XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 21-01-2022
TỈNH Gia Lai
Giải tám 28
Giải bảy 618
Giải sáu 2501 2337 4055
Giải năm 4515
Giải tư 12677 50774 52702 04853 22311 42639 43494
Giải ba 51310 84078
Giải nhì 59545
Giải nhất 78498
Đặc biệt 442749
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
01 02 10 11 15 18 28 37 39
45 49 53 55 74 77 78 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 10
1 10, 11, 15, 18 1 11
2 28 2
3 37, 39 3 53
4 45, 49 4 74, 94
5 53, 55 5 15, 45, 55
6 6
7 74, 77, 78 7 37, 77
8 8 18, 28, 78, 98
9 94, 98 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 14-01-2022
TỈNH Gia Lai
Giải tám 16
Giải bảy 634
Giải sáu 7360 9483 6985
Giải năm 6192
Giải tư 56194 55116 52873 84903 82456 26426 46723
Giải ba 69159 22571
Giải nhì 22950
Giải nhất 45134
Đặc biệt 715334
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
03 16 16 23 26 34 34 34 50
56 59 60 71 73 83 85 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 50, 60
1 16, 16 1 71
2 23, 26 2 92
3 34, 34, 34 3 23, 73, 83
4 4 34, 34, 34, 94
5 50, 56, 59 5 85
6 60 6 16, 16, 26, 56
7 71, 73 7
8 83, 85 8
9 92, 94 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 07-01-2022
TỈNH Gia Lai
Giải tám 38
Giải bảy 758
Giải sáu 2058 3896 5771
Giải năm 9550
Giải tư 50242 56297 87058 62862 64884 13390 08428
Giải ba 19182 60997
Giải nhì 09658
Giải nhất 71069
Đặc biệt 290872
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
28 38 42 50 58 58 58 58 62
69 71 72 82 84 90 96 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 90
1 1 71
2 28 2 42, 62, 72, 82
3 38 3
4 42 4 84
5 50, 58, 58, 58, 58 5
6 62, 69 6 96
7 71, 72 7 97, 97
8 82, 84 8 28, 38, 58, 58, 58, 58
9 90, 96, 97, 97 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 31-12-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 32
Giải bảy 378
Giải sáu 5691 3888 4754
Giải năm 8718
Giải tư 50054 72640 94469 02420 32429 46576 18549
Giải ba 30236 90953
Giải nhì 46202
Giải nhất 11394
Đặc biệt 248919
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
02 18 19 20 29 32 36 40 49
53 54 54 69 76 78 88 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20, 40
1 18, 19 1 91
2 20, 29 2 32
3 32, 36 3 53
4 40, 49 4 54, 54, 94
5 53, 54, 54 5
6 69 6 36, 76
7 76, 78 7
8 88 8 18, 78, 88
9 91, 94 9 19, 29, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 24-12-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 28
Giải bảy 898
Giải sáu 2177 8921 8043
Giải năm 9356
Giải tư 94480 45052 30545 92644 51062 68832 25735
Giải ba 36315 35135
Giải nhì 19439
Giải nhất 09690
Đặc biệt 089373
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
15 21 28 32 35 35 39 43 44
45 52 56 62 73 77 80 90 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80, 90
1 15 1 21
2 21, 28 2 32, 52, 62
3 32, 35, 35, 39 3 43, 73
4 43, 44, 45 4 44
5 52, 56 5 15, 35, 35, 45
6 62 6 56
7 73, 77 7 77
8 80 8 28, 98
9 90, 98 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 17-12-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 34
Giải bảy 650
Giải sáu 4922 6944 8380
Giải năm 5468
Giải tư 85181 04697 36879 79878 47384 75091 37676
Giải ba 98979 71590
Giải nhì 32205
Giải nhất 06308
Đặc biệt 088473
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
05 08 22 34 44 50 68 73 76
78 79 79 80 81 84 90 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0 50, 80, 90
1 1 81, 91
2 22 2 22
3 34 3 73
4 44 4 34, 44, 84
5 50 5
6 68 6 76
7 73, 76, 78, 79, 79 7 97
8 80, 81, 84 8 68, 78
9 90, 91, 97 9 79, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 10-12-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 12
Giải bảy 759
Giải sáu 6274 8018 4244
Giải năm 4826
Giải tư 91841 09250 82259 96911 08195 23098 27372
Giải ba 20018 96150
Giải nhì 14767
Giải nhất 08506
Đặc biệt 921021
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
06 11 12 18 18 21 26 41 44
50 50 59 59 67 72 74 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 50, 50
1 11, 12, 18, 18 1 11, 21, 41
2 21, 26 2 12, 72
3 3
4 41, 44 4 44, 74
5 50, 50, 59, 59 5 95
6 67 6 26
7 72, 74 7 67
8 8 18, 18, 98
9 95, 98 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 03-12-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 20
Giải bảy 693
Giải sáu 8440 7843 6685
Giải năm 6874
Giải tư 23655 48332 46839 35853 85116 65034 56269
Giải ba 46641 64626
Giải nhì 17589
Giải nhất 19656
Đặc biệt 386242
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
16 20 26 32 34 39 40 41 42
43 53 55 56 69 74 85 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40
1 16 1 41
2 20, 26 2 32, 42
3 32, 34, 39 3 43, 53, 93
4 40, 41, 42, 43 4 34, 74
5 53, 55, 56 5 55, 85
6 69 6 16, 26, 56
7 74 7
8 85, 89 8
9 93 9 39, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 26-11-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 16
Giải bảy 111
Giải sáu 9074 3358 9032
Giải năm 9770
Giải tư 82168 95315 54975 86669 99925 17139 93923
Giải ba 47256 72294
Giải nhì 91488
Giải nhất 74867
Đặc biệt 811459
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
11 15 16 23 25 32 39 56 58
59 67 68 69 70 74 75 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 11, 15, 16 1 11
2 23, 25 2 32
3 32, 39 3 23
4 4 74, 94
5 56, 58, 59 5 15, 25, 75
6 67, 68, 69 6 16, 56
7 70, 74, 75 7 67
8 88 8 58, 68, 88
9 94 9 39, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 19-11-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 85
Giải bảy 866
Giải sáu 3786 2799 7337
Giải năm 2257
Giải tư 48418 36869 20489 76928 78211 27539 08935
Giải ba 10662 72800
Giải nhì 86645
Giải nhất 67672
Đặc biệt 633959
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
00 11 18 28 35 37 39 45 57
59 62 66 69 72 85 86 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 11, 18 1 11
2 28 2 62, 72
3 35, 37, 39 3
4 45 4
5 57, 59 5 35, 45, 85
6 62, 66, 69 6 66, 86
7 72 7 37, 57
8 85, 86, 89 8 18, 28
9 99 9 39, 59, 69, 89, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI

Xố số kiến thiết Gia Lai (XSGL) là một trong những loại vé số bán chạy nhất ở khu vực miền Trung. Một tờ vé xổ số Gia Lai hôm nay chỉ có giá 10.000 đồng nhưng thực chất lại mang lại cơ hội trúng nhiều giải thưởng cực kỳ hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng cho mọi người dân.

1. Kết quả xổ số Gia Lai quay ở đâu, khi nào?

Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (XSGL) được quay số mở thưởng vào khung giờ quen thuộc lúc 17h15 – 17h30 ngày thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Gia Lai, các bạn chú ý đón xem nhé.

2. Xem kết quả xổ số Gia Lai hôm nay (KQXS Gia Lai) ở đâu nhanh nhất?

Để xem kết quả xổ số Gia Lai nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng, KQXS Gia Lai được phát ngay trong khi trường quay đang mở thưởng. CTV trực tại trường quay sẽ nhanh chóng cập nhật những thông tin sớm nhất cho bạn tiện theo dõi.

Cách xem trực tiếp xổ số Gia Lai hôm nay như sau: Các bạn truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay thưởng (17h15), kết quả xổ số Gia Lai mới nhất ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay có kết quả.

Ngoài ra, các bạn còn có thể xem lại KQXS Gia Lai tuần này, tuần trước, tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Tham khảo xổ số kiến thiết Gia Lai ở đâu để có cơ hội trúng cao hơn?

Muốn có được bộ số chất lượng mang lại cơ hội chiến thắng cao hơn, các bạn có thể tham khảo bộ số Gia Lai đẹp do các chuyên gia dò xổ số Gia Lai hôm nay thực hiện.

Dựa theo các kết quả xổ số Gia Lai ngày hôm nay (KQXS Gia Lai) cũng như các kỳ trước được cung cấp, các bạn có thể phân tích dữ liệu và tìm ra quy luật những cặp số nào có tần suất về nhiều, về ít, không hay về… từ đó tổng hợp được bộ số có khả năng về trên bảng kết quả XSKT Gia Lai kỳ tới để giành chiến thắng nhiều hơn.

Ngoài ra các bạn còn có thể thử vận may của mình với tính năng quay thử kết quả XSKT Gia Lai lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai mới nhất có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số xổ số Gia Lai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số Gia Lai ở đâu?

Nếu vé số của bạn trùng với các giải thưởng xổ số Gia Lai ngày hôm nay, vui lòng liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai (XSKT GL)

  • Địa chỉ: 60 Trần Phú - TP. Pleiku - Gia Lai
  • Điện thoại: (059)3872216
  • Email: [email protected]
  • Website: xosokientthiet.gialai.com.vn

6. Cách dò vé xổ số Gia Lai trực tiếp (XSGL) nhanh và chính xác nhất

- Đầu tiên các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung Gia Lai (XSMT Gia Lai) ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả xổ số Gia Lai bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn