XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 03-07-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 08
Giải bảy 510
Giải sáu 9632 2828 1370
Giải năm 6643
Giải tư 53271 86413 25673 43366 51679 29181 23067
Giải ba 11689 28283
Giải nhì 74808
Giải nhất 46102
Đặc biệt 378413
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 08 08 10 13 13 28 32 43
66 67 70 71 73 79 81 83 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08, 08 0 10, 70
1 10, 13, 13 1 71, 81
2 28 2 32
3 32 3 13, 13, 43, 73, 83
4 43 4
5 5
6 66, 67 6 66
7 70, 71, 73, 79 7 67
8 81, 83, 89 8 08, 28
9 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 29-06-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 19
Giải bảy 066
Giải sáu 2578 5313 2637
Giải năm 9207
Giải tư 01630 17762 29676 72645 09201 72430 52968
Giải ba 86078 39954
Giải nhì 64222
Giải nhất 87402
Đặc biệt 326189
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 02 07 13 19 22 30 30 37
45 54 62 66 68 76 78 78 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 07 0 30, 30
1 13, 19 1
2 22 2 22, 62
3 30, 30, 37 3 13
4 45 4 54
5 54 5 45
6 62, 66, 68 6 66, 76
7 76, 78, 78 7 37
8 89 8 68, 78, 78
9 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 26-06-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 33
Giải bảy 200
Giải sáu 6527 9419 1877
Giải năm 2021
Giải tư 38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906
Giải ba 50318 70631
Giải nhì 90847
Giải nhất 12455
Đặc biệt 164786
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 02 06 06 18 19 21 27 31
33 44 47 55 70 77 86 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 06, 06 0 70
1 18, 19 1 21, 31
2 21, 27 2
3 31, 33 3 33, 93
4 44, 47 4 44
5 55 5 55
6 6 86, 86
7 70, 77 7 27, 47, 77
8 86, 86 8 18
9 93 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 22-06-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 56
Giải bảy 575
Giải sáu 9839 2663 1499
Giải năm 4415
Giải tư 13473 03623 24830 58118 29179 30221 72538
Giải ba 10184 22367
Giải nhì 47264
Giải nhất 33941
Đặc biệt 942153
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
15 18 21 23 30 38 39 41 53
56 63 64 67 73 75 79 84 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 15, 18 1 21, 41
2 21, 23 2
3 30, 38, 39 3 23, 53, 63, 73
4 41 4 64, 84
5 53, 56 5 15, 75
6 63, 64, 67 6 56
7 73, 75, 79 7 67
8 84 8 18, 38
9 99 9 39, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 19-06-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 05
Giải bảy 307
Giải sáu 5603 9209 6769
Giải năm 2838
Giải tư 33929 26785 62982 18957 35406 54583 23667
Giải ba 06399 52433
Giải nhì 71296
Giải nhất 11026
Đặc biệt 084513
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 05 06 07 09 13 26 29 33
38 57 67 69 82 83 85 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 06, 07, 09 0
1 13 1
2 26, 29 2 82
3 33, 38 3 13, 33, 83
4 4
5 57 5 05, 85
6 67, 69 6 26, 96
7 7 57, 67
8 82, 83, 85 8 38
9 96, 99 9 29, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 15-06-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 70
Giải bảy 386
Giải sáu 7699 6329 5533
Giải năm 0152
Giải tư 98668 07496 94343 44426 30447 53501 37867
Giải ba 77273 15282
Giải nhì 39499
Giải nhất 32037
Đặc biệt 029256
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 26 29 33 37 43 47 52 56
67 68 70 73 82 86 96 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 70
1 1
2 26, 29 2 52, 82
3 33, 37 3 33, 43, 73
4 43, 47 4
5 52, 56 5
6 67, 68 6 26, 56, 86, 96
7 70, 73 7 37, 47, 67
8 82, 86 8 68
9 96, 99, 99 9 29, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 12-06-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 26
Giải bảy 242
Giải sáu 2576 7082 0143
Giải năm 6070
Giải tư 50226 19543 43757 81630 91116 45025 51655
Giải ba 80587 32335
Giải nhì 85010
Giải nhất 58860
Đặc biệt 195597
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
10 16 25 26 26 30 35 42 43
43 55 57 60 70 76 82 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30, 60, 70
1 10, 16 1
2 25, 26, 26 2 42, 82
3 30, 35 3 43, 43
4 42, 43, 43 4
5 55, 57 5 25, 35, 55
6 60 6 16, 26, 26, 76
7 70, 76 7 57, 87, 97
8 82, 87 8
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 08-06-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 40
Giải bảy 528
Giải sáu 3451 4777 7439
Giải năm 7967
Giải tư 89836 25851 16180 61788 84339 07207 20931
Giải ba 30740 08678
Giải nhì 74140
Giải nhất 93808
Đặc biệt 022074
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
07 08 28 31 36 39 39 40 40
40 51 51 67 74 77 78 80 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 40, 40, 40, 80
1 1 31, 51, 51
2 28 2
3 31, 36, 39, 39 3
4 40, 40, 40 4 74
5 51, 51 5
6 67 6 36
7 74, 77, 78 7 67, 77
8 80, 88 8 28, 78, 88
9 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 05-06-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 57
Giải bảy 667
Giải sáu 8977 0550 1922
Giải năm 7552
Giải tư 24629 66572 17367 30627 70373 48363 19570
Giải ba 78636 27475
Giải nhì 03794
Giải nhất 73506
Đặc biệt 084554
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
06 22 27 29 36 50 52 54 57
63 67 67 70 72 73 75 77 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 50, 70
1 1
2 22, 27, 29 2 22, 52, 72
3 36 3 63, 73
4 4 54, 94
5 50, 52, 54, 57 5 75
6 63, 67, 67 6 36
7 70, 72, 73, 75, 77 7 27, 57, 67, 67, 77
8 8
9 94 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 01-06-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 76
Giải bảy 722
Giải sáu 6514 1027 3885
Giải năm 0888
Giải tư 18228 95491 44394 75111 31105 71660 57128
Giải ba 71895 18453
Giải nhì 09204
Giải nhất 19295
Đặc biệt 676212
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 05 11 12 14 22 27 28 28
53 60 76 85 88 91 94 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 60
1 11, 12, 14 1 11, 91
2 22, 27, 28, 28 2 12, 22
3 3 53
4 4 14, 94
5 53 5 85, 95, 95
6 60 6 76
7 76 7 27
8 85, 88 8 28, 28, 88
9 91, 94, 95, 95 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang XoSo88.TV để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn