XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 23-10-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 00
Giải bảy 548
Giải sáu 8944 7532 4509
Giải năm 9859
Giải tư 29899 76631 91023 91499 78378 32491 72040
Giải ba 03407 36554
Giải nhì 88593
Giải nhất 57436
Đặc biệt 112407
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
00 07 07 09 23 31 32 36 40
44 48 54 59 78 91 93 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07, 07, 09 0 00, 40
1 1 31, 91
2 23 2 32
3 31, 32, 36 3 23, 93
4 40, 44, 48 4 44, 54
5 54, 59 5
6 6 36
7 78 7
8 8 48, 78
9 91, 93, 99, 99 9 59, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 16-10-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 23
Giải bảy 474
Giải sáu 7970 1656 4192
Giải năm 7785
Giải tư 77984 58790 32765 93618 27343 66168 71613
Giải ba 64423 10253
Giải nhì 71014
Giải nhất 91543
Đặc biệt 735007
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
07 13 14 18 23 23 43 43 53
56 65 68 70 74 84 85 90 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 70, 90
1 13, 14, 18 1
2 23, 23 2 92
3 3 13, 23, 23, 43, 43, 53
4 43, 43 4 14, 74, 84
5 53, 56 5 65, 85
6 65, 68 6 56
7 70, 74 7
8 84, 85 8 18, 68
9 90, 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 09-10-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 11
Giải bảy 395
Giải sáu 2602 7850 1311
Giải năm 3019
Giải tư 13318 21942 35805 67041 05591 46605 38102
Giải ba 71346 25052
Giải nhì 19685
Giải nhất 21271
Đặc biệt 141166
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 02 05 05 11 11 18 19 41
42 46 50 52 66 71 85 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 05, 05 0 50
1 11, 11, 18, 19 1 11, 11, 41, 71, 91
2 2 42, 52
3 3
4 41, 42, 46 4
5 50, 52 5 85, 95
6 66 6 46, 66
7 71 7
8 85 8 18
9 91, 95 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 02-10-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 03
Giải bảy 115
Giải sáu 8456 8826 4497
Giải năm 2645
Giải tư 45107 72581 93283 38606 63887 88901 39555
Giải ba 15839 65217
Giải nhì 91162
Giải nhất 60834
Đặc biệt 719236
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
01 03 06 07 15 17 26 34 36
39 45 55 56 62 81 83 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 06, 07 0
1 15, 17 1 81
2 26 2 62
3 34, 36, 39 3 03, 83
4 45 4 34
5 55, 56 5 15, 45, 55
6 62 6 26, 36, 56
7 7 17, 87, 97
8 81, 83, 87 8
9 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 25-09-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 52
Giải bảy 852
Giải sáu 8835 3290 1509
Giải năm 7927
Giải tư 54839 61799 97194 86034 95578 38789 35790
Giải ba 69645 86088
Giải nhì 38445
Giải nhất 63915
Đặc biệt 452892
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
09 15 27 34 35 39 45 45 52
52 78 88 89 90 90 92 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 90, 90
1 15 1
2 27 2 52, 52, 92
3 34, 35, 39 3
4 45, 45 4 34, 94
5 52, 52 5 15, 35, 45, 45
6 6
7 78 7 27
8 88, 89 8 78, 88
9 90, 90, 92, 94, 99 9 39, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 18-09-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 96
Giải bảy 839
Giải sáu 3645 5969 9174
Giải năm 5372
Giải tư 09607 85076 56150 01517 41139 01748 16102
Giải ba 79306 59430
Giải nhì 21597
Giải nhất 69758
Đặc biệt 440199
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 06 07 17 30 39 39 45 48
50 58 69 72 74 76 96 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 07 0 30, 50
1 17 1
2 2 72
3 30, 39, 39 3
4 45, 48 4 74
5 50, 58 5 45
6 69 6 76, 96
7 72, 74, 76 7 17, 97
8 8 48, 58
9 96, 97, 99 9 39, 39, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 11-09-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 33
Giải bảy 882
Giải sáu 0649 0486 0521
Giải năm 9044
Giải tư 38286 78003 67002 43248 26175 91211 98769
Giải ba 81280 54384
Giải nhì 76844
Giải nhất 70472
Đặc biệt 127433
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 03 11 21 33 33 44 44 48
49 69 72 75 80 82 84 86 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 80
1 11 1 11, 21
2 21 2 72, 82
3 33, 33 3 33, 33
4 44, 44, 48, 49 4 44, 44, 84
5 5 75
6 69 6 86, 86
7 72, 75 7
8 80, 82, 84, 86, 86 8 48
9 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 04-09-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 95
Giải bảy 930
Giải sáu 3637 3239 0037
Giải năm 2546
Giải tư 80565 99345 17665 15848 00863 44550 12863
Giải ba 21095 64522
Giải nhì 73664
Giải nhất 66651
Đặc biệt 126283
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
22 30 37 37 39 45 46 48 50
51 63 63 64 65 65 83 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 50
1 1 51
2 22 2 22
3 30, 37, 37, 39 3 63, 63, 83
4 45, 46, 48 4 64
5 50, 51 5 45, 65, 65, 95, 95
6 63, 63, 64, 65, 65 6 46
7 7 37, 37
8 83 8 48
9 95, 95 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 28-08-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 95
Giải bảy 239
Giải sáu 9174 8418 9516
Giải năm 8962
Giải tư 50842 44938 69562 65499 68599 20745 30018
Giải ba 64584 12277
Giải nhì 65396
Giải nhất 26466
Đặc biệt 484678
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
16 18 18 38 39 42 45 62 62
66 74 77 78 84 95 96 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 16, 18, 18 1
2 2 42, 62, 62
3 38, 39 3
4 42, 45 4 74, 84
5 5 45, 95
6 62, 62, 66 6 16, 66, 96
7 74, 77, 78 7 77
8 84 8 18, 18, 38, 78
9 95, 96, 99, 99 9 39, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 21-08-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 12
Giải bảy 116
Giải sáu 5914 2699 7500
Giải năm 8068
Giải tư 00453 36777 79693 29123 98413 67898 07198
Giải ba 42973 56856
Giải nhì 05366
Giải nhất 92328
Đặc biệt 957308
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
00 08 12 13 14 16 23 28 53
56 66 68 73 77 93 98 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0
1 12, 13, 14, 16 1
2 23, 28 2 12
3 3 13, 23, 53, 73, 93
4 4 14
5 53, 56 5
6 66, 68 6 16, 56, 66
7 73, 77 7 77
8 8 28, 68, 98, 98
9 93, 98, 98, 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG

Xổ số Đắk Nông (XSDNO) được phát hành rộng rãi ở khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé có giá 10.000 đồng nên các bạn có thể dễ dàng mua được vé xổ số kiến thiết Đắk Nông tại các đại lý, quầy bán vé, hoặc những người đi bán rong.

1. Thời gian quay số mở thưởng của xổ số đài Đắk Nông là khi nào?

Kết quả xổ số Đắk Nông (KQXSDNO) được quay số mở thưởng từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của công ty XSKT tỉnh Đắk Nông.

2. Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay tại Xổ Số 88

Các bạn có thể theo dõi chương trình quay số mở thưởng khi truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay để biết được kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất.

Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông trực tiếp cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và chờ đợi. Kết quả xổ số Đắk Nông ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật nhanh nhất có thể ngay khi trường quay công bố kết quả.

3. Xem lại kết quả xổ số Đắk Nông như nào?

Nếu bạn bị bỏ lỡ chương trình mở thưởng kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay hoặc những hôm trước nữa thì vẫn có thể dễ dàng xem lại KQXS Đắk Nông tại website của chúng tôi.

Xổ Số 88 có lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể mở xem lại KQXSDNO tuần này, tuần trước và những tuần trước nữa.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông hôm nay (XSDN)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Người sở hữu vé số XS Đắk Nông trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Đắk Nông ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Nông bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay được công bố thì bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất có thể:

Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông

  • Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
  • Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835

6. Cách dò vé xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay

Để dò kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn làm như sau:

- Kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Đắk Nông ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn