XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 18-01-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 96
Giải bảy 436
Giải sáu 5566 5520 4530
Giải năm 1045
Giải tư 23137 37753 05930 84561 51282 23207 77319
Giải ba 40627 93575
Giải nhì 13163
Giải nhất 80340
Đặc biệt 707749
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
07 19 20 27 30 30 36 37 40
45 49 53 61 63 66 75 82 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 30, 30, 40
1 19 1 61
2 20, 27 2 82
3 30, 30, 36, 37 3 53, 63
4 40, 45, 49 4
5 53 5 45, 75
6 61, 63, 66 6 36, 66, 96
7 75 7 27, 37
8 82 8
9 96 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 11-01-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 53
Giải bảy 055
Giải sáu 4145 0663 2833
Giải năm 4246
Giải tư 89456 25411 68781 24166 32649 46709 09538
Giải ba 60058 84456
Giải nhì 22485
Giải nhất 84082
Đặc biệt 032867
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
09 11 33 38 45 46 49 53 55
56 56 58 63 66 67 81 82 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 11 1 11, 81
2 2 82
3 33, 38 3 33, 53, 63
4 45, 46, 49 4
5 53, 55, 56, 56, 58 5 45, 55, 85
6 63, 66, 67 6 46, 56, 56, 66
7 7 67
8 81, 82, 85 8 38, 58
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 04-01-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 13
Giải bảy 222
Giải sáu 8610 8617 2929
Giải năm 5066
Giải tư 37597 75704 63971 09823 76967 38983 24825
Giải ba 15863 16338
Giải nhì 65354
Giải nhất 64645
Đặc biệt 137436
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
04 10 13 17 22 23 25 29 36
38 45 54 63 66 67 71 83 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10
1 10, 13, 17 1 71
2 22, 23, 25, 29 2 22
3 36, 38 3 13, 23, 63, 83
4 45 4 54
5 54 5 25, 45
6 63, 66, 67 6 36, 66
7 71 7 17, 67, 97
8 83 8 38
9 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 28-12-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 62
Giải bảy 162
Giải sáu 7170 6911 4718
Giải năm 1599
Giải tư 79084 91299 20408 11064 97111 41350 53209
Giải ba 73722 15166
Giải nhì 71019
Giải nhất 21916
Đặc biệt 692080
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
08 09 11 11 16 18 19 22 50
62 62 64 66 70 80 84 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0 50, 70, 80
1 11, 11, 16, 18, 19 1 11, 11
2 22 2 22, 62, 62
3 3
4 4 64, 84
5 50 5
6 62, 62, 64, 66 6 16, 66
7 70 7
8 80, 84 8 18
9 99, 99 9 19, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 21-12-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 08
Giải bảy 983
Giải sáu 4912 9510 2901
Giải năm 4562
Giải tư 33681 58925 80905 99725 21123 27619 70782
Giải ba 34931 71790
Giải nhì 80165
Giải nhất 97171
Đặc biệt 113610
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
01 05 08 10 10 12 19 23 25
25 31 62 65 71 81 82 83 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 08 0 10, 10, 90
1 10, 10, 12, 19 1 31, 71, 81
2 23, 25, 25 2 12, 62, 82
3 31 3 23, 83
4 4
5 5 25, 25, 65
6 62, 65 6
7 71 7
8 81, 82, 83 8 08
9 90 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 14-12-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 03
Giải bảy 059
Giải sáu 9723 6647 4126
Giải năm 7345
Giải tư 02990 81950 94166 75275 87780 44983 42922
Giải ba 10534 90106
Giải nhì 90413
Giải nhất 66241
Đặc biệt 770224
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
03 06 13 22 23 24 26 34 41
45 47 50 59 66 75 80 83 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 50, 80, 90
1 13 1 41
2 22, 23, 24, 26 2 22
3 34 3 03, 13, 23, 83
4 41, 45, 47 4 24, 34
5 50, 59 5 45, 75
6 66 6 26, 66
7 75 7 47
8 80, 83 8
9 90 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 07-12-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 81
Giải bảy 227
Giải sáu 1690 6033 2129
Giải năm 8183
Giải tư 75156 94562 60187 33490 04278 07008 89938
Giải ba 90788 59089
Giải nhì 68763
Giải nhất 91657
Đặc biệt 825138
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
08 27 29 33 38 38 56 57 62
63 78 81 83 87 88 89 90 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 90, 90
1 1 81
2 27, 29 2 62
3 33, 38, 38 3 33, 63, 83
4 4
5 56, 57 5
6 62, 63 6 56
7 78 7 27, 57, 87
8 81, 83, 87, 88, 89 8 38, 38, 78, 88
9 90, 90 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 30-11-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 67
Giải bảy 827
Giải sáu 5956 2653 1494
Giải năm 5045
Giải tư 82076 38898 24272 83125 46624 61340 61341
Giải ba 29846 88153
Giải nhì 74083
Giải nhất 90046
Đặc biệt 049836
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
24 25 27 36 40 41 45 46 46
53 53 56 67 72 76 83 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 1 41
2 24, 25, 27 2 72
3 36 3 53, 53, 83
4 40, 41, 45, 46, 46 4 24, 94
5 53, 53, 56 5 25, 45
6 67 6 36, 46, 46, 56, 76
7 72, 76 7 27, 67
8 83 8 98
9 94, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 23-11-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 31
Giải bảy 501
Giải sáu 8468 2917 3543
Giải năm 0708
Giải tư 28951 65090 39530 54496 26220 26400 27503
Giải ba 30518 73509
Giải nhì 82184
Giải nhất 66598
Đặc biệt 396647
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 01 03 08 09 17 18 20 30
31 43 47 51 68 84 90 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 03, 08, 09 0 20, 30, 90
1 17, 18 1 31, 51
2 20 2
3 30, 31 3 43
4 43, 47 4 84
5 51 5
6 68 6 96
7 7 17, 47
8 84 8 18, 68, 98
9 90, 96, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 16-11-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 59
Giải bảy 400
Giải sáu 3430 3417 3100
Giải năm 0109
Giải tư 01807 44356 10646 55337 09451 81281 65823
Giải ba 04260 22495
Giải nhì 91160
Giải nhất 15187
Đặc biệt 520878
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 00 07 09 17 23 30 37 46
51 56 59 60 60 78 81 87 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 07, 09 0 30, 60, 60
1 17 1 51, 81
2 23 2
3 30, 37 3 23
4 46 4
5 51, 56, 59 5 95
6 60, 60 6 46, 56
7 78 7 17, 37, 87
8 81, 87 8 78
9 95 9 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK

Xổ số Đắk Lắk (XSDLK) được ra đời vào năm 1978, sau hơn 40 hình thành và phát triển, vé XS Đắk Lắk đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn tham gia. 

1. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số đài Đắk Lắk hôm nay (XSDLK) được quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần. Thời gian quay số bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào lúc 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk hàng tuần nhanh nhất tại Xổ Số 88

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng để xem kết quả xổ số Đắk Lắk (KQXSDLK) một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

Xổ Số 88 có chế độ xem tự động trực tiếp xổ số Đắk Lắk, nên các bạn chỉ cần mở trang tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15’ thứ 3 hàng tuần, kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk (KQ XSDLK) hôm nay sẽ được tự động cập nhật và hiển thị để các bạn theo dõi.

Chúng tôi cung cấp thông tin kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay - KQ xổ số Dak Lak cũng như KQXSDLK tuần rồi, tuần trước nữa…

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Lắk mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đắk Lắk giống hoàn toàn với xổ số miền Trung (XSMT), trong đó có 18 kết quả xổ số và 9 giải thưởng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Trúng giải thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần nhận ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Lắk hôm nay bạn sở hữu trùng với kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk hôm nay thì xin chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất.

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk: Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên (Điện thoại: 0763.857.903, Fax: 0763.857.906).

5. Trúng giải XS Đắk Lắk hôm nay phải nộp thuế bao nhiêu?

Nếu trúng thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần (XS Đắk Lắk) các giải nhỏ từ 10 triệu đồng trở xuống như giải 3, 4, 5, 6, 7, 8 và khuyến khích thì người trúng giải sẽ không phải nộp thuế.

Còn đối với các giải thưởng có giá trị lớn trên 10 triệu đồng như giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải phụ thì người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Số tiền thuế được tính trên mỗi tờ vé xổ số Đắk Lắk như sau:

  • Số tiền thuế phải nộp khi trúng giải đặc biệt XSDLK là 199 triệu đồng.
  • Số tiền thuế khấu trừ khi người chơi trúng giải phụ đặc biệt XS Đắk Lắk là 4 triệu đồng.
  • Trúng giải Nhất XSDLK người chơi nộp thuế 2 triệu đồng
  • Trúng giải Nhì XS Daklak, người chơi đóng thuế 500 ngàn đồng.
Xem thêm
Thu gọn