XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 22-10-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 86
Giải bảy 301
Giải sáu 8686 0041 3791
Giải năm 2609
Giải tư 81548 72555 25558 59947 77194 58142 56835
Giải ba 67456 93988
Giải nhì 84677
Giải nhất 98537
Đặc biệt 736861
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
01 09 35 37 41 42 47 48 55
56 58 61 77 86 86 88 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0
1 1 41, 61, 91
2 2 42
3 35, 37 3
4 41, 42, 47, 48 4 94
5 55, 56, 58 5 35, 55
6 61 6 56, 86, 86
7 77 7 37, 47, 77
8 86, 86, 88 8 48, 58, 88
9 91, 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 02-07-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 04
Giải bảy 028
Giải sáu 1610 7245 0064
Giải năm 4198
Giải tư 71239 29750 01939 21431 29591 93311 31169
Giải ba 83657 09203
Giải nhì 92989
Giải nhất 94484
Đặc biệt 065068
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
03 04 10 11 28 31 39 39 45
50 57 64 68 69 84 89 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 10, 50
1 10, 11 1 11, 31, 91
2 28 2
3 31, 39, 39 3
4 45 4 04, 64, 84
5 50, 57 5 45
6 64, 68, 69 6
7 7 57
8 84, 89 8 28, 68, 98
9 91, 98 9 39, 39, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 25-06-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 90
Giải bảy 916
Giải sáu 7670 1916 8979
Giải năm 0788
Giải tư 21647 82688 13801 04795 42537 80497 04969
Giải ba 22886 79740
Giải nhì 25022
Giải nhất 58240
Đặc biệt 823143
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
01 16 16 22 37 40 40 43 47
69 70 79 86 88 88 90 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 40, 40, 70, 90
1 16, 16 1
2 22 2 22
3 37 3 43
4 40, 40, 43, 47 4
5 5 95
6 69 6 16, 16, 86
7 70, 79 7 37, 47, 97
8 86, 88, 88 8 88, 88
9 90, 95, 97 9 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-06-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 17
Giải bảy 875
Giải sáu 9795 2437 6136
Giải năm 6050
Giải tư 49737 83004 90300 24023 84291 93949 14718
Giải ba 51540 91298
Giải nhì 17822
Giải nhất 78044
Đặc biệt 132596
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
00 04 17 18 22 23 36 37 37
40 44 49 50 75 91 95 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0 40, 50
1 17, 18 1 91
2 22, 23 2 22
3 36, 37, 37 3 23
4 40, 44, 49 4 44
5 50 5 75, 95
6 6 36, 96
7 75 7 17, 37, 37
8 8 18, 98
9 91, 95, 96, 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 18-06-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 17
Giải bảy 875
Giải sáu 9795 2437 6136
Giải năm 6050
Giải tư 49737 83004 90300 24023 84291 93949 14718
Giải ba 51540 91298
Giải nhì 17822
Giải nhất 78044
Đặc biệt 132596
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
00 04 17 18 22 23 36 37 37
40 44 49 50 75 91 95 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0 40, 50
1 17, 18 1 91
2 22, 23 2 22
3 36, 37, 37 3 23
4 40, 44, 49 4 44
5 50 5 75, 95
6 6 36, 96
7 75 7 17, 37, 37
8 8 18, 98
9 91, 95, 96, 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 11-06-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 29
Giải bảy 374
Giải sáu 2761 1878 2220
Giải năm 3344
Giải tư 08872 78016 30602 77643 53634 77481 76311
Giải ba 80746 91181
Giải nhì 68021
Giải nhất 48743
Đặc biệt 754874
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
02 11 16 20 21 29 34 43 43
44 46 61 72 74 74 78 81 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20
1 11, 16 1 11, 21, 61, 81, 81
2 20, 21, 29 2 72
3 34 3 43, 43
4 43, 43, 44, 46 4 34, 44, 74, 74
5 5
6 61 6 16, 46
7 72, 74, 74, 78 7
8 81, 81 8 78
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 04-06-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 71
Giải bảy 598
Giải sáu 1545 9070 5344
Giải năm 8613
Giải tư 45717 51161 37387 71945 31828 02831 15303
Giải ba 43677 38365
Giải nhì 91489
Giải nhất 65567
Đặc biệt 742628
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
03 13 17 28 28 31 44 45 45
61 65 67 70 71 77 87 89 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 70
1 13, 17 1 31, 61, 71
2 28, 28 2
3 31 3 13
4 44, 45, 45 4 44
5 5 45, 45, 65
6 61, 65, 67 6
7 70, 71, 77 7 17, 67, 77, 87
8 87, 89 8 28, 28, 98
9 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 28-05-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 65
Giải bảy 607
Giải sáu 9078 5046 1127
Giải năm 9224
Giải tư 28043 43111 21464 04902 49135 54307 43093
Giải ba 51400 83330
Giải nhì 37093
Giải nhất 06499
Đặc biệt 150365
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
00 02 07 07 11 24 27 30 35
43 46 64 65 65 78 93 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 07, 07 0 30
1 11 1 11
2 24, 27 2
3 30, 35 3 43, 93, 93
4 43, 46 4 24, 64
5 5 35, 65, 65
6 64, 65, 65 6 46
7 78 7 27
8 8 78
9 93, 93, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 21-05-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 76
Giải bảy 286
Giải sáu 9933 3964 7447
Giải năm 0719
Giải tư 13129 23084 08840 16765 06312 73079 28635
Giải ba 26276 91037
Giải nhì 89240
Giải nhất 72396
Đặc biệt 579595
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
12 19 29 33 35 37 40 40 47
64 65 76 76 79 84 86 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 40
1 12, 19 1
2 29 2 12
3 33, 35, 37 3 33
4 40, 40, 47 4 64, 84
5 5 35, 65, 95
6 64, 65 6 76, 76, 86, 96
7 76, 76, 79 7 37, 47
8 84, 86 8
9 95, 96 9 19, 29, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 14-05-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 42
Giải bảy 658
Giải sáu 8509 9237 9299
Giải năm 8430
Giải tư 51375 68532 05784 12198 17589 05463 23899
Giải ba 57802 60878
Giải nhì 75129
Giải nhất 34817
Đặc biệt 831978
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
02 09 17 29 30 32 37 42 58
63 75 78 78 84 89 98 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 30
1 17 1
2 29 2 32, 42
3 30, 32, 37 3 63
4 42 4 84
5 58 5 75
6 63 6
7 75, 78, 78 7 17, 37
8 84, 89 8 58, 78, 78, 98
9 98, 99, 99 9 29, 89, 99, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Xổ số Vĩnh Long (XSVL) là một trong những tờ vé số có thâm niên hoạt động lâu đời và rất thân thuộc với người dân Nam Bộ. Sau hơn 40 năm có mặt trên thị trường, xổ số Vĩnh Long mang lại rất nhiều niềm vui cho các gia đình và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

1. Xổ số kiến thiết Vĩnh Long được quay số mở thưởng ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) được quay cố định vào khung giờ từ 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Vĩnh Long.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số Vĩnh Long nhanh nhất?

Để xem trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long, các bạn có thể đến trực tiếp trường quay hoặc xem trên kênh truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra các bạn còn có thể ngồi tại nhà xem kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) trên điện thoại một cách dễ dàng bằng cách truy cập vào website XoSo88.TV.

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 thứ sáu hàng tuần, bạn chỉ cần mở website Xổ Số 88 lên và giữ nguyên màn hình (không cần bấm F5/refresh), kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay.

Trang Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số Vĩnh Long trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cách dò vé xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long hôm nay chính xác nhất

Khi truy cập vào website XoSo88.TV, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả vé số Vĩnh Long, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối KQXS Vĩnh Long, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Vĩnh Long mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSVL – Xổ số kiến thiết Vĩnh Long trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số đài Vĩnh Long nhận ở đâu?

Nếu vé XS Vĩnh Long của bạn trùng với kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG (XSKT VĨNH LONG)

  • Địa chỉ: Số 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 - Fax: 02703 824015
  • Email: [email protected]
  • Website: http://xosovinhlong.com.vn

6. Những điều cần lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Vĩnh Long

- Khi trúng giải các bạn cần giữ gìn tờ vé xổ số Vĩnh Long thật cẩn thận bởi một tờ vé số không còn nguyên vẹn, bị rách, nhàu nát nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa sẽ không có giá trị đổi thưởng.

- Người trúng giải cần yêu cầu đổi thưởng XS Vĩnh Long trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, công ty xổ số Vĩnh Long cũng như tất cả các công ty XS khác sẽ từ chối trả thưởng.

- Người đi lĩnh thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long phải đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế về nhận thức, năng lực hành vi, quyền công dân. Phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nhân thân còn thời hạn. 

Xem thêm
Thu gọn