XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 21-09-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 28
Giải bảy 382
Giải sáu 4968 6009 5956
Giải năm 0196
Giải tư 02933 63091 31014 23078 07831 11366 68001
Giải ba 86150 76484
Giải nhì 21077
Giải nhất 31939
Đặc biệt 865018
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 09 14 18 28 31 33 39 50
56 66 68 77 78 82 84 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 50
1 14, 18 1 31, 91
2 28 2 82
3 31, 33, 39 3 33
4 4 14, 84
5 50, 56 5
6 66, 68 6 56, 66, 96
7 77, 78 7 77
8 82, 84 8 18, 28, 68, 78
9 91, 96 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 14-09-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 32
Giải bảy 997
Giải sáu 9616 7218 7932
Giải năm 1310
Giải tư 17907 52725 61478 64663 82058 06244 15937
Giải ba 41425 53206
Giải nhì 79556
Giải nhất 98925
Đặc biệt 986361
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
06 07 10 16 18 25 25 25 32
32 37 44 56 58 61 63 78 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 10
1 10, 16, 18 1 61
2 25, 25, 25 2 32, 32
3 32, 32, 37 3 63
4 44 4 44
5 56, 58 5 25, 25, 25
6 61, 63 6 16, 56
7 78 7 37, 97
8 8 18, 58, 78
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 07-09-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 38
Giải bảy 884
Giải sáu 6071 5597 7870
Giải năm 3514
Giải tư 49036 09295 08618 72894 36131 97675 73121
Giải ba 66069 12429
Giải nhì 24873
Giải nhất 33072
Đặc biệt 805250
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
14 18 21 29 31 36 38 50 69
70 71 72 73 75 84 94 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 70
1 14, 18 1 21, 31, 71
2 21, 29 2 72
3 31, 36, 38 3 73
4 4 14, 84, 94
5 50 5 75, 95
6 69 6 36
7 70, 71, 72, 73, 75 7 97
8 84 8 18, 38
9 94, 95, 97 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 31-08-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 08
Giải bảy 760
Giải sáu 7698 8191 4862
Giải năm 1289
Giải tư 61104 59043 47607 89663 78970 11129 08120
Giải ba 79629 37156
Giải nhì 78720
Giải nhất 89443
Đặc biệt 277008
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
04 07 08 08 20 20 29 29 43
43 56 60 62 63 70 89 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 08, 08 0 20, 20, 60, 70
1 1 91
2 20, 20, 29, 29 2 62
3 3 43, 43, 63
4 43, 43 4
5 56 5
6 60, 62, 63 6 56
7 70 7
8 89 8 08, 98
9 91, 98 9 29, 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 24-08-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 58
Giải bảy 403
Giải sáu 1311 1524 2145
Giải năm 0724
Giải tư 73338 75001 78901 83681 89848 87903 03314
Giải ba 70871 47676
Giải nhì 12090
Giải nhất 29294
Đặc biệt 036040
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 01 03 03 11 14 24 24 38
40 45 48 58 71 76 81 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 03, 03 0 40, 90
1 11, 14 1 11, 71, 81
2 24, 24 2
3 38 3
4 40, 45, 48 4 14, 24, 24, 94
5 58 5 45
6 6 76
7 71, 76 7
8 81 8 38, 48, 58
9 90, 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 17-08-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 49
Giải bảy 305
Giải sáu 0272 3046 2729
Giải năm 7112
Giải tư 82953 37569 69024 27814 06110 79730 23736
Giải ba 67093 17950
Giải nhì 95688
Giải nhất 46183
Đặc biệt 378493
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
05 10 12 14 24 29 30 36 46
49 50 53 69 72 83 88 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10, 30, 50
1 10, 12, 14 1
2 24, 29 2 12, 72
3 30, 36 3 53, 83, 93, 93
4 46, 49 4 14, 24
5 50, 53 5
6 69 6 36, 46
7 72 7
8 83, 88 8 88
9 93, 93 9 29, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 10-08-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 97
Giải bảy 851
Giải sáu 4377 8897 9674
Giải năm 8576
Giải tư 54437 12061 32351 68323 80841 36537 61535
Giải ba 37673 86081
Giải nhì 79250
Giải nhất 82774
Đặc biệt 242845
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
23 35 37 37 41 45 50 51 51
61 73 74 74 76 77 81 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50
1 1 41, 51, 51, 61, 81
2 23 2
3 35, 37, 37 3 23, 73
4 41, 45 4 74, 74
5 50, 51, 51 5 35, 45
6 61 6 76
7 73, 74, 74, 76, 77 7 37, 37, 77, 97, 97
8 81 8
9 97, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 03-08-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 68
Giải bảy 896
Giải sáu 7017 0069 2476
Giải năm 6714
Giải tư 29894 08879 79589 49046 45703 92840 53814
Giải ba 91592 99108
Giải nhì 97462
Giải nhất 85459
Đặc biệt 325724
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 08 14 14 17 24 40 46 59
62 68 69 76 79 89 92 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0 40
1 14, 14, 17 1
2 24 2 62, 92
3 3
4 40, 46 4 14, 14, 24, 94
5 59 5
6 62, 68, 69 6 46, 76, 96
7 76, 79 7 17
8 89 8 68
9 92, 94, 96 9 59, 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 27-07-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 43
Giải bảy 705
Giải sáu 2111 7951 0134
Giải năm 7859
Giải tư 07231 87420 79047 33408 27807 05863 90234
Giải ba 46964 68671
Giải nhì 42980
Giải nhất 04303
Đặc biệt 078621
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 05 07 08 11 20 21 31 34
34 43 47 51 59 63 64 71 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 07, 08 0 20, 80
1 11 1 11, 21, 31, 51, 71
2 20, 21 2
3 31, 34, 34 3 43, 63
4 43, 47 4 34, 34, 64
5 51, 59 5
6 63, 64 6
7 71 7 47
8 80 8
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 20-07-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 06
Giải bảy 398
Giải sáu 3684 0685 2601
Giải năm 5469
Giải tư 21955 51327 50756 55397 75328 08265 03754
Giải ba 69376 45804
Giải nhì 91021
Giải nhất 62704
Đặc biệt 299589
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 04 04 06 21 27 28 54 55
56 65 69 76 84 85 89 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 04, 06 0
1 1 21
2 21, 27, 28 2
3 3
4 4 54, 84
5 54, 55, 56 5 55, 65, 85
6 65, 69 6 06, 56, 76
7 76 7 27, 97
8 84, 85, 89 8 28, 98
9 97, 98 9 69, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) được thành lập vào ngày 26/7/1989 để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số Phú Yên (XSPY) không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mang lại niềm vui vào thứ 2 hàng tuần mà còn có nhiều ý nghĩa nhân văn khác như tạo thêm thu nhập cho nhiều người một cách lành mạnh, văn minh.

1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay (KQXSPY) quay ở đâu? Khi nào?

Kết quả xổ số Phú Yên được trực tiếp mở thưởng vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay.

2. Cách xem kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất

Để xem kết quả XS Phú Yên hôm nay (KQXSPY) nhanh và chính xác nhất các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi theo đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình. KQXS Phú Yên hôm nay sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Vì Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XS Phú Yên trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn không chỉ xem được kết quả xổ số Phú Yên ngày hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số đài Phú Yên tuần trước và những tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

Ngoài ra còn có:

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

4. Trúng giải xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) liên hệ nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với kết quả giải thưởng, có thể đổi số trúng xổ số Phú Yên hôm nay tại các địa chỉ sau:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa (Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang (ĐT: 0258.3819926 - FAX: 0258.3819925).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk: Địa chỉ: Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột (ĐT: 0262.3818152 - FAX: 0262.3818153).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai: Địa chỉ: Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku (ĐT: 0259.3876910 - FAX: 0259.3876911).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 63 Ỷ Lan, TP.Quy Nhơn (ĐT: 0256.3818639 - FAX: 0256.3818656).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng (ĐT: 02511.3647595 - FAX: 02511.3647596).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi (ĐT: 02553.727767 - FAX: 02553.727769).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 63 Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận (ĐT: 0268.3826616 - FAX: 0268.3826617).

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất

- Trang xổ số Phú Yên hôm nay cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Để xem KQXS Phú Yên hôm nay chính xác và nhanh nhất các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

- Đầu tiên, các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Phú Yên ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó, dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trùng giải nào.

Xem thêm
Thu gọn