XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 01-03-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 11
Giải bảy 398
Giải sáu 6440 4685 6150
Giải năm 8357
Giải tư 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950
Giải ba 86644 10420
Giải nhì 00067
Giải nhất 57913
Đặc biệt 666323
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
00 09 11 13 20 23 40 44 48
50 50 57 62 67 85 85 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09 0 20, 40, 50, 50
1 11, 13 1 11
2 20, 23 2 62
3 3 13, 23
4 40, 44, 48 4 44
5 50, 50, 57 5 85, 85
6 62, 67 6
7 7 57, 67, 87
8 85, 85, 87 8 48, 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 22-02-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 92
Giải bảy 388
Giải sáu 1508 5699 7820
Giải năm 9144
Giải tư 96838 43392 86460 10583 80049 45061 08992
Giải ba 25139 64057
Giải nhì 87563
Giải nhất 68978
Đặc biệt 474785
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
08 20 38 39 44 49 57 60 61
63 78 83 85 88 92 92 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 20, 60
1 1 61
2 20 2 92, 92, 92
3 38, 39 3 63, 83
4 44, 49 4 44
5 57 5 85
6 60, 61, 63 6
7 78 7 57
8 83, 85, 88 8 38, 78, 88
9 92, 92, 92, 99 9 39, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 15-02-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 22
Giải bảy 920
Giải sáu 7213 2197 5039
Giải năm 8020
Giải tư 14140 98374 69000 40761 73812 13575 70018
Giải ba 06944 17128
Giải nhì 25776
Giải nhất 38643
Đặc biệt 854877
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
00 12 13 18 20 20 22 28 39
40 43 44 61 74 75 76 77 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 20, 20, 40
1 12, 13, 18 1 61
2 20, 20, 22, 28 2 12, 22
3 39 3 13, 43
4 40, 43, 44 4 44, 74
5 5 75
6 61 6 76
7 74, 75, 76, 77 7 77, 97
8 8 18, 28
9 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 08-02-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 13
Giải bảy 839
Giải sáu 5873 4443 7074
Giải năm 2291
Giải tư 87516 90210 27035 77073 89284 72243 87933
Giải ba 83079 71541
Giải nhì 75910
Giải nhất 79168
Đặc biệt 945364
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
10 10 13 16 33 35 39 41 43
43 64 68 73 73 74 79 84 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 10
1 10, 10, 13, 16 1 41, 91
2 2
3 33, 35, 39 3 13, 33, 43, 43, 73, 73
4 41, 43, 43 4 64, 74, 84
5 5 35
6 64, 68 6 16
7 73, 73, 74, 79 7
8 84 8 68
9 91 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 01-02-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 50
Giải bảy 691
Giải sáu 7547 1905 9586
Giải năm 0118
Giải tư 60185 02282 31986 63772 30915 61816 30793
Giải ba 99191 42217
Giải nhì 92877
Giải nhất 83856
Đặc biệt 311841
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
05 15 16 17 18 41 47 50 56
72 77 82 85 86 86 91 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 50
1 15, 16, 17, 18 1 41, 91, 91
2 2 72, 82
3 3 93
4 41, 47 4
5 50, 56 5 15, 85
6 6 16, 56, 86, 86
7 72, 77 7 17, 47, 77
8 82, 85, 86, 86 8 18
9 91, 91, 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 25-01-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 42
Giải bảy 994
Giải sáu 2390 1429 0632
Giải năm 6246
Giải tư 98735 86919 02827 01011 02723 69567 84796
Giải ba 99426 63643
Giải nhì 78757
Giải nhất 56196
Đặc biệt 226388
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
11 19 23 26 27 29 32 35 42
43 46 57 67 88 90 94 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 11, 19 1 11
2 23, 26, 27, 29 2 32, 42
3 32, 35 3 23, 43
4 42, 43, 46 4 94
5 57 5 35
6 67 6 26, 46, 96, 96
7 7 27, 57, 67
8 88 8 88
9 90, 94, 96, 96 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 18-01-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 88
Giải bảy 599
Giải sáu 7986 7401 5410
Giải năm 8568
Giải tư 44338 03911 78165 21716 07393 30357 71123
Giải ba 98418 49149
Giải nhì 49929
Giải nhất 20248
Đặc biệt 266089
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 10 11 16 18 23 29 38 48
49 57 65 68 86 88 89 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10
1 10, 11, 16, 18 1 11
2 23, 29 2
3 38 3 23, 93
4 48, 49 4
5 57 5 65
6 65, 68 6 16, 86
7 7 57
8 86, 88, 89 8 18, 38, 48, 68, 88
9 93, 99 9 29, 49, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 11-01-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 26
Giải bảy 434
Giải sáu 5726 8644 0596
Giải năm 3263
Giải tư 52352 38662 49709 95112 31756 41837 86215
Giải ba 81332 55847
Giải nhì 74117
Giải nhất 75126
Đặc biệt 038803
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 09 12 15 17 26 26 26 32
34 37 44 47 52 56 62 63 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0
1 12, 15, 17 1
2 26, 26, 26 2 12, 32, 52, 62
3 32, 34, 37 3 63
4 44, 47 4 34, 44
5 52, 56 5 15
6 62, 63 6 26, 26, 26, 56, 96
7 7 17, 37, 47
8 8
9 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 04-01-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 45
Giải bảy 155
Giải sáu 9357 7005 2438
Giải năm 8286
Giải tư 35192 72568 00871 59013 56821 57548 44510
Giải ba 10249 31568
Giải nhì 21124
Giải nhất 97725
Đặc biệt 674382
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
05 10 13 21 24 25 38 45 48
49 55 57 68 68 71 82 86 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10
1 10, 13 1 21, 71
2 21, 24, 25 2 82, 92
3 38 3 13
4 45, 48, 49 4 24
5 55, 57 5 25, 45, 55
6 68, 68 6 86
7 71 7 57
8 82, 86 8 38, 48, 68, 68
9 92 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 28-12-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 92
Giải bảy 516
Giải sáu 9769 1579 1965
Giải năm 8610
Giải tư 14140 76899 72763 94812 74625 74265 76874
Giải ba 74075 27565
Giải nhì 90606
Giải nhất 22079
Đặc biệt 739446
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
06 10 12 16 25 40 46 63 65
65 65 69 74 75 79 79 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 40
1 10, 12, 16 1
2 25 2 12, 92
3 3 63
4 40, 46 4 74
5 5 25, 65, 65, 65, 75
6 63, 65, 65, 65, 69 6 16, 46
7 74, 75, 79, 79 7
8 8
9 92, 99 9 69, 79, 79, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) được thành lập vào ngày 26/7/1989 để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số Phú Yên (XSPY) không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mang lại niềm vui vào thứ 2 hàng tuần mà còn có nhiều ý nghĩa nhân văn khác như tạo thêm thu nhập cho nhiều người một cách lành mạnh, văn minh.

1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay (KQXSPY) quay ở đâu? Khi nào?

Kết quả xổ số Phú Yên được trực tiếp mở thưởng vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay.

2. Cách xem kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất

Để xem kết quả XS Phú Yên hôm nay (KQXSPY) nhanh và chính xác nhất các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi theo đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình. KQXS Phú Yên hôm nay sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Vì Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XS Phú Yên trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn không chỉ xem được kết quả xổ số Phú Yên ngày hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số đài Phú Yên tuần trước và những tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

Ngoài ra còn có:

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

4. Trúng giải xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) liên hệ nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với kết quả giải thưởng, có thể đổi số trúng xổ số Phú Yên hôm nay tại các địa chỉ sau:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa (Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang (ĐT: 0258.3819926 - FAX: 0258.3819925).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk: Địa chỉ: Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột (ĐT: 0262.3818152 - FAX: 0262.3818153).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai: Địa chỉ: Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku (ĐT: 0259.3876910 - FAX: 0259.3876911).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 63 Ỷ Lan, TP.Quy Nhơn (ĐT: 0256.3818639 - FAX: 0256.3818656).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng (ĐT: 02511.3647595 - FAX: 02511.3647596).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi (ĐT: 02553.727767 - FAX: 02553.727769).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 63 Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận (ĐT: 0268.3826616 - FAX: 0268.3826617).

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất

- Trang xổ số Phú Yên hôm nay cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Để xem KQXS Phú Yên hôm nay chính xác và nhanh nhất các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

- Đầu tiên, các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Phú Yên ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó, dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trùng giải nào.

Xem thêm
Thu gọn