XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 30-09-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 75
Giải bảy 505
Giải sáu 7819 7407 4619
Giải năm 4398
Giải tư 94092 80338 38634 00549 98381 97234 48369
Giải ba 28134 01010
Giải nhì 03030
Giải nhất 34315
Đặc biệt 845391
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 07 10 15 19 19 30 34 34
34 38 49 69 75 81 91 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 10, 30
1 10, 15, 19, 19 1 81, 91
2 2 92
3 30, 34, 34, 34, 38 3
4 49 4 34, 34, 34
5 5 15, 75
6 69 6
7 75 7
8 81 8 38, 98
9 91, 92, 98 9 19, 19, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 23-09-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 42
Giải bảy 332
Giải sáu 6476 8862 5612
Giải năm 4370
Giải tư 53216 73288 03818 24289 87713 63227 18559
Giải ba 50438 80350
Giải nhì 56005
Giải nhất 55551
Đặc biệt 454170
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 12 13 16 18 27 32 38 42
50 51 59 62 70 70 76 88 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 50, 70, 70
1 12, 13, 16, 18 1 51
2 27 2 12, 32, 42, 62
3 32, 38 3 13
4 42 4
5 50, 51, 59 5
6 62 6 16, 76
7 70, 70, 76 7 27
8 88, 89 8 18, 38, 88
9 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 16-09-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 64
Giải bảy 208
Giải sáu 3242 4071 3672
Giải năm 9145
Giải tư 47095 82103 60806 83259 52070 73904 66874
Giải ba 16018 78388
Giải nhì 63449
Giải nhất 26794
Đặc biệt 143375
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
03 04 06 08 18 42 45 49 59
64 70 71 72 74 75 88 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 06, 08 0 70
1 18 1 71
2 2 42, 72
3 3
4 42, 45, 49 4 64, 74, 94
5 59 5 45, 75, 95
6 64 6
7 70, 71, 72, 74, 75 7
8 88 8 18, 88
9 94, 95 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 09-09-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 73
Giải bảy 960
Giải sáu 4640 3394 2169
Giải năm 4970
Giải tư 97271 42800 09251 00976 34607 33647 90854
Giải ba 10693 96549
Giải nhì 47086
Giải nhất 42595
Đặc biệt 635487
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
00 07 40 47 49 51 54 60 69
70 71 73 76 86 87 93 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 40, 60, 70
1 1 51, 71
2 2
3 3 73, 93
4 40, 47, 49 4 54, 94
5 51, 54 5 95
6 60, 69 6 76, 86
7 70, 71, 73, 76 7 47, 87
8 86, 87 8
9 93, 94, 95 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 02-09-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 27
Giải bảy 348
Giải sáu 4007 6827 3201
Giải năm 2919
Giải tư 83970 81115 73891 42267 46510 14621 52228
Giải ba 30726 64744
Giải nhì 09077
Giải nhất 16984
Đặc biệt 518800
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
00 01 07 10 15 19 21 26 27
27 28 44 48 67 70 77 84 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 07 0 10, 70
1 10, 15, 19 1 21, 91
2 21, 26, 27, 27, 28 2
3 3
4 44, 48 4 44, 84
5 5 15
6 67 6 26
7 70, 77 7 27, 27, 67, 77
8 84 8 28, 48
9 91 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 26-08-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 32
Giải bảy 372
Giải sáu 1360 1683 6502
Giải năm 3588
Giải tư 76261 68956 71917 81337 40086 64776 87101
Giải ba 00202 57579
Giải nhì 59412
Giải nhất 73477
Đặc biệt 357766
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
01 02 02 12 17 32 37 56 60
61 66 72 76 77 79 83 86 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 02 0 60
1 12, 17 1 61
2 2 12, 32, 72
3 32, 37 3 83
4 4
5 56 5
6 60, 61, 66 6 56, 66, 76, 86
7 72, 76, 77, 79 7 17, 37, 77
8 83, 86, 88 8 88
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 19-08-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 39
Giải bảy 211
Giải sáu 2189 7174 1727
Giải năm 0470
Giải tư 57541 12756 14333 25740 90573 15196 12365
Giải ba 81582 07093
Giải nhì 90845
Giải nhất 81085
Đặc biệt 285212
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
11 12 27 33 39 40 41 45 56
65 70 73 74 82 85 89 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 70
1 11, 12 1 11, 41
2 27 2 12, 82
3 33, 39 3 33, 73, 93
4 40, 41, 45 4 74
5 56 5 45, 65, 85
6 65 6 56, 96
7 70, 73, 74 7 27
8 82, 85, 89 8
9 93, 96 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 12-08-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 81
Giải bảy 604
Giải sáu 4814 8397 5661
Giải năm 7392
Giải tư 71371 96271 38587 03829 59917 08904 21409
Giải ba 26669 83305
Giải nhì 56994
Giải nhất 85899
Đặc biệt 603527
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
04 04 05 09 14 17 27 29 61
69 71 71 81 87 92 94 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 05, 09 0
1 14, 17 1 61, 71, 71, 81
2 27, 29 2 92
3 3
4 4 14, 94
5 5
6 61, 69 6
7 71, 71 7 17, 27, 87, 97
8 81, 87 8
9 92, 94, 97, 99 9 29, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 05-08-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 07
Giải bảy 151
Giải sáu 4578 9224 1666
Giải năm 7752
Giải tư 26866 20587 21896 09954 44916 66499 14571
Giải ba 16598 05371
Giải nhì 90976
Giải nhất 48250
Đặc biệt 041859
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
07 16 24 50 51 52 54 59 66
66 71 71 76 78 87 96 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 50
1 16 1 51, 71, 71
2 24 2 52
3 3
4 4 24, 54
5 50, 51, 52, 54, 59 5
6 66, 66 6 16, 66, 66, 76, 96
7 71, 71, 76, 78 7 07, 87
8 87 8 78, 98
9 96, 98, 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 29-07-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 27
Giải bảy 324
Giải sáu 4596 4074 0939
Giải năm 9363
Giải tư 28225 68970 45748 93907 79065 35393 90967
Giải ba 72869 33912
Giải nhì 99978
Giải nhất 20809
Đặc biệt 087978
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
07 09 12 24 25 27 39 48 63
65 67 69 70 74 78 78 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 70
1 12 1
2 24, 25, 27 2 12
3 39 3 63, 93
4 48 4 24, 74
5 5 25, 65
6 63, 65, 67, 69 6 96
7 70, 74, 78, 78 7 27, 67
8 8 48, 78, 78
9 93, 96 9 39, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Xổ số Vĩnh Long (XSVL) là một trong những tờ vé số có thâm niên hoạt động lâu đời và rất thân thuộc với người dân Nam Bộ. Sau hơn 40 năm có mặt trên thị trường, xổ số Vĩnh Long mang lại rất nhiều niềm vui cho các gia đình và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

1. Xổ số kiến thiết Vĩnh Long được quay số mở thưởng ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) được quay cố định vào khung giờ từ 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Vĩnh Long.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số Vĩnh Long nhanh nhất?

Để xem trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long, các bạn có thể đến trực tiếp trường quay hoặc xem trên kênh truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra các bạn còn có thể ngồi tại nhà xem kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) trên điện thoại một cách dễ dàng bằng cách truy cập vào website XoSo88.TV.

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 thứ sáu hàng tuần, bạn chỉ cần mở website Xổ Số 88 lên và giữ nguyên màn hình (không cần bấm F5/refresh), kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay.

Trang Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số Vĩnh Long trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cách dò vé xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long hôm nay chính xác nhất

Khi truy cập vào website XoSo88.TV, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả vé số Vĩnh Long, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối KQXS Vĩnh Long, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Vĩnh Long mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSVL – Xổ số kiến thiết Vĩnh Long trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số đài Vĩnh Long nhận ở đâu?

Nếu vé XS Vĩnh Long của bạn trùng với kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG (XSKT VĨNH LONG)

  • Địa chỉ: Số 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 - Fax: 02703 824015
  • Email: [email protected]
  • Website: http://xosovinhlong.com.vn

6. Những điều cần lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Vĩnh Long

- Khi trúng giải các bạn cần giữ gìn tờ vé xổ số Vĩnh Long thật cẩn thận bởi một tờ vé số không còn nguyên vẹn, bị rách, nhàu nát nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa sẽ không có giá trị đổi thưởng.

- Người trúng giải cần yêu cầu đổi thưởng XS Vĩnh Long trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, công ty xổ số Vĩnh Long cũng như tất cả các công ty XS khác sẽ từ chối trả thưởng.

- Người đi lĩnh thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long phải đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế về nhận thức, năng lực hành vi, quyền công dân. Phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nhân thân còn thời hạn. 

Xem thêm
Thu gọn