XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 28-09-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 04
Giải bảy 474
Giải sáu 1506 2365 5686
Giải năm 4808
Giải tư 80050 44294 31850 28454 51518 37002 18722
Giải ba 95990 34588
Giải nhì 09558
Giải nhất 66111
Đặc biệt 834582
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 04 06 08 11 18 22 50 50
54 58 65 74 82 86 88 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 06, 08 0 50, 50, 90
1 11, 18 1 11
2 22 2 22, 82
3 3
4 4 04, 54, 74, 94
5 50, 50, 54, 58 5 65
6 65 6 86
7 74 7
8 82, 86, 88 8 18, 58, 88
9 90, 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 25-09-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 33
Giải bảy 623
Giải sáu 3990 1315 5153
Giải năm 1438
Giải tư 56600 45401 28715 41190 09214 52555 44308
Giải ba 86667 85752
Giải nhì 58598
Giải nhất 90891
Đặc biệt 793624
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 01 08 14 15 15 23 24 33
38 52 53 55 67 90 90 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 08 0 90, 90
1 14, 15, 15 1 91
2 23, 24 2 52
3 33, 38 3 23, 33, 53
4 4 14, 24
5 52, 53, 55 5 15, 15, 55
6 67 6
7 7 67
8 8 38, 98
9 90, 90, 91, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 21-09-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 13
Giải bảy 050
Giải sáu 5583 4543 1815
Giải năm 2008
Giải tư 15148 31172 60499 71235 92967 45211 30648
Giải ba 42910 19274
Giải nhì 13231
Giải nhất 34843
Đặc biệt 984745
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
08 10 11 13 15 31 35 43 43
45 48 48 50 67 72 74 83 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 10, 50
1 10, 11, 13, 15 1 11, 31
2 2 72
3 31, 35 3 13, 43, 43, 83
4 43, 43, 45, 48, 48 4 74
5 50 5 15, 35, 45
6 67 6
7 72, 74 7 67
8 83 8 48, 48
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 18-09-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 09
Giải bảy 856
Giải sáu 7989 1248 2376
Giải năm 0228
Giải tư 50127 28746 51379 10643 71587 83894 61033
Giải ba 57347 73302
Giải nhì 56018
Giải nhất 74090
Đặc biệt 507708
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 08 09 18 27 28 33 43 46
47 48 56 76 79 87 89 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08, 09 0 90
1 18 1
2 27, 28 2
3 33 3 33, 43
4 43, 46, 47, 48 4 94
5 56 5
6 6 46, 56, 76
7 76, 79 7 27, 47, 87
8 87, 89 8 18, 28, 48
9 90, 94 9 09, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 14-09-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 37
Giải bảy 424
Giải sáu 9840 1306 0461
Giải năm 9293
Giải tư 66600 89403 16411 10708 73745 43825 10280
Giải ba 97840 33500
Giải nhì 39669
Giải nhất 66832
Đặc biệt 264790
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 00 03 06 08 11 24 25 32
37 40 40 45 61 69 80 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 03, 06, 08 0 40, 40, 80, 90
1 11 1 11, 61
2 24, 25 2 32
3 32, 37 3 93
4 40, 40, 45 4 24
5 5 25, 45
6 61, 69 6
7 7 37
8 80 8
9 90, 93 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 11-09-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 98
Giải bảy 525
Giải sáu 6174 3306 5913
Giải năm 2491
Giải tư 62108 05006 07574 97902 08396 12906 50616
Giải ba 12968 09384
Giải nhì 69121
Giải nhất 40530
Đặc biệt 906362
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 06 06 06 08 13 16 21 25
30 62 68 74 74 84 91 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 06, 06, 08 0 30
1 13, 16 1 21, 91
2 21, 25 2 62
3 30 3 13
4 4 74, 74, 84
5 5 25
6 62, 68 6 16, 96
7 74, 74 7
8 84 8 68, 98
9 91, 96, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 07-09-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 58
Giải bảy 503
Giải sáu 2538 3960 8038
Giải năm 4766
Giải tư 33897 80425 47550 77154 53855 11009 99208
Giải ba 20690 62162
Giải nhì 02908
Giải nhất 32912
Đặc biệt 867239
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 08 08 09 12 25 38 38 39
50 54 55 58 60 62 66 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08, 08, 09 0 50, 60, 90
1 12 1
2 25 2 12, 62
3 38, 38, 39 3
4 4 54
5 50, 54, 55, 58 5 25, 55
6 60, 62, 66 6 66
7 7 97
8 8 38, 38, 58
9 90, 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 04-09-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 61
Giải bảy 076
Giải sáu 0955 6585 4438
Giải năm 7962
Giải tư 10670 12791 23723 95883 97798 54828 05714
Giải ba 98209 60870
Giải nhì 68431
Giải nhất 30005
Đặc biệt 508930
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
05 09 14 23 28 30 31 38 55
61 62 70 70 76 83 85 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 30, 70, 70
1 14 1 31, 61, 91
2 23, 28 2 62
3 30, 31, 38 3 23, 83
4 4 14
5 55 5 55, 85
6 61, 62 6 76
7 70, 70, 76 7
8 83, 85 8 28, 38, 98
9 91, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 31-08-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 00
Giải bảy 028
Giải sáu 8474 7535 7636
Giải năm 7381
Giải tư 77987 34325 98388 80087 93920 21262 12377
Giải ba 20554 28010
Giải nhì 44093
Giải nhất 37953
Đặc biệt 189387
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 10 20 25 28 35 36 53 54
62 74 77 81 87 87 87 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 00, 10, 20
1 10 1 81
2 20, 25, 28 2 62
3 35, 36 3 53, 93
4 4 54, 74
5 53, 54 5 25, 35
6 62 6 36
7 74, 77 7 77, 87, 87, 87
8 81, 87, 87, 87, 88 8 28, 88
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 28-08-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 51
Giải bảy 853
Giải sáu 9711 0196 3548
Giải năm 1784
Giải tư 72338 82452 85989 19970 75777 95544 06637
Giải ba 84416 91136
Giải nhì 34603
Giải nhất 76853
Đặc biệt 373724
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 11 16 24 36 37 38 44 48
51 52 53 53 70 77 84 89 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 70
1 11, 16 1 11, 51
2 24 2 52
3 36, 37, 38 3 53, 53
4 44, 48 4 24, 44, 84
5 51, 52, 53, 53 5
6 6 16, 36, 96
7 70, 77 7 37, 77
8 84, 89 8 38, 48
9 96 9 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang XoSo88.TV để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn