XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 27-11-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 65
Giải bảy 487
Giải sáu 5913 3635 8638
Giải năm 7492
Giải tư 95020 13415 17563 48539 06065 83658 55974
Giải ba 24824 85966
Giải nhì 39255
Giải nhất 36746
Đặc biệt 952289
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
13 15 20 24 35 38 39 46 55
58 63 65 65 66 74 87 89 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 13, 15 1
2 20, 24 2 92
3 35, 38, 39 3 13, 63
4 46 4 24, 74
5 55, 58 5 15, 35, 55, 65, 65
6 63, 65, 65, 66 6 46, 66
7 74 7 87
8 87, 89 8 38, 58
9 92 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 20-11-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 21
Giải bảy 510
Giải sáu 6299 1228 4551
Giải năm 8112
Giải tư 53324 22886 38765 51295 55130 04076 11710
Giải ba 32536 93716
Giải nhì 44038
Giải nhất 29169
Đặc biệt 107953
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
10 10 12 16 21 24 28 30 36
38 51 53 65 69 76 86 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 10, 30
1 10, 10, 12, 16 1 21, 51
2 21, 24, 28 2 12
3 30, 36, 38 3 53
4 4 24
5 51, 53 5 65, 95
6 65, 69 6 16, 36, 76, 86
7 76 7
8 86 8 28, 38
9 95, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 13-11-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 80
Giải bảy 139
Giải sáu 1148 6015 2028
Giải năm 3184
Giải tư 91179 22838 58660 56737 57297 75444 27752
Giải ba 32030 82766
Giải nhì 68136
Giải nhất 49071
Đặc biệt 430340
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
15 28 30 36 37 38 39 40 44
48 52 60 66 71 79 80 84 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 40, 60, 80
1 15 1 71
2 28 2 52
3 30, 36, 37, 38, 39 3
4 40, 44, 48 4 44, 84
5 52 5 15
6 60, 66 6 36, 66
7 71, 79 7 37, 97
8 80, 84 8 28, 38, 48
9 97 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 06-11-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 74
Giải bảy 505
Giải sáu 0313 7548 0546
Giải năm 0741
Giải tư 38728 18790 93753 06016 78445 92163 03781
Giải ba 61473 24933
Giải nhì 80290
Giải nhất 92922
Đặc biệt 026530
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 13 16 22 28 30 33 41 45
46 48 53 63 73 74 81 90 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 30, 90, 90
1 13, 16 1 41, 81
2 22, 28 2 22
3 30, 33 3 13, 33, 53, 63, 73
4 41, 45, 46, 48 4 74
5 53 5 45
6 63 6 16, 46
7 73, 74 7
8 81 8 28, 48
9 90, 90 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 30-10-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 79
Giải bảy 277
Giải sáu 2015 0004 9892
Giải năm 2471
Giải tư 68628 56911 48525 38116 50157 36412 84575
Giải ba 50245 53494
Giải nhì 01736
Giải nhất 85259
Đặc biệt 766039
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
04 11 12 15 16 25 28 36 39
45 57 59 71 75 77 79 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 11, 12, 15, 16 1 11, 71
2 25, 28 2 12, 92
3 36, 39 3
4 45 4 94
5 57, 59 5 15, 25, 45, 75
6 6 16, 36
7 71, 75, 77, 79 7 57, 77
8 8 28
9 92, 94 9 39, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 23-10-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 73
Giải bảy 267
Giải sáu 7531 0742 5574
Giải năm 9611
Giải tư 96049 54753 48581 61914 52957 37289 46140
Giải ba 35305 81036
Giải nhì 70526
Giải nhất 42289
Đặc biệt 749195
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 11 14 26 31 36 40 42 49
53 57 67 73 74 81 89 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40
1 11, 14 1 11, 31, 81
2 26 2 42
3 31, 36 3 53, 73
4 40, 42, 49 4 14, 74
5 53, 57 5 95
6 67 6 26, 36
7 73, 74 7 57, 67
8 81, 89, 89 8
9 95 9 49, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 16-10-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 14
Giải bảy 579
Giải sáu 6396 2589 8294
Giải năm 8440
Giải tư 24559 99974 82914 88077 60993 91890 62914
Giải ba 51405 93877
Giải nhì 78749
Giải nhất 68326
Đặc biệt 020914
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 14 14 14 14 26 40 49 59
74 77 77 79 89 90 93 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40, 90
1 14, 14, 14, 14 1
2 26 2
3 3 93
4 40, 49 4 14, 14, 14, 14, 74, 94
5 59 5
6 6 26, 96
7 74, 77, 77, 79 7 77, 77
8 89 8
9 90, 93, 94, 96 9 49, 59, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 09-10-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 45
Giải bảy 254
Giải sáu 6508 8321 3524
Giải năm 1294
Giải tư 64713 89273 01018 37489 71290 91332 55285
Giải ba 79605 72555
Giải nhì 89948
Giải nhất 59618
Đặc biệt 419572
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 08 13 18 18 21 24 32 45
48 54 55 72 73 85 89 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0 90
1 13, 18, 18 1 21
2 21, 24 2 32, 72
3 32 3 13, 73
4 45, 48 4 24, 54, 94
5 54, 55 5 45, 55, 85
6 6
7 72, 73 7
8 85, 89 8 18, 18, 48
9 90, 94 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 02-10-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 90
Giải bảy 647
Giải sáu 0112 8779 7781
Giải năm 1469
Giải tư 62513 98622 75165 47212 79149 66833 87403
Giải ba 83554 53999
Giải nhì 10153
Giải nhất 00955
Đặc biệt 264439
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
03 12 12 13 22 33 39 47 49
53 54 55 65 69 79 81 90 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 90
1 12, 12, 13 1 81
2 22 2 12, 12, 22
3 33, 39 3 13, 33, 53
4 47, 49 4 54
5 53, 54, 55 5 55, 65
6 65, 69 6
7 79 7 47
8 81 8
9 90, 99 9 39, 49, 69, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 25-09-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 91
Giải bảy 987
Giải sáu 5700 9047 8554
Giải năm 3304
Giải tư 87608 29511 06471 04008 63732 20617 43598
Giải ba 44795 82030
Giải nhì 31514
Giải nhất 32968
Đặc biệt 489386
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
00 04 08 08 11 14 17 30 32
47 54 68 71 86 87 91 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04, 08, 08 0 30
1 11, 14, 17 1 11, 71, 91
2 2 32
3 30, 32 3
4 47 4 14, 54
5 54 5 95
6 68 6 86
7 71 7 17, 47, 87
8 86, 87 8 68, 98
9 91, 95, 98 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Xổ số Vĩnh Long (XSVL) là một trong những tờ vé số có thâm niên hoạt động lâu đời và rất thân thuộc với người dân Nam Bộ. Sau hơn 40 năm có mặt trên thị trường, xổ số Vĩnh Long mang lại rất nhiều niềm vui cho các gia đình và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

1. Xổ số kiến thiết Vĩnh Long được quay số mở thưởng ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) được quay cố định vào khung giờ từ 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Vĩnh Long.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số Vĩnh Long nhanh nhất?

Để xem trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long, các bạn có thể đến trực tiếp trường quay hoặc xem trên kênh truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra các bạn còn có thể ngồi tại nhà xem kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) trên điện thoại một cách dễ dàng bằng cách truy cập vào website XoSo88.TV.

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 thứ sáu hàng tuần, bạn chỉ cần mở website Xổ Số 88 lên và giữ nguyên màn hình (không cần bấm F5/refresh), kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay.

Trang Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số Vĩnh Long trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cách dò vé xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long hôm nay chính xác nhất

Khi truy cập vào website XoSo88.TV, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả vé số Vĩnh Long, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối KQXS Vĩnh Long, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Vĩnh Long mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSVL – Xổ số kiến thiết Vĩnh Long trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số đài Vĩnh Long nhận ở đâu?

Nếu vé XS Vĩnh Long của bạn trùng với kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG (XSKT VĨNH LONG)

  • Địa chỉ: Số 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 - Fax: 02703 824015
  • Email: [email protected]
  • Website: http://xosovinhlong.com.vn

6. Những điều cần lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Vĩnh Long

- Khi trúng giải các bạn cần giữ gìn tờ vé xổ số Vĩnh Long thật cẩn thận bởi một tờ vé số không còn nguyên vẹn, bị rách, nhàu nát nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa sẽ không có giá trị đổi thưởng.

- Người trúng giải cần yêu cầu đổi thưởng XS Vĩnh Long trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, công ty xổ số Vĩnh Long cũng như tất cả các công ty XS khác sẽ từ chối trả thưởng.

- Người đi lĩnh thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long phải đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế về nhận thức, năng lực hành vi, quyền công dân. Phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nhân thân còn thời hạn. 

Xem thêm
Thu gọn