XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 28-11-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 42
Giải bảy 506
Giải sáu 4883 2783 2843
Giải năm 3958
Giải tư 69726 55621 76461 14436 90338 83163 85915
Giải ba 40744 18288
Giải nhì 81428
Giải nhất 27630
Đặc biệt 919520
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
06 15 20 21 26 28 30 36 38
42 43 44 58 61 63 83 83 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 30
1 15 1 21, 61
2 20, 21, 26, 28 2 42
3 30, 36, 38 3 43, 63, 83, 83
4 42, 43, 44 4 44
5 58 5 15
6 61, 63 6 26, 36
7 7
8 83, 83, 88 8 28, 38, 58, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 25-11-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 44
Giải bảy 430
Giải sáu 6535 2185 6813
Giải năm 9227
Giải tư 23317 03637 57333 76928 14026 77243 34944
Giải ba 78702 34592
Giải nhì 66676
Giải nhất 65413
Đặc biệt 412766
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 13 13 17 26 27 28 30 33
35 37 43 44 44 66 76 85 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 30
1 13, 13, 17 1
2 26, 27, 28 2 92
3 30, 33, 35, 37 3 13, 13, 33, 43
4 43, 44, 44 4 44, 44
5 5 35, 85
6 66 6 26, 66, 76
7 76 7 17, 27, 37
8 85 8 28
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 21-11-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 46
Giải bảy 476
Giải sáu 5736 9764 0104
Giải năm 3623
Giải tư 88220 48331 68615 46843 30172 61168 09983
Giải ba 18615 02504
Giải nhì 71286
Giải nhất 60929
Đặc biệt 174094
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 04 15 15 20 23 29 31 36
43 46 64 68 72 76 83 86 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04 0 20
1 15, 15 1 31
2 20, 23, 29 2 72
3 31, 36 3 23, 43, 83
4 43, 46 4 64, 94
5 5 15, 15
6 64, 68 6 36, 46, 76, 86
7 72, 76 7
8 83, 86 8 68
9 94 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 18-11-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 89
Giải bảy 134
Giải sáu 2307 2167 5044
Giải năm 3053
Giải tư 54834 02903 13229 70344 71167 49894 82076
Giải ba 27413 87618
Giải nhì 65426
Giải nhất 37636
Đặc biệt 722315
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
03 07 13 15 18 26 29 34 34
36 44 44 53 67 67 76 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07 0
1 13, 15, 18 1
2 26, 29 2
3 34, 34, 36 3 13, 53
4 44, 44 4 34, 34, 44, 44, 94
5 53 5 15
6 67, 67 6 26, 36, 76
7 76 7 67, 67
8 89 8 18
9 94 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 14-11-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 38
Giải bảy 234
Giải sáu 1597 5629 7632
Giải năm 2585
Giải tư 66470 10498 55872 02807 00711 92672 91996
Giải ba 42091 41667
Giải nhì 66968
Giải nhất 78171
Đặc biệt 174069
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
07 11 29 32 34 38 67 68 69
70 71 72 72 85 91 96 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 70
1 11 1 11, 71, 91
2 29 2 32, 72, 72
3 32, 34, 38 3
4 4 34
5 5 85
6 67, 68, 69 6 96
7 70, 71, 72, 72 7 67, 97
8 85 8 38, 68, 98
9 91, 96, 97, 98 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 11-11-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 65
Giải bảy 967
Giải sáu 3673 6793 6189
Giải năm 9111
Giải tư 43935 37165 10092 17718 50263 93827 26110
Giải ba 71815 31709
Giải nhì 38909
Giải nhất 83267
Đặc biệt 912502
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 09 09 10 11 15 18 27 35
63 65 65 67 67 73 89 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09, 09 0 10
1 10, 11, 15, 18 1 11
2 27 2 92
3 35 3 63, 73, 93
4 4
5 5 15, 35, 65, 65
6 63, 65, 65, 67, 67 6
7 73 7 27, 67, 67
8 89 8 18
9 92, 93 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 07-11-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 10
Giải bảy 605
Giải sáu 8651 9845 4762
Giải năm 4788
Giải tư 97954 27049 66415 21866 96870 05704 70438
Giải ba 71963 57914
Giải nhì 63210
Giải nhất 96540
Đặc biệt 911675
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 05 10 10 14 15 38 40 45
49 51 54 62 63 66 70 75 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 10, 10, 40, 70
1 10, 10, 14, 15 1 51
2 2 62
3 38 3 63
4 40, 45, 49 4 14, 54
5 51, 54 5 15, 45, 75
6 62, 63, 66 6 66
7 70, 75 7
8 88 8 38, 88
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 04-11-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 90
Giải bảy 537
Giải sáu 4787 6461 7402
Giải năm 6388
Giải tư 74163 92589 60012 60536 67512 61593 44905
Giải ba 10001 80286
Giải nhì 30989
Giải nhất 49321
Đặc biệt 207286
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 02 05 12 12 21 36 37 61
63 86 86 87 88 89 89 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 05 0 90
1 12, 12 1 21, 61
2 21 2 12, 12
3 36, 37 3 63, 93
4 4
5 5
6 61, 63 6 36, 86, 86
7 7 37, 87
8 86, 86, 87, 88, 89, 89 8 88
9 90, 93 9 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 31-10-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 88
Giải bảy 180
Giải sáu 2574 3618 6699
Giải năm 4172
Giải tư 76168 46378 33458 18705 19935 41662 49157
Giải ba 45098 13817
Giải nhì 71612
Giải nhất 33904
Đặc biệt 873980
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 05 12 17 18 35 57 58 62
68 72 74 78 80 80 88 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 80, 80
1 12, 17, 18 1
2 2 12, 62, 72
3 35 3
4 4 74
5 57, 58 5 35
6 62, 68 6
7 72, 74, 78 7 17, 57
8 80, 80, 88 8 18, 58, 68, 78, 88, 98
9 98, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 28-10-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 99
Giải bảy 892
Giải sáu 4898 3853 1280
Giải năm 0227
Giải tư 73899 15640 91409 09662 37197 04231 04901
Giải ba 36134 95446
Giải nhì 05199
Giải nhất 22044
Đặc biệt 281838
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 09 27 31 34 38 40 44 46
53 62 80 92 97 98 99 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 40, 80
1 1 31
2 27 2 62, 92
3 31, 34, 38 3 53
4 40, 44, 46 4 34, 44
5 53 5
6 62 6 46
7 7 27, 97
8 80 8 38, 98
9 92, 97, 98, 99, 99, 99 9 99, 99, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) là một trong những loại hình vé số bán chạy nhất và có nhiều người tham gia nhất hiện nay tại khu vực miền Trung. Theo thông báo chính thức từ công ty XS Đà Nẵng, số lượng người được nhận được các giải thưởng có giá trị rất lớn nên không có gì khó hiểu khi lượng phát hành của xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay nhiều gấp đôi so với các đài khác cùng miền.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Khác với các đài miền Trung khác, xổ số Đà Nẵng hôm nay mở thưởng 2 kỳ/tuần vào thứ 4 và thứ 7.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay (KQXS Đà Nẵng) được phát trực tiếp vào lúc 17h15 thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các bạn chú ý khung giờ này để xem kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhé.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Muốn xem tường thuật trực tiếp xổ số Đà Nẵng rất đơn giản, các bạn có thể xem trên kênh truyền hình thành phố Đà Nẵng hoặc truy cập vào website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn không chỉ theo dõi được kết quả XSKT Đà Nẵng hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng tuần này, tuần trước, tuần trước nữa...vì chúng tôi lưu trữ kết quả trong 7 kỳ liên tiếp để các bạn dò lại.

Đừng quên truy cập vào trang web Xổ Số 88 của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất nhé.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đà Nẵng mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng tương tự với xổ số miền Trung (XSMT), đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

Lưu ý: Vé xổ số Đà Nẵng (XSDN) trùng nhiều giải vẫn sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Đổi vé trúng thưởng xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay ở đâu?

Nếu bạn là một trong những khách hàng may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với kết quả xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay (KQXS Da Nang) thì có thể liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng: Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909).
 • Trạm giao dịch: Địa chỉ: 164 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng (Điện thoại: 0236.3.814.978)
 • VPĐD tại Huế: Địa chỉ: 151 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3830812 - Fax: 0234.3830813).
 • Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: 10 Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Điện thoại: 0255. 3710533).
 • VPĐD tại Bình Định- Địa chỉ: 56 Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Điện thoại: 0256.3816941 - Fax: 0256.3816940).
 • VPĐD tại Gia Lai - Địa chỉ: 162B3 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku (Điện thoại: 0269.3876997 - Fax: 0269.3876996).
 • VPĐD tại Đắk Lắk - Địa chỉ: 34 Ngô Quyền, thành phố Buôn Mê Thuột (Điện thoại: 0262.3956781 - Fax: 0262.3956782).
 • Tại Khánh Hòa - Địa chỉ: 207A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang (Điện thoại: 0258. 3819889).
 • Tại Ninh Thuận: Địa chỉ: 33A Hồ Xuân Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh, Ninh Thuận (Điện thoại:  0259. 3837668).
 • Tại Phú Yên: Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, phường 5, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (Điện thoại: 0257. 3826941).

5. Quay thử kết quả xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp

Muốn nâng cao cơ hội trúng giải xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay (XSDNG), các bạn cần biết cách soi cầu bắt số bằng các phương pháp tính toán khác nhau.

Hiện nay nhiều người lựa chọn cách dự đoán kết quả XSDNA để có số đẹp miễn phí và biết cách phân tích các dữ liệu từ những chuyên gia soi cầu lâu năm.

Bên cạnh đó, quay thử kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) cũng là một cách lấy hên các bộ số hiệu quả do máy tính tiên đoán giúp các bạn dễ dàng có được các con số may mắn tham gia dự thưởng XS Đà Nẵng hôm nay.

Xem thêm
Thu gọn