XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 24-11-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 73
Giải bảy 509
Giải sáu 6343 1249 1060
Giải năm 9346
Giải tư 75614 95795 41004 52337 92792 67188 54820
Giải ba 99153 21173
Giải nhì 23783
Giải nhất 48671
Đặc biệt 082055
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
04 09 14 20 37 43 46 49 53
55 60 71 73 73 83 88 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 20, 60
1 14 1 71
2 20 2 92
3 37 3 43, 53, 73, 73, 83
4 43, 46, 49 4 14
5 53, 55 5 55, 95
6 60 6 46
7 71, 73, 73 7 37
8 83, 88 8 88
9 92, 95 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 17-11-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 67
Giải bảy 610
Giải sáu 6805 1377 2343
Giải năm 3799
Giải tư 35418 89002 80479 88549 78988 08002 91805
Giải ba 03905 89458
Giải nhì 23630
Giải nhất 10547
Đặc biệt 183971
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 02 05 05 05 10 18 30 43
47 49 58 67 71 77 79 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 05, 05, 05 0 10, 30
1 10, 18 1 71
2 2
3 30 3 43
4 43, 47, 49 4
5 58 5
6 67 6
7 71, 77, 79 7 47, 67, 77
8 88 8 18, 58, 88
9 99 9 49, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 10-11-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 87
Giải bảy 564
Giải sáu 1878 5446 3625
Giải năm 5025
Giải tư 50923 88342 94918 03625 33586 52200 00282
Giải ba 71972 00935
Giải nhì 80291
Giải nhất 76992
Đặc biệt 633597
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 18 23 25 25 25 35 42 46
64 72 78 82 86 87 91 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 18 1 91
2 23, 25, 25, 25 2 42, 72, 82, 92
3 35 3 23
4 42, 46 4 64
5 5 25, 25, 25, 35
6 64 6 46, 86
7 72, 78 7 87, 97
8 82, 86, 87 8 18, 78
9 91, 92, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 03-11-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 92
Giải bảy 346
Giải sáu 1975 2535 9938
Giải năm 0698
Giải tư 88653 00724 52069 08543 77388 47109 46396
Giải ba 62883 67420
Giải nhì 87559
Giải nhất 23965
Đặc biệt 417509
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
09 09 20 24 35 38 43 46 53
59 65 69 75 83 88 92 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09, 09 0 20
1 1
2 20, 24 2 92
3 35, 38 3 43, 53, 83
4 43, 46 4 24
5 53, 59 5 35, 65, 75
6 65, 69 6 46, 96
7 75 7
8 83, 88 8 38, 88, 98
9 92, 96, 98 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 27-10-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 39
Giải bảy 360
Giải sáu 9360 9295 1988
Giải năm 3046
Giải tư 47958 75040 81257 32343 40943 29285 59231
Giải ba 41270 55792
Giải nhì 08597
Giải nhất 12457
Đặc biệt 289818
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
18 31 39 40 43 43 46 57 57
58 60 60 70 85 88 92 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 60, 60, 70
1 18 1 31
2 2 92
3 31, 39 3 43, 43
4 40, 43, 43, 46 4
5 57, 57, 58 5 85, 95
6 60, 60 6 46
7 70 7 57, 57, 97
8 85, 88 8 18, 58, 88
9 92, 95, 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 20-10-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 73
Giải bảy 262
Giải sáu 7530 9980 9452
Giải năm 1539
Giải tư 98823 69493 71928 02669 58532 20821 64835
Giải ba 74280 27272
Giải nhì 88924
Giải nhất 61316
Đặc biệt 384980
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
16 21 23 24 28 30 32 35 39
52 62 69 72 73 80 80 80 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 80, 80, 80
1 16 1 21
2 21, 23, 24, 28 2 32, 52, 62, 72
3 30, 32, 35, 39 3 23, 73, 93
4 4 24
5 52 5 35
6 62, 69 6 16
7 72, 73 7
8 80, 80, 80 8 28
9 93 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 13-10-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 43
Giải bảy 405
Giải sáu 8631 8978 2929
Giải năm 4139
Giải tư 99009 06042 02935 36345 06987 74257 71368
Giải ba 30613 95298
Giải nhì 58034
Giải nhất 03157
Đặc biệt 150870
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
05 09 13 29 31 34 35 39 42
43 45 57 57 68 70 78 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 70
1 13 1 31
2 29 2 42
3 31, 34, 35, 39 3 13, 43
4 42, 43, 45 4 34
5 57, 57 5 35, 45
6 68 6
7 70, 78 7 57, 57, 87
8 87 8 68, 78, 98
9 98 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 06-10-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 92
Giải bảy 221
Giải sáu 6584 8126 2171
Giải năm 8767
Giải tư 40195 33961 06016 84347 34795 07137 02201
Giải ba 19351 57215
Giải nhì 42250
Giải nhất 09726
Đặc biệt 126162
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
01 15 16 21 26 26 37 47 50
51 61 62 67 71 84 92 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 50
1 15, 16 1 21, 51, 61, 71
2 21, 26, 26 2 62, 92
3 37 3
4 47 4 84
5 50, 51 5 15, 95, 95
6 61, 62, 67 6 16, 26, 26
7 71 7 37, 47, 67
8 84 8
9 92, 95, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 29-09-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 92
Giải bảy 172
Giải sáu 5441 5121 6619
Giải năm 3564
Giải tư 53270 01108 68992 20755 08050 22635 42527
Giải ba 27479 08405
Giải nhì 85089
Giải nhất 03520
Đặc biệt 617617
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
05 08 17 19 20 21 27 35 41
50 55 64 70 72 79 89 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0 20, 50, 70
1 17, 19 1 21, 41
2 20, 21, 27 2 72, 92, 92
3 35 3
4 41 4 64
5 50, 55 5 35, 55
6 64 6
7 70, 72, 79 7 17, 27
8 89 8
9 92, 92 9 19, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 22-09-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 34
Giải bảy 686
Giải sáu 4206 2684 2258
Giải năm 6739
Giải tư 82445 20158 97820 31412 59180 50568 55994
Giải ba 65200 25492
Giải nhì 98689
Giải nhất 08850
Đặc biệt 581491
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 06 12 20 34 39 45 50 58
58 68 80 84 86 89 91 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 20, 50, 80
1 12 1 91
2 20 2 12, 92
3 34, 39 3
4 45 4 34, 84, 94
5 50, 58, 58 5 45
6 68 6 86
7 7
8 80, 84, 86, 89 8 58, 58, 68
9 91, 92, 94 9 39, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK

Xổ số Đắk Lắk (XSDLK) được ra đời vào năm 1978, sau hơn 40 hình thành và phát triển, vé XS Đắk Lắk đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn tham gia. 

1. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số đài Đắk Lắk hôm nay (XSDLK) được quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần. Thời gian quay số bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào lúc 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk hàng tuần nhanh nhất tại Xổ Số 88

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng để xem kết quả xổ số Đắk Lắk (KQXSDLK) một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

Xổ Số 88 có chế độ xem tự động trực tiếp xổ số Đắk Lắk, nên các bạn chỉ cần mở trang tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15’ thứ 3 hàng tuần, kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk (KQ XSDLK) hôm nay sẽ được tự động cập nhật và hiển thị để các bạn theo dõi.

Chúng tôi cung cấp thông tin kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay - KQ xổ số Dak Lak cũng như KQXSDLK tuần rồi, tuần trước nữa…

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Lắk mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đắk Lắk giống hoàn toàn với xổ số miền Trung (XSMT), trong đó có 18 kết quả xổ số và 9 giải thưởng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Trúng giải thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần nhận ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Lắk hôm nay bạn sở hữu trùng với kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk hôm nay thì xin chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất.

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk: Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên (Điện thoại: 0763.857.903, Fax: 0763.857.906).

5. Trúng giải XS Đắk Lắk hôm nay phải nộp thuế bao nhiêu?

Nếu trúng thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần (XS Đắk Lắk) các giải nhỏ từ 10 triệu đồng trở xuống như giải 3, 4, 5, 6, 7, 8 và khuyến khích thì người trúng giải sẽ không phải nộp thuế.

Còn đối với các giải thưởng có giá trị lớn trên 10 triệu đồng như giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải phụ thì người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Số tiền thuế được tính trên mỗi tờ vé xổ số Đắk Lắk như sau:

  • Số tiền thuế phải nộp khi trúng giải đặc biệt XSDLK là 199 triệu đồng.
  • Số tiền thuế khấu trừ khi người chơi trúng giải phụ đặc biệt XS Đắk Lắk là 4 triệu đồng.
  • Trúng giải Nhất XSDLK người chơi nộp thuế 2 triệu đồng
  • Trúng giải Nhì XS Daklak, người chơi đóng thuế 500 ngàn đồng.
Xem thêm
Thu gọn