XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 28-11-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 55
Giải bảy 523
Giải sáu 0521 7840 9233
Giải năm 9302
Giải tư 35775 09205 81819 09320 76355 78829 41750
Giải ba 01571 60317
Giải nhì 73753
Giải nhất 12034
Đặc biệt 859086
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 05 17 19 20 21 23 29 33
34 40 50 53 55 55 71 75 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 20, 40, 50
1 17, 19 1 21, 71
2 20, 21, 23, 29 2
3 33, 34 3 23, 33, 53
4 40 4 34
5 50, 53, 55, 55 5 55, 55, 75
6 6 86
7 71, 75 7 17
8 86 8
9 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 21-11-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 60
Giải bảy 718
Giải sáu 5823 3310 5423
Giải năm 3933
Giải tư 42513 00129 00928 87595 22006 04693 04762
Giải ba 41573 00022
Giải nhì 71177
Giải nhất 06262
Đặc biệt 139420
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
06 10 13 18 20 22 23 23 28
29 33 60 62 62 73 77 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 20, 60
1 10, 13, 18 1
2 20, 22, 23, 23, 28, 29 2 22, 62, 62
3 33 3 13, 23, 23, 33, 73, 93
4 4
5 5 95
6 60, 62, 62 6
7 73, 77 7 77
8 8 18, 28
9 93, 95 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 14-11-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 90
Giải bảy 007
Giải sáu 4928 7843 4420
Giải năm 5667
Giải tư 84295 65665 20618 47675 25209 86921 51104
Giải ba 10992 49870
Giải nhì 49651
Giải nhất 72546
Đặc biệt 212591
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 07 09 18 20 21 28 43 46
51 65 67 70 75 90 91 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 09 0 20, 70, 90
1 18 1 21, 51, 91
2 20, 21, 28 2 92
3 3 43
4 43, 46 4
5 51 5 65, 75, 95
6 65, 67 6 46
7 70, 75 7 67
8 8 18, 28
9 90, 91, 92, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 07-11-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 89
Giải bảy 111
Giải sáu 6514 4950 7406
Giải năm 3266
Giải tư 91003 30375 70373 93026 78352 56051 34663
Giải ba 63540 80124
Giải nhì 61838
Giải nhất 95995
Đặc biệt 597645
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
03 06 11 14 24 26 38 40 45
50 51 52 63 66 73 75 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 40, 50
1 11, 14 1 11, 51
2 24, 26 2 52
3 38 3 63, 73
4 40, 45 4 14, 24
5 50, 51, 52 5 45, 75, 95
6 63, 66 6 26, 66
7 73, 75 7
8 89 8 38
9 95 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 31-10-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 91
Giải bảy 191
Giải sáu 7733 2910 5841
Giải năm 0971
Giải tư 38432 09688 79188 95276 22615 17978 38702
Giải ba 99407 44228
Giải nhì 01369
Giải nhất 42281
Đặc biệt 793350
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 07 10 15 28 32 33 41 50
69 71 76 78 81 88 88 91 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 10, 50
1 10, 15 1 41, 71, 81, 91, 91
2 28 2 32
3 32, 33 3 33
4 41 4
5 50 5 15
6 69 6 76
7 71, 76, 78 7
8 81, 88, 88 8 28, 78, 88, 88
9 91, 91 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 24-10-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 48
Giải bảy 299
Giải sáu 3915 9962 6187
Giải năm 7630
Giải tư 61382 92810 52712 19849 46647 01152 88241
Giải ba 78038 61947
Giải nhì 07627
Giải nhất 43766
Đặc biệt 639397
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
10 12 15 27 30 38 41 47 47
48 49 52 62 66 82 87 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30
1 10, 12, 15 1 41
2 27 2 12, 52, 62, 82
3 30, 38 3
4 41, 47, 47, 48, 49 4
5 52 5 15
6 62, 66 6 66
7 7 27, 47, 47, 87, 97
8 82, 87 8 38, 48
9 97, 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 17-10-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 42
Giải bảy 619
Giải sáu 2412 0035 7500
Giải năm 8810
Giải tư 34280 84943 75668 43498 59134 32029 95320
Giải ba 52701 80525
Giải nhì 16544
Giải nhất 98233
Đặc biệt 246954
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 01 10 12 19 20 25 29 33
34 35 42 43 44 54 68 80 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 10, 20, 80
1 10, 12, 19 1
2 20, 25, 29 2 12, 42
3 33, 34, 35 3 33, 43
4 42, 43, 44 4 34, 44, 54
5 54 5 25, 35
6 68 6
7 7
8 80 8 68, 98
9 98 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 10-10-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 03
Giải bảy 148
Giải sáu 5985 7758 1302
Giải năm 0407
Giải tư 72035 97685 77718 70576 85357 47072 96167
Giải ba 45670 75480
Giải nhì 20590
Giải nhất 42096
Đặc biệt 266910
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 03 07 10 18 35 48 57 58
67 70 72 76 80 85 85 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 07 0 10, 70, 80, 90
1 10, 18 1
2 2 72
3 35 3 03
4 48 4
5 57, 58 5 35, 85, 85
6 67 6 76, 96
7 70, 72, 76 7 57, 67
8 80, 85, 85 8 18, 48, 58
9 90, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 03-10-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 52
Giải bảy 674
Giải sáu 0968 3718 3391
Giải năm 7208
Giải tư 17822 10383 88467 93623 34386 04237 03148
Giải ba 60580 03217
Giải nhì 18484
Giải nhất 53649
Đặc biệt 007973
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
08 17 18 22 23 37 48 49 52
67 68 73 74 80 83 84 86 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 80
1 17, 18 1 91
2 22, 23 2 22, 52
3 37 3 23, 73, 83
4 48, 49 4 74, 84
5 52 5
6 67, 68 6 86
7 73, 74 7 17, 37, 67
8 80, 83, 84, 86 8 18, 48, 68
9 91 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 26-09-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 79
Giải bảy 113
Giải sáu 1576 2058 8503
Giải năm 1002
Giải tư 07676 87320 86455 05709 81817 61730 37363
Giải ba 80980 39941
Giải nhì 37533
Giải nhất 20358
Đặc biệt 903859
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 03 09 13 17 20 30 33 41
55 58 58 59 63 76 76 79 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 09 0 20, 30, 80
1 13, 17 1 41
2 20 2
3 30, 33 3 13, 33, 63
4 41 4
5 55, 58, 58, 59 5 55
6 63 6 76, 76
7 76, 76, 79 7 17
8 80 8 58, 58
9 9 59, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG) là cái tên quen thuộc với những người yêu thích xổ số ở miền Trung. Chỉ cần bỏ ra số tiền 10.000đ là các bạn đã có thể thử vận may trúng những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSQNG hôm nay.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 

Kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNG) được quay 1 lần vào thứ 7 hàng tuần vào lúc 17h15 – 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cách xem kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Để xem kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNGAI) hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay số mở thưởng. Kết quả xổ số đài Quảng Ngãi hôm nay sẽ được phát ngay khi trường quay mở thưởng.

Các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể theo dõi KQXS Quảng Ngãi của ngày hôm nay và những tuần trước đó. Hệ thống website của Xổ Số 88 cập nhật tự động kết quả xổ số Quảng Ngãi trực tiếp từ trường quay.

3. Cách dò vé XS Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Trước hết, các bạn tiến hành kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Quảng Ngãi ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Sau đó dò lên bảng kết quả XSKT Quảng Ngãi bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết đài Quảng Ngãi (XSQNI)

Cơ cấu giải thưởng của XSKT Quảng Ngãi có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số XS Quảng Ngãi trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhận giải ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với các giải thưởng vé xổ số Quảng Ngãi hôm nay (XSQNG) thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str.Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Xem thêm
Thu gọn