XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 06-05-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 44
Giải bảy 048
Giải sáu 2257 6236 8387
Giải năm 2072
Giải tư 90427 23629 47567 07859 31284 67340 67029
Giải ba 10669 86495
Giải nhì 13888
Giải nhất 56078
Đặc biệt 892114
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
14 27 29 29 36 40 44 48 57
59 67 69 72 78 84 87 88 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 14 1
2 27, 29, 29 2 72
3 36 3
4 40, 44, 48 4 14, 44, 84
5 57, 59 5 95
6 67, 69 6 36
7 72, 78 7 27, 57, 67, 87
8 84, 87, 88 8 48, 78, 88
9 95 9 29, 29, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 29-04-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 68
Giải bảy 003
Giải sáu 8502 9494 8139
Giải năm 0558
Giải tư 52364 10621 67759 21230 54208 30223 71604
Giải ba 11212 05940
Giải nhì 88616
Giải nhất 12058
Đặc biệt 497656
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
02 03 04 08 12 16 21 23 30
39 40 56 58 58 59 64 68 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 04, 08 0 30, 40
1 12, 16 1 21
2 21, 23 2 12
3 30, 39 3 23
4 40 4 64, 94
5 56, 58, 58, 59 5
6 64, 68 6 16, 56
7 7
8 8 58, 58, 68
9 94 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 22-04-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 03
Giải bảy 080
Giải sáu 6249 4602 8428
Giải năm 5776
Giải tư 73010 98180 46107 45813 23245 71645 78301
Giải ba 95023 12292
Giải nhì 50677
Giải nhất 30970
Đặc biệt 316288
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 02 03 07 10 13 23 28 45
45 49 70 76 77 80 80 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 03, 07 0 10, 70, 80, 80
1 10, 13 1
2 23, 28 2 92
3 3 03, 13, 23
4 45, 45, 49 4
5 5 45, 45
6 6 76
7 70, 76, 77 7 77
8 80, 80, 88 8 28, 88
9 92 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 15-04-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 71
Giải bảy 118
Giải sáu 5492 0537 9420
Giải năm 6690
Giải tư 06392 82088 51055 20283 94658 54356 87734
Giải ba 60215 77024
Giải nhì 24787
Giải nhất 87394
Đặc biệt 646144
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
15 18 20 24 34 37 44 55 56
58 71 83 87 88 90 92 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 90
1 15, 18 1 71
2 20, 24 2 92, 92
3 34, 37 3 83
4 44 4 24, 34, 44, 94
5 55, 56, 58 5 15, 55
6 6 56
7 71 7 37, 87
8 83, 87, 88 8 18, 58, 88
9 90, 92, 92, 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 08-04-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 20
Giải bảy 299
Giải sáu 3780 6463 0610
Giải năm 9276
Giải tư 44277 61792 90304 68261 99135 71435 49587
Giải ba 22308 35386
Giải nhì 89586
Giải nhất 23694
Đặc biệt 023147
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
04 08 10 20 35 35 47 61 63
76 77 80 86 86 87 92 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 10, 20, 80
1 10 1 61
2 20 2 92
3 35, 35 3 63
4 47 4 94
5 5 35, 35
6 61, 63 6 76, 86, 86
7 76, 77 7 47, 77, 87
8 80, 86, 86, 87 8
9 92, 94, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 01-04-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 61
Giải bảy 107
Giải sáu 2474 5212 6212
Giải năm 3313
Giải tư 05762 95273 00917 05816 18598 69677 14738
Giải ba 71204 31312
Giải nhì 36672
Giải nhất 44160
Đặc biệt 852954
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
04 07 12 12 12 13 16 17 38
54 60 61 62 72 73 74 77 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07 0 60
1 12, 12, 12, 13, 16, 17 1 61
2 2 12, 12, 12, 62, 72
3 38 3 13, 73
4 4 54, 74
5 54 5
6 60, 61, 62 6 16
7 72, 73, 74, 77 7 17, 77
8 8 38, 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 25-03-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 63
Giải bảy 432
Giải sáu 6055 2886 8699
Giải năm 2650
Giải tư 14179 11875 82983 84436 90494 89445 23099
Giải ba 47383 28463
Giải nhì 99069
Giải nhất 88003
Đặc biệt 285821
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
03 21 32 36 45 50 55 63 63
69 75 79 83 83 86 94 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 50
1 1 21
2 21 2 32
3 32, 36 3 63, 63, 83, 83
4 45 4 94
5 50, 55 5 45, 55, 75
6 63, 63, 69 6 36, 86
7 75, 79 7
8 83, 83, 86 8
9 94, 99, 99 9 69, 79, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 18-03-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 21
Giải bảy 363
Giải sáu 2295 5674 8650
Giải năm 4489
Giải tư 33194 49095 97464 93911 30896 06709 06080
Giải ba 93619 02643
Giải nhì 72985
Giải nhất 26469
Đặc biệt 103213
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
09 11 13 19 21 43 50 63 64
69 74 80 85 89 94 95 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 50, 80
1 11, 13, 19 1 11, 21
2 21 2
3 3 13, 43, 63
4 43 4 64, 74, 94
5 50 5 85, 95, 95
6 63, 64, 69 6 96
7 74 7
8 80, 85, 89 8
9 94, 95, 95, 96 9 19, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 11-03-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 49
Giải bảy 646
Giải sáu 2625 5657 0448
Giải năm 9038
Giải tư 19214 39970 42957 65955 60863 14367 18533
Giải ba 40668 41154
Giải nhì 55856
Giải nhất 66394
Đặc biệt 020521
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
14 21 25 33 38 46 48 49 54
55 56 57 57 63 67 68 70 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 14 1 21
2 21, 25 2
3 33, 38 3 33, 63
4 46, 48, 49 4 14, 54, 94
5 54, 55, 56, 57, 57 5 25, 55
6 63, 67, 68 6 46, 56
7 70 7 57, 57, 67
8 8 38, 48, 68
9 94 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 04-03-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 37
Giải bảy 041
Giải sáu 9250 6706 2152
Giải năm 7188
Giải tư 14785 99798 29022 92564 63128 36923 04201
Giải ba 75301 76950
Giải nhì 67807
Giải nhất 75813
Đặc biệt 790815
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 01 06 07 13 15 22 23 28
37 41 50 50 52 64 85 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 06, 07 0 50, 50
1 13, 15 1 41
2 22, 23, 28 2 22, 52
3 37 3 13, 23
4 41 4 64
5 50, 50, 52 5 15, 85
6 64 6
7 7 37
8 85, 88 8 28, 88, 98
9 98 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH

Xổ số Quảng Bình (XSQB) không còn xa lạ gì với những người dân nơi đây. Hiện nay vé xổ số đài Quảng Bình được phát hành rộng khắp các tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên. Vì thế bất cứ ai cũng có thể mua cho mình những cặp vé XS Quảng Bình để thử vận may với những con số may mắn.

1. Kết quả xổ số đài Quảng Bình (KQXSQB) quay vào thứ mấy, giờ nào?

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày hôm nay được quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15 – 17h30 thứ 5 hàng tuần.

Muốn theo dõi kết quả XSQBINH nhanh và chính xác nhất, các bạn hãy chú ý tới giờ mở thưởng thì truy cập vào website XoSo88.TV. Tại đây kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình sẽ được tự động cập nhật và hiển thị.

2. Xem lại kết quả xổ số Quảng Bình của các tuần trước như nào?

Nếu bạn bỏ lỡ buổi mở thưởng trực tiếp xổ số Quảng Bình hôm nay, hôm qua, bạn vẫn có thể xem lại dễ dàng bởi XoSo88.TV lưu lại KQXS Quảng Bình trong 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước, tuần trước nữa…

Cách xem kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp như sau: Các bạn truy cập website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Quảng Bình sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Quảng Bình hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XS Quảng Bình cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải đặc biệt, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay ở đâu?

Khi trúng các giải thưởng xổ số Quảng Bình ngày hôm nay, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn các bước nhận giải:

Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3822378

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh và chính xác nhất

Dựa theo những thông tin chi tiết về các giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi mà trang Xổ Số 88 cung cấp các bạn có thể dò vé XS Quảng Bình như sau:

- Đầu tiên, kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả xổ số Quảng Bình ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó dò lên bảng kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQBINH) bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn