XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 24-11-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 10
Giải bảy 001
Giải sáu 0384 4592 1720
Giải năm 9297
Giải tư 50640 49608 57248 27807 73211 45254 93071
Giải ba 46384 30205
Giải nhì 29846
Giải nhất 95485
Đặc biệt 390846
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 05 07 08 10 11 20 40 46
46 48 54 71 84 84 85 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 07, 08 0 10, 20, 40
1 10, 11 1 11, 71
2 20 2 92
3 3
4 40, 46, 46, 48 4 54, 84, 84
5 54 5 85
6 6 46, 46
7 71 7 97
8 84, 84, 85 8 48
9 92, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 17-11-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 66
Giải bảy 187
Giải sáu 5026 2306 5349
Giải năm 8982
Giải tư 85433 00837 76424 39617 18628 17750 87356
Giải ba 44713 40842
Giải nhì 97130
Giải nhất 35492
Đặc biệt 897810
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
06 10 13 17 24 26 28 30 33
37 42 49 50 56 66 82 87 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 30, 50
1 10, 13, 17 1
2 24, 26, 28 2 42, 82, 92
3 30, 33, 37 3 13, 33
4 42, 49 4 24
5 50, 56 5
6 66 6 26, 56, 66
7 7 17, 37, 87
8 82, 87 8 28
9 92 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 10-11-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 13
Giải bảy 347
Giải sáu 4385 8213 8462
Giải năm 8187
Giải tư 76306 36895 73044 97296 87946 51352 26528
Giải ba 57787 58937
Giải nhì 92164
Giải nhất 02999
Đặc biệt 928851
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
06 13 13 28 37 44 46 47 51
52 62 64 85 87 87 95 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 13, 13 1 51
2 28 2 52, 62
3 37 3 13, 13
4 44, 46, 47 4 44, 64
5 51, 52 5 85, 95
6 62, 64 6 46, 96
7 7 37, 47, 87, 87
8 85, 87, 87 8 28
9 95, 96, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 03-11-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 40
Giải bảy 166
Giải sáu 5764 4561 0475
Giải năm 9320
Giải tư 31841 54051 65059 34860 58921 63623 16764
Giải ba 41598 61869
Giải nhì 59815
Giải nhất 31835
Đặc biệt 843778
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
15 20 21 23 35 40 41 51 59
60 61 64 64 66 69 75 78 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 60
1 15 1 21, 41, 51, 61
2 20, 21, 23 2
3 35 3 23
4 40, 41 4 64, 64
5 51, 59 5 15, 35, 75
6 60, 61, 64, 64, 66, 69 6 66
7 75, 78 7
8 8 78, 98
9 98 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 27-10-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 01
Giải bảy 476
Giải sáu 0848 8993 6380
Giải năm 3055
Giải tư 37991 37196 35897 68896 59566 16282 98932
Giải ba 90934 40598
Giải nhì 32626
Giải nhất 78137
Đặc biệt 016853
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 26 32 34 37 48 53 55 66
76 80 82 91 93 96 96 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 80
1 1 01, 91
2 26 2 32, 82
3 32, 34, 37 3 53, 93
4 48 4 34
5 53, 55 5 55
6 66 6 26, 66, 76, 96, 96
7 76 7 37, 97
8 80, 82 8 48, 98
9 91, 93, 96, 96, 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 20-10-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 08
Giải bảy 548
Giải sáu 8516 7642 2406
Giải năm 3587
Giải tư 43635 91543 70866 77171 89198 10584 48464
Giải ba 02260 27411
Giải nhì 93229
Giải nhất 61293
Đặc biệt 439138
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
06 08 11 16 29 35 38 42 43
48 60 64 66 71 84 87 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08 0 60
1 11, 16 1 11, 71
2 29 2 42
3 35, 38 3 43, 93
4 42, 43, 48 4 64, 84
5 5 35
6 60, 64, 66 6 16, 66
7 71 7 87
8 84, 87 8 08, 38, 48, 98
9 93, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 13-10-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 07
Giải bảy 842
Giải sáu 3432 0361 5135
Giải năm 8266
Giải tư 11665 37048 42342 16625 00681 03734 51024
Giải ba 92555 33564
Giải nhì 33113
Giải nhất 20070
Đặc biệt 024725
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
07 13 24 25 25 32 34 35 42
42 48 55 61 64 65 66 70 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 70
1 13 1 61, 81
2 24, 25, 25 2 32, 42, 42
3 32, 34, 35 3 13
4 42, 42, 48 4 24, 34, 64
5 55 5 25, 25, 35, 55, 65
6 61, 64, 65, 66 6 66
7 70 7 07
8 81 8 48
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 06-10-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 89
Giải bảy 467
Giải sáu 9172 1537 0612
Giải năm 4548
Giải tư 69873 36185 22343 82551 07597 53289 02338
Giải ba 23916 40110
Giải nhì 83546
Giải nhất 26961
Đặc biệt 323397
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
10 12 16 37 38 43 46 48 51
61 67 72 73 85 89 89 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 12, 16 1 51, 61
2 2 12, 72
3 37, 38 3 43, 73
4 43, 46, 48 4
5 51 5 85
6 61, 67 6 16, 46
7 72, 73 7 37, 67, 97, 97
8 85, 89, 89 8 38, 48
9 97, 97 9 89, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 29-09-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 99
Giải bảy 662
Giải sáu 0264 0437 8695
Giải năm 4853
Giải tư 34694 09020 04933 48319 07725 45423 25002
Giải ba 69401 94496
Giải nhì 02366
Giải nhất 61050
Đặc biệt 709567
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 02 19 20 23 25 33 37 50
53 62 64 66 67 94 95 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 20, 50
1 19 1
2 20, 23, 25 2 62
3 33, 37 3 23, 33, 53
4 4 64, 94
5 50, 53 5 25, 95
6 62, 64, 66, 67 6 66, 96
7 7 37, 67
8 8
9 94, 95, 96, 99 9 19, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-09-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 89
Giải bảy 227
Giải sáu 1926 8307 3922
Giải năm 8356
Giải tư 56916 40817 84394 78300 41900 78153 97474
Giải ba 08823 40042
Giải nhì 63304
Giải nhất 73140
Đặc biệt 737985
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
00 00 04 07 16 17 22 23 26
27 40 42 53 56 74 85 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 04, 07 0 40
1 16, 17 1
2 22, 23, 26, 27 2 22, 42
3 3 23, 53
4 40, 42 4 74, 94
5 53, 56 5 85
6 6 16, 26, 56
7 74 7 17, 27
8 85, 89 8
9 94 9 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xổ số Vũng Tàu (XSVT) được phát hành từ năm 1983, ban đầu chỉ với quy mô tiêu thụ nhỏ trong tỉnh nhưng đến nay xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu đã có mặt ở trên toàn khu vực Nam Bộ, từ thành phố đến nông thôn XS Vũng Tàu đều rất phổ biến. Vì thế nếu bạn yêu thích xổ số miền Nam đài Vũng Tàu sẽ không quá khó khăn để sở hữu cho mình những tấm vé may mắn.

1. Thời gian quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu là khi nào?

Xổ số miền Nam đài Vũng Tàu (KQXSVT) được mở thưởng vào chiều 16h15 thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong 3 đài miền Nam quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 thì đài Vũng Tàu là đài phụ.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu ở đâu chuẩn nhất?

KQXS BRVT – Kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được quay số mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. Đối với nhiều người bận rộn, họ không thể đến trường quay hay ngồi trước màn hình tivi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được thì có thể truy cập vào trang web XoSo88.TV

Đây là website có tốc độ cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất, Xổ Số 88 cập nhật đến người chơi kết quả XS Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần ngay khi trường quay công bố kết quả và bạn có thể truy cập bằng điện thoại ở bất cứ đâu mà không lo bị mất phí.

Trong khi xem trực tiếp xổ số miền Nam Vũng Tàu hàng ngày, bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Vũng Tàu chỉ với 2 số cuối bởi chúng tôi cập nhật kết quả cùng lúc ở bảng chi tiết và bảng loto đầu đuôi, giúp người xem nắm được chi tiết 18 giải thưởng.

Để tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so với kết quả chi tiết phía trên không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Lấy các bộ số đẹp xổ số miền Nam Vũng Tàu miễn phí ở đâu?

Vào thứ 3 hàng tuần, các chuyên gia sẽ dự đoán XSMN và phân tích XS Vung Tau trong nhiều kỳ liên tiếp và gợi ý cho các bạn những con số xổ số miền Nam Vũng Tàu ấn tượng khả năng cao sẽ về chiều tối hôm đó.

Bên cạnh đó, những người tham gia khác cũng sẵn sàng chia sẻ con số mà họ cho là có xác suất trúng cao. Một số người thích quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu để lấy may với bộ số được máy tính chọn ngẫu nhiên vì nó mang lại hiệu quả khá cao.

Nếu bạn muốn tự mình tìm số, bạn có thể lấy số liệu thống kê xổ số Bà Rịa Vũng Tàu đầy đủ và chính xác do chúng tôi tổng hợp lại.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Vung Tau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ nhận thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu

Nếu bạn có vé trùng với các giải thưởng KQXSMN BRVT thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SXBRVT)
 • Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
 • Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 028.39911022 - FAX: 028.38440374

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

 • Địa chỉ: 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292.3733359 - FAX: 0292.3733356

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH THUẬN

 • Địa chỉ: Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3750668 - FAX: 0252.3750669

 

Xem thêm
Thu gọn