XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 26-10-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 60
Giải bảy 499
Giải sáu 0529 9186 2388
Giải năm 5067
Giải tư 00746 91757 55821 77174 60868 05103 05687
Giải ba 13377 33590
Giải nhì 82436
Giải nhất 95136
Đặc biệt 379439
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
03 21 29 36 36 39 46 57 60
67 68 74 77 86 87 88 90 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 60, 90
1 1 21
2 21, 29 2
3 36, 36, 39 3
4 46 4 74
5 57 5
6 60, 67, 68 6 36, 36, 46, 86
7 74, 77 7 57, 67, 77, 87
8 86, 87, 88 8 68, 88
9 90, 99 9 29, 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 19-10-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 76
Giải bảy 608
Giải sáu 3581 7305 8808
Giải năm 8771
Giải tư 17011 01179 81200 54049 19243 01514 22936
Giải ba 10214 25084
Giải nhì 90614
Giải nhất 53856
Đặc biệt 553748
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 05 08 08 11 14 14 14 36
43 48 49 56 71 76 79 81 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 08, 08 0
1 11, 14, 14, 14 1 11, 71, 81
2 2
3 36 3 43
4 43, 48, 49 4 14, 14, 14, 84
5 56 5
6 6 36, 56, 76
7 71, 76, 79 7
8 81, 84 8 48
9 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 12-10-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 88
Giải bảy 674
Giải sáu 7434 0680 4217
Giải năm 9045
Giải tư 00108 25477 76689 78129 61393 47435 60323
Giải ba 03538 63939
Giải nhì 66112
Giải nhất 71003
Đặc biệt 736535
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
03 08 12 17 23 29 34 35 35
38 39 45 74 77 80 88 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0 80
1 12, 17 1
2 23, 29 2 12
3 34, 35, 35, 38, 39 3 23, 93
4 45 4 34, 74
5 5 35, 35, 45
6 6
7 74, 77 7 17, 77
8 80, 88, 89 8 38, 88
9 93 9 29, 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 05-10-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 76
Giải bảy 867
Giải sáu 8842 0309 5821
Giải năm 0961
Giải tư 44322 95881 13933 11766 27983 54243 40702
Giải ba 94039 10066
Giải nhì 88711
Giải nhất 74839
Đặc biệt 339278
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 09 11 21 22 33 39 39 42
43 61 66 66 67 76 78 81 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0
1 11 1 11, 21, 61, 81
2 21, 22 2 22, 42
3 33, 39, 39 3 33, 43, 83
4 42, 43 4
5 5
6 61, 66, 66, 67 6 66, 66, 76
7 76, 78 7 67
8 81, 83 8 78
9 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 28-09-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 20
Giải bảy 341
Giải sáu 9774 2113 4088
Giải năm 8407
Giải tư 08829 00889 02463 51492 70281 03079 26540
Giải ba 04832 34692
Giải nhì 10276
Giải nhất 57537
Đặc biệt 956493
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
07 13 20 29 32 37 40 41 63
74 76 79 81 88 89 92 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 40
1 13 1 41, 81
2 20, 29 2 32, 92, 92
3 32, 37 3 13, 63, 93
4 40, 41 4 74
5 5
6 63 6 76
7 74, 76, 79 7 37
8 81, 88, 89 8 88
9 92, 92, 93 9 29, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 21-09-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 31
Giải bảy 782
Giải sáu 7944 6514 8982
Giải năm 1802
Giải tư 40392 46479 58772 57142 07653 73229 97482
Giải ba 72635 58812
Giải nhì 13030
Giải nhất 10028
Đặc biệt 027201
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
01 02 12 14 28 29 30 31 35
42 44 53 72 79 82 82 82 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 30
1 12, 14 1 31
2 28, 29 2 12, 42, 72, 82, 82, 82, 92
3 30, 31, 35 3 53
4 42, 44 4 14, 44
5 53 5 35
6 6
7 72, 79 7
8 82, 82, 82 8 28
9 92 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 14-09-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 20
Giải bảy 752
Giải sáu 3400 1110 3761
Giải năm 5137
Giải tư 62618 30505 63023 92980 19776 86029 13643
Giải ba 37325 83284
Giải nhì 84856
Giải nhất 79720
Đặc biệt 922741
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 05 10 18 20 20 23 25 29
37 41 43 52 56 61 76 80 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05 0 10, 20, 20, 80
1 10, 18 1 41, 61
2 20, 20, 23, 25, 29 2 52
3 37 3 23, 43
4 41, 43 4 84
5 52, 56 5 25
6 61 6 56, 76
7 76 7 37
8 80, 84 8 18
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 07-09-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 98
Giải bảy 799
Giải sáu 0543 8680 0743
Giải năm 9293
Giải tư 34417 92080 19379 25556 78704 09593 59091
Giải ba 94318 83921
Giải nhì 24636
Giải nhất 25790
Đặc biệt 837147
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
04 17 18 21 36 43 43 47 56
79 80 80 90 91 93 93 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 80, 80, 90
1 17, 18 1 21, 91
2 21 2
3 36 3 43, 43, 93, 93
4 43, 43, 47 4
5 56 5
6 6 36, 56
7 79 7 17, 47
8 80, 80 8 18, 98
9 90, 91, 93, 93, 98, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 22-06-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 43
Giải bảy 291
Giải sáu 3526 1442 9180
Giải năm 8062
Giải tư 24831 29694 76237 07040 44943 37265 92208
Giải ba 46248 05735
Giải nhì 77100
Giải nhất 81057
Đặc biệt 012181
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 08 26 31 35 37 40 42 43
43 48 57 62 65 80 81 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0 40, 80
1 1 31, 81, 91
2 26 2 42, 62
3 31, 35, 37 3 43, 43
4 40, 42, 43, 43, 48 4 94
5 57 5 35, 65
6 62, 65 6 26
7 7 37, 57
8 80, 81 8 48
9 91, 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 15-06-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 66
Giải bảy 133
Giải sáu 3264 4096 5049
Giải năm 9548
Giải tư 68705 62571 22433 16291 32750 19362 48679
Giải ba 86483 45324
Giải nhì 81672
Giải nhất 71604
Đặc biệt 966871
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
04 05 24 33 33 48 49 50 62
64 66 71 71 72 79 83 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 50
1 1 71, 71, 91
2 24 2 62, 72
3 33, 33 3 33, 33, 83
4 48, 49 4 24, 64
5 50 5
6 62, 64, 66 6 66, 96
7 71, 71, 72, 79 7
8 83 8 48
9 91, 96 9 49, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK

Xổ số Đắk Lắk (XSDLK) được ra đời vào năm 1978, sau hơn 40 hình thành và phát triển, vé XS Đắk Lắk đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn tham gia. 

1. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số đài Đắk Lắk hôm nay (XSDLK) được quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần. Thời gian quay số bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào lúc 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk hàng tuần nhanh nhất tại Xổ Số 88

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng để xem kết quả xổ số Đắk Lắk (KQXSDLK) một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

Xổ Số 88 có chế độ xem tự động trực tiếp xổ số Đắk Lắk, nên các bạn chỉ cần mở trang tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15’ thứ 3 hàng tuần, kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk (KQ XSDLK) hôm nay sẽ được tự động cập nhật và hiển thị để các bạn theo dõi.

Chúng tôi cung cấp thông tin kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay - KQ xổ số Dak Lak cũng như KQXSDLK tuần rồi, tuần trước nữa…

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Lắk mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đắk Lắk giống hoàn toàn với xổ số miền Trung (XSMT), trong đó có 18 kết quả xổ số và 9 giải thưởng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Trúng giải thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần nhận ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Lắk hôm nay bạn sở hữu trùng với kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk hôm nay thì xin chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất.

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk: Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên (Điện thoại: 0763.857.903, Fax: 0763.857.906).

5. Trúng giải XS Đắk Lắk hôm nay phải nộp thuế bao nhiêu?

Nếu trúng thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần (XS Đắk Lắk) các giải nhỏ từ 10 triệu đồng trở xuống như giải 3, 4, 5, 6, 7, 8 và khuyến khích thì người trúng giải sẽ không phải nộp thuế.

Còn đối với các giải thưởng có giá trị lớn trên 10 triệu đồng như giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải phụ thì người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Số tiền thuế được tính trên mỗi tờ vé xổ số Đắk Lắk như sau:

  • Số tiền thuế phải nộp khi trúng giải đặc biệt XSDLK là 199 triệu đồng.
  • Số tiền thuế khấu trừ khi người chơi trúng giải phụ đặc biệt XS Đắk Lắk là 4 triệu đồng.
  • Trúng giải Nhất XSDLK người chơi nộp thuế 2 triệu đồng
  • Trúng giải Nhì XS Daklak, người chơi đóng thuế 500 ngàn đồng.
Xem thêm
Thu gọn