XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 08-05-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 21
Giải bảy 506
Giải sáu 3523 0797 7904
Giải năm 0940
Giải tư 70036 04779 94210 86078 43862 35370 77170
Giải ba 68319 99826
Giải nhì 67631
Giải nhất 09480
Đặc biệt 993759
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 06 10 19 21 23 26 31 36
40 59 62 70 70 78 79 80 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 10, 40, 70, 70, 80
1 10, 19 1 21, 31
2 21, 23, 26 2 62
3 31, 36 3 23
4 40 4
5 59 5
6 62 6 26, 36
7 70, 70, 78, 79 7 97
8 80 8 78
9 97 9 19, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 01-05-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 65
Giải bảy 645
Giải sáu 7704 5535 4678
Giải năm 9279
Giải tư 52036 52110 93636 34730 56627 41844 69878
Giải ba 48664 65580
Giải nhì 04732
Giải nhất 50928
Đặc biệt 197901
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 04 10 27 28 30 32 35 36
36 44 45 64 65 78 78 79 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0 10, 30, 80
1 10 1
2 27, 28 2 32
3 30, 32, 35, 36, 36 3
4 44, 45 4 44, 64
5 5 35, 45, 65
6 64, 65 6 36, 36
7 78, 78, 79 7 27
8 80 8 28, 78, 78
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 24-04-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 15
Giải bảy 979
Giải sáu 5339 9518 9994
Giải năm 9912
Giải tư 99273 79335 96107 32507 25383 52511 27344
Giải ba 31968 94375
Giải nhì 80122
Giải nhất 23566
Đặc biệt 948463
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
07 07 11 12 15 18 22 35 39
44 63 66 68 73 75 79 83 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07 0
1 11, 12, 15, 18 1 11
2 22 2 12, 22
3 35, 39 3 63, 73, 83
4 44 4 44, 94
5 5 15, 35, 75
6 63, 66, 68 6 66
7 73, 75, 79 7
8 83 8 18, 68
9 94 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 17-04-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 53
Giải bảy 424
Giải sáu 7459 5089 1944
Giải năm 1322
Giải tư 55414 30676 19869 34198 25199 98727 69604
Giải ba 60687 05110
Giải nhì 65794
Giải nhất 55988
Đặc biệt 613363
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 10 14 22 24 27 44 53 59
63 69 76 87 88 89 94 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10
1 10, 14 1
2 22, 24, 27 2 22
3 3 53, 63
4 44 4 14, 24, 44, 94
5 53, 59 5
6 63, 69 6 76
7 76 7 27, 87
8 87, 88, 89 8 88, 98
9 94, 98, 99 9 59, 69, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 10-04-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 80
Giải bảy 405
Giải sáu 8503 3463 7140
Giải năm 4575
Giải tư 26610 70538 39072 37054 60557 55406 87448
Giải ba 98327 22643
Giải nhì 92314
Giải nhất 92588
Đặc biệt 567457
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
03 05 06 10 14 27 38 40 43
48 54 57 57 63 72 75 80 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 06 0 10, 40, 80
1 10, 14 1
2 27 2 72
3 38 3 43, 63
4 40, 43, 48 4 14, 54
5 54, 57, 57 5 75
6 63 6
7 72, 75 7 27, 57, 57
8 80, 88 8 38, 48, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 03-04-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 00
Giải bảy 647
Giải sáu 9971 2947 6823
Giải năm 7789
Giải tư 22944 73159 90368 66714 95274 18990 95321
Giải ba 80957 70573
Giải nhì 39171
Giải nhất 91312
Đặc biệt 487039
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 12 14 21 23 39 44 47 47
57 59 68 71 71 73 74 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 00, 90
1 12, 14 1 21, 71, 71
2 21, 23 2 12
3 39 3 23, 73
4 44, 47, 47 4 14, 44, 74
5 57, 59 5
6 68 6
7 71, 71, 73, 74 7 47, 47, 57
8 89 8 68
9 90 9 39, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 27-03-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 63
Giải bảy 974
Giải sáu 3281 4812 4096
Giải năm 0112
Giải tư 18900 38079 43904 06954 63597 59066 63454
Giải ba 38718 42626
Giải nhì 62502
Giải nhất 64142
Đặc biệt 443589
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 02 04 12 12 18 26 42 54
54 63 66 74 79 81 89 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 04 0
1 12, 12, 18 1 81
2 26 2 12, 12, 42
3 3 63
4 42 4 54, 54, 74
5 54, 54 5
6 63, 66 6 26, 66, 96
7 74, 79 7 97
8 81, 89 8 18
9 96, 97 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 20-03-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 54
Giải bảy 526
Giải sáu 8221 5240 5741
Giải năm 2920
Giải tư 39551 59438 59117 25996 88744 67740 98700
Giải ba 61852 18923
Giải nhì 08950
Giải nhất 44229
Đặc biệt 762966
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 17 20 21 23 26 29 38 40
40 41 44 50 51 52 54 66 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 20, 40, 40, 50
1 17 1 21, 41, 51
2 20, 21, 23, 26, 29 2 52
3 38 3 23
4 40, 40, 41, 44 4 44, 54
5 50, 51, 52, 54 5
6 66 6 26, 66, 96
7 7 17
8 8 38
9 96 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 13-03-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 88
Giải bảy 370
Giải sáu 8204 1763 3025
Giải năm 7267
Giải tư 42455 98429 14679 81018 80265 82831 58121
Giải ba 59096 38559
Giải nhì 89190
Giải nhất 64383
Đặc biệt 666599
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 18 21 25 29 31 55 59 63
65 67 70 79 83 88 90 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 70, 90
1 18 1 21, 31
2 21, 25, 29 2
3 31 3 63, 83
4 4
5 55, 59 5 25, 55, 65
6 63, 65, 67 6 96
7 70, 79 7 67
8 83, 88 8 18, 88
9 90, 96, 99 9 29, 59, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 06-03-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 31
Giải bảy 502
Giải sáu 8889 3632 1104
Giải năm 4057
Giải tư 25582 44741 59781 71169 69836 41137 01532
Giải ba 69069 72617
Giải nhì 14944
Giải nhất 69812
Đặc biệt 854445
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 04 12 17 31 32 32 36 37
41 44 45 57 69 69 81 82 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04 0
1 12, 17 1 31, 41, 81
2 2 12, 32, 32, 82
3 31, 32, 32, 36, 37 3
4 41, 44, 45 4 44
5 57 5 45
6 69, 69 6 36
7 7 17, 37, 57
8 81, 82, 89 8
9 9 69, 69, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG) là cái tên quen thuộc với những người yêu thích xổ số ở miền Trung. Chỉ cần bỏ ra số tiền 10.000đ là các bạn đã có thể thử vận may trúng những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSQNG hôm nay.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 

Kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNG) được quay 1 lần vào thứ 7 hàng tuần vào lúc 17h15 – 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cách xem kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Để xem kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNGAI) hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay số mở thưởng. Kết quả xổ số đài Quảng Ngãi hôm nay sẽ được phát ngay khi trường quay mở thưởng.

Các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể theo dõi KQXS Quảng Ngãi của ngày hôm nay và những tuần trước đó. Hệ thống website của Xổ Số 88 cập nhật tự động kết quả xổ số Quảng Ngãi trực tiếp từ trường quay.

3. Cách dò vé XS Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Trước hết, các bạn tiến hành kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Quảng Ngãi ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Sau đó dò lên bảng kết quả XSKT Quảng Ngãi bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết đài Quảng Ngãi (XSQNI)

Cơ cấu giải thưởng của XSKT Quảng Ngãi có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số XS Quảng Ngãi trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhận giải ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với các giải thưởng vé xổ số Quảng Ngãi hôm nay (XSQNG) thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str.Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Xem thêm
Thu gọn