XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 01-10-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 59
Giải bảy 843
Giải sáu 4146 6095 8235
Giải năm 8952
Giải tư 30895 72837 43850 20109 79049 02758 36879
Giải ba 38465 57020
Giải nhì 67623
Giải nhất 09190
Đặc biệt 770005
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
05 09 20 23 35 37 43 46 49
50 52 58 59 65 79 90 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 20, 50, 90
1 1
2 20, 23 2 52
3 35, 37 3 23, 43
4 43, 46, 49 4
5 50, 52, 58, 59 5 35, 65, 95, 95
6 65 6 46
7 79 7 37
8 8 58
9 90, 95, 95 9 49, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 28-09-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 11
Giải bảy 961
Giải sáu 5701 1724 9672
Giải năm 5279
Giải tư 70888 26477 82988 46857 23757 79711 40233
Giải ba 24045 83197
Giải nhì 49629
Giải nhất 55484
Đặc biệt 860429
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 11 11 24 29 29 33 45 57
57 61 72 77 79 84 88 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 11, 11 1 11, 11, 61
2 24, 29, 29 2 72
3 33 3 33
4 45 4 24, 84
5 57, 57 5 45
6 61 6
7 72, 77, 79 7 57, 57, 77, 97
8 84, 88, 88 8 88, 88
9 97 9 29, 29, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 24-09-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 93
Giải bảy 079
Giải sáu 9034 7870 4631
Giải năm 9571
Giải tư 64972 51613 14479 10702 13381 94402 14797
Giải ba 28289 36107
Giải nhì 06140
Giải nhất 72126
Đặc biệt 066089
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 02 07 13 26 31 34 40 70
71 72 79 79 81 89 89 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 07 0 40, 70
1 13 1 31, 71, 81
2 26 2 72
3 31, 34 3 13, 93
4 40 4 34
5 5
6 6 26
7 70, 71, 72, 79, 79 7 97
8 81, 89, 89 8
9 93, 97 9 79, 79, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 21-09-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 60
Giải bảy 072
Giải sáu 8983 2562 0211
Giải năm 2458
Giải tư 66419 77796 22338 96902 07076 79069 95467
Giải ba 23083 99178
Giải nhì 51374
Giải nhất 47950
Đặc biệt 506766
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 11 19 38 50 58 60 62 66
67 69 72 74 76 78 83 83 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 50, 60
1 11, 19 1 11
2 2 62, 72
3 38 3 83, 83
4 4 74
5 50, 58 5
6 60, 62, 66, 67, 69 6 66, 76, 96
7 72, 74, 76, 78 7 67
8 83, 83 8 38, 58, 78
9 96 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 17-09-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 21
Giải bảy 459
Giải sáu 0017 3578 5113
Giải năm 8075
Giải tư 14412 38674 56641 86020 70830 49592 74720
Giải ba 18618 60712
Giải nhì 33062
Giải nhất 44859
Đặc biệt 853656
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
12 12 13 17 18 20 20 21 30
41 56 59 59 62 74 75 78 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 20, 30
1 12, 12, 13, 17, 18 1 21, 41
2 20, 20, 21 2 12, 12, 62, 92
3 30 3 13
4 41 4 74
5 56, 59, 59 5 75
6 62 6 56
7 74, 75, 78 7 17
8 8 18, 78
9 92 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 14-09-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 78
Giải bảy 125
Giải sáu 5498 2447 0065
Giải năm 3171
Giải tư 62706 99214 41808 74225 59235 11839 01941
Giải ba 11776 79965
Giải nhì 67603
Giải nhất 54774
Đặc biệt 941551
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
03 06 08 14 25 25 35 39 41
47 51 65 65 71 74 76 78 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 08 0
1 14 1 41, 51, 71
2 25, 25 2
3 35, 39 3
4 41, 47 4 14, 74
5 51 5 25, 25, 35, 65, 65
6 65, 65 6 76
7 71, 74, 76, 78 7 47
8 8 78, 98
9 98 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 10-09-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 77
Giải bảy 980
Giải sáu 0718 9268 5401
Giải năm 4205
Giải tư 89566 77926 25135 22558 93896 30492 16746
Giải ba 60024 07154
Giải nhì 42228
Giải nhất 15455
Đặc biệt 757959
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 05 18 24 26 28 35 46 54
55 58 59 66 68 77 80 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 80
1 18 1
2 24, 26, 28 2 92
3 35 3
4 46 4 24, 54
5 54, 55, 58, 59 5 35, 55
6 66, 68 6 26, 46, 66, 96
7 77 7 77
8 80 8 18, 28, 58, 68
9 92, 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 07-09-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 95
Giải bảy 720
Giải sáu 3067 1113 0538
Giải năm 3862
Giải tư 95784 03072 75537 84014 23038 62943 13028
Giải ba 35833 61063
Giải nhì 11150
Giải nhất 02001
Đặc biệt 953622
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 13 14 20 22 28 33 37 38
38 43 50 62 63 67 72 84 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20, 50
1 13, 14 1
2 20, 22, 28 2 22, 62, 72
3 33, 37, 38, 38 3 13, 33, 43, 63
4 43 4 14, 84
5 50 5 95
6 62, 63, 67 6
7 72 7 37, 67
8 84 8 28, 38, 38
9 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 03-09-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 66
Giải bảy 936
Giải sáu 1635 2963 8772
Giải năm 2595
Giải tư 95577 88987 83485 22325 34400 40626 34096
Giải ba 96909 45109
Giải nhì 79371
Giải nhất 44190
Đặc biệt 908388
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 09 09 25 26 35 36 63 66
71 72 77 85 87 88 90 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09, 09 0 90
1 1 71
2 25, 26 2 72
3 35, 36 3 63
4 4
5 5 25, 35, 85, 95
6 63, 66 6 26, 36, 66, 96
7 71, 72, 77 7 77, 87
8 85, 87, 88 8 88
9 90, 95, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 31-08-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 36
Giải bảy 843
Giải sáu 7212 8072 0408
Giải năm 9803
Giải tư 65132 88568 89373 35232 23415 16189 53385
Giải ba 96097 78368
Giải nhì 50534
Giải nhất 63003
Đặc biệt 806253
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
03 03 08 12 15 32 32 34 36
43 53 68 68 72 73 85 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03, 08 0
1 12, 15 1
2 2 12, 32, 32, 72
3 32, 32, 34, 36 3 43, 53, 73
4 43 4 34
5 53 5 15, 85
6 68, 68 6 36
7 72, 73 7 97
8 85, 89 8 68, 68
9 97 9 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) là một trong những loại hình vé số bán chạy nhất và có nhiều người tham gia nhất hiện nay tại khu vực miền Trung. Theo thông báo chính thức từ công ty XS Đà Nẵng, số lượng người được nhận được các giải thưởng có giá trị rất lớn nên không có gì khó hiểu khi lượng phát hành của xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay nhiều gấp đôi so với các đài khác cùng miền.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Khác với các đài miền Trung khác, xổ số Đà Nẵng hôm nay mở thưởng 2 kỳ/tuần vào thứ 4 và thứ 7.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay (KQXS Đà Nẵng) được phát trực tiếp vào lúc 17h15 thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các bạn chú ý khung giờ này để xem kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhé.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Muốn xem tường thuật trực tiếp xổ số Đà Nẵng rất đơn giản, các bạn có thể xem trên kênh truyền hình thành phố Đà Nẵng hoặc truy cập vào website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn không chỉ theo dõi được kết quả XSKT Đà Nẵng hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng tuần này, tuần trước, tuần trước nữa...vì chúng tôi lưu trữ kết quả trong 7 kỳ liên tiếp để các bạn dò lại.

Đừng quên truy cập vào trang web Xổ Số 88 của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất nhé.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đà Nẵng mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng tương tự với xổ số miền Trung (XSMT), đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

Lưu ý: Vé xổ số Đà Nẵng (XSDN) trùng nhiều giải vẫn sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Đổi vé trúng thưởng xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay ở đâu?

Nếu bạn là một trong những khách hàng may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với kết quả xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay (KQXS Da Nang) thì có thể liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng: Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909).
 • Trạm giao dịch: Địa chỉ: 164 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng (Điện thoại: 0236.3.814.978)
 • VPĐD tại Huế: Địa chỉ: 151 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3830812 - Fax: 0234.3830813).
 • Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: 10 Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Điện thoại: 0255. 3710533).
 • VPĐD tại Bình Định- Địa chỉ: 56 Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Điện thoại: 0256.3816941 - Fax: 0256.3816940).
 • VPĐD tại Gia Lai - Địa chỉ: 162B3 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku (Điện thoại: 0269.3876997 - Fax: 0269.3876996).
 • VPĐD tại Đắk Lắk - Địa chỉ: 34 Ngô Quyền, thành phố Buôn Mê Thuột (Điện thoại: 0262.3956781 - Fax: 0262.3956782).
 • Tại Khánh Hòa - Địa chỉ: 207A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang (Điện thoại: 0258. 3819889).
 • Tại Ninh Thuận: Địa chỉ: 33A Hồ Xuân Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh, Ninh Thuận (Điện thoại:  0259. 3837668).
 • Tại Phú Yên: Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, phường 5, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (Điện thoại: 0257. 3826941).

5. Quay thử kết quả xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp

Muốn nâng cao cơ hội trúng giải xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay (XSDNG), các bạn cần biết cách soi cầu bắt số bằng các phương pháp tính toán khác nhau.

Hiện nay nhiều người lựa chọn cách dự đoán kết quả XSDNA để có số đẹp miễn phí và biết cách phân tích các dữ liệu từ những chuyên gia soi cầu lâu năm.

Bên cạnh đó, quay thử kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) cũng là một cách lấy hên các bộ số hiệu quả do máy tính tiên đoán giúp các bạn dễ dàng có được các con số may mắn tham gia dự thưởng XS Đà Nẵng hôm nay.

Xem thêm
Thu gọn