XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 24-07-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 27
Giải bảy 735
Giải sáu 6108 9148 0980
Giải năm 6479
Giải tư 19477 76403 31732 56043 16842 72363 79549
Giải ba 13518 59507
Giải nhì 91756
Giải nhất 24015
Đặc biệt 285829
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
03 07 08 15 18 27 29 32 35
42 43 48 49 56 63 77 79 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07, 08 0 80
1 15, 18 1
2 27, 29 2 32, 42
3 32, 35 3 43, 63
4 42, 43, 48, 49 4
5 56 5 15, 35
6 63 6 56
7 77, 79 7 27, 77
8 80 8 18, 48
9 9 29, 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 17-07-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 30
Giải bảy 673
Giải sáu 2080 0534 7515
Giải năm 5439
Giải tư 63314 74721 21106 99647 29653 00263 48134
Giải ba 17437 17707
Giải nhì 64183
Giải nhất 64675
Đặc biệt 640897
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
06 07 14 15 21 30 34 34 37
39 47 53 63 73 75 80 83 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 30, 80
1 14, 15 1 21
2 21 2
3 30, 34, 34, 37, 39 3 53, 63, 73, 83
4 47 4 14, 34, 34
5 53 5 15, 75
6 63 6
7 73, 75 7 37, 47, 97
8 80, 83 8
9 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 10-07-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 27
Giải bảy 980
Giải sáu 8592 1907 3084
Giải năm 3948
Giải tư 01079 13477 04274 33167 48878 75773 03236
Giải ba 44669 60850
Giải nhì 44168
Giải nhất 38488
Đặc biệt 673725
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
07 25 27 36 48 50 67 68 69
73 74 77 78 79 80 84 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 50, 80
1 1
2 25, 27 2 92
3 36 3 73
4 48 4 74, 84
5 50 5 25
6 67, 68, 69 6 36
7 73, 74, 77, 78, 79 7 27, 67, 77
8 80, 84, 88 8 48, 68, 78, 88
9 92 9 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 03-07-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 37
Giải bảy 064
Giải sáu 3690 5242 5926
Giải năm 1253
Giải tư 38629 06690 44205 19463 47378 88354 85578
Giải ba 50152 89741
Giải nhì 96207
Giải nhất 65854
Đặc biệt 681147
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
05 07 26 29 37 41 42 47 52
53 54 54 63 64 78 78 90 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 90, 90
1 1 41
2 26, 29 2 42, 52
3 37 3 53, 63
4 41, 42, 47 4 54, 54, 64
5 52, 53, 54, 54 5
6 63, 64 6 26
7 78, 78 7 37, 47
8 8 78, 78
9 90, 90 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 26-06-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 52
Giải bảy 457
Giải sáu 8003 1254 3469
Giải năm 8922
Giải tư 49763 79006 85784 74868 77335 97629 69340
Giải ba 33462 09765
Giải nhì 00533
Giải nhất 81149
Đặc biệt 022786
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
03 06 22 29 33 35 40 49 52
54 57 62 63 65 68 69 84 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 40
1 1
2 22, 29 2 22, 52, 62
3 33, 35 3 33, 63
4 40, 49 4 54, 84
5 52, 54, 57 5 35, 65
6 62, 63, 65, 68, 69 6 86
7 7 57
8 84, 86 8 68
9 9 29, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 19-06-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 30
Giải bảy 213
Giải sáu 1492 4540 2592
Giải năm 4640
Giải tư 08088 69887 91339 64350 58020 37842 28444
Giải ba 30956 76276
Giải nhì 00366
Giải nhất 80682
Đặc biệt 746197
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
13 20 30 39 40 40 42 44 50
56 66 76 82 87 88 92 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 40, 40, 50
1 13 1
2 20 2 42, 82, 92, 92
3 30, 39 3 13
4 40, 40, 42, 44 4 44
5 50, 56 5
6 66 6 56, 66, 76
7 76 7 87, 97
8 82, 87, 88 8 88
9 92, 92, 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 12-06-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 28
Giải bảy 889
Giải sáu 0079 8756 5447
Giải năm 5722
Giải tư 53336 51260 15674 97487 28452 77081 45539
Giải ba 39060 74011
Giải nhì 50602
Giải nhất 72158
Đặc biệt 003338
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 11 22 28 36 38 39 47 52
56 58 60 60 74 79 81 87 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 60, 60
1 11 1 11, 81
2 22, 28 2 22, 52
3 36, 38, 39 3
4 47 4 74
5 52, 56, 58 5
6 60, 60 6 36, 56
7 74, 79 7 47, 87
8 81, 87, 89 8 28, 38, 58
9 9 39, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 05-06-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 38
Giải bảy 193
Giải sáu 3280 7896 3128
Giải năm 6246
Giải tư 84271 34001 94150 35612 48413 32552 73757
Giải ba 66174 51546
Giải nhì 28459
Giải nhất 09146
Đặc biệt 585324
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 12 13 24 28 38 46 46 46
50 52 57 59 71 74 80 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 50, 80
1 12, 13 1 71
2 24, 28 2 12, 52
3 38 3 13, 93
4 46, 46, 46 4 24, 74
5 50, 52, 57, 59 5
6 6 46, 46, 46, 96
7 71, 74 7 57
8 80 8 28, 38
9 93, 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 29-05-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 66
Giải bảy 219
Giải sáu 4789 3868 4121
Giải năm 7831
Giải tư 17422 74946 97063 92863 41865 32021 01102
Giải ba 46674 43652
Giải nhì 69062
Giải nhất 16086
Đặc biệt 359928
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 19 21 21 22 28 31 46 52
62 63 63 65 66 68 74 86 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0
1 19 1 21, 21, 31
2 21, 21, 22, 28 2 22, 52, 62
3 31 3 63, 63
4 46 4 74
5 52 5 65
6 62, 63, 63, 65, 66, 68 6 46, 66, 86
7 74 7
8 86, 89 8 28, 68
9 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 22-05-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 90
Giải bảy 866
Giải sáu 5044 7871 5246
Giải năm 8672
Giải tư 09113 10255 86717 00110 45314 18136 74998
Giải ba 84429 23252
Giải nhì 54705
Giải nhất 18340
Đặc biệt 473339
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
05 10 13 14 17 29 36 39 40
44 46 52 55 66 71 72 90 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10, 40, 90
1 10, 13, 14, 17 1 71
2 29 2 52, 72
3 36, 39 3 13
4 40, 44, 46 4 14, 44
5 52, 55 5 55
6 66 6 36, 46, 66
7 71, 72 7 17
8 8 98
9 90, 98 9 29, 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG) là cái tên quen thuộc với những người yêu thích xổ số ở miền Trung. Chỉ cần bỏ ra số tiền 10.000đ là các bạn đã có thể thử vận may trúng những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSQNG hôm nay.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 

Kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNG) được quay 1 lần vào thứ 7 hàng tuần vào lúc 17h15 – 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cách xem kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Để xem kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNGAI) hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay số mở thưởng. Kết quả xổ số đài Quảng Ngãi hôm nay sẽ được phát ngay khi trường quay mở thưởng.

Các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể theo dõi KQXS Quảng Ngãi của ngày hôm nay và những tuần trước đó. Hệ thống website của Xổ Số 88 cập nhật tự động kết quả xổ số Quảng Ngãi trực tiếp từ trường quay.

3. Cách dò vé XS Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Trước hết, các bạn tiến hành kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Quảng Ngãi ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Sau đó dò lên bảng kết quả XSKT Quảng Ngãi bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết đài Quảng Ngãi (XSQNI)

Cơ cấu giải thưởng của XSKT Quảng Ngãi có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số XS Quảng Ngãi trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhận giải ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với các giải thưởng vé xổ số Quảng Ngãi hôm nay (XSQNG) thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str.Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Xem thêm
Thu gọn