XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 04-03-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 37
Giải bảy 041
Giải sáu 9250 6706 2152
Giải năm 7188
Giải tư 14785 99798 29022 92564 63128 36923 04201
Giải ba 75301 76950
Giải nhì 67807
Giải nhất 75813
Đặc biệt 790815
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 01 06 07 13 15 22 23 28
37 41 50 50 52 64 85 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 06, 07 0 50, 50
1 13, 15 1 41
2 22, 23, 28 2 22, 52
3 37 3 13, 23
4 41 4 64
5 50, 50, 52 5 15, 85
6 64 6
7 7 37
8 85, 88 8 28, 88, 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 25-02-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 58
Giải bảy 555
Giải sáu 5503 3039 7226
Giải năm 6609
Giải tư 36634 39105 08230 01083 27253 67828 41316
Giải ba 74164 99795
Giải nhì 94021
Giải nhất 67010
Đặc biệt 018928
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
03 05 09 10 16 21 26 28 28
30 34 39 53 55 58 64 83 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 09 0 10, 30
1 10, 16 1 21
2 21, 26, 28, 28 2
3 30, 34, 39 3 53, 83
4 4 34, 64
5 53, 55, 58 5 55, 95
6 64 6 16, 26
7 7
8 83 8 28, 28, 58
9 95 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 18-02-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 64
Giải bảy 887
Giải sáu 7974 1565 0655
Giải năm 8337
Giải tư 70280 34653 82437 60735 99126 21253 38641
Giải ba 46170 56033
Giải nhì 06485
Giải nhất 13787
Đặc biệt 723837
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
26 33 35 37 37 37 41 53 53
55 64 65 70 74 80 85 87 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70, 80
1 1 41
2 26 2
3 33, 35, 37, 37, 37 3 33, 53, 53
4 41 4 64, 74
5 53, 53, 55 5 35, 55, 65, 85
6 64, 65 6 26
7 70, 74 7 37, 37, 37, 87, 87
8 80, 85, 87, 87 8
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 11-02-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 49
Giải bảy 456
Giải sáu 1089 9922 6635
Giải năm 3845
Giải tư 55345 20241 56549 92549 58372 67626 54843
Giải ba 02564 72197
Giải nhì 21328
Giải nhất 73887
Đặc biệt 022318
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
18 22 26 28 35 41 43 45 45
49 49 49 56 64 72 87 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 18 1 41
2 22, 26, 28 2 22, 72
3 35 3 43
4 41, 43, 45, 45, 49, 49, 49 4 64
5 56 5 35, 45, 45
6 64 6 26, 56
7 72 7 87, 97
8 87, 89 8 18, 28
9 97 9 49, 49, 49, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 04-02-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 39
Giải bảy 492
Giải sáu 7799 3984 2584
Giải năm 2195
Giải tư 61302 73515 48376 29475 71607 91158 61737
Giải ba 29673 32792
Giải nhì 95681
Giải nhất 76898
Đặc biệt 618608
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
02 07 08 15 37 39 58 73 75
76 81 84 84 92 92 95 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07, 08 0
1 15 1 81
2 2 92, 92
3 37, 39 3 73
4 4 84, 84
5 58 5 15, 75, 95
6 6 76
7 73, 75, 76 7 37
8 81, 84, 84 8 58, 98
9 92, 92, 95, 98, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 28-01-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 20
Giải bảy 712
Giải sáu 9947 2031 5046
Giải năm 4278
Giải tư 97739 90366 82168 98726 36201 30026 39053
Giải ba 69797 59678
Giải nhì 76426
Giải nhất 02747
Đặc biệt 867458
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 12 20 26 26 26 31 39 46
47 47 53 58 66 68 78 78 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20
1 12 1 31
2 20, 26, 26, 26 2 12
3 31, 39 3 53
4 46, 47, 47 4
5 53, 58 5
6 66, 68 6 26, 26, 26, 46, 66
7 78, 78 7 47, 47, 97
8 8 58, 68, 78, 78
9 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 21-01-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 04
Giải bảy 536
Giải sáu 5114 7688 2899
Giải năm 5303
Giải tư 12338 87531 85351 81064 93505 70321 27892
Giải ba 09017 84372
Giải nhì 88439
Giải nhất 42389
Đặc biệt 624852
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
03 04 05 14 17 21 31 36 38
39 51 52 64 72 88 89 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 05 0
1 14, 17 1 21, 31, 51
2 21 2 52, 72, 92
3 31, 36, 38, 39 3
4 4 04, 14, 64
5 51, 52 5
6 64 6 36
7 72 7 17
8 88, 89 8 38, 88
9 92, 99 9 39, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 14-01-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 20
Giải bảy 065
Giải sáu 8744 8770 8736
Giải năm 9375
Giải tư 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053
Giải ba 04377 73382
Giải nhì 61009
Giải nhất 17031
Đặc biệt 354957
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
09 12 20 24 31 36 38 44 49
53 57 65 70 75 77 82 87 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 70
1 12 1 31
2 20, 24 2 12, 82
3 31, 36, 38 3 53
4 44, 49 4 24, 44
5 53, 57 5 65, 75
6 65 6 36
7 70, 75, 77 7 57, 77, 87, 87
8 82, 87, 87 8 38
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 07-01-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 19
Giải bảy 099
Giải sáu 0899 7763 1233
Giải năm 7203
Giải tư 56274 84588 49858 50414 77333 00075 27920
Giải ba 04948 69953
Giải nhì 99253
Giải nhất 50922
Đặc biệt 140054
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
03 14 19 20 22 33 33 48 53
53 54 58 63 74 75 88 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20
1 14, 19 1
2 20, 22 2 22
3 33, 33 3 33, 33, 53, 53, 63
4 48 4 14, 54, 74
5 53, 53, 54, 58 5 75
6 63 6
7 74, 75 7
8 88 8 48, 58, 88
9 99, 99 9 19, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 31-12-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 07
Giải bảy 557
Giải sáu 0426 8085 5136
Giải năm 2854
Giải tư 21697 71606 84528 44286 43298 13265 16472
Giải ba 60809 94996
Giải nhì 67195
Giải nhất 07921
Đặc biệt 423116
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
06 07 09 16 21 26 28 36 54
57 65 72 85 86 95 96 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07, 09 0
1 16 1 21
2 21, 26, 28 2 72
3 36 3
4 4 54
5 54, 57 5 65, 85, 95
6 65 6 16, 26, 36, 86, 96
7 72 7 07, 57, 97
8 85, 86 8 28, 98
9 95, 96, 97, 98 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH

Xổ số Quảng Bình (XSQB) không còn xa lạ gì với những người dân nơi đây. Hiện nay vé xổ số đài Quảng Bình được phát hành rộng khắp các tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên. Vì thế bất cứ ai cũng có thể mua cho mình những cặp vé XS Quảng Bình để thử vận may với những con số may mắn.

1. Kết quả xổ số đài Quảng Bình (KQXSQB) quay vào thứ mấy, giờ nào?

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày hôm nay được quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15 – 17h30 thứ 5 hàng tuần.

Muốn theo dõi kết quả XSQBINH nhanh và chính xác nhất, các bạn hãy chú ý tới giờ mở thưởng thì truy cập vào website XoSo88.TV. Tại đây kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình sẽ được tự động cập nhật và hiển thị.

2. Xem lại kết quả xổ số Quảng Bình của các tuần trước như nào?

Nếu bạn bỏ lỡ buổi mở thưởng trực tiếp xổ số Quảng Bình hôm nay, hôm qua, bạn vẫn có thể xem lại dễ dàng bởi XoSo88.TV lưu lại KQXS Quảng Bình trong 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước, tuần trước nữa…

Cách xem kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp như sau: Các bạn truy cập website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Quảng Bình sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Quảng Bình hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XS Quảng Bình cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải đặc biệt, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay ở đâu?

Khi trúng các giải thưởng xổ số Quảng Bình ngày hôm nay, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn các bước nhận giải:

Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3822378

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh và chính xác nhất

Dựa theo những thông tin chi tiết về các giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi mà trang Xổ Số 88 cung cấp các bạn có thể dò vé XS Quảng Bình như sau:

- Đầu tiên, kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả xổ số Quảng Bình ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó dò lên bảng kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQBINH) bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn