XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 27-02-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 83
Giải bảy 623
Giải sáu 9196 0448 8154
Giải năm 1896
Giải tư 39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209
Giải ba 16264 43338
Giải nhì 56676
Giải nhất 16463
Đặc biệt 007360
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
09 10 20 23 31 38 48 48 54
60 63 64 76 79 83 86 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 10, 20, 60
1 10 1 31
2 20, 23 2
3 31, 38 3 23, 63, 83
4 48, 48 4 54, 64
5 54 5
6 60, 63, 64 6 76, 86, 96, 96
7 76, 79 7
8 83, 86 8 38, 48, 48
9 96, 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 20-02-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 52
Giải bảy 134
Giải sáu 8715 9890 2599
Giải năm 1077
Giải tư 74848 90284 03085 70250 82465 48835 39220
Giải ba 97761 82481
Giải nhì 04960
Giải nhất 19701
Đặc biệt 468451
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 15 20 34 35 48 50 51 52
60 61 65 77 81 84 85 90 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20, 50, 60, 90
1 15 1 51, 61, 81
2 20 2 52
3 34, 35 3
4 48 4 34, 84
5 50, 51, 52 5 15, 35, 65, 85
6 60, 61, 65 6
7 77 7 77
8 81, 84, 85 8 48
9 90, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 13-02-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 02
Giải bảy 684
Giải sáu 4411 5694 5527
Giải năm 7236
Giải tư 50651 77756 86509 25225 17484 24937 15096
Giải ba 35733 09527
Giải nhì 77797
Giải nhất 43859
Đặc biệt 227673
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 09 11 25 27 27 33 36 37
51 56 59 73 84 84 94 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0
1 11 1 11, 51
2 25, 27, 27 2 02
3 33, 36, 37 3 33, 73
4 4 84, 84, 94
5 51, 56, 59 5 25
6 6 36, 56, 96
7 73 7 27, 27, 37, 97
8 84, 84 8
9 94, 96, 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 06-02-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 18
Giải bảy 277
Giải sáu 8874 1490 8045
Giải năm 7119
Giải tư 50413 15043 38395 69850 60238 82048 67313
Giải ba 19908 81757
Giải nhì 58027
Giải nhất 18113
Đặc biệt 840260
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
08 13 13 13 18 19 27 38 43
45 48 50 57 60 74 77 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 50, 60, 90
1 13, 13, 13, 18, 19 1
2 27 2
3 38 3 13, 13, 13, 43
4 43, 45, 48 4 74
5 50, 57 5 45, 95
6 60 6
7 74, 77 7 27, 57, 77
8 8 18, 38, 48
9 90, 95 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 30-01-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 91
Giải bảy 351
Giải sáu 9495 6859 8532
Giải năm 8867
Giải tư 39069 40816 50978 21924 16669 98263 32076
Giải ba 91258 82435
Giải nhì 91668
Giải nhất 18282
Đặc biệt 760086
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
16 24 32 35 51 58 59 63 67
68 69 69 76 78 82 86 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 16 1 51, 91
2 24 2 32, 82
3 32, 35 3 63
4 4 24
5 51, 58, 59 5 35, 95
6 63, 67, 68, 69, 69 6 16, 76, 86
7 76, 78 7 67
8 82, 86 8 58, 68, 78
9 91, 95 9 59, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 23-01-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 36
Giải bảy 523
Giải sáu 7696 2056 7756
Giải năm 4247
Giải tư 18645 19406 11102 62735 31500 87342 76203
Giải ba 49897 43411
Giải nhì 74801
Giải nhất 48469
Đặc biệt 668668
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 01 02 03 06 11 23 35 36
42 45 47 56 56 68 69 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 02, 03, 06 0
1 11 1 11
2 23 2 42
3 35, 36 3 23
4 42, 45, 47 4
5 56, 56 5 35, 45
6 68, 69 6 36, 56, 56, 96
7 7 47, 97
8 8 68
9 96, 97 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 16-01-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 72
Giải bảy 872
Giải sáu 9381 9383 9091
Giải năm 0332
Giải tư 33424 82685 61366 58679 32091 65876 21845
Giải ba 70836 82497
Giải nhì 32767
Giải nhất 30829
Đặc biệt 631761
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
24 29 32 36 45 61 66 67 72
72 76 79 81 83 85 91 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 1 61, 81, 91, 91
2 24, 29 2 32, 72, 72
3 32, 36 3 83
4 45 4 24
5 5 45, 85
6 61, 66, 67 6 36, 66, 76
7 72, 72, 76, 79 7 67, 97
8 81, 83, 85 8
9 91, 91, 97 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 09-01-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 38
Giải bảy 665
Giải sáu 6886 4486 6547
Giải năm 0953
Giải tư 88420 99047 47985 59319 17042 91262 83639
Giải ba 17232 15763
Giải nhì 66241
Giải nhất 68107
Đặc biệt 434081
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
07 19 20 32 38 39 41 42 47
47 53 62 63 65 81 85 86 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20
1 19 1 41, 81
2 20 2 32, 42, 62
3 32, 38, 39 3 53, 63
4 41, 42, 47, 47 4
5 53 5 65, 85
6 62, 63, 65 6 86, 86
7 7 47, 47
8 81, 85, 86, 86 8 38
9 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 02-01-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 21
Giải bảy 187
Giải sáu 3160 2262 3496
Giải năm 1248
Giải tư 50138 49389 73871 95991 73573 72109 04822
Giải ba 15613 93854
Giải nhì 98547
Giải nhất 59507
Đặc biệt 359225
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
07 09 13 21 22 25 38 47 48
54 60 62 71 73 87 89 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 60
1 13 1 21, 71, 91
2 21, 22, 25 2 22, 62
3 38 3 13, 73
4 47, 48 4 54
5 54 5 25
6 60, 62 6 96
7 71, 73 7 47, 87
8 87, 89 8 38, 48
9 91, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 26-12-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 28
Giải bảy 370
Giải sáu 5815 2755 9827
Giải năm 4980
Giải tư 69587 65765 35603 07297 63002 49517 58272
Giải ba 28753 30633
Giải nhì 81608
Giải nhất 47648
Đặc biệt 236023
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 03 08 15 17 23 27 28 33
48 53 55 65 70 72 80 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 08 0 70, 80
1 15, 17 1
2 23, 27, 28 2 72
3 33 3 23, 33, 53
4 48 4
5 53, 55 5 15, 55, 65
6 65 6
7 70, 72 7 17, 27, 87, 97
8 80, 87 8 28, 48
9 97 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG) là cái tên quen thuộc với những người yêu thích xổ số ở miền Trung. Chỉ cần bỏ ra số tiền 10.000đ là các bạn đã có thể thử vận may trúng những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSQNG hôm nay.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 

Kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNG) được quay 1 lần vào thứ 7 hàng tuần vào lúc 17h15 – 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cách xem kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Để xem kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNGAI) hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay số mở thưởng. Kết quả xổ số đài Quảng Ngãi hôm nay sẽ được phát ngay khi trường quay mở thưởng.

Các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể theo dõi KQXS Quảng Ngãi của ngày hôm nay và những tuần trước đó. Hệ thống website của Xổ Số 88 cập nhật tự động kết quả xổ số Quảng Ngãi trực tiếp từ trường quay.

3. Cách dò vé XS Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Trước hết, các bạn tiến hành kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Quảng Ngãi ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Sau đó dò lên bảng kết quả XSKT Quảng Ngãi bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết đài Quảng Ngãi (XSQNI)

Cơ cấu giải thưởng của XSKT Quảng Ngãi có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số XS Quảng Ngãi trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhận giải ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với các giải thưởng vé xổ số Quảng Ngãi hôm nay (XSQNG) thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str.Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Xem thêm
Thu gọn