XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 22-10-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 57
Giải bảy 097
Giải sáu 9528 6615 3055
Giải năm 7095
Giải tư 42117 43014 86811 21448 85346 47924 55140
Giải ba 74703 82574
Giải nhì 56201
Giải nhất 91903
Đặc biệt 970621
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
01 03 03 11 14 15 17 21 24
28 40 46 48 55 57 74 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 03 0 40
1 11, 14, 15, 17 1 11, 21
2 21, 24, 28 2
3 3
4 40, 46, 48 4 14, 24, 74
5 55, 57 5 15, 55, 95
6 6 46
7 74 7 17, 57, 97
8 8 28, 48
9 95, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 15-10-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 34
Giải bảy 962
Giải sáu 4069 2426 3516
Giải năm 1667
Giải tư 70444 60612 30572 32176 25504 02938 69127
Giải ba 01306 66160
Giải nhì 06063
Giải nhất 75846
Đặc biệt 890904
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
04 04 06 12 16 26 27 34 38
44 46 60 62 63 67 69 72 76
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 06 0 60
1 12, 16 1
2 26, 27 2 12, 62, 72
3 34, 38 3 63
4 44, 46 4 34, 44
5 5
6 60, 62, 63, 67, 69 6 16, 26, 46, 76
7 72, 76 7 27, 67
8 8 38
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 08-10-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 54
Giải bảy 155
Giải sáu 1848 8686 2577
Giải năm 9417
Giải tư 19415 29856 63329 61027 42400 36931 87261
Giải ba 46666 36276
Giải nhì 22881
Giải nhất 38664
Đặc biệt 122016
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
00 15 16 17 27 29 31 48 54
55 56 61 64 66 76 77 81 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 15, 16, 17 1 31, 61, 81
2 27, 29 2
3 31 3
4 48 4 54, 64
5 54, 55, 56 5 15, 55
6 61, 64, 66 6 16, 56, 66, 76, 86
7 76, 77 7 17, 27, 77
8 81, 86 8 48
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 01-10-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 27
Giải bảy 643
Giải sáu 3143 9660 9815
Giải năm 7411
Giải tư 41455 60370 40047 07251 92594 66068 99908
Giải ba 94369 29574
Giải nhì 68884
Giải nhất 16971
Đặc biệt 815237
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
08 11 15 27 37 43 43 47 51
55 60 68 69 70 71 74 84 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 60, 70
1 11, 15 1 11, 51, 71
2 27 2
3 37 3 43, 43
4 43, 43, 47 4 74, 84, 94
5 51, 55 5 15, 55
6 60, 68, 69 6
7 70, 71, 74 7 27, 37, 47
8 84 8 68
9 94 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 24-09-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 89
Giải bảy 535
Giải sáu 8775 4748 7942
Giải năm 3637
Giải tư 60078 68671 50994 05437 11429 50105 80718
Giải ba 27020 55974
Giải nhì 46917
Giải nhất 37671
Đặc biệt 379472
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
05 17 18 20 29 35 37 37 42
48 71 71 72 74 75 78 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20
1 17, 18 1 71, 71
2 20, 29 2 42, 72
3 35, 37, 37 3
4 42, 48 4 74, 94
5 5 35, 75
6 6
7 71, 71, 72, 74, 75, 78 7 17, 37, 37
8 89 8 18, 48, 78
9 94 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 17-09-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 95
Giải bảy 266
Giải sáu 7819 1261 2784
Giải năm 6874
Giải tư 81943 24349 81918 35974 89076 30038 11492
Giải ba 90752 83322
Giải nhì 28600
Giải nhất 37774
Đặc biệt 367898
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
00 18 19 22 38 43 49 52 61
66 74 74 74 76 84 92 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 18, 19 1 61
2 22 2 22, 52, 92
3 38 3 43
4 43, 49 4 74, 74, 74, 84
5 52 5 95
6 61, 66 6 66, 76
7 74, 74, 74, 76 7
8 84 8 18, 38, 98
9 92, 95, 98 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 10-09-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 67
Giải bảy 223
Giải sáu 1857 8045 2674
Giải năm 1327
Giải tư 49216 43617 52039 26013 47238 50844 32877
Giải ba 82843 94067
Giải nhì 45877
Giải nhất 89011
Đặc biệt 330931
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
11 13 16 17 23 27 31 38 39
43 44 45 57 67 67 74 77 77
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 13, 16, 17 1 11, 31
2 23, 27 2
3 31, 38, 39 3 13, 23, 43
4 43, 44, 45 4 44, 74
5 57 5 45
6 67, 67 6 16
7 74, 77, 77 7 17, 27, 57, 67, 67, 77, 77
8 8 38
9 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 03-09-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 38
Giải bảy 636
Giải sáu 3805 6888 1097
Giải năm 2063
Giải tư 82718 08305 85039 19041 38286 57732 17732
Giải ba 21409 59098
Giải nhì 92127
Giải nhất 21353
Đặc biệt 066277
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
05 05 09 18 27 32 32 36 38
39 41 53 63 77 86 88 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05, 09 0
1 18 1 41
2 27 2 32, 32
3 32, 32, 36, 38, 39 3 53, 63
4 41 4
5 53 5
6 63 6 36, 86
7 77 7 27, 77, 97
8 86, 88 8 18, 38, 88, 98
9 97, 98 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 27-08-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 54
Giải bảy 375
Giải sáu 6369 8131 5816
Giải năm 7348
Giải tư 24996 44141 03417 26652 33217 81403 32592
Giải ba 98564 53368
Giải nhì 21413
Giải nhất 00953
Đặc biệt 907119
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
03 13 16 17 17 19 31 41 48
52 53 54 64 68 69 75 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0
1 13, 16, 17, 17, 19 1 31, 41
2 2 52, 92
3 31 3 13, 53
4 41, 48 4 54, 64
5 52, 53, 54 5 75
6 64, 68, 69 6 16, 96
7 75 7 17, 17
8 8 48, 68
9 92, 96 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 20-08-2021
TỈNH Gia Lai
Giải tám 28
Giải bảy 146
Giải sáu 8096 7863 1625
Giải năm 0201
Giải tư 02488 30993 70508 15625 30658 88148 09818
Giải ba 22143 81870
Giải nhì 17671
Giải nhất 60576
Đặc biệt 546849
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
01 08 18 25 25 28 43 46 48
49 58 63 70 71 76 88 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08 0 70
1 18 1 71
2 25, 25, 28 2
3 3 43, 63, 93
4 43, 46, 48, 49 4
5 58 5 25, 25
6 63 6 46, 76, 96
7 70, 71, 76 7
8 88 8 18, 28, 48, 58, 88
9 93, 96 9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI

Xố số kiến thiết Gia Lai (XSGL) là một trong những loại vé số bán chạy nhất ở khu vực miền Trung. Một tờ vé xổ số Gia Lai hôm nay chỉ có giá 10.000 đồng nhưng thực chất lại mang lại cơ hội trúng nhiều giải thưởng cực kỳ hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng cho mọi người dân.

1. Kết quả xổ số Gia Lai quay ở đâu, khi nào?

Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (XSGL) được quay số mở thưởng vào khung giờ quen thuộc lúc 17h15 – 17h30 ngày thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Gia Lai, các bạn chú ý đón xem nhé.

2. Xem kết quả xổ số Gia Lai hôm nay (KQXS Gia Lai) ở đâu nhanh nhất?

Để xem kết quả xổ số Gia Lai nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng, KQXS Gia Lai được phát ngay trong khi trường quay đang mở thưởng. CTV trực tại trường quay sẽ nhanh chóng cập nhật những thông tin sớm nhất cho bạn tiện theo dõi.

Cách xem trực tiếp xổ số Gia Lai hôm nay như sau: Các bạn truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay thưởng (17h15), kết quả xổ số Gia Lai mới nhất ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay có kết quả.

Ngoài ra, các bạn còn có thể xem lại KQXS Gia Lai tuần này, tuần trước, tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Tham khảo xổ số kiến thiết Gia Lai ở đâu để có cơ hội trúng cao hơn?

Muốn có được bộ số chất lượng mang lại cơ hội chiến thắng cao hơn, các bạn có thể tham khảo bộ số Gia Lai đẹp do các chuyên gia dò xổ số Gia Lai hôm nay thực hiện.

Dựa theo các kết quả xổ số Gia Lai ngày hôm nay (KQXS Gia Lai) cũng như các kỳ trước được cung cấp, các bạn có thể phân tích dữ liệu và tìm ra quy luật những cặp số nào có tần suất về nhiều, về ít, không hay về… từ đó tổng hợp được bộ số có khả năng về trên bảng kết quả XSKT Gia Lai kỳ tới để giành chiến thắng nhiều hơn.

Ngoài ra các bạn còn có thể thử vận may của mình với tính năng quay thử kết quả XSKT Gia Lai lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai mới nhất có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số xổ số Gia Lai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số Gia Lai ở đâu?

Nếu vé số của bạn trùng với các giải thưởng xổ số Gia Lai ngày hôm nay, vui lòng liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai (XSKT GL)

  • Địa chỉ: 60 Trần Phú - TP. Pleiku - Gia Lai
  • Điện thoại: (059)3872216
  • Email: [email protected]
  • Website: xosokientthiet.gialai.com.vn

6. Cách dò vé xổ số Gia Lai trực tiếp (XSGL) nhanh và chính xác nhất

- Đầu tiên các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung Gia Lai (XSMT Gia Lai) ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả xổ số Gia Lai bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn