XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 26-10-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 37
Giải bảy 670
Giải sáu 4214 4268 1424
Giải năm 8091
Giải tư 39643 97714 93225 28036 99751 85316 48687
Giải ba 39962 39397
Giải nhì 06958
Giải nhất 08232
Đặc biệt 275074
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
14 14 16 24 25 32 36 37 43
51 58 62 68 70 74 87 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 14, 14, 16 1 51, 91
2 24, 25 2 32, 62
3 32, 36, 37 3 43
4 43 4 14, 14, 24, 74
5 51, 58 5 25
6 62, 68 6 16, 36
7 70, 74 7 37, 87, 97
8 87 8 58, 68
9 91, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 06-07-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 14
Giải bảy 829
Giải sáu 1669 5997 1080
Giải năm 0930
Giải tư 87151 17652 90240 10309 31654 96270 51636
Giải ba 16989 09442
Giải nhì 36744
Giải nhất 23032
Đặc biệt 582806
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
06 09 14 29 30 32 36 40 42
44 51 52 54 69 70 80 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0 30, 40, 70, 80
1 14 1 51
2 29 2 32, 42, 52
3 30, 32, 36 3
4 40, 42, 44 4 14, 44, 54
5 51, 52, 54 5
6 69 6 36
7 70 7 97
8 80, 89 8
9 97 9 29, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 29-06-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 20
Giải bảy 765
Giải sáu 9198 9759 7511
Giải năm 8297
Giải tư 31495 79288 47772 05941 09501 75042 90245
Giải ba 18023 77867
Giải nhì 41633
Giải nhất 91530
Đặc biệt 237021
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 11 20 21 23 30 33 41 42
45 59 65 67 72 88 95 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20, 30
1 11 1 11, 21, 41
2 20, 21, 23 2 42, 72
3 30, 33 3 23, 33
4 41, 42, 45 4
5 59 5 45, 65, 95
6 65, 67 6
7 72 7 67, 97
8 88 8 88, 98
9 95, 97, 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-06-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 12
Giải bảy 914
Giải sáu 8135 5604 7847
Giải năm 4252
Giải tư 52765 96373 89644 27992 72642 21204 43595
Giải ba 17942 05060
Giải nhì 94442
Giải nhất 07845
Đặc biệt 787778
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 04 12 14 35 42 42 42 44
45 47 52 60 65 73 78 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04 0 60
1 12, 14 1
2 2 12, 42, 42, 42, 52, 92
3 35 3 73
4 42, 42, 42, 44, 45, 47 4 14, 44
5 52 5 35, 45, 65, 95
6 60, 65 6
7 73, 78 7 47
8 8 78
9 92, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 15-06-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 56
Giải bảy 982
Giải sáu 8305 4132 3476
Giải năm 8455
Giải tư 36334 43108 39150 97646 96995 26041 18542
Giải ba 81926 89570
Giải nhì 44268
Giải nhất 39932
Đặc biệt 110808
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
05 08 08 26 32 32 34 41 42
46 50 55 56 68 70 76 82 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08, 08 0 50, 70
1 1 41
2 26 2 32, 32, 42, 82
3 32, 32, 34 3
4 41, 42, 46 4 34
5 50, 55, 56 5 55, 95
6 68 6 26, 46, 56, 76
7 70, 76 7
8 82 8 68
9 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 08-06-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 13
Giải bảy 313
Giải sáu 3341 7766 0707
Giải năm 9577
Giải tư 75044 65611 57159 70070 45900 83434 05113
Giải ba 73905 88489
Giải nhì 25173
Giải nhất 49145
Đặc biệt 936543
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
00 05 07 11 13 13 13 34 41
43 44 45 59 66 70 73 77 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 07 0 70
1 11, 13, 13, 13 1 11, 41
2 2
3 34 3 13, 13, 13, 43, 73
4 41, 43, 44, 45 4 34, 44
5 59 5 45
6 66 6 66
7 70, 73, 77 7 77
8 89 8
9 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 01-06-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 19
Giải bảy 499
Giải sáu 6508 1502 1014
Giải năm 8146
Giải tư 78427 67514 52687 85759 96850 17835 20717
Giải ba 08834 84975
Giải nhì 72079
Giải nhất 71174
Đặc biệt 438978
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
02 08 14 14 17 19 27 34 35
46 50 59 74 75 78 79 87 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 50
1 14, 14, 17, 19 1
2 27 2
3 34, 35 3
4 46 4 14, 14, 34, 74
5 50, 59 5 35, 75
6 6 46
7 74, 75, 78, 79 7 17, 27, 87
8 87 8 78
9 99 9 19, 59, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 25-05-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 69
Giải bảy 620
Giải sáu 6461 8864 0803
Giải năm 0788
Giải tư 30950 49752 59314 88165 36604 24935 92761
Giải ba 65496 85481
Giải nhì 28104
Giải nhất 72253
Đặc biệt 900871
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
03 04 04 14 20 35 50 52 53
61 61 64 65 69 71 81 88 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 04 0 20, 50
1 14 1 61, 61, 71, 81
2 20 2 52
3 35 3 53
4 4 14, 64
5 50, 52, 53 5 35, 65
6 61, 61, 64, 65, 69 6 96
7 71 7
8 81, 88 8 88
9 96 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-05-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 04
Giải bảy 792
Giải sáu 7569 1873 2729
Giải năm 3694
Giải tư 36926 94029 81170 86103 41774 52612 20964
Giải ba 80726 81723
Giải nhì 40112
Giải nhất 23046
Đặc biệt 112448
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
03 04 12 12 23 26 26 29 29
46 48 64 69 70 73 74 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 70
1 12, 12 1
2 23, 26, 26, 29, 29 2 12, 12, 92
3 3 23, 73
4 46, 48 4 04, 64, 74, 94
5 5
6 64, 69 6 26, 26, 46
7 70, 73, 74 7
8 8 48
9 92, 94 9 29, 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 11-05-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 40
Giải bảy 053
Giải sáu 2397 5332 7781
Giải năm 0471
Giải tư 64944 68722 10180 46864 06802 25017 76471
Giải ba 10313 16039
Giải nhì 72049
Giải nhất 91824
Đặc biệt 803255
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
02 13 17 22 24 32 39 40 44
49 53 55 64 71 71 80 81 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 40, 80
1 13, 17 1 71, 71, 81
2 22, 24 2 22, 32
3 32, 39 3 13, 53
4 40, 44, 49 4 24, 44, 64
5 53, 55 5 55
6 64 6
7 71, 71 7 17, 97
8 80, 81 8
9 97 9 39, 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xổ số Vũng Tàu (XSVT) được phát hành từ năm 1983, ban đầu chỉ với quy mô tiêu thụ nhỏ trong tỉnh nhưng đến nay xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu đã có mặt ở trên toàn khu vực Nam Bộ, từ thành phố đến nông thôn XS Vũng Tàu đều rất phổ biến. Vì thế nếu bạn yêu thích xổ số miền Nam đài Vũng Tàu sẽ không quá khó khăn để sở hữu cho mình những tấm vé may mắn.

1. Thời gian quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu là khi nào?

Xổ số miền Nam đài Vũng Tàu (KQXSVT) được mở thưởng vào chiều 16h15 thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong 3 đài miền Nam quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 thì đài Vũng Tàu là đài phụ.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu ở đâu chuẩn nhất?

KQXS BRVT – Kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được quay số mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. Đối với nhiều người bận rộn, họ không thể đến trường quay hay ngồi trước màn hình tivi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được thì có thể truy cập vào trang web XoSo88.TV

Đây là website có tốc độ cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất, Xổ Số 88 cập nhật đến người chơi kết quả XS Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần ngay khi trường quay công bố kết quả và bạn có thể truy cập bằng điện thoại ở bất cứ đâu mà không lo bị mất phí.

Trong khi xem trực tiếp xổ số miền Nam Vũng Tàu hàng ngày, bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Vũng Tàu chỉ với 2 số cuối bởi chúng tôi cập nhật kết quả cùng lúc ở bảng chi tiết và bảng loto đầu đuôi, giúp người xem nắm được chi tiết 18 giải thưởng.

Để tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so với kết quả chi tiết phía trên không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Lấy các bộ số đẹp xổ số miền Nam Vũng Tàu miễn phí ở đâu?

Vào thứ 3 hàng tuần, các chuyên gia sẽ dự đoán XSMN và phân tích XS Vung Tau trong nhiều kỳ liên tiếp và gợi ý cho các bạn những con số xổ số miền Nam Vũng Tàu ấn tượng khả năng cao sẽ về chiều tối hôm đó.

Bên cạnh đó, những người tham gia khác cũng sẵn sàng chia sẻ con số mà họ cho là có xác suất trúng cao. Một số người thích quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu để lấy may với bộ số được máy tính chọn ngẫu nhiên vì nó mang lại hiệu quả khá cao.

Nếu bạn muốn tự mình tìm số, bạn có thể lấy số liệu thống kê xổ số Bà Rịa Vũng Tàu đầy đủ và chính xác do chúng tôi tổng hợp lại.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Vung Tau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ nhận thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu

Nếu bạn có vé trùng với các giải thưởng KQXSMN BRVT thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SXBRVT)
 • Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
 • Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 028.39911022 - FAX: 028.38440374

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

 • Địa chỉ: 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292.3733359 - FAX: 0292.3733356

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH THUẬN

 • Địa chỉ: Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3750668 - FAX: 0252.3750669

 

Xem thêm
Thu gọn