XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 06-03-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 96
Giải bảy 404
Giải sáu 4527 2467 4685
Giải năm 9125
Giải tư 20681 34470 52428 57388 84108 02967 62070
Giải ba 81121 30015
Giải nhì 68721
Giải nhất 18160
Đặc biệt 780114
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
04 08 14 15 21 21 25 27 28
60 67 67 70 70 81 85 88 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 60, 70, 70
1 14, 15 1 21, 21, 81
2 21, 21, 25, 27, 28 2
3 3
4 4 14
5 5 15, 25, 85
6 60, 67, 67 6 96
7 70, 70 7 27, 67, 67
8 81, 85, 88 8 28, 88
9 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 27-02-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 22
Giải bảy 481
Giải sáu 6299 4251 9008
Giải năm 6153
Giải tư 30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607
Giải ba 75301 90131
Giải nhì 65959
Giải nhất 21395
Đặc biệt 728251
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
01 07 08 22 22 30 31 43 51
51 53 56 59 79 81 93 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07, 08 0 30
1 1 31, 51, 51, 81
2 22, 22 2 22, 22
3 30, 31 3 43, 53, 93
4 43 4
5 51, 51, 53, 56, 59 5 95
6 6 56
7 79 7
8 81 8
9 93, 95, 99 9 59, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 20-02-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 90
Giải bảy 558
Giải sáu 4749 6899 5947
Giải năm 9066
Giải tư 31858 00739 56610 77253 99246 16367 11087
Giải ba 08416 58366
Giải nhì 36993
Giải nhất 42976
Đặc biệt 706788
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
10 16 39 46 47 49 53 58 58
66 66 67 76 87 88 90 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 90
1 10, 16 1
2 2
3 39 3 53, 93
4 46, 47, 49 4
5 53, 58, 58 5
6 66, 66, 67 6 16, 46, 66, 66, 76
7 76 7 47, 67, 87
8 87, 88 8 58, 58, 88
9 90, 93, 99 9 39, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 13-02-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 14
Giải bảy 450
Giải sáu 4334 4189 1948
Giải năm 8286
Giải tư 47198 13663 31107 49764 94034 60534 19390
Giải ba 49395 36774
Giải nhì 54251
Giải nhất 15925
Đặc biệt 766911
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
07 11 14 25 34 34 34 48 50
51 63 64 74 86 89 90 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 50, 90
1 11, 14 1 11, 51
2 25 2
3 34, 34, 34 3 63
4 48 4 14, 34, 34, 34, 64, 74
5 50, 51 5 25, 95
6 63, 64 6 86
7 74 7
8 86, 89 8 48, 98
9 90, 95, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 06-02-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 31
Giải bảy 197
Giải sáu 0624 6585 7033
Giải năm 4181
Giải tư 19574 48007 16308 34480 97637 89492 50824
Giải ba 97703 93926
Giải nhì 99432
Giải nhất 27839
Đặc biệt 516837
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
03 07 08 24 24 26 31 32 33
37 37 39 74 80 81 85 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07, 08 0 80
1 1 31, 81
2 24, 24, 26 2 32, 92
3 31, 32, 33, 37, 37, 39 3 33
4 4 24, 24, 74
5 5 85
6 6 26
7 74 7 37, 37, 97
8 80, 81, 85 8
9 92, 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 30-01-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 10
Giải bảy 070
Giải sáu 0654 9877 2698
Giải năm 4699
Giải tư 67162 18594 74692 66957 54481 23830 74751
Giải ba 98281 62596
Giải nhì 87693
Giải nhất 95136
Đặc biệt 366082
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
10 30 36 51 54 57 62 70 77
81 81 82 92 93 94 96 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30, 70
1 10 1 51, 81, 81
2 2 62, 82, 92
3 30, 36 3 93
4 4 54, 94
5 51, 54, 57 5
6 62 6 36, 96
7 70, 77 7 57, 77
8 81, 81, 82 8 98
9 92, 93, 94, 96, 98, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 23-01-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 25
Giải bảy 407
Giải sáu 9997 4440 3436
Giải năm 0246
Giải tư 51850 67480 18509 67424 52719 60232 78578
Giải ba 56811 68567
Giải nhì 35093
Giải nhất 66722
Đặc biệt 957784
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
07 09 11 19 22 24 25 32 36
40 46 50 67 78 80 84 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 40, 50, 80
1 11, 19 1 11
2 22, 24, 25 2 22, 32
3 32, 36 3 93
4 40, 46 4 24, 84
5 50 5 25
6 67 6 36, 46
7 78 7 67, 97
8 80, 84 8 78
9 93, 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 16-01-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 38
Giải bảy 485
Giải sáu 1684 4683 9040
Giải năm 5283
Giải tư 95930 91597 63234 55650 86215 71880 70507
Giải ba 15588 22872
Giải nhì 36784
Giải nhất 12536
Đặc biệt 060778
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
07 15 30 34 36 38 40 50 72
78 80 83 83 84 84 85 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 30, 40, 50, 80
1 15 1
2 2 72
3 30, 34, 36, 38 3 83, 83
4 40 4 34, 84, 84
5 50 5 15, 85
6 6 36
7 72, 78 7 97
8 80, 83, 83, 84, 84, 85, 88 8 38, 78, 88
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 09-01-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 29
Giải bảy 832
Giải sáu 9352 3497 0431
Giải năm 4947
Giải tư 72114 86852 79306 85214 98720 21150 63314
Giải ba 50934 38614
Giải nhì 38755
Giải nhất 01140
Đặc biệt 279862
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
06 14 14 14 14 20 29 31 32
34 40 47 50 52 52 55 62 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 40, 50
1 14, 14, 14, 14 1 31
2 20, 29 2 32, 52, 52, 62
3 31, 32, 34 3
4 40, 47 4 14, 14, 14, 14, 34
5 50, 52, 52, 55 5 55
6 62 6
7 7 47, 97
8 8
9 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 02-01-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 32
Giải bảy 255
Giải sáu 7053 4171 1265
Giải năm 6105
Giải tư 15001 78264 07494 71828 75617 48083 10655
Giải ba 48165 49443
Giải nhì 45134
Giải nhất 97347
Đặc biệt 976599
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
01 05 17 28 32 34 43 47 53
55 55 64 65 65 71 83 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0
1 17 1 71
2 28 2 32
3 32, 34 3 43, 53, 83
4 43, 47 4 34, 64, 94
5 53, 55, 55 5 55, 55, 65, 65
6 64, 65, 65 6
7 71 7 17, 47
8 83 8 28
9 94, 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG

Xổ số Đắk Nông (XSDNO) được phát hành rộng rãi ở khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé có giá 10.000 đồng nên các bạn có thể dễ dàng mua được vé xổ số kiến thiết Đắk Nông tại các đại lý, quầy bán vé, hoặc những người đi bán rong.

1. Thời gian quay số mở thưởng của xổ số đài Đắk Nông là khi nào?

Kết quả xổ số Đắk Nông (KQXSDNO) được quay số mở thưởng từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của công ty XSKT tỉnh Đắk Nông.

2. Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay tại Xổ Số 88

Các bạn có thể theo dõi chương trình quay số mở thưởng khi truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay để biết được kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất.

Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông trực tiếp cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và chờ đợi. Kết quả xổ số Đắk Nông ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật nhanh nhất có thể ngay khi trường quay công bố kết quả.

3. Xem lại kết quả xổ số Đắk Nông như nào?

Nếu bạn bị bỏ lỡ chương trình mở thưởng kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay hoặc những hôm trước nữa thì vẫn có thể dễ dàng xem lại KQXS Đắk Nông tại website của chúng tôi.

Xổ Số 88 có lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể mở xem lại KQXSDNO tuần này, tuần trước và những tuần trước nữa.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông hôm nay (XSDN)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Người sở hữu vé số XS Đắk Nông trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Đắk Nông ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Nông bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay được công bố thì bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất có thể:

Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông

  • Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
  • Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835

6. Cách dò vé xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay

Để dò kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn làm như sau:

- Kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Đắk Nông ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn