XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 16-05-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 79
Giải bảy 207
Giải sáu 3224 3550 0801
Giải năm 5972
Giải tư 90340 44042 02667 63925 94258 64295 07587
Giải ba 10993 87601
Giải nhì 46614
Giải nhất 23622
Đặc biệt 650162
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 01 07 14 22 24 25 40 42
50 58 62 67 72 79 87 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 07 0 40, 50
1 14 1
2 22, 24, 25 2 22, 42, 62, 72
3 3 93
4 40, 42 4 14, 24
5 50, 58 5 25, 95
6 62, 67 6
7 72, 79 7 67, 87
8 87 8 58
9 93, 95 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 12-05-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 15
Giải bảy 387
Giải sáu 0139 1879 3463
Giải năm 3526
Giải tư 27923 83857 83809 58747 22687 98206 19472
Giải ba 34173 41738
Giải nhì 93844
Giải nhất 39232
Đặc biệt 951922
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
06 09 15 22 23 26 32 38 39
44 47 57 63 72 73 79 87 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0
1 15 1
2 22, 23, 26 2 22, 32, 72
3 32, 38, 39 3 23, 63, 73
4 44, 47 4 44
5 57 5 15
6 63 6 26
7 72, 73, 79 7 47, 57, 87, 87
8 87, 87 8 38
9 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 09-05-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 54
Giải bảy 078
Giải sáu 2513 8945 5659
Giải năm 7653
Giải tư 77139 40007 21149 32268 60984 72497 41865
Giải ba 33647 59917
Giải nhì 39445
Giải nhất 10740
Đặc biệt 871627
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
07 13 17 27 39 40 45 45 47
49 53 54 59 65 68 78 84 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 40
1 13, 17 1
2 27 2
3 39 3 13, 53
4 40, 45, 45, 47, 49 4 54, 84
5 53, 54, 59 5 45, 45, 65
6 65, 68 6
7 78 7 17, 27, 47, 97
8 84 8 68, 78
9 97 9 39, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 05-05-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 89
Giải bảy 639
Giải sáu 4053 9183 6112
Giải năm 5529
Giải tư 78061 93144 76828 89514 47630 22366 57143
Giải ba 57750 61055
Giải nhì 27884
Giải nhất 07141
Đặc biệt 726801
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 12 14 28 29 30 39 41 43
44 50 53 55 61 66 83 84 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 30, 50
1 12, 14 1 41, 61
2 28, 29 2 12
3 30, 39 3 43, 53, 83
4 41, 43, 44 4 14, 44, 84
5 50, 53, 55 5 55
6 61, 66 6 66
7 7
8 83, 84, 89 8 28
9 9 29, 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 02-05-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 64
Giải bảy 984
Giải sáu 0069 9756 0432
Giải năm 1891
Giải tư 10474 28586 67741 71985 16482 92652 09087
Giải ba 22140 18375
Giải nhì 60931
Giải nhất 83050
Đặc biệt 689925
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
25 31 32 40 41 50 52 56 64
69 74 75 82 84 85 86 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 50
1 1 31, 41, 91
2 25 2 32, 52, 82
3 31, 32 3
4 40, 41 4 64, 74, 84
5 50, 52, 56 5 25, 75, 85
6 64, 69 6 56, 86
7 74, 75 7 87
8 82, 84, 85, 86, 87 8
9 91 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 28-04-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 59
Giải bảy 001
Giải sáu 1882 7179 7024
Giải năm 4185
Giải tư 32675 89144 82190 99335 04450 06583 46016
Giải ba 25337 77736
Giải nhì 93117
Giải nhất 31338
Đặc biệt 927843
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 16 17 24 35 36 37 38 43
44 50 59 75 79 82 83 85 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 50, 90
1 16, 17 1
2 24 2 82
3 35, 36, 37, 38 3 43, 83
4 43, 44 4 24, 44
5 50, 59 5 35, 75, 85
6 6 16, 36
7 75, 79 7 17, 37
8 82, 83, 85 8 38
9 90 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 25-04-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 90
Giải bảy 881
Giải sáu 9190 9641 5119
Giải năm 6245
Giải tư 27715 73790 25442 82012 57875 44514 09337
Giải ba 46584 74507
Giải nhì 60315
Giải nhất 92204
Đặc biệt 290568
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 07 12 14 15 15 19 37 41
42 45 68 75 81 84 90 90 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07 0 90, 90, 90
1 12, 14, 15, 15, 19 1 41, 81
2 2 12, 42
3 37 3
4 41, 42, 45 4 14, 84
5 5 15, 15, 45, 75
6 68 6
7 75 7 37
8 81, 84 8 68
9 90, 90, 90 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 21-04-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 87
Giải bảy 318
Giải sáu 3433 1404 4974
Giải năm 3036
Giải tư 56143 42674 16993 63418 93281 57718 79551
Giải ba 17187 22532
Giải nhì 17357
Giải nhất 22926
Đặc biệt 090424
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 18 18 18 24 26 32 33 36
43 51 57 74 74 81 87 87 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 18, 18, 18 1 51, 81
2 24, 26 2 32
3 32, 33, 36 3 33, 43, 93
4 43 4 24, 74, 74
5 51, 57 5
6 6 26, 36
7 74, 74 7 57, 87, 87
8 81, 87, 87 8 18, 18, 18
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 18-04-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 51
Giải bảy 387
Giải sáu 4561 3571 7874
Giải năm 3936
Giải tư 27684 68194 38097 70786 78111 80279 17439
Giải ba 60062 26258
Giải nhì 41771
Giải nhất 31946
Đặc biệt 179576
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
11 36 39 46 51 58 61 62 71
71 74 76 79 84 86 87 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11 1 11, 51, 61, 71, 71
2 2 62
3 36, 39 3
4 46 4 74, 84, 94
5 51, 58 5
6 61, 62 6 36, 46, 76, 86
7 71, 71, 74, 76, 79 7 87, 97
8 84, 86, 87 8 58
9 94, 97 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 14-04-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 99
Giải bảy 545
Giải sáu 7360 0291 1501
Giải năm 7793
Giải tư 38896 20078 28922 36695 95905 06101 25074
Giải ba 67932 76196
Giải nhì 77709
Giải nhất 85623
Đặc biệt 872207
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 01 05 07 09 22 23 32 45
60 74 78 91 93 95 96 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 05, 07, 09 0 60
1 1 91
2 22, 23 2 22, 32
3 32 3 23, 93
4 45 4 74
5 5 45, 95
6 60 6 96, 96
7 74, 78 7
8 8 78
9 91, 93, 95, 96, 96, 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang XoSo88.TV để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn