XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 23-10-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 93
Giải bảy 523
Giải sáu 6179 3956 4909
Giải năm 4140
Giải tư 45437 90549 91676 11691 17633 84828 19826
Giải ba 26060 49670
Giải nhì 28451
Giải nhất 25518
Đặc biệt 837947
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
09 18 23 26 28 33 37 40 47
49 51 56 60 70 76 79 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 40, 60, 70
1 18 1 51, 91
2 23, 26, 28 2
3 33, 37 3 23, 33, 93
4 40, 47, 49 4
5 51, 56 5
6 60 6 26, 56, 76
7 70, 76, 79 7 37, 47
8 8 18, 28
9 91, 93 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 20-10-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 77
Giải bảy 129
Giải sáu 8080 5621 5889
Giải năm 1702
Giải tư 69271 56305 37045 81521 74206 89286 08260
Giải ba 04120 05783
Giải nhì 52236
Giải nhất 29415
Đặc biệt 125690
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 05 06 15 20 21 21 29 36
45 60 71 77 80 83 86 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 06 0 20, 60, 80, 90
1 15 1 21, 21, 71
2 20, 21, 21, 29 2
3 36 3 83
4 45 4
5 5 15, 45
6 60 6 36, 86
7 71, 77 7 77
8 80, 83, 86, 89 8
9 90 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 16-10-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 20
Giải bảy 172
Giải sáu 4904 0619 6399
Giải năm 7160
Giải tư 41480 58410 00689 47162 72808 20355 77233
Giải ba 71791 93064
Giải nhì 59482
Giải nhất 82324
Đặc biệt 712965
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 08 10 19 20 24 33 55 60
62 64 65 72 80 82 89 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 10, 20, 60, 80
1 10, 19 1 91
2 20, 24 2 62, 72, 82
3 33 3 33
4 4 24, 64
5 55 5 55, 65
6 60, 62, 64, 65 6
7 72 7
8 80, 82, 89 8
9 91, 99 9 19, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 13-10-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 12
Giải bảy 895
Giải sáu 2137 6164 5576
Giải năm 0989
Giải tư 64810 02237 69269 87294 90830 89053 99497
Giải ba 56942 54081
Giải nhì 01049
Giải nhất 35200
Đặc biệt 599126
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 10 12 26 30 37 37 42 49
53 64 69 76 81 89 94 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 10, 30
1 10, 12 1 81
2 26 2 12, 42
3 30, 37, 37 3 53
4 42, 49 4 64, 94
5 53 5 95
6 64, 69 6 26, 76
7 76 7 37, 37, 97
8 81, 89 8
9 94, 95, 97 9 49, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 09-10-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 88
Giải bảy 721
Giải sáu 8555 6342 7330
Giải năm 7291
Giải tư 07867 19715 42393 68286 16883 01694 46064
Giải ba 07078 73152
Giải nhì 26192
Giải nhất 50453
Đặc biệt 746396
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
15 21 30 42 52 53 55 64 67
78 83 86 88 91 92 93 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 15 1 21, 91
2 21 2 42, 52, 92
3 30 3 53, 83, 93
4 42 4 64, 94
5 52, 53, 55 5 15, 55
6 64, 67 6 86, 96
7 78 7 67
8 83, 86, 88 8 78, 88
9 91, 92, 93, 94, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 06-10-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 38
Giải bảy 317
Giải sáu 8821 4453 4728
Giải năm 2235
Giải tư 08698 13787 85187 47549 02303 48887 77760
Giải ba 76696 90480
Giải nhì 12192
Giải nhất 86077
Đặc biệt 452883
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
03 17 21 28 35 38 49 53 60
77 80 83 87 87 87 92 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 60, 80
1 17 1 21
2 21, 28 2 92
3 35, 38 3 53, 83
4 49 4
5 53 5 35
6 60 6 96
7 77 7 17, 77, 87, 87, 87
8 80, 83, 87, 87, 87 8 28, 38, 98
9 92, 96, 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 02-10-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 85
Giải bảy 250
Giải sáu 0408 6606 7614
Giải năm 7712
Giải tư 47016 39171 22924 11186 97253 78883 55938
Giải ba 44857 13716
Giải nhì 82054
Giải nhất 45404
Đặc biệt 208214
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 06 08 12 14 14 16 16 24
38 50 53 54 57 71 83 85 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 08 0 50
1 12, 14, 14, 16, 16 1 71
2 24 2 12
3 38 3 53, 83
4 4 14, 14, 24, 54
5 50, 53, 54, 57 5 85
6 6 16, 16, 86
7 71 7 57
8 83, 85, 86 8 38
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 29-09-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 87
Giải bảy 513
Giải sáu 3452 3848 0121
Giải năm 8407
Giải tư 04570 02047 77373 96343 20188 98788 73569
Giải ba 81039 66415
Giải nhì 15419
Giải nhất 98912
Đặc biệt 395548
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
07 12 13 15 19 21 39 43 47
48 48 52 69 70 73 87 88 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 70
1 12, 13, 15, 19 1 21
2 21 2 12, 52
3 39 3 13, 43, 73
4 43, 47, 48, 48 4
5 52 5 15
6 69 6
7 70, 73 7 47, 87
8 87, 88, 88 8 48, 48, 88, 88
9 9 19, 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 25-09-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 72
Giải bảy 849
Giải sáu 9359 5075 2276
Giải năm 1124
Giải tư 19545 17016 72019 11170 31757 63232 82247
Giải ba 56804 11350
Giải nhì 22484
Giải nhất 43503
Đặc biệt 352454
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
03 04 16 19 24 32 45 47 49
50 54 57 59 70 72 75 76 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 50, 70
1 16, 19 1
2 24 2 32, 72
3 32 3
4 45, 47, 49 4 24, 54, 84
5 50, 54, 57, 59 5 45, 75
6 6 16, 76
7 70, 72, 75, 76 7 47, 57
8 84 8
9 9 19, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 22-09-2021
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 71
Giải bảy 560
Giải sáu 7779 0702 3141
Giải năm 5716
Giải tư 58762 52215 81222 27695 31627 12177 93902
Giải ba 50082 75087
Giải nhì 31156
Giải nhất 34097
Đặc biệt 241508
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 02 08 15 16 22 27 41 56
60 62 71 77 79 82 87 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 08 0 60
1 15, 16 1 41, 71
2 22, 27 2 22, 62, 82
3 3
4 41 4
5 56 5 15, 95
6 60, 62 6 16, 56
7 71, 77, 79 7 27, 77, 87, 97
8 82, 87 8
9 95, 97 9 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) là một trong những loại hình vé số bán chạy nhất và có nhiều người tham gia nhất hiện nay tại khu vực miền Trung. Theo thông báo chính thức từ công ty XS Đà Nẵng, số lượng người được nhận được các giải thưởng có giá trị rất lớn nên không có gì khó hiểu khi lượng phát hành của xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay nhiều gấp đôi so với các đài khác cùng miền.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Khác với các đài miền Trung khác, xổ số Đà Nẵng hôm nay mở thưởng 2 kỳ/tuần vào thứ 4 và thứ 7.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay (KQXS Đà Nẵng) được phát trực tiếp vào lúc 17h15 thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các bạn chú ý khung giờ này để xem kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhé.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Muốn xem tường thuật trực tiếp xổ số Đà Nẵng rất đơn giản, các bạn có thể xem trên kênh truyền hình thành phố Đà Nẵng hoặc truy cập vào website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn không chỉ theo dõi được kết quả XSKT Đà Nẵng hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng tuần này, tuần trước, tuần trước nữa...vì chúng tôi lưu trữ kết quả trong 7 kỳ liên tiếp để các bạn dò lại.

Đừng quên truy cập vào trang web Xổ Số 88 của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất nhé.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đà Nẵng mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng tương tự với xổ số miền Trung (XSMT), đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

Lưu ý: Vé xổ số Đà Nẵng (XSDN) trùng nhiều giải vẫn sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Đổi vé trúng thưởng xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay ở đâu?

Nếu bạn là một trong những khách hàng may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với kết quả xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay (KQXS Da Nang) thì có thể liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng: Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909).
 • Trạm giao dịch: Địa chỉ: 164 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng (Điện thoại: 0236.3.814.978)
 • VPĐD tại Huế: Địa chỉ: 151 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3830812 - Fax: 0234.3830813).
 • Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: 10 Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Điện thoại: 0255. 3710533).
 • VPĐD tại Bình Định- Địa chỉ: 56 Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Điện thoại: 0256.3816941 - Fax: 0256.3816940).
 • VPĐD tại Gia Lai - Địa chỉ: 162B3 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku (Điện thoại: 0269.3876997 - Fax: 0269.3876996).
 • VPĐD tại Đắk Lắk - Địa chỉ: 34 Ngô Quyền, thành phố Buôn Mê Thuột (Điện thoại: 0262.3956781 - Fax: 0262.3956782).
 • Tại Khánh Hòa - Địa chỉ: 207A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang (Điện thoại: 0258. 3819889).
 • Tại Ninh Thuận: Địa chỉ: 33A Hồ Xuân Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh, Ninh Thuận (Điện thoại:  0259. 3837668).
 • Tại Phú Yên: Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, phường 5, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (Điện thoại: 0257. 3826941).

5. Quay thử kết quả xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp

Muốn nâng cao cơ hội trúng giải xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay (XSDNG), các bạn cần biết cách soi cầu bắt số bằng các phương pháp tính toán khác nhau.

Hiện nay nhiều người lựa chọn cách dự đoán kết quả XSDNA để có số đẹp miễn phí và biết cách phân tích các dữ liệu từ những chuyên gia soi cầu lâu năm.

Bên cạnh đó, quay thử kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) cũng là một cách lấy hên các bộ số hiệu quả do máy tính tiên đoán giúp các bạn dễ dàng có được các con số may mắn tham gia dự thưởng XS Đà Nẵng hôm nay.

Xem thêm
Thu gọn