XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 14-10-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 65
Giải bảy 478
Giải sáu 1655 0303 8594
Giải năm 5133
Giải tư 03789 62883 43159 96609 85539 92041 41452
Giải ba 33930 23451
Giải nhì 90931
Giải nhất 00032
Đặc biệt 080378
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
03 09 30 31 32 33 39 41 51
52 55 59 65 78 78 83 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 30
1 1 31, 41, 51
2 2 32, 52
3 30, 31, 32, 33, 39 3 33, 83
4 41 4 94
5 51, 52, 55, 59 5 55, 65
6 65 6
7 78, 78 7
8 83, 89 8 78, 78
9 94 9 39, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 07-10-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 24
Giải bảy 312
Giải sáu 5019 9752 6814
Giải năm 9007
Giải tư 87453 22806 15068 81509 49523 19885 52304
Giải ba 05165 74297
Giải nhì 31362
Giải nhất 50566
Đặc biệt 797761
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
04 06 07 09 12 14 19 23 24
52 53 61 62 65 66 68 85 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 07, 09 0
1 12, 14, 19 1 61
2 23, 24 2 12, 52, 62
3 3 23, 53
4 4 14, 24
5 52, 53 5 65, 85
6 61, 62, 65, 66, 68 6 66
7 7 97
8 85 8 68
9 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 30-09-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 14
Giải bảy 933
Giải sáu 8990 9372 1576
Giải năm 4999
Giải tư 13595 67399 63457 47838 95331 96901 31892
Giải ba 04791 86864
Giải nhì 42372
Giải nhất 70631
Đặc biệt 941542
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 14 31 31 33 38 42 57 64
72 72 76 90 91 92 95 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 90
1 14 1 31, 31, 91
2 2 42, 72, 72, 92
3 31, 31, 33, 38 3 33
4 42 4 14, 64
5 57 5 95
6 64 6 76
7 72, 72, 76 7 57
8 8 38
9 90, 91, 92, 95, 99, 99 9 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 23-09-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 10
Giải bảy 933
Giải sáu 3613 1594 4715
Giải năm 4048
Giải tư 62228 08128 13973 78301 63616 87947 20681
Giải ba 15228 07260
Giải nhì 23182
Giải nhất 08042
Đặc biệt 493570
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 10 13 15 16 28 28 28 33
42 47 48 60 70 73 81 82 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 60, 70
1 10, 13, 15, 16 1 81
2 28, 28, 28 2 42, 82
3 33 3 13, 33, 73
4 42, 47, 48 4 94
5 5 15
6 60 6 16
7 70, 73 7 47
8 81, 82 8 28, 28, 28, 48
9 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-09-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 93
Giải bảy 183
Giải sáu 6613 2039 7397
Giải năm 7018
Giải tư 89061 26671 19327 03145 96698 27972 09554
Giải ba 14083 98051
Giải nhì 86529
Giải nhất 00477
Đặc biệt 603521
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
13 18 21 27 29 39 45 51 54
61 71 72 77 83 83 93 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13, 18 1 21, 51, 61, 71
2 21, 27, 29 2 72
3 39 3 13, 83, 83, 93
4 45 4 54
5 51, 54 5 45
6 61 6
7 71, 72, 77 7 27, 77, 97
8 83, 83 8 18, 98
9 93, 97, 98 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 09-09-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 15
Giải bảy 578
Giải sáu 6351 2920 7736
Giải năm 0140
Giải tư 66631 76494 88069 62387 09253 65552 73563
Giải ba 48113 64025
Giải nhì 26006
Giải nhất 14168
Đặc biệt 128250
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
06 13 15 20 25 31 36 40 50
51 52 53 63 68 69 78 87 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 40, 50
1 13, 15 1 31, 51
2 20, 25 2 52
3 31, 36 3 13, 53, 63
4 40 4 94
5 50, 51, 52, 53 5 15, 25
6 63, 68, 69 6 36
7 78 7 87
8 87 8 68, 78
9 94 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 02-09-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 45
Giải bảy 098
Giải sáu 2059 1885 3231
Giải năm 1991
Giải tư 96048 23541 12187 17829 39000 32489 30498
Giải ba 37629 77750
Giải nhì 28148
Giải nhất 80714
Đặc biệt 423730
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 14 29 29 30 31 41 45 48
48 50 59 85 87 89 91 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 30, 50
1 14 1 31, 41, 91
2 29, 29 2
3 30, 31 3
4 41, 45, 48, 48 4 14
5 50, 59 5 45, 85
6 6
7 7 87
8 85, 87, 89 8 48, 48, 98, 98
9 91, 98, 98 9 29, 29, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 26-08-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 31
Giải bảy 034
Giải sáu 5363 5671 4596
Giải năm 3476
Giải tư 32244 68935 70372 98320 70809 36080 69505
Giải ba 17980 84770
Giải nhì 15031
Giải nhất 17743
Đặc biệt 595385
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
05 09 20 31 31 34 35 43 44
63 70 71 72 76 80 80 85 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 20, 70, 80, 80
1 1 31, 31, 71
2 20 2 72
3 31, 31, 34, 35 3 43, 63
4 43, 44 4 34, 44
5 5 35, 85
6 63 6 76, 96
7 70, 71, 72, 76 7
8 80, 80, 85 8
9 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 19-08-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 91
Giải bảy 357
Giải sáu 5054 6710 5220
Giải năm 2115
Giải tư 35188 49747 78879 19709 60936 66903 42952
Giải ba 85834 10600
Giải nhì 59482
Giải nhất 88574
Đặc biệt 910642
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 03 09 10 15 20 34 36 42
47 52 54 57 74 79 82 88 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 09 0 10, 20
1 10, 15 1 91
2 20 2 42, 52, 82
3 34, 36 3
4 42, 47 4 34, 54, 74
5 52, 54, 57 5 15
6 6 36
7 74, 79 7 47, 57
8 82, 88 8 88
9 91 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 12-08-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 20
Giải bảy 457
Giải sáu 9606 3484 7956
Giải năm 2614
Giải tư 80536 03085 88121 38935 73777 10260 81150
Giải ba 28694 88507
Giải nhì 27977
Giải nhất 37072
Đặc biệt 052062
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
06 07 14 20 21 35 36 50 56
57 60 62 72 77 77 84 85 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 20, 50, 60
1 14 1 21
2 20, 21 2 62, 72
3 35, 36 3
4 4 14, 84, 94
5 50, 56, 57 5 35, 85
6 60, 62 6 36, 56
7 72, 77, 77 7 57, 77, 77
8 84, 85 8
9 94 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH

Xổ số Quảng Bình (XSQB) không còn xa lạ gì với những người dân nơi đây. Hiện nay vé xổ số đài Quảng Bình được phát hành rộng khắp các tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên. Vì thế bất cứ ai cũng có thể mua cho mình những cặp vé XS Quảng Bình để thử vận may với những con số may mắn.

1. Kết quả xổ số đài Quảng Bình (KQXSQB) quay vào thứ mấy, giờ nào?

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày hôm nay được quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15 – 17h30 thứ 5 hàng tuần.

Muốn theo dõi kết quả XSQBINH nhanh và chính xác nhất, các bạn hãy chú ý tới giờ mở thưởng thì truy cập vào website XoSo88.TV. Tại đây kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình sẽ được tự động cập nhật và hiển thị.

2. Xem lại kết quả xổ số Quảng Bình của các tuần trước như nào?

Nếu bạn bỏ lỡ buổi mở thưởng trực tiếp xổ số Quảng Bình hôm nay, hôm qua, bạn vẫn có thể xem lại dễ dàng bởi XoSo88.TV lưu lại KQXS Quảng Bình trong 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước, tuần trước nữa…

Cách xem kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp như sau: Các bạn truy cập website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Quảng Bình sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Quảng Bình hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XS Quảng Bình cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải đặc biệt, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay ở đâu?

Khi trúng các giải thưởng xổ số Quảng Bình ngày hôm nay, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn các bước nhận giải:

Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3822378

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh và chính xác nhất

Dựa theo những thông tin chi tiết về các giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi mà trang Xổ Số 88 cung cấp các bạn có thể dò vé XS Quảng Bình như sau:

- Đầu tiên, kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả xổ số Quảng Bình ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó dò lên bảng kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQBINH) bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn