XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 27-11-2020
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 68
Giải bảy 957
Giải sáu 6036 4827 4408
Giải năm 5382
Giải tư 06172 42002 39721 44231 36134 83457 71002
Giải ba 22587 39753
Giải nhì 26602
Giải nhất 12356
Đặc biệt 265750
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
02 02 02 08 21 27 31 34 36
50 53 56 57 57 68 72 82 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 02, 08 0 50
1 1 21, 31
2 21, 27 2 72, 82
3 31, 34, 36 3 53
4 4 34
5 50, 53, 56, 57, 57 5
6 68 6 36, 56
7 72 7 27, 57, 57, 87
8 82, 87 8 68
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 20-11-2020
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 94
Giải bảy 441
Giải sáu 9702 1250 1814
Giải năm 6540
Giải tư 03558 54282 67127 22812 12512 90207 18457
Giải ba 12019 42416
Giải nhì 01274
Giải nhất 21018
Đặc biệt 681318
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
02 07 12 12 14 16 18 18 19
27 40 41 50 57 58 74 82 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 40, 50
1 12, 12, 14, 16, 18, 18, 19 1 41
2 27 2 12, 12, 82
3 3
4 40, 41 4 14, 74, 94
5 50, 57, 58 5
6 6 16
7 74 7 27, 57
8 82 8 18, 18, 58
9 94 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 13-11-2020
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 43
Giải bảy 545
Giải sáu 9546 2853 3071
Giải năm 1569
Giải tư 66076 91467 11737 48150 22876 33737 26725
Giải ba 95957 37730
Giải nhì 78230
Giải nhất 59385
Đặc biệt 480458
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
25 30 30 37 37 43 45 46 50
53 57 58 67 69 71 76 76 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 30, 50
1 1 71
2 25 2
3 30, 30, 37, 37 3 43, 53
4 43, 45, 46 4
5 50, 53, 57, 58 5 25, 45, 85
6 67, 69 6 46, 76, 76
7 71, 76, 76 7 37, 37, 57, 67
8 85 8 58
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 06-11-2020
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 91
Giải bảy 971
Giải sáu 7303 1590 6896
Giải năm 9129
Giải tư 75063 87532 70078 00687 11683 80684 19327
Giải ba 97776 65459
Giải nhì 81931
Giải nhất 79479
Đặc biệt 239230
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
03 27 29 30 31 32 59 63 71
76 78 79 83 84 87 90 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 30, 90
1 1 31, 71, 91
2 27, 29 2 32
3 30, 31, 32 3 63, 83
4 4 84
5 59 5
6 63 6 76, 96
7 71, 76, 78, 79 7 27, 87
8 83, 84, 87 8 78
9 90, 91, 96 9 29, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 30-10-2020
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 42
Giải bảy 113
Giải sáu 8189 2280 5601
Giải năm 5627
Giải tư 67668 26815 31091 89359 21493 23511 91731
Giải ba 99390 96443
Giải nhì 82169
Giải nhất 61853
Đặc biệt 890299
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 11 13 15 27 31 42 43 53
59 68 69 80 89 90 91 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 80, 90
1 11, 13, 15 1 11, 31, 91
2 27 2 42
3 31 3 13, 43, 53, 93
4 42, 43 4
5 53, 59 5 15
6 68, 69 6
7 7 27
8 80, 89 8 68
9 90, 91, 93, 99 9 59, 69, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 23-10-2020
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 29
Giải bảy 113
Giải sáu 2558 8947 3830
Giải năm 5893
Giải tư 79253 08690 32375 77118 14163 83940 99822
Giải ba 70729 20278
Giải nhì 12918
Giải nhất 03936
Đặc biệt 706642
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
13 18 18 22 29 29 30 36 40
42 47 53 58 63 75 78 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 40, 90
1 13, 18, 18 1
2 22, 29, 29 2 22, 42
3 30, 36 3 13, 53, 63, 93
4 40, 42, 47 4
5 53, 58 5 75
6 63 6 36
7 75, 78 7 47
8 8 18, 18, 58, 78
9 90, 93 9 29, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 16-10-2020
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 50
Giải bảy 452
Giải sáu 2774 8167 6249
Giải năm 8964
Giải tư 78323 08470 44222 89883 05590 75577 54744
Giải ba 33283 27902
Giải nhì 80759
Giải nhất 27292
Đặc biệt 068312
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
02 12 22 23 44 49 50 52 59
64 67 70 74 77 83 83 90 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 50, 70, 90
1 12 1
2 22, 23 2 12, 22, 52, 92
3 3 23, 83, 83
4 44, 49 4 44, 64, 74
5 50, 52, 59 5
6 64, 67 6
7 70, 74, 77 7 67, 77
8 83, 83 8
9 90, 92 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 09-10-2020
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 54
Giải bảy 810
Giải sáu 1803 5764 2559
Giải năm 2084
Giải tư 66010 47013 33522 58094 78729 82799 30911
Giải ba 48003 10413
Giải nhì 54634
Giải nhất 92915
Đặc biệt 175330
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
03 03 10 10 11 13 13 15 22
29 30 34 54 59 64 84 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03 0 10, 10, 30
1 10, 10, 11, 13, 13, 15 1 11
2 22, 29 2 22
3 30, 34 3 13, 13
4 4 34, 54, 64, 84, 94
5 54, 59 5 15
6 64 6
7 7
8 84 8
9 94, 99 9 29, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 02-10-2020
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 48
Giải bảy 130
Giải sáu 4539 5876 5364
Giải năm 6686
Giải tư 61990 26244 50209 30927 63579 77701 84208
Giải ba 82436 24133
Giải nhì 48336
Giải nhất 21176
Đặc biệt 969462
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 08 09 27 30 33 36 36 39
44 48 62 64 76 76 79 86 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08, 09 0 30, 90
1 1
2 27 2 62
3 30, 33, 36, 36, 39 3 33
4 44, 48 4 44, 64
5 5
6 62, 64 6 36, 36, 76, 76, 86
7 76, 76, 79 7 27
8 86 8 48
9 90 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 25-09-2020
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 99
Giải bảy 870
Giải sáu 5901 3736 2460
Giải năm 4106
Giải tư 33804 72142 04240 64147 20014 74628 47455
Giải ba 65968 91283
Giải nhì 05861
Giải nhất 22646
Đặc biệt 333325
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 04 06 14 25 28 36 40 42
46 47 55 60 61 68 70 83 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 06 0 40, 60, 70
1 14 1 61
2 25, 28 2 42
3 36 3 83
4 40, 42, 46, 47 4 14
5 55 5 25, 55
6 60, 61, 68 6 36, 46
7 70 7 47
8 83 8 28, 68
9 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN

Xổ số Ninh Thuận (XSNT) xuất hiện trên thị trường từ năm 1992, so với các tờ vé số lâu năm khác thì XSKT Ninh Thuận còn khá non trẻ. Tuy nhiên những giải thưởng hấp dẫn mà xổ số kiến thiết Ninh Thuận mang lại đã nhanh chóng chinh phục được người dân miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé XS Ninh Thuận có giá 10.000đ nhưng lại mang đến cho người dân những cơ hội trúng thưởng lớn với giải đặc biệt lên tới 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSKT Ninh Thuận) quay vào ngày nào?

Kết quả xổ số Ninh Thuận (KQXSNTHUAN) được quay từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ sáu hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Ninh Thuận.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận nhanh, chính xác nhất

Ngoài cách đến tận trường quay để xem kết quả xổ số Ninh Thuận hoặc dò kết quả XSKT Ninh Thuận trên kênh truyền hình, thì các bạn còn có thể truy cập vào trang trực tiếp kết quả xổ số 3 miền - XoSo88.TV để theo dõi chương trình mở thưởng theo đúng khung giờ quy định.

Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Ninh Thuận rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Ninh Thuận sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Ninh Thuận ngày hôm nay và xem lại kết quả XSNT tuần này, tuần trước, tuần trước nữa..., Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XSNTH trong 7 tuần liên tiếp để các bạn dò lại.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSNTH) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Liên hệ đổi thưởng XS Ninh Thuận ở đâu?

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Ninh Thuận hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN (XSKT NTHUAN)

  • Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 
  • Điện thoại: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379 - Fax: 0259.3822708 - 3822707 -3830380
  • Email: [email protected] - [email protected]

5. Những lưu ý khi đi lĩnh thưởng XSKT Ninh Thuận?

- Khi trúng giải XS Ninh Thuận hôm nay, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng. Khi đi lãnh thưởng, các bạn mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân bao gồm thẻ căn cước/chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy phép lái xe cùng sổ hộ khẩu để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Ninh Thuận hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

- Trong trường hợp người trúng giải bận với lý do chính xác không thể đi nhận giải xổ số kiến thiết Ninh Thuận được thì có thể ủy quyền cho người thân đi nhận hộ. Người được ủy quyền đi lĩnh hộ cần mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương.

- Người trúng thưởng xổ số trực tiếp Ninh Thuận có thể yêu cầu công ty XS trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng. Nếu bạn trúng các giải thưởng có giá trị lớn hơn 10 triệu tính trên mỗi tờ vé số, bạn có trách nhiệm đóng thuế. Tiền thuế được khấu trừ ngay vào tiền thưởng do công ty xổ số nộp cho kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn