XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 07-05-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 93
Giải bảy 826
Giải sáu 4579 5979 0386
Giải năm 1934
Giải tư 66313 18243 13852 44625 46884 68630 71081
Giải ba 79823 81379
Giải nhì 59910
Giải nhất 05227
Đặc biệt 410808
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
08 10 13 23 25 26 27 30 34
43 52 79 79 79 81 84 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 10, 30
1 10, 13 1 81
2 23, 25, 26, 27 2 52
3 30, 34 3 13, 23, 43, 93
4 43 4 34, 84
5 52 5 25
6 6 26, 86
7 79, 79, 79 7 27
8 81, 84, 86 8
9 93 9 79, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 30-04-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 06
Giải bảy 626
Giải sáu 6105 0065 6668
Giải năm 3319
Giải tư 10969 80276 46482 46665 32162 13125 87338
Giải ba 19571 50281
Giải nhì 40372
Giải nhất 09707
Đặc biệt 075405
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
05 05 06 07 19 25 26 38 62
65 65 68 69 71 72 76 81 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05, 06, 07 0
1 19 1 71, 81
2 25, 26 2 62, 72, 82
3 38 3
4 4
5 5 25, 65, 65
6 62, 65, 65, 68, 69 6 06, 26, 76
7 71, 72, 76 7
8 81, 82 8 38, 68
9 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 23-04-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 76
Giải bảy 054
Giải sáu 2524 5882 8718
Giải năm 3028
Giải tư 14909 59440 50481 56151 53517 29399 96314
Giải ba 30348 23382
Giải nhì 64668
Giải nhất 54514
Đặc biệt 256394
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
09 14 14 17 18 24 28 40 48
51 54 68 76 81 82 82 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 40
1 14, 14, 17, 18 1 51, 81
2 24, 28 2 82, 82
3 3
4 40, 48 4 14, 14, 24, 54, 94
5 51, 54 5
6 68 6 76
7 76 7 17
8 81, 82, 82 8 18, 28, 48, 68
9 94, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 16-04-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 09
Giải bảy 710
Giải sáu 7085 5715 3779
Giải năm 9462
Giải tư 12795 90240 24889 14354 64333 86869 16701
Giải ba 02796 67312
Giải nhì 96684
Giải nhất 66058
Đặc biệt 269961
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
01 09 10 12 15 33 40 54 58
61 62 69 79 84 85 89 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 10, 40
1 10, 12, 15 1 61
2 2 12, 62
3 33 3 33
4 40 4 54, 84
5 54, 58 5 15, 85, 95
6 61, 62, 69 6 96
7 79 7
8 84, 85, 89 8 58
9 95, 96 9 09, 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 09-04-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 94
Giải bảy 338
Giải sáu 4044 4197 3482
Giải năm 8189
Giải tư 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277
Giải ba 25711 65240
Giải nhì 42656
Giải nhất 79085
Đặc biệt 083880
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
05 11 19 38 40 44 49 56 58
77 80 80 82 85 89 89 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40, 80, 80
1 11, 19 1 11
2 2 82
3 38 3
4 40, 44, 49 4 44, 94
5 56, 58 5 85
6 6 56
7 77 7 77, 97
8 80, 80, 82, 85, 89, 89 8 38, 58
9 94, 97 9 19, 49, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 02-04-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 27
Giải bảy 616
Giải sáu 1738 1930 1999
Giải năm 7399
Giải tư 73081 66295 95923 79919 99020 22875 59314
Giải ba 05082 93676
Giải nhì 73372
Giải nhất 38963
Đặc biệt 352209
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
09 14 16 19 20 23 27 30 38
63 72 75 76 81 82 95 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 30
1 14, 16, 19 1 81
2 20, 23, 27 2 72, 82
3 30, 38 3 23, 63
4 4 14
5 5 75, 95
6 63 6 16, 76
7 72, 75, 76 7 27
8 81, 82 8 38
9 95, 99, 99 9 19, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 26-03-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 86
Giải bảy 650
Giải sáu 1399 4020 5503
Giải năm 9938
Giải tư 03882 06867 04849 58388 83966 78401 40584
Giải ba 64631 83742
Giải nhì 01729
Giải nhất 45087
Đặc biệt 827247
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
01 03 20 29 31 38 42 47 49
50 66 67 82 84 86 87 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0 20, 50
1 1 31
2 20, 29 2 42, 82
3 31, 38 3
4 42, 47, 49 4 84
5 50 5
6 66, 67 6 66, 86
7 7 47, 67, 87
8 82, 84, 86, 87, 88 8 38, 88
9 99 9 29, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 19-03-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 50
Giải bảy 268
Giải sáu 2219 1688 4436
Giải năm 0874
Giải tư 27232 85202 26815 04749 40620 27021 39050
Giải ba 85640 41115
Giải nhì 57478
Giải nhất 65696
Đặc biệt 422044
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
02 15 15 19 20 21 32 36 40
44 49 50 50 68 74 78 88 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20, 40, 50, 50
1 15, 15, 19 1 21
2 20, 21 2 32
3 32, 36 3
4 40, 44, 49 4 44, 74
5 50, 50 5 15, 15
6 68 6 36, 96
7 74, 78 7
8 88 8 68, 78, 88
9 96 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 12-03-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 50
Giải bảy 023
Giải sáu 5983 5607 8274
Giải năm 3995
Giải tư 45064 37767 52249 11281 11573 46585 41349
Giải ba 25371 87731
Giải nhì 14013
Giải nhất 49514
Đặc biệt 631548
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
07 13 14 23 31 48 49 49 50
64 67 71 73 74 81 83 85 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 50
1 13, 14 1 31, 71, 81
2 23 2
3 31 3 13, 23, 73, 83
4 48, 49, 49 4 14, 64, 74
5 50 5 85, 95
6 64, 67 6
7 71, 73, 74 7 67
8 81, 83, 85 8 48
9 95 9 49, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 05-03-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 79
Giải bảy 564
Giải sáu 6450 0052 8311
Giải năm 9802
Giải tư 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349
Giải ba 17105 03409
Giải nhì 40630
Giải nhất 20853
Đặc biệt 923592
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
02 05 09 11 16 22 30 49 50
51 52 53 60 64 74 79 80 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 09 0 30, 50, 60, 80
1 11, 16 1 11, 51
2 22 2 22, 52, 92
3 30 3 53
4 49 4 64, 74
5 50, 51, 52, 53 5
6 60, 64 6 16
7 74, 79 7
8 80 8
9 92 9 49, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI

Xố số kiến thiết Gia Lai (XSGL) là một trong những loại vé số bán chạy nhất ở khu vực miền Trung. Một tờ vé xổ số Gia Lai hôm nay chỉ có giá 10.000 đồng nhưng thực chất lại mang lại cơ hội trúng nhiều giải thưởng cực kỳ hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng cho mọi người dân.

1. Kết quả xổ số Gia Lai quay ở đâu, khi nào?

Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (XSGL) được quay số mở thưởng vào khung giờ quen thuộc lúc 17h15 – 17h30 ngày thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Gia Lai, các bạn chú ý đón xem nhé.

2. Xem kết quả xổ số Gia Lai hôm nay (KQXS Gia Lai) ở đâu nhanh nhất?

Để xem kết quả xổ số Gia Lai nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng, KQXS Gia Lai được phát ngay trong khi trường quay đang mở thưởng. CTV trực tại trường quay sẽ nhanh chóng cập nhật những thông tin sớm nhất cho bạn tiện theo dõi.

Cách xem trực tiếp xổ số Gia Lai hôm nay như sau: Các bạn truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay thưởng (17h15), kết quả xổ số Gia Lai mới nhất ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay có kết quả.

Ngoài ra, các bạn còn có thể xem lại KQXS Gia Lai tuần này, tuần trước, tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Tham khảo xổ số kiến thiết Gia Lai ở đâu để có cơ hội trúng cao hơn?

Muốn có được bộ số chất lượng mang lại cơ hội chiến thắng cao hơn, các bạn có thể tham khảo bộ số Gia Lai đẹp do các chuyên gia dò xổ số Gia Lai hôm nay thực hiện.

Dựa theo các kết quả xổ số Gia Lai ngày hôm nay (KQXS Gia Lai) cũng như các kỳ trước được cung cấp, các bạn có thể phân tích dữ liệu và tìm ra quy luật những cặp số nào có tần suất về nhiều, về ít, không hay về… từ đó tổng hợp được bộ số có khả năng về trên bảng kết quả XSKT Gia Lai kỳ tới để giành chiến thắng nhiều hơn.

Ngoài ra các bạn còn có thể thử vận may của mình với tính năng quay thử kết quả XSKT Gia Lai lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai mới nhất có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số xổ số Gia Lai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số Gia Lai ở đâu?

Nếu vé số của bạn trùng với các giải thưởng xổ số Gia Lai ngày hôm nay, vui lòng liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai (XSKT GL)

  • Địa chỉ: 60 Trần Phú - TP. Pleiku - Gia Lai
  • Điện thoại: (059)3872216
  • Email: [email protected]
  • Website: xosokientthiet.gialai.com.vn

6. Cách dò vé xổ số Gia Lai trực tiếp (XSGL) nhanh và chính xác nhất

- Đầu tiên các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung Gia Lai (XSMT Gia Lai) ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả xổ số Gia Lai bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn