XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 23-07-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 98
Giải bảy 767
Giải sáu 4713 1170 2970
Giải năm 4310
Giải tư 65114 91524 12164 99125 08033 34245 76576
Giải ba 51070 40554
Giải nhì 54926
Giải nhất 22261
Đặc biệt 289354
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
10 13 14 24 25 26 33 45 54
54 61 64 67 70 70 70 76 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 70, 70, 70
1 10, 13, 14 1 61
2 24, 25, 26 2
3 33 3 13, 33
4 45 4 14, 24, 54, 54, 64
5 54, 54 5 25, 45
6 61, 64, 67 6 26, 76
7 70, 70, 70, 76 7 67
8 8 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 16-07-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 17
Giải bảy 238
Giải sáu 9571 1044 0801
Giải năm 3769
Giải tư 39570 77899 82384 42340 75992 47462 54204
Giải ba 92836 78561
Giải nhì 52476
Giải nhất 21724
Đặc biệt 289385
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 04 17 24 36 38 40 44 61
62 69 70 71 76 84 85 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0 40, 70
1 17 1 61, 71
2 24 2 62, 92
3 36, 38 3
4 40, 44 4 24, 44, 84
5 5 85
6 61, 62, 69 6 36, 76
7 70, 71, 76 7 17
8 84, 85 8 38
9 92, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 09-07-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 23
Giải bảy 131
Giải sáu 3239 9713 6328
Giải năm 6783
Giải tư 40878 78902 89515 35609 90009 72403 12156
Giải ba 67100 07929
Giải nhì 23138
Giải nhất 36234
Đặc biệt 336123
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 02 03 09 09 13 15 23 23
28 29 31 34 38 39 56 78 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 03, 09, 09 0
1 13, 15 1 31
2 23, 23, 28, 29 2
3 31, 34, 38, 39 3 13, 23, 23, 83
4 4 34
5 56 5 15
6 6 56
7 78 7
8 83 8 28, 38, 78
9 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 02-07-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 31
Giải bảy 920
Giải sáu 9643 2916 8352
Giải năm 3552
Giải tư 77062 84313 47141 43588 36284 74761 06687
Giải ba 15688 32376
Giải nhì 45677
Giải nhất 27801
Đặc biệt 382396
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 13 16 20 31 41 43 52 52
61 62 76 77 84 87 88 88 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20
1 13, 16 1 31, 41, 61
2 20 2 52, 52, 62
3 31 3 13, 43
4 41, 43 4 84
5 52, 52 5
6 61, 62 6 16, 76, 96
7 76, 77 7 77, 87
8 84, 87, 88, 88 8 88, 88
9 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 25-06-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 42
Giải bảy 942
Giải sáu 3582 3812 6240
Giải năm 3558
Giải tư 29562 32005 37471 88528 53648 51440 47925
Giải ba 18105 16756
Giải nhì 21581
Giải nhất 67027
Đặc biệt 163353
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
05 05 12 25 27 28 40 40 42
42 48 53 56 58 62 71 81 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05 0 40, 40
1 12 1 71, 81
2 25, 27, 28 2 12, 42, 42, 62, 82
3 3 53
4 40, 40, 42, 42, 48 4
5 53, 56, 58 5 25
6 62 6 56
7 71 7 27
8 81, 82 8 28, 48, 58
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 18-06-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 00
Giải bảy 127
Giải sáu 1800 0821 2396
Giải năm 0111
Giải tư 47820 38486 47951 68744 87190 51839 71704
Giải ba 45040 83300
Giải nhì 02935
Giải nhất 68376
Đặc biệt 303729
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 00 00 04 11 20 21 27 29
35 39 40 44 51 76 86 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 00, 04 0 00, 20, 40, 90
1 11 1 11, 21, 51
2 20, 21, 27, 29 2
3 35, 39 3
4 40, 44 4 44
5 51 5 35
6 6 76, 86, 96
7 76 7 27
8 86 8
9 90, 96 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 11-06-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 62
Giải bảy 958
Giải sáu 0227 2941 0838
Giải năm 1513
Giải tư 88445 36391 92198 10553 43789 19782 38543
Giải ba 66390 71385
Giải nhì 11969
Giải nhất 21144
Đặc biệt 607428
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
13 27 28 38 41 43 44 45 53
58 62 69 82 85 89 90 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 13 1 41, 91
2 27, 28 2 62, 82
3 38 3 13, 43, 53
4 41, 43, 44, 45 4 44
5 53, 58 5 45, 85
6 62, 69 6
7 7 27
8 82, 85, 89 8 28, 38, 58, 98
9 90, 91, 98 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 04-06-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 04
Giải bảy 317
Giải sáu 2761 3718 4793
Giải năm 1317
Giải tư 15317 50480 28121 27686 63940 15242 18962
Giải ba 56580 37420
Giải nhì 20495
Giải nhất 52969
Đặc biệt 999506
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
04 06 17 17 17 18 20 21 40
42 61 62 69 80 80 86 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 20, 40, 80, 80
1 17, 17, 17, 18 1 21, 61
2 20, 21 2 42, 62
3 3 93
4 40, 42 4 04
5 5 95
6 61, 62, 69 6 86
7 7 17, 17, 17
8 80, 80, 86 8 18
9 93, 95 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 28-05-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 57
Giải bảy 866
Giải sáu 5148 5828 9048
Giải năm 2370
Giải tư 07775 33608 70168 97313 66450 66424 78788
Giải ba 60341 98945
Giải nhì 67678
Giải nhất 24632
Đặc biệt 291441
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
08 13 24 28 32 41 41 45 48
48 50 57 66 68 70 75 78 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 50, 70
1 13 1 41, 41
2 24, 28 2 32
3 32 3 13
4 41, 41, 45, 48, 48 4 24
5 50, 57 5 45, 75
6 66, 68 6 66
7 70, 75, 78 7 57
8 88 8 28, 48, 48, 68, 78, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 21-05-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 75
Giải bảy 796
Giải sáu 1852 7078 1278
Giải năm 3801
Giải tư 95285 53257 23496 43695 13547 12344 99971
Giải ba 65210 44792
Giải nhì 69805
Giải nhất 30409
Đặc biệt 069063
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 05 09 10 44 47 52 57 63
71 75 78 78 85 92 95 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 09 0 10
1 10 1 71
2 2 52, 92
3 3 63
4 44, 47 4 44
5 52, 57 5 75, 85, 95
6 63 6 96, 96
7 71, 75, 78, 78 7 47, 57
8 85 8 78, 78
9 92, 95, 96, 96 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN

Xổ số Ninh Thuận (XSNT) xuất hiện trên thị trường từ năm 1992, so với các tờ vé số lâu năm khác thì XSKT Ninh Thuận còn khá non trẻ. Tuy nhiên những giải thưởng hấp dẫn mà xổ số kiến thiết Ninh Thuận mang lại đã nhanh chóng chinh phục được người dân miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé XS Ninh Thuận có giá 10.000đ nhưng lại mang đến cho người dân những cơ hội trúng thưởng lớn với giải đặc biệt lên tới 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSKT Ninh Thuận) quay vào ngày nào?

Kết quả xổ số Ninh Thuận (KQXSNTHUAN) được quay từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ sáu hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Ninh Thuận.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận nhanh, chính xác nhất

Ngoài cách đến tận trường quay để xem kết quả xổ số Ninh Thuận hoặc dò kết quả XSKT Ninh Thuận trên kênh truyền hình, thì các bạn còn có thể truy cập vào trang trực tiếp kết quả xổ số 3 miền - XoSo88.TV để theo dõi chương trình mở thưởng theo đúng khung giờ quy định.

Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Ninh Thuận rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Ninh Thuận sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Ninh Thuận ngày hôm nay và xem lại kết quả XSNT tuần này, tuần trước, tuần trước nữa..., Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XSNTH trong 7 tuần liên tiếp để các bạn dò lại.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSNTH) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Liên hệ đổi thưởng XS Ninh Thuận ở đâu?

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Ninh Thuận hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN (XSKT NTHUAN)

  • Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 
  • Điện thoại: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379 - Fax: 0259.3822708 - 3822707 -3830380
  • Email: [email protected] - [email protected]

5. Những lưu ý khi đi lĩnh thưởng XSKT Ninh Thuận?

- Khi trúng giải XS Ninh Thuận hôm nay, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng. Khi đi lãnh thưởng, các bạn mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân bao gồm thẻ căn cước/chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy phép lái xe cùng sổ hộ khẩu để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Ninh Thuận hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

- Trong trường hợp người trúng giải bận với lý do chính xác không thể đi nhận giải xổ số kiến thiết Ninh Thuận được thì có thể ủy quyền cho người thân đi nhận hộ. Người được ủy quyền đi lĩnh hộ cần mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương.

- Người trúng thưởng xổ số trực tiếp Ninh Thuận có thể yêu cầu công ty XS trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng. Nếu bạn trúng các giải thưởng có giá trị lớn hơn 10 triệu tính trên mỗi tờ vé số, bạn có trách nhiệm đóng thuế. Tiền thuế được khấu trừ ngay vào tiền thưởng do công ty xổ số nộp cho kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn