XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 20-10-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 85
Giải bảy 601
Giải sáu 8936 8182 5301
Giải năm 3078
Giải tư 15363 17848 13753 88479 61071 49033 11135
Giải ba 72341 72696
Giải nhì 08245
Giải nhất 62306
Đặc biệt 431308
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 01 06 08 33 35 36 41 45
48 53 63 71 78 79 82 85 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 06, 08 0
1 1 41, 71
2 2 82
3 33, 35, 36 3 33, 53, 63
4 41, 45, 48 4
5 53 5 35, 45, 85
6 63 6 36, 96
7 71, 78, 79 7
8 82, 85 8 48, 78
9 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 17-10-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 67
Giải bảy 599
Giải sáu 0667 2215 7344
Giải năm 4963
Giải tư 41987 83885 93385 58033 93865 41498 51545
Giải ba 33955 86893
Giải nhì 22635
Giải nhất 54783
Đặc biệt 848313
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
13 15 33 35 44 45 55 63 65
67 67 83 85 85 87 93 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13, 15 1
2 2
3 33, 35 3 13, 33, 63, 83, 93
4 44, 45 4 44
5 55 5 15, 35, 45, 55, 65, 85, 85
6 63, 65, 67, 67 6
7 7 67, 67, 87
8 83, 85, 85, 87 8 98
9 93, 98, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 13-10-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 67
Giải bảy 928
Giải sáu 5449 6847 7378
Giải năm 1469
Giải tư 31623 22954 52003 40075 92255 81326 54096
Giải ba 42640 90794
Giải nhì 34137
Giải nhất 30849
Đặc biệt 963167
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 23 26 28 37 40 47 49 49
54 55 67 67 69 75 78 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 40
1 1
2 23, 26, 28 2
3 37 3 23
4 40, 47, 49, 49 4 54, 94
5 54, 55 5 55, 75
6 67, 67, 69 6 26, 96
7 75, 78 7 37, 47, 67, 67
8 8 28, 78
9 94, 96 9 49, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 10-10-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 67
Giải bảy 168
Giải sáu 4277 9771 8260
Giải năm 8932
Giải tư 02876 60850 13458 20280 93906 87608 04287
Giải ba 55644 33992
Giải nhì 14935
Giải nhất 49481
Đặc biệt 226378
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
06 08 32 35 44 50 58 60 67
68 71 76 77 78 80 81 87 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08 0 50, 60, 80
1 1 71, 81
2 2 32, 92
3 32, 35 3
4 44 4 44
5 50, 58 5 35
6 60, 67, 68 6 76
7 71, 76, 77, 78 7 67, 77, 87
8 80, 81, 87 8 58, 68, 78
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 06-10-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 58
Giải bảy 133
Giải sáu 5859 5715 8982
Giải năm 6446
Giải tư 44358 96933 26432 51574 60538 41267 34293
Giải ba 03796 83281
Giải nhì 49607
Giải nhất 70210
Đặc biệt 648362
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
07 10 15 32 33 33 38 46 58
58 59 62 67 74 81 82 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10
1 10, 15 1 81
2 2 32, 62, 82
3 32, 33, 33, 38 3 33, 33, 93
4 46 4 74
5 58, 58, 59 5 15
6 62, 67 6 46, 96
7 74 7 67
8 81, 82 8 38, 58, 58
9 93, 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 03-10-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 79
Giải bảy 793
Giải sáu 4667 4299 9895
Giải năm 2401
Giải tư 64918 58765 21920 85276 98798 80272 69234
Giải ba 81747 27013
Giải nhì 34096
Giải nhất 76572
Đặc biệt 619113
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 13 13 18 20 34 47 65 67
72 72 76 79 93 95 96 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20
1 13, 13, 18 1
2 20 2 72, 72
3 34 3 13, 13, 93
4 47 4 34
5 5 65, 95
6 65, 67 6 76, 96
7 72, 72, 76, 79 7 47, 67
8 8 18, 98
9 93, 95, 96, 98, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 29-09-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 85
Giải bảy 269
Giải sáu 8617 2695 4515
Giải năm 8637
Giải tư 05205 92481 57690 74361 20438 02641 46052
Giải ba 71373 81437
Giải nhì 14673
Giải nhất 78450
Đặc biệt 682041
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
05 15 17 37 37 38 41 41 50
52 61 69 73 73 81 85 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 50, 90
1 15, 17 1 41, 41, 61, 81
2 2 52
3 37, 37, 38 3 73, 73
4 41, 41 4
5 50, 52 5 15, 85, 95
6 61, 69 6
7 73, 73 7 17, 37, 37
8 81, 85 8 38
9 90, 95 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 26-09-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 39
Giải bảy 419
Giải sáu 9765 2217 0384
Giải năm 5197
Giải tư 83142 58981 13911 90341 90435 98865 20639
Giải ba 23871 73087
Giải nhì 11413
Giải nhất 33236
Đặc biệt 293851
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
11 13 17 19 35 36 39 39 41
42 51 65 65 71 81 84 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 13, 17, 19 1 11, 41, 51, 71, 81
2 2 42
3 35, 36, 39, 39 3 13
4 41, 42 4 84
5 51 5 35, 65, 65
6 65, 65 6 36
7 71 7 17, 87, 97
8 81, 84, 87 8
9 97 9 19, 39, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 22-09-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 40
Giải bảy 329
Giải sáu 5281 5169 3762
Giải năm 9099
Giải tư 03060 09446 25956 90577 11307 86989 68620
Giải ba 86234 25382
Giải nhì 60825
Giải nhất 97832
Đặc biệt 676117
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
07 17 20 25 29 32 34 40 46
56 60 62 69 77 81 82 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 40, 60
1 17 1 81
2 20, 25, 29 2 32, 62, 82
3 32, 34 3
4 40, 46 4 34
5 56 5 25
6 60, 62, 69 6 46, 56
7 77 7 17, 77
8 81, 82, 89 8
9 99 9 29, 69, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 19-09-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 11
Giải bảy 655
Giải sáu 2860 5355 4564
Giải năm 8457
Giải tư 82939 94299 47007 79135 14213 17154 55732
Giải ba 29536 18754
Giải nhì 28691
Giải nhất 74201
Đặc biệt 201479
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 07 11 13 32 35 36 39 54
54 55 55 57 60 64 79 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07 0 60
1 11, 13 1 11, 91
2 2 32
3 32, 35, 36, 39 3 13
4 4 54, 54, 64
5 54, 54, 55, 55, 57 5 35, 55, 55
6 60, 64 6 36
7 79 7 57
8 8
9 91, 99 9 39, 79, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang XoSo88.TV để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn