XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 19-01-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 85
Giải bảy 561
Giải sáu 7747 4773 2732
Giải năm 5616
Giải tư 86968 98597 20329 39263 91472 57511 78923
Giải ba 52215 86220
Giải nhì 99676
Giải nhất 22251
Đặc biệt 435963
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
11 15 16 20 23 29 32 47 51
61 63 63 68 72 73 76 85 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 11, 15, 16 1 11, 51, 61
2 20, 23, 29 2 32, 72
3 32 3 23, 63, 63, 73
4 47 4
5 51 5 15, 85
6 61, 63, 63, 68 6 16, 76
7 72, 73, 76 7 47, 97
8 85 8 68
9 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 16-01-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 24
Giải bảy 128
Giải sáu 1335 1952 2119
Giải năm 5535
Giải tư 11860 27999 69946 16269 77640 45749 68250
Giải ba 02799 29760
Giải nhì 71339
Giải nhất 54443
Đặc biệt 910609
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
09 19 24 28 35 35 39 40 43
46 49 50 52 60 60 69 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 40, 50, 60, 60
1 19 1
2 24, 28 2 52
3 35, 35, 39 3 43
4 40, 43, 46, 49 4 24
5 50, 52 5 35, 35
6 60, 60, 69 6 46
7 7
8 8 28
9 99, 99 9 19, 39, 49, 69, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 12-01-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 94
Giải bảy 970
Giải sáu 6385 5350 0858
Giải năm 0559
Giải tư 52313 85381 60276 51441 81905 80389 78244
Giải ba 77309 33202
Giải nhì 46963
Giải nhất 86240
Đặc biệt 611139
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 05 09 13 39 40 41 44 50
58 59 63 70 76 81 85 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 09 0 40, 50, 70
1 13 1 41, 81
2 2
3 39 3 13, 63
4 40, 41, 44 4 44, 94
5 50, 58, 59 5 85
6 63 6 76
7 70, 76 7
8 81, 85, 89 8 58
9 94 9 39, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 09-01-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 56
Giải bảy 992
Giải sáu 3092 6376 0255
Giải năm 4910
Giải tư 77366 57498 83710 33065 55017 79155 20201
Giải ba 35543 84534
Giải nhì 71448
Giải nhất 49485
Đặc biệt 310905
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 05 10 10 17 34 43 48 55
55 56 65 66 76 85 92 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 10, 10
1 10, 10, 17 1
2 2 92, 92
3 34 3 43
4 43, 48 4 34
5 55, 55, 56 5 55, 55, 65, 85
6 65, 66 6 56, 66, 76
7 76 7 17
8 85 8 48, 98
9 92, 92, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 05-01-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 51
Giải bảy 193
Giải sáu 9603 5395 9836
Giải năm 8424
Giải tư 97207 88248 35483 36737 21803 89451 46872
Giải ba 85881 72221
Giải nhì 12698
Giải nhất 12421
Đặc biệt 883565
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 03 07 21 21 24 36 37 48
51 51 65 72 81 83 93 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03, 07 0
1 1 21, 21, 51, 51, 81
2 21, 21, 24 2 72
3 36, 37 3 83, 93
4 48 4 24
5 51, 51 5 65, 95
6 65 6 36
7 72 7 37
8 81, 83 8 48, 98
9 93, 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 02-01-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 37
Giải bảy 490
Giải sáu 0780 3668 0053
Giải năm 1952
Giải tư 57717 50428 84145 04585 46030 91116 95263
Giải ba 83388 26510
Giải nhì 08724
Giải nhất 80226
Đặc biệt 563169
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
10 16 17 24 26 28 30 37 45
52 53 63 68 69 80 85 88 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30, 80, 90
1 10, 16, 17 1
2 24, 26, 28 2 52
3 30, 37 3 53, 63
4 45 4 24
5 52, 53 5 45, 85
6 63, 68, 69 6 16, 26
7 7 17, 37
8 80, 85, 88 8 28, 68, 88
9 90 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 29-12-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 49
Giải bảy 424
Giải sáu 5922 2522 0672
Giải năm 7125
Giải tư 99300 16073 07443 83220 08332 30236 04631
Giải ba 82893 93018
Giải nhì 40939
Giải nhất 63661
Đặc biệt 307552
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 18 20 22 22 24 25 31 32
36 39 43 49 52 61 72 73 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 20
1 18 1 31, 61
2 20, 22, 22, 24, 25 2 22, 22, 32, 52, 72
3 31, 32, 36, 39 3 43, 73, 93
4 43, 49 4 24
5 52 5 25
6 61 6 36
7 72, 73 7
8 8 18
9 93 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 26-12-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 41
Giải bảy 525
Giải sáu 1850 3643 7288
Giải năm 2507
Giải tư 03182 57725 32423 56406 00410 24824 40105
Giải ba 78169 26070
Giải nhì 48244
Giải nhất 24215
Đặc biệt 569935
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
05 06 07 10 15 23 24 25 25
35 41 43 44 50 69 70 82 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 07 0 10, 50, 70
1 10, 15 1 41
2 23, 24, 25, 25 2 82
3 35 3 23, 43
4 41, 43, 44 4 24, 44
5 50 5 15, 25, 25, 35
6 69 6
7 70 7
8 82, 88 8 88
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 22-12-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 95
Giải bảy 990
Giải sáu 3124 1159 0107
Giải năm 4179
Giải tư 71563 56225 31068 48769 39926 62354 20364
Giải ba 90980 01399
Giải nhì 30240
Giải nhất 49698
Đặc biệt 758352
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
07 24 25 26 40 52 54 59 63
64 68 69 79 80 90 95 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 40, 80, 90
1 1
2 24, 25, 26 2 52
3 3 63
4 40 4 24, 54, 64
5 52, 54, 59 5 25, 95
6 63, 64, 68, 69 6 26
7 79 7
8 80 8 68, 98
9 90, 95, 98, 99 9 59, 69, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 19-12-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 84
Giải bảy 608
Giải sáu 3284 3086 9644
Giải năm 8301
Giải tư 31757 01500 76229 79808 23102 44124 40919
Giải ba 69742 30432
Giải nhì 42355
Giải nhất 31774
Đặc biệt 106874
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 01 02 08 08 19 24 29 32
42 44 55 57 74 74 84 84 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 02, 08, 08 0
1 19 1
2 24, 29 2 32, 42
3 32 3
4 42, 44 4 24, 44, 74, 74, 84, 84
5 55, 57 5 55
6 6 86
7 74, 74 7 57
8 84, 84, 86 8
9 9 19, 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang XoSo88.TV để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn