XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 25-07-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 62
Giải bảy 031
Giải sáu 3896 9467 9306
Giải năm 8538
Giải tư 28761 95214 81437 96060 34397 70926 17088
Giải ba 25649 20320
Giải nhì 46793
Giải nhất 72178
Đặc biệt 800890
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
06 14 20 26 31 37 38 49 60
61 62 67 78 88 90 93 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 60, 90
1 14 1 31, 61
2 20, 26 2 62
3 31, 37, 38 3 93
4 49 4 14
5 5
6 60, 61, 62, 67 6 26, 96
7 78 7 37, 67, 97
8 88 8 38, 78, 88
9 90, 93, 96, 97 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 21-07-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 71
Giải bảy 887
Giải sáu 5719 1318 9472
Giải năm 7003
Giải tư 04545 53355 58806 42349 26348 37330 25402
Giải ba 38489 67809
Giải nhì 45716
Giải nhất 90874
Đặc biệt 610228
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 03 06 09 16 18 19 28 30
45 48 49 55 71 72 74 87 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 06, 09 0 30
1 16, 18, 19 1 71
2 28 2 72
3 30 3
4 45, 48, 49 4 74
5 55 5 45, 55
6 6 16
7 71, 72, 74 7 87
8 87, 89 8 18, 28, 48
9 9 19, 49, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 18-07-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 15
Giải bảy 416
Giải sáu 6460 2613 9240
Giải năm 5711
Giải tư 41178 26524 21274 48685 27261 64897 28381
Giải ba 91733 25547
Giải nhì 85262
Giải nhất 58518
Đặc biệt 982874
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
11 13 15 16 18 24 33 40 47
60 61 62 74 74 78 81 85 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 60
1 11, 13, 15, 16, 18 1 11, 61, 81
2 24 2 62
3 33 3 13, 33
4 40, 47 4 24, 74, 74
5 5 15, 85
6 60, 61, 62 6 16
7 74, 74, 78 7 47, 97
8 81, 85 8 18, 78
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 14-07-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 47
Giải bảy 241
Giải sáu 1398 4413 5203
Giải năm 1750
Giải tư 60217 66175 39913 50756 38214 19804 33011
Giải ba 55030 08723
Giải nhì 76960
Giải nhất 36337
Đặc biệt 486367
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 04 11 13 13 14 17 23 30
37 41 47 50 56 60 67 75 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 30, 50, 60
1 11, 13, 13, 14, 17 1 11, 41
2 23 2
3 30, 37 3 13, 13, 23
4 41, 47 4 14
5 50, 56 5 75
6 60, 67 6 56
7 75 7 17, 37, 47, 67
8 8 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 11-07-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 38
Giải bảy 172
Giải sáu 6631 9128 1251
Giải năm 4972
Giải tư 56200 06333 77911 29867 29666 20766 51242
Giải ba 61252 15335
Giải nhì 71897
Giải nhất 23393
Đặc biệt 448219
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 11 19 28 31 33 35 38 42
51 52 66 66 67 72 72 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 11, 19 1 11, 31, 51
2 28 2 42, 52, 72, 72
3 31, 33, 35, 38 3 33, 93
4 42 4
5 51, 52 5 35
6 66, 66, 67 6 66, 66
7 72, 72 7 67, 97
8 8 28, 38
9 93, 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 07-07-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 23
Giải bảy 934
Giải sáu 0219 7223 4432
Giải năm 4213
Giải tư 93822 74702 43205 34037 17777 61162 26780
Giải ba 75458 27469
Giải nhì 16594
Giải nhất 82560
Đặc biệt 412464
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 05 13 19 22 23 23 32 34
37 58 60 62 64 69 77 80 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 60, 80
1 13, 19 1
2 22, 23, 23 2 22, 32, 62
3 32, 34, 37 3 13, 23, 23
4 4 34, 64, 94
5 58 5
6 60, 62, 64, 69 6
7 77 7 37, 77
8 80 8 58
9 94 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 04-07-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 93
Giải bảy 514
Giải sáu 4440 5428 7040
Giải năm 2538
Giải tư 62886 70659 55591 21667 34492 60327 40733
Giải ba 12056 52282
Giải nhì 55036
Giải nhất 32446
Đặc biệt 666138
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
14 27 28 33 36 38 38 40 40
46 56 59 67 82 86 91 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 40
1 14 1 91
2 27, 28 2 82, 92
3 33, 36, 38, 38 3 33, 93
4 40, 40, 46 4 14
5 56, 59 5
6 67 6 36, 46, 56, 86
7 7 27, 67
8 82, 86 8 28, 38, 38
9 91, 92, 93 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 30-06-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 53
Giải bảy 827
Giải sáu 8034 9881 5993
Giải năm 5530
Giải tư 16978 43875 99100 92174 09131 88346 23836
Giải ba 89725 60620
Giải nhì 11799
Giải nhất 19205
Đặc biệt 151406
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 05 06 20 25 27 30 31 34
36 46 53 74 75 78 81 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 06 0 20, 30
1 1 31, 81
2 20, 25, 27 2
3 30, 31, 34, 36 3 53, 93
4 46 4 34, 74
5 53 5 25, 75
6 6 36, 46
7 74, 75, 78 7 27
8 81 8 78
9 93, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 27-06-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 16
Giải bảy 101
Giải sáu 4565 4014 7679
Giải năm 5827
Giải tư 38406 93997 40038 31121 40354 35098 23880
Giải ba 35893 39964
Giải nhì 15356
Giải nhất 41905
Đặc biệt 594681
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 05 06 14 16 21 27 38 54
56 64 65 79 80 81 93 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 06 0 80
1 14, 16 1 21, 81
2 21, 27 2
3 38 3 93
4 4 14, 54, 64
5 54, 56 5 65
6 64, 65 6 16, 56
7 79 7 27, 97
8 80, 81 8 38, 98
9 93, 97, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 23-06-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 75
Giải bảy 781
Giải sáu 0455 6900 3002
Giải năm 0152
Giải tư 25012 36456 20300 58873 90846 47245 76610
Giải ba 90746 29153
Giải nhì 35047
Giải nhất 15515
Đặc biệt 462695
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 00 02 10 12 15 45 46 46
47 52 53 55 56 73 75 81 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 02 0 10
1 10, 12, 15 1 81
2 2 12, 52
3 3 53, 73
4 45, 46, 46, 47 4
5 52, 53, 55, 56 5 15, 45, 55, 75, 95
6 6 46, 46, 56
7 73, 75 7 47
8 81 8
9 95 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang XoSo88.TV để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn