XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 23-02-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 49
Giải bảy 470
Giải sáu 6384 0477 1447
Giải năm 8281
Giải tư 10604 10268 41577 00275 30526 85147 48991
Giải ba 39736 67566
Giải nhì 01596
Giải nhất 12672
Đặc biệt 099726
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 26 26 36 47 47 49 66 68
70 72 75 77 77 81 84 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 70
1 1 81, 91
2 26, 26 2 72
3 36 3
4 47, 47, 49 4 84
5 5 75
6 66, 68 6 26, 26, 36, 66, 96
7 70, 72, 75, 77, 77 7 47, 47, 77, 77
8 81, 84 8 68
9 91, 96 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 16-02-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 76
Giải bảy 653
Giải sáu 4062 1440 8895
Giải năm 3971
Giải tư 44961 31473 87373 74735 33635 53697 41117
Giải ba 65488 49934
Giải nhì 82763
Giải nhất 69070
Đặc biệt 928409
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
09 17 34 35 35 40 53 61 62
63 70 71 73 73 76 88 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 40, 70
1 17 1 61, 71
2 2 62
3 34, 35, 35 3 53, 63, 73, 73
4 40 4 34
5 53 5 35, 35, 95
6 61, 62, 63 6 76
7 70, 71, 73, 73, 76 7 17, 97
8 88 8 88
9 95, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 09-02-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 12
Giải bảy 970
Giải sáu 7428 5288 9747
Giải năm 9989
Giải tư 07465 76441 32497 24340 13356 85786 43390
Giải ba 49420 90471
Giải nhì 63841
Giải nhất 95970
Đặc biệt 004375
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
12 20 28 40 41 41 47 56 65
70 70 71 75 86 88 89 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 70, 70, 90
1 12 1 41, 41, 71
2 20, 28 2 12
3 3
4 40, 41, 41, 47 4
5 56 5 65, 75
6 65 6 56, 86
7 70, 70, 71, 75 7 47, 97
8 86, 88, 89 8 28, 88
9 90, 97 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 02-02-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 32
Giải bảy 177
Giải sáu 9393 3820 7888
Giải năm 0423
Giải tư 87495 96484 85300 64295 69077 36697 57546
Giải ba 32205 52791
Giải nhì 27087
Giải nhất 85276
Đặc biệt 454010
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
00 05 10 20 23 32 46 76 77
77 84 87 88 91 93 95 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05 0 10, 20
1 10 1 91
2 20, 23 2 32
3 32 3 23, 93
4 46 4 84
5 5 95, 95
6 6 46, 76
7 76, 77, 77 7 77, 77, 87, 97
8 84, 87, 88 8 88
9 91, 93, 95, 95, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 26-01-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 47
Giải bảy 597
Giải sáu 1651 0902 2399
Giải năm 3042
Giải tư 02290 67705 77511 88479 41038 63023 44270
Giải ba 14511 78455
Giải nhì 34399
Giải nhất 07745
Đặc biệt 972164
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
02 05 11 11 23 38 42 45 47
51 55 64 70 79 90 97 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 70, 90
1 11, 11 1 11, 11, 51
2 23 2 42
3 38 3 23
4 42, 45, 47 4 64
5 51, 55 5 45, 55
6 64 6
7 70, 79 7 47, 97
8 8 38
9 90, 97, 99, 99 9 79, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 19-01-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 67
Giải bảy 697
Giải sáu 6678 5209 5980
Giải năm 0528
Giải tư 91757 85876 50759 77157 70133 92589 61181
Giải ba 09766 15281
Giải nhì 74916
Giải nhất 92041
Đặc biệt 502962
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
09 16 28 33 41 57 57 59 62
66 67 76 78 80 81 81 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 80
1 16 1 41, 81, 81
2 28 2 62
3 33 3 33
4 41 4
5 57, 57, 59 5
6 62, 66, 67 6 16, 66, 76
7 76, 78 7 57, 57, 67, 97
8 80, 81, 81, 89 8 28, 78
9 97 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 12-01-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 57
Giải bảy 909
Giải sáu 4089 0671 3979
Giải năm 6234
Giải tư 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130
Giải ba 63853 27531
Giải nhì 98337
Giải nhất 94467
Đặc biệt 187568
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 09 17 27 30 31 34 37 53
55 57 67 68 71 79 81 83 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 30
1 17 1 31, 71, 81
2 27 2
3 30, 31, 34, 37 3 53, 83
4 4 34
5 53, 55, 57 5 55
6 67, 68 6
7 71, 79 7 17, 27, 37, 57, 67
8 81, 83, 89 8 68
9 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 05-01-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 11
Giải bảy 629
Giải sáu 0683 2815 0721
Giải năm 9055
Giải tư 94352 68893 94638 27105 85213 15904 20165
Giải ba 54470 93751
Giải nhì 34859
Giải nhất 91460
Đặc biệt 282263
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 05 11 13 15 21 29 38 51
52 55 59 60 63 65 70 83 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 60, 70
1 11, 13, 15 1 11, 21, 51
2 21, 29 2 52
3 38 3 13, 63, 83, 93
4 4
5 51, 52, 55, 59 5 15, 55, 65
6 60, 63, 65 6
7 70 7
8 83 8 38
9 93 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 29-12-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 05
Giải bảy 993
Giải sáu 6852 8217 0979
Giải năm 7425
Giải tư 09427 25998 01813 73236 72273 46747 14019
Giải ba 02080 10565
Giải nhì 92664
Giải nhất 39993
Đặc biệt 585231
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
05 13 17 19 25 27 31 36 47
52 64 65 73 79 80 93 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 80
1 13, 17, 19 1 31
2 25, 27 2 52
3 31, 36 3 13, 73, 93, 93
4 47 4 64
5 52 5 05, 25, 65
6 64, 65 6 36
7 73, 79 7 17, 27, 47
8 80 8 98
9 93, 93, 98 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-12-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 53
Giải bảy 962
Giải sáu 0138 4711 2551
Giải năm 0007
Giải tư 81313 73869 63246 13697 79717 50575 97879
Giải ba 95273 19516
Giải nhì 18726
Giải nhất 80247
Đặc biệt 151893
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
07 11 13 16 17 26 38 46 47
51 53 62 69 73 75 79 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 11, 13, 16, 17 1 11, 51
2 26 2 62
3 38 3 13, 53, 73, 93
4 46, 47 4
5 51, 53 5 75
6 62, 69 6 16, 26, 46
7 73, 75, 79 7 17, 47, 97
8 8 38
9 93, 97 9 69, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xổ số Vũng Tàu (XSVT) được phát hành từ năm 1983, ban đầu chỉ với quy mô tiêu thụ nhỏ trong tỉnh nhưng đến nay xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu đã có mặt ở trên toàn khu vực Nam Bộ, từ thành phố đến nông thôn XS Vũng Tàu đều rất phổ biến. Vì thế nếu bạn yêu thích xổ số miền Nam đài Vũng Tàu sẽ không quá khó khăn để sở hữu cho mình những tấm vé may mắn.

1. Thời gian quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu là khi nào?

Xổ số miền Nam đài Vũng Tàu (KQXSVT) được mở thưởng vào chiều 16h15 thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong 3 đài miền Nam quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 thì đài Vũng Tàu là đài phụ.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu ở đâu chuẩn nhất?

KQXS BRVT – Kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được quay số mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. Đối với nhiều người bận rộn, họ không thể đến trường quay hay ngồi trước màn hình tivi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được thì có thể truy cập vào trang web XoSo88.TV

Đây là website có tốc độ cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất, Xổ Số 88 cập nhật đến người chơi kết quả XS Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần ngay khi trường quay công bố kết quả và bạn có thể truy cập bằng điện thoại ở bất cứ đâu mà không lo bị mất phí.

Trong khi xem trực tiếp xổ số miền Nam Vũng Tàu hàng ngày, bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Vũng Tàu chỉ với 2 số cuối bởi chúng tôi cập nhật kết quả cùng lúc ở bảng chi tiết và bảng loto đầu đuôi, giúp người xem nắm được chi tiết 18 giải thưởng.

Để tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so với kết quả chi tiết phía trên không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Lấy các bộ số đẹp xổ số miền Nam Vũng Tàu miễn phí ở đâu?

Vào thứ 3 hàng tuần, các chuyên gia sẽ dự đoán XSMN và phân tích XS Vung Tau trong nhiều kỳ liên tiếp và gợi ý cho các bạn những con số xổ số miền Nam Vũng Tàu ấn tượng khả năng cao sẽ về chiều tối hôm đó.

Bên cạnh đó, những người tham gia khác cũng sẵn sàng chia sẻ con số mà họ cho là có xác suất trúng cao. Một số người thích quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu để lấy may với bộ số được máy tính chọn ngẫu nhiên vì nó mang lại hiệu quả khá cao.

Nếu bạn muốn tự mình tìm số, bạn có thể lấy số liệu thống kê xổ số Bà Rịa Vũng Tàu đầy đủ và chính xác do chúng tôi tổng hợp lại.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Vung Tau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ nhận thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu

Nếu bạn có vé trùng với các giải thưởng KQXSMN BRVT thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SXBRVT)
 • Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
 • Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 028.39911022 - FAX: 028.38440374

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

 • Địa chỉ: 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292.3733359 - FAX: 0292.3733356

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH THUẬN

 • Địa chỉ: Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3750668 - FAX: 0252.3750669

 

Xem thêm
Thu gọn