XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 17-09-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 76
Giải bảy 516
Giải sáu 4256 6873 6215
Giải năm 4350
Giải tư 51652 79340 97514 04806 22969 14863 30257
Giải ba 73510 59731
Giải nhì 94051
Giải nhất 35290
Đặc biệt 127946
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
06 10 14 15 16 31 40 46 50
51 52 56 57 63 69 73 76 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 40, 50, 90
1 10, 14, 15, 16 1 31, 51
2 2 52
3 31 3 63, 73
4 40, 46 4 14
5 50, 51, 52, 56, 57 5 15
6 63, 69 6 16, 46, 56, 76
7 73, 76 7 57
8 8
9 90 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 10-09-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 00
Giải bảy 148
Giải sáu 9757 9239 9274
Giải năm 3056
Giải tư 04263 99301 30441 04925 17984 81514 34120
Giải ba 99844 28936
Giải nhì 39495
Giải nhất 38630
Đặc biệt 379710
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 01 10 14 20 25 30 36 39
41 44 48 56 57 63 74 84 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 00, 10, 20, 30
1 10, 14 1 41
2 20, 25 2
3 30, 36, 39 3 63
4 41, 44, 48 4 14, 44, 74, 84
5 56, 57 5 25, 95
6 63 6 36, 56
7 74 7 57
8 84 8 48
9 95 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 03-09-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 97
Giải bảy 283
Giải sáu 1397 8306 5341
Giải năm 4680
Giải tư 18027 35119 48936 27546 29206 28210 10519
Giải ba 07921 05473
Giải nhì 04237
Giải nhất 20901
Đặc biệt 456517
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 06 06 10 17 19 19 21 27
36 37 41 46 73 80 83 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06, 06 0 10, 80
1 10, 17, 19, 19 1 21, 41
2 21, 27 2
3 36, 37 3 73, 83
4 41, 46 4
5 5
6 6 36, 46
7 73 7 17, 27, 37, 97, 97
8 80, 83 8
9 97, 97 9 19, 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 27-08-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 94
Giải bảy 625
Giải sáu 7652 7705 3727
Giải năm 4115
Giải tư 13945 06326 98907 27517 48356 87216 94364
Giải ba 62754 47939
Giải nhì 51111
Giải nhất 00340
Đặc biệt 553229
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
05 07 11 15 16 17 25 26 27
29 39 40 45 52 54 56 64 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 40
1 11, 15, 16, 17 1 11
2 25, 26, 27, 29 2 52
3 39 3
4 40, 45 4 54, 64, 94
5 52, 54, 56 5 15, 25, 45
6 64 6 16, 26, 56
7 7 17, 27
8 8
9 94 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 20-08-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 45
Giải bảy 737
Giải sáu 1853 7913 2105
Giải năm 4094
Giải tư 28870 98928 09116 40044 62175 19175 10338
Giải ba 51673 58868
Giải nhì 36811
Giải nhất 69746
Đặc biệt 486426
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
05 11 13 16 26 28 37 38 44
45 46 53 68 70 73 75 75 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 70
1 11, 13, 16 1 11
2 26, 28 2
3 37, 38 3 13, 53, 73
4 44, 45, 46 4 44, 94
5 53 5 45, 75, 75
6 68 6 16, 26, 46
7 70, 73, 75, 75 7 37
8 8 28, 38, 68
9 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 13-08-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 33
Giải bảy 520
Giải sáu 3584 7899 8346
Giải năm 9815
Giải tư 85515 09241 98833 00705 26702 50987 51459
Giải ba 26430 35562
Giải nhì 53801
Giải nhất 72628
Đặc biệt 913877
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 02 05 15 15 20 28 30 33
33 41 46 59 62 77 84 87 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 05 0 20, 30
1 15, 15 1 41
2 20, 28 2 62
3 30, 33, 33 3 33, 33
4 41, 46 4 84
5 59 5 15, 15
6 62 6 46
7 77 7 77, 87
8 84, 87 8 28
9 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 06-08-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 50
Giải bảy 349
Giải sáu 8535 8807 3946
Giải năm 3317
Giải tư 58375 95368 33072 94135 99828 04968 01746
Giải ba 34921 14920
Giải nhì 71751
Giải nhất 02277
Đặc biệt 971686
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
07 17 20 21 28 35 35 46 46
49 50 51 68 68 72 75 77 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 50
1 17 1 21, 51
2 20, 21, 28 2 72
3 35, 35 3
4 46, 46, 49 4
5 50, 51 5 35, 35, 75
6 68, 68 6 46, 46, 86
7 72, 75, 77 7 17, 77
8 86 8 28, 68, 68
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 30-07-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 94
Giải bảy 091
Giải sáu 7014 6331 2767
Giải năm 6436
Giải tư 28117 65956 43764 41531 69632 99797 54748
Giải ba 78377 44119
Giải nhì 34345
Giải nhất 41170
Đặc biệt 642221
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
14 17 19 21 31 31 32 36 45
48 56 64 67 70 77 91 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 14, 17, 19 1 21, 31, 31, 91
2 21 2 32
3 31, 31, 32, 36 3
4 45, 48 4 14, 64, 94
5 56 5 45
6 64, 67 6 36, 56
7 70, 77 7 17, 67, 77, 97
8 8 48
9 91, 94, 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 23-07-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 86
Giải bảy 690
Giải sáu 6106 7992 0502
Giải năm 8816
Giải tư 00351 23693 90716 23055 83283 67526 63102
Giải ba 37030 89734
Giải nhì 24456
Giải nhất 66495
Đặc biệt 538466
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
02 02 06 16 16 26 30 34 51
55 56 66 83 86 90 92 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 06 0 30, 90
1 16, 16 1 51
2 26 2 92
3 30, 34 3 83, 93
4 4 34
5 51, 55, 56 5 55, 95
6 66 6 16, 16, 26, 56, 66, 86
7 7
8 83, 86 8
9 90, 92, 93, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-07-2020
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 58
Giải bảy 938
Giải sáu 0704 7218 7848
Giải năm 3385
Giải tư 84534 81663 93740 16518 72004 72253 71657
Giải ba 68340 07905
Giải nhì 65955
Giải nhất 46085
Đặc biệt 563050
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
04 04 05 18 18 34 38 40 40
48 50 53 55 57 58 63 85 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 05 0 40, 40, 50
1 18, 18 1
2 2
3 34, 38 3 53, 63
4 40, 40, 48 4 34
5 50, 53, 55, 57, 58 5 55, 85, 85
6 63 6
7 7 57
8 85, 85 8 18, 18, 38, 48, 58
9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH

Xổ số Quảng Bình (XSQB) không còn xa lạ gì với những người dân nơi đây. Hiện nay vé xổ số đài Quảng Bình được phát hành rộng khắp các tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên. Vì thế bất cứ ai cũng có thể mua cho mình những cặp vé XS Quảng Bình để thử vận may với những con số may mắn.

1. Kết quả xổ số đài Quảng Bình (KQXSQB) quay vào thứ mấy, giờ nào?

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày hôm nay được quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15 – 17h30 thứ 5 hàng tuần.

Muốn theo dõi kết quả XSQBINH nhanh và chính xác nhất, các bạn hãy chú ý tới giờ mở thưởng thì truy cập vào website XoSo88.TV. Tại đây kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình sẽ được tự động cập nhật và hiển thị.

2. Xem lại kết quả xổ số Quảng Bình của các tuần trước như nào?

Nếu bạn bỏ lỡ buổi mở thưởng trực tiếp xổ số Quảng Bình hôm nay, hôm qua, bạn vẫn có thể xem lại dễ dàng bởi XoSo88.TV lưu lại KQXS Quảng Bình trong 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước, tuần trước nữa…

Cách xem kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp như sau: Các bạn truy cập website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Quảng Bình sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Quảng Bình hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XS Quảng Bình cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải đặc biệt, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay ở đâu?

Khi trúng các giải thưởng xổ số Quảng Bình ngày hôm nay, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn các bước nhận giải:

Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3822378

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh và chính xác nhất

Dựa theo những thông tin chi tiết về các giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi mà trang Xổ Số 88 cung cấp các bạn có thể dò vé XS Quảng Bình như sau:

- Đầu tiên, kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả xổ số Quảng Bình ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó dò lên bảng kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQBINH) bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn