XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 30-06-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 40
Giải bảy 492
Giải sáu 8740 1656 1023
Giải năm 8746
Giải tư 89954 80269 40916 64956 44293 84931 01240
Giải ba 81069 16172
Giải nhì 60519
Giải nhất 97395
Đặc biệt 698427
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
16 19 23 27 31 40 40 40 46
54 56 56 69 69 72 92 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 40, 40
1 16, 19 1 31
2 23, 27 2 72, 92
3 31 3 23, 93
4 40, 40, 40, 46 4 54
5 54, 56, 56 5 95
6 69, 69 6 16, 46, 56, 56
7 72 7 27
8 8
9 92, 93, 95 9 19, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 23-06-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 79
Giải bảy 991
Giải sáu 2856 1360 4823
Giải năm 6504
Giải tư 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866
Giải ba 71812 16421
Giải nhì 40534
Giải nhất 59223
Đặc biệt 499819
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
04 06 12 18 19 21 23 23 34
37 45 56 60 66 79 91 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 60
1 12, 18, 19 1 21, 91
2 21, 23, 23 2 12
3 34, 37 3 23, 23, 93
4 45 4 34
5 56 5 45, 95
6 60, 66 6 56, 66
7 79 7 37
8 8 18
9 91, 93, 95 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-06-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 25
Giải bảy 390
Giải sáu 6009 8437 3388
Giải năm 8809
Giải tư 30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453
Giải ba 09262 63223
Giải nhì 20893
Giải nhất 61139
Đặc biệt 566588
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
09 09 23 25 37 39 53 62 65
67 81 81 84 88 88 90 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09, 09 0 90
1 1 81, 81
2 23, 25 2 62
3 37, 39 3 23, 53, 93, 93
4 4 84
5 53 5 25, 65
6 62, 65, 67 6
7 7 37, 67
8 81, 81, 84, 88, 88 8 88, 88
9 90, 93, 93 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 09-06-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 45
Giải bảy 422
Giải sáu 6730 0840 1567
Giải năm 2863
Giải tư 69308 51573 74072 19386 10015 89241 38245
Giải ba 32059 75461
Giải nhì 51480
Giải nhất 47055
Đặc biệt 232474
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
08 15 22 30 40 41 45 45 55
59 61 63 67 72 73 74 80 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 30, 40, 80
1 15 1 41, 61
2 22 2 22, 72
3 30 3 63, 73
4 40, 41, 45, 45 4 74
5 55, 59 5 15, 45, 45, 55
6 61, 63, 67 6 86
7 72, 73, 74 7 67
8 80, 86 8
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 02-06-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 14
Giải bảy 958
Giải sáu 5061 2231 0536
Giải năm 7625
Giải tư 90727 60611 74776 81975 21252 20642 90049
Giải ba 74619 91898
Giải nhì 37785
Giải nhất 10822
Đặc biệt 607705
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
05 11 14 19 22 25 27 31 36
42 49 52 58 61 75 76 85 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0
1 11, 14, 19 1 11, 31, 61
2 22, 25, 27 2 22, 42, 52
3 31, 36 3
4 42, 49 4 14
5 52, 58 5 25, 75, 85
6 61 6 36, 76
7 75, 76 7 27
8 85 8 58, 98
9 98 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 26-05-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 14
Giải bảy 863
Giải sáu 3735 3988 4253
Giải năm 7299
Giải tư 26038 91543 68015 62265 13535 37470 44657
Giải ba 27637 26178
Giải nhì 81013
Giải nhất 98922
Đặc biệt 660307
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
07 13 14 15 22 35 35 37 38
43 53 57 63 65 70 78 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 70
1 13, 14, 15 1
2 22 2 22
3 35, 35, 37, 38 3 13, 43, 53, 63
4 43 4 14
5 53, 57 5 15, 35, 35, 65
6 63, 65 6
7 70, 78 7 37, 57
8 88 8 38, 78, 88
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 19-05-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 23
Giải bảy 108
Giải sáu 4055 7121 1913
Giải năm 5457
Giải tư 34008 53768 36295 08715 39619 46566 96627
Giải ba 52186 96993
Giải nhì 00506
Giải nhất 09880
Đặc biệt 050702
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
02 06 08 08 13 15 19 21 23
27 55 57 66 68 80 86 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 08, 08 0 80
1 13, 15, 19 1 21
2 21, 23, 27 2
3 3 13, 23, 93
4 4
5 55, 57 5 15, 55, 95
6 66, 68 6 66, 86
7 7 27, 57
8 80, 86 8 68
9 93, 95 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 12-05-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 60
Giải bảy 075
Giải sáu 1374 0743 6645
Giải năm 4730
Giải tư 42668 57112 95746 93209 12797 08252 19268
Giải ba 82068 85150
Giải nhì 79779
Giải nhất 61180
Đặc biệt 993623
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
09 12 23 30 43 45 46 50 52
60 68 68 68 74 75 79 80 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 30, 50, 60, 80
1 12 1
2 23 2 12, 52
3 30 3 23, 43
4 43, 45, 46 4 74
5 50, 52 5 45, 75
6 60, 68, 68, 68 6 46
7 74, 75, 79 7 97
8 80 8 68, 68, 68
9 97 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 05-05-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 06
Giải bảy 527
Giải sáu 8684 1714 7397
Giải năm 1525
Giải tư 09268 35189 74607 56300 62021 23483 30545
Giải ba 58421 04233
Giải nhì 12118
Giải nhất 35280
Đặc biệt 040287
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
00 06 07 14 18 21 21 25 27
33 45 68 80 83 84 87 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06, 07 0 80
1 14, 18 1 21, 21
2 21, 21, 25, 27 2
3 33 3 33, 83
4 45 4 14, 84
5 5 25, 45
6 68 6 06
7 7 27, 87, 97
8 80, 83, 84, 87, 89 8 18, 68
9 97 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 28-04-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 39
Giải bảy 444
Giải sáu 5027 7535 0922
Giải năm 0622
Giải tư 30501 40830 79592 52653 27250 53909 87926
Giải ba 31817 27556
Giải nhì 18429
Giải nhất 40354
Đặc biệt 588617
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
01 09 17 17 22 22 26 27 29
30 35 39 44 50 53 54 56 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 30, 50
1 17, 17 1
2 22, 22, 26, 27, 29 2 22, 22, 92
3 30, 35, 39 3 53
4 44 4 44, 54
5 50, 53, 54, 56 5 35
6 6 26, 56
7 7 17, 17, 27
8 8
9 92 9 29, 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH

Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày càng được nhiều người yêu thích lựa chọn bởi nó mang lại niềm vui hạnh phúc cho người dân khi liên tiếp trao các giải thưởng có giá trị cho người trúng thưởng và chia sẻ lợi nhuận giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Xổ số kiến thiết Bình Định hôm nay không chỉ được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây mà còn mang ý nghĩa đóng góp lớn cho sự phát triển của xã hội.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số Bình Định hôm nay (XSBDI)

Xổ số Bình Định (XSBDI - SXBDI) được mở thưởng vào lúc 17h15’ – 17h30’ thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Bình Định.

2. Có thể mua vé xổ số kiến thiết Bình Định ở đâu, giá bao nhiêu?

Vé xổ số Bình Định ngày hôm nay được bán rộng rãi ở khắp các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các bạn có thể mua vé xổ số kiến thiết Bình Định ở các đại lý, cửa hàng, công ty, quầy bán vé hoặc mua của những người đi bán vé dạo.

Mỗi tờ vé xổ số Bình Định (XSBDI) được bán với giá 10.000 đồng theo đúng quy định của Nhà nước. Vì thế bất cứ ai cũng có thể sở hữu những tờ vé XS Bình Định để hy vọng có được may mắn trúng giải.

3. Cách xem kết quả xổ số Bình Định (KQXSBDI) khi đang quay thưởng

Cách xem KQXSBDI rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi trong khung giờ quay số mở thưởng, trên trang chủ các kết quả xổ số hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.

Nếu bị bỏ lỡ kết quả xổ số kiến thiết Bình Định của hôm nào đó, các bạn có thể xem lại KQXS Binh Dinh tuần này, tuần rồi và những tuần trước đó ngay tại XoSo88.TV.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Định hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XSBDI hôm nay cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số đài Bình Định hôm nay (XS BDI) nhận giải ở đâu?

Khi trúng giải xổ số Bình Định ngày hôm nay các bạn hãy liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định (XSKT Bình Định)

  • Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Điện thoại: 0256.3822242 - 3822809 - Fax: 0256.3821661
  • Email: [email protected]
  • Website: http://www.xosobinhdinh.com.vn

6. Những trường hợp nào không được nhận thưởng XSBDI hôm nay?

Theo quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết, những trường hợp sau người trúng giải xổ số Bình Định hôm nay sẽ không được chấp nhận đổi thưởng:

- Vé xổ số Bình Định không còn nguyên vẹn (bị rách, nhàu nát, bị tẩy xóa) sẽ không được trả thưởng.

- Vé XSKT Bình Định hôm nay quá hạn lĩnh thưởng (quá 30 ngày kể từ khi mở thưởng) hết giá trị lĩnh thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi, không đủ năng lực hành vi, không đầy đủ quyền công dân không được lĩnh thưởng.

7. Nhận giải XSKT Bình Định hôm nay có phải nộp thuế không?

Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Bình Định ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Bình Định.

Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu như các giải Đặc biệt, giải phụ đặc biệt, giải nhất, giải nhì... người trúng giải mới phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn