2 82
3 3 23, 73
4 41, 48 4 54
5 51, 54 5 65
6 60, 61, 65, 68 6 86
7 73 7
8 81, 82, 86, 88 8 48, 68, 88
9 90 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 19-03-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 13
Giải bảy 907
Giải sáu 4664 9832 1189
Giải năm 9936
Giải tư 14350 76240 94518 24863 32230 71455 91910
Giải ba 99725 09771
Giải nhì 75694
Giải nhất 92194
Đặc biệt 441539
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
07 10 13 18 25 30 32 36 39
40 50 55 63 64 71 89 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10, 30, 40, 50
1 10, 13, 18 1 71
2 25 2 32
3 30, 32, 36, 39 3 13, 63
4 40 4 64, 94, 94
5 50, 55 5 25, 55
6 63, 64 6 36
7 71 7
8 89 8 18
9 94, 94 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 12-03-2021
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 31
Giải bảy 898
Giải sáu 2698 0264 2629
Giải năm 3571
Giải tư 00620 07875 01681 08407 95169 01470 50791
Giải ba 01356 85509
Giải nhì 31680
Giải nhất 12843
Đặc biệt 026204
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
04 07 09 20 29 31 43 56 64
69 70 71 75 80 81 91 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 09 0 20, 70, 80
1 1 31, 71, 81, 91
2 20, 29 2
3 31 3 43
4 43 4 64
5 56 5 75
6 64, 69 6 56
7 70, 71, 75 7
8 80, 81 8 98, 98
9 91, 98, 98 9 29, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Xổ số Trà Vinh (XSTV) là một trong những tờ vé số quen thuộc đối với người dân Nam Bộ. Hiện nay các tờ vé xổ số Trà Vinh được bày bán rộng rãi ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên bất cứ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu những tấm vé may mắn này.

1. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay quay ở đâu, khi nào?

Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Trà Vinh (XSKT Trà Vinh) được diễn ra vào thứ 6 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. 

Mỗi tờ vé XS Trà Vinh có giá 10.000đ, được bán tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn có thể mua tại các đại lý, quầy bán vé gần mình.

2. Cách dò kết quả xổ số Trà Vinh

Các bạn có thể tra nhanh kết quả xổ số Trà Vinh (KQXSTV) chỉ với 2 số bằng cách so 2 số cuối với bảng thống kê đầu đuôi. Nếu khớp kết quả thì so lên bảng chi tiết để biết trúng giải gì. Không khớp nghĩa là chưa trúng và không cần tra thêm nữa.

Khi xem kết quả xổ số hôm nay đài Trà Vinh tại website XoSo88.TV, các bạn chỉ cần chờ kết quả XS Trà Vinh mới nhất hiển thị trên màn hình và so sánh kết quả. Trang web của chúng tôi cam kết cập nhật kết quả xổ số hôm nay Trà Vinh nhanh như khi xem tại trường quay và hoàn toàn miễn phí.

Các bạn có thể theo dõi KQ xổ số Trà Vinh hôm nay, đồng thời còn xem lại được kết quả xổ số Trà Vinh của tuần trước, trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Trà Vinh mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSTV - Xổ số Trà Vinh trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Trúng giải xổ số Trà Vinh (XSTV) liên hệ đổi thưởng ở địa chỉ nào?

Nếu tờ vé của bạn trùng với các giải thưởng KQXS Trà Vinh thì có thể liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ làm thủ tục nhận giải:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh

  • Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão – Phường 1 - Thị Xã Trà Vinh
  • Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
  • Email: [email protected]

5. Đi nhận thưởng xổ số miền Nam Trà Vinh cần mang theo những gì?

- Khi đi lĩnh thưởng xổ số Trà Vinh hôm nay, các bạn cần mang theo tờ vé xổ số kiến thiết Trà Vinh còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân (chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu, bằng lái xe, hộ khẩu).

- Bạn có thể yêu cầu công ty xổ số Trà Vinh trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng.

- Nếu lĩnh giải thưởng XS Trà Vinh trên 10 triệu, các bạn có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

Lưu ý: Thời hạn lĩnh thưởng xổ số Trà Vinh là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng, khi quá hạn 30 ngày các bạn mới yêu cầu lĩnh thưởng thì công ty có quyền không trả thưởng.

Xem thêm
Thu gọn