XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 25-09-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 76
Giải bảy 226
Giải sáu 9591 2020 2848
Giải năm 9099
Giải tư 47556 12438 69408 84927 18517 51678 84240
Giải ba 03632 11962
Giải nhì 60191
Giải nhất 56885
Đặc biệt 834088
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
08 17 20 26 27 32 38 40 48
56 62 76 78 85 88 91 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 20, 40
1 17 1 91, 91
2 20, 26, 27 2 32, 62
3 32, 38 3
4 40, 48 4
5 56 5 85
6 62 6 26, 56, 76
7 76, 78 7 17, 27
8 85, 88 8 38, 48, 78, 88
9 91, 91, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 18-09-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 79
Giải bảy 089
Giải sáu 5900 6472 4896
Giải năm 7565
Giải tư 42543 10003 71670 11770 97651 20553 88652
Giải ba 46152 88381
Giải nhì 87539
Giải nhất 95028
Đặc biệt 476020
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
00 03 20 28 39 43 51 52 52
53 65 70 70 72 79 81 89 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 20, 70, 70
1 1 51, 81
2 20, 28 2 52, 52, 72
3 39 3 43, 53
4 43 4
5 51, 52, 52, 53 5 65
6 65 6 96
7 70, 70, 72, 79 7
8 81, 89 8 28
9 96 9 39, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 11-09-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 71
Giải bảy 994
Giải sáu 4190 7977 9351
Giải năm 4586
Giải tư 34775 17730 33198 31392 90071 61519 66907
Giải ba 92107 66231
Giải nhì 84520
Giải nhất 14129
Đặc biệt 139151
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
07 07 19 20 29 30 31 51 51
71 71 75 77 86 90 92 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07 0 20, 30, 90
1 19 1 31, 51, 51, 71, 71
2 20, 29 2 92
3 30, 31 3
4 4 94
5 51, 51 5 75
6 6 86
7 71, 71, 75, 77 7 77
8 86 8 98
9 90, 92, 94, 98 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 04-09-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 26
Giải bảy 034
Giải sáu 5553 4338 9518
Giải năm 4656
Giải tư 05350 10310 72949 90750 08003 16914 00440
Giải ba 11034 22854
Giải nhì 48727
Giải nhất 28321
Đặc biệt 812973
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
03 10 14 18 21 26 27 34 34
38 40 49 50 50 53 54 56 73
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 10, 40, 50, 50
1 10, 14, 18 1 21
2 21, 26, 27 2
3 34, 34, 38 3 53, 73
4 40, 49 4 14, 34, 34, 54
5 50, 50, 53, 54, 56 5
6 6 26, 56
7 73 7 27
8 8 18, 38
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 28-08-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 11
Giải bảy 706
Giải sáu 5983 3165 4473
Giải năm 4680
Giải tư 10915 42508 91594 80892 22097 16624 10947
Giải ba 82902 99522
Giải nhì 49841
Giải nhất 82757
Đặc biệt 119679
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
02 06 08 11 15 22 24 41 47
57 65 73 79 80 83 92 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 08 0 80
1 11, 15 1 11, 41
2 22, 24 2 22, 92
3 3 73, 83
4 41, 47 4 24, 94
5 57 5 15, 65
6 65 6
7 73, 79 7 47, 57, 97
8 80, 83 8
9 92, 94, 97 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 21-08-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 22
Giải bảy 797
Giải sáu 1830 5831 1869
Giải năm 2971
Giải tư 19542 83006 22177 38091 23392 47564 51411
Giải ba 90644 36405
Giải nhì 73302
Giải nhất 38546
Đặc biệt 088205
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
02 05 05 06 11 22 30 31 42
44 46 64 69 71 77 91 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 05, 06 0 30
1 11 1 11, 31, 71, 91
2 22 2 22, 42, 92
3 30, 31 3
4 42, 44, 46 4 44, 64
5 5
6 64, 69 6 46
7 71, 77 7 77, 97
8 8
9 91, 92, 97 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 14-08-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 57
Giải bảy 431
Giải sáu 8777 7315 2494
Giải năm 6280
Giải tư 35314 54773 54474 74269 41454 96873 41666
Giải ba 93848 01781
Giải nhì 52457
Giải nhất 35400
Đặc biệt 308610
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
00 10 14 15 31 48 54 57 57
66 69 73 73 74 77 80 81 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 10, 80
1 10, 14, 15 1 31, 81
2 2
3 31 3 73, 73
4 48 4 14, 54, 74, 94
5 54, 57, 57 5 15
6 66, 69 6 66
7 73, 73, 74, 77 7 57, 57, 77
8 80, 81 8 48
9 94 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 07-08-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 25
Giải bảy 015
Giải sáu 6672 0044 6951
Giải năm 6568
Giải tư 26574 23628 15076 72171 82352 51393 76816
Giải ba 97857 58376
Giải nhì 69224
Giải nhất 92257
Đặc biệt 139336
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
15 16 24 25 28 36 44 51 52
57 57 68 71 72 74 76 76 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 15, 16 1 51, 71
2 24, 25, 28 2 52, 72
3 36 3 93
4 44 4 24, 44, 74
5 51, 52, 57, 57 5 15, 25
6 68 6 16, 36, 76, 76
7 71, 72, 74, 76, 76 7 57, 57
8 8 28, 68
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 31-07-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 11
Giải bảy 713
Giải sáu 3430 0896 2084
Giải năm 9746
Giải tư 70765 81787 75162 63633 20034 47314 62457
Giải ba 57773 87718
Giải nhì 32811
Giải nhất 06753
Đặc biệt 258093
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
11 11 13 14 18 30 33 34 46
53 57 62 65 73 84 87 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 11, 11, 13, 14, 18 1 11, 11
2 2 62
3 30, 33, 34 3 13, 33, 53, 73, 93
4 46 4 14, 34, 84
5 53, 57 5 65
6 62, 65 6 46, 96
7 73 7 57, 87
8 84, 87 8 18
9 93, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 24-07-2020
TỈNH Gia Lai
Giải tám 42
Giải bảy 767
Giải sáu 0559 5863 4073
Giải năm 7932
Giải tư 09841 95053 57946 64563 84689 79229 03961
Giải ba 81936 84886
Giải nhì 52490
Giải nhất 14531
Đặc biệt 199984
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
29 31 32 36 41 42 46 53 59
61 63 63 67 73 84 86 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 1 31, 41, 61
2 29 2 32, 42
3 31, 32, 36 3 53, 63, 63, 73
4 41, 42, 46 4 84
5 53, 59 5
6 61, 63, 63, 67 6 36, 46, 86
7 73 7 67
8 84, 86, 89 8
9 90 9 29, 59, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI

Xố số kiến thiết Gia Lai (XSGL) là một trong những loại vé số bán chạy nhất ở khu vực miền Trung. Một tờ vé xổ số Gia Lai hôm nay chỉ có giá 10.000 đồng nhưng thực chất lại mang lại cơ hội trúng nhiều giải thưởng cực kỳ hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng cho mọi người dân.

1. Kết quả xổ số Gia Lai quay ở đâu, khi nào?

Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (XSGL) được quay số mở thưởng vào khung giờ quen thuộc lúc 17h15 – 17h30 ngày thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Gia Lai, các bạn chú ý đón xem nhé.

2. Xem kết quả xổ số Gia Lai hôm nay (KQXS Gia Lai) ở đâu nhanh nhất?

Để xem kết quả xổ số Gia Lai nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng, KQXS Gia Lai được phát ngay trong khi trường quay đang mở thưởng. CTV trực tại trường quay sẽ nhanh chóng cập nhật những thông tin sớm nhất cho bạn tiện theo dõi.

Cách xem trực tiếp xổ số Gia Lai hôm nay như sau: Các bạn truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay thưởng (17h15), kết quả xổ số Gia Lai mới nhất ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay có kết quả.

Ngoài ra, các bạn còn có thể xem lại KQXS Gia Lai tuần này, tuần trước, tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Tham khảo xổ số kiến thiết Gia Lai ở đâu để có cơ hội trúng cao hơn?

Muốn có được bộ số chất lượng mang lại cơ hội chiến thắng cao hơn, các bạn có thể tham khảo bộ số Gia Lai đẹp do các chuyên gia dò xổ số Gia Lai hôm nay thực hiện.

Dựa theo các kết quả xổ số Gia Lai ngày hôm nay (KQXS Gia Lai) cũng như các kỳ trước được cung cấp, các bạn có thể phân tích dữ liệu và tìm ra quy luật những cặp số nào có tần suất về nhiều, về ít, không hay về… từ đó tổng hợp được bộ số có khả năng về trên bảng kết quả XSKT Gia Lai kỳ tới để giành chiến thắng nhiều hơn.

Ngoài ra các bạn còn có thể thử vận may của mình với tính năng quay thử kết quả XSKT Gia Lai lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai mới nhất có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số xổ số Gia Lai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số Gia Lai ở đâu?

Nếu vé số của bạn trùng với các giải thưởng xổ số Gia Lai ngày hôm nay, vui lòng liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai (XSKT GL)

  • Địa chỉ: 60 Trần Phú - TP. Pleiku - Gia Lai
  • Điện thoại: (059)3872216
  • Email: [email protected]
  • Website: xosokientthiet.gialai.com.vn

6. Cách dò vé xổ số Gia Lai trực tiếp (XSGL) nhanh và chính xác nhất

- Đầu tiên các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung Gia Lai (XSMT Gia Lai) ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả xổ số Gia Lai bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn