XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 20-09-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 51
Giải bảy 489
Giải sáu 5244 5675 5220
Giải năm 7988
Giải tư 15241 35712 53527 87608 41983 50456 38508
Giải ba 61754 64989
Giải nhì 67482
Giải nhất 00025
Đặc biệt 643965
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
08 08 12 20 25 27 41 44 51
54 56 65 75 82 83 88 89 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08 0 20
1 12 1 41, 51
2 20, 25, 27 2 12, 82
3 3 83
4 41, 44 4 44, 54
5 51, 54, 56 5 25, 65, 75
6 65 6 56
7 75 7 27
8 82, 83, 88, 89, 89 8 88
9 9 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 13-09-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 15
Giải bảy 260
Giải sáu 3675 9822 8399
Giải năm 6029
Giải tư 85489 22566 25867 27900 47791 49194 29704
Giải ba 25388 94400
Giải nhì 08815
Giải nhất 80496
Đặc biệt 179663
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
00 00 04 15 15 22 29 60 63
66 67 75 88 89 91 94 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 04 0 60
1 15, 15 1 91
2 22, 29 2 22
3 3 63
4 4 94
5 5 15, 15, 75
6 60, 63, 66, 67 6 66, 96
7 75 7 67
8 88, 89 8 88
9 91, 94, 96, 99 9 29, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 06-09-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 12
Giải bảy 027
Giải sáu 5894 7986 2526
Giải năm 6716
Giải tư 76768 82736 95548 57118 85659 84582 47268
Giải ba 54282 16145
Giải nhì 37362
Giải nhất 13915
Đặc biệt 164281
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
12 15 16 18 26 27 36 45 48
59 62 68 68 81 82 82 86 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12, 15, 16, 18 1 81
2 26, 27 2 12, 62, 82, 82
3 36 3
4 45, 48 4 94
5 59 5 15, 45
6 62, 68, 68 6 16, 26, 36, 86
7 7 27
8 81, 82, 82, 86 8 18, 48, 68, 68
9 94 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 30-08-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 95
Giải bảy 404
Giải sáu 1441 5981 6548
Giải năm 5244
Giải tư 81254 77223 40935 92180 76434 78813 38471
Giải ba 84969 64754
Giải nhì 28277
Giải nhất 70334
Đặc biệt 005981
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
04 13 23 34 34 35 41 44 48
54 54 69 71 77 80 81 81 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 80
1 13 1 41, 71, 81, 81
2 23 2
3 34, 34, 35 3 13, 23
4 41, 44, 48 4 34, 34, 44, 54, 54
5 54, 54 5 35, 95
6 69 6
7 71, 77 7 77
8 80, 81, 81 8 48
9 95 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 23-08-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 57
Giải bảy 364
Giải sáu 2742 8235 3672
Giải năm 8607
Giải tư 25828 43703 73901 65153 59127 01296 91114
Giải ba 86553 20678
Giải nhì 77570
Giải nhất 19032
Đặc biệt 046258
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
01 03 07 14 27 28 32 35 42
53 53 57 58 64 70 72 78 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 07 0 70
1 14 1
2 27, 28 2 32, 42, 72
3 32, 35 3 53, 53
4 42 4 14, 64
5 53, 53, 57, 58 5 35
6 64 6 96
7 70, 72, 78 7 27, 57
8 8 28, 58, 78
9 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 16-08-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 83
Giải bảy 817
Giải sáu 3697 5705 2125
Giải năm 3154
Giải tư 51307 15321 12027 23347 84522 28777 11512
Giải ba 56782 25554
Giải nhì 57308
Giải nhất 67295
Đặc biệt 313970
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
05 07 08 12 17 21 22 25 27
47 54 54 70 77 82 83 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07, 08 0 70
1 12, 17 1 21
2 21, 22, 25, 27 2 12, 22, 82
3 3 83
4 47 4 54, 54
5 54, 54 5 25, 95
6 6
7 70, 77 7 17, 27, 47, 77, 97
8 82, 83 8
9 95, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 09-08-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 34
Giải bảy 992
Giải sáu 0147 8349 7765
Giải năm 4795
Giải tư 94968 53828 09139 71413 79731 26803 84528
Giải ba 98881 49758
Giải nhì 24023
Giải nhất 20455
Đặc biệt 108687
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
03 13 23 28 28 31 34 39 47
49 55 58 65 68 81 87 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0
1 13 1 31, 81
2 23, 28, 28 2 92
3 31, 34, 39 3 13, 23
4 47, 49 4 34
5 55, 58 5 55, 65, 95
6 65, 68 6
7 7 47, 87
8 81, 87 8 28, 28, 58, 68
9 92, 95 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 02-08-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 59
Giải bảy 990
Giải sáu 8926 7484 6434
Giải năm 3083
Giải tư 38443 46438 78382 19377 17477 30297 06073
Giải ba 74907 14280
Giải nhì 07320
Giải nhất 04318
Đặc biệt 796061
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
07 18 20 26 34 38 43 59 61
73 77 77 80 82 83 84 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 80, 90
1 18 1 61
2 20, 26 2 82
3 34, 38 3 43, 73, 83
4 43 4 34, 84
5 59 5
6 61 6 26
7 73, 77, 77 7 77, 77, 97
8 80, 82, 83, 84 8 18, 38
9 90, 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 26-07-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 30
Giải bảy 245
Giải sáu 1901 4536 9302
Giải năm 0907
Giải tư 34841 00915 45568 37956 44910 63455 44226
Giải ba 16118 73445
Giải nhì 07069
Giải nhất 70396
Đặc biệt 109680
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
01 02 07 10 15 18 26 30 36
41 45 45 55 56 68 69 80 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 07 0 10, 30, 80
1 10, 15, 18 1 41
2 26 2
3 30, 36 3
4 41, 45, 45 4
5 55, 56 5 15, 45, 45, 55
6 68, 69 6 26, 36, 56, 96
7 7
8 80 8 18, 68
9 96 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 19-07-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 33
Giải bảy 414
Giải sáu 9181 5318 0968
Giải năm 9238
Giải tư 73891 63577 10340 17592 73148 10128 93947
Giải ba 85486 47462
Giải nhì 87669
Giải nhất 78117
Đặc biệt 660492
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
14 17 18 28 33 38 40 47 48
62 68 69 77 81 86 91 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 14, 17, 18 1 81, 91
2 28 2 62, 92, 92
3 33, 38 3 33
4 40, 47, 48 4 14
5 5
6 62, 68, 69 6 86
7 77 7 17, 47, 77
8 81, 86 8 18, 28, 38, 48, 68
9 91, 92, 92 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM

Có thể nói Xổ số Kon Tum (XSKT) xuất hiện muộn nhất trong số các loại vé XSMT. Dù vậy, XSKT Kon Tum vẫn nhanh chóng bao phủ rộng khắp các địa bàn miền Trung và Tây Nguyên. Chỉ cần bạn ở khu vực này, bạn có thể dễ dàng mua được những tờ xổ số đài Kon Tum. Một tờ vé số có giá 10.000 đồng nhưng lại mang đến những cơ may trúng các giải thưởng cực kỳ hấp dẫn.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết đài Kon Tum (XSKT Kon Tum)

Xổ số Kon Tum (XSKT - SXKT) quay số mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần, từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay số của đài Kon Tum.

2. Xem kết quả xổ số Kon Tum (QXSKT) ở đâu chính xác nhất?

Ngoài cách đến trực tiếp trường quay xổ số và các đại lý để xem kết quả xổ số Kon Tum thì các bạn còn có thể ngồi nhà dõi theo trên kênh truyền hình tỉnh Kon Tum hoặc truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi trong khung giờ quay số mở thưởng để theo dõi xổ số trực tiếp Kon Tum (XSKT online - truc tiep XSKT) hoàn toàn miễn phí.

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay được phát trực tiếp trên trang chủ ngay khi trường quay đang mở thưởng và các bạn sẽ biết được kết quả XSKT đài Kon Tum nhanh và chính xác nhất. Các bạn không cần tải lại trang, kết quả xổ số trực tiếp Kon Tum vẫn sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Với tính năng lưu trữ kết quả xổ số đài Kon Tum trong 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Kon Tum ngày hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước hay những tuần trước nữa một cách dễ dàng.

3. Lấy số đẹp đài XS Kon Tum miễn phí ở đâu?

Khi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay trực tiếp được xác định, các chuyên gia soi cầu kỳ cựu sẽ tiến hành phân tích và tính toán những con số có khả năng lớn sẽ về kỳ sau.

Các bạn có thể tham khảo bộ số Kon Tum tại tính năng dự đoán XSKT Kon Tum ngày chủ nhật để xem những bộ số ấn tượng hoặc theo dõi những người chơi khác chốt số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kon Tum mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Kon Tum – XSKT Kon Tum hôm nay trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng kết quả xổ số Kon Tum

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Kon Tum ngày hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM

  • Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
  • Điện thoại: 0260 3862323 - Fax: 0260 3866037
  • Email: http://xosokontum.vn

Khi đi nhận giải cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Kon Tum hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

Xem thêm
Thu gọn