XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 15-05-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 11
Giải bảy 332
Giải sáu 0759 0060 8198
Giải năm 4796
Giải tư 29853 04020 85369 30943 90268 64767 50148
Giải ba 91660 37098
Giải nhì 50890
Giải nhất 91776
Đặc biệt 461716
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
11 16 20 32 43 48 53 59 60
60 67 68 69 76 90 96 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 60, 60, 90
1 11, 16 1 11
2 20 2 32
3 32 3 43, 53
4 43, 48 4
5 53, 59 5
6 60, 60, 67, 68, 69 6 16, 76, 96
7 76 7 67
8 8 48, 68, 98, 98
9 90, 96, 98, 98 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 12-05-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 57
Giải bảy 507
Giải sáu 5867 1883 6220
Giải năm 6161
Giải tư 64308 11295 84500 68038 80003 87220 67832
Giải ba 29056 89253
Giải nhì 32760
Giải nhất 11797
Đặc biệt 657990
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 03 07 08 20 20 32 38 53
56 57 60 61 67 83 90 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 07, 08 0 20, 20, 60, 90
1 1 61
2 20, 20 2 32
3 32, 38 3 53, 83
4 4
5 53, 56, 57 5 95
6 60, 61, 67 6 56
7 7 57, 67, 97
8 83 8 38
9 90, 95, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 08-05-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 24
Giải bảy 499
Giải sáu 2758 4449 4167
Giải năm 8730
Giải tư 30668 04457 18342 95091 24069 72720 40842
Giải ba 73359 35924
Giải nhì 02349
Giải nhất 40247
Đặc biệt 943716
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
16 20 24 24 30 42 42 47 49
49 57 58 59 67 68 69 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30
1 16 1 91
2 20, 24, 24 2 42, 42
3 30 3
4 42, 42, 47, 49, 49 4 24, 24
5 57, 58, 59 5
6 67, 68, 69 6 16
7 7 47, 57, 67
8 8 58, 68
9 91, 99 9 49, 49, 59, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 05-05-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 10
Giải bảy 478
Giải sáu 7611 8071 7847
Giải năm 4972
Giải tư 96200 44256 03866 27525 97638 23543 27510
Giải ba 92643 81500
Giải nhì 79481
Giải nhất 45749
Đặc biệt 105669
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 00 10 10 11 25 38 43 43
47 49 56 66 69 71 72 78 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00 0 10, 10
1 10, 10, 11 1 11, 71, 81
2 25 2 72
3 38 3 43, 43
4 43, 43, 47, 49 4
5 56 5 25
6 66, 69 6 56, 66
7 71, 72, 78 7 47
8 81 8 38, 78
9 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 01-05-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 53
Giải bảy 499
Giải sáu 4152 2890 0320
Giải năm 0262
Giải tư 33121 33540 31496 58332 67015 55122 84906
Giải ba 80292 27192
Giải nhì 34362
Giải nhất 74122
Đặc biệt 765127
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
06 15 20 21 22 22 27 32 40
52 53 62 62 90 92 92 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 40, 90
1 15 1 21
2 20, 21, 22, 22, 27 2 22, 22, 32, 52, 62, 62, 92, 92
3 32 3 53
4 40 4
5 52, 53 5 15
6 62, 62 6 96
7 7 27
8 8
9 90, 92, 92, 96, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 28-04-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 51
Giải bảy 402
Giải sáu 8120 2224 9347
Giải năm 2375
Giải tư 61133 98519 16774 42729 75281 13474 99641
Giải ba 31016 78756
Giải nhì 40569
Giải nhất 41146
Đặc biệt 164022
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 16 19 20 22 24 29 33 41
46 47 51 56 69 74 74 75 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20
1 16, 19 1 41, 51, 81
2 20, 22, 24, 29 2 22
3 33 3 33
4 41, 46, 47 4 24, 74, 74
5 51, 56 5 75
6 69 6 16, 46, 56
7 74, 74, 75 7 47
8 81 8
9 9 19, 29, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 24-04-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 87
Giải bảy 184
Giải sáu 5982 6426 9971
Giải năm 9222
Giải tư 45553 77182 60993 95024 13383 11900 62088
Giải ba 66818 16832
Giải nhì 79706
Giải nhất 89614
Đặc biệt 470865
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 06 14 18 22 24 26 32 53
65 71 82 82 83 84 87 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0
1 14, 18 1 71
2 22, 24, 26 2 22, 32, 82, 82
3 32 3 53, 83, 93
4 4 14, 24, 84
5 53 5 65
6 65 6 26
7 71 7 87
8 82, 82, 83, 84, 87, 88 8 18, 88
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 21-04-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 24
Giải bảy 801
Giải sáu 4349 0483 9675
Giải năm 3704
Giải tư 93717 05219 03650 74864 63387 04655 08661
Giải ba 89700 65353
Giải nhì 22375
Giải nhất 41613
Đặc biệt 217178
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 01 04 13 17 19 24 49 50
53 55 61 64 75 75 78 83 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 04 0 50
1 13, 17, 19 1 61
2 24 2
3 3 13, 53, 83
4 49 4 24, 64
5 50, 53, 55 5 55, 75, 75
6 61, 64 6
7 75, 75, 78 7 17, 87
8 83, 87 8 78
9 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 17-04-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 19
Giải bảy 145
Giải sáu 8273 9372 6709
Giải năm 9046
Giải tư 39083 79184 01489 12099 93217 02282 71397
Giải ba 74667 10844
Giải nhì 08039
Giải nhất 03918
Đặc biệt 030891
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
09 17 18 19 39 44 45 46 67
72 73 82 83 84 89 91 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 17, 18, 19 1 91
2 2 72, 82
3 39 3 73, 83
4 44, 45, 46 4 44, 84
5 5 45
6 67 6 46
7 72, 73 7 17, 67, 97
8 82, 83, 84, 89 8 18
9 91, 97, 99 9 19, 39, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 14-04-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 14
Giải bảy 434
Giải sáu 5551 4332 9691
Giải năm 6838
Giải tư 52583 72196 29376 32619 01470 15938 66183
Giải ba 17655 02920
Giải nhì 40157
Giải nhất 76597
Đặc biệt 894278
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
14 19 20 32 34 38 38 51 55
57 70 76 78 83 83 91 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 70
1 14, 19 1 51, 91
2 20 2 32
3 32, 34, 38, 38 3 83, 83
4 4 14, 34
5 51, 55, 57 5 55
6 6 76, 96
7 70, 76, 78 7 57, 97
8 83, 83 8 38, 38, 78
9 91, 96, 97 9 19

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) là một trong những loại hình vé số bán chạy nhất và có nhiều người tham gia nhất hiện nay tại khu vực miền Trung. Theo thông báo chính thức từ công ty XS Đà Nẵng, số lượng người được nhận được các giải thưởng có giá trị rất lớn nên không có gì khó hiểu khi lượng phát hành của xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay nhiều gấp đôi so với các đài khác cùng miền.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Khác với các đài miền Trung khác, xổ số Đà Nẵng hôm nay mở thưởng 2 kỳ/tuần vào thứ 4 và thứ 7.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay (KQXS Đà Nẵng) được phát trực tiếp vào lúc 17h15 thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các bạn chú ý khung giờ này để xem kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhé.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Muốn xem tường thuật trực tiếp xổ số Đà Nẵng rất đơn giản, các bạn có thể xem trên kênh truyền hình thành phố Đà Nẵng hoặc truy cập vào website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn không chỉ theo dõi được kết quả XSKT Đà Nẵng hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng tuần này, tuần trước, tuần trước nữa...vì chúng tôi lưu trữ kết quả trong 7 kỳ liên tiếp để các bạn dò lại.

Đừng quên truy cập vào trang web Xổ Số 88 của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất nhé.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đà Nẵng mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng tương tự với xổ số miền Trung (XSMT), đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

Lưu ý: Vé xổ số Đà Nẵng (XSDN) trùng nhiều giải vẫn sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Đổi vé trúng thưởng xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay ở đâu?

Nếu bạn là một trong những khách hàng may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với kết quả xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay (KQXS Da Nang) thì có thể liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng: Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909).
 • Trạm giao dịch: Địa chỉ: 164 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng (Điện thoại: 0236.3.814.978)
 • VPĐD tại Huế: Địa chỉ: 151 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3830812 - Fax: 0234.3830813).
 • Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: 10 Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Điện thoại: 0255. 3710533).
 • VPĐD tại Bình Định- Địa chỉ: 56 Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Điện thoại: 0256.3816941 - Fax: 0256.3816940).
 • VPĐD tại Gia Lai - Địa chỉ: 162B3 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku (Điện thoại: 0269.3876997 - Fax: 0269.3876996).
 • VPĐD tại Đắk Lắk - Địa chỉ: 34 Ngô Quyền, thành phố Buôn Mê Thuột (Điện thoại: 0262.3956781 - Fax: 0262.3956782).
 • Tại Khánh Hòa - Địa chỉ: 207A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang (Điện thoại: 0258. 3819889).
 • Tại Ninh Thuận: Địa chỉ: 33A Hồ Xuân Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh, Ninh Thuận (Điện thoại:  0259. 3837668).
 • Tại Phú Yên: Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, phường 5, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (Điện thoại: 0257. 3826941).

5. Quay thử kết quả xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp

Muốn nâng cao cơ hội trúng giải xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay (XSDNG), các bạn cần biết cách soi cầu bắt số bằng các phương pháp tính toán khác nhau.

Hiện nay nhiều người lựa chọn cách dự đoán kết quả XSDNA để có số đẹp miễn phí và biết cách phân tích các dữ liệu từ những chuyên gia soi cầu lâu năm.

Bên cạnh đó, quay thử kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) cũng là một cách lấy hên các bộ số hiệu quả do máy tính tiên đoán giúp các bạn dễ dàng có được các con số may mắn tham gia dự thưởng XS Đà Nẵng hôm nay.

Xem thêm
Thu gọn