XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 23-11-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 77
Giải bảy 428
Giải sáu 9263 8425 4494
Giải năm 5774
Giải tư 55058 57648 16658 99821 85019 45556 63603
Giải ba 69435 66963
Giải nhì 82521
Giải nhất 37642
Đặc biệt 755767
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 19 21 21 25 28 35 42 48
56 58 58 63 63 67 74 77 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0
1 19 1 21, 21
2 21, 21, 25, 28 2 42
3 35 3 63, 63
4 42, 48 4 74, 94
5 56, 58, 58 5 25, 35
6 63, 63, 67 6 56
7 74, 77 7 67, 77
8 8 28, 48, 58, 58
9 94 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 16-11-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 53
Giải bảy 998
Giải sáu 0883 3183 5449
Giải năm 4308
Giải tư 94787 04341 22706 23088 69294 14903 63553
Giải ba 90034 18218
Giải nhì 68066
Giải nhất 66137
Đặc biệt 717265
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 06 08 18 34 37 41 49 53
53 65 66 83 83 87 88 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 08 0
1 18 1 41
2 2
3 34, 37 3 53, 53, 83, 83
4 41, 49 4 34, 94
5 53, 53 5 65
6 65, 66 6 66
7 7 37, 87
8 83, 83, 87, 88 8 18, 88, 98
9 94, 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 09-11-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 75
Giải bảy 060
Giải sáu 8820 7339 5522
Giải năm 4246
Giải tư 31777 13544 23826 41539 96199 22076 07176
Giải ba 47620 90019
Giải nhì 39195
Giải nhất 90503
Đặc biệt 777028
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 19 20 20 22 26 28 39 39
44 46 60 75 76 76 77 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20, 20, 60
1 19 1
2 20, 20, 22, 26, 28 2 22
3 39, 39 3
4 44, 46 4 44
5 5 75, 95
6 60 6 26, 46, 76, 76
7 75, 76, 76, 77 7 77
8 8 28
9 95, 99 9 19, 39, 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 02-11-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 24
Giải bảy 777
Giải sáu 8203 4214 6780
Giải năm 3081
Giải tư 25710 32986 00456 36156 18915 87796 41381
Giải ba 31084 31923
Giải nhì 00184
Giải nhất 81283
Đặc biệt 717244
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 10 14 15 23 24 44 56 56
77 80 81 81 83 84 84 86 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 10, 80
1 10, 14, 15 1 81, 81
2 23, 24 2
3 3 23, 83
4 44 4 14, 24, 44, 84, 84
5 56, 56 5 15
6 6 56, 56, 86, 96
7 77 7 77
8 80, 81, 81, 83, 84, 84, 86 8
9 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 26-10-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 06
Giải bảy 108
Giải sáu 6978 1177 1595
Giải năm 8124
Giải tư 28747 51839 88404 31369 39191 58976 26234
Giải ba 86826 06241
Giải nhì 01955
Giải nhất 82302
Đặc biệt 469897
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 04 06 08 24 26 34 39 41
47 55 69 76 77 78 91 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 06, 08 0
1 1 41, 91
2 24, 26 2
3 34, 39 3
4 41, 47 4 24, 34
5 55 5 55, 95
6 69 6 06, 26, 76
7 76, 77, 78 7 47, 77, 97
8 8 78
9 91, 95, 97 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 19-10-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 54
Giải bảy 577
Giải sáu 7968 0366 4655
Giải năm 9176
Giải tư 80189 45433 81634 69085 32883 63594 21225
Giải ba 44210 50582
Giải nhì 06739
Giải nhất 46962
Đặc biệt 949641
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
10 25 33 34 39 41 54 55 62
66 68 76 77 82 83 85 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10 1 41
2 25 2 62, 82
3 33, 34, 39 3 33, 83
4 41 4 34, 54, 94
5 54, 55 5 25, 55, 85
6 62, 66, 68 6 66, 76
7 76, 77 7 77
8 82, 83, 85, 89 8 68
9 94 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 12-10-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 17
Giải bảy 551
Giải sáu 1875 8234 5789
Giải năm 5474
Giải tư 69323 66660 78145 08886 87165 56350 63971
Giải ba 41825 54250
Giải nhì 33501
Giải nhất 58449
Đặc biệt 519093
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 17 23 25 34 45 49 50 50
51 60 65 71 74 75 86 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 50, 50, 60
1 17 1 51, 71
2 23, 25 2
3 34 3 23, 93
4 45, 49 4 34, 74
5 50, 50, 51 5 25, 45, 65, 75
6 60, 65 6 86
7 71, 74, 75 7 17
8 86, 89 8
9 93 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 05-10-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 32
Giải bảy 977
Giải sáu 3368 9848 8521
Giải năm 6869
Giải tư 49888 38205 56596 12492 01932 57899 99157
Giải ba 39481 14744
Giải nhì 53859
Giải nhất 47656
Đặc biệt 843096
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
05 21 32 32 44 48 56 57 59
68 69 77 81 88 92 96 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0
1 1 21, 81
2 21 2 32, 32, 92
3 32, 32 3
4 44, 48 4 44
5 56, 57, 59 5
6 68, 69 6 56, 96, 96
7 77 7 57, 77
8 81, 88 8 48, 68, 88
9 92, 96, 96, 99 9 59, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 28-09-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 03
Giải bảy 058
Giải sáu 5408 0954 9786
Giải năm 5518
Giải tư 84727 56459 15088 31844 43897 78642 19526
Giải ba 82783 69509
Giải nhì 31833
Giải nhất 81975
Đặc biệt 433236
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 08 09 18 26 27 33 36 42
44 54 58 59 75 83 86 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08, 09 0
1 18 1
2 26, 27 2 42
3 33, 36 3 03, 33, 83
4 42, 44 4 44, 54
5 54, 58, 59 5 75
6 6 26, 36, 86
7 75 7 27, 97
8 83, 86, 88 8 18, 58, 88
9 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 21-09-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 28
Giải bảy 382
Giải sáu 4968 6009 5956
Giải năm 0196
Giải tư 02933 63091 31014 23078 07831 11366 68001
Giải ba 86150 76484
Giải nhì 21077
Giải nhất 31939
Đặc biệt 865018
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 09 14 18 28 31 33 39 50
56 66 68 77 78 82 84 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 50
1 14, 18 1 31, 91
2 28 2 82
3 31, 33, 39 3 33
4 4 14, 84
5 50, 56 5
6 66, 68 6 56, 66, 96
7 77, 78 7 77
8 82, 84 8 18, 28, 68, 78
9 91, 96 9 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) được thành lập vào ngày 26/7/1989 để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số Phú Yên (XSPY) không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mang lại niềm vui vào thứ 2 hàng tuần mà còn có nhiều ý nghĩa nhân văn khác như tạo thêm thu nhập cho nhiều người một cách lành mạnh, văn minh.

1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay (KQXSPY) quay ở đâu? Khi nào?

Kết quả xổ số Phú Yên được trực tiếp mở thưởng vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay.

2. Cách xem kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất

Để xem kết quả XS Phú Yên hôm nay (KQXSPY) nhanh và chính xác nhất các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi theo đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình. KQXS Phú Yên hôm nay sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Vì Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XS Phú Yên trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn không chỉ xem được kết quả xổ số Phú Yên ngày hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số đài Phú Yên tuần trước và những tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

Ngoài ra còn có:

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

4. Trúng giải xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) liên hệ nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với kết quả giải thưởng, có thể đổi số trúng xổ số Phú Yên hôm nay tại các địa chỉ sau:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa (Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang (ĐT: 0258.3819926 - FAX: 0258.3819925).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk: Địa chỉ: Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột (ĐT: 0262.3818152 - FAX: 0262.3818153).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai: Địa chỉ: Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku (ĐT: 0259.3876910 - FAX: 0259.3876911).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 63 Ỷ Lan, TP.Quy Nhơn (ĐT: 0256.3818639 - FAX: 0256.3818656).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng (ĐT: 02511.3647595 - FAX: 02511.3647596).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi (ĐT: 02553.727767 - FAX: 02553.727769).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 63 Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận (ĐT: 0268.3826616 - FAX: 0268.3826617).

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất

- Trang xổ số Phú Yên hôm nay cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Để xem KQXS Phú Yên hôm nay chính xác và nhanh nhất các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

- Đầu tiên, các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Phú Yên ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó, dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trùng giải nào.

Xem thêm
Thu gọn