XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 20-01-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 57
Giải bảy 424
Giải sáu 3341 5590 7359
Giải năm 3683
Giải tư 29760 02639 36112 49030 84485 25776 16356
Giải ba 06488 44772
Giải nhì 48848
Giải nhất 35039
Đặc biệt 170606
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
06 12 24 30 39 39 41 48 56
57 59 60 72 76 83 85 88 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30, 60, 90
1 12 1 41
2 24 2 12, 72
3 30, 39, 39 3 83
4 41, 48 4 24
5 56, 57, 59 5 85
6 60 6 56, 76
7 72, 76 7 57
8 83, 85, 88 8 48, 88
9 90 9 39, 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 13-01-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 39
Giải bảy 330
Giải sáu 8412 7270 6045
Giải năm 4377
Giải tư 10469 62672 14320 17168 98097 07650 10312
Giải ba 75131 39378
Giải nhì 10929
Giải nhất 98098
Đặc biệt 364073
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
12 12 20 29 30 31 39 45 50
68 69 70 72 73 77 78 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 50, 70
1 12, 12 1 31
2 20, 29 2 12, 12, 72
3 30, 31, 39 3 73
4 45 4
5 50 5 45
6 68, 69 6
7 70, 72, 73, 77, 78 7 77, 97
8 8 68, 78, 98
9 97, 98 9 29, 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 06-01-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 35
Giải bảy 172
Giải sáu 4777 0474 6285
Giải năm 2581
Giải tư 66535 19439 71481 45783 43940 08653 32579
Giải ba 24449 71051
Giải nhì 41885
Giải nhất 54197
Đặc biệt 349996
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
35 35 39 40 49 51 53 72 74
77 79 81 81 83 85 85 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 1 51, 81, 81
2 2 72
3 35, 35, 39 3 53, 83
4 40, 49 4 74
5 51, 53 5 35, 35, 85, 85
6 6 96
7 72, 74, 77, 79 7 77, 97
8 81, 81, 83, 85, 85 8
9 96, 97 9 39, 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 30-12-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 78
Giải bảy 541
Giải sáu 4468 6588 5149
Giải năm 0480
Giải tư 06588 78336 49832 31551 07699 89812 96093
Giải ba 37192 24916
Giải nhì 90158
Giải nhất 35917
Đặc biệt 933272
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
12 16 17 32 36 41 49 51 58
68 72 78 80 88 88 92 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 12, 16, 17 1 41, 51
2 2 12, 32, 72, 92
3 32, 36 3 93
4 41, 49 4
5 51, 58 5
6 68 6 16, 36
7 72, 78 7 17
8 80, 88, 88 8 58, 68, 78, 88, 88
9 92, 93, 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 23-12-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 76
Giải bảy 221
Giải sáu 7873 8536 4536
Giải năm 6326
Giải tư 88938 99341 34610 25947 21596 32491 51185
Giải ba 51065 37058
Giải nhì 32452
Giải nhất 94470
Đặc biệt 362355
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
10 21 26 36 36 38 41 47 52
55 58 65 70 73 76 85 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 70
1 10 1 21, 41, 91
2 21, 26 2 52
3 36, 36, 38 3 73
4 41, 47 4
5 52, 55, 58 5 55, 65, 85
6 65 6 26, 36, 36, 76, 96
7 70, 73, 76 7 47
8 85 8 38, 58
9 91, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-12-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 88
Giải bảy 376
Giải sáu 0173 9297 9227
Giải năm 9153
Giải tư 78743 40471 17424 51740 04493 24668 42529
Giải ba 34775 63491
Giải nhì 84593
Giải nhất 17815
Đặc biệt 802166
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
15 24 27 29 40 43 53 66 68
71 73 75 76 88 91 93 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 15 1 71, 91
2 24, 27, 29 2
3 3 43, 53, 73, 93, 93
4 40, 43 4 24
5 53 5 15, 75
6 66, 68 6 66, 76
7 71, 73, 75, 76 7 27, 97
8 88 8 68, 88
9 91, 93, 93, 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 09-12-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 92
Giải bảy 376
Giải sáu 3083 7249 2663
Giải năm 8807
Giải tư 39117 47518 94238 14942 67503 56543 82579
Giải ba 45510 79548
Giải nhì 59652
Giải nhất 63437
Đặc biệt 561718
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
03 07 10 17 18 18 37 38 42
43 48 49 52 63 76 79 83 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07 0 10
1 10, 17, 18, 18 1
2 2 42, 52, 92
3 37, 38 3 43, 63, 83
4 42, 43, 48, 49 4
5 52 5
6 63 6 76
7 76, 79 7 17, 37
8 83 8 18, 18, 38, 48
9 92 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 02-12-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 74
Giải bảy 839
Giải sáu 6667 7169 4251
Giải năm 1403
Giải tư 20089 91943 30067 86659 27329 14672 51098
Giải ba 13187 58537
Giải nhì 39531
Giải nhất 18401
Đặc biệt 501593
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 03 29 31 37 39 43 51 59
67 67 69 72 74 87 89 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0
1 1 31, 51
2 29 2 72
3 31, 37, 39 3 43, 93
4 43 4 74
5 51, 59 5
6 67, 67, 69 6
7 72, 74 7 37, 67, 67, 87
8 87, 89 8 98
9 93, 98 9 29, 39, 59, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 25-11-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 65
Giải bảy 869
Giải sáu 4686 8104 6984
Giải năm 5875
Giải tư 57707 20786 72955 30778 03248 17615 44609
Giải ba 48807 81596
Giải nhì 37139
Giải nhất 43645
Đặc biệt 729074
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
04 07 07 09 15 39 45 48 55
65 69 74 75 78 84 86 86 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 07, 09 0
1 15 1
2 2
3 39 3
4 45, 48 4 74, 84
5 55 5 15, 45, 55, 65, 75
6 65, 69 6 86, 86, 96
7 74, 75, 78 7
8 84, 86, 86 8 48, 78
9 96 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 18-11-2021
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 65
Giải bảy 280
Giải sáu 1441 2019 9387
Giải năm 1131
Giải tư 80367 16039 48592 32687 85825 98623 27574
Giải ba 09137 67487
Giải nhì 44949
Giải nhất 79779
Đặc biệt 728596
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
19 23 25 31 37 39 41 49 65
67 74 79 80 87 87 87 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 19 1 31, 41
2 23, 25 2 92
3 31, 37, 39 3 23
4 41, 49 4 74
5 5 25, 65
6 65, 67 6 96
7 74, 79 7 37, 67, 87, 87, 87
8 80, 87, 87, 87 8
9 92, 96 9 19, 39, 49, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH

Xổ số Quảng Bình (XSQB) không còn xa lạ gì với những người dân nơi đây. Hiện nay vé xổ số đài Quảng Bình được phát hành rộng khắp các tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên. Vì thế bất cứ ai cũng có thể mua cho mình những cặp vé XS Quảng Bình để thử vận may với những con số may mắn.

1. Kết quả xổ số đài Quảng Bình (KQXSQB) quay vào thứ mấy, giờ nào?

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày hôm nay được quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15 – 17h30 thứ 5 hàng tuần.

Muốn theo dõi kết quả XSQBINH nhanh và chính xác nhất, các bạn hãy chú ý tới giờ mở thưởng thì truy cập vào website XoSo88.TV. Tại đây kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình sẽ được tự động cập nhật và hiển thị.

2. Xem lại kết quả xổ số Quảng Bình của các tuần trước như nào?

Nếu bạn bỏ lỡ buổi mở thưởng trực tiếp xổ số Quảng Bình hôm nay, hôm qua, bạn vẫn có thể xem lại dễ dàng bởi XoSo88.TV lưu lại KQXS Quảng Bình trong 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước, tuần trước nữa…

Cách xem kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp như sau: Các bạn truy cập website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Quảng Bình sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Quảng Bình hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XS Quảng Bình cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải đặc biệt, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay ở đâu?

Khi trúng các giải thưởng xổ số Quảng Bình ngày hôm nay, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn các bước nhận giải:

Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3822378

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh và chính xác nhất

Dựa theo những thông tin chi tiết về các giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi mà trang Xổ Số 88 cung cấp các bạn có thể dò vé XS Quảng Bình như sau:

- Đầu tiên, kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả xổ số Quảng Bình ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó dò lên bảng kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQBINH) bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn