XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 08-05-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 82
Giải bảy 416
Giải sáu 5827 8802 4424
Giải năm 3660
Giải tư 89449 05307 97294 08437 13917 84861 62551
Giải ba 09351 12384
Giải nhì 19812
Giải nhất 62701
Đặc biệt 728257
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
01 02 07 12 16 17 24 27 37
49 51 51 57 60 61 82 84 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 07 0 60
1 12, 16, 17 1 51, 51, 61
2 24, 27 2 12, 82
3 37 3
4 49 4 24, 84, 94
5 51, 51, 57 5
6 60, 61 6 16
7 7 17, 27, 37, 57
8 82, 84 8
9 94 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 01-05-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 22
Giải bảy 549
Giải sáu 4870 0510 8304
Giải năm 3110
Giải tư 59510 39378 34341 21372 78018 16826 11144
Giải ba 26991 04455
Giải nhì 24116
Giải nhất 96398
Đặc biệt 965461
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
04 10 10 10 16 18 22 26 41
44 49 55 61 70 72 78 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10, 10, 10, 70
1 10, 10, 10, 16, 18 1 41, 61, 91
2 22, 26 2 22, 72
3 3
4 41, 44, 49 4 44
5 55 5 55
6 61 6 16, 26
7 70, 72, 78 7
8 8 18, 78, 98
9 91, 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 24-04-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 80
Giải bảy 235
Giải sáu 6422 6814 4713
Giải năm 2274
Giải tư 60731 62977 07550 09521 43673 27026 77975
Giải ba 63292 76619
Giải nhì 55306
Giải nhất 76604
Đặc biệt 698415
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
04 06 13 14 15 19 21 22 26
31 35 50 73 74 75 77 80 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 50, 80
1 13, 14, 15, 19 1 21, 31
2 21, 22, 26 2 22, 92
3 31, 35 3 13, 73
4 4 14, 74
5 50 5 15, 35, 75
6 6 26
7 73, 74, 75, 77 7 77
8 80 8
9 92 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 17-04-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 65
Giải bảy 508
Giải sáu 3900 4400 5673
Giải năm 9805
Giải tư 08263 91790 53835 28487 93056 13640 79594
Giải ba 20374 64002
Giải nhì 27549
Giải nhất 18338
Đặc biệt 778060
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
00 00 02 05 08 35 38 40 49
56 60 63 65 73 74 87 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 02, 05, 08 0 40, 60, 90
1 1
2 2
3 35, 38 3 63, 73
4 40, 49 4 74, 94
5 56 5 35, 65
6 60, 63, 65 6 56
7 73, 74 7 87
8 87 8 38
9 90, 94 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 10-04-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 97
Giải bảy 078
Giải sáu 7410 3117 0968
Giải năm 5393
Giải tư 04661 17189 42609 89656 64472 97925 54191
Giải ba 31522 46040
Giải nhì 34745
Giải nhất 81963
Đặc biệt 233971
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
09 10 17 22 25 40 45 56 61
63 68 71 72 78 89 91 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 10, 40
1 10, 17 1 61, 71, 91
2 22, 25 2 22, 72
3 3 63, 93
4 40, 45 4
5 56 5 25, 45
6 61, 63, 68 6 56
7 71, 72, 78 7 17, 97
8 89 8 68, 78
9 91, 93, 97 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 03-04-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 99
Giải bảy 826
Giải sáu 0233 1133 3439
Giải năm 8069
Giải tư 91814 04571 19319 37890 41729 85097 63153
Giải ba 65868 19942
Giải nhì 39507
Giải nhất 73691
Đặc biệt 901969
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
07 14 19 26 29 33 33 39 42
53 68 69 69 71 90 91 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 90
1 14, 19 1 71, 91
2 26, 29 2 42
3 33, 33, 39 3 33, 33, 53
4 42 4 14
5 53 5
6 68, 69, 69 6 26
7 71 7 97
8 8 68
9 90, 91, 97, 99 9 19, 29, 39, 69, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 27-03-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 56
Giải bảy 281
Giải sáu 7611 3132 0552
Giải năm 4476
Giải tư 10297 99874 66682 04004 09671 83958 62245
Giải ba 09945 01467
Giải nhì 69999
Giải nhất 40709
Đặc biệt 363858
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
04 09 11 32 45 45 52 56 58
58 67 71 74 76 81 82 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0
1 11 1 11, 71, 81
2 2 32, 52, 82
3 32 3
4 45, 45 4 74
5 52, 56, 58, 58 5 45, 45
6 67 6 56, 76
7 71, 74, 76 7 67, 97
8 81, 82 8 58, 58
9 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 20-03-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 22
Giải bảy 095
Giải sáu 6576 9117 7276
Giải năm 6322
Giải tư 84951 02777 16349 24429 37978 87096 35318
Giải ba 52151 54052
Giải nhì 96865
Giải nhất 11866
Đặc biệt 217711
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
11 17 18 22 22 29 49 51 51
52 65 66 76 76 77 78 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 17, 18 1 11, 51, 51
2 22, 22, 29 2 22, 22, 52
3 3
4 49 4
5 51, 51, 52 5 65, 95
6 65, 66 6 66, 76, 76, 96
7 76, 76, 77, 78 7 17, 77
8 8 18, 78
9 95, 96 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 13-03-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 28
Giải bảy 828
Giải sáu 0828 2919 6432
Giải năm 0658
Giải tư 68452 73293 41831 52378 70098 70651 75456
Giải ba 26192 79190
Giải nhì 66542
Giải nhất 17479
Đặc biệt 772453
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
19 28 28 28 31 32 42 51 52
53 56 58 78 79 90 92 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 19 1 31, 51
2 28, 28, 28 2 32, 42, 52, 92
3 31, 32 3 53, 93
4 42 4
5 51, 52, 53, 56, 58 5
6 6 56
7 78, 79 7
8 8 28, 28, 28, 58, 78, 98
9 90, 92, 93, 98 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 06-03-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 96
Giải bảy 404
Giải sáu 4527 2467 4685
Giải năm 9125
Giải tư 20681 34470 52428 57388 84108 02967 62070
Giải ba 81121 30015
Giải nhì 68721
Giải nhất 18160
Đặc biệt 780114
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
04 08 14 15 21 21 25 27 28
60 67 67 70 70 81 85 88 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 60, 70, 70
1 14, 15 1 21, 21, 81
2 21, 21, 25, 27, 28 2
3 3
4 4 14
5 5 15, 25, 85
6 60, 67, 67 6 96
7 70, 70 7 27, 67, 67
8 81, 85, 88 8 28, 88
9 96 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG

Xổ số Đắk Nông (XSDNO) được phát hành rộng rãi ở khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé có giá 10.000 đồng nên các bạn có thể dễ dàng mua được vé xổ số kiến thiết Đắk Nông tại các đại lý, quầy bán vé, hoặc những người đi bán rong.

1. Thời gian quay số mở thưởng của xổ số đài Đắk Nông là khi nào?

Kết quả xổ số Đắk Nông (KQXSDNO) được quay số mở thưởng từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của công ty XSKT tỉnh Đắk Nông.

2. Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay tại Xổ Số 88

Các bạn có thể theo dõi chương trình quay số mở thưởng khi truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay để biết được kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất.

Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông trực tiếp cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và chờ đợi. Kết quả xổ số Đắk Nông ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật nhanh nhất có thể ngay khi trường quay công bố kết quả.

3. Xem lại kết quả xổ số Đắk Nông như nào?

Nếu bạn bị bỏ lỡ chương trình mở thưởng kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay hoặc những hôm trước nữa thì vẫn có thể dễ dàng xem lại KQXS Đắk Nông tại website của chúng tôi.

Xổ Số 88 có lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể mở xem lại KQXSDNO tuần này, tuần trước và những tuần trước nữa.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông hôm nay (XSDN)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Người sở hữu vé số XS Đắk Nông trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Đắk Nông ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Nông bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay được công bố thì bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất có thể:

Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông

  • Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
  • Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835

6. Cách dò vé xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay

Để dò kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn làm như sau:

- Kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Đắk Nông ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn