XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 01-10-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 86
Giải bảy 450
Giải sáu 8273 8936 0318
Giải năm 3832
Giải tư 06821 95278 51253 15560 96405 58795 88598
Giải ba 91459 66515
Giải nhì 11871
Giải nhất 79239
Đặc biệt 800622
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
05 15 18 21 22 32 36 39 50
53 59 60 71 73 78 86 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 50, 60
1 15, 18 1 21, 71
2 21, 22 2 22, 32
3 32, 36, 39 3 53, 73
4 4
5 50, 53, 59 5 15, 95
6 60 6 36, 86
7 71, 73, 78 7
8 86 8 18, 78, 98
9 95, 98 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 24-09-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 72
Giải bảy 931
Giải sáu 9232 4522 2569
Giải năm 9182
Giải tư 38675 63680 29736 32593 95234 77454 49851
Giải ba 86305 03196
Giải nhì 00167
Giải nhất 63195
Đặc biệt 809574
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
05 22 31 32 34 36 51 54 67
69 72 74 75 80 82 93 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 80
1 1 31, 51
2 22 2 22, 32, 72, 82
3 31, 32, 34, 36 3 93
4 4 34, 54, 74
5 51, 54 5 75, 95
6 67, 69 6 36, 96
7 72, 74, 75 7 67
8 80, 82 8
9 93, 95, 96 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 17-09-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 53
Giải bảy 456
Giải sáu 7469 3414 2581
Giải năm 6838
Giải tư 22573 68344 63939 99417 15979 55910 79604
Giải ba 77064 03488
Giải nhì 90092
Giải nhất 86405
Đặc biệt 800859
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 05 10 14 17 38 39 44 53
56 59 64 69 73 79 81 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 10
1 10, 14, 17 1 81
2 2 92
3 38, 39 3 53, 73
4 44 4 14, 44, 64
5 53, 56, 59 5
6 64, 69 6 56
7 73, 79 7 17
8 81, 88 8 38, 88
9 92 9 39, 59, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 10-09-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 55
Giải bảy 893
Giải sáu 0674 9215 5517
Giải năm 5515
Giải tư 41344 89608 48238 52398 11735 14516 60722
Giải ba 64400 69669
Giải nhì 10227
Giải nhất 73682
Đặc biệt 907600
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 00 08 15 15 16 17 22 27
35 38 44 55 69 74 82 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 08 0
1 15, 15, 16, 17 1
2 22, 27 2 22, 82
3 35, 38 3 93
4 44 4 44, 74
5 55 5 15, 15, 35, 55
6 69 6 16
7 74 7 17, 27
8 82 8 38, 98
9 93, 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 03-09-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 86
Giải bảy 919
Giải sáu 5986 1488 9217
Giải năm 0359
Giải tư 61872 35286 12035 68479 42163 96761 69337
Giải ba 30356 06404
Giải nhì 81223
Giải nhất 55046
Đặc biệt 327857
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 17 19 23 35 37 46 56 57
59 61 63 72 79 86 86 86 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 17, 19 1 61
2 23 2 72
3 35, 37 3 23, 63
4 46 4
5 56, 57, 59 5 35
6 61, 63 6 46, 56, 86, 86, 86
7 72, 79 7 17, 37, 57
8 86, 86, 86, 88 8 88
9 9 19, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 27-08-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 22
Giải bảy 119
Giải sáu 4824 8946 7053
Giải năm 5530
Giải tư 27919 37669 62409 39315 24251 61736 34288
Giải ba 23704 19538
Giải nhì 56424
Giải nhất 11420
Đặc biệt 227548
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 09 15 19 19 20 22 24 24
30 36 38 46 48 51 53 69 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 20, 30
1 15, 19, 19 1 51
2 20, 22, 24, 24 2 22
3 30, 36, 38 3 53
4 46, 48 4 24, 24
5 51, 53 5 15
6 69 6 36, 46
7 7
8 88 8 38, 48, 88
9 9 19, 19, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 20-08-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 47
Giải bảy 756
Giải sáu 3847 5157 8985
Giải năm 4747
Giải tư 13435 76467 48703 54510 87974 77732 09980
Giải ba 04706 31362
Giải nhì 49001
Giải nhất 81174
Đặc biệt 130019
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 03 06 10 19 32 35 47 47
47 56 57 62 67 74 74 80 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 06 0 10, 80
1 10, 19 1
2 2 32, 62
3 32, 35 3
4 47, 47, 47 4 74, 74
5 56, 57 5 35, 85
6 62, 67 6 56
7 74, 74 7 47, 47, 47, 57, 67
8 80, 85 8
9 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 13-08-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 29
Giải bảy 833
Giải sáu 2672 4021 3211
Giải năm 5349
Giải tư 67529 92089 93249 78482 87931 97542 54350
Giải ba 99179 58981
Giải nhì 37836
Giải nhất 20804
Đặc biệt 714939
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 11 21 29 29 31 33 36 39
42 49 49 50 72 79 81 82 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 50
1 11 1 11, 21, 31, 81
2 21, 29, 29 2 42, 72, 82
3 31, 33, 36, 39 3 33
4 42, 49, 49 4
5 50 5
6 6 36
7 72, 79 7
8 81, 82, 89 8
9 9 29, 29, 39, 49, 49, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 06-08-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 08
Giải bảy 463
Giải sáu 9244 0971 0657
Giải năm 6723
Giải tư 44386 29793 83201 36483 28446 35069 44078
Giải ba 90659 14717
Giải nhì 90185
Giải nhất 90412
Đặc biệt 509325
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 08 12 17 23 25 44 46 57
59 63 69 71 78 83 85 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08 0
1 12, 17 1 71
2 23, 25 2 12
3 3 23, 63, 83, 93
4 44, 46 4 44
5 57, 59 5 25, 85
6 63, 69 6 46, 86
7 71, 78 7 17, 57
8 83, 85, 86 8 08, 78
9 93 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 30-07-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 82
Giải bảy 490
Giải sáu 6457 4270 7594
Giải năm 1890
Giải tư 36537 79142 82667 61929 11885 90757 70584
Giải ba 95569 80906
Giải nhì 83002
Giải nhất 00446
Đặc biệt 274919
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 06 19 29 37 42 46 57 57
67 69 70 82 84 85 90 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 70, 90, 90
1 19 1
2 29 2 42, 82
3 37 3
4 42, 46 4 84, 94
5 57, 57 5 85
6 67, 69 6 46
7 70 7 37, 57, 57, 67
8 82, 84, 85 8
9 90, 90, 94 9 19, 29, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG) là cái tên quen thuộc với những người yêu thích xổ số ở miền Trung. Chỉ cần bỏ ra số tiền 10.000đ là các bạn đã có thể thử vận may trúng những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSQNG hôm nay.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 

Kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNG) được quay 1 lần vào thứ 7 hàng tuần vào lúc 17h15 – 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cách xem kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Để xem kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNGAI) hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay số mở thưởng. Kết quả xổ số đài Quảng Ngãi hôm nay sẽ được phát ngay khi trường quay mở thưởng.

Các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể theo dõi KQXS Quảng Ngãi của ngày hôm nay và những tuần trước đó. Hệ thống website của Xổ Số 88 cập nhật tự động kết quả xổ số Quảng Ngãi trực tiếp từ trường quay.

3. Cách dò vé XS Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Trước hết, các bạn tiến hành kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Quảng Ngãi ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Sau đó dò lên bảng kết quả XSKT Quảng Ngãi bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết đài Quảng Ngãi (XSQNI)

Cơ cấu giải thưởng của XSKT Quảng Ngãi có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số XS Quảng Ngãi trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhận giải ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với các giải thưởng vé xổ số Quảng Ngãi hôm nay (XSQNG) thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str.Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Xem thêm
Thu gọn