XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 03-10-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 52
Giải bảy 686
Giải sáu 8867 5969 0066
Giải năm 5162
Giải tư 35810 22644 65047 64627 32853 64059 67131
Giải ba 88157 56365
Giải nhì 64979
Giải nhất 18007
Đặc biệt 052774
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
07 10 27 31 44 47 52 53 57
59 62 65 66 67 69 74 79 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10
1 10 1 31
2 27 2 52, 62
3 31 3 53
4 44, 47 4 44, 74
5 52, 53, 57, 59 5 65
6 62, 65, 66, 67, 69 6 66, 86
7 74, 79 7 27, 47, 57, 67
8 86 8
9 9 59, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 26-09-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 56
Giải bảy 984
Giải sáu 2965 6993 1635
Giải năm 3963
Giải tư 19922 44807 28006 49810 23958 74557 91125
Giải ba 14669 45033
Giải nhì 06147
Giải nhất 41668
Đặc biệt 957707
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
06 07 07 10 22 25 33 35 47
56 57 58 63 65 68 69 84 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07, 07 0 10
1 10 1
2 22, 25 2 22
3 33, 35 3 33, 63, 93
4 47 4 84
5 56, 57, 58 5 25, 35, 65
6 63, 65, 68, 69 6 56
7 7 47, 57
8 84 8 58, 68
9 93 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 19-09-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 03
Giải bảy 305
Giải sáu 8852 9240 3440
Giải năm 7254
Giải tư 06716 55256 51633 38841 30527 14003 96922
Giải ba 18716 43747
Giải nhì 82063
Giải nhất 33901
Đặc biệt 128273
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 03 03 05 16 16 22 27 33
40 40 41 47 52 54 56 63 73
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 03, 05 0 40, 40
1 16, 16 1 41
2 22, 27 2 22, 52
3 33 3 03, 33, 63, 73
4 40, 40, 41, 47 4 54
5 52, 54, 56 5
6 63 6 16, 16, 56
7 73 7 27, 47
8 8
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 12-09-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 87
Giải bảy 528
Giải sáu 2263 2477 2399
Giải năm 1035
Giải tư 96023 54551 77024 35384 84624 93865 30924
Giải ba 47580 11848
Giải nhì 77371
Giải nhất 66339
Đặc biệt 776593
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
23 24 24 24 28 35 39 48 51
63 65 71 77 80 84 87 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 1 51, 71
2 23, 24, 24, 24, 28 2
3 35, 39 3 23, 63, 93
4 48 4 24, 24, 24, 84
5 51 5 35, 65
6 63, 65 6
7 71, 77 7 77, 87
8 80, 84, 87 8 28, 48
9 93, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 05-09-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 45
Giải bảy 680
Giải sáu 6823 6421 4534
Giải năm 1355
Giải tư 23657 11544 12854 53216 31965 24662 25206
Giải ba 86859 09981
Giải nhì 86161
Giải nhất 09885
Đặc biệt 618848
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
06 16 21 23 34 44 45 48 54
55 57 59 61 62 65 80 81 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 80
1 16 1 21, 61, 81
2 21, 23 2 62
3 34 3 23
4 44, 45, 48 4 34, 44, 54
5 54, 55, 57, 59 5 45, 55, 65, 85
6 61, 62, 65 6 16
7 7 57
8 80, 81, 85 8 48
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 29-08-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 94
Giải bảy 496
Giải sáu 1133 3661 3068
Giải năm 7128
Giải tư 69442 81823 56414 21450 39937 06109 99098
Giải ba 78279 20191
Giải nhì 34265
Giải nhất 28401
Đặc biệt 311495
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 09 14 23 28 33 37 42 50
61 65 68 79 91 94 95 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 50
1 14 1 61, 91
2 23, 28 2 42
3 33, 37 3 23, 33
4 42 4 14, 94
5 50 5 65, 95
6 61, 65, 68 6 96
7 79 7 37
8 8 28, 68, 98
9 91, 94, 95, 96, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 22-08-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 58
Giải bảy 595
Giải sáu 6291 9458 6948
Giải năm 4879
Giải tư 27429 17980 87954 38354 33696 57146 45992
Giải ba 73751 33126
Giải nhì 68692
Giải nhất 92504
Đặc biệt 458321
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
04 21 26 29 46 48 51 54 54
58 58 79 80 91 92 92 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 80
1 1 21, 51, 91
2 21, 26, 29 2 92, 92
3 3
4 46, 48 4 54, 54
5 51, 54, 54, 58, 58 5 95
6 6 26, 46, 96
7 79 7
8 80 8 48, 58, 58
9 91, 92, 92, 95, 96 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 15-08-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 20
Giải bảy 990
Giải sáu 3385 3835 9652
Giải năm 5515
Giải tư 87241 31212 82102 99856 20184 52167 13692
Giải ba 12569 16051
Giải nhì 21243
Giải nhất 76359
Đặc biệt 838207
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 07 12 15 20 35 41 43 51
52 56 59 67 69 84 85 90 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 20, 90
1 12, 15 1 41, 51
2 20 2 12, 52, 92
3 35 3 43
4 41, 43 4 84
5 51, 52, 56, 59 5 15, 35, 85
6 67, 69 6 56
7 7 67
8 84, 85 8
9 90, 92 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 08-08-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 90
Giải bảy 036
Giải sáu 4100 4896 4461
Giải năm 7698
Giải tư 83831 90496 48148 71792 74870 15844 29703
Giải ba 14552 34562
Giải nhì 39837
Giải nhất 33929
Đặc biệt 693157
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
00 03 29 31 36 37 44 48 52
57 61 62 70 90 92 96 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 70, 90
1 1 31, 61
2 29 2 52, 62, 92
3 31, 36, 37 3
4 44, 48 4 44
5 52, 57 5
6 61, 62 6 36, 96, 96
7 70 7 37, 57
8 8 48, 98
9 90, 92, 96, 96, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 01-08-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 90
Giải bảy 473
Giải sáu 0950 1855 1774
Giải năm 6655
Giải tư 13814 75110 95804 33808 61480 93693 71551
Giải ba 36858 15696
Giải nhì 87735
Giải nhất 66227
Đặc biệt 406462
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
04 08 10 14 27 35 50 51 55
55 58 62 73 74 80 90 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 10, 50, 80, 90
1 10, 14 1 51
2 27 2 62
3 35 3 73, 93
4 4 14, 74
5 50, 51, 55, 55, 58 5 35, 55, 55
6 62 6 96
7 73, 74 7 27
8 80 8 58
9 90, 93, 96 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) được thành lập vào ngày 26/7/1989 để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số Phú Yên (XSPY) không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mang lại niềm vui vào thứ 2 hàng tuần mà còn có nhiều ý nghĩa nhân văn khác như tạo thêm thu nhập cho nhiều người một cách lành mạnh, văn minh.

1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay (KQXSPY) quay ở đâu? Khi nào?

Kết quả xổ số Phú Yên được trực tiếp mở thưởng vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay.

2. Cách xem kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất

Để xem kết quả XS Phú Yên hôm nay (KQXSPY) nhanh và chính xác nhất các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi theo đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình. KQXS Phú Yên hôm nay sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Vì Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XS Phú Yên trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn không chỉ xem được kết quả xổ số Phú Yên ngày hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số đài Phú Yên tuần trước và những tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

Ngoài ra còn có:

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

4. Trúng giải xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) liên hệ nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với kết quả giải thưởng, có thể đổi số trúng xổ số Phú Yên hôm nay tại các địa chỉ sau:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa (Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang (ĐT: 0258.3819926 - FAX: 0258.3819925).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk: Địa chỉ: Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột (ĐT: 0262.3818152 - FAX: 0262.3818153).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai: Địa chỉ: Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku (ĐT: 0259.3876910 - FAX: 0259.3876911).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 63 Ỷ Lan, TP.Quy Nhơn (ĐT: 0256.3818639 - FAX: 0256.3818656).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng (ĐT: 02511.3647595 - FAX: 02511.3647596).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi (ĐT: 02553.727767 - FAX: 02553.727769).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 63 Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận (ĐT: 0268.3826616 - FAX: 0268.3826617).

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất

- Trang xổ số Phú Yên hôm nay cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Để xem KQXS Phú Yên hôm nay chính xác và nhanh nhất các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

- Đầu tiên, các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Phú Yên ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó, dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trùng giải nào.

Xem thêm
Thu gọn