XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 26-11-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 11
Giải bảy 345
Giải sáu 0245 8169 1705
Giải năm 7251
Giải tư 36586 51328 49853 77152 33097 14955 72029
Giải ba 85468 27340
Giải nhì 88237
Giải nhất 70677
Đặc biệt 315853
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
05 11 28 29 37 40 45 45 51
52 53 53 55 68 69 77 86 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40
1 11 1 11, 51
2 28, 29 2 52
3 37 3 53, 53
4 40, 45, 45 4
5 51, 52, 53, 53, 55 5 45, 45, 55
6 68, 69 6 86
7 77 7 37, 77, 97
8 86 8 28, 68
9 97 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 19-11-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 38
Giải bảy 401
Giải sáu 9395 0470 6905
Giải năm 8448
Giải tư 73281 83780 31699 98192 81014 45082 39410
Giải ba 24255 64828
Giải nhì 33082
Giải nhất 15244
Đặc biệt 907388
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 05 10 14 28 38 44 48 55
70 80 81 82 82 88 92 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 10, 70, 80
1 10, 14 1 81
2 28 2 82, 82, 92
3 38 3
4 44, 48 4 14, 44
5 55 5 55, 95
6 6
7 70 7
8 80, 81, 82, 82, 88 8 28, 38, 48, 88
9 92, 95, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 12-11-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 52
Giải bảy 514
Giải sáu 5132 7590 1609
Giải năm 8706
Giải tư 98605 04774 33951 67214 32116 07026 96567
Giải ba 69671 34953
Giải nhì 57107
Giải nhất 52573
Đặc biệt 021013
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
05 06 07 09 13 14 14 16 26
32 51 52 53 67 71 73 74 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 07, 09 0 90
1 13, 14, 14, 16 1 51, 71
2 26 2 32, 52
3 32 3 13, 53, 73
4 4 14, 14, 74
5 51, 52, 53 5
6 67 6 16, 26
7 71, 73, 74 7 67
8 8
9 90 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 05-11-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 58
Giải bảy 954
Giải sáu 1772 5123 9942
Giải năm 5463
Giải tư 75316 10966 22229 72349 19805 75677 81167
Giải ba 88207 86335
Giải nhì 73996
Giải nhất 33740
Đặc biệt 711057
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
05 07 16 23 29 35 40 42 49
54 57 58 63 66 67 72 77 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 40
1 16 1
2 23, 29 2 42, 72
3 35 3 23, 63
4 40, 42, 49 4 54
5 54, 57, 58 5 35
6 63, 66, 67 6 16, 66, 96
7 72, 77 7 57, 67, 77
8 8 58
9 96 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 29-10-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 02
Giải bảy 795
Giải sáu 6472 1082 5407
Giải năm 4608
Giải tư 36690 30022 55415 93244 31271 46792 41864
Giải ba 62503 98560
Giải nhì 53644
Giải nhất 78856
Đặc biệt 454997
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
02 03 07 08 15 22 44 44 56
60 64 71 72 82 90 92 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 07, 08 0 60, 90
1 15 1 71
2 22 2 02, 22, 72, 82, 92
3 3
4 44, 44 4 44, 44, 64
5 56 5 15, 95
6 60, 64 6 56
7 71, 72 7 97
8 82 8
9 90, 92, 95, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 22-10-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 80
Giải bảy 156
Giải sáu 9726 3687 4241
Giải năm 4851
Giải tư 82104 51664 86060 74908 83897 08059 30320
Giải ba 80190 62389
Giải nhì 41998
Giải nhất 45293
Đặc biệt 728919
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
04 08 19 20 26 41 51 56 59
60 64 80 87 89 90 93 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 20, 60, 80, 90
1 19 1 41, 51
2 20, 26 2
3 3 93
4 41 4 64
5 51, 56, 59 5
6 60, 64 6 26, 56
7 7 87, 97
8 80, 87, 89 8 98
9 90, 93, 97, 98 9 19, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 15-10-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 06
Giải bảy 601
Giải sáu 9348 6853 4976
Giải năm 5962
Giải tư 80515 88471 04246 43159 51029 93578 20139
Giải ba 79641 02682
Giải nhì 58115
Giải nhất 41440
Đặc biệt 597319
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 06 15 15 19 29 39 40 41
46 48 53 59 62 71 76 78 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06 0 40
1 15, 15, 19 1 41, 71
2 29 2 62, 82
3 39 3 53
4 40, 41, 46, 48 4
5 53, 59 5 15, 15
6 62 6 06, 46, 76
7 71, 76, 78 7
8 82 8 48, 78
9 9 19, 29, 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 08-10-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 49
Giải bảy 076
Giải sáu 8106 3989 1306
Giải năm 5333
Giải tư 68278 98584 72879 23570 82821 03322 16920
Giải ba 92959 78131
Giải nhì 55140
Giải nhất 45464
Đặc biệt 834316
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
06 06 16 20 21 22 31 33 40
49 59 64 70 76 78 79 84 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 06 0 20, 40, 70
1 16 1 21, 31
2 20, 21, 22 2 22
3 31, 33 3 33
4 40, 49 4 64, 84
5 59 5
6 64 6 16, 76
7 70, 76, 78, 79 7
8 84, 89 8 78
9 9 49, 59, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 01-10-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 84
Giải bảy 606
Giải sáu 0177 9635 0091
Giải năm 8761
Giải tư 67174 01076 79229 44370 82767 11606 79825
Giải ba 35540 33929
Giải nhì 12488
Giải nhất 58645
Đặc biệt 380530
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
06 06 25 29 29 30 35 40 45
61 67 70 74 76 77 84 88 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 06 0 30, 40, 70
1 1 61, 91
2 25, 29, 29 2
3 30, 35 3
4 40, 45 4 74, 84
5 5 25, 35, 45
6 61, 67 6 76
7 70, 74, 76, 77 7 67, 77
8 84, 88 8 88
9 91 9 29, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 24-09-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 28
Giải bảy 951
Giải sáu 3951 4132 8265
Giải năm 0977
Giải tư 39141 91057 09846 41511 67373 97636 14425
Giải ba 58629 94445
Giải nhì 11211
Giải nhất 22127
Đặc biệt 677067
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
11 11 25 27 28 29 32 36 41
45 46 51 51 57 65 67 73 77
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 11 1 11, 11, 41, 51, 51
2 25, 27, 28, 29 2 32
3 32, 36 3 73
4 41, 45, 46 4
5 51, 51, 57 5 25, 45, 65
6 65, 67 6 36, 46
7 73, 77 7 27, 57, 67, 77
8 8 28
9 9 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH

Xổ số Quảng Bình (XSQB) không còn xa lạ gì với những người dân nơi đây. Hiện nay vé xổ số đài Quảng Bình được phát hành rộng khắp các tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên. Vì thế bất cứ ai cũng có thể mua cho mình những cặp vé XS Quảng Bình để thử vận may với những con số may mắn.

1. Kết quả xổ số đài Quảng Bình (KQXSQB) quay vào thứ mấy, giờ nào?

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày hôm nay được quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15 – 17h30 thứ 5 hàng tuần.

Muốn theo dõi kết quả XSQBINH nhanh và chính xác nhất, các bạn hãy chú ý tới giờ mở thưởng thì truy cập vào website XoSo88.TV. Tại đây kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình sẽ được tự động cập nhật và hiển thị.

2. Xem lại kết quả xổ số Quảng Bình của các tuần trước như nào?

Nếu bạn bỏ lỡ buổi mở thưởng trực tiếp xổ số Quảng Bình hôm nay, hôm qua, bạn vẫn có thể xem lại dễ dàng bởi XoSo88.TV lưu lại KQXS Quảng Bình trong 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước, tuần trước nữa…

Cách xem kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp như sau: Các bạn truy cập website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Quảng Bình sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Quảng Bình hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XS Quảng Bình cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải đặc biệt, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay ở đâu?

Khi trúng các giải thưởng xổ số Quảng Bình ngày hôm nay, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn các bước nhận giải:

Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3822378

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh và chính xác nhất

Dựa theo những thông tin chi tiết về các giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi mà trang Xổ Số 88 cung cấp các bạn có thể dò vé XS Quảng Bình như sau:

- Đầu tiên, kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả xổ số Quảng Bình ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó dò lên bảng kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQBINH) bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn