XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 18-09-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 43
Giải bảy 916
Giải sáu 5197 1891 1912
Giải năm 8569
Giải tư 45509 99058 24409 49025 81534 78643 74641
Giải ba 82977 55659
Giải nhì 61612
Giải nhất 45474
Đặc biệt 297863
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
09 09 12 12 16 25 34 41 43
43 58 59 63 69 74 77 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09, 09 0
1 12, 12, 16 1 41, 91
2 25 2 12, 12
3 34 3 43, 43, 63
4 41, 43, 43 4 34, 74
5 58, 59 5 25
6 63, 69 6 16
7 74, 77 7 77, 97
8 8 58
9 91, 97 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 11-09-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 35
Giải bảy 133
Giải sáu 7802 8345 5037
Giải năm 8997
Giải tư 89572 28663 75134 54357 82646 12752 02810
Giải ba 01844 59444
Giải nhì 77565
Giải nhất 83913
Đặc biệt 510899
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
02 10 13 33 34 35 37 44 44
45 46 52 57 63 65 72 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10
1 10, 13 1
2 2 52, 72
3 33, 34, 35, 37 3 13, 33, 63
4 44, 44, 45, 46 4 34, 44, 44
5 52, 57 5 35, 45, 65
6 63, 65 6 46
7 72 7 37, 57, 97
8 8
9 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 04-09-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 68
Giải bảy 140
Giải sáu 0016 4580 9745
Giải năm 3117
Giải tư 98924 43739 46871 76128 71834 18771 14373
Giải ba 84159 55860
Giải nhì 75748
Giải nhất 60205
Đặc biệt 825166
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 16 17 24 28 34 39 40 45
48 59 60 66 68 71 71 73 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40, 60, 80
1 16, 17 1 71, 71
2 24, 28 2
3 34, 39 3 73
4 40, 45, 48 4 24, 34
5 59 5 45
6 60, 66, 68 6 16, 66
7 71, 71, 73 7 17
8 80 8 28, 48, 68
9 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 28-08-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 40
Giải bảy 239
Giải sáu 0102 1557 8739
Giải năm 6779
Giải tư 38056 88817 17083 80471 46157 22173 58861
Giải ba 06354 07401
Giải nhì 74679
Giải nhất 07470
Đặc biệt 145389
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
01 02 17 39 39 40 54 56 57
57 61 70 71 73 79 79 83 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 40, 70
1 17 1 61, 71
2 2
3 39, 39 3 73, 83
4 40 4 54
5 54, 56, 57, 57 5
6 61 6 56
7 70, 71, 73, 79, 79 7 17, 57, 57
8 83, 89 8
9 9 39, 39, 79, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 21-08-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 13
Giải bảy 838
Giải sáu 7212 5849 3977
Giải năm 0948
Giải tư 08504 02072 24846 35101 02128 60585 35595
Giải ba 76969 87267
Giải nhì 12272
Giải nhất 45693
Đặc biệt 092954
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
01 04 12 13 28 38 46 48 49
54 67 69 72 72 77 85 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0
1 12, 13 1
2 28 2 12, 72, 72
3 38 3 13, 93
4 46, 48, 49 4 54
5 54 5 85, 95
6 67, 69 6 46
7 72, 72, 77 7 67, 77
8 85 8 28, 38, 48
9 93, 95 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 14-08-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 16
Giải bảy 735
Giải sáu 7562 5256 2788
Giải năm 5526
Giải tư 99591 78109 77411 74820 35224 62692 50124
Giải ba 67288 19295
Giải nhì 64869
Giải nhất 13476
Đặc biệt 590121
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
09 11 16 20 21 24 24 26 35
56 62 69 76 88 88 91 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20
1 11, 16 1 11, 21, 91
2 20, 21, 24, 24, 26 2 62, 92
3 35 3
4 4 24, 24
5 56 5 35, 95
6 62, 69 6 16, 26, 56, 76
7 76 7
8 88, 88 8 88, 88
9 91, 92, 95 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 07-08-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 75
Giải bảy 314
Giải sáu 8027 9993 9245
Giải năm 7591
Giải tư 86613 65437 38177 36021 23709 35877 55576
Giải ba 62732 28857
Giải nhì 68376
Giải nhất 34824
Đặc biệt 238027
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
09 13 14 21 24 27 27 32 37
45 57 75 76 76 77 77 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 13, 14 1 21, 91
2 21, 24, 27, 27 2 32
3 32, 37 3 13, 93
4 45 4 14, 24
5 57 5 45, 75
6 6 76, 76
7 75, 76, 76, 77, 77 7 27, 27, 37, 57, 77, 77
8 8
9 91, 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 31-07-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 74
Giải bảy 651
Giải sáu 1749 1696 1766
Giải năm 4991
Giải tư 51273 13628 57428 03490 24389 42633 41101
Giải ba 52879 83555
Giải nhì 76008
Giải nhất 53372
Đặc biệt 673349
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
01 08 28 28 33 49 49 51 55
66 72 73 74 79 89 90 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08 0 90
1 1 51, 91
2 28, 28 2 72
3 33 3 33, 73
4 49, 49 4 74
5 51, 55 5 55
6 66 6 66, 96
7 72, 73, 74, 79 7
8 89 8 28, 28
9 90, 91, 96 9 49, 49, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 24-07-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 57
Giải bảy 609
Giải sáu 3019 7652 7033
Giải năm 7459
Giải tư 53362 75053 25011 52401 20698 54970 71329
Giải ba 80702 12351
Giải nhì 51695
Giải nhất 41308
Đặc biệt 476291
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
01 02 08 09 11 19 29 33 51
52 53 57 59 62 70 91 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 08, 09 0 70
1 11, 19 1 11, 51, 91
2 29 2 52, 62
3 33 3 33, 53
4 4
5 51, 52, 53, 57, 59 5 95
6 62 6
7 70 7 57
8 8 98
9 91, 95, 98 9 19, 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 17-07-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 65
Giải bảy 058
Giải sáu 5899 6347 6577
Giải năm 8486
Giải tư 37470 81884 55272 68524 96743 23129 02765
Giải ba 60154 93831
Giải nhì 92547
Giải nhất 68252
Đặc biệt 123806
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
06 24 29 31 43 47 47 52 54
58 65 65 70 72 77 84 86 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 70
1 1 31
2 24, 29 2 52, 72
3 31 3 43
4 43, 47, 47 4 24, 54, 84
5 52, 54, 58 5 65, 65
6 65, 65 6 86
7 70, 72, 77 7 47, 47, 77
8 84, 86 8 58
9 99 9 29, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Xổ số Vĩnh Long (XSVL) là một trong những tờ vé số có thâm niên hoạt động lâu đời và rất thân thuộc với người dân Nam Bộ. Sau hơn 40 năm có mặt trên thị trường, xổ số Vĩnh Long mang lại rất nhiều niềm vui cho các gia đình và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

1. Xổ số kiến thiết Vĩnh Long được quay số mở thưởng ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) được quay cố định vào khung giờ từ 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Vĩnh Long.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số Vĩnh Long nhanh nhất?

Để xem trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long, các bạn có thể đến trực tiếp trường quay hoặc xem trên kênh truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra các bạn còn có thể ngồi tại nhà xem kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) trên điện thoại một cách dễ dàng bằng cách truy cập vào website XoSo88.TV.

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 thứ sáu hàng tuần, bạn chỉ cần mở website Xổ Số 88 lên và giữ nguyên màn hình (không cần bấm F5/refresh), kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay.

Trang Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số Vĩnh Long trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cách dò vé xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long hôm nay chính xác nhất

Khi truy cập vào website XoSo88.TV, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả vé số Vĩnh Long, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối KQXS Vĩnh Long, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Vĩnh Long mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSVL – Xổ số kiến thiết Vĩnh Long trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số đài Vĩnh Long nhận ở đâu?

Nếu vé XS Vĩnh Long của bạn trùng với kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG (XSKT VĨNH LONG)

  • Địa chỉ: Số 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 - Fax: 02703 824015
  • Email: [email protected]
  • Website: http://xosovinhlong.com.vn

6. Những điều cần lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Vĩnh Long

- Khi trúng giải các bạn cần giữ gìn tờ vé xổ số Vĩnh Long thật cẩn thận bởi một tờ vé số không còn nguyên vẹn, bị rách, nhàu nát nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa sẽ không có giá trị đổi thưởng.

- Người trúng giải cần yêu cầu đổi thưởng XS Vĩnh Long trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, công ty xổ số Vĩnh Long cũng như tất cả các công ty XS khác sẽ từ chối trả thưởng.

- Người đi lĩnh thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long phải đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế về nhận thức, năng lực hành vi, quyền công dân. Phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nhân thân còn thời hạn. 

Xem thêm
Thu gọn