XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 15-01-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 86
Giải bảy 234
Giải sáu 6427 3819 6229
Giải năm 6303
Giải tư 95352 09572 18736 97004 44464 03188 05951
Giải ba 08736 82207
Giải nhì 77926
Giải nhất 14237
Đặc biệt 301038
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
03 04 07 19 26 27 29 34 36
36 37 38 51 52 64 72 86 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 07 0
1 19 1 51
2 26, 27, 29 2 52, 72
3 34, 36, 36, 37, 38 3
4 4 34, 64
5 51, 52 5
6 64 6 26, 36, 36, 86
7 72 7 27, 37
8 86, 88 8 38, 88
9 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 08-01-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 18
Giải bảy 725
Giải sáu 1599 9411 3259
Giải năm 2619
Giải tư 17451 19614 15273 53158 84362 45904 07321
Giải ba 96224 29748
Giải nhì 74662
Giải nhất 36029
Đặc biệt 133633
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
04 11 14 18 19 21 24 25 29
33 48 51 58 59 62 62 73 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 11, 14, 18, 19 1 11, 21, 51
2 21, 24, 25, 29 2 62, 62
3 33 3 33, 73
4 48 4 14, 24
5 51, 58, 59 5 25
6 62, 62 6
7 73 7
8 8 18, 48, 58
9 99 9 19, 29, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 01-01-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 51
Giải bảy 982
Giải sáu 9549 0786 8142
Giải năm 1017
Giải tư 86706 87452 59557 45731 18592 29912 59551
Giải ba 65021 87920
Giải nhì 09212
Giải nhất 25521
Đặc biệt 300208
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
06 08 12 12 17 20 21 21 31
42 49 51 51 52 57 82 86 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08 0 20
1 12, 12, 17 1 21, 21, 31, 51, 51
2 20, 21, 21 2 12, 12, 42, 52, 82, 92
3 31 3
4 42, 49 4
5 51, 51, 52, 57 5
6 6 86
7 7 17, 57
8 82, 86 8
9 92 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 25-12-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 68
Giải bảy 375
Giải sáu 9765 6434 0524
Giải năm 8203
Giải tư 74546 91321 25421 44780 08136 71221 92089
Giải ba 00713 29121
Giải nhì 01927
Giải nhất 57502
Đặc biệt 808868
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 03 13 21 21 21 21 24 27
34 36 46 65 68 68 75 80 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 80
1 13 1 21, 21, 21, 21
2 21, 21, 21, 21, 24, 27 2
3 34, 36 3 13
4 46 4 24, 34
5 5 65, 75
6 65, 68, 68 6 36, 46
7 75 7 27
8 80, 89 8 68, 68
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 18-12-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 77
Giải bảy 387
Giải sáu 4760 6527 2281
Giải năm 8470
Giải tư 07595 55388 97830 77781 39170 12972 57800
Giải ba 11537 66409
Giải nhì 65050
Giải nhất 98511
Đặc biệt 142046
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
00 09 11 27 30 37 46 50 60
70 70 72 77 81 81 87 88 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09 0 30, 50, 60, 70, 70
1 11 1 11, 81, 81
2 27 2 72
3 30, 37 3
4 46 4
5 50 5 95
6 60 6 46
7 70, 70, 72, 77 7 27, 37, 77, 87
8 81, 81, 87, 88 8 88
9 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 11-12-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 80
Giải bảy 077
Giải sáu 0747 9195 6517
Giải năm 2976
Giải tư 45955 36841 45890 83610 78435 61201 92744
Giải ba 67149 51915
Giải nhì 45765
Giải nhất 30869
Đặc biệt 322696
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
01 10 15 17 35 41 44 47 49
55 65 69 76 77 80 90 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 80, 90
1 10, 15, 17 1 41
2 2
3 35 3
4 41, 44, 47, 49 4 44
5 55 5 15, 35, 55, 65, 95
6 65, 69 6 76, 96
7 76, 77 7 17, 47, 77
8 80 8
9 90, 95, 96 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 04-12-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 26
Giải bảy 451
Giải sáu 6072 4338 6792
Giải năm 5389
Giải tư 41162 07055 78768 18848 59485 19986 52232
Giải ba 94491 45248
Giải nhì 44902
Giải nhất 79371
Đặc biệt 353103
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 03 26 32 38 48 48 51 55
62 68 71 72 85 86 89 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0
1 1 51, 71, 91
2 26 2 32, 62, 72, 92
3 32, 38 3
4 48, 48 4
5 51, 55 5 55, 85
6 62, 68 6 26, 86
7 71, 72 7
8 85, 86, 89 8 38, 48, 48, 68
9 91, 92 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 27-11-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 12
Giải bảy 663
Giải sáu 5793 9138 8712
Giải năm 6038
Giải tư 98668 89292 86590 58873 88391 65002 72818
Giải ba 40864 19563
Giải nhì 07799
Giải nhất 87787
Đặc biệt 986356
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 12 12 18 38 38 56 63 63
64 68 73 87 90 91 92 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 90
1 12, 12, 18 1 91
2 2 12, 12, 92
3 38, 38 3 63, 63, 73, 93
4 4 64
5 56 5
6 63, 63, 64, 68 6 56
7 73 7 87
8 87 8 18, 38, 38, 68
9 90, 91, 92, 93, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 20-11-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 18
Giải bảy 973
Giải sáu 0725 4567 1423
Giải năm 2160
Giải tư 31954 54981 16212 65945 16018 17965 88658
Giải ba 88099 13627
Giải nhì 44677
Giải nhất 92503
Đặc biệt 290163
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
03 12 18 18 23 25 27 45 54
58 60 63 65 67 73 77 81 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 60
1 12, 18, 18 1 81
2 23, 25, 27 2 12
3 3 23, 63, 73
4 45 4 54
5 54, 58 5 25, 45, 65
6 60, 63, 65, 67 6
7 73, 77 7 27, 67, 77
8 81 8 18, 18, 58
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 13-11-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 08
Giải bảy 769
Giải sáu 1911 7911 8096
Giải năm 5638
Giải tư 06513 56083 68890 50018 36418 05828 09677
Giải ba 81853 16276
Giải nhì 22749
Giải nhất 18745
Đặc biệt 942657
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
08 11 11 13 18 18 28 38 45
49 53 57 69 76 77 83 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 90
1 11, 11, 13, 18, 18 1 11, 11
2 28 2
3 38 3 13, 53, 83
4 45, 49 4
5 53, 57 5 45
6 69 6 76, 96
7 76, 77 7 57, 77
8 83 8 08, 18, 18, 28, 38
9 90, 96 9 49, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG

Xổ số Đắk Nông (XSDNO) được phát hành rộng rãi ở khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé có giá 10.000 đồng nên các bạn có thể dễ dàng mua được vé xổ số kiến thiết Đắk Nông tại các đại lý, quầy bán vé, hoặc những người đi bán rong.

1. Thời gian quay số mở thưởng của xổ số đài Đắk Nông là khi nào?

Kết quả xổ số Đắk Nông (KQXSDNO) được quay số mở thưởng từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của công ty XSKT tỉnh Đắk Nông.

2. Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay tại Xổ Số 88

Các bạn có thể theo dõi chương trình quay số mở thưởng khi truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay để biết được kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất.

Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông trực tiếp cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và chờ đợi. Kết quả xổ số Đắk Nông ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật nhanh nhất có thể ngay khi trường quay công bố kết quả.

3. Xem lại kết quả xổ số Đắk Nông như nào?

Nếu bạn bị bỏ lỡ chương trình mở thưởng kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay hoặc những hôm trước nữa thì vẫn có thể dễ dàng xem lại KQXS Đắk Nông tại website của chúng tôi.

Xổ Số 88 có lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể mở xem lại KQXSDNO tuần này, tuần trước và những tuần trước nữa.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông hôm nay (XSDN)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Người sở hữu vé số XS Đắk Nông trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Đắk Nông ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Nông bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay được công bố thì bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất có thể:

Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông

  • Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
  • Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835

6. Cách dò vé xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay

Để dò kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn làm như sau:

- Kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Đắk Nông ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn