XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 04-10-2022
TỈNH Quảng Nam
Giải tám 38
Giải bảy 369
Giải sáu 1586 6841 2789
Giải năm 0376
Giải tư 27244 66610 64461 91663 81259 50799 54279
Giải ba 29665 52259
Giải nhì 57954
Giải nhất 14304
Đặc biệt 223988
Bảng loto tỉnh Quảng Nam
Lô tô trực tiếp Quảng Nam
04 10 38 41 44 54 59 59 61
63 65 69 76 79 86 88 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10
1 10 1 41, 61
2 2
3 38 3 63
4 41, 44 4 44, 54
5 54, 59, 59 5 65
6 61, 63, 65, 69 6 76, 86
7 76, 79 7
8 86, 88, 89 8 38, 88
9 99 9 59, 59, 69, 79, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 27-09-2022
TỈNH Quảng Nam
Giải tám 13
Giải bảy 056
Giải sáu 6762 2460 8152
Giải năm 0377
Giải tư 29568 26246 05672 19267 00148 34090 12695
Giải ba 26018 72483
Giải nhì 20588
Giải nhất 40969
Đặc biệt 468462
Bảng loto tỉnh Quảng Nam
Lô tô trực tiếp Quảng Nam
13 18 46 48 52 56 60 62 62
67 68 69 72 77 83 88 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 90
1 13, 18 1
2 2 52, 62, 62, 72
3 3 13, 83
4 46, 48 4
5 52, 56 5 95
6 60, 62, 62, 67, 68, 69 6 46, 56
7 72, 77 7 67, 77
8 83, 88 8 18, 48, 68, 88
9 90, 95 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 20-09-2022
TỈNH Quảng Nam
Giải tám 08
Giải bảy 595
Giải sáu 3351 4070 7028
Giải năm 1625
Giải tư 65026 21637 05965 24946 85762 47939 40048
Giải ba 28159 44916
Giải nhì 77285
Giải nhất 40821
Đặc biệt 226231
Bảng loto tỉnh Quảng Nam
Lô tô trực tiếp Quảng Nam
08 16 21 25 26 28 31 37 39
46 48 51 59 62 65 70 85 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 70
1 16 1 21, 31, 51
2 21, 25, 26, 28 2 62
3 31, 37, 39 3
4 46, 48 4
5 51, 59 5 25, 65, 85, 95
6 62, 65 6 16, 26, 46
7 70 7 37
8 85 8 08, 28, 48
9 95 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 13-09-2022
TỈNH Quảng Nam
Giải tám 21
Giải bảy 591
Giải sáu 2842 9730 3480
Giải năm 2764
Giải tư 57824 61963 53899 53242 30676 24193 25678
Giải ba 12970 18965
Giải nhì 92734
Giải nhất 22740
Đặc biệt 043039
Bảng loto tỉnh Quảng Nam
Lô tô trực tiếp Quảng Nam
21 24 30 34 39 40 42 42 63
64 65 70 76 78 80 91 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 40, 70, 80
1 1 21, 91
2 21, 24 2 42, 42
3 30, 34, 39 3 63, 93
4 40, 42, 42 4 24, 34, 64
5 5 65
6 63, 64, 65 6 76
7 70, 76, 78 7
8 80 8 78
9 91, 93, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 06-09-2022
TỈNH Quảng Nam
Giải tám 90
Giải bảy 414
Giải sáu 3695 7816 8606
Giải năm 4029
Giải tư 57641 92289 05298 78201 67763 39894 16415
Giải ba 22880 85283
Giải nhì 23270
Giải nhất 15248
Đặc biệt 868768
Bảng loto tỉnh Quảng Nam
Lô tô trực tiếp Quảng Nam
01 06 14 15 16 29 41 48 63
68 70 80 83 89 90 94 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06 0 70, 80, 90
1 14, 15, 16 1 41
2 29 2
3 3 63, 83
4 41, 48 4 14, 94
5 5 15, 95
6 63, 68 6 16
7 70 7
8 80, 83, 89 8 48, 68, 98
9 90, 94, 95, 98 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 30-08-2022
TỈNH Quảng Nam
Giải tám 92
Giải bảy 001
Giải sáu 9381 5693 2985
Giải năm 3793
Giải tư 58785 99931 88462 44894 75553 66626 66696
Giải ba 99740 07905
Giải nhì 17377
Giải nhất 04798
Đặc biệt 624132
Bảng loto tỉnh Quảng Nam
Lô tô trực tiếp Quảng Nam
01 05 26 31 32 40 53 62 77
81 85 85 92 93 93 94 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 40
1 1 31, 81
2 26 2 32, 62, 92
3 31, 32 3 53, 93, 93
4 40 4 94
5 53 5 85, 85
6 62 6 26, 96
7 77 7 77
8 81, 85, 85 8 98
9 92, 93, 93, 94, 96, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 23-08-2022
TỈNH Quảng Nam
Giải tám 14
Giải bảy 714
Giải sáu 5676 8918 5293
Giải năm 3486
Giải tư 21720 76183 31941 28928 44709 24105 38155
Giải ba 96751 30117
Giải nhì 30757
Giải nhất 74222
Đặc biệt 898625
Bảng loto tỉnh Quảng Nam
Lô tô trực tiếp Quảng Nam
05 09 14 14 17 18 20 22 25
28 41 51 55 57 76 83 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 20
1 14, 14, 17, 18 1 41, 51
2 20, 22, 25, 28 2 22
3 3 83, 93
4 41 4 14, 14
5 51, 55, 57 5 25, 55
6 6 76, 86
7 76 7 17, 57
8 83, 86 8 18, 28
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 16-08-2022
TỈNH Quảng Nam
Giải tám 58
Giải bảy 024
Giải sáu 9238 8564 5407
Giải năm 5665
Giải tư 51358 76178 95993 25211 81326 82929 40348
Giải ba 95937 95728
Giải nhì 19789
Giải nhất 16478
Đặc biệt 930671
Bảng loto tỉnh Quảng Nam
Lô tô trực tiếp Quảng Nam
07 11 24 26 28 29 37 38 48
58 58 64 65 71 78 78 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 11 1 11, 71
2 24, 26, 28, 29 2
3 37, 38 3 93
4 48 4 24, 64
5 58, 58 5 65
6 64, 65 6 26
7 71, 78, 78 7 37
8 89 8 28, 38, 48, 58, 58, 78, 78
9 93 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 09-08-2022
TỈNH Quảng Nam
Giải tám 53
Giải bảy 690
Giải sáu 1892 1516 4227
Giải năm 1743
Giải tư 09878 97582 64613 46575 33850 45519 89134
Giải ba 83228 57702
Giải nhì 67710
Giải nhất 28795
Đặc biệt 152034
Bảng loto tỉnh Quảng Nam
Lô tô trực tiếp Quảng Nam
02 10 13 16 19 27 28 34 34
43 50 53 75 78 82 90 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10, 50, 90
1 10, 13, 16, 19 1
2 27, 28 2 82, 92
3 34, 34 3 13, 43, 53
4 43 4 34, 34
5 50, 53 5 75, 95
6 6 16
7 75, 78 7 27
8 82 8 28, 78
9 90, 92, 95 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 02-08-2022
TỈNH Quảng Nam
Giải tám 73
Giải bảy 518
Giải sáu 2171 9181 0393
Giải năm 7332
Giải tư 22694 17748 32980 52633 14639 85733 02770
Giải ba 18351 24898
Giải nhì 41437
Giải nhất 23011
Đặc biệt 532338
Bảng loto tỉnh Quảng Nam
Lô tô trực tiếp Quảng Nam
11 18 32 33 33 37 38 39 48
51 70 71 73 80 81 93 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70, 80
1 11, 18 1 11, 51, 71, 81
2 2 32
3 32, 33, 33, 37, 38, 39 3 33, 33, 73, 93
4 48 4 94
5 51 5
6 6
7 70, 71, 73 7 37
8 80, 81 8 18, 38, 48, 98
9 93, 94, 98 9 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NAM

Xổ số Quảng Nam (XSQNM) được phát hành rộng rãi khắp khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mỗi tờ vé xổ số kiến thiết Quảng Nam chỉ có giá 10.000 đồng nhưng lại mang đến cho người dân những cơ hội trúng thưởng cực kỳ hấp dẫn, trong đó có giải đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng.

1. Lịch mở thưởng của xổ số Quảng Nam hôm nay (XSQNA)

Xổ số kiến thiết Quảng Nam (XSQNM) được mở thưởng vào các ngày thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 tại trường quay xổ số của tỉnh Quảng Nam.

2. Xem kết quả xổ số trực tiếp Quảng Nam ở đâu?

Để xem kết quả xổ số Quảng Nam nhanh nhất, các bạn chỉ cần truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số và giữ nguyên màn hình điện thoại, kết quả xổ số Quảng Nam mới nhất hôm nay – KQXSQNM sẽ tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay vừa công bố.

Nếu bạn có bỏ lỡ buổi mở thưởng trực tiếp xổ số Quảng Nam thì có thể xem lại, dò lại kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay, KQXSQN tuần rồi, tuần trước hay tuần trước nữa… Chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam hôm nay trong 7 tuần liên tiếp để các bạn dò lại vô cùng tiện lợi.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số Quảng Nam ngày hôm nay

Trang Xổ Số 88 cung cấp chi tiết thông tin của XS Quảng nam hôm nay với 18 giải thưởng đi kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Vì thế các bạn có thể dễ dàng dò vé XS Quảng Nam và biết được kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay về con gì.

Đầu tiên, các bạn tiến hành kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả truyền thống xổ số Quảng Nam mới nhất ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQXS Quảng Nam bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Quảng Nam mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Nam giống với xổ số miền Trung (XSMT), đều có 18 kết quả xổ số và 9 giải thưởng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
 • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

Lưu ý: Vé xổ số Quảng Nam trùng nhiều giải vẫn sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Khi trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Nam nhận thưởng ở đâu?

Nếu tờ vé xổ số Quảng Nam hôm nay của bạn trùng với kết quả trực tiếp xổ số Quảng Nam hôm nay, các bạn vui lòng liên hệ địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam

 • Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ (Điện thoại: (0510) 3811 536)
 • Chi nhánh Khánh Hòa: 02583.513133
 • Chi nhánh Thừa Thiên Huế:  02343.830855
 • Chi nhánh Đà Nẵng: 02363.655502
 • Chi nhánh Phú Yên: 02373.841.678
 • Chi nhánh Bình Định: 02563.814.845
 • Chi nhánh Ninh Thuận: 02593.836.099
 • Chi nhánh Đắk Lắk: 02623.848.123
 • Chi nhánh Gia Lai: 02693.716.523
Xem thêm
Thu gọn