XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 27-11-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 51
Giải bảy 909
Giải sáu 2005 4745 0815
Giải năm 0837
Giải tư 07382 86522 43339 58117 03022 32969 30282
Giải ba 59639 58074
Giải nhì 29857
Giải nhất 86525
Đặc biệt 726241
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
05 09 15 17 22 22 25 37 39
39 41 45 51 57 69 74 82 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0
1 15, 17 1 41, 51
2 22, 22, 25 2 22, 22, 82, 82
3 37, 39, 39 3
4 41, 45 4 74
5 51, 57 5 15, 25, 45
6 69 6
7 74 7 17, 37, 57
8 82, 82 8
9 9 39, 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 20-11-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 69
Giải bảy 115
Giải sáu 1257 3047 3317
Giải năm 6641
Giải tư 66641 30223 28179 41984 13886 54459 08410
Giải ba 25246 19731
Giải nhì 46383
Giải nhất 54500
Đặc biệt 970325
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
00 10 15 17 23 25 31 41 41
46 47 57 59 69 79 83 84 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 10
1 10, 15, 17 1 31, 41, 41
2 23, 25 2
3 31 3 23, 83
4 41, 41, 46, 47 4 84
5 57, 59 5 15, 25
6 69 6 46, 86
7 79 7 17, 47, 57
8 83, 84, 86 8
9 9 59, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 13-11-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 98
Giải bảy 363
Giải sáu 9004 6932 2544
Giải năm 4564
Giải tư 00642 21586 74925 79386 48097 38284 50606
Giải ba 63660 10324
Giải nhì 27453
Giải nhất 87276
Đặc biệt 363921
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
04 06 21 24 25 32 42 44 53
60 63 64 76 84 86 86 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 60
1 1 21
2 21, 24, 25 2 32, 42
3 32 3 53, 63
4 42, 44 4 24, 44, 64, 84
5 53 5 25
6 60, 63, 64 6 76, 86, 86
7 76 7 97
8 84, 86, 86 8 98
9 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 06-11-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 37
Giải bảy 448
Giải sáu 3696 6061 1713
Giải năm 3208
Giải tư 65386 16444 84763 00829 77239 36821 18250
Giải ba 15475 66676
Giải nhì 54450
Giải nhất 21369
Đặc biệt 178002
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
02 08 13 21 29 37 39 44 48
50 50 61 63 69 75 76 86 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 50, 50
1 13 1 21, 61
2 21, 29 2
3 37, 39 3 13, 63
4 44, 48 4 44
5 50, 50 5 75
6 61, 63, 69 6 76, 86, 96
7 75, 76 7 37
8 86 8 48
9 96 9 29, 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 30-10-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 23
Giải bảy 553
Giải sáu 5027 3556 2837
Giải năm 3161
Giải tư 38404 60864 20919 56285 47339 14780 66932
Giải ba 10748 56434
Giải nhì 55081
Giải nhất 87396
Đặc biệt 387682
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
04 19 23 27 32 34 37 39 48
53 56 61 64 80 81 82 85 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 80
1 19 1 61, 81
2 23, 27 2 32, 82
3 32, 34, 37, 39 3 23, 53
4 48 4 34, 64
5 53, 56 5 85
6 61, 64 6 56, 96
7 7 27, 37
8 80, 81, 82, 85 8 48
9 96 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 23-10-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 58
Giải bảy 750
Giải sáu 9389 3794 1842
Giải năm 3729
Giải tư 53227 63471 22875 88332 15611 61133 39758
Giải ba 63817 01606
Giải nhì 68265
Giải nhất 69888
Đặc biệt 902321
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
06 11 17 21 27 29 32 33 42
50 58 58 65 71 75 88 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 50
1 11, 17 1 11, 21, 71
2 21, 27, 29 2 32, 42
3 32, 33 3 33
4 42 4 94
5 50, 58, 58 5 65, 75
6 65 6
7 71, 75 7 17, 27
8 88, 89 8 58, 58, 88
9 94 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 16-10-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 58
Giải bảy 704
Giải sáu 2669 4953 6101
Giải năm 7977
Giải tư 46867 54224 46682 25007 54041 97987 25650
Giải ba 27985 92304
Giải nhì 02367
Giải nhất 17481
Đặc biệt 548917
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
01 04 04 07 17 24 41 50 53
58 67 67 69 77 81 82 85 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 04, 07 0 50
1 17 1 41, 81
2 24 2 82
3 3 53
4 41 4 24
5 50, 53, 58 5 85
6 67, 67, 69 6
7 77 7 17, 67, 67, 77, 87
8 81, 82, 85, 87 8 58
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 09-10-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 70
Giải bảy 681
Giải sáu 9414 2373 9591
Giải năm 3836
Giải tư 62589 85464 73676 58212 30977 87476 81259
Giải ba 81127 81337
Giải nhì 54177
Giải nhất 60505
Đặc biệt 898292
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
05 12 14 27 36 37 59 64 70
73 76 76 77 77 81 89 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 70
1 12, 14 1 81, 91
2 27 2 12, 92
3 36, 37 3 73
4 4 14, 64
5 59 5
6 64 6 36, 76, 76
7 70, 73, 76, 76, 77, 77 7 27, 37, 77, 77
8 81, 89 8
9 91, 92 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 02-10-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 32
Giải bảy 031
Giải sáu 2212 0778 7234
Giải năm 7689
Giải tư 90281 52452 49647 68031 17421 35039 56927
Giải ba 85372 67165
Giải nhì 54888
Giải nhất 51527
Đặc biệt 283299
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
12 21 27 27 31 31 32 34 39
47 52 65 72 78 81 88 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12 1 21, 31, 31, 81
2 21, 27, 27 2 12, 32, 52, 72
3 31, 31, 32, 34, 39 3
4 47 4 34
5 52 5 65
6 65 6
7 72, 78 7 27, 27, 47
8 81, 88, 89 8 78, 88
9 99 9 39, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 25-09-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 76
Giải bảy 226
Giải sáu 9591 2020 2848
Giải năm 9099
Giải tư 47556 12438 69408 84927 18517 51678 84240
Giải ba 03632 11962
Giải nhì 60191
Giải nhất 56885
Đặc biệt 834088
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
08 17 20 26 27 32 38 40 48
56 62 76 78 85 88 91 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 20, 40
1 17 1 91, 91
2 20, 26, 27 2 32, 62
3 32, 38 3
4 40, 48 4
5 56 5 85
6 62 6 26, 56, 76
7 76, 78 7 17, 27
8 85, 88 8 38, 48, 78, 88
9 91, 91, 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI

Xố số kiến thiết Gia Lai (XSGL) là một trong những loại vé số bán chạy nhất ở khu vực miền Trung. Một tờ vé xổ số Gia Lai hôm nay chỉ có giá 10.000 đồng nhưng thực chất lại mang lại cơ hội trúng nhiều giải thưởng cực kỳ hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng cho mọi người dân.

1. Kết quả xổ số Gia Lai quay ở đâu, khi nào?

Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (XSGL) được quay số mở thưởng vào khung giờ quen thuộc lúc 17h15 – 17h30 ngày thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Gia Lai, các bạn chú ý đón xem nhé.

2. Xem kết quả xổ số Gia Lai hôm nay (KQXS Gia Lai) ở đâu nhanh nhất?

Để xem kết quả xổ số Gia Lai nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng, KQXS Gia Lai được phát ngay trong khi trường quay đang mở thưởng. CTV trực tại trường quay sẽ nhanh chóng cập nhật những thông tin sớm nhất cho bạn tiện theo dõi.

Cách xem trực tiếp xổ số Gia Lai hôm nay như sau: Các bạn truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay thưởng (17h15), kết quả xổ số Gia Lai mới nhất ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay có kết quả.

Ngoài ra, các bạn còn có thể xem lại KQXS Gia Lai tuần này, tuần trước, tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Tham khảo xổ số kiến thiết Gia Lai ở đâu để có cơ hội trúng cao hơn?

Muốn có được bộ số chất lượng mang lại cơ hội chiến thắng cao hơn, các bạn có thể tham khảo bộ số Gia Lai đẹp do các chuyên gia dò xổ số Gia Lai hôm nay thực hiện.

Dựa theo các kết quả xổ số Gia Lai ngày hôm nay (KQXS Gia Lai) cũng như các kỳ trước được cung cấp, các bạn có thể phân tích dữ liệu và tìm ra quy luật những cặp số nào có tần suất về nhiều, về ít, không hay về… từ đó tổng hợp được bộ số có khả năng về trên bảng kết quả XSKT Gia Lai kỳ tới để giành chiến thắng nhiều hơn.

Ngoài ra các bạn còn có thể thử vận may của mình với tính năng quay thử kết quả XSKT Gia Lai lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai mới nhất có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số xổ số Gia Lai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số Gia Lai ở đâu?

Nếu vé số của bạn trùng với các giải thưởng xổ số Gia Lai ngày hôm nay, vui lòng liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai (XSKT GL)

  • Địa chỉ: 60 Trần Phú - TP. Pleiku - Gia Lai
  • Điện thoại: (059)3872216
  • Email: [email protected]
  • Website: xosokientthiet.gialai.com.vn

6. Cách dò vé xổ số Gia Lai trực tiếp (XSGL) nhanh và chính xác nhất

- Đầu tiên các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung Gia Lai (XSMT Gia Lai) ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả xổ số Gia Lai bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn