XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-01-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 35
Giải bảy 029
Giải sáu 3687 2198 4382
Giải năm 3588
Giải tư 28790 83378 93927 52507 18890 67359 04017
Giải ba 77703 90679
Giải nhì 64045
Giải nhất 56768
Đặc biệt 274123
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
03 07 17 23 27 29 35 45 59
68 78 79 82 87 88 90 90 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07 0 90, 90
1 17 1
2 23, 27, 29 2 82
3 35 3 23
4 45 4
5 59 5 35, 45
6 68 6
7 78, 79 7 17, 27, 87
8 82, 87, 88 8 68, 78, 88, 98
9 90, 90, 98 9 29, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 11-01-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 16
Giải bảy 600
Giải sáu 7113 0133 6214
Giải năm 7499
Giải tư 11298 82835 03109 88106 43571 70080 32623
Giải ba 46472 03094
Giải nhì 97177
Giải nhất 90390
Đặc biệt 487766
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
00 06 09 13 14 16 23 33 35
66 71 72 77 80 90 94 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06, 09 0 80, 90
1 13, 14, 16 1 71
2 23 2 72
3 33, 35 3 13, 23, 33
4 4 14, 94
5 5 35
6 66 6 16, 66
7 71, 72, 77 7 77
8 80 8 98
9 90, 94, 98, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 04-01-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 47
Giải bảy 098
Giải sáu 5693 8163 1915
Giải năm 7831
Giải tư 48427 28550 65801 94195 67824 19333 26713
Giải ba 12948 25576
Giải nhì 46167
Giải nhất 08880
Đặc biệt 719902
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 02 13 15 24 27 31 33 47
48 50 63 67 76 80 93 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 50, 80
1 13, 15 1 31
2 24, 27 2
3 31, 33 3 13, 33, 63, 93
4 47, 48 4 24
5 50 5 15, 95
6 63, 67 6 76
7 76 7 27, 47, 67
8 80 8 48, 98
9 93, 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 28-12-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 39
Giải bảy 067
Giải sáu 4387 4586 3193
Giải năm 8595
Giải tư 28684 98353 12321 32179 73935 48436 95467
Giải ba 22304 69997
Giải nhì 15410
Giải nhất 33520
Đặc biệt 976997
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 10 20 21 35 36 39 53 67
67 79 84 86 87 93 95 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10, 20
1 10 1 21
2 20, 21 2
3 35, 36, 39 3 53, 93
4 4 84
5 53 5 35, 95
6 67, 67 6 36, 86
7 79 7 67, 67, 87, 97, 97
8 84, 86, 87 8
9 93, 95, 97, 97 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 21-12-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 94
Giải bảy 698
Giải sáu 6653 1036 0284
Giải năm 9581
Giải tư 03222 02216 01245 14076 92389 97626 28994
Giải ba 61291 08270
Giải nhì 15201
Giải nhất 72904
Đặc biệt 218454
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 04 16 22 26 36 45 53 54
70 76 81 84 89 91 94 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0 70
1 16 1 81, 91
2 22, 26 2 22
3 36 3 53
4 45 4 54, 84, 94, 94
5 53, 54 5 45
6 6 16, 26, 36, 76
7 70, 76 7
8 81, 84, 89 8 98
9 91, 94, 94, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 14-12-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 28
Giải bảy 442
Giải sáu 2165 2226 0155
Giải năm 8453
Giải tư 25712 67667 21742 73831 03309 14318 37983
Giải ba 47788 63519
Giải nhì 32830
Giải nhất 11610
Đặc biệt 359804
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 09 10 12 18 19 26 28 30
31 42 42 53 55 65 67 83 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 10, 30
1 10, 12, 18, 19 1 31
2 26, 28 2 12, 42, 42
3 30, 31 3 53, 83
4 42, 42 4
5 53, 55 5 55, 65
6 65, 67 6 26
7 7 67
8 83, 88 8 18, 28, 88
9 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 07-12-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 19
Giải bảy 721
Giải sáu 1248 4038 2599
Giải năm 8304
Giải tư 69582 53196 74178 59794 83678 12067 96957
Giải ba 65727 53457
Giải nhì 23095
Giải nhất 45697
Đặc biệt 034106
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 06 19 21 27 38 48 57 57
67 78 78 82 94 95 96 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0
1 19 1 21
2 21, 27 2 82
3 38 3
4 48 4 94
5 57, 57 5 95
6 67 6 96
7 78, 78 7 27, 57, 57, 67, 97
8 82 8 38, 48, 78, 78
9 94, 95, 96, 97, 99 9 19, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 30-11-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 87
Giải bảy 015
Giải sáu 3365 4312 1437
Giải năm 3895
Giải tư 14739 48366 54501 15726 84776 20215 74685
Giải ba 79319 18996
Giải nhì 38438
Giải nhất 59439
Đặc biệt 673483
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 12 15 15 19 26 37 38 39
39 65 66 76 83 85 87 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 12, 15, 15, 19 1
2 26 2 12
3 37, 38, 39, 39 3 83
4 4
5 5 15, 15, 65, 85, 95
6 65, 66 6 26, 66, 76, 96
7 76 7 37, 87
8 83, 85, 87 8 38
9 95, 96 9 19, 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 23-11-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 57
Giải bảy 616
Giải sáu 9625 9633 1019
Giải năm 2766
Giải tư 17237 33566 59817 52717 01833 37897 63318
Giải ba 96510 80168
Giải nhì 13912
Giải nhất 01808
Đặc biệt 611663
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
08 10 12 16 17 17 18 19 25
33 33 37 57 63 66 66 68 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 10
1 10, 12, 16, 17, 17, 18, 19 1
2 25 2 12
3 33, 33, 37 3 33, 33, 63
4 4
5 57 5 25
6 63, 66, 66, 68 6 16, 66, 66
7 7 17, 17, 37, 57, 97
8 8 18, 68
9 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 16-11-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 05
Giải bảy 482
Giải sáu 4771 3492 4412
Giải năm 0373
Giải tư 99294 70493 72907 56401 06786 63888 93924
Giải ba 49510 66530
Giải nhì 04310
Giải nhất 59594
Đặc biệt 433026
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 05 07 10 10 12 24 26 30
71 73 82 86 88 92 93 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 07 0 10, 10, 30
1 10, 10, 12 1 71
2 24, 26 2 12, 82, 92
3 30 3 73, 93
4 4 24, 94, 94
5 5 05
6 6 26, 86
7 71, 73 7
8 82, 86, 88 8 88
9 92, 93, 94, 94 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xổ số Vũng Tàu (XSVT) được phát hành từ năm 1983, ban đầu chỉ với quy mô tiêu thụ nhỏ trong tỉnh nhưng đến nay xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu đã có mặt ở trên toàn khu vực Nam Bộ, từ thành phố đến nông thôn XS Vũng Tàu đều rất phổ biến. Vì thế nếu bạn yêu thích xổ số miền Nam đài Vũng Tàu sẽ không quá khó khăn để sở hữu cho mình những tấm vé may mắn.

1. Thời gian quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu là khi nào?

Xổ số miền Nam đài Vũng Tàu (KQXSVT) được mở thưởng vào chiều 16h15 thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong 3 đài miền Nam quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 thì đài Vũng Tàu là đài phụ.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu ở đâu chuẩn nhất?

KQXS BRVT – Kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được quay số mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. Đối với nhiều người bận rộn, họ không thể đến trường quay hay ngồi trước màn hình tivi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được thì có thể truy cập vào trang web XoSo88.TV

Đây là website có tốc độ cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất, Xổ Số 88 cập nhật đến người chơi kết quả XS Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần ngay khi trường quay công bố kết quả và bạn có thể truy cập bằng điện thoại ở bất cứ đâu mà không lo bị mất phí.

Trong khi xem trực tiếp xổ số miền Nam Vũng Tàu hàng ngày, bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Vũng Tàu chỉ với 2 số cuối bởi chúng tôi cập nhật kết quả cùng lúc ở bảng chi tiết và bảng loto đầu đuôi, giúp người xem nắm được chi tiết 18 giải thưởng.

Để tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so với kết quả chi tiết phía trên không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Lấy các bộ số đẹp xổ số miền Nam Vũng Tàu miễn phí ở đâu?

Vào thứ 3 hàng tuần, các chuyên gia sẽ dự đoán XSMN và phân tích XS Vung Tau trong nhiều kỳ liên tiếp và gợi ý cho các bạn những con số xổ số miền Nam Vũng Tàu ấn tượng khả năng cao sẽ về chiều tối hôm đó.

Bên cạnh đó, những người tham gia khác cũng sẵn sàng chia sẻ con số mà họ cho là có xác suất trúng cao. Một số người thích quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu để lấy may với bộ số được máy tính chọn ngẫu nhiên vì nó mang lại hiệu quả khá cao.

Nếu bạn muốn tự mình tìm số, bạn có thể lấy số liệu thống kê xổ số Bà Rịa Vũng Tàu đầy đủ và chính xác do chúng tôi tổng hợp lại.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Vung Tau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ nhận thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu

Nếu bạn có vé trùng với các giải thưởng KQXSMN BRVT thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SXBRVT)
 • Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
 • Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 028.39911022 - FAX: 028.38440374

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

 • Địa chỉ: 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292.3733359 - FAX: 0292.3733356

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH THUẬN

 • Địa chỉ: Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3750668 - FAX: 0252.3750669

 

Xem thêm
Thu gọn