XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 21-10-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 92
Giải bảy 049
Giải sáu 9757 9275 3942
Giải năm 7006
Giải tư 05090 33310 39989 76359 68071 25645 52019
Giải ba 14794 40270
Giải nhì 83402
Giải nhất 70786
Đặc biệt 644681
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
02 06 10 19 42 45 49 57 59
70 71 75 81 86 89 90 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 10, 70, 90
1 10, 19 1 71, 81
2 2 42, 92
3 3
4 42, 45, 49 4 94
5 57, 59 5 45, 75
6 6 86
7 70, 71, 75 7 57
8 81, 86, 89 8
9 90, 92, 94 9 19, 49, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 14-10-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 02
Giải bảy 246
Giải sáu 8161 1612 1851
Giải năm 4015
Giải tư 32579 85837 57582 77187 94406 89809 32060
Giải ba 38263 72005
Giải nhì 04305
Giải nhất 40040
Đặc biệt 818417
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
02 05 05 06 09 12 15 17 37
40 46 51 60 61 63 79 82 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 05, 06, 09 0 40, 60
1 12, 15, 17 1 51, 61
2 2 02, 12, 82
3 37 3 63
4 40, 46 4
5 51 5 15
6 60, 61, 63 6 46
7 79 7 17, 37, 87
8 82, 87 8
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 07-10-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 40
Giải bảy 459
Giải sáu 1096 1404 8371
Giải năm 5504
Giải tư 44254 74375 07325 69399 91541 62502 55157
Giải ba 26554 36026
Giải nhì 60932
Giải nhất 78670
Đặc biệt 966475
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
02 04 04 25 26 32 40 41 54
54 57 59 70 71 75 75 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 04 0 40, 70
1 1 41, 71
2 25, 26 2 32
3 32 3
4 40, 41 4 54, 54
5 54, 54, 57, 59 5 25, 75, 75
6 6 26, 96
7 70, 71, 75, 75 7 57
8 8
9 96, 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 30-09-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 48
Giải bảy 596
Giải sáu 9563 5595 0925
Giải năm 6624
Giải tư 11944 38765 80722 38956 20564 41360 38616
Giải ba 69582 04233
Giải nhì 35222
Giải nhất 00849
Đặc biệt 100908
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
08 16 22 22 24 25 33 44 48
49 56 60 63 64 65 82 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 60
1 16 1
2 22, 22, 24, 25 2 22, 22, 82
3 33 3 33, 63
4 44, 48, 49 4 24, 44, 64
5 56 5 25, 65, 95
6 60, 63, 64, 65 6 16, 56, 96
7 7
8 82 8 48
9 95, 96 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 23-09-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 18
Giải bảy 812
Giải sáu 4846 4905 7292
Giải năm 0415
Giải tư 94179 86090 18669 79916 08395 78882 69377
Giải ba 65564 62376
Giải nhì 39074
Giải nhất 81862
Đặc biệt 254244
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
05 12 15 16 18 44 46 62 64
69 74 76 77 79 82 90 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 90
1 12, 15, 16, 18 1
2 2 12, 62, 82, 92
3 3
4 44, 46 4 44, 64, 74
5 5 15, 95
6 62, 64, 69 6 16, 46, 76
7 74, 76, 77, 79 7 77
8 82 8 18
9 90, 92, 95 9 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-09-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 83
Giải bảy 540
Giải sáu 4864 4611 0947
Giải năm 4951
Giải tư 39067 76495 06956 02483 15902 15125 49422
Giải ba 24332 04670
Giải nhì 22312
Giải nhất 12501
Đặc biệt 817551
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
01 02 11 12 22 25 32 40 47
51 51 56 64 67 70 83 83 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 40, 70
1 11, 12 1 11, 51, 51
2 22, 25 2 12, 22, 32
3 32 3 83, 83
4 40, 47 4 64
5 51, 51, 56 5 25, 95
6 64, 67 6 56
7 70 7 47, 67
8 83, 83 8
9 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 09-09-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 98
Giải bảy 459
Giải sáu 6060 1404 9559
Giải năm 8992
Giải tư 54616 57566 17731 20805 46296 43843 11632
Giải ba 42227 74943
Giải nhì 36815
Giải nhất 06796
Đặc biệt 869657
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
04 05 15 16 27 31 32 43 43
57 59 59 60 66 92 96 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 60
1 15, 16 1 31
2 27 2 32, 92
3 31, 32 3 43, 43
4 43, 43 4
5 57, 59, 59 5 15
6 60, 66 6 16, 66, 96, 96
7 7 27, 57
8 8 98
9 92, 96, 96, 98 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 17-06-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 62
Giải bảy 965
Giải sáu 9337 8182 6602
Giải năm 6423
Giải tư 49064 45523 87819 45223 85564 69689 03168
Giải ba 33455 25383
Giải nhì 38480
Giải nhất 74724
Đặc biệt 808607
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
02 07 19 23 23 23 24 37 55
62 64 64 65 68 80 82 83 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 80
1 19 1
2 23, 23, 23, 24 2 62, 82
3 37 3 23, 23, 23, 83
4 4 24, 64, 64
5 55 5 55, 65
6 62, 64, 64, 65, 68 6
7 7 37
8 80, 82, 83, 89 8 68
9 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 10-06-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 17
Giải bảy 733
Giải sáu 2757 6412 6952
Giải năm 9433
Giải tư 22468 55876 68688 77062 81288 77416 41625
Giải ba 00649 60299
Giải nhì 08095
Giải nhất 33898
Đặc biệt 796132
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
12 16 17 25 32 33 33 49 52
57 62 68 76 88 88 95 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12, 16, 17 1
2 25 2 12, 32, 52, 62
3 32, 33, 33 3 33, 33
4 49 4
5 52, 57 5 25, 95
6 62, 68 6 16, 76
7 76 7 17, 57
8 88, 88 8 68, 88, 88, 98
9 95, 98, 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 03-06-2021
TỈNH Bình Định
Giải tám 59
Giải bảy 581
Giải sáu 7804 6823 4097
Giải năm 9836
Giải tư 13092 13437 10516 20419 28288 65875 33958
Giải ba 08978 37479
Giải nhì 27529
Giải nhất 67000
Đặc biệt 234366
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
00 04 16 19 23 29 36 37 58
59 66 75 78 79 81 88 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0
1 16, 19 1 81
2 23, 29 2 92
3 36, 37 3 23
4 4
5 58, 59 5 75
6 66 6 16, 36, 66
7 75, 78, 79 7 37, 97
8 81, 88 8 58, 78, 88
9 92, 97 9 19, 29, 59, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH

Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày càng được nhiều người yêu thích lựa chọn bởi nó mang lại niềm vui hạnh phúc cho người dân khi liên tiếp trao các giải thưởng có giá trị cho người trúng thưởng và chia sẻ lợi nhuận giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Xổ số kiến thiết Bình Định hôm nay không chỉ được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây mà còn mang ý nghĩa đóng góp lớn cho sự phát triển của xã hội.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số Bình Định hôm nay (XSBDI)

Xổ số Bình Định (XSBDI - SXBDI) được mở thưởng vào lúc 17h15’ – 17h30’ thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Bình Định.

2. Có thể mua vé xổ số kiến thiết Bình Định ở đâu, giá bao nhiêu?

Vé xổ số Bình Định ngày hôm nay được bán rộng rãi ở khắp các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các bạn có thể mua vé xổ số kiến thiết Bình Định ở các đại lý, cửa hàng, công ty, quầy bán vé hoặc mua của những người đi bán vé dạo.

Mỗi tờ vé xổ số Bình Định (XSBDI) được bán với giá 10.000 đồng theo đúng quy định của Nhà nước. Vì thế bất cứ ai cũng có thể sở hữu những tờ vé XS Bình Định để hy vọng có được may mắn trúng giải.

3. Cách xem kết quả xổ số Bình Định (KQXSBDI) khi đang quay thưởng

Cách xem KQXSBDI rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi trong khung giờ quay số mở thưởng, trên trang chủ các kết quả xổ số hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.

Nếu bị bỏ lỡ kết quả xổ số kiến thiết Bình Định của hôm nào đó, các bạn có thể xem lại KQXS Binh Dinh tuần này, tuần rồi và những tuần trước đó ngay tại XoSo88.TV.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Định hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XSBDI hôm nay cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số đài Bình Định hôm nay (XS BDI) nhận giải ở đâu?

Khi trúng giải xổ số Bình Định ngày hôm nay các bạn hãy liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định (XSKT Bình Định)

  • Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Điện thoại: 0256.3822242 - 3822809 - Fax: 0256.3821661
  • Email: [email protected]
  • Website: http://www.xosobinhdinh.com.vn

6. Những trường hợp nào không được nhận thưởng XSBDI hôm nay?

Theo quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết, những trường hợp sau người trúng giải xổ số Bình Định hôm nay sẽ không được chấp nhận đổi thưởng:

- Vé xổ số Bình Định không còn nguyên vẹn (bị rách, nhàu nát, bị tẩy xóa) sẽ không được trả thưởng.

- Vé XSKT Bình Định hôm nay quá hạn lĩnh thưởng (quá 30 ngày kể từ khi mở thưởng) hết giá trị lĩnh thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi, không đủ năng lực hành vi, không đầy đủ quyền công dân không được lĩnh thưởng.

7. Nhận giải XSKT Bình Định hôm nay có phải nộp thuế không?

Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Bình Định ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Bình Định.

Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu như các giải Đặc biệt, giải phụ đặc biệt, giải nhất, giải nhì... người trúng giải mới phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn