XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 14-05-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 55
Giải bảy 632
Giải sáu 8488 5919 9646
Giải năm 1311
Giải tư 92579 64028 09127 43244 96595 79715 34556
Giải ba 76255 42868
Giải nhì 01976
Giải nhất 97711
Đặc biệt 724854
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
11 11 15 19 27 28 32 44 46
54 55 55 56 68 76 79 88 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 11, 15, 19 1 11, 11
2 27, 28 2 32
3 32 3
4 44, 46 4 44, 54
5 54, 55, 55, 56 5 15, 55, 55, 95
6 68 6 46, 56, 76
7 76, 79 7 27
8 88 8 28, 68, 88
9 95 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 07-05-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 23
Giải bảy 120
Giải sáu 7683 7360 2974
Giải năm 6065
Giải tư 79069 08065 03717 88896 99615 02292 03289
Giải ba 04336 42071
Giải nhì 08689
Giải nhất 34936
Đặc biệt 201182
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
15 17 20 23 36 36 60 65 65
69 71 74 82 83 89 89 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 60
1 15, 17 1 71
2 20, 23 2 82, 92
3 36, 36 3 23, 83
4 4 74
5 5 15, 65, 65
6 60, 65, 65, 69 6 36, 36, 96
7 71, 74 7 17
8 82, 83, 89, 89 8
9 92, 96 9 69, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 30-04-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 05
Giải bảy 069
Giải sáu 8682 6233 3131
Giải năm 9880
Giải tư 98003 83745 02448 70827 85350 81069 68682
Giải ba 24235 00289
Giải nhì 41390
Giải nhất 57779
Đặc biệt 412804
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
03 04 05 27 31 33 35 45 48
50 69 69 79 80 82 82 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 05 0 50, 80, 90
1 1 31
2 27 2 82, 82
3 31, 33, 35 3 33
4 45, 48 4
5 50 5 05, 35, 45
6 69, 69 6
7 79 7 27
8 80, 82, 82, 89 8 48
9 90 9 69, 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 23-04-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 30
Giải bảy 780
Giải sáu 5501 8873 1053
Giải năm 2318
Giải tư 62099 98983 66942 83699 62851 59358 70927
Giải ba 22559 92639
Giải nhì 95691
Giải nhất 39879
Đặc biệt 499218
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 18 18 27 30 39 42 51 53
58 59 73 79 80 83 91 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 30, 80
1 18, 18 1 51, 91
2 27 2 42
3 30, 39 3 53, 73, 83
4 42 4
5 51, 53, 58, 59 5
6 6
7 73, 79 7 27
8 80, 83 8 18, 18, 58
9 91, 99, 99 9 39, 59, 79, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 16-04-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 71
Giải bảy 096
Giải sáu 9044 0022 0041
Giải năm 5850
Giải tư 44497 89567 66272 04006 12284 98007 88695
Giải ba 21238 01295
Giải nhì 02971
Giải nhất 84868
Đặc biệt 761627
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
06 07 22 27 38 41 44 50 67
68 71 71 72 84 95 95 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 50
1 1 41, 71, 71
2 22, 27 2 22, 72
3 38 3
4 41, 44 4 44, 84
5 50 5 95, 95
6 67, 68 6 96
7 71, 71, 72 7 27, 67, 97
8 84 8 38, 68
9 95, 95, 96, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 09-04-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 59
Giải bảy 006
Giải sáu 3785 5512 2251
Giải năm 5960
Giải tư 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811
Giải ba 16293 39332
Giải nhì 93762
Giải nhất 83286
Đặc biệt 862570
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
06 11 12 14 31 32 50 51 53
59 60 62 70 76 85 86 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 50, 60, 70
1 11, 12, 14 1 11, 31, 51
2 2 12, 32, 62
3 31, 32 3 53, 93
4 4 14
5 50, 51, 53, 59 5 85
6 60, 62 6 76, 86, 96
7 70, 76 7
8 85, 86 8
9 93, 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 02-04-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 60
Giải bảy 352
Giải sáu 9314 8553 7667
Giải năm 1846
Giải tư 51412 73064 69420 37885 08578 24820 72718
Giải ba 83749 36846
Giải nhì 55328
Giải nhất 53290
Đặc biệt 318276
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
12 14 18 20 20 28 46 46 49
52 53 60 64 67 76 78 85 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 20, 60, 90
1 12, 14, 18 1
2 20, 20, 28 2 12, 52
3 3 53
4 46, 46, 49 4 14, 64
5 52, 53 5 85
6 60, 64, 67 6 46, 46, 76
7 76, 78 7 67
8 85 8 18, 28, 78
9 90 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 26-03-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 12
Giải bảy 405
Giải sáu 7654 3525 8893
Giải năm 1853
Giải tư 13083 29218 94875 26670 48887 01536 87814
Giải ba 54081 17127
Giải nhì 64538
Giải nhất 35820
Đặc biệt 366321
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
05 12 14 18 20 21 25 27 36
38 53 54 70 75 81 83 87 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20, 70
1 12, 14, 18 1 21, 81
2 20, 21, 25, 27 2 12
3 36, 38 3 53, 83, 93
4 4 14, 54
5 53, 54 5 25, 75
6 6 36
7 70, 75 7 27, 87
8 81, 83, 87 8 18, 38
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 19-03-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 12
Giải bảy 496
Giải sáu 8260 8967 8423
Giải năm 0581
Giải tư 74191 75855 88127 81440 07152 35380 05772
Giải ba 25403 35043
Giải nhì 19415
Giải nhất 61596
Đặc biệt 850304
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
03 04 12 15 23 27 40 43 52
55 60 67 72 80 81 91 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 40, 60, 80
1 12, 15 1 81, 91
2 23, 27 2 12, 52, 72
3 3 23, 43
4 40, 43 4
5 52, 55 5 15, 55
6 60, 67 6 96, 96
7 72 7 27, 67
8 80, 81 8
9 91, 96, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 12-03-2021
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 72
Giải bảy 180
Giải sáu 7810 6128 3235
Giải năm 3100
Giải tư 41945 55525 81654 43879 42490 00025 30931
Giải ba 23022 32247
Giải nhì 02750
Giải nhất 49690
Đặc biệt 099710
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 10 10 22 25 25 28 31 35
45 47 50 54 72 79 80 90 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 10, 10, 50, 80, 90, 90
1 10, 10 1 31
2 22, 25, 25, 28 2 22, 72
3 31, 35 3
4 45, 47 4 54
5 50, 54 5 25, 25, 35, 45
6 6
7 72, 79 7 47
8 80 8 28
9 90, 90 9 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN

Xổ số Ninh Thuận (XSNT) xuất hiện trên thị trường từ năm 1992, so với các tờ vé số lâu năm khác thì XSKT Ninh Thuận còn khá non trẻ. Tuy nhiên những giải thưởng hấp dẫn mà xổ số kiến thiết Ninh Thuận mang lại đã nhanh chóng chinh phục được người dân miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé XS Ninh Thuận có giá 10.000đ nhưng lại mang đến cho người dân những cơ hội trúng thưởng lớn với giải đặc biệt lên tới 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSKT Ninh Thuận) quay vào ngày nào?

Kết quả xổ số Ninh Thuận (KQXSNTHUAN) được quay từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ sáu hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Ninh Thuận.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận nhanh, chính xác nhất

Ngoài cách đến tận trường quay để xem kết quả xổ số Ninh Thuận hoặc dò kết quả XSKT Ninh Thuận trên kênh truyền hình, thì các bạn còn có thể truy cập vào trang trực tiếp kết quả xổ số 3 miền - XoSo88.TV để theo dõi chương trình mở thưởng theo đúng khung giờ quy định.

Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Ninh Thuận rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Ninh Thuận sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Ninh Thuận ngày hôm nay và xem lại kết quả XSNT tuần này, tuần trước, tuần trước nữa..., Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XSNTH trong 7 tuần liên tiếp để các bạn dò lại.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSNTH) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Liên hệ đổi thưởng XS Ninh Thuận ở đâu?

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Ninh Thuận hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN (XSKT NTHUAN)

  • Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 
  • Điện thoại: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379 - Fax: 0259.3822708 - 3822707 -3830380
  • Email: [email protected] - [email protected]

5. Những lưu ý khi đi lĩnh thưởng XSKT Ninh Thuận?

- Khi trúng giải XS Ninh Thuận hôm nay, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng. Khi đi lãnh thưởng, các bạn mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân bao gồm thẻ căn cước/chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy phép lái xe cùng sổ hộ khẩu để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Ninh Thuận hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

- Trong trường hợp người trúng giải bận với lý do chính xác không thể đi nhận giải xổ số kiến thiết Ninh Thuận được thì có thể ủy quyền cho người thân đi nhận hộ. Người được ủy quyền đi lĩnh hộ cần mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương.

- Người trúng thưởng xổ số trực tiếp Ninh Thuận có thể yêu cầu công ty XS trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng. Nếu bạn trúng các giải thưởng có giá trị lớn hơn 10 triệu tính trên mỗi tờ vé số, bạn có trách nhiệm đóng thuế. Tiền thuế được khấu trừ ngay vào tiền thưởng do công ty xổ số nộp cho kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn