XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 06-03-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 56
Giải bảy 878
Giải sáu 2648 2662 8193
Giải năm 4979
Giải tư 22492 21282 66164 82582 76640 46639 50563
Giải ba 97395 49810
Giải nhì 72465
Giải nhất 58566
Đặc biệt 017250
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
10 39 40 48 50 56 62 63 64
65 66 78 79 82 82 92 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 40, 50
1 10 1
2 2 62, 82, 82, 92
3 39 3 63, 93
4 40, 48 4 64
5 50, 56 5 65, 95
6 62, 63, 64, 65, 66 6 56, 66
7 78, 79 7
8 82, 82 8 48, 78
9 92, 93, 95 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 03-03-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 04
Giải bảy 921
Giải sáu 7683 5506 7311
Giải năm 2147
Giải tư 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971
Giải ba 65165 96191
Giải nhì 25388
Giải nhất 21619
Đặc biệt 974173
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 05 06 11 12 19 21 24 37
47 52 65 71 73 83 88 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 06 0 90
1 11, 12, 19 1 11, 21, 71, 91
2 21, 24 2 12, 52
3 37 3 73, 83
4 47 4 04, 24
5 52 5 65
6 65 6
7 71, 73 7 37, 47
8 83, 88 8 88
9 90, 91 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 27-02-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 76
Giải bảy 612
Giải sáu 2053 4860 8654
Giải năm 9734
Giải tư 10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635
Giải ba 16097 13502
Giải nhì 35455
Giải nhất 69493
Đặc biệt 515085
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 12 13 18 34 35 36 46 46
53 54 55 58 60 76 85 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 60
1 12, 13, 18 1
2 2 12
3 34, 35, 36 3 13, 53, 93
4 46, 46 4 34, 54
5 53, 54, 55, 58 5 35, 55, 85
6 60 6 36, 46, 46, 76
7 76 7 97
8 85 8 18, 58
9 93, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 24-02-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 85
Giải bảy 807
Giải sáu 8753 8578 8171
Giải năm 4468
Giải tư 66502 44713 20948 93653 97141 30843 45094
Giải ba 96420 87778
Giải nhì 76584
Giải nhất 42758
Đặc biệt 267051
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 07 13 20 41 43 48 51 53
53 58 68 71 78 78 84 85 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 20
1 13 1 41, 51, 71
2 20 2
3 3 13, 43, 53, 53
4 41, 43, 48 4 84, 94
5 51, 53, 53, 58 5 85
6 68 6
7 71, 78, 78 7
8 84, 85 8 48, 58, 68, 78, 78
9 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 20-02-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 02
Giải bảy 242
Giải sáu 7322 3562 2548
Giải năm 6545
Giải tư 31091 79115 79545 31527 03455 30692 79316
Giải ba 17300 82534
Giải nhì 98588
Giải nhất 18037
Đặc biệt 555802
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 02 02 15 16 22 27 34 37
42 45 45 48 55 62 88 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 02 0
1 15, 16 1 91
2 22, 27 2 02, 22, 42, 62, 92
3 34, 37 3
4 42, 45, 45, 48 4 34
5 55 5 15, 45, 45, 55
6 62 6 16
7 7 27, 37
8 88 8 48, 88
9 91, 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 17-02-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 96
Giải bảy 667
Giải sáu 3910 9484 0158
Giải năm 0934
Giải tư 53262 51926 97214 93000 05068 05803 66982
Giải ba 14512 98642
Giải nhì 73994
Giải nhất 60494
Đặc biệt 322589
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 03 10 12 14 26 34 42 58
62 67 68 82 84 89 94 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 10
1 10, 12, 14 1
2 26 2 12, 42, 62, 82
3 34 3
4 42 4 14, 34, 84, 94, 94
5 58 5
6 62, 67, 68 6 26, 96
7 7 67
8 82, 84, 89 8 58, 68
9 94, 94, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 13-02-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 48
Giải bảy 592
Giải sáu 5901 5737 4040
Giải năm 8693
Giải tư 07381 42579 63496 55677 53404 32672 66333
Giải ba 05065 96583
Giải nhì 31505
Giải nhất 24445
Đặc biệt 262891
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 04 05 33 37 40 45 48 65
72 77 79 81 83 91 92 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 05 0 40
1 1 81, 91
2 2 72, 92
3 33, 37 3 33, 83, 93
4 40, 45, 48 4
5 5 45, 65
6 65 6 96
7 72, 77, 79 7 37, 77
8 81, 83 8 48
9 91, 92, 93, 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 10-02-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 08
Giải bảy 358
Giải sáu 4115 0705 8851
Giải năm 5794
Giải tư 49142 82233 96864 17625 54097 66645 59652
Giải ba 35266 68827
Giải nhì 73699
Giải nhất 05177
Đặc biệt 625143
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
05 08 15 25 27 33 42 43 45
51 52 58 64 66 77 94 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0
1 15 1 51
2 25, 27 2 42, 52
3 33 3 33, 43
4 42, 43, 45 4 64, 94
5 51, 52, 58 5 15, 25, 45
6 64, 66 6 66
7 77 7 27, 77, 97
8 8 08, 58
9 94, 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 06-02-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 96
Giải bảy 436
Giải sáu 7950 2404 3142
Giải năm 0060
Giải tư 41796 73067 95072 71021 56475 74440 91837
Giải ba 48640 58797
Giải nhì 02978
Giải nhất 07003
Đặc biệt 548102
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 03 04 21 36 37 40 40 42
50 60 67 72 75 78 96 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 04 0 40, 40, 50, 60
1 1 21
2 21 2 42, 72
3 36, 37 3
4 40, 40, 42 4
5 50 5 75
6 60, 67 6 36, 96, 96
7 72, 75, 78 7 37, 67, 97
8 8 78
9 96, 96, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 03-02-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 08
Giải bảy 627
Giải sáu 7550 0794 0500
Giải năm 8129
Giải tư 04564 09973 41275 51114 86982 18117 85297
Giải ba 21451 34855
Giải nhì 86252
Giải nhất 12119
Đặc biệt 634263
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 08 14 17 19 27 29 50 51
52 55 63 64 73 75 82 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0 50
1 14, 17, 19 1 51
2 27, 29 2 52, 82
3 3 63, 73
4 4 14, 64, 94
5 50, 51, 52, 55 5 55, 75
6 63, 64 6
7 73, 75 7 17, 27, 97
8 82 8 08
9 94, 97 9 19, 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) là một trong những loại hình vé số bán chạy nhất và có nhiều người tham gia nhất hiện nay tại khu vực miền Trung. Theo thông báo chính thức từ công ty XS Đà Nẵng, số lượng người được nhận được các giải thưởng có giá trị rất lớn nên không có gì khó hiểu khi lượng phát hành của xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay nhiều gấp đôi so với các đài khác cùng miền.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Khác với các đài miền Trung khác, xổ số Đà Nẵng hôm nay mở thưởng 2 kỳ/tuần vào thứ 4 và thứ 7.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay (KQXS Đà Nẵng) được phát trực tiếp vào lúc 17h15 thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các bạn chú ý khung giờ này để xem kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhé.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Muốn xem tường thuật trực tiếp xổ số Đà Nẵng rất đơn giản, các bạn có thể xem trên kênh truyền hình thành phố Đà Nẵng hoặc truy cập vào website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn không chỉ theo dõi được kết quả XSKT Đà Nẵng hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng tuần này, tuần trước, tuần trước nữa...vì chúng tôi lưu trữ kết quả trong 7 kỳ liên tiếp để các bạn dò lại.

Đừng quên truy cập vào trang web Xổ Số 88 của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất nhé.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đà Nẵng mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng tương tự với xổ số miền Trung (XSMT), đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

Lưu ý: Vé xổ số Đà Nẵng (XSDN) trùng nhiều giải vẫn sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Đổi vé trúng thưởng xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay ở đâu?

Nếu bạn là một trong những khách hàng may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với kết quả xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay (KQXS Da Nang) thì có thể liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng: Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909).
 • Trạm giao dịch: Địa chỉ: 164 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng (Điện thoại: 0236.3.814.978)
 • VPĐD tại Huế: Địa chỉ: 151 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3830812 - Fax: 0234.3830813).
 • Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: 10 Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Điện thoại: 0255. 3710533).
 • VPĐD tại Bình Định- Địa chỉ: 56 Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Điện thoại: 0256.3816941 - Fax: 0256.3816940).
 • VPĐD tại Gia Lai - Địa chỉ: 162B3 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku (Điện thoại: 0269.3876997 - Fax: 0269.3876996).
 • VPĐD tại Đắk Lắk - Địa chỉ: 34 Ngô Quyền, thành phố Buôn Mê Thuột (Điện thoại: 0262.3956781 - Fax: 0262.3956782).
 • Tại Khánh Hòa - Địa chỉ: 207A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang (Điện thoại: 0258. 3819889).
 • Tại Ninh Thuận: Địa chỉ: 33A Hồ Xuân Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh, Ninh Thuận (Điện thoại:  0259. 3837668).
 • Tại Phú Yên: Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, phường 5, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (Điện thoại: 0257. 3826941).

5. Quay thử kết quả xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp

Muốn nâng cao cơ hội trúng giải xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay (XSDNG), các bạn cần biết cách soi cầu bắt số bằng các phương pháp tính toán khác nhau.

Hiện nay nhiều người lựa chọn cách dự đoán kết quả XSDNA để có số đẹp miễn phí và biết cách phân tích các dữ liệu từ những chuyên gia soi cầu lâu năm.

Bên cạnh đó, quay thử kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) cũng là một cách lấy hên các bộ số hiệu quả do máy tính tiên đoán giúp các bạn dễ dàng có được các con số may mắn tham gia dự thưởng XS Đà Nẵng hôm nay.

Xem thêm
Thu gọn