XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 20-09-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 89
Giải bảy 994
Giải sáu 5605 7897 7925
Giải năm 9104
Giải tư 11717 12678 83044 25710 76925 19691 91689
Giải ba 82844 25370
Giải nhì 58553
Giải nhất 86678
Đặc biệt 795603
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 04 05 10 17 25 25 44 44
53 70 78 78 89 89 91 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 05 0 10, 70
1 10, 17 1 91
2 25, 25 2
3 3 53
4 44, 44 4 44, 44, 94
5 53 5 25, 25
6 6
7 70, 78, 78 7 17, 97
8 89, 89 8 78, 78
9 91, 94, 97 9 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 16-09-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 80
Giải bảy 112
Giải sáu 8648 8359 0051
Giải năm 0056
Giải tư 94436 70420 84868 72503 85232 01781 14633
Giải ba 18491 45249
Giải nhì 56212
Giải nhất 46590
Đặc biệt 817624
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 12 12 20 24 32 33 36 48
49 51 56 59 68 80 81 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20, 80, 90
1 12, 12 1 51, 81, 91
2 20, 24 2 12, 12, 32
3 32, 33, 36 3 33
4 48, 49 4 24
5 51, 56, 59 5
6 68 6 36, 56
7 7
8 80, 81 8 48, 68
9 90, 91 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 13-09-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 28
Giải bảy 154
Giải sáu 1732 2173 9479
Giải năm 1531
Giải tư 26274 36378 27684 24737 45266 22252 24852
Giải ba 04571 06635
Giải nhì 28454
Giải nhất 69715
Đặc biệt 734297
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
15 28 31 32 35 37 52 52 54
54 66 71 73 74 78 79 84 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 15 1 31, 71
2 28 2 32, 52, 52
3 31, 32, 35, 37 3 73
4 4 54, 54, 74, 84
5 52, 52, 54, 54 5 15, 35
6 66 6 66
7 71, 73, 74, 78, 79 7 37, 97
8 84 8 28, 78
9 97 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 09-09-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 78
Giải bảy 417
Giải sáu 6267 3017 6953
Giải năm 7708
Giải tư 39134 90930 16946 40634 36261 29471 66260
Giải ba 22942 80271
Giải nhì 04810
Giải nhất 50847
Đặc biệt 116920
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
08 10 17 17 20 30 34 34 42
46 47 53 60 61 67 71 71 78
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 10, 20, 30, 60
1 10, 17, 17 1 61, 71, 71
2 20 2 42
3 30, 34, 34 3 53
4 42, 46, 47 4 34, 34
5 53 5
6 60, 61, 67 6 46
7 71, 71, 78 7 17, 17, 47, 67
8 8 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 06-09-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 20
Giải bảy 485
Giải sáu 0735 2738 8916
Giải năm 9564
Giải tư 46867 85245 22083 81206 56082 12556 87635
Giải ba 93127 52070
Giải nhì 99546
Giải nhất 61866
Đặc biệt 318092
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
06 16 20 27 35 35 38 45 46
56 64 66 67 70 82 83 85 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 70
1 16 1
2 20, 27 2 82, 92
3 35, 35, 38 3 83
4 45, 46 4 64
5 56 5 35, 35, 45, 85
6 64, 66, 67 6 16, 46, 56, 66
7 70 7 27, 67
8 82, 83, 85 8 38
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 02-09-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 70
Giải bảy 578
Giải sáu 9936 9820 1281
Giải năm 8471
Giải tư 85535 73697 91353 61474 73638 21242 52945
Giải ba 06753 45955
Giải nhì 44748
Giải nhất 18327
Đặc biệt 526932
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
20 27 32 35 36 38 42 45 48
53 53 55 70 71 74 78 81 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 70
1 1 71, 81
2 20, 27 2 32, 42
3 32, 35, 36, 38 3 53, 53
4 42, 45, 48 4 74
5 53, 53, 55 5 35, 45, 55
6 6 36
7 70, 71, 74, 78 7 27, 97
8 81 8 38, 48, 78
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 30-08-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 57
Giải bảy 463
Giải sáu 8377 5925 1238
Giải năm 3459
Giải tư 42850 18593 32096 28004 75771 94833 86211
Giải ba 02193 12402
Giải nhì 98931
Giải nhất 13809
Đặc biệt 694076
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 04 09 11 25 31 33 38 50
57 59 63 71 76 77 93 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 09 0 50
1 11 1 11, 31, 71
2 25 2
3 31, 33, 38 3 33, 63, 93, 93
4 4
5 50, 57, 59 5 25
6 63 6 76, 96
7 71, 76, 77 7 57, 77
8 8 38
9 93, 93, 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 26-08-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 51
Giải bảy 451
Giải sáu 4523 0148 8809
Giải năm 4314
Giải tư 58473 87057 19122 02271 51505 17845 28039
Giải ba 46090 65189
Giải nhì 83615
Giải nhất 81445
Đặc biệt 202473
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
05 09 14 15 22 23 39 45 45
48 51 51 57 71 73 73 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 90
1 14, 15 1 51, 51, 71
2 22, 23 2 22
3 39 3 23, 73, 73
4 45, 45, 48 4 14
5 51, 51, 57 5 15, 45, 45
6 6
7 71, 73, 73 7 57
8 89 8 48
9 90 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 23-08-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 08
Giải bảy 095
Giải sáu 3788 1990 4058
Giải năm 1874
Giải tư 99798 10831 53251 93012 51206 62043 75540
Giải ba 15763 50091
Giải nhì 34289
Giải nhất 20630
Đặc biệt 795997
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
06 08 12 30 31 40 43 51 58
63 74 88 89 90 91 95 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08 0 30, 40, 90
1 12 1 31, 51, 91
2 2 12
3 30, 31 3 43, 63
4 40, 43 4 74
5 51, 58 5 95
6 63 6
7 74 7 97
8 88, 89 8 08, 58, 88, 98
9 90, 91, 95, 97, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 19-08-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 43
Giải bảy 205
Giải sáu 6200 0476 5075
Giải năm 9184
Giải tư 68931 53719 73024 66688 86384 14355 34116
Giải ba 68384 04977
Giải nhì 91400
Giải nhất 60608
Đặc biệt 226918
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 00 05 08 16 18 19 24 31
43 55 75 76 77 84 84 84 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 05, 08 0
1 16, 18, 19 1 31
2 24 2
3 31 3 43
4 43 4 24, 84, 84, 84
5 55 5 55, 75
6 6 16, 76
7 75, 76, 77 7 77
8 84, 84, 84, 88 8 18, 88
9 9 19

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang XoSo88.TV để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn