XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 25-10-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 80
Giải bảy 564
Giải sáu 2245 4249 1785
Giải năm 5578
Giải tư 88790 37373 64350 22554 13982 83120 61754
Giải ba 48854 01440
Giải nhì 52098
Giải nhất 25791
Đặc biệt 977123
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
20 23 40 45 49 50 54 54 54
64 73 78 80 82 85 90 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 50, 80, 90
1 1 91
2 20, 23 2 82
3 3 23, 73
4 40, 45, 49 4 54, 54, 54, 64
5 50, 54, 54, 54 5 45, 85
6 64 6
7 73, 78 7
8 80, 82, 85 8 78, 98
9 90, 91, 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 18-10-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 63
Giải bảy 763
Giải sáu 3563 4454 5625
Giải năm 5052
Giải tư 57526 82978 27989 27779 29219 50532 12769
Giải ba 81536 32264
Giải nhì 97335
Giải nhất 61854
Đặc biệt 946170
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
19 25 26 32 35 36 52 54 54
63 63 63 64 69 70 78 79 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 19 1
2 25, 26 2 32, 52
3 32, 35, 36 3 63, 63, 63
4 4 54, 54, 64
5 52, 54, 54 5 25, 35
6 63, 63, 63, 64, 69 6 26, 36
7 70, 78, 79 7
8 89 8 78
9 9 19, 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 11-10-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 28
Giải bảy 467
Giải sáu 4465 6044 0768
Giải năm 1174
Giải tư 53579 68431 84623 23153 62756 06945 17650
Giải ba 30029 25268
Giải nhì 35677
Giải nhất 44241
Đặc biệt 544789
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
23 28 29 31 41 44 45 50 53
56 65 67 68 68 74 77 79 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50
1 1 31, 41
2 23, 28, 29 2
3 31 3 23, 53
4 41, 44, 45 4 44, 74
5 50, 53, 56 5 45, 65
6 65, 67, 68, 68 6 56
7 74, 77, 79 7 67, 77
8 89 8 28, 68, 68
9 9 29, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 04-10-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 37
Giải bảy 002
Giải sáu 9127 2690 7888
Giải năm 9818
Giải tư 62269 44888 52858 26861 58616 95618 11539
Giải ba 00695 36140
Giải nhì 13663
Giải nhất 95803
Đặc biệt 973611
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 03 11 16 18 18 27 37 39
40 58 61 63 69 88 88 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 40, 90
1 11, 16, 18, 18 1 11, 61
2 27 2
3 37, 39 3 63
4 40 4
5 58 5 95
6 61, 63, 69 6 16
7 7 27, 37
8 88, 88 8 18, 18, 58, 88, 88
9 90, 95 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 27-09-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 67
Giải bảy 097
Giải sáu 0237 0603 7710
Giải năm 2201
Giải tư 44135 22987 26078 22178 57054 33904 88430
Giải ba 36118 83085
Giải nhì 08622
Giải nhất 97140
Đặc biệt 055753
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 03 04 10 18 22 30 35 37
40 53 54 67 78 78 85 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 04 0 10, 30, 40
1 10, 18 1
2 22 2 22
3 30, 35, 37 3 53
4 40 4 54
5 53, 54 5 35, 85
6 67 6
7 78, 78 7 37, 67, 87, 97
8 85, 87 8 18, 78, 78
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 20-09-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 13
Giải bảy 605
Giải sáu 5531 9436 8912
Giải năm 5473
Giải tư 33291 36286 94060 27150 09066 11754 39681
Giải ba 74899 89191
Giải nhì 32732
Giải nhất 51069
Đặc biệt 834388
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
05 12 13 31 32 36 50 54 60
66 69 73 81 86 88 91 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 50, 60
1 12, 13 1 31, 81, 91, 91
2 2 12, 32
3 31, 32, 36 3 13, 73
4 4 54
5 50, 54 5
6 60, 66, 69 6 36, 66, 86
7 73 7
8 81, 86, 88 8 88
9 91, 91, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 13-09-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 26
Giải bảy 217
Giải sáu 2949 8071 1787
Giải năm 3325
Giải tư 51882 31450 51479 00809 34287 31282 91629
Giải ba 48961 42473
Giải nhì 91943
Giải nhất 27377
Đặc biệt 042296
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
09 17 25 26 29 43 49 50 61
71 73 77 79 82 82 87 87 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 50
1 17 1 61, 71
2 25, 26, 29 2 82, 82
3 3 43, 73
4 43, 49 4
5 50 5 25
6 61 6 26, 96
7 71, 73, 77, 79 7 17, 77, 87, 87
8 82, 82, 87, 87 8
9 96 9 29, 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 13-09-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 26
Giải bảy 217
Giải sáu 2949 8071 1787
Giải năm 3325
Giải tư 51882 31450 51479 00809 34287 31282 91629
Giải ba 48961 42473
Giải nhì 91943
Giải nhất 27377
Đặc biệt 042296
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
09 17 25 26 29 43 49 50 61
71 73 77 79 82 82 87 87 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 50
1 17 1 61, 71
2 25, 26, 29 2 82, 82
3 3 43, 73
4 43, 49 4
5 50 5 25
6 61 6 26, 96
7 71, 73, 77, 79 7 17, 77, 87, 87
8 82, 82, 87, 87 8
9 96 9 29, 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 06-09-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 94
Giải bảy 254
Giải sáu 4796 4061 0741
Giải năm 8777
Giải tư 28391 33333 08054 94407 77407 29307 07129
Giải ba 49312 39538
Giải nhì 48094
Giải nhất 79940
Đặc biệt 981117
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
07 07 07 12 17 29 33 38 40
41 54 54 61 77 91 94 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07, 07 0 40
1 12, 17 1 41, 61, 91
2 29 2 12
3 33, 38 3 33
4 40, 41 4 54, 54, 94, 94
5 54, 54 5
6 61 6 96
7 77 7 17, 77
8 8 38
9 91, 94, 94, 96 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 30-08-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 34
Giải bảy 610
Giải sáu 4662 0290 5694
Giải năm 5278
Giải tư 50841 33951 07183 70742 63324 76898 85398
Giải ba 23757 30338
Giải nhì 91205
Giải nhất 94251
Đặc biệt 274525
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
05 10 24 25 34 38 41 42 51
51 57 62 78 83 90 94 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10, 90
1 10 1 41, 51, 51
2 24, 25 2 42, 62
3 34, 38 3 83
4 41, 42 4 24, 34, 94
5 51, 51, 57 5 25
6 62 6
7 78 7 57
8 83 8 38, 78, 98, 98
9 90, 94, 98, 98 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) được thành lập vào ngày 26/7/1989 để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số Phú Yên (XSPY) không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mang lại niềm vui vào thứ 2 hàng tuần mà còn có nhiều ý nghĩa nhân văn khác như tạo thêm thu nhập cho nhiều người một cách lành mạnh, văn minh.

1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay (KQXSPY) quay ở đâu? Khi nào?

Kết quả xổ số Phú Yên được trực tiếp mở thưởng vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay.

2. Cách xem kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất

Để xem kết quả XS Phú Yên hôm nay (KQXSPY) nhanh và chính xác nhất các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi theo đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình. KQXS Phú Yên hôm nay sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Vì Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XS Phú Yên trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn không chỉ xem được kết quả xổ số Phú Yên ngày hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số đài Phú Yên tuần trước và những tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

Ngoài ra còn có:

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

4. Trúng giải xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) liên hệ nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với kết quả giải thưởng, có thể đổi số trúng xổ số Phú Yên hôm nay tại các địa chỉ sau:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa (Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang (ĐT: 0258.3819926 - FAX: 0258.3819925).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk: Địa chỉ: Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột (ĐT: 0262.3818152 - FAX: 0262.3818153).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai: Địa chỉ: Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku (ĐT: 0259.3876910 - FAX: 0259.3876911).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 63 Ỷ Lan, TP.Quy Nhơn (ĐT: 0256.3818639 - FAX: 0256.3818656).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng (ĐT: 02511.3647595 - FAX: 02511.3647596).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi (ĐT: 02553.727767 - FAX: 02553.727769).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 63 Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận (ĐT: 0268.3826616 - FAX: 0268.3826617).

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất

- Trang xổ số Phú Yên hôm nay cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Để xem KQXS Phú Yên hôm nay chính xác và nhanh nhất các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

- Đầu tiên, các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Phú Yên ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó, dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trùng giải nào.

Xem thêm
Thu gọn