XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 18-05-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 32
Giải bảy 652
Giải sáu 2087 2309 2770
Giải năm 1224
Giải tư 05311 17851 00409 13108 74103 02042 35017
Giải ba 19649 13059
Giải nhì 44836
Giải nhất 85126
Đặc biệt 589068
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
03 08 09 09 11 17 24 26 32
36 42 49 51 52 59 68 70 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08, 09, 09 0 70
1 11, 17 1 11, 51
2 24, 26 2 32, 42, 52
3 32, 36 3
4 42, 49 4 24
5 51, 52, 59 5
6 68 6 26, 36
7 70 7 17, 87
8 87 8 68
9 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 11-05-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 86
Giải bảy 407
Giải sáu 8228 5096 9246
Giải năm 1488
Giải tư 11926 69375 49799 79689 81038 23558 65439
Giải ba 08151 22180
Giải nhì 92964
Giải nhất 59224
Đặc biệt 701171
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
07 24 26 28 38 39 46 51 58
64 71 75 80 86 88 89 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 80
1 1 51, 71
2 24, 26, 28 2
3 38, 39 3
4 46 4 24, 64
5 51, 58 5 75
6 64 6 26, 46, 86, 96
7 71, 75 7
8 80, 86, 88, 89 8 28, 38, 58, 88
9 96, 99 9 39, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 04-05-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 16
Giải bảy 129
Giải sáu 9448 9959 5270
Giải năm 7138
Giải tư 06139 70305 24811 39172 42518 10079 68055
Giải ba 69708 30109
Giải nhì 89297
Giải nhất 80643
Đặc biệt 623802
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 05 08 09 11 16 18 29 38
39 43 48 55 59 70 72 79 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 08, 09 0 70
1 11, 16, 18 1 11
2 29 2 72
3 38, 39 3 43
4 43, 48 4
5 55, 59 5 55
6 6 16
7 70, 72, 79 7 97
8 8 18, 38, 48
9 97 9 29, 39, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 27-04-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 50
Giải bảy 519
Giải sáu 7402 0520 1563
Giải năm 6619
Giải tư 29172 95040 67690 80701 54447 19938 64858
Giải ba 14526 89804
Giải nhì 95082
Giải nhất 53390
Đặc biệt 046409
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
01 02 04 09 19 19 20 26 38
40 47 50 58 63 72 82 90 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 04, 09 0 20, 40, 50, 90, 90
1 19, 19 1
2 20, 26 2 72, 82
3 38 3 63
4 40, 47 4
5 50, 58 5
6 63 6 26
7 72 7 47
8 82 8 38, 58
9 90, 90 9 19, 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 20-04-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 18
Giải bảy 836
Giải sáu 6231 9524 8742
Giải năm 9227
Giải tư 44304 95011 46529 07929 53743 53861 00542
Giải ba 06649 77703
Giải nhì 35597
Giải nhất 64680
Đặc biệt 758292
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
03 04 11 18 24 27 29 29 31
36 42 42 43 49 61 80 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 80
1 11, 18 1 11, 31, 61
2 24, 27, 29, 29 2 42, 42, 92
3 31, 36 3 43
4 42, 42, 43, 49 4 24
5 5
6 61 6 36
7 7 27, 97
8 80 8 18
9 92, 97 9 29, 29, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 13-04-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 94
Giải bảy 105
Giải sáu 4633 3209 9285
Giải năm 1009
Giải tư 16338 73285 93267 03564 42651 33890 59197
Giải ba 34519 66939
Giải nhì 87811
Giải nhất 01387
Đặc biệt 095450
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
05 09 09 11 19 33 38 39 50
51 64 67 85 85 87 90 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09, 09 0 50, 90
1 11, 19 1 11, 51
2 2
3 33, 38, 39 3 33
4 4 64, 94
5 50, 51 5 85, 85
6 64, 67 6
7 7 67, 87, 97
8 85, 85, 87 8 38
9 90, 94, 97 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 06-04-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 61
Giải bảy 099
Giải sáu 3076 0791 8474
Giải năm 3467
Giải tư 25817 74724 02554 50012 75009 97487 38156
Giải ba 60153 49551
Giải nhì 96179
Giải nhất 36420
Đặc biệt 122385
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
09 12 17 20 24 51 53 54 56
61 67 74 76 79 85 87 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20
1 12, 17 1 51, 61, 91
2 20, 24 2 12
3 3 53
4 4 24, 54, 74
5 51, 53, 54, 56 5 85
6 61, 67 6 56, 76
7 74, 76, 79 7 17, 67, 87
8 85, 87 8
9 91, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 30-03-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 98
Giải bảy 672
Giải sáu 5420 2392 4584
Giải năm 0789
Giải tư 40420 06407 59442 36880 56072 63211 75029
Giải ba 77976 96600
Giải nhì 63888
Giải nhất 65200
Đặc biệt 973988
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 00 07 11 20 20 29 42 72
72 76 80 84 88 88 89 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 07 0 20, 20, 80
1 11 1 11
2 20, 20, 29 2 42, 72, 72, 92
3 3
4 42 4 84
5 5
6 6 76
7 72, 72, 76 7
8 80, 84, 88, 88, 89 8 88, 88, 98
9 92, 98 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 23-03-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 60
Giải bảy 662
Giải sáu 3575 7908 5863
Giải năm 4467
Giải tư 14016 82589 04551 77326 77638 99750 65354
Giải ba 37740 49784
Giải nhì 20885
Giải nhất 28962
Đặc biệt 872684
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
08 16 26 38 40 50 51 54 60
62 62 63 67 75 84 84 85 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 40, 50, 60
1 16 1 51
2 26 2 62, 62
3 38 3 63
4 40 4 54, 84, 84
5 50, 51, 54 5 75, 85
6 60, 62, 62, 63, 67 6 16, 26
7 75 7 67
8 84, 84, 85, 89 8 38
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 16-03-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 96
Giải bảy 360
Giải sáu 1898 5803 1214
Giải năm 5884
Giải tư 64592 69197 87019 04422 61426 76759 10443
Giải ba 43552 05445
Giải nhì 59917
Giải nhất 14025
Đặc biệt 874065
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
03 14 17 19 22 25 26 43 45
52 59 60 65 84 92 96 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 60
1 14, 17, 19 1
2 22, 25, 26 2 22, 52, 92
3 3 43
4 43, 45 4 14, 84
5 52, 59 5 25, 45, 65
6 60, 65 6 26, 96
7 7 17, 97
8 84 8 98
9 92, 96, 97, 98 9 19, 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK

Xổ số Đắk Lắk (XSDLK) được ra đời vào năm 1978, sau hơn 40 hình thành và phát triển, vé XS Đắk Lắk đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn tham gia. 

1. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số đài Đắk Lắk hôm nay (XSDLK) được quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần. Thời gian quay số bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào lúc 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk hàng tuần nhanh nhất tại Xổ Số 88

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng để xem kết quả xổ số Đắk Lắk (KQXSDLK) một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

Xổ Số 88 có chế độ xem tự động trực tiếp xổ số Đắk Lắk, nên các bạn chỉ cần mở trang tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15’ thứ 3 hàng tuần, kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk (KQ XSDLK) hôm nay sẽ được tự động cập nhật và hiển thị để các bạn theo dõi.

Chúng tôi cung cấp thông tin kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay - KQ xổ số Dak Lak cũng như KQXSDLK tuần rồi, tuần trước nữa…

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Lắk mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đắk Lắk giống hoàn toàn với xổ số miền Trung (XSMT), trong đó có 18 kết quả xổ số và 9 giải thưởng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Trúng giải thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần nhận ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Lắk hôm nay bạn sở hữu trùng với kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk hôm nay thì xin chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất.

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk: Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên (Điện thoại: 0763.857.903, Fax: 0763.857.906).

5. Trúng giải XS Đắk Lắk hôm nay phải nộp thuế bao nhiêu?

Nếu trúng thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần (XS Đắk Lắk) các giải nhỏ từ 10 triệu đồng trở xuống như giải 3, 4, 5, 6, 7, 8 và khuyến khích thì người trúng giải sẽ không phải nộp thuế.

Còn đối với các giải thưởng có giá trị lớn trên 10 triệu đồng như giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải phụ thì người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Số tiền thuế được tính trên mỗi tờ vé xổ số Đắk Lắk như sau:

  • Số tiền thuế phải nộp khi trúng giải đặc biệt XSDLK là 199 triệu đồng.
  • Số tiền thuế khấu trừ khi người chơi trúng giải phụ đặc biệt XS Đắk Lắk là 4 triệu đồng.
  • Trúng giải Nhất XSDLK người chơi nộp thuế 2 triệu đồng
  • Trúng giải Nhì XS Daklak, người chơi đóng thuế 500 ngàn đồng.
Xem thêm
Thu gọn