XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 24-07-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 65
Giải bảy 989
Giải sáu 2562 4456 4068
Giải năm 5002
Giải tư 66591 40880 32024 48184 80635 79732 67431
Giải ba 13092 84367
Giải nhì 47912
Giải nhất 93782
Đặc biệt 706798
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 12 24 31 32 35 56 62 65
67 68 80 82 84 89 91 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 80
1 12 1 31, 91
2 24 2 12, 32, 62, 82, 92
3 31, 32, 35 3
4 4 24, 84
5 56 5 35, 65
6 62, 65, 67, 68 6 56
7 7 67
8 80, 82, 84, 89 8 68, 98
9 91, 92, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 21-07-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 44
Giải bảy 159
Giải sáu 0075 3787 1148
Giải năm 5128
Giải tư 06011 30234 45646 64224 86118 46666 09614
Giải ba 42050 75729
Giải nhì 65246
Giải nhất 58340
Đặc biệt 441683
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
11 14 18 24 28 29 34 40 44
46 46 48 50 59 66 75 83 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 50
1 11, 14, 18 1 11
2 24, 28, 29 2
3 34 3 83
4 40, 44, 46, 46, 48 4 14, 24, 34, 44
5 50, 59 5 75
6 66 6 46, 46, 66
7 75 7 87
8 83, 87 8 18, 28, 48
9 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 17-07-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 75
Giải bảy 224
Giải sáu 3070 9399 6343
Giải năm 1163
Giải tư 34931 80895 94153 07319 76325 34415 31973
Giải ba 09746 22067
Giải nhì 45007
Giải nhất 67626
Đặc biệt 080283
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
07 15 19 24 25 26 31 43 46
53 63 67 70 73 75 83 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 70
1 15, 19 1 31
2 24, 25, 26 2
3 31 3 43, 53, 63, 73, 83
4 43, 46 4 24
5 53 5 15, 25, 75, 95
6 63, 67 6 26, 46
7 70, 73, 75 7 67
8 83 8
9 95, 99 9 19, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 14-07-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 75
Giải bảy 334
Giải sáu 0084 2535 3563
Giải năm 8954
Giải tư 50061 92038 07549 15801 16422 52156 70690
Giải ba 98248 66347
Giải nhì 10520
Giải nhất 16569
Đặc biệt 529373
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 20 22 34 35 38 47 48 49
54 56 61 63 69 73 75 84 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20, 90
1 1 61
2 20, 22 2 22
3 34, 35, 38 3 63, 73
4 47, 48, 49 4 34, 54, 84
5 54, 56 5 35, 75
6 61, 63, 69 6 56
7 73, 75 7 47
8 84 8 38, 48
9 90 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 10-07-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 58
Giải bảy 099
Giải sáu 4487 4532 4027
Giải năm 4737
Giải tư 04849 14822 17144 34765 19357 59235 58123
Giải ba 87391 64667
Giải nhì 71334
Giải nhất 39416
Đặc biệt 882479
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
16 22 23 27 32 34 35 37 44
49 57 58 65 67 79 87 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 16 1 91
2 22, 23, 27 2 22, 32
3 32, 34, 35, 37 3 23
4 44, 49 4 34, 44
5 57, 58 5 35, 65
6 65, 67 6 16
7 79 7 27, 37, 57, 67, 87
8 87 8 58
9 91, 99 9 49, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 07-07-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 30
Giải bảy 814
Giải sáu 6243 2584 6492
Giải năm 1569
Giải tư 64758 17702 83748 96134 04204 72956 51804
Giải ba 72046 20627
Giải nhì 11427
Giải nhất 32139
Đặc biệt 112653
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 04 04 14 27 27 30 34 39
43 46 48 53 56 58 69 84 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 04 0 30
1 14 1
2 27, 27 2 92
3 30, 34, 39 3 43, 53
4 43, 46, 48 4 14, 34, 84
5 53, 56, 58 5
6 69 6 46, 56
7 7 27, 27
8 84 8 48, 58
9 92 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 03-07-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 00
Giải bảy 300
Giải sáu 5878 6971 3793
Giải năm 8591
Giải tư 82840 84440 08272 86689 18764 57576 95638
Giải ba 97014 29337
Giải nhì 19667
Giải nhất 74477
Đặc biệt 358551
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 00 14 37 38 40 40 51 64
67 71 72 76 77 78 89 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00 0 00, 40, 40
1 14 1 51, 71, 91
2 2 72
3 37, 38 3 93
4 40, 40 4 14, 64
5 51 5
6 64, 67 6 76
7 71, 72, 76, 77, 78 7 37, 67, 77
8 89 8 38, 78
9 91, 93 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 30-06-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 66
Giải bảy 053
Giải sáu 5127 1490 3789
Giải năm 2775
Giải tư 22857 87745 85657 50623 59376 22824 59112
Giải ba 70183 33223
Giải nhì 02946
Giải nhất 91347
Đặc biệt 459744
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
12 23 23 24 27 44 45 46 47
53 57 57 66 75 76 83 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 12 1
2 23, 23, 24, 27 2 12
3 3 23, 23, 53, 83
4 44, 45, 46, 47 4 24, 44
5 53, 57, 57 5 45, 75
6 66 6 46, 66, 76
7 75, 76 7 27, 47, 57, 57
8 83, 89 8
9 90 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 26-06-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 57
Giải bảy 291
Giải sáu 5276 2030 3768
Giải năm 5721
Giải tư 46033 66661 14354 36858 60135 14584 93183
Giải ba 60689 90972
Giải nhì 43830
Giải nhất 58804
Đặc biệt 802667
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 21 30 30 33 35 54 57 58
61 67 68 72 76 83 84 89 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 30, 30
1 1 21, 61, 91
2 21 2 72
3 30, 30, 33, 35 3 33, 83
4 4 54, 84
5 54, 57, 58 5 35
6 61, 67, 68 6 76
7 72, 76 7 57, 67
8 83, 84, 89 8 58, 68
9 91 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 23-06-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 35
Giải bảy 171
Giải sáu 8967 5576 3774
Giải năm 9556
Giải tư 05646 15027 83949 43493 75914 64465 24953
Giải ba 54891 97187
Giải nhì 47135
Giải nhất 55276
Đặc biệt 003055
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
14 27 35 35 46 49 53 55 56
65 67 71 74 76 76 87 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 14 1 71, 91
2 27 2
3 35, 35 3 53, 93
4 46, 49 4 14, 74
5 53, 55, 56 5 35, 35, 55, 65
6 65, 67 6 46, 56, 76, 76
7 71, 74, 76, 76 7 27, 67, 87
8 87 8
9 91, 93 9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) là một trong những loại hình vé số bán chạy nhất và có nhiều người tham gia nhất hiện nay tại khu vực miền Trung. Theo thông báo chính thức từ công ty XS Đà Nẵng, số lượng người được nhận được các giải thưởng có giá trị rất lớn nên không có gì khó hiểu khi lượng phát hành của xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay nhiều gấp đôi so với các đài khác cùng miền.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Khác với các đài miền Trung khác, xổ số Đà Nẵng hôm nay mở thưởng 2 kỳ/tuần vào thứ 4 và thứ 7.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay (KQXS Đà Nẵng) được phát trực tiếp vào lúc 17h15 thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các bạn chú ý khung giờ này để xem kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhé.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Muốn xem tường thuật trực tiếp xổ số Đà Nẵng rất đơn giản, các bạn có thể xem trên kênh truyền hình thành phố Đà Nẵng hoặc truy cập vào website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn không chỉ theo dõi được kết quả XSKT Đà Nẵng hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng tuần này, tuần trước, tuần trước nữa...vì chúng tôi lưu trữ kết quả trong 7 kỳ liên tiếp để các bạn dò lại.

Đừng quên truy cập vào trang web Xổ Số 88 của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất nhé.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đà Nẵng mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng tương tự với xổ số miền Trung (XSMT), đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

Lưu ý: Vé xổ số Đà Nẵng (XSDN) trùng nhiều giải vẫn sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Đổi vé trúng thưởng xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay ở đâu?

Nếu bạn là một trong những khách hàng may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với kết quả xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay (KQXS Da Nang) thì có thể liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng: Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909).
 • Trạm giao dịch: Địa chỉ: 164 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng (Điện thoại: 0236.3.814.978)
 • VPĐD tại Huế: Địa chỉ: 151 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3830812 - Fax: 0234.3830813).
 • Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: 10 Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Điện thoại: 0255. 3710533).
 • VPĐD tại Bình Định- Địa chỉ: 56 Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Điện thoại: 0256.3816941 - Fax: 0256.3816940).
 • VPĐD tại Gia Lai - Địa chỉ: 162B3 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku (Điện thoại: 0269.3876997 - Fax: 0269.3876996).
 • VPĐD tại Đắk Lắk - Địa chỉ: 34 Ngô Quyền, thành phố Buôn Mê Thuột (Điện thoại: 0262.3956781 - Fax: 0262.3956782).
 • Tại Khánh Hòa - Địa chỉ: 207A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang (Điện thoại: 0258. 3819889).
 • Tại Ninh Thuận: Địa chỉ: 33A Hồ Xuân Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh, Ninh Thuận (Điện thoại:  0259. 3837668).
 • Tại Phú Yên: Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, phường 5, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (Điện thoại: 0257. 3826941).

5. Quay thử kết quả xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp

Muốn nâng cao cơ hội trúng giải xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay (XSDNG), các bạn cần biết cách soi cầu bắt số bằng các phương pháp tính toán khác nhau.

Hiện nay nhiều người lựa chọn cách dự đoán kết quả XSDNA để có số đẹp miễn phí và biết cách phân tích các dữ liệu từ những chuyên gia soi cầu lâu năm.

Bên cạnh đó, quay thử kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) cũng là một cách lấy hên các bộ số hiệu quả do máy tính tiên đoán giúp các bạn dễ dàng có được các con số may mắn tham gia dự thưởng XS Đà Nẵng hôm nay.

Xem thêm
Thu gọn