XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 28-06-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 09
Giải bảy 632
Giải sáu 0807 4060 0447
Giải năm 9254
Giải tư 13942 92313 71213 59410 01952 46603 80004
Giải ba 03975 25896
Giải nhì 30424
Giải nhất 41133
Đặc biệt 612861
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
03 04 07 09 10 13 13 24 32
33 42 47 52 54 60 61 75 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 07, 09 0 10, 60
1 10, 13, 13 1 61
2 24 2 32, 42, 52
3 32, 33 3 13, 13, 33
4 42, 47 4 24, 54
5 52, 54 5 75
6 60, 61 6 96
7 75 7 47
8 8
9 96 9 09

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 21-06-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 81
Giải bảy 548
Giải sáu 2639 3023 8139
Giải năm 8698
Giải tư 87647 27999 12199 52258 01869 57255 45205
Giải ba 67527 72397
Giải nhì 87585
Giải nhất 45308
Đặc biệt 022690
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
05 08 23 27 39 39 47 48 55
58 69 81 85 90 97 98 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0 90
1 1 81
2 23, 27 2
3 39, 39 3 23
4 47, 48 4
5 55, 58 5 55, 85
6 69 6
7 7 27, 47, 97
8 81, 85 8 48, 58, 98
9 90, 97, 98, 99, 99 9 39, 39, 69, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 14-06-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 17
Giải bảy 013
Giải sáu 1962 0233 6845
Giải năm 1185
Giải tư 41693 91989 72794 40183 10492 06720 80440
Giải ba 32871 08597
Giải nhì 80867
Giải nhất 97602
Đặc biệt 782690
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 13 17 20 33 40 45 62 67
71 83 85 89 90 92 93 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20, 40, 90
1 13, 17 1 71
2 20 2 62, 92
3 33 3 13, 33, 83, 93
4 40, 45 4 94
5 5 45, 85
6 62, 67 6
7 71 7 17, 67, 97
8 83, 85, 89 8
9 90, 92, 93, 94, 97 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 07-06-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 78
Giải bảy 513
Giải sáu 0509 7490 7247
Giải năm 4470
Giải tư 12303 19152 10019 63667 20658 06718 08478
Giải ba 14457 18458
Giải nhì 97324
Giải nhất 17343
Đặc biệt 351704
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
03 04 09 13 18 19 24 43 47
52 57 58 58 67 70 78 78 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 09 0 70, 90
1 13, 18, 19 1
2 24 2 52
3 3 13, 43
4 43, 47 4 24
5 52, 57, 58, 58 5
6 67 6
7 70, 78, 78 7 47, 57, 67
8 8 18, 58, 58, 78, 78
9 90 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 31-05-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 44
Giải bảy 041
Giải sáu 1370 7517 3899
Giải năm 4638
Giải tư 16576 71625 89765 96525 66773 07340 52680
Giải ba 43634 94910
Giải nhì 76826
Giải nhất 83054
Đặc biệt 549979
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
10 17 25 25 26 34 38 40 41
44 54 65 70 73 76 79 80 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 40, 70, 80
1 10, 17 1 41
2 25, 25, 26 2
3 34, 38 3 73
4 40, 41, 44 4 34, 44, 54
5 54 5 25, 25, 65
6 65 6 26, 76
7 70, 73, 76, 79 7 17
8 80 8 38
9 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 24-05-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 46
Giải bảy 732
Giải sáu 5280 6952 5551
Giải năm 9255
Giải tư 86102 85904 69095 98751 24075 64674 18230
Giải ba 01798 47578
Giải nhì 56421
Giải nhất 34250
Đặc biệt 076502
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 02 04 21 30 32 46 50 51
51 52 55 74 75 78 80 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 04 0 30, 50, 80
1 1 21, 51, 51
2 21 2 32, 52
3 30, 32 3
4 46 4 74
5 50, 51, 51, 52, 55 5 55, 75, 95
6 6 46
7 74, 75, 78 7
8 80 8 78, 98
9 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 17-05-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 60
Giải bảy 834
Giải sáu 0890 8166 7656
Giải năm 2083
Giải tư 29189 90435 42066 37212 96371 61554 38399
Giải ba 85615 22703
Giải nhì 69454
Giải nhất 91676
Đặc biệt 211683
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
03 12 15 34 35 54 54 56 60
66 66 71 76 83 83 89 90 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 60, 90
1 12, 15 1 71
2 2 12
3 34, 35 3 83, 83
4 4 34, 54, 54
5 54, 54, 56 5 15, 35
6 60, 66, 66 6 56, 66, 66, 76
7 71, 76 7
8 83, 83, 89 8
9 90, 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 10-05-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 36
Giải bảy 496
Giải sáu 1985 3055 1375
Giải năm 3935
Giải tư 61634 69037 07506 58478 06577 08421 99949
Giải ba 47997 07658
Giải nhì 66778
Giải nhất 68373
Đặc biệt 239950
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
06 21 34 35 36 37 49 50 55
58 73 75 77 78 78 85 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 50
1 1 21
2 21 2
3 34, 35, 36, 37 3 73
4 49 4 34
5 50, 55, 58 5 35, 55, 75, 85
6 6 36, 96
7 73, 75, 77, 78, 78 7 37, 77, 97
8 85 8 58, 78, 78
9 96, 97 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 03-05-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 34
Giải bảy 250
Giải sáu 0944 4917 2435
Giải năm 2068
Giải tư 42132 29822 63742 08761 15404 60745 29598
Giải ba 03309 37845
Giải nhì 75193
Giải nhất 71585
Đặc biệt 260528
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
04 09 17 22 28 32 34 35 42
44 45 45 50 61 68 85 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 50
1 17 1 61
2 22, 28 2 22, 32, 42
3 32, 34, 35 3 93
4 42, 44, 45, 45 4 34, 44
5 50 5 35, 45, 45, 85
6 61, 68 6
7 7 17
8 85 8 28, 68, 98
9 93, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 26-04-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 63
Giải bảy 500
Giải sáu 6325 0141 3322
Giải năm 9102
Giải tư 31919 26100 80804 13753 14757 16339 82184
Giải ba 42256 57098
Giải nhì 53728
Giải nhất 25193
Đặc biệt 243417
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 00 02 04 17 19 22 25 28
39 41 53 56 57 63 84 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 02, 04 0
1 17, 19 1 41
2 22, 25, 28 2 22
3 39 3 53, 63, 93
4 41 4 84
5 53, 56, 57 5 25
6 63 6 56
7 7 17, 57
8 84 8 28, 98
9 93, 98 9 19, 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK

Xổ số Đắk Lắk (XSDLK) được ra đời vào năm 1978, sau hơn 40 hình thành và phát triển, vé XS Đắk Lắk đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn tham gia. 

1. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số đài Đắk Lắk hôm nay (XSDLK) được quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần. Thời gian quay số bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào lúc 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk hàng tuần nhanh nhất tại Xổ Số 88

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng để xem kết quả xổ số Đắk Lắk (KQXSDLK) một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

Xổ Số 88 có chế độ xem tự động trực tiếp xổ số Đắk Lắk, nên các bạn chỉ cần mở trang tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15’ thứ 3 hàng tuần, kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk (KQ XSDLK) hôm nay sẽ được tự động cập nhật và hiển thị để các bạn theo dõi.

Chúng tôi cung cấp thông tin kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay - KQ xổ số Dak Lak cũng như KQXSDLK tuần rồi, tuần trước nữa…

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Lắk mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đắk Lắk giống hoàn toàn với xổ số miền Trung (XSMT), trong đó có 18 kết quả xổ số và 9 giải thưởng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Trúng giải thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần nhận ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Lắk hôm nay bạn sở hữu trùng với kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk hôm nay thì xin chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất.

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk: Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên (Điện thoại: 0763.857.903, Fax: 0763.857.906).

5. Trúng giải XS Đắk Lắk hôm nay phải nộp thuế bao nhiêu?

Nếu trúng thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần (XS Đắk Lắk) các giải nhỏ từ 10 triệu đồng trở xuống như giải 3, 4, 5, 6, 7, 8 và khuyến khích thì người trúng giải sẽ không phải nộp thuế.

Còn đối với các giải thưởng có giá trị lớn trên 10 triệu đồng như giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải phụ thì người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Số tiền thuế được tính trên mỗi tờ vé xổ số Đắk Lắk như sau:

  • Số tiền thuế phải nộp khi trúng giải đặc biệt XSDLK là 199 triệu đồng.
  • Số tiền thuế khấu trừ khi người chơi trúng giải phụ đặc biệt XS Đắk Lắk là 4 triệu đồng.
  • Trúng giải Nhất XSDLK người chơi nộp thuế 2 triệu đồng
  • Trúng giải Nhì XS Daklak, người chơi đóng thuế 500 ngàn đồng.
Xem thêm
Thu gọn