XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 20-01-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 19
Giải bảy 021
Giải sáu 7995 9883 6971
Giải năm 1912
Giải tư 60598 40197 02687 17494 32154 22735 38813
Giải ba 49263 48944
Giải nhì 56280
Giải nhất 37451
Đặc biệt 263295
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
12 13 19 21 35 44 51 54 63
71 80 83 87 94 95 95 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 12, 13, 19 1 21, 51, 71
2 21 2 12
3 35 3 13, 63, 83
4 44 4 44, 54, 94
5 51, 54 5 35, 95, 95
6 63 6
7 71 7 87, 97
8 80, 83, 87 8 98
9 94, 95, 95, 97, 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 13-01-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 66
Giải bảy 355
Giải sáu 5693 0704 9824
Giải năm 7744
Giải tư 46989 57286 35414 01878 93106 11539 68467
Giải ba 96836 08565
Giải nhì 78949
Giải nhất 21142
Đặc biệt 483609
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
04 06 09 14 24 36 39 42 44
49 55 65 66 67 78 86 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 09 0
1 14 1
2 24 2 42
3 36, 39 3 93
4 42, 44, 49 4 14, 24, 44
5 55 5 55, 65
6 65, 66, 67 6 36, 66, 86
7 78 7 67
8 86, 89 8 78
9 93 9 39, 49, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 06-01-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 06
Giải bảy 410
Giải sáu 3654 1585 6612
Giải năm 4309
Giải tư 64782 73187 17979 53558 14293 32029 84530
Giải ba 82601 36876
Giải nhì 10622
Giải nhất 50377
Đặc biệt 601396
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
01 06 09 10 12 22 29 30 54
58 76 77 79 82 85 87 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06, 09 0 10, 30
1 10, 12 1
2 22, 29 2 12, 22, 82
3 30 3 93
4 4 54
5 54, 58 5 85
6 6 06, 76, 96
7 76, 77, 79 7 77, 87
8 82, 85, 87 8 58
9 93, 96 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 30-12-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 75
Giải bảy 404
Giải sáu 9385 6570 8095
Giải năm 0350
Giải tư 74270 32516 71904 67385 10004 67001 32941
Giải ba 08079 21758
Giải nhì 64644
Giải nhất 71486
Đặc biệt 149395
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
01 04 04 04 16 41 44 50 58
70 70 75 79 85 85 86 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 04, 04 0 50, 70, 70
1 16 1 41
2 2
3 3
4 41, 44 4 44
5 50, 58 5 75, 85, 85, 95, 95
6 6 16, 86
7 70, 70, 75, 79 7
8 85, 85, 86 8 58
9 95, 95 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 23-12-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 86
Giải bảy 967
Giải sáu 7149 0323 2701
Giải năm 1678
Giải tư 75219 03249 31074 45689 41016 92096 09630
Giải ba 88046 42841
Giải nhì 19820
Giải nhất 23748
Đặc biệt 279390
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
01 16 19 20 23 30 41 46 48
49 49 67 74 78 86 89 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20, 30, 90
1 16, 19 1 41
2 20, 23 2
3 30 3 23
4 41, 46, 48, 49, 49 4 74
5 5
6 67 6 16, 46, 86, 96
7 74, 78 7 67
8 86, 89 8 48, 78
9 90, 96 9 19, 49, 49, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-12-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 12
Giải bảy 046
Giải sáu 8241 9698 3753
Giải năm 9383
Giải tư 95179 94070 69366 01348 52137 66230 68075
Giải ba 50156 31425
Giải nhì 10779
Giải nhất 61601
Đặc biệt 839949
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
01 12 25 30 37 41 46 48 49
53 56 66 70 75 79 79 83 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 30, 70
1 12 1 41
2 25 2 12
3 30, 37 3 53, 83
4 41, 46, 48, 49 4
5 53, 56 5 25, 75
6 66 6 46, 56, 66
7 70, 75, 79, 79 7 37
8 83 8 48, 98
9 98 9 49, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 09-12-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 69
Giải bảy 222
Giải sáu 5848 1323 4312
Giải năm 0703
Giải tư 45398 07004 34740 74908 56131 69823 59470
Giải ba 50296 03523
Giải nhì 84832
Giải nhất 67590
Đặc biệt 154899
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
03 04 08 12 22 23 23 23 31
32 40 48 69 70 90 96 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 08 0 40, 70, 90
1 12 1 31
2 22, 23, 23, 23 2 12, 22, 32
3 31, 32 3 23, 23, 23
4 40, 48 4
5 5
6 69 6 96
7 70 7
8 8 48, 98
9 90, 96, 98, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 02-12-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 39
Giải bảy 350
Giải sáu 0339 8134 9812
Giải năm 8565
Giải tư 50791 93692 36433 21080 79329 99961 10425
Giải ba 18212 14051
Giải nhì 30994
Giải nhất 21129
Đặc biệt 947986
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
12 12 25 29 29 33 34 39 39
50 51 61 65 80 86 91 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 80
1 12, 12 1 51, 61, 91
2 25, 29, 29 2 12, 12, 92
3 33, 34, 39, 39 3 33
4 4 34, 94
5 50, 51 5 25, 65
6 61, 65 6 86
7 7
8 80, 86 8
9 91, 92, 94 9 29, 29, 39, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 25-11-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 88
Giải bảy 136
Giải sáu 4987 3773 0862
Giải năm 4190
Giải tư 42688 63170 22003 01582 51988 90234 56669
Giải ba 43609 60009
Giải nhì 56578
Giải nhất 48207
Đặc biệt 867903
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
03 03 07 09 09 34 36 62 69
70 73 78 82 87 88 88 88 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03, 07, 09, 09 0 70, 90
1 1
2 2 62, 82
3 34, 36 3 73
4 4 34
5 5
6 62, 69 6 36
7 70, 73, 78 7 87
8 82, 87, 88, 88, 88 8 78, 88, 88, 88
9 90 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 18-11-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 06
Giải bảy 159
Giải sáu 7291 9378 9203
Giải năm 5940
Giải tư 12659 81179 43056 85013 10641 24943 73641
Giải ba 72496 80462
Giải nhì 93075
Giải nhất 16879
Đặc biệt 823116
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
03 06 13 16 40 41 41 43 56
59 59 62 75 78 79 79 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 40
1 13, 16 1 41, 41, 91
2 2 62
3 3 13, 43
4 40, 41, 41, 43 4
5 56, 59, 59 5 75
6 62 6 06, 16, 56, 96
7 75, 78, 79, 79 7
8 8 78
9 91, 96 9 59, 59, 79, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH

Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày càng được nhiều người yêu thích lựa chọn bởi nó mang lại niềm vui hạnh phúc cho người dân khi liên tiếp trao các giải thưởng có giá trị cho người trúng thưởng và chia sẻ lợi nhuận giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Xổ số kiến thiết Bình Định hôm nay không chỉ được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây mà còn mang ý nghĩa đóng góp lớn cho sự phát triển của xã hội.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số Bình Định hôm nay (XSBDI)

Xổ số Bình Định (XSBDI - SXBDI) được mở thưởng vào lúc 17h15’ – 17h30’ thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Bình Định.

2. Có thể mua vé xổ số kiến thiết Bình Định ở đâu, giá bao nhiêu?

Vé xổ số Bình Định ngày hôm nay được bán rộng rãi ở khắp các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các bạn có thể mua vé xổ số kiến thiết Bình Định ở các đại lý, cửa hàng, công ty, quầy bán vé hoặc mua của những người đi bán vé dạo.

Mỗi tờ vé xổ số Bình Định (XSBDI) được bán với giá 10.000 đồng theo đúng quy định của Nhà nước. Vì thế bất cứ ai cũng có thể sở hữu những tờ vé XS Bình Định để hy vọng có được may mắn trúng giải.

3. Cách xem kết quả xổ số Bình Định (KQXSBDI) khi đang quay thưởng

Cách xem KQXSBDI rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi trong khung giờ quay số mở thưởng, trên trang chủ các kết quả xổ số hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.

Nếu bị bỏ lỡ kết quả xổ số kiến thiết Bình Định của hôm nào đó, các bạn có thể xem lại KQXS Binh Dinh tuần này, tuần rồi và những tuần trước đó ngay tại XoSo88.TV.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Định hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XSBDI hôm nay cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số đài Bình Định hôm nay (XS BDI) nhận giải ở đâu?

Khi trúng giải xổ số Bình Định ngày hôm nay các bạn hãy liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định (XSKT Bình Định)

  • Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Điện thoại: 0256.3822242 - 3822809 - Fax: 0256.3821661
  • Email: [email protected]
  • Website: http://www.xosobinhdinh.com.vn

6. Những trường hợp nào không được nhận thưởng XSBDI hôm nay?

Theo quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết, những trường hợp sau người trúng giải xổ số Bình Định hôm nay sẽ không được chấp nhận đổi thưởng:

- Vé xổ số Bình Định không còn nguyên vẹn (bị rách, nhàu nát, bị tẩy xóa) sẽ không được trả thưởng.

- Vé XSKT Bình Định hôm nay quá hạn lĩnh thưởng (quá 30 ngày kể từ khi mở thưởng) hết giá trị lĩnh thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi, không đủ năng lực hành vi, không đầy đủ quyền công dân không được lĩnh thưởng.

7. Nhận giải XSKT Bình Định hôm nay có phải nộp thuế không?

Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Bình Định ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Bình Định.

Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu như các giải Đặc biệt, giải phụ đặc biệt, giải nhất, giải nhì... người trúng giải mới phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn