XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 28-02-2021
TỈNH Kon Tum
Giải tám 76
Giải bảy 743
Giải sáu 5629 1406 1338
Giải năm 7364
Giải tư 70661 74211 75811 70198 55133 60415 51864
Giải ba 71023 10804
Giải nhì 49380
Giải nhất 91173
Đặc biệt 671759
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
04 06 11 11 15 23 29 33 38
43 59 61 64 64 73 76 80 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 80
1 11, 11, 15 1 11, 11, 61
2 23, 29 2
3 33, 38 3 23, 33, 43, 73
4 43 4 64, 64
5 59 5 15
6 61, 64, 64 6 76
7 73, 76 7
8 80 8 38, 98
9 98 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 21-02-2021
TỈNH Kon Tum
Giải tám 42
Giải bảy 897
Giải sáu 2790 5561 2695
Giải năm 2762
Giải tư 14454 19922 88612 76890 67529 01661 99392
Giải ba 79153 56660
Giải nhì 21980
Giải nhất 67179
Đặc biệt 945692
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
12 22 29 42 53 54 60 61 61
62 79 80 90 90 92 92 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 80, 90, 90
1 12 1 61, 61
2 22, 29 2 12, 22, 42, 62, 92, 92
3 3 53
4 42 4 54
5 53, 54 5 95
6 60, 61, 61, 62 6
7 79 7 97
8 80 8
9 90, 90, 92, 92, 95, 97 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 14-02-2021
TỈNH Kon Tum
Giải tám 74
Giải bảy 246
Giải sáu 4775 1970 0933
Giải năm 9603
Giải tư 57489 32220 87647 78835 18752 29664 62977
Giải ba 81861 18472
Giải nhì 74570
Giải nhất 68171
Đặc biệt 139738
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
03 20 33 35 38 46 47 52 61
64 70 70 71 72 74 75 77 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20, 70, 70
1 1 61, 71
2 20 2 52, 72
3 33, 35, 38 3 33
4 46, 47 4 64, 74
5 52 5 35, 75
6 61, 64 6 46
7 70, 70, 71, 72, 74, 75, 77 7 47, 77
8 89 8 38
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 07-02-2021
TỈNH Kon Tum
Giải tám 65
Giải bảy 502
Giải sáu 6278 1476 7196
Giải năm 6412
Giải tư 13918 04487 11146 91865 90106 79871 79679
Giải ba 49307 77917
Giải nhì 79164
Giải nhất 12797
Đặc biệt 677019
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
02 06 07 12 17 18 19 46 64
65 65 71 76 78 79 87 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 07 0
1 12, 17, 18, 19 1 71
2 2 12
3 3
4 46 4 64
5 5 65, 65
6 64, 65, 65 6 46, 76, 96
7 71, 76, 78, 79 7 17, 87, 97
8 87 8 18, 78
9 96, 97 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 31-01-2021
TỈNH Kon Tum
Giải tám 72
Giải bảy 474
Giải sáu 9632 1766 1349
Giải năm 1031
Giải tư 04757 84927 33489 03665 48215 74545 57575
Giải ba 51353 82049
Giải nhì 70226
Giải nhất 83715
Đặc biệt 257566
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
15 15 26 27 31 32 45 49 49
53 57 65 66 66 72 74 75 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 15, 15 1 31
2 26, 27 2 32, 72
3 31, 32 3 53
4 45, 49, 49 4 74
5 53, 57 5 15, 15, 45, 65, 75
6 65, 66, 66 6 26, 66, 66
7 72, 74, 75 7 27, 57
8 89 8
9 9 49, 49, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 24-01-2021
TỈNH Kon Tum
Giải tám 00
Giải bảy 743
Giải sáu 1915 3536 3926
Giải năm 7684
Giải tư 73526 04032 58460 52643 42526 41663 08401
Giải ba 78975 73974
Giải nhì 00633
Giải nhất 26310
Đặc biệt 383748
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
00 01 10 15 26 26 26 32 33
36 43 43 48 60 63 74 75 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 00, 10, 60
1 10, 15 1
2 26, 26, 26 2 32
3 32, 33, 36 3 33, 43, 43, 63
4 43, 43, 48 4 74, 84
5 5 15, 75
6 60, 63 6 26, 26, 26, 36
7 74, 75 7
8 84 8 48
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 17-01-2021
TỈNH Kon Tum
Giải tám 12
Giải bảy 568
Giải sáu 6478 1681 7613
Giải năm 0252
Giải tư 60430 60671 87886 14061 92776 48001 59487
Giải ba 02723 12227
Giải nhì 72658
Giải nhất 97187
Đặc biệt 326448
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
01 12 13 23 27 30 48 52 58
61 68 71 76 78 81 86 87 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 30
1 12, 13 1 61, 71, 81
2 23, 27 2 12, 52
3 30 3 13, 23
4 48 4
5 52, 58 5
6 61, 68 6 76, 86
7 71, 76, 78 7 27, 87, 87
8 81, 86, 87, 87 8 48, 58, 68, 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 10-01-2021
TỈNH Kon Tum
Giải tám 97
Giải bảy 896
Giải sáu 9217 3863 7261
Giải năm 3116
Giải tư 53319 74400 23403 66799 16471 18230 51818
Giải ba 12052 62770
Giải nhì 21750
Giải nhất 56142
Đặc biệt 702122
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
00 03 16 17 18 19 22 30 42
50 52 61 63 70 71 96 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 30, 50, 70
1 16, 17, 18, 19 1 61, 71
2 22 2 22, 42, 52
3 30 3 63
4 42 4
5 50, 52 5
6 61, 63 6 16, 96
7 70, 71 7 17, 97
8 8 18
9 96, 97, 99 9 19, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 03-01-2021
TỈNH Kon Tum
Giải tám 26
Giải bảy 292
Giải sáu 2199 4923 9328
Giải năm 9324
Giải tư 65968 33093 67288 64559 91933 12933 31868
Giải ba 12520 58630
Giải nhì 80306
Giải nhất 86405
Đặc biệt 638720
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
05 06 20 20 23 24 26 28 30
33 33 59 68 68 88 92 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0 20, 20, 30
1 1
2 20, 20, 23, 24, 26, 28 2 92
3 30, 33, 33 3 23, 33, 33, 93
4 4 24
5 59 5
6 68, 68 6 26
7 7
8 88 8 28, 68, 68, 88
9 92, 93, 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 27-12-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 24
Giải bảy 989
Giải sáu 4985 9774 2967
Giải năm 0286
Giải tư 53714 49993 29061 84726 80375 65988 59838
Giải ba 03940 46891
Giải nhì 31729
Giải nhất 08326
Đặc biệt 198200
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
00 14 24 26 26 29 38 40 61
67 74 75 85 86 88 89 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 40
1 14 1 61, 91
2 24, 26, 26, 29 2
3 38 3 93
4 40 4 14, 24, 74
5 5 75, 85
6 61, 67 6 26, 26, 86
7 74, 75 7 67
8 85, 86, 88, 89 8 38, 88
9 91, 93 9 29, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM

Có thể nói Xổ số Kon Tum (XSKT) xuất hiện muộn nhất trong số các loại vé XSMT. Dù vậy, XSKT Kon Tum vẫn nhanh chóng bao phủ rộng khắp các địa bàn miền Trung và Tây Nguyên. Chỉ cần bạn ở khu vực này, bạn có thể dễ dàng mua được những tờ xổ số đài Kon Tum. Một tờ vé số có giá 10.000 đồng nhưng lại mang đến những cơ may trúng các giải thưởng cực kỳ hấp dẫn.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết đài Kon Tum (XSKT Kon Tum)

Xổ số Kon Tum (XSKT - SXKT) quay số mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần, từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay số của đài Kon Tum.

2. Xem kết quả xổ số Kon Tum (QXSKT) ở đâu chính xác nhất?

Ngoài cách đến trực tiếp trường quay xổ số và các đại lý để xem kết quả xổ số Kon Tum thì các bạn còn có thể ngồi nhà dõi theo trên kênh truyền hình tỉnh Kon Tum hoặc truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi trong khung giờ quay số mở thưởng để theo dõi xổ số trực tiếp Kon Tum (XSKT online - truc tiep XSKT) hoàn toàn miễn phí.

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay được phát trực tiếp trên trang chủ ngay khi trường quay đang mở thưởng và các bạn sẽ biết được kết quả XSKT đài Kon Tum nhanh và chính xác nhất. Các bạn không cần tải lại trang, kết quả xổ số trực tiếp Kon Tum vẫn sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Với tính năng lưu trữ kết quả xổ số đài Kon Tum trong 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Kon Tum ngày hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước hay những tuần trước nữa một cách dễ dàng.

3. Lấy số đẹp đài XS Kon Tum miễn phí ở đâu?

Khi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay trực tiếp được xác định, các chuyên gia soi cầu kỳ cựu sẽ tiến hành phân tích và tính toán những con số có khả năng lớn sẽ về kỳ sau.

Các bạn có thể tham khảo bộ số Kon Tum tại tính năng dự đoán XSKT Kon Tum ngày chủ nhật để xem những bộ số ấn tượng hoặc theo dõi những người chơi khác chốt số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kon Tum mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Kon Tum – XSKT Kon Tum hôm nay trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng kết quả xổ số Kon Tum

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Kon Tum ngày hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM

  • Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
  • Điện thoại: 0260 3862323 - Fax: 0260 3866037
  • Email: http://xosokontum.vn

Khi đi nhận giải cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Kon Tum hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

Xem thêm
Thu gọn