XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 17-05-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 83
Giải bảy 792
Giải sáu 5670 6070 2342
Giải năm 1431
Giải tư 45123 45309 37258 45008 33198 35497 14541
Giải ba 92735 38972
Giải nhì 86654
Giải nhất 35093
Đặc biệt 469506
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
06 08 09 23 31 35 41 42 54
58 70 70 72 83 92 93 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08, 09 0 70, 70
1 1 31, 41
2 23 2 42, 72, 92
3 31, 35 3 23, 83, 93
4 41, 42 4 54
5 54, 58 5 35
6 6
7 70, 70, 72 7 97
8 83 8 58, 98
9 92, 93, 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 10-05-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 06
Giải bảy 547
Giải sáu 6487 2580 5418
Giải năm 4646
Giải tư 49474 35020 19958 89876 83329 59158 32295
Giải ba 77798 72563
Giải nhì 10492
Giải nhất 69455
Đặc biệt 807860
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
06 18 20 29 46 47 55 58 58
60 63 74 76 80 87 92 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 60, 80
1 18 1
2 20, 29 2 92
3 3 63
4 46, 47 4 74
5 55, 58, 58 5 55, 95
6 60, 63 6 06, 46, 76
7 74, 76 7 47, 87
8 80, 87 8 18, 58, 58, 98
9 92, 95, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 03-05-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 72
Giải bảy 656
Giải sáu 2685 9550 5619
Giải năm 2397
Giải tư 70231 36285 71327 73188 52798 15076 68598
Giải ba 61952 82390
Giải nhì 71767
Giải nhất 31943
Đặc biệt 385088
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
19 27 31 43 50 52 56 67 72
76 85 85 88 88 90 97 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 90
1 19 1 31
2 27 2 52, 72
3 31 3 43
4 43 4
5 50, 52, 56 5 85, 85
6 67 6 56, 76
7 72, 76 7 27, 67, 97
8 85, 85, 88, 88 8 88, 88, 98, 98
9 90, 97, 98, 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 26-04-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 65
Giải bảy 844
Giải sáu 2231 3458 5706
Giải năm 1464
Giải tư 63809 24804 59144 79308 30242 59684 42510
Giải ba 68388 46467
Giải nhì 07465
Giải nhất 51276
Đặc biệt 736413
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
04 06 08 09 10 13 31 42 44
44 58 64 65 65 67 76 84 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 08, 09 0 10
1 10, 13 1 31
2 2 42
3 31 3 13
4 42, 44, 44 4 44, 44, 64, 84
5 58 5 65, 65
6 64, 65, 65, 67 6 76
7 76 7 67
8 84, 88 8 58, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 19-04-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 17
Giải bảy 517
Giải sáu 1494 7292 4632
Giải năm 6479
Giải tư 78289 78763 32276 97294 14589 63274 83685
Giải ba 10675 23246
Giải nhì 58961
Giải nhất 15945
Đặc biệt 313089
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
17 17 32 45 46 61 63 74 75
76 79 85 89 89 89 92 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 17, 17 1 61
2 2 32, 92
3 32 3 63
4 45, 46 4 74, 94, 94
5 5 45, 75, 85
6 61, 63 6 46, 76
7 74, 75, 76, 79 7 17, 17
8 85, 89, 89, 89 8
9 92, 94, 94 9 79, 89, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 12-04-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 39
Giải bảy 146
Giải sáu 0149 0192 8756
Giải năm 9784
Giải tư 15571 75866 26974 08249 42217 73845 78546
Giải ba 09485 78794
Giải nhì 39373
Giải nhất 99158
Đặc biệt 463088
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
17 39 45 46 46 49 49 56 58
66 71 73 74 84 85 88 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 17 1 71
2 2 92
3 39 3 73
4 45, 46, 46, 49, 49 4 74, 84, 94
5 56, 58 5 45, 85
6 66 6 46, 46, 56, 66
7 71, 73, 74 7 17
8 84, 85, 88 8 58, 88
9 92, 94 9 39, 49, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 05-04-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 47
Giải bảy 106
Giải sáu 8640 9717 1744
Giải năm 8250
Giải tư 44441 57008 27203 79079 90585 98997 04741
Giải ba 39037 33784
Giải nhì 57182
Giải nhất 90408
Đặc biệt 315288
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 06 08 08 17 37 40 41 41
44 47 50 79 82 84 85 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 08, 08 0 40, 50
1 17 1 41, 41
2 2 82
3 37 3
4 40, 41, 41, 44, 47 4 44, 84
5 50 5 85
6 6
7 79 7 17, 37, 47, 97
8 82, 84, 85, 88 8 88
9 97 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 29-03-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 24
Giải bảy 973
Giải sáu 7648 6005 7004
Giải năm 5164
Giải tư 87283 38381 83311 18282 99581 14645 22501
Giải ba 02956 47008
Giải nhì 71420
Giải nhất 69145
Đặc biệt 956225
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 04 05 08 11 20 24 25 45
45 48 56 64 73 81 81 82 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 05, 08 0 20
1 11 1 11, 81, 81
2 20, 24, 25 2 82
3 3 73, 83
4 45, 45, 48 4 24, 64
5 56 5 25, 45, 45
6 64 6 56
7 73 7
8 81, 81, 82, 83 8 48
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 22-03-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 72
Giải bảy 788
Giải sáu 6850 5019 8819
Giải năm 6917
Giải tư 75612 28770 72417 22951 74318 32580 15708
Giải ba 98078 22767
Giải nhì 10071
Giải nhất 76197
Đặc biệt 464197
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
08 12 17 17 18 19 19 50 51
67 70 71 72 78 80 88 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 50, 70, 80
1 12, 17, 17, 18, 19, 19 1 51, 71
2 2 12, 72
3 3
4 4
5 50, 51 5
6 67 6
7 70, 71, 72, 78 7 17, 17, 67, 97, 97
8 80, 88 8 18, 78, 88
9 97, 97 9 19, 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 15-03-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 12
Giải bảy 495
Giải sáu 7721 3180 6650
Giải năm 6369
Giải tư 54718 59705 20975 79097 60416 36314 31374
Giải ba 20525 80152
Giải nhì 82375
Giải nhất 29816
Đặc biệt 285463
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
05 12 14 16 16 18 21 25 50
52 63 69 74 75 75 80 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 50, 80
1 12, 14, 16, 16, 18 1 21
2 21, 25 2 12, 52
3 3 63
4 4 14, 74
5 50, 52 5 25, 75, 75, 95
6 63, 69 6 16, 16
7 74, 75, 75 7 97
8 80 8 18
9 95, 97 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) được thành lập vào ngày 26/7/1989 để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số Phú Yên (XSPY) không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mang lại niềm vui vào thứ 2 hàng tuần mà còn có nhiều ý nghĩa nhân văn khác như tạo thêm thu nhập cho nhiều người một cách lành mạnh, văn minh.

1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay (KQXSPY) quay ở đâu? Khi nào?

Kết quả xổ số Phú Yên được trực tiếp mở thưởng vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay.

2. Cách xem kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất

Để xem kết quả XS Phú Yên hôm nay (KQXSPY) nhanh và chính xác nhất các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi theo đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình. KQXS Phú Yên hôm nay sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Vì Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XS Phú Yên trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn không chỉ xem được kết quả xổ số Phú Yên ngày hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số đài Phú Yên tuần trước và những tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

Ngoài ra còn có:

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

4. Trúng giải xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) liên hệ nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với kết quả giải thưởng, có thể đổi số trúng xổ số Phú Yên hôm nay tại các địa chỉ sau:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa (Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang (ĐT: 0258.3819926 - FAX: 0258.3819925).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk: Địa chỉ: Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột (ĐT: 0262.3818152 - FAX: 0262.3818153).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai: Địa chỉ: Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku (ĐT: 0259.3876910 - FAX: 0259.3876911).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 63 Ỷ Lan, TP.Quy Nhơn (ĐT: 0256.3818639 - FAX: 0256.3818656).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng (ĐT: 02511.3647595 - FAX: 02511.3647596).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi (ĐT: 02553.727767 - FAX: 02553.727769).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 63 Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận (ĐT: 0268.3826616 - FAX: 0268.3826617).

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất

- Trang xổ số Phú Yên hôm nay cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Để xem KQXS Phú Yên hôm nay chính xác và nhanh nhất các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

- Đầu tiên, các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Phú Yên ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó, dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trùng giải nào.

Xem thêm
Thu gọn