XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 30-09-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 65
Giải bảy 048
Giải sáu 1589 9950 3631
Giải năm 4336
Giải tư 45369 97108 87085 50701 29766 11692 42675
Giải ba 23199 44773
Giải nhì 78952
Giải nhất 37623
Đặc biệt 816156
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 08 23 31 36 48 50 52 56
65 66 69 73 75 85 89 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08 0 50
1 1 31
2 23 2 52, 92
3 31, 36 3 23, 73
4 48 4
5 50, 52, 56 5 65, 75, 85
6 65, 66, 69 6 36, 56, 66
7 73, 75 7
8 85, 89 8 48
9 92, 99 9 69, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 23-09-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 92
Giải bảy 571
Giải sáu 9085 2565 5669
Giải năm 5609
Giải tư 34439 87100 75831 80035 17621 09445 30214
Giải ba 24786 93205
Giải nhì 19219
Giải nhất 07096
Đặc biệt 270160
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 05 09 14 19 21 31 35 39
45 60 65 69 71 85 86 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 09 0 60
1 14, 19 1 21, 31, 71
2 21 2 92
3 31, 35, 39 3
4 45 4 14
5 5 35, 45, 65, 85
6 60, 65, 69 6 86, 96
7 71 7
8 85, 86 8
9 92, 96 9 19, 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 16-09-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 76
Giải bảy 314
Giải sáu 6858 7938 6232
Giải năm 0374
Giải tư 00069 00159 44475 00917 84601 00517 11977
Giải ba 09766 39001
Giải nhì 82092
Giải nhất 69533
Đặc biệt 812452
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 01 14 17 17 32 33 38 52
58 59 66 69 74 75 76 77 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01 0
1 14, 17, 17 1
2 2 32, 52, 92
3 32, 33, 38 3 33
4 4 14, 74
5 52, 58, 59 5 75
6 66, 69 6 66, 76
7 74, 75, 76, 77 7 17, 17, 77
8 8 38, 58
9 92 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 09-09-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 59
Giải bảy 654
Giải sáu 0921 1948 8964
Giải năm 3431
Giải tư 77238 23778 04351 61315 03514 56377 61414
Giải ba 76983 12636
Giải nhì 85959
Giải nhất 61334
Đặc biệt 642240
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
14 14 15 21 31 34 36 38 40
48 51 54 59 59 64 77 78 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 14, 14, 15 1 21, 31, 51
2 21 2
3 31, 34, 36, 38 3 83
4 40, 48 4 14, 14, 34, 54, 64
5 51, 54, 59, 59 5 15
6 64 6 36
7 77, 78 7 77
8 83 8 38, 48, 78
9 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 02-09-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 11
Giải bảy 094
Giải sáu 6754 1683 2332
Giải năm 8039
Giải tư 00134 21423 59662 35303 88067 72590 52824
Giải ba 95318 38714
Giải nhì 89671
Giải nhất 12178
Đặc biệt 237488
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
03 11 14 18 23 24 32 34 39
54 62 67 71 78 83 88 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 90
1 11, 14, 18 1 11, 71
2 23, 24 2 32, 62
3 32, 34, 39 3 23, 83
4 4 14, 24, 34, 54, 94
5 54 5
6 62, 67 6
7 71, 78 7 67
8 83, 88 8 18, 78, 88
9 90, 94 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 26-08-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 10
Giải bảy 840
Giải sáu 8419 0302 5218
Giải năm 2494
Giải tư 00305 79827 48198 81292 19464 60632 63753
Giải ba 08231 72760
Giải nhì 19243
Giải nhất 13248
Đặc biệt 632950
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
02 05 10 18 19 27 31 32 40
43 48 50 53 60 64 92 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 10, 40, 50, 60
1 10, 18, 19 1 31
2 27 2 32, 92
3 31, 32 3 43, 53
4 40, 43, 48 4 64, 94
5 50, 53 5
6 60, 64 6
7 7 27
8 8 18, 48, 98
9 92, 94, 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 19-08-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 40
Giải bảy 324
Giải sáu 7094 3397 0818
Giải năm 4976
Giải tư 32858 30797 61457 79013 09661 86996 24606
Giải ba 64912 51832
Giải nhì 45179
Giải nhất 34846
Đặc biệt 429035
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
06 12 13 18 24 32 35 40 46
57 58 61 76 79 94 96 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 40
1 12, 13, 18 1 61
2 24 2 12, 32
3 32, 35 3 13
4 40, 46 4 24, 94
5 57, 58 5 35
6 61 6 46, 76, 96
7 76, 79 7 57, 97, 97
8 8 18, 58
9 94, 96, 97, 97 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 12-08-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 00
Giải bảy 895
Giải sáu 7719 0132 0351
Giải năm 1892
Giải tư 49898 27823 09483 22238 24306 80403 42019
Giải ba 46644 09399
Giải nhì 16692
Giải nhất 87932
Đặc biệt 983551
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 03 06 19 19 23 32 32 38
44 51 51 83 92 92 95 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 06 0 00
1 19, 19 1 51, 51
2 23 2 32, 32, 92, 92
3 32, 32, 38 3 23, 83
4 44 4 44
5 51, 51 5 95
6 6
7 7
8 83 8 38, 98
9 92, 92, 95, 98, 99 9 19, 19, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 05-08-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 75
Giải bảy 412
Giải sáu 1957 4097 5786
Giải năm 5610
Giải tư 88159 62653 20754 51246 62272 43488 17270
Giải ba 62420 56461
Giải nhì 27953
Giải nhất 82173
Đặc biệt 759010
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
10 10 12 20 46 53 53 54 57
59 61 70 72 73 75 86 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 10, 20, 70
1 10, 10, 12 1 61
2 20 2 12, 72
3 3 53, 53, 73
4 46 4 54
5 53, 53, 54, 57, 59 5 75
6 61 6 46, 86
7 70, 72, 73, 75 7 57, 97
8 86, 88 8 88
9 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 29-07-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 04
Giải bảy 704
Giải sáu 6368 0259 6821
Giải năm 6300
Giải tư 48635 75962 03301 77594 91288 43769 46092
Giải ba 36749 19445
Giải nhì 77301
Giải nhất 13548
Đặc biệt 786142
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 01 01 04 04 21 35 42 45
48 49 59 62 68 69 88 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 01, 04, 04 0
1 1 21
2 21 2 42, 62, 92
3 35 3
4 42, 45, 48, 49 4 04, 94
5 59 5 35, 45
6 62, 68, 69 6
7 7
8 88 8 48, 68, 88
9 92, 94 9 49, 59, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN

Xổ số Ninh Thuận (XSNT) xuất hiện trên thị trường từ năm 1992, so với các tờ vé số lâu năm khác thì XSKT Ninh Thuận còn khá non trẻ. Tuy nhiên những giải thưởng hấp dẫn mà xổ số kiến thiết Ninh Thuận mang lại đã nhanh chóng chinh phục được người dân miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé XS Ninh Thuận có giá 10.000đ nhưng lại mang đến cho người dân những cơ hội trúng thưởng lớn với giải đặc biệt lên tới 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSKT Ninh Thuận) quay vào ngày nào?

Kết quả xổ số Ninh Thuận (KQXSNTHUAN) được quay từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ sáu hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Ninh Thuận.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận nhanh, chính xác nhất

Ngoài cách đến tận trường quay để xem kết quả xổ số Ninh Thuận hoặc dò kết quả XSKT Ninh Thuận trên kênh truyền hình, thì các bạn còn có thể truy cập vào trang trực tiếp kết quả xổ số 3 miền - XoSo88.TV để theo dõi chương trình mở thưởng theo đúng khung giờ quy định.

Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Ninh Thuận rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Ninh Thuận sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Ninh Thuận ngày hôm nay và xem lại kết quả XSNT tuần này, tuần trước, tuần trước nữa..., Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XSNTH trong 7 tuần liên tiếp để các bạn dò lại.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSNTH) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Liên hệ đổi thưởng XS Ninh Thuận ở đâu?

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Ninh Thuận hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN (XSKT NTHUAN)

  • Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 
  • Điện thoại: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379 - Fax: 0259.3822708 - 3822707 -3830380
  • Email: [email protected] - [email protected]

5. Những lưu ý khi đi lĩnh thưởng XSKT Ninh Thuận?

- Khi trúng giải XS Ninh Thuận hôm nay, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng. Khi đi lãnh thưởng, các bạn mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân bao gồm thẻ căn cước/chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy phép lái xe cùng sổ hộ khẩu để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Ninh Thuận hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

- Trong trường hợp người trúng giải bận với lý do chính xác không thể đi nhận giải xổ số kiến thiết Ninh Thuận được thì có thể ủy quyền cho người thân đi nhận hộ. Người được ủy quyền đi lĩnh hộ cần mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương.

- Người trúng thưởng xổ số trực tiếp Ninh Thuận có thể yêu cầu công ty XS trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng. Nếu bạn trúng các giải thưởng có giá trị lớn hơn 10 triệu tính trên mỗi tờ vé số, bạn có trách nhiệm đóng thuế. Tiền thuế được khấu trừ ngay vào tiền thưởng do công ty xổ số nộp cho kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn