XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 03-07-2022
TỈNH Kon Tum
Giải tám 10
Giải bảy 191
Giải sáu 2348 1144 5460
Giải năm 5577
Giải tư 31675 54441 19359 20709 88855 35211 87375
Giải ba 73460 08587
Giải nhì 27084
Giải nhất 70341
Đặc biệt 543137
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
09 10 11 37 41 41 44 48 55
59 60 60 75 75 77 84 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 10, 60, 60
1 10, 11 1 11, 41, 41, 91
2 2
3 37 3
4 41, 41, 44, 48 4 44, 84
5 55, 59 5 55, 75, 75
6 60, 60 6
7 75, 75, 77 7 37, 77, 87
8 84, 87 8 48
9 91 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 26-06-2022
TỈNH Kon Tum
Giải tám 03
Giải bảy 402
Giải sáu 7527 5996 9996
Giải năm 6892
Giải tư 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552
Giải ba 29181 43857
Giải nhì 78008
Giải nhất 45926
Đặc biệt 239345
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
02 03 06 07 08 20 26 27 45
52 57 66 72 81 86 92 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 06, 07, 08 0 20
1 1 81
2 20, 26, 27 2 52, 72, 92
3 3 03
4 45 4
5 52, 57 5 45
6 66 6 26, 66, 86, 96, 96
7 72 7 27, 57
8 81, 86 8
9 92, 96, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 19-06-2022
TỈNH Kon Tum
Giải tám 44
Giải bảy 953
Giải sáu 4247 3237 9252
Giải năm 0078
Giải tư 89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761
Giải ba 85560 24157
Giải nhì 00710
Giải nhất 63249
Đặc biệt 535453
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
08 10 11 37 44 46 47 49 50
52 52 53 53 57 60 61 71 78
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 10, 50, 60
1 10, 11 1 11, 61, 71
2 2 52, 52
3 37 3 53, 53
4 44, 46, 47, 49 4 44
5 50, 52, 52, 53, 53, 57 5
6 60, 61 6 46
7 71, 78 7 37, 47, 57
8 8 78
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 12-06-2022
TỈNH Kon Tum
Giải tám 29
Giải bảy 162
Giải sáu 4281 4385 2495
Giải năm 0789
Giải tư 18405 41286 46905 65905 16950 23322 36978
Giải ba 20280 49482
Giải nhì 46744
Giải nhất 90789
Đặc biệt 671541
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
05 05 05 22 29 41 44 50 62
78 80 81 82 85 86 89 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05, 05 0 50, 80
1 1 41, 81
2 22, 29 2 22, 62, 82
3 3
4 41, 44 4 44
5 50 5 85, 95
6 62 6 86
7 78 7
8 80, 81, 82, 85, 86, 89, 89 8 78
9 95 9 29, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 05-06-2022
TỈNH Kon Tum
Giải tám 15
Giải bảy 821
Giải sáu 4892 4076 4312
Giải năm 7327
Giải tư 65773 44515 52630 06253 10404 43865 01762
Giải ba 01504 91113
Giải nhì 38804
Giải nhất 88884
Đặc biệt 950204
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
04 04 04 04 12 13 15 15 21
27 30 53 62 65 73 76 84 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 04, 04 0 30
1 12, 13, 15, 15 1 21
2 21, 27 2 12, 62, 92
3 30 3 13, 53, 73
4 4 84
5 53 5 15, 15, 65
6 62, 65 6 76
7 73, 76 7 27
8 84 8
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 29-05-2022
TỈNH Kon Tum
Giải tám 48
Giải bảy 312
Giải sáu 5904 4438 2577
Giải năm 5660
Giải tư 77332 48033 03922 31950 31745 43576 28741
Giải ba 70127 52214
Giải nhì 06963
Giải nhất 54278
Đặc biệt 428812
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
04 12 12 14 22 27 32 33 38
41 45 48 50 60 63 76 77 78
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 50, 60
1 12, 12, 14 1 41
2 22, 27 2 12, 12, 22, 32
3 32, 33, 38 3 33, 63
4 41, 45, 48 4 14
5 50 5 45
6 60, 63 6 76
7 76, 77, 78 7 27, 77
8 8 38, 48, 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 22-05-2022
TỈNH Kon Tum
Giải tám 41
Giải bảy 444
Giải sáu 7917 8701 4825
Giải năm 7719
Giải tư 87595 45180 14910 78979 60072 93000 55026
Giải ba 90475 00503
Giải nhì 13999
Giải nhất 04623
Đặc biệt 550576
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
00 01 03 10 17 19 23 25 26
41 44 72 75 76 79 80 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 03 0 10, 80
1 10, 17, 19 1 41
2 23, 25, 26 2 72
3 3 23
4 41, 44 4 44
5 5 25, 75, 95
6 6 26, 76
7 72, 75, 76, 79 7 17
8 80 8
9 95, 99 9 19, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 15-05-2022
TỈNH Kon Tum
Giải tám 71
Giải bảy 099
Giải sáu 9521 9938 2196
Giải năm 8404
Giải tư 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661
Giải ba 97458 55976
Giải nhì 33296
Giải nhất 77492
Đặc biệt 030613
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
04 13 21 35 36 38 47 58 61
63 71 76 82 84 92 96 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 13 1 21, 61, 71
2 21 2 82, 92
3 35, 36, 38 3 13, 63
4 47 4 84
5 58 5 35
6 61, 63 6 36, 76, 96, 96
7 71, 76 7 47
8 82, 84 8 38, 58
9 92, 96, 96, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 08-05-2022
TỈNH Kon Tum
Giải tám 72
Giải bảy 032
Giải sáu 9281 0641 6200
Giải năm 4363
Giải tư 30553 64359 21251 00287 15465 19250 94675
Giải ba 45125 27697
Giải nhì 52295
Giải nhất 67845
Đặc biệt 266873
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
00 25 32 41 45 50 51 53 59
63 65 72 73 75 81 87 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 50
1 1 41, 51, 81
2 25 2 32, 72
3 32 3 53, 63, 73
4 41, 45 4
5 50, 51, 53, 59 5 25, 45, 65, 75, 95
6 63, 65 6
7 72, 73, 75 7 87, 97
8 81, 87 8
9 95, 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 01-05-2022
TỈNH Kon Tum
Giải tám 11
Giải bảy 691
Giải sáu 9796 5332 5602
Giải năm 5711
Giải tư 95886 69450 59867 68197 67145 38652 26698
Giải ba 03931 92293
Giải nhì 41115
Giải nhất 97109
Đặc biệt 801944
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
02 09 11 11 15 31 32 44 45
50 52 67 86 91 93 96 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 50
1 11, 11, 15 1 11, 11, 31, 91
2 2 32, 52
3 31, 32 3 93
4 44, 45 4 44
5 50, 52 5 15, 45
6 67 6 86, 96
7 7 67, 97
8 86 8 98
9 91, 93, 96, 97, 98 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM

Có thể nói Xổ số Kon Tum (XSKT) xuất hiện muộn nhất trong số các loại vé XSMT. Dù vậy, XSKT Kon Tum vẫn nhanh chóng bao phủ rộng khắp các địa bàn miền Trung và Tây Nguyên. Chỉ cần bạn ở khu vực này, bạn có thể dễ dàng mua được những tờ xổ số đài Kon Tum. Một tờ vé số có giá 10.000 đồng nhưng lại mang đến những cơ may trúng các giải thưởng cực kỳ hấp dẫn.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết đài Kon Tum (XSKT Kon Tum)

Xổ số Kon Tum (XSKT - SXKT) quay số mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần, từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay số của đài Kon Tum.

2. Xem kết quả xổ số Kon Tum (QXSKT) ở đâu chính xác nhất?

Ngoài cách đến trực tiếp trường quay xổ số và các đại lý để xem kết quả xổ số Kon Tum thì các bạn còn có thể ngồi nhà dõi theo trên kênh truyền hình tỉnh Kon Tum hoặc truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi trong khung giờ quay số mở thưởng để theo dõi xổ số trực tiếp Kon Tum (XSKT online - truc tiep XSKT) hoàn toàn miễn phí.

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay được phát trực tiếp trên trang chủ ngay khi trường quay đang mở thưởng và các bạn sẽ biết được kết quả XSKT đài Kon Tum nhanh và chính xác nhất. Các bạn không cần tải lại trang, kết quả xổ số trực tiếp Kon Tum vẫn sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Với tính năng lưu trữ kết quả xổ số đài Kon Tum trong 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Kon Tum ngày hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước hay những tuần trước nữa một cách dễ dàng.

3. Lấy số đẹp đài XS Kon Tum miễn phí ở đâu?

Khi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay trực tiếp được xác định, các chuyên gia soi cầu kỳ cựu sẽ tiến hành phân tích và tính toán những con số có khả năng lớn sẽ về kỳ sau.

Các bạn có thể tham khảo bộ số Kon Tum tại tính năng dự đoán XSKT Kon Tum ngày chủ nhật để xem những bộ số ấn tượng hoặc theo dõi những người chơi khác chốt số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kon Tum mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Kon Tum – XSKT Kon Tum hôm nay trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng kết quả xổ số Kon Tum

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Kon Tum ngày hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM

  • Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
  • Điện thoại: 0260 3862323 - Fax: 0260 3866037
  • Email: http://xosokontum.vn

Khi đi nhận giải cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Kon Tum hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

Xem thêm
Thu gọn