XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 05-03-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 41
Giải bảy 421
Giải sáu 7020 9441 4599
Giải năm 2297
Giải tư 54146 26420 90930 70648 10421 67306 30876
Giải ba 49508 22530
Giải nhì 68420
Giải nhất 43125
Đặc biệt 231921
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
06 08 20 20 20 21 21 21 25
30 30 41 41 46 48 76 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08 0 20, 20, 20, 30, 30
1 1 21, 21, 21, 41, 41
2 20, 20, 20, 21, 21, 21, 25 2
3 30, 30 3
4 41, 41, 46, 48 4
5 5 25
6 6 46, 76
7 76 7 97
8 8 48
9 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 26-02-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 11
Giải bảy 446
Giải sáu 7405 6739 0823
Giải năm 3005
Giải tư 61398 31268 91771 44203 46290 97390 64000
Giải ba 07069 80125
Giải nhì 93891
Giải nhất 07257
Đặc biệt 046384
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
00 03 05 05 11 23 25 39 46
57 68 69 71 84 90 90 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 05, 05 0 90, 90
1 11 1 11, 71, 91
2 23, 25 2
3 39 3 23
4 46 4 84
5 57 5 25
6 68, 69 6 46
7 71 7 57
8 84 8 68, 98
9 90, 90, 91, 98 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 19-02-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 29
Giải bảy 959
Giải sáu 1032 0337 9821
Giải năm 5669
Giải tư 80202 44639 09493 43843 79145 11175 92740
Giải ba 76636 21357
Giải nhì 32157
Giải nhất 82016
Đặc biệt 560838
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
02 16 21 29 32 36 37 38 39
40 43 45 57 57 59 69 75 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 40
1 16 1 21
2 21, 29 2 32
3 32, 36, 37, 38, 39 3 43, 93
4 40, 43, 45 4
5 57, 57, 59 5 45, 75
6 69 6 16, 36
7 75 7 37, 57, 57
8 8 38
9 93 9 29, 39, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 12-02-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 67
Giải bảy 691
Giải sáu 1709 1327 3042
Giải năm 4242
Giải tư 75738 91881 30688 14543 97706 22955 88139
Giải ba 06508 14853
Giải nhì 54691
Giải nhất 37020
Đặc biệt 223686
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
06 08 09 20 27 38 39 42 42
43 53 55 67 81 86 88 91 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08, 09 0 20
1 1 81, 91, 91
2 20, 27 2 42, 42
3 38, 39 3 43, 53
4 42, 42, 43 4
5 53, 55 5 55
6 67 6 86
7 7 27, 67
8 81, 86, 88 8 38, 88
9 91, 91 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 05-02-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 38
Giải bảy 704
Giải sáu 9316 3491 0331
Giải năm 4181
Giải tư 40215 96875 64267 81872 06687 72508 30902
Giải ba 22079 77532
Giải nhì 23676
Giải nhất 05955
Đặc biệt 462856
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
02 04 08 15 16 31 32 38 55
56 67 72 75 76 79 81 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 08 0
1 15, 16 1 31, 81, 91
2 2 32, 72
3 31, 32, 38 3
4 4
5 55, 56 5 15, 55, 75
6 67 6 16, 56, 76
7 72, 75, 76, 79 7 67, 87
8 81, 87 8 38
9 91 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 29-01-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 00
Giải bảy 544
Giải sáu 8189 7524 8751
Giải năm 9544
Giải tư 85554 53825 84554 08635 43485 56058 41203
Giải ba 59999 24448
Giải nhì 61163
Giải nhất 03631
Đặc biệt 899155
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
00 03 24 25 31 35 44 44 48
51 54 54 55 58 63 85 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 00
1 1 31, 51
2 24, 25 2
3 31, 35 3 63
4 44, 44, 48 4 24, 44, 44, 54, 54
5 51, 54, 54, 55, 58 5 25, 35, 55, 85
6 63 6
7 7
8 85, 89 8 48, 58
9 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 22-01-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 54
Giải bảy 628
Giải sáu 6650 6322 5739
Giải năm 0470
Giải tư 01453 99800 19250 41769 41544 19814 53395
Giải ba 57088 65292
Giải nhì 93843
Giải nhất 83789
Đặc biệt 247149
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
00 14 22 28 39 43 44 49 50
50 53 54 69 70 88 89 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 50, 50, 70
1 14 1
2 22, 28 2 22, 92
3 39 3 43, 53
4 43, 44, 49 4 14, 44, 54
5 50, 50, 53, 54 5 95
6 69 6
7 70 7
8 88, 89 8 28, 88
9 92, 95 9 39, 49, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 15-01-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 69
Giải bảy 747
Giải sáu 5111 9371 7488
Giải năm 5605
Giải tư 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817
Giải ba 53878 32267
Giải nhì 69294
Giải nhất 56178
Đặc biệt 753821
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 11 11 13 17 21 24 39 47
67 69 71 78 78 79 88 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0
1 11, 11, 13, 17 1 11, 11, 21, 71
2 21, 24 2
3 39 3 13
4 47 4 24, 94
5 5
6 67, 69 6
7 71, 78, 78, 79 7 17, 47, 67
8 88, 88 8 78, 78, 88, 88
9 94 9 39, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 08-01-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 70
Giải bảy 499
Giải sáu 6788 1402 5011
Giải năm 7517
Giải tư 68758 46179 80092 05586 55590 53294 35591
Giải ba 18568 60461
Giải nhì 25726
Giải nhất 98989
Đặc biệt 646698
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
02 11 17 26 58 61 68 70 79
86 88 89 90 91 92 94 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 70, 90
1 11, 17 1 11, 61, 91
2 26 2 92
3 3
4 4 94
5 58 5
6 61, 68 6 26, 86
7 70, 79 7 17
8 86, 88, 89 8 58, 68, 88, 98
9 90, 91, 92, 94, 98, 99 9 79, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 01-01-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 75
Giải bảy 972
Giải sáu 2535 3415 5888
Giải năm 9070
Giải tư 74391 52329 22843 20521 46477 69086 83924
Giải ba 57169 67303
Giải nhì 16524
Giải nhất 00806
Đặc biệt 145743
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
03 06 15 21 24 24 29 35 43
43 69 70 72 75 77 86 88 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 70
1 15 1 21, 91
2 21, 24, 24, 29 2 72
3 35 3 43, 43
4 43, 43 4 24, 24
5 5 15, 35, 75
6 69 6 86
7 70, 72, 75, 77 7 77
8 86, 88 8 88
9 91 9 29, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Xổ số Vĩnh Long (XSVL) là một trong những tờ vé số có thâm niên hoạt động lâu đời và rất thân thuộc với người dân Nam Bộ. Sau hơn 40 năm có mặt trên thị trường, xổ số Vĩnh Long mang lại rất nhiều niềm vui cho các gia đình và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

1. Xổ số kiến thiết Vĩnh Long được quay số mở thưởng ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) được quay cố định vào khung giờ từ 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Vĩnh Long.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số Vĩnh Long nhanh nhất?

Để xem trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long, các bạn có thể đến trực tiếp trường quay hoặc xem trên kênh truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra các bạn còn có thể ngồi tại nhà xem kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) trên điện thoại một cách dễ dàng bằng cách truy cập vào website XoSo88.TV.

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 thứ sáu hàng tuần, bạn chỉ cần mở website Xổ Số 88 lên và giữ nguyên màn hình (không cần bấm F5/refresh), kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay.

Trang Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số Vĩnh Long trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cách dò vé xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long hôm nay chính xác nhất

Khi truy cập vào website XoSo88.TV, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả vé số Vĩnh Long, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối KQXS Vĩnh Long, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Vĩnh Long mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSVL – Xổ số kiến thiết Vĩnh Long trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số đài Vĩnh Long nhận ở đâu?

Nếu vé XS Vĩnh Long của bạn trùng với kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG (XSKT VĨNH LONG)

  • Địa chỉ: Số 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 - Fax: 02703 824015
  • Email: [email protected]
  • Website: http://xosovinhlong.com.vn

6. Những điều cần lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Vĩnh Long

- Khi trúng giải các bạn cần giữ gìn tờ vé xổ số Vĩnh Long thật cẩn thận bởi một tờ vé số không còn nguyên vẹn, bị rách, nhàu nát nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa sẽ không có giá trị đổi thưởng.

- Người trúng giải cần yêu cầu đổi thưởng XS Vĩnh Long trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, công ty xổ số Vĩnh Long cũng như tất cả các công ty XS khác sẽ từ chối trả thưởng.

- Người đi lĩnh thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long phải đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế về nhận thức, năng lực hành vi, quyền công dân. Phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nhân thân còn thời hạn. 

Xem thêm
Thu gọn