XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 23-02-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 01
Giải bảy 467
Giải sáu 8565 4314 3379
Giải năm 1332
Giải tư 64210 01963 84488 72052 39550 24590 42054
Giải ba 22072 88613
Giải nhì 55851
Giải nhất 27434
Đặc biệt 386195
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
01 10 13 14 32 34 50 51 52
54 63 65 67 72 79 88 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 50, 90
1 10, 13, 14 1 01, 51
2 2 32, 52, 72
3 32, 34 3 13, 63
4 4 14, 34, 54
5 50, 51, 52, 54 5 65, 95
6 63, 65, 67 6
7 72, 79 7 67
8 88 8 88
9 90, 95 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 16-02-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 53
Giải bảy 305
Giải sáu 8390 3513 0666
Giải năm 3553
Giải tư 78258 37097 51093 25829 40643 58726 72685
Giải ba 73445 85358
Giải nhì 23661
Giải nhất 75374
Đặc biệt 776619
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
05 13 19 26 29 43 45 53 53
58 58 61 66 74 85 90 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 90
1 13, 19 1 61
2 26, 29 2
3 3 13, 43, 53, 53, 93
4 43, 45 4 74
5 53, 53, 58, 58 5 45, 85
6 61, 66 6 26, 66
7 74 7 97
8 85 8 58, 58
9 90, 93, 97 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 09-02-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 34
Giải bảy 829
Giải sáu 4877 0835 9016
Giải năm 2231
Giải tư 84759 92034 33487 79540 98014 03772 07917
Giải ba 97564 82599
Giải nhì 71178
Giải nhất 92689
Đặc biệt 615832
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
14 16 17 29 31 32 34 34 35
40 59 64 72 77 78 87 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 14, 16, 17 1 31
2 29 2 32, 72
3 31, 32, 34, 34, 35 3
4 40 4 14, 34, 34, 64
5 59 5 35
6 64 6 16
7 72, 77, 78 7 17, 77, 87
8 87, 89 8 78
9 99 9 29, 59, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 02-02-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 50
Giải bảy 365
Giải sáu 2723 9075 1523
Giải năm 2894
Giải tư 54211 61536 27687 87752 27396 18249 43186
Giải ba 51652 72154
Giải nhì 34946
Giải nhất 35212
Đặc biệt 493794
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
11 12 23 23 36 46 49 50 52
52 54 65 75 86 87 94 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50
1 11, 12 1 11
2 23, 23 2 12, 52, 52
3 36 3 23, 23
4 46, 49 4 54, 94, 94
5 50, 52, 52, 54 5 65, 75
6 65 6 36, 46, 86, 96
7 75 7 87
8 86, 87 8
9 94, 94, 96 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 26-01-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 45
Giải bảy 629
Giải sáu 9455 2569 0871
Giải năm 8172
Giải tư 28091 42484 54911 44273 02357 75718 56680
Giải ba 93989 99691
Giải nhì 63606
Giải nhất 21068
Đặc biệt 487840
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
06 11 18 29 40 45 55 57 68
69 71 72 73 80 84 89 91 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 40, 80
1 11, 18 1 11, 71, 91, 91
2 29 2 72
3 3 73
4 40, 45 4 84
5 55, 57 5 45, 55
6 68, 69 6
7 71, 72, 73 7 57
8 80, 84, 89 8 18, 68
9 91, 91 9 29, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 19-01-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 03
Giải bảy 333
Giải sáu 1403 0397 4652
Giải năm 8450
Giải tư 72302 86338 70137 41423 01520 01837 18412
Giải ba 77331 50643
Giải nhì 82935
Giải nhất 57336
Đặc biệt 493258
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 03 03 12 20 23 31 33 35
36 37 37 38 43 50 52 58 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 03 0 20, 50
1 12 1 31
2 20, 23 2 12, 52
3 31, 33, 35, 36, 37, 37, 38 3 03, 23, 33, 43
4 43 4
5 50, 52, 58 5 35
6 6 36
7 7 37, 37, 97
8 8 38, 58
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 12-01-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 79
Giải bảy 490
Giải sáu 3462 6780 3187
Giải năm 8388
Giải tư 20325 35709 40877 70887 38817 73101 83654
Giải ba 36876 82977
Giải nhì 70831
Giải nhất 14596
Đặc biệt 587791
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
01 09 17 25 31 54 62 76 77
77 79 80 87 87 88 90 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 80, 90
1 17 1 31, 91
2 25 2 62
3 31 3
4 4 54
5 54 5 25
6 62 6 76, 96
7 76, 77, 77, 79 7 17, 77, 77, 87, 87
8 80, 87, 87, 88 8 88
9 90, 91, 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 05-01-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 39
Giải bảy 820
Giải sáu 7448 2191 4902
Giải năm 7815
Giải tư 26114 93088 56138 35326 10155 40947 02234
Giải ba 06587 30154
Giải nhì 01230
Giải nhất 60960
Đặc biệt 231348
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 14 15 20 26 30 34 38 39
47 48 48 54 55 60 87 88 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20, 30, 60
1 14, 15 1 91
2 20, 26 2
3 30, 34, 38, 39 3
4 47, 48, 48 4 14, 34, 54
5 54, 55 5 15, 55
6 60 6 26
7 7 47, 87
8 87, 88 8 38, 48, 48, 88
9 91 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 29-12-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 46
Giải bảy 533
Giải sáu 1134 9802 2878
Giải năm 9382
Giải tư 22268 55450 01974 72931 02060 17133 48880
Giải ba 31349 66778
Giải nhì 37028
Giải nhất 32730
Đặc biệt 818103
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 03 28 30 31 33 33 34 46
49 50 60 68 74 78 78 80 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 30, 50, 60, 80
1 1 31
2 28 2 82
3 30, 31, 33, 33, 34 3 33, 33
4 46, 49 4 34, 74
5 50 5
6 60, 68 6 46
7 74, 78, 78 7
8 80, 82 8 28, 68, 78, 78
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 22-12-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 02
Giải bảy 660
Giải sáu 1246 8641 3196
Giải năm 6794
Giải tư 35613 82578 47788 84487 36487 89510 03577
Giải ba 32238 50989
Giải nhì 32007
Giải nhất 39138
Đặc biệt 283250
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 07 10 13 38 38 41 46 50
60 77 78 87 87 88 89 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 10, 50, 60
1 10, 13 1 41
2 2 02
3 38, 38 3 13
4 41, 46 4 94
5 50 5
6 60 6 46, 96
7 77, 78 7 77, 87, 87
8 87, 87, 88, 89 8 38, 38, 78, 88
9 94, 96 9 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK

Xổ số Đắk Lắk (XSDLK) được ra đời vào năm 1978, sau hơn 40 hình thành và phát triển, vé XS Đắk Lắk đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn tham gia. 

1. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số đài Đắk Lắk hôm nay (XSDLK) được quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần. Thời gian quay số bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào lúc 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk hàng tuần nhanh nhất tại Xổ Số 88

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng để xem kết quả xổ số Đắk Lắk (KQXSDLK) một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

Xổ Số 88 có chế độ xem tự động trực tiếp xổ số Đắk Lắk, nên các bạn chỉ cần mở trang tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15’ thứ 3 hàng tuần, kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk (KQ XSDLK) hôm nay sẽ được tự động cập nhật và hiển thị để các bạn theo dõi.

Chúng tôi cung cấp thông tin kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay - KQ xổ số Dak Lak cũng như KQXSDLK tuần rồi, tuần trước nữa…

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Lắk mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đắk Lắk giống hoàn toàn với xổ số miền Trung (XSMT), trong đó có 18 kết quả xổ số và 9 giải thưởng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Trúng giải thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần nhận ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Lắk hôm nay bạn sở hữu trùng với kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk hôm nay thì xin chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất.

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk: Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên (Điện thoại: 0763.857.903, Fax: 0763.857.906).

5. Trúng giải XS Đắk Lắk hôm nay phải nộp thuế bao nhiêu?

Nếu trúng thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần (XS Đắk Lắk) các giải nhỏ từ 10 triệu đồng trở xuống như giải 3, 4, 5, 6, 7, 8 và khuyến khích thì người trúng giải sẽ không phải nộp thuế.

Còn đối với các giải thưởng có giá trị lớn trên 10 triệu đồng như giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải phụ thì người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Số tiền thuế được tính trên mỗi tờ vé xổ số Đắk Lắk như sau:

  • Số tiền thuế phải nộp khi trúng giải đặc biệt XSDLK là 199 triệu đồng.
  • Số tiền thuế khấu trừ khi người chơi trúng giải phụ đặc biệt XS Đắk Lắk là 4 triệu đồng.
  • Trúng giải Nhất XSDLK người chơi nộp thuế 2 triệu đồng
  • Trúng giải Nhì XS Daklak, người chơi đóng thuế 500 ngàn đồng.
Xem thêm
Thu gọn