XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 19-09-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 73
Giải bảy 852
Giải sáu 8191 4927 3317
Giải năm 9973
Giải tư 07637 56745 16218 14422 62142 38429 83285
Giải ba 12468 32140
Giải nhì 25240
Giải nhất 17893
Đặc biệt 404232
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
17 18 22 27 29 32 37 40 40
42 45 52 68 73 73 85 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 40
1 17, 18 1 91
2 22, 27, 29 2 22, 32, 42, 52
3 32, 37 3 73, 73, 93
4 40, 40, 42, 45 4
5 52 5 45, 85
6 68 6
7 73, 73 7 17, 27, 37
8 85 8 18, 68
9 91, 93 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 16-09-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 69
Giải bảy 533
Giải sáu 1202 7667 2186
Giải năm 0454
Giải tư 23089 56803 44945 06840 35427 94288 98170
Giải ba 13979 70347
Giải nhì 58001
Giải nhất 48894
Đặc biệt 822011
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 02 03 11 27 33 40 45 47
54 67 69 70 79 86 88 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 03 0 40, 70
1 11 1 11
2 27 2
3 33 3 33
4 40, 45, 47 4 54, 94
5 54 5 45
6 67, 69 6 86
7 70, 79 7 27, 47, 67
8 86, 88, 89 8 88
9 94 9 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 12-09-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 31
Giải bảy 205
Giải sáu 4941 4361 1794
Giải năm 1447
Giải tư 99220 03278 16928 14361 85125 84608 05179
Giải ba 74310 20569
Giải nhì 22202
Giải nhất 21056
Đặc biệt 819663
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 05 08 10 20 25 28 31 41
47 56 61 61 63 69 78 79 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 08 0 10, 20
1 10 1 31, 41, 61, 61
2 20, 25, 28 2
3 31 3 63
4 41, 47 4 94
5 56 5 25
6 61, 61, 63, 69 6 56
7 78, 79 7 47
8 8 28, 78
9 94 9 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 09-09-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 27
Giải bảy 977
Giải sáu 0582 2036 0165
Giải năm 1155
Giải tư 92378 45146 11187 03270 28687 32674 97594
Giải ba 37874 23427
Giải nhì 79286
Giải nhất 97615
Đặc biệt 006936
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
15 27 27 36 36 46 55 65 70
74 74 77 78 82 86 87 87 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 15 1
2 27, 27 2 82
3 36, 36 3
4 46 4 74, 74, 94
5 55 5 15, 55, 65
6 65 6 36, 36, 46, 86
7 70, 74, 74, 77, 78 7 27, 27, 77, 87, 87
8 82, 86, 87, 87 8 78
9 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 05-09-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 16
Giải bảy 397
Giải sáu 5760 3838 0790
Giải năm 9575
Giải tư 50639 10946 99487 04310 67997 18893 00919
Giải ba 19330 09348
Giải nhì 77954
Giải nhất 43672
Đặc biệt 220325
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
10 16 19 25 30 38 39 46 48
54 60 72 75 87 90 93 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30, 60, 90
1 10, 16, 19 1
2 25 2 72
3 30, 38, 39 3 93
4 46, 48 4 54
5 54 5 25, 75
6 60 6 16, 46
7 72, 75 7 87, 97, 97
8 87 8 38, 48
9 90, 93, 97, 97 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 02-09-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 62
Giải bảy 405
Giải sáu 1145 1713 4820
Giải năm 0617
Giải tư 66684 42205 97934 44672 01370 55742 28514
Giải ba 50242 53900
Giải nhì 08726
Giải nhất 97566
Đặc biệt 310514
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 05 05 13 14 14 17 20 26
34 42 42 45 62 66 70 72 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 05 0 20, 70
1 13, 14, 14, 17 1
2 20, 26 2 42, 42, 62, 72
3 34 3 13
4 42, 42, 45 4 14, 14, 34, 84
5 5 45
6 62, 66 6 26, 66
7 70, 72 7 17
8 84 8
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 29-08-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 35
Giải bảy 357
Giải sáu 4292 1044 4578
Giải năm 5614
Giải tư 11241 87804 47800 05148 71209 39947 89462
Giải ba 02156 23643
Giải nhì 31068
Giải nhất 05121
Đặc biệt 932015
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 04 09 14 15 21 35 41 43
44 47 48 56 57 62 68 78 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04, 09 0
1 14, 15 1 21, 41
2 21 2 62, 92
3 35 3 43
4 41, 43, 44, 47, 48 4 14, 44
5 56, 57 5 15, 35
6 62, 68 6 56
7 78 7 47, 57
8 8 48, 68, 78
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 26-08-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 80
Giải bảy 342
Giải sáu 9124 3114 9191
Giải năm 3982
Giải tư 90554 76316 66004 97850 21603 28533 00803
Giải ba 64503 52934
Giải nhì 26618
Giải nhất 49539
Đặc biệt 213901
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 03 03 03 04 14 16 18 24
33 34 39 42 50 54 80 82 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 03, 03, 04 0 50, 80
1 14, 16, 18 1 91
2 24 2 42, 82
3 33, 34, 39 3 33
4 42 4 14, 24, 34, 54
5 50, 54 5
6 6 16
7 7
8 80, 82 8 18
9 91 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 22-08-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 41
Giải bảy 057
Giải sáu 3843 6318 3594
Giải năm 8474
Giải tư 11108 93055 73979 58477 63171 54359 43408
Giải ba 30764 36304
Giải nhì 05330
Giải nhất 63411
Đặc biệt 270636
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 08 08 11 18 30 36 41 43
55 57 59 64 71 74 77 79 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08, 08 0 30
1 11, 18 1 11, 41, 71
2 2
3 30, 36 3 43
4 41, 43 4 64, 74, 94
5 55, 57, 59 5 55
6 64 6 36
7 71, 74, 77, 79 7 57, 77
8 8 18
9 94 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 19-08-2020
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 97
Giải bảy 519
Giải sáu 6585 9133 6595
Giải năm 4389
Giải tư 77777 15353 74971 17841 99334 92959 25643
Giải ba 29693 51995
Giải nhì 82124
Giải nhất 62767
Đặc biệt 878629
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
19 24 29 33 34 41 43 53 59
67 71 77 85 89 93 95 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 19 1 41, 71
2 24, 29 2
3 33, 34 3 33, 43, 53, 93
4 41, 43 4 24, 34
5 53, 59 5 85, 95, 95
6 67 6
7 71, 77 7 67, 77, 97
8 85, 89 8
9 93, 95, 95, 97 9 19, 29, 59, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) là một trong những loại hình vé số bán chạy nhất và có nhiều người tham gia nhất hiện nay tại khu vực miền Trung. Theo thông báo chính thức từ công ty XS Đà Nẵng, số lượng người được nhận được các giải thưởng có giá trị rất lớn nên không có gì khó hiểu khi lượng phát hành của xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay nhiều gấp đôi so với các đài khác cùng miền.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Khác với các đài miền Trung khác, xổ số Đà Nẵng hôm nay mở thưởng 2 kỳ/tuần vào thứ 4 và thứ 7.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay (KQXS Đà Nẵng) được phát trực tiếp vào lúc 17h15 thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các bạn chú ý khung giờ này để xem kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhé.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Muốn xem tường thuật trực tiếp xổ số Đà Nẵng rất đơn giản, các bạn có thể xem trên kênh truyền hình thành phố Đà Nẵng hoặc truy cập vào website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn không chỉ theo dõi được kết quả XSKT Đà Nẵng hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng tuần này, tuần trước, tuần trước nữa...vì chúng tôi lưu trữ kết quả trong 7 kỳ liên tiếp để các bạn dò lại.

Đừng quên truy cập vào trang web Xổ Số 88 của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất nhé.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đà Nẵng mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng tương tự với xổ số miền Trung (XSMT), đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

Lưu ý: Vé xổ số Đà Nẵng (XSDN) trùng nhiều giải vẫn sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Đổi vé trúng thưởng xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay ở đâu?

Nếu bạn là một trong những khách hàng may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với kết quả xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay (KQXS Da Nang) thì có thể liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng: Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909).
 • Trạm giao dịch: Địa chỉ: 164 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng (Điện thoại: 0236.3.814.978)
 • VPĐD tại Huế: Địa chỉ: 151 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3830812 - Fax: 0234.3830813).
 • Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: 10 Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Điện thoại: 0255. 3710533).
 • VPĐD tại Bình Định- Địa chỉ: 56 Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Điện thoại: 0256.3816941 - Fax: 0256.3816940).
 • VPĐD tại Gia Lai - Địa chỉ: 162B3 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku (Điện thoại: 0269.3876997 - Fax: 0269.3876996).
 • VPĐD tại Đắk Lắk - Địa chỉ: 34 Ngô Quyền, thành phố Buôn Mê Thuột (Điện thoại: 0262.3956781 - Fax: 0262.3956782).
 • Tại Khánh Hòa - Địa chỉ: 207A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang (Điện thoại: 0258. 3819889).
 • Tại Ninh Thuận: Địa chỉ: 33A Hồ Xuân Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh, Ninh Thuận (Điện thoại:  0259. 3837668).
 • Tại Phú Yên: Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, phường 5, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (Điện thoại: 0257. 3826941).

5. Quay thử kết quả xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp

Muốn nâng cao cơ hội trúng giải xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay (XSDNG), các bạn cần biết cách soi cầu bắt số bằng các phương pháp tính toán khác nhau.

Hiện nay nhiều người lựa chọn cách dự đoán kết quả XSDNA để có số đẹp miễn phí và biết cách phân tích các dữ liệu từ những chuyên gia soi cầu lâu năm.

Bên cạnh đó, quay thử kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) cũng là một cách lấy hên các bộ số hiệu quả do máy tính tiên đoán giúp các bạn dễ dàng có được các con số may mắn tham gia dự thưởng XS Đà Nẵng hôm nay.

Xem thêm
Thu gọn