XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 22-09-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 34
Giải bảy 686
Giải sáu 4206 2684 2258
Giải năm 6739
Giải tư 82445 20158 97820 31412 59180 50568 55994
Giải ba 65200 25492
Giải nhì 98689
Giải nhất 08850
Đặc biệt 581491
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 06 12 20 34 39 45 50 58
58 68 80 84 86 89 91 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 20, 50, 80
1 12 1 91
2 20 2 12, 92
3 34, 39 3
4 45 4 34, 84, 94
5 50, 58, 58 5 45
6 68 6 86
7 7
8 80, 84, 86, 89 8 58, 58, 68
9 91, 92, 94 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 15-09-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 86
Giải bảy 165
Giải sáu 5611 6923 6494
Giải năm 1869
Giải tư 67068 80978 64707 33877 29609 44316 31405
Giải ba 36573 12141
Giải nhì 00670
Giải nhất 42325
Đặc biệt 190298
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
05 07 09 11 16 23 25 41 65
68 69 70 73 77 78 86 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07, 09 0 70
1 11, 16 1 11, 41
2 23, 25 2
3 3 23, 73
4 41 4 94
5 5 25, 65
6 65, 68, 69 6 16, 86
7 70, 73, 77, 78 7 77
8 86 8 68, 78, 98
9 94, 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 08-09-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 02
Giải bảy 540
Giải sáu 5846 9760 6178
Giải năm 9377
Giải tư 88142 74661 07378 52861 67565 43747 37436
Giải ba 93985 36889
Giải nhì 08505
Giải nhất 81391
Đặc biệt 578116
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 05 16 36 40 42 46 47 60
61 61 65 77 78 78 85 89 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 40, 60
1 16 1 61, 61, 91
2 2 02, 42
3 36 3
4 40, 42, 46, 47 4
5 5 65, 85
6 60, 61, 61, 65 6 16, 36, 46
7 77, 78, 78 7 47, 77
8 85, 89 8 78, 78
9 91 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 01-09-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 23
Giải bảy 678
Giải sáu 3710 3734 9743
Giải năm 6929
Giải tư 92208 63486 69054 29328 92607 21344 34073
Giải ba 45545 64776
Giải nhì 88889
Giải nhất 23021
Đặc biệt 207918
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
07 08 10 18 21 23 28 29 34
43 44 45 54 73 76 78 86 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 10
1 10, 18 1 21
2 21, 23, 28, 29 2
3 34 3 23, 43, 73
4 43, 44, 45 4 34, 44, 54
5 54 5 45
6 6 76, 86
7 73, 76, 78 7
8 86, 89 8 18, 28, 78
9 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 25-08-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 66
Giải bảy 239
Giải sáu 1160 7969 6118
Giải năm 9847
Giải tư 19548 47976 08737 10971 67191 97423 15305
Giải ba 15271 40901
Giải nhì 95703
Giải nhất 73587
Đặc biệt 147852
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
01 03 05 18 23 37 39 47 48
52 60 66 69 71 71 76 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 05 0 60
1 18 1 71, 71, 91
2 23 2 52
3 37, 39 3 23
4 47, 48 4
5 52 5
6 60, 66, 69 6 66, 76
7 71, 71, 76 7 37, 47, 87
8 87 8 18, 48
9 91 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 18-08-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 39
Giải bảy 292
Giải sáu 0465 3140 7514
Giải năm 1349
Giải tư 78527 23843 30898 40918 84538 14895 66276
Giải ba 25052 56144
Giải nhì 49412
Giải nhất 75382
Đặc biệt 071531
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
12 14 18 27 31 38 39 40 43
44 49 52 65 76 82 92 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 12, 14, 18 1 31
2 27 2 12, 52, 82, 92
3 31, 38, 39 3 43
4 40, 43, 44, 49 4 14, 44
5 52 5 65, 95
6 65 6 76
7 76 7 27
8 82 8 18, 38, 98
9 92, 95, 98 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 11-08-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 83
Giải bảy 344
Giải sáu 7089 2891 4202
Giải năm 0581
Giải tư 20689 38328 72496 05135 09842 93225 64768
Giải ba 88496 87658
Giải nhì 46138
Giải nhất 32217
Đặc biệt 715290
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 17 25 28 35 38 42 44 58
68 81 83 89 89 90 91 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 90
1 17 1 81, 91
2 25, 28 2 42
3 35, 38 3 83
4 42, 44 4 44
5 58 5 25, 35
6 68 6 96, 96
7 7 17
8 81, 83, 89, 89 8 28, 38, 58, 68
9 90, 91, 96, 96 9 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 04-08-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 66
Giải bảy 911
Giải sáu 3314 6394 9204
Giải năm 8352
Giải tư 81574 27978 10553 29826 12740 27797 99370
Giải ba 17405 08518
Giải nhì 79227
Giải nhất 41237
Đặc biệt 258030
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
04 05 11 14 18 26 27 30 37
40 52 53 66 70 74 78 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 30, 40, 70
1 11, 14, 18 1 11
2 26, 27 2 52
3 30, 37 3 53
4 40 4 14, 74, 94
5 52, 53 5
6 66 6 26, 66
7 70, 74, 78 7 27, 37, 97
8 8 18, 78
9 94, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 28-07-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 01
Giải bảy 682
Giải sáu 9511 9629 8864
Giải năm 8350
Giải tư 22987 36439 19656 24656 49856 02723 40948
Giải ba 91381 07444
Giải nhì 30976
Giải nhất 41875
Đặc biệt 491475
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
01 11 23 29 39 44 48 50 56
56 56 64 75 75 76 81 82 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 50
1 11 1 01, 11, 81
2 23, 29 2 82
3 39 3 23
4 44, 48 4 44, 64
5 50, 56, 56, 56 5 75, 75
6 64 6 56, 56, 56, 76
7 75, 75, 76 7 87
8 81, 82, 87 8 48
9 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 21-07-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 09
Giải bảy 084
Giải sáu 0637 1533 4384
Giải năm 6965
Giải tư 87560 72785 93688 23794 19061 41839 58596
Giải ba 93515 15539
Giải nhì 86791
Giải nhất 57047
Đặc biệt 024941
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
09 15 33 37 39 39 41 47 60
61 65 84 84 85 88 91 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 60
1 15 1 41, 61, 91
2 2
3 33, 37, 39, 39 3 33
4 41, 47 4 84, 84, 94
5 5 15, 65, 85
6 60, 61, 65 6 96
7 7 37, 47
8 84, 84, 85, 88 8 88
9 91, 94, 96 9 09, 39, 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK

Xổ số Đắk Lắk (XSDLK) được ra đời vào năm 1978, sau hơn 40 hình thành và phát triển, vé XS Đắk Lắk đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn tham gia. 

1. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số đài Đắk Lắk hôm nay (XSDLK) được quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần. Thời gian quay số bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào lúc 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk hàng tuần nhanh nhất tại Xổ Số 88

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng để xem kết quả xổ số Đắk Lắk (KQXSDLK) một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

Xổ Số 88 có chế độ xem tự động trực tiếp xổ số Đắk Lắk, nên các bạn chỉ cần mở trang tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15’ thứ 3 hàng tuần, kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk (KQ XSDLK) hôm nay sẽ được tự động cập nhật và hiển thị để các bạn theo dõi.

Chúng tôi cung cấp thông tin kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay - KQ xổ số Dak Lak cũng như KQXSDLK tuần rồi, tuần trước nữa…

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Lắk mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đắk Lắk giống hoàn toàn với xổ số miền Trung (XSMT), trong đó có 18 kết quả xổ số và 9 giải thưởng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Trúng giải thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần nhận ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Lắk hôm nay bạn sở hữu trùng với kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk hôm nay thì xin chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất.

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk: Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên (Điện thoại: 0763.857.903, Fax: 0763.857.906).

5. Trúng giải XS Đắk Lắk hôm nay phải nộp thuế bao nhiêu?

Nếu trúng thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần (XS Đắk Lắk) các giải nhỏ từ 10 triệu đồng trở xuống như giải 3, 4, 5, 6, 7, 8 và khuyến khích thì người trúng giải sẽ không phải nộp thuế.

Còn đối với các giải thưởng có giá trị lớn trên 10 triệu đồng như giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải phụ thì người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Số tiền thuế được tính trên mỗi tờ vé xổ số Đắk Lắk như sau:

  • Số tiền thuế phải nộp khi trúng giải đặc biệt XSDLK là 199 triệu đồng.
  • Số tiền thuế khấu trừ khi người chơi trúng giải phụ đặc biệt XS Đắk Lắk là 4 triệu đồng.
  • Trúng giải Nhất XSDLK người chơi nộp thuế 2 triệu đồng
  • Trúng giải Nhì XS Daklak, người chơi đóng thuế 500 ngàn đồng.
Xem thêm
Thu gọn