XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 26-02-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 87
Giải bảy 131
Giải sáu 1619 9537 5041
Giải năm 7426
Giải tư 37878 51508 46913 46070 69583 62800 45539
Giải ba 57064 26967
Giải nhì 32380
Giải nhất 40361
Đặc biệt 744914
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 08 13 14 19 26 31 37 39
41 61 64 67 70 78 80 83 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0 70, 80
1 13, 14, 19 1 31, 41, 61
2 26 2
3 31, 37, 39 3 13, 83
4 41 4 14, 64
5 5
6 61, 64, 67 6 26
7 70, 78 7 37, 67, 87
8 80, 83, 87 8 78
9 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 19-02-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 30
Giải bảy 938
Giải sáu 4692 3731 3990
Giải năm 7372
Giải tư 23298 60703 84341 69899 70014 58381 71635
Giải ba 61766 13409
Giải nhì 55477
Giải nhất 65186
Đặc biệt 312872
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
03 09 14 30 31 35 38 41 66
72 72 77 81 86 90 92 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 30, 90
1 14 1 31, 41, 81
2 2 72, 72, 92
3 30, 31, 35, 38 3
4 41 4 14
5 5 35
6 66 6 66, 86
7 72, 72, 77 7 77
8 81, 86 8 38, 98
9 90, 92, 98, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 12-02-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 07
Giải bảy 941
Giải sáu 4232 5835 5225
Giải năm 6047
Giải tư 42921 11467 80090 20983 47866 27778 65519
Giải ba 64606 38137
Giải nhì 31046
Giải nhất 04887
Đặc biệt 248133
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
06 07 19 21 25 32 33 35 37
41 46 47 66 67 78 83 87 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 90
1 19 1 21, 41
2 21, 25 2 32
3 32, 33, 35, 37 3 33, 83
4 41, 46, 47 4
5 5 25, 35
6 66, 67 6 46, 66
7 78 7 07, 37, 47, 67, 87
8 83, 87 8 78
9 90 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 05-02-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 00
Giải bảy 326
Giải sáu 7655 0820 3960
Giải năm 5544
Giải tư 65874 99770 05175 49612 72957 23901 58577
Giải ba 62406 39084
Giải nhì 17673
Giải nhất 20808
Đặc biệt 790114
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 01 06 08 12 14 20 26 44
55 57 60 70 73 74 75 77 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 06, 08 0 00, 20, 60, 70
1 12, 14 1
2 20, 26 2 12
3 3 73
4 44 4 14, 44, 74, 84
5 55, 57 5 55, 75
6 60 6 26
7 70, 73, 74, 75, 77 7 57, 77
8 84 8
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 29-01-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 77
Giải bảy 723
Giải sáu 2858 3240 0043
Giải năm 0846
Giải tư 15683 57024 00205 39693 99898 08754 00151
Giải ba 97506 20437
Giải nhì 11254
Giải nhất 64562
Đặc biệt 584868
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
05 06 23 24 37 40 43 46 51
54 54 58 62 68 77 83 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0 40
1 1 51
2 23, 24 2 62
3 37 3 23, 43, 83, 93
4 40, 43, 46 4 24, 54, 54
5 51, 54, 54, 58 5
6 62, 68 6 46
7 77 7 37, 77
8 83 8 58, 68, 98
9 93, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 22-01-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 22
Giải bảy 534
Giải sáu 5882 1352 6372
Giải năm 5133
Giải tư 96351 74957 72047 49600 79778 55136 38570
Giải ba 85275 16154
Giải nhì 29333
Giải nhất 32786
Đặc biệt 930093
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 22 33 33 34 36 47 51 52
54 57 70 72 75 78 82 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 70
1 1 51
2 22 2 22, 52, 72, 82
3 33, 33, 34, 36 3 33, 33, 93
4 47 4 34, 54
5 51, 52, 54, 57 5 75
6 6 36, 86
7 70, 72, 75, 78 7 47, 57
8 82, 86 8 78
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 15-01-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 36
Giải bảy 290
Giải sáu 4644 5353 8693
Giải năm 2263
Giải tư 13812 01771 14613 68337 00787 98967 16895
Giải ba 41395 47148
Giải nhì 90495
Giải nhất 21650
Đặc biệt 014540
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
12 13 36 37 40 44 48 50 53
63 67 71 87 90 93 95 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 50, 90
1 12, 13 1 71
2 2 12
3 36, 37 3 13, 53, 63, 93
4 40, 44, 48 4 44
5 50, 53 5 95, 95, 95
6 63, 67 6 36
7 71 7 37, 67, 87
8 87 8 48
9 90, 93, 95, 95, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 08-01-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 06
Giải bảy 711
Giải sáu 6183 3545 9672
Giải năm 1248
Giải tư 20630 16030 24963 84009 88839 69875 50503
Giải ba 06775 49203
Giải nhì 56435
Giải nhất 83645
Đặc biệt 941402
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
02 03 03 06 09 11 30 30 35
39 45 45 48 63 72 75 75 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 03, 06, 09 0 30, 30
1 11 1 11
2 2 72
3 30, 30, 35, 39 3 63, 83
4 45, 45, 48 4
5 5 35, 45, 45, 75, 75
6 63 6 06
7 72, 75, 75 7
8 83 8 48
9 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 01-01-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 11
Giải bảy 430
Giải sáu 0922 1276 4182
Giải năm 9953
Giải tư 46777 96999 16461 38726 29057 82289 10610
Giải ba 07141 58747
Giải nhì 14720
Giải nhất 13842
Đặc biệt 121302
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
02 10 11 20 22 26 30 41 42
47 53 57 61 76 77 82 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10, 20, 30
1 10, 11 1 11, 41, 61
2 20, 22, 26 2 22, 42, 82
3 30 3 53
4 41, 42, 47 4
5 53, 57 5
6 61 6 26, 76
7 76, 77 7 47, 57, 77
8 82, 89 8
9 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 25-12-2020
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 26
Giải bảy 969
Giải sáu 2824 3937 7030
Giải năm 3936
Giải tư 51597 91755 61562 88688 86026 42313 82758
Giải ba 18458 25085
Giải nhì 60013
Giải nhất 80103
Đặc biệt 677611
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
03 11 13 13 24 26 26 30 36
37 55 58 58 62 69 85 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 30
1 11, 13, 13 1 11
2 24, 26, 26 2 62
3 30, 36, 37 3 13, 13
4 4 24
5 55, 58, 58 5 55, 85
6 62, 69 6 26, 26, 36
7 7 37, 97
8 85, 88 8 58, 58, 88
9 97 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN

Xổ số Ninh Thuận (XSNT) xuất hiện trên thị trường từ năm 1992, so với các tờ vé số lâu năm khác thì XSKT Ninh Thuận còn khá non trẻ. Tuy nhiên những giải thưởng hấp dẫn mà xổ số kiến thiết Ninh Thuận mang lại đã nhanh chóng chinh phục được người dân miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé XS Ninh Thuận có giá 10.000đ nhưng lại mang đến cho người dân những cơ hội trúng thưởng lớn với giải đặc biệt lên tới 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSKT Ninh Thuận) quay vào ngày nào?

Kết quả xổ số Ninh Thuận (KQXSNTHUAN) được quay từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ sáu hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Ninh Thuận.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận nhanh, chính xác nhất

Ngoài cách đến tận trường quay để xem kết quả xổ số Ninh Thuận hoặc dò kết quả XSKT Ninh Thuận trên kênh truyền hình, thì các bạn còn có thể truy cập vào trang trực tiếp kết quả xổ số 3 miền - XoSo88.TV để theo dõi chương trình mở thưởng theo đúng khung giờ quy định.

Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Ninh Thuận rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Ninh Thuận sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Ninh Thuận ngày hôm nay và xem lại kết quả XSNT tuần này, tuần trước, tuần trước nữa..., Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XSNTH trong 7 tuần liên tiếp để các bạn dò lại.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSNTH) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Liên hệ đổi thưởng XS Ninh Thuận ở đâu?

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Ninh Thuận hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN (XSKT NTHUAN)

  • Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 
  • Điện thoại: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379 - Fax: 0259.3822708 - 3822707 -3830380
  • Email: [email protected] - [email protected]

5. Những lưu ý khi đi lĩnh thưởng XSKT Ninh Thuận?

- Khi trúng giải XS Ninh Thuận hôm nay, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng. Khi đi lãnh thưởng, các bạn mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân bao gồm thẻ căn cước/chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy phép lái xe cùng sổ hộ khẩu để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Ninh Thuận hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

- Trong trường hợp người trúng giải bận với lý do chính xác không thể đi nhận giải xổ số kiến thiết Ninh Thuận được thì có thể ủy quyền cho người thân đi nhận hộ. Người được ủy quyền đi lĩnh hộ cần mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương.

- Người trúng thưởng xổ số trực tiếp Ninh Thuận có thể yêu cầu công ty XS trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng. Nếu bạn trúng các giải thưởng có giá trị lớn hơn 10 triệu tính trên mỗi tờ vé số, bạn có trách nhiệm đóng thuế. Tiền thuế được khấu trừ ngay vào tiền thưởng do công ty xổ số nộp cho kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn