XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 22-11-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 22
Giải bảy 247
Giải sáu 1903 3269 3977
Giải năm 9514
Giải tư 31178 19188 91928 27334 13115 06474 87996
Giải ba 09790 98209
Giải nhì 11656
Giải nhất 21839
Đặc biệt 057782
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
03 09 14 15 22 28 34 39 47
56 69 74 77 78 82 88 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 90
1 14, 15 1
2 22, 28 2 22, 82
3 34, 39 3
4 47 4 14, 34, 74
5 56 5 15
6 69 6 56, 96
7 74, 77, 78 7 47, 77
8 82, 88 8 28, 78, 88
9 90, 96 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 15-11-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 29
Giải bảy 846
Giải sáu 0976 2717 1896
Giải năm 9500
Giải tư 93169 05102 88208 37038 05468 29775 67180
Giải ba 27107 39567
Giải nhì 47942
Giải nhất 25821
Đặc biệt 621928
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
00 02 07 08 17 21 28 29 38
42 46 67 68 69 75 76 80 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 07, 08 0 80
1 17 1 21
2 21, 28, 29 2 42
3 38 3
4 42, 46 4
5 5 75
6 67, 68, 69 6 46, 76, 96
7 75, 76 7 17, 67
8 80 8 28, 38, 68
9 96 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 08-11-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 43
Giải bảy 063
Giải sáu 3688 7117 5388
Giải năm 6660
Giải tư 34751 09027 25193 48275 74600 04029 77914
Giải ba 64374 27650
Giải nhì 18677
Giải nhất 81660
Đặc biệt 740322
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
00 14 17 22 27 29 43 50 51
60 60 63 74 75 77 88 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 50, 60, 60
1 14, 17 1 51
2 22, 27, 29 2 22
3 3 43, 63, 93
4 43 4 14, 74
5 50, 51 5 75
6 60, 60, 63 6
7 74, 75, 77 7 17, 27, 77
8 88, 88 8 88, 88
9 93 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 01-11-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 85
Giải bảy 691
Giải sáu 1214 8212 9872
Giải năm 3540
Giải tư 99930 71457 54404 77617 00205 20475 38498
Giải ba 20765 49164
Giải nhì 18633
Giải nhất 77791
Đặc biệt 498405
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
04 05 05 12 14 17 30 33 40
57 64 65 72 75 85 91 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 05 0 30, 40
1 12, 14, 17 1 91, 91
2 2 12, 72
3 30, 33 3 33
4 40 4 14, 64
5 57 5 65, 75, 85
6 64, 65 6
7 72, 75 7 17, 57
8 85 8 98
9 91, 91, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 25-10-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 47
Giải bảy 988
Giải sáu 5830 8382 1738
Giải năm 2352
Giải tư 47265 66941 02344 02546 03759 11088 58936
Giải ba 52919 34942
Giải nhì 03677
Giải nhất 66167
Đặc biệt 993333
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
19 30 33 36 38 41 42 44 46
47 52 59 65 67 77 82 88 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 19 1 41
2 2 42, 52, 82
3 30, 33, 36, 38 3 33
4 41, 42, 44, 46, 47 4 44
5 52, 59 5 65
6 65, 67 6 36, 46
7 77 7 47, 67, 77
8 82, 88, 88 8 38, 88, 88
9 9 19, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 18-10-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 67
Giải bảy 872
Giải sáu 5673 2386 3007
Giải năm 6727
Giải tư 03375 26149 07620 62721 78749 02996 88544
Giải ba 93093 05966
Giải nhì 49838
Giải nhất 11666
Đặc biệt 300146
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
07 20 21 27 38 44 46 49 49
66 66 67 72 73 75 86 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20
1 1 21
2 20, 21, 27 2 72
3 38 3 73, 93
4 44, 46, 49, 49 4 44
5 5 75
6 66, 66, 67 6 46, 66, 66, 86, 96
7 72, 73, 75 7 27, 67
8 86 8 38
9 93, 96 9 49, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 11-10-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 06
Giải bảy 532
Giải sáu 3150 2503 5014
Giải năm 5670
Giải tư 65697 90501 49818 74875 75094 09061 16130
Giải ba 31376 82256
Giải nhì 58961
Giải nhất 89016
Đặc biệt 483739
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
01 03 06 14 16 18 30 32 39
50 56 61 61 70 75 76 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 06 0 30, 50, 70
1 14, 16, 18 1 61, 61
2 2 32
3 30, 32, 39 3
4 4 14, 94
5 50, 56 5 75
6 61, 61 6 06, 16, 56, 76
7 70, 75, 76 7 97
8 8 18
9 94, 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 04-10-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 54
Giải bảy 311
Giải sáu 2746 8864 4767
Giải năm 5670
Giải tư 25897 08339 82962 67864 22614 89157 64922
Giải ba 64463 31338
Giải nhì 43011
Giải nhất 61325
Đặc biệt 749551
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
11 11 14 22 25 38 39 46 51
54 57 62 63 64 64 67 70 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 11, 11, 14 1 11, 11, 51
2 22, 25 2 22, 62
3 38, 39 3 63
4 46 4 14, 54, 64, 64
5 51, 54, 57 5 25
6 62, 63, 64, 64, 67 6 46
7 70 7 57, 67, 97
8 8 38
9 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 27-09-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 82
Giải bảy 165
Giải sáu 2426 4311 3340
Giải năm 3562
Giải tư 85296 72125 45138 53378 42820 93062 61246
Giải ba 20932 40464
Giải nhì 12170
Giải nhất 41589
Đặc biệt 823535
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
11 20 25 26 32 35 38 40 46
62 62 64 65 70 78 82 89 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 70
1 11 1 11
2 20, 25, 26 2 32, 62, 62, 82
3 32, 35, 38 3
4 40, 46 4 64
5 5 25, 35, 65
6 62, 62, 64, 65 6 26, 46, 96
7 70, 78 7
8 82, 89 8 38, 78
9 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 20-09-2020
TỈNH Kon Tum
Giải tám 51
Giải bảy 489
Giải sáu 5244 5675 5220
Giải năm 7988
Giải tư 15241 35712 53527 87608 41983 50456 38508
Giải ba 61754 64989
Giải nhì 67482
Giải nhất 00025
Đặc biệt 643965
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
08 08 12 20 25 27 41 44 51
54 56 65 75 82 83 88 89 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08 0 20
1 12 1 41, 51
2 20, 25, 27 2 12, 82
3 3 83
4 41, 44 4 44, 54
5 51, 54, 56 5 25, 65, 75
6 65 6 56
7 75 7 27
8 82, 83, 88, 89, 89 8 88
9 9 89, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM

Có thể nói Xổ số Kon Tum (XSKT) xuất hiện muộn nhất trong số các loại vé XSMT. Dù vậy, XSKT Kon Tum vẫn nhanh chóng bao phủ rộng khắp các địa bàn miền Trung và Tây Nguyên. Chỉ cần bạn ở khu vực này, bạn có thể dễ dàng mua được những tờ xổ số đài Kon Tum. Một tờ vé số có giá 10.000 đồng nhưng lại mang đến những cơ may trúng các giải thưởng cực kỳ hấp dẫn.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết đài Kon Tum (XSKT Kon Tum)

Xổ số Kon Tum (XSKT - SXKT) quay số mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần, từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay số của đài Kon Tum.

2. Xem kết quả xổ số Kon Tum (QXSKT) ở đâu chính xác nhất?

Ngoài cách đến trực tiếp trường quay xổ số và các đại lý để xem kết quả xổ số Kon Tum thì các bạn còn có thể ngồi nhà dõi theo trên kênh truyền hình tỉnh Kon Tum hoặc truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi trong khung giờ quay số mở thưởng để theo dõi xổ số trực tiếp Kon Tum (XSKT online - truc tiep XSKT) hoàn toàn miễn phí.

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay được phát trực tiếp trên trang chủ ngay khi trường quay đang mở thưởng và các bạn sẽ biết được kết quả XSKT đài Kon Tum nhanh và chính xác nhất. Các bạn không cần tải lại trang, kết quả xổ số trực tiếp Kon Tum vẫn sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Với tính năng lưu trữ kết quả xổ số đài Kon Tum trong 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Kon Tum ngày hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước hay những tuần trước nữa một cách dễ dàng.

3. Lấy số đẹp đài XS Kon Tum miễn phí ở đâu?

Khi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay trực tiếp được xác định, các chuyên gia soi cầu kỳ cựu sẽ tiến hành phân tích và tính toán những con số có khả năng lớn sẽ về kỳ sau.

Các bạn có thể tham khảo bộ số Kon Tum tại tính năng dự đoán XSKT Kon Tum ngày chủ nhật để xem những bộ số ấn tượng hoặc theo dõi những người chơi khác chốt số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kon Tum mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Kon Tum – XSKT Kon Tum hôm nay trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng kết quả xổ số Kon Tum

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Kon Tum ngày hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM

  • Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
  • Điện thoại: 0260 3862323 - Fax: 0260 3866037
  • Email: http://xosokontum.vn

Khi đi nhận giải cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Kon Tum hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

Xem thêm
Thu gọn