XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 25-11-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 20
Giải bảy 108
Giải sáu 3232 3985 0927
Giải năm 6683
Giải tư 36613 78039 99430 49271 99110 98802 48868
Giải ba 21021 66098
Giải nhì 19045
Giải nhất 66774
Đặc biệt 075944
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 08 10 13 20 21 27 30 32
39 44 45 68 71 74 83 85 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 10, 20, 30
1 10, 13 1 21, 71
2 20, 21, 27 2 32
3 30, 32, 39 3 13, 83
4 44, 45 4 44, 74
5 5 45, 85
6 68 6
7 71, 74 7 27
8 83, 85 8 68, 98
9 98 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 22-11-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 40
Giải bảy 733
Giải sáu 5461 1285 2302
Giải năm 1015
Giải tư 57873 32593 22687 72958 81614 19363 04573
Giải ba 77613 12380
Giải nhì 61864
Giải nhất 95436
Đặc biệt 614700
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 02 13 14 15 33 36 40 58
61 63 64 73 73 80 85 87 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 40, 80
1 13, 14, 15 1 61
2 2
3 33, 36 3 13, 33, 63, 73, 73, 93
4 40 4 14, 64
5 58 5 15, 85
6 61, 63, 64 6 36
7 73, 73 7 87
8 80, 85, 87 8 58
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 18-11-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 39
Giải bảy 350
Giải sáu 2567 7492 6304
Giải năm 1582
Giải tư 26770 09455 43726 22778 68698 39811 32337
Giải ba 93125 01579
Giải nhì 28155
Giải nhất 35077
Đặc biệt 100998
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 11 25 26 37 39 50 55 55
67 70 77 78 79 82 92 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 50, 70
1 11 1 11
2 25, 26 2 82, 92
3 37, 39 3
4 4
5 50, 55, 55 5 25, 55, 55
6 67 6 26
7 70, 77, 78, 79 7 37, 67, 77
8 82 8 78, 98, 98
9 92, 98, 98 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 15-11-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 21
Giải bảy 183
Giải sáu 6046 2822 7661
Giải năm 9167
Giải tư 17888 21764 37989 93420 02810 52289 68662
Giải ba 77887 10044
Giải nhì 59907
Giải nhất 25805
Đặc biệt 690232
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
05 07 10 20 21 22 32 44 46
61 62 64 67 83 87 88 89 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 10, 20
1 10 1 21, 61
2 20, 21, 22 2 22, 32, 62
3 32 3 83
4 44, 46 4 44, 64
5 5
6 61, 62, 64, 67 6 46
7 7 67, 87
8 83, 87, 88, 89, 89 8 88
9 9 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 11-11-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 45
Giải bảy 293
Giải sáu 9602 7607 8658
Giải năm 6983
Giải tư 55549 57619 92420 78171 92617 41020 88036
Giải ba 75059 20466
Giải nhì 27474
Giải nhất 14707
Đặc biệt 182711
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 07 07 11 17 19 20 20 36
45 49 58 59 66 71 74 83 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07, 07 0 20, 20
1 11, 17, 19 1 11, 71
2 20, 20 2
3 36 3 83, 93
4 45, 49 4 74
5 58, 59 5 45
6 66 6 36, 66
7 71, 74 7 17
8 83 8 58
9 93 9 19, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 08-11-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 14
Giải bảy 845
Giải sáu 3651 6279 7543
Giải năm 9375
Giải tư 51210 05833 37159 43303 78609 62172 26212
Giải ba 28118 28014
Giải nhì 38321
Giải nhất 38276
Đặc biệt 721099
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 09 10 12 14 14 18 21 33
43 45 51 59 72 75 76 79 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 10
1 10, 12, 14, 14, 18 1 21, 51
2 21 2 12, 72
3 33 3 33, 43
4 43, 45 4 14, 14
5 51, 59 5 45, 75
6 6 76
7 72, 75, 76, 79 7
8 8 18
9 99 9 59, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 04-11-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 31
Giải bảy 435
Giải sáu 9539 0411 9259
Giải năm 4403
Giải tư 18812 28830 76873 29864 20921 87058 13275
Giải ba 85447 37220
Giải nhì 22032
Giải nhất 41539
Đặc biệt 937690
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 11 12 20 21 30 31 32 35
39 39 47 58 59 64 73 75 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20, 30, 90
1 11, 12 1 11, 21, 31
2 20, 21 2 12, 32
3 30, 31, 32, 35, 39, 39 3 73
4 47 4 64
5 58, 59 5 35, 75
6 64 6
7 73, 75 7 47
8 8 58
9 90 9 39, 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 01-11-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 51
Giải bảy 991
Giải sáu 4456 8838 5798
Giải năm 4122
Giải tư 26853 18455 45210 76226 59406 68295 67080
Giải ba 14773 84667
Giải nhì 52004
Giải nhất 66541
Đặc biệt 412894
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 06 10 22 26 38 41 51 53
55 56 67 73 80 91 94 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 10, 80
1 10 1 41, 51, 91
2 22, 26 2 22
3 38 3 53, 73
4 41 4 94
5 51, 53, 55, 56 5 55, 95
6 67 6 26, 56
7 73 7 67
8 80 8 38, 98
9 91, 94, 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 28-10-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 51
Giải bảy 723
Giải sáu 3142 3751 7972
Giải năm 6303
Giải tư 25830 87204 75605 38621 29941 13359 70238
Giải ba 80118 13832
Giải nhì 48699
Giải nhất 32556
Đặc biệt 067281
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 04 05 18 21 23 30 32 38
41 42 51 51 56 59 72 81 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 05 0 30
1 18 1 21, 41, 51, 51, 81
2 21, 23 2 32, 42, 72
3 30, 32, 38 3 23
4 41, 42 4
5 51, 51, 56, 59 5
6 6 56
7 72 7
8 81 8 18, 38
9 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 25-10-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 59
Giải bảy 229
Giải sáu 6574 7736 8070
Giải năm 8416
Giải tư 74186 51455 43212 61046 48013 66370 22084
Giải ba 96532 71394
Giải nhì 65351
Giải nhất 86806
Đặc biệt 624615
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
06 12 13 15 16 29 32 36 46
51 55 59 70 70 74 84 86 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 70, 70
1 12, 13, 15, 16 1 51
2 29 2 12, 32
3 32, 36 3 13
4 46 4 74, 84, 94
5 51, 55, 59 5 15, 55
6 6 16, 36, 46, 86
7 70, 70, 74 7
8 84, 86 8
9 94 9 29, 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang XoSo88.TV để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn