XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 20-05-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 89
Giải bảy 089
Giải sáu 7636 6216 1957
Giải năm 7484
Giải tư 35595 80100 44048 15358 33753 35937 73940
Giải ba 10037 50979
Giải nhì 76625
Giải nhất 66733
Đặc biệt 664159
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 16 25 33 36 37 37 40 48
53 57 58 59 79 84 89 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 40
1 16 1
2 25 2
3 33, 36, 37, 37 3 33, 53
4 40, 48 4 84
5 53, 57, 58, 59 5 25, 95
6 6 16, 36
7 79 7 37, 37, 57
8 84, 89, 89 8 48, 58
9 95 9 59, 79, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 13-05-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 41
Giải bảy 200
Giải sáu 7383 6263 3965
Giải năm 9412
Giải tư 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059
Giải ba 82897 86078
Giải nhì 59429
Giải nhất 11265
Đặc biệt 256350
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 12 23 25 29 41 43 43 50
59 63 65 65 71 78 83 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 50
1 12 1 41, 71
2 23, 25, 29 2 12
3 3 23, 43, 43, 63, 83
4 41, 43, 43 4
5 50, 59 5 25, 65, 65, 95
6 63, 65, 65 6
7 71, 78 7 97
8 83 8 78
9 95, 97 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 06-05-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 33
Giải bảy 709
Giải sáu 3989 8043 3338
Giải năm 1686
Giải tư 09138 24808 99938 36346 70348 42253 06369
Giải ba 75154 13890
Giải nhì 08342
Giải nhất 34888
Đặc biệt 976675
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
08 09 33 38 38 38 42 43 46
48 53 54 69 75 86 88 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0 90
1 1
2 2 42
3 33, 38, 38, 38 3 33, 43, 53
4 42, 43, 46, 48 4 54
5 53, 54 5 75
6 69 6 46, 86
7 75 7
8 86, 88, 89 8 38, 38, 38, 48, 88
9 90 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 29-04-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 81
Giải bảy 468
Giải sáu 0516 9910 2755
Giải năm 8942
Giải tư 02395 17868 43484 84142 10129 04489 27013
Giải ba 88719 94658
Giải nhì 75495
Giải nhất 10382
Đặc biệt 642529
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
10 13 16 19 29 29 42 42 55
58 68 68 81 82 84 89 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 13, 16, 19 1 81
2 29, 29 2 42, 42, 82
3 3 13
4 42, 42 4 84
5 55, 58 5 55, 95, 95
6 68, 68 6 16
7 7
8 81, 82, 84, 89 8 58, 68, 68
9 95, 95 9 19, 29, 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 22-04-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 91
Giải bảy 171
Giải sáu 3203 6394 7408
Giải năm 7458
Giải tư 09158 68084 17931 69263 73809 02399 62952
Giải ba 50174 93190
Giải nhì 67301
Giải nhất 73697
Đặc biệt 822099
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 03 08 09 31 52 58 58 63
71 74 84 90 91 94 97 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 08, 09 0 90
1 1 31, 71, 91
2 2 52
3 31 3 63
4 4 74, 84, 94
5 52, 58, 58 5
6 63 6
7 71, 74 7 97
8 84 8 58, 58
9 90, 91, 94, 97, 99, 99 9 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 15-04-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 13
Giải bảy 181
Giải sáu 0693 3644 4445
Giải năm 4476
Giải tư 34396 56373 61857 33822 00326 39976 96752
Giải ba 66351 04747
Giải nhì 74419
Giải nhất 90344
Đặc biệt 948670
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
13 19 22 26 44 44 45 47 51
52 57 70 73 76 76 81 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 13, 19 1 51, 81
2 22, 26 2 22, 52
3 3 13, 73, 93
4 44, 44, 45, 47 4 44, 44
5 51, 52, 57 5 45
6 6 26, 76, 76, 96
7 70, 73, 76, 76 7 47, 57
8 81 8
9 93, 96 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 08-04-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 89
Giải bảy 358
Giải sáu 6678 4645 9798
Giải năm 2010
Giải tư 81523 53943 68581 91821 20685 53383 00190
Giải ba 31773 66524
Giải nhì 22253
Giải nhất 25880
Đặc biệt 481115
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
10 15 21 23 24 43 45 53 58
73 78 80 81 83 85 89 90 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 80, 90
1 10, 15 1 21, 81
2 21, 23, 24 2
3 3 23, 43, 53, 73, 83
4 43, 45 4 24
5 53, 58 5 15, 45, 85
6 6
7 73, 78 7
8 80, 81, 83, 85, 89 8 58, 78, 98
9 90, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 01-04-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 69
Giải bảy 574
Giải sáu 0418 4684 8153
Giải năm 0461
Giải tư 20012 71480 22871 27836 60754 95584 26684
Giải ba 48516 02960
Giải nhì 16024
Giải nhất 74055
Đặc biệt 245225
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
12 16 18 24 25 36 53 54 55
60 61 69 71 74 80 84 84 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 80
1 12, 16, 18 1 61, 71
2 24, 25 2 12
3 36 3 53
4 4 24, 54, 74, 84, 84, 84
5 53, 54, 55 5 25, 55
6 60, 61, 69 6 16, 36
7 71, 74 7
8 80, 84, 84, 84 8 18
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 25-03-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 44
Giải bảy 311
Giải sáu 1437 2786 3422
Giải năm 7046
Giải tư 79484 25110 58311 80799 65982 96565 83542
Giải ba 43301 90943
Giải nhì 45505
Giải nhất 55393
Đặc biệt 282001
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 01 05 10 11 11 22 37 42
43 44 46 65 82 84 86 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 05 0 10
1 10, 11, 11 1 11, 11
2 22 2 22, 42, 82
3 37 3 43, 93
4 42, 43, 44, 46 4 44, 84
5 5 65
6 65 6 46, 86
7 7 37
8 82, 84, 86 8
9 93, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 18-03-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 62
Giải bảy 580
Giải sáu 7525 3816 3531
Giải năm 4048
Giải tư 33044 77775 28165 51084 86371 44661 87759
Giải ba 89868 08240
Giải nhì 82308
Giải nhất 54503
Đặc biệt 107160
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
03 08 16 25 31 40 44 48 59
60 61 62 65 68 71 75 80 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0 40, 60, 80
1 16 1 31, 61, 71
2 25 2 62
3 31 3
4 40, 44, 48 4 44, 84
5 59 5 25, 65, 75
6 60, 61, 62, 65, 68 6 16
7 71, 75 7
8 80, 84 8 48, 68
9 9 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN

Xổ số Ninh Thuận (XSNT) xuất hiện trên thị trường từ năm 1992, so với các tờ vé số lâu năm khác thì XSKT Ninh Thuận còn khá non trẻ. Tuy nhiên những giải thưởng hấp dẫn mà xổ số kiến thiết Ninh Thuận mang lại đã nhanh chóng chinh phục được người dân miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé XS Ninh Thuận có giá 10.000đ nhưng lại mang đến cho người dân những cơ hội trúng thưởng lớn với giải đặc biệt lên tới 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSKT Ninh Thuận) quay vào ngày nào?

Kết quả xổ số Ninh Thuận (KQXSNTHUAN) được quay từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ sáu hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Ninh Thuận.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận nhanh, chính xác nhất

Ngoài cách đến tận trường quay để xem kết quả xổ số Ninh Thuận hoặc dò kết quả XSKT Ninh Thuận trên kênh truyền hình, thì các bạn còn có thể truy cập vào trang trực tiếp kết quả xổ số 3 miền - XoSo88.TV để theo dõi chương trình mở thưởng theo đúng khung giờ quy định.

Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Ninh Thuận rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Ninh Thuận sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Ninh Thuận ngày hôm nay và xem lại kết quả XSNT tuần này, tuần trước, tuần trước nữa..., Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XSNTH trong 7 tuần liên tiếp để các bạn dò lại.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSNTH) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Liên hệ đổi thưởng XS Ninh Thuận ở đâu?

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Ninh Thuận hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN (XSKT NTHUAN)

  • Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 
  • Điện thoại: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379 - Fax: 0259.3822708 - 3822707 -3830380
  • Email: [email protected] - [email protected]

5. Những lưu ý khi đi lĩnh thưởng XSKT Ninh Thuận?

- Khi trúng giải XS Ninh Thuận hôm nay, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng. Khi đi lãnh thưởng, các bạn mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân bao gồm thẻ căn cước/chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy phép lái xe cùng sổ hộ khẩu để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Ninh Thuận hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

- Trong trường hợp người trúng giải bận với lý do chính xác không thể đi nhận giải xổ số kiến thiết Ninh Thuận được thì có thể ủy quyền cho người thân đi nhận hộ. Người được ủy quyền đi lĩnh hộ cần mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương.

- Người trúng thưởng xổ số trực tiếp Ninh Thuận có thể yêu cầu công ty XS trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng. Nếu bạn trúng các giải thưởng có giá trị lớn hơn 10 triệu tính trên mỗi tờ vé số, bạn có trách nhiệm đóng thuế. Tiền thuế được khấu trừ ngay vào tiền thưởng do công ty xổ số nộp cho kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn