XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 29-07-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 27
Giải bảy 421
Giải sáu 7454 5405 3299
Giải năm 9377
Giải tư 27844 44862 51026 52939 38871 86500 55701
Giải ba 44109 71118
Giải nhì 45069
Giải nhất 55506
Đặc biệt 046753
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 01 05 06 09 18 21 26 27
39 44 53 54 62 69 71 77 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 05, 06, 09 0
1 18 1 21, 71
2 21, 26, 27 2 62
3 39 3 53
4 44 4 44, 54
5 53, 54 5
6 62, 69 6 26
7 71, 77 7 27, 77
8 8 18
9 99 9 39, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 22-07-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 87
Giải bảy 240
Giải sáu 4104 8223 7981
Giải năm 6439
Giải tư 67849 31455 57538 76609 09463 48748 33807
Giải ba 07962 55809
Giải nhì 06825
Giải nhất 19355
Đặc biệt 403667
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
04 07 09 09 23 25 38 39 40
48 49 55 55 62 63 67 81 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 09, 09 0 40
1 1 81
2 23, 25 2 62
3 38, 39 3 23, 63
4 40, 48, 49 4
5 55, 55 5 25, 55, 55
6 62, 63, 67 6
7 7 67, 87
8 81, 87 8 38, 48
9 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 15-07-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 17
Giải bảy 995
Giải sáu 2494 7152 3169
Giải năm 7209
Giải tư 58375 45234 90231 79505 99599 33002 36135
Giải ba 87627 07453
Giải nhì 75583
Giải nhất 94840
Đặc biệt 635927
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
02 05 09 17 27 27 31 34 35
40 52 53 69 75 83 94 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 09 0 40
1 17 1 31
2 27, 27 2 52
3 31, 34, 35 3 53, 83
4 40 4 34, 94
5 52, 53 5 35, 75, 95
6 69 6
7 75 7 17, 27, 27
8 83 8
9 94, 95, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 08-07-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 72
Giải bảy 601
Giải sáu 2069 3163 5147
Giải năm 1871
Giải tư 14647 63302 87062 84468 78675 20226 54186
Giải ba 35250 38077
Giải nhì 74651
Giải nhất 90814
Đặc biệt 114667
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 02 14 26 47 47 50 51 62
63 67 68 69 71 72 75 77 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 50
1 14 1 51, 71
2 26 2 62, 72
3 3 63
4 47, 47 4 14
5 50, 51 5 75
6 62, 63, 67, 68, 69 6 26, 86
7 71, 72, 75, 77 7 47, 47, 67, 77
8 86 8 68
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 01-07-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 23
Giải bảy 770
Giải sáu 6168 3000 0696
Giải năm 2907
Giải tư 65973 93022 08065 82597 55443 69421 13063
Giải ba 57714 73855
Giải nhì 18048
Giải nhất 30831
Đặc biệt 557502
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 02 07 14 21 22 23 31 43
48 55 63 65 68 70 73 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 07 0 70
1 14 1 21, 31
2 21, 22, 23 2 22
3 31 3 23, 43, 63, 73
4 43, 48 4 14
5 55 5 55, 65
6 63, 65, 68 6 96
7 70, 73 7 97
8 8 48, 68
9 96, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 24-06-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 77
Giải bảy 896
Giải sáu 2169 3701 8637
Giải năm 9246
Giải tư 40267 75580 21900 80399 50231 52247 11907
Giải ba 57156 17586
Giải nhì 36393
Giải nhất 98395
Đặc biệt 756673
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 01 07 31 37 46 47 56 67
69 73 77 80 86 93 95 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 07 0 80
1 1 31
2 2
3 31, 37 3 73, 93
4 46, 47 4
5 56 5 95
6 67, 69 6 46, 56, 86, 96
7 73, 77 7 37, 47, 67, 77
8 80, 86 8
9 93, 95, 96, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 17-06-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 44
Giải bảy 291
Giải sáu 8240 0332 4497
Giải năm 9644
Giải tư 22313 30444 17844 92893 29346 64870 04591
Giải ba 90742 65648
Giải nhì 59372
Giải nhất 38709
Đặc biệt 147581
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
09 13 32 40 42 44 44 44 44
46 48 70 72 81 91 91 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 40, 70
1 13 1 81, 91, 91
2 2 32, 42, 72
3 32 3 13, 93
4 40, 42, 44, 44, 44, 44, 46, 48 4 44, 44, 44, 44
5 5
6 6 46
7 70, 72 7 97
8 81 8 48
9 91, 91, 93, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 10-06-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 17
Giải bảy 336
Giải sáu 7356 2941 4794
Giải năm 5451
Giải tư 90890 00207 56925 17059 15652 90007 45853
Giải ba 90038 85113
Giải nhì 63239
Giải nhất 77650
Đặc biệt 349716
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
07 07 13 16 17 25 36 38 39
41 50 51 52 53 56 59 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07 0 50, 90
1 13, 16, 17 1 41, 51
2 25 2 52
3 36, 38, 39 3 13, 53
4 41 4 94
5 50, 51, 52, 53, 56, 59 5 25
6 6 16, 36, 56
7 7 17
8 8 38
9 90, 94 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 03-06-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 64
Giải bảy 459
Giải sáu 4455 4102 7275
Giải năm 6629
Giải tư 65786 92696 29617 85964 86183 90858 33929
Giải ba 94764 24374
Giải nhì 79065
Giải nhất 42400
Đặc biệt 095990
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 02 17 29 29 55 58 59 64
64 64 65 74 75 83 86 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 90
1 17 1
2 29, 29 2
3 3 83
4 4 64, 64, 64, 74
5 55, 58, 59 5 55, 65, 75
6 64, 64, 64, 65 6 86, 96
7 74, 75 7 17
8 83, 86 8 58
9 90, 96 9 29, 29, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 27-05-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 54
Giải bảy 616
Giải sáu 2464 2257 2555
Giải năm 5864
Giải tư 12737 78644 49384 75565 91356 12648 66970
Giải ba 66288 10192
Giải nhì 83859
Giải nhất 31346
Đặc biệt 078436
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
16 36 37 44 46 48 54 55 56
57 59 64 64 65 70 84 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 16 1
2 2 92
3 36, 37 3
4 44, 46, 48 4 44, 54, 64, 64, 84
5 54, 55, 56, 57, 59 5 55, 65
6 64, 64, 65 6 16, 36, 46, 56
7 70 7 37, 57
8 84, 88 8 48, 88
9 92 9 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH

Xổ số Quảng Bình (XSQB) không còn xa lạ gì với những người dân nơi đây. Hiện nay vé xổ số đài Quảng Bình được phát hành rộng khắp các tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên. Vì thế bất cứ ai cũng có thể mua cho mình những cặp vé XS Quảng Bình để thử vận may với những con số may mắn.

1. Kết quả xổ số đài Quảng Bình (KQXSQB) quay vào thứ mấy, giờ nào?

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày hôm nay được quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15 – 17h30 thứ 5 hàng tuần.

Muốn theo dõi kết quả XSQBINH nhanh và chính xác nhất, các bạn hãy chú ý tới giờ mở thưởng thì truy cập vào website XoSo88.TV. Tại đây kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình sẽ được tự động cập nhật và hiển thị.

2. Xem lại kết quả xổ số Quảng Bình của các tuần trước như nào?

Nếu bạn bỏ lỡ buổi mở thưởng trực tiếp xổ số Quảng Bình hôm nay, hôm qua, bạn vẫn có thể xem lại dễ dàng bởi XoSo88.TV lưu lại KQXS Quảng Bình trong 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước, tuần trước nữa…

Cách xem kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp như sau: Các bạn truy cập website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Quảng Bình sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Quảng Bình hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XS Quảng Bình cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải đặc biệt, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay ở đâu?

Khi trúng các giải thưởng xổ số Quảng Bình ngày hôm nay, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn các bước nhận giải:

Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3822378

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh và chính xác nhất

Dựa theo những thông tin chi tiết về các giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi mà trang Xổ Số 88 cung cấp các bạn có thể dò vé XS Quảng Bình như sau:

- Đầu tiên, kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả xổ số Quảng Bình ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó dò lên bảng kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQBINH) bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn