XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 19-09-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 98
Giải bảy 347
Giải sáu 8222 0948 9255
Giải năm 5626
Giải tư 54114 89021 70602 02900 64760 19102 10019
Giải ba 70156 89950
Giải nhì 04615
Giải nhất 22376
Đặc biệt 064460
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 02 02 14 15 19 21 22 26
47 48 50 55 56 60 60 76 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 02 0 50, 60, 60
1 14, 15, 19 1 21
2 21, 22, 26 2 22
3 3
4 47, 48 4 14
5 50, 55, 56 5 15, 55
6 60, 60 6 26, 56, 76
7 76 7 47
8 8 48, 98
9 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 12-09-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 82
Giải bảy 149
Giải sáu 7107 0655 9353
Giải năm 3406
Giải tư 93379 74771 19810 03921 85846 57888 12666
Giải ba 66475 38374
Giải nhì 61759
Giải nhất 99831
Đặc biệt 509294
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
06 07 10 21 31 46 49 53 55
59 66 71 74 75 79 82 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 10
1 10 1 21, 31, 71
2 21 2 82
3 31 3 53
4 46, 49 4 74, 94
5 53, 55, 59 5 55, 75
6 66 6 46, 66
7 71, 74, 75, 79 7
8 82, 88 8 88
9 94 9 49, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 05-09-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 99
Giải bảy 534
Giải sáu 3358 5333 6551
Giải năm 4806
Giải tư 63900 53094 10137 48535 16881 59084 21192
Giải ba 28075 01306
Giải nhì 38082
Giải nhất 06026
Đặc biệt 943256
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 06 06 26 33 34 35 37 51
56 58 75 81 82 84 92 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06, 06 0
1 1 51, 81
2 26 2 82, 92
3 33, 34, 35, 37 3 33
4 4 34, 84, 94
5 51, 56, 58 5 35, 75
6 6 26, 56
7 75 7 37
8 81, 82, 84 8 58
9 92, 94, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 29-08-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 97
Giải bảy 469
Giải sáu 4785 1425 2866
Giải năm 2993
Giải tư 15803 26946 03110 43949 50795 12934 05471
Giải ba 62802 99254
Giải nhì 33224
Giải nhất 01972
Đặc biệt 616142
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 03 10 24 25 34 42 46 49
54 66 69 71 72 85 93 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 10
1 10 1 71
2 24, 25 2 42, 72
3 34 3 93
4 42, 46, 49 4 24, 34, 54
5 54 5 25, 85, 95
6 66, 69 6 46, 66
7 71, 72 7 97
8 85 8
9 93, 95, 97 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 22-08-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 48
Giải bảy 827
Giải sáu 1513 7974 2681
Giải năm 9872
Giải tư 20645 18177 06447 07689 73960 39374 48771
Giải ba 85708 71171
Giải nhì 64175
Giải nhất 19955
Đặc biệt 247080
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
08 13 27 45 47 48 55 60 71
71 72 74 74 75 77 80 81 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 60, 80
1 13 1 71, 71, 81
2 27 2 72
3 3 13
4 45, 47, 48 4 74, 74
5 55 5 45, 55, 75
6 60 6
7 71, 71, 72, 74, 74, 75, 77 7 27, 47, 77
8 80, 81, 89 8 48
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 15-08-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 36
Giải bảy 824
Giải sáu 2798 3648 9672
Giải năm 1082
Giải tư 97508 87437 11626 11923 90312 36283 92989
Giải ba 59133 00819
Giải nhì 12248
Giải nhất 22357
Đặc biệt 270328
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
08 12 19 23 24 26 28 33 36
37 48 48 57 72 82 83 89 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0
1 12, 19 1
2 23, 24, 26, 28 2 12, 72, 82
3 33, 36, 37 3 23, 33, 83
4 48, 48 4 24
5 57 5
6 6 26, 36
7 72 7 37, 57
8 82, 83, 89 8 28, 48, 48, 98
9 98 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 08-08-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 79
Giải bảy 798
Giải sáu 4109 6857 7330
Giải năm 7341
Giải tư 96560 72516 52559 90748 88901 87319 69117
Giải ba 20403 36421
Giải nhì 53143
Giải nhất 53424
Đặc biệt 220120
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 03 09 16 17 19 20 21 24
30 41 43 48 57 59 60 79 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 09 0 20, 30, 60
1 16, 17, 19 1 21, 41
2 20, 21, 24 2
3 30 3 43
4 41, 43, 48 4 24
5 57, 59 5
6 60 6 16
7 79 7 17, 57
8 8 48, 98
9 98 9 19, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 01-08-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 39
Giải bảy 137
Giải sáu 4635 4330 4704
Giải năm 4661
Giải tư 85742 19423 90661 12429 63749 73431 78961
Giải ba 49059 69424
Giải nhì 90334
Giải nhất 82542
Đặc biệt 360412
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 12 23 24 29 30 31 34 35
37 39 42 42 49 59 61 61 61
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 30
1 12 1 31, 61, 61, 61
2 23, 24, 29 2 12, 42, 42
3 30, 31, 34, 35, 37, 39 3 23
4 42, 42, 49 4 24, 34
5 59 5 35
6 61, 61, 61 6
7 7 37
8 8
9 9 29, 39, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 25-07-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 16
Giải bảy 577
Giải sáu 4608 2734 5059
Giải năm 8916
Giải tư 10572 84195 98307 62059 51591 10676 56886
Giải ba 76693 94013
Giải nhì 72226
Giải nhất 00147
Đặc biệt 771233
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
07 08 13 16 16 26 33 34 47
59 59 72 76 77 86 91 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0
1 13, 16, 16 1 91
2 26 2 72
3 33, 34 3 13, 33, 93
4 47 4 34
5 59, 59 5 95
6 6 16, 16, 26, 76, 86
7 72, 76, 77 7 47, 77
8 86 8
9 91, 93, 95 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 18-07-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 33
Giải bảy 596
Giải sáu 2437 9568 8507
Giải năm 0704
Giải tư 57827 53649 16556 28078 89751 28074 93123
Giải ba 65608 90528
Giải nhì 65894
Giải nhất 03336
Đặc biệt 067149
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 07 08 23 27 28 33 36 37
49 49 51 56 68 74 78 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 08 0
1 1 51
2 23, 27, 28 2
3 33, 36, 37 3 23, 33
4 49, 49 4 74, 94
5 51, 56 5
6 68 6 36, 56, 96
7 74, 78 7 27, 37
8 8 28, 68, 78
9 94, 96 9 49, 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG) là cái tên quen thuộc với những người yêu thích xổ số ở miền Trung. Chỉ cần bỏ ra số tiền 10.000đ là các bạn đã có thể thử vận may trúng những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSQNG hôm nay.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 

Kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNG) được quay 1 lần vào thứ 7 hàng tuần vào lúc 17h15 – 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cách xem kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Để xem kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNGAI) hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay số mở thưởng. Kết quả xổ số đài Quảng Ngãi hôm nay sẽ được phát ngay khi trường quay mở thưởng.

Các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể theo dõi KQXS Quảng Ngãi của ngày hôm nay và những tuần trước đó. Hệ thống website của Xổ Số 88 cập nhật tự động kết quả xổ số Quảng Ngãi trực tiếp từ trường quay.

3. Cách dò vé XS Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Trước hết, các bạn tiến hành kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Quảng Ngãi ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Sau đó dò lên bảng kết quả XSKT Quảng Ngãi bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết đài Quảng Ngãi (XSQNI)

Cơ cấu giải thưởng của XSKT Quảng Ngãi có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số XS Quảng Ngãi trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhận giải ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với các giải thưởng vé xổ số Quảng Ngãi hôm nay (XSQNG) thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str.Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Xem thêm
Thu gọn