XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 28-01-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 57
Giải bảy 507
Giải sáu 5205 1764 7783
Giải năm 3635
Giải tư 49088 70754 92822 60495 63626 56181 71940
Giải ba 47438 89045
Giải nhì 52882
Giải nhất 08276
Đặc biệt 410039
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
05 07 22 26 35 38 39 40 45
54 57 64 76 81 82 83 88 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 40
1 1 81
2 22, 26 2 22, 82
3 35, 38, 39 3 83
4 40, 45 4 54, 64
5 54, 57 5 35, 45, 95
6 64 6 26, 76
7 76 7 57
8 81, 82, 83, 88 8 38, 88
9 95 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 21-01-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 13
Giải bảy 679
Giải sáu 8341 9116 2478
Giải năm 8744
Giải tư 82200 29014 03409 73229 72836 40887 99200
Giải ba 24701 54754
Giải nhì 34803
Giải nhất 57275
Đặc biệt 616386
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
00 00 01 03 09 13 14 16 29
36 41 44 54 75 78 79 86 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 01, 03, 09 0
1 13, 14, 16 1 41
2 29 2
3 36 3 13
4 41, 44 4 14, 44, 54
5 54 5 75
6 6 16, 36, 86
7 75, 78, 79 7 87
8 86, 87 8 78
9 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 14-01-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 71
Giải bảy 818
Giải sáu 1075 8274 6474
Giải năm 4551
Giải tư 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303
Giải ba 61074 24806
Giải nhì 05613
Giải nhất 97274
Đặc biệt 979812
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
03 06 09 12 13 18 18 18 18
51 58 71 74 74 74 74 75 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 09 0
1 12, 13, 18, 18, 18, 18 1 51, 71
2 2 12
3 3 13
4 4 74, 74, 74, 74
5 51, 58 5 75
6 6
7 71, 74, 74, 74, 74, 75 7
8 8 18, 18, 18, 18, 58
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 07-01-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 73
Giải bảy 712
Giải sáu 9368 6982 8068
Giải năm 5008
Giải tư 40195 32155 56172 68115 94080 36965 22412
Giải ba 58830 00364
Giải nhì 38289
Giải nhất 33539
Đặc biệt 405136
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
08 12 12 15 30 36 39 55 64
65 68 68 72 73 80 82 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 30, 80
1 12, 12, 15 1
2 2 12, 12, 72, 82
3 30, 36, 39 3 73
4 4 64
5 55 5 15, 55, 65, 95
6 64, 65, 68, 68 6 36
7 72, 73 7
8 80, 82, 89 8 68, 68
9 95 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 31-12-2020
TỈNH Bình Định
Giải tám 39
Giải bảy 484
Giải sáu 8983 0097 4509
Giải năm 4898
Giải tư 44040 23849 18019 26212 30878 08886 74739
Giải ba 40130 46474
Giải nhì 25419
Giải nhất 56417
Đặc biệt 092956
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
09 12 17 19 19 30 39 39 40
49 56 74 78 83 84 86 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 30, 40
1 12, 17, 19, 19 1
2 2 12
3 30, 39, 39 3 83
4 40, 49 4 74, 84
5 56 5
6 6 56, 86
7 74, 78 7 17, 97
8 83, 84, 86 8 78, 98
9 97, 98 9 19, 19, 39, 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 24-12-2020
TỈNH Bình Định
Giải tám 33
Giải bảy 329
Giải sáu 4560 7694 7484
Giải năm 1340
Giải tư 18486 79093 29708 95140 19214 76934 67884
Giải ba 26917 13127
Giải nhì 40955
Giải nhất 61351
Đặc biệt 600674
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
08 14 17 27 29 33 34 40 40
51 55 60 74 84 84 86 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 40, 40, 60
1 14, 17 1 51
2 27, 29 2
3 33, 34 3 33, 93
4 40, 40 4 14, 34, 74, 84, 84, 94
5 51, 55 5 55
6 60 6 86
7 74 7 17, 27
8 84, 84, 86 8
9 93, 94 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 17-12-2020
TỈNH Bình Định
Giải tám 98
Giải bảy 707
Giải sáu 0632 4012 8147
Giải năm 2908
Giải tư 50254 57615 00183 15086 63940 11517 09203
Giải ba 36732 41255
Giải nhì 98887
Giải nhất 96328
Đặc biệt 746261
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
03 07 08 12 15 17 28 32 32
40 47 54 55 61 83 86 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07, 08 0 40
1 12, 15, 17 1 61
2 28 2 12, 32, 32
3 32, 32 3 83
4 40, 47 4 54
5 54, 55 5 15, 55
6 61 6 86
7 7 17, 47, 87
8 83, 86, 87 8 28, 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 10-12-2020
TỈNH Bình Định
Giải tám 45
Giải bảy 399
Giải sáu 0573 1709 2263
Giải năm 1620
Giải tư 45653 92106 66011 69585 98579 24947 24149
Giải ba 63950 74798
Giải nhì 33633
Giải nhất 57645
Đặc biệt 401947
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
06 09 11 20 33 45 45 47 47
49 50 53 63 73 79 85 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0 20, 50
1 11 1 11
2 20 2
3 33 3 33, 53, 63, 73
4 45, 45, 47, 47, 49 4
5 50, 53 5 45, 45, 85
6 63 6
7 73, 79 7 47, 47
8 85 8 98
9 98, 99 9 49, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 03-12-2020
TỈNH Bình Định
Giải tám 76
Giải bảy 795
Giải sáu 5330 2549 2155
Giải năm 8501
Giải tư 85409 93767 39950 75594 42776 97065 86226
Giải ba 26797 94589
Giải nhì 21678
Giải nhất 86757
Đặc biệt 923015
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
01 09 15 26 30 49 50 55 57
65 67 76 76 78 89 94 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 30, 50
1 15 1
2 26 2
3 30 3
4 49 4 94
5 50, 55, 57 5 15, 55, 65, 95
6 65, 67 6 26, 76, 76
7 76, 76, 78 7 57, 67, 97
8 89 8 78
9 94, 95, 97 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 26-11-2020
TỈNH Bình Định
Giải tám 03
Giải bảy 289
Giải sáu 7980 1537 8225
Giải năm 8438
Giải tư 03702 76924 65226 65360 91736 15606 51916
Giải ba 15243 22080
Giải nhì 10772
Giải nhất 66379
Đặc biệt 348962
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
02 03 06 16 24 25 26 36 37
38 43 60 62 72 79 80 80 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 06 0 60, 80, 80
1 16 1
2 24, 25, 26 2 62, 72
3 36, 37, 38 3 03, 43
4 43 4 24
5 5 25
6 60, 62 6 16, 26, 36
7 72, 79 7 37
8 80, 80, 89 8 38
9 9 79, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH

Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày càng được nhiều người yêu thích lựa chọn bởi nó mang lại niềm vui hạnh phúc cho người dân khi liên tiếp trao các giải thưởng có giá trị cho người trúng thưởng và chia sẻ lợi nhuận giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Xổ số kiến thiết Bình Định hôm nay không chỉ được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây mà còn mang ý nghĩa đóng góp lớn cho sự phát triển của xã hội.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số Bình Định hôm nay (XSBDI)

Xổ số Bình Định (XSBDI - SXBDI) được mở thưởng vào lúc 17h15’ – 17h30’ thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Bình Định.

2. Có thể mua vé xổ số kiến thiết Bình Định ở đâu, giá bao nhiêu?

Vé xổ số Bình Định ngày hôm nay được bán rộng rãi ở khắp các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các bạn có thể mua vé xổ số kiến thiết Bình Định ở các đại lý, cửa hàng, công ty, quầy bán vé hoặc mua của những người đi bán vé dạo.

Mỗi tờ vé xổ số Bình Định (XSBDI) được bán với giá 10.000 đồng theo đúng quy định của Nhà nước. Vì thế bất cứ ai cũng có thể sở hữu những tờ vé XS Bình Định để hy vọng có được may mắn trúng giải.

3. Cách xem kết quả xổ số Bình Định (KQXSBDI) khi đang quay thưởng

Cách xem KQXSBDI rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi trong khung giờ quay số mở thưởng, trên trang chủ các kết quả xổ số hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.

Nếu bị bỏ lỡ kết quả xổ số kiến thiết Bình Định của hôm nào đó, các bạn có thể xem lại KQXS Binh Dinh tuần này, tuần rồi và những tuần trước đó ngay tại XoSo88.TV.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Định hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XSBDI hôm nay cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số đài Bình Định hôm nay (XS BDI) nhận giải ở đâu?

Khi trúng giải xổ số Bình Định ngày hôm nay các bạn hãy liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định (XSKT Bình Định)

  • Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Điện thoại: 0256.3822242 - 3822809 - Fax: 0256.3821661
  • Email: [email protected]
  • Website: http://www.xosobinhdinh.com.vn

6. Những trường hợp nào không được nhận thưởng XSBDI hôm nay?

Theo quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết, những trường hợp sau người trúng giải xổ số Bình Định hôm nay sẽ không được chấp nhận đổi thưởng:

- Vé xổ số Bình Định không còn nguyên vẹn (bị rách, nhàu nát, bị tẩy xóa) sẽ không được trả thưởng.

- Vé XSKT Bình Định hôm nay quá hạn lĩnh thưởng (quá 30 ngày kể từ khi mở thưởng) hết giá trị lĩnh thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi, không đủ năng lực hành vi, không đầy đủ quyền công dân không được lĩnh thưởng.

7. Nhận giải XSKT Bình Định hôm nay có phải nộp thuế không?

Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Bình Định ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Bình Định.

Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu như các giải Đặc biệt, giải phụ đặc biệt, giải nhất, giải nhì... người trúng giải mới phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn