XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-05-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 04
Giải bảy 792
Giải sáu 7569 1873 2729
Giải năm 3694
Giải tư 36926 94029 81170 86103 41774 52612 20964
Giải ba 80726 81723
Giải nhì 40112
Giải nhất 23046
Đặc biệt 112448
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
03 04 12 12 23 26 26 29 29
46 48 64 69 70 73 74 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 70
1 12, 12 1
2 23, 26, 26, 29, 29 2 12, 12, 92
3 3 23, 73
4 46, 48 4 04, 64, 74, 94
5 5
6 64, 69 6 26, 26, 46
7 70, 73, 74 7
8 8 48
9 92, 94 9 29, 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 11-05-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 40
Giải bảy 053
Giải sáu 2397 5332 7781
Giải năm 0471
Giải tư 64944 68722 10180 46864 06802 25017 76471
Giải ba 10313 16039
Giải nhì 72049
Giải nhất 91824
Đặc biệt 803255
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
02 13 17 22 24 32 39 40 44
49 53 55 64 71 71 80 81 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 40, 80
1 13, 17 1 71, 71, 81
2 22, 24 2 22, 32
3 32, 39 3 13, 53
4 40, 44, 49 4 24, 44, 64
5 53, 55 5 55
6 64 6
7 71, 71 7 17, 97
8 80, 81 8
9 97 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 04-05-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 20
Giải bảy 204
Giải sáu 9126 8137 6981
Giải năm 1612
Giải tư 61842 18223 34153 69476 77195 94480 04431
Giải ba 39239 27273
Giải nhì 85415
Giải nhất 29478
Đặc biệt 872087
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 12 15 20 23 26 31 37 39
42 53 73 76 78 80 81 87 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 20, 80
1 12, 15 1 31, 81
2 20, 23, 26 2 12, 42
3 31, 37, 39 3 23, 53, 73
4 42 4
5 53 5 15, 95
6 6 26, 76
7 73, 76, 78 7 37, 87
8 80, 81, 87 8 78
9 95 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 27-04-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 23
Giải bảy 197
Giải sáu 1638 3153 0019
Giải năm 9203
Giải tư 18854 46163 70598 79493 82066 00778 33439
Giải ba 46256 03002
Giải nhì 43063
Giải nhất 18775
Đặc biệt 963798
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
02 03 19 23 38 39 53 54 56
63 63 66 75 78 93 97 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0
1 19 1
2 23 2
3 38, 39 3 23, 53, 63, 63, 93
4 4 54
5 53, 54, 56 5 75
6 63, 63, 66 6 56, 66
7 75, 78 7 97
8 8 38, 78, 98, 98
9 93, 97, 98, 98 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 20-04-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 07
Giải bảy 412
Giải sáu 3845 7181 7687
Giải năm 5807
Giải tư 73593 47489 11878 68421 75050 85866 67398
Giải ba 67300 39674
Giải nhì 72998
Giải nhất 39580
Đặc biệt 091781
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
00 07 07 12 21 45 50 66 74
78 80 81 81 87 89 93 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07, 07 0 50, 80
1 12 1 21, 81, 81
2 21 2 12
3 3 93
4 45 4 74
5 50 5 45
6 66 6 66
7 74, 78 7 07, 87
8 80, 81, 81, 87, 89 8 78, 98, 98
9 93, 98, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 13-04-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 68
Giải bảy 533
Giải sáu 1570 8757 7081
Giải năm 2121
Giải tư 94687 71727 35349 97208 55562 22915 52733
Giải ba 67494 06581
Giải nhì 99592
Giải nhất 88119
Đặc biệt 117666
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
08 15 19 21 27 33 33 49 57
62 66 68 70 81 81 87 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 70
1 15, 19 1 21, 81, 81
2 21, 27 2 62, 92
3 33, 33 3 33, 33
4 49 4 94
5 57 5 15
6 62, 66, 68 6 66
7 70 7 27, 57, 87
8 81, 81, 87 8 68
9 92, 94 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 06-04-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 16
Giải bảy 246
Giải sáu 0317 0266 3213
Giải năm 5069
Giải tư 68492 28365 44987 07835 74759 35208 86060
Giải ba 36632 03332
Giải nhì 15793
Giải nhất 06479
Đặc biệt 370861
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
08 13 16 17 32 32 35 46 59
60 61 65 66 69 79 87 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 60
1 13, 16, 17 1 61
2 2 32, 32, 92
3 32, 32, 35 3 13, 93
4 46 4
5 59 5 35, 65
6 60, 61, 65, 66, 69 6 16, 46, 66
7 79 7 17, 87
8 87 8
9 92, 93 9 59, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 30-03-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 04
Giải bảy 823
Giải sáu 2756 7185 4530
Giải năm 0646
Giải tư 54084 86435 66072 16903 78644 21467 22690
Giải ba 55395 03893
Giải nhì 43031
Giải nhất 57466
Đặc biệt 580462
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
03 04 23 30 31 35 44 46 56
62 66 67 72 84 85 90 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 30, 90
1 1 31
2 23 2 62, 72
3 30, 31, 35 3 23, 93
4 44, 46 4 04, 44, 84
5 56 5 35, 85, 95
6 62, 66, 67 6 46, 56, 66
7 72 7 67
8 84, 85 8
9 90, 93, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 23-03-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 78
Giải bảy 693
Giải sáu 0408 1876 0531
Giải năm 2483
Giải tư 44542 15814 89893 07208 02702 30667 69280
Giải ba 01827 29962
Giải nhì 24252
Giải nhất 22686
Đặc biệt 473971
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
02 08 08 14 27 31 42 52 62
67 71 76 78 80 83 86 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08, 08 0 80
1 14 1 31, 71
2 27 2 42, 52, 62
3 31 3 83, 93, 93
4 42 4 14
5 52 5
6 62, 67 6 76, 86
7 71, 76, 78 7 27, 67
8 80, 83, 86 8 78
9 93, 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 16-03-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 43
Giải bảy 081
Giải sáu 5471 2688 6825
Giải năm 8307
Giải tư 95184 75600 72218 92487 98934 64611 57055
Giải ba 51727 09720
Giải nhì 94090
Giải nhất 86307
Đặc biệt 864031
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
00 07 07 11 18 20 25 27 31
34 43 55 71 81 84 87 88 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07, 07 0 20, 90
1 11, 18 1 11, 31, 71, 81
2 20, 25, 27 2
3 31, 34 3 43
4 43 4 34, 84
5 55 5 25, 55
6 6
7 71 7 27, 87
8 81, 84, 87, 88 8 18, 88
9 90 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xổ số Vũng Tàu (XSVT) được phát hành từ năm 1983, ban đầu chỉ với quy mô tiêu thụ nhỏ trong tỉnh nhưng đến nay xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu đã có mặt ở trên toàn khu vực Nam Bộ, từ thành phố đến nông thôn XS Vũng Tàu đều rất phổ biến. Vì thế nếu bạn yêu thích xổ số miền Nam đài Vũng Tàu sẽ không quá khó khăn để sở hữu cho mình những tấm vé may mắn.

1. Thời gian quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu là khi nào?

Xổ số miền Nam đài Vũng Tàu (KQXSVT) được mở thưởng vào chiều 16h15 thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong 3 đài miền Nam quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 thì đài Vũng Tàu là đài phụ.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu ở đâu chuẩn nhất?

KQXS BRVT – Kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được quay số mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. Đối với nhiều người bận rộn, họ không thể đến trường quay hay ngồi trước màn hình tivi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được thì có thể truy cập vào trang web XoSo88.TV

Đây là website có tốc độ cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất, Xổ Số 88 cập nhật đến người chơi kết quả XS Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần ngay khi trường quay công bố kết quả và bạn có thể truy cập bằng điện thoại ở bất cứ đâu mà không lo bị mất phí.

Trong khi xem trực tiếp xổ số miền Nam Vũng Tàu hàng ngày, bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Vũng Tàu chỉ với 2 số cuối bởi chúng tôi cập nhật kết quả cùng lúc ở bảng chi tiết và bảng loto đầu đuôi, giúp người xem nắm được chi tiết 18 giải thưởng.

Để tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so với kết quả chi tiết phía trên không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Lấy các bộ số đẹp xổ số miền Nam Vũng Tàu miễn phí ở đâu?

Vào thứ 3 hàng tuần, các chuyên gia sẽ dự đoán XSMN và phân tích XS Vung Tau trong nhiều kỳ liên tiếp và gợi ý cho các bạn những con số xổ số miền Nam Vũng Tàu ấn tượng khả năng cao sẽ về chiều tối hôm đó.

Bên cạnh đó, những người tham gia khác cũng sẵn sàng chia sẻ con số mà họ cho là có xác suất trúng cao. Một số người thích quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu để lấy may với bộ số được máy tính chọn ngẫu nhiên vì nó mang lại hiệu quả khá cao.

Nếu bạn muốn tự mình tìm số, bạn có thể lấy số liệu thống kê xổ số Bà Rịa Vũng Tàu đầy đủ và chính xác do chúng tôi tổng hợp lại.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Vung Tau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ nhận thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu

Nếu bạn có vé trùng với các giải thưởng KQXSMN BRVT thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SXBRVT)
 • Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
 • Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 028.39911022 - FAX: 028.38440374

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

 • Địa chỉ: 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292.3733359 - FAX: 0292.3733356

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH THUẬN

 • Địa chỉ: Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3750668 - FAX: 0252.3750669

 

Xem thêm
Thu gọn