XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 21-05-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 63
Giải bảy 067
Giải sáu 4412 3544 5145
Giải năm 9566
Giải tư 03884 12954 60978 48103 47824 49957 97316
Giải ba 78644 08307
Giải nhì 96644
Giải nhất 86052
Đặc biệt 888026
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
03 07 12 16 24 26 44 44 44
45 52 54 57 63 66 67 78 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07 0
1 12, 16 1
2 24, 26 2 12, 52
3 3 63
4 44, 44, 44, 45 4 24, 44, 44, 44, 54, 84
5 52, 54, 57 5 45
6 63, 66, 67 6 16, 26, 66
7 78 7 57, 67
8 84 8 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 18-05-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 88
Giải bảy 758
Giải sáu 0864 5029 7870
Giải năm 8301
Giải tư 69131 03542 75997 02590 59318 19704 96149
Giải ba 50069 26641
Giải nhì 38356
Giải nhất 44355
Đặc biệt 150322
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 04 18 22 29 31 41 42 49
55 56 58 64 69 70 88 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0 70, 90
1 18 1 31, 41
2 22, 29 2 22, 42
3 31 3
4 41, 42, 49 4 64
5 55, 56, 58 5 55
6 64, 69 6 56
7 70 7 97
8 88 8 18, 58, 88
9 90, 97 9 29, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 14-05-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 56
Giải bảy 591
Giải sáu 7479 4247 1944
Giải năm 6898
Giải tư 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270
Giải ba 11094 40212
Giải nhì 00877
Giải nhất 40654
Đặc biệt 512793
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
12 17 23 24 44 47 54 56 56
70 77 79 91 91 93 94 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 12, 17 1 91, 91
2 23, 24 2 12
3 3 23, 93
4 44, 47 4 24, 44, 54, 94
5 54, 56, 56 5 95
6 6 56, 56
7 70, 77, 79 7 17, 47, 77
8 8 98
9 91, 91, 93, 94, 95, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 11-05-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 93
Giải bảy 415
Giải sáu 9055 5514 3547
Giải năm 0322
Giải tư 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416
Giải ba 43649 02529
Giải nhì 18365
Giải nhất 24790
Đặc biệt 828046
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
14 15 16 19 22 29 31 46 47
49 53 55 60 65 84 90 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 90
1 14, 15, 16, 19 1 31
2 22, 29 2 22
3 31 3 53, 93
4 46, 47, 49 4 14, 84
5 53, 55 5 15, 55, 65, 95
6 60, 65 6 16, 46
7 7 47
8 84 8
9 90, 93, 95 9 19, 29, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 07-05-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 08
Giải bảy 218
Giải sáu 6697 1208 3719
Giải năm 2858
Giải tư 66018 69055 93928 70869 12780 85280 66127
Giải ba 19168 52301
Giải nhì 54632
Giải nhất 26173
Đặc biệt 027769
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 08 08 18 18 19 27 28 32
55 58 68 69 69 73 80 80 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08, 08 0 80, 80
1 18, 18, 19 1
2 27, 28 2 32
3 32 3 73
4 4
5 55, 58 5 55
6 68, 69, 69 6
7 73 7 27, 97
8 80, 80 8 08, 18, 18, 28, 58, 68
9 97 9 19, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 04-05-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 49
Giải bảy 755
Giải sáu 9713 8641 7574
Giải năm 3075
Giải tư 79857 39575 81340 57493 82591 71804 02080
Giải ba 71394 61856
Giải nhì 62457
Giải nhất 77232
Đặc biệt 330108
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 08 13 32 40 41 49 55 56
57 57 74 75 75 80 91 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 40, 80
1 13 1 41, 91
2 2 32
3 32 3 13, 93
4 40, 41, 49 4 74, 94
5 55, 56, 57, 57 5 55, 75, 75
6 6 56
7 74, 75, 75 7 57, 57
8 80 8
9 91, 93, 94 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 30-04-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 04
Giải bảy 714
Giải sáu 0557 8443 5278
Giải năm 2599
Giải tư 81382 07562 00059 29077 59133 40638 14288
Giải ba 38606 91778
Giải nhì 61867
Giải nhất 26096
Đặc biệt 775659
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 06 14 33 38 43 57 59 59
62 67 77 78 78 82 88 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0
1 14 1
2 2 62, 82
3 33, 38 3 33, 43
4 43 4 04, 14
5 57, 59, 59 5
6 62, 67 6 96
7 77, 78, 78 7 57, 67, 77
8 82, 88 8 38, 78, 78, 88
9 96, 99 9 59, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 27-04-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 97
Giải bảy 693
Giải sáu 7981 8104 2230
Giải năm 1178
Giải tư 41598 29984 46664 75572 34631 91774 12290
Giải ba 46103 63930
Giải nhì 18198
Giải nhất 29288
Đặc biệt 784144
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
03 04 30 30 31 44 64 72 74
78 81 84 88 90 93 97 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 30, 30, 90
1 1 31, 81
2 2 72
3 30, 30, 31 3 93
4 44 4 44, 64, 74, 84
5 5
6 64 6
7 72, 74, 78 7 97
8 81, 84, 88 8 78, 88, 98, 98
9 90, 93, 97, 98, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 23-04-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 67
Giải bảy 474
Giải sáu 4777 6563 2754
Giải năm 7762
Giải tư 07135 77362 64609 38704 15642 13835 22550
Giải ba 90197 68701
Giải nhì 28515
Giải nhất 14507
Đặc biệt 057488
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 04 07 09 15 35 35 42 50
54 62 62 63 67 74 77 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 07, 09 0 50
1 15 1
2 2 42, 62, 62
3 35, 35 3 63
4 42 4 54, 74
5 50, 54 5 15, 35, 35
6 62, 62, 63, 67 6
7 74, 77 7 67, 77, 97
8 88 8 88
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 20-04-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 74
Giải bảy 423
Giải sáu 5353 9460 9431
Giải năm 7325
Giải tư 22251 40824 65920 38354 54630 25458 32381
Giải ba 36868 82548
Giải nhì 21634
Giải nhất 62060
Đặc biệt 350639
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
20 23 24 25 30 31 34 39 48
51 53 54 58 60 60 68 74 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 60, 60
1 1 31, 51, 81
2 20, 23, 24, 25 2
3 30, 31, 34, 39 3 23, 53
4 48 4 24, 34, 54, 74
5 51, 53, 54, 58 5 25
6 60, 60, 68 6
7 74 7
8 81 8 48, 58, 68
9 9 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) là một trong những loại hình vé số bán chạy nhất và có nhiều người tham gia nhất hiện nay tại khu vực miền Trung. Theo thông báo chính thức từ công ty XS Đà Nẵng, số lượng người được nhận được các giải thưởng có giá trị rất lớn nên không có gì khó hiểu khi lượng phát hành của xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay nhiều gấp đôi so với các đài khác cùng miền.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Khác với các đài miền Trung khác, xổ số Đà Nẵng hôm nay mở thưởng 2 kỳ/tuần vào thứ 4 và thứ 7.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay (KQXS Đà Nẵng) được phát trực tiếp vào lúc 17h15 thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các bạn chú ý khung giờ này để xem kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhé.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Muốn xem tường thuật trực tiếp xổ số Đà Nẵng rất đơn giản, các bạn có thể xem trên kênh truyền hình thành phố Đà Nẵng hoặc truy cập vào website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn không chỉ theo dõi được kết quả XSKT Đà Nẵng hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng tuần này, tuần trước, tuần trước nữa...vì chúng tôi lưu trữ kết quả trong 7 kỳ liên tiếp để các bạn dò lại.

Đừng quên truy cập vào trang web Xổ Số 88 của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất nhé.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đà Nẵng mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng tương tự với xổ số miền Trung (XSMT), đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

Lưu ý: Vé xổ số Đà Nẵng (XSDN) trùng nhiều giải vẫn sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Đổi vé trúng thưởng xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay ở đâu?

Nếu bạn là một trong những khách hàng may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với kết quả xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay (KQXS Da Nang) thì có thể liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng: Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909).
 • Trạm giao dịch: Địa chỉ: 164 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng (Điện thoại: 0236.3.814.978)
 • VPĐD tại Huế: Địa chỉ: 151 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3830812 - Fax: 0234.3830813).
 • Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: 10 Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Điện thoại: 0255. 3710533).
 • VPĐD tại Bình Định- Địa chỉ: 56 Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Điện thoại: 0256.3816941 - Fax: 0256.3816940).
 • VPĐD tại Gia Lai - Địa chỉ: 162B3 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku (Điện thoại: 0269.3876997 - Fax: 0269.3876996).
 • VPĐD tại Đắk Lắk - Địa chỉ: 34 Ngô Quyền, thành phố Buôn Mê Thuột (Điện thoại: 0262.3956781 - Fax: 0262.3956782).
 • Tại Khánh Hòa - Địa chỉ: 207A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang (Điện thoại: 0258. 3819889).
 • Tại Ninh Thuận: Địa chỉ: 33A Hồ Xuân Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh, Ninh Thuận (Điện thoại:  0259. 3837668).
 • Tại Phú Yên: Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, phường 5, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (Điện thoại: 0257. 3826941).

5. Quay thử kết quả xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp

Muốn nâng cao cơ hội trúng giải xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay (XSDNG), các bạn cần biết cách soi cầu bắt số bằng các phương pháp tính toán khác nhau.

Hiện nay nhiều người lựa chọn cách dự đoán kết quả XSDNA để có số đẹp miễn phí và biết cách phân tích các dữ liệu từ những chuyên gia soi cầu lâu năm.

Bên cạnh đó, quay thử kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) cũng là một cách lấy hên các bộ số hiệu quả do máy tính tiên đoán giúp các bạn dễ dàng có được các con số may mắn tham gia dự thưởng XS Đà Nẵng hôm nay.

Xem thêm
Thu gọn