XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 24-07-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 65
Giải bảy 158
Giải sáu 5456 8893 7727
Giải năm 6781
Giải tư 73645 15880 60932 45359 31183 56147 38116
Giải ba 41563 01800
Giải nhì 84757
Giải nhất 11650
Đặc biệt 922213
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
00 13 16 27 32 45 47 50 56
57 58 59 63 65 80 81 83 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 50, 80
1 13, 16 1 81
2 27 2 32
3 32 3 13, 63, 83, 93
4 45, 47 4
5 50, 56, 57, 58, 59 5 45, 65
6 63, 65 6 16, 56
7 7 27, 47, 57
8 80, 81, 83 8 58
9 93 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 17-07-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 38
Giải bảy 381
Giải sáu 6733 5478 9545
Giải năm 3647
Giải tư 54362 52797 20146 78622 99402 38616 62017
Giải ba 55931 57724
Giải nhì 57329
Giải nhất 30364
Đặc biệt 552114
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 14 16 17 22 24 29 31 33
38 45 46 47 62 64 78 81 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0
1 14, 16, 17 1 31, 81
2 22, 24, 29 2 22, 62
3 31, 33, 38 3 33
4 45, 46, 47 4 14, 24, 64
5 5 45
6 62, 64 6 16, 46
7 78 7 17, 47, 97
8 81 8 38, 78
9 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 10-07-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 70
Giải bảy 972
Giải sáu 7769 2113 9797
Giải năm 3991
Giải tư 41808 40118 79466 16304 77857 84527 81580
Giải ba 50076 74020
Giải nhì 26678
Giải nhất 17532
Đặc biệt 425487
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
04 08 13 18 20 27 32 57 66
69 70 72 76 78 80 87 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 20, 70, 80
1 13, 18 1 91
2 20, 27 2 32, 72
3 32 3 13
4 4
5 57 5
6 66, 69 6 66, 76
7 70, 72, 76, 78 7 27, 57, 87, 97
8 80, 87 8 18, 78
9 91, 97 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 03-07-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 41
Giải bảy 863
Giải sáu 2689 5082 8114
Giải năm 0668
Giải tư 00222 20026 26871 06566 74385 24246 34225
Giải ba 96417 05681
Giải nhì 48714
Giải nhất 05616
Đặc biệt 088165
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
14 14 16 17 22 25 26 41 46
63 65 66 68 71 81 82 85 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 14, 14, 16, 17 1 41, 71, 81
2 22, 25, 26 2 22, 82
3 3 63
4 41, 46 4 14, 14
5 5 25, 65, 85
6 63, 65, 66, 68 6 16, 26, 46, 66
7 71 7 17
8 81, 82, 85, 89 8 68
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 26-06-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 80
Giải bảy 719
Giải sáu 2304 7712 4145
Giải năm 1334
Giải tư 97946 97705 58854 76191 59861 69347 81897
Giải ba 51920 64908
Giải nhì 10725
Giải nhất 54137
Đặc biệt 129903
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
03 04 05 08 12 19 20 25 34
37 45 46 47 54 61 80 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 05, 08 0 20, 80
1 12, 19 1 61, 91
2 20, 25 2 12
3 34, 37 3
4 45, 46, 47 4 34, 54
5 54 5 25, 45
6 61 6 46
7 7 37, 47, 97
8 80 8
9 91, 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 19-06-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 31
Giải bảy 313
Giải sáu 2401 4767 9092
Giải năm 1881
Giải tư 26833 77323 87123 94463 75774 33705 52972
Giải ba 51650 81859
Giải nhì 47505
Giải nhất 01284
Đặc biệt 509158
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
01 05 05 13 23 23 31 33 50
58 59 63 67 72 74 81 84 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 05 0 50
1 13 1 31, 81
2 23, 23 2 72, 92
3 31, 33 3 13, 23, 23, 33, 63
4 4 74, 84
5 50, 58, 59 5
6 63, 67 6
7 72, 74 7 67
8 81, 84 8 58
9 92 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 12-06-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 63
Giải bảy 255
Giải sáu 0439 5074 7720
Giải năm 2286
Giải tư 55909 45636 01754 25460 82717 12238 04965
Giải ba 31670 36362
Giải nhì 66355
Giải nhất 32789
Đặc biệt 051128
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
09 17 20 28 36 38 39 54 55
55 60 62 63 65 70 74 86 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 60, 70
1 17 1
2 20, 28 2 62
3 36, 38, 39 3 63
4 4 54, 74
5 54, 55, 55 5 55, 55, 65
6 60, 62, 63, 65 6 36, 86
7 70, 74 7 17
8 86, 89 8 28, 38
9 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 05-06-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 54
Giải bảy 350
Giải sáu 1700 5731 7072
Giải năm 8975
Giải tư 50214 86014 11176 27017 45936 59467 22846
Giải ba 47907 72328
Giải nhì 68364
Giải nhất 79950
Đặc biệt 103373
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
00 07 14 14 17 28 31 36 46
50 50 54 64 67 72 73 75 76
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 50, 50
1 14, 14, 17 1 31
2 28 2 72
3 31, 36 3 73
4 46 4 14, 14, 54, 64
5 50, 50, 54 5 75
6 64, 67 6 36, 46, 76
7 72, 73, 75, 76 7 17, 67
8 8 28
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 29-05-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 86
Giải bảy 795
Giải sáu 0061 0219 4906
Giải năm 3053
Giải tư 75688 88202 90916 40176 94221 43971 98464
Giải ba 51427 50987
Giải nhì 73204
Giải nhất 36039
Đặc biệt 594799
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 04 06 16 19 21 27 39 53
61 64 71 76 86 87 88 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 06 0
1 16, 19 1 21, 61, 71
2 21, 27 2
3 39 3 53
4 4 64
5 53 5 95
6 61, 64 6 16, 76, 86
7 71, 76 7 27, 87
8 86, 87, 88 8 88
9 95, 99 9 19, 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 22-05-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 56
Giải bảy 446
Giải sáu 7881 7540 7642
Giải năm 5479
Giải tư 03264 17110 90079 74485 95413 71835 89354
Giải ba 13705 26599
Giải nhì 43205
Giải nhất 64959
Đặc biệt 826870
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
05 05 10 13 35 40 42 46 54
56 59 64 70 79 79 81 85 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05 0 10, 40, 70
1 10, 13 1 81
2 2 42
3 35 3 13
4 40, 42, 46 4 54, 64
5 54, 56, 59 5 35, 85
6 64 6 46, 56
7 70, 79, 79 7
8 81, 85 8
9 99 9 59, 79, 79, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG

Xổ số Đắk Nông (XSDNO) được phát hành rộng rãi ở khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé có giá 10.000 đồng nên các bạn có thể dễ dàng mua được vé xổ số kiến thiết Đắk Nông tại các đại lý, quầy bán vé, hoặc những người đi bán rong.

1. Thời gian quay số mở thưởng của xổ số đài Đắk Nông là khi nào?

Kết quả xổ số Đắk Nông (KQXSDNO) được quay số mở thưởng từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của công ty XSKT tỉnh Đắk Nông.

2. Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay tại Xổ Số 88

Các bạn có thể theo dõi chương trình quay số mở thưởng khi truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay để biết được kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất.

Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông trực tiếp cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và chờ đợi. Kết quả xổ số Đắk Nông ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật nhanh nhất có thể ngay khi trường quay công bố kết quả.

3. Xem lại kết quả xổ số Đắk Nông như nào?

Nếu bạn bị bỏ lỡ chương trình mở thưởng kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay hoặc những hôm trước nữa thì vẫn có thể dễ dàng xem lại KQXS Đắk Nông tại website của chúng tôi.

Xổ Số 88 có lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể mở xem lại KQXSDNO tuần này, tuần trước và những tuần trước nữa.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông hôm nay (XSDN)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Người sở hữu vé số XS Đắk Nông trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Đắk Nông ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Nông bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay được công bố thì bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất có thể:

Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông

  • Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
  • Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835

6. Cách dò vé xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay

Để dò kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn làm như sau:

- Kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Đắk Nông ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn