XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-09-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 89
Giải bảy 227
Giải sáu 1926 8307 3922
Giải năm 8356
Giải tư 56916 40817 84394 78300 41900 78153 97474
Giải ba 08823 40042
Giải nhì 63304
Giải nhất 73140
Đặc biệt 737985
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
00 00 04 07 16 17 22 23 26
27 40 42 53 56 74 85 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 04, 07 0 40
1 16, 17 1
2 22, 23, 26, 27 2 22, 42
3 3 23, 53
4 40, 42 4 74, 94
5 53, 56 5 85
6 6 16, 26, 56
7 74 7 17, 27
8 85, 89 8
9 94 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 15-09-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 48
Giải bảy 195
Giải sáu 9659 2496 1030
Giải năm 0301
Giải tư 80457 89234 40070 40048 69821 39954 63701
Giải ba 59075 94222
Giải nhì 95413
Giải nhất 95988
Đặc biệt 342825
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 01 13 21 22 25 30 34 48
48 54 57 59 70 75 88 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01 0 30, 70
1 13 1 21
2 21, 22, 25 2 22
3 30, 34 3 13
4 48, 48 4 34, 54
5 54, 57, 59 5 25, 75, 95
6 6 96
7 70, 75 7 57
8 88 8 48, 48, 88
9 95, 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 08-09-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 94
Giải bảy 495
Giải sáu 7133 9883 5991
Giải năm 8268
Giải tư 99991 80776 13122 03077 19996 64046 95120
Giải ba 00999 57216
Giải nhì 97329
Giải nhất 76072
Đặc biệt 343786
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
16 20 22 29 33 46 68 72 76
77 83 86 91 91 94 95 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 16 1 91, 91
2 20, 22, 29 2 22, 72
3 33 3 33, 83
4 46 4 94
5 5 95
6 68 6 16, 46, 76, 86, 96
7 72, 76, 77 7 77
8 83, 86 8 68
9 91, 91, 94, 95, 96, 99 9 29, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 01-09-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 40
Giải bảy 982
Giải sáu 5224 9685 0759
Giải năm 0976
Giải tư 65032 00582 39382 27876 25247 90080 12034
Giải ba 25634 91588
Giải nhì 68497
Giải nhất 61444
Đặc biệt 398056
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
24 32 34 34 40 44 47 56 59
76 76 80 82 82 82 85 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 80
1 1
2 24 2 32, 82, 82, 82
3 32, 34, 34 3
4 40, 44, 47 4 24, 34, 34, 44
5 56, 59 5 85
6 6 56, 76, 76
7 76, 76 7 47, 97
8 80, 82, 82, 82, 85, 88 8 88
9 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 25-08-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 51
Giải bảy 172
Giải sáu 5836 5052 0005
Giải năm 5764
Giải tư 44654 88073 93918 78251 22355 21378 74497
Giải ba 59135 68119
Giải nhì 48686
Giải nhất 42424
Đặc biệt 639850
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
05 18 19 24 35 36 50 51 51
52 54 55 64 72 73 78 86 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 50
1 18, 19 1 51, 51
2 24 2 52, 72
3 35, 36 3 73
4 4 24, 54, 64
5 50, 51, 51, 52, 54, 55 5 35, 55
6 64 6 36, 86
7 72, 73, 78 7 97
8 86 8 18, 78
9 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-08-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 12
Giải bảy 571
Giải sáu 3408 7989 3152
Giải năm 3010
Giải tư 41536 60285 01113 92965 95932 68718 02719
Giải ba 77630 66528
Giải nhì 67479
Giải nhất 00662
Đặc biệt 699289
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
08 10 12 13 18 19 28 30 32
36 52 62 65 71 79 85 89 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 10, 30
1 10, 12, 13, 18, 19 1 71
2 28 2 12, 32, 52, 62
3 30, 32, 36 3 13
4 4
5 52 5 65, 85
6 62, 65 6 36
7 71, 79 7
8 85, 89, 89 8 18, 28
9 9 19, 79, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 11-08-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 11
Giải bảy 213
Giải sáu 6206 5592 6226
Giải năm 7346
Giải tư 10210 43027 37174 36571 34261 88937 93054
Giải ba 38706 93774
Giải nhì 46442
Giải nhất 79516
Đặc biệt 527204
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 06 06 10 11 13 16 26 27
37 42 46 54 61 71 74 74 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 06 0 10
1 10, 11, 13, 16 1 11, 61, 71
2 26, 27 2 42, 92
3 37 3 13
4 42, 46 4 54, 74, 74
5 54 5
6 61 6 16, 26, 46
7 71, 74, 74 7 27, 37
8 8
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 04-08-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 27
Giải bảy 222
Giải sáu 2003 7792 4335
Giải năm 3569
Giải tư 54269 35117 90538 88878 17225 49863 08106
Giải ba 22802 71832
Giải nhì 18429
Giải nhất 02715
Đặc biệt 017584
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
02 03 06 15 17 22 25 27 29
32 35 38 63 69 69 78 84 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 06 0
1 15, 17 1
2 22, 25, 27, 29 2 22, 32, 92
3 32, 35, 38 3 63
4 4 84
5 5 15, 25, 35
6 63, 69, 69 6
7 78 7 17, 27
8 84 8 38, 78
9 92 9 29, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 28-07-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 84
Giải bảy 659
Giải sáu 9575 7877 4517
Giải năm 3809
Giải tư 43120 83501 17950 71062 36350 47778 82623
Giải ba 59758 81783
Giải nhì 73166
Giải nhất 22609
Đặc biệt 051601
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 01 09 09 17 20 23 50 50
58 59 62 66 75 77 78 83 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 09, 09 0 20, 50, 50
1 17 1
2 20, 23 2 62
3 3 23, 83
4 4 84
5 50, 50, 58, 59 5 75
6 62, 66 6 66
7 75, 77, 78 7 17, 77
8 83, 84 8 58, 78
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 21-07-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 86
Giải bảy 283
Giải sáu 8972 7818 8004
Giải năm 8206
Giải tư 45593 66751 97049 41112 61474 62370 94380
Giải ba 40225 07901
Giải nhì 96748
Giải nhất 94002
Đặc biệt 251517
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 02 04 06 12 17 18 25 48
49 51 70 72 74 80 83 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 04, 06 0 70, 80
1 12, 17, 18 1 51
2 25 2 12, 72
3 3 83, 93
4 48, 49 4 74
5 51 5 25
6 6 86
7 70, 72, 74 7 17
8 80, 83, 86 8 18, 48
9 93 9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xổ số Vũng Tàu (XSVT) được phát hành từ năm 1983, ban đầu chỉ với quy mô tiêu thụ nhỏ trong tỉnh nhưng đến nay xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu đã có mặt ở trên toàn khu vực Nam Bộ, từ thành phố đến nông thôn XS Vũng Tàu đều rất phổ biến. Vì thế nếu bạn yêu thích xổ số miền Nam đài Vũng Tàu sẽ không quá khó khăn để sở hữu cho mình những tấm vé may mắn.

1. Thời gian quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu là khi nào?

Xổ số miền Nam đài Vũng Tàu (KQXSVT) được mở thưởng vào chiều 16h15 thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong 3 đài miền Nam quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 thì đài Vũng Tàu là đài phụ.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu ở đâu chuẩn nhất?

KQXS BRVT – Kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được quay số mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. Đối với nhiều người bận rộn, họ không thể đến trường quay hay ngồi trước màn hình tivi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được thì có thể truy cập vào trang web XoSo88.TV

Đây là website có tốc độ cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất, Xổ Số 88 cập nhật đến người chơi kết quả XS Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần ngay khi trường quay công bố kết quả và bạn có thể truy cập bằng điện thoại ở bất cứ đâu mà không lo bị mất phí.

Trong khi xem trực tiếp xổ số miền Nam Vũng Tàu hàng ngày, bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Vũng Tàu chỉ với 2 số cuối bởi chúng tôi cập nhật kết quả cùng lúc ở bảng chi tiết và bảng loto đầu đuôi, giúp người xem nắm được chi tiết 18 giải thưởng.

Để tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so với kết quả chi tiết phía trên không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Lấy các bộ số đẹp xổ số miền Nam Vũng Tàu miễn phí ở đâu?

Vào thứ 3 hàng tuần, các chuyên gia sẽ dự đoán XSMN và phân tích XS Vung Tau trong nhiều kỳ liên tiếp và gợi ý cho các bạn những con số xổ số miền Nam Vũng Tàu ấn tượng khả năng cao sẽ về chiều tối hôm đó.

Bên cạnh đó, những người tham gia khác cũng sẵn sàng chia sẻ con số mà họ cho là có xác suất trúng cao. Một số người thích quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu để lấy may với bộ số được máy tính chọn ngẫu nhiên vì nó mang lại hiệu quả khá cao.

Nếu bạn muốn tự mình tìm số, bạn có thể lấy số liệu thống kê xổ số Bà Rịa Vũng Tàu đầy đủ và chính xác do chúng tôi tổng hợp lại.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Vung Tau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ nhận thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu

Nếu bạn có vé trùng với các giải thưởng KQXSMN BRVT thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SXBRVT)
 • Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
 • Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 028.39911022 - FAX: 028.38440374

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

 • Địa chỉ: 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292.3733359 - FAX: 0292.3733356

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH THUẬN

 • Địa chỉ: Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3750668 - FAX: 0252.3750669

 

Xem thêm
Thu gọn