XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 26-07-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 19
Giải bảy 281
Giải sáu 6695 2382 9829
Giải năm 8760
Giải tư 60229 49760 66376 22716 22389 79611 03818
Giải ba 38085 65849
Giải nhì 72461
Giải nhất 73781
Đặc biệt 393930
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
11 16 18 19 29 29 30 49 60
60 61 76 81 81 82 85 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 60, 60
1 11, 16, 18, 19 1 11, 61, 81, 81
2 29, 29 2 82
3 30 3
4 49 4
5 5 85, 95
6 60, 60, 61 6 16, 76
7 76 7
8 81, 81, 82, 85, 89 8 18
9 95 9 19, 29, 29, 49, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 19-07-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 06
Giải bảy 695
Giải sáu 2570 1389 0623
Giải năm 3729
Giải tư 28302 86103 09804 00708 37915 61657 42249
Giải ba 16989 07045
Giải nhì 93933
Giải nhất 28094
Đặc biệt 137619
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 03 04 06 08 15 19 23 29
33 45 49 57 70 89 89 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 04, 06, 08 0 70
1 15, 19 1
2 23, 29 2
3 33 3 23, 33
4 45, 49 4 94
5 57 5 15, 45, 95
6 6 06
7 70 7 57
8 89, 89 8
9 94, 95 9 19, 29, 49, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 12-07-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 50
Giải bảy 478
Giải sáu 9922 1463 8593
Giải năm 2951
Giải tư 66360 13378 48329 65589 22568 26089 91181
Giải ba 52323 34797
Giải nhì 10123
Giải nhất 15548
Đặc biệt 964956
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
22 23 23 29 48 50 51 56 60
63 68 78 78 81 89 89 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 60
1 1 51, 81
2 22, 23, 23, 29 2 22
3 3 23, 23, 63, 93
4 48 4
5 50, 51, 56 5
6 60, 63, 68 6 56
7 78, 78 7 97
8 81, 89, 89 8 48, 68, 78, 78
9 93, 97 9 29, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 05-07-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 98
Giải bảy 498
Giải sáu 5324 2952 9152
Giải năm 0802
Giải tư 65111 58426 38428 26715 56875 46424 27030
Giải ba 31437 88619
Giải nhì 99664
Giải nhất 12895
Đặc biệt 456199
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 11 15 19 24 24 26 28 30
37 52 52 64 75 95 98 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 30
1 11, 15, 19 1 11
2 24, 24, 26, 28 2 52, 52
3 30, 37 3
4 4 24, 24, 64
5 52, 52 5 15, 75, 95
6 64 6 26
7 75 7 37
8 8 28, 98, 98
9 95, 98, 98, 99 9 19, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 28-06-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 97
Giải bảy 132
Giải sáu 6624 7876 2917
Giải năm 5464
Giải tư 19038 85521 25601 87174 79797 17822 88311
Giải ba 24276 25010
Giải nhì 88986
Giải nhất 21582
Đặc biệt 140646
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 10 11 17 21 22 24 32 38
46 64 74 76 76 82 86 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10
1 10, 11, 17 1 11, 21
2 21, 22, 24 2 22, 32, 82
3 32, 38 3
4 46 4 24, 64, 74
5 5
6 64 6 46, 76, 76, 86
7 74, 76, 76 7 17, 97, 97
8 82, 86 8 38
9 97, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 21-06-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 75
Giải bảy 009
Giải sáu 1968 9333 1769
Giải năm 5559
Giải tư 54388 02070 70474 73367 12081 48913 52004
Giải ba 34625 81083
Giải nhì 88367
Giải nhất 64120
Đặc biệt 090797
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
04 09 13 20 25 33 59 67 67
68 69 70 74 75 81 83 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 20, 70
1 13 1 81
2 20, 25 2
3 33 3 13, 33, 83
4 4 74
5 59 5 25, 75
6 67, 67, 68, 69 6
7 70, 74, 75 7 67, 67, 97
8 81, 83, 88 8 68, 88
9 97 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 14-06-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 47
Giải bảy 225
Giải sáu 1068 2672 8222
Giải năm 4374
Giải tư 58181 04263 94000 16619 70261 11810 01224
Giải ba 97908 13802
Giải nhì 35797
Giải nhất 36767
Đặc biệt 606573
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
00 02 08 10 19 22 24 25 47
61 63 67 68 72 73 74 81 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 08 0 10
1 10, 19 1 61, 81
2 22, 24, 25 2 22, 72
3 3 63, 73
4 47 4 24, 74
5 5 25
6 61, 63, 67, 68 6
7 72, 73, 74 7 47, 67, 97
8 81 8 68
9 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 07-06-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 58
Giải bảy 413
Giải sáu 4731 8763 6069
Giải năm 2704
Giải tư 49752 92997 22853 47719 60385 96071 73144
Giải ba 05575 42695
Giải nhì 43429
Giải nhất 23069
Đặc biệt 289312
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
04 12 13 19 29 31 44 52 53
58 63 69 69 71 75 85 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 12, 13, 19 1 31, 71
2 29 2 12, 52
3 31 3 13, 53, 63
4 44 4 44
5 52, 53, 58 5 75, 85, 95
6 63, 69, 69 6
7 71, 75 7 97
8 85 8 58
9 95, 97 9 19, 29, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 31-05-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 46
Giải bảy 202
Giải sáu 0698 9956 6661
Giải năm 3778
Giải tư 31390 65714 84562 02463 64594 45092 68303
Giải ba 96589 24550
Giải nhì 21077
Giải nhất 14753
Đặc biệt 001895
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 03 14 46 50 53 56 61 62
63 77 78 89 90 92 94 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 50, 90
1 14 1 61
2 2 62, 92
3 3 53, 63
4 46 4 14, 94
5 50, 53, 56 5 95
6 61, 62, 63 6 46, 56
7 77, 78 7 77
8 89 8 78, 98
9 90, 92, 94, 95, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 24-05-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 83
Giải bảy 540
Giải sáu 4354 6115 2568
Giải năm 6140
Giải tư 68659 40277 88850 85474 47085 59165 51187
Giải ba 44634 39071
Giải nhì 34084
Giải nhất 96910
Đặc biệt 237426
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
10 15 26 34 40 40 50 54 59
65 68 71 74 77 83 84 85 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 40, 40, 50
1 10, 15 1 71
2 26 2
3 34 3 83
4 40, 40 4 34, 54, 74, 84
5 50, 54, 59 5 15, 65, 85
6 65, 68 6 26
7 71, 74, 77 7 77, 87
8 83, 84, 85, 87 8 68
9 9 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) được thành lập vào ngày 26/7/1989 để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số Phú Yên (XSPY) không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mang lại niềm vui vào thứ 2 hàng tuần mà còn có nhiều ý nghĩa nhân văn khác như tạo thêm thu nhập cho nhiều người một cách lành mạnh, văn minh.

1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay (KQXSPY) quay ở đâu? Khi nào?

Kết quả xổ số Phú Yên được trực tiếp mở thưởng vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay.

2. Cách xem kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất

Để xem kết quả XS Phú Yên hôm nay (KQXSPY) nhanh và chính xác nhất các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi theo đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình. KQXS Phú Yên hôm nay sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Vì Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XS Phú Yên trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn không chỉ xem được kết quả xổ số Phú Yên ngày hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số đài Phú Yên tuần trước và những tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

Ngoài ra còn có:

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

4. Trúng giải xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) liên hệ nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với kết quả giải thưởng, có thể đổi số trúng xổ số Phú Yên hôm nay tại các địa chỉ sau:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa (Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang (ĐT: 0258.3819926 - FAX: 0258.3819925).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk: Địa chỉ: Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột (ĐT: 0262.3818152 - FAX: 0262.3818153).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai: Địa chỉ: Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku (ĐT: 0259.3876910 - FAX: 0259.3876911).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 63 Ỷ Lan, TP.Quy Nhơn (ĐT: 0256.3818639 - FAX: 0256.3818656).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng (ĐT: 02511.3647595 - FAX: 02511.3647596).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi (ĐT: 02553.727767 - FAX: 02553.727769).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 63 Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận (ĐT: 0268.3826616 - FAX: 0268.3826617).

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất

- Trang xổ số Phú Yên hôm nay cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Để xem KQXS Phú Yên hôm nay chính xác và nhanh nhất các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

- Đầu tiên, các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Phú Yên ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó, dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trùng giải nào.

Xem thêm
Thu gọn