XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 30-06-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 25
Giải bảy 421
Giải sáu 1249 2900 1526
Giải năm 4332
Giải tư 89551 30800 52236 51923 30888 29701 87141
Giải ba 20443 09776
Giải nhì 26071
Giải nhất 58665
Đặc biệt 845265
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 00 01 21 23 25 26 32 36
41 43 49 51 65 65 71 76 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 01 0
1 1 21, 41, 51, 71
2 21, 23, 25, 26 2 32
3 32, 36 3 23, 43
4 41, 43, 49 4
5 51 5 25, 65, 65
6 65, 65 6 26, 36, 76
7 71, 76 7
8 88 8 88
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 23-06-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 02
Giải bảy 324
Giải sáu 1499 2175 7016
Giải năm 4134
Giải tư 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871
Giải ba 34339 82762
Giải nhì 83400
Giải nhất 90632
Đặc biệt 851225
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 02 02 16 17 22 24 25 27
32 34 39 48 61 62 71 75 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 02 0
1 16, 17 1 61, 71
2 22, 24, 25, 27 2 02, 22, 32, 62
3 32, 34, 39 3
4 48 4 24, 34
5 5 25, 75
6 61, 62 6 16
7 71, 75 7 17, 27
8 8 48
9 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-06-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 99
Giải bảy 913
Giải sáu 6144 8250 6891
Giải năm 7950
Giải tư 14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140
Giải ba 33981 28714
Giải nhì 97212
Giải nhất 76606
Đặc biệt 749246
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
05 06 12 12 13 14 21 32 38
40 44 46 50 50 62 81 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0 40, 50, 50
1 12, 12, 13, 14 1 21, 81, 91
2 21 2 12, 12, 32, 62
3 32, 38 3 13
4 40, 44, 46 4 14, 44
5 50, 50 5
6 62 6 46
7 7
8 81 8 38
9 91, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 09-06-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 58
Giải bảy 212
Giải sáu 9020 4555 5881
Giải năm 8217
Giải tư 45405 86396 19588 08271 04978 16491 69228
Giải ba 64023 78776
Giải nhì 98213
Giải nhất 98596
Đặc biệt 374066
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
05 12 13 17 20 23 28 55 58
66 71 76 78 81 88 91 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20
1 12, 13, 17 1 71, 81, 91
2 20, 23, 28 2 12
3 3 13, 23
4 4
5 55, 58 5 55
6 66 6 66, 76, 96, 96
7 71, 76, 78 7 17
8 81, 88 8 28, 58, 78, 88
9 91, 96, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 02-06-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 56
Giải bảy 699
Giải sáu 7881 5647 6963
Giải năm 6034
Giải tư 30315 36933 43810 66207 37173 62058 02297
Giải ba 46811 37023
Giải nhì 53343
Giải nhất 33610
Đặc biệt 008257
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
07 10 10 11 15 23 33 34 43
47 56 57 58 63 73 81 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10, 10
1 10, 10, 11, 15 1 11, 81
2 23 2
3 33, 34 3 23, 33, 43, 63, 73
4 43, 47 4 34
5 56, 57, 58 5 15
6 63 6 56
7 73 7 47, 57, 97
8 81 8 58
9 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 26-05-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 61
Giải bảy 815
Giải sáu 6293 0096 3835
Giải năm 1293
Giải tư 55180 67352 63099 37007 87156 42416 81558
Giải ba 97429 45760
Giải nhì 16562
Giải nhất 99240
Đặc biệt 379367
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
07 15 16 29 35 40 52 56 58
60 61 62 67 80 93 93 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 40, 60, 80
1 15, 16 1 61
2 29 2 52, 62
3 35 3 93, 93
4 40 4
5 52, 56, 58 5 15, 35
6 60, 61, 62, 67 6 16, 56, 96
7 7 67
8 80 8 58
9 93, 93, 96, 99 9 29, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 19-05-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 49
Giải bảy 741
Giải sáu 9362 1576 2612
Giải năm 3538
Giải tư 20190 64537 93725 12680 56388 49570 04756
Giải ba 55302 62433
Giải nhì 05873
Giải nhất 65978
Đặc biệt 622028
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
02 12 25 28 33 37 38 41 49
56 62 70 73 76 78 80 88 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 70, 80, 90
1 12 1 41
2 25, 28 2 12, 62
3 33, 37, 38 3 33, 73
4 41, 49 4
5 56 5 25
6 62 6 56, 76
7 70, 73, 76, 78 7 37
8 80, 88 8 28, 38, 78, 88
9 90 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 12-05-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 92
Giải bảy 723
Giải sáu 0516 2189 2957
Giải năm 0328
Giải tư 89649 39048 71725 63561 73640 13592 92158
Giải ba 68722 46138
Giải nhì 86736
Giải nhất 02012
Đặc biệt 734480
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
12 16 22 23 25 28 36 38 40
48 49 57 58 61 80 89 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 80
1 12, 16 1 61
2 22, 23, 25, 28 2 12, 22, 92, 92
3 36, 38 3 23
4 40, 48, 49 4
5 57, 58 5 25
6 61 6 16, 36
7 7 57
8 80, 89 8 28, 38, 48, 58
9 92, 92 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 05-05-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 25
Giải bảy 181
Giải sáu 5608 3307 7809
Giải năm 8690
Giải tư 22288 93632 74009 49731 25757 74101 30656
Giải ba 05450 67580
Giải nhì 85729
Giải nhất 95758
Đặc biệt 957609
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 07 08 09 09 09 25 29 31
32 50 56 57 58 80 81 88 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07, 08, 09, 09, 09 0 50, 80, 90
1 1 31, 81
2 25, 29 2 32
3 31, 32 3
4 4
5 50, 56, 57, 58 5 25
6 6 56
7 7 57
8 80, 81, 88 8 58, 88
9 90 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 28-04-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 33
Giải bảy 903
Giải sáu 9413 9876 7769
Giải năm 3267
Giải tư 15170 09567 73053 93013 75672 96313 83426
Giải ba 36445 92337
Giải nhì 33490
Giải nhất 76247
Đặc biệt 599761
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
03 13 13 13 26 33 37 45 47
53 61 67 67 69 70 72 76 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 70, 90
1 13, 13, 13 1 61
2 26 2 72
3 33, 37 3 13, 13, 13, 33, 53
4 45, 47 4
5 53 5 45
6 61, 67, 67, 69 6 26, 76
7 70, 72, 76 7 37, 47, 67, 67
8 8
9 90 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH

Xổ số Quảng Bình (XSQB) không còn xa lạ gì với những người dân nơi đây. Hiện nay vé xổ số đài Quảng Bình được phát hành rộng khắp các tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên. Vì thế bất cứ ai cũng có thể mua cho mình những cặp vé XS Quảng Bình để thử vận may với những con số may mắn.

1. Kết quả xổ số đài Quảng Bình (KQXSQB) quay vào thứ mấy, giờ nào?

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày hôm nay được quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15 – 17h30 thứ 5 hàng tuần.

Muốn theo dõi kết quả XSQBINH nhanh và chính xác nhất, các bạn hãy chú ý tới giờ mở thưởng thì truy cập vào website XoSo88.TV. Tại đây kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình sẽ được tự động cập nhật và hiển thị.

2. Xem lại kết quả xổ số Quảng Bình của các tuần trước như nào?

Nếu bạn bỏ lỡ buổi mở thưởng trực tiếp xổ số Quảng Bình hôm nay, hôm qua, bạn vẫn có thể xem lại dễ dàng bởi XoSo88.TV lưu lại KQXS Quảng Bình trong 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước, tuần trước nữa…

Cách xem kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp như sau: Các bạn truy cập website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Quảng Bình sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Quảng Bình hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XS Quảng Bình cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải đặc biệt, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay ở đâu?

Khi trúng các giải thưởng xổ số Quảng Bình ngày hôm nay, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn các bước nhận giải:

Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3822378

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh và chính xác nhất

Dựa theo những thông tin chi tiết về các giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi mà trang Xổ Số 88 cung cấp các bạn có thể dò vé XS Quảng Bình như sau:

- Đầu tiên, kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả xổ số Quảng Bình ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó dò lên bảng kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQBINH) bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn