XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 16-05-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 87
Giải bảy 899
Giải sáu 7370 6435 5714
Giải năm 7111
Giải tư 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129
Giải ba 40513 93236
Giải nhì 88226
Giải nhất 90804
Đặc biệt 016727
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
04 04 09 11 13 14 26 26 27
29 35 36 52 70 75 75 87 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 09 0 70
1 11, 13, 14 1 11
2 26, 26, 27, 29 2 52
3 35, 36 3 13
4 4 14
5 52 5 35, 75, 75
6 6 26, 26, 36
7 70, 75, 75 7 27, 87
8 87 8
9 99 9 29, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 09-05-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 52
Giải bảy 910
Giải sáu 2167 9039 8228
Giải năm 2148
Giải tư 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783
Giải ba 68978 40626
Giải nhì 91641
Giải nhất 59564
Đặc biệt 691089
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
10 15 16 26 28 32 35 39 41
48 52 64 67 78 78 83 87 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 15, 16 1 41
2 26, 28 2 32, 52
3 32, 35, 39 3 83
4 41, 48 4 64
5 52 5 15, 35
6 64, 67 6 16, 26
7 78, 78 7 67, 87
8 83, 87, 89 8 28, 48, 78, 78
9 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 02-05-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 96
Giải bảy 134
Giải sáu 0652 2988 1741
Giải năm 9215
Giải tư 05126 28960 56468 56337 41903 84692 66026
Giải ba 13359 10758
Giải nhì 40671
Giải nhất 11237
Đặc biệt 148942
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 15 26 26 34 37 37 41 42
52 58 59 60 68 71 88 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 60
1 15 1 41, 71
2 26, 26 2 42, 52, 92
3 34, 37, 37 3
4 41, 42 4 34
5 52, 58, 59 5 15
6 60, 68 6 26, 26, 96
7 71 7 37, 37
8 88 8 58, 68, 88
9 92, 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 25-04-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 99
Giải bảy 465
Giải sáu 6314 8070 7254
Giải năm 3587
Giải tư 96618 15139 39891 36610 58073 06482 81345
Giải ba 26598 27162
Giải nhì 83886
Giải nhất 82743
Đặc biệt 191534
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
10 14 18 34 39 43 45 54 62
65 70 73 82 86 87 91 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 70
1 10, 14, 18 1 91
2 2 62, 82
3 34, 39 3 43, 73
4 43, 45 4 14, 34, 54
5 54 5 45, 65
6 62, 65 6 86
7 70, 73 7 87
8 82, 86, 87 8 18, 98
9 91, 98, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 18-04-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 05
Giải bảy 362
Giải sáu 1247 1608 7538
Giải năm 3056
Giải tư 83213 14231 50746 31825 90357 72312 74679
Giải ba 10347 57358
Giải nhì 47064
Giải nhất 09668
Đặc biệt 398591
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
05 08 12 13 25 31 38 46 47
47 56 57 58 62 64 68 79 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0
1 12, 13 1 31, 91
2 25 2 12, 62
3 31, 38 3 13
4 46, 47, 47 4 64
5 56, 57, 58 5 05, 25
6 62, 64, 68 6 46, 56
7 79 7 47, 47, 57
8 8 38, 58, 68
9 91 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 11-04-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 55
Giải bảy 463
Giải sáu 0863 6821 3218
Giải năm 1851
Giải tư 49621 66250 40164 67178 85942 79983 42486
Giải ba 53564 26248
Giải nhì 09051
Giải nhất 47303
Đặc biệt 314947
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 18 21 21 42 47 48 50 51
51 55 63 63 64 64 78 83 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 50
1 18 1 21, 21, 51, 51
2 21, 21 2 42
3 3 63, 63, 83
4 42, 47, 48 4 64, 64
5 50, 51, 51, 55 5 55
6 63, 63, 64, 64 6 86
7 78 7 47
8 83, 86 8 18, 48, 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 04-04-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 17
Giải bảy 476
Giải sáu 8019 3329 3223
Giải năm 0208
Giải tư 45154 03593 33958 41034 62588 38466 02822
Giải ba 02792 73318
Giải nhì 37773
Giải nhất 62116
Đặc biệt 506632
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
08 16 17 18 19 22 23 29 32
34 54 58 66 73 76 88 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0
1 16, 17, 18, 19 1
2 22, 23, 29 2 22, 32, 92
3 32, 34 3 23, 73, 93
4 4 34, 54
5 54, 58 5
6 66 6 16, 66, 76
7 73, 76 7 17
8 88 8 18, 58, 88
9 92, 93 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 28-03-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 05
Giải bảy 789
Giải sáu 4879 7688 1975
Giải năm 8828
Giải tư 77752 19277 01306 06709 11706 77670 61407
Giải ba 28051 22922
Giải nhì 08676
Giải nhất 69421
Đặc biệt 630611
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
05 06 06 07 09 11 21 22 28
51 52 70 75 76 77 79 88 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 06, 07, 09 0 70
1 11 1 11, 21, 51
2 21, 22, 28 2 22, 52
3 3
4 4
5 51, 52 5 05, 75
6 6 76
7 70, 75, 76, 77, 79 7 77
8 88, 89 8 28, 88
9 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 21-03-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 81
Giải bảy 502
Giải sáu 9375 3216 5380
Giải năm 0613
Giải tư 09798 41261 61251 31236 92590 55013 28736
Giải ba 39994 67813
Giải nhì 16327
Giải nhất 33799
Đặc biệt 351767
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 13 13 13 16 27 36 36 51
61 67 75 80 81 90 94 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 80, 90
1 13, 13, 13, 16 1 51, 61, 81
2 27 2
3 36, 36 3 13, 13, 13
4 4 94
5 51 5 75
6 61, 67 6 16, 36, 36
7 75 7 27, 67
8 80, 81 8 98
9 90, 94, 98, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 14-03-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 26
Giải bảy 637
Giải sáu 8027 5635 6907
Giải năm 8375
Giải tư 93324 17258 20010 01815 39639 74181 44775
Giải ba 85230 17201
Giải nhì 57031
Giải nhất 94074
Đặc biệt 463797
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 07 10 15 24 26 27 30 31
35 37 39 58 74 75 75 81 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07 0 10, 30
1 10, 15 1 31, 81
2 24, 26, 27 2
3 30, 31, 35, 37, 39 3
4 4 24, 74
5 58 5 15, 35, 75, 75
6 6 26
7 74, 75, 75 7 27, 37, 97
8 81 8 58
9 97 9 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) được thành lập vào ngày 26/7/1989 để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số Phú Yên (XSPY) không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mang lại niềm vui vào thứ 2 hàng tuần mà còn có nhiều ý nghĩa nhân văn khác như tạo thêm thu nhập cho nhiều người một cách lành mạnh, văn minh.

1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay (KQXSPY) quay ở đâu? Khi nào?

Kết quả xổ số Phú Yên được trực tiếp mở thưởng vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay.

2. Cách xem kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất

Để xem kết quả XS Phú Yên hôm nay (KQXSPY) nhanh và chính xác nhất các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi theo đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình. KQXS Phú Yên hôm nay sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Vì Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XS Phú Yên trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn không chỉ xem được kết quả xổ số Phú Yên ngày hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số đài Phú Yên tuần trước và những tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

Ngoài ra còn có:

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

4. Trúng giải xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) liên hệ nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với kết quả giải thưởng, có thể đổi số trúng xổ số Phú Yên hôm nay tại các địa chỉ sau:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa (Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang (ĐT: 0258.3819926 - FAX: 0258.3819925).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk: Địa chỉ: Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột (ĐT: 0262.3818152 - FAX: 0262.3818153).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai: Địa chỉ: Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku (ĐT: 0259.3876910 - FAX: 0259.3876911).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 63 Ỷ Lan, TP.Quy Nhơn (ĐT: 0256.3818639 - FAX: 0256.3818656).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng (ĐT: 02511.3647595 - FAX: 02511.3647596).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi (ĐT: 02553.727767 - FAX: 02553.727769).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 63 Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận (ĐT: 0268.3826616 - FAX: 0268.3826617).

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất

- Trang xổ số Phú Yên hôm nay cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Để xem KQXS Phú Yên hôm nay chính xác và nhanh nhất các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

- Đầu tiên, các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Phú Yên ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó, dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trùng giải nào.

Xem thêm
Thu gọn