XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 20-05-2022
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 19
Giải bảy 487
Giải sáu 6567 8375 8188
Giải năm 0292
Giải tư 49282 69055 46105 76463 93901 77634 96864
Giải ba 46283 33278
Giải nhì 53338
Giải nhất 89676
Đặc biệt 058785
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
01 05 19 34 38 55 63 64 67
75 76 78 82 83 85 87 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0
1 19 1
2 2 82, 92
3 34, 38 3 63, 83
4 4 34, 64
5 55 5 55, 75, 85
6 63, 64, 67 6 76
7 75, 76, 78 7 67, 87
8 82, 83, 85, 87, 88 8 38, 78, 88
9 92 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 13-05-2022
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 45
Giải bảy 969
Giải sáu 8362 9255 4462
Giải năm 1753
Giải tư 67531 82468 95536 86312 35784 68006 03972
Giải ba 77229 38654
Giải nhì 99687
Giải nhất 24043
Đặc biệt 918861
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
06 12 29 31 36 43 45 53 54
55 61 62 62 68 69 72 84 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 12 1 31, 61
2 29 2 12, 62, 62, 72
3 31, 36 3 43, 53
4 43, 45 4 54, 84
5 53, 54, 55 5 45, 55
6 61, 62, 62, 68, 69 6 36
7 72 7 87
8 84, 87 8 68
9 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 06-05-2022
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 02
Giải bảy 186
Giải sáu 2629 3117 3938
Giải năm 8463
Giải tư 24809 73731 48282 69902 61518 60019 33392
Giải ba 37517 39266
Giải nhì 48329
Giải nhất 33190
Đặc biệt 848488
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
02 02 09 17 17 18 19 29 29
31 38 63 66 82 86 88 90 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 09 0 90
1 17, 17, 18, 19 1 31
2 29, 29 2 02, 82, 92
3 31, 38 3 63
4 4
5 5
6 63, 66 6 66, 86
7 7 17, 17
8 82, 86, 88 8 18, 38, 88
9 90, 92 9 19, 29, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 29-04-2022
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 30
Giải bảy 096
Giải sáu 2163 4260 9996
Giải năm 8110
Giải tư 82987 46754 42208 50440 19628 43515 28992
Giải ba 96390 17790
Giải nhì 76451
Giải nhất 64283
Đặc biệt 182968
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
08 10 15 28 30 40 51 54 60
63 68 83 87 90 90 92 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 10, 30, 40, 60, 90, 90
1 10, 15 1 51
2 28 2 92
3 30 3 63, 83
4 40 4 54
5 51, 54 5 15
6 60, 63, 68 6 96, 96
7 7 87
8 83, 87 8 28, 68
9 90, 90, 92, 96, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 22-04-2022
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 07
Giải bảy 714
Giải sáu 9964 9486 0272
Giải năm 1370
Giải tư 09732 05315 62014 47278 39003 04156 08477
Giải ba 91109 22196
Giải nhì 02853
Giải nhất 03625
Đặc biệt 855406
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
03 06 07 09 14 14 15 25 32
53 56 64 70 72 77 78 86 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 07, 09 0 70
1 14, 14, 15 1
2 25 2 32, 72
3 32 3 53
4 4 14, 14, 64
5 53, 56 5 15, 25
6 64 6 56, 86, 96
7 70, 72, 77, 78 7 07, 77
8 86 8 78
9 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 15-04-2022
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 12
Giải bảy 846
Giải sáu 6469 2191 5058
Giải năm 5466
Giải tư 00194 01778 72592 26455 41649 34885 07466
Giải ba 38238 09515
Giải nhì 70515
Giải nhất 98091
Đặc biệt 827426
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
12 15 15 26 38 46 49 55 58
66 66 69 78 85 91 91 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12, 15, 15 1 91, 91
2 26 2 12, 92
3 38 3
4 46, 49 4 94
5 55, 58 5 15, 15, 55, 85
6 66, 66, 69 6 26, 46, 66, 66
7 78 7
8 85 8 38, 58, 78
9 91, 91, 92, 94 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 08-04-2022
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 83
Giải bảy 563
Giải sáu 8260 1230 5374
Giải năm 5906
Giải tư 57635 04458 30577 73470 98968 20274 77622
Giải ba 07677 54317
Giải nhì 24676
Giải nhất 95011
Đặc biệt 236193
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
06 11 17 22 30 35 58 60 63
68 70 74 74 76 77 77 83 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30, 60, 70
1 11, 17 1 11
2 22 2 22
3 30, 35 3 63, 83, 93
4 4 74, 74
5 58 5 35
6 60, 63, 68 6 76
7 70, 74, 74, 76, 77, 77 7 17, 77, 77
8 83 8 58, 68
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 01-04-2022
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 88
Giải bảy 652
Giải sáu 2538 1580 2190
Giải năm 6820
Giải tư 21398 60068 88311 89169 84598 00904 11754
Giải ba 82294 90486
Giải nhì 67227
Giải nhất 91622
Đặc biệt 471381
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
04 11 20 22 27 38 52 54 68
69 80 81 86 88 90 94 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 20, 80, 90
1 11 1 11, 81
2 20, 22, 27 2 22, 52
3 38 3
4 4 54, 94
5 52, 54 5
6 68, 69 6 86
7 7 27
8 80, 81, 86, 88 8 38, 68, 88, 98, 98
9 90, 94, 98, 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 25-03-2022
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 50
Giải bảy 261
Giải sáu 8954 6796 1948
Giải năm 9094
Giải tư 59550 20931 05120 68322 33655 79322 37649
Giải ba 99544 16240
Giải nhì 22077
Giải nhất 40526
Đặc biệt 956634
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
20 22 22 26 31 34 40 44 48
49 50 50 54 55 61 77 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 50, 50
1 1 31, 61
2 20, 22, 22, 26 2 22, 22
3 31, 34 3
4 40, 44, 48, 49 4 34, 44, 54, 94
5 50, 50, 54, 55 5 55
6 61 6 26, 96
7 77 7 77
8 8 48
9 94, 96 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 18-03-2022
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 17
Giải bảy 157
Giải sáu 5351 2928 5556
Giải năm 9785
Giải tư 10158 79311 75565 00014 26746 74576 21553
Giải ba 23259 28514
Giải nhì 00712
Giải nhất 54650
Đặc biệt 191488
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
11 12 14 14 17 28 46 50 51
53 56 57 58 59 65 76 85 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50
1 11, 12, 14, 14, 17 1 11, 51
2 28 2 12
3 3 53
4 46 4 14, 14
5 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59 5 65, 85
6 65 6 46, 56, 76
7 76 7 17, 57
8 85, 88 8 28, 58, 88
9 9 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Xổ số Trà Vinh (XSTV) là một trong những tờ vé số quen thuộc đối với người dân Nam Bộ. Hiện nay các tờ vé xổ số Trà Vinh được bày bán rộng rãi ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên bất cứ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu những tấm vé may mắn này.

1. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay quay ở đâu, khi nào?

Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Trà Vinh (XSKT Trà Vinh) được diễn ra vào thứ 6 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. 

Mỗi tờ vé XS Trà Vinh có giá 10.000đ, được bán tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn có thể mua tại các đại lý, quầy bán vé gần mình.

2. Cách dò kết quả xổ số Trà Vinh

Các bạn có thể tra nhanh kết quả xổ số Trà Vinh (KQXSTV) chỉ với 2 số bằng cách so 2 số cuối với bảng thống kê đầu đuôi. Nếu khớp kết quả thì so lên bảng chi tiết để biết trúng giải gì. Không khớp nghĩa là chưa trúng và không cần tra thêm nữa.

Khi xem kết quả xổ số hôm nay đài Trà Vinh tại website XoSo88.TV, các bạn chỉ cần chờ kết quả XS Trà Vinh mới nhất hiển thị trên màn hình và so sánh kết quả. Trang web của chúng tôi cam kết cập nhật kết quả xổ số hôm nay Trà Vinh nhanh như khi xem tại trường quay và hoàn toàn miễn phí.

Các bạn có thể theo dõi KQ xổ số Trà Vinh hôm nay, đồng thời còn xem lại được kết quả xổ số Trà Vinh của tuần trước, trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Trà Vinh mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSTV - Xổ số Trà Vinh trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Trúng giải xổ số Trà Vinh (XSTV) liên hệ đổi thưởng ở địa chỉ nào?

Nếu tờ vé của bạn trùng với các giải thưởng KQXS Trà Vinh thì có thể liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ làm thủ tục nhận giải:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh

  • Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão – Phường 1 - Thị Xã Trà Vinh
  • Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
  • Email: [email protected]

5. Đi nhận thưởng xổ số miền Nam Trà Vinh cần mang theo những gì?

- Khi đi lĩnh thưởng xổ số Trà Vinh hôm nay, các bạn cần mang theo tờ vé xổ số kiến thiết Trà Vinh còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân (chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu, bằng lái xe, hộ khẩu).

- Bạn có thể yêu cầu công ty xổ số Trà Vinh trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng.

- Nếu lĩnh giải thưởng XS Trà Vinh trên 10 triệu, các bạn có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

Lưu ý: Thời hạn lĩnh thưởng xổ số Trà Vinh là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng, khi quá hạn 30 ngày các bạn mới yêu cầu lĩnh thưởng thì công ty có quyền không trả thưởng.

Xem thêm
Thu gọn