XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 28-06-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 66
Giải bảy 857
Giải sáu 6507 0913 1942
Giải năm 8693
Giải tư 69679 13865 88085 51605 04875 29714 32959
Giải ba 56706 16921
Giải nhì 96881
Giải nhất 98574
Đặc biệt 477340
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
05 06 07 13 14 21 40 42 57
59 65 66 74 75 79 81 85 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 07 0 40
1 13, 14 1 21, 81
2 21 2 42
3 3 13, 93
4 40, 42 4 14, 74
5 57, 59 5 65, 75, 85
6 65, 66 6 66
7 74, 75, 79 7 57
8 81, 85 8
9 93 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 21-06-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 50
Giải bảy 777
Giải sáu 9971 7281 9411
Giải năm 2456
Giải tư 56395 47322 85823 95090 21764 53721 40472
Giải ba 50730 11221
Giải nhì 56956
Giải nhất 57745
Đặc biệt 211958
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
11 21 21 22 23 30 45 50 56
56 58 64 71 72 77 81 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 50, 90
1 11 1 11, 21, 21, 71, 81
2 21, 21, 22, 23 2 22, 72
3 30 3 23
4 45 4 64
5 50, 56, 56, 58 5 45, 95
6 64 6 56, 56
7 71, 72, 77 7 77
8 81 8 58
9 90, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 14-06-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 92
Giải bảy 456
Giải sáu 5586 1958 1292
Giải năm 6666
Giải tư 39474 88243 00965 92574 14456 94281 29377
Giải ba 84306 54594
Giải nhì 00629
Giải nhất 64546
Đặc biệt 281144
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
06 29 43 44 46 56 56 58 65
66 74 74 77 81 86 92 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 1 81
2 29 2 92, 92
3 3 43
4 43, 44, 46 4 44, 74, 74, 94
5 56, 56, 58 5 65
6 65, 66 6 46, 56, 56, 66, 86
7 74, 74, 77 7 77
8 81, 86 8 58
9 92, 92, 94 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 07-06-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 24
Giải bảy 081
Giải sáu 3027 5856 0547
Giải năm 6166
Giải tư 17657 99701 94248 16038 25247 37132 91955
Giải ba 70869 40138
Giải nhì 96482
Giải nhất 81788
Đặc biệt 286665
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 24 27 32 38 38 47 47 48
55 56 57 65 66 69 81 82 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 1 81
2 24, 27 2 32, 82
3 32, 38, 38 3
4 47, 47, 48 4 24
5 55, 56, 57 5 55, 65
6 65, 66, 69 6 56, 66
7 7 27, 47, 47, 57
8 81, 82, 88 8 38, 38, 48, 88
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 31-05-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 08
Giải bảy 475
Giải sáu 0938 9643 6828
Giải năm 6844
Giải tư 17115 64839 80068 42340 79055 59513 22738
Giải ba 60683 13793
Giải nhì 71341
Giải nhất 42688
Đặc biệt 049949
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
08 13 15 28 38 38 39 40 41
43 44 49 55 68 75 83 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 40
1 13, 15 1 41
2 28 2
3 38, 38, 39 3 13, 43, 83, 93
4 40, 41, 43, 44, 49 4 44
5 55 5 15, 55, 75
6 68 6
7 75 7
8 83, 88 8 08, 28, 38, 38, 68, 88
9 93 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 24-05-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 35
Giải bảy 101
Giải sáu 3651 3549 1395
Giải năm 1519
Giải tư 30693 70902 41880 27375 74628 79476 24561
Giải ba 69423 34502
Giải nhì 86219
Giải nhất 01893
Đặc biệt 479247
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 02 02 19 19 23 28 35 47
49 51 61 75 76 80 93 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 02 0 80
1 19, 19 1 51, 61
2 23, 28 2
3 35 3 23, 93, 93
4 47, 49 4
5 51 5 35, 75, 95
6 61 6 76
7 75, 76 7 47
8 80 8 28
9 93, 93, 95 9 19, 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 17-05-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 05
Giải bảy 942
Giải sáu 5487 1618 7955
Giải năm 4287
Giải tư 65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526
Giải ba 04497 07866
Giải nhì 20407
Giải nhất 91451
Đặc biệt 013467
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 05 07 07 18 26 42 47 51
52 55 66 67 80 83 87 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 07, 07 0 80
1 18 1 51
2 26 2 42, 52
3 3 83
4 42, 47 4
5 51, 52, 55 5 05, 55
6 66, 67 6 26, 66
7 7 47, 67, 87, 87, 97
8 80, 83, 87, 87 8 18
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 10-05-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 86
Giải bảy 139
Giải sáu 1916 3979 6295
Giải năm 2830
Giải tư 84396 91007 81149 52899 73128 26707 50957
Giải ba 10321 94505
Giải nhì 31375
Giải nhất 25844
Đặc biệt 288647
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
05 07 07 16 21 28 30 39 44
47 49 57 75 79 86 95 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07, 07 0 30
1 16 1 21
2 21, 28 2
3 30, 39 3
4 44, 47, 49 4 44
5 57 5 75, 95
6 6 16, 86, 96
7 75, 79 7 47, 57
8 86 8 28
9 95, 96, 99 9 39, 49, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 03-05-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 97
Giải bảy 329
Giải sáu 2101 2126 1658
Giải năm 6777
Giải tư 09092 18218 78308 48551 39354 09425 74664
Giải ba 16509 09891
Giải nhì 48882
Giải nhất 20540
Đặc biệt 155597
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 08 09 18 25 26 29 40 51
54 58 64 77 82 91 92 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08, 09 0 40
1 18 1 51, 91
2 25, 26, 29 2 82, 92
3 3
4 40 4 54, 64
5 51, 54, 58 5 25
6 64 6 26
7 77 7 77, 97, 97
8 82 8 18, 58
9 91, 92, 97, 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 26-04-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 34
Giải bảy 113
Giải sáu 4737 9558 9793
Giải năm 3277
Giải tư 92137 84174 34935 09119 36316 63182 90336
Giải ba 12246 62981
Giải nhì 24745
Giải nhất 51934
Đặc biệt 824918
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
13 16 18 19 34 34 35 36 37
37 45 46 58 74 77 81 82 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13, 16, 18, 19 1 81
2 2 82
3 34, 34, 35, 36, 37, 37 3 13, 93
4 45, 46 4 34, 34, 74
5 58 5 35, 45
6 6 16, 36, 46
7 74, 77 7 37, 37, 77
8 81, 82 8 18, 58
9 93 9 19

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xổ số Vũng Tàu (XSVT) được phát hành từ năm 1983, ban đầu chỉ với quy mô tiêu thụ nhỏ trong tỉnh nhưng đến nay xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu đã có mặt ở trên toàn khu vực Nam Bộ, từ thành phố đến nông thôn XS Vũng Tàu đều rất phổ biến. Vì thế nếu bạn yêu thích xổ số miền Nam đài Vũng Tàu sẽ không quá khó khăn để sở hữu cho mình những tấm vé may mắn.

1. Thời gian quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu là khi nào?

Xổ số miền Nam đài Vũng Tàu (KQXSVT) được mở thưởng vào chiều 16h15 thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong 3 đài miền Nam quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 thì đài Vũng Tàu là đài phụ.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu ở đâu chuẩn nhất?

KQXS BRVT – Kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được quay số mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. Đối với nhiều người bận rộn, họ không thể đến trường quay hay ngồi trước màn hình tivi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được thì có thể truy cập vào trang web XoSo88.TV

Đây là website có tốc độ cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất, Xổ Số 88 cập nhật đến người chơi kết quả XS Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần ngay khi trường quay công bố kết quả và bạn có thể truy cập bằng điện thoại ở bất cứ đâu mà không lo bị mất phí.

Trong khi xem trực tiếp xổ số miền Nam Vũng Tàu hàng ngày, bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Vũng Tàu chỉ với 2 số cuối bởi chúng tôi cập nhật kết quả cùng lúc ở bảng chi tiết và bảng loto đầu đuôi, giúp người xem nắm được chi tiết 18 giải thưởng.

Để tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so với kết quả chi tiết phía trên không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Lấy các bộ số đẹp xổ số miền Nam Vũng Tàu miễn phí ở đâu?

Vào thứ 3 hàng tuần, các chuyên gia sẽ dự đoán XSMN và phân tích XS Vung Tau trong nhiều kỳ liên tiếp và gợi ý cho các bạn những con số xổ số miền Nam Vũng Tàu ấn tượng khả năng cao sẽ về chiều tối hôm đó.

Bên cạnh đó, những người tham gia khác cũng sẵn sàng chia sẻ con số mà họ cho là có xác suất trúng cao. Một số người thích quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu để lấy may với bộ số được máy tính chọn ngẫu nhiên vì nó mang lại hiệu quả khá cao.

Nếu bạn muốn tự mình tìm số, bạn có thể lấy số liệu thống kê xổ số Bà Rịa Vũng Tàu đầy đủ và chính xác do chúng tôi tổng hợp lại.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Vung Tau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ nhận thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu

Nếu bạn có vé trùng với các giải thưởng KQXSMN BRVT thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SXBRVT)
 • Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
 • Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 028.39911022 - FAX: 028.38440374

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

 • Địa chỉ: 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292.3733359 - FAX: 0292.3733356

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH THUẬN

 • Địa chỉ: Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3750668 - FAX: 0252.3750669

 

Xem thêm
Thu gọn