XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 24-02-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 48
Giải bảy 077
Giải sáu 9098 3285 8168
Giải năm 3320
Giải tư 24689 79788 86635 45206 96819 54322 34964
Giải ba 32005 31999
Giải nhì 96754
Giải nhất 28950
Đặc biệt 313273
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
05 06 19 20 22 35 48 50 54
64 68 73 77 85 88 89 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0 20, 50
1 19 1
2 20, 22 2 22
3 35 3 73
4 48 4 54, 64
5 50, 54 5 35, 85
6 64, 68 6
7 73, 77 7 77
8 85, 88, 89 8 48, 68, 88, 98
9 98, 99 9 19, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 21-02-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 89
Giải bảy 727
Giải sáu 9661 7919 8066
Giải năm 8052
Giải tư 13143 43953 95555 56414 06525 60032 74041
Giải ba 50682 54942
Giải nhì 67004
Giải nhất 90887
Đặc biệt 206729
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 14 19 25 27 29 32 41 42
43 52 53 55 61 66 82 87 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 14, 19 1 41, 61
2 25, 27, 29 2 32, 42, 52, 82
3 32 3 43, 53
4 41, 42, 43 4 14
5 52, 53, 55 5 25, 55
6 61, 66 6 66
7 7 27, 87
8 82, 87, 89 8
9 9 19, 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 17-02-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 36
Giải bảy 891
Giải sáu 0727 7837 2534
Giải năm 5128
Giải tư 39088 03691 54337 99017 75646 26337 82445
Giải ba 90814 82807
Giải nhì 57207
Giải nhất 51580
Đặc biệt 547650
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
07 07 14 17 27 28 34 36 37
37 37 45 46 50 80 88 91 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07 0 50, 80
1 14, 17 1 91, 91
2 27, 28 2
3 34, 36, 37, 37, 37 3
4 45, 46 4 14, 34
5 50 5 45
6 6 36, 46
7 7 17, 27, 37, 37, 37
8 80, 88 8 28, 88
9 91, 91 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 14-02-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 20
Giải bảy 323
Giải sáu 3812 7724 7576
Giải năm 2062
Giải tư 08793 69063 90702 13536 75373 39447 80558
Giải ba 55194 01809
Giải nhì 44538
Giải nhất 85296
Đặc biệt 305078
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 09 12 20 23 24 36 38 47
58 62 63 73 76 78 93 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 20
1 12 1
2 20, 23, 24 2 12, 62
3 36, 38 3 23, 63, 73, 93
4 47 4 24, 94
5 58 5
6 62, 63 6 36, 76, 96
7 73, 76, 78 7 47
8 8 38, 58, 78
9 93, 94, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 10-02-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 75
Giải bảy 119
Giải sáu 8655 2032 0577
Giải năm 9661
Giải tư 53806 31446 89495 55287 44553 77971 57496
Giải ba 14112 82039
Giải nhì 26947
Giải nhất 63556
Đặc biệt 537181
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
06 12 19 32 39 46 47 53 55
56 61 71 75 77 81 87 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 12, 19 1 61, 71, 81
2 2 12, 32
3 32, 39 3 53
4 46, 47 4
5 53, 55, 56 5 55, 75, 95
6 61 6 46, 56, 96
7 71, 75, 77 7 47, 77, 87
8 81, 87 8
9 95, 96 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 07-02-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 64
Giải bảy 071
Giải sáu 8186 9827 7869
Giải năm 0472
Giải tư 82234 26940 20277 99408 21848 02672 10790
Giải ba 75115 31132
Giải nhì 25323
Giải nhất 49372
Đặc biệt 335057
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
08 15 23 27 32 34 40 48 57
64 69 71 72 72 72 77 86 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 40, 90
1 15 1 71
2 23, 27 2 32, 72, 72, 72
3 32, 34 3 23
4 40, 48 4 34, 64
5 57 5 15
6 64, 69 6 86
7 71, 72, 72, 72, 77 7 27, 57, 77
8 86 8 48
9 90 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 03-02-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 78
Giải bảy 856
Giải sáu 4587 9613 4377
Giải năm 1873
Giải tư 25375 07054 03035 46841 54278 83573 20343
Giải ba 07572 02497
Giải nhì 66455
Giải nhất 28997
Đặc biệt 390746
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
13 35 41 43 46 54 55 56 72
73 73 75 77 78 78 87 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13 1 41
2 2 72
3 35 3 13, 43, 73, 73
4 41, 43, 46 4 54
5 54, 55, 56 5 35, 55, 75
6 6 46, 56
7 72, 73, 73, 75, 77, 78, 78 7 77, 87, 97, 97
8 87 8 78, 78
9 97, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 31-01-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 74
Giải bảy 704
Giải sáu 3943 9383 0906
Giải năm 5450
Giải tư 88168 04467 49988 48469 03010 97880 35707
Giải ba 42199 42271
Giải nhì 44396
Giải nhất 63120
Đặc biệt 529372
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 06 07 10 20 43 50 67 68
69 71 72 74 80 83 88 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 07 0 10, 20, 50, 80
1 10 1 71
2 20 2 72
3 3 43, 83
4 43 4 74
5 50 5
6 67, 68, 69 6 96
7 71, 72, 74 7 67
8 80, 83, 88 8 68, 88
9 96, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 27-01-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 57
Giải bảy 067
Giải sáu 4427 2656 3971
Giải năm 6008
Giải tư 29764 41798 30737 71238 77947 28400 41983
Giải ba 52013 51053
Giải nhì 08356
Giải nhất 01998
Đặc biệt 648891
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 08 13 27 37 38 47 53 56
56 57 64 67 71 83 91 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0
1 13 1 71, 91
2 27 2
3 37, 38 3 13, 53, 83
4 47 4 64
5 53, 56, 56, 57 5
6 64, 67 6 56, 56
7 71 7 27, 37, 47, 57, 67
8 83 8 38, 98, 98
9 91, 98, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 24-01-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 75
Giải bảy 183
Giải sáu 0835 2197 4238
Giải năm 1810
Giải tư 92023 02186 21718 04057 43261 42033 88983
Giải ba 87236 90980
Giải nhì 56609
Giải nhất 83421
Đặc biệt 844750
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
09 10 18 21 23 33 35 36 38
50 57 61 75 80 83 83 86 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 10, 50, 80
1 10, 18 1 21, 61
2 21, 23 2
3 33, 35, 36, 38 3 23, 33, 83, 83
4 4
5 50, 57 5 35, 75
6 61 6 36, 86
7 75 7 57, 97
8 80, 83, 83, 86 8 18, 38
9 97 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang XoSo88.TV để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn