XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 22-06-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 43
Giải bảy 291
Giải sáu 3526 1442 9180
Giải năm 8062
Giải tư 24831 29694 76237 07040 44943 37265 92208
Giải ba 46248 05735
Giải nhì 77100
Giải nhất 81057
Đặc biệt 012181
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 08 26 31 35 37 40 42 43
43 48 57 62 65 80 81 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0 40, 80
1 1 31, 81, 91
2 26 2 42, 62
3 31, 35, 37 3 43, 43
4 40, 42, 43, 43, 48 4 94
5 57 5 35, 65
6 62, 65 6 26
7 7 37, 57
8 80, 81 8 48
9 91, 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 15-06-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 66
Giải bảy 133
Giải sáu 3264 4096 5049
Giải năm 9548
Giải tư 68705 62571 22433 16291 32750 19362 48679
Giải ba 86483 45324
Giải nhì 81672
Giải nhất 71604
Đặc biệt 966871
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
04 05 24 33 33 48 49 50 62
64 66 71 71 72 79 83 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 50
1 1 71, 71, 91
2 24 2 62, 72
3 33, 33 3 33, 33, 83
4 48, 49 4 24, 64
5 50 5
6 62, 64, 66 6 66, 96
7 71, 71, 72, 79 7
8 83 8 48
9 91, 96 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 08-06-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 94
Giải bảy 477
Giải sáu 1834 3445 3036
Giải năm 9429
Giải tư 32613 60272 68358 51590 96784 15376 38197
Giải ba 73962 55768
Giải nhì 47920
Giải nhất 61177
Đặc biệt 447843
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
13 20 29 34 36 43 45 58 62
68 72 76 77 77 84 90 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 90
1 13 1
2 20, 29 2 62, 72
3 34, 36 3 13, 43
4 43, 45 4 34, 84, 94
5 58 5 45
6 62, 68 6 36, 76
7 72, 76, 77, 77 7 77, 77, 97
8 84 8 58, 68
9 90, 94, 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 01-06-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 53
Giải bảy 273
Giải sáu 8610 1149 6031
Giải năm 0863
Giải tư 47513 48475 02975 46147 36532 00040 02899
Giải ba 75777 98741
Giải nhì 27416
Giải nhất 15259
Đặc biệt 138773
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
10 13 16 31 32 40 41 47 49
53 59 63 73 73 75 75 77 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 40
1 10, 13, 16 1 31, 41
2 2 32
3 31, 32 3 13, 53, 63, 73, 73
4 40, 41, 47, 49 4
5 53, 59 5 75, 75
6 63 6 16
7 73, 73, 75, 75, 77 7 47, 77
8 8
9 99 9 49, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 25-05-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 08
Giải bảy 099
Giải sáu 0344 2492 4646
Giải năm 8754
Giải tư 91961 19267 07067 32262 44322 61308 49960
Giải ba 40741 31888
Giải nhì 76415
Giải nhất 28561
Đặc biệt 471452
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
08 08 15 22 41 44 46 52 54
60 61 61 62 67 67 88 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08 0 60
1 15 1 41, 61, 61
2 22 2 22, 52, 62, 92
3 3
4 41, 44, 46 4 44, 54
5 52, 54 5 15
6 60, 61, 61, 62, 67, 67 6 46
7 7 67, 67
8 88 8 08, 88
9 92, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 18-05-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 32
Giải bảy 652
Giải sáu 2087 2309 2770
Giải năm 1224
Giải tư 05311 17851 00409 13108 74103 02042 35017
Giải ba 19649 13059
Giải nhì 44836
Giải nhất 85126
Đặc biệt 589068
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
03 08 09 09 11 17 24 26 32
36 42 49 51 52 59 68 70 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08, 09, 09 0 70
1 11, 17 1 11, 51
2 24, 26 2 32, 42, 52
3 32, 36 3
4 42, 49 4 24
5 51, 52, 59 5
6 68 6 26, 36
7 70 7 17, 87
8 87 8 68
9 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 11-05-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 86
Giải bảy 407
Giải sáu 8228 5096 9246
Giải năm 1488
Giải tư 11926 69375 49799 79689 81038 23558 65439
Giải ba 08151 22180
Giải nhì 92964
Giải nhất 59224
Đặc biệt 701171
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
07 24 26 28 38 39 46 51 58
64 71 75 80 86 88 89 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 80
1 1 51, 71
2 24, 26, 28 2
3 38, 39 3
4 46 4 24, 64
5 51, 58 5 75
6 64 6 26, 46, 86, 96
7 71, 75 7
8 80, 86, 88, 89 8 28, 38, 58, 88
9 96, 99 9 39, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 04-05-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 16
Giải bảy 129
Giải sáu 9448 9959 5270
Giải năm 7138
Giải tư 06139 70305 24811 39172 42518 10079 68055
Giải ba 69708 30109
Giải nhì 89297
Giải nhất 80643
Đặc biệt 623802
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 05 08 09 11 16 18 29 38
39 43 48 55 59 70 72 79 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 08, 09 0 70
1 11, 16, 18 1 11
2 29 2 72
3 38, 39 3 43
4 43, 48 4
5 55, 59 5 55
6 6 16
7 70, 72, 79 7 97
8 8 18, 38, 48
9 97 9 29, 39, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 27-04-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 50
Giải bảy 519
Giải sáu 7402 0520 1563
Giải năm 6619
Giải tư 29172 95040 67690 80701 54447 19938 64858
Giải ba 14526 89804
Giải nhì 95082
Giải nhất 53390
Đặc biệt 046409
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
01 02 04 09 19 19 20 26 38
40 47 50 58 63 72 82 90 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 04, 09 0 20, 40, 50, 90, 90
1 19, 19 1
2 20, 26 2 72, 82
3 38 3 63
4 40, 47 4
5 50, 58 5
6 63 6 26
7 72 7 47
8 82 8 38, 58
9 90, 90 9 19, 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 20-04-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 18
Giải bảy 836
Giải sáu 6231 9524 8742
Giải năm 9227
Giải tư 44304 95011 46529 07929 53743 53861 00542
Giải ba 06649 77703
Giải nhì 35597
Giải nhất 64680
Đặc biệt 758292
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
03 04 11 18 24 27 29 29 31
36 42 42 43 49 61 80 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 80
1 11, 18 1 11, 31, 61
2 24, 27, 29, 29 2 42, 42, 92
3 31, 36 3 43
4 42, 42, 43, 49 4 24
5 5
6 61 6 36
7 7 27, 97
8 80 8 18
9 92, 97 9 29, 29, 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK

Xổ số Đắk Lắk (XSDLK) được ra đời vào năm 1978, sau hơn 40 hình thành và phát triển, vé XS Đắk Lắk đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn tham gia. 

1. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số đài Đắk Lắk hôm nay (XSDLK) được quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần. Thời gian quay số bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào lúc 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk hàng tuần nhanh nhất tại Xổ Số 88

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng để xem kết quả xổ số Đắk Lắk (KQXSDLK) một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

Xổ Số 88 có chế độ xem tự động trực tiếp xổ số Đắk Lắk, nên các bạn chỉ cần mở trang tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15’ thứ 3 hàng tuần, kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk (KQ XSDLK) hôm nay sẽ được tự động cập nhật và hiển thị để các bạn theo dõi.

Chúng tôi cung cấp thông tin kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay - KQ xổ số Dak Lak cũng như KQXSDLK tuần rồi, tuần trước nữa…

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Lắk mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đắk Lắk giống hoàn toàn với xổ số miền Trung (XSMT), trong đó có 18 kết quả xổ số và 9 giải thưởng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Trúng giải thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần nhận ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Lắk hôm nay bạn sở hữu trùng với kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk hôm nay thì xin chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất.

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk: Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên (Điện thoại: 0763.857.903, Fax: 0763.857.906).

5. Trúng giải XS Đắk Lắk hôm nay phải nộp thuế bao nhiêu?

Nếu trúng thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần (XS Đắk Lắk) các giải nhỏ từ 10 triệu đồng trở xuống như giải 3, 4, 5, 6, 7, 8 và khuyến khích thì người trúng giải sẽ không phải nộp thuế.

Còn đối với các giải thưởng có giá trị lớn trên 10 triệu đồng như giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải phụ thì người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Số tiền thuế được tính trên mỗi tờ vé xổ số Đắk Lắk như sau:

  • Số tiền thuế phải nộp khi trúng giải đặc biệt XSDLK là 199 triệu đồng.
  • Số tiền thuế khấu trừ khi người chơi trúng giải phụ đặc biệt XS Đắk Lắk là 4 triệu đồng.
  • Trúng giải Nhất XSDLK người chơi nộp thuế 2 triệu đồng
  • Trúng giải Nhì XS Daklak, người chơi đóng thuế 500 ngàn đồng.
Xem thêm
Thu gọn